TILBUD PÅ UDVIKLING OG HOSTING AF WEBSCANNER. OS2 Offentligt Digitaliseringsfællesskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD PÅ UDVIKLING OG HOSTING AF WEBSCANNER. OS2 Offentligt Digitaliseringsfællesskab"

Transkript

1 TILBUD PÅ UDVIKLING OG HOSTING AF WEBSCANNER OS2 Offentligt Digitaliseringsfællesskab Copyright 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Ejerskab og Git Funktionalitet og brugergrænseflade Udvikling af grundlæggende funktionalitet Login-adgang Oprettelse og redigering af domæner Regler Scannere Rapporter Test og efterfølgende justeringer Projektledelse, møder og kommunikation Optioner Option: Autentifikation med SAML Option: Selenium-baseret crawler Option: Selenium-baseret scanning af specifikke sider Option: Spring tidligere scannet indhold over via et Last-Modified check Option: WebService til scanning af enkelte URL'er eller dokumenter Opsummering Grundfunktionalitet Pris Tidsplan Optioner Hosting Opsætning Månedligt vedligehold Oprettelse og abonnement på CPRdata Opsummering på hostingopgaven..14

3 1 INDLEDNING I forbindelse med specifikationen af opgaven har primært to løsningsmodeller været nævnt: 1. Serverafviklet løsning 2. Hostet webcrawlerløsning I vores tilbud har vi valgt den sidste model, en hostet webcrawlerløsning, fordi det efter vores opfattelse er den mest fleksible model, og den vil give værdi til alle kommuner, uanset hvilket CMS man måtte benytte. Kort om løsningen Crawlerløsningen sørger for periodisk eller efter bestilling at gennemløbe et samlet site eller subsite med henblik på at undersøger de forskellige sider og dokumenter på sitet. Der er tale om en hostet og webbaseret løsning, der giver brugerne mulighed login-adgang til et web-baseret administrationssystem, hvor brugeren kan konfigurere og starte en scanning af det eller de valgte domæner. Løsningen giver mulighed for at definere forskellige domæner og regler for scanning efter følsomme opløsninger og at kombinere disse i forskellige scannings-opsætninger, der enten kan afvikles manuelt eller automatisk med et defineret tidsinterval. Når en scanning sættes i gang, vil den afvikles i baggrunden på serveren, og når scanningen er udført, vil der blive sendt en mail til den bruger, der forespurgte scanningen. Denne mail vil indeholde et link, der gør det muligt for brugeren at logge ind og download scannings-rapporten. De data, der er blevet hentet under scanningen, bliver slettet, efter at rapporten er genereret. Det er vigtigt at understrege, at der er omfattende adgangskontrol i forhold til, hvem der må scanne hvilke websites. Samtlige krav er adresseret og opfyldt. Dette gælder også optioner. Integration til CPR Broker Løsningen vil endvidere omfatte en integration til CPR-Broker, der vil gøre det muligt at kontrollere, om fundne CPR-numre rent faktisk er rigtige CPR-numre. Tilbuddet er opdelt i udvikling hhv, hosting af webscanneren efter OS2's ønske beskrevet i udbuddet 1 på OS2 Offentligt digitaliseringsfællesskab (OS2) samt de tilhørende kravspecifikationer beliggende på OS2's opgavestyringsværktøj 2 (JIRA). Hostingtilbuddet er tilpasset udviklingsopgaven beskrevet i dette dokument og vil derfor skulle revurderes, hvis der vælges en anden løsning. I tilbuddet henvises til punkterne på JIRA i følgende format: (WEBSCAN-XX), hvor XX er det nummer, som punktet er tildelt på JIRA Linket er fra udbudsmaterialet.

4 Maksimalpristilbud Tilbuddet, der er et maksimalpristilbud, er opdelt i grundfunktionalitet og optioner. Grundfunktionerne beløber sig, inkl. projektledelse, møder og test, til 189 timer, i alt DKK Optionerne kan tilvælges efter behov og ønske indtil 12 måneder efter idriftsættelsen. Ønsker en kommune at etablere sin egen installation af webscanneren, er dette også muligt jf.afsnittet nedenfor om ejerskab. Magenta assisterer gerne med at etablere lokale installationer. 1.1 Ejerskab og Git Magenta forpligter sig til at placere koden i et repository henvist af OS2 (WEBSCAN-24). Det fulde ejerskab til den udviklede kode, herunder ophavsretten, overdrages til OS2 under en Mozilla Public License 2.0 (WEBSCAN-26). Der vil efter OS2's ønske benyttes Git samt Git-flow. Magenta benytter i forvejen Git og Git-flow, og det fungerer godt til en agil udviklingsmetode med en højt involveret kunde (WEBSCAN-25).

5 2 FUNKTIONALITET OG BRUGERGRÆNSEFLADE 2.1 Udvikling af grundlæggende funktionalitet 8 timer Magenta har baseret sit tilbud på udvikling af OS2webscanner på Scrapy 3, der er et webcrawling framework skrevet i Python. Fordelen ved at vælge en webcrawler-løsning frem for en serverafviklet løsning er, at den vil fungere med et vilkårligt offentligt tilgængeligt site. (WEBSCAN-10, WEBSCAN-30). Brugergrænsefladen bliver udviklet i Django 4, et framework som Magenta har omfattende og positiv erfaring med fra bl.a. BibOS-projektet 5. Udviklingen vil følge den stil-guide og de kode konventioner (PEP 8, PEP ), der er anbefalet til et Python projekt. Herudover vil der benyttes Ding Code Guidelines (WEBSCAN-45), samtidig med at der tages hensyn til de forskelle, der er mellem et PHP- og et Python-projekt. I brugergrænsefladen vil der være følgende koncepter. Domæner, der er tilknyttet brugeren Regler, der kan scannes efter Scannere, der kan afvikles på brugerens domæner Oprettelse, benyttelse og administration af domæner, regler og scannere er beskrevet i det følgende. Generelt for dem alle er, at de har almindelig CRUD 7 funktionalitet (Create, Read, Update, Delete). 2.2 Login-adgang 5 timer Brugeradministration er en vedligeholdelsesopgave i forbindelse med hosting. Der er tale om et begrænset antal brugere, og ved at placere denne del i tilknytning til hostingopgaven reduceres opgaven, samtidig med at der er stærk kontrol med, hvilke bruger der har adgang til hvilke services samt deres tilhørsforhold

6 Adgang til systemet opnås ved klassisk brugernavn og kodeord-kombination. (WEBSCAN-9) Vi tilbyder også en option på en single-sign-on-løsning baseret på djangosaml2 8, der laver autentifikation med SAML 2.0 (WEBSCAN-37) Optionen er på 14 timer 2.3 Oprettelse og redigering af domæner 44 timer For hvert domæne er det muligt at angive en række regler for URL'er, der ikke skal scannes. Disse regler kan udtrykkes enten som del-strenge, der ikke må optræde i URL'erne, eller som regulære udtryk der frasorterer de URL'er, de matcher Der kunne for eksempel være tale om et website, der på alle sider linker til en printvenlig udgave ved at sende en ekstra parameter til samme url, eksempelvis: <nuværende url>?print=1. I dette tilfælde vil det ikke være ønskeligt at scanne alle de printvenlige sider, da de har samme indhold som de ikke-printvenlige sider. Print-siderne vil kunne ekskluderes ved at oprette regler, der matcher alle sider med printparametren på URL'en. Dette kan gøres enten ved at matche del-strengene "?print=1" og "&print=1" eller ved at bruge det regulære udtryk "[?&]print=1". Systemet foretager en kontrol af, om den pågældende bruger må tilføje domænet. En bruger må ikke scanne andre domæner end brugerens egne (inkl. subdomæner), og der foretages en kontrol af dette. Domæner vises i en liste, og brugeren vil kunne tilføje domæner herfra med følgende arbejdsgang: 1. Brugeren tilføjer domænet i brugergrænsefladen. 2. Brugeren indtaster evt. ekskluderingsregler, som regulære udtryk separeret af ny linje. 3. For at kunne foretage kontrollen giver systemet brugeren følgende tre muligheder, der også fremgår af illustrationen på næste side: a) Tilføjelse af en unikt defineret linje i domænets Robots.txt b) Tilføjelse af en unikt defineret html-fil i roden af domænet c) Tilføjelse af et unikt meta-tag i den side, der returneres ved tilgang til roden af domænet 4. Brugeren vælger en af overstående muligheder og tilføjer det til domænet 5. Brugeren har nu mulighed for at uploade sitemap.xml for domænet. (WEBSCAN-12) 6. Brugeren trykker på validering, hvorefter første tjek gennemføres. 8 Djangosaml2:

7 Den valgte valideringsmetode vil blive kørt før hver scanning. (WEBSCAN-28) 2.4 Regler 23 timer En regel definerer, hvad der scannes efter. Der vil blive udviklet tre regelsystemer. To systemer er fast definerede: CPR-reglen og Navne-reglen. Det sidste regelsystem er baseret på regulære udtryk og giver brugeren mulighed for at definere egne scanningsparametre CPR-reglen Der søges efter mønstre med regulære udtryk 9 i teksten specifikt udarbejdet til at finde CPRnumre. Ved potentielle resultater laves der ekstra kontrol, der afsluttes af et kald til CPR Broker. Ved at lave en integration til CPR Broker er det muligt at lave en online kontrol af, om der er tale om et reelt CPR-nummer. Det fundne CPR-nummer rangeres efter, hvilken type dokument CPRnummeret er fundet i. (WEBSCAN-14, WEBSCAN-40) Navnereglen Der søges efter mønstre i teksten med regulære udtryk. Ved matches kontrolleres der op imod en positivliste af fornavne og efternavne fra Danmarks Statistik. Denne liste benyttes samtidig til at give matchet en højere rangering, så de navne, der forekommer på Danmarks Statistiks liste rangerer højere end de matches, der muligvis er navne. 9

8 Under navnereglen er det muligt at tilføje godkendte navne i en whitelist, der godt må optræde i indholdet og dermed ikke er klassificeret som sensitive. Det kan være byrådsmedlemmer eller medlemmer af direktionen, som optræder på hjemmesiden. (WEBSCAN-14) Brugertilpassede regler baseret på regulære udtryk (RegEx) Det er muligt at for en bruger selv at definere regler, der er baseret på regulære udtryk og gemme disse regler. Brugeren kan lave et vilkårligt antal regler. (WEBSCAN-15, WEBSCAN-32) 2.5 Scannere 70 timer (Frontend 24 timer + Backend 46 timer) En bruger opretter en scanner, der konfigureres med et eller flere domæner samt et sæt tilhørende regler. (WEBSCAN-11) En scanner kan f.eks. konfigureres til en periodisk automatisk scanning. (WEBSCAN-31, WEBSCAN-36) Før en scanning udføres, vil der være en kontrol af, om domænet har sitemap.xml tilgængelig i roden af domænet. Hvis der både findes et sitemap på domænet, og der manuelt er etableret et sitemap, så vil en aggregeret version af de to sitemaps benyttes. Uanset sitemap vil filerne kun benyttes som reference, og hele sitet vil blive crawlet. (WEBSCAN-19) Systemet ignorerer reglerne i Robot.txt, der vil forbyde crawling af domæner eller specifikke sider. Konkret foregår scanningen ved, at der sættes gang i en crawler, der leverer data til behandling. Efter behov vil data blive konverteret til tekst, før den egentlige scanning efter følsomme oplysninger udføres.

9 Der er taget højde for løsninger til minimum følgende formater: Pdf, html, odt, xlsx, rtf, xls, ods, docx, doc, wk3, kml, csv, geojson, json SGML-baserede data såsom HTML og XML håndteres ved at fjerne markup og scanne den resterende tekst. Billeder konverteres til TIFF og efterfølgende til ren tekst via OCR-software, der er en del af løsningen. Office-formater, der kan åbnes via Libre Office 10, konverteres enten til HTML og billeder, og behandles som disse, eller til et relevant rentekst-format, (f.eks..xls til.csv) og scannes direkte. Rene tekstformater, som CSV, Javascript og json kan umiddelbart scannes Når en scanning er færdig og har dannet en rapport, så vil data, der er blevet indsamlet, slettes af sikkerhedsmæssige årsager. (WEBSCAN-8) 2.6 Rapporter 4 timer Efter en scanning vil brugeren få en underrettelsesmail, der indeholder statusoplysninger, samt et link til rapporten. Af sikkerhedshensyn anbefales det ikke at sende selve indholdet over mail. Derfor er rapporten kun tilgængelig via systemet. Det vil være muligt at gemme siden herfra samt at slette den fra serveren. (WEBSCAN-7) Rapporten vil indeholde link til indholdssider og dokumenter, hvor der har været et match (WEBSCAN-5). Rapportens enkelte punkter vil desuden være kategoriseret efter følsomhed. 2.7 Test og efterfølgende justeringer 15 timer I samarbejde med OS2 gennemføres en række test, og der foretages justeringer og rettelser. 2.8 Projektledelse, møder og kommunikation 20 timer Der afsættes som standard 10-15% af tiden til disse opgaver. Møder holdes såvidt muligt via online medier (f.eks. Skype) 10http://en.wikipedia.org/wiki/LibreOffice#Supported_file_formats

10 3 OPTIONER 3.1 Option: Autentifikation med SAML timer Vi forslår en single-sign-on-løsning baseret på SAML 2.0. Denne løsning kan bl.a. anvendes til sign-on med WAYF. 3.2 Option: Selenium-baseret crawler 50 timer Med denne option udskiftes Scrapy med et nyudviklet crawling-framework baseret på Selenium. Dette vil give mulighed for at crawle sider, hvor indholdet genereres dynamisk via javascript, for eksempel på sider der gør brug af ajax-kald til at loade dele af siden. Følgende forhold gør sig gældende ved optionen: Det er kun muligt at køre én Selenium-instans ad gangen. Requests i forbindelse med en scanning vil skulle foretages sekventielt, hvilket kan få en scanning til at tage forholdsvis lang tid. Derfor udvikles et kø-system til at sikre sekventiel afvikling af Selenium-scanninger. Hvis der ligger mange andre scanninger i kø, kan et sådant køsystem betyde, at der vil gå lang tid, før man får rapporten fra en ønsket scanning. En Selinium-løsning vil umiddelbart kun kunne finde "rigtige" links i dynamisk genereret indhold. For eksempel vil det ikke være muligt at find "links" til vinduer/sider, der genereres dynamisk via onclick-events på forskellige elementer på siden. Det er selvfølgelig en mulighed at få Selenium til automatisk at klikke på alt, der har en onclickevent. Dette kan dog have utilsigtede sideeffekter, for eksempel hvis det første element, der klikkes på, lukker browser-vinduet. Vi vil derfor som udgangspunkt ikke anbefale, at man bruger Selenium som den primære scannings-backend. Optionen er imidlertid interessant, for eksempel til scanning af mindre websites med klient-side-dynamisk indhold. 3.3 Option: Selenium-baseret scanning af specifikke sider 35 timer Forskellen på denne option og optionen ovenfor (3.2) er, at denne option giver et interface, hvor man kan angive 1-10 URL'er, der skal scannes igennem via Selenium. Scanningen vil fungere ved, at hver enkelt side besøges via Selenium, og at den resulterende HTML, inklusive eventuelle delelementer, der loades via ajax/javascript, scannes igennem for CPR-numre og navne. Når scanningen er gennemført, præsenteres en rapport i stil med den, der genereres ved en almindelig scanning. Bemærk, at scanningen ikke fungerer som en crawler: Den identificerer og følger ikke automatisk links i de valgte sider.

11 Løsningen omfatter også udvikling af et kø-system, der sætter en forespørgsel efter en scanning i kø, hvis en scanning allerede er i gang på det tidspunkt, hvor scanningen oprettes. Denne løsning kan ses som et simplere alternativ til en fuld crawler-løsning baseret på Selenium (se option 3.2). 3.4 Option: Spring tidligere scannet indhold over via et Last- Modified check 18 timer Denne option gør det muligt at springe sider over i efterfølgende scanninger, såfremt informationer om det sidste opdaterings-tidspunkt for en side forefindes. Løsningen fungerer ved at samle informationer om det sidste opdateringstidspunkt for en side op via sitemap.xml-filer og HTTP-headers. Under den første scanning vil disse last-modified værdier blive gemt i databasen sammen med lister over links, der blev fundet i den pågældende side. Efterfølgende scanningen vil så blot lave en HTTP HEAD-request til den pågældende side og derefter kun foretage en ny scanning, såfremt siden er blevet opdateret i mellemtiden. Det vil ved oprettelse af en scanning være muligt at konfigurere, om man ønsker at gøre brug af Last-Modified data eller ej. Hvis man fravælger at bruge denne funktion, vil det resultere i, hvad der svarer til en førstegangs-scanning, hvor alle sider besøges. Det vil endvidere være muligt at konfigurere, om løsningen skal gøre brug af HEAD-requests til at checke modificeringstidspunkter med, eller om der blot skal bruges GET-requets, så eventuelt indhold kan behandles uden at generere en ny request, hvis det viser sig at være opdateret. 3.5 Option: WebService til scanning af enkelte URL'er eller dokumenter 14 timer Optionen består i en XML-RPC-baseret webservice, der gør det muligt at scanne enkelte URL'er eller dokumenter for CPR-numre. I kald til webservicen angiver man enten en liste af URL'er, en liste af dokumenter eller begge dele. Webservicen vil så scanne de angivne data igennem for CPR-numre og navne og returnere en liste med eventuelle matches, deres position i indholdet samt en vurdering af deres følsomhed. Webservicen vil være adgangsbeskyttet med den samme adgangsbeskyttelse som resten af OS2webscanner-sitet. Såfremt der angives URL'er som scannings-kilde, vil disse blive checket op mod verificerede domæner for den bruger, der blev brugt til at logge ind i servicen. Hvis der ikke findes et match for alle URL'er, afvises forespørgslen om scanning med en fejl.

12 4 OPSUMMERING 4.1 Grundfunktionalitet Udvikling af grundlæggende funktionalitet Login-adgang Opsætning og redigering af domæner 8 timer 5 timer 44 timer Regler 23 timer Scannere Frontend Backend Rapporter Test i samarbejde med OS2, samt efterfølgende justeringer Projektledelse, møder og kommunikation Samlet, grundfunktionalitet 24 timer 46 timer 4 timer 15 timer 20 timer 189 timer 4.2 Pris Magentas normalpris er DKK 1.250/time OS2-pris er DKK 1.000/time Samlet pris, 189 timer à DKK DKK Tidsplan Magenta kan levere den samlede løsning 45 arbejdsdage efter accept af tilbuddet. 4.4 Optioner Autentifikation med SAML 2.0 Selenium-baseret crawler Selenium-baseret scanning af specifikke sider Mulighed for at springe tidligere scannet indhold over via et Last-Modified check WebService til scanning af enkelte URL'er eller dokumenter 14 timer 50 timer 35 timer 18 timer 14 timer

13 5 HOSTING Vi vil gerne understrege, at der er tale om et forhandlingsoplæg. Vi vil gerne have en drøftelse med OS2 om den praktiske løsning, herunder af hvorvidt der skal laves separate aftaler med de enkelte kommuner. Hostingpartner Lynero Vi foreslår, at Magenta påtager sig aftalen med hostingleverandøren og sørger for viderefakturering af den samlede aftale. Der pålægges ikke gebyr eller procenttillæg af den rene server- og trafikpris. Dermed betaler OS2 den rene serverpris samt pris for trafik. Magentas hosting-leverandør, Lynero, er sikkerhedsgodkendt til bl.a. PET og politiet. Den månedlige pris for 2 servere (webscanner og CPR Broker) er ca. DKK Trafikprisen er (juni 2014) DKK 800/Tbyte. Hosting af webscanner inkl. vedligeholdelse hos indbefatter: Adgang via fiberlinje Driftsgaranti Backup og restore Overvågning af serverbelastning med henblik på løbende justering af databaseopsætning og webserver-konfiguration Udbedring af driftsforstyrrende fejl i applikationen Magenta har fuld remote-adgang Udgiften til hosting afregnes via det månedlige vedligehold (se nedenfor) 5.1 Opsætning Magenta påtager sig opgaven med opsætning på serverne samt den løbende overvågning og vedligeholdelse. Der skal anvendes to servere til at hoste løsningen, der skal opsættes sikkert efter gældende regler om opbevaring af fortrolige data. Opsætning af det udviklede programmel samt CPR Broker på 2 servere hos Lynero 40 timer

14 5.2 Månedligt vedligehold De afsættes 0,5 timer pr. måned pr. kommune til vedligehold af løsningen. Dog med et minimum 5 timer/måned. Timepris for OS2 er DKK Oprettelse og abonnement på CPR-data Vi påregner at indgå aftale med CPR Kontoret. Priserne er: Abonnement DKK 500/måned Klikafgift DKK 0,45/opslag. Bemærk, at klikafgiften alene udløses, når der er behov for at hente information på et CPR-nummer og ved opdateringer. OS2 betaler naturligvis de rene priser fra CPR Kontoret 5.4 Opsummering på hostingopgaven Igen vil vi understrege, at der er tale om ca.-priser Engangsudgifter Opsætning af webscanner og CPR Broker (engangsudgift) DKK Månedlige udgifter 2 servere à DKK 1.500/måned DKK Trafik DKK 800/Tbyte vi vurderer, at én Tbyte er tilstrækkeligt DKK 800 Månedligt vedligehold (ved 10 kommuner) à DKK 500 DKK CPR-abonnement DKK 500 Klikafgifter ved anslået klik/måned à DKK 0,45 DKK 450 I alt anslået månedlige udgifter DKK 9.750

15 adresse Studiestræde 14, København K telefon (+45)

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide NN Markedsdata Til Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide Installation Denne guide gå installationen af NN Markedsdata til Microsoft Dynamics CRM 2011 igennem punkt for punkt. Efter du har downloaded

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Importer brugerdata... 4 2.1 Automatisk import... 4 2.2 Manuel import... 5 3 Når du har importeret, sker der følgende...

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i Dansk Skoledata... 3 2 Importer brugerdata... 6 3 Når du har importeret,

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Automat-guide Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Indhold Automat-guide... 1 1 Indledning... 3 2 Automat interfacet... 3 3 Det findes i Automat... 3 3.1 Hovedmenuen... 3 4 Brugerhåndtering... 3 4.1

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen 2009 Indhold 1 Indledning 1 1.1 Konverterede data fra Partnerskabstabellen 1 1.2 Totaludtræk 1 1.2.1 Organisering i SOR 1 1.2.2 Administrationspraksis

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via central import 2. udgave, september 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via XML-import 2. udgave, maj 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan eksporteres

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Secoya CMS CMS. Grundpakke incl. standard programmering af hjemmesiden. Let s work smarter

Secoya CMS CMS. Grundpakke incl. standard programmering af hjemmesiden. Let s work smarter Let sworksmarter Secoya CMS CMS Nedenstående priser er angivet ekskl. moms i danske kroner. Grundpakke 16.900.- incl. standard programmering af hjemmesiden Indholdsredigering Menuredigering Filarkiv Publicering

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Eksport til Nortec vaskerisystem. Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 131127

UniLock System 10. Manual til Eksport til Nortec vaskerisystem. Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 131127 UniLock System 10 Manual til Eksport til Nortec vaskerisystem Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 131127 UniLock eksport til Nortec vaskerisystem anvendes til automatisk at vedligeholde beboerdata i

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.7.0

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.7.0 BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.7.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Generelt... 2 Installation...

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Manual for installation og brug af Regsupreme

Manual for installation og brug af Regsupreme Manual for installation og brug af Regsupreme af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført ud på de aktuelle

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet Kenn Römer-Bruhn WordPress - gør dig synlig på nettet version 1.3 2. september 2013 Lidt om hvem Kenn er Arbejdsområder i dag: Forfatter, skribent, redaktør, forlægger, fotojournalist, blogger, grafisk

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 12 Drift af SUP-systemer Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af

Læs mere

Worflow plugin til Dynamics CRM

Worflow plugin til Dynamics CRM Worflow plugin til Dynamics CRM INTRO Med Lassos workflow plugin til Microsoft Dynamics CRM er det muligt at trække staminformation og nøgletal til dit CRM-system uden at skrive en eneste linje kode! Vha.

Læs mere

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3.

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3. PentaCon CMS Responsive sider WYSIWYG editor Skabelon til standard tekstside med overskrift og 1 billede Skabelon til standard tekstside med overskrift og 3 billeder Slideshow på forsiden Nyhedsruller

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: Version: 1.1

Fælles testmiljøer. Dato: Version: 1.1 Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel testdataklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 13.11.2015 Version: 1.1 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 1 Generelle oplysninger om BizDoc ApS Postadresse Kasernevej 8 8800 Viborg Mailadresse kontakt@bizdoc.dk Telefon +45 71 999 500 CVR-nummer 35402160 2 Om BizDoc

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Integration med Microsoft SharePoint

Integration med Microsoft SharePoint Integration med Microsoft SharePoint Kom godt i gang med opsætning af integrationen Integration med SharePoint Kom godt fra start I TimeLog Project er der mulighed for at integrere til Microsoft SharePoint,

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Installation af web-konfigurationsprogrammer

Installation af web-konfigurationsprogrammer Installation af web-konfigurationsprogrammer 23. januar 2015 MODST/JAMAN 1. Generelt Denne vejledning vedrører installation af web-konfigurationsprogrammer, som anvendes til at vedligeholde (konfigurere)

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet GIS Af Anders Bartholdy Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet Baggrundskort fra KMS er en rigtig god resurse der er tilgængelig via ArcGIS. Derfor starter vi med at gennemgå

Læs mere

Installation af Wordpress

Installation af Wordpress Kræver et webhotel der kører PHP og database (MySQL) Installation af Wordpress Wordpress-grund-programmet downloades fra WordPress.org det er gratis Fra webhotellet skal man have 4 informationer som skal

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

XML Difftool brugervejledning

XML Difftool brugervejledning XML Difftool brugervejledning UNI C maj 2007 XML Difftool brugervejledning UNI C Maj 2007 Af UNI C Indhold 1 Kort om XML Difftool og Import... 1 1.1 XML Difftool... 1 1.2 Opbygning af XML import fil...

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.2.0

Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.2.0 NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.2.0 BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Navision Stat 9.0. CVR Integration og EU VAT nr. validering. Overblik. Side 1 af dec v.3 ØSY/MAG/KKP

Navision Stat 9.0. CVR Integration og EU VAT nr. validering. Overblik. Side 1 af dec v.3 ØSY/MAG/KKP Side 1 af 18 Navision Stat 9.0 18. dec. 2017 v.3 ØSY/MAG/KKP CVR Integration og EU VAT nr. validering Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers

Læs mere

ODEUM ASP prisliste. De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år.

ODEUM ASP prisliste. De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år. ODEUM ASP prisliste De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år. PRODUKT PRIS ODEUM Basis Forfatter modul til opbygning af

Læs mere

Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering Prototype

Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering Prototype Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering Prototype INDLEDNING Dette dokument beskriver den udviklede prototype i projektet Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering. Formålet med prototypen er

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR DanID A/S 3. juni 2014 Side

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere