PROJEKTPLAN TIL. PROJEKTPLAN TIL STEDET TÆLLER Side 1/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTPLAN TIL. PROJEKTPLAN TIL STEDET TÆLLER Side 1/13"

Transkript

1 Side 1/13 PROJEKTPLAN TIL Projektplanen bidrager til at sikre, at I internt i projektgruppen og mellem projektgruppe og styregruppe og i forhold til samarbejdspartnere er enige om projektets indhold og aktiviteter. Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs, når I udfylder dette skema, da bogen uddyber begreber og koncepter og giver metoder til udvikling af projektplanen i fællesskab i projektgruppen. I får et eksemplar af håndbogen på workshoppen i Vejle den 4. marts. I modtager også skemaet elektronisk, og I skal bruge det ved jeres ansøgning om støtte til realisering d. 18. august. Projekttitel CAREER CAMPUS fra rekreation til rekruttering. Ombygning og renovering af et Ulrik Plesner alderdomshjem. Indsæt evt. billede

2 Side 2/13 Kontaktinformation på ansøger Organisation Ringkøbing-Skjern Kommune, v. Erhvervscentret, Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Adresse Bredgade 77 Postnr. og by Kontaktperson 6940 Lem Lene Hagerup Hindbo, souschef Telefon (direkte) Direkte: , Mobil: Projektadresse Adresse Career Campus, Aldershvilevej 16 Postnr. og by Ringkøbing I det følgende skal I beskrive projektets formål og resultater. Alle punkter skal besvares. Under hvert punkt udfyldes de grå felter. Underspørgsmålene kan slettes undervejs. Generelt er det en fordel at holde svarene korte og præcise. Hellere flere punkttegn end lange sætninger. Vær så konkret som muligt. Hvad er projektets formål? Skriv her Sammenfat projektets formål korfattet og præcist. Hvorfor skal projektet gennemføres? Hvordan aktiverer projektet stedbundne potentialer FORMÅL Formålet med projektet Career Campus fra rekreation til rekruttering er at gøre Career Campus til det gode eksempel på, hvordan man kan anvende den lokale kulturarv til at øge tilflytningen til kommunen ved at tiltrække videnmedarbejdere, som

3 Side 3/13 dynamo for det lokale erhvervsliv. Med en gennemgribende istandsættelse af bo-enhederne, er formålet at huset dels kommer til at udgøre tidssvarende og attraktive rammer i forhold til beboernes hverdag, og dels at de renoverede og attraktive fysiske rammer kan være en medvirkende og afgørende faktor i forhold til at understøtte indsatsen med at tiltrække højtuddannet arbejdskraft/nyuddannede til de vestjyske virksomheder. Projektet skal gennemføres, så den smukke bygning også i fremtiden kan være et levende aktiv i den vestjyske arkitekturarv med funktioner, der underbygger lokalområdets og virksomhedernes behov for at kunne tilbyde en instant og temporær bomulighed for de unge veluddannede, vi ønsker at tiltrække til området, således at stedet også kan fungere som en portal for potentielle tilflyttere. En renovering som kan virke til inspiration for andre landdistrikts- og yderkommuner. HVORFOR Projektet skal gennemføres, så den smukke bygning også i fremtiden kan være et levende aktiv i den vestjyske arkitekturarv med funktioner, der underbygger lokalområdets og virksomhedernes behov for at kunne tilbyde en instant og temporær bomulighed for de unge veluddannede, vi ønsker at tiltrække til området. Det er i forvejen en udfordring at tiltrække veluddannet arbejdskraft til vores virksomheder i landdistrikterne og langt fra de større byer. Unikke bomuligheder i internationale fælleskaber og i særklasse arkitektoniske rammer, er nogle af de herlighedsværdier, der vil kunne understøtte kvaliteten i den dedikerede indsats, der foregår i tæt samarbejde mellem såvel erhvervsråd, virksomheder som kommune. BAGGRUND Plejehjemmet Aldershvile blev i 2009 omdannet til Career Campus: et hjem for unge studerende og nyuddannede, som er i job eller studiepraktik i Ringkøbing-Skjern Kommune. Formålet med Career Campus var at etablere et kollegielignende miljø, som gav beboerne et fællesskab i fritiden og en nem introduktion til egnen igennem de andre beboere. Career Campus har såvel en lokal målgruppe som en ekstern målgruppe. I det lokale perspektiv er Vestjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune repræsentativ for de fleste land- og yderkommuner. Det lokale uddannelsessystem omfatter udelukkende ungdomsuddannelser, hvorfor en stor del af de unge forlader området for at læse videre. Mange af dem vender ikke tilbage til landdistrikterne og de lokale virksomheder har derfor ofte vanskeligt ved at tiltrække den nødvendige innovations- og arbejdskraft til udvikling af såvel de lokale virksomheder som området generelt. I det eksterne perspektiv bidrager Career Campus med at tilbyde en let tilgængelig og social platform for studerendes praktikophold eller for højtuddannede, der kan se området an og anvende Career Campus som en indslusning til et job og en fast bopæl i Vestjylland. På trods af den høje ledighed blandt nyuddannede akademikere i de større byer viser erfaringen, at der skal ydes en ekstra indsats for at perspektivere de job- og bosætningsmuligheder, der åbner sig, hvis man vælger at fraflytte de større byområder. Career Campus har i dag 28 værelser med eget bad. Beboertallet er hen over årene gået op og ned og specielt Vestas har været den helt store bruger af Career Campus. Med tiden er antallet af virksomheder, der bruger Career Campus blevet stadigt større. I efteråret 2013 var der fyldt helt op og stedet har kørt med over 90 % belægning siden da. Erhvervscentret er i dag tovholder på Career Campus og formidler nyuddannede og studerende til områdets virksomheder og bestyrer bostedet og udlejer værelserne. STEDBUNDNE POTENTIALER Det stedbundne potentiale i dette projekt ligger langt ud over aktiveringen af kulturarven og den smukke bygningsarkitektur. I dette projekt overlejres traditionelle stedbundne lokale potentialer (bygningskultur, mennesker, ildsjæle, organisationer og offentlig forvaltning) i bredeste forstand med potentialer i transit. Nemlig de beboere fra hele verden, der for en tid har deres hjem på Campus. Så hvor Campus som bygningsarkitektur i samspil med de tilknyttede interessenter udgør et traditionelt og geografisk stedbundet potentiale, - udgør Campus også som ramme for et erhvervskollegie et unikt hotspot for internationale potentialer på gennemrejse; en HUB for udveksling af potentialer. De mange potentialer udnyttes allerede i dag professionelt i det lokale erhvervsliv, men de ligger også som et uudnyttet reservoir af potentialer, der er lokale for en tid, og som derfor kan forløses og integreres i det øvrige lokalsamfund.

4 Side 4/13 Hvad er projektets forventede resultater? Skriv her Hvilke konkrete resultater skaber projektet? Hvilke fysiske rammer er genstand for projektet og hvordan forandres de? Det kan være fysiske konstruktioner/anlæg, eller bevaring/renovering af eksisterende byggeri. Projektets resultater kan også være nye netværk eller samarbejder. RESULTATER Projektet skaber gennem en gennemgribende renovering og istandsættelse et antal nye og tidssvarende bo-enheder i den del af Campus, der er placeret i den gamle Ulrik Plesner fløj. Projektet skaber nyrenoverede og tidssvarende boenheder gennem en renovering af den del af Campus, der er placeret i den bevaringsværdige Plesnerfløj fra Boligerne bliver en del af et inspirerende og dynamisk bomiljø, der tilbyder en række praktiske og sociale fællesfaciliteter som ramme om et midlertidigt ophold. Renoveringen vil vise, hvordan man i forbindelse med en nyindretning kan rette op på en uheldig og uharmonisk ombygning i en smuk og bevaringsværdig bygning, så et nyt og tidssvarende interiør igen respekterer og understøtter den oprindelige arkitekturs høje kvalitet. De nuværende boenheder er identiske med de tidligere plejehjemsboliger, og består af et værelse med en lille forgang og et stort handicapvenligt badeværelse. Indretningen er resultatet af en gennemgribende ombygning omkring 1980, hvor rumindretningen blev ændret i forbindelse med opførelsen af en ny bærende skillevæg i værelsesfløjen. De nye vægge står i blank, mørkerødt murværk, og sammen med brune metallofter, okkergult træværk, brune linoleumsgulve og andre tidstypiske detaljer giver det en umiskendelig 70-er stemning, der står i skærende kontrast til de oprindelige facader. Det er projektets mål, at interiøret efter renoveringen skal fremstå neutralt, så arkitekturen ikke længere forstyrres af denne modsætning mellem ydre og indre. Der vil ikke være tale om en tilbageføring eller en rekonstruktion, men gennem et bevidst valg af bygningsdele, materialer og overflader kan interiøret bringes op på en nutidig standard og samtidigt lade Ulrik Plesners historiske bygning spille hovedrollen. I kraft af bygningens tidligere funktion som plejehjem, er der i dag en række overflødige birum, der fremover inddrages til boliger, så det samlede antal kommer op på enheder i den ældste fløj. Nordfacaden er i dag skæmmet af en nyere tilbygning, og indretningen vil blive udformet, så det ikke er til hinder for, at denne kan fjernes på et senere tidspunkt i forbindelse med en retablering af bygningens oprindelige nordfacade. De eksisterende fællesfaciliteter i mellemfløjen ændres ikke, men gennem en fornyelse af indretning, belysning og farver vil de blive mere attraktive og indbydende som rammen om et velfungerende, men midlertidigt socialt fællesskab, der understøtter beboernes ophold på Campus. Den gennemsnitlige belægningsprocent har siden efteråret 2013 ligget på over 90 % mod tidligere %. Denne markante stigning i belægningsprocent skyldes givetvis, at krisen er ved at lette, men den er også det målbare resultat af en meget dedikeret indsats fra Erhvervscentret i forhold til information samt en opsøgende indsats i forhold til såvel virksomheder som andre interessenter, der benytter sig af den erhvervs- og matchmaking-service, der er ideen med Career Campus. Hvordan organiseres og styres anlægsprojektet? De fleste projekter har behov for en formel organisation, der er juridisk afsender på projektet og ansvarlig for dets gennemførelse. I den forbindelse bør det overvejes: Hvem er med i projektgruppen? Skal I bruge frivillig arbejdskraft og i så fald til hvilke opgaver? Skal der være en styregruppe? Hvem træffer beslutningerne? Hvem skal sidde i styregruppen? Skal der indgås partnerskaber med andre aktører? Er

5 Side 5/13 kommunen en del af vores projekt og på hvilken måde? Hvem er vores eksterne rådgivere? Hvem skal stå for driften, når projektet er realiseret? Organiseringen af projektet skal afspejle den kompetencesammensætning, som er nødvendig for at løse de mange forskellige typer opgaver på et projekt, der beskæftiger sig med det byggede miljø. Organiseringen skal også tage højde for den driftsopgave, der i mange projekter følger efter projektudviklings- og anlægsfasen. Hhv. anlægs- og driftsorganisationen kan godt være forskellige. Skriv her Hvem har ansvar for hvilke opgaver? Hvordan er rollefordelingen i teamet? ANSVARSFORDELING I DET DAGLIGE Ejendommen Aldershvilevej 16 er ejet af Ringkøbing-Skjern Kommune, der står for den udvendige bygningsvedligeholdelse Driften af Career Campus er udlagt til Erhvervscentret / Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Erhvervscentret tager sig af den daglige drift, forretningsudviklingen og det indvendige vedligehold. ANSVARSFORDELING I PROJEKTET Ringkøbing-Skjern Kommune er som grundejer den formelle projektholder samt økonomisk og juridisk ansvarlig. Erhvervscentret er projektleder på processen og projektudvikler i samarbejde med beboere, virksomheder og Ringkøbing- Skjern Kommune. Styregruppen består af: Erhvervscentret, Lene Hindbo, souschef Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Ringkøbing-Skjern Kommune Thomas Andersen, fagchef Ringkøbing-Skjern Kommune Iver Kristensen, fagleder for RKSK ejendomme Bent Brodersen, Byrådet, V Søren Elbæk, Byrådet S? Dialogpartner Ringkøbing Bevaringsforening Projektgruppe: Lene Hindbo Peter Ern Andersen Søren Damgaard Jan SinKjær Erhvervscentret, projektleder Ringkøbing-Skjern Kommune, arkitekt bygherre Repræsentant for Bevaringsforeningen Teknisk serviceleder Efter valg af bygeherrerådgiver samt totalrådgiver udvides gruppen med Bygherrerådgiver samt projekterende arkitekt og evt. ingeniør. Projektgruppen kan nedsætte arbejdsgrupper. Projektgruppens opgaver er i hele forløbet, at følge processen og lave indstillinger til styregruppen og Realdania, samt herunder at holde styr på økonomi og tidsplan.

6 Side 6/13 Hvilke andre aktører samarbejdes der med? Skriv her Er der tilknyttet eksterne rådgivere? (fx bygherrerådgivere, arkitekter mv.), hvordan vælges de, og hvem er der evt. tale om, hvis de er valgt? Vær opmærksom på eventuelle krav om udbud. Er der etableret eller planer om at etablere partnerskaber med andre lokale aktører, fx fra det lokale erhvervsliv, turismeorganisationer el. lignende? Hvilken relation har projektet til kommunen (hvis ikke kommunen er projektejer)? Bygeherrerådgiveren skal udarbejde ideoplæg, byggeprogram, udbud af rådgiveropgaven og efter behov deltage i projekteringsfaen. Bygherrerådgiver tildeles direkte og skal godkendes af Realdania. Rådgiveropgaven bliver udbudt i begrænset licitation. Erhvervscentret / Ringkøbing Fjord Erhvervsråd er i forbindelse med den daglige drift og den løbende udvikling af stedet i tæt kontakt til alle interessenter. (Kommune, virksomheder, A-kasser, Universiteter og beboere) Interessentkredsen har været inddraget i forbindelse med forprojektet, hvor både beboere og virksomheder er blevet inddraget og spurgt om deres ønsker til det fremtidige Campus og ombygningen. I forhold til beboerinvolveringen har Erhvervscentret en servicemedarbejder ansat på Career Campus, som beboerne kan gå til, hvis de har klager/forslag til stedet. Det er vores erfaring at beboerne på Career Campus er gode til at melde ind med forslag og vi har tidligere sat flere forbedringsprojekter i søen på baggrund af beboerdrevne input. Under selve projektet, har vi endvidere planlagt kvartalsmøder med beboerne, hvor Erhvervscentret inviterer samtlige beboere ind til dialog omkring byggeprojektet. De lokale virksomheder vil blive orienterede igennem vores gængse markedsføringskanaler, såsom nyhedsbrev, hjemmeside og LinkedIn. Herudover, vil vi selvfølgelig nævne både stedet og projektet, når vi er ude på vores mere end 300 årlige virksomhedsbesøg. I forbindelse med forprojektet og de afholdte spørgeskemaundersøgelser er vi dog blevet opmærksomme på, at Erhvervscentret kan hjælpe med at vedligeholde og formalisere tættere sociale kontakter til områdets beboere (løbeklubber ect.) samt til offentlige fritids- og kulturtilbud. Desuden foreligger der en oplagt opgave i forbindelse med at etablere en platform for dialog og kontakt mellem tidligere og nuværende beboere der arbejdes i Erhvervscenter-regi videre med at kickstarte og facilitere en facebook-gruppe, Hvem er projektets vigtigste interessenter? Et projekts interessenter er en samlet betegnelse for alle, der kan tænkes at have en interesse i projektet eller kan forventes at blive påvirket af projektet. Interessenter kan fx være kommunen, potentielle brugere af projektet, en offentlig styrelse, interesseorganisationer, virksomheder, naboer til projektet eller en bestemt ekspert. Ofte omtales dialog med og involvering af interessenter som borgerinddragelse. Inddragelse og kommunikation med interessenter er med til at sikre opbakning til projektet og kan være afgørende for projektets forankring i lokalområdet. Skriv her Hvem bliver påvirket af projektet? Hvem er projektets målgruppe eller kommende brugere/kunder? Er der mulige konkurrenter eller samarbejdspartnere i lokalområdet? Er der særlige ressourcepersoner, der inddrages i projektet? På hvilken måde planlægger projektet at holde (interne og eksterne) interessenter informerede om projektet eller at involvere dem

7 Side 7/13 direkte i projektet? PROJEKTET FÅR BETYDNING FOR Beboerne på Campus Virksomhederne i området ved at deres medarbejdere kan tilbydes en unik bomulighed i høj kvalitet. Lokalområdet, da Campus kan fungere som en portal for potentielle tilflyttere Inspiration for andre landdistrikts- og yderkommuner MÅLGRUPPE Beboere på Campus Virksomheder i området SAMARBEJDSPARTNERE OG RESSOURCEPERSONER De essentielle ressourcepersoner er i spil gennem samarbejde med: Lokale virksomheder gennem Erhvervsrådet Netværk inden for erhvervsservice og universiteter Frivillighedsnetværket De kommunale bosætningskonsulenter Det politiske niveau Ringkøbing Bevaringsforening INDDRAGELSE Beboere og virksomheder holdes løbende informeret gennem Erhvervscentret. Begge grupper har været involveret i forbindelse med projektudviklingen. Projektet markedsføres i forskellige faglige og professionelle sammenhænge af såvel kommune som Erhvervscenter. Det vurderes at der kan gøres en yderligere informations- og inddragelsesindsats i forhold til lokalområdets beboere. Hvordan er gennemførelsens proces, faser og milepæle? Tids- og milepælsplan Finansiering skal være på plads afsluttet 1. april 2015 Valg af bygherrerådgiver afsluttet maj 2015 Godkendelse af bygherrerådgiver af styregruppe og Realdania afsluttet maj 2015 Forundersøgelser, indsamling af data (se ydelsesbeskrivelserne afsnit til 1.1.7) pågår

8 Side 8/13 Ideoplæg, se ydelsesbeskrivelsens afsnit 1.2 og 1.3 pågår Udarbejdelse af byggeprogram ydelsesbeskrivelsens afsnit 1.4 pågår Realdania godkender annonce før offentliggørelse Annoncering efter rådgiver (udbud af rådg. i begrænset licitation) 21. maj 2015 Modtagelse af ansøgninger om prækvalifikation 11. juni 2015 Byggeprogram sendes til godkendelse hos Realdania 12. juni 2015 Udvælgelse af prækvalificerede (internt) 17. juni 2015 Godkendelse af byggeprogram og udbudsmateriale i styregruppe og Realdania 2015 Realdania godkender de prækvalificerede 22. juni 2015 Udsendelse meddelelse om prækvalifikation 24. juni 2015 Udsendelse af byggeprogram og tilbudsmateriale til prækvalificerede 24. juni 2015 Modtage tilbud fra prækvalificerede 17. august juni Godkendelse af rådgiver ved Realdania og Styregruppe 24. august 2015 Udarbejdelse af dispositionsforslag Dispositionsforslag sendes til kommentering hos Realdania 5. oktober 2015 Godkendelse af dispositionsforslag i byggeudvalg og styregruppe 12. oktober 2015 Udarbejdelse af projektforslag Godkendelse af projektforslag ved Realdania og styregruppe 16. november 2015 Udarbejdelse for- og hovedprojekt (udbudsmateriale) Godkendelse af hovedprojekt i byggeudvalg 18. december 2015 Udbud af håndværkerydelser i offentlig licitation i fagentreprise 11. januar 2016 Licitation på håndværkerydelser 1. februar 2016 Godkendelse af det endelige projekt hos Realdania 22. februar 2016 Godkendelse af det endelige projekt og licitationsresultat i styregruppe 25. februar 2016 Byggestart 29. marts spadestik Primo april Aflevering med efterfølgende mangeludbedring 17. oktober 2016 Ibrugtagning 31. oktober 2016 Indvielse 7. november års gennemgang (Ikke en del af det Realdania støtter) november års gennemgang (ikke en del af det Realdania støtter) november 2021 Ydelsesbeskrivelserne der henvises til er: For bygherrerådgivning: Bygherrerådgivning Foreningen af Rådgivende ingeniører, Danske arkitektvirksomheder og Bygherre Foreningen. Aftalegrundlag AB 92 For rådgivning: Byggeri og Planlægning Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder. Aftalegrundlag ABR 89

9 Side 9/13 Formidlingsplan Der skal udarbejdes en plan for formidling af projektet. Hvad er de centrale milepæle i projektet (f.eks. første spadestik, indvielse, mv.). På hvilke tidspunkter i løbet af projektets gennemførelsesfase er der behov for, at projektet formidles og synliggøres og på hvilken måde (f.eks. events, pressemeddelelser, nyhedsbreve, mv.)? Når den endelige tidsplan er på plads og godkendt af Stedet Tæller / Realdania vil vi gerne i samråd med kampagnesekretariatet, promovere følgende milepæle i forhold til medierne: valg af rådgiver, (pressemeddelelse godkendes af Realdania forinden) første spadestik (invitation og evt. pressemeddelelse godkendes af Realdania forinden) endelig indvielse (dato aftales med Realdania forinden offentliggørelse, Realdania inviteres som taler og den officelle invitation godkendes af Realdania før udsendelse) Vi forventer også at kunne formidle historier til pressen om beboernes syn på renoveringen, samt historier fra de virksomheder der støtter op om projektet. Styregruppen og projektgruppen tænkes løbende orienteret via de løbende møder. Vi vil, som beskrevet ovenfor, strukturere vores kommunikation omkring de centrale milepæle i projektet. Ud over den basale og løbende interessentkommunikation om selve byggeprocessen, vil vi målrette kommunikationen om milepælene til områdets virksomheder, studerende på landets universiteter samt relevante beslutningstagere i kommunen og regionen. Vi vil nå virksomhederne igennem vores gængse kanaler, såsom vores nyhedsbrev, hjemmeside eller linkedin men specielt igennem vores mange besøg og arrangementer. De studerende på landets universiteter, bliver informeret igennem vores strategiske partnerskaber, netværk og vores deltagelse i akademikerkampagnen. Herudover har vi stande på landets største uddannelsesmesser, hvor vi promoverer Career Campus. De relevante beslutningstagere vil nå igennem vores erhvervspolitiske indsats, hvor vi jævnligt har møder med relevante aktører både kommunalt, regionalt og nationalt. Den bredere markedsføring centrerer sig i høj grad omkring en øget presseindsats, hvor vi trækker på vores kontakter indenfor de lokale medier, eksempelvis Ringkøbing-Skjern Dagblad og Jyske Vestkysten, eller udsende en pressemeddelelse, hvis vi

10 Side 10/13 vurderer milestenen som værende af regional eller international interesse. Derudover vil Stedet Tællers hjemmeside, Linked in gruppe og nyhedsbrev også blive brugt i den bredere markedsføring. Realdania / Dansk Bygningsarv skal inddrages i hele formidlingsarbejdet og godkende invitationer og pressemeddelelser vedr. milepælene. Alle ovenstående indsatser udarbejdes i et samarbejde med sekretariatet ved Stedet Tæller. Budget for realisering Angiv det samlede budget for realisering i første skema. I andet skema angives dato for udbetaling fra Stedet Tæller. Det er vigtigt I er præcise, da dette skema danner grundlag for jeres udbetaling. Budgettet skal afspejle de ønskede aktiviteter. Budget for håndværkerudgifter kvalificeres i forbindelse med byggeprogrammet. Aktiviteter Beløb i kr. Håndværkerudgifter inkl. reserve på 10% Fondsafgift Totalrådgiver Bygherrerådgiver Forsikringer, byggesagsomkostninger, indvielse, annoncering, trykkeomkostninger, forundersøgelser for asbest, PBC og kloak og reserve Samlede udgifter Udbetaling fra Realdania Rate-datoer Delopgaver Beløb i kr. 1. december 2015 Efter godkendt projektforslag april 2016 Efter indgået entreprisekontrakt juni 2016 Efter en tredjedel af entreprisearbejdet er udført november 2016 Efter aflevering december 2016 Efter slutrapportering og Byggeregnskab er afsluttet

11 Side 11/13 Finansiering af realisering Angiv, hvordan I planlægger at finansiere projektet. Skriv, hvilke bidragydere I har tilsagn fra eller har ansøgt/planlægger at ansøge, og hvilket beløb der er tale om for hver bidragyder. Bidragyder Beløb i kr. Tilsagn / ansøges (Her anføres, om beløbet allerede er bevilget, eller om der er ansøgt/ planlægges at ansøge om det) RKSK, Beløbet er bevilget fra Økonomi- og Erhvervsudvalget Stedet Tæller ( ) Ansøges skal fratrækkes 17,5 % i fondsafgift Lån fra Vækstpuljen Beløbet er bevilget fra Økonomi- og Erhvervsudvalget RKSK, tilskud fra By, Land og Kultur Beløbet er bevilget I alt bevilget I alt ansøgt / ansøges hos fonde Forventet ansøgt støttebeløb fra Stedet Tæller til realisering: Er ansøger momsregistreret? (Ja / nej) ja Hvordan styres driften? Driftsbudgettet er en økonomisk oversigt over, hvad det koster at drive projektet, når det står færdigt, og hvordan driften tænkes finansieret. Det er en god idé at tænke driften ind i projektet fra starten, så det ikke kommer som en overraskelse, når byggeprojektet er afsluttet. I driftsbudgettet beskrives de konkrete udgifter og indtægter, som er forbundet med projektets drift. UDGIFTER Årlige udgifter i kr. Timer og kørsel til pedel og adm. medarbejder Vedligehold El, vand og varme Div. lokaleomkostninger Hjemmeside og internet Abonnementer og forsikringer Andre driftsudgifter

12 Side 12/13 Udgifter i alt INDTÆGTER Årlige indtægter i kr. Lejeindtægter Indtægter i alt BALANCE I alt i kr. Udgifter - indtægter Underskrift Dato Navn Thomas Andersen Projektplanen indsendes i 8 eksemplarer á max 15 sider i papirform samt som pdf- og word-fil til: Adresse: Dansk Bygningsarv, Mrk. Stedet Tæller Borgergade 111, 1300 København K Projektplanen skal være sekretariatet i hænde senest d. 18. august 2014 kl

13 Side 13/13

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning forsamlingshuse I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen Dato: 1. oktober 2015 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Himmerlandsgade 27 9600 Aars Anna Oosterhof Mail: anoo@vesthimmerland.dk Prækvalifikation Konsulentydelser Nye spillere på hjemmebanen Vesthimmerlands

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Etablering af Campus for højtuddannede under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07

Læs mere

Landsbyklynger Lokaludvikling

Landsbyklynger Lokaludvikling Landsbyklynger Lokaludvikling Søren Møller Indhold Hvorfor interesserer DGI sig for lokaludvikling. Hvad er en Landsbyklynge. Resultater fra Landsbyklyngeprojektet. Den kommende kampagne og samarbejdet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Projektforslaget er på rne Hvad er der sket indtil nu? Byggeprojekt:Hvad er du nu der skal ske? Hvem er byggeudvalget? Hvad er et prøvefelt?

Læs mere

Projektgruppemøde 28. maj

Projektgruppemøde 28. maj Projektgruppemøde 28. maj Velkommen - milepæle Midtvejsevaluering - projektet er godt på vej og Den fortsatte politiske forankring Supercykelstipuljen - hvad nu? Eventuelt Lancering af Farumruten 2 Mediegennemslag

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Sendes til kommunen Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Ringkøbing-Skjern Kommune Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi-

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+

Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+ Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+ Det er kun kommuner, der har tilvejebragt egenfinansiering, der kan søge. SKOLE+ er en invitation til landets kommuner om i samarbejde med folkeskoler og

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune Resultatkontrakt 2015 2016 mellem Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 9 Aftalens parter Nærværende kontrakt indgås mellem: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Valgkredsmøde Sjælland 2015 Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Dagsorden Om Udvikling og byg Byggeprocessen og bestyrelsens

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Bygherrens indgang til bæredygtigt byggeri

Bygherrens indgang til bæredygtigt byggeri Bygherrens indgang til bæredygtigt byggeri Hanne Ullum, Udviklingschef i Bygherrefpreningen Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Bygherreforeningen

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Introduktion Introduktion Kampagnen DET GODE BOLIGLIV Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Åben og bred adgang til

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Ringsted Torv Oprettet: :12:14

Ringsted Torv Oprettet: :12:14 Ringsted Torv Oprettet: 07-10-2015 13:12:14 GENERELLE OPLYSNINGER Projektnavn Ringsted Torv Ansøger Ringsted Kommune/ v. Direktør Johnny Hauskjold Christensen Adresse Sct. Bendtsgade 1 Stednavn / Postboks

Læs mere

BOLIGDAG 2011 BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BOLIGDAG 2011 BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BOLIGDAG 2011 BOSÆTNING OG BOLIGFORHOLD I YDERKOMMUNERNE BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Strategikonsulent - landdistriktsudvikling Suzanne Eben Ditlevsen En bosætningsindsats på tre ben

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere