Statusrapport vedr. dialogmøder i 2010 For brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport vedr. dialogmøder i 2010 For brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune"

Transkript

1 Statusrapport vedr. dialogmøder i 2010 For brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune Jeannette Cold og Hanne Westergaard Januar 2011 Der er så hård en kamp om magten alle kæmper for sig selv. Er der ingen, der har sagt dem, at de slår sig selv ihjel? Lad dem lege i livstræets krone, lad dem føle, at livet er stort, lad dem skue de blå horisonter og himmelhvælvingens port.

2 Indholds fortegnelse Livstræet... s. 3 Odder Projektet 2010 s. 4 Formålet med rådgivningen og dialogmøderne. s. 4 Data om frivilligt arbejde i s. 5 Indholdet og rammerne for dialogmøderne i s. 7 Temaer. Hvad ønsker vi, og hvordan arbejder vi os frem mod målet?.. s. 9 Hvordan skal strukturen være frem over i gruppen? s. 9 Forskellige andre møder for brugere, pårørende/frivillige s. 9 Oplysninger om film, bøger, artikler og hjemmesider. s. 10 Udarbejdelse af pjecer og plakater s. 10 Vores bekymring omkring trygheden ved beboelsen omk. Rosenhuset s. 11 Besøgsvenner til brugere i Odder Kommune. s. 11 Kontakt med DH, Frivilligcenteret, Rosenhuset og Rosens Venner.. s. 11 Åben Rådgivning s. 12 Hjemmeside. s. 12 Kost, motion og psykiatri s. 12 Frivillighedsdag.. s. 13 Borgermøder s. 13 Fremtiden. s. 13 Konklusion.. s. 14 Praktiske oplysninger.. s. 15 Om gruppelederne... s. 15 Frivilligt socialt arbejde s. 15 Forsiden/kilden s. 15 Hvem er DE9, hvad står vi for og hvor er vi?. s. 16 Aktiviteter i det samlede Odder Projekt s. 18 2

3 Livstræet symboliserer med sin stamme brugeren, rødderne er de pårørende/netværket, og de enkelte grene og blade hjælpen, der gives til den psykiske syge, i form af f.eks. medicin, terapi, bostøtte o.m.a. Det er vigtigt at forstå, at rødderne er det samlede fundament, der er livgivende til resten af træet, derfor er det så vigtigt at have et godt netværk. Uden rødderne, kan resten af træet ikke trives og vokse sig stærkt. 3

4 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2010 Odder projektet fortsætter i Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og DE9 arbejdet med dialogmøder, åben rådgivning og borgermøder i Odder Kommune, primært for midler søgt fra 18 frivilligt socialt arbejde i Odder Kommune. Tilbuddet henvender sig til brugere af psykiatrien i Odder Kommune og deres pårørende, men har udviklet sig til at have det store formål, at udbrede informationer til alle borgere i Odder Kommune med interesse i psykiatrien, ligesom flere politikere og embedsmænd følger vores arbejde tæt. Nærmere information om SINDs Pårørenderådgivning og DE9 kan findes på og Hvilke foreninger der er med i DE9 samt fællesrådets vision og mission se side 14. På websiderne kan Statusrapporterne fra de foregående år læses. Dialogmøderne har givet en stor gensidig forståelse mellem brugere og pårørende. De fleste der kommer til dialogmøderne har været med siden opstarten i efteråret Et årligt tilbagevendende dialogmøde med politikere og embedsmænd i Odder Kommune har vist sig at være til gensidig gavn, hvilket åbnede op for informationer mellem alle parter. Projektet ville ikke have nået det aktivitetsniveau det har, hvis der ikke der var tilknyttet en professionel tovholder, der koordinerer og kommer med vigtige informationer om psykiatrien. Vi ved, at der er behov for synliggørelse af vore tilbud dialogmøder og rådgivning idet der stadig er megen tabu i forbindelse med psykisk sygdom både for den psykiske syge og dennes pårørende og netværk i bredere forstand. Derfor har vi brug for flere økonomiske midler til annoncering og andet PR materiale, så borgerne i Odder Kommune tør bruge vore tilbud. Formålet med rådgivningen og dialogmøder er at Give oplysning om det at være bruger og pårørende i det psykiatriske system. Tilbyde bruger og pårørende støtte og rådgivning i akutte eller længerevarende stressituationer. Forebygge psykiske og sociale problemer ved at fortsætte med dialogmøder/temamøder. Arbejde aktivt på et samarbejde med distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien i Odder kommune, samt andre mulige samarbejdspartnere. Formidle viden fra SINDs Pårørenderådgivning og DE9s arbejde videre til samarbejdspartnere og det offentlige, med henblik på at nedbryde fordomme om det at være sindslidende eller pårørende til en sindslidende. 4

5 Ydelser vedr. frivilligt arbejde i SINDs Pårørenderådgivning og DE9 i Odder Kommune har i 2010 ydet frivillig støtte og rådgivning til pårørende og brugere 11. rådgivninger á 2 timer december undtaget 21 dialogmøder á 2 3 timer juli undtaget 1 borgermøde et liv med ADHD, fokus på unge, voksne og deres pårørende. 1. borgermøde Kost og psyke med fokus på ADHD. s mellem dialoggruppen/lokal kontaktperson i Odder og tovholder/supervisor ca. 500 mails. Dialogmøderne har haft kontakt med 4 brugere og 13 pårørende i løbet af 2010 Rådgivningen i Odder har haft kontakt med 6 pårørende fra en til flere gange. Rådgivningen i Odder har haft flere bisidderfunktioner. SINDs Pårørenderådgivning og DE9 i Århus har ydet frivillig støtte og rådgivning til 22 pårørende fra Odder Kommune der har henvendt sig direkte til SIND s Pårørenderådgivning. Flere personer har deltaget i undervisning i Århus for frivillige rådgivere. 1. person har deltaget i SIND Landsforenings pårørendekursus i 2 dage. SINDs Pårørenderådgivning og DE9 i Århus har afholdt udgifter til 1 børnegruppe med en lønnet børnegruppeleder fra SP.r og DE9 i Odder Kommune. 9 børn fik forsamtale. 5 børn sagde ja til tilbudet. Forløbet var 9 gange 2 timer med forældre og søskende i form af midtvejssamtaler og afsluttende samtale, hvor forældre får viden om gruppens temaer og barnets ressourcer og dilemmaer. Familier som har brug for mere støtte blev tilbudt hjælp i familiecenteret. Gruppeleder fra Odder Kommune var Anna Grethe Dalum fra familiecenteret. Gruppeleder fra SIND s Pårørenderådgivning var Ann-Dorthe Petersen Ud over det lønnede arbejde fra SIND s Pårørenderådgivning, er der lagt mange frivillige timer. Specifikke emner og opgaver i 2010: Annonceret - Borgermøde sammen med DHI Et liv med ADHD. 30/3 7/4 14/4 - Borgermøde Kost og psyke med vægt på ADHD. 15/9 22/9 - Dialogmøder Tabu og fordomme 27/4 - Håb og Tro 9/6 - Sammen kan vi mere 27/10 5

6 15/1 15/6 10 dialogmøder om deltagernes aktuelle situation samt emner vedr.: selvmord, håbet, tabu og fordomme, møde med politiet om misbrug, analysen af psykiatrien i Odder Kommune, overdødelighed blandt psykisk syge. 15/4 Borgermøde om ADHD 2/8 21/12 11 dialogmøder om deltagernes aktuelle situation samt emner vedr.: Dialogmøde med journalist Hans Jørgensen fra Horsens Folkeblad Artikel i Horsens Folkeblad og Odder Avis Håbets mødested 5/10 Dialogmøde med Socialudvalget ved Sanne Rubinke og Annette Møller 19/10 11/9 Frivilligdag med stand og konkurrence. 23/9 Borgermøde om Kost og psyke med fokus på ADHD. 23/3 2 pårørende indvalgt i Rosens Venner. 2/12 2 pårørende medvirker i optagelse i Senior-TV i Århus. De berørte. Udsendes i 2011 på TV2 Østjylland. En pårørende er gået aktivt ind i DH som repræsentant for Sind Vedr. bisidderfunktion. Der har været få henvendelser, men til gengæld henvendelser, der har krævet meget tid. Bl.a. har 1 henvendelse udmøntet sig i en bisidderfunktion, foretaget af en af de frivillige i gruppen, der har gennemgået et kursus under SINDs Pårørenderådgivning i Risskov. Det var en bisidderfunktion, hvor den frivillige var med i kontakten til en brugers kontaktpersoner sammen med den pårørende. Gruppens sammensætning. Gruppens sammensætning består af vekslende 4-5 mænd og kvinder. I løbet af året, har der været gæster, for at møde os. Gruppens aldersspredning er ca år. I alt har der været 4 brugere og 13 pårørende i dialoggruppen gennem året. Aldersspredningen er en stor styrke, da de ældste har været pårørende gennem mange år, og har mange erfaringer at give de yngre deltagere. Hvert møde har et punkt der hedder siden sidst, hvor vi informerer hinanden om vores aktuelle situation, og især hvad der har at gøre med det psykiske, men også andre ting bliver drøftet, når der er et ønske fra en deltager om det. Især prøver vi at give plads til de nye, der kommer i gruppen, så de kan komme ind i det stærke fællesskab vi har. I gruppen er der sideløbende knyttet personlige venskaber, hvor der gennem året har været privat kontakt. Det har været i form af pårørende støtte på kryds og tværs. I 2010 har der ikke været nedsat nogen arbejdsgruppe til den egentlige planlægning af vores aktiviteter. Det meste bliver planlagt, når der er åben rådgivning, hvor der næsten altid er tid til overs. Ellers bruges mail og telefon mellem den professionelle tovholder og den lokale kontaktperson. Det der tager længst tid at planlægge er borgermøderne. Stadig er hele gruppen med i de endelige beslutninger. Den lokale kontaktperson får nu også henvendelser uden for møderne et frivilligt, ulønnet arbejde. Der er tale om kortere rådgivninger af ca. 10 personer. 6

7 Samarbejde med Rosenhuset. I håbet om at få skabt mere liv omkring Rosenhuset i aftentimerne og i weekenderne, er 2 pårørende fra gruppen gået ind i arbejdet i Rosens Venner. Det går langsomt med samarbejdet med Rosenhuset, da det stadig føles svært at lukke os ind som frivillige. En anden pårørende fra vores gruppe, har haft højtlæsning for brugerne i Rosenhuset i efteråret, og fortsætter muligvis igen i foråret. Vi håber fremadrettet, at få meget mere samarbejde med Rosenhuset til glæde for brugerne. Indholdet af dialogmøderne Forløbet af dialogmøderne i 2010, har været at mødes fast den 1. og 3. tirsdag i hver måned i Frivilligcenteret i Pakhuset fra kl , dog ofte til I 2010 har der som nævnt været 21 dialogmøder og 11 møder i den åbne rådgivning, hvor der hver gang er en professionel terapeut og den lokale kontaktperson eller en anden fra gruppen. Der har været en stor mødedisciplin i gruppen. Der udsendes referater fra samtlige møder til alle der deltager i gruppen, også selv om man er forhindret en enkelt gang og har meldt afbud. Fra møder af stærk personlig karakter, laves der dog et kortere og mere anonymt referat til dem, der ikke har deltaget i det møde. I det hele taget gør vi meget ud af, at anonymisere referaterne, så indholdet kun kan genkendes af mødedeltagerne. I 2010 har vi som tidligere beskrevet annonceret nogle af vores møder i Odder Avis, da det er vigtigt at udbrede kendskabet til vores arbejde i Odder. 7

8 Rammerne for dialogmøderne. 1. Dialogmøderne er åbne for brugere og pårørende fortløbende. 2. Hvis man bliver forhindret i at komme, bedes man ringe til Hanne Westergaard eller Jeannette Rygning foregår kun udenfor. 4. Pauser 1 gang af 10 min. i løbet af de to timer fra Mobiltelefoner skal være slukket under møderne. I særlige situationer kan den være åben, hvor gruppen har fået meddelelse herom. 6. Tavshedspligt. Hvad der bliver sagt til møderne af personlig karakter, har vi en gensidig tavshedspligt overfor hinanden. Hvis vi vil fortælle noget fra mødet til en anden, er det anonymt uden at nævne navne og andre følsomme oplysninger f.eks. hvor vedkommende bor, beskæftiger sig med, familiesituation med videre. Hvis vi referere et emne, vi har diskuteret, kan vi sige, at en sagde sådan og sådan, hvorved det forbliver generelt og anonymt. 7. Vi opfordres til at tale højt og tydeligt på grund af evt. hørenedsættelse. 8. Vi opfordres til at melde fra eller sige nej hvis vedkommende synes, at der spørges for tæt ind til ens situation. 9. Hvis vi finder et citat, en artikel, et digt som kunne være godt at læse eller diskutere, opfordres vi til at tage det med. Vi har adgang til en kopimaskine. 10. Vi vil så vidt muligt starte hvert møde med en siden sidst runde. 11. Vi vil slutte hvert møde med, hvordan mødet har været. Er der noget vi kan ændre, huske på, eller glæde os over. 12. Der laves et referat fra hvert møde, som sendes ud til deltagerne inden det følgende møde. Så vidt muligt afsluttes referater med foreløbige punkter til næste møde. 13. Deltagerne kan evt. tage andre pårørende med, når der er et emne oppe, som kunne være af særlig interesse. 8

9 Temaer. Hvad ønsker dialoggruppen, og hvordan arbejder vi os frem mod målet? Hvordan skal strukturen være frem over i gruppen? Løbende taler vi om, hvilke emner vi gerne vil arbejde med. Følgende ting blev formuleret som det, vi ville arbejde med: Vi vil gerne samarbejde med Rosenhuset Rosens Venner, og være medvirkende til at skabe noget uden for Rosenhusets begrænsede åbningstid. Vi vil arbejde på at Odder Kommune får et bredere døgntilbud for brugere tilknyttet Rosenhuset og deres pårørende. Vi ønsker fortsat rådgivning med en professionel person og frivillige. Dialogmøder/temamøder skal fortsætte med emner, som deltagerne ønsker. Vi vil arbejde med at sikre os, at information om SINDs Pårørenderådgivning og DE9 kommer ud som pjecer og plakater på synlige steder. Vi skal sikre os lokaler til fortsatte dialogmøder, grupper og til rådgivning. Sæt psykiatrien på valgplakaten i Gå til vælgermøder, og se hvilke partier der har fokus på psykiatrien. Håb og tro belyst gennem DVDer, artikler og diskussion deltagerne imellem. Nada og tankefelt terapi anvendt i praksis på OK-Center Enghaven Vi er klar over, at det tager tid at gøre opmærksom på hvad vi kan tilbyde i gruppen, men i 2010 føler vi, at der har været meget fokus på os og det vi arbejder med. Artiklen i Horsens Folkeblad og Odder Avis Håbets mødested har mange reflekteret på, og vi er glade for at have et godt samarbejde med disse 2 aviser. Forskellige andre møder, hvor brugere, pårørende og frivillige har deltaget. Gennem hele året, er vi holdt orienteret om, hvad der holdes af møder og arrangementer inden for psykiatrien i Region Midt, og for frivillige generelt. Dialogmøde i Frivilligcenteret med Odder Kommune og frivillige foreninger Generalforsamling i Frivilligcenteret Generalforsamling i SINDs Pårørenderådgivning Region Midtjylland Dialogmøde med Odder Kommune og Frivillige Foreninger Årsmøde i Rosens Venner Weekend kursus om Pårørenderådgivning i Ringe Foredrag ved Arnhild Lauveng om håbets betydning for menneskets udvikling indenfor psykiatrien arrangeret af Center for Socialfaglig Udvikling Generalforsamling i DE Årsmøde i DH Tilsynsbesøg i Rosenhuset

10 Møde med leder af socialservice Britta Kempel, angående udveksling af erfaringer om psykiatrien i Odder Kommune Psykiatri topmøde i København Sindets dag 10. oktober Temaaften Psykinfo om selvmord 2. december Uddeling af Odder Kommunes handicappris - I mange af disse arrangementer deltog en eller flere fra vores gruppe, for at samle viden og inspiration til vores eget arbejde, og for at udbrede kendskabet til tilbuddene i Odder, der er unikt, ved at det har både brugere og pårørende med i samme gruppe. Oplysninger om film, bøger, artikler og hjemmesider. Vi er alle optaget af det at være brugere eller pårørende. Vi er alle stadig søgende efter ny viden og udvikling af os selv, som gør os bedre rustet til at klare både det at have en psykisk sygdom, og det at være pårørende. På møderne orienterer vi hinanden om, hvad vi har set eller læst bl.a. referater fra psykiatritopmødet den 2. oktober og nyhedsbreve under Ved dialogmøder har vi i 2010 anvendt følgende DVDer, lånt på PsykInfo Risskov, eller fra udsendelser på DR: DVD interview om selvmord med Reimer Bo DR1 Profilen og Poul Nyrup Rasmussen. DVD interview med psykiater Tuula Wallsten om håbet. DVD om ADHD Et liv i kaos. DVD interview med skuespiller Henning Jensen og hans depressioner og interview med Anne Marie Helger om det at være psykisk syg. Udarbejdelse af pjecer, plakater og indlæg til Frivilligcenterets Nyhedsbrev. Vi har vores pjece placeret mange steder rundt i Odder, og følger løbende op på, om der mangler pjecer. I forbindelse med borgermøderne, har vi lagt et stort arbejde i at udbrede kendskabet til mødet. Vi aflægger besøg rigtig mange steder og udleverer materiale. Endelig har vi en stor gruppe vi sender mail til om arrangementerne, bl.a. hele byrådet og nogle embedsmænd ved Odder Kommune. Vi har haft indlæg om vort tilbud i alle af Frivilligcenterets Nyhedsbreve. Vi har sendt brev til alle læger, menighedsråd og præster i Odder Kommune om tilbud til pårørende og psykisk syge. 10

11 Vores bekymring omkring trygheden ved beboelsen omkring Rosenhuset Som tidligere beskrevet, har vi haft en artikel i Odder Avis, hvor vi fortæller om vores bekymring for brugerne, der er bosiddende i bebyggelsen ved Rosenhuset. Vi har brugt meget tid på at tale om de problemer, der stadig er med alkohol misbrug, salg af stoffer og pengeafpresning. Netop dette problem, gav os ideen til at invitere politikommissær Kristian Harlev, der har arbejdet som leder af specialpatruljen i 5 år (tidligere uropatruljen). Flere fra gruppen har oplevet, at personer går rundt ved dørene, og at de svageste brugere bliver offer for disse personer. Det skaber utryghed hos de berørte brugere, og frustrationer hos de pårørende. Vores oplevelse er også, at der gennem det sidste år er blevet mere ro, da 2 misbrugere er fraflyttet bebyggelsen. Vores brugere giver også meget klart udtryk for, at de mangler åbning af Rosenhuset i aften- og weekend timerne, hvor tiden kan føles meget lang og utryg. Rosenhuset er lukket fra fredag middag til mandag morgen. Besøgsvenner til brugere af psykiatrien i Odder Kommune Desværre har vi ikke fået gang i SINDnettet, som er en ordning med besøgsvenner til psykisk syge. Vi er for få i gruppen til at løfte opgaven. SINDnettet er en aktivitet, som har sit udspring i Århus. Ønsker vi det indført i Odder Kommune med en betalt tovholder som i Århus, skal vi søge særskilt midler hertil i Odder Kommune. Vi ønsker os at få tilstrækkelig 18 midler i 2011, så der kan igangsættes en massiv annoncering, samt undersøge mulighederne for en besøgsordning. Kontakt med DH, Frivilligcenteret, Rosenhuset og Rosens Venner. Vi er gennem flere år blevet opfordret til at stille en repræsentant i DH Odder. Efter at have arrangeret borgermødet om ADHD i samarbejde med DH, besluttede en fra gruppen sig til at deltage mere aktivt i DH. Indtil videre er det som observatør. Vi ved det er et vigtigt høringsorgan. Vi benytter stadig lokalet i Frivilligcenteret til vores dialogmøder og åben rådgivning. Ligeledes benytter vi os af at få trykt plakater og pjecer i Frivilligcenteret, ligesom vi får hjælp til opsætning af annoncer til aviserne. Vi mener det er en god ide, at der er et samlet sted for foreningerne, der kan støtte hinanden og udveksle viden. Siden foråret 2008 har vores gruppe haft medlemmer i bestyrelsen i Rosens Venner m.h.p. at få et godt samarbejde med Rosenhuset, og for at oplyse brugerne og deres pårørende om, at vores gruppe er til stede i Odder. Vi arbejder fortsat på, at få kontakt med flere brugere og pårørende, som har lyst til at være med i vores arbejde, eller blot vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde i Odder, og mulighederne for at henvise til mere professionel hjælp. 11

12 Åben Rådgivning Siden august 2008, har vi haft vores åbne rådgivning, med en professionel terapeut fra SINDs Pårørenderådgivning og en af os frivillige. Den åbne rådgivning finder sted den sidste mandag i hver måned fra kl i Frivilligcenteret. I tidsrummet for den åbne rådgivning, kan der rettes henvendelse på tlf , som udelukkende er Odderrådgivningens telefon. Vor kontaktperson i Odder kontaktes også jævnligt. Der skulle gerne komme en synergieffekt mellem dialogmøderne og rådgivningen. Hjemmeside Vi har oprettet en hjemmeside på adressen som en af de pårørende står for. Vi arbejder på at lave siden pænere og mere imødekommende. Indtil videre henviser vi på denne side til og Kost, motion og psykiatri Som for alle andre mennesker, er kost og motion meget vigtig for psykisk syge, og Odder Kommune arbejder aktivt med at gøre en stor indsats for alle borgere i Odder Kommune. Vi har med vores borgermøde om Kost og psyke med fokus på ADHD også sat ekstra fokus på dette emne i år. Vi ved, at psykisk syge har et ekstra behov for hjælp, til at få sund kost og motion. De 2 medlemmer fra dialoggruppen der er gået ind i Rosens Venner, har fået et kursus under VUC i gang i Rosenhuset i efteråret. Desværre uden den store succes. Kun 5 brugere fuldførte kurset. Det viser, at der skal virkelig stor støtte til at få denne svage målgruppe motiveret. Der er evidens for, at sund kost og motion har en stor gavnlig virkning på psykisk sygdom. Det er et stort problem for mange brugere, at de har et stort forbrug af rusmidler og cigaretter. Også store vægt problemer, gør sig gældende for mange brugere, da det bl.a. er en af bivirkningerne af den nødvendige medicin. Mange følgesygdomme, kan formentlig undgås, ved en massiv indsats, for at hjælpe psykisk syge til et sundere liv. Vi har megen ros til Analyse af Psykiatriområdet i Odder Kommune der er foretaget af Odder Kommune. Den beskriver mange af de ting, vi har påpeget som vigtige. 12

13 Frivillighedsdag Lørdag den 11. september 2010 blev der holdt Frivilligdag i Odder, hvor SINDs Pårørenderådgivning og DE9 i Odder deltog. Det blev en god dag, hvor de forskellige foreninger/grupper fik talt sammen, bl.a. om at samarbejde på tværs af foreninger om evt. tiltag. Selv har vi gjort det med DH i Vi havde et bord med pjecer og andet materiale. Endvidere havde vi lavet en konkurrence med en række spørgsmål om SINDs Pårørenderådgivning og DE9, som publikum kunne besvare. Der blev trukket lod om de rigtige besvarelser. Borgermødet den 15. april 2010 Borgermødet om ADHD samlede ca. 250 deltagere, en fantastisk succes. Der var oplæg fra overlæge psykiater Kirsten Larsen, Regions psykiatrien i Horsens en voksen bruger med ADHD, der fortalte om sit liv med ADHD formanden for lokalafdelingen af ADHD, der fortalte om sine erfaringer med egne børn med ADHD pædagog og massør Michael Gammelby Bonde, om sine erfaringer med personer med ADHD, herunder brug af massage, socialudvalgsformand Sanne Rubinke om analysen af psykiatriområdet i Odder Kommune. Borgermødet den 28. september 2010 Borgermøde om Kost og psyke med fokus på ADHD er en opfølgning på det første borgermøde. Der var oplæg fra Ernæringsterapeut Karen Nørby, der også er forfatter til flere bøger. Mere kan læses på Fremtiden og aktuelt 2011 Vi ønsker også i fremtiden, at arbejde videre som en gruppe under SINDs Pårørenderådgivning og DE9. En forudsætning for en rådgivning til brugere og pårørende er, at der er en lønnet professionel tovholder, som også kan være koordinator, konsulent og supervisor for dialogmøderne. Dette er vigtigt, da det kræver en stor arbejdsindsats hele tiden at være opdateret med, hvad der foregår inden for psykiatrien såvel i Odder Kommune, i Region Midtjylland og på landsplan, og som vi kan formidlere videre, når vi får informationerne. Vi vil arbejde på at være så selvstændige som muligt, men vi har brug for fortsat hjælp. 13

14 Med denne statusrapport for 2010 lægger vi op til at søge 18 midler i 2011, så vi har mulighed for at lave arrangementer og PR. materiale m.m. Vi er en gruppe i Odder, der meget gerne vil i kontakt med flere brugere og pårørende, for på den måde at stå endnu stærkere, og få et bredt samarbejde mellem alle, der har berøring med det psykiatriske system i Odder Kommune. Hvordan vores dialogmøder bliver fremover, afhænger helt af, hvem der kommer til møderne. Vi vil hele tiden tilrettelægge møderne, ud fra den aktuelle deltagerskare og ønskerne der kommer herfra. Vi ser frem til at få flere tilbud om undervisning, for på den måde at blive endnu stærkere i at rådgive andre inden for psykiatrien, både i Odder Kommune, men også ved at informere om andre tilbud inden for SINDs Pårørenderådgivning og DE9. Konklusion Gruppens samlede indflydelse og indsats Ved dialogmøderne har vi haft en meget åben dagsorden, hvor vi ofte drøftede ting, der ikke var med på dagsordenen, når det var noget der havde en fælles interesse. På den måde, har vi arbejdet som en dialoggruppe med et meget stort engagement. Gennem året har alle deltagere haft ting, vi har haft brug for at tale om og rådføre med de andre pårørende og brugere. Der er en meget stor åbenhed, fortrolighed og omsorg i gruppen for hinanden. Der lægges i gruppen et stort arbejde i at arrangere borgermøderne, som vi tror, er til gavn for mange med tilknytning til psykiatrien i Odder Kommune, enten som bruger, pårørende, politiker, embedsmænd og ansatte inden for socialpsykiatrien. Det har vist sig, at vores borgermøder har mødt stor interesse fra OK-Center Enghaven som Odder Kommune samarbejder med. Vi er lidt for få til at løfte de mange opgaver, og ser frem til, at der i 2011 vil komme nye deltagere til vores gruppe. Ingen af deltagerne i gruppen fra 2010 har ønsket at stoppe, men der har været bemærkninger om, at det måske vil ske. Ikke af mangel på interesse, men simpelthen fordi det kræver utrolig mange kræfter og tid at være pårørende. Vi er først og fremmest brugere og pårørende, samtidig med at vi er frivillige og meget gerne vil være medvirkende til, at de brugere og pårørende der har brug for hjælp, kan få hjælpen tilbudt, ikke kun fra SINDs Pårørenderådgivning og DE9, men også ved at vores gruppe har en god dialog med politikere, embedsmænd i Odder Kommune samt med lokalpsykiatrien. På den måde får vi formidlet vores ønsker om forbedringer inden for hele det psykiatriske system i Odder Kommune. 14

15 Praktiske oplysninger Gruppeleder/tovholder: Jeannette Cold, tidligere ergoterapeutlærer, Korshøjen 57, 8240 Risskov. Tlf.: mob Medlem af SINDs Pårørenderådgivning Region Midtjylland, Skovagervej 2, opgang 65, Århus Universitetshospital i Risskov, 8240 Risskov tlf.: Rådgivere. Odder projektet har haft en professionel rådgiver og en fra dialoggruppen i Terapeut Jeannette Cold Se overfor Hanne Westergaard medlem i dialoggruppen Søkrogen 15B, 8300 Odder. Tlf Frivilligt arbejde 18 midler eller driftstilskud. For at få et projekt som det her beskrevne i Odder Kommune til at fungere, er det nødvendigt at have en økonomi, der giver mulighed for at lønne en tovholder, der har ansvar for, at projektet lever op til målene for projektet. at give oplysninger om det at være bruger og pårørende i det psykiatriske system at støtte og rådgive hinanden i et socialt fællesskab at formidle erfaringer fra dialogmøderne videre m.h.p. at nedbryde fordomme om det at være sindslidende eller pårørende til en sindslidende. Tovholderen har lagt mange frivillige timer i Odder Projektet. Alle møder, referater, rådgivning individuelt eller telefonisk samt mange andre arbejdsopgaver er ulønnet arbejde, hvilket har været nødvendigt for at nå til det punkt vi er nu. Tovholderen får betalt sin kørsel mellem Odder og Aarhus. Afsluttende skal det siges, at det har været utrolig spændende, meningsfuld, udviklende og givende at arbejde i en fælles gruppe af brugere og pårørende, der alle viser så stor en interesse og udholdenhed. Vi føler, at vores arbejde giver resultater, og er stolte, når vi ser tilbage på, hvad vi har beskæftiget os med siden opstarten i Forsiden/kilde: Livstræet og 3. vers fra sangen Livstræet, skrevet af Erik Lindebjerg. Jeannette Cold Hanne Westergaard 15

16 Hvem er DE9, hvad står vi for - og hvor er vi? DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland. DE9 er baseret på en fælles erkendelse af, at man kan opnå mere, når man arbejder sammen, end når man arbejder hver for sig DE9 s formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for pårørende til psykisk syge. Dette gøres bl.a. ved at fremme rådgivning, støtte og krisehjælp til pårørende, at oplyse om og synliggøre de særlige behov for hjælp, som pårørende til psykisk syge har samt ved at formulere social og sundhedspolitiske synspunkter på områder med relevans for pårørende til psykisk syge. DE9 foreninger. DE9 startede i 2001 med en fælles konference Portræt af en pårørende i samarbejde med daværende Århus Amt. Her var for første gang 9 foreninger samlet, der havde pårørendearbejde som et af deres formål. Et fællesråd blev stiftet den10. juni 2004 med navnet DE9 foreninger for pårørende til psykisk syge i Århus Amt. Navnet DE9 blev vort LOGO uanset hvor mange pårørende- foreninger, der er med. Den 6. september 2007 skiftede vi navn til DE9 - et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midtjylland. Som medlemmer optages foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midtjylland. Det er pårørendeforeninger og pårørendegrupper i patientforeninger/blandede foreninger. Interesserede foreninger kan henvende sig til DE9 med anmodning om optagelse. Hvis der i regionen er flere lokale foreninger/grupper inden for samme landsforening, optages disse foreninger/grupper under ét som medlem. Medlemsforeningerne Der er i øjeblikket 8 aktive medlemsforeninger i DE9. Herudover er der 1 forening, der har været med i samarbejdet, men som pt. ikke er aktive. Tværgående foreninger SINDs Pårørenderådgivning, Region Midtjylland Sindslidendes Vilkår, Århus. Diagnose-relaterede foreninger ADHD-foreningen, Midt - Østjylland Autismeforeningen, Region Midtjylland Landsforeningen mod Huntingtons Chorea OCD - foreningen PS LANDSFORENING Pårørende til spiseforstyrrede Depressions Foreningen Associeret medlem Landsforeningen mod Huntingtons Chorea * Forening der pt. ikke er aktive i DE9: Alzheimer Foreningen 16

17 *Som associerede medlemmer optages foreninger, der opfylder betingelserne for at blive medlem, men som af formelle eller principielle grunde ikke kan optages (fx. fordi deres egne vedtægter udelukker medlemskab). Hvor finder man DE9? DE9 er hjemmehørende i Århus og har aktuelt aktiviteter i Randers, Silkeborg, Odder og Horsens Kommuner. DE9 arbejder på sigt på at etablere tilbud til pårørende i alle de byer i Region Midtjylland, hvor der er psykiatriske sygehusafdelinger. Det er Århus, Rander, Silkeborg, Viborg, Skive, Herning, Holstebro og Horsens. Endvidere ønsker vi satellitter i mindre kommuner som er tilfældet i Odder. DE9 s vision og mission. Et helt liv for alle mennesker DE9 s vision Det er DE9 s vision, at menneskerettighedernes artikel 1 også skal komme til at gælde for psykisk syge og deres pårørende, så vi bliver behandlet ligeværdigt og får lige rettigheder. Det er DE9 s vision, at FN s konvention om handicappedes rettigheder gennemføres i Danmark således at psykiske og fysiske handicaps ligestilles. D9 s mission Det er DE9 s mission at sikre/fremme det hele liv for psykisk syge og deres pårørende. Psykisk syge og deres pårørende skal forstås og mødes både på det fysiske, det psykiske, det sociale og sjælelige plan. Respekt for brugerne. DE9 arbejder for størst mulig inddragelse af de pårørende - fordi vi tror, at det er brugernes ønske og i brugernes interesse. Inddragelse af de pårørende skal naturligvis altid ske under respekt af brugerens rettigheder og integritet. DE9 s mål og De 9 principper se 17

18 DE9 og SINDs Pårørenderådgivning i Odder Kommune / 5 Borgermøde. Fokus på bruger og pårørende indenfor psykiatrien. 28/8 Første dialogmøde 28/9 Frivilligdag med en stand. 3/10 Oplæg til møde. Sund også med en kronisk sygdom. 4/10 Indlæg på temadag i Århus At arbejde med stemmer. 20/10 Dialogmøde med politiker og leder af Rosenhuset dialogmøder. Statusrapport over børnegruppe sammen med Odder Kommune /3 En repr. vælges ind i Frivilligcenterets bestyrelse. 21/4 Inspirationsmøde i Frivilligcenteret med oplæg om DE9. 6/9 Frivilligdag med stand og konkurrence. 10/9 Borgermøde Ondt i livet i Kirkecenteret. 22/9 Indlæg ved workshop i Horsens om angst. 2/12 Borgermøde Sammen finder vi vejen i psykiatrien dialogmøder 5 rådgivninger Statusrapport for personer har deltaget i undervisning for frivillige. 1. børnegruppe med en lønnet børnegruppleder sammen med repr. fra Odder Kommune 1.pårørende har deltaget i en seniorundersøgelse. 18

19 2009 Feb. og marts. 2 dialogmøder om depression og 2 dialogmøder om angst. 16/3 Besøg på O.K - Centeret Enghaven Søvind. 31/3 To repr. vælges ind i Rosens venner. 29/4 Oplæg fra seniorpårørende ved reception Senior pårørendes hverdag og deres møde med systemerne. 19/9 Frivilligdag med stand og konkurrence. 22/9 Møde med Odder Kommune vedr. Analyse af psykiatrien 23/9 Borgermøde Tør du bede om hjælp Okt. DE9Info. Artikel Den glemte generation fra en seniorpårørende fra Odder. Nov. og dec. 3 dialogmødre om angst, depression og stress dialogmøder rådgivninger - Statusrapport for person har deltaget i undervisning for frivillige. 1 børnegruppe med en lønnet børnegruppleder sammen med repr. fra Odder Kommune. 1. større bisidderfunktion med flere møder /1 15/6. 10 dialogmøder om deltagernes aktuelle situation samt emner vedr. selvmord, håb, tabu og fordomme, møde med politi, et liv i kaos om ADHD. 15/4 Borgermøde. Et liv med ADHD. Fokus på unge, voksne og deres pårørende 11/9 Frivilligdag med stand og konkurrence. 23/9 Borgermøde Kost og Psyke med fokus på ADHD. 5/10 Dialogmøde med Journalist Hans Jørgensen Horsens Folkeblad. 8/10 Artikel Håbets mødested i Horsens og Odder lokalaviser. 11/10 Møde med Britta Kempel leder af Social Service i Odder Kommune. 19/10 Dialogmøde med Socialudvalgte ved Susanne Rubinke og Anette Møller dialogmøder rådgivninger Statusrapport børnegruppe med en lønnet børnegruppeleder sammen med repr. fra Odder Kommune. Flere bisidderfunktioner. DE9 er et samarbejde mellem -ADHD foreningen Midt Østjylland Landsforeningen Autisme, Kredsforeningen Østjylland - Landsforening mod Huntingtons Chorea - OCD foreningen - PS. LANDSFORENING - Pårørende til spiseforstyrrelser - SIND s Pårørenderådgivning Region Midtjylland - Sindslidendes Vilkår. 19

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Et helt liv for alle mennesker

Et helt liv for alle mennesker Et helt liv for alle mennesker Principprogram for DE9 Juni 2009 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2,Århus

Læs mere

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9.

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Årsberetning 2011 Til behandling på generalforsamlingen d. 7. juni 2012 Indledning 2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Presset på det psykiatriske område fortsatte

Læs mere

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer:

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer: Årsberetning 2012 Netværk og arrangementer: Vi har nu 12 netværk fordelt over vores kreds, så det netop afsluttede Netværksprojekt som vi fik midler fra Socialministeriet til at lave, har båret frugt.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

ÅRSBERETNING. om Lokalafdelingens virksomhed BEDRE PSYKIATRI Aarhus Lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende

ÅRSBERETNING. om Lokalafdelingens virksomhed BEDRE PSYKIATRI Aarhus Lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende ÅRSBERETNING om Lokalafdelingens virksomhed 2014 Skrevet af: Kristian Buhr, formand Lise Buhr, næstformand Heidi Christensen, bestyrelsesmedlem Thyge Buhr, bestyrelsesmedlem Lykke Garding, bestyrelsesmedlem

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Kristian Buhr, Formand Med dette nyhedsbrev tager vi informationsmæssigt fat på et nyt foreningsår, hvor nye opgaver ligger foran os. Vi har p.t. ansøgninger om midler til projekter

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE OG HANDICAPPEDE I MIDTJYLLAND 1 Rollen som pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2014

Nyhedsbrev Juni 2014 Nyhedsbrev Juni 2014, Formand Metrologerne kalder månederne juni, juli og august for sommernånederne: I år kan vi også godt sige, at sommeren begyndte med juni måned, og snart er ferien over os alle. I

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Nyhedsbrev September 2016

Nyhedsbrev September 2016 Nyhedsbrev September 2016, Formand Ifølge kalenderen har det været efterår i en månedstid. Dog har vi fortsat sommertid, og det har det faktiske vejr levet op til. Det ændrer ikke på, at vi har passeret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Veteran kom helt hjem

Veteran kom helt hjem Veteran kom helt hjem Krig, fællesskab og familie Pilotprojekt v. Inge Mørup, Malene Andersen og Luan Haskaj Indhold Forord... 2 Hvem er vi?... 3 Inge Mørup... 3 Malene Andersen... 3 Luan Haskaj... 3 Introaften...

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

SIND's På rø ren de råd giv ning

SIND's På rø ren de råd giv ning SIND's På rø ren de råd giv ning Idé Aktiviteter til brug i børnegrupper kata log for børn med psykisk syge forældre Udarbejdet af Joan Stæhr SIND s Pårørenderådgivning 2006 Journal nr.: 87131-0988 Dette

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 18. februar vedrørende anmeldt tilsyn på Det Blå Hus i Brønderslev kommune. Tilsynet er udført

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Årsberetning 2013 Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Opsætning og tryk Selvhjælp Fredericia-Middelfart Årsberetning 2013 Selvhjælp

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00. Festsalen Nimbusparken

Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00. Festsalen Nimbusparken Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00 Festsalen Nimbusparken Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Ruth Nielsen, Ritta Jensen, Inger Birgit Søltoft, Yvette

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Kristian Buhr, Formand Lokalafdelingens regnskabsår følger kalenderåret. For bestyrelsen begynder det nye år med generalforsamlingen, som jo blev afholdt den 24. februar. Den er omtalt

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Midtjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk Referat Netværksmøde for jyske familienetværk Aarhus, den 29. august 2015 Program Mit/mine vigtigste emner Udslusning af familier - hvornår og hvordan? Emne fra familienetværk i Kolding Udslusning af familier

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

14. møde i Kommunalt Samarbejdsforum for Psykiatrien Med Bruger- og Pårørendeorganisationerne

14. møde i Kommunalt Samarbejdsforum for Psykiatrien Med Bruger- og Pårørendeorganisationerne 14. møde i Kommunalt Samarbejdsforum for Psykiatrien Med Bruger- og Pårørendeorganisationerne Den 04-06- 2012 kl. 12.00 til 13.30, Blåt mødelokale i aktivitetshuset. Deltagere Ledende overlæge Michael

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. Leder. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. Leder. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland NYHEDSBREV Nr. 2 Juli 2007 DE9 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2 8240 Risskov Århus Universitetshospital, Risskov Bygning 23 stuen th. www.de9.dk info@de9.dk Leder Af

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen PSP Hvad er PSP-samarbejdet? et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 5. juli 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

Socialt Udviklingscenter SUS

Socialt Udviklingscenter SUS Socialt Udviklingscenter SUS er et socialt konsulenthus på 22. år! Organiseret som almennyttig forening. Vi udvikler sociale initiativer og løser opgaver sammen med kommuner og foreninger. Co-Creation

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015 Lokal politik for samarbejde med pårørende Værkstederne ved Rude Skov 2015 Indledning Lokal politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en lokal politik for samarbejde med pårørende i Værkstederne

Læs mere