Ved du, hvilke krav du skal overholde? INFORMATION TIL DIG SOM DISTRIBUTØR/GROSSIST, INDKØBER OG BRUGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved du, hvilke krav du skal overholde? INFORMATION TIL DIG SOM DISTRIBUTØR/GROSSIST, INDKØBER OG BRUGER"

Transkript

1 Brandsikret træ Ved du, hvilke krav du skal overholde? INFORMATION TIL DIG SOM DISTRIBUTØR/GROSSIST, INDKØBER OG BRUGER Womags information om brandsikret træ og træbaserede plader til arkitekter, rådgivere og entreprenører, som foreskriver, køber, sælger og bruger brandsikret træ. Womag er en del af Woodsafe Timber Protection, Sverige.

2 TRÆPRODUKTER SKAL VÆRE CE-MÆRKET FØR DE KAN MARKEDSFØRESE, SÆLGES OG ANVENDES I EU. CE-MÆRKET ER I ØJEBLIKKET PÅKRÆVET I FØLGENDE EUROPÆISKE LANDE. 31 LANDE Størstedelen af de produkter der fremstilles og markedsføres i EU er underlagt et obligatorisk krav om CE-mærkning. Hvis et produkt er omfattet af mærkningskravet, er dette vist i de harmoniserede produktstandarder for træbaserede plader, f.eks. krydsfiner EN 13986: 2004 og for massivt træ EN14915:2013. Kravet om CE-mærkning af et produkt er obligatorisk for producenten, men når du som forbruger og distributør påtænker at anvende, sælge, importere eller eksportere produktet, er de pågældende downstream-brugere ansvarlige for at kontrollere og sikre, at produktet opfylder de krav, som standarden angiver, og at produktet er CE- mærket og ikke forfalsket. Hvis du opdager, at produktet ikke opfylder de grundlæggende krav, og at det på trods af kravet om CE-mærkning bliver markedsført uden denne mærkning, har du pligt til ikke at bidrage til spredningen og brugen af produktet. For at gøre det hele lidt mere kompliceret for dig, så betyder CE-mærkning ikke, at produktet lever op til det nationale bygningsreglement. CE-mærkningen betyder, at produktet opfylder kravene i produktet inden for den relevante produktstandard, ikke at produktet er godkendt i henhold til nationale bygningsreglementer. Uanset om et medlemsland har udvidede krav i henhold til national byggelovgivning eller ej, er faktum det et faktum, at CE-mærket er et obligatorisk lovkrav i samtlige 31 medlemslande. Det er vigtigt at vide, at det produkt, der er indeholdt i den harmoniserede produktstandard, altid skal være CE-mærket og sideløbende også skal godkendes af de nationale bygningsreglementer. I Danmark har krav til CE-mærkning for eksempel været obligatorisk siden 2001, sideløbende med det nationale krav til materialer og konstruktioner kaldet MK-godkendelse. MK-godkendelse har intet med CE-mærkningen at gøre, og omvendt. Læs mere om de nationale regler på side 8. Byggevareforordningen (CPR) er blevet vedtaget af Europa-Kommissionen og regeringerne i 31 lande og erstatter byggevaredirektivet (CPD). Det er nu obligatorisk, at alle produkter, der falder ind under reglernes anvendelsesområde, skal være CE-mærket. Hvis produktet ikke er CE-mærket, er det ikke lovligt at markedsføre produktet i EU. SOURCE: CE-MÆRKNING ER PÅKRÆVET I FØLGENDE LANDE 1. Østrig (siden 1995) 2. Belgien 3. Bulgarien (siden 2007) 4. Tjekkiet (siden 2004) 5. Cypern (siden 2004) 6. Danmark 7. Estland (siden 2004) 8. Finland (siden 1995) 9. Frankrig 10. Tyskland 11. Grækenland 12. Ungarn (siden 2004) 13. Island 14. Irland 15. Italien 16. Letland (siden 2004) 17. Litauen (siden 2004) 18. Liechtenstein 19. Luxembourg 20. Malta (siden 2004) 21. Norge 22. Holland 23. Polen (siden 2004) 24. Portugal 25. Rumænien (siden 2007) 26. Slovakiet (siden 2004) 27. Slovenien (siden 2004) 28. Spanien 29. Sverige (siden 1995) 30. Storbritannien 31. Kroatien (siden 1. Juli 2013) (medlem siden) 2 - WOMAG 2015 WOMAG

3 Distributør Du betragtes som distributør, hvis du køber og videresælger byggevarer på det indre marked i EU. Hvis du køber et produkt fra et tredjeland, betragtes du som importør. Dit ansvar Før du kan sælge byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard, skal de være CE-mærket og forsynet med en ydeevnedeklaration. Du skal også sikre, at der er brugsvejledninger, sikkerhedsforskrifter og om nødvendigt kemiske oplysninger om produktet. Som distributør må du ikke selv udarbejde denne dokumentation. Producenten er ansvarlig for sit produkt og den medfølgende dokumentation. Øget ansvar når du sælger under eget navn. Hvis du sælger byggevarer under eget firmanavn eller mærke, betragtes du som producent og er således forpligtet til at oplyse om ydeevne og CE-mærke produkterne. Det betyder, at du har det fulde ansvar for at produktionskontrollen forvaltes på den måde, der er fastsat i forordningen og den anvendte harmoniserede standard. Det er dig, der skal have udstedt en attest for produktionskontrol fra et bemyndiget organ, hvis det er nødvendigt for produktet. Du kan finde flere oplysninger om dette ansvar på webstedet for producenter. Hvis den oprindelige producent allerede har testet produktet i overensstemmelse med den harmoniserede standard, er det muligt for dig at bruge testresultaterne og dokumentationen. Du skal have tilladelse fra producenten for at gøre dette. Som distributør har du ansvaret for, at byggevarers ydeevne ikke forringes, og at dokumentationen ikke ændres i den periode, hvor du håndterer produktet. Du er også forpligtet til at sikre, at ydeevnedeklarationen indeholder en unik betegnelse af produktet, der gør den sporbar (samme navn skal være på CE-mærket), og at fabrikanten har angivet sit firmanavn eller handelsnavn samt kontaktoplysninger på produktets alternative emballage. Som distributør har du et juridisk ansvar for at sikre ydeevnen! Hvis du har købt et produkt af en importør, så skal denne også have angivet sit firmanavn, handelsnavn og kontaktoplysninger på produktet. Hvis det ikke er muligt at angive oplysninger på produktet, kan de i stedet fremgå af emballagen eller ledsagedokumenterne. Du må ikke sælge produktet, hvis du har grund til at tro, at det ikke er i overensstemmelse med oplysningerne i ydeevnedeklarationen. Hvis du har mistanke om, at der er fejl eller mangler oplysninger i dokumentationen, skal du kontakte producenten, så han kan rette det. Levering af ydeevnedeklaration Du skal, som distributør, selv levere ydeevnedeklarationer og kemikalieoplysninger mv. til kunden. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til producentens eller importørens hjemmeside. Du kan derfor få brug for et internt system til at håndtere denne dokumentation, så det rigtige dokument kan knyttes til det rigtige produkt. Ydeevnedeklarationen kan leveres som papirudgave, elektronisk ( ) eller på hjemmesider. Bestemmelserne om distributørernes forpligtelser fremgår af artikel 14 og 15 i byggevareforordningen under "Relaterede oplysninger". Hvad er en produktstandard? Som distributør er du nødt til at holde dig opdateret. En harmoniseret standard er en europæisk standard, der er udarbejdet af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation: CEN, CENELEC eller ETSI. Den udarbejdes efter anmodning fra Europa-Kommissionen til en af disse organisationer. Producenter, andre erhvervsdrivende eller organer til vurdering af overholdelse kan anvende harmoniserede standarder til at vise, at produkter, tjenester eller processer er i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning. Referencerne for harmoniserede standarder skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Massive træprodukter og træbaserede plader skal overholde harmoniserede standarder. Den harmoniserede produktstandard for massivt træ er EN14915:2013, og for træbaserede plader gælder EN 13986:2004. Produkterne er også omfattet af bilag ZA i tillæg til standarden. Bilag ZA Brandimprægneret træ er omfattet af system 1. Produkter omfattet af bilag ZA system 3 og 4 er ikke omfattet af tredjepartsorganer, det er system 1 og 2 derimod. Når træprodukter, uanset om det er massivt træ eller krydsfiner, behandles til en brandteknisk ydeevne, der er højere end D-s2,d0, hvilket i praksis altid er en kendsgerning, skal kontrol af tredjepartsorgan og udstedelsen af licenser være et krav. Attesten skal omfatte den aktuelle træ- og krydsfinersort for at være gyldig dokumentation. 4 - WOMAG 2015 WOMAG

4 DOKUMENTATION FRA TREDJEPARTSORGAN BRANDSIKRET TRÆ SKAL DOKUMENTERES AF ET AKKREDITERET ORGAN. Dokumentation fra tredjepartsorgan. I nogle tilfælde er det nødvendigt, at et tredjepartsorgan vurderer produktet i henhold til den relevante standard. Dette kan kun udføres af organer, der er bemyndigede til opgaven af et medlemsland. Det er vigtigt, at du som distributør sikrer dig, at attesten fra kontrol- eller prøvningsorganet (CE-certifikat) er korrekt og ikke er forfalsket. Det bemyndigede organ og det unikke nummer skal fremgå af attesten. Du kan kontrollere, at organet er bemyndiget til den gældene standard på Kommissionens websted, Nando. Hvis dokumentationen virker mistænkelig, kan det være grund til at spørge det bemyndigede organ, om attesten er korrekt. På denne måde kan du undgå eventuelle problemer. En korrekt certifikat iht. CPR indeholder oplysninger og henviser bl.a. til: Producentens navn, by. Henvisning til produktstandard. Bilag ZA system 1. Hvem der har udstedt certifikatet. Aktuel træsort og detaljer. Alt. aktuelle pladematerialer. Vil du anmelde et produkt til markedskontrollen? Der er ingen formelle anmeldelseskrav. Dog bør anmeldelsen indgives skriftligt (via post eller ) og skal som minimum indeholde følgende: Produktgruppe og produktnavn/modelbetegnelse eller lignende, der gør det muligt at identificere produktet Firmanavn (hvem fremstiller produktet/hvem sælger produktet i Danmark?) Årsag til anmeldelsen (er det et spørgsmål om eventuelle mangler i dokumentationen eller på produktet?) Du kan også sende billeder eller andre oplysninger, der kan lette behandlingen. Hvis du for eksempel ved, at produktet er omfattet af en harmoniseret standard, bedes du oplyse standardens nummer. Information om REGELSYSTEM Links: Sverige: Danmark: Norge: Information CE-mærkning af et træprodukt inddeles i adskillige kompetencerkategorier. Træprodukter, som ikke ændres, dvs. træprodukter som markedsføres de samme egenskaber mod brand (D-s2, d0) kræver ikke tredjepartsdokumentation. I de tilfælde, hvor træprodukter, der markedsføres med forbedrede egenskaber mod brand, f.eks. B-s1,d0, skal ydeevnen dog undersøges og godkendes af akkrediterede organer, f.eks. med SP-certificering Det er altså ikke muligt for producenten, distributøren eller importøren selv at CE-mærke et brandbeskyttet træprodukt, der indgår i de harmoniserede produktstandarder. Alt for ofte understreges det, at brandprøvning, klassifikationsrapporter og selvstændigt udarbejdede dokumenter er tilstrækkeligt som grundlag for indkøb og markedsføring. Denne type dokumentation er ikke gyldig erstatningsdokumentation for byggevareforordningens dokumentationskrav. Husk, at dokumentationen skal indeholde den aktuelle træsort. Det er ikke muligt at dokumentere én træsort og distribuere/sælge en anden. 6 - WOMAG 2015 WOMAG

5 CE-MÆRKNING er et krav i Danmark Nationale bygningsreglementer, men der skal udarbejdes CE-mærkning til det aktuelle produkt. FORKLARING AF DOKUMENTATION OG BEGREBER I Danmark har CE-mærkning af byggevarer været obligatorisk siden Byggevaredirektivet blev vedtaget og trådte i kraft med de første standarder i Dette resulterede i Bekendtgørelse 118 fra 1998, som senere blev afløst af Bekendtgørelse 1075 fra 2008 om markedsføring og markedskontrol af byggevarer. CE-mærkning er et lovkrav i henhold til byggevareforordningen, men det betyder ikke, at de nationale bygningsreglementer automatisk er opfyldt. Danmark har en lang tradition for at stille større krav til materialeegenskaber af træmateriale end noget andet land. Begreber som klasse 1 beklædning og klasse A materialer anvendes stadig i byggebranchen som MK-godkendelse. I praksis udgøres MK-godkendelse af europæiske standarder såsom 10 (EN14135, EN ) och B-s1,d0 (EN13823, EN ). Forskellen mellem europæiske godkendelse iht. EN og national klasse 1 beklædning er, at brandegenskaberne skal være gennemgående i hele tværsnittet, mens der for klasse A materiale ikke er nogen forskel ift. B-s1,d0. Klasse 1 beklædning betyder, at træproduktet skal opfylde sammensat brandklasse 10/B-s1,d0 med egenskaber for klassificering B-s1,d0 gennem hele tværsnittet. Tykkelsen er ofte begrænset til mindst 12 mm. Klasse 2 beklædning betyder, at træproduktet skal opfylde kombinationen af 10/D-s2,d0 gennem hele tværsnittet, i praksis almindeligt træ med tilstrækkelig tæthed og en tykkelse på 15 mm. Klasse A materialer betyder, at træproduktets overflade skal udgøre B-s1,d0. Klasse B materiale betyder, at træproduktets yderlag som minimum skal udgøre D-s2, d0. I Sverige og Norge anvendes K 2 10, ikke 10 som i Danmark. Forskellen mellem disse to er det afsluttende lags tæthed, hvor 10-underlaget som minimum skal have en tæthed på 300 kg/m 3, hvorimod K 2 10 ikke begrænser det afsluttende lags tæthed tæthed. VIGTIGT AT VIDE! Både CE-mærkning og national godkendelse er et lovkrav. Den ene godkendelse erstatter ikke den anden. Eksempel: Klasse 1 beklædning med B materiale betyder, at træpladen i sig selv skal udgøre 10/B-s1,d0. Men træpladen kan beklædes med et overfladelag af klasse D-s2, d0. Klasse 1 beklædning med et overfladelag af A materiale betyder, at træplader i sig selv vil udgøre 10 /B-s1, d0 og være beklædt med et B-s1, d0-lag. I alle tilfælde af de ovenstående eksempler, skal det relevante produkt være omfattet af CE-mærkning. Produktets ydeevne skal altid deklareres gennem ydeevnedeklarationen, hvor det klart og tydeligt skal fremgå, hvem som har fastlagt ydeevnen, certifikatets referencenummer, producent, ydeevne, osv. Ydeevnedeklarationen er et lovkrav, og det er distributørens forpligtelse at kontrollere ydeevnen, inden produktet markedsføres. Hvad sker der, hvis det går galt? Hvis der opstår en situation, hvor produktet ikke opfylder dokumentationskravene og ydeevnen, ka det være nødvendigt for entreprenøren at erstatte det nuværende produkt med et andet produkt, som er godkendt. Det er fabrikanternes forpligtelse at CE-certificere deres produkt, men grossisten, der markedsfører produktet via salg til entreprenøren bærer et mindst lige så stort ansvar som producenten. Der kan findes flere oplysninger på: Produktkontaktpunkt for byggeri. Markedskontrol. Hvis produkterne markedsføres uden ordentlig dokumentation, og ydeevnedeklaration, kan dette indberettes til: CE-MÆRKNING ER OGSÅ ET KRAV I SVERIGE OG NORGE De samme regler for CE-mærkning i Danmark, gælder naturligvis også i Sverige og Norge. Den eneste forskel er, at nationale regler om krav til materialeegenskaber i Danmark ikke gælder i Sverige og Norge. Da CPD (produktdirektivet) var i kraft, var CE-mærkning frivillig i Sverige under dispensation fra Kommissionen. Denne fritagelse var tilgængelig i flere lande, men siden 1. juli 2013, hvor EUs byggevareforordning trådte i kraft, er samtlige dispensationer blevet fjernet, og kravet om CE-mærkning er blevet obligatorisk på hele det indre marked i EU. Det er vigtigt at forstå, at et produkt kan CE-mærkes på to måder. Den nemmeste måde er selv at CE-mærke produktet, hvor producenten udsteder en ydeevnedeklaration. Dog kræver udstedelse af CE-mærkning til træprodukter med forbedrede egenskaber mod brand kontrol af et tredjepartsorgan. Træprodukter med egenskaber mod brand kan således ikke CE-mærkes af producenten. Levering af dokumenter, der er benævnt som titelcertifikat, certificate, conformity of certificate mv. indeholder ikke nødvendigvis forkerte oplysninger, men de udgør ikke et korrekt udformet CE-certifikat. Et korrekt udarbejdet CE-certifikat betegnes som og omfatter: Certificate of Conformity of Performance. Henvisning til den aktuelle standard, f.eks. EN14915:2013 for massive træsorter som fyr, gran, eg med flere. Alternativt med henvisning til den aktuelle standard EN 13986:2004 for træbaserede plader såsom krydsfiner. Nærmere oplysninger om krav til luftspalte, substrat og tæthed. Certifikater skal altid udstedes af akkrediterede organer med kompetence til at udstede CE-certifikater. Et certifikat, der er udstedt af et akkrediteret organ, er gyldigt i hele EU og i alle medlemslande. BRANDPRØVNING. Indledende afprøvning af produktets egenskaber i overensstemmelse med standardmetoden til prøvning, såsom reaktion ved brandpåvirkning, EN KLASSIFIKATIONSRAPPORT. Resultatet af brandprøvningen samles og klassificeres i henhold til klassificeringsstandarden EN , for metoden EN Almindeligt forekommende fejl er forestillingen om, at en klassifikationsrapport omfatter en godkendelse til brug. Dette er forkert. En klassifikationsrapport siger intet om løbende ydeevne og omfatter ikke produktionskontrol, hvilket er et lovkrav for certificering. VIGTIGT AT VIDE! Der er en stor forskel mellem et certificeret produkt i forhold til et produkt som kun er brandprøvet og klassificeret. Selvom brandprøvningsmetoden i begge tilfælde er den samme, siger en klassifikationsrapport intet om løbende kvalitetskontrol. I Sverige har typegodkendelsesattesten længe været afskaffet som et krav i BBR, ligesom MK-godkendelse er afskaffet. Men det betyder helt sikkert ikke, at kravene til kvalitetskontrol er frafaldet. Ifølge PBA skal egenskaber bekræftes og ydeevne skal kontrolleres løbende. Den eneste måde hvorpå der kan sikres kvalitet, og det eneste godkendte system til dette, er den kontinuerlige produktionskontrol, der udføres af tredjepartsorganer såsom SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Mange aktører kender ikke betydningen og forskellen af certificeret produkt i forhold til et produkt som kun er brandprøvet og klassificeret. Et certificeret produkt blevet underlagt tredjepartskontrol, løbende inspektioner og streng kontrol af producentens kvalitetssytem, mens et enkelt brandprøvet produkt generelt ikke er underlagt løbende kontrol, inspektion osv. Brandprøvning er en engangsudgift. CERTIFICERING. Certificering kan kun udstedes af akkrediterede organer for den relevante certificering, og dokumentation skal udstedes af en instans med akkreditering til at gennemføre brandprøvning og klassificering. Certificering af et brandsikret træprodukt er omfattet af løbende produktionskontrol og reguleret af bilag ZA system 1. National certificering er omfattet af reglerne for kvalitet i BR10 PRODUKTIONSKONTROL. Aftale om produktionskontrol omfatter producentens egenkontrol, kvalitetssystemer, procedurer for prøvning, inspektion af tredjepartsorgan mv. Certificering er en livslang forpligtelse for producenten, så længe produktet er i produktion og markedsføres. Variationer af dokumentation er udbredt. Der findes variationer af den dokumentation, da både instanser og virksomheder udarbejder dokumenter, der betegnes som certifikater. Et eksempel på et dokument med titlen certifikat er "certificate of performance". I dette eksempel attesterer institutionen, at resultaterne af brandprøvning og klassifikationsrapport er korrekt, men sagen er, at dette allerede fremgår af afrapporteringen. Det er dog udformet som et certifikat og kan fejlagtigt blive opfattet som værende korrekt, men det har ingen værdi iht. kravene til CE-certificering og kan ikke bruges som grundlag for indkøb og brug. Problematikken med dokumentation, som ikke er i overensstemmelse med det af EU fastsatte certificeringskrav i henhold til byggevareforordningen, er stor. Bilag E er et værktøj til dokumentationskontrol, som kan være nyttigt, hvis man er i tvivl. Hvad har vi lært af dette? CE-mærkning er et lovkrav i henhold til byggevareforordning 305/2011. Kvalitetskontrol er et lovkrav og kan ikke påvises på anden måde end tredjepartskontrol fra et akkrediteret organ, f.eks. SP No MK-godkendelse er ikke et lovkrav, men egenskaber, der opfylder MK-kriterier, er stadig et lovkrav og skal sikres på tilsvarende måde under produktionskontrol. Typegodkendelsesattesten er ikke et lovkrav under BR10, men kvalitetskontrol af produktets ydeevne og producentens egenkontrol er. Da den løbende produktionskontrol er inkluderet i typegodkendelsesattesten, anbefales anvendelsen af typegodkendte produkter. 8 - WOMAG 2015 WOMAG

6 Noter. TJEKLISTE FØR PRODUKTET VÆLGES SYSTEM TIL EGENSKABS- OG DOKUMENTKONTROL BRANDSIKRET TRÆ I DANMARK Følgende dokumentation skal leveres, før man kan distribuere og bruge træprodukter med brandhæmmende egenskaber i Danmark. Vær opmærksom på, at CE-mærkningen ikke erstatter certificeringskravene for klasse 1 beklædning og omvendt. Ydeevnedeklaration (DoP) REACH-oplysninger. CE-mærkning af produktet i henhold til de harmoniserede produktstandarder. Klasse 1 beklædningsegenskaber ( 10/B-s1,d0), skal dokumenteres via DBI eller gennem MK-godkendelse. Klasse A materiale kan verificeres via ydeevnedeklarationen. Erklæring fra producenten. Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. BRANDSIKRET TRÆ I SVERIGE Følgende dokumentation skal leveres, før man kan distribuere og bruge træprodukter med brandhæmmende egenskaber i Sverige. Ydeevnedeklaration (DoP) REACH-oplysninger. CE-mærkning af produktet i henhold til de harmoniserede produktstandarder. Erklæring fra producenten. Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. K 2 10/B-s1,d0 kræver CE-mærkning og kan derfor kun dokumenteres via typegodkendelsesbevis. Individuelle rapporter godkendes ikke. Facadebeklædning i henhold til SP-Fire 105 kræver typegodkendelse, CE-mærkning i henhold til harmoniserede produktstandarder og godkendelse i henhold til CEN/ TS15912 DRF EXT. BRANDSIKRET TRÆ I NORGE. Følgende dokumentation skal leveres, før man kan distribuere og bruge træprodukter med brandhæmmende egenskaber i Norge. Ydeevnedeklaration (DoP) REACH-oplysninger. CE-mærkning af produktet i henhold til de harmoniserede produktstandarder. K 2 10/B-s1,d0 kræver CE-mærkning og kan derfor kun dokumenteres via typegodkendelsesbevis. Individuelle rapporter godkendes ikke. Erklæring fra producenten. Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Ingen entreprenør vil overhovedet overveje at bruge tagspær, der ikke er CE-mærket, eller bruge lamineret bygningstømmer uden godkendelse, f.eks. C24 osv. Brandbeskyttelse er omfattet af regler og krav i både nationale bygningsreglementer og den europæiske byggevareforordning. Valg af træprodukter til installation i bygninger, hvor kravet mod brand er påkrævet, kræver indkøb og brug af certificerede produkter. Sværere er det ikke WOMAG 2015 WOMAG

7 Woodsafe Timber Protection AB Box 1153, Västerås, Sverige. Besøgsadresse: Fågelbacken brandøvelsesplads Momsnummer: SE Tlf: +46 (0) Teknisk support: +46 (0) Internet: Downloadplacering: til Woodsafes personale: WOMAGTM ANSVARSFRASKRIVELSE FOR PÅLIDELIGHEDEN AF OPLYSNINGER FRA WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB: Oplysningerne heri er, efter vores bedste viden, sandfærdige og korrekte, men gives uden garanti. Da betingelserne for anvendelse ligger udenfor vores kontrol fraskriver Woodsafe Timber Protection AB (i det følgende kaldet"woodsafe") ethvert ansvar, og vi påtager os intet juridisk ansvar for skader som følge af brugen af eller tilliden til oplysningerne heri. Der tages forbehold for trykfejl. Denne udgave kan være ældre end den aktuelle udgave. Kontakt Woodsafe Timber Protection for at få bekræftet den aktuelle udgave Woodsafe Timber Protection AB Woodsafe er et registreret varemærke tilhørende Woodsafe Timber Protection AB. WOMAG TM er et varemærke tilhørende Woodsafe Timber Protection AB, Sverige.

SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ

SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ Trygt og funktionelt, døgnet rundt, året rundt Globalt testet produkt som er blevet anvendt mere end 30 år worldwide under varierende klimaforhold. Certificeret i henhold til

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Vi kontrollerer, om de fritbærende undertagsprodukter, du sælger eller anvender, er CE-mærkede, og om de egenskaber, der kræves i

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

Byggevareforordningen

Byggevareforordningen Byggevareforordningen Obligatorisk 1. juli 2013 -mærking CE-mærket fungerer som et pas, der tillader produktet på markedet i alle medlemslande samt EØS. CE-mærkningen vil fra 1. juli 2013 vise overensstemmelse

Læs mere

Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige salgssteder, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg.

Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige salgssteder, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg. 9. december 2010 Erhvervs- og Byggestyrelsen kontrollerer CE-mærkning af vinduer og yderdøre Erhvervs- og Byggestyrelsens markedsovervågning af byggevarer har til formål at sikre, at de produkter, der

Læs mere

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD Værd at vide om Byggevareforordningen og den nye standard for brandklassificering af kabler En ny standard for kabler I 2015 blev der publiceret en ny europæisk standard

Læs mere

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS VEJLEDNING Anvendelsen af glas til mange formål er i dag så udbredt i byggeri og teknologisk produktion, at dokumentation med klassifikation, type, art og værdier i det individuelle glas er blevet påtrængende

Læs mere

SIKRE KABLER ER EN PLIGT DET VED EKSPERTERNE

SIKRE KABLER ER EN PLIGT DET VED EKSPERTERNE SIKRE KABLER ER EN PLIGT DET VED EKSPERTERNE TAG IKKE CHANCER. OVERHOLD CPR BRANDSIKKERHED. FAKTA & NØGLETAL BRAND ER FORTSAT SKYLD I STOR MENNESKELIG DØDELIGHED 44% af dødsfald skyldes gas/røg 4.000 1

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Velkommen 2. 1. Generel information 2. 1.1. Hvad er Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Hvorfor forlange Nordic Poly Mark? 3

Velkommen 2. 1. Generel information 2. 1.1. Hvad er Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Hvorfor forlange Nordic Poly Mark? 3 www.nordicpolymark.com Velkommen 2 1. Generel information 2 1.1. Hvad er Nordic Poly Mark? 2 1.2 Hvad er frivillig produktcertificering? 2 1.3. Hvorfor forlange Nordic Poly Mark? 3 1.4. Hvad indebærer

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan i henhold til Byggevareforordningen

Læs mere

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj 2007 DS Certificering A/S Godkendelser og certificering Program Godkendelser og certificering CE-mærkning Godkendelser, VA og MK Certificering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut 1 Godkendelser BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes

Læs mere

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Tekniske specifikationer Harmoniserede standarder Europæiske tekniske godkendelser ETA er i forhold til standarder CE Mærkning Attestering af overensstemmelse Systemer Fabrikskontrol

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

MARKEDSKONTROL AF BÆRENDE STÅL- OG ALUMINIUMSKONSTRUKTIONER

MARKEDSKONTROL AF BÆRENDE STÅL- OG ALUMINIUMSKONSTRUKTIONER EN 1090-1 RAPPORT MARKEDSKONTROL AF BÆRENDE STÅL- OG ALUMINIUMSKONSTRUKTIONER - iht. byggevareforordningen og den harmoniserede europæiske standard EN 1090-1 Denne rapport omhandler Trafik-, Bygge- og

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013 Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Byggevaredirektivet Hvordan bliver direktivet implementeret i Danmark By- og Boligministeriet har offentliggjort

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Bliv klar til byggevareforordningen I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for byggevarer, hvis I har brug for hjælp til at komme i gang med

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Dokumentation skal på dagsorden Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukter

Dokumentation skal på dagsorden Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukter Dokumentation skal på dagsorden Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukter Peder Fynholm, Sektionsleder, pfy@teknologisk.dk, +45 7220 2333 Hvorfor er dokumentation af byggevarer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. juni 2008 Sag 08/01433 jgm/mdy/ejj-ebst Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem Fra CPD til CPR Hvad er Byggevareforordningen(CPR)? Vi går fra direktiv til forordning(eu-lovgivning) CPR er ikke en revolution, men en videreudvikling CPR gør tingene klarere og enklere CPR medfører en

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge.

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/ 10-01- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stigning Der ventes i

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

NY KABEL EMBALLAGE MED CPR OPLYSNINGER

NY KABEL EMBALLAGE MED CPR OPLYSNINGER NY KABEL EMBALLAGE MED CPR OPLYSNINGER HIKAJ 5G2,5 mm 300/500 V T500 CPR : Eca Eca I HENHOLD TIL CPR DIREKTIVET FOR BRANDHÆMMENDE KABLER TIL FAST INSTALLATION MINIMUMS KLASSIFIKATION GÆLDENDE FOR BRANDHÆMMEDE

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

ETA Danmark / Teknologisk Institut

ETA Danmark / Teknologisk Institut ETA Danmark / Teknologisk Institut VHGB Workshop 6. april 2017 Byggelovgivningen: Muligheder, når vi genanvender og genbruger? Peder Fynholm Sektionsleder M: 72202333 pfy@teknologisk.dk Thomas Bruun Adm.

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) Side 1 af 34 BEK nr 688 af 17/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-06-2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ændrer i følgende forskrifter BEK nr 118 af 16/02/1998 BEK nr 1075 af 10/11/2008

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

Krav til produkter i BR og prøvning af afløbskomponenter v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, TI

Krav til produkter i BR og prøvning af afløbskomponenter v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, TI Krav til produkter i BR og prøvning af afløbskomponenter v/ Ulrik Hindsberger,, TI 1 Krav til fabriksfremstillede produkter i Bygningsreglementet 1. Være CE-mærkede 2. eller Have gennemgået produktionskontrol

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Vandinstallationer med dokumenterede komponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Krav til drikkevandskvalitet Byggelovgivningen i Danmark Obligatorisk godkendelse af

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 688 af 17/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2616/1729-0519 Senere

Læs mere

Vejudstyr skal CE mærkes!

Vejudstyr skal CE mærkes! Vejudstyr skal CE mærkes! Som et led i det indre marked og for at fremme fri og fair konkurrence blev Byggevaredirektivet. for mange år siden vedtaget og er nu implementeret i alle EU medlemslande. Af

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Temadag om vinduer, glas og facader 11. November 2013

Temadag om vinduer, glas og facader 11. November 2013 Temadag om vinduer, glas og facader 11. November 2013 CE-mærkning af Byggevarer Byggevareforordningen(CPR) afløste Byggevaredirektivet(CPD) 1. juli 2013 Ikke den store forskel - CE-mærkningsstandarder

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april 1923. Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen.

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Dokumentation af produkter For at et tagpapprodukt kan optages i ordningen, skal der foreligge fuld dokumentation for følgende:

Dokumentation af produkter For at et tagpapprodukt kan optages i ordningen, skal der foreligge fuld dokumentation for følgende: Regler for optagelse af produkter under TOR Godkendt Definition på produkt Ved et produkt forstås her en produkttype, der er omfattet af en og samme DoP/Ydeevnedeklaration. Indtil videre godkendes kun

Læs mere

Supplerende bestemmelser for certificering af produktionsstyring for grusmaterialer til brug i permeable bærelag

Supplerende bestemmelser for certificering af produktionsstyring for grusmaterialer til brug i permeable bærelag Side 1 af 6 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF PRODUKTIONSSTYRING FOR GRUSMATERIALER TIL BRUG I PERMEABLE BÆRELAG Præambel Denne certificeringsordning er frivillig og giver producenter mulighed

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN Page 1 sur 10 Vælg sprog Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Velkommen til webstedet for Dedicateds online undersøgelse. Den webbaserede metodologi garanterer fortroligheden

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri Bæredygtigt træ i den Bæredygtigt træ i offentlige indkøb danske byggebranche og byggeri og offentlige indkøb Non-profit-organisation, der styrker FSC s brand og position Arbejder direkte med virksomheder,

Læs mere

Brandhæmmende Produkter I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Brandhæmmende Produkter I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2015 Brandhæmmende Produkter I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Indhold En GRØN brandimprægnering... side 3 Brandhæmmende plader... side 6 Brandhæmmende hårdttræ og krydsfiner... side 8 Bag om brandimprægnering...

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015 Orienteringsmøde Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold Energistyrelsen, 28. september 2015 Center for Tele i Energistyrelsen Direktiverne Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

BYGGEVARE KEND DIN. CE-mærket kort fortalt. Fabrikantens Importørens Distributørens Forpligtigelser. Genbrug og genanvendelse af byggevarer

BYGGEVARE KEND DIN. CE-mærket kort fortalt. Fabrikantens Importørens Distributørens Forpligtigelser. Genbrug og genanvendelse af byggevarer KEND DIN FABRIKANT IMPORTØR DISTRIBUTØR BYGGEVARE Denne vejledning stiller skarpt på fabrikanter, importører og distributører af byggevarer og de forpligtigelser, der følger med, når byggevarer fremstilles,

Læs mere