HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ"

Transkript

1 HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1

2 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade mangler liv og farver. Kommunen ønsker at skabe forbedringer, og mere liv på Halsskovvej, og der blev nedsat nogle arbejdsgrupper til at komme med forslag til dette. IDE: At skabe liv på Halsskovvej og gøre gaden attraktiv som Kunst- og Kulturgade. FORSLAG: Vi ønsker at skabe en KUNST- og KULTURgade i den første del af Halsskovvej Fra 3A/10 til Skolegade/Kongebroen ved at omdanne de ledige forretningslokaler til Gallerier, udstillingslokaler og arbejdende værksteder. Forretningsfacaderne renoveres. Gadeafsnittet omdannes til gågade, og der opsættes kunst, bænke med ryglæn, Blomsterkummer. Omdannelsen skaber også mulighed for udendørs servering. Der skal være plads både til udøvende kunstnere der f. eks. arbejder med maleri, keramik og sten, men også til kulturelle ting såsom oplæsning, visesang m. m. - mad er også kultur. BILAG: Til inspiration vedlægges diverse Facebook-kopier vedrørende Rørholmsgade i København K ERFA: Vi har taget udgangspunkt i positive oplevelser vedrørende Rørholmsgade i København K. Her har man i 20 år haft en kunstnergade, som tiltrækker mange turister samt Københavnere. Der er for tiden 18 selvstændige kunstnere, som udgør et gadefællesskab. Der er for tiden kunstnere, som har været med alle 20 år, ligesom der er en kunstner, som kun har været der i ½ år. De enkelte kunstnere lejer sig ind i lejlighederne/husene. Husene er privatejede de fleste som andelsboliger. Man må ikke bo i de lejligheder, der er udlejet til galleribrug. Man kan dog godt leje stuelejligheden til galleri og den tilsvarende 1. sals lejlighed til privat beboelse. Huslejen er ca kr kr. pr. måned (Københavnere-priser), hvilket er den primære årsag til en del udskiftning blandt kunstnerne Der er 16 udøvende kunstnere (maleri hhv. keramik hhv. sten) for tiden. De 12 har hver for sig lejet en lejlighed, medens de sidste 4 er gået sammen om at leje en lejlighed. 2

3 Alle kunstnere kan leje en lejlighed, idet der ikke er nogen bestyrelse eller censur, men kun et gadefællesskab. Ejerne af husene/lejlighederne kan selvfølgelig udleje til hvem de vil også ikke kunstnere men de fleste ejere foretrækker at lade lejemålene stå åbne, til der kommer en ny kunstner, som vil leje. LOKALE FORHOLD: Halsskovvej har mange ledige lejligheder henholdsvis forretninger i det beskrevne afsnit dog mange desværre i en ret dårlig forfatning - så umiddelbart vil det være muligt at skabe den ønskede KUNSTnergade ( gadeafsnit ). Vi må se i øjnene, at de lokale kunstnere sandsynligvis ikke er i stand til eller villige til at betale en forholdsvis høj husleje, idet de så formentlig allerede havde åbnet et galleri i Korsør. Der skal derfor skabes en økonomi, der kan muliggøre dette. Dette burde være muligt f. eks. gennem LAG-midler, puljer til udkantområder eller via et samarbejde med Finansiel Stabilitet eller Statens Ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme A/S) I stedet for at bruge puljemidler til nedrivning af gamle ejendomme kunne de så renoveres, så de var brugbare til arbejdende værksteder /gallerier. I forbindelse med diverse udstillinger i Korsør er vi vidende om, at der er mange lokale kunstnere, som sikkert kunne se en fordel i at være med i en sådan vision. Endvidere mener vi, det vil skabe en synergieffekt og trække de forventede mange turister, der vil komme til Tropebyen, Digeprojektet med flere videre ind til Halsskov og Korsør. Såfremt Slagelse Kommune er villige til at støtte vort forslag primært med hensyn til købs- eller lejemuligheder, men også med hensyn til puljemidler er vi meget interesserede i at arbejde videre med forslaget til fælles glæde og gavn for kunstnerne, beboerne og kommunen. LEDIGE Følgende forretninger er ledige for tiden: Halsskovvej 11 Halsskovvej 13 - FORRET- Halsskovvej 18A og Halsskovvej 26 til højre. NINGER: Halsskovvej 11. Ejendommen er ejet af FSE-SALG.DK A/S (Finansiel Stabilitet). Kontakt via Nybolig Erhverv, Jørgen Klode, Slagelse tlf : Vi har talt med en medarbejder hos Klode. Det er ikke muligt at leje ejendommen eller et enkelt forretningslokale. Ejendommen SKAL sælges. Bud kan afgives et bud på f. eks kr. skulle være tilstrækkeligt, men der skal derudover ofres en del, før den er egnet til forretning/beboelse. Halsskovvej 13. Ejendommen er ejet af Henrik Boye Hansen, Merkurvej 15, 4200 Slagelse (direktør i Hansen Real Estate A/S) : Vi har talt med Henrik Hansen og fået forevist ejendommen. Lejligheden på 1. sal er på 181 m/2 og trænger til lettere renovering. 3

4 Forretningslokalet i stueplan er på 211 m/2, det er renoveret og er klart til brug. Salgspris er sat til kr. men kan forhandles. Udlejning kan også komme på tale og forhandles. Henrik H. havde en aftale, så vi aftalte at tale sammen igen senere : Vi talte med H.H. igen og drøftede kun forretningslokalet i stueetagen. Dette lokale er som tidligere nævnt 211 m/2 der er tilhørende egne toiletforhold - el, vand og varme fungerer tilfredsstillende. Ejer er indforstået med, at såfremt det bliver aktuelt, er vi kun interesseret i at leje forretningslokalet m.v. i stueplan. H.H. mener nok, vi kan blive enige om en fornuftig lejepris, hvis det bliver aktuelt at leje forretningen MULIGE LEJERE/ BRUGERE: Halsskovvej 18A. Ejendommen er ejet af Jesper Alstrup Carstensen, Oldenvej 3, 4370 Store Merløse. Der er 2 forretninger i stueplan, men vinduerne er delvist blændede. Forretningen til venstre ser dog ud til kun at blive brugt som pulterrum. Ejendommen ser ikke særlig vedligeholdt ud : Vi forsøgte at komme i kontakt med J. A. Carstensen, men han bor ikke mere på adressen Oldenvej 3. Nuværende beboer Oldenvej 3, 4370 Store Merløse ved ikke, hvor J. A. Carstensen bor nu. Halsskovvej 26: Ejendommen er ejet af Nordea Kredit RealkreditA/S, Trommesalen 4, 1614 København V. Der er 2 forretninger i stueplan. Forretningen til venstre er udlejet til en slikforretningen forretningen til højre er ledig, og har tidligere været brugt som revisorkontor :Vi har talt med Helle Jensen, hos Nordea Kredit i Trommesalen tlf Nordea havde pant i ejendommen og har købt den ud af konkursboet i forbindelse med tvangsauktion. De er ikke interesseret i at udleje vil kun sælge. Deres samarbejdende mæglerkæde, Danbolig, har ejendommen til salg. Tidligere ejer af ejendommen havde udlejet slikbutikken til nuværende lejer, hvorfor Nordea ikke kunne opsige ham. Vi har kontaktet de udøvende kunstnere, som for nuværende har til huse i Kabeldepotet, i Havnearkaden samt i Kulturhuset. Disse er for så vidt tilfredse med deres lokaler specielt huslejen som er 0 kr. De er positive over for vore visioner og håber, ideerne kan føres ud i livet. De er dog ikke umiddelbart interesseret i at flytte. Vi har også kontaktet udøvende kunstnere, som holder til i egen bolig. Der er en del, som er interesserede, men meget vil afhænge af den husleje, de skal betale. Vi er vidende om, at der findes betydeligt flere kunstnere i Slagelse Kommune (også her i Korsør) end vi har haft kontakt til, og som udøver kunsten i egen bolig. Disse skal findes via presseomtale og mund til mund -metoden. Dette vil vi også gerne påtage os, såfremt der er politisk tilslutning til projektet og de fornødne økonomiske ressourcer bliver 4

5 tilvejebragt. Kunstnerforeningen, der havde lejet sig ind forretningslokalet, Halsskovvej 3A, har opsagt deres lejemålmed med udgangen af maj måned 2014 på grund af utilfredsstillende forhold. Dette forretningslokale kan ikke anbefales så længe ejendommen er ejet af nuværende ejer. Vi er vidende om, at mindst 10 personer er interesseret i at etablere sig i forretningslokaler på Halsskov Hovedgade - såfremt de økonomiske forhold er overkommelige for de udøvende kunstnere. SLAGELSE KOMMUNE: INDSTILLING: Vi har skrevet til Slagelse Kommune (chefkonsulent Inge Mellemgaard i Kulturforvaltningen) for at høre om kommunens muligheder for/lyst til for eksempel at betale helt eller delvist for lys, vand og varme. Der foreligger endnu ikke svar herom. Vi indstiller o At projekt KUNST- og KULTURgade iværksættes. o At der bliver indgået en lejeaftale med ejeren af forretningslokalet på Halsskovvej 13. Lokalet er så stort, så flere kunstnere kan anvende det i fællesskab. o At økonomisk tilskud via puljer bevilges til projekt KUNST- og KULTURgade fremfor at bruge penge på nedrivning. o At der eventuelt bliver indgået en aftale med Bolig Korsør om opkøb af nogle af forretningsejendommene. At de renoveres og stilles til rådighed (eventuelt udlejes for en fornuftig leje) for kunstnerne. o At der fremadrettet skabes mulighed for at gøre gadeafsnittet til gågade. Post Scriptum: (Frit efter Axel Sandemose) til vore beslutningstagere: Alt ka la sig gøre! Prøv at turde tørre. Tro at du er bedre end de bedste, der er til. Bliv din egen herre, førend det bli r værre. Vis at du er til! og gør så det, du vil. Tænk de tanker, ingen turde tænke førend nu. Træd de stier, ingen turde træde førend DU. Livet, det er herligt! Du er noget særligt! Længe leve lysten til at være til. Vov det halve øje! Spræng din spændetrøje. Tro, at det kan nytte, det du gør, og det du vil. Gå i lag med livet. Intet det er givet. Går det galt, så prøver du blot éngang til Glæd dig over chancen, til at få det, som du vil Blæs på dem, der si r, det hele går ad helved til. Livet, det er herligt

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder.

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder. Beretning for Ringkøbing-Skjern Boligforening 2010/2011 Ringkøbing-Skjern Boligforening blev stiftet den 26. oktober 2010 på Hotel Smedegården i Lem. I fusionsmødet deltog Ringkjøbing Boligforening, Tarm

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

BEDRE BOLIGER. Nye lejemål. giver ejendommen et løft NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 / 2014

BEDRE BOLIGER. Nye lejemål. giver ejendommen et løft NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 / 2014 BEDRE BOLIGER NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 1 / 2014 Nye lejemål giver ejendommen et løft Livet under taget med lys, udsyn og luft Fotos udlånt af projektets rådgiver rønby.dk De lyse penthouselejligheder har

Læs mere