Maskinleverandørerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskinleverandørerne"

Transkript

1 Maskinleverandørerne Beretning 2012 Park, Vej og Anlæg sektionen 2 Sekretariatet. Kokholm 3C Kolding. Tlf.: Fax:

2 2

3 3 Indholdsfortegnelse BRANCHEN OG VERDENEN OMKRING OS... 4 AFSÆTNING AF MASKINER I ARBEJDET I BESTYRELSEN OG MØDER I ER DINE VÆRKSTEDSREGNINGER FOR DYRE?... 8 SIKKER HANDEL MED MASKINER ENTREPRENØR OG HÅNDVÆRK ENTREPRENØR OG PARK, VEJ OG ANLÆGS BRANCHEN MØDES PÅ AGROMEK.. 13 HAVE & LANDSKAB 2013 ER PÅ SKINNER ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I DM-ARBEJDSGIVER PENSIONSORDNING I PENSIONDANMARK KURSER SEKRETARIATET AFSLUTNING... 23

4 4 BRANCHEN OG VERDENEN OMKRING OS Dansk økonomi står nærmest stille. Forbrugerne holder igen, og virksomhederne er meget forsigtige med at investere. Regeringens kickstart af dansk økonomi er ved at blive synlig, da flere byggeprojekter har nået det første spadestik. Kickstarten bidrager til at stabilisere byggeaktiviteten, men kickstarten vil ikke kunne opveje faldet i de private byggeinvesteringer. Dansk Byggeri forventer, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen vil falde med ca personer i 2012 og med i Til næste år vil der dermed være færre beskæftigede end i 2004, som var året før, opsvinget satte ind. Når det gælder verden omkring os, kan det i skrivende stund være meget svært at se ind i fremtiden. Gældskrisen i Sydeuropa virker lige nu fuldstændig uoverskuelig. Først kom finanskrisen, der førte til en tillidskrise og en økonomisk krise og nu ser vi en gældskrise i hele Europa. Stramme kreditvilkår og finanspolitiske opstramninger holder euroområdet i recession. Centralbankerne graver dybere i værktøjskassen og lemper pengepolitikken igen og igen. Den globale økonomi skuffede i 1. halvår 2012, men man venter dog, at væksten stabiliserer sig i de kommende kvartaler. Mange banker har nedrevideret vækstprognosen over en bred kam og venter fortsat sløj aktivitet på globalt plan i en rum tid. Der er nu udsigt til en vækst i USA på 2,2 % i 2012 og 2,0 % i Recessionen i euroområdet er blevet værre og vil formentlig vise sig mere langvarig end tidligere ventet. Man venter et fald i den økonomiske aktivitet i eurolandene på 0,4 % i 2012 fulgt af meget svag vækst på 0,5 % i 2013, der især vil være drevet af højere eksport. Den største risikofaktor er stadig gældskrisen i euroområdet og man ser fortsat med bekymring på risiciene på lidt længere sigt til trods for de seneste initiativer. Torsdag den 5. juli 2012 blev en historisk dag for Danmarks Nationalbank. For første gang nogensinde fik Danmark en minusrente, da nationalbanken valgte at sænke renten på indskudsbeviser fra 0,05 % til minus 0,20 %. Det betyder reelt, at danske banker nu skal betale penge for at få lov til at placere penge i Nationalbanken. Samtidig blev udlånsrenten sænket fra 0,45 % til 0,20 % Den europæiske Centralbank (EBC) sænkede udlånsrenten til historiske lave 0,75 %. For blot kort tid siden ville dette være blevet betragtet som utænkelig, men i dag er det den skinbarlige virkelighed. Det er meget usædvanligt og ikke set før, at man har en negativ rente i Nationalbanken og det er en understregning af, hvor ekstrem og alvorlig situationen i Europa er lige nu. Vurdering af den økonomiske situation Europæisk økonomi er stadig præget af betydelig afmatning, og som det fremgår af Økonomisk Redegørelse er genopretningen efter tilbageslaget i 2008 gået i stå. De svage tegn på optimisme, som kunne spores i begyndelsen af året, er nu vendt til en mere negativ stemning. Dette har stor betydning for den danske økonomi, og selv om udsigterne ikke er helt så dystre som for mange andre europæiske lande er der i de kommende år stadig udsigt til begrænset fremgang i Danmark. Regeringen forventer, at bruttoledigheden i gennemsnit vil være på personer i 2012 og efterfølgende falde til personer i 2013 som følge af indfasning af dagpengereform, skattenedsættelser og det såkaldte investeringsvindue, der indebærer, at

5 5 virksomhederne i resten af 2012 og i 2013 kan foretage afskrivninger på 115 % af investeringer. Der ventes derimod stigninger i nettoledigheden, hvilket dog tilskrives en mere fokuseret aktivering. Skønnet for bruttoledigheden i 2013 er opjusteret med personer i forhold til prognosen fra maj. Til næste år venter regeringen, at underskuddet på den offentlige saldo vil være 36,5 mia. kr. hvilket er 4 mia. kr. mere, end regeringen ventede for 3 måneder siden. Sammenlignet med den offentlige saldo i år vil underskuddet til næste år dog kun være halvt så stort. Forskellen skyldes primært udbetalinger i efterlønsbidraget, der udbetales i 2012, og som løber op i 24 mia. kr. Ringe lønsomhed i entreprenørbranchen De 47 største entreprenører i Danmark vokser i størrelse - men lønsomheden følger ikke med. Det viser en gennemgang af de seneste to årsregnskaber flere ansatte var der i selskaberne sammenlignet med året før og selvom omsætningen også steg med svimlende 12.7 milliarder, steg bruttofortjenesten kun med 64 millioner. Kigger man på resultatet efter skat oplevede de 47 selskaber tilsammen et fald på en halv milliard. Klassiske store entreprenørselskaber som MT Højgaard, Per Aarsleff og E. Pihl & Søn er simpelthen ikke i stand til at holde deres drift rentabel i disse år. Det er til gengæld Huscompagniet, en kapitalfondsejet virksomhed, der, som navnet siger, bygger huse. Det har selskabet tjent glimrende på, også under krisen, og langt bedre end de egentlige developerselskaber, som udgør en branche for sig. Rapporten bygger på regnskaber (2010 og 2011) fra følgende virksomheder: FLSmidth & Co., MT Højgaard, Per Aarsleff, E. Pihl & Søn, NCC Construction Danmark, Arkil Holding, NCC Roads, Kemp & Lauritzen, C.W. Obel, Hoffmann, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor, YIT, Huscompagniet, Bravida Danmark, Munck Gruppen, A. Enggaard Holding, Jorton Holding, KPC Holding, Engsø Gruppen, M.J. Eriksson Holding, Lemminkäinen, Colas Danmark, B. Nygaard Sørensen, Holdingselskabet J.Jensen, Hansson & Knudsen Holding, Gråkjær, Kliplev Motorway Group, M.M. 26 Holding, EL:CON Gruppen, Einar Kornerup, Søren Vangsted Vest, Züblin, Kimbo Holding, Jakon, Copenhagen Metro Team, BMS, Kirkebjerg, Brøndum Installationer Holding, Michael Henriksen Holding, Barslund Group, KGH Holding, HHM Holding, Inreco, Juan, Ramirent, GK Danmark Holding og Intego. Nybyggeriet Det påbegyndte etageareal er reduceret til et meget lavt niveau. I 2011 blev der skønsmæssigt påbegyndt 5,45 mio. m², hvilket er 4,2 mio. m² mindre end i 2004, der som nævnt var inden, opsvinget satte ind. Dansk Byggeri forudser et fald i det påbegyndte byggeri på 0,75 mio. m² i år og 0,25 mio. m² til næste år. I 2013 vil der dermed blive påbegyndt 4,45 mio. m². Det er et meget lavt niveau, som kun er lidt højere end bunden i 1993, som var dengang, virkningerne af kartoffelkuren kulminerede.

6 6 Kilde: Dansk Byggeris konjunkturanalyse update september 2012 Anlægsaktiviteten Aktiviteten ved anlægsvirksomhed er stigende. Der er fremgang i investeringerne i varmeforsyning og transmission af strøm. Vejdirektoratet har i år betalt for anlæg af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg, der blev anlagt fra foråret 2010 til foråret Banedanmarks investeringer er stigende. Der er også omfattende anlægsarbejder med Metro Cityringen. Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indhentet data, som viser, at vandselskaberne i år investerer 0,8 mia. kr. i ledninger, mens spildevandsselskaberne investerer 3,3 mia. kr. i ledninger. I aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i juni 2012 er der lagt op til, at de kommunalt ejede spildevandsselskaber øger investeringerne i klimatilpasning med 2,5 mia. kr. i Målet er at styrke afledningen og håndteringen af regnvand. Faldet i nybyggeriet har reduceret behovet for byggemodning, som derfor er faldet til et usædvanligt lavt niveau. Udvalgte anlægsarbejder i mio. kr priser Kilde: Dansk Byggeris konjunkturanalyse update september 2012

7 7 Vi må som branche igen og igen kigge indad. Vi står faktisk med en lang række udfordringer, som mere eller mindre er selvskabte og selvforskyldte. Vi har haft alt for lidt fokus på indtjening og konsolidering af vore virksomheder. Det bliver nok svært at ændre på den hårdere konkurrence på markedspladsen, når det gælder afsætning af nye maskiner, fordi der hele tiden vil være et pres fra baglandet i form af leverandører og producenter. Vores lokale service kan vi delvis selv styre. Her mangler branchen betydelig vilje og motivation til at få en langt højre pris for service og rådgivning. I denne branche bliver det i mange år frem meget svært at skabe vækst i omsætning, så det giver meget mere mening at tale om vækst på bundlinjen. En virksomhed med løbende vækstrater er også en interessant virksomhed at sælge til en ny ejer, medarbejdere eller en kollega og her er vækst på bundlinjen måske mere relevant end vækst på omsætning i fremtiden? Hvis vi i fremtiden som branche og enkelt virksomhed skal sikre en god kundeservice og en attraktiv arbejdsplads, er det et krav, at vore medlemsvirksomheder har en høj indtjeningsgrad og et overskud på bundlinjen til at investere i virksomheden og fremtiden. AFSÆTNING AF MASKINER I 2012 Salgstallene for sektion 2 har i de senere år ikke været så hårdt ramt som i andre brancher, mens den såkaldte finanskrise har huseret - græsset er fortsat med at gro og sneen har holdt mange beskæftiget. Til gengæld viser salgstallene i statistikken desværre, at afsætningen af maskiner i 2012 er faldet markant, det gælder også for kategorierne græsklippere, fejemaskiner og sneplove. Flere kommuner, boligforeninger og lignende har haft deres vedligeholdelsesopgaver ude i licitation, hvorefter større virksomheder som eksempel Hede Danmark overtager disse opgaver, det betyder dermed færre enheder, der bliver udnyttet mere effektivt, sammen med det udstyr, som er solgt de senere år endnu ikke er slidt. Saltforbruget er hårdt ved kommunekasserne, vejnettet er slidt og hullet med reparationsomkostninger til følge, finans- og gældskrise med tilbageholdenhed blandt befolkningen dette er medvirkende faktorer, der påvirker salgstallene. Dertil kommer flere af de mindre og billigere produktbrands, som ikke deltager i ML-statistikken, men som på grund af den lavere pris, fylder mere på markedet? ARBEJDET I BESTYRELSEN OG MØDER I 2012 Der er i årets løb blevet afholdt 2 møder i bestyrelsen hvoraf det ene har været i forbindelse med et møde med Agromek komiteen. Generalforsamlingen blev afholdt den 3. februar 2012 ved Messecenter Herning (MCH) i forbindelse med E&H 12 Kick-off møde, hvor bl.a. Arne Nilsson havde et indlæg om Viljen til sejr, hvordan man gennem bevist træning kan være parate, når det gælder og derved

8 8 skabe bedre resultater. Samt et indlæg ved Hans Henrik Pedersen, Seritronic om God planlægning giver størst udbytte. Efter generalforsamlingen blev der afholdt fælles medlemsmøde. ML-sommermøde blev afholdt den 22. august 2012 på Axelborg, hvor emnet for sektionen var Vi gør klar til HL13 og sammen med sektion 1 fik vi en opfølgning fra MCH om Agromek 2012 og et indlæg med rådgiver Jens Schjerning, Agrocura Finans & Råvarer. ER DINE VÆRKSTEDSREGNINGER FOR DYRE? I marts måned udgav vi brochuren Er dine værkstedsregninger for dyre? brochuren formidler et overblik over en virksomheds omkostningsstruktur på værkstedsiden. Brancheforeningen Maskinleverandørerne lægger vægt på korrekte transparente priser. Brochuren formidler et overblik over en forretnings omkostningsstruktur på servicesiden. Tænk på, at den fakturerede timesats ikke blot skal dække mekanikerens/montørens arbejde den skal dække en hel palet af serviceydelser. Brochuren kan eventuelt også bruges til præsentationer ved ledermøder, personalemøder, værkstedsmøder m.m. Er dine værkstedsregninger for dyre? En timesats er sammensat af følgende enkeltdele: + Permanent beredskab, produktivitet og god kapacitetsudnyttelse o Som kunde sætter du pris på, at der i nødstilfælde er nogen, der med kort varsel har tid til dig og dine køretøjer eller materiel, så uforudsete reparationer kan blive udført med det samme. Med til en god service hører der også et gratis råd fra mekanikeren og en imødekommende behandling af værkstedsgarantier og problemtilfælde. + Renholdelse og vedligeholdelse o Lokaler, inventar, værktøj og testapparaturer skal altid være rene og klar til brug. + Kontor og administration o Også den smilende stemme i telefonen og de hurtige fingre, som skriver Deres regninger ud, er inkluderet I timesatsen. + Bygningsomkostninger o Et specialværksted har brug for tilstrækkelig plads til den specielle infrastruktur, som er nødvendig for at kunne leve op til de krav, loven stiller. Desuden skal arbejdspladserne være udstyret med lovgivningsmæssigt sikkerheds- og miljøudstyr. + Inventar og værktøj o Et veludstyret specialværksted har brug for mange, til dels varemærkespecifikke specialværktøjer og et effektivt IT-system. For software- og licensprogrammer skal der en gang om måneden eller helårligt betales licensgebyrer, så man har direkte adgang til producenternes databaser.

9 9 o De mange forskellige krav, der stilles til motorer, hydraulik, airconditioning, dæk, elektroteknik og elektronik forudsætter en passende indretning af værkstedet, som løbende skal vedligeholdes og opdateres. Alt efter værkstedets størrelse og antallet af arbejdspladser resulterer dette i en udgift pr. mekanikertime. + Miljø- og bortskaffelsesomkostninger o Omgangen med problematiske stoffer såsom spildevand, spildolie, bremsev æ- ske, rustbeskyttelsesmiddeler, rense- og opløsningsmidler, batterier, syrer, kunststoffer, glas og gammelt jern kræver ansvarsfølelse, plads, penge, a rbejdstid og til dels også afgiftspligtige kontroleftersyn. + Diverse omkostninger o Arbejdssikkerhed, strøm, vand, varme, erhvervsansvars-, brand-, indbruds- og andre forsikringer, forhandlerskilte, kontorartikler, tryksager, faglitteratur, porto, telefon, fax, gebyrer, arbejdstøj, kundeinformationer og reklame. Kostpris i alt for en times arbejde Afvigelserne i de gennemsnitlige beløb afhænger af varemærke, region og værkstedernes udstyrsniveau. Et specialværksted i en forretning har for at kunne rumme en krævende indretning brug for tilstrækkelig plads og for et stort antal specielle arbejdsindretninger. Nedenfor følger en liste over de vigtigste: Bygninger: Opvarmet værksted Olie- og vandudskiller Kontorlokaler og garderober Lagerrum til reservedele Specielt lagerrum til spildolie, batterier og diverse væsker Udstyr: Svejseanlæg (som regel med beskyttelsesgas), elektriske og autogene Højtryksrenser Drejebænk Loddeudstyr Klima-ladeaggregater med gas-genindvinding Standboremaskine Pneumatisk maskine, hydraulisk slangepresse Arbejdsbænke Prøvestand til kraftudtagsaksler Fuldt udrustede værktøjskasser Testapparat til trailerbremser Donkraft Luftkompressor med diverse ekstraudstyr Batteritestere og ladeaggregater

10 Lift til små apparater Testapparat til dieseludstødning Trykmanometer Renseanlæg til små dele Specielt varemærkespecifikt inventar Laptop med tilhørende software til gear, hydraulik og motorjusteringer Køretøjer: Komplet udstyret servicebil (værdi over kr ,-) Lastbil/varevogn med kran eller trailer til transport fra kunde til værksted 10 De omkostninger, et værksted har, adskiller sig fra dem, et bilværksted opererer med. Dette skyldes de særegenheder, der kendetegner landbrugsmaskinsektoren: et stort antal varemærker sæsonbetingede behov driftstimer Kunden skal og vil bevare sin maskinkapital og især kunne udnytte sin maskinpark optimalt. Et værksted er nødt til at følge med det teknologiske fremskridt og i dette øjemed foretage investeringer og finansiere efteruddannelse, til alle medarbejdere i virksomheden. Det afgørende er ikke så meget, hvilken pris der forlanges for en times arbejde. Det afgørende er, hvilke serviceydelser, der præsteres i løbet af denne time. De seneste års udvikling og fremtidens tendenser er entydige: Krav om høj kvalitet for nye traktorer og maskiner samt for vedligeholdelsen af dem Høj driftssikkerhed og lav miljøbelastning En stadig mere kompleks teknik med megen elektronik Længere intervaller mellem serviceeftersyn med færre, men til gengæld mere krævende servicearbejder Kvalitets- og prisbevidste kunder Moderne, veludstyrede værksteder gør et»dyrt«indtryk, hvorimod baggårdsværksteder virker «billige». Dette indtryk er imidlertid vildledende, for det er i dag ikke muligt at stille en præcis diagnose og udføre pålidelige service- og reparationsarbejder, hvis man ikke råder over passende udstyr. Nøglen til succes ligger i optimalt udstyrede værksteder med pålidelige, dygtigt uddannede, enggagerede og motiverede medarbejdere, rationelle arbejdsprocesser og gode arbejdsvilkår.

11 SIKKER HANDEL MED MASKINER 11 I marts måned udgav vi brochuren Sikker handel med maskiner som giver gode råd til køber og sælger af maskiner. Uanset om du er professionel maskinhandler eller køber af en maskine, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan du bedst muligt sikrer din retsstilling i forbindelse med indgåelse af en handel. Brochuren giver en indsigt i de problemstillinger køber og sælger skal være opmærksomme på. Det vil være en god ide at gennemgå brochuren med jeres interne og eksterne salgspersonale. ENTREPRENØR OG HÅNDVÆRK år efter den seneste entreprenør-messe i Herning var de store maskiner torsdag den 10. maj tilbage på arealet ved MCH Messecenter Herning. Transportminister Henrik Dam Kristensen var messens åbningstaler, og han lagde især vægt på at øge væksten i Danmark kvadratmeter havde de i alt 130 udstillere at boltre sig på under Entreprenør & Håndværk 12. Torsdag morgen åbnede den nye arbejdende fagmesse for branchen, og selv om regnen silede ned over pladsen syd for MCH Messecenter Herning, var optimismen urokkelig: Det viser, at der både er optimisme og dynamik inden for branchen, og det er der brug for. Transportministeren udtrykte også vigtigheden af en velfungerende infrastruktur.

12 12 I er vigtige aktører til at få infrastrukturen udbredt i Danmark. God mobilitet er en forudsætning for vækst og for virksomhedernes konkurrencekraft, lød det fra Henrik Dam Kristensen. Transportsektoren spiller en stor rolle i økonomien. God mobilitet er en forudsætning for vækst, velfærd og for virksomhedernes konkurrencekraft. Regeringen har derfor også besluttet at fremrykke en række investeringer inden for anlægs- og vedligeholdelsesarbejde, og dette er med til at skabe jobs, sagde transportministeren og tilføjede: At man laver en messe som denne, vidner om, at branchen tror på det og tror på fremtiden. Det er første forudsætning for at få gang i hjulene igen. Under den efterfølgende rundgang på messen fik transportministeren lejlighed til at prøve flere af de store entreprenørmaskiner besøgte første E&H i Herning 130 udstillere og fagfolk mødtes på den nye arbejdende fagmesse, Entreprenør & Håndværk '12, der fra torsdag til lørdag blev gennemført ved MCH Messecenter Herning. I de tre dage fyldte gravemaskiner, dumpere, produktpræsentationer og flere test- og demonstrationsområder det store udendørs område syd for MCH Messecenter Herning. 130 udstillere præsenterede den seneste teknologi på den nye arbejdende fagmesse, Entreprenør & Håndværk '12 i Herning. Foto: Tony Brøchner / MCH. Konceptet for messen har været det rigtige, men vi blev hårdt ramt af flere udefrakommende faktorer. Især vejret har drillet. Nu vil vi arbejde videre med konceptet. Som branche står vi bag, vi kommer igen og vil bygge op til næste messe i 2015, udtaler formand Hans Holm, Maskinleverandørernes Entreprenørsektion. Minigravernes mester er fra Holbæk Entreprenør & Håndværk '12 dannede fredag rammer om DM for minigraver, hvor 16 finalister dystede i blandt andet maskinbowling, afretning og forhindringsbane med en spand fuld af vand. Efter fire timers konkurrence blev Jacob Fredslund udråbt som vinder af DM-finalen arrangeret af LOXAM. Den nykårede Danmarksmester er ansat hos firmaet Søren Kristiansen A/S fra Asnæs ved Holbæk. På andenpladsen kom Jesper Rost fra Entreprenørfirmaet JBR ApS, mens bronzen gik til sidste års Danmarksmester, Kristian Sørensen fra MS Anlæg. Messekomiteen bag Entreprenør & Håndværk 12 har haft et rigtigt godt samarbejde med MCH både før, under og efter udstillingen. Messekomiteen bestod af Christina Ley Milling, Klaus Erichsen og Knud Sørensen, MCH og Maskinleverandørerne var repræsenteret af

13 13 Benny Svenningsen, Hans Holm og Palle S. Kjærsgaard. Fra ML-sekretariatet var det Helle Helth Hansen og Michael Husfeldt. ENTREPRENØR OG PARK, VEJ OG ANLÆGS BRANCHEN MØDES PÅ AGROMEK På Agromek 2012 var den store hal C på kvadratmeter reserveret til entreprenørmaskiner og maskiner til den grønne sektor. - Der er rigtig god opbakning til vores ide om at samle entreprenørmaskiner og andre maskiner rettet mod branchen i én stor hal på Agromek, siger formanden for Entreprenørsektionen i Maskinleverandørerne, adm. direktør Hans Holm, Johs. Møllers Maskiner A/S. Han glæder sig over opbakningen, idet det gør det meget lettere som besøgende at orientere sig på udstillingen. Samtidig giver den samlede udstilling af entreprenørmateriel bedre mulighed for profilering. Vi forventer derfor en god interesse og tilslutning til udstillingen. Dette skyldes desuden, at Agromek ligger på et rigtigt godt tidspunkt for branchen. Selvfølgelig lidt afhængig af vejret har de fleste nu tid til at tage på messe og orientere sig og få en snak med leverandørerne, fortsætter Hans Holm. Grunden til vi forventer stor interesse for at besøge udstillingen i hal C hænger det blandt andet sammen med en stigende interesse for nyt materiel. I de seneste to år er det kommet mere gang i efterspørgslen, men vi kommer ikke op på samme niveau som før 2008, siger entreprenørsektionens formand. I øjeblikket er der gang i flere store vejbyggerier, og i de kommende år kommer der meget offentligt byggeri med de nye sygehuse. Nu mangler vi bare at få mere gang i bolig- og erhvervsbyggeriet, siger Hans Holm. Entreprenører og den grønne sektor i fælles front på Agromek Alle udstillere af entreprenørmaskiner og mindre maskiner og redskaber til hele den grønne sektor var samlet i én stor hal på Agromek 2012 i MCH Messecenter Herning. Fra tirsdag den 27. november til og med fredag den 30. november var der rig lejlighed til at se på maskiner og redskaber. Langt de fleste udbydere af udstyr til entreprenørarbejde og til pleje af haver, parker og andre grønne områder var repræsenteret på Agromek. Alle så frem til at vise de besøgende en flot udstilling af deres maskiner og serviceløsninger, sagde direktør Michael Husfeldt, Maskinleverandørerne. Når vi står samlet i den samme hal er det meget lettere for de besøgende at få overblik over udstillingen, se og sammenligne de mange forskellige fabrikater, fortsætter Michael Husfeldt. Agromek har traditionelt været en landbrugsmesse, men den er udvidet til også at være udstillingen for entreprenører og hele den grønne sektor. Maskinleverandørerne deltog som organisation første gang i Agromek er dermed også udstillingen for ledere og medarbejdere i entreprenørvirksomheder, byggevirksomheder og firmaer med maskinudlejning. Dertil kommer den grønne sektor, som omfatter anlægsgartnere, golfklubber, kirkegårde, boligselskaber samt tekniske forvaltninger i det offentlige, der har ansvar for anlæg, drift og vedligehold af veje og stier samt parker og andre grønne områder. Havne, lufthavne og forsvaret bruger også materiel, som bliver vist på Agromek.

14 14 Karriere i branchen Maskinleverandørerne havde egen branchestand på udstillingen, hvor medlemmer og andre interesserede kunne få information om vores arbejde. Desuden kunne man også møde nogle af vores samarbejdspartnere, det var for eksempel Dansk Metal og Erhvervsskolerne Aars, som benyttede lejligheden til at fortælle unge besøgende om mulighederne for en karriere inden for vores branche, fortalte Michael Husfeldt. En af de nye aktiviteter på Agromek 2012 var Speakers Corner, hvor de besøgende kunne høre korte, faglige indlæg. Blandt indlægsholderne var konsulent Per Hedetoft, Maskinleverandørerne, der fortalte om bremsesikkerhed for traktorer og vogne. Hans andet indlæg handlede om det lovpligtige sikkerhedseftersyn af landbrugs- og entreprenørmaskiner, som Arbejdstilsynet er begyndt at have mere fokus på. Agromek havde over 500 udstillere og lagde beslag på 13 haller i MCH Messecenter Herning. Agromek-udstilling i en rigtig god stemning Agromek siger mange tak for i år. Messen har været præget af rigtig god stemning hele vejen igennem. Da messen lukkede fredag eftermiddag havde lagt vejen forbi MCH Messecenter Herning. Heraf var fra udlandet. Vi kan kun være meget tilfredse med besøgstallet, som til fulde indfrier forventningerne, siger Agromeks formand, adm. direktør Sten Andersen, Dan Egtved A/S. Fra samtaler med mange udstillere er det mit helt klare indtryk, at det har været en god messe, hvor de besøgende landmænd har vist ægte interesse og optimisme. På forhånd var jeg lidt nervøs for, om landbrugets mange aktuelle udfordringer ville sætte deres præg på udstillingen. Messen har været præget af en rigtig god stemning, og der er mange landmænd, der stadig er parate til at udvikle deres bedrifter, siger Sten Andersen. Han kan også fortælle, at der er afsluttet mange handler med traktorer samt større og mindre maskiner og redskaber under messen. Vi har haft en række meget positive møder med MCH om markedsføringen af Agromek overfor vores vigtigste kundegrupper. Fra Maskinleverandørerne har bestyrelsen fra begge sektioner og Michael Husfeldt fra sekretariatet deltaget i møderne med Agromek og MCH. HAVE & LANDSKAB 2013 ER PÅ SKINNER Det var personlig rekord, da fagudstillingen Have & Landskab i 2011 kunne præsentere hele 258 udstillere indenfor alle dele af den grønne branche. Trods de hårde tider er det udstillingsledelsens ambition at holde det rekordhøje niveau, når udstillingen igen løber af stablen i Slagelse den august. Forventningen er helt klart at holde samme antal udstillere og besøgende som sidst. Jeg skal understrege, at vi ikke har været i gang med standsalget særligt længe, men allerede nu ser det bedre ud end i 2011, hvor vi jo satte rekord. Særligt har Maskinleverandørernes medlemmer været hurtige på aftrækkeren i år, fortæller udstillingsleder Kristian Larsen, der også mener, at det er realistisk at forvente i omegnen af besøgende ligesom i 2011.

15 15 Krisen er stadig aktuel derude, og jeg tror ikke, at der er sket mange ansættelser indenfor de sidste to år, men jeg tror godt, at vi kan holde niveauet fra sidste udstilling. Og først og fremmest er det vigtigt at holde sig for øje, at antallet af beslutningstagere og ledere fra virksomheder og kommuner ikke er faldet, selvom vi gik fra besøgende i 2009 til i 2011, pointerer Kristian Larsen. Flere facademeter og længere åbent. Have & Landskab er den grønne branches egen fagudstilling. Den er arrangeret for fagfolk og ejet af væsentlige aktører i branchen: Skov & Landskab repræsenterer forsknings- og udviklingssiden, Danske Anlægsgartnere entreprenørsiden, mens Danske Planteskoler og Maskinleverandørerne repræsenterer leverandørsiden. Have & Landskab er under konstant udvikling, og derfor har Kristian Larsen nok at se til for tiden. Bl.a. vil udstillingen kunne tilbyde en stor del af sine udstillere flere facademeter, selv om de køber den præcist samme stand som i Det drejer sig om udstillingsområderne Inventar og belægninger og hovedstrøget på Jernbjergvej. Her gør vi det, at vi omdanner flere af standrækkerne til øer af stande. På den måde vil udstillerne have flere facademeter og kan komme i snak med de besøgende på begge sider af standen, og det er jo den kontakt, som de grundlæggende betaler for, forklarer Kristian Larsen. Derudover har Have & Landskab valgt at udvide åbningstiden om torsdagen på udstillingens anden dag til kl. 19 i stedet for kl. 16. Det sker for at sikre, at de gæster, som rent faktisk er nødt til at arbejde alle tre dage, også har mulighed for at komme. Have & Landskab 13 afholdes igen i år på Jernbjerggården ved Selandia CEU i Slagelse fra den 28. til 30. august Find flere oplysninger, tilmeldingsformularer og anden relevant information på HL13 har fået sin egen Facebook-profil. Så hermed en opfordring til at besøge og like så vi kan få spredt det glade budskab! I december var der udfaktureret standleje for kr ,- hvilket er salgsmålet for januar Beløbet udgør ca. 60 % af vores samlede salgsbudget, og er meget tilfredsstillende, tiderne taget i betragtning. Sektioner for Belægninger & Inventar er næsten udsolgt, ligesom der er fyldt godt op på maskinområdet. Der er nu ca. 120 udstillere og vi forventer faktisk at vi slår rekorden på 258 udstillere fra HL11. Der er kommet en ny bestyrelsesrepræsentant for Skov & Landskab, da Kjell Nielson har sagt ja til et tilbud fra Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordregio s bestyrelse om at blive ny direktør for Nordregio pr. 1. februar Palle Kristoffersen indtræder som ny repræsentant for Skov & Landskab. Palle er uddannet Landskabsarkitekt, Ph.d. og lektor på Landskabs-arkitektuddannelsen.

16 ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I Færdselsgruppen består af Dansk Landbrug, Danske Landbrugsmaskinfabrikanter, Danske Sukkerroedyrkere, Danske Maskinstationer og Entreprenører, samt Dansk Maskinhandlerforening. Gruppen arbejder fortsat på, at få indført nogle ændringer i den danske færdselslovgivning, ikke kun med henblik på at trafikanterne skal have lov til at være tungere, bredere, højere og hurtigere, men i høj grad også med, at reglerne bør være mere enkle og gennemskuelige for alle. Det største emne i løbet af året har helt klart været entreprenør-/landbrugsvogne og deres bremser. Gruppen har lavet mange undersøgelser og holdt møder med henblik på at finde den mest effektive måde til test af påhængsvogne-bremser. I samarbejde med en dansk bremseprøvestand fabrikant, er der således blevet fremstillet en AGRO-bremsetester. Efterfølgende har færdselsgruppen aftalt hvordan selve testen af bremserne skal udføres, så testen gøres så effektivt som muligt, uden at falde i de mange fælder som lastvognsbranchen igennem årene er blevet udsat for. Sammen med den fælles udviklede testmetode, er der konstrueret et AGRO-bremsetestskema, hvorpå ejeren let kan se, hvor godt hver aksel kan bremse. Er resultatet godt nok til at overholde lovens krav? Hvor meget tryk den aktuelle traktor kan levere ud af bremseventilen? Samlet set giver testen et godt billede af om vognen lovligt kan køre på vejen med den tilladte vægt? Måske er det nødvendigt at køre med mindre læs på, for derved at kunne klare bremsekravet, som er min. 30 % af den samlede akselbelastning, samt maks. 30 % skævbremsning. Målet med test af vognbremserne er til at få øje på. Bliver man stoppet af politiet med for dårlige bremser, så er der ret store bøder, måske endda frakendelse af førerretten. Trafiksikkerheden bliver højnet, og vi undgår måske de mange uheld som man ser i f.eks. England. Samtidigt er der store besparelser ved at efterse og justere vognbremserne, frem for at reparere de noget dyrere traktorbremser. Gruppen har afleveret testudskrift og beskrivelse af testen til Trafikstyrelsen, da de ikke er i besiddelse af lignende materiale, og måske derfor kunne finde på at bruge samme test som til lastbilbranchen, hvilket godt kan give store problemer for landbrugsvognene. Tre DM-medlemmer har allerede investeret i den omtalte bremsetester. Virksomhederne tilbyder at komme ud til andre medlemmer af Dansk Maskinhandlerforening og Maskinleverandørerne, for helt anonymt at foretage en bremsetest.

17 17 DM-ARBEJDSGIVER DM-A og SALA Allerede sidst på året 2011 stod det klart, at Mejeribrugets Arbejdsgiverforening ville forlade SALA til fordel for Dansk Industri. Det stod derfor også ligeså klart, at SALA derfor måtte indstille sin aktivitet. Ingen var i tvivl om, at det absolut ikke var ønskeligt for DM- Arbejdsgiver (DM-A). Forude ventede derfor væsentlige opgaver med at formidle den opståede situation til Dansk Maskinhandlerforenings arbejdsgivermedlemmer og ikke mindst med at finde en ny aktør til at afløse SALA. Det er heldigvis lykkedes pr. 1. september 2012 hvad angår den overenskomst- og ansættelsesretlige rådgivning og allerede fra 1. juli 2012 hvad angår en anden barselsfond. For SALA og SALAs medarbejdere har det været et ualmindeligt positivt samarbejde med DM-A og med de enkelte virksomheder siden SALA fra 2006/07 fik DM-A som medlem og overtog rådgivningen af medlemsvirksomhederne. Rådgivningen fra SALA I det seneste års tid er antallet af egentlige fagretlige sager faldet. Rådgivningen af virksomhederne har i større og større omfang primært bestået i telefonisk rådgivning, idet antallet af rejste sager mod virksomhederne har været færre. Også antallet af opsigelser, som har indebåret rådgivning fra SALA, har heldigvis været lidt faldende i forhold til tidligere år. Af sager af generel interesse kan nævnes en sag rejst mod en medlemsvirksomhed, da en medarbejder på virksomheden havde givet tilladelse til, at en fagforening, som DM-A ikke har overenskomst med, kunne gå ind på virksomheden og tale med medarbejderne. Dansk Metal fandt, at det var en organisationsfjendtlig handling, som var bodspådragende. Der blev afholdt et møde på virksomheden, og sagen sluttedes i mindelighed, uden at der blev rejst noget bodskrav. En anden virksomhed blev af Lederne bedt om at betale fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærloven, da en medarbejder fratrådte, uanset at medarbejderen kunne gå på pension ved fratrædende. Denne problemstilling er pt. uafklaret i dansk ret, og sagen afventer nu, at der falder endelig dom, således at sagen kan afsluttes. Bestyrelsen i Dansk Maskinhandlerforening har pr. 1. juli 2012 besluttet, at DM-A bliver en del af Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA, som er en sammenslutning af 7 arbejdsgiverforeninger, der har mange fælles interesser ikke mindst på erhvervsuddannelsesområdet. Medlemmerne i organisationerne har eget sekretariat, egen faglig organisering og selvstændighed såvel politisk som økonomisk. Medlemmerne arbejder primært indenfor håndværk, handel og service. SAMA repræsenterer således p.t. ca virksomheder. Dansk Arbejdsgiverforening, DA, er hovedorganisation for 14 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked. Som interesseorganisation er det DA s formål at koordinere overenskomstforhandlingerne og påvirke de politiske beslutningsprocesser, så virksomhedernes konkurrencekraft og adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst muligt. DA s primære arbejdsområder er arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmiljø, ansættelsesret, overenskomstkoordinering og arbejdsret, internationale forhold samt overvågning i form af analyser og statistikker om løn, sygefravær, konflikter osv. Mere end virksomheder inden for bl.a. industri, handel, transport, service og byggeri er medlem af en af DA s medlemsorganisationer.

18 18 DM-A er pr. 1. juli 2012 blevet omfattet af DA s Reservefond, som kan anvendes til konflikt håndtering, konfliktunderstøttelser under arbejdskonflikter efter de herom fastsatte regler samt til betaling af præmie til konfliktforsikring. Ekstern økonomisk og juridisk rådgivning, der er knyttet til reservefondens virke samt eventuelle andre omkostninger, der kan henføres til reservefondens administration, udredes af reservefondens midler. Omkring arbejdsgiverrådgivning har DM-A valgt at samarbejde med DAF/ABAF, hvor DAF er bilbranchens brancheorganisation og ABAF er arbejdsgiverforening for bilbranchen. Begge foreninger har fælles sekretariat i bilbranchens hus i Tåstrup. DM forventer at få stor glæde af et fagligt fællesskab med DAF s sekretariat og bestyrelse, da mange af branchernes interesser og udfordringer findes indenfor de samme områder. Endvidere arbejdes der med, at DM indgår i et samarbejde med DAF omkring juridisk bistand indenfor erhvervsret. Foto: Underskrivelse af aftalen mellem DM og DAF DAF s arbejdsgiverforening ABAF har overenskomster med samme fagforbund som DM- A, ligesom medlemmerne af DM-A og DAF, langt hen ad vejen, har de samme juridiske udfordringer. DAF har i den sammenhæng tilført deres juridiske afdeling endnu en jurist med henblik på at yde DM-A s medlemmer den nødvendige assistance. Dermed sikres medlemmerne et fortsat højt fagligt niveau og et juridisk beredskab. Pernille Mahler Larsen, Juridisk konsulent Telefon direkte til Pernille Mahler Larsen er Foto: Pernille Mahler Larsen Efter folketingsvalget kom vi med nedenstående udtalelse: Rød blok ved godt hvor mange arbejdspladser, der er på spil Michael Husfeldt, har tillid til, at den nye regering vil arbejde for at bevare de mange arbejdspladser i landbrugsbranchen. Som brancheforening søger vi indflydelse - uanset om vi har en rød eller blå regering. Vi glæder os til at samarbejde med den nye regering. Det er helt afgørende for os, at landbruget har nogle gode rammevilkår og en god konkurrenceevne, fordi de giver beskæftigelse for vores medlemmer. Vi er ikke bekymret for, at regeringsskiftet kommer til at ramme arbejdspladserne. Landbruget er en stor sektor med arbejdspladser, og vi kan skabe arbejdspladser for de unge. Jeg tror, at Socialdemokraterne og rød blok er helt klar over, at der er mange arbejdspladser på spil, så der skal findes en balance i politikken. Vi er positive Vi forventer et bredt samarbejde med alle Folketingets partier også oppositionen, som jo stadig får lidt at skulle have sagt.

19 19 1. maj tale fra DMA Sammen med vores hovedorganisation SALA fik vi udarbejdet en 1. maj tale til et Case IH arrangement på Bygholm Landbrugsskole i Horsens. Her kommer et uddrag af vore budskaber. Hvad er den ideelle verden for en arbejdsgiver? Bedste arbejdskraft i verden Laveste lønomkostninger i verden Det første kan vi stræbe efter, det sidste er utopi, men så gælder det i det mindste om at få mest muligt for pengene. I Danmark får vi sådan set temmelig meget for pengene, når vi ser på, hvad lønmodtagerne har tilbage efter skat. Problemet er skatten. Og gennem skatten får lønmodtagerne adgang til en række offentlige ydelser, som i sidste ende også er en del af lønnen. Lønmodtagerne vil jo mene, at disse ydelser er betalt med deres penge. Hvis pengene er, betyder mindre. De kommer under alle omstændigheder fra virksomhederne og belaster som sådan virksomhedernes konkurrenceevne. Spørgsmålet er derfor, om det er klogt at så stor en del af virksomhedernes lønomkostninger skal kanaliseres igennem de offentlige kasser, inden de kommer lønmodtagerne til gode? Hvor stor en del af pengene går reelt til spilde på den omvej, så de hverken får værdi for lønmodtagerne eller for virksomhederne? Hvad med den bedste arbejdskraft? Har vi det? Vi har generelt en veluddannet arbejdskraft. Vi har et fleksibelt arbejdsmarked, men næste generation vil formentlig ikke have højere uddannelsesniveau end den nuværende det er ikke forekommet før, og det er problematisk. Vi har verdens dyreste folkeskole, som leverer middelmådige resultater % tekniske analfabeter efter 9 års skolegang!!! Vi har verdens mest generøse uddannelsessystem med gratis uddannelser og økonomisk forsørgelse under uddannelsen. Alligevel kniber det med at motivere de unge til at uddanne sig og til at deltage aktivt i den uddannelse, de går på. Er livet for let uden uddannelse? Opnås der ikke tilstrækkelige økonomiske fordele ved at have en uddannelse? Spørger vi kineserne, har de slet ikke noget ord på kinesisk for frafald på uddannelserne. Dér er det et mægtigt privilegium at få muligheden for en uddannelse. Er de unge parate til arbejdsmarkedet? Mange vil nok sige nej. Mange virksomheder opgiver f.eks. at tage lærlinge, fordi de unge kommer uden basale forudsætninger og uden struktur på tilværelsen. Det er en hård nød at knække for en arbejdsgiver. Uden at virke mavesur kan det se ud til, at vi efter en lang årrække med opgang og med opgangen er vi blevet lidt forvænte, og derfor skal til at tage os i nakken igen. Det er vel det, der er sket ved de seneste overenskomstforhandlinger, som reelt betyder, at reallønnen i Danmark falder for mange lønmodtagere. Den linje skal fastholdes i mange år for at genvinde det tab af konkurrenceevne, vi led gennem rigtigt mange år med for høje lønstigninger. Men hvis reallønnen kunne sikres ved at opkræve mindre i skat og bruge mindre i den offentlige sektor, så ville det være den ideelle løsning.

20 20 Mere konkret kunne vi som arbejdsgivere godt tænke os lidt mere medvind på cykelstierne Det er dyrt at have syge medarbejdere. Vi betaler fuld løn de første 30 dage. Det er steget fra 2 uger på få år. Vi er underkastet arbejdsmiljøregler, som let gør os til lovbrydere. Vi gør alt for at undgå arbejdsulykker, da vi let får meget store bøder. Alligevel vil regeringen indføre en særlig skat på arbejdsulykker og erhvervsskader. Vi skal betale 13 kroner i skat, hver gang arbejdstagerne får udbetalt 100 kr. fra vores forsikringsselskaber som erstatning for arbejdsulykker eller erhvervsskader. Vi mener fortsat, det er underligt, at arbejdsgiverne skal betale arbejdsløshedsunderstøttelsen de første tre dage, en afskediget medarbejder er ledig. Det er muligt, at der for 15 år siden var misbrug af hjemsendelsesmuligheden, men nu er det tiden, hvor man skal se på den regel igen. Der er et stort behov for at få afklaret forholdene mellem dansk lovgivning og EUlovgivningen på arbejdsretsområdet. Igen og igen opstår der usikkerhed. Må vi eller må vi ikke pensionere medarbejdere ved en bestemt alder. Skal vi eller skal vi ikke betale særlig godtgørelse til sådanne medarbejdere, som var funktionærer? Og hvad med vikarer? Vi venter stadig på en dansk lovgivning om vikardirektivet, som skulle have været gennemført i Danmark i november Der er ikke fremsat noget lovforslag, og nu kan det næppe nås inden sommerferien. Hvad skal vi leve af i Danmark? Hvordan skaber vi de vækstvirksomheder, der fremover skal finansiere vores velfærd? De Danske Maskinhandlere tilhører den klynge af ejerledede virksomheder i Danmark med ansatte, som beskæftiger ca ansatte. Vi hører så meget om de store børsnoterede og internationale virksomheder. Men gruppen af små og mellemstore ejerledede virksomheder er faktisk den mest udbredte virksomhedstype i Danmark. PENSIONSORDNING I PENSIONDANMARK Dansk Maskinhandlerforening har et godt samarbejde med PensionDanmark, hvor jeres medarbejdere har deres pensionsordning. I det forløbne år er der sket en række store begivenheder: Nye boligbyggerier på vej I august blev der holdt rejsegilde på PensionDanmarks to jyske boligbyggerier på henholdsvis Aarhus Havn og Vejle Havn. Isbjerget kommer til at rumme 208 lejligheder på Aarhus Havn, mens Kanalfronten på Vejle Havn vil huse 111 lejligheder. Isbjerget og Kanalfronten er begge markante boligbyggerier med meget flot arkitektur og med en attraktiv beliggenhed ved havnefronterne.

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2011 2012 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 8 VERDEN OMKRING OS... 11 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2011/2012... 14

Læs mere

DANSK MASKINHANDLERFORENING

DANSK MASKINHANDLERFORENING Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 4 VERDEN OMKRING OS... 7 DM-MØDER 2013/2014... 8 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/2014... 10 LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28 forbundets magasin nr. 4, 2014 Jagten på det unge guld Side 28 Mange knaster skulle høvles af Forhandlingerne med FA og en ny overenskomst var langvarige og højspændte, men grundlæggende kom der et godt

Læs mere

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS

YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS entreprenøren NR. 1/2015 MARTS YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS 2 Fotograf: Ty Stange Arkitekt: KBP.EU KARRES EN BRANDS & POLYFORM entreprenøren INDHOLD: YDEROMRÅDERNES

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 forbundets magasin nr. 10, 2014 Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 Foran på point Flere små pengeinstitutter tjener relativt flere penge end de største banker, samtidig med at de holder liv

Læs mere

Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien

Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 5 maj 2012 5. årgang Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien Læs side 10 Milepæl for domicilbyggeri

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 12. årgang nr. 4, december 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på uddannelse 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 2 Energivejleder

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010 Velkommen til det nye 221,00 286,00 181,50* 133,50 450,00 429,00 439,00 439,00 CF 3F A-kasse Efterlønsordning FOA TF A-kasse Efterlønsordning Chaufførernes Fagforening Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013 05 Juni 2013 autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Danmark Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren cameleon.dk - 2013129 Nikolaj Nørup - kædekonsulent, Jylland AutoPartner byder Nikolaj

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere