Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011"

Transkript

1 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og DE9 arbejdet med dialogmøder, åben rådgivning og borgermøder i Odder Kommune, primært for midler søgt fra 18 frivilligt socialt arbejde i Odder Kommune. Tilbuddet henvender sig til brugere af psykiatrien i Odder Kommune og deres pårørende, men har udviklet sig til at have det store formål, at udbrede informationer til alle borgere i Odder Kommune med interesse i psykiatrien, ligesom flere politikere og embedsmænd følger vores arbejde tæt. Nærmere information om SINDs Pårørenderådgivning og DE9 kan findes på og Hvilke foreninger der er med i DE9 samt fællesrådets vision og mission se side 14. På websiderne kan Statusrapporterne fra de foregående år læses. Dialogmøderne har givet en stor gensidig forståelse mellem psykisk sårbare og pårørende. De fleste der kommer til dialogmøderne har været med siden opstarten i efteråret Et årligt tilbagevendende dialogmøde med politikere og embedsmænd i Odder Kommune har vist sig at være til gensidig gavn, hvilket åbnede op for informationer mellem alle parter. Projektet ville ikke have nået det aktivitetsniveau det har, hvis der ikke der var tilknyttet en professionel tovholder, der koordinerer og kommer med vigtige informationer om psykiatrien. Vi ved, at der er behov for synliggørelse af vore tilbud dialogmøder og rådgivning idet der stadig er megen tabu i forbindelse med psykisk sygdom både for den psykiske sårbare og dennes pårørende og netværk i bredere forstand. Derfor har vi brug for flere økonomiske midler til annoncering og andet PR materiale, så borgerne i Odder Kommune tør bruge vore tilbud. Formålet med rådgivningen og dialogmøder er at Give oplysning om det at være psykisk sårbar og pårørende i det psykiatriske system. Tilbyde de psykisk sårbare og pårørende støtte og rådgivning i akutte eller længerevarende stres situationer. Forebygge psykiske og sociale problemer ved at fortsætte med dialogmøder/temamøder. Arbejde aktivt på et samarbejde med distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien i Odder kommune, samt andre mulige samarbejdspartnere. Formidle viden fra SINDs Pårørenderådgivning og DE9s arbejde videre til samarbejdspartnere og det offentlige, med henblik på at nedbryde fordomme om det at være psykisk sårbar eller pårørende til en psykisk sårbar. 1

2 Ydelser vedr. frivilligt arbejde i SINDs Pårørenderådgivning og DE9 i Odder Kommune har i 2011 ydet frivillig støtte og rådgivning til pårørende og psykisk sårbare borgere. 11. rådgivninger á 2 timer december undtaget 21 dialogmøder á 2 3 timer juli undtaget 1 borgermøde Psykisk sårbar, arbejde, uddannelse, inklusion og rummelighed i Odder Kommune. Oplæg ved Niels Rosenberg. 1 borgermøde Bevar håbet - spiseforstyrrelser. Oplæg ved Kirsten Kallesøe 1 borgermøde Drikker vi for meget? Oplæg ved Carl Christian Randow. s mellem dialoggruppen/lokal kontaktperson i Odder og tovholder/supervisor ca. 500 mails. Dialogmøderne har haft kontakt med 6 brugere og 11 pårørende i løbet af 2011 Rådgivningen i Odder har haft kontakt med 8 pårørende fra en til flere gange. Rådgivningen i Odder har haft flere bisidderfunktioner. Telefonrådgivning fra den lokale kontaktperson til 10 personer uden for den åbne rådgivning.. SINDs Pårørenderådgivning og DE9 i Århus har ydet frivillig støtte og rådgivning til 13 pårørende fra Odder Kommune der har henvendt sig direkte til SIND s Pårørenderådgivning. SINDs Pårørenderådgivning og DE9 i Århus har afholdt udgifter til 1 børnegruppe med en lønnet børnegruppeleder fra SP.r. og DE9 i Odder Kommune. 12 børn fik forsamtale. 10 børn sagde ja til tilbuddet, der var ingen frafald i gruppen. Forløbet var 8 gange 2 timer, samt 2 familiearrangementer. 10 afsluttende samtaler, hvor forældre får viden om gruppens temaer og barnets ressourcer og dilemmaer. Familier som har brug for mere støtte blev tilbudt hjælp fra familiecenteret. Gruppeleder fra SINDs Pårørenderådgivning var Joan Stæhr. Ud over det lønnede arbejde fra SINDs Pårørenderådgivning, er der lagt mange frivillige timer. Voksengruppe med psykolog Birgit Østergaard. En netværksgruppe med 7 deltagere. Specifikke emner og opgaver i 2011: Annonceret - Borgermøde sammen med Rosens Venner Psykisk sårbar, arbejde, uddannelse, inklusion og rummelighed i Odder Kommune 26/1 - Borgermøde i samarbejde med Odder Bibliotek Unge og depression - Borgermøde Bevar håbet spiseforstyrrelser 12/4 - Borgermøde i samarbejde med Rosens Venner Drikker vi for meget? 13/10 2

3 4/1 21/6 11 dialogmøder om deltagernes aktuelle situation samt emner vedr.: At passe på sig selv som pårørende, de pårørendes mange roller. DVD De berørte, hvor 2 fra dialoggruppen medvirker, som forældrepar til en psykisk syg voksen datter. Dvd en er netop lagt ud på YouTube, og kan ses på Søgefelt De berørte. DVD Det indre Kaos under kontrol. Undervisning i NADA * 26/1 Borgermøde sammen med Rosens Venner Psykisk sårbar, arbejde, uddannelse, inklusion og rummelighed i Odder Kommune. 23/2 Årsmøde i Sinds Pårørenderådgivning. En fra dialoggruppen blev valgt ind i Styregruppen som suppleant. 28/2 Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget angående de nye kriterier for 18 midler, efterfølgende generalforsamling i Frivilligcenteret. 29/3 Årsmøde i Rosens Venner mange fra dialoggruppen deltager, 2 i bestyrelsen. Odder Bibliotek Unge og depression 12/4 Borgermøde Bevar håbet spiseforstyrrelser. 30/4 Seniormesse 2011 i Århus. 31/5 Debatmøde i Pakhuset Flere frivillige mere velfærd? 28/6 Årsmøde i DH-Odder en fra dialoggruppen er gået ind i bestyrelsen. 5/7 Møde med Sanne Rubinke om bevilling af 18 midler efter de nye kriterier. 2/8 22/12 10 dialogmøder om deltagernes aktuelle situation samt emner vedr.: Dialog om Model for samarbejdet med pårørende Skal medbringes til dialogmøde med Britta Kempel i november. Undervisning i Tankefelt terapi. Politiker praktikant Anne Bonefeld 22/9 Kloster Cafe i Århus De berørte, blev diskuteret og efterfølgende lod 2 fra dialoggruppen sig interviewe. 25/9 Kursus i DH 30/9 Frivillig Fredag med stand og konkurrence, initiativtager til Senior TV der lavede indslag fra Odder. Pernille Helbo, Anne Bonefeld og Hanne Westergaard blev interviewet. 1/10 Psykiatri topmøde i København 10/10 Sindets dag 13/10 Borgermøde i samarbejde med Rosens Venner Drikker vi for meget? 24/11 Dialogmøde med Britta Kempel om psykiatrien i Odder Kommune. 28/11 Temadag i Skanderborg Rusens Veje 3/12 Handicapdagen, uddeling af Odder Kommunes handicappris 12/12 Handicaprådet, indkaldte vores repræsentant i DH til møde, med henblik på udfærdigelse af et høringssvar vedr. ekstra bevilling til Rosenhuset i 2012 I mange af disse arrangementer deltog en eller flere fra vores gruppe, for at samle viden og inspiration til vores eget arbejde, og for at udbrede kendskabet til tilbuddene i Odder, der er unikt, ved at det har både brugere og pårørende med i samme gruppe. 3

4 Vedr. rådgivning. Der kommer flere og flere henvendelser til den lokale kontaktperson, da det er kendt i Odder Kommune at hun arbejder for SINDs Pårørenderådgivning. At henvendelserne kommer på denne måde, regner vi med skyldes, at vi indtil nu kun har 2 timers åben rådgivning om måneden. I 2011 har der været 15 eller flere henvendelser, ud over de få henvendelser der har været i den åbne rådgivning. Vedr. bisidderfunktion. Der har i 2011 været en bisidderfunktion, der har krævet meget tid. Den blev foretaget af en af de frivillige i gruppen, som har deltaget i et møde sammen med den psykisk sårbares pårørende og kontaktpersonen for den psykisk sårbare. Forud for dette møde, er der gået mange samtaler og undersøgelser. En sag der har kørt i flere år, og fortsætter endnu. Den er ikke meget kompliceret, men systemet er utroligt langsomme at arbejde sammen med. De aftaler der blev lavet på det omtalte møde, er der ikke fulgt op på som lovet af bostøtten fra Rosenhuset. Gruppens sammensætning. Gruppens sammensætning består af vekslende 3-5 mænd og 8-12 kvinder. I løbet af året, har der været gæster, for at møde os. Gruppens aldersspredning er ca år. I alt har der været 6 brugere og 11 pårørende i dialoggruppen gennem året. Aldersspredningen er en stor styrke, da de ældste har været pårørende gennem mange år, og har mange erfaringer at give de yngre deltagere. Hvert møde har et punkt der hedder siden sidst, hvor vi informerer hinanden om vores aktuelle situation, og især hvad der har at gøre med det psykiske, men også andre ting bliver drøftet, når der er et ønske fra en deltager om det. Især prøver vi at give plads til de nye, der kommer i gruppen, så de kan komme ind i det stærke fællesskab vi har. Vi vil gerne have en god struktur i møderne, og med mellemrum tages rammerne for dialogmøderne frem og gennemgås. I gruppen er der sideløbende knyttet personlige venskaber, hvor der gennem året har været privat kontakt. Det har været i form af pårørende støtte på kryds og tværs. Det betyder også, at 6 fra dialoggruppen er aktive frivillige i Rosens Venner. I 2011 har der ikke været nedsat nogen arbejdsgruppe til den egentlige planlægning af vores aktiviteter. Det meste bliver planlagt, når der er åben rådgivning, hvor der næsten altid er tid til overs. Ellers bruges mail og telefon mellem den professionelle tovholder og den lokale kontaktperson. Det der tager længst tid er at planlægge borgermøderne. Stadig er hele gruppen med i de endelige beslutninger. Den lokale kontaktperson får nu også henvendelser uden for møderne et frivilligt, ulønnet arbejde. Der er tale om kortere rådgivninger af ca. 10 personer. 4

5 Samarbejde med Rosenhuset. I løbet af 2011 lykkedes det for frivillige at komme i gang med aktiviteter, der skaber mere liv omkring Rosenhuset i aftentimerne og i weekenderne. Der er 2 pårørende fra gruppen i bestyrelsen for Rosens Venner samt 3 andre der arbejder som frivillige i foreningen. De 2 med aktiviteter i Rosenhuset (højtlæsning og skriveværksted) den tredje kører busture med fra 5 7 psykisk sårbare og en ledsager, der også er frivillig. Det har været et langt og meget sejt træk at nå så langt, at frivillige fra dialoggruppen har fået adgang til Rosenhuset. Det lykkedes udelukkende på de betingelser, at Rosens Venner betalte for isætning af nogle låse på uaflåste kontorer og ekstra nøgler. En udgift på mere end kr Samtidig med at de frivillige fik adgang til Rosenhuset trak lederen af Rosenhuset sig fra bestyrelsen og indsatte en medarbejder i stedet for. Det har virket meget positivt på samarbejdet, og især i de sidste måneder af 2011, var der mange aktiviteter og mange emner i en tænketank. Fra vores dialoggruppe vil vi arbejde aktivt på at fortsætte det frivillige arbejde i Rosens Venner samt arbejder på at finde flere frivillige, der kan hjælpe i foreningen. Indholdet af dialogmøderne Forløbet af dialogmøderne i 2011 har været at mødes fast den 1. og 3. tirsdag i hver måned i Frivilligcenteret i Pakhuset fra kl , dog ofte til I 2011 har der som nævnt været 21 dialogmøder og 11 møder i den åbne rådgivning hvor der hver gang i rådgivningen er en professionel terapeut og den lokale kontaktperson eller en anden fra dialoggruppen. Der har været en stor mødedisciplin i gruppen. Der udsendes referater fra samtlige møder til alle der deltager i gruppen, også selv om man er forhindret en enkelt gang og har meldt afbud. Fra møder af stærk personlig karakter, laves der dog et kortere og mere anonymt referat til dem, der ikke har deltaget i det møde. I det hele taget gør vi meget ud af, at anonymisere referaterne, så indholdet kun kan genkendes af mødedeltagerne. I 2011 har vi som tidligere beskrevet annonceret nogle af vores møder i Odder Avis, da det er vigtigt at udbrede kendskabet til vores arbejde i Odder. 5

6 Rammerne for dialogmøderne. 1. Dialogmøderne er åbne for brugere og pårørende fortløbende. 2. Hvis man bliver forhindret i at komme, bedes man ringe til Hanne Westergaard eller Jeannette Rygning foregår kun udenfor. 4. Pauser 1 gang af 10 min. i løbet af de to timer fra Mobiltelefoner skal være slukket under møderne. I særlige situationer kan den være åben, hvor gruppen har fået meddelelse herom. 6. Tavshedspligt. Hvad der bliver sagt til møderne af personlig karakter, har vi en gensidig tavshedspligt overfor hinanden. Hvis vi vil fortælle noget fra mødet til en anden, er det anonymt uden at nævne navne og andre følsomme oplysninger f.eks. hvor vedkommende bor, beskæftiger sig med, familiesituation med videre. Hvis vi referere et emne, vi har diskuteret, kan vi sige, at en sagde sådan og sådan, hvorved det forbliver generelt og anonymt. 7. Vi opfordres til at tale højt og tydeligt på grund af evt. hørenedsættelse. 8. Vi opfordres til at melde fra eller sige nej hvis vedkommende synes, at der spørges for tæt ind til ens situation. 9. Hvis vi finder et citat, en artikel, et digt som kunne være godt at læse eller diskutere, opfordres vi til at tage det med. Vi har adgang til en kopimaskine. 10. Vi vil så vidt muligt starte hvert møde med en siden sidst runde. 11. Vi vil slutte hvert møde med, hvordan mødet har været. Er der noget vi kan ændre, huske på, eller glæde os over. 12. Der laves et referat fra hvert møde, som sendes ud til deltagerne inden det følgende møde. Så vidt muligt afsluttes referater med foreløbige punkter til næste møde. 13. Deltagerne kan evt. tage andre pårørende med, når der er et emne oppe, som kunne være af særlig interesse. 6

7 Temaer. Hvad ønsker dialoggruppen, og hvordan arbejder vi os frem mod målet? Hvordan skal strukturen være frem over i gruppen? Løbende taler vi om, hvilke emner vi gerne vil arbejde med. Følgende emner blev formuleret som det, vi ville arbejde med i Vi vil gerne samarbejde med Rosens Venner, og være medvirkende til at skabe noget uden for Rosenhusets begrænsede åbningstid. Vi vil arbejde på at Odder Kommune får et bredere døgntilbud for borgere tilknyttet Rosenhuset og deres pårørende. Vi ønsker fortsat rådgivning med en professionel person og frivillige. Dialogmøder/temamøder skal fortsætte med emner, som deltagerne ønsker. Vi vil arbejde med at sikre os, at information om SIND s Pårørenderådgivning og DE9 kommer ud som pjecer og plakater på synlige steder. Vi skal sikre os lokaler til fortsatte dialogmøder, grupper og til rådgivning. Sæt psykiatrien på valgplakaten i Gå til vælgermøder, og se hvilke partier der har fokus på psykiatrien. Håb og tro belyst gennem Dvd er, artikler og diskussion deltagerne imellem. Nada og tankefelt terapi anvendt i praksis på OK-Center Enghaven. Vi er klar over, at det tager tid at gøre opmærksom på, hvad vi kan tilbyde i gruppen, men i 2011 føler vi mere end tidligere, at der har været meget fokus på os og det vi arbejder med. Især var der stor interesse for vores 2 første borgermøder i Det sidste borgermøde trak ikke så mange tilhørere, men det har givet os inspiration til at arbejde videre med emnet misbrug. Vi laver et borgermøde den 24. april 2012, hvor emner er Dobbelt diagnose. Flere fra gruppen har deltaget i temamøder om emnet. Horsens Folkeblad og Odder Avis har på vores henvendelse, lavet små artikler der fortæller om de borgermøder vi annoncerer i de 2 aviser. Vi er glade for at have et godt samarbejde med disse 2 aviser. 7

8 Oplysninger om film, bøger, artikler og hjemmesider. Vi er alle optaget af det at være brugere eller pårørende. Vi er alle stadig søgende efter ny viden og udvikling af os selv, som gør os bedre rustet til at klare både det at have en psykisk sygdom, og det at være pårørende. På møderne orienterer vi hinanden om, hvad vi har set eller læst bl.a. referater fra psykiatritopmødet den 1. oktober og nyhedsbreve under og og der udsender daglige nyhedsbreve kaldet HandiKlip. Ved dialogmøder har vi i 2011 anvendt følgende Dvd er, lånt på PsykInfo Risskov, eller fra udsendelser på DR: DVD interview med professor Poul Videbech om psykiatrien i dag. DVD De berørte, hvor 2 fra dialoggruppen deltager som pårørende. Indledning til optagelsen af professor Uffe Juul Jensen, der taler om håbet. DVD Det indre Kaos under kontrol om spiseforstyrrelser. Udarbejdelse af pjecer, plakater og indlæg til Frivilligcenterets Nyhedsbrev. Vi har vores pjece placeret mange steder rundt i Odder, og følger løbende op på, om der mangler pjecer. I slutningen af året blev pjecen opdateret og fik et nyt udseende. I forbindelse med borgermøderne, har vi lagt et stort arbejde i at udbrede kendskabet til mødet. Vi aflægger besøg rigtig mange steder og udleverer materiale. Endelig har vi en stor gruppe vi sender mail til om arrangementerne, bl.a. hele byrådet og nogle embedsmænd ved Odder Kommune. Vi har haft indlæg om vort tilbud i alle af Frivilligcenterets Nyhedsbreve.. Besøgsvenner til brugere af psykiatrien i Odder Kommune Desværre har vi ikke fået gang i SINDnettet, som er en ordning med besøgsvenner til psykisk syge. Vi er for få i gruppen til at løfte opgaven. SINDnettet er en aktivitet, som har sit udspring i Århus. Ønsker vi det indført i Odder Kommune med en betalt tovholder som i Århus, skal vi søge særskilt midler hertil i Odder Kommune. Vi ønsker os at få tilstrækkelig 18 midler i 2012, så der kan igangsættes en massiv annoncering, samt undersøge mulighederne for en besøgsordning. 8

9 Vores anskuelse omkring trygheden ved beboelsen omkring Rosenhuset Gennem flere år, har der været meget uro og utryghed blandt beboerne i lejlighederne i beboelsen omkring Rosenhuset. Flere fra gruppen oplever stadigt, at personer går rundt ved dørene, og at de svageste borgere bliver offer for disse personer. Det skaber utryghed hos de berørte brugere, og frustrationer hos de pårørende. Et forældrepar fra gruppen fortæller, at deres datter er flyttet fra bebyggelsen, og har fået det markant bedre. Det har betydet, at hun ikke har haft brug for at søge tryghed ved at overnatte hos forældrene, siden hun flyttede til en anden lejlighed i Odder. Vores psykisk sårbare giver også meget klart udtryk for, at de mangler åbning af Rosenhuset i aften- og weekend timerne, hvor tiden kan føles meget lang og utryg. Rosenhuset er lukket fra fredag middag til mandag morgen. Siden august 2011 har støtteforeningen Rosens Venner fået adgang til at bruge Rosenhuset uden for den normale åbningstid. Det har betydet, at der har været flere arrangementer, de frivillige har arrangeret. Der har været god tilslutning til arrangementerne, hvilket bekræfter vores anskuelse af, at der mangler et sted at henvende sig i aften- og weekend timerne. Flere fra gruppen arbejder som frivillige i Rosens Venner. Kontakt med DH, Frivilligcenteret, Rosenhuset og Rosens Venner. Vi er gennem flere år blevet opfordret til at stille en repræsentant fra SIND i DH Odder. I 2010 besluttede en fra gruppen at gå ind i arbejdet i DH, som observatør. På Årsmødet i 2010 blev hun indvalgt i bestyrelsen, og er blevet opfordret til at gå ind i FU. Vi har længe vidst, at DH er et vigtigt høringsorgan. Endelig har vores repræsentant været indkaldt til Handicaprådet i forbindelse med udfærdigelsen af et høringssvar vedr. Odder Kommunes ekstra bevilling til Rosenhuset i Vi benytter stadig lokalet i Frivilligcenteret til vores dialogmøder og åben rådgivning. Ligeledes benytter vi os af at få trykt plakater og pjecer i Frivilligcenteret, ligesom vi får hjælp til opsætning af annoncer til aviserne. Vi mener det er en god ide, at der er et samlet sted for foreningerne, der kan støtte hinanden og udveksle viden. Siden foråret 2008 har vores dialoggruppe haft medlemmer i bestyrelsen i Rosens Venner m.h.p. at få et godt samarbejde med Rosenhuset, og for at oplyse de psykisk sårbare og deres pårørende om, at vores gruppe er til stede i Odder. Fra sommerferien 2011 er der kommet et virkelig godt samarbejde i gang mellem Rosenhuset og Rosens Venner. 9

10 Vi arbejder fortsat på, at få kontakt med flere brugere og pårørende, som har lyst til at være med i vores arbejde, eller blot vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde i Odder, og mulighederne for at henvise til mere professionel hjælp. Åben Rådgivning Siden august 2008, har vi haft vores åbne rådgivning, med en professionel terapeut fra SINDs Pårørenderådgivning og en af os frivillige. Den åbne rådgivning finder sted den sidste mandag i hver måned fra kl i Frivilligcenteret. I tidsrummet for den åbne rådgivning, kan der rettes henvendelse på tlf , som udelukkende er Odderrådgivningens telefon. Vor kontaktperson i Odder kontaktes også jævnligt. Der skulle gerne komme en synergieffekt mellem dialogmøderne og rådgivningen. Hjemmeside Vi har oprettet en hjemmeside på adressen som en af de pårørende står for. Vi arbejder på at lave siden pænere og mere imødekommende. Igen må vi erkende, at vi er for få til at løfte de opgaver der er omkring vores arbejde. Indtil videre henviser vi på denne side til og 10

11 Borgermødet den 26. januar 2011 Borgermødet Psykisk sårbar, arbejde uddannelse, inklusion og rummelighed i Odder Kommune, samlede ca. 60 deltagere, en stor succes, hvor mødedeltagerne var meget spørgelystne. Arrangeret i samarbejde med Rosens Venner. Der var oplæg fra Niels Rosenberg, tidligere jobkonsulent i Odder Kommune, der fortalte om de forskellige former for job med skånehensyn. To voksen bruger der arbejder i Flex-job, fortalte om deres problematiske liv, og vejen tilbage til at komme på arbejdsmarkedet. Borgermødet den 12. april 2011 Borgermøde om spiseforstyrrelser Bevar håbet. Borgermødet samlede ca. 75 deltagere. Især kan det bemærkes, at der kom flere fra personalet fra OK-Center Enghaven i Søvind, som havde flere beboere med. Dejligt at også de professionelle har lyst til at deltage i vores møder. Der var oplæg fra Kirsten Kallesøe, Massage- og psykoterapeut og coach. Kirsten er forfatter til bogen Lige om lidt, der handler om, hvordan Kirsten i mere end 25 år måtte kæmpe med spiseforstyrrelser og psykisk sygdom. Kirsten er et levende eksempel på, at det kan lade sig gøre at komme sig, at blive rask, på trods af meget svær sygdom. Mere kan læses på Først helt i slutningen af Kirstens oplæg og i hendes bog, kommer forklaringen til titlen Lige om lidt. Den betyder, at hun gang på gang er blevet mødt med disse ord, under sine mange indlæggelser. lige om lidt, kan betyde, at hjælpen ikke kommer samme dag. Borgermødet den 13. oktober 2011 Borgermøde om misbrug Drikker vi for meget. Der var oplæg fra alkohol-coach Carl Christian Randow. Arrangeret i samarbejde med Rosens Venner. Carl Christian fortalte sin historie sin historie om at være kostskole elev på Herlufsholm, hvor han stilede efter høj status. I stedet blev han først alkoholmisbruger og siden selvstændig misbrugsbehandler. Mere kan læses på Det var et meget spændende og seriøst oplæg, men på et for højt plan til vores målgruppe. Vi havde den glæde at et personale medlem fra Rosenhuset og 4 brugere kom til mødet. Dette møde har fået os til at arbejde videre med misbrug, og nu også med dobbelt diagnose. Vores første borgermøde i 2012 kommer til at handle om dobbelt diagnose, hvor vi har fået kontakt til nogle meget kompetente oplægsholdere, der arbejder inden for psykiatrien. 11

12 Frivillighedsdag Fredag den 30. september 2010 blev der holdt Frivilligdag i Odder, hvor SIND s Pårørenderådgivning og DE9 i Odder deltog med en stand i Kvickly. Forud for Frivilligdagen havde vi politiker Anne Bonefeld som politikerpraktikant på et af vore dialogmøder. Praktikanten gav udtryk for at have lært meget på de 3 timer hun var hos os, og vi lyttede til hendes betragtninger af, hvordan Odder Kommune kan få mest for pengene de bruger på psykiatrien. Frivillig Fredag blev en god dag for de frivillige, men der var for lidt interesse fra borgernes side. De frivillige fik talt sammen, og der blev udvekslet ideer. Endvidere havde vi lavet en konkurrence med en række spørgsmål om SINDs Pårørenderådgivning og DE9, som publikum kunne besvare. Der blev trukket lod om de rigtige besvarelser. Fremtiden og aktuelt 2012 Vi ønsker også i fremtiden, at arbejde videre som en gruppe under SINDs Pårørenderådgivning og DE9. En forudsætning for en rådgivning til pårørende til psykisk sårbare er, at der er en lønnet professionel tovholder, som også kan være koordinator, konsulent og supervisor for dialogmøderne. Dette er vigtigt, da det kræver en stor arbejdsindsats hele tiden at være opdateret med, hvad der foregår inden for psykiatrien såvel i Odder Kommune, i Region Midtjylland og på landsplan, og som vi kan formidlere videre, når vi får informationerne. Vi vil arbejde på at være så selvstændige som muligt, men vi har brug for fortsat støtte. Med denne statusrapport for 2011 lægger vi op til at søge 18 midler i 2012, så vi har mulighed for at lave arrangementer og PR. materiale m.m. Vi er en gruppe i Odder, der meget gerne vil i kontakt med flere psykisk sårbare og pårørende, for på den måde at stå endnu stærkere, og få et bredt samarbejde mellem alle, der har berøring med det psykiatriske system i Odder Kommune. Vi ønsker i 2012 at kunne annoncere mere. Hvordan vores dialogmøder bliver fremover, afhænger helt af, hvem der kommer til møderne. Vi vil hele tiden tilrettelægge møderne, ud fra den aktuelle deltagerskare og ønskerne der kommer herfra. Vi ser frem til at få flere tilbud om undervisning, for på den måde at blive endnu stærkere i at rådgive andre inden for psykiatrien, både i Odder Kommune, men også ved at informere om andre tilbud inden for SINDs Pårørenderådgivning og DE9. Vores nye pjece om arbejdet i Odder er netop blevet færdig. Den vil efter aftale med Britta Kempel blive afleveret til hende, hvorefter hun vil arbejde på, at den bliver godkendt, og kan blive lagt ud på Oddernettet. Vi arbejder på at få lavet en Model for samarbejdet mellem de pårørende og Odder Kommune. Materiale er afleveret til Britta Kempel. 12

13 Konklusion Gruppens samlede indflydelse og indsats Ved dialogmøderne har vi haft en meget åben dagsorden, hvor vi ofte drøftede ting, der ikke var med på dagsordenen, når det var noget der havde en fælles interesse. På den måde, har vi arbejdet som en dialoggruppe med et meget stort engagement. Gennem året har alle deltagere haft ting, vi har haft brug for at tale om og rådføre med de andre pårørende og psykisk sårbare. Der er en meget stor åbenhed, fortrolighed og omsorg i gruppen for hinanden. Også uden for møderne, støtter gruppen hinanden. Der lægges i gruppen et stort arbejde i at arrangere borgermøderne, som vi tror, er til gavn for mange med tilknytning til psykiatrien i Odder Kommune, enten som psykisk sårbar, pårørende, politiker, embedsmænd og ansatte inden for socialpsykiatrien. Det har vist sig, at vores borgermøder har mødt stor interesse fra OK-Center Enghaven som Odder Kommune samarbejder med. Vi er lidt for få til at løfte de mange opgaver, og ser frem til, at der i 2012 vil komme nye deltagere til vores gruppe. Vi har planer om at lave nogle informationsmøder. Ingen af deltagerne i gruppen fra 2011 har ønsket at stoppe, men der har været bemærkninger om, at det måske vil ske. Ikke af mangel på interesse, men simpelthen fordi det kræver utrolig mange kræfter og tid at være pårørende. Vi er først og fremmest psykisk sårbare og pårørende, samtidig med at vi er frivillige og meget gerne vil være medvirkende til, at de psykisk sårbare og pårørende der har brug for hjælp, kan få hjælpen tilbudt, ikke kun fra SINDs Pårørenderådgivning og DE9, men også ved at vores gruppe har en god dialog med politikere, embedsmænd i Odder Kommune samt med lokalpsykiatrien. På den måde får vi formidlet vores ønsker om forbedringer inden for hele det psykiatriske system i Odder Kommune. 13

14 Praktiske oplysninger Gruppeleder/tovholder: Jeannette Cold, tidligere ergoterapeutlærer, Korshøjen 57, 8240 Risskov. Tlf.: mob Medlem af SINDs Pårørenderådgivning Region Midtjylland, Skovagervej 2, opgang 65, Århus Universitetshospital i Risskov, 8240 Risskov tlf.: Rådgivere. Odder projektet har haft en professionel rådgiver og en fra dialoggruppen i Terapeut Jeannette Cold Se overfor Hanne Westergaard medlem i dialoggruppen Søkrogen 15B, 8300 Odder. Tlf Frivilligt arbejde 18 midler eller driftstilskud. For at få et projekt som det her beskrevne i Odder Kommune til at fungere, er det nødvendigt at have en økonomi, der giver mulighed for at lønne en tovholder, der har ansvar for, at projektet lever op til målene for projektet. at give oplysninger om det at være psykisk sårbar og pårørende i det psykiatriske system at støtte og rådgive hinanden i et socialt fællesskab at formidle erfaringer fra dialogmøderne videre m.h.p. at nedbryde fordomme om det at være psykisk sårbar eller pårørende. Tovholderen har lagt mange frivillige timer i Odder Projektet. Alle møder, referater, rådgivning individuelt eller telefonisk samt mange andre arbejdsopgaver er ulønnet arbejde, hvilket har været nødvendigt for at nå til det punkt vi er nu. Tovholderen får betalt sin kørsel mellem Odder og Aarhus. Afsluttende skal det siges, at det har været utrolig spændende, meningsfuld, udviklende og givende at arbejde i en fælles gruppe af psykisk sårbare og pårørende, der alle viser så stor en interesse og udholdenhed. Vi føler, at vores arbejde giver resultater, og er stolte, når vi ser tilbage på, hvad vi har beskæftiget os med siden opstarten i Forsiden/kilde: Livstræet og 4. vers fra sangen Livstræet, skrevet af Erik Lindebjerg. Jeannette Cold Hanne Westergaard 14

15 Hvem er DE9, hvad står vi for - og hvor er vi? DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland. DE9 er baseret på en fælles erkendelse af, at man kan opnå mere, når man arbejder sammen, end når man arbejder hver for sig DE9 s formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for pårørende til psykisk syge. Dette gøres bl.a. ved at fremme rådgivning, støtte og krisehjælp til pårørende, at oplyse om og synliggøre de særlige behov for hjælp, som pårørende til psykisk syge har samt ved at formulere social og sundhedspolitiske synspunkter på områder med relevans for pårørende til psykisk syge. DE9 foreninger. DE9 startede i 2001 med en fælles konference Portræt af en pårørende i samarbejde med daværende Århus Amt. Her var for første gang 9 foreninger samlet, der havde pårørendearbejde som et af deres formål. Et fællesråd blev stiftet den10. juni 2004 med navnet DE9 foreninger for pårørende til psykisk syge i Århus Amt. Navnet DE9 blev vort LOGO uanset hvor mange pårørende- foreninger, der er med. Den 6. september 2007 skiftede vi navn til DE9 - et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midtjylland. Som medlemmer optages foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midtjylland. Det er pårørendeforeninger og pårørendegrupper i patientforeninger/blandede foreninger. Interesserede foreninger kan henvende sig til DE9 med anmodning om optagelse. Hvis der i regionen er flere lokale foreninger/grupper inden for samme landsforening, optages disse foreninger/grupper under ét som medlem. Medlemsforeningerne Der er i øjeblikket 8 aktive medlemsforeninger i DE9. Herudover er der 1 forening, der har været med i samarbejdet, men som pt. ikke er aktive. Tværgående foreninger SIND s Pårørenderådgivning, Region Midtjylland Sindslidendes Vilkår, Århus. Diagnose-relaterede foreninger ADHD-foreningen, Midt - Østjylland Autismeforeningen, Region Midtjylland Landsforeningen mod Huntingtons Chorea OCD - foreningen PS LANDSFORENING Pårørende til spiseforstyrrede Depressions Foreningen Associeret medlem Landsforeningen mod Huntingtons Chorea * Forening der pt. ikke er aktive i DE9: Alzheimers Foreningen *Som associerede medlemmer optages foreninger, der opfylder betingelserne for at blive medlem, men som af formelle eller principielle grunde ikke kan optages (fx. fordi deres egne vedtægter udelukker medlemskab). 15

16 Hvor finder man DE9? DE9 er hjemmehørende i Århus og har aktuelt aktiviteter i Randers, Silkeborg, Odder og Horsens Kommuner. DE9 arbejder på sigt på at etablere tilbud til pårørende i alle de byer i Region Midtjylland, hvor der er psykiatriske sygehusafdelinger. Det er Århus, Randers, Silkeborg, Viborg, Skive, Herning, Holstebro og Horsens. Endvidere ønsker vi satellitter i mindre kommuner som er tilfældet i Odder. DE9 s vision og mission. Et helt liv for alle mennesker DE9 s vision Det er DE9 s vision, at menneskerettighedernes artikel 1 også skal komme til at gælde for psykisk sårbare og deres pårørende, så vi bliver behandlet ligeværdigt og får lige rettigheder. Det er DE9 s vision, at FN s konvention om handicappedes rettigheder gennemføres i Danmark således at psykiske og fysiske handicaps ligestilles. D9 s mission sårbare og deres pårørende skal forstås og mødes både på det fysiske, det psykiske, det sociale og sjælelige plan. Respekt for brugerne. DE9 arbejder for størst mulig inddragelse af de pårørende - fordi vi tror, at det er brugernes ønske og i brugernes interesse. Inddragelse af de pårørende skal naturligvis altid ske under respekt af brugerens rettigheder og integritet. DE9 s mål og De 9 principper se DE9 er et samarbejde mellem -ADHD foreningen Midt Østjylland Landsforeningen Autisme, Kredsforeningen Østjylland - Landsforening mod Huntingtons Chorea - OCD foreningen - PS. LANDSFORENING - Pårørende til spiseforstyrrelser - SINDs Pårørenderådgivning Region Midtjylland - Sindslidendes Vilkår. 16

Statusrapport vedr. dialogmøder i 2010 For brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune

Statusrapport vedr. dialogmøder i 2010 For brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune Statusrapport vedr. dialogmøder i 2010 For brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune Jeannette Cold og Hanne Westergaard Januar 2011 Der er så hård en kamp om magten alle kæmper

Læs mere

Et helt liv for alle mennesker

Et helt liv for alle mennesker Et helt liv for alle mennesker Principprogram for DE9 Juni 2009 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2,Århus

Læs mere

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9.

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Årsberetning 2011 Til behandling på generalforsamlingen d. 7. juni 2012 Indledning 2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Presset på det psykiatriske område fortsatte

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer:

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer: Årsberetning 2012 Netværk og arrangementer: Vi har nu 12 netværk fordelt over vores kreds, så det netop afsluttede Netværksprojekt som vi fik midler fra Socialministeriet til at lave, har båret frugt.

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Årsberetning for året 2013.

Årsberetning for året 2013. Årsberetning for året 2013. Indledning. Vores landsforening har fået nyt medlemssystem og det har betydet at man har fået ryddet lidt op i medlemslisterne, så i år har vi her i Østjylland 1138 medlemmer

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Kristian Buhr, Formand Med dette nyhedsbrev tager vi informationsmæssigt fat på et nyt foreningsår, hvor nye opgaver ligger foran os. Vi har p.t. ansøgninger om midler til projekter

Læs mere

ÅRSBERETNING. om Lokalafdelingens virksomhed BEDRE PSYKIATRI Aarhus Lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende

ÅRSBERETNING. om Lokalafdelingens virksomhed BEDRE PSYKIATRI Aarhus Lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende ÅRSBERETNING om Lokalafdelingens virksomhed 2014 Skrevet af: Kristian Buhr, formand Lise Buhr, næstformand Heidi Christensen, bestyrelsesmedlem Thyge Buhr, bestyrelsesmedlem Lykke Garding, bestyrelsesmedlem

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2014

Nyhedsbrev Juni 2014 Nyhedsbrev Juni 2014, Formand Metrologerne kalder månederne juni, juli og august for sommernånederne: I år kan vi også godt sige, at sommeren begyndte med juni måned, og snart er ferien over os alle. I

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE OG HANDICAPPEDE I MIDTJYLLAND 1 Rollen som pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen.

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen. Dagsorden Dato: 26-05-2016 18:00:00 Udvalg: Integrationsrådet Sted: Mødelokale 4, Bakkedraget 1, 8362 Hørning 1 Godkendelse af dagsorden - Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Nyhedsbrev September 2016

Nyhedsbrev September 2016 Nyhedsbrev September 2016, Formand Ifølge kalenderen har det været efterår i en månedstid. Dog har vi fortsat sommertid, og det har det faktiske vejr levet op til. Det ændrer ikke på, at vi har passeret

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Til de politiske udvalg i Skanderborg Kommune.

Til de politiske udvalg i Skanderborg Kommune. Jacob Gewitz og Jens Sønderskov fik ved sidste møde i handicaprådet til opgave at se på følgende punkter i den eksisterende handicappolitik: Bolig efter behov Uddannelse og undervisning Arbejdsliv Efter

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. Leder. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. Leder. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland NYHEDSBREV Nr. 2 Juli 2007 DE9 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2 8240 Risskov Århus Universitetshospital, Risskov Bygning 23 stuen th. www.de9.dk info@de9.dk Leder Af

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

SIND's På rø ren de råd giv ning

SIND's På rø ren de råd giv ning SIND's På rø ren de råd giv ning Idé Aktiviteter til brug i børnegrupper kata log for børn med psykisk syge forældre Udarbejdet af Joan Stæhr SIND s Pårørenderådgivning 2006 Journal nr.: 87131-0988 Dette

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Kristian Buhr, Formand Lokalafdelingens regnskabsår følger kalenderåret. For bestyrelsen begynder det nye år med generalforsamlingen, som jo blev afholdt den 24. februar. Den er omtalt

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Socialt Udviklingscenter SUS

Socialt Udviklingscenter SUS Socialt Udviklingscenter SUS er et socialt konsulenthus på 22. år! Organiseret som almennyttig forening. Vi udvikler sociale initiativer og løser opgaver sammen med kommuner og foreninger. Co-Creation

Læs mere

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Kristian Buhr Velkommen til Bedre Psykiatri Aarhus tilbud på Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Med denne pjece vil vi oplyse om, hvilke tilbud vi har til pårørende til personer med en psykisk

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund

Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund Indledning Handicaprådet i Albertslund udgiver hermed sin første årsberetning. Årsberetningen skal være med til at sætte fokus på Handicaprådets arbejde generelt og i 2016. Handicaprådet i Albertslund

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest NETVÆRKSGRUPPER -Kom godt i gang! Vores barn har autisme og selvom vi elsker vores helt specielle barn meget højt fremkalder vores liv med dette helt specielle menneske ofte nogle stærke følelser i os

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Referat: Til stede: Mette, Anni, Marianne B., Zarah, Lonnie, Marianne C, Birgit, Uffe

Referat: Til stede: Mette, Anni, Marianne B., Zarah, Lonnie, Marianne C, Birgit, Uffe Bestyrelsesmøde på Lyngåskolen, personalestuen Onsdag den 20. maj 2015 kl. 17.00-19.00 Referat: Til stede: Mette, Anni, Marianne B., Zarah, Lonnie, Marianne C, Birgit, Uffe Referent: Dorthe Afbud: Astrid,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2015

Nyhedsbrev Oktober 2015 Nyhedsbrev Oktober 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse vores statusrapport for 3 kvartal i satspuljeprojektet. Efter sommerferien har der været særdeles

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, torsdag den kl. 17.00 Indhold Sag nr. 67 Godkendelse af dagsorden pr. mail Sag nr. 68 Orientering om forslag til Budget 2016 mhp. udarbejdelse af høringssvar Sag nr. 69 Handleplaner

Læs mere

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige Velkommen til Holstebro Krisecenter. Vi er glade for, at du har lyst til at yde en indsats og et frivilligt arbejde. Vi ved at

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Sårbarhedsundersøgelse 2017

Sårbarhedsundersøgelse 2017 Sårbarhedsundersøgelse 2017 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.030 forældre til børn med autisme Maj 2017 Indledning: Når børn får diagnosen autisme, så kommer forældrene ind i det offentlige system og

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning 1. Foreningens navn er SIND Pårørenderådgivning. 2. Foreningens formål: SIND Pårørenderådgivnings formål er: at tilbyde pårørende til sindslidende rådgivning,

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 sprotokol fra sidste

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Samrådets beretning for 2016.

Samrådets beretning for 2016. Livet er en labyrint. Mange gange ender blindt. Sejr vinde vil hvo vender, hvor de binde gange ender. Så er der gået endnu et år siden vi sidst var samlet til repræsentantskabsmøde i Samrådet og lad mig

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Møde 2. december 2009 kl. 14:30 i Mødelokale 1

Møde 2. december 2009 kl. 14:30 i Mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 2. december 2009 kl. 14:30 i Mødelokale 1 Fraværende: Palle Lykke Ravn, Kjeld Berthelsen, John Christoffersen Pkt. Tekst Side 43 Godkendelse af referat fra den 2. november 2009

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere