Sol over Gøngetoften.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sol over Gøngetoften."

Transkript

1 Sol over Gøngetoften. Indhold: SOL OVER GØNGETOFTEN HVORFOR INVESTERE I SOLCELLER?... 2 HVOR STORT SKAL ANLÆGGET VÆRE?... 2 VALGT PLACERING AF PANELERNE... 2 VIL SOLCELLE-ANLÆGGET GENERE NABOERNE?... 3 VALG AF INVERTER... 4 SOLCELLE PANELER OG MONTAGESYSTEM... 4 SOLCELLEPANELERNE... 5 MONTAGESYSTEM... 5 VALG AF BEFÆSTNING... 6 VALG AF LEVERANDØR... 7 NABOER, KOMMUNE OG FORSIKRING... 7 ØKONOMI... 8 NETTOMÅLERORDNINGEN (SOM DEN SÅ UD SOMMER/EFTERÅR 2012)... 8 AFSKRIVNINGER OG DIREKTE TILSKUD (SOM ORDNINGEN SÅ UD SOMMER/EFTERÅR 2012)... 8 FORSLAG TIL NY ORDNING... KONSEKVENSER... 9 MONTAGEPROCESSEN...11 DRIFTSOVERVÅGNING

2 Hvorfor investere i solceller? I løbet af sommeren 2012, læste vi flere beretninger om solcelleprojekter. De er enkle at benytte, kræver ingen særlig vedligeholdelse, produktionen bliver subsidieret fra staten og anlæggene er nu kommet ned i pris. Alt i alt betyder det, at man som privatperson kan investere i grøn energi, uden at det samtidig bliver en skidt forretning. Vedvarende energi: Sund Økonomi: Vedligeholdelsesfri energiproduktion: Det ligger os stærkt på sinde Det er vel nærmest en forudsætning Det er stærkt tiltalende Derfor besluttede vi i august måned at etablere et solcelleanlæg på vores hus. Billigste etableringsmetode er at vi køber anlægget i løsdele og selv monterer paneler, kabler og andet udstyr. Så skal vi blot have en autoriseret elektriker til at tilslutte og tilmelde anlægget. Men, da vi ønsker så problemfri en etablering som muligt, vil vi betale den merpris som en nøglefærdig installation koster. Umiddelbart gør det jo opgaven enkel: Find en god leverandør som tilbyder en skarp pris, og indgå aftalen. Men så enkelt var det alligevel ikke. Uanset hvem der monterer, skal der tages stilling til mange forhold. Hvor stort skal anlægget være? Når man lytter til fagfolk og kigger på økonomi, er det tydeligt, at den bedste forrentning af investeringen får man, hvis man køber et anlæg som har en årlig ydelse på lige under det forventede årsforbrug. Når man dimensionerer sit solcelleanlæg må man også tage hensyn til, at et anlægs produktion falder med ca. 0,5% årligt samt til, forventelige ændringer i forbruget de næste 20 år. For vores vedkomne betød det, at vi skulle investere i et anlæg på ca KwH årlig produktion. Vores hus har en tilbygning, og en hovedlænge. Som andre huse her i området er taghældningen 25 grader, og mest ideelle placering af solcellerne ville være på tilbygningens syd-sydvest-vendte tag. Desværre er tilbygningens tag ikke stort til alle de paneler vi skal montere, for at nå målet på Kwh årligt. Så enten skulle vi montere panelerne alene på vores hovedfløj (vest-sydvest vendt) eller også skulle panelerne splittes over 2 tagflader på tilbygning og hovedfløj. Valgt placering af panelerne Af æstetiske grunde har vi valgt at placere panelerne som an samlet enheds på vores hus' hovedlænge. som vender mod vest-sydvest. Vi vil så opsætte ekstra paneler, for at kompensere for den en mindre optimal orientering. Løsningen blev 24 paneler der tilsammen yder ca Kw peak ved perfekt placering. billedet viser. hvordan en leverandør mente monteringen ville se ud. På grund af tagets orientering, i forhold til solens indstråling, regner vi med at kunne producere ca. 89% af optimal produktion. Nogen vil måske indvende, at sydvestlig retning 2

3 er lige så god som en sydlig, for "det er jo altid varmere om eftermiddagen". Til det er blot at sige, at solcellerne er ligeglade med hvor varmt det kan blive. Faktisk yder en af anlæggets komponenter (inverteren) bedst, når den ikke bliver for varm. Altoverskyggende faktor i elproduktion via solceller er mængden af sollys, og på det område er statistikken klar: Optimal vinkel er 38 grader rejsning vendt stik syd. En afvigelse på X grader mod øst resulterer i samme solmængde-tab, som hvis der afviges samme antal grader mod vest. Der findes adskillige hjemmesider, hvor forhold mellem panelernes solvinkel (hældning og azimut) og produktionsoptimering er forklaret. Her er link til nogen stykker: Vil solcelle-anlægget genere naboerne? Et forhold man må være opmærksom på er risikoen for generende reflekser. Tidligere var solpaneler præget af en noget "industriel" overflade, med blanke rammer og reflekterende glasoverflader. Men i dag kan man få paneler med sorte rammer og med anti-refleksbehandlede overflader. Som udgangspunkt vil producenterne nemlig altid søge så lav refleksion som muligt. Enhver reflekteret lysmængde modsvares nemlig direkte i et produktionstab. Derfor har producenterne arbejdet intenst med overflader der opsuger så meget lys som muligt, samtidig med overfladen får en smudsafvisende effekt. De solcellepaneler vi har valgt, har en meget svag refleksion på mellem 3 og 4%. Vi ved også, at sollys kastes vinkelret tilbage fra en reflekterende overflade (udgangsvinkel=indgangsvinkel), og på vore tage betyder taghældningen (25 grader), at reflekser kun kan nå ned i øjenhøjde, når solen står bag tagryggen (mod øst), og samtidig i en vinkel på mellem 25 og 50 grader. Under 25 grader kan solen ikke ramme panelerne og over 50 vil refleksioner gå opad. Med den viden har vi beregnet os frem til, at refleksion kun ganske få dage om året (5-8 dage omkring sommer solhverv) ville kunne ses fra normal ståhøjde, uden for vores egen have. Et refleksions-skema ser ud som vist her (med indtegning af vores hus). Solhøjden på 50 grader er indtegnet som en rød cirkel. Solvinkler hvor refleksion er mulig i øjenhøjde er markeret med rødt. Ved at sammenholde den foreslåede placering af solcellerne med observationer på egen grund, anslår vi, at når solens højde på himlen er mellem 25 og 47 grader, bliver eventuelle refleksioner opfanget af elementer på egen grund. Elementer der opfanger refleksioner er plæne, buske, hæk, skur, carport og tilbygning. 3

4 Valg af inverter Den enhed som omformer strøm fra solcellernes jævnspænding til den vekselstrøm vi har i vore stikkontakter kaldes en "inverter". Invertere kan afgive en lav summelyd når de arbejder. Lydniveauet beskrives af forskellige leverandører som varierende mellem køleskab og en godt dæmpet opvaskemaskine. Vi blev ret hurtigt enige om, at vi ikke ønskede inverteren placeret i bryggerset. Vi har for nyligt skiftet fra et fyr med gasblæse brænder til et med atmosfærisk forbrænding, og vi sætter pris på det sænkede støjniveau. Alternative placeringer var enten udenfor (under tagudhæng) eller på loftet. Blandt de tilbudsgivere vi havde inde, var der nogen som klart frarådede placering på loft, på grund af varmen. Andre mente ikke det var det store problem, og vi har nu besluttet os for placering på loftet, men med etablering af en ny luftkanal, der skal føre separat ude-luft direkte til inverteren. Det betyder muligvis at inverteren slides hurtigere, end hvis vi havde placeret den udenfor, men vi påskønner at vore naboer viser hensyn til os, så derfor vil vi også tage hensyn til dem. En afledt effekt af lofts-placeringen bliver, at det ikke vil være let at aflæse inverterens display. Som konsekvens af separat lufttilførsel og besværlig aflæsning har vi valgt en inverter model, med ventilatorstyret indblæsning af køleluft og med mulighed for aflæsning via PC-netværk. Vi har valgt en inverter der hedder Kostal PIKO 5.5. Solcelle paneler og montagesystem Hver leverandør har sine paneler, som han/hun naturligvis anbefaler varmt. Når man læser på div. hjemmesider om solceller, er et af de forhold der bruges mange linjer på garantien på panelerne. Mange indlægs-forfattere har større tillid til tyske og svenske paneler end til f.eks. kinesiske. Andre anfører, at uanset hvor panelerne samles, kommer selve solcellerne oftest fra en fabrik i fjernøsten. Det element i et solcelle moduler, der produceres på ganske få fabrikker i Fjernøsten, er de såkaldte wafers. Læs evt.: Men et solcellemoduls holdbarhed og ydeevne, afhænger af mere end selve siliciumkrystallen, elementer som samlekvalitet, lodningerne og de elektriske ledetråde spiller kraftigt ind. På dette område adskiller de gode producenter sig angiveligt ganske markant fra de som producere billigst muligt. Jeg kunne også læse, af Tysklands største panel-leverandør (Qcells) havde været i betalingsstandsning i marts og april 2012, at tyske, svenske og japanske solcellepaneler ofte havde en bedre kvalitetsgaranti end kinesiske. Men hvis man undersøger på prisen pr. produceret KwH, vinder de fjernøstlige dog klart. En anden faktor var, at "fjernøstlig produktion" ikke kun udgjorde en homogen masse. Nogen producenter er her i dag og væk i morgen, nogen har ry for høj kvalitet og andre har ikke. Jeg kunne koge de forskellige holdninger ned til: Paneler fra Japan er super kvalitet, men dyre. Paneler fra Korea er god kvalitet, og i dag 4

5 har f.eks. LG også opkøbt tyske producenter. Paneler fra Taiwan er god kvalitet, men man skal se sig for. Paneler fra Kina er af svingende kvalitet, men til gengæld billige. Nogen indlæg gav udtryk for mistro til, at den garanti en kinesisk udbyder udsteder reelt var noget værd, hvis den skulle bruges 10 år senere. En del producenter henholder sig til, at deres garantiansvar er afdækket gennem en genforsikring, men som en anden leverandør sagde: "Genforsikringer er kun noget værd så længe præmien betales, og det er producenten der betaler præmien". Bottom line: Det danske firma der levere dine solceller skal have gjort sit hjemmearbejde grundigt, for som privatperson kan man ikke gennemskue hvor god en garanti egentlig er. Ud over panelernes ydeevne og garantiforhold, måtte vi også vurdere faktorer som: Design og farve på det skinnesystem panelerne monteres på Spændingstab i de ledninger leverandøren benytter til at forbinde solcellerne til inverteren Beskyttelse af kablerne mellem paneler og inverter Solcellepanelerne Selve panelerne kan være polykrystalinske (som har en blålig overflade) Monokrystalinske (som har en sort overflade med grå leder-striber) eller Tyndfilmsmoduler (har en matsort overflade). Tyndfilmsmoduler kræver dog større overflade end de krystallinske, for at nå samme totalydelse. Montagesystem Mange leverandører benytter monteringsskinner fra Würth. Disse er af god kvalitet, men kablerne fra panelerne ligger frit, og hvis skinnerne skal fremstå sorte skal de males. En enkelt leverandør (BlueSolar) tilbød et montagesæt, hvor skinnerne er sort-eloxeret aluminium, og hvor kablerne føret inde i skinnerne. Noget der også gør monteringen mere gnaver-sikker. 5

6 Vi har valgt en løsning bestående af Black Monokrystalinske paneler, med sorte rammer, monteret på sorteloxeret montagesæt. Panelerne er af fabrikatet" Topper Sun" og fremstilles i Taiwan. Producenten "Topper Sun Energy Deutschland GmbH" er hjemmehørende i Tyskland (uagtet at produktionsfaciliteterne ligger i Taiwan). Derfor er garantiforpligtelsen forankret indenfor EU. Valg af befæstning Der er principielt 2 metoder til at fæste montageskinnerne til et tag med beton-tagsten: Eller: Efter længere research valgte vi tagkrogene. Det er møj-besværligt på vore tag, som er understrøgen med en sort beg-masse, men tagkroge anbefales af rådgivere på nettet "Bolius" og forsikrings-selskaber. Desværre viste det sig at vores valg var umuligt at efterkomme for montørerne. Det sorte beg vore tagsten er understrøget med ligger også mellem stenene, og det sort klisterstads bliver stenhårdt når det er koldt, 6

7 og gør det umuligt at få stenene fra hinanden uden store følgeskader. Derfor blev panelerne monteret med stokskruer. Men selv med stokskrue metoden gik nogen sten itu og måtte udskiftes. det havde vi dog forudset, og skaffet reservesten fra nedrivningen af et andet tag i området. Ejeren af det andet tag bad håndværkerne lægge intakte gamle tagsten til side til mig. Stor tak! Valg af leverandør Når der skal vælges leverandør, er det i høj grad et spørgsmål om tillid: Kan leverandøren levere den komplette ydelse inden for rimelig tid? Har Leverandøren nogen gode produkter (paneler, inverter, montagesæt) Benytter leverandøren certificerede fagfolk? Vil leverandøren eksistere om 5 år, hvis garantien skal indfries? Har leverandøren stor erfaring med etablering af solcelleanlæg? Har du en god dialog med leverandørens salgskonsulenter? Tager leverandøren dine bekymringer seriøst, eller forsøger han/hun at bagatellisere? Kan du let få fat i leverandøren, eller er det et lille firma, hvor "mester" er svær at få tag i? Maler montøren tag-elementer som efter endt montage fremstår afvigende? (vi har malet tag) I mine dialoger med div. solcellefirmaer fandt jeg 2 som kunne leve op til min lille tjekliste. Nemlig "BlueSolar" og "SolcelleSpecialisten". Solcellespecialisten har tyske produkter med fine specifikationer, mens BlueSolar har såvel tyske som produkter fra Taiwan og Japan. BlueSolar sælger dog helst produkterne fra Taiwan, idet disse giver bedst ydelse til prisen. Solcellespecialisten afgav et tilbud, hvis pris lå klart over tilbuddet fra BlueSolar, til gengæld var det baseret på montage med tagkroge (ikke stokskruer). BlueSolar's tilbud baserede sig på montage med stokskruer, men de kunne også levere montage på tagkroge, mod merpris på (anslået kr. + moms). I sidste ende besluttede vi os for det firma vi har haft den bedste dialog med. Valget faldt på BlueSolar, med tillæg for montage for på tagkroge. Naboer, kommune og forsikring Vi er det første hus i vores område som får installeret solceller, og før vi indgik aftale om opsætning af solcellepaneler valgte vi at spørge 3 instanser: 1. Naboerne 2. Grundejerforeningen 3. Kommunen Naboen i nr. 13 er de eneste som får direkte kig til vore solcellepaneler. Naboen underskrev en erklæring om accept de optænkte solceller på vores tag. Andre naboer er også blevet spurgt, men vi bad dem ikke afgive skriftlig erklæring. Grundejerforeningens bestyrelse og generalforsamling var positive, men fra begge instanser henvistes til kommunen for egentlig tilladelse. 7

8 Kommunens byplankontor svarede efter ca. 5 ugers ventetid på vores henvendelse. De skrev, at de ikke fandt forhold, hverken i lokalplan eller deklarationer, som hindrede etablering af solceller på vores hus. At høre alle disse instanser blev en uventet langsommelig proces og som følge heraf blev etableringen af vore solceller forsinket mere end 2 måneder. Længst responstid oplevede vi hos Rudersdal kommune, men også grundejerforening var længe om at svare. Netop fordi grundejerforeningen endte med at henvise til kommunen var denne udskydelse særligt frustrerende. Men grundejerforenings-bestyrelsens svar kunne ikke gættes på forhånd, så uanset hvor frustrerende ventetiden føltes, var processen nødvendig! Vi spurgte også vores forsikringsselskab om, hvorledes solcellepanelerne påvirkede vores husforsikring. vi fik det svar, at ALKA dækker solcelleanlægget som del af husforsikringen uden yderligere tillæg. Denne dækning gælder til trods for. at solcelleanlægget rent skattemæssig skal optræde som et selvstændigt driftsmiddel, hvis "Virksomheds-afskrivning" vælges som beskatningsmodel. Når panelerne ankommer (inden montage) er det vigtigt man giver besked til forsikringsselskabet, og tyverisikrer panelerne så godt som muligt. Det er før set, at tyve har fjernet solcellepaneler fra byggepladser før panelerne er blevet fastspændt til taget. Økonomi Alle de elementer der indgik i vores beslutning var (naturligvis) som de så ud sommer/efterår November 2012 kom energiminister Martin Lidegaard med et forslag, som i væsentlig grad rykker ved regnskabet. Om forslaget bliver omsat i lov er endnu uvist. Hvis det bliver til lov kan vi blot håbe på. at vi kommer ind under en lempelig overgangsordning, idet vi har skrevet kontrakt før forslaget blev kendt, og vi forventer at fremsende klar- og tilmelding på vores solcelleanlæg inden julen Nettomålerordningen (som den så ud sommer/efterår 2012) Når solcelleanlægget producere mere strøm end husstanden forbruger, sendes overskuddet ud på det offentlige elnet. Når vi forbruger mere strøm end solcellerne producerer, suppleres med strøm fra det offentlige elnet. Hele regnestykket opgøres 1 gang om året, og man afregner kun netto-forbruget, deraf betegnelse "Nettomåler-ordningen". Har vi hentet mere strøm på det offentlige net end vi leverede, skal merforbruget købes til ordinær pris. Hvis vi har produceret mere strøm end vi har forbrugt, vil vi de første 10 år modtage en betaling på 60 øre/kwh de og derefter 40 øre/kwh. Afskrivninger og direkte tilskud (som ordningen så ud sommer/efterår 2012) Der fandtes 2 metoder til at afskrive anlægget og en metode til direkte tilskud: Den første afskrivningsmodel kaldes "Den skematiske ordning" eller "Skabelonordningen" og går ud på, at køber betaler for komplet etablering, men samtidig har man i 2012 mulighed for at fradrage håndværkerudgifter for op til kr. pr voksen beboer (servicefradraget). Beskatningsgrundlaget for den producerede strøm er de første 10 år 60 øre pr. produceret KwH og derefter 40 øre/kwh. Men samtidig er der et bundfradrag på 7.000,- DKK, hvilket i praksis er så højt, at private husholdninger aldrig kommer til at betales skat af deres el-produktion. Den anden ordning kaldes "Regnskabsmetoden" eller "virksomhedsmodellen". Denne metode indebærer, at man som privatperson kan afskrive på anlægssummen (inkl. moms), og således sikre sig pæne skattefradrag i en årrække. Når anlægget er nedskrevet til under kr. kan hele beløbet afskrives. Til 8

9 gengæld skal man betale skat af den samlede el-produktion (uden bundfradrag), og sælger man senere anlægget (måske sammen med huset) skal salgs-provenuet beskattes som "genvundne afskrivninger". Også under "Regnskabsmetoden" beskattes el til en pris af 60 øre/kwh de første 10 år, og 40 øre/kwh derefter. Vi har valgt "Regnskabsmetoden", da den giver bedste økonomi for vores solcelleanlæg de første 20 år. Derefter skal vi over på en anden ordning. Hvordan den vil blive kan vi kun gisne om, men hvis energiminister Martin Lidegaards lov stadig gælder til den tid, skal vi over på timeopgørelse og beskatning af den strøm vi dermed måtte have i timeoverskud.. Når man etablerer et vedvarende energi anlæg, kan man modtage et tilskud fra staten for realisering af energibesparelse. Besparelsen hentes gennem et professionelt energiselskab. Vi har valgt at sælge vores til HMN (Naturgas), som betaler et engangs-tilskud på ca kr.. Tilskuddet udbetales ved klarmelding af solcelleanlægget kr. er ikke alverden, i forhold til en investering på ca kr., men dog værd at tage med. Der er dog en række formalia om, hvornår kontrakten indgås med en leverandøren i forhold til, hvornår tilskuddet ansøges. Disse formkrav gør processen lidt tung og synes umiddelbart ulogisk. Lov om ny ordning... Konsekvenser Den 19. december vedtog folketingen "L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven." Loven betyder, at fremtidige solcelleanlæg skal opgøre overskud/underskud på el-produktionen på timebasis, og muligheden for at afskrive efter "regnskabsmodellen forsvinder. Til gengæld vil betalingen for produceret strøm stige fra 60 til 130 ører/kwh. de første 10 år, hvis anlægget er anskaffet mellem 20. november 2012 og 31. december Anskaffes anlægges i 2014 er afregningsprisen 115 øre/kwh 10 år frem, i 2015 er afregningsprisen 1 kr./kwh osv. frem til 2018, hvor den er 60 ører. 9

10 Som følge af nogen overgangsregler har vi dog mulighed for at forblive under den eksisterende ordning i 20 år fremover. Havde vi ikke kunnet benytte den eksisterende ordning ville det have rykket det økonomiske fundament bort under vores solcelleprojekt. Med en opgørelse af elproduktion på timebasis ville tilbagebetalingsperioden blive så lang, at investeringen ville være usund!. I så fald må vi forsøge at stoppe projektet uanset de økonomiske skrammer dén beslutning måtte give. Umiddelbart har Loven karakter at chikane mod de private husholdninger. Uanset om man trækker leveret strøm tilbage fra nettet inden for en time eller 5 måneder senere, er de tekniske omkostninger på vores fælles net nemlig den samme. Loven virker mest som en meget knudret måde at tvinge de private solcellestrøm-producenter til at betale mere for brugen af det fælles elnet. Måske var den gamle lov om solcellestrøm for gavmild i forhold til solcelleejerne, men den ny lov ser nærmest ud til at falde i den modsatte grøft. Først den dag der kommer en fornuftig løsning til hjemme-lagring af strøm bliver solcellerne rentable igen. Derfor er alle de erfaringer jeg har opremset i denne artikel nu blot af historisk værdi. Der er givetvis mange andre grønne projekter som giver bedre effekt såvel for privatøkonomien som for antal KwH produceret pr. investeret krone. Ingen tvivl om, at de solcelleleverandører som har specialiseret sig i etablering af private solcelleinstallationer nu går en hård tid i møde. Konkurser vil være uundgåelige! Med tanke på de strammede vilkår er jeg glad for at vi har valgt BlueSolar som leverandør. BlueSolar har nemlig allerede gang i levering af større anlæg til foreninger og industri. Derved er der større sandsynlighed for at vores leverandør stadig eksisterer, den dag vi måtte have behov for reklamation i henhold til udstedte garantier. 10

11 Montageprocessen Paneler og Inverter blev monteret i december Montageprocessen er kompliceret, idet den involverer såvel elselskab (DONG Energy) som tagmontører og elektrikere. Jeg var glad for et kunne overlade koordination og håndværkerkontakt til BlueSolar så jeg kun havde een samarbejdspartner. I praksis foregik arbejdet ved at håndværkere først monterede de beslag som skulle fastholde montageskinnerne til vores tag. Gennemboringen betød, at 2 tagsten revnede og måtte udskiftes. På grund af føromtalte stenhårde fugemasse førte denne udskiftning til at 8 tagsten måtte erstattes. Dernæst udlagde håndværkerne et gitter af montageskinner på tagbeslagene. Fordi stokskruerne skulle ramme ned i et spær, var det ikke muligt at ramme toppen på tagstenenes vulst alle steder. Der skulle derfor pakkes om hyggeligt med en speciel fugemasse og en gummiprop omkring skruegennemføringerne. Oven på dette gitter blev solcellepanelerne monteret og fastskruet. Det færdige resultat ser således ud: 11

12 Panelerne blev serieforbundet i 2 strenge på 12 paneler i hver streng, og der blev ført fødekabler ind på vores loft. Inde på loftet monterede elektrikeren vores Inverter, en KOSTAL PICO 5.5. På billedet herunder ses inverteren. Den er monteret på en brandhæmmende og isolerende plade. Pladen sidder på nogen solide bjælker, som jeg forinden havde skruet op på vore spær. På billedet kan man også se det ventilationsrør vi har sat op, så inverteren kan trække frisk luft fra en rist i gavlen. Der bliver nemlig temmelig varmt på loftet om sommeren. Røret var endnu ikke sat helt fast mod inverterens ventilator, da billedet blev taget. Man kan desuden se det grønne LAN-kabel, som gør det muligt at overvåge vores inverter fra en PC. Fra inverteren førte elektrikeren et 3-faset elkabel ned til en ny sikringsgruppe som sidder i forbindelse med vores eksisterende sikringsgruppe og elmåleren. 12

13 Forinden havde DONG Energy udskiftet vores elmåler til en ny type der dels kan registrere strøm "ud" såvel som "ind" i huset og som desuden kan fjernaflæses fra DONG energy. Der skulle også hamres et jordspyd ned ud for voes gavl, og solcellerne skulle forbindes dermed. Solceller kræver nemlig separat jordforbindelse. Hele processen tog 3 dage inklusive undersøgelse og afvisning af mulighed for montagepå tagbøjler. Driftsovervågning Når solcellerne først begynder at producere, er der forskellige muligheder for at overvåge produktionen. Man kan selvfølgelig aflæse nøgletal i det lille display de fleste Invertere er udstyret med, men derudover har mange invertere også et net-interface, som gør det muligt hente produktionstal ind på en PC. Vi har valgt en "Kostal PIKO 5.5" inverter, og denne inverter indeholder også 2 muligheder: 1. Overvågning vir Intranet, gennem en portal-løsning fra Kostal 2. Rapportering fra inverteren til en standard-portal på nettet kaldet "Suntrol". Disse 2 muligheder er meget vigtige, idet vores inverter sidder på loftet. hvor vi ikke har vores daglige gang. For selv om inverteren er placeret lige ved siden af loftslemmen, skal man åbne lemmen, trække stigen ned og klatre op på et mørkt u-isoleret loft, for at aflæse informationerne i inverterens display. Med den interne Kostal portal kan man aflæse driftsstatus direkte fra sin PC. Man kan også abonnere på alarmer hvis inverterns faktiske produktion afviger ud over en fastlagt grænse, fra hvad der kan forventes fra en velfungerende enhed. Om det også er muligt at tilgå Kostals portal fra en PC et andet sted (f.eks. fra en PC på en arbejdsplads), ved jeg heller ikke endnu. Min hjemme-pc kan dog fjernbetjenes fra en hvilken som helst anden PC med Internet-adgang, så internet-adgang til Kostal-portalen er ikke så vigtig for os. Her til højre ses et billede fra Suntrols solcelle-portal. Resultater rapporteret hertil kan tilgås fra Internettet eller fra en "App" udviklet til ipad, iphone eller Android mobiltelefon. På Suntrols solcelle-portal kan man gemme produktionstal for længere perioder, og sammenligne sin egen produktion med produktionen fra andre installationer i området. Der afleveres tal fra inverteren 4 gange i timen, og tallene gemmes online tilgængeligt i flere år. 13

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST:

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST: TIL INVESTOREN 19 & PRIVATØKONOMI SIDER + 3 TIPS FRA EKSPERTEN + FOKUS PÅ ROYAL ØLMASKINE + LÆR AT TIME DINE NÆSTE AKTIEKØB ADVOKAT I REKLAMEBRANCHEN FRA PARAGRAFFER TIL PUNCHLINES Mød Ditlev Ahlefeldt-Laurvig

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til her får du bedre råd til SOlcelleanlæg Danmarks billigste! Få bedre råd nu 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk Sådan udnytter du bedst solens gratis energi Sådan får du statstilskud til finansieringen Sådan

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

El i huset. Indhold. Af Bjørn Donnis

El i huset. Indhold. Af Bjørn Donnis El i huset I dette afsnit prøver vi at komme rundt om mange emner vedr. elektricitet. Forhold mht. valg af leverandør, installation af el eller evt. 230V el uafhængig af en leverandør, dimensionering og

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 SOLCELLEr Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 KOMPLETPA Invester i et Solcelleanlæg og spar masser af penge mens du beskytter kloden Solen skinner 1.800 timer om året i Danmark.

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

26 september 2013. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København. Indhold: Grundejeren.dk s LAR-sekretariat.. side 3. Kommunale LAR-projekter...

26 september 2013. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København. Indhold: Grundejeren.dk s LAR-sekretariat.. side 3. Kommunale LAR-projekter... Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 26 september 2013 Indhold: Grundejeren.dk s LAR-sekretariat.. side 3 Kommunale LAR-projekter... side 4 Brugerrepræsentant til vand/klima. side 5 Energi-

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Egen lille mølle eller andele i en stor?

Egen lille mølle eller andele i en stor? TEMA HUSSTANDSMØLLER privatøkonomi Egen lille mølle eller andele i en stor? Af Torgny Møller Er sparepengene bedre placeret i andele i en stor mølle end i køb af en lille husstandsmølle? Svaret blæser

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere