Det danske ERP-marked i hovedtræk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det danske ERP-marked i hovedtræk"

Transkript

1 Det danske ERP-marked i hovedtræk 1/1

2 Af Herbert Nathan, Partner ERP-rådgivningsfirmaet HerbertNathan & Co. Herbert Nathan er direktør i Danmarks ledende uvildige rådgivningsfirma indenfor ERP-området. HerbertNathan & Co beskæftiger 15 konsulenter i Danmark og Sverige. Herbert har rådgivet mere end 300 forskellige danske, nordiske og internationale virksomheder siden midten af 1980 erne. Introduktion Artiklen beskriver i hovedtræk det danske marked for ERP-systemer. Artiklen baseres på HerbertNathan & Cos uvildige analyse af ERP-markedet i Danmark anno Formålet har været at foretage en strategisk analyse af markedet og ikke en detaljeret funktionel vurdering af de enkelte systemer (features and functions). Dette skal altid foretages i relation til den enkelte virksomheds egne behov. Det har ej heller været formålet at foretage en rangordning af produkterne, herunder at udpege markedets bedste og dårligste produkt. Det er vores opfattelse, at en sådan vurdering ikke kan udarbejdes generisk, men altid skal foretages ud fra de konkrete behov i virksomheden. Undersøgelsen omfatter alle betydningsfulde ERP-systemer på det danske marked. Nedenstående 18 forskellige ERP-produkter er omfattet af analysen: Produkt Agresso Business World ASPECT4 ERP LN Exact Globe Guide IBS Enterprise IFS Applications iscala JD Edwards EnterpriseOne Jeeves Univervsal Maconomy Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics NAV M3 NetSuite One World Oracle E-business Suite SAP Business Suite Visma Business Foruden de her nævnte ERP-produkter, findes der en lang række produkter, som på den ene eller anden måde falder uden for vores kriterier. Blandt disse er dog en række, som i væsentlig grad opfylder ERP-kendetegnene, eksempelvis Octopus, Mamut Enterprise, C5, SilentQ, OPEX, Admiral, HansaWorld, Mera, UNISTAR og KeyBalance. Herudover findes en række produkter, 2/2

3 som ligger tættere på økonomistyring end egentlig ERP, blandt andet e-conomic, Revilution, Winfinans, SummaSummarum, Aesiras og AirBoss. HerbertNathan & Co har gennemført analysen på baggrund af en prædefineret spørgeramme. I alt er cirka 400 forskellige forhold blevet belyst. ERP begrebet i hovedtræk Markedet for standardsystemer kan groft sagt deles op i tre kategorier af systemer: ERP-suiter Best-of-Breed systemer Brancheløsninger ERP-begrebet er i dag synonymt med administrative it-systemer, der understøtter virksomheders forretningsprocesser inden for salg, indkøb, logistik, produktion, økonomi, personale med mere. Gartner Group lancerede i 1993 akronymet ERP, der står for Enterprise Resource Planning. Men selv om der nu fandtes en fælles betegnelse for systemerne, rækker historien om ERP væsentligt længere tilbage. Integrerede administrative systemer har således eksisteret, længe før Gartner opfandt ERP-begrebet. Den største globale ERP-leverandør SAP lancerede helt tilbage i 1972 sit første ERP-system, og SAP er siden blevet indbegrebet af, hvad et ERP-system er. Også i Danmark har ERP en længere historie. Damgaard Data udviklede eksempelvis i slutningen af 80 erne systemet Concorde, der rummede både økonomi-, produktions- og lagerstyring. Karakteristisk for de traditionelle ERP-systemer er, at de understøtter en bred vifte af forretningsprocesser, og at data registreret ét sted har umiddelbar virkning andre relevante steder i systemet. Systemerne er typisk modulopbyggede, så man kan tage dele af systemet i brug gradvis, efterhånden som behovet opstår. Andre karakteristika er, at systemerne ofte indeholder en samlet og ensartet datamodel, så virksomhederne bliver i stand til at understøtte tværgående arbejdsprocesser på tværs af organisatoriske skel. Som alternativ til ERP-systemerne finder vi BoB-systemerne (Best-of-Breed). Som navnet antyder, satser leverandørerne af BoB på at udvikle systemer, der kun understøtter et begrænset antal forretningsprocesser, eksempelvis løn, personale, kundehåndtering (CRM) eller logistik. Systemerne indeholder ofte en høj grad af funktionalitet i mange tilfælde højere end ERPsystemet inden for samme område. De anvendes typisk inden for en afgrænset funktion eller organisatorisk enhed. Eksempler på BoB-leverandører er Lessor (løn), SuperOffice (CRM) og MindKey (HR). BoB-systemerne kan enten fungere som fritstående løsninger (stand aloneløsninger) eller kan integreres til andre ERP- eller BoB-systemer. Som tommelfingerregel vil en samlet ERP-løsning fra én leverandør ofte være den nærliggende anbefaling, men en række forskellige forhold, især særlige forretningsmæssige behov, kan medføre, at BoB-løsninger i visse tilfælde kan være en bedre løsning for en given virksomhed. Endvidere kan der være områder, der endnu ikke dækkes af en ERP-løsning, og hvor kombinationen med en BoB-løsning derfor er den rigtige strategi for en virksomhed. Det er sjældent sort og hvidt, og i de fleste virksomheder ser man en kombination af ERP og BoB-systemer, hvor BoB anvendes på udvalgte områder. Den tredje kategori af systemer er branchesystemer som historisk har været udviklet til at dække behov i brancher med særlige karakteristika, eksempelvis transport og logistik, ejendomsudlejning, 3/3

4 forsikring etc. Udover over at håndtere en række særlige branche funktionaliteter omfatter disse systemer som oftes også ERP funktionalitet i form af hovedbog, debitorer mm. Karaktisk for udviklingen indenfor ERP området, er at især brancheløsninger og ERP-løsninger smelter sammen, idet en række tidligere special udviklede branche løsninger ofte på proprietær teknologi lægges over i ERP løsningers grundfunktionalitet, for derved at kunne gøre brug af den grundudvikling som ERP systemerne håndterer. KMDs løsninger til kommuner er et godt eksempel herpå, idet disse løsninger lægges over i SAP med henblik på at dække såvel den økonomiske som den borgerrettede funktionalitet. ERP-markedet i overblik Antallet af ERP-løsninger på det danske marked har været støt stigende gennem de seneste år. Udviklingen har resulteret i et pænt antal brede ERP-løsninger, primært repræsenteret via de globale ERP-leverandører, samt et stort antal branche- og industrispecifikke ERP-løsninger. Alt i alt en god udvikling for de danske ERP-købere, der både omfatter lokale virksomheder, der i højere grad har behov for branche- og industrispecifikke løsninger, og internationalt agerende virksomheder med internationale supply chains og dermed behov for internationale ERP-systemer. Men selve anskaffelsen af ERP-systemet er ikke blevet lettere for køberne. Konkurrencen mellem leverandørerne har ændret sig gennem de senere år, idet der er sket en større opsplitning mellem de succesrige og dem, der blot klarer sig. SAP og Microsoft har haft stor succes de seneste år og mener selv, at konkurrencesituationen er blevet forbedret, mens de leverandører, der endnu ikke rigtig har vundet fodfæste i Danmark, har fået lov at kæmpe for kunderne, om end de angiver, at konkurrencesituationen ikke har ændret sig over de senere år. Det er på midtbanen, at kampen om kunderne vil udspille sig i de kommende år. Kampen i den øverste del af markedet foregår mellem relativt få spillere, og markedet er stort set ved at være mættet. Det betyder, at leverandører, der typisk har fokuseret på store kunder, nu er nødt til at sigte nedad i markedet, hvis vækstraterne skal holdes. Kampen vil primært dreje sig om de virksomheder, som sidder inde med forældet teknologi, ikke har opgraderet i mange år, eller som er vokset fra den eksisterende løsning, typisk som følge af virksomhedens vækst eller udvikling i forretningsområder eller som følge af internationalisering af leverandør- eller kundesegment. Når virksomheder forlader deres første løsning, ses ofte et behov for at få revurderet ERP-system og leverandør som led i at trimme virksomheden til fortsat vækst. Dette sker typisk i forbindelse med behov for opgraderinger, hvor det er oplagt at vurdere udskiftning frem for en dyr opgradering. Sekundært er der andengangskøbere, hvor deres første løsning er baseret på teknologi, der ikke længere er tidssvarende, eller hvor leverandøren - som i Microsofts tilfælde med Microsoft XAL - vil stoppe supporten. En række virksomheder har fortsat egenudviklede systemer eller mange separate systemer. Endelig sker der løbende en række fusioner og fissioner, og virksomheder ændrer deres forretningsstrategier, der bevirker, at behovet for ERP-løsninger skal tages op på ny. I midtmarkedet er feltet af leverandører stort, idet de store leverandører søger nedad i markedet og de små søger opad. Der er også en kamp i gang om at sikre de rigtige forhandlere og 4/4

5 implementeringspartnere. Kampen har medført, at nogle af de mindre leverandører føler sig direkte angrebet af de store spillere på markedet. Tabel Leverandør kategorier Systemerne bliver stadig større og mere komplicerede at gennemskue samtidig med, at kravene til ERP-løsningernes procesunderstøttelse og forventede effektivitetsforbedring stiger. Det betyder, at det er vigtigere end nogensinde at klæde sig godt på, inden man investerer i ERP-løsninger og - projekter. Et forkert valg eller en forkert implementering kan have store konsekvenser, både strategisk og i forhold til driften. Igennem de seneste par år har der ikke har været markante konsolideringer på leverandørsiden. Vi vurderer, at markedet endnu ikke er udtømt for interessante konstellationer. Hastig teknologisk udvikling, stigende kundekrav samt en begyndende mæthed i nogle af markedets segmenter bevirker, at en række af de eksisterende leverandører vil være relevante opkøbsmål. Udsigten til, at de mindre leverandører ikke kan klare sig mere end nogle få år ud i fremtiden, fordi de er for små eller deres systemer er teknologisk forældede - er ikke reel længere, idet de fleste systemer efterhånden har skabt volumen og samtidig har opgraderet sig teknologisk eller er i gang med det. Årsagerne til opkøb og fusioner er dermed mere resultat af strategiske overvejelser, som typisk ikke vil stille produkternes kunder ringere, idet produktet typisk vil overleve i en eller anden form. Det er dog afgørende, om en ny ejer af ens leverandørvirksomhed planlægger at stoppe udviklingen af det produkt, virksomheden har implementeret og anvender i dagligdagen. Historisk set har de fleste leverandører valgt at fastholde udvikling, support og vedligehold på opkøbte ERP-produkter, eksempelvis Oracle med JD Edwards Enterprise One, Epicor med iscala og Infor med Baanproduktet. Partnerne har igennem en årrække haft kronede dage, dels på grund af et øget salg hos de store leverandører som Microsoft og SAP, der i stor udstrækning anvender partnere til implementering, dels som følge af, at flere og flere leverandører ønsker at anvende en partnerkanal til salg og implementering. Igennem de senere år er der sket en vis konsolidering i partnerleddet, og det er sandsynligt, at der vil ske flere konsolideringer. Partnerne oplever et stort pres fra leverandørerne på kapacitet, og i nogle tilfælde hjælper leverandører med at skaffe kapacitet til partnerne. Jo større konsulentpuljen hos den enkelte partner er, jo bedre kan ressourcer og spidskompetencer udnyttes. Dette ses blandt andet ved, at konkurrencen mellem partnerne er meget mindre end for blot få år siden, og at konkurrerende partnerne i højere grad samarbejder og opdeler kompetenceområder, frem for at dække de samme områder. 5/5

6 Tabel - Partneroversigt Gør det selv Partnere Begge dele EDB Gruppen Microsoft Business Solutions Agresso Epicor Visma Infor Exact Software Jeeves Lawson Guideix Maconomy IBS NetSuite IFS Oracle SAP ERP-begrebet er under udvidelse. Tidligere omfattede ERP udelukkende back office, styring og rapportering, men langt de fleste løsninger er nu også brugerrettede med eksempelvis web-shop eller selvbetjeningsportal til HR-oplysninger. Dette giver dels virksomheder mange flere muligheder, dels stiller det krav til ERP-systemernes udbredelse og anvendelse i virksomheden og integration med andre it-værktøjer. Det betyder også, at e et i dag er blevet standard hos langt de fleste leverandører. Virksomhederne kan sætte et e foran de fleste e-relevante processer, uden at leverandørerne ryster på hånden af den grund. Tilsvarende er mange af systemerne forberedt til at kunne afvikles på PDA, typisk via integration til en tredjepartsløsning. Generelt er der ingen tvivl om, at alle produkter kan understøtte generelle forretningsmæssige krav til økonomi og handel, og de fleste kan også understøtte komplekse krav til projekt og produktion. Men kommer vi ud i randområderne og ser på eksempelvis brugergrænseflade og Business Intelligence i sammenhæng med ERP-systemerne, opstår markante forskelle. Inkluderes også leverandørers og deres partneres erfaringer med brancher og konkrete brancheløsninger, bliver billedet for alvor komplekst. Leverandørerne fokuserer meget på udvikling af brancheløsninger. ERP-leverandørerne har indset, at der ikke er mange udviklingsmuligheder i forhold til den generiske funktionalitet i ERPsystemerne. De søger derfor at skræddersy løsninger rettet mod bestemte industrier og brancher og herved både differentiere sig fra konkurrenterne og forsøge at vinde markedsandele. Der er typisk tale om integrerede løsninger, som samtidig er målrettet mod en given branches eller industris særlige behov. Der er her flere varianter af industriløsninger. Nogle ERP-løsninger indeholder enten parameteropsætning eller særlig funktionalitet og terminologier, der er karakteristiske for en branche. Det kunne være særlige pris- eller produktforhold, der gør sig gældende, som virksomhederne i den pågældende branche har behov for at få understøttet. Eksempler er medicinalbranchen, der har behov for særlig sporbarhed, grossistvirksomheder som har særlige behov for logistikstyring eller forsyningssektoren med dens særlige krav til kunde- og afregningsforhold. Industriløsningerne leveres enten af ERP-leverandøren selv eller af forhandlere med særlig branchekompetence; disse forhandlere har i visse tilfælde selv udviklet brancherettede tillægsmoduler til standardløsningen. 6/6

7 De mere specielle industriløsninger forekommer i brancher, hvor forretningsprocesserne ikke kan dækkes af en standard virksomhedsmodel. Detailhandelen, der har behov for særlige kasseløsninger (Point-of-Sale), eller forsikringsselskaber, som eksempelvis har behov for at få understøttet hele skadesprocessen, er blandt sådanne brancher. Denne form for løsninger leveres typisk af leverandører, der gennem mange år har opbygget en kompetence inden for branchen. Det er dog stadig en udfordring for de store leverandører at fremvise lokaliserede (danske) branche- /industriløsninger. Ser man på eksempelvis SAP s liste over brancheløsninger, er det langt fra dem alle, der er tilpasset danske markedsforhold. Til gengæld har de små leverandører her en fordel, hvis de vælger at specialisere sig inden for en branche eller særlige områder. Leverandørerne gør sig voldsomme anstrengelser for at give det indtryk, at nu har de tænkt over brugergrænsefladen og endda i mange tilfælde haft eksterne eksperter med i deres nye designs, og det har da også hjulpet gevaldigt i forhold til tidligere. Men der er fortsat stor forskel i det førstegangsindtryk, systemet giver. Det er vigtigt at huske på de forskellige typer af brugere og således tilgodese både de daglige brugere af systemet og de lejlighedsvise brugere. Flere systemer tænker i stadig større omfang i roller, men det er kun de helt store systemer, der fra starten leverer en palet af mulige indgange til samme proces afhængig af den rolle, som brugeren måtte have i virksomheden. Alle disse indgange gør dog også systemet indledningsvis meget uoverskueligt, men i løbende brug optimeres anvendelsen. Figur Leverandør oversigt segmentering Teknisk set er der få begrænsninger, men leverandørerne hænger lidt fast i gamle vaner og er begrænset af deres valgte teknologier. Vi savner nytænkning, der kan forbedre systemernes anvendelse og vil spændt følge udviklingen for at se, om der bliver givet plads til helt nye systemer med nye 3D- og/eller touch-tankegange. 7/7

8 For nuværende vurderes brugerfladen at være en barriere for de større (bl.a. Oracle og SAP) til at slå ordentligt igennem over for de mindre danske virksomheder. Men alle leverandører er klar over dette område, og der er sket meget med brugerfladerne over de senere år. Derfor er det vigtigt at danne sig opdaterede indtryk af systemerne, hvis man står i en valgsituation omkring nyt ERPsystem. Teknologisk set er ERP-systemerne blevet bredere, idet de i stigende grad rummer middleware som applikationsservere samt anvender Data Warehouse-teknologi og analyseværktøjer i form af Business Intelligence (BI). Disse værktøjer gør det muligt at trække struktureret information ud af systemerne i form af rapporter og avanceret ledelsesinformation. Dette betyder, at en række af systemerne i dag er væsentlig forbedret i forhold til BI, men at leverandørerne dog endnu ikke er lykkedes med at integrere BI-systemerne i deres ERP-systemer. Dette medfører, at der fortsat er forskel i brugergrænseflade m.v. To filosofier præger leverandørerne med hensyn til rapporteringsværktøjer. Enten har de egne værktøjer til rapportering eller standardintegration til tredjeparts-produkter. De fleste tilbyder dog fortsat en kombination. Integration til Microsoft Excel er i dag standard for alle systemer. Desuden har en stor del af systemerne standardintegration til Crystal Reports fra Business Objects. Der er tendens til, at de større systemer enten har egenudviklede rapporteringsværktøjer eller har opkøbt og integreret BoB-rapporteringssystemer, mens de mindre systemer i højere grad fravælger at udvikle rapporteringsdelen, men i stedet fokuserer på integration til de fremtrædende BoB-systemer på markedet. Der etableres hvert år nye tekniske begreber, hvoraf nogle hænger ved, eksempelvis SOA. Service Orienteret Arkitektur (SOA) er på manges læber, men SOA har endnu ikke fået en betydning generelt set for markedet endnu. SOA anvendes typisk som fremtidssikring lige nu og er derfor en parameter i udvælgelsen, hvor man ønsker en forsikring for, at man kan tilgå systemet eksternt fra. Antallet af leverancemodeller er også under udvidelse med blandt andet Software as a Service (SaaS) som tilføjelse til den traditionelle on-premisis leverancemodel. SaaS er endnu ikke slået igennem som koncept i Danmark inden for ERP, men SAP og NetSuite har i blandt andet Tyskland, England og USA haft stor succes med deres SaaS-løsninger. Vi forventer, at SAP s lancering af Business ByDesign vil være med til at introducere og udbrede leverancemodellen i Danmark. Som altid angiver stort set alle leverandører, at lige netop køb af deres ERP-system medfører den laveste TCO, hvilket man naturligvis skal være varsom med at vurdere pris ud fra. Grundprincipperne er fortsat Jo dyrere system, jo større omkostning på lang sigt Jo flere tilretninger, jo større omkostning på lang sigt Licensen beregnes på hver sin måde for langt de fleste systemer; dog har flertallet antallet af navngivne brugere som udgangspunkt for beregningen. Nogle systemer købes i moduler, andre i pakker, mens nogle købes som basispakker med tilkøbsmoduler. En række leverandører har valgt, at de markedsvendte funktioner som webshop og selvbetjeningsportaler for medarbejdere og samarbejdspartnere skal licentieres på forbrugsbasis (dvs. antal transaktioner), mens andre tager fast pris eller licentierer antallet af brugere/medarbejdere. Det er samtidig vigtigt at gøre sig klart, hvilke andre omkostninger der følger med. Er middleware med i prisen? Skal der indkøbes yderligere 8/8

9 databaser, eller kan man anvende virksomhedens eksisterende? Hvilket uddannelseskoncept ønsker virksomheden, og hvad er prisen for denne uddannelse? Anskaffelsen af et ERP-system er bestemt ikke blevet mindre kompliceret over de senere år. Det har aldrig været nemt at vælge rette produkt og leverandør som sin kommende partner vedrørende ERP, men nu hvor ERP-produkterne er så omfattende og med den yderligere komponentopdeling, der er slået igennem især på de større produkter, er det blevet endnu mere vanskeligt at gennemskue, hvad der skal vælges. Mange leverandører har nu et uoverskueligt antal måder at sammensætte og opsætte sin applikation på. Dette stiller samtidig større krav til, at ERP-køberen dedikerer kompetente ressourcer til anskaffelsesfasen. Stort set alle systemerne er blevet nemmere at implementere, hvilket kan ses af de flestes store fokus på nemme implementeringsværktøjer og opgraderingsmetoder. Man skal dog være meget opmærksom på, hvad leverandørens implementeringsværktøj helt præcist består af. Nogle leverandører har udviklet såkaldte best practices, som i virkeligheden dækker over leverandørens og ikke nødvendigvis branchens best practices. Nogle leverandører leverer en prækonfigurering, der består af branchespecifikke kontoplaner, parameteropsætning, workflows m.v., mens andre blot har en række generiske best practices. Samtidig er der stor forskel på leverandørens understøttelse af opgradering, samt hvor kompliceret og tidskrævende denne er. Enkelte leverandører har etableret opgraderingscentre, som forestår opgraderingen for kunderne. Det bliver spændende at følge de nye ERP-systemers vej ind på det danske marked, her tænkes specifikt på svenske Jeeves og SAP s Business ByDesign. Spørgsmålet er, om der vil være plads til flere nye spillere, og om nogle af de mindre spillere på det danske marked vil formå at bevæge sig opad i markedet og dermed blive konkurrenter i midtmarkedet. Spørgsmålet er også, om der vil være ERP-kunder i markedet. Der er ingen tvivl om at opbremsningen i økonomien som vi ser pt. medfører en vis opbremsning i investeringerne men vi ser også konjunkturfølsomme virksomheder som anvender den mindre travle periode til at implementere ERP-system og som derved sikrer sig en stærk position til, når væksten fortsætter igen. 9/9

10 10/10

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Forretningssystemer - Trends og tendenser

Forretningssystemer - Trends og tendenser Forretningssystemer - Trends og tendenser 7. april 2011 Herbert Nathan Hvad jeg vil forsøge at besvare Hvordan har virksomhederne investeret i forretningssystemer over de seneste par år? Hvilke er de væsentligste

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S ERP-system markedet i overblik April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S Nøglen til benefit af ERP Forstå og udnyt fordelene i et integreret system Agenda Introduktion til ERP ERP-system

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

HR-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

HR-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S HR-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Medarbejderne virksomhedens største aktiv Indhold Introduktion HR-systemer i Danmark 2011 Erfaringer

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Markedet for HR-systemer i Danmark Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Kært barn har mange navne! HR-system Talent Management system HRMS Worksforce Management HRM system Personale system HCM system Human

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Præsentation for: EG Xellent brugergruppemøde Af: Stefan Reina Tabellae A/S i samarbejde med EGU Agenda Introduktion til Tabellae A/S

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? ? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERPløsninger, så du kan fokusere

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

KOMMUNERNES IT MAGASIN

KOMMUNERNES IT MAGASIN KOMMUNERNES IT MAGASIN Nr. 03 juni 09 ISSN 1399-7947 TEMA : Drift: Din, min og vores Ballerup indfører interaktive skoletavler KMD fastholder sit jerngreb UNDERSØGELSE: Økonomisystemer Nr.03_ juni09_ side

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5

FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5 FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5 I september 2013 meddelte Microsoft, at tiden er løbet fra den velkendte Microsoft Dynamics C5, som stammer fra midt 90 erne. Microsoft ønsker

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

SAS øger værdien af dit SAP-system

SAS øger værdien af dit SAP-system SAS øger værdien af dit SAP-system Erling Glud Nielsen, Professional Services Director Professional Services Division SAS øger værdien af dit SAP-system Agenda Generel positionering SAS og SAP Arkitektur

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen ERP prisen 2013 24. oktober 2013 Torben Iversen Indledning Konferencen FORRETNINGSsystemer har i samarbejde med HerbertNathan & Co valgt at indføre en ERP pris for at hædre leverandør- og kundevirksomheder,

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010 (Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten onsdag den 28. april 2010 Historisk baggrund 1983: Firmaet PC&C grundlægges af Jesper Balser, Peter Bang og Torben Wind. 1984: Regnskabsprogrammet

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV & Service Management

Microsoft Dynamics NAV & Service Management Microsoft Dynamics NAV & Service Management Agenda Introduktion Service Management i Microsoft Dynamics NAV Udstyrskartotek Serviceordrer Servicekontrakter Servicehistorik Den mobile serviceløsning Afrunding

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Indlæg ved: Michael Schad, økonom, Rambøll dir.support RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Management

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Tryghed og tillid er nøgleord, når man skal vælge samarbejdspartner. Inventio.IT A/S er etableret 1. oktober 2001. Vi er total leverandør og installerer,

Læs mere

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Agenda Overordnet om AX og i hvilken retning går udviklingen? Intro til AX 2012 og brugeroplevelsen Dynamics AX i en koncern/i

Læs mere

Guide ved køb af økonomisystem

Guide ved køb af økonomisystem Guide ved køb af økonomisystem Microsoft Dynamics Nav (Navision) Economic Microsoft Dynamics C5 Guide ved køb af økonomisystem Det kan være vanskeligt at overskue fordele og ulemper i de mange forskellige

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering.

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering. Mamuts Ekstraordinære stilbud 70% på opgradering se side 47% på kursuspakke se side 6 0% pris på ekstra brugerlicens se side 2 Mamuts Få øget effektivitet Skab bedre overblik Hav opdateret information

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

ProHost PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT INTEGRATION MED PROMARK

ProHost PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT INTEGRATION MED PROMARK INTEGRATION MED PROMARK -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer

Læs mere

Dynamicweb CMS Brugervenligt content management system der understøtter din forretning. Danmarks mest solgte CMS

Dynamicweb CMS Brugervenligt content management system der understøtter din forretning. Danmarks mest solgte CMS Dynamicweb CMS Brugervenligt content management system der understøtter din forretning Danmarks mest solgte CMS Dynamicweb Software A/S Hvem er Dynamicweb Software? Med 4000 kunder verden over sælger og

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

ACTIVE WORKFLOW. Effektivt, stærkt og automatiseret flow i håndteringen af bilag. Arbejd hurtigere og smartere med vores. kvalitetsløsninger

ACTIVE WORKFLOW. Effektivt, stærkt og automatiseret flow i håndteringen af bilag. Arbejd hurtigere og smartere med vores. kvalitetsløsninger Arbejd hurtigere og smartere med vores Business Intelligence Baser dine beslutninger og strategier på intelligente forretningsanalyser ERP-system med over en million registrerede brugere Microsoft Dynamics

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

SALG & CRM MOBILITET KLÆD SÆLGEREN»I MARKEN« PÅ TIL SIT ARBEJDE MED LITTLEBEACON SALG OG CRM. The new approach to software.

SALG & CRM MOBILITET KLÆD SÆLGEREN»I MARKEN« PÅ TIL SIT ARBEJDE MED LITTLEBEACON SALG OG CRM. The new approach to software. SALG & CRM MOBILITET KLÆD SÆLGEREN»I MARKEN«PÅ TIL SIT ARBEJDE MED LITTLEBEACON SALG OG CRM The new approach to software LittleBeacon CASESTORY KRUUSE A/S er totalleverandør af alt, hvad dyrlæger har brug

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

IT systemer til produktionsvirksomheder

IT systemer til produktionsvirksomheder IT systemer til produktionsvirksomheder Teknologisk Institut v/: Asger Thomsen, seniorspecialist Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Formål med digitalisering / datafangst i produktionen v/asger Thomsen

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV Standardkonfiguration Elbek & Vejrup Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV STANDARDKONFIGURATION EV STANDARDKONFIGURATION Med EV Standardkonfiguration til Microsoft Dynamics NAV får

Læs mere

Gør kundedata til sund forretning. Susanne Christoph Produktchef, Microsoft Dynamics CRM

Gør kundedata til sund forretning. Susanne Christoph Produktchef, Microsoft Dynamics CRM Gør kundedata til sund forretning Susanne Christoph Produktchef, Microsoft Dynamics CRM Agenda 09.00 09.15 Velkomst og introduktion til dagen v/s.christoph 09.15 10.00 CRM i small business vækst v/p.ø.jacobsen,

Læs mere

MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER The new approach to software LittleBeacon CASESTORY NDS er en af de førende leverandører af software løsninger til betalingstv (pay-per-click).

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd så du optimerer processen og sparer penge Forord Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd, så du optimerer processen og sparer penge Dette whitepaper indeholder

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Om Open Source. Er Open Source et alterativ til proprietære (kommercielle) løsninger? Er Open Source moden til virksomhedsbrug?

Om Open Source. Er Open Source et alterativ til proprietære (kommercielle) løsninger? Er Open Source moden til virksomhedsbrug? Om Open Source Disse sider er blevet til efter at jeg gennem flere år har testet et utal af Open Source løsninger. Selvom det umiddelbart har været gode løsninger, er følgende spørgsmål altid dukket op,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation 14. marts 2017 Torben Storgaard Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel forretningsmodel Digital Transformation

Læs mere

Det komplette kontor. Microsoft Dynamics NAV 2017, Office 365, Power BI, CRM & Azure

Det komplette kontor. Microsoft Dynamics NAV 2017, Office 365, Power BI, CRM & Azure Det komplette kontor Microsoft Dynamics NAV 2017, Office 365, Power BI, CRM & Azure $ Agenda 09:00-09:30 Morgenmad og netværk 09:30-09:45 Velkomst og introduktion 09:45-10:30 Microsoft Dynamics NAV 2017

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 RAPIDVALUE FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER. John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013

DYNAMICS AX 2012 RAPIDVALUE FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER. John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER RAPIDVALUE John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013 RAPIDVALUE MED BEST PRACTICE DET ALLE HAR TALT OM DE SIDSTE 20 ÅR, MEN SOM INGEN HAR KUNNET LEVERE

Læs mere

8 Tips & Tricks: Overvejer du også at skifte fra C5 til NAV?

8 Tips & Tricks: Overvejer du også at skifte fra C5 til NAV? 8 Tips & Tricks: Overvejer du også at skifte fra C5 til NAV? + Introduktion Stifter og Direktør af IT-Effect Kim Friis fortæller igennem 8 korte afsnit, hvad man skal overveje, når man skifter fra C5 til

Læs mere

Bedre bundlinje og nemmere hverdag. Effektiv IT - sammen

Bedre bundlinje og nemmere hverdag. Effektiv IT - sammen Bedre bundlinje og nemmere hverdag Effektiv IT - sammen Om ProInfo ProInfo er et dansk IT-hus specialiseret i løsninger til mindre og mellemstore virksomheder. Vi har særlig erfaring med at løse forretningsmæssige

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

SQL ny front-end

SQL ny front-end SQL 2016 - ny front-end Overblik De største nyheder i SQL Server 2016 finder vi på front-enden, hvor en helt ny og redesignet rapporteringsplatform i Reporting Services er den fremadrettede grundstamme

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

DATACON DIGITALISERER DIN FORRETNING

DATACON DIGITALISERER DIN FORRETNING DATACON DIGITALISERER DIN FORRETNING Forskellige perioder, forskellige behov Alle kunder befinder sig i forskellige stadier i deres digitaliseringsproces. I nogle perioder er det nødvendigt at vurdere

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Direktør - Salgsdirektør NR. 1030. Økonomichef NR. 1027. Økonomichef NR. 1003

Direktør - Salgsdirektør NR. 1030. Økonomichef NR. 1027. Økonomichef NR. 1003 Salgschef - Salgsdirektør NR. 1038 Stærke salgs og ledelses kompetencer, udarbejdelse af strategi, opdyrkning af nye markeder, relations skabende, stærk forhandler. Skarp kommunikator, målrettet Mini MBA,

Læs mere

Dynamics 365 xrm. En løsning til Alternative investments og private equity

Dynamics 365 xrm. En løsning til Alternative investments og private equity Dynamics 365 xrm En løsning til Alternative investments og private equity En løsning til pensionskasser og bankers afdelinger for alternative investeringer og private equity. Bygget på Dynamics 365 tidligere

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere