SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET"

Transkript

1 SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

2 Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret Dokument oprettet Distribution Dette dokument er blevet distribueret til: Navn Titel Side 1 af 11

3 Sporbeskrivelse for Sporbeskrivelse for Sporleder: Kirsten Skjødt Baggrund Med henblik på eksekvering af den stedfundne fusion mellem universitetsenhederne AU, ASB, DJF, DMU og DPU er iværksat et kompleks af rammeprogrammer (herefter under et benævnt Forandringsprojektet ). Forandringsprojektet igangsætter i 2008 et antal spor, herunder: IT infrastruktur og ledelse Økonomistyring og indkøb Studieadministration HR udvikling Bygningsdrift og service Kommunikation Hvert spor omfatter en række projekter, hvoraf nogle allerede er defineret, og andre endnu ikke. Samtlige spor refererer til Forandringsprojektet s øverste styringsenhed, der ledes af universitetsdirektør Niels Højberg. har valgt PricewaterhouseCoopers til at bistå med eksekvering af økonomistyrings-/indkøbssporet og de heri indeholdte projekter. Formål Formålet med forandringsprojektets økonomistyringsspor er at etablere en sammenhængende, gennemskuelig og effektiv økonomistyring for, der dels skal sammenkoble operationelle aktiviteter og finansielle konsekvenser, og dels understøtte alle relevante styringsbehov på universitetets områder. Den fremadrettede økonomistyring skal understøtte et nærhedsprincip og et helhedsperspektiv gennem en udstrakt grad af standardisering i både systemunderstøttelsen og i udformningen af processer og instrukser. Afgrænsning(Foreløbig) Økonomistyringsmodel: o BI er ikke umiddelbart indbefattet af den nye økonomistyringsmodel, men er dækket i et selvstændigt projekt. Navision Stat: o Mht. integration til eksterne systemer, omfatter projektet kun Navision Stat-delen af integrationen, mens krav mv. til det eksterne system håndteres i separate Side 2 af 11

4 Sporbeskrivelse for projekter. F.eks indgår Workflow (elektronisk fakturahåndtering ) i et selvstændigt Indkøbs-projekt, men skal teknisk integreres med Navision Stat. o IT-infrastrukturen, herunder netværk, servere, databaser mv.,som har stor indflydelse på projektet, håndteres i et særskilt program i AU s overordnede forandringsprojekt. o BI håndteres i et selvstændigt projekt. Business Intelligence o BI projektet involverer kun systemerne Navision Stat, SLS, PØS og ARS. o BI projektet medtager kun rapporteringskrav defineret i økonomistyringsmodellen. Budgetværktøj: Under udarbejdelse Indkøbsworkflow: Under udarbejdelse økonomistyring: Under udarbejdelse Resultater Økonomistyringsmodel: Under udarbejdelse Navision Stat: Under udarbejdelse Business Intelligence: Under udarbejdelse Budgetværktøj: Under udarbejdelse Indkøbsworkflow: Under udarbejdelse økonomistyring: Under udarbejdelse Løsningsmodel Økonomistyringsmodel: Ikke afklaret Navision Stat: Ikke afklaret Business Intelligence: Ikke afklaret Budgetværktøj: Ikke afklaret Indkøbsworkflow: Ikke afklaret økonomistyring: Ikke afklaret Side 3 af 11

5 Sporbeskrivelse for Leverancer Nedenstående følger en beskrivelse af de leverancer, der er inden for hvert projekt under Økonomisporet. Der bliver først beskrevet hvad leverancen går ud på, dernæst hvad leverancens mål er, og til sidst følger en dato for udførelsen af leverancen. På de projekter, hvor der ikke er angivet nogen leverancer, vil disse blive afklaret senere i projektets forløb. Økonomistyringsmodel: et med at designe og implementere en ny fælles økonomistyringsmodel for er lykkedes, hvis følgende hovedresultater bliver realiseret: Leverance Mål Dato Beskrivelse af hvad Antal krav beskrevet økonomistyringsmodellen skal kunne understøtte Beskrivelse af hvilke krav der er til økonomistyringsmodellen på de forskellige organisatoriske niveauer Antal organisatoriske niveauer beskrevet Beskrivelse af hvilke hovedtal, nøgletal og indikatorer økonomistyringsmodellen skal kunne understøtte Konsolidering og gruppering af de samlede krav til økonomistyringsmodellen Beskrivelse af krav til datamodel/it-system Antal KPI/nøgletal beskrevet Antal hovedområder konsolideret Antal delleverancer leveret Design af kontoplansstruktur Antal delleverancer leveret Indhold og frekvens af rapportering Antal rapporter beskrevet Standardiserede processer (inkl. beskrivelser) vedr. - Antal designede - Antal beskrevne Standardiserede processer (inkl. beskrivelser) vedr. budgetter - Antal designede budgettering - Antal beskrevne budgettering Side 4 af 11

6 Sporbeskrivelse for Standardiserede processer (inkl. beskrivelser) vedr. rapportering Standardiserede processer (inkl. beskrivelser) vedr. projektstyring Standardiserede vedr. Standardiserede vedr. budgetter Standardiserede vedr. rapportering Standardiserede vedr. projektstyring - Antal designede rapportering - Antal beskrevne rapportering - Antal designede projektstyring - Antal beskrevne projektstyring - Antal udarbejdede vedr. vedr. - Antal udarbejdede vedr. budgettering vedr. budgettering - Antal udarbejdede vedr. rapportering vedr. rapportering - Antal udarbejdede vedr. projektstyring vedr. projektstyring Fastlæggelse og beskrivelse af roller og Antal beskrivelser af Side 5 af 11

7 Sporbeskrivelse for ansvar vedr. Fastlæggelse og beskrivelse af roller og ansvar vedr. budgetter Fastlæggelse og beskrivelse af roller og ansvar vedr. rapportering Fastlæggelse og beskrivelse af roller og ansvar vedr. projektstyring Uddannelse og implementering af processer vedr. Uddannelse og implementering af processer vedr. budgettering Uddannelse og implementering af processer vedr. rapportering roller og ansvar vedr. Antal beskrivelser af roller og ansvar vedr. budgettering Antal beskrivelser af roller og ansvar vedr. rapportering Antal beskrivelser af roller og ansvar vedr. projektstyring budgettering - Antal uddannede brugere i rapportering rapportering Navision Stat: Ikke afklaret Business Intelligence: Ikke afklaret Budgetværktøj: Ikke afklaret Indkøbsworkflow: Ikke afklaret økonomistyring: Ikke afklaret Side 6 af 11

8 Sporbeskrivelse for Overdragelse: Økonomistyringsmodel: Ikke afklaret Navision Stat: Ikke afklaret Business Intelligence: Ikke afklaret Budgetværktøj: Ikke afklaret Indkøbsworkflow: Ikke afklaret økonomistyring: Ikke afklaret er Nedenstående følger en beskrivelse af hvert enkelt projekt under, delt op i projektnavn samt uddybende beskrivelse af, hvad projektet går ud på. navn Økonomistyringsmodel Navision Stat indhold Formålet med at designe og implementere en økonomistyringsmodel er at etablere en sammenhængende, gennemskuelig og effektiv økonomistyring for. Med sammenhængende menes dels at økonomistyringen skal sammenkoble operationelle aktiviteter og finansielle konsekvenser, dels at den skal understøtte alle relevante styringsbehov på universitetets områder. Den fremadrettede økonomistyring skal understøtte et nærhedsprincip og i et helhedsperspektiv udføres effektivt. Dette skal opnås gennem en udstrakt grad af standardisering, hvilket gælder i både systemunderstøttelsen som i udformningen af processer og instrukser. Formålet med projektet er overordnet, at der fremadrettet skal anvendes ét fælles økonomisystem (Navision Stat 5.0) på alle AU s hovedområder. Dette indebærer: At opgradere den nuværende NS 3.60 til NS 5.0 på 8000C At opgradere den nuværende NS 3.60 til NS 5.0 inkl. ARS på DJF og DMU At skifte fra Oracle ØS til NS 5.0 på ASB og DPU. Det er desuden formålet: At projektet skal sikre, at opsætning og evt. tilretninger i Navision Stat understøtter de krav der udmøntes i økonomimodelprojektet (projekt 3.1.3) At der i relation til økonomisystemet udarbejdes standardiserede forretningsprocesser med tilhørende instrukser og vejledninger At der tages hensyn til specifikke decentrale forretningsmæssige og styringsmæssige behov på de enkelte hovedområder, sålænge Side 7 af 11

9 Sporbeskrivelse for det harmonerer med, at de overordnede forretningsprocesser bliver standardiserede på tværs af organisationen At sikre integration til div. eksterne systemer (PØS, ARS, STADS, mfl.). Business Intelligence et består af Fase 1 (analyse): - Erfaringsopbygning med ny rapportering - Analyse af datamodel datatabeller og kontoplan - Organisering arkitektur og kompetencer Fase 2 (AU økonomirapportering): - Implementering af ny BI organisation og arkitektur - Opfyldelse af krav fra økonomistyringsmodellen Budgetværktøj Indkøbsworkflow økonomistyring Formålet med at indføre Business Intelligence på AU inden for økonomirapportering er væsentligst At skabe et ensartet datagrundlag på hele AU mht. økonomisystemerne At opfylde kravene til rapportering, som fremkommer ud fra økonomistyringsmodellen At stille analyser og rapporter til rådighed for brugerne på en let tilgængelig måde At etablere et begyndende grundlag for et komplet BI system for alle kildesystemer på AU på sigt (en efterfølgende Fase 3, der dog ikke hører under dette BI projekt) Under udarbejdelse Beskrivelse kommer efter valg af Navision Stat scenarie Beskrivelse kommer efter valg af Navision Stat scenarie Side 8 af 11

10 Sporbeskrivelse for Tidsplan Økonomistyringsmodel: Under udarbejdelse Navision Stat: Under udarbejdelse Business Intelligence: Under udarbejdelse Budgetværktøj: Under udarbejdelse Indkøbsworkflow: Under udarbejdelse økonomistyring: Under udarbejdelse Periode Aktivitet Organisering Nedenstående organisationsdiagram viser s struktur: Sporgruppe (Kirsten Skjødt ) Koordinationsgruppe (Anette Svejstrup ) Referencegruppe (Anette Svejstrup ) Programkontor (PwC ) Navision Stat Budgetværktøj Indkøbsworkflow leder Peter Lundegaard Økonomimodel leder Jesper Runge Business Intelligence økonomi styring leder Henrik Gudiksen leder Annelise Nyvold Lundbye Side 9 af 11

11 Sporbeskrivelse for Grænseflader Økonomistyringsmodel: Ikke afklaret Navision Stat: Ikke afklaret Business Intelligence: Ikke afklaret Budgetværktøj: Ikke afklaret Indkøbsworkflow: Ikke afklaret økonomistyring: Ikke afklaret Særlige hensyn Økonomistyringsmodel: Ikke afklaret Navision Stat: Ikke afklaret Business Intelligence: Ikke afklaret Budgetværktøj: Ikke afklaret Indkøbsworkflow: Ikke afklaret økonomistyring: Ikke afklaret Godkendelse af sporbeskrivelsen Styregruppen har godkendelse sporbeskrivelsen og justeringer til sporbeskrivelsen. Udgave Dato Side 10 af 11

IT-sporet. Om IT-området

IT-sporet. Om IT-området IT-sporet Om IT-området o IT-infrastruktur: Ikke sammenhængende mellem de 9 hovedområder. Ingen mulighed for at dele systemer og ressourcer på en smidig måde. Ingen fælles bruger / identitetsstyring o

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen 4 1.2.

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Reimplementering af Prophix

Opgavebeskrivelse. Reimplementering af Prophix Opgavebeskrivelse Reimplementering af Prophix Maj 2014 2 Opgavebeskrivelse Indhold Indhold 1 Indledning 3 1.1 Generelt om Trafikstyrelsen 3 1.2 Opgavens omfang 3 2 Baggrund og forventninger 5 3 Økonomistyringsmodel

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Budgettering og forecasting

Budgettering og forecasting Budgettering og forecasting Benchmarkingundersøgelse April 2013 PwC 1 Indhold Sammenfatning 4 Budgetlægnings- og analyseomkostninger 6 Metoder og værktøjer 8 Forecasts 11 Nøjagtighed og afvigelser 13

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013.

Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013. Fælles UC IT Løsningselementer i realiseringsplan Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013 Den 8. november 2013 Indhold 1. Ledelsesresumé 2. Overordnet beskrivelse af det indledende trin 1.

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Fællesoffentligt ERP Enterprise Ressource Planning i Grønland December 2011 Dette overordnede vurderingsgrundlag

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning Pisariillisaaneq at gøre det

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet God IT Skik Berthing, Hans Henrik Aabenhus; Mogensen, Jess Kjær; Lind, Bo; Gotfredsen, Knut; Joensen, Thomas B.; Mikkelsen, Niels Thor; Nielsen, Frank S. Publication date: 2011 Document

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012 Referencedatamodelprojektet DDV integrationsmetoden Version 1.0 23. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: DDV integrationsmetoden DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Udarbejdet af: Peter Huber,

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for General Administration Bedste Praksis for Generel Administration Bedste Praksis Katalog for, Version 1.0 : Idéer til gode r Katalog over Bedste Praksis

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner

Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner Initiativ 8.2 Digitalt overblik på planområdet under Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 8. juni 2012 Udkast Projektinitieringsdokument

Læs mere

Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning

Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. FORKLARING PÅ CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER FREMTIDSMODELLEN (BLUEPRINT)... 4 3. FORMÅLET MED FREMTIDSMODELLEN... 4 4. HVEM MODTAGER FREMTIDSMODELLEN...

Læs mere

Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi

Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi Problemstillinger ved overgangen til erhvervsakademi for videregående uddannelser August 2008 Forord Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti,

Læs mere

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer GAPP Beskrivelse af hvorledes automationsprojekter kan afvikles i industrien. Projektmodel v0 2 af 46 Gode

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Servicebeskrivelse Version 1.0

Servicebeskrivelse Version 1.0 Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

27. marts 2015. Indhold

27. marts 2015. Indhold Indhold 27. marts 2015 Indledning... 2 Baggrund... 2 Dataenhedens bidrag til kontrol... 3 Dataenhedens organisering og opgaver... 4 Drift og finansiering af dataenheden... 4 Grundforudsætninger for kontrolindsatsen

Læs mere