Maskinleverandørerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskinleverandørerne"

Transkript

1 Maskinleverandørerne Beretning 2012 Park, Vej og Anlæg sektionen 2 Sekretariatet. Kokholm 3C Kolding. Tlf.: Fax:

2 2

3 3 Indholdsfortegnelse BRANCHEN OG VERDENEN OMKRING OS... 4 AFSÆTNING AF MASKINER I ARBEJDET I BESTYRELSEN OG MØDER I ER DINE VÆRKSTEDSREGNINGER FOR DYRE?... 8 SIKKER HANDEL MED MASKINER ENTREPRENØR OG HÅNDVÆRK ENTREPRENØR OG PARK, VEJ OG ANLÆGS BRANCHEN MØDES PÅ AGROMEK.. 13 HAVE & LANDSKAB 2013 ER PÅ SKINNER ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I DM-ARBEJDSGIVER PENSIONSORDNING I PENSIONDANMARK KURSER SEKRETARIATET AFSLUTNING... 23

4 4 BRANCHEN OG VERDENEN OMKRING OS Dansk økonomi står nærmest stille. Forbrugerne holder igen, og virksomhederne er meget forsigtige med at investere. Regeringens kickstart af dansk økonomi er ved at blive synlig, da flere byggeprojekter har nået det første spadestik. Kickstarten bidrager til at stabilisere byggeaktiviteten, men kickstarten vil ikke kunne opveje faldet i de private byggeinvesteringer. Dansk Byggeri forventer, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen vil falde med ca personer i 2012 og med i Til næste år vil der dermed være færre beskæftigede end i 2004, som var året før, opsvinget satte ind. Når det gælder verden omkring os, kan det i skrivende stund være meget svært at se ind i fremtiden. Gældskrisen i Sydeuropa virker lige nu fuldstændig uoverskuelig. Først kom finanskrisen, der førte til en tillidskrise og en økonomisk krise og nu ser vi en gældskrise i hele Europa. Stramme kreditvilkår og finanspolitiske opstramninger holder euroområdet i recession. Centralbankerne graver dybere i værktøjskassen og lemper pengepolitikken igen og igen. Den globale økonomi skuffede i 1. halvår 2012, men man venter dog, at væksten stabiliserer sig i de kommende kvartaler. Mange banker har nedrevideret vækstprognosen over en bred kam og venter fortsat sløj aktivitet på globalt plan i en rum tid. Der er nu udsigt til en vækst i USA på 2,2 % i 2012 og 2,0 % i Recessionen i euroområdet er blevet værre og vil formentlig vise sig mere langvarig end tidligere ventet. Man venter et fald i den økonomiske aktivitet i eurolandene på 0,4 % i 2012 fulgt af meget svag vækst på 0,5 % i 2013, der især vil være drevet af højere eksport. Den største risikofaktor er stadig gældskrisen i euroområdet og man ser fortsat med bekymring på risiciene på lidt længere sigt til trods for de seneste initiativer. Torsdag den 5. juli 2012 blev en historisk dag for Danmarks Nationalbank. For første gang nogensinde fik Danmark en minusrente, da nationalbanken valgte at sænke renten på indskudsbeviser fra 0,05 % til minus 0,20 %. Det betyder reelt, at danske banker nu skal betale penge for at få lov til at placere penge i Nationalbanken. Samtidig blev udlånsrenten sænket fra 0,45 % til 0,20 % Den europæiske Centralbank (EBC) sænkede udlånsrenten til historiske lave 0,75 %. For blot kort tid siden ville dette være blevet betragtet som utænkelig, men i dag er det den skinbarlige virkelighed. Det er meget usædvanligt og ikke set før, at man har en negativ rente i Nationalbanken og det er en understregning af, hvor ekstrem og alvorlig situationen i Europa er lige nu. Vurdering af den økonomiske situation Europæisk økonomi er stadig præget af betydelig afmatning, og som det fremgår af Økonomisk Redegørelse er genopretningen efter tilbageslaget i 2008 gået i stå. De svage tegn på optimisme, som kunne spores i begyndelsen af året, er nu vendt til en mere negativ stemning. Dette har stor betydning for den danske økonomi, og selv om udsigterne ikke er helt så dystre som for mange andre europæiske lande er der i de kommende år stadig udsigt til begrænset fremgang i Danmark. Regeringen forventer, at bruttoledigheden i gennemsnit vil være på personer i 2012 og efterfølgende falde til personer i 2013 som følge af indfasning af dagpengereform, skattenedsættelser og det såkaldte investeringsvindue, der indebærer, at

5 5 virksomhederne i resten af 2012 og i 2013 kan foretage afskrivninger på 115 % af investeringer. Der ventes derimod stigninger i nettoledigheden, hvilket dog tilskrives en mere fokuseret aktivering. Skønnet for bruttoledigheden i 2013 er opjusteret med personer i forhold til prognosen fra maj. Til næste år venter regeringen, at underskuddet på den offentlige saldo vil være 36,5 mia. kr. hvilket er 4 mia. kr. mere, end regeringen ventede for 3 måneder siden. Sammenlignet med den offentlige saldo i år vil underskuddet til næste år dog kun være halvt så stort. Forskellen skyldes primært udbetalinger i efterlønsbidraget, der udbetales i 2012, og som løber op i 24 mia. kr. Ringe lønsomhed i entreprenørbranchen De 47 største entreprenører i Danmark vokser i størrelse - men lønsomheden følger ikke med. Det viser en gennemgang af de seneste to årsregnskaber flere ansatte var der i selskaberne sammenlignet med året før og selvom omsætningen også steg med svimlende 12.7 milliarder, steg bruttofortjenesten kun med 64 millioner. Kigger man på resultatet efter skat oplevede de 47 selskaber tilsammen et fald på en halv milliard. Klassiske store entreprenørselskaber som MT Højgaard, Per Aarsleff og E. Pihl & Søn er simpelthen ikke i stand til at holde deres drift rentabel i disse år. Det er til gengæld Huscompagniet, en kapitalfondsejet virksomhed, der, som navnet siger, bygger huse. Det har selskabet tjent glimrende på, også under krisen, og langt bedre end de egentlige developerselskaber, som udgør en branche for sig. Rapporten bygger på regnskaber (2010 og 2011) fra følgende virksomheder: FLSmidth & Co., MT Højgaard, Per Aarsleff, E. Pihl & Søn, NCC Construction Danmark, Arkil Holding, NCC Roads, Kemp & Lauritzen, C.W. Obel, Hoffmann, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor, YIT, Huscompagniet, Bravida Danmark, Munck Gruppen, A. Enggaard Holding, Jorton Holding, KPC Holding, Engsø Gruppen, M.J. Eriksson Holding, Lemminkäinen, Colas Danmark, B. Nygaard Sørensen, Holdingselskabet J.Jensen, Hansson & Knudsen Holding, Gråkjær, Kliplev Motorway Group, M.M. 26 Holding, EL:CON Gruppen, Einar Kornerup, Søren Vangsted Vest, Züblin, Kimbo Holding, Jakon, Copenhagen Metro Team, BMS, Kirkebjerg, Brøndum Installationer Holding, Michael Henriksen Holding, Barslund Group, KGH Holding, HHM Holding, Inreco, Juan, Ramirent, GK Danmark Holding og Intego. Nybyggeriet Det påbegyndte etageareal er reduceret til et meget lavt niveau. I 2011 blev der skønsmæssigt påbegyndt 5,45 mio. m², hvilket er 4,2 mio. m² mindre end i 2004, der som nævnt var inden, opsvinget satte ind. Dansk Byggeri forudser et fald i det påbegyndte byggeri på 0,75 mio. m² i år og 0,25 mio. m² til næste år. I 2013 vil der dermed blive påbegyndt 4,45 mio. m². Det er et meget lavt niveau, som kun er lidt højere end bunden i 1993, som var dengang, virkningerne af kartoffelkuren kulminerede.

6 6 Kilde: Dansk Byggeris konjunkturanalyse update september 2012 Anlægsaktiviteten Aktiviteten ved anlægsvirksomhed er stigende. Der er fremgang i investeringerne i varmeforsyning og transmission af strøm. Vejdirektoratet har i år betalt for anlæg af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg, der blev anlagt fra foråret 2010 til foråret Banedanmarks investeringer er stigende. Der er også omfattende anlægsarbejder med Metro Cityringen. Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indhentet data, som viser, at vandselskaberne i år investerer 0,8 mia. kr. i ledninger, mens spildevandsselskaberne investerer 3,3 mia. kr. i ledninger. I aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i juni 2012 er der lagt op til, at de kommunalt ejede spildevandsselskaber øger investeringerne i klimatilpasning med 2,5 mia. kr. i Målet er at styrke afledningen og håndteringen af regnvand. Faldet i nybyggeriet har reduceret behovet for byggemodning, som derfor er faldet til et usædvanligt lavt niveau. Udvalgte anlægsarbejder i mio. kr priser Kilde: Dansk Byggeris konjunkturanalyse update september 2012

7 7 Vi må som branche igen og igen kigge indad. Vi står faktisk med en lang række udfordringer, som mere eller mindre er selvskabte og selvforskyldte. Vi har haft alt for lidt fokus på indtjening og konsolidering af vore virksomheder. Det bliver nok svært at ændre på den hårdere konkurrence på markedspladsen, når det gælder afsætning af nye maskiner, fordi der hele tiden vil være et pres fra baglandet i form af leverandører og producenter. Vores lokale service kan vi delvis selv styre. Her mangler branchen betydelig vilje og motivation til at få en langt højre pris for service og rådgivning. I denne branche bliver det i mange år frem meget svært at skabe vækst i omsætning, så det giver meget mere mening at tale om vækst på bundlinjen. En virksomhed med løbende vækstrater er også en interessant virksomhed at sælge til en ny ejer, medarbejdere eller en kollega og her er vækst på bundlinjen måske mere relevant end vækst på omsætning i fremtiden? Hvis vi i fremtiden som branche og enkelt virksomhed skal sikre en god kundeservice og en attraktiv arbejdsplads, er det et krav, at vore medlemsvirksomheder har en høj indtjeningsgrad og et overskud på bundlinjen til at investere i virksomheden og fremtiden. AFSÆTNING AF MASKINER I 2012 Salgstallene for sektion 2 har i de senere år ikke været så hårdt ramt som i andre brancher, mens den såkaldte finanskrise har huseret - græsset er fortsat med at gro og sneen har holdt mange beskæftiget. Til gengæld viser salgstallene i statistikken desværre, at afsætningen af maskiner i 2012 er faldet markant, det gælder også for kategorierne græsklippere, fejemaskiner og sneplove. Flere kommuner, boligforeninger og lignende har haft deres vedligeholdelsesopgaver ude i licitation, hvorefter større virksomheder som eksempel Hede Danmark overtager disse opgaver, det betyder dermed færre enheder, der bliver udnyttet mere effektivt, sammen med det udstyr, som er solgt de senere år endnu ikke er slidt. Saltforbruget er hårdt ved kommunekasserne, vejnettet er slidt og hullet med reparationsomkostninger til følge, finans- og gældskrise med tilbageholdenhed blandt befolkningen dette er medvirkende faktorer, der påvirker salgstallene. Dertil kommer flere af de mindre og billigere produktbrands, som ikke deltager i ML-statistikken, men som på grund af den lavere pris, fylder mere på markedet? ARBEJDET I BESTYRELSEN OG MØDER I 2012 Der er i årets løb blevet afholdt 2 møder i bestyrelsen hvoraf det ene har været i forbindelse med et møde med Agromek komiteen. Generalforsamlingen blev afholdt den 3. februar 2012 ved Messecenter Herning (MCH) i forbindelse med E&H 12 Kick-off møde, hvor bl.a. Arne Nilsson havde et indlæg om Viljen til sejr, hvordan man gennem bevist træning kan være parate, når det gælder og derved

8 8 skabe bedre resultater. Samt et indlæg ved Hans Henrik Pedersen, Seritronic om God planlægning giver størst udbytte. Efter generalforsamlingen blev der afholdt fælles medlemsmøde. ML-sommermøde blev afholdt den 22. august 2012 på Axelborg, hvor emnet for sektionen var Vi gør klar til HL13 og sammen med sektion 1 fik vi en opfølgning fra MCH om Agromek 2012 og et indlæg med rådgiver Jens Schjerning, Agrocura Finans & Råvarer. ER DINE VÆRKSTEDSREGNINGER FOR DYRE? I marts måned udgav vi brochuren Er dine værkstedsregninger for dyre? brochuren formidler et overblik over en virksomheds omkostningsstruktur på værkstedsiden. Brancheforeningen Maskinleverandørerne lægger vægt på korrekte transparente priser. Brochuren formidler et overblik over en forretnings omkostningsstruktur på servicesiden. Tænk på, at den fakturerede timesats ikke blot skal dække mekanikerens/montørens arbejde den skal dække en hel palet af serviceydelser. Brochuren kan eventuelt også bruges til præsentationer ved ledermøder, personalemøder, værkstedsmøder m.m. Er dine værkstedsregninger for dyre? En timesats er sammensat af følgende enkeltdele: + Permanent beredskab, produktivitet og god kapacitetsudnyttelse o Som kunde sætter du pris på, at der i nødstilfælde er nogen, der med kort varsel har tid til dig og dine køretøjer eller materiel, så uforudsete reparationer kan blive udført med det samme. Med til en god service hører der også et gratis råd fra mekanikeren og en imødekommende behandling af værkstedsgarantier og problemtilfælde. + Renholdelse og vedligeholdelse o Lokaler, inventar, værktøj og testapparaturer skal altid være rene og klar til brug. + Kontor og administration o Også den smilende stemme i telefonen og de hurtige fingre, som skriver Deres regninger ud, er inkluderet I timesatsen. + Bygningsomkostninger o Et specialværksted har brug for tilstrækkelig plads til den specielle infrastruktur, som er nødvendig for at kunne leve op til de krav, loven stiller. Desuden skal arbejdspladserne være udstyret med lovgivningsmæssigt sikkerheds- og miljøudstyr. + Inventar og værktøj o Et veludstyret specialværksted har brug for mange, til dels varemærkespecifikke specialværktøjer og et effektivt IT-system. For software- og licensprogrammer skal der en gang om måneden eller helårligt betales licensgebyrer, så man har direkte adgang til producenternes databaser.

9 9 o De mange forskellige krav, der stilles til motorer, hydraulik, airconditioning, dæk, elektroteknik og elektronik forudsætter en passende indretning af værkstedet, som løbende skal vedligeholdes og opdateres. Alt efter værkstedets størrelse og antallet af arbejdspladser resulterer dette i en udgift pr. mekanikertime. + Miljø- og bortskaffelsesomkostninger o Omgangen med problematiske stoffer såsom spildevand, spildolie, bremsev æ- ske, rustbeskyttelsesmiddeler, rense- og opløsningsmidler, batterier, syrer, kunststoffer, glas og gammelt jern kræver ansvarsfølelse, plads, penge, a rbejdstid og til dels også afgiftspligtige kontroleftersyn. + Diverse omkostninger o Arbejdssikkerhed, strøm, vand, varme, erhvervsansvars-, brand-, indbruds- og andre forsikringer, forhandlerskilte, kontorartikler, tryksager, faglitteratur, porto, telefon, fax, gebyrer, arbejdstøj, kundeinformationer og reklame. Kostpris i alt for en times arbejde Afvigelserne i de gennemsnitlige beløb afhænger af varemærke, region og værkstedernes udstyrsniveau. Et specialværksted i en forretning har for at kunne rumme en krævende indretning brug for tilstrækkelig plads og for et stort antal specielle arbejdsindretninger. Nedenfor følger en liste over de vigtigste: Bygninger: Opvarmet værksted Olie- og vandudskiller Kontorlokaler og garderober Lagerrum til reservedele Specielt lagerrum til spildolie, batterier og diverse væsker Udstyr: Svejseanlæg (som regel med beskyttelsesgas), elektriske og autogene Højtryksrenser Drejebænk Loddeudstyr Klima-ladeaggregater med gas-genindvinding Standboremaskine Pneumatisk maskine, hydraulisk slangepresse Arbejdsbænke Prøvestand til kraftudtagsaksler Fuldt udrustede værktøjskasser Testapparat til trailerbremser Donkraft Luftkompressor med diverse ekstraudstyr Batteritestere og ladeaggregater

10 Lift til små apparater Testapparat til dieseludstødning Trykmanometer Renseanlæg til små dele Specielt varemærkespecifikt inventar Laptop med tilhørende software til gear, hydraulik og motorjusteringer Køretøjer: Komplet udstyret servicebil (værdi over kr ,-) Lastbil/varevogn med kran eller trailer til transport fra kunde til værksted 10 De omkostninger, et værksted har, adskiller sig fra dem, et bilværksted opererer med. Dette skyldes de særegenheder, der kendetegner landbrugsmaskinsektoren: et stort antal varemærker sæsonbetingede behov driftstimer Kunden skal og vil bevare sin maskinkapital og især kunne udnytte sin maskinpark optimalt. Et værksted er nødt til at følge med det teknologiske fremskridt og i dette øjemed foretage investeringer og finansiere efteruddannelse, til alle medarbejdere i virksomheden. Det afgørende er ikke så meget, hvilken pris der forlanges for en times arbejde. Det afgørende er, hvilke serviceydelser, der præsteres i løbet af denne time. De seneste års udvikling og fremtidens tendenser er entydige: Krav om høj kvalitet for nye traktorer og maskiner samt for vedligeholdelsen af dem Høj driftssikkerhed og lav miljøbelastning En stadig mere kompleks teknik med megen elektronik Længere intervaller mellem serviceeftersyn med færre, men til gengæld mere krævende servicearbejder Kvalitets- og prisbevidste kunder Moderne, veludstyrede værksteder gør et»dyrt«indtryk, hvorimod baggårdsværksteder virker «billige». Dette indtryk er imidlertid vildledende, for det er i dag ikke muligt at stille en præcis diagnose og udføre pålidelige service- og reparationsarbejder, hvis man ikke råder over passende udstyr. Nøglen til succes ligger i optimalt udstyrede værksteder med pålidelige, dygtigt uddannede, enggagerede og motiverede medarbejdere, rationelle arbejdsprocesser og gode arbejdsvilkår.

11 SIKKER HANDEL MED MASKINER 11 I marts måned udgav vi brochuren Sikker handel med maskiner som giver gode råd til køber og sælger af maskiner. Uanset om du er professionel maskinhandler eller køber af en maskine, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan du bedst muligt sikrer din retsstilling i forbindelse med indgåelse af en handel. Brochuren giver en indsigt i de problemstillinger køber og sælger skal være opmærksomme på. Det vil være en god ide at gennemgå brochuren med jeres interne og eksterne salgspersonale. ENTREPRENØR OG HÅNDVÆRK år efter den seneste entreprenør-messe i Herning var de store maskiner torsdag den 10. maj tilbage på arealet ved MCH Messecenter Herning. Transportminister Henrik Dam Kristensen var messens åbningstaler, og han lagde især vægt på at øge væksten i Danmark kvadratmeter havde de i alt 130 udstillere at boltre sig på under Entreprenør & Håndværk 12. Torsdag morgen åbnede den nye arbejdende fagmesse for branchen, og selv om regnen silede ned over pladsen syd for MCH Messecenter Herning, var optimismen urokkelig: Det viser, at der både er optimisme og dynamik inden for branchen, og det er der brug for. Transportministeren udtrykte også vigtigheden af en velfungerende infrastruktur.

12 12 I er vigtige aktører til at få infrastrukturen udbredt i Danmark. God mobilitet er en forudsætning for vækst og for virksomhedernes konkurrencekraft, lød det fra Henrik Dam Kristensen. Transportsektoren spiller en stor rolle i økonomien. God mobilitet er en forudsætning for vækst, velfærd og for virksomhedernes konkurrencekraft. Regeringen har derfor også besluttet at fremrykke en række investeringer inden for anlægs- og vedligeholdelsesarbejde, og dette er med til at skabe jobs, sagde transportministeren og tilføjede: At man laver en messe som denne, vidner om, at branchen tror på det og tror på fremtiden. Det er første forudsætning for at få gang i hjulene igen. Under den efterfølgende rundgang på messen fik transportministeren lejlighed til at prøve flere af de store entreprenørmaskiner besøgte første E&H i Herning 130 udstillere og fagfolk mødtes på den nye arbejdende fagmesse, Entreprenør & Håndværk '12, der fra torsdag til lørdag blev gennemført ved MCH Messecenter Herning. I de tre dage fyldte gravemaskiner, dumpere, produktpræsentationer og flere test- og demonstrationsområder det store udendørs område syd for MCH Messecenter Herning. 130 udstillere præsenterede den seneste teknologi på den nye arbejdende fagmesse, Entreprenør & Håndværk '12 i Herning. Foto: Tony Brøchner / MCH. Konceptet for messen har været det rigtige, men vi blev hårdt ramt af flere udefrakommende faktorer. Især vejret har drillet. Nu vil vi arbejde videre med konceptet. Som branche står vi bag, vi kommer igen og vil bygge op til næste messe i 2015, udtaler formand Hans Holm, Maskinleverandørernes Entreprenørsektion. Minigravernes mester er fra Holbæk Entreprenør & Håndværk '12 dannede fredag rammer om DM for minigraver, hvor 16 finalister dystede i blandt andet maskinbowling, afretning og forhindringsbane med en spand fuld af vand. Efter fire timers konkurrence blev Jacob Fredslund udråbt som vinder af DM-finalen arrangeret af LOXAM. Den nykårede Danmarksmester er ansat hos firmaet Søren Kristiansen A/S fra Asnæs ved Holbæk. På andenpladsen kom Jesper Rost fra Entreprenørfirmaet JBR ApS, mens bronzen gik til sidste års Danmarksmester, Kristian Sørensen fra MS Anlæg. Messekomiteen bag Entreprenør & Håndværk 12 har haft et rigtigt godt samarbejde med MCH både før, under og efter udstillingen. Messekomiteen bestod af Christina Ley Milling, Klaus Erichsen og Knud Sørensen, MCH og Maskinleverandørerne var repræsenteret af

13 13 Benny Svenningsen, Hans Holm og Palle S. Kjærsgaard. Fra ML-sekretariatet var det Helle Helth Hansen og Michael Husfeldt. ENTREPRENØR OG PARK, VEJ OG ANLÆGS BRANCHEN MØDES PÅ AGROMEK På Agromek 2012 var den store hal C på kvadratmeter reserveret til entreprenørmaskiner og maskiner til den grønne sektor. - Der er rigtig god opbakning til vores ide om at samle entreprenørmaskiner og andre maskiner rettet mod branchen i én stor hal på Agromek, siger formanden for Entreprenørsektionen i Maskinleverandørerne, adm. direktør Hans Holm, Johs. Møllers Maskiner A/S. Han glæder sig over opbakningen, idet det gør det meget lettere som besøgende at orientere sig på udstillingen. Samtidig giver den samlede udstilling af entreprenørmateriel bedre mulighed for profilering. Vi forventer derfor en god interesse og tilslutning til udstillingen. Dette skyldes desuden, at Agromek ligger på et rigtigt godt tidspunkt for branchen. Selvfølgelig lidt afhængig af vejret har de fleste nu tid til at tage på messe og orientere sig og få en snak med leverandørerne, fortsætter Hans Holm. Grunden til vi forventer stor interesse for at besøge udstillingen i hal C hænger det blandt andet sammen med en stigende interesse for nyt materiel. I de seneste to år er det kommet mere gang i efterspørgslen, men vi kommer ikke op på samme niveau som før 2008, siger entreprenørsektionens formand. I øjeblikket er der gang i flere store vejbyggerier, og i de kommende år kommer der meget offentligt byggeri med de nye sygehuse. Nu mangler vi bare at få mere gang i bolig- og erhvervsbyggeriet, siger Hans Holm. Entreprenører og den grønne sektor i fælles front på Agromek Alle udstillere af entreprenørmaskiner og mindre maskiner og redskaber til hele den grønne sektor var samlet i én stor hal på Agromek 2012 i MCH Messecenter Herning. Fra tirsdag den 27. november til og med fredag den 30. november var der rig lejlighed til at se på maskiner og redskaber. Langt de fleste udbydere af udstyr til entreprenørarbejde og til pleje af haver, parker og andre grønne områder var repræsenteret på Agromek. Alle så frem til at vise de besøgende en flot udstilling af deres maskiner og serviceløsninger, sagde direktør Michael Husfeldt, Maskinleverandørerne. Når vi står samlet i den samme hal er det meget lettere for de besøgende at få overblik over udstillingen, se og sammenligne de mange forskellige fabrikater, fortsætter Michael Husfeldt. Agromek har traditionelt været en landbrugsmesse, men den er udvidet til også at være udstillingen for entreprenører og hele den grønne sektor. Maskinleverandørerne deltog som organisation første gang i Agromek er dermed også udstillingen for ledere og medarbejdere i entreprenørvirksomheder, byggevirksomheder og firmaer med maskinudlejning. Dertil kommer den grønne sektor, som omfatter anlægsgartnere, golfklubber, kirkegårde, boligselskaber samt tekniske forvaltninger i det offentlige, der har ansvar for anlæg, drift og vedligehold af veje og stier samt parker og andre grønne områder. Havne, lufthavne og forsvaret bruger også materiel, som bliver vist på Agromek.

14 14 Karriere i branchen Maskinleverandørerne havde egen branchestand på udstillingen, hvor medlemmer og andre interesserede kunne få information om vores arbejde. Desuden kunne man også møde nogle af vores samarbejdspartnere, det var for eksempel Dansk Metal og Erhvervsskolerne Aars, som benyttede lejligheden til at fortælle unge besøgende om mulighederne for en karriere inden for vores branche, fortalte Michael Husfeldt. En af de nye aktiviteter på Agromek 2012 var Speakers Corner, hvor de besøgende kunne høre korte, faglige indlæg. Blandt indlægsholderne var konsulent Per Hedetoft, Maskinleverandørerne, der fortalte om bremsesikkerhed for traktorer og vogne. Hans andet indlæg handlede om det lovpligtige sikkerhedseftersyn af landbrugs- og entreprenørmaskiner, som Arbejdstilsynet er begyndt at have mere fokus på. Agromek havde over 500 udstillere og lagde beslag på 13 haller i MCH Messecenter Herning. Agromek-udstilling i en rigtig god stemning Agromek siger mange tak for i år. Messen har været præget af rigtig god stemning hele vejen igennem. Da messen lukkede fredag eftermiddag havde lagt vejen forbi MCH Messecenter Herning. Heraf var fra udlandet. Vi kan kun være meget tilfredse med besøgstallet, som til fulde indfrier forventningerne, siger Agromeks formand, adm. direktør Sten Andersen, Dan Egtved A/S. Fra samtaler med mange udstillere er det mit helt klare indtryk, at det har været en god messe, hvor de besøgende landmænd har vist ægte interesse og optimisme. På forhånd var jeg lidt nervøs for, om landbrugets mange aktuelle udfordringer ville sætte deres præg på udstillingen. Messen har været præget af en rigtig god stemning, og der er mange landmænd, der stadig er parate til at udvikle deres bedrifter, siger Sten Andersen. Han kan også fortælle, at der er afsluttet mange handler med traktorer samt større og mindre maskiner og redskaber under messen. Vi har haft en række meget positive møder med MCH om markedsføringen af Agromek overfor vores vigtigste kundegrupper. Fra Maskinleverandørerne har bestyrelsen fra begge sektioner og Michael Husfeldt fra sekretariatet deltaget i møderne med Agromek og MCH. HAVE & LANDSKAB 2013 ER PÅ SKINNER Det var personlig rekord, da fagudstillingen Have & Landskab i 2011 kunne præsentere hele 258 udstillere indenfor alle dele af den grønne branche. Trods de hårde tider er det udstillingsledelsens ambition at holde det rekordhøje niveau, når udstillingen igen løber af stablen i Slagelse den august. Forventningen er helt klart at holde samme antal udstillere og besøgende som sidst. Jeg skal understrege, at vi ikke har været i gang med standsalget særligt længe, men allerede nu ser det bedre ud end i 2011, hvor vi jo satte rekord. Særligt har Maskinleverandørernes medlemmer været hurtige på aftrækkeren i år, fortæller udstillingsleder Kristian Larsen, der også mener, at det er realistisk at forvente i omegnen af besøgende ligesom i 2011.

15 15 Krisen er stadig aktuel derude, og jeg tror ikke, at der er sket mange ansættelser indenfor de sidste to år, men jeg tror godt, at vi kan holde niveauet fra sidste udstilling. Og først og fremmest er det vigtigt at holde sig for øje, at antallet af beslutningstagere og ledere fra virksomheder og kommuner ikke er faldet, selvom vi gik fra besøgende i 2009 til i 2011, pointerer Kristian Larsen. Flere facademeter og længere åbent. Have & Landskab er den grønne branches egen fagudstilling. Den er arrangeret for fagfolk og ejet af væsentlige aktører i branchen: Skov & Landskab repræsenterer forsknings- og udviklingssiden, Danske Anlægsgartnere entreprenørsiden, mens Danske Planteskoler og Maskinleverandørerne repræsenterer leverandørsiden. Have & Landskab er under konstant udvikling, og derfor har Kristian Larsen nok at se til for tiden. Bl.a. vil udstillingen kunne tilbyde en stor del af sine udstillere flere facademeter, selv om de køber den præcist samme stand som i Det drejer sig om udstillingsområderne Inventar og belægninger og hovedstrøget på Jernbjergvej. Her gør vi det, at vi omdanner flere af standrækkerne til øer af stande. På den måde vil udstillerne have flere facademeter og kan komme i snak med de besøgende på begge sider af standen, og det er jo den kontakt, som de grundlæggende betaler for, forklarer Kristian Larsen. Derudover har Have & Landskab valgt at udvide åbningstiden om torsdagen på udstillingens anden dag til kl. 19 i stedet for kl. 16. Det sker for at sikre, at de gæster, som rent faktisk er nødt til at arbejde alle tre dage, også har mulighed for at komme. Have & Landskab 13 afholdes igen i år på Jernbjerggården ved Selandia CEU i Slagelse fra den 28. til 30. august Find flere oplysninger, tilmeldingsformularer og anden relevant information på HL13 har fået sin egen Facebook-profil. Så hermed en opfordring til at besøge og like så vi kan få spredt det glade budskab! I december var der udfaktureret standleje for kr ,- hvilket er salgsmålet for januar Beløbet udgør ca. 60 % af vores samlede salgsbudget, og er meget tilfredsstillende, tiderne taget i betragtning. Sektioner for Belægninger & Inventar er næsten udsolgt, ligesom der er fyldt godt op på maskinområdet. Der er nu ca. 120 udstillere og vi forventer faktisk at vi slår rekorden på 258 udstillere fra HL11. Der er kommet en ny bestyrelsesrepræsentant for Skov & Landskab, da Kjell Nielson har sagt ja til et tilbud fra Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordregio s bestyrelse om at blive ny direktør for Nordregio pr. 1. februar Palle Kristoffersen indtræder som ny repræsentant for Skov & Landskab. Palle er uddannet Landskabsarkitekt, Ph.d. og lektor på Landskabs-arkitektuddannelsen.

16 ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I Færdselsgruppen består af Dansk Landbrug, Danske Landbrugsmaskinfabrikanter, Danske Sukkerroedyrkere, Danske Maskinstationer og Entreprenører, samt Dansk Maskinhandlerforening. Gruppen arbejder fortsat på, at få indført nogle ændringer i den danske færdselslovgivning, ikke kun med henblik på at trafikanterne skal have lov til at være tungere, bredere, højere og hurtigere, men i høj grad også med, at reglerne bør være mere enkle og gennemskuelige for alle. Det største emne i løbet af året har helt klart været entreprenør-/landbrugsvogne og deres bremser. Gruppen har lavet mange undersøgelser og holdt møder med henblik på at finde den mest effektive måde til test af påhængsvogne-bremser. I samarbejde med en dansk bremseprøvestand fabrikant, er der således blevet fremstillet en AGRO-bremsetester. Efterfølgende har færdselsgruppen aftalt hvordan selve testen af bremserne skal udføres, så testen gøres så effektivt som muligt, uden at falde i de mange fælder som lastvognsbranchen igennem årene er blevet udsat for. Sammen med den fælles udviklede testmetode, er der konstrueret et AGRO-bremsetestskema, hvorpå ejeren let kan se, hvor godt hver aksel kan bremse. Er resultatet godt nok til at overholde lovens krav? Hvor meget tryk den aktuelle traktor kan levere ud af bremseventilen? Samlet set giver testen et godt billede af om vognen lovligt kan køre på vejen med den tilladte vægt? Måske er det nødvendigt at køre med mindre læs på, for derved at kunne klare bremsekravet, som er min. 30 % af den samlede akselbelastning, samt maks. 30 % skævbremsning. Målet med test af vognbremserne er til at få øje på. Bliver man stoppet af politiet med for dårlige bremser, så er der ret store bøder, måske endda frakendelse af førerretten. Trafiksikkerheden bliver højnet, og vi undgår måske de mange uheld som man ser i f.eks. England. Samtidigt er der store besparelser ved at efterse og justere vognbremserne, frem for at reparere de noget dyrere traktorbremser. Gruppen har afleveret testudskrift og beskrivelse af testen til Trafikstyrelsen, da de ikke er i besiddelse af lignende materiale, og måske derfor kunne finde på at bruge samme test som til lastbilbranchen, hvilket godt kan give store problemer for landbrugsvognene. Tre DM-medlemmer har allerede investeret i den omtalte bremsetester. Virksomhederne tilbyder at komme ud til andre medlemmer af Dansk Maskinhandlerforening og Maskinleverandørerne, for helt anonymt at foretage en bremsetest.

17 17 DM-ARBEJDSGIVER DM-A og SALA Allerede sidst på året 2011 stod det klart, at Mejeribrugets Arbejdsgiverforening ville forlade SALA til fordel for Dansk Industri. Det stod derfor også ligeså klart, at SALA derfor måtte indstille sin aktivitet. Ingen var i tvivl om, at det absolut ikke var ønskeligt for DM- Arbejdsgiver (DM-A). Forude ventede derfor væsentlige opgaver med at formidle den opståede situation til Dansk Maskinhandlerforenings arbejdsgivermedlemmer og ikke mindst med at finde en ny aktør til at afløse SALA. Det er heldigvis lykkedes pr. 1. september 2012 hvad angår den overenskomst- og ansættelsesretlige rådgivning og allerede fra 1. juli 2012 hvad angår en anden barselsfond. For SALA og SALAs medarbejdere har det været et ualmindeligt positivt samarbejde med DM-A og med de enkelte virksomheder siden SALA fra 2006/07 fik DM-A som medlem og overtog rådgivningen af medlemsvirksomhederne. Rådgivningen fra SALA I det seneste års tid er antallet af egentlige fagretlige sager faldet. Rådgivningen af virksomhederne har i større og større omfang primært bestået i telefonisk rådgivning, idet antallet af rejste sager mod virksomhederne har været færre. Også antallet af opsigelser, som har indebåret rådgivning fra SALA, har heldigvis været lidt faldende i forhold til tidligere år. Af sager af generel interesse kan nævnes en sag rejst mod en medlemsvirksomhed, da en medarbejder på virksomheden havde givet tilladelse til, at en fagforening, som DM-A ikke har overenskomst med, kunne gå ind på virksomheden og tale med medarbejderne. Dansk Metal fandt, at det var en organisationsfjendtlig handling, som var bodspådragende. Der blev afholdt et møde på virksomheden, og sagen sluttedes i mindelighed, uden at der blev rejst noget bodskrav. En anden virksomhed blev af Lederne bedt om at betale fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærloven, da en medarbejder fratrådte, uanset at medarbejderen kunne gå på pension ved fratrædende. Denne problemstilling er pt. uafklaret i dansk ret, og sagen afventer nu, at der falder endelig dom, således at sagen kan afsluttes. Bestyrelsen i Dansk Maskinhandlerforening har pr. 1. juli 2012 besluttet, at DM-A bliver en del af Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA, som er en sammenslutning af 7 arbejdsgiverforeninger, der har mange fælles interesser ikke mindst på erhvervsuddannelsesområdet. Medlemmerne i organisationerne har eget sekretariat, egen faglig organisering og selvstændighed såvel politisk som økonomisk. Medlemmerne arbejder primært indenfor håndværk, handel og service. SAMA repræsenterer således p.t. ca virksomheder. Dansk Arbejdsgiverforening, DA, er hovedorganisation for 14 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked. Som interesseorganisation er det DA s formål at koordinere overenskomstforhandlingerne og påvirke de politiske beslutningsprocesser, så virksomhedernes konkurrencekraft og adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst muligt. DA s primære arbejdsområder er arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmiljø, ansættelsesret, overenskomstkoordinering og arbejdsret, internationale forhold samt overvågning i form af analyser og statistikker om løn, sygefravær, konflikter osv. Mere end virksomheder inden for bl.a. industri, handel, transport, service og byggeri er medlem af en af DA s medlemsorganisationer.

18 18 DM-A er pr. 1. juli 2012 blevet omfattet af DA s Reservefond, som kan anvendes til konflikt håndtering, konfliktunderstøttelser under arbejdskonflikter efter de herom fastsatte regler samt til betaling af præmie til konfliktforsikring. Ekstern økonomisk og juridisk rådgivning, der er knyttet til reservefondens virke samt eventuelle andre omkostninger, der kan henføres til reservefondens administration, udredes af reservefondens midler. Omkring arbejdsgiverrådgivning har DM-A valgt at samarbejde med DAF/ABAF, hvor DAF er bilbranchens brancheorganisation og ABAF er arbejdsgiverforening for bilbranchen. Begge foreninger har fælles sekretariat i bilbranchens hus i Tåstrup. DM forventer at få stor glæde af et fagligt fællesskab med DAF s sekretariat og bestyrelse, da mange af branchernes interesser og udfordringer findes indenfor de samme områder. Endvidere arbejdes der med, at DM indgår i et samarbejde med DAF omkring juridisk bistand indenfor erhvervsret. Foto: Underskrivelse af aftalen mellem DM og DAF DAF s arbejdsgiverforening ABAF har overenskomster med samme fagforbund som DM- A, ligesom medlemmerne af DM-A og DAF, langt hen ad vejen, har de samme juridiske udfordringer. DAF har i den sammenhæng tilført deres juridiske afdeling endnu en jurist med henblik på at yde DM-A s medlemmer den nødvendige assistance. Dermed sikres medlemmerne et fortsat højt fagligt niveau og et juridisk beredskab. Pernille Mahler Larsen, Juridisk konsulent Telefon direkte til Pernille Mahler Larsen er Foto: Pernille Mahler Larsen Efter folketingsvalget kom vi med nedenstående udtalelse: Rød blok ved godt hvor mange arbejdspladser, der er på spil Michael Husfeldt, har tillid til, at den nye regering vil arbejde for at bevare de mange arbejdspladser i landbrugsbranchen. Som brancheforening søger vi indflydelse - uanset om vi har en rød eller blå regering. Vi glæder os til at samarbejde med den nye regering. Det er helt afgørende for os, at landbruget har nogle gode rammevilkår og en god konkurrenceevne, fordi de giver beskæftigelse for vores medlemmer. Vi er ikke bekymret for, at regeringsskiftet kommer til at ramme arbejdspladserne. Landbruget er en stor sektor med arbejdspladser, og vi kan skabe arbejdspladser for de unge. Jeg tror, at Socialdemokraterne og rød blok er helt klar over, at der er mange arbejdspladser på spil, så der skal findes en balance i politikken. Vi er positive Vi forventer et bredt samarbejde med alle Folketingets partier også oppositionen, som jo stadig får lidt at skulle have sagt.

19 19 1. maj tale fra DMA Sammen med vores hovedorganisation SALA fik vi udarbejdet en 1. maj tale til et Case IH arrangement på Bygholm Landbrugsskole i Horsens. Her kommer et uddrag af vore budskaber. Hvad er den ideelle verden for en arbejdsgiver? Bedste arbejdskraft i verden Laveste lønomkostninger i verden Det første kan vi stræbe efter, det sidste er utopi, men så gælder det i det mindste om at få mest muligt for pengene. I Danmark får vi sådan set temmelig meget for pengene, når vi ser på, hvad lønmodtagerne har tilbage efter skat. Problemet er skatten. Og gennem skatten får lønmodtagerne adgang til en række offentlige ydelser, som i sidste ende også er en del af lønnen. Lønmodtagerne vil jo mene, at disse ydelser er betalt med deres penge. Hvis pengene er, betyder mindre. De kommer under alle omstændigheder fra virksomhederne og belaster som sådan virksomhedernes konkurrenceevne. Spørgsmålet er derfor, om det er klogt at så stor en del af virksomhedernes lønomkostninger skal kanaliseres igennem de offentlige kasser, inden de kommer lønmodtagerne til gode? Hvor stor en del af pengene går reelt til spilde på den omvej, så de hverken får værdi for lønmodtagerne eller for virksomhederne? Hvad med den bedste arbejdskraft? Har vi det? Vi har generelt en veluddannet arbejdskraft. Vi har et fleksibelt arbejdsmarked, men næste generation vil formentlig ikke have højere uddannelsesniveau end den nuværende det er ikke forekommet før, og det er problematisk. Vi har verdens dyreste folkeskole, som leverer middelmådige resultater % tekniske analfabeter efter 9 års skolegang!!! Vi har verdens mest generøse uddannelsessystem med gratis uddannelser og økonomisk forsørgelse under uddannelsen. Alligevel kniber det med at motivere de unge til at uddanne sig og til at deltage aktivt i den uddannelse, de går på. Er livet for let uden uddannelse? Opnås der ikke tilstrækkelige økonomiske fordele ved at have en uddannelse? Spørger vi kineserne, har de slet ikke noget ord på kinesisk for frafald på uddannelserne. Dér er det et mægtigt privilegium at få muligheden for en uddannelse. Er de unge parate til arbejdsmarkedet? Mange vil nok sige nej. Mange virksomheder opgiver f.eks. at tage lærlinge, fordi de unge kommer uden basale forudsætninger og uden struktur på tilværelsen. Det er en hård nød at knække for en arbejdsgiver. Uden at virke mavesur kan det se ud til, at vi efter en lang årrække med opgang og med opgangen er vi blevet lidt forvænte, og derfor skal til at tage os i nakken igen. Det er vel det, der er sket ved de seneste overenskomstforhandlinger, som reelt betyder, at reallønnen i Danmark falder for mange lønmodtagere. Den linje skal fastholdes i mange år for at genvinde det tab af konkurrenceevne, vi led gennem rigtigt mange år med for høje lønstigninger. Men hvis reallønnen kunne sikres ved at opkræve mindre i skat og bruge mindre i den offentlige sektor, så ville det være den ideelle løsning.

20 20 Mere konkret kunne vi som arbejdsgivere godt tænke os lidt mere medvind på cykelstierne Det er dyrt at have syge medarbejdere. Vi betaler fuld løn de første 30 dage. Det er steget fra 2 uger på få år. Vi er underkastet arbejdsmiljøregler, som let gør os til lovbrydere. Vi gør alt for at undgå arbejdsulykker, da vi let får meget store bøder. Alligevel vil regeringen indføre en særlig skat på arbejdsulykker og erhvervsskader. Vi skal betale 13 kroner i skat, hver gang arbejdstagerne får udbetalt 100 kr. fra vores forsikringsselskaber som erstatning for arbejdsulykker eller erhvervsskader. Vi mener fortsat, det er underligt, at arbejdsgiverne skal betale arbejdsløshedsunderstøttelsen de første tre dage, en afskediget medarbejder er ledig. Det er muligt, at der for 15 år siden var misbrug af hjemsendelsesmuligheden, men nu er det tiden, hvor man skal se på den regel igen. Der er et stort behov for at få afklaret forholdene mellem dansk lovgivning og EUlovgivningen på arbejdsretsområdet. Igen og igen opstår der usikkerhed. Må vi eller må vi ikke pensionere medarbejdere ved en bestemt alder. Skal vi eller skal vi ikke betale særlig godtgørelse til sådanne medarbejdere, som var funktionærer? Og hvad med vikarer? Vi venter stadig på en dansk lovgivning om vikardirektivet, som skulle have været gennemført i Danmark i november Der er ikke fremsat noget lovforslag, og nu kan det næppe nås inden sommerferien. Hvad skal vi leve af i Danmark? Hvordan skaber vi de vækstvirksomheder, der fremover skal finansiere vores velfærd? De Danske Maskinhandlere tilhører den klynge af ejerledede virksomheder i Danmark med ansatte, som beskæftiger ca ansatte. Vi hører så meget om de store børsnoterede og internationale virksomheder. Men gruppen af små og mellemstore ejerledede virksomheder er faktisk den mest udbredte virksomhedstype i Danmark. PENSIONSORDNING I PENSIONDANMARK Dansk Maskinhandlerforening har et godt samarbejde med PensionDanmark, hvor jeres medarbejdere har deres pensionsordning. I det forløbne år er der sket en række store begivenheder: Nye boligbyggerier på vej I august blev der holdt rejsegilde på PensionDanmarks to jyske boligbyggerier på henholdsvis Aarhus Havn og Vejle Havn. Isbjerget kommer til at rumme 208 lejligheder på Aarhus Havn, mens Kanalfronten på Vejle Havn vil huse 111 lejligheder. Isbjerget og Kanalfronten er begge markante boligbyggerier med meget flot arkitektur og med en attraktiv beliggenhed ved havnefronterne.

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Regnskabsanalysen 2014

Regnskabsanalysen 2014 Regnskabsanalysen 2014 Fem regnskabsår i den danske byggesektor Sektorbeskrivelse: Byggeri (ikke håndværk): Bygge- og anlægsvirksomhed [segmentering: størrelse] Fakta om dataudtrækket 45.511 virksomheder

Læs mere

Maskinleverandørerne

Maskinleverandørerne Maskinleverandørerne Beretning 2013 Entreprenørsektionen - sektion 1 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev,dk 2 3 Indholdsfortegnelse VELKOMST...

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Orientering fra DM-branche Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Orientering fra DM-branche Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 13 September 2010 HUSK at have og bruge kontrolapparat (fartskriver) i køretøjerne Strafferammerne for enten ikke at have et sådan apparat, ikke bruge det eller fejlbetjene det, er ret så alvorlige

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Analyse: Byggekrisen værst for de største

Analyse: Byggekrisen værst for de største Pressemeddelelse 15. oktober 2013 Analyse: Byggekrisen værst for de største En ny analyse af 11.000 aktuelle regnskaber fra landets byggevirksomheder viser, at krisen går langt hårdest ud over sektorens

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Maskinleverandørerne

Maskinleverandørerne Maskinleverandørerne Beretning 2014 Entreprenørsektionen - sektion 1 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev,dk 2 3 Indholdsfortegnelse VELKOMST...

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Maskinleverandørerne

Maskinleverandørerne Maskinleverandørerne Beretning 2010 SEKTIONEN for Park, Vej og Anlæg Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST...

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Maskinleverandørerne

Maskinleverandørerne Maskinleverandørerne Beretning 2014 Park, Vej og Anlæg - sektion 2 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev,dk 2 Indholdsfortegnelse 3 VELKOMST...

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Fra vindmøller tandlægebor

Fra vindmøller tandlægebor Fra vindmøller tandlægebor Det kan godt lade sig gøre at tjene gode penge som elektromekaniker beviset findes i Skjern Af Jørgen Jensen bliver mere servicearbejde hos dem, der outsourcer. Skjern Elektro

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april 1 2011 Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE Indlæg på DA s LBR/RBR-konference tirsdag den 13. marts 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut Københavns Universitet Baggrunden:

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere