AKTIVITETSHAL I NORDHAVN FOR ÅRIGE. Projektbeskrivelse & Idékatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVITETSHAL I NORDHAVN FOR 12-17 ÅRIGE. Projektbeskrivelse & Idékatalog"

Transkript

1 AKTIVITETSHAL I NORDHAVN FOR ÅRIGE Projektbeskrivelse & Idékatalog

2 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse Side 3 Konceptet Side 3 Målgruppen Side 4 Personale Side 5 Opgaver Side 6 Samspillet med eksisterende tilbud Side 7 Placeringen i Århusgadekvarteret, Nordhavn Side 8 Øvrige informationer Side 8 Baggrund Side 9 Økonomi Side 10 Idekatalog Side 11 Projektforslaget og idékatalog er udarbejdet af Østerbro Lokaludvalg, i samarbejde med Maike Raahauge (tekstforfatter), august 2011.

3 Projektbeskrivelse Konceptet I bydelsplanen fra 2009 lægges der op til at etablere en aktivitetshal for de årige i Århusgadekvarteret i Nordhavn. Det er et ønske fra Østerbros unge, som mangler et sted at hænge ud og samles i forskellige interessefællesskaber. Dette skyldes tildels, at skolernes ældste klasser stort set kun tilgodeser boglige fag samt, at de unge der benytter Remisens aktiviteter bliver hjemløse, når de fylder 12 år. Når de unge stopper i fritidsklubber, er der ingen steder at gå hen. Det er også en kendsgerning, at de unge svigter det organiserede foreningsliv, når de kommer i teenage-årene. Hvis man ser på, hvad de unge ønsker sig, er det et frirum til kreativ udfoldelse, møde andre unge og mulighed for at stå på egne ben. En aktivitetshal er et koncept formet efter de unges (12-17-årige) eget ønske. Børnekulturens Netværk har gennem Kulturministeriet udgivet rapporten Ungekulturen i nye rammer, og i den kan man læse, at de unge ønsker sig flere ungekulturhuse med flad struktur og hurtige, fleksible procedurer, så de kan lave aktiviteter for og med dem selv og andre. De ønsker mulighed for at indgå i sociale fællesskaber og netværk. Østerbro Lokaludvalg har haft et stort Ungeinvolveringsprojektet i efteråret 2010, og de unge på Østerbro efterspørger et sted at udfolde sig kreativt, møde andre unge med samme interesser og et sted at slappe af. Vores bud på en løsning er en aktivitetshal, et indtil nu ukendt koncept i Danmark, selvom der dog er steder, der har elementer af det samme. Hallen skal danne rammen om forskellige fysiske og kreative aktiviteter styret af de unge, frivillige og personalet. Personalet skal fungere som usynlige tovholdere på diverse projekter/aktiviteter/kurser o.lign. Målet er at skabe nogle rammer, hvor unge kan lære at tage og forvalte ansvar for egne interesser såvel som fællesskabets. Derudover vil vi gerne skabe rum for, at de unge kan mødes på tværs af alder, få plejet kreative talenter, udfordre de unges viden og deres udfoldelsesmuligheder. Strukturen skal hjælpe til, at der er plads til, at både iværksætteren, talentet og den afslappede kan føle sig hjemme. Vi har også et særligt ansvar for udsatte unge i området, der mangler et sted med stabile voksne. Side 3

4 Målgruppen Overordnet set er der fire målgrupper: 1. Iværksætteren. En eller flere unge, der ønsker at starte et projekt op. De har brug for et lokale samt kontakter til undervisere og andre deltagere. Personalets opgave vil være at formidle kontakten og hjælpe med at strukturere de unges projekt. Hvor længe skal det vare? Hvem deltager? Hvem er ansvarlig? Osv. 2. Afslapperen. En eller flere unge, der mangler et sted at slappe af i trygge rammer. Personalets opgave er at være smilende og imødekommende. En stabil voksen. 3. Deltageren. En eller flere unge, der har lyst til at være aktive men ikke kan beslutte indenfor hvad. De vil gerne deltage i diverse arrangementer og prøve forskellige aktiviteter af. De kommer og deltager i det, der er på programmet, eller det de har meldt sig til over nettet. Personalets opgave er at formidle kontakter. 4. De ikke uddannelsesegnede/de marginaliserede. Personalets opgave er at støtte den unge i at komme og deltage eller bare være til stede. Den unge vil få en social arena, hvor der ikke kræves andet end at møde op. Ved at få skabt en god kontakt vil personalet være i stand til at hjælpe den unge i gang med at udfordre sig selv og få givet den unge selvtillid. De fire målgrupper skal tænkes som dynamiske, og de skal kunne inspireres og finde fællesskaber på kryds og tværs af alder og baggrund. Derudover skal de frivillige og personalet også blande sig aktivt. Når den unge første gang melder sin ankomst, vil de og deres forældre skulle udfylde et skema, og de vil derefter få udleveret et lånerkort. Lånerkortet vil være udrustet med billede og tlf. nummer. Det skal de bruge, når de melder sig til diverse arrangementer i hallen. Side 4

5 Personale Personalet skal som udgangspunkt være inkluderende, lydhøre, opsøgende og fleksible. Det vil være ønskeligt med en personalegruppe med forskellig baggrund, så der er en vis mangfoldighed i gruppen. De unge ønsker voksne, der skaber tryghed samtidig med, at de unge kan føle, at det er deres sted. Derudover ønsker vi at benytte voksen, frivillig arbejdskraft. Ikke kun ud fra en økonomisk betragtning vil det være hensigtsmæssigt, men ud fra den betragtning at vi gerne vil have venner af hallen, der kan noget forskelligt. Vi vil rekruttere frivillige blandt forældre, bedsteforældre og skæve eksistenser. De frivillige vil som tak for hjælpen kunne benytte stedets faciliteter uden for åbningstid samt deltage i aktiviteter. Der vil være forskellige måder at være frivillige på: 1. Man kan have en fast dag, hvor man står for bare 2. Man kan hjælpe til ved hallens arrangementer 3. Man kan stå for kor, løb el.lign. 4. Man kan periodevis undervise i det man kan, hvis de unge viser interesse altså være en del af stedets netværk 5. Have opsyn med et værksted 6. Noget helt andet Fordelen for de frivillige i hallen er, at de kan hjælpe med det, de kan selv. Flemming Ostermann, lokal musiker og praktikkoordinator på Rytmisk Konservatorium, har allerede nu meldt sin interesse. De frivillige er folk, som kan noget og gerne vil lære det fra sig. Alder og social status er underordnet, da det er en af pointerne ved hallen. Alle har noget at byde ind med. Stedet skal kunne modtage unge og voksne i jobtræning og fleksjob. Udover at vi ønsker, at de unge tager del i brugermøder og primært står bag stedets aktiviteter, skal de unge også have mulighed for at være frivillig, f.eks. i lektiecafeen. Betalingen kunne evt. være et måltid mad. Efter det fyldte 18. år gælder de samme regler som for øvrige frivillige, hvilket vil kunne få nogle til at blive evt. som mentorer, undervisere eller andet. Personalet samt faste frivillige skal have tilbudt fast supervision og kurser, bl.a. i første-hjælp og konflikthåndtering. Et vigtigt element er, at personalet er handlekraftigt. En af pointerne fra Kulturministeriets rapport er, at de unge ønsker en flad struktur, og at det ikke er for bureaukratisk, hver gang der skal træffes beslutninger. Man kunne forestille sig en brugerbestyrelse, hvor beslutninger også økonomiske - kan tages. Ansvaret skal tilpasses efter de unge repræsentanters alder. Side 5

6 Opgaver Personalets opgaver Skabe overblik over aktuel aktivitet via skærm i foyeren Styre stedets hjemmeside og facebookside holde dem interessante og dynamiske Dagens spørgsmål/afstemning. For at få de unge til dagligt at tjekke enten stedets hjemmeside eller facebookside skal der ske noget nyt hver dag. En daglig gåde kan omhandle en religiøs helligdag, hvem der spiller koncert i Jylland, eller hvilken breddegrad Odense ligger på. Fakta der kan søges på nettet. Hver uge kåres en vinder, hvis navn og billede hænges op, og de har en pokal den følgende uge. Afstemningerne kan bruges til at vejre stemningen om en potentiel aktivitet eller holdning til en provokerende kommentar om unge i medierne hvilket evt. kan medføre lysten til at skrive læserbreve Være usynlige projektledere Være opsøgende og inkluderende De unges opgaver Booke via mobiltelefon og tage ansvar for, at faciliteterne bliver udnyttet optimalt. Eget ansvar Brugerne skal medvirke til finansieringen også i forbindelse med fundraising, herunder via egne bands m.v. Fællesopgaver Udgive månedlig elektronisk flyer, oprette og vedligeholde dialogfora, som også involverer sponsorer Holde stedet røg- og alkoholfrit også til arrangementer Udbrede kendskab til og interesse for stedet og dets aktiviteter Støtte op om stedets aktiviteter Sørge for at de frivillige føler sig velkomne venner af hallen Skaffe frivillige Tage kontakt til relevante folk Oprette facebookgrupper med mulighed for tilmeldinger til aktiviteterne skabe interesse for aktiviteterne Styre Twitter så der kommer hyppige opdateringer Side 6

7 Samspillet med eksisterende tilbud Aktivitetshallen skal supplere og samvirke med allerede eksisterende tilbud i Bydelen: Foreninger, biblioteket, skolerne, klubberne, kulturhusene osv. Der kan være synergi-effekter. Foreninger kan lave minikurser i hallen og den vej igennem hverve nye medlemmer, og de unge kan stifte bekendskab med forskellige foreninger og mindske foreningsshopperiet. I hallens regi kunne talentfulde unge prøve deres materiale af, og personalet kan derefter hjælpe med, hvordan man bruger kulturhuse. Samspillet med bibliotekerne kunne eksempelvis være skiftende bøger til læserummet, eller de kan stå for boggrupperne og foredrag om forfatterskaber. Omvendt kan hallens brugere få kendskab til de mange muligheder, bibliotekerne byder på. Man kunne også forestille sig et samarbejde med Fountainhouse, hvor nogle af deres medlemmer var frivillige. Fountainhouse er et tilbud til folk med psykisk sårbare sind beliggende på Østerbro. UU-vejledningen vil også have gode vilkår til at få et samarbejde med unge og deres videre fremtid i hallens regi. Hvis en ung overvejer en fremtid indenfor iværksætter-branchen, vil hallens personale kunne hjælpe med at skabe rammer, så den unge kan få prøvet det i et begrænset omfang. Side 7

8 Placeringen i Århusgadekvarteret, Nordhavn Vi vil gerne placere aktivitetshallen i Århusgadekvarteret i Nordhavn af flere årsager. I det kvarter vil vi gerne have et rigt kulturliv, som også trækker unge mennesker til. Dels vil det fastholde familier med unge på Østerbro, dels vil det skabe et alternativt leben i det nye byrum. En anden fordel ved placeringen vil være, at rammerne i sig selv kan inspirere. Det vil være oplagt at bruge nogle af de rå bygninger i havnen, få fokus på bæredygtighed og natur og meget andet. Ligeledes vil man kunne bruge Nordhavns historie til inspiration for forskellige udstillinger el.lign. Vandet vil kunne bruges til forskellige aktiviteter (se ide-katalog), hvilket også vil være en fantastisk mulighed for de unge. En af de ting, de unge lægger vægt på, er tilgængeligheden. Århusgadekvarteret har Nordhavn station tæt ved, hvor også mange busser har holdeplads. Dertil kommer, at vejene i nærheden er godt oplyste og med cykelstier, så de unge har en sikker vej hjem. At en metrostation også planlægges i Nordhavnskvarteret taler for placeringen af Aktivitetshallen i samme område. Det er vigtigt, at den indre ramme er fleksibel, så der kan veksles mellem forskellige aktiviteter. Arealet udenfor skal også kunne bruges uden for åbningstid. Øvrige informationer Åbningstid vil i hverdagene være og lørdage/søndage Hallen vil være ryge- og alkoholfri også ved arrangementer. På stedet vil der være mulighed for at købe et sundt måltid mad, råkost og frugt samt drikkevarer. Evt. suppleret af en sodavandsautoma Side 8

9 Baggrund I april 2011 tog Østerbro Lokaludvalgs Fagudvalget for Kultur og Fritid til Sverige for at bese Boda Borg, som der var lagt op til skulle være inspiration for en ny aktivitetshal. Boda Borg var imidlertid en statisk, konkurrencepræget forlystelse med meget lidt brugerstyring og uden mulighed for kreativ udfoldelse. Derudover var det forbundet med en større økonomisk udgift. Blandt de ideer, der går igen fra Boda Borg i aktivitetshallen, er dels forslaget om et parkourområde i det fri, dels lysten til at pirre de unges nysgerrighed. At der løbende er udfordringer til hoved og krop, der skal sætte gang i de unges refleksioner og nysgerrighed. Det er blandt andet dette, der er grundlag for tanken om små konkurrencer og skiftende udsmykning o.lign. Udover Boda Borg har vi haft fokus på Kraftwerket, beliggende på Toftegårdsplads i Valby. Lederen, Nana Friis Madsen, har været og fortælle om stedet på et møde i Fagudvalget for Kultur og Fritid. Stedet er brugerstyret og projekt-orienteret. Aktivitetshallens målgruppe er dog væsentlig yngre, og derfor vil personalets opgave også være anderledes. Ligeledes har vi været inspireret af Radiatorfabrikken, Side 9

10 Økonomi Finansiering af etablering: Københavns Kommune By & Havn Lokale- og Anlægsfonden Private fonde Andre sponsorer Finansiering af drift: Kommunalt driftstilskud til personale og vedligeholdelse af hallens fysiske rammer Østerbro Lokaludvalgs puljemidler kan søges til konkrete aktiviteter, hvilket de unge selv skal være med til at varetage Brugerbetaling f.eks. ved brug af øvelokalerne. Det kan koste 20 kr. i timen. 200 kr. for indspilning af CD og derefter 50 kr. pr. CD + retten til at sælge dem til 50 kr. Sponsorater f.eks. de blå erhverv Fundraising Side 10

11 Idekatalog Idekataloget er tematisk opbygget og er på ingen måde udtømmende for hallens aktiviteter, der for en stor dels vedkommende forventes at blive bestemt af de unge selv. Personalet i hallen kan byde ind med aktiviteter, de selv kan være undervisere i. Musik koncert Øvelokaler i containere, hvoraf nogle udstyres med vanskeligt flytbare instrumenter m.v., f.eks. trommesæt Indspilningsmulighed Musikundervisning Sangskriver-workshop Åbne aftner for bands Kor Teater Scene med lyd, lys og forhæng Udendørs amfiteater Foredrag/debat/undervisning Boggruppeaftner Evt. mulighed for forfatterbesøg Forfatterværksted. Eventuelt etablere et lille forlag til udgivelse af egne værker, der kan sælges ved arrangementer Aftner med forfattere, tegneseriefolk, spilproducenter, tegnere, malere, erhvervsfolk osv. Samarbejde med områdets foreninger (f.eks. søspejderne), som også på den måde får mulighed for at præsentere sig for potentielle medlemmer Natur og Havn Fiskemuligheder og -tilberedning Naturvejledning Svømmekurser i havvand Livredderkurser Kreativ udstilling Værksted med stofrester, knapper, perler m.v., gerne ler, hvis vi kan skaffe en ovn Origami Billedredigering Billedkunst maler/tegning/installation - og brugskunst etc. Side 11

12 Motion Vinterbadeklub Bevægelseslokale med spejle hele vejen rundt til dans/capoeira/kampsport osv. Lille klatrevæg - ubemandet Udendørs parkouranlæg Udendørs stor klatrevæg med bemanding Udendørs bordtennisbord Udendørs fitnessredskaber Vejledning Et køkken til vejledning i kost, madlavning og tilberedning. Skal også kunne bruges til at rense fisk efter brugernes fisketure Etablere en hjælpevæg med folder, pjecer o.lign. fra diverse eksisterende tilbud f.eks. Børns Vilkår, Sorggrupper fra Kræftens Bekæmpelse Faste datoer hvor en Ungdomsuddannelsesvejleder (UU-vejleder) vil være til stede Kursus i omgang med fyrværkeri (eventuelt i samarbejde med Svanemøllen Kaserne) Førstehjælpskurser Hvornår har jeg råd til at flytte hjemmefra?/privatøkonomi-kursus Diverse Hallens pc ere vedligeholdes af et crew af brugere Hænge ud -rum i tørvejr Open Mick-nights for egne comedy-talenter Rollespil, herunder udvikling af egne spil Lektiecafe hjælperne kan være andre brugere Bedsteforældreaftner Bordfodboldturneringer Pigeaftner og drengeaftner. Temaaftner bl.a. kunne fokus være nye omgangs-former eller konflikthåndtering. Det kan også være smykkelavning for drenge og computerspilsaften for piger Intensive fagkurser for dropouts eller unge, der er i risiko for dropout. Det vil være en fordel at have en lærer eller to tilknyttet stedet fast, der kan yde en ekstra indsats Værksted til cykler og knallerter Arrangere ture Stor grafittivæg som males over efter lyst. Graffitikunst er for mange unge essentielt for at føle, at et område er deres (Ungeinvolveringen, rapport 2010) Når væggen er udsmykket vil den blive fotograferet, og den kan derefter males over (af de unge selv) og derefter udsmykkes igen. I slutningen af året vil der være en afstemning om de tolv flotteste udsmykninger, og de tolv vil pryde hallens kalender det efter-følgende år. Side 12

13 Årshjul faste events Januar Fat-i-fest/Fattigfest indsamling til det nye år. Koncert, loppemarked (møggaverne), salg af brugeres donerede produktioner, indsamling af rester til diverse værksteder Maj Nattergaletur Juni Sankt Hans fest. Familiefest på de unges hjemmebane med mulighed for at brænde engangsmateriale (skolebøger) September Fundraisingsarrangement. Koncert og salg af brugernes og brugerdonerede produktioner samt CD-indspilninger, bøger fra eget forlag o.lign. Oktober Deltage i Kulturnatten December Juleværksteder Lav dine julegaver for en 50 er Julemarked salg af brugernes og brugerdonerede produktioner samt CD-indspilninger, bøger fra eget forlag, graffitikalender, spillekort etc. Side 13

AKTIVITETSHAL I NORDHAVN FOR ÅRIGE. Projektbeskrivelse & Idékatalog

AKTIVITETSHAL I NORDHAVN FOR ÅRIGE. Projektbeskrivelse & Idékatalog AKTIVITETSHAL I NORDHAVN FOR 12-17 ÅRIGE Projektbeskrivelse & Idékatalog INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Konceptet Målgruppen Personale Opgaver

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling FOKUSOMRÅDER Ejerskab Tryghed mørke, kriminalitet, trafik/scootere Bæredygtighed/ miljøvenlighed Integration ikke kun ift danske værdier men også på tværs

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub KONCEPTBESKRIVELSE - Adventureklub Adventureklubben er en idrætsklub for udsatte børn og unge. Gennem forskellige motions- og idrætsaktiviteter er det hensigten at stimulere deres nysgerrighed, styrke

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

August 2010. Gl. Hasseris skole Sofiendals skole Stolpedalsskolen. Find din ungdomsklub på side 6. Tilbud til dig mellem 13-19 år i nærheden af dig.

August 2010. Gl. Hasseris skole Sofiendals skole Stolpedalsskolen. Find din ungdomsklub på side 6. Tilbud til dig mellem 13-19 år i nærheden af dig. Gl. Hasseris skole Sofiendals skole Stolpedalsskolen August 2010 Efterår 2010 # 4 Tilbud til dig mellem 13-19 år i nærheden af dig. Find din ungdomsklub på side 6 Aalborg Ungdomsskole Velkommen til UngAAlborg

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Steder: KTK-grunden, Sigurdsgade den fine gamle bygning overfor. Undersøg om Giv rum kan finde egnede lokaler?

Steder: KTK-grunden, Sigurdsgade den fine gamle bygning overfor. Undersøg om Giv rum kan finde egnede lokaler? Navn på projektet: Ansvarligt medlem: Deltagere fra arbejdsgruppen: Formål med projektet: Dato for afholdelse af projektet: PROJEKTBESKRIVELSE Det kreative væksthus Jon Jackson Klaus, Malthe, Christoffer

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Klubberne i skolereformen

Klubberne i skolereformen Klubberne i skolereformen Børn Kultur og Velfærd Albertslund Kommune Klubadministrationen Hedemarksvej 16 2620 Albertslund Inspirationspjece T 20 47 90 48 SIDE 2 Klubberne i Albertslund ønsker med denne

Læs mere

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Attachments: Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Invitation Vestegnens Kulturuge & Børnekulturugen & Frivillig FredagsFejring september 2016

Invitation Vestegnens Kulturuge & Børnekulturugen & Frivillig FredagsFejring september 2016 Invitation Vestegnens Kulturuge & Børnekulturugen & Frivillig FredagsFejring 10.-18. september 2016 1 Indhold Temaet for Vestegnens Kulturuge... 4 Idéer til aktiviteter... 4 Hvor og hvornår foregår det?...

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Nytænkning og udvikling

Nytænkning og udvikling Køb bøgerne i dag Nytænkning og udvikling D. 10. nov. 2014 Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen

Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 2014 Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 1 Anmodning Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid anmoder om at kunne disponere

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan SFO Åløkkeskolen

Pædagogisk læreplan SFO Åløkkeskolen Pædagogisk læreplan SFO Åløkkeskolen Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Metode... 3 Tema 1... 4 Personlighedsudvikling og sociale kompetencer.... 4 Tema 2... 5 Æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer....

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet. i Halsnæs kommune.

Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet. i Halsnæs kommune. Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet i Halsnæs kommune. Forord. Der oprettes SFO-klub for børn i 4. og 5. klasse på alle folkeskoler pr. 01.08.10. SFO-klubben organiseres under SFOens ledelse, dog med skolelederen

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune I forbindelse med arbejdet omkring Sundhedspolitik ønsker Ringsted Kommune at arbejde med borgerinddragelse,

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU WWW.GRIBHVERDAGEN.NU HIT MED HISTORIEN GRIB HVERDAGEN! 12. JANUAR 2010 BELLA CENTER Hver dag landet rundt søsættes nye initiativer på det personalepolitiske område. Kom og fortæl historien om jeres flagskib

Læs mere

IDÉKATALOG IDÉKATALOG

IDÉKATALOG IDÉKATALOG IDÉKATALOG IDÉKATALOG VÆRSGO Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011 Streetfodbold et organiseret tilbud til unge DBU København tillader sig hermed at ansøge Københavns

Læs mere

Respektér dine venner, respektér fyrværkeri

Respektér dine venner, respektér fyrværkeri Respektér dine venner, respektér fyrværkeri Fyrværkerikampagnen 2008/2009 for TrygFonden, Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen Udviklet og gennemført af Mediasyd, sekretariat for Fyrværkerikampagnen

Læs mere

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Visionerne på udviklingsplanen er udarbejdet af bestyrelsen på lederweekenden i efteråret 2012, og den er efterfølgende blevet behandlet løbende på bl.a. bestyrelsesmøder.

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent 28 Mere end en multibane Udvikling I De klassiske multibaner til boldspil har været en stor succes, men har brug for at blive redefineret. Det første realiserede bud på en ny form for multibane og aktivitetsplads

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider.

Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider. 1 - Terndrup - understøttende undervisning.docx Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-2-13 Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider.

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen Café Højbjerggård Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård 1. juni 2007 Ungdomsskolen Indholdsoversigt CAFÉTANKEN 3 BEMANDING 3 ÅBNINGSTIDER 3 ÅBNINGSSTART 3 MEDLEMSKAB 4 INDHOLD

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Nyt fælles sundhedstelt på Folkemødet 2016 er det noget for jer?

Nyt fælles sundhedstelt på Folkemødet 2016 er det noget for jer? Nyt fælles sundhedstelt på Folkemødet 2016 er det noget for jer? Folkemødet udtaler: Til Folkemødet 2016 vil vi igen gerne slå et slag for partnerskaber og tværgående samarbejder ud fra holdningen om,

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016

FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 i vinterferien uge 7 DRAMA MED SVED PÅ PANDEN JAZZCAMP FOR PIGER MUSIK PÅ IPAD FANTASTISKE FIGURER FILMGYS VELKOMMEN TIL FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 Her er din mulighed

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Frivillighåndbog Fundraising

Frivillighåndbog Fundraising Frivillighåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Lokale fonde... 3 18 i Lov om social service... 3 Ideer til fundraising og synliggørelse... 3 Aktivitetsdage i værksteder... 3 Strikke- og syklubber...

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf

Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Attachments: Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf AppServerName:

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Referat fra Borgerworkshop i Rudersdal Kommune

Referat fra Borgerworkshop i Rudersdal Kommune Referat fra Borgerworkshop i Rudersdal Kommune TID: Torsdag den 14. okt., 2010, kl. 19.00-21.00 HVOR: Festsalen, Dronningegårdskolen, Rønnebærvej 33, 2840 Holte GRUPPE-NR: 6 Deltagere i gruppen Noêlle

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Dialogmøder. Fokusgruppen Unge. Mål med mødet: Jeres holdninger til udviklingen af klyngen!

Dialogmøder. Fokusgruppen Unge. Mål med mødet: Jeres holdninger til udviklingen af klyngen! Fokusgruppen Unge Om Fokusgruppen: 1 Socialt fællesskab Fælles fysiske faciliteter Aktivitetsmuligheder Andet! Modige / X Nysgerrige X 5 X Optimistiske 1 Kreative / Gode til at samarbejde/ X Videbegærlige

Læs mere

Du skal ikke være snæversynet, men være åben og nysgerrig for musik er liv! Hvis du kun vil spille heavy, så bliver du skuffet!

Du skal ikke være snæversynet, men være åben og nysgerrig for musik er liv! Hvis du kun vil spille heavy, så bliver du skuffet! Musik I musikhjemmegruppen handler det om sammenspil, glæde og nysgerrighed og en lyst til at lege med musik på mange forskellige måder. Vi skal finde musikalske elementer og strukturer og vi skal udforske

Læs mere

Find dit hold på Tilmelding:

Find dit hold på Tilmelding: Find dit hold på Tilmelding: På www.ungnorddjurs.dk tilmelder du dig hold i Ungnorddjurs. Opret dig med mobil nr. og mailadresse. vælg de/det hold du vil deltage på. Opstart af alle hold sker i uge 40

Læs mere