Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet"

Transkript

1 Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Hvid bog om indførelsen og finansieringen af elektriske biler og færger på Ærø gennem folkeejet vindkraft Resumé Ærø har tidligere investeret i en række projekter for at gøre øen og samfundet mere bæredygtigt. Der er allerede blevet integreret metoder for bæredygtig produktion af elektricitet og fjernvarme, men der er stadigt brug af fossile brændstoffer i transportsektoren. Finansielle omstændigheder, nødvendige infrastrukturelle ændringer og samfundsmæssige barrierer står i vejen for at forbedre bæredygtigheden i denne sektor. En måde at takle disse på kunne være gennem såkaldte folkemøller, vindmøller der er ejet af lokalsamfundet som en helhed, hvor pengene hjalp til de nødvendige tekniske og sociale ændringer der skal til for at Ærø kan operere deres transportsektor på vedvarende energikilder. Specifikt kan prissætningerne på vindmølleenergi generere en fortjeneste der kunne bruges til at bygge infrastrukturen og indkøbe det teknologi nødvendig for have en elektrisk transportflåde. Det er i denne hvidbog vist at denne metode kan hjælpe Ærø med at opnå sit mål om 100% vedvarende energi. 1

2 Introduktion Offshore og kystnære vindmølleparker har nu udviklet sig i en sådan grad at de er set som sikre investeringer. Nye vindmølleprojekter tiltrækker derfor udlånere og banker der ikke er risikovillige med deres kapital til lav rente og derfor med stort udbytte for projektejeren. Dette tillader samfund at investere med en lille egenkapital. Da samfund kan låne med en lille del af den Overskuddet fra totale investering, kan de dette projekt vil helteller delvist kunne være villige til at fuldt ud finansiere betale lånet før de selv for overgangen til del i overskuddet, hvilket elektrisk transport er tiltrækkende for långivere. Ærø ville derfor som fællesskab let kunne låne sig til og profitere fra et fællesejet offshore eller kystnært vindmølleprojekt. Overskuddet fra dette projekt ville så kunne hel- eller delvist finansiere overgangen til elektrisk transport på Ærø. På denne måde ville Ærø komme et stort skridt nærmere på at blive den ledende bæredygtige ø og samfund i Danmark. Regeringen har i deres nationale energiplan erklæret deres ønske om at implementere endnu mere bæredygtig energi i Danmark. Som en del af denne proces har den ledende statslige myndighed for energi, Energistyrelsen lavet en større undersøgelse af mulige arealer til kystnære vindmølleparker nær de danske kyster. Der er i Energistyrelsen af disse arealer blevet foretaget en forundersøgelse der inkluderer vindholdene, bundforholdene, pris for opsætning og flere faktorer for hvert område. Vejsnæs området sydøst for Ærø var medtaget i denne undersøgelse, hvor det var fundet at området havde gode vindforhold og gode muligheder for opsætning af kystnære vindmøller. De seks bedste placeringer i denne undersøgelse blev valgt til at blive udbudt fra staten, hvor Vejsnæs ikke var iblandt. Idet at Vejsnæs ikke er med i statens udbudsproces der involverer en auktion, typisk blandt de store energiselskaber, kan området nu bruges til en anden type udbudsproces. Processen der er mulig er kaldet Åben-dør proceduren og placerer mere økonomisk ansvar hos projektejeren i stedet for på staten. I denne procedure kommer projektejeren selv med forslaget om placeringen og hvordan denne udnyttes til Energistyrelsen, der så enten afviser eller godkender denne. Når først et projekt er godkendt kan ingen andre byde ind på området. Der skal derefter foretages en indledende undersøgelse samt en miljøundersøgelse kaldet Vurdering af virkninger for miljøet, forkortet VVM. VVM er i denne procedure betalt af projektejeren. Finder VVM at der ikke er store miljømæssige problemer med projektet, godkender Energistyrelsen endnu en gang projektet til gennemførelse. Målet med dette projekt er at finansiere indførelsen af elektriske biler (forkortet PEV) på Ærø. Vindmølleprojektet skal der for ses i lyset af dette og kun som en måde at få PEV projektet finansieret. Vindmølleprojektet er foreslået til at opfylde fire Borgerne på Ærø vil store mål: Have andele have adgang til en som alle øens borgere kan fond, der hjælper købe ligeligt til billig pris, projekter og virksomheder, der har finansiere indførelsen af bæredygtighed som elektriske færger til en mærkesag fastlandet for billigere overfart, delvist finansiere indførelsen af PEV for mennesketransport og finansiere den nødvendige infrastruktur der er nødvendig for disse. De forskellige dele af projektet er forklaret enkeltvist nedenfor. 2

3 Kystnær vindmøllepark Området Vejsnæs sydøst for Ærø har vindforhold der er sammenlignelige med eksisterende offshore vindmølleparker i Danmark. Det er forventet at vindmøller i området kan producere over fuldlasttimer per år hvis den rigtige vindmøllemodel benyttes. En økonomisk model er lavet der benytter de sidste nye 8 MW vindmøller fra Vestas opererende med en mere forsigtigt estimat på fuldlasttimer per år. Området var i Energistyrelsen undersøgt for en mulig park på 200 MW, men de 42,5 km 2 som området er, tillader væsentligt mere kapacitet. Selvom denne kapacitet er set som stor for en kystnær vindmøllepark, vil størrelse foreslået i sidste ende være baseret på hvad lokalsamfundet på Ærø har brug for. Den økonomiske model er derfor bygget på den krævede omsætning og ikke energiproduktion. Vejsnæs ligger inden for definitionen der siger at alle offshore vindmøller der står på mindre end 20 meters vanddybde og mindre end 20 km fra kysten er kystnære. Den økonomiske model benytter sig af tal fra offshore industrien, så udgifter for at skal ses som et estimat med risici. Teknologien der benyttes til denne type projekter er vel prøvet med stor succes, så disse er dog små. Opsætningen og vedligeholdelse er antaget udført af erfarne danske virksomheder med speciale inden for området for at minimere risikoen for nedbrud og forsinkelser. Minimering af risici er et vigtigt aspekt for at opnå en fordelagtig lånestatus. Modellen viser at efter at vindmølleprojektet er fuldt afbetalt, er vindmølleparken i stand til at give over en milliard kroner til projekter for samfundet på Ærø. Figur 1 - Andelssammensætning Ligelig deltagelse i hele samfundet Meget af modstanden mod vindkraft forsvinder hvis de involverede parter er medejere af møllerne. Efterhånden som områderne egnede for vindmøller på land bliver færre og færre samtidigt med at vindmøllerne bliver større og mere synlige forsvinder folks accept som en generel tendens. Samtidigt ses det at projekter hvor lokalsamfundet er medejere, bliver accepteret og gennemført i høj grad. Derfor virker det som en god mulighed at give de involverede borgere og kommuner mere ejerskab over vindmøllerne hvis disse skal opføres. Ligeledes er lokal ejerskab en nødvendighed, hvis overskuddet skal sikres til benyttelse i projekter i lokalsamfundet. Med den foreslåede andelsmodel får enhver individuel person der er fast bosat på Ærø chancen for at købe en andel i vindprojektet. Disse andele, der hver er svarer til cirka kwh i løbet af møllernes levetid, kan købes for 250 kr. stykket. Idet Vejsnæs området ligger tæt på Langeland er der medtaget overvejelser for at inkludere enhver af deres borgere i denne andelsmulighed. Købet af disse andele skal ikke ses som en mulighed for stor profit for køberen, men 3

4 nærmere som et indkøb til projektet. Det vil kun være muligt at købe én andel per person, hvormed det burde være muligt at sælge andele til enhver mand, kvinde og barn på øen og lade dem gavne af det. Begrænsningen af andele købt per person sikrer projektet mod investorer med flertalsret og sikrer ligelig distribution af ret til projekter på øen. Elektriske færger Det foreslåede projekt indeholder planer om at udskifte de eksisterende færger med elektriske. Ærøfærgerne A/S der styrer færgefarten er ejet af kommunen. Idet den nuværende måde at operere færgerne virker som den er, bliver der nødt til at være større incitamenter for udskiftning end kun den kommunale målsætning, for at retfærdiggøre udgiften til nye færger. Derfor vil der blive tilsidesat andele i vindmølleparken for at hjælpe med finansieringen for at afhjælpe bekymringer ved en investering af denne størrelse. Da et byggeri af en færgemodel kan kræve indkøb af flere, er der sat penge af til indkøb af flere færger for at muliggøre samarbejde med andre øer om købet. Elektrificering af færgerne bør nedsætte udgifterne til vedligeholdelse og drift, hvilket vil gøre billetpriserne billigere. Billigere billetter vil hjælpe øen til kontakten og handelen med omverdenen. Elektriske biler Hvis en person ønsker at deltage i ejerskabet af elektriske biler er denne person tilladt at købe 45 ekstra andele i vindprojektet til en pris på kr. Disse andele vil være til rådighed for dem der allerede ejer en fossildrevet bil og dem der planlægger at købe en i fremtiden. De indkøbte andele vil give en profit på omkring kr. som er cirka ¾ af hvad man forventer en almindelig PEV til en familie vil koste. Den økonomiske model forventer at antallet af biler på øen forbliver den samme som den er i dag, men en vision for projektet vil være at nedsætte antallet af mennesker der har deres egen private bil. Dette kunne gøres gennem forskellige bildelingstiltag og at give andele til gratis offentlige transportmidler. Dette vil også være til gavn for dem der gerne vil ave adgang til en elektrisk bil men som ikke har råd til andelene eller ikke er kvalificerede. En energianalyse foretaget af gruppen anslår at overgangen til elektriske biler ville reducere øens CO2 udslip med en 1/3 (fra ton til ton per år). En eventuel besparelse i udgifter til brændstof kunne give øens borgere større økonomisk overskud ligeså. Infrastrukturelle ændringer Der skal ske et skift i brugsmetoden når der skiftes til elektriske biler. Dette er en af forhindringerne for elektriske bilers indførsel på stor skala. Den økonomiske model regner med at andele skal gå til at finansiere infrastruktur forbedringer der vil tillade denne overgang. Dette inkluderer specielle ladestationer der vil tillade hurtigladning, batteriskiftestationer, værksteder til reparation og en del initiativer hvor biler ikke er ejet af enkeltpersoner, men hele samfundet. Beregningen regner med at alle parkeringspladser får Indkøbte andele vil give en profit på omkring ¾ af den forventede pris på en almindelig PEV tilslutning af el og en ladestander. Samtidigt inkluderer den økonomiske model de forbedringer i hele øens elnet der skal til for at en større flåde elbiler skal kunne oplade samtidigt. Som det er nu vil intet elnet i nærheden af Ærø være i stand til at klare belastningen fra en større vindmøllepark. Prisen for den nødvendige kabeltrækning for at imødekomme 4

5 dette vil have en større indvirkning på projektets økonomi. Det 66 kv kabel gennemgår Ærø nu er en del af distributionsnettet og ikke en del af det krævede transmissionsnet. Den økonomiske model tillader for en større opgradering af nettet så det når transmissionsstatus. Omkostningerne ved denne ændring vil normalt tilfalde Energinet.dk eller den lokale elnet virksomhed. Der er en god chance for at Energinet.dk vil tage opgaven på sig at opgradere nettet til vindmølleparken, idet det alligevel kræves for PEV projektet. Hvis Energinet.dk undgår at tage opgaven på sig vil den lokale elforsyningsvirksomhed (Ærø Elforsyning A/S) skulle tage opgaven på sig at installere opgraderingen. Skulle dette ske ville det normalt betyde store stigninger for den normale forbruger for brugen af el, da opgraderingen ville koste flere hundrede millioner kroner. Den økonomiske model tager højde for dette og reserverer 500 millioner kroner til udvidelse af infrastrukturen så den almindelige forbruger ikke skal betale ud af egen lomme. Ved stor benyttelse af PEV vil Ærø som samfund kunne spille på det sekundære og tertiære reguleringsmarked for el. Dette kunne der være stor national og international interesse for at teste. PEV opsætningen ville gøre det muligt for Ærø at give eller tage elektricitet fra markedet efter behov. Skulle Energinet.dk tage ansvaret på sig for at installere en større forbindelse til transmissionskablerne kunne beløbet afsat bruges andetsteds til projekter i lokalsamfundet. Fond for projekter i lokalsamfundet Borgerne på Ærø vil have adgang til en fond der hjælper projekter og virksomheder der har bæredygtighed som en mærkesag. Virksomheder, organisationer eller personer vil kunne søge om bevilling til passende projekter. Bevillinger vil blive godkendt af et lokalt nævn. Fonden er i modellen givet en beløb svarende til cirka 2 millioner per år i vindmøllernes levetid. Projektudvikler En passende projektudvikler må lede projektet gennem dets tidlige faser med speciel fokus på at for placeret buddet om området og holde licensen for denne mens forundersøgelser foretages. Det er kritisk for projektet at denne projektudvikler holder principperne for projektet konstante gennem de tidlige faser idet en godkendelse af området til benyttelse vil vække store kommercielle interesser. En projektudvikler er fundet for vindmølledelen af projektet. Denne projektudvikler er en non-profit organisation der hjælper lokale samfund som Ærø med benytte deres energiressourcer på en måde der er bæredygtig og gavnlig for samfundet selv. Projektudvikleren vil eje nogle andele i projektet til udvikling af lignende koncepter på Ærø og i andre lokalsamfund. Projektudvikleren har tidligere erfaring med Ærø. Finansiering Startkapital kræves før et bud på området kan fås. Startkapitalen er højrisiko kapital der skal bevises finansieret, når der bydes ind på området. Startkapitalen benyttes til at betale de omkostninger der er med at fastsætte en Enhver person, der er fast bosat på Ærø, får chancen for at fastpris tarif eller en købe en andel i præmie med Energinet.dk vindprojektet og omkostninger ved en forundersøgelse, afhængigt af udbudsmodel. Garanti for startkapitalen vil blive gjort i at sælge andele i vindmølleprojektet til udlåneren svarende til 5

6 beløbet investeret som startkapital. Der er kontaktet flere til at give både startkapital og lånet for projektet, ligesom at processen for at sikre sig buddet for området er påbegyndt. Ejeren af startkapitalen vil få sit overskud på samme måde som alle andre involverede i projektet. Udlånere til projektet vil få indtægt gennem renter på lånet. Centrale emner der skal løses For at det foreslåede projekt kan blive realiseret på Ærø skal flere politiske ændringer finde sted der tillader ændringen i energisektoren og som vil gøre projektet attraktivt for flere deltagere. Ærø har muligheden for at skabe en vej for en fossilfri fremtid Nøglespørgsmålet er om der kan opnås en stor nok fastpris tarif eller prispræmie på den producerede vindmølleelektricitet til at finansiere projektet. Desto flere penge der kan blive genereret fra vindmøllerne, desto flere penge er der til brug på Ærø. En fastpris tarif ville være sikret hvis vindmøllerne blev opstillet i et areal der var udbudt af staten, hvilket ikke findes lokalt, men andre steder ved de danske kyster. Fordelene for lokalsamfundet der blev nævnt tidligere ville blive givet til det lokale samfund til møllerne sammen med Ærø. I det tilfælde vil Langeland ikke være med i aftalen. I den ideelle teoretiske situation ville der for Vejsnæs blive givet en fastpris tarif og fordelene ville så deles mellem Ærø og Langeland. Med fleksibilitet kunne projektet realiseres med en præmie på spotmarked prisen med flere forskellige niveauer af realisering. Energistyrelsen har fremsat et lovforslag der ville give projektet en præmie på 58 øre/kwh hvilket ville gøre projektet succesfuldt. En anden mulighed ville være at benytte sig af reglerne for demonstrationsprojekter for integration på elnettet med vindmøller og elbiler. Kapaciteten er stor for et demonstrations-projekt, men projektet ville agere som model for at få finansieret udbygningen af infrastrukturen og inspirere andre lokalsamfund til lignende projekter. Den ideelle situation ville være hvis projektet kunne få den fastpris tarif på 70 øre/kwh for fuldlasttimer som demonstrationsprojekter benytter sig af. Dette tilskud, selvom unik, ville kunne betales gennem den danske PSO, der er en afgift alle forbrugere i Danmark betaler for at benyttes bæredygtig energi. Den ønskede indførelse af PEV på Ærø vil have meget at sige for omsætningen af vindmølleparken, men da vindmøllerne ikke skal generere profit men blot dække projektets udgifter vil der her ikke opstå konflikt. Slutresumé Ærø har muligheden for at skabe en vej for en fossilfri fremtid. At opnå dette mål kræver et metode der ikke medfører stigende udgifter, tillader lokal deltagelse og giver en klar investeringsplan for borgerne. Vindmølleparker er erfaret til at være en pålidelig investering og lokal ejerskab af disse har vist sig at give lokale bemyndigelse til at nå fælles mål. Dette projektforslag viser hvordan den private transportsektor på Ærø kunne elektrificereres på en måde der både samfunds-, miljømæssig og økonomisk gavnlig for lokalsamfundet. Der bliver nødt til at blive gjort en indsats nu for at forme grupper og indbyrdes ansvar, samle interessenter og skabe de politiske forhold der kan realisere dette projekt. Things do not happen. Things are made to happen. John F. Kennedy For yderligere information, er du velkommen til at kontakte: 6

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark

Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark CATALYST 2010 Sammenfatning og Konklusion SmartGrid er et essentielt

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025. e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM e i b ENERGY INNOVATION

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark GREENTECH ENERGY SYSTEMS ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 2 Forretningsidé 3 SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Den nationale energipolitik og de kommunale strategier Eksempel: Energibyen Skive Reference til regeringens energipolitiske oplæg Vores energi, november 2011 Klaus

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer:

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Titel Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Energinet.dk Ole Graabæk og Jan Havsager Forskningscenter

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde 12 mytedræbere Debatten om nye vindmøller bølger i lokalaviser, på borgermøder, på sidelinjen til fodboldkampen. Her er den saglige, sobre og konkret viden, debatten skriger efter. Danmarks Vindmølleforening

Læs mere