Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011"

Transkript

1 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og DE9 arbejdet med dialogmøder, åben rådgivning og borgermøder i Odder Kommune, primært for midler søgt fra 18 frivilligt socialt arbejde i Odder Kommune. Tilbuddet henvender sig til brugere af psykiatrien i Odder Kommune og deres pårørende, men har udviklet sig til at have det store formål, at udbrede informationer til alle borgere i Odder Kommune med interesse i psykiatrien, ligesom flere politikere og embedsmænd følger vores arbejde tæt. Nærmere information om SINDs Pårørenderådgivning og DE9 kan findes på og Hvilke foreninger der er med i DE9 samt fællesrådets vision og mission se side 14. På websiderne kan Statusrapporterne fra de foregående år læses. Dialogmøderne har givet en stor gensidig forståelse mellem psykisk sårbare og pårørende. De fleste der kommer til dialogmøderne har været med siden opstarten i efteråret Et årligt tilbagevendende dialogmøde med politikere og embedsmænd i Odder Kommune har vist sig at være til gensidig gavn, hvilket åbnede op for informationer mellem alle parter. Projektet ville ikke have nået det aktivitetsniveau det har, hvis der ikke der var tilknyttet en professionel tovholder, der koordinerer og kommer med vigtige informationer om psykiatrien. Vi ved, at der er behov for synliggørelse af vore tilbud dialogmøder og rådgivning idet der stadig er megen tabu i forbindelse med psykisk sygdom både for den psykiske sårbare og dennes pårørende og netværk i bredere forstand. Derfor har vi brug for flere økonomiske midler til annoncering og andet PR materiale, så borgerne i Odder Kommune tør bruge vore tilbud. Formålet med rådgivningen og dialogmøder er at Give oplysning om det at være psykisk sårbar og pårørende i det psykiatriske system. Tilbyde de psykisk sårbare og pårørende støtte og rådgivning i akutte eller længerevarende stres situationer. Forebygge psykiske og sociale problemer ved at fortsætte med dialogmøder/temamøder. Arbejde aktivt på et samarbejde med distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien i Odder kommune, samt andre mulige samarbejdspartnere. Formidle viden fra SINDs Pårørenderådgivning og DE9s arbejde videre til samarbejdspartnere og det offentlige, med henblik på at nedbryde fordomme om det at være psykisk sårbar eller pårørende til en psykisk sårbar. 1

2 Ydelser vedr. frivilligt arbejde i SINDs Pårørenderådgivning og DE9 i Odder Kommune har i 2011 ydet frivillig støtte og rådgivning til pårørende og psykisk sårbare borgere. 11. rådgivninger á 2 timer december undtaget 21 dialogmøder á 2 3 timer juli undtaget 1 borgermøde Psykisk sårbar, arbejde, uddannelse, inklusion og rummelighed i Odder Kommune. Oplæg ved Niels Rosenberg. 1 borgermøde Bevar håbet - spiseforstyrrelser. Oplæg ved Kirsten Kallesøe 1 borgermøde Drikker vi for meget? Oplæg ved Carl Christian Randow. s mellem dialoggruppen/lokal kontaktperson i Odder og tovholder/supervisor ca. 500 mails. Dialogmøderne har haft kontakt med 6 brugere og 11 pårørende i løbet af 2011 Rådgivningen i Odder har haft kontakt med 8 pårørende fra en til flere gange. Rådgivningen i Odder har haft flere bisidderfunktioner. Telefonrådgivning fra den lokale kontaktperson til 10 personer uden for den åbne rådgivning.. SINDs Pårørenderådgivning og DE9 i Århus har ydet frivillig støtte og rådgivning til 13 pårørende fra Odder Kommune der har henvendt sig direkte til SIND s Pårørenderådgivning. SINDs Pårørenderådgivning og DE9 i Århus har afholdt udgifter til 1 børnegruppe med en lønnet børnegruppeleder fra SP.r. og DE9 i Odder Kommune. 12 børn fik forsamtale. 10 børn sagde ja til tilbuddet, der var ingen frafald i gruppen. Forløbet var 8 gange 2 timer, samt 2 familiearrangementer. 10 afsluttende samtaler, hvor forældre får viden om gruppens temaer og barnets ressourcer og dilemmaer. Familier som har brug for mere støtte blev tilbudt hjælp fra familiecenteret. Gruppeleder fra SINDs Pårørenderådgivning var Joan Stæhr. Ud over det lønnede arbejde fra SINDs Pårørenderådgivning, er der lagt mange frivillige timer. Voksengruppe med psykolog Birgit Østergaard. En netværksgruppe med 7 deltagere. Specifikke emner og opgaver i 2011: Annonceret - Borgermøde sammen med Rosens Venner Psykisk sårbar, arbejde, uddannelse, inklusion og rummelighed i Odder Kommune 26/1 - Borgermøde i samarbejde med Odder Bibliotek Unge og depression - Borgermøde Bevar håbet spiseforstyrrelser 12/4 - Borgermøde i samarbejde med Rosens Venner Drikker vi for meget? 13/10 2

3 4/1 21/6 11 dialogmøder om deltagernes aktuelle situation samt emner vedr.: At passe på sig selv som pårørende, de pårørendes mange roller. DVD De berørte, hvor 2 fra dialoggruppen medvirker, som forældrepar til en psykisk syg voksen datter. Dvd en er netop lagt ud på YouTube, og kan ses på Søgefelt De berørte. DVD Det indre Kaos under kontrol. Undervisning i NADA * 26/1 Borgermøde sammen med Rosens Venner Psykisk sårbar, arbejde, uddannelse, inklusion og rummelighed i Odder Kommune. 23/2 Årsmøde i Sinds Pårørenderådgivning. En fra dialoggruppen blev valgt ind i Styregruppen som suppleant. 28/2 Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget angående de nye kriterier for 18 midler, efterfølgende generalforsamling i Frivilligcenteret. 29/3 Årsmøde i Rosens Venner mange fra dialoggruppen deltager, 2 i bestyrelsen. Odder Bibliotek Unge og depression 12/4 Borgermøde Bevar håbet spiseforstyrrelser. 30/4 Seniormesse 2011 i Århus. 31/5 Debatmøde i Pakhuset Flere frivillige mere velfærd? 28/6 Årsmøde i DH-Odder en fra dialoggruppen er gået ind i bestyrelsen. 5/7 Møde med Sanne Rubinke om bevilling af 18 midler efter de nye kriterier. 2/8 22/12 10 dialogmøder om deltagernes aktuelle situation samt emner vedr.: Dialog om Model for samarbejdet med pårørende Skal medbringes til dialogmøde med Britta Kempel i november. Undervisning i Tankefelt terapi. Politiker praktikant Anne Bonefeld 22/9 Kloster Cafe i Århus De berørte, blev diskuteret og efterfølgende lod 2 fra dialoggruppen sig interviewe. 25/9 Kursus i DH 30/9 Frivillig Fredag med stand og konkurrence, initiativtager til Senior TV der lavede indslag fra Odder. Pernille Helbo, Anne Bonefeld og Hanne Westergaard blev interviewet. 1/10 Psykiatri topmøde i København 10/10 Sindets dag 13/10 Borgermøde i samarbejde med Rosens Venner Drikker vi for meget? 24/11 Dialogmøde med Britta Kempel om psykiatrien i Odder Kommune. 28/11 Temadag i Skanderborg Rusens Veje 3/12 Handicapdagen, uddeling af Odder Kommunes handicappris 12/12 Handicaprådet, indkaldte vores repræsentant i DH til møde, med henblik på udfærdigelse af et høringssvar vedr. ekstra bevilling til Rosenhuset i 2012 I mange af disse arrangementer deltog en eller flere fra vores gruppe, for at samle viden og inspiration til vores eget arbejde, og for at udbrede kendskabet til tilbuddene i Odder, der er unikt, ved at det har både brugere og pårørende med i samme gruppe. 3

4 Vedr. rådgivning. Der kommer flere og flere henvendelser til den lokale kontaktperson, da det er kendt i Odder Kommune at hun arbejder for SINDs Pårørenderådgivning. At henvendelserne kommer på denne måde, regner vi med skyldes, at vi indtil nu kun har 2 timers åben rådgivning om måneden. I 2011 har der været 15 eller flere henvendelser, ud over de få henvendelser der har været i den åbne rådgivning. Vedr. bisidderfunktion. Der har i 2011 været en bisidderfunktion, der har krævet meget tid. Den blev foretaget af en af de frivillige i gruppen, som har deltaget i et møde sammen med den psykisk sårbares pårørende og kontaktpersonen for den psykisk sårbare. Forud for dette møde, er der gået mange samtaler og undersøgelser. En sag der har kørt i flere år, og fortsætter endnu. Den er ikke meget kompliceret, men systemet er utroligt langsomme at arbejde sammen med. De aftaler der blev lavet på det omtalte møde, er der ikke fulgt op på som lovet af bostøtten fra Rosenhuset. Gruppens sammensætning. Gruppens sammensætning består af vekslende 3-5 mænd og 8-12 kvinder. I løbet af året, har der været gæster, for at møde os. Gruppens aldersspredning er ca år. I alt har der været 6 brugere og 11 pårørende i dialoggruppen gennem året. Aldersspredningen er en stor styrke, da de ældste har været pårørende gennem mange år, og har mange erfaringer at give de yngre deltagere. Hvert møde har et punkt der hedder siden sidst, hvor vi informerer hinanden om vores aktuelle situation, og især hvad der har at gøre med det psykiske, men også andre ting bliver drøftet, når der er et ønske fra en deltager om det. Især prøver vi at give plads til de nye, der kommer i gruppen, så de kan komme ind i det stærke fællesskab vi har. Vi vil gerne have en god struktur i møderne, og med mellemrum tages rammerne for dialogmøderne frem og gennemgås. I gruppen er der sideløbende knyttet personlige venskaber, hvor der gennem året har været privat kontakt. Det har været i form af pårørende støtte på kryds og tværs. Det betyder også, at 6 fra dialoggruppen er aktive frivillige i Rosens Venner. I 2011 har der ikke været nedsat nogen arbejdsgruppe til den egentlige planlægning af vores aktiviteter. Det meste bliver planlagt, når der er åben rådgivning, hvor der næsten altid er tid til overs. Ellers bruges mail og telefon mellem den professionelle tovholder og den lokale kontaktperson. Det der tager længst tid er at planlægge borgermøderne. Stadig er hele gruppen med i de endelige beslutninger. Den lokale kontaktperson får nu også henvendelser uden for møderne et frivilligt, ulønnet arbejde. Der er tale om kortere rådgivninger af ca. 10 personer. 4

5 Samarbejde med Rosenhuset. I løbet af 2011 lykkedes det for frivillige at komme i gang med aktiviteter, der skaber mere liv omkring Rosenhuset i aftentimerne og i weekenderne. Der er 2 pårørende fra gruppen i bestyrelsen for Rosens Venner samt 3 andre der arbejder som frivillige i foreningen. De 2 med aktiviteter i Rosenhuset (højtlæsning og skriveværksted) den tredje kører busture med fra 5 7 psykisk sårbare og en ledsager, der også er frivillig. Det har været et langt og meget sejt træk at nå så langt, at frivillige fra dialoggruppen har fået adgang til Rosenhuset. Det lykkedes udelukkende på de betingelser, at Rosens Venner betalte for isætning af nogle låse på uaflåste kontorer og ekstra nøgler. En udgift på mere end kr Samtidig med at de frivillige fik adgang til Rosenhuset trak lederen af Rosenhuset sig fra bestyrelsen og indsatte en medarbejder i stedet for. Det har virket meget positivt på samarbejdet, og især i de sidste måneder af 2011, var der mange aktiviteter og mange emner i en tænketank. Fra vores dialoggruppe vil vi arbejde aktivt på at fortsætte det frivillige arbejde i Rosens Venner samt arbejder på at finde flere frivillige, der kan hjælpe i foreningen. Indholdet af dialogmøderne Forløbet af dialogmøderne i 2011 har været at mødes fast den 1. og 3. tirsdag i hver måned i Frivilligcenteret i Pakhuset fra kl , dog ofte til I 2011 har der som nævnt været 21 dialogmøder og 11 møder i den åbne rådgivning hvor der hver gang i rådgivningen er en professionel terapeut og den lokale kontaktperson eller en anden fra dialoggruppen. Der har været en stor mødedisciplin i gruppen. Der udsendes referater fra samtlige møder til alle der deltager i gruppen, også selv om man er forhindret en enkelt gang og har meldt afbud. Fra møder af stærk personlig karakter, laves der dog et kortere og mere anonymt referat til dem, der ikke har deltaget i det møde. I det hele taget gør vi meget ud af, at anonymisere referaterne, så indholdet kun kan genkendes af mødedeltagerne. I 2011 har vi som tidligere beskrevet annonceret nogle af vores møder i Odder Avis, da det er vigtigt at udbrede kendskabet til vores arbejde i Odder. 5

6 Rammerne for dialogmøderne. 1. Dialogmøderne er åbne for brugere og pårørende fortløbende. 2. Hvis man bliver forhindret i at komme, bedes man ringe til Hanne Westergaard eller Jeannette Rygning foregår kun udenfor. 4. Pauser 1 gang af 10 min. i løbet af de to timer fra Mobiltelefoner skal være slukket under møderne. I særlige situationer kan den være åben, hvor gruppen har fået meddelelse herom. 6. Tavshedspligt. Hvad der bliver sagt til møderne af personlig karakter, har vi en gensidig tavshedspligt overfor hinanden. Hvis vi vil fortælle noget fra mødet til en anden, er det anonymt uden at nævne navne og andre følsomme oplysninger f.eks. hvor vedkommende bor, beskæftiger sig med, familiesituation med videre. Hvis vi referere et emne, vi har diskuteret, kan vi sige, at en sagde sådan og sådan, hvorved det forbliver generelt og anonymt. 7. Vi opfordres til at tale højt og tydeligt på grund af evt. hørenedsættelse. 8. Vi opfordres til at melde fra eller sige nej hvis vedkommende synes, at der spørges for tæt ind til ens situation. 9. Hvis vi finder et citat, en artikel, et digt som kunne være godt at læse eller diskutere, opfordres vi til at tage det med. Vi har adgang til en kopimaskine. 10. Vi vil så vidt muligt starte hvert møde med en siden sidst runde. 11. Vi vil slutte hvert møde med, hvordan mødet har været. Er der noget vi kan ændre, huske på, eller glæde os over. 12. Der laves et referat fra hvert møde, som sendes ud til deltagerne inden det følgende møde. Så vidt muligt afsluttes referater med foreløbige punkter til næste møde. 13. Deltagerne kan evt. tage andre pårørende med, når der er et emne oppe, som kunne være af særlig interesse. 6

7 Temaer. Hvad ønsker dialoggruppen, og hvordan arbejder vi os frem mod målet? Hvordan skal strukturen være frem over i gruppen? Løbende taler vi om, hvilke emner vi gerne vil arbejde med. Følgende emner blev formuleret som det, vi ville arbejde med i Vi vil gerne samarbejde med Rosens Venner, og være medvirkende til at skabe noget uden for Rosenhusets begrænsede åbningstid. Vi vil arbejde på at Odder Kommune får et bredere døgntilbud for borgere tilknyttet Rosenhuset og deres pårørende. Vi ønsker fortsat rådgivning med en professionel person og frivillige. Dialogmøder/temamøder skal fortsætte med emner, som deltagerne ønsker. Vi vil arbejde med at sikre os, at information om SIND s Pårørenderådgivning og DE9 kommer ud som pjecer og plakater på synlige steder. Vi skal sikre os lokaler til fortsatte dialogmøder, grupper og til rådgivning. Sæt psykiatrien på valgplakaten i Gå til vælgermøder, og se hvilke partier der har fokus på psykiatrien. Håb og tro belyst gennem Dvd er, artikler og diskussion deltagerne imellem. Nada og tankefelt terapi anvendt i praksis på OK-Center Enghaven. Vi er klar over, at det tager tid at gøre opmærksom på, hvad vi kan tilbyde i gruppen, men i 2011 føler vi mere end tidligere, at der har været meget fokus på os og det vi arbejder med. Især var der stor interesse for vores 2 første borgermøder i Det sidste borgermøde trak ikke så mange tilhørere, men det har givet os inspiration til at arbejde videre med emnet misbrug. Vi laver et borgermøde den 24. april 2012, hvor emner er Dobbelt diagnose. Flere fra gruppen har deltaget i temamøder om emnet. Horsens Folkeblad og Odder Avis har på vores henvendelse, lavet små artikler der fortæller om de borgermøder vi annoncerer i de 2 aviser. Vi er glade for at have et godt samarbejde med disse 2 aviser. 7

8 Oplysninger om film, bøger, artikler og hjemmesider. Vi er alle optaget af det at være brugere eller pårørende. Vi er alle stadig søgende efter ny viden og udvikling af os selv, som gør os bedre rustet til at klare både det at have en psykisk sygdom, og det at være pårørende. På møderne orienterer vi hinanden om, hvad vi har set eller læst bl.a. referater fra psykiatritopmødet den 1. oktober og nyhedsbreve under og og der udsender daglige nyhedsbreve kaldet HandiKlip. Ved dialogmøder har vi i 2011 anvendt følgende Dvd er, lånt på PsykInfo Risskov, eller fra udsendelser på DR: DVD interview med professor Poul Videbech om psykiatrien i dag. DVD De berørte, hvor 2 fra dialoggruppen deltager som pårørende. Indledning til optagelsen af professor Uffe Juul Jensen, der taler om håbet. DVD Det indre Kaos under kontrol om spiseforstyrrelser. Udarbejdelse af pjecer, plakater og indlæg til Frivilligcenterets Nyhedsbrev. Vi har vores pjece placeret mange steder rundt i Odder, og følger løbende op på, om der mangler pjecer. I slutningen af året blev pjecen opdateret og fik et nyt udseende. I forbindelse med borgermøderne, har vi lagt et stort arbejde i at udbrede kendskabet til mødet. Vi aflægger besøg rigtig mange steder og udleverer materiale. Endelig har vi en stor gruppe vi sender mail til om arrangementerne, bl.a. hele byrådet og nogle embedsmænd ved Odder Kommune. Vi har haft indlæg om vort tilbud i alle af Frivilligcenterets Nyhedsbreve.. Besøgsvenner til brugere af psykiatrien i Odder Kommune Desværre har vi ikke fået gang i SINDnettet, som er en ordning med besøgsvenner til psykisk syge. Vi er for få i gruppen til at løfte opgaven. SINDnettet er en aktivitet, som har sit udspring i Århus. Ønsker vi det indført i Odder Kommune med en betalt tovholder som i Århus, skal vi søge særskilt midler hertil i Odder Kommune. Vi ønsker os at få tilstrækkelig 18 midler i 2012, så der kan igangsættes en massiv annoncering, samt undersøge mulighederne for en besøgsordning. 8

9 Vores anskuelse omkring trygheden ved beboelsen omkring Rosenhuset Gennem flere år, har der været meget uro og utryghed blandt beboerne i lejlighederne i beboelsen omkring Rosenhuset. Flere fra gruppen oplever stadigt, at personer går rundt ved dørene, og at de svageste borgere bliver offer for disse personer. Det skaber utryghed hos de berørte brugere, og frustrationer hos de pårørende. Et forældrepar fra gruppen fortæller, at deres datter er flyttet fra bebyggelsen, og har fået det markant bedre. Det har betydet, at hun ikke har haft brug for at søge tryghed ved at overnatte hos forældrene, siden hun flyttede til en anden lejlighed i Odder. Vores psykisk sårbare giver også meget klart udtryk for, at de mangler åbning af Rosenhuset i aften- og weekend timerne, hvor tiden kan føles meget lang og utryg. Rosenhuset er lukket fra fredag middag til mandag morgen. Siden august 2011 har støtteforeningen Rosens Venner fået adgang til at bruge Rosenhuset uden for den normale åbningstid. Det har betydet, at der har været flere arrangementer, de frivillige har arrangeret. Der har været god tilslutning til arrangementerne, hvilket bekræfter vores anskuelse af, at der mangler et sted at henvende sig i aften- og weekend timerne. Flere fra gruppen arbejder som frivillige i Rosens Venner. Kontakt med DH, Frivilligcenteret, Rosenhuset og Rosens Venner. Vi er gennem flere år blevet opfordret til at stille en repræsentant fra SIND i DH Odder. I 2010 besluttede en fra gruppen at gå ind i arbejdet i DH, som observatør. På Årsmødet i 2010 blev hun indvalgt i bestyrelsen, og er blevet opfordret til at gå ind i FU. Vi har længe vidst, at DH er et vigtigt høringsorgan. Endelig har vores repræsentant været indkaldt til Handicaprådet i forbindelse med udfærdigelsen af et høringssvar vedr. Odder Kommunes ekstra bevilling til Rosenhuset i Vi benytter stadig lokalet i Frivilligcenteret til vores dialogmøder og åben rådgivning. Ligeledes benytter vi os af at få trykt plakater og pjecer i Frivilligcenteret, ligesom vi får hjælp til opsætning af annoncer til aviserne. Vi mener det er en god ide, at der er et samlet sted for foreningerne, der kan støtte hinanden og udveksle viden. Siden foråret 2008 har vores dialoggruppe haft medlemmer i bestyrelsen i Rosens Venner m.h.p. at få et godt samarbejde med Rosenhuset, og for at oplyse de psykisk sårbare og deres pårørende om, at vores gruppe er til stede i Odder. Fra sommerferien 2011 er der kommet et virkelig godt samarbejde i gang mellem Rosenhuset og Rosens Venner. 9

10 Vi arbejder fortsat på, at få kontakt med flere brugere og pårørende, som har lyst til at være med i vores arbejde, eller blot vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde i Odder, og mulighederne for at henvise til mere professionel hjælp. Åben Rådgivning Siden august 2008, har vi haft vores åbne rådgivning, med en professionel terapeut fra SINDs Pårørenderådgivning og en af os frivillige. Den åbne rådgivning finder sted den sidste mandag i hver måned fra kl i Frivilligcenteret. I tidsrummet for den åbne rådgivning, kan der rettes henvendelse på tlf , som udelukkende er Odderrådgivningens telefon. Vor kontaktperson i Odder kontaktes også jævnligt. Der skulle gerne komme en synergieffekt mellem dialogmøderne og rådgivningen. Hjemmeside Vi har oprettet en hjemmeside på adressen som en af de pårørende står for. Vi arbejder på at lave siden pænere og mere imødekommende. Igen må vi erkende, at vi er for få til at løfte de opgaver der er omkring vores arbejde. Indtil videre henviser vi på denne side til og 10

11 Borgermødet den 26. januar 2011 Borgermødet Psykisk sårbar, arbejde uddannelse, inklusion og rummelighed i Odder Kommune, samlede ca. 60 deltagere, en stor succes, hvor mødedeltagerne var meget spørgelystne. Arrangeret i samarbejde med Rosens Venner. Der var oplæg fra Niels Rosenberg, tidligere jobkonsulent i Odder Kommune, der fortalte om de forskellige former for job med skånehensyn. To voksen bruger der arbejder i Flex-job, fortalte om deres problematiske liv, og vejen tilbage til at komme på arbejdsmarkedet. Borgermødet den 12. april 2011 Borgermøde om spiseforstyrrelser Bevar håbet. Borgermødet samlede ca. 75 deltagere. Især kan det bemærkes, at der kom flere fra personalet fra OK-Center Enghaven i Søvind, som havde flere beboere med. Dejligt at også de professionelle har lyst til at deltage i vores møder. Der var oplæg fra Kirsten Kallesøe, Massage- og psykoterapeut og coach. Kirsten er forfatter til bogen Lige om lidt, der handler om, hvordan Kirsten i mere end 25 år måtte kæmpe med spiseforstyrrelser og psykisk sygdom. Kirsten er et levende eksempel på, at det kan lade sig gøre at komme sig, at blive rask, på trods af meget svær sygdom. Mere kan læses på Først helt i slutningen af Kirstens oplæg og i hendes bog, kommer forklaringen til titlen Lige om lidt. Den betyder, at hun gang på gang er blevet mødt med disse ord, under sine mange indlæggelser. lige om lidt, kan betyde, at hjælpen ikke kommer samme dag. Borgermødet den 13. oktober 2011 Borgermøde om misbrug Drikker vi for meget. Der var oplæg fra alkohol-coach Carl Christian Randow. Arrangeret i samarbejde med Rosens Venner. Carl Christian fortalte sin historie sin historie om at være kostskole elev på Herlufsholm, hvor han stilede efter høj status. I stedet blev han først alkoholmisbruger og siden selvstændig misbrugsbehandler. Mere kan læses på Det var et meget spændende og seriøst oplæg, men på et for højt plan til vores målgruppe. Vi havde den glæde at et personale medlem fra Rosenhuset og 4 brugere kom til mødet. Dette møde har fået os til at arbejde videre med misbrug, og nu også med dobbelt diagnose. Vores første borgermøde i 2012 kommer til at handle om dobbelt diagnose, hvor vi har fået kontakt til nogle meget kompetente oplægsholdere, der arbejder inden for psykiatrien. 11

12 Frivillighedsdag Fredag den 30. september 2010 blev der holdt Frivilligdag i Odder, hvor SIND s Pårørenderådgivning og DE9 i Odder deltog med en stand i Kvickly. Forud for Frivilligdagen havde vi politiker Anne Bonefeld som politikerpraktikant på et af vore dialogmøder. Praktikanten gav udtryk for at have lært meget på de 3 timer hun var hos os, og vi lyttede til hendes betragtninger af, hvordan Odder Kommune kan få mest for pengene de bruger på psykiatrien. Frivillig Fredag blev en god dag for de frivillige, men der var for lidt interesse fra borgernes side. De frivillige fik talt sammen, og der blev udvekslet ideer. Endvidere havde vi lavet en konkurrence med en række spørgsmål om SINDs Pårørenderådgivning og DE9, som publikum kunne besvare. Der blev trukket lod om de rigtige besvarelser. Fremtiden og aktuelt 2012 Vi ønsker også i fremtiden, at arbejde videre som en gruppe under SINDs Pårørenderådgivning og DE9. En forudsætning for en rådgivning til pårørende til psykisk sårbare er, at der er en lønnet professionel tovholder, som også kan være koordinator, konsulent og supervisor for dialogmøderne. Dette er vigtigt, da det kræver en stor arbejdsindsats hele tiden at være opdateret med, hvad der foregår inden for psykiatrien såvel i Odder Kommune, i Region Midtjylland og på landsplan, og som vi kan formidlere videre, når vi får informationerne. Vi vil arbejde på at være så selvstændige som muligt, men vi har brug for fortsat støtte. Med denne statusrapport for 2011 lægger vi op til at søge 18 midler i 2012, så vi har mulighed for at lave arrangementer og PR. materiale m.m. Vi er en gruppe i Odder, der meget gerne vil i kontakt med flere psykisk sårbare og pårørende, for på den måde at stå endnu stærkere, og få et bredt samarbejde mellem alle, der har berøring med det psykiatriske system i Odder Kommune. Vi ønsker i 2012 at kunne annoncere mere. Hvordan vores dialogmøder bliver fremover, afhænger helt af, hvem der kommer til møderne. Vi vil hele tiden tilrettelægge møderne, ud fra den aktuelle deltagerskare og ønskerne der kommer herfra. Vi ser frem til at få flere tilbud om undervisning, for på den måde at blive endnu stærkere i at rådgive andre inden for psykiatrien, både i Odder Kommune, men også ved at informere om andre tilbud inden for SINDs Pårørenderådgivning og DE9. Vores nye pjece om arbejdet i Odder er netop blevet færdig. Den vil efter aftale med Britta Kempel blive afleveret til hende, hvorefter hun vil arbejde på, at den bliver godkendt, og kan blive lagt ud på Oddernettet. Vi arbejder på at få lavet en Model for samarbejdet mellem de pårørende og Odder Kommune. Materiale er afleveret til Britta Kempel. 12

13 Konklusion Gruppens samlede indflydelse og indsats Ved dialogmøderne har vi haft en meget åben dagsorden, hvor vi ofte drøftede ting, der ikke var med på dagsordenen, når det var noget der havde en fælles interesse. På den måde, har vi arbejdet som en dialoggruppe med et meget stort engagement. Gennem året har alle deltagere haft ting, vi har haft brug for at tale om og rådføre med de andre pårørende og psykisk sårbare. Der er en meget stor åbenhed, fortrolighed og omsorg i gruppen for hinanden. Også uden for møderne, støtter gruppen hinanden. Der lægges i gruppen et stort arbejde i at arrangere borgermøderne, som vi tror, er til gavn for mange med tilknytning til psykiatrien i Odder Kommune, enten som psykisk sårbar, pårørende, politiker, embedsmænd og ansatte inden for socialpsykiatrien. Det har vist sig, at vores borgermøder har mødt stor interesse fra OK-Center Enghaven som Odder Kommune samarbejder med. Vi er lidt for få til at løfte de mange opgaver, og ser frem til, at der i 2012 vil komme nye deltagere til vores gruppe. Vi har planer om at lave nogle informationsmøder. Ingen af deltagerne i gruppen fra 2011 har ønsket at stoppe, men der har været bemærkninger om, at det måske vil ske. Ikke af mangel på interesse, men simpelthen fordi det kræver utrolig mange kræfter og tid at være pårørende. Vi er først og fremmest psykisk sårbare og pårørende, samtidig med at vi er frivillige og meget gerne vil være medvirkende til, at de psykisk sårbare og pårørende der har brug for hjælp, kan få hjælpen tilbudt, ikke kun fra SINDs Pårørenderådgivning og DE9, men også ved at vores gruppe har en god dialog med politikere, embedsmænd i Odder Kommune samt med lokalpsykiatrien. På den måde får vi formidlet vores ønsker om forbedringer inden for hele det psykiatriske system i Odder Kommune. 13

14 Praktiske oplysninger Gruppeleder/tovholder: Jeannette Cold, tidligere ergoterapeutlærer, Korshøjen 57, 8240 Risskov. Tlf.: mob Medlem af SINDs Pårørenderådgivning Region Midtjylland, Skovagervej 2, opgang 65, Århus Universitetshospital i Risskov, 8240 Risskov tlf.: Rådgivere. Odder projektet har haft en professionel rådgiver og en fra dialoggruppen i Terapeut Jeannette Cold Se overfor Hanne Westergaard medlem i dialoggruppen Søkrogen 15B, 8300 Odder. Tlf Frivilligt arbejde 18 midler eller driftstilskud. For at få et projekt som det her beskrevne i Odder Kommune til at fungere, er det nødvendigt at have en økonomi, der giver mulighed for at lønne en tovholder, der har ansvar for, at projektet lever op til målene for projektet. at give oplysninger om det at være psykisk sårbar og pårørende i det psykiatriske system at støtte og rådgive hinanden i et socialt fællesskab at formidle erfaringer fra dialogmøderne videre m.h.p. at nedbryde fordomme om det at være psykisk sårbar eller pårørende. Tovholderen har lagt mange frivillige timer i Odder Projektet. Alle møder, referater, rådgivning individuelt eller telefonisk samt mange andre arbejdsopgaver er ulønnet arbejde, hvilket har været nødvendigt for at nå til det punkt vi er nu. Tovholderen får betalt sin kørsel mellem Odder og Aarhus. Afsluttende skal det siges, at det har været utrolig spændende, meningsfuld, udviklende og givende at arbejde i en fælles gruppe af psykisk sårbare og pårørende, der alle viser så stor en interesse og udholdenhed. Vi føler, at vores arbejde giver resultater, og er stolte, når vi ser tilbage på, hvad vi har beskæftiget os med siden opstarten i Forsiden/kilde: Livstræet og 4. vers fra sangen Livstræet, skrevet af Erik Lindebjerg. Jeannette Cold Hanne Westergaard 14

15 Hvem er DE9, hvad står vi for - og hvor er vi? DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland. DE9 er baseret på en fælles erkendelse af, at man kan opnå mere, når man arbejder sammen, end når man arbejder hver for sig DE9 s formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for pårørende til psykisk syge. Dette gøres bl.a. ved at fremme rådgivning, støtte og krisehjælp til pårørende, at oplyse om og synliggøre de særlige behov for hjælp, som pårørende til psykisk syge har samt ved at formulere social og sundhedspolitiske synspunkter på områder med relevans for pårørende til psykisk syge. DE9 foreninger. DE9 startede i 2001 med en fælles konference Portræt af en pårørende i samarbejde med daværende Århus Amt. Her var for første gang 9 foreninger samlet, der havde pårørendearbejde som et af deres formål. Et fællesråd blev stiftet den10. juni 2004 med navnet DE9 foreninger for pårørende til psykisk syge i Århus Amt. Navnet DE9 blev vort LOGO uanset hvor mange pårørende- foreninger, der er med. Den 6. september 2007 skiftede vi navn til DE9 - et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midtjylland. Som medlemmer optages foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midtjylland. Det er pårørendeforeninger og pårørendegrupper i patientforeninger/blandede foreninger. Interesserede foreninger kan henvende sig til DE9 med anmodning om optagelse. Hvis der i regionen er flere lokale foreninger/grupper inden for samme landsforening, optages disse foreninger/grupper under ét som medlem. Medlemsforeningerne Der er i øjeblikket 8 aktive medlemsforeninger i DE9. Herudover er der 1 forening, der har været med i samarbejdet, men som pt. ikke er aktive. Tværgående foreninger SIND s Pårørenderådgivning, Region Midtjylland Sindslidendes Vilkår, Århus. Diagnose-relaterede foreninger ADHD-foreningen, Midt - Østjylland Autismeforeningen, Region Midtjylland Landsforeningen mod Huntingtons Chorea OCD - foreningen PS LANDSFORENING Pårørende til spiseforstyrrede Depressions Foreningen Associeret medlem Landsforeningen mod Huntingtons Chorea * Forening der pt. ikke er aktive i DE9: Alzheimers Foreningen *Som associerede medlemmer optages foreninger, der opfylder betingelserne for at blive medlem, men som af formelle eller principielle grunde ikke kan optages (fx. fordi deres egne vedtægter udelukker medlemskab). 15

16 Hvor finder man DE9? DE9 er hjemmehørende i Århus og har aktuelt aktiviteter i Randers, Silkeborg, Odder og Horsens Kommuner. DE9 arbejder på sigt på at etablere tilbud til pårørende i alle de byer i Region Midtjylland, hvor der er psykiatriske sygehusafdelinger. Det er Århus, Randers, Silkeborg, Viborg, Skive, Herning, Holstebro og Horsens. Endvidere ønsker vi satellitter i mindre kommuner som er tilfældet i Odder. DE9 s vision og mission. Et helt liv for alle mennesker DE9 s vision Det er DE9 s vision, at menneskerettighedernes artikel 1 også skal komme til at gælde for psykisk sårbare og deres pårørende, så vi bliver behandlet ligeværdigt og får lige rettigheder. Det er DE9 s vision, at FN s konvention om handicappedes rettigheder gennemføres i Danmark således at psykiske og fysiske handicaps ligestilles. D9 s mission sårbare og deres pårørende skal forstås og mødes både på det fysiske, det psykiske, det sociale og sjælelige plan. Respekt for brugerne. DE9 arbejder for størst mulig inddragelse af de pårørende - fordi vi tror, at det er brugernes ønske og i brugernes interesse. Inddragelse af de pårørende skal naturligvis altid ske under respekt af brugerens rettigheder og integritet. DE9 s mål og De 9 principper se DE9 er et samarbejde mellem -ADHD foreningen Midt Østjylland Landsforeningen Autisme, Kredsforeningen Østjylland - Landsforening mod Huntingtons Chorea - OCD foreningen - PS. LANDSFORENING - Pårørende til spiseforstyrrelser - SINDs Pårørenderådgivning Region Midtjylland - Sindslidendes Vilkår. 16

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 1 Årsberetning 2012 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse DEN DAGLIGE DRIFT... 5 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 5 Styregruppen/Årsmøde... 7 Styregruppens sammensætning...

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

TEMA: B rn som pårørende

TEMA: B rn som pårørende DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 6 2012 TEMA: B rn som pårørende DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Frivillighedsåret

Læs mere

DE9 INFO. Temaer: FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND. Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri

DE9 INFO. Temaer: FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND. Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri DE9 INFO DE9 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Nr. 3 August 2008 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Temaer: Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri Skabende

Læs mere

DE9 INFO. TEMA: Samarbejde NR. 7 2013 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND

DE9 INFO. TEMA: Samarbejde NR. 7 2013 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 7 2013 TEMA: Samarbejde DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Velkommen hos DE9

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke.

2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke. SIND-Nordsjælland Kredsen Milnersvej 13 B 3400 Hillerød Hjemmeside www.sindnordsjaelland.dk Formand Kim Kjelgaard Gasværksvej 45 3390 Hundested Tlf. 51 62 85 73 Mail km.kjelgaard@gmail.com 2012 Årsrapport

Læs mere

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. www.lap.dk

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. www.lap.dk Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere www.lap.dk Marts. nr. 1. årgang 10. 2008 Medlemsbladet LAP Kolofon 2008 Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP - Landsforeningen Af nuværende

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning Årsberetning 2013 1 Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2014. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2014. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus Årsberetning 2014 1 Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side 22-25 Kurser til voksne Side 17 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere