Notat - Kommunale redegørelser vedr. socialområdet. Tilbud omfattet af Rammeaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat - Kommunale redegørelser vedr. socialområdet. Tilbud omfattet af Rammeaftale"

Transkript

1 Notat Kommunale redegørelser vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale

2 Indholdsfortegnelse 1. Handicappede børn og unge (helårspladser) Forbrug af sociale tilbud De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Tilbud i andre er indenfor målgruppen (helårspladser) Enkeltmandsprojekter Psykisk handicappede voksne (helårspladser) Forbrug af sociale tilbud De indholdsmæssige krav til tilbud og almene ældreboliger på det sociale område Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Bekendtgørelsens 2 punkt 5 øvrige oplysninger med betydning Rammeaftalen Tilbud i andre er indenfor målgruppen (helårspladser) Enkeltmandsprojekter Fysisk handicappede voksne (helårspladser) Forbrug af sociale tilbud De indholdsmæssige krav til tilbud og almene ældreboliger på det sociale område Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Tilbud i andre er indenfor målgruppen (helårspladser) Enkeltmandsprojekter Sindslidende (helårspladser) Forbrug af sociale tilbud OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 2

3 4.2 De indholdsmæssige krav til tilbud og almene ældreboliger på det sociale område Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Tilbud i andre er indenfor målgruppen (helårspladser) Enkeltmandsprojekter Beskyttet beskæftigelse (helårspladser) Forbrug af sociale tilbud De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Tilbud i andre er indenfor målgruppen (helårspladser) Enkeltmandsprojekter Stofmisbrugere omfatter kun den del af behandlingen, der tilbydes efter Serviceloven Forbrug af sociale tilbud De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Tilbud i andre er indenfor målgruppen (helårspladser) Enkeltmandsprojekter Alkohol og metadonmisbrugere Forbrug af sociale tilbud De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Tilbud i andre er indenfor målgruppen (helårspladser) OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 3

4 7.6 Enkeltmandsprojekter Voldsramte kvinder/krisecentre (antal personer) Forbrug af sociale tilbud De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Servicelove Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Enkeltmandsprojekter Hjemløse/forsorgsområdet (antal personer) Forbrug af sociale tilbud De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning inden for Serviceloven Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Enkeltmandsprojekter Lands og landsdelsdækkende institutioner (antal helårspladser) Forbrug af sociale tilbud De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Enkeltmandsprojekter Sikrede institutioner til børn og unge (helårspladser) Forbrug af sociale tilbud Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 og 2 De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Enkeltmandsprojekter OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 4

5 12. Forventninger til institutter og rådgivningsydelser OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 5

6 Indledning Nærværende notat er udarbejdet på baggrund af de i alt 11 kommunale redegørelser på det sociale område. Notatet er udarbejdet ud fra de redegørelser, der er tilsendt omkring 1.. De kommunale redegørelser er besvaret af kommunerne som myndighed og dermed efterspørger af tilbud omfattet af rammeaftalen. Redegørelserne er dermed ikke driftsherrernes indmeldinger om forslag til ændringer i tilbud omfattet af rammeaftalerne. Driftsherrerne, der omfatter både kommuner og, har i december 2008 og igen i april 2009 indsendt særskilte skemaer herfor med henblik på behandling i Koordineringsgrupperne og Den Administrative Styregruppe i maj og juni 2009 og efterfølgende indskrivning i Udkast til rammeaftale Notatet samler og skitserer de forventninger om ændringer til nuværende forbrug, som kommunerne som myndighed har på sociale tilbud omfattet af rammeaftalen i perioden Notatet har fokus på ændringer. Det vil sige, at notatet kun beskriver de forventninger til enten mere eller mindre forbrug, som kommunerne som myndighed har beskrevet og ikke, hvis kommunerne forventer et uændret forbrug. Såfremt en kommune har kommenteret uændrede behov, vil det fremgå af kommunens respektive redegørelse. Notatet samler tendenser og kommentarer, sådan som har læst og forstået redegørelserne og danner således baggrund for de videre drøftelser i henholdsvis koordineringsgruppen for socialområdet og Den Administrative Styregruppe vedr. Rammeaftaler. Notatet er opbygget i samme kapitler som redegørelsen. Det vil sige opdelt i målgrupper og følger de overskrifter, som fremgår af redegørelsen. Kommentarer i tekstfelterne er beskrevet i en (ofte) forkortet version. Den enkelte kommunes fulde tekstkommentar fremgår af de respektive kommunale redegørelser, der er tilgængelige på s hjemmeside un+der fanen Sociale tilbud og specialundervisning. Det er ikke alle kommuner, der har udfyldt samtlige felter i redegørelsen. Det antages, at manglende svar er et udtryk for ingen ændring. Bagerst i notatet er samlet en oversigt over de kommunernes forventninger til forbruget af rådgivningsydelser. Kommunerne har samtidig med indsendelse af redegørelserne, der alene er et udtryk for forventninger, 1. maj indsendt en bindende tilmelding til Specialsektoren/ for OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 6

7 1. Handicappede børn og unge (helårspladser) Målgruppen omfatter børn og unge i alderen 017 år indenfor autismespektret, multihandicappede, døveblinde og døve samt sindslidende. 1.1 Forbrug af sociale tilbud kommune kommune kommune Frederikshavn kommune kommune kommune Vesthimmerland kommune kommune kommune kommune kommune Forventet ændring , ,5 0, , , , ,38 4 0,5 9 3 Total for målgruppen 3 3,55 1,64 4,44 1 Tallet angiver ændringen i forhold til det faktiske forbrug i 2008 beregnet i helårspladser. Det er endvidere akkumuleret henover overslagsårene. Hvis skemaet ikke er udfyldt betragtes det som ingen ændring. OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 7

8 Kommentarer til ændringer i forbrug: Forventet nettostigning for multihandicappede børn, børn med autisme og sindslidende (ADHD). Limfjordsskolen benyttes i begrænset omfang på grund af afvisninger og dermed søgning mod alternative anbringelsessteder Døve/døvblinde nye behandlingsmetoder og dermed intet behov tallet i skemaet er opgivet til 35; indgår med 4 i opgørelsen Behov for 23 specialbørnehaver i nordlige del (nærhed) behov for 12 pladser til døgnophold Eventuelt et behov for 1 plads ( 32) 32 specialbørnehave forventning om mindre behov (2) og bemærkning om, at fremover benyttes tilbudet Troldehaven (rammeaftaletilbud) til evt. børn fra med behov for 32. Kommunen er opmærksom på mulighed for hjemmetræning aflastningstilbud forventes stigning på 1,5 helårsplads Vesthimmerland forventer ingen ændringer ifølge skemaet, men gør opmærksom på, at der er indikationer på stigende behov for tilbud indenfor ADHD og autismespektret samt aflastningspladser. Er opmærksom på dimensionering af Søhuset (rammeaftaletilbud??) bruttotal for overgang til voksenområdet tilgang til målgruppen kendes ikke p.t. OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 8

9 forventer stigning i behov for aflastningsplader til børn med ADHD, tourette og lign.; børn med autisme samt børn med vidtgående psykisk el. fysisk handicap Antallet af børn med diagnostiseret gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme) stiger (11 nye på 3 måneder) behov for akutpladser til børn med autisme 1.2 De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område : Anvendelsen af tillægsydelser bør indarbejdes i taksterne i forhold til den ressourcekrævende målgruppe ved eksempelvis specialbørnehjemmene Heldagstilbud der er behov for etablering af heldagstilbud til børn, der er så dårlige, at de ikke magter et skoletilbud/behov for enmandsprojekter efter individuelle aftaler Aflastning mere fleksible ordninger efterlyses ADHD aflastning mangler pladser mangler aflastningstilbud til ikke retarderede autister samt målgruppen ADHDbørn 1.3 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven arbejder med enkeltintegration i kommunens dagtilbud; jf. børnepolitikken i kommunen OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 9

10 1.4 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen opretter tilbud med 20 pladser med fokus på ADHD og autisme fra drift fra 2011 stigende behov for aflastningspladser på institutioner på grund af mangel på aflastningsfamilier. 1.5 Tilbud i andre er indenfor målgruppen (helårspladser) Har ikke afkrydset i skemaet, men skriver, at kommunen finder det umuligt at forudsige, hvilke tilbud og hvor mange pladser, vil gøre brug af i den næste årrække. ønsker så vidt mulig opgaveløsning indenfor kommunen eller tilbud i den geografiske region. 1.6 Enkeltmandsprojekter 1 tilbud til færdigbehandlet selvmordstruet med behov for døgndækning vurderes konkret fra projekt til projekt OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 10

11 2. Psykisk handicappede voksne (helårspladser) Målgruppen omfatter voksne udviklingshæmmede, voksne udviklingshæmmede med dom og voksne indenfor autismespektret. 2.1 Forbrug af sociale tilbud kommune kommune kommune Frederikshavn kommune kommune kommune Vesthimmerland kommune kommune kommune kommune kommune Forventet ændring ,68 0, ,34 0, ,68 0, ,53 13 Total for målgruppen 13,21 24,87 33,21 33,53 Kommentarer til ændringer i forbrug: Tallene dækker over en akkumuleret tilgang fra børne til voksenområdet i overslagsårene fordelt på både bo og dagtilbud 2 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene. Hvis skemaet ikke er udfyldt betragtes det som ingen ændring. OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 11

12 målet er at have tilbud til de fleste målgrupper i egen kommune; dog forsat efterspørgsel efter de mest specialiserede pladser (ex. døveområdet og udadreagerende) der ses en stigning i behovet for botilbud til multihandicappede borgere kommunen har planlagt udredningsarbejde i relation til eventuel udvidelse af tilbud i for at tilgodese væksten. Aktuelt er der planer om indstillinger til Østerskoven og Ungdomshøjskolen (23 pladser), men det forventes, at der senere kan gives et botilbud til disse borgere i kommune, såfremt udvidelsen gennemføres. mål at være selvforsynende, undtaget helt særlige/specialiserede enkeltopgaver (max 10%) Vesthimmerland forventer svag stigning i antal personer i målgruppen og dermed øget behov for dag og døgntilbud stigningen på netto 913 personer forventes imødegået via de tilbud, som allerede eksisterer eller er under etablering i kommune (Engbo, Behandlingscentret og Autismecenter ) 2.2 De indholdsmæssige krav til tilbud og almene ældreboliger på det sociale område ønsker opgangsfællesskab for borgere med Asperger og botilbud til borgere med ADHD. ønsker selv at oprette skal afklares om i rammeaftaleregi? 2.3 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven : ønsker følgende tilbud i eget regi: bostøttecentre, botilbud uden døgndækning og botilbud med døgndækning. Hertil planer om udvidelse på Åge Holms Vej i 2011 (ikke politisk besluttet) På sigt ønsker kommune at se på muligheder for dagtilbud for samme målgruppe i eget regi Forventer tilgang på 4 personer indenfor autismeområdet; forventes løst ved privat eller egne tilbud (planer om egen analyse af området) OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 12

13 : Udvider eget tilbud (Vadgård) til personer indenfor autismområdete inkl. tilbud til unge (6 pladser). Tilbudet er forbeholdt kommunens egne borgere Vesthimmerland arbejder aktivt på at egne tilbud kan rumme enkeltmandsprojekter med primær effekt på private tilbud ønsker at oprette støttecenter med henblik på at målgruppen kan forblive længere i egen bolig og dermed mindske behov for varige botilbud Oplyser at de har udvidet et kommunalt tilbud udenfor rammeaftalen med +6 pladser. forventer at etablere 10 pladser i bofællesskab til unge udviklingshæmmede borgere afklares om rammeaftaleregi? 2.4 Bekendtgørelsens 2 punkt 5 øvrige oplysninger med betydning Rammeaftalen genoptræning (sundhed) betyder øget efterspørgsel efter pladser ( har meldt en forventning om ingen ændring i behov i skemaet) mangler tilbud til unge ADHDramte og personlighedsforstyrrede (botilbud samt aktivitets og samværstilbud) 2.5 Tilbud i andre er indenfor målgruppen (helårspladser) mindre efterspørgsel (forventer at etablere selv fra 2010) OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 13

14 2.6 Enkeltmandsprojekter genhusning af udviklingshæmmede med lavt udviklingstrin (2 pladser/2 år i kommunalt tilbud) Frederikshavn 2 pladser oprettet i tilknytning til kommunens specialtilbud til voksne udviklingshæmmede. Projekterne er ikke egnede til sammentænkning med andre. 1 plads på regionalt drevet tilbud (aflastning senere døgn) Vesthimmerland enkeltstående personer, der måske godt kunne placeres i mindre tilbud overvejer projekt på autismeområdet (beliggenhed ikke godkendt endnu) kommune ønsker dialog omkring mulig udvidelse af Engbo (driftsherreindmeldelse?) OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 14

15 3. Fysisk handicappede voksne (helårspladser) Målgruppen omfatter fødselshjerneskadede (spastikere), senhjerneskadede, døve med yderligere funktionsnedsættelser, døvblinde og øvrige Forbrug af sociale tilbud kommune kommune kommune Frederikshavn kommune kommune kommune Vesthimmerland kommune kommune kommune kommune kommune Forventet ændring ,88 0,58 3 1, , ,88 3 Total for målgruppen 1,3 1,88 2,88 2,88 3 Delmålgruppen øvrige skal nærmere defineres, hvis kommunen beskriver forventninger indenfor gruppen 4 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene. Hvis skemaet ikke er udfyldt betragtes det som ingen ændring. OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 15

16 Kommentarer til ændringer i forbrug: forventer at kunne løse evt. behov i egne tilbud Frederikshavn faldende efterspørgsel i rammeaftaleregi som følge af oprettelsen af Senhjerneskadecenter (færdig 2011). Fortsat efterspørgsel efter tilbud til senhjerneskadede med udadreagerende adfærd i rammeaftaleregi forventer at etablere dagbeskæftigelse i eget regi forventer selv at kunne varetage opgaven med genoptræning af senhjerneskadede på et tidspunkt forventer fortsat behov for at benytte tilbud på Strandgården svarende til 1 heårsplads 3.2 De indholdsmæssige krav til tilbud og almene ældreboliger på det sociale område udbygning af trænings og rehabiliteringsopgaven I form af døgn/dag/ambulant tilbud til senhjerneskadede (rammeaftaleregi?) ønsker tilbud til borgere med tidlig hjerneskade. arbejder selv på bud på fremtidens tilbud til borgere med hjerneskade skal afklares om i rammeaftaleregi? OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 16

17 3.3 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven behov for pladser i forlængelse af ændringer i Sundhedsloven omkring genoptræning vil blive imødegået med kommunale pladser fremhæver at der skal være et generelt forkus på videreudvikling af området 3.4 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen genoptræning (sundhed) betyder øget efterspørgsel efter pladser løses i eget regi etablerer Hjernehuset som erstatning for hjerneskaderådgivningen ikke rammeaftaleregi 3.5 Tilbud i andre er indenfor målgruppen (helårspladser) påtænker etablering af egne tilbud og dermed mindre efterspørgsel 3.6 Enkeltmandsprojekter Vesthimmerland enkeltstående personer, der måske godt kunne placeres i mindre tilbud OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 17

18 4. Sindslidende (helårspladser) Målgruppen defineres som personer med langvarige sindslidelser, der tillige har enten andre sideproblemer (f.eks. misbrug, demens, hjerneskade og/el. somatiske lidelser), en dom eller har en udadreagerende adfærd. Herudover kan der være et miks mellem de, der har sideproblemer og udadreagerende adfærd. 4.1 Forbrug af sociale tilbud kommune kommune kommune Frederikshavn kommune kommune kommune Vesthimmerland kommune kommune kommune kommune kommune Forventet ændring ,17 1,03 2 2,59 1,03 5 4,59 1,03 6 4,59 1,03 Total for målgruppen 3,2 8,62 11,62 5,62 5 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene. Hvis skemaet ikke er udfyldt betragtes det som ingen ændring. OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 18

19 Kommentarer til ændringer i forbrug: Tilgang fra børne til voksenområdet på boområdet specialiseret tilbud der ikke kan dækkes af kommune ønsker eller arbejder allerede med forskellige tilbud til målgruppen udenfor rammeaftaleregi (dog ingen ændring i efterspørgselsoplysningerne) Vesthimmerland ser stigning i målgruppe og dermed stigning i efterspørgsel, men vanskeligt med nøjagtige tal. 4.2 De indholdsmæssige krav til tilbud og almene ældreboliger på det sociale område. mangler tilbud til personer med ADHD, Asperger, OCD og autister (dog ingen ændring i efterspørgselsoplysningerne) Frederikshavn mangler tilbud til voksne sindslidende med dobbeltdiagnose mangler tilbud for borgere med dobbeltdiagnose indenfor psykiatri samt 108 tilbud til borgere med svære sindslidelser, samt tilbud til borgere, hvor der ikke er er tilbud i nærmiljøet oplyser at har besluttet at udvide tilbud til sindslidende med 30 pladser i 2010 og 2011 skal afklares om i rammeaftaleregi? OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 19

20 4.3 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven opdrift fra børne til voksenområdet, men klares hovedsagligt i eget regi endnu ikke besluttet, men planlagt er 6 pladser som kollegietilbud + bostøttecenter til unge med ADHD med døgndækning efter behov; døgndækket botilbud til unge sindslidende (7 pladser) samt etablering af 4 døgndækkede støttebolger (SEL 85) Langsigtet overvejelser vedr. overtagelse af Solsiden/ telefonrådgivning om bostøtte i aften og weekender hjemtager misbrugsområdet, hvilket kan få betydning for personer med dobbeltdiagnose. Dobbeltdiagnose er iflg. kommunen et udbredt dilemma og en helhedsorienteret behandling kan have påvirkning på kommunens valg af tilbud i fremtiden. Center for aktiv livsstil nyetablering SEL 85 og 104 hvilket forventes på sigt at medføre faldende efterspørgsel af døgntilbud forventer etablering af døgntilbud til borgere med dobbeltdiagnoser 6 pladser udenfor rammeaftale Frederikshavn Etablering af eget kommunalt socialpsykiatrisk center med 19 boliger forventes ikke at påvirke rammeaftale Voksne med ADHD deltager i s forprojekt med JYFEmidler (mulighed for bostøtte styrkes hvilket vurderes at medføre faldende behov for botilbud) udvidet støtte/kontakt (SEL 99) til også at omfatte tilbud til misbrugere og hjemløse søgt Velfærdsministeriet om midler til 3 udskrivningskoordinatorer til at sikre borgerne bedre overgang fra behandlingspsykiatri til egen bolig. OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 20

21 4.4 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen psykiatriområdet; kortere indlæggelse betyder ændret behov for tilbud udtrykker bekymring for udvikling af ventelister på behandlingstilbud til børn og unge 4.5 Tilbud i andre er indenfor målgruppen (helårspladser) forventer at etablere egne tilbud og dermed mindre efterspørgsel ved naturlig afgang vælges tilbud fremadrettet indenfor regionen 4.6 Enkeltmandsprojekter Frederikshavn stiller forslag om et fagligt netværk for personale i enkeltmandsprojekter? På sigt måske en fælles vikarbank? ønsker regionstilbud, der kan rumme alle domfældte 1 tilbud tilknyttet Det Skæve Hus OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 21

22 5. Beskyttet beskæftigelse (helårspladser) Målgruppen omfatter tilbud om beskyttet beskæftigelse efter 103, der er placeret på revalideringsinstitutioner. Øvrige oplysninger efter 103 besvares under de respektive målgrupper. Ydermere er tilbud efter arbejdsmarkedslovgivningen IKKE medtaget, da de ikke er omfattet af KANområdet og rammeaftalen. 5.1 Forbrug af sociale tilbud kommune kommune kommune Frederikshavn kommune kommune kommune Vesthimmerland kommune kommune kommune kommune kommune Forventet ændring , , , ,52 Total for målgruppen 24,52 24,52 24,52 4,52 6 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene. Hvis skemaet ikke er udfyldt betragtes det som ingen ændring. OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 22

23 Kommentarer til ændringer i forbrug: Visiterer fremdadrettet til s Beskyttet beskæftigelse (dvs. faldende efterspørgsel til REVA i ) Vesthimmerland har hjemtaget samtlige borgere fra Kompetencecenter til 103 tilbud i eget regi 5.2 De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. Midlertidige tilbud søges afdækket i kommune med henblik på etablering af tilbud i eget regi ønsker regionale tilbud, der kan rumme alle domfældte 5.3 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Ingen kommentarer 5.4 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Ingen kommentarer OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 23

24 5.5 Tilbud i andre er indenfor målgruppen (helårspladser) påtænker etablering af tilbud i eget regi og dermed mindre efterspørgsel over alle årene 5.6 Enkeltmandsprojekter 1 dagtilbud til hjemmeboende borger OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 24

25 6. Stofmisbrugere omfatter kun den del af behandlingen, der tilbydes efter Serviceloven, og kommuner driver i 2009 tilbud til egne borgere, men har alle tre meldt ind i forhold til redegørelsen. Øvrige kommuner benytter s tilbud. kommune vil i 2010 ligeledes oprette tilbud til egne borgere. 6.1 Forbrug af sociale tilbud Der er sat kryds i nedenstående skema ud fra forventninger til ændringer til det faktiske forbrug i 2008 for årene Ved hverken kryds i flere eller mindre er forventningerne uændrede. De felter, der ikke aktivt er udfyldt antages som uændrede. Udredning Ambulant behandling Dagbehandling Efterbehandling i døgnregi Forventet ændring Flere mindre flere mindre Flere Mindre flere mindre V.himmerland V.himmerland V.himmerland V.himmerland V.himmerland V.himmerland V.himmerland V.himmerland OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 25

26 Kommentarer til ændringer i forbrug: forventer området analyseret i 2009 satser fremadrettet på opgaveløsning i misbrugerens nærmiljø, idet der arbejdes helhedsorienteret både på misbrugsbehandlingen og socialiseringen. Der forventes faldende efterspørgsel efter døgnbehandling, men stigning i ambulant og dagbehandling ønsker selv at varetage ovenstående opgaver fra Misbrugscentret/ og aftale med en som hovedleverandør vil blive opsagt. oplyser at kommunen har hjemtaget udredningsopgaven fra pr Vesthimmerland Der er intet, der indikerer faldende efterspørgsel behov for tilbud til yngre stofmisbrugere er stigende Ungeområdet behov for afrusningspladser og viderebehandling, da private tilbud ofte må benyttes i forhold til tilbud på Misbrugscentret/ Voksenområdet forventes fortsat og uændret at benytte Misbrugscenret/ Forventer stigning i ambulant behandling og dagbehandling med faldende behov for døgnbehandling til følge generel øgning på ambulant behandling i forhold til døgnbehandling OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 26

27 6.2 De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. ændret målgruppe til øget målgruppe 2540 årige i job/uddannelse, som udvikler et weekendmisbrug. Der er her behov for mere indgribende behandlingsindsats foreneligt med bibeholdelse af beskæftigelse, familieliv, fritidsaktiviteter mv. men som er mere end en ambulant indsats ønske om tilbud i nærmiljøet (lokale tilbud), mulighed for aldersdifferentiering (specielt gruppen unge mangler tilbud), samt fokus på dobbeltdiagnoser (kommunen forventer at oprette et kommunalt tilbud med 6 pladser) forventer iværksat tilbud om motivationsgrupper inden udgangen af 2009 Frederikshavn ønske om døgntilbud i den geografiske region mangler afrusningspladser (tages ikke med i sundhedsregi) mangler tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Udredningstilbud i forbindelse med dobbeltdiagnose Dagtilbud til unge under 18 år 6.3 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven oprettelse af Støtte/kontaktpersonordning samt bostøttemedarbejdere Øget efterspørgsel efter ambulant og dagbehandling (skal afklares i hvilket regi?) OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 27

28 Frederikshavn har etableret tættere og formaliseret samarbejde internt mellem voksne og Børn/unge. Vil på sigt kunne betyde, der bliver taget hånd om flere stofmisbrugere tidligere. udvidet støtte/kontakt (SEL 99) har pr 1. januar 2009 opsagt samarbejdsaftale med kommune og forstår dermed selv hele indsatsen på misbrugsområdet (se evt. redegørelsen for uddybende om tilbudet) 6.4 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen planer om fuldstændig analyse af området påbegyndes i 2009 oprettelse af kommunalt tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (6 pladser) 6.5 Tilbud i andre er indenfor målgruppen (helårspladser) forventer mindre efterspørgsel (ikke uddybet nærmere) forventer mindre efterspørgsel OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 28

29 6.6 Enkeltmandsprojekter Ingen kommentarer OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 29

30 7. Alkohol og metadonmisbrugere Alkohol og metadonområdet, der er en del af sundhedsområdet, vil i forbindelse med rammeaftalen blive indarbejdet som et bilag, idet de er tæt forbundet med ydelserne på misbrugsområdet. Det vil dog kun gælde for de alkohol og metadontilbud, der drives af, da kommune har overtaget tilbudene i forhold til egne borgere., og kommuner driver i 2009 tilbud til egne borgere, men har alle tre meldt ind i forhold til redegørelsen. Øvrige kommuner benytter s tilbud. kommune vil i 2010 ligeledes oprette tilbud til egne borgere. 7.1 Forbrug af sociale tilbud Der er sat kryds i nedenstående skema ud fra forventninger til ændringer til det faktiske forbrug i 2008 for årene Ved hverken kryds i flere eller mindre er forventningerne uændrede. De felter, der ikke aktivt er udfyldt antages som uændrede. Udredning Udredning i døgnregi Ambulant behandling Dagbehandling Forventet ændring Flere mindre flere mindre Flere Mindre flere Mindre V.himmerland V.himmerland V.himmerland V.himmerland V.himmerland V.himmerland V.himmerland V.himmerland OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 30

31 Døgnbehandling i Vrå Substitutionsbehandling (Apotekerforeningen) Substitutionsbehandling (Med værested) V.himmerland Substitutionsbehandling (uden værested) V.himmerland Familiekurser V.himmerland V.himmerland V.himmerland V.himmerland V.himmerland V.himmerland Kommentarer til ændringer i forbrug: Alkoholmisbrugsbehandling er stagneret og falder Meget unge i substitutionsbehandling synes at stige ønsker selv at varetage ovenstående opgaver fra Misbrugscentret/ og aftale med en som hovedleverandør vil blive opsagt Pr. 1. januar 2009 hjemtaget udredningsopgaven og pr. 1. februar 2009 substitutionsbehandlingen Øget efterspørgsel efter ambulant, dag eller døgn på alkoholområdet (skal afklares i hvilket regi?) Øget lokal rådgivningsindsats forventes at medføre øget behov for udredning og behandling Påtænker at opsige aftale med med henblik på oprettelse af tilbud i eget regi OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 31

32 Vesthimmerland større behov til 1218 årige Ungeområdet behov for afrusningspladser og viderebehandling, da private tilbud ofte må benyttes i forhold til tilbud på Misbrugscentret/ Voksenområdet forventes fortsat og uændret at benytte Misbrugscenret/ mangler afrusnings/afgiftningspladser til unge under 18 år skal afklares om rammeaftaleregi? målgruppen forventes ikke at stige, men omfordeling af fra døgn til ambulant behandling generel øgning på ambulant behandling i forhold til døgnbehandling 7.2 De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. mangler tilbud til dobbeltdiagnostiserede; motivationsgrupper og fleksibilitet i behandlingstilgang ønskes opretter på sigt døgntilbud til borgere med dobbeltdiagnose (6 pladser) Frederikshavn mangler tilbud til syge metadonmisbrugere i substitutionsbehandling (omfattes ikke i sundhedsregi) Mangler tilbud til dobbeltdiagnoser Vesthimmerland påtænker etablering af tilbud i form af substitutionsbehandling med værested i Løgstør med henblik på at forebygge anvendelse af døgntilbud skal afklares om i regi af rammeaftaler? OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 32

33 Såfremt tilbudet fremover også dækker udredning/afklaring af dobbeltdiagnoser forventes øget brug af tilbud skal afklares om rammeaftaleregi? 7.3 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven oprettelse af Støtte/kontaktpersonordning og ansat bostøttemedarbejdere til udsatte grupper forbeholder sig ret til at indmelde sine langsigtede planer senere, når kommunens misbrugspolitik og strategi for overtagelse af misbrugsområdet er klar opretter på sigt døgntilbud til borgere med dobbeltdiagnose (6 pladser) Frederikshavn har fra 2009 styrket det opsøgende arbejde hvilket kan betyde øget efterspørgsel på alkoholbehandling hurtigere udarbejdelse af handleplaner i forbindelse med ophold på 110tilbud med henblik på flyting til egen bolig eller dag/døgnbehandling har indgået aftale med Kriminalforsorgen 7.4 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen planer om fuldstændig analyse af området påbegyndes i 2009 vil sikre begrænsning af uhensigtsmæssige indlæggelser; jf psykiatriplan/sundhedsaftale OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 33

34 7.5 Tilbud i andre er indenfor målgruppen (helårspladser) forventer mindre efterspørgsel (ikke uddybet nærmere) forventer mindre efterspørgsel (ikke uddybet nærmere) 7.6 Enkeltmandsprojekter Ingen kommentarer OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 34

35 8. Voldsramte kvinder/krisecentre (antal personer) Målgruppen omfatter Forbrug af sociale tilbud Visitationen til krisecentrerne sker bl.a. via selvhenvendelse fra brugerne. På den baggrund kan det være vanskeligt for kommunen at vurdere præcist hvor mange pladser, der forventes anvendt på disse tilbud. Der er sat kryds i nedenstående skema ud fra forventninger til ændringer til det faktiske forbrug i 2008 for årene Ved hverken kryds i flere eller mindre er forventningerne uændrede. De felter, der ikke aktivt er udfyldt antages som uændrede. Forventet ændring Flere Mindre flere mindre Flere mindre flere Mindre kommune x x x x Kommentarer til ændringer i forbrug: Vesthimmerland: Ikke besvaret skemaet finder det svært at forudsige ændringer kommune forventer som eneste kommune et større behov for pladser det skal afklares, om har meldt ind som driftsherre eller som myndighed? OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 35

36 8.2 De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. finder området svært at styre, specielt med hensyn til belægningstid og hvem, der involveres har sat kryds ved ja, men de er ikke nærmere uddybet, hvilke krav kommunen har til tilbudet skal afklares? 8.3 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Servicelove ændring i Serviceloven medfører familierådgivningog spykologhjælp pr. 1. juli Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen påpeger at tallene for belægning synes misvisende, da tallene ikke omfatter børnene til kvinderne på krisecentrene 8.5 Enkeltmandsprojekter OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 36

37 9. Hjemløse/forsorgsområdet (antal personer) Målgruppen omfatter forsorg/herberg ( 110), alternativ plejehjem ( 107 og 108) samt misbrugere med sindslidelse ( 104, 107 og 110) 9.1 Forbrug af sociale tilbud Visitationen til krisecentrerne sker bl.a. via selvhenvendelse fra brugerne. På den baggrund kan det være vanskeligt for kommunen at vurdere præcist hvor mange pladser, der forventes anvendt på disse tilbud. Der er sat kryds i nedenstående skema ud fra forventninger til ændringer til det faktiske forbrug i 2008 for årene Ved hverken kryds i flere eller mindre er forventningerne uændrede. De felter, der ikke aktivt er udfyldt antages som uændrede. kommune kommune kommune kommune Forventet ændring Flere mindre flere mindre Flere mindre flere mindre x x x x x x x x x x X X X X X Kommentarer til ændringer i forbrug: ønsker selv at varetage ovenstående opgaver fra Misbrugscentret/ og aftale med en som hovedleverandør vil blive opsagt opretter på sigt døgntilbud til borgere med dobbeltdiagnose (6 pladser) OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 37

38 Påtænker at oprette tilbud med tidlig indsats i efter regi Vesthimmerland Ikke besvaret skeamet finder det svært at forudsige ændringer har etableret opgangsfællesskab for aktive misbrugere og forventer nedgang på forsorgshjemsområdet kommune forventer som eneste kommune et større behov for pladser og foreslår udvidelse på 4 pladser til afrusning og afgiftningspladser på baggrund af statistik om afvisninger på Svenstrupgård (rammeaftaletilbud drevet af kommune) det skal afklares, om har meldt ind som driftsherre eller som myndighed? 9.2 De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. ønsker pladser til afrusning, samt øget/formaliseret samarbejde omkring udskrivning af tilbud mellem handle og hjemkommune Frederikshavn mangler omsorgstilbud til alkoholikere (f.eks. Svenstrupgårds plejeafdeling) Såfremt tilbudet fremover også dækker udredning/afklaring af dobbeltdiagnoser forventes øget brug af tilbud skal afklares om rammeaftaleregi? OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 38

39 9.3 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning inden for Serviceloven ønsker selv at varetage ovenstående opgaver fra Misbrugscentret/ og aftale med en som hovedleverandør vil blive opsagt Frederikshavn strategi fra 2009 er mere opsøgende arbejde, således at flere misbrugere kommer i behandling. sundhedsfremme og forebyggende foranstaltninger samt etablering af tilbud med tidlig indsat i eget regi udvidelse af støtte/kontakt (SEL 99) forventer etablering af fællesopgangs bomiljø med 2 akut pladser og 3 lejligheder tiltænkt borgere i en afklaringsfase skal afklares om rammeaftaleregi? 9.4 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen afrusningspladser vil have positiv effekt på undgåelse af indlæggelser; jf. psykiatriplan/sundhedsaftaler 9.5 Enkeltmandsprojekter Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stordriftsfordele. OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 39

40 10. Lands og landsdelsdækkende institutioner (antal helårspladser) Målgruppen omfatter børn og unge hvor kommunen er både handle og betalingskommune 7, voksne i tilbud udenfor og voksne i tilbud indenfor Forbrug af sociale tilbud erne skal i henhold til lovgivningen sikre en koordinering af efterspørgslen efter tilbud på de lands og landsdelsdækkende tilbud. Opgørelsen over de lands og landsdelsdækkende institutioner udarbejdes derfor særskilt i redegørelsen. En liste over de lands og landsdelsdækkende institutioner findes på s hjemmeside. forventer 1 ung til Nyborgskolen fra 2010 ( USB) Ikke besvaret skemaet 10.2 De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. Ingen kommentarer 10.3 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven USB for 2 borgere over 18 år i botilbud 7 Målgruppen omfatter ikke børn og unge under 18 år, der er anbragt på en sikret institution; jf Denne målgruppe har selvstændigt punkt i det efterfølgende. OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 40

41 10.4 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Ingen kommentarer 10.5 Enkeltmandsprojekter Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stordriftsfordele. OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 41

42 11. Sikrede institutioner til børn og unge (helårspladser) Målgruppen omfatter børn og unge under 18 år, som placeres i sikrede afdelinger efter Lov om Social Service 67 stk. 3 og som opfylder betingelserne herfor i Socialministeriets bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Forbrug af sociale tilbud erne skal i henhold til lovgivningen sikre en koordinering af efterspørgslen efter tilbud på sikrede institutioner til børn og unge. Opgørelsen over forventningerne til det fremtidige behov opgøres derfor særskilt i redegørelsen. Der er ingen kommuner, der forventer ændringer i behovet. har ikke afkrydset i skemaet, men oplever behov for flere pladser 11.2 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 og 2 De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. mangler familiedøgnpladser og afgiftningspladser til unge under 18 år (stof) 11.3 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Ingen kommentarer OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 42

43 11.4 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Ingen kommentarer 11.5 Enkeltmandsprojekter Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stordriftsfordele. OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 43

44 12. Forventninger til institutter og rådgivningsydelser I nedenstående skema har kommunerne sat kryds ud for de tilbud/ydelser, som kommunen forventer at anvende i 2010 og frem. Der er alene tale om en tilkendegivelse af, om kommunen ønsker at anvende tilbudet 8. Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventes 2011 i Døvblindecentret Vejledning børn 11 og bek. Nr.781 af 6. juli 2006 Objektiv aalborg 8 En bindende aftale mellem kommunen og er indsendt efter politisk godkendelse i de respektive kommuner til på et særskilt aftaleark for de ydelser, der er omfattet af trækningsret og abonnementsordning. OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 44

45 Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventes 2011 i Specialrådgivning/ konsulentbistand til voksne 12. Takst Jammerbrugt OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 45

46 Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventes 2011 i skolen Høreinstituttet Småbørnsvejledning og rådgivning 11 1.a. Generel rådgivning og information og 12. Objektiv Trækningsret Fre.hav 9 Nummereringen angiver ydelsespakkens nummer i bilag 2 i rammeaftalen for På Høreinstituttet, Institut for Syn og Teknologi og Taleinstituttet kan mange ydelsespakker tilbydes både efter serviceloven og undervisningslovgivning. Derfor vil mange af de nævnte ydelsespakker også indgå den kommunale redegørelse for specialundervisningsområdet. OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 46

47 Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventes 2011 i a. Udredning af høreproblemer 10, 12, 112 og b. Løsning af høreproblemer omkring aktivitet og deltagelse i samfundslivet 10, 12, 112 og 113. Takst Takst OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 47

48 Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventes 2011 i c. Udredning afhøreproblemer i fht. arbejdsmarked og uddannelse 10, 12, 112 og d. Socialfaglig specialrådgivning i forbindelse med arbejdsmarkedsrelaterede problemer afledt af høreproblemer 10, 12, 112 og 113. Takst + Abonnement Takst + Abonnement : SEL : SEL OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 48

49 Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventes 2011 i g. Cochlea implanterede 10, 12, 112 og h. Tinnitus 10, 12, 112 og 113. Takst Takst OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 49

50 Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventes 2011 i Institut for Syn og Teknologi 1.a. Generel rådgivning og information 10, 11 og a. Småbørnsområdet (0 6 år) 10, 11, 112 og 113. Trækningsret Takst + Abonnement (vurderet fordelig på soc. /undervisni ngslov 80/20) OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 50

51 Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventes 2011 i b. Skoleelever (618 år) 10, 11, 112 og c. Unge (1823 år) 10, 12, 112 og 113. Takst + Abonnement Takst + Abonnement OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 51

52 Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventes 2011 i d. Voksne (1865 år) integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet 10, 12, 112 og e. Voksne (18 år) 10, 12, 112 og 113. Takst + Abonnement Takst OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 52

53 Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventes 2011 i Taleinstituttet Hjerneskadecentret 2.f. Personer med medicinskoptisk definerede, varige øjenlidelser 10, 12 og a, 1.b og 2.a. Generel rådgivning og information og 1. udredning 10, 12 85, 86 og 102 Takst Trækningsret 2a Takst + Abonnement OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 53

54 Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventes 2011 i b. Tværfaglige optrænings/rehabiliteringstilbud i gruppe 85, 86 og c. Individuelle tværfaglige optrænings /rehabiliteringstilbud 85, 86 og d. Pårørendetilbud 10 og 12. Takst Takst Takst OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 54

55 Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventes 2011 i e. Supervision til professionelle 10 og 12. Takst Taleinstituttet Misbrugsområdet 2.f.1 og 2.f.2. Børn og unge med erhvervet hjerneskade 11. Baggrundstemaet til gravide misbrugere Gravide kvinder med nuværende eller tidligere misbrugsproblemer Takst + Abonnement Trækningsret OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 55

56 Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventes 2011 i Forebyggende indsats på ungdomsuddannelserne Elever på tekniske skoler, produktionsskoler, handelsskoler og gymnasier Forældrerådgivning Forældre og pårørende Kursusvirksomhed og undervisning Nøglepersonkorps i nordjyske kommuner Kommunerne i (minus kommune) Trækningsret Trækningsret Trækningsret Trækningsret OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 56

57 Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventes 2011 i Nøglepersonkorps på nordjyske ungdomsuddannelser Lærere, vejledere og ledere på ungdomsuddannelserne (gymnasium, handelsskoler, tekniske skoler og produktionsskoler) i Anonym rådgivning, vejledning, udredning og alkoholbehandling Rådgivning og vejledning om stofmisbrug Trækningsret Trækningsret Trækningsret OBS! De respektive kommunale redegørelser kan findes på s hjemmeside under sociale tilbud og specialundervisning 57

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 A. Politiske visioner i kommunerne Nøgleord fra politiske visioner på børneområdet: Tidlig indsats, helhedsorientering,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Kontaktperson Stine Bøgebjerg Hansen Tlf. nr. 7232 3500 Mail.: sbh@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt:

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Side 1 af 20 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Dato for afsluttet indberetning: 30.04.2009 Dato for politisk godkendelse: 09.10.2009 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Halsnæs Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Oversigt over kommunale indmeldinger til Udviklingsstrategi 2014

Oversigt over kommunale indmeldinger til Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over kommunale indmeldinger til Udviklingsstrategi 2014 ns indmeldinger som myndighed rnes politiske visioner: Børneområdet Morsø Højt kvalificerede og målrettede tilbud til målgruppen, primært

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

"Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG

Efter hensigtserklæringen  - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG "Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG Godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008 1 Kortlægning

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Bilag 6 Fokusområder, afsluttede og igangværende samt input til Rammeaftale 2010 fra de faglige netværk i Syddanmark

Bilag 6 Fokusområder, afsluttede og igangværende samt input til Rammeaftale 2010 fra de faglige netværk i Syddanmark 25-09-2009 Bilag 6 Fokusområder, afsluttede og igangværende samt input til Rammeaftale 2010 fra de faglige netværk i Syddanmark 25-09-2009 Fokusområder der har afrapporteret siden indgåelsen af rammeaftale

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Vis udskrift: "Børn 2009" https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa...

Vis udskrift: Børn 2009 https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa... Side 1 af 35 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: mch@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Bilag til møde i DAS 14. december

Bilag til møde i DAS 14. december Bilag til møde i DAS 14. december Bilag 1. pkt. 4: Udkast til retningslinjer for overtagelse af regionalt drevet tilbud. Bilag 2. pkt. 5: Notat vedrørende strategisk samarbejde Bilag 3. pkt. 5: Juridisk

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt et værktøj til brug ved udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj,

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften . Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper og giver et hurtigt samlet overblik i forhold

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Kontaktperson Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen 39 57 55 75 39 57 53 33 PH@gladsaxe.dk marith@gladsaxe.dk Dorte Knudsen (voksen) Mads Thorning

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Frederikshavn Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der

Læs mere

1. Bilag 2 Oversigt over rådgivningsydelser

1. Bilag 2 Oversigt over rådgivningsydelser 1. Bilag 2 Oversigt over rådgivningsydelser I de følgende skemaer er beskrevet de enkelte tilbud/ydelser, som er omfattet af rammeaftalen for socialområdet 2008, hvor der er aftale om trækningsret eller

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Udviklingsstrategi sammenfatning

Udviklingsstrategi sammenfatning Click here to enter text. Udviklingsstratgei 2013 - sammenfatning Til Kopi til Fra KDK / KKR Sekretariat for rammeaftaler 27-02-2012 Sagsnr./Dok.nr. 2011-20535 / 2012-69524 Udviklingsstrategi 2013 - sammenfatning

Læs mere

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 - til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ny skabelon Der har været et bredt ønske om

Læs mere

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Forslag Rammeafe 2010 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson:

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Michael Mogensen Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 20 stk 2 Undervisning på døgn

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Langeland kommunes redegørelse 2007

Langeland kommunes redegørelse 2007 Langeland kommunes redegørelse 2007 - til brug for rammeaftalen for specialundervisning i Region Syddanmark OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 1

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Nov 10 2010 09:18:45 - Helle Wittrup-Jensen 37 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere