Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011"

Transkript

1 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og DE9 arbejdet med dialogmøder, åben rådgivning og borgermøder i Odder Kommune, primært for midler søgt fra 18 frivilligt socialt arbejde i Odder Kommune. Tilbuddet henvender sig til brugere af psykiatrien i Odder Kommune og deres pårørende, men har udviklet sig til at have det store formål, at udbrede informationer til alle borgere i Odder Kommune med interesse i psykiatrien, ligesom flere politikere og embedsmænd følger vores arbejde tæt. Nærmere information om SINDs Pårørenderådgivning og DE9 kan findes på og Hvilke foreninger der er med i DE9 samt fællesrådets vision og mission se side 14. På websiderne kan Statusrapporterne fra de foregående år læses. Dialogmøderne har givet en stor gensidig forståelse mellem psykisk sårbare og pårørende. De fleste der kommer til dialogmøderne har været med siden opstarten i efteråret Et årligt tilbagevendende dialogmøde med politikere og embedsmænd i Odder Kommune har vist sig at være til gensidig gavn, hvilket åbnede op for informationer mellem alle parter. Projektet ville ikke have nået det aktivitetsniveau det har, hvis der ikke der var tilknyttet en professionel tovholder, der koordinerer og kommer med vigtige informationer om psykiatrien. Vi ved, at der er behov for synliggørelse af vore tilbud dialogmøder og rådgivning idet der stadig er megen tabu i forbindelse med psykisk sygdom både for den psykiske sårbare og dennes pårørende og netværk i bredere forstand. Derfor har vi brug for flere økonomiske midler til annoncering og andet PR materiale, så borgerne i Odder Kommune tør bruge vore tilbud. Formålet med rådgivningen og dialogmøder er at Give oplysning om det at være psykisk sårbar og pårørende i det psykiatriske system. Tilbyde de psykisk sårbare og pårørende støtte og rådgivning i akutte eller længerevarende stres situationer. Forebygge psykiske og sociale problemer ved at fortsætte med dialogmøder/temamøder. Arbejde aktivt på et samarbejde med distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien i Odder kommune, samt andre mulige samarbejdspartnere. Formidle viden fra SINDs Pårørenderådgivning og DE9s arbejde videre til samarbejdspartnere og det offentlige, med henblik på at nedbryde fordomme om det at være psykisk sårbar eller pårørende til en psykisk sårbar. 1

2 Ydelser vedr. frivilligt arbejde i SINDs Pårørenderådgivning og DE9 i Odder Kommune har i 2011 ydet frivillig støtte og rådgivning til pårørende og psykisk sårbare borgere. 11. rådgivninger á 2 timer december undtaget 21 dialogmøder á 2 3 timer juli undtaget 1 borgermøde Psykisk sårbar, arbejde, uddannelse, inklusion og rummelighed i Odder Kommune. Oplæg ved Niels Rosenberg. 1 borgermøde Bevar håbet - spiseforstyrrelser. Oplæg ved Kirsten Kallesøe 1 borgermøde Drikker vi for meget? Oplæg ved Carl Christian Randow. s mellem dialoggruppen/lokal kontaktperson i Odder og tovholder/supervisor ca. 500 mails. Dialogmøderne har haft kontakt med 6 brugere og 11 pårørende i løbet af 2011 Rådgivningen i Odder har haft kontakt med 8 pårørende fra en til flere gange. Rådgivningen i Odder har haft flere bisidderfunktioner. Telefonrådgivning fra den lokale kontaktperson til 10 personer uden for den åbne rådgivning.. SINDs Pårørenderådgivning og DE9 i Århus har ydet frivillig støtte og rådgivning til 13 pårørende fra Odder Kommune der har henvendt sig direkte til SIND s Pårørenderådgivning. SINDs Pårørenderådgivning og DE9 i Århus har afholdt udgifter til 1 børnegruppe med en lønnet børnegruppeleder fra SP.r. og DE9 i Odder Kommune. 12 børn fik forsamtale. 10 børn sagde ja til tilbuddet, der var ingen frafald i gruppen. Forløbet var 8 gange 2 timer, samt 2 familiearrangementer. 10 afsluttende samtaler, hvor forældre får viden om gruppens temaer og barnets ressourcer og dilemmaer. Familier som har brug for mere støtte blev tilbudt hjælp fra familiecenteret. Gruppeleder fra SINDs Pårørenderådgivning var Joan Stæhr. Ud over det lønnede arbejde fra SINDs Pårørenderådgivning, er der lagt mange frivillige timer. Voksengruppe med psykolog Birgit Østergaard. En netværksgruppe med 7 deltagere. Specifikke emner og opgaver i 2011: Annonceret - Borgermøde sammen med Rosens Venner Psykisk sårbar, arbejde, uddannelse, inklusion og rummelighed i Odder Kommune 26/1 - Borgermøde i samarbejde med Odder Bibliotek Unge og depression - Borgermøde Bevar håbet spiseforstyrrelser 12/4 - Borgermøde i samarbejde med Rosens Venner Drikker vi for meget? 13/10 2

3 4/1 21/6 11 dialogmøder om deltagernes aktuelle situation samt emner vedr.: At passe på sig selv som pårørende, de pårørendes mange roller. DVD De berørte, hvor 2 fra dialoggruppen medvirker, som forældrepar til en psykisk syg voksen datter. Dvd en er netop lagt ud på YouTube, og kan ses på Søgefelt De berørte. DVD Det indre Kaos under kontrol. Undervisning i NADA * 26/1 Borgermøde sammen med Rosens Venner Psykisk sårbar, arbejde, uddannelse, inklusion og rummelighed i Odder Kommune. 23/2 Årsmøde i Sinds Pårørenderådgivning. En fra dialoggruppen blev valgt ind i Styregruppen som suppleant. 28/2 Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget angående de nye kriterier for 18 midler, efterfølgende generalforsamling i Frivilligcenteret. 29/3 Årsmøde i Rosens Venner mange fra dialoggruppen deltager, 2 i bestyrelsen. Odder Bibliotek Unge og depression 12/4 Borgermøde Bevar håbet spiseforstyrrelser. 30/4 Seniormesse 2011 i Århus. 31/5 Debatmøde i Pakhuset Flere frivillige mere velfærd? 28/6 Årsmøde i DH-Odder en fra dialoggruppen er gået ind i bestyrelsen. 5/7 Møde med Sanne Rubinke om bevilling af 18 midler efter de nye kriterier. 2/8 22/12 10 dialogmøder om deltagernes aktuelle situation samt emner vedr.: Dialog om Model for samarbejdet med pårørende Skal medbringes til dialogmøde med Britta Kempel i november. Undervisning i Tankefelt terapi. Politiker praktikant Anne Bonefeld 22/9 Kloster Cafe i Århus De berørte, blev diskuteret og efterfølgende lod 2 fra dialoggruppen sig interviewe. 25/9 Kursus i DH 30/9 Frivillig Fredag med stand og konkurrence, initiativtager til Senior TV der lavede indslag fra Odder. Pernille Helbo, Anne Bonefeld og Hanne Westergaard blev interviewet. 1/10 Psykiatri topmøde i København 10/10 Sindets dag 13/10 Borgermøde i samarbejde med Rosens Venner Drikker vi for meget? 24/11 Dialogmøde med Britta Kempel om psykiatrien i Odder Kommune. 28/11 Temadag i Skanderborg Rusens Veje 3/12 Handicapdagen, uddeling af Odder Kommunes handicappris 12/12 Handicaprådet, indkaldte vores repræsentant i DH til møde, med henblik på udfærdigelse af et høringssvar vedr. ekstra bevilling til Rosenhuset i 2012 I mange af disse arrangementer deltog en eller flere fra vores gruppe, for at samle viden og inspiration til vores eget arbejde, og for at udbrede kendskabet til tilbuddene i Odder, der er unikt, ved at det har både brugere og pårørende med i samme gruppe. 3

4 Vedr. rådgivning. Der kommer flere og flere henvendelser til den lokale kontaktperson, da det er kendt i Odder Kommune at hun arbejder for SINDs Pårørenderådgivning. At henvendelserne kommer på denne måde, regner vi med skyldes, at vi indtil nu kun har 2 timers åben rådgivning om måneden. I 2011 har der været 15 eller flere henvendelser, ud over de få henvendelser der har været i den åbne rådgivning. Vedr. bisidderfunktion. Der har i 2011 været en bisidderfunktion, der har krævet meget tid. Den blev foretaget af en af de frivillige i gruppen, som har deltaget i et møde sammen med den psykisk sårbares pårørende og kontaktpersonen for den psykisk sårbare. Forud for dette møde, er der gået mange samtaler og undersøgelser. En sag der har kørt i flere år, og fortsætter endnu. Den er ikke meget kompliceret, men systemet er utroligt langsomme at arbejde sammen med. De aftaler der blev lavet på det omtalte møde, er der ikke fulgt op på som lovet af bostøtten fra Rosenhuset. Gruppens sammensætning. Gruppens sammensætning består af vekslende 3-5 mænd og 8-12 kvinder. I løbet af året, har der været gæster, for at møde os. Gruppens aldersspredning er ca år. I alt har der været 6 brugere og 11 pårørende i dialoggruppen gennem året. Aldersspredningen er en stor styrke, da de ældste har været pårørende gennem mange år, og har mange erfaringer at give de yngre deltagere. Hvert møde har et punkt der hedder siden sidst, hvor vi informerer hinanden om vores aktuelle situation, og især hvad der har at gøre med det psykiske, men også andre ting bliver drøftet, når der er et ønske fra en deltager om det. Især prøver vi at give plads til de nye, der kommer i gruppen, så de kan komme ind i det stærke fællesskab vi har. Vi vil gerne have en god struktur i møderne, og med mellemrum tages rammerne for dialogmøderne frem og gennemgås. I gruppen er der sideløbende knyttet personlige venskaber, hvor der gennem året har været privat kontakt. Det har været i form af pårørende støtte på kryds og tværs. Det betyder også, at 6 fra dialoggruppen er aktive frivillige i Rosens Venner. I 2011 har der ikke været nedsat nogen arbejdsgruppe til den egentlige planlægning af vores aktiviteter. Det meste bliver planlagt, når der er åben rådgivning, hvor der næsten altid er tid til overs. Ellers bruges mail og telefon mellem den professionelle tovholder og den lokale kontaktperson. Det der tager længst tid er at planlægge borgermøderne. Stadig er hele gruppen med i de endelige beslutninger. Den lokale kontaktperson får nu også henvendelser uden for møderne et frivilligt, ulønnet arbejde. Der er tale om kortere rådgivninger af ca. 10 personer. 4

5 Samarbejde med Rosenhuset. I løbet af 2011 lykkedes det for frivillige at komme i gang med aktiviteter, der skaber mere liv omkring Rosenhuset i aftentimerne og i weekenderne. Der er 2 pårørende fra gruppen i bestyrelsen for Rosens Venner samt 3 andre der arbejder som frivillige i foreningen. De 2 med aktiviteter i Rosenhuset (højtlæsning og skriveværksted) den tredje kører busture med fra 5 7 psykisk sårbare og en ledsager, der også er frivillig. Det har været et langt og meget sejt træk at nå så langt, at frivillige fra dialoggruppen har fået adgang til Rosenhuset. Det lykkedes udelukkende på de betingelser, at Rosens Venner betalte for isætning af nogle låse på uaflåste kontorer og ekstra nøgler. En udgift på mere end kr Samtidig med at de frivillige fik adgang til Rosenhuset trak lederen af Rosenhuset sig fra bestyrelsen og indsatte en medarbejder i stedet for. Det har virket meget positivt på samarbejdet, og især i de sidste måneder af 2011, var der mange aktiviteter og mange emner i en tænketank. Fra vores dialoggruppe vil vi arbejde aktivt på at fortsætte det frivillige arbejde i Rosens Venner samt arbejder på at finde flere frivillige, der kan hjælpe i foreningen. Indholdet af dialogmøderne Forløbet af dialogmøderne i 2011 har været at mødes fast den 1. og 3. tirsdag i hver måned i Frivilligcenteret i Pakhuset fra kl , dog ofte til I 2011 har der som nævnt været 21 dialogmøder og 11 møder i den åbne rådgivning hvor der hver gang i rådgivningen er en professionel terapeut og den lokale kontaktperson eller en anden fra dialoggruppen. Der har været en stor mødedisciplin i gruppen. Der udsendes referater fra samtlige møder til alle der deltager i gruppen, også selv om man er forhindret en enkelt gang og har meldt afbud. Fra møder af stærk personlig karakter, laves der dog et kortere og mere anonymt referat til dem, der ikke har deltaget i det møde. I det hele taget gør vi meget ud af, at anonymisere referaterne, så indholdet kun kan genkendes af mødedeltagerne. I 2011 har vi som tidligere beskrevet annonceret nogle af vores møder i Odder Avis, da det er vigtigt at udbrede kendskabet til vores arbejde i Odder. 5

6 Rammerne for dialogmøderne. 1. Dialogmøderne er åbne for brugere og pårørende fortløbende. 2. Hvis man bliver forhindret i at komme, bedes man ringe til Hanne Westergaard eller Jeannette Rygning foregår kun udenfor. 4. Pauser 1 gang af 10 min. i løbet af de to timer fra Mobiltelefoner skal være slukket under møderne. I særlige situationer kan den være åben, hvor gruppen har fået meddelelse herom. 6. Tavshedspligt. Hvad der bliver sagt til møderne af personlig karakter, har vi en gensidig tavshedspligt overfor hinanden. Hvis vi vil fortælle noget fra mødet til en anden, er det anonymt uden at nævne navne og andre følsomme oplysninger f.eks. hvor vedkommende bor, beskæftiger sig med, familiesituation med videre. Hvis vi referere et emne, vi har diskuteret, kan vi sige, at en sagde sådan og sådan, hvorved det forbliver generelt og anonymt. 7. Vi opfordres til at tale højt og tydeligt på grund af evt. hørenedsættelse. 8. Vi opfordres til at melde fra eller sige nej hvis vedkommende synes, at der spørges for tæt ind til ens situation. 9. Hvis vi finder et citat, en artikel, et digt som kunne være godt at læse eller diskutere, opfordres vi til at tage det med. Vi har adgang til en kopimaskine. 10. Vi vil så vidt muligt starte hvert møde med en siden sidst runde. 11. Vi vil slutte hvert møde med, hvordan mødet har været. Er der noget vi kan ændre, huske på, eller glæde os over. 12. Der laves et referat fra hvert møde, som sendes ud til deltagerne inden det følgende møde. Så vidt muligt afsluttes referater med foreløbige punkter til næste møde. 13. Deltagerne kan evt. tage andre pårørende med, når der er et emne oppe, som kunne være af særlig interesse. 6

7 Temaer. Hvad ønsker dialoggruppen, og hvordan arbejder vi os frem mod målet? Hvordan skal strukturen være frem over i gruppen? Løbende taler vi om, hvilke emner vi gerne vil arbejde med. Følgende emner blev formuleret som det, vi ville arbejde med i Vi vil gerne samarbejde med Rosens Venner, og være medvirkende til at skabe noget uden for Rosenhusets begrænsede åbningstid. Vi vil arbejde på at Odder Kommune får et bredere døgntilbud for borgere tilknyttet Rosenhuset og deres pårørende. Vi ønsker fortsat rådgivning med en professionel person og frivillige. Dialogmøder/temamøder skal fortsætte med emner, som deltagerne ønsker. Vi vil arbejde med at sikre os, at information om SIND s Pårørenderådgivning og DE9 kommer ud som pjecer og plakater på synlige steder. Vi skal sikre os lokaler til fortsatte dialogmøder, grupper og til rådgivning. Sæt psykiatrien på valgplakaten i Gå til vælgermøder, og se hvilke partier der har fokus på psykiatrien. Håb og tro belyst gennem Dvd er, artikler og diskussion deltagerne imellem. Nada og tankefelt terapi anvendt i praksis på OK-Center Enghaven. Vi er klar over, at det tager tid at gøre opmærksom på, hvad vi kan tilbyde i gruppen, men i 2011 føler vi mere end tidligere, at der har været meget fokus på os og det vi arbejder med. Især var der stor interesse for vores 2 første borgermøder i Det sidste borgermøde trak ikke så mange tilhørere, men det har givet os inspiration til at arbejde videre med emnet misbrug. Vi laver et borgermøde den 24. april 2012, hvor emner er Dobbelt diagnose. Flere fra gruppen har deltaget i temamøder om emnet. Horsens Folkeblad og Odder Avis har på vores henvendelse, lavet små artikler der fortæller om de borgermøder vi annoncerer i de 2 aviser. Vi er glade for at have et godt samarbejde med disse 2 aviser. 7

8 Oplysninger om film, bøger, artikler og hjemmesider. Vi er alle optaget af det at være brugere eller pårørende. Vi er alle stadig søgende efter ny viden og udvikling af os selv, som gør os bedre rustet til at klare både det at have en psykisk sygdom, og det at være pårørende. På møderne orienterer vi hinanden om, hvad vi har set eller læst bl.a. referater fra psykiatritopmødet den 1. oktober og nyhedsbreve under og og der udsender daglige nyhedsbreve kaldet HandiKlip. Ved dialogmøder har vi i 2011 anvendt følgende Dvd er, lånt på PsykInfo Risskov, eller fra udsendelser på DR: DVD interview med professor Poul Videbech om psykiatrien i dag. DVD De berørte, hvor 2 fra dialoggruppen deltager som pårørende. Indledning til optagelsen af professor Uffe Juul Jensen, der taler om håbet. DVD Det indre Kaos under kontrol om spiseforstyrrelser. Udarbejdelse af pjecer, plakater og indlæg til Frivilligcenterets Nyhedsbrev. Vi har vores pjece placeret mange steder rundt i Odder, og følger løbende op på, om der mangler pjecer. I slutningen af året blev pjecen opdateret og fik et nyt udseende. I forbindelse med borgermøderne, har vi lagt et stort arbejde i at udbrede kendskabet til mødet. Vi aflægger besøg rigtig mange steder og udleverer materiale. Endelig har vi en stor gruppe vi sender mail til om arrangementerne, bl.a. hele byrådet og nogle embedsmænd ved Odder Kommune. Vi har haft indlæg om vort tilbud i alle af Frivilligcenterets Nyhedsbreve.. Besøgsvenner til brugere af psykiatrien i Odder Kommune Desværre har vi ikke fået gang i SINDnettet, som er en ordning med besøgsvenner til psykisk syge. Vi er for få i gruppen til at løfte opgaven. SINDnettet er en aktivitet, som har sit udspring i Århus. Ønsker vi det indført i Odder Kommune med en betalt tovholder som i Århus, skal vi søge særskilt midler hertil i Odder Kommune. Vi ønsker os at få tilstrækkelig 18 midler i 2012, så der kan igangsættes en massiv annoncering, samt undersøge mulighederne for en besøgsordning. 8

9 Vores anskuelse omkring trygheden ved beboelsen omkring Rosenhuset Gennem flere år, har der været meget uro og utryghed blandt beboerne i lejlighederne i beboelsen omkring Rosenhuset. Flere fra gruppen oplever stadigt, at personer går rundt ved dørene, og at de svageste borgere bliver offer for disse personer. Det skaber utryghed hos de berørte brugere, og frustrationer hos de pårørende. Et forældrepar fra gruppen fortæller, at deres datter er flyttet fra bebyggelsen, og har fået det markant bedre. Det har betydet, at hun ikke har haft brug for at søge tryghed ved at overnatte hos forældrene, siden hun flyttede til en anden lejlighed i Odder. Vores psykisk sårbare giver også meget klart udtryk for, at de mangler åbning af Rosenhuset i aften- og weekend timerne, hvor tiden kan føles meget lang og utryg. Rosenhuset er lukket fra fredag middag til mandag morgen. Siden august 2011 har støtteforeningen Rosens Venner fået adgang til at bruge Rosenhuset uden for den normale åbningstid. Det har betydet, at der har været flere arrangementer, de frivillige har arrangeret. Der har været god tilslutning til arrangementerne, hvilket bekræfter vores anskuelse af, at der mangler et sted at henvende sig i aften- og weekend timerne. Flere fra gruppen arbejder som frivillige i Rosens Venner. Kontakt med DH, Frivilligcenteret, Rosenhuset og Rosens Venner. Vi er gennem flere år blevet opfordret til at stille en repræsentant fra SIND i DH Odder. I 2010 besluttede en fra gruppen at gå ind i arbejdet i DH, som observatør. På Årsmødet i 2010 blev hun indvalgt i bestyrelsen, og er blevet opfordret til at gå ind i FU. Vi har længe vidst, at DH er et vigtigt høringsorgan. Endelig har vores repræsentant været indkaldt til Handicaprådet i forbindelse med udfærdigelsen af et høringssvar vedr. Odder Kommunes ekstra bevilling til Rosenhuset i Vi benytter stadig lokalet i Frivilligcenteret til vores dialogmøder og åben rådgivning. Ligeledes benytter vi os af at få trykt plakater og pjecer i Frivilligcenteret, ligesom vi får hjælp til opsætning af annoncer til aviserne. Vi mener det er en god ide, at der er et samlet sted for foreningerne, der kan støtte hinanden og udveksle viden. Siden foråret 2008 har vores dialoggruppe haft medlemmer i bestyrelsen i Rosens Venner m.h.p. at få et godt samarbejde med Rosenhuset, og for at oplyse de psykisk sårbare og deres pårørende om, at vores gruppe er til stede i Odder. Fra sommerferien 2011 er der kommet et virkelig godt samarbejde i gang mellem Rosenhuset og Rosens Venner. 9

10 Vi arbejder fortsat på, at få kontakt med flere brugere og pårørende, som har lyst til at være med i vores arbejde, eller blot vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde i Odder, og mulighederne for at henvise til mere professionel hjælp. Åben Rådgivning Siden august 2008, har vi haft vores åbne rådgivning, med en professionel terapeut fra SINDs Pårørenderådgivning og en af os frivillige. Den åbne rådgivning finder sted den sidste mandag i hver måned fra kl i Frivilligcenteret. I tidsrummet for den åbne rådgivning, kan der rettes henvendelse på tlf , som udelukkende er Odderrådgivningens telefon. Vor kontaktperson i Odder kontaktes også jævnligt. Der skulle gerne komme en synergieffekt mellem dialogmøderne og rådgivningen. Hjemmeside Vi har oprettet en hjemmeside på adressen som en af de pårørende står for. Vi arbejder på at lave siden pænere og mere imødekommende. Igen må vi erkende, at vi er for få til at løfte de opgaver der er omkring vores arbejde. Indtil videre henviser vi på denne side til og 10

11 Borgermødet den 26. januar 2011 Borgermødet Psykisk sårbar, arbejde uddannelse, inklusion og rummelighed i Odder Kommune, samlede ca. 60 deltagere, en stor succes, hvor mødedeltagerne var meget spørgelystne. Arrangeret i samarbejde med Rosens Venner. Der var oplæg fra Niels Rosenberg, tidligere jobkonsulent i Odder Kommune, der fortalte om de forskellige former for job med skånehensyn. To voksen bruger der arbejder i Flex-job, fortalte om deres problematiske liv, og vejen tilbage til at komme på arbejdsmarkedet. Borgermødet den 12. april 2011 Borgermøde om spiseforstyrrelser Bevar håbet. Borgermødet samlede ca. 75 deltagere. Især kan det bemærkes, at der kom flere fra personalet fra OK-Center Enghaven i Søvind, som havde flere beboere med. Dejligt at også de professionelle har lyst til at deltage i vores møder. Der var oplæg fra Kirsten Kallesøe, Massage- og psykoterapeut og coach. Kirsten er forfatter til bogen Lige om lidt, der handler om, hvordan Kirsten i mere end 25 år måtte kæmpe med spiseforstyrrelser og psykisk sygdom. Kirsten er et levende eksempel på, at det kan lade sig gøre at komme sig, at blive rask, på trods af meget svær sygdom. Mere kan læses på Først helt i slutningen af Kirstens oplæg og i hendes bog, kommer forklaringen til titlen Lige om lidt. Den betyder, at hun gang på gang er blevet mødt med disse ord, under sine mange indlæggelser. lige om lidt, kan betyde, at hjælpen ikke kommer samme dag. Borgermødet den 13. oktober 2011 Borgermøde om misbrug Drikker vi for meget. Der var oplæg fra alkohol-coach Carl Christian Randow. Arrangeret i samarbejde med Rosens Venner. Carl Christian fortalte sin historie sin historie om at være kostskole elev på Herlufsholm, hvor han stilede efter høj status. I stedet blev han først alkoholmisbruger og siden selvstændig misbrugsbehandler. Mere kan læses på Det var et meget spændende og seriøst oplæg, men på et for højt plan til vores målgruppe. Vi havde den glæde at et personale medlem fra Rosenhuset og 4 brugere kom til mødet. Dette møde har fået os til at arbejde videre med misbrug, og nu også med dobbelt diagnose. Vores første borgermøde i 2012 kommer til at handle om dobbelt diagnose, hvor vi har fået kontakt til nogle meget kompetente oplægsholdere, der arbejder inden for psykiatrien. 11

12 Frivillighedsdag Fredag den 30. september 2010 blev der holdt Frivilligdag i Odder, hvor SIND s Pårørenderådgivning og DE9 i Odder deltog med en stand i Kvickly. Forud for Frivilligdagen havde vi politiker Anne Bonefeld som politikerpraktikant på et af vore dialogmøder. Praktikanten gav udtryk for at have lært meget på de 3 timer hun var hos os, og vi lyttede til hendes betragtninger af, hvordan Odder Kommune kan få mest for pengene de bruger på psykiatrien. Frivillig Fredag blev en god dag for de frivillige, men der var for lidt interesse fra borgernes side. De frivillige fik talt sammen, og der blev udvekslet ideer. Endvidere havde vi lavet en konkurrence med en række spørgsmål om SINDs Pårørenderådgivning og DE9, som publikum kunne besvare. Der blev trukket lod om de rigtige besvarelser. Fremtiden og aktuelt 2012 Vi ønsker også i fremtiden, at arbejde videre som en gruppe under SINDs Pårørenderådgivning og DE9. En forudsætning for en rådgivning til pårørende til psykisk sårbare er, at der er en lønnet professionel tovholder, som også kan være koordinator, konsulent og supervisor for dialogmøderne. Dette er vigtigt, da det kræver en stor arbejdsindsats hele tiden at være opdateret med, hvad der foregår inden for psykiatrien såvel i Odder Kommune, i Region Midtjylland og på landsplan, og som vi kan formidlere videre, når vi får informationerne. Vi vil arbejde på at være så selvstændige som muligt, men vi har brug for fortsat støtte. Med denne statusrapport for 2011 lægger vi op til at søge 18 midler i 2012, så vi har mulighed for at lave arrangementer og PR. materiale m.m. Vi er en gruppe i Odder, der meget gerne vil i kontakt med flere psykisk sårbare og pårørende, for på den måde at stå endnu stærkere, og få et bredt samarbejde mellem alle, der har berøring med det psykiatriske system i Odder Kommune. Vi ønsker i 2012 at kunne annoncere mere. Hvordan vores dialogmøder bliver fremover, afhænger helt af, hvem der kommer til møderne. Vi vil hele tiden tilrettelægge møderne, ud fra den aktuelle deltagerskare og ønskerne der kommer herfra. Vi ser frem til at få flere tilbud om undervisning, for på den måde at blive endnu stærkere i at rådgive andre inden for psykiatrien, både i Odder Kommune, men også ved at informere om andre tilbud inden for SINDs Pårørenderådgivning og DE9. Vores nye pjece om arbejdet i Odder er netop blevet færdig. Den vil efter aftale med Britta Kempel blive afleveret til hende, hvorefter hun vil arbejde på, at den bliver godkendt, og kan blive lagt ud på Oddernettet. Vi arbejder på at få lavet en Model for samarbejdet mellem de pårørende og Odder Kommune. Materiale er afleveret til Britta Kempel. 12

13 Konklusion Gruppens samlede indflydelse og indsats Ved dialogmøderne har vi haft en meget åben dagsorden, hvor vi ofte drøftede ting, der ikke var med på dagsordenen, når det var noget der havde en fælles interesse. På den måde, har vi arbejdet som en dialoggruppe med et meget stort engagement. Gennem året har alle deltagere haft ting, vi har haft brug for at tale om og rådføre med de andre pårørende og psykisk sårbare. Der er en meget stor åbenhed, fortrolighed og omsorg i gruppen for hinanden. Også uden for møderne, støtter gruppen hinanden. Der lægges i gruppen et stort arbejde i at arrangere borgermøderne, som vi tror, er til gavn for mange med tilknytning til psykiatrien i Odder Kommune, enten som psykisk sårbar, pårørende, politiker, embedsmænd og ansatte inden for socialpsykiatrien. Det har vist sig, at vores borgermøder har mødt stor interesse fra OK-Center Enghaven som Odder Kommune samarbejder med. Vi er lidt for få til at løfte de mange opgaver, og ser frem til, at der i 2012 vil komme nye deltagere til vores gruppe. Vi har planer om at lave nogle informationsmøder. Ingen af deltagerne i gruppen fra 2011 har ønsket at stoppe, men der har været bemærkninger om, at det måske vil ske. Ikke af mangel på interesse, men simpelthen fordi det kræver utrolig mange kræfter og tid at være pårørende. Vi er først og fremmest psykisk sårbare og pårørende, samtidig med at vi er frivillige og meget gerne vil være medvirkende til, at de psykisk sårbare og pårørende der har brug for hjælp, kan få hjælpen tilbudt, ikke kun fra SINDs Pårørenderådgivning og DE9, men også ved at vores gruppe har en god dialog med politikere, embedsmænd i Odder Kommune samt med lokalpsykiatrien. På den måde får vi formidlet vores ønsker om forbedringer inden for hele det psykiatriske system i Odder Kommune. 13

14 Praktiske oplysninger Gruppeleder/tovholder: Jeannette Cold, tidligere ergoterapeutlærer, Korshøjen 57, 8240 Risskov. Tlf.: mob Medlem af SINDs Pårørenderådgivning Region Midtjylland, Skovagervej 2, opgang 65, Århus Universitetshospital i Risskov, 8240 Risskov tlf.: Rådgivere. Odder projektet har haft en professionel rådgiver og en fra dialoggruppen i Terapeut Jeannette Cold Se overfor Hanne Westergaard medlem i dialoggruppen Søkrogen 15B, 8300 Odder. Tlf Frivilligt arbejde 18 midler eller driftstilskud. For at få et projekt som det her beskrevne i Odder Kommune til at fungere, er det nødvendigt at have en økonomi, der giver mulighed for at lønne en tovholder, der har ansvar for, at projektet lever op til målene for projektet. at give oplysninger om det at være psykisk sårbar og pårørende i det psykiatriske system at støtte og rådgive hinanden i et socialt fællesskab at formidle erfaringer fra dialogmøderne videre m.h.p. at nedbryde fordomme om det at være psykisk sårbar eller pårørende. Tovholderen har lagt mange frivillige timer i Odder Projektet. Alle møder, referater, rådgivning individuelt eller telefonisk samt mange andre arbejdsopgaver er ulønnet arbejde, hvilket har været nødvendigt for at nå til det punkt vi er nu. Tovholderen får betalt sin kørsel mellem Odder og Aarhus. Afsluttende skal det siges, at det har været utrolig spændende, meningsfuld, udviklende og givende at arbejde i en fælles gruppe af psykisk sårbare og pårørende, der alle viser så stor en interesse og udholdenhed. Vi føler, at vores arbejde giver resultater, og er stolte, når vi ser tilbage på, hvad vi har beskæftiget os med siden opstarten i Forsiden/kilde: Livstræet og 4. vers fra sangen Livstræet, skrevet af Erik Lindebjerg. Jeannette Cold Hanne Westergaard 14

15 Hvem er DE9, hvad står vi for - og hvor er vi? DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland. DE9 er baseret på en fælles erkendelse af, at man kan opnå mere, når man arbejder sammen, end når man arbejder hver for sig DE9 s formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for pårørende til psykisk syge. Dette gøres bl.a. ved at fremme rådgivning, støtte og krisehjælp til pårørende, at oplyse om og synliggøre de særlige behov for hjælp, som pårørende til psykisk syge har samt ved at formulere social og sundhedspolitiske synspunkter på områder med relevans for pårørende til psykisk syge. DE9 foreninger. DE9 startede i 2001 med en fælles konference Portræt af en pårørende i samarbejde med daværende Århus Amt. Her var for første gang 9 foreninger samlet, der havde pårørendearbejde som et af deres formål. Et fællesråd blev stiftet den10. juni 2004 med navnet DE9 foreninger for pårørende til psykisk syge i Århus Amt. Navnet DE9 blev vort LOGO uanset hvor mange pårørende- foreninger, der er med. Den 6. september 2007 skiftede vi navn til DE9 - et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midtjylland. Som medlemmer optages foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midtjylland. Det er pårørendeforeninger og pårørendegrupper i patientforeninger/blandede foreninger. Interesserede foreninger kan henvende sig til DE9 med anmodning om optagelse. Hvis der i regionen er flere lokale foreninger/grupper inden for samme landsforening, optages disse foreninger/grupper under ét som medlem. Medlemsforeningerne Der er i øjeblikket 8 aktive medlemsforeninger i DE9. Herudover er der 1 forening, der har været med i samarbejdet, men som pt. ikke er aktive. Tværgående foreninger SIND s Pårørenderådgivning, Region Midtjylland Sindslidendes Vilkår, Århus. Diagnose-relaterede foreninger ADHD-foreningen, Midt - Østjylland Autismeforeningen, Region Midtjylland Landsforeningen mod Huntingtons Chorea OCD - foreningen PS LANDSFORENING Pårørende til spiseforstyrrede Depressions Foreningen Associeret medlem Landsforeningen mod Huntingtons Chorea * Forening der pt. ikke er aktive i DE9: Alzheimers Foreningen *Som associerede medlemmer optages foreninger, der opfylder betingelserne for at blive medlem, men som af formelle eller principielle grunde ikke kan optages (fx. fordi deres egne vedtægter udelukker medlemskab). 15

16 Hvor finder man DE9? DE9 er hjemmehørende i Århus og har aktuelt aktiviteter i Randers, Silkeborg, Odder og Horsens Kommuner. DE9 arbejder på sigt på at etablere tilbud til pårørende i alle de byer i Region Midtjylland, hvor der er psykiatriske sygehusafdelinger. Det er Århus, Randers, Silkeborg, Viborg, Skive, Herning, Holstebro og Horsens. Endvidere ønsker vi satellitter i mindre kommuner som er tilfældet i Odder. DE9 s vision og mission. Et helt liv for alle mennesker DE9 s vision Det er DE9 s vision, at menneskerettighedernes artikel 1 også skal komme til at gælde for psykisk sårbare og deres pårørende, så vi bliver behandlet ligeværdigt og får lige rettigheder. Det er DE9 s vision, at FN s konvention om handicappedes rettigheder gennemføres i Danmark således at psykiske og fysiske handicaps ligestilles. D9 s mission sårbare og deres pårørende skal forstås og mødes både på det fysiske, det psykiske, det sociale og sjælelige plan. Respekt for brugerne. DE9 arbejder for størst mulig inddragelse af de pårørende - fordi vi tror, at det er brugernes ønske og i brugernes interesse. Inddragelse af de pårørende skal naturligvis altid ske under respekt af brugerens rettigheder og integritet. DE9 s mål og De 9 principper se DE9 er et samarbejde mellem -ADHD foreningen Midt Østjylland Landsforeningen Autisme, Kredsforeningen Østjylland - Landsforening mod Huntingtons Chorea - OCD foreningen - PS. LANDSFORENING - Pårørende til spiseforstyrrelser - SINDs Pårørenderådgivning Region Midtjylland - Sindslidendes Vilkår. 16

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE OG HANDICAPPEDE I MIDTJYLLAND 1 Rollen som pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Nyhedsbrev September 2014

Nyhedsbrev September 2014 Nyhedsbrev September 2014, Formand Efter en rigtig god sommer er efteråret kommet over os Det betyder også mere indeliv, hvilket giver os mulighed for at løse nogle af de opgaver, vi har givet os selv.

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

Stemmetællere Preben Pedersen, og Else Vedgaard/Hvidgard.

Stemmetællere Preben Pedersen, og Else Vedgaard/Hvidgard. 1 Referat fra ADHD-foreningen, Midt-Østjyllands 17. ordinære generalforsamling søndag den 3. Februar 2013. Formand Søren Zastrow åbnede. 1. Valg af dirigent Ole Bruun Jensen blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Kristian Buhr Velkommen til Bedre Psykiatri Aarhus tilbud på Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Med denne pjece vil vi oplyse om, hvilke tilbud vi har til pårørende til personer med en psykisk

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

SIND's På rø ren de råd giv ning

SIND's På rø ren de råd giv ning SIND's På rø ren de råd giv ning Idé Aktiviteter til brug i børnegrupper kata log for børn med psykisk syge forældre Udarbejdet af Joan Stæhr SIND s Pårørenderådgivning 2006 Journal nr.: 87131-0988 Dette

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT

FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT Pressemeddelelse 21. september 2012 FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT Den sidste fredag i september er udnævnt til Danmarks nationale frivillighedsdag: Frivillig Fredag. I år er

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland NYHEDSBREV Nr. 1 September 2006 DE9 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2 8240 Risskov Psykiatrisk Hospital Bygning 23 stuen th. www.de9.dk info@de9.dk Pårørendepolitikken

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe Cand. Psych.Aut og Lotte Sønderby Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov Hvad er Bedre liv programmet?.et gruppebaseret,

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Tema: DE9 INFO. Rollen som pårørende NR. 4 2009 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND

Tema: DE9 INFO. Rollen som pårørende NR. 4 2009 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 4 2009 Tema: Rollen som pårørende Skovagervej 2 8240 Risskov Århus Universitetshospital, Risskov Indgang 65, st.th www.de9.dk

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige Velkommen til Holstebro Krisecenter. Vi er glade for, at du har lyst til at yde en indsats og et frivilligt arbejde. Vi ved at

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Årsberetning 2009. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2009. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen Årsberetning 2009 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen Indholdsfortegnelse SIND s PÅRØRENDERÅDGIVNING... 2 DEN DAGLIGE DRIFT... 4 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 4 Styregruppen/Generalforsamling...

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Årsberetning 2011. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2011. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 1 Årsberetning 2011 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 3 DEN DAGLIGE DRIFT... 4 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 4 Styregruppen/Årsmøde...

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014.

Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014. Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014. Velkomst ved lokalformanden, Søren Zastrow. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og gennemgik dagens

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 6

SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 6 Årsberetning 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... 4 SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 6 STYREGRUPPEN/ÅRSMØDE... 6 Styregruppens sammensætning... 6 Årsmøde...

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion 2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraaad.dk Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd I det følgende vil Haderslev Ungdomsråds

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Programoversigt BEHANDLINGSGRUPPER 2015. Grupper 2015:

Programoversigt BEHANDLINGSGRUPPER 2015. Grupper 2015: Programoversigt Mandag Rusmiddelgruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Kroppen på toppen DAT-behandling 2015 Onsdag DAT-behandling Torsdag Rusmiddelgruppen Stemmehørergruppen Grupper 2015: Kroppen på

Læs mere

FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM

FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM SIND'S PÅRØRENDERÅDGIVNING FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM SAMLET OVERSIGT OVER AKTIVITETER I SIND S PÅRØRENDERÅDGIVNING Administration Skovagervej 2, bygn. 23 8240 Risskov Tlf. rådgivning:

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2014. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2014. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus Årsberetning 2014 1 Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 1 Årsberetning 2012 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse DEN DAGLIGE DRIFT... 5 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 5 Styregruppen/Årsmøde... 7 Styregruppens sammensætning...

Læs mere

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014:

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014: Programoversigt Mandag Dialoggruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Mindfulness DAT-behandling Efterår 2014 Onsdag DAT-behandling Torsdag Dialoggruppen Stemmehørergruppen ADHD-gruppen Grupper efterår

Læs mere

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Referat fra DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Hos Bjarne i Gjern Formalia: Til stede: Afbud: Ordstyrer: Referent: Mette, Bjarne, Thomas, Martin og Uffe Anna-Marie Mette Uffe O. Dagsorden Valg

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere