Et helt liv for alle mennesker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et helt liv for alle mennesker"

Transkript

1 Et helt liv for alle mennesker Principprogram for DE9 Juni 2009 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2,Århus Universitetshospital Risskov, Indg. 65., st, 8240 Risskov

2 Indholdsfortegnelse Hvem er DE9? Hvad står vi for, og hvor finder du os? 3 DE9 s vision og mission. Et helt liv for alle mennesker 5 DE9 s mål. De 9 principper 6 Det 1. princip 7 Det 2. princip 8 Det 3. princip 9 Det 4. princip 10 Det 5. princip 11 Det 6. princip 12 Det 7. princip 13 Det 8. princip 14 Det 9. princip 14 Tidspunkter for åben rådgivning i DE9 15 2

3 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Hvem er DE9? Hvad står vi for og hvor finder du os? DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge* i Midtjylland. DE9 er baseret på en fælles erkendelse af, at man kan opnå mere, når man arbejder sammen, end når man arbejder hver for sig. DE9 s formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for pårørende til psykisk syge. Dette gøres bl.a. ved at fremme rådgivning, støtte og krisehjælp til pårørende, at oplyse om og synliggøre de særlige behov for hjælp, som pårørende til psykisk syge har. Desuden formulerer DE9 social- og sundhedspolitiske synspunkter på områder med relevans for pårørende til psykisk syge. DE9 foreninger DE9 startede i 2001 med en fælles konference Portræt af en pårørende i samarbejde med det daværende Århus Amt. Her var for første gang 9 foreninger samlet, der havde pårørendearbejde som et af deres formål. Et fællesråd blev stiftet den 10. juni 2004 med navnet DE9 - foreninger for pårørende til psykisk syge i Århus Amt. Navnet DE9 blev vort logo uanset hvor mange pårørendeforeninger, der er med. Den 6. september 2007 skiftede vi navn til DE9 - Foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland. Som medlemmer optages foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midtjylland. Det er pårørendeforeninger og pårørendegrupper i patientforeninger/blandede foreninger. Interesserede foreninger kan henvende sig til DE9 med anmodning om optagelse. Hvis der i regionen er flere lokale foreninger/grupper inden for samme landsforening, optages disse foreninger/grupper under ét som medlem. * 1 DE9 er et fællesråd for foreninger til både psykisk syge og psykisk handicappede. For at teksten skal være mere læsevenlig har vi bibeholdt udtrykket psykisk syge men i hele teksten dækker dette udtryk over både psykisk syge og psykisk handicappede. 3

4 Medlemsforeningerne Der er i øjeblikket 7 aktive medlemsforeninger i DE9. Herudover er der 2 foreninger, der har været med i samarbejdet, som pt. ikke er aktive. Tværgående foreninger SIND s Pårørenderådgivning, Region Midtjylland Sindslidendes Vilkår, Region Midtjylland. Diagnose-relaterede foreninger ADHD-foreningen, Midt- Østjylland Landsforeningen Autisme, Kredsforening Østjylland Landsforeningen mod Huntingtons Chorea OCD-foreningen PS LANDSFORENING - Pårørende til spiseforstyrrede Associerede medlemmer* Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Sindslidendes vilkår, Region Midtjylland Foreninger der pt. ikke er aktive i DE9 DepressionsForeningen Alzheimerforeningen Hvor finder man DE9? DE9 er hjemmehørende i Århus og har aktuelt aktiviteter i Randers, Silkeborg og Odder Kommuner. DE9 arbejder på at etablere tilbud til pårørende i alle de byer i Region Midtjylland, hvor der er psykiatriske sygehusafdelinger. Det er Århus, Randers, Silkeborg, Viborg, Skive, Herning, Holstebro og Horsens. Endvidere ønsker vi satellitter i mindre kommuner, som det er tilfældet i Odder. *Som associerede medlemmer optages foreninger, der opfylder betingelserne for at blive medlem, men som af formelle eller principielle grunde ikke kan optages (fx. fordi deres egne vedtægter udelukker medlemskab). 4

5 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 s vision og mission Et helt liv for alle mennesker DE9 s vision Det er DE9 s vision, at menneskerettighedernes artikel 1 også skal komme til at gælde for psykisk syge og deres pårørende, så vi bliver behandlet ligeværdigt og får lige rettigheder. Det er DE9 s vision, at FN s konvention om handicappedes rettigheder gennemføres i Danmark således at psykiske og fysiske handicaps ligestilles. DE9 s mission Det er DE9 s mission at sikre og fremme det hele liv for psykisk syge og deres pårørende. Psykisk syge og deres pårørende skal forstås og mødes både på det fysiske, det psykiske, det sociale og det sjælelige plan. Respekt for brugerne DE9 arbejder for størst mulig inddragelse af de pårørende fordi vi tror, at det er brugernes ønske og i brugernes interesse. Inddragelse af de pårørende skal naturligvis altid ske under respekt af brugerens rettigheder og integritet. 5

6 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 s mål De 9 principper 1. DE9 vil arbejde for inddragelse af de pårørende. 2. DE9 vil arbejde for obligatoriske behandlings- og handleplaner for alle psykiatriske patienter/brugere. 3. DE9 vil arbejde for støtte og rådgivning til børn og unge under 18 år, der har sindslidende forældre eller søskende. 4. DE9 vil arbejde for støtte, rådgivning og psykoedukation til unge over 18 år, voksen- og seniorpårørende. 5. DE9 vil arbejde for bedre koordinering af den professionelle indsats ved akut-teams, indlæggelse, udskrivning eller flytning. 6. DE9 vil arbejde for øget kendskab til sammenhængen mellem kost, motion og psykisk sygdom. 7. DE9 vil arbejde for intensivering af aktivitetstilbud til psykisk syge, uanset hvilket regi de befinder sig i, og uanset hvilken aldersgruppe de tilhører. 8. DE9 vil arbejde for at sikre økonomisk støtte fra ministerier, regionen og kommunerne til de frivillige pårørendeforeninger. Der skal være plads til dækning af løbende udgifter og nye tiltag. 9. DE9 vil arbejde for indsamling, bearbejdning og formidling af relevant viden samt forskning om og i pårørendearbejde. Til hvert af de 9 principper er der knyttet en række strategier og handlingsplaner. 6

7 Det 1. princip: DE9 vil arbejde for inddragelse af de pårørende. 1. DE9 vil arbejde for at fremme forståelsen af netværkets betydning for brugerens behandling og mulighed for at komme sig, herunder at frivillige fra væresteder, besøgsordninger m.fl. også kan indgå i det nærmeste netværk. a. DE9 vil arbejde for, at udbrede kendskabet til de videnskabelige beviser for netværksinddragelsens positive effekt på behandlingen af psykisk syge. Dette kan ske gennem artikler, foredrag, forskning m.m. Arbejdet kan gennemføres i samarbejde med psykiatrien, f.eks Videnscenter for Psykiatri, PsykInfo, uddannelsesafdelinger m.fl. 2. DE9 vil arbejde for, at personale indenfor psykiatrien og kommunerne får obligatorisk undervisning af pårørende om det at være pårørende. a. DE9 vil arbejde for, at personale indenfor psykiatrien og kommunerne får obligatorisk undervisning af pårørende om det at være pårørende. 3. DE9 vil arbejde for, at alle pårørende sikres kontakt med personale/ behandlere umiddelbart efter patientens/ brugerens første kontakt med institution/behandler, og at der er løbende kontakt mellem de pårørende og personale/ behandlere. a. DE9 vil arbejde for, at der afholdes et informationsmøde med de nære pårørende inden for de nærmeste dage efter en indlæggelse. b. DE9 vil arbejde for, at der inden for de nærmeste dage tages initiativ til et informationsmøde for de nære pårørende, når der påbegyndes behandling i lokalpsykiatrien. Dette møde skal omfatte alle relevante behandlere i lokalpsykiatrien. c. DE9 vil arbejde for, at der fastsættes frister for med hvilken frekvens, der skal arrangeres opfølgningsmøder for de nære pårørende. d. DE9 vil arbejde for, at der fastsættes regler for kontakt med det ansvarlige personale i de tilfælde, hvor en bruger er anbragt i privat opholdssted. 7

8 4. DE9 vil arbejde for, at der udarbejdes pårørendepolitik på alle niveauer i psykiatrien herunder socialpsykiatrien og at pårørendepolitikken til stadighed revideres. a. DE9 vil arbejde for, at bo- og væresteder udarbejder en tidssvarende pårørendepolitik. b. DE9 vil arbejde for, at Region Midtjyllands pårørendepolitik med passende mel lemrum revideres. 5. DE9 vil arbejde for, at de pårørende inddrages på alle niveauer, fra lovforberedende arbejde til behandlingen af den enkelte patient. a. DE9 vil rette henvendelse til de relevante ministerier for at gøre opmærksom på vores interesse i at deltage i lovforberedende arbejde. b. DE9 vil arbejde for, at de pårørende inddrages i psykiatriens planer for Region Midtjylland, i kommunernes sundhedspolitik og udviklingen i det frivillige sociale arbejde. c. DE9 vil løbende oplyse om de pårørendes rettigheder i forbindelse med inddragelse. Det 2. princip: DE9 vil arbejde for obligatoriske behandlings- og handleplaner for alle psykiatriske patienter/brugere. 6. DE9 vil arbejde for, at der for/med alle psykisk syge patienter/brugere udarbejdes en skriftlig behandlingsplan og handleplan. Den udarbejdede plan skal jævnligt evalueres og justeres. a. DE9 vil arbejde for, at handleplanen skal laves i løbet af den første måned efter påbegyndt behandling i distriktspsykiatrien. Handleplanen skal evalueres og justeres mindst hver 3. måned. 7. DE9 vil arbejde for, at de pårørende - med respekt for lovgivning og den psykiske syges integritet - i videst muligt omfang inddrages i udarbejdelse og revision af handlingsplanen. a. DE9 vil arbejde for, at handleplanen drøftes på de møder, der afholdes med de nære pårørende. (F.eks. Besa-metoden - åben dialog) 8

9 Det 3. princip: DE9 vil arbejde for støtte og rådgivning til børn og unge under 18 år, der har sindslidende forældre eller søskende. 8. DE9 vil arbejde for at alle børn og unge, der er pårørende, tilbydes støtte og rådgivning - uden hensyn til de familiemæssige relationer, og uden hensyn til, hvor den psykisk syge pårørende er i behandling. a. DE9 vil arbejde for, at der i alle kommuner bliver adgang til specialiseret rådgivning til børn og unge, der er pårørende. Der skal være adgang til anonym rådgivning. b. DE9 vil arbejde for, at der i forbindelse med alle indlæggelser og start af behandling i lokalpsykiatrien undersøges om der er børn eller unge i den psykisk syges familie. Er der det, skal disse oplyses om mulighederne for vejledning og hjælp. 9. DE9 vil arbejde for at alle børn og unge informeres om, hvordan det er som barn/ung at være pårørende til psykisk syge for derved at nedbryde fordomme og forebygge mobning. a. DE9 vil arbejde for, at folkeskolen i alle kommuner sikrer undervisning om, hvordan det er som barn/ung at være pårørende til psykisk syge. 10. DE9 vil arbejde for, at der tages størst muligt hensyn til barnets/den unges tarv, når de er pårørende til en psykisk syg. a. DE9 vil arbejde for, at de rettigheder der gives børn og unge med særlige behov i den sociale lovgivning respekteres i forhold til børn og unge, der er pårørende til en psykisk syg. 11. DE9 vil arbejde for, at der er adgang til familierelateret rådgivning for både enkeltmedlemmer og for hele familien a. DE9 vil arbejde for, at der i forbindelse med den ovennævnte specialiserede rådgivning til børn og unge pårørende også bliver mulighed for rådgivning til hele familien. 9

10 Det 4. princip: DE9 vil arbejde for støtte, rådgivning og psykoedukation til unge over 18 år, voksen- og seniorpårørende. 12. DE9 vil arbejde for, at alle pårørende i denne gruppe tilbydes støtte og rådgivning uden hensyn til de familiemæssige relationer og uden hensyn til, hvor den syge er i behandling. a. DE9 vil arbejde for at udbygge tilbud om rådgivning til voksne pårørende. DE9 vil især arbejde for, at der er forskellige former for rådgivning til børn, unge, voksne og seniorer og at der er mulighed for individuel, familiebaseret og gruppeorienteret rådgivning. DE9 vil ligeledes arbejde for, at der bliver en geografisk spredning af tilbudene i Region Midtjylland. 13. DE9 vil arbejde for, at alle pårørende i denne gruppe tilbydes psykoedukation omfattende undervisning om psykiske sygdomme, forskellige behandlingsformer af fysisk, psykisk og social art samt oplysninger om boligformer, arbejds- og fritidsmuligheder for den psykisk syge/brugeren. a. DE9 vil arbejde for, at der i Region Midt jylland tilbydes psykoedukation til pårørende mindst to gange om året. DE9 vil arbejde for at de enkelte forløb bliver tilrettelagt i samarbejde med de pårørende og at de pårørende indgår som undervisere i et vist omfang. I forbindelse med psykoedukation skal der gøres opmærksom på muligheden for individuel rådgivning og støtte. 10

11 Det 5. princip: DE9 vil arbejde for bedre koordinering af den professionelle indsats ved akut teams, indlæggelse, udskrivning eller flytning. 14. DE9 vil arbejde for, at der sker en bedre koordinering mellem de forskellige instanser - også på tværs af myndighedsgrænser og mellem den offentlige sektor og den civile sektor. DE9 vil i den forbindelse også have fokus på behandling hos privat praktiserende læger. a. DE9 vil arbejde for, at ingen udskrives uden der er afholdt en socialpsykiatrisk konference, hvor der er taget stilling til alle sider af den fortsatte behandling - herunder koordineringen mellem de enkelte behandlere. b. DE9 vil arbejde for, at tydeliggøre problemerne omkring manglende koordinering. Dette kan gøres ved indlæg i medarbejderblade, foredrag, konferencer og nyhedsbreve. c. DE9 vil specielt arbejde for, at der bliver fokus på koordinationsproblemerne i forbindelse med opgaveoverførsler fra region til kommuner. 15. DE9 vil arbejde for, at der oprettes aflastningspladser og overgangspensionater. a. DE9 vil arbejde for, at der er et tilstrækkeligt antal akutboliger, der er egnede til psykisk syge brugere, så pårørende ikke tvinges til at løse akutte boligproblemer i forbindelse med udskrivning eller flytning fra en boform til en anden. Disse akutboliger skal også kunne fungere som aflastningspladser for psykisk syge, der bor hos pårørende. 11

12 Det 6. princip: DE9 vil arbejde for øget kendskab til sammenhængen mellem kost, motion og psykisk sygdom. 16. DE9 vil arbejde for, at der indføres en kost- og motionspolitik på alle niveauer i psykiatrien herunder i socialpsykiatrien og at politikken revideres med mellemrum. a. DE9 vil arbejde for, at der indføres en kost- og motionspolitik på alle niveauer i psykiatrien, herunder lokal- og socialpsykiatrien, hvor en kost- og motionspolitik indgår på væresteder, aktivitetscentre og i bostøtternes arbejde med brugerne. b. DE9 vil arbejde for, at kost og motion indgår i de psykoedukationsforløb, der tilbydes såvel brugere som pårørende. c. DE9 vil arbejde for, at kostpolitikken udvides med anbefalinger om kost i forbindelse med specifikke diagnosegrupper som skizofreni, depression, spiseforstyrrelser, autisme, ADHD, OCD og Alzheimer m.fl. d. DE9 vil arbejde for at der, på alle relevante uddannelsesinstitutioner i psykiatrien i Region Midtjylland og i kommunerne undervises i sammenhængen mellem kost, motion og psykisk sygdom. Der skal være passende tilbud til brugere, pårørende, ansatte i psykiatrien samt til frivillige (netværk, venner og netværksvenner). e. DE9 vil arbejde for, at der udarbejdes informationsmateriale vedrørende sammenhængen mellem kost, motion og psykisk sygdom. Materialet skal rette sig til såvel brugere og pårørende som til ansatte og frivillige (netværk,venner og netværksvenner). 12

13 Det 7. princip: DE9 vil arbejde for intensivering af aktivitetstilbud til psykisk syge uanset hvilket regi de befinder sig i og uanset hvilken aldersgruppe de tilhører. 17. DE9 vil arbejde for, at der tilbydes en bred vifte af meningsfulde aktivitetstilbud, hvortil der er knyttet professionelle terapeuter og/ eller medarbejdere med brugerbaggrund og/eller frivillige. a. DE9 vil arbejde for, at der kommer flere og mere differentierede aktivitetstilbud. DE9 vil ligeledes arbejde for, at der oprettes flere tilbud rundt om i Region Midtjylland. b. DE9 vil arbejde for, at der til alle aktivitetstilbud tilknyttes professionelle terapeuter og/eller medarbejdere med brugerbaggrund. Velfungerende brugere skal opmuntres til at deltage i udviklingen og eventuelt styringen af aktivitetstilbud. c. DE9 vil arbejde for, at tilbud, der drives på basis af frivilligt socialt arbejde, anerkendes og sikres rimelige arbejdsvilkår og økonomi. d. DE9 vil i forlængelsen af strukturreformen arbejde for, at der sker en samlet evaluering og planlægning af aktivitetstilbuddene i Region Midtjylland. 18. DE9 vil arbejde for, at der til stadighed er et tilstrækkeligt udbud af jobs på særlige vilkår så som aftalebaserede skånejob, fleksjob, skånejob, beskyttet beskæftigelse og jobs til medarbejdere med brugerbaggrund. a. DE9 vil arbejde for, at der tilvejebringes et tilstrækkeligt udbud af jobs på særlige vilkår - herunder jobs i systemet til medarbejdere med brugerbaggrund. DE9 vil arbejde for, at der højest må være ventetid på 1 mdr. fra visitering til job på særlige vilkår til start på jobbet. 13

14 Det 8. princip: DE9 vil arbejde for at sikre økonomisk støtte fra ministerier, regionen og kommunerne til de frivillige pårørendeforeninger. Der skal være plads til dækning af løbende udgifter og nye tiltag. 19. DE9 vil arbejde for, at der ydes tilstrækkelige offentlige midler til at sikre, at de frivillige pårørendeforeninger kan fortsætte og udvikle deres arbejde. a. DE9 vil arbejde for, at de frivillige pårørendeforeninger får bedre økonomiske vilkår. Vi vil arbejde for flere bevillinger og for mulighed for mere langsigtede finansieringsaftaler. Det 9. princip: DE9 vil arbejde for indsamling, bearbejdning og formidling af relevant viden samt forskning om og i pårørendearbejde. 20. DE9 vil arbejde for, at der løbende sker indsamling, bearbejdning og formidling af viden om pårørendearbejdet. a. DE9 vil arbejde for, at der løbende sker indsamling, bearbejdning og formidling af viden om pårørendearbejdet. Dette arbejde søges gennemført i samarbejde med psykiatrien bla. Videnscenter for Psykiatri, PsykInfo, Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland og uddannelsesafdelinger. Formålet er dokumentation af effekten i forhold til de psykisk syge og de pårørende, herudover er formålet formidling af best practice. b. DE9 vil arbejde for, at erfaringerne fra pårørendearbejde indgår i grundlaget for rådgivningen af psykisk syge og pårørende, som det forudsættes i Servicelovens 13, stk

15 21. DE9 vil arbejde for, at der forskes i pårørendearbejdet. a. DE9 vil arbejde for, at der løbende forskes i pårørendearbejdet for at skabe evidens for virkningen i behandlingen. b. DE9 vil arbejde for, at der forskes i at forebygge psykiske og sociale problemer hos børn, unge, voksne og seniorer, der har en psykisk syg i familien. c. DE9 vil arbejde på, at der forskes i at forbedre og udvikle pårørendearbejdet. Tidspunkter for åben rådgivning i DE9 Rådgivning og hjælp til pårørende DE9 Skovagervej Risskov Århus Universitetshospital Risskov Indgang 65, stuen th. Tel.: Åben rådgivning Risskov: Tidsbestilling er ikke nødvendig, men kan ske på telefon nr Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag kun efter aftale kl kl kl kl mandag i hver måned kl mandag i hver måned er der mulighed for juridisk rådgivning Telefonrådgivning DE9: (på de tidspunkter som er markeret med orange i skemaet) Den åbne rådgivning har lukket hele juli måned og i forbindelse med påske, pinse og andre helligdage SIND s Pårørenderådgivning: (telefonrådgivning: mandag-torsdag og fredag 11-14) Åben rådgivning - Nørre Allé 31, 8000 Århus C., onsdag i lige uger, kl *PS LANDSFORENING PÅRØRENDE TIL SPISEFORSTYRREDE: (24 timer). Hver tirsdag kl er der mulighed for rådgivning om spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Åben rådgivning Randers: Hver mandag kl Sidste mandag i hver måned kl Åben rådgivning i Silkeborg: den 2. og den sidste onsdag i hver måned, kl Tidsbestilling er ikke nødvendig, men kan ske på telefon nr Anden hjælp: Se mere om medlemsforeningerne og deres tilbud til pårørende på Informationsmateriale: Vi samarbejder med vores overbo PsykInfo. Se mere på 15

16 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND P P Bækkelundsvej Tretommervej Bus 6 Skovagervej i P P Indg. 65 P Asylvej Bus-6-16 Bus 6-16 Harald Selmers Vej P Bus 6-16 Skovagervej Risskov Århus Universitetshospital Risskov Indgang 65, st. Der er pårørenderådgivning i DE9 s lokaler alle hverdage. Se tidspunkterne på forrige side. 16

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE OG HANDICAPPEDE I MIDTJYLLAND 1 Rollen som pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder i 2010 For brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune

Statusrapport vedr. dialogmøder i 2010 For brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune Statusrapport vedr. dialogmøder i 2010 For brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune Jeannette Cold og Hanne Westergaard Januar 2011 Der er så hård en kamp om magten alle kæmper

Læs mere

SINDs formål er at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. Information til Pårørende

SINDs formål er at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. Information til Pårørende SINDs formål er at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende Information til Pårørende Information til pårørende Vi tilbyder Rådgivninger/telefonrådgivninger landsdækkende og lokalt

Læs mere

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9.

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Årsberetning 2011 Til behandling på generalforsamlingen d. 7. juni 2012 Indledning 2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Presset på det psykiatriske område fortsatte

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. Leder. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. Leder. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland NYHEDSBREV Nr. 2 Juli 2007 DE9 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2 8240 Risskov Århus Universitetshospital, Risskov Bygning 23 stuen th. www.de9.dk info@de9.dk Leder Af

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland NYHEDSBREV Nr. 1 September 2006 DE9 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2 8240 Risskov Psykiatrisk Hospital Bygning 23 stuen th. www.de9.dk info@de9.dk Pårørendepolitikken

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørende politik

Bruger-, patient- og pårørende politik SIND SIND i Region Hovedstaden: Regionsforum - 5 kredse - 11 lokalforeninger 1.738 medlemmer = 35% af SIND Offentlige møder, sociale og kulturelle aktiviteter, udflugter, ferie m.v. Væresteder: SINDs hjerte,

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Samarbejdet mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Velkommen til Psykiatrien i Region Syddanmark I denne folder kan du læse mere om samarbejdet med patienter og pårørende i Psykiatrien

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning 1. Foreningens navn er SIND Pårørenderådgivning. 2. Foreningens formål: SIND Pårørenderådgivnings formål er: at tilbyde pårørende til sindslidende rådgivning,

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Sagsbehandler: Karoline Winther-Lund Telefon: 23 22 90 10 Email: 36502@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Ishøj, den 28. september 2012 Projektbeskrivelse Opgangsnetværk Baggrund

Læs mere

Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien

Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien Evalueringsrapport Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Maj 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Tema: DE9 INFO. Rollen som pårørende NR. 4 2009 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND

Tema: DE9 INFO. Rollen som pårørende NR. 4 2009 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 4 2009 Tema: Rollen som pårørende Skovagervej 2 8240 Risskov Århus Universitetshospital, Risskov Indgang 65, st.th www.de9.dk

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 11. maj 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Regionspsykiatrien Midt (2016) Indlæggelser: Sengedage: Ambulante besøg:

Regionspsykiatrien Midt (2016) Indlæggelser: Sengedage: Ambulante besøg: PSYKIATRIENS HUS Regionspsykiatrien Midt (2016) Indlæggelser: 1.274 Sengedage: 24.353 Ambulante besøg: 52.522 Psykiatri og Social Organisationsplan Januar 2016 Direktion Psykiatri- og Socialledelsen Administrationschef

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Københavns Kommune Socialforvaltningen 2009 Formål Indsatsen for de borgere som har deres bolig på de socialpsykiatriske bocentre

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Sæt psykiatrien på valgplakaten

Sæt psykiatrien på valgplakaten Sæt psykiatrien på valgplakaten NOVEMBER inspirationshæfte til brug ved valgene i november 2009 Mindst 50 % af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi ikke beslutte, at vi

Læs mere

Unge & Psyke 2010. - Temauge i uge 41 om unge og psykisk sygdom. Maleri: Daniel Fjord Christensen

Unge & Psyke 2010. - Temauge i uge 41 om unge og psykisk sygdom. Maleri: Daniel Fjord Christensen Unge & Psyke 2010 - Temauge i uge 41 om unge og psykisk sygdom Maleri: Daniel Fjord Christensen UNGE & PSYKE Der er sammenhæng mellem ensomhed og psykiske lidelser* Temauge i uge 41 om unge og psykisk

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

PSL Nyhedsbrev 10. oktober 2011

PSL Nyhedsbrev 10. oktober 2011 Ansættelsesstoppet videreføres på visse områder Det er pr. 7. oktober besluttet at videreføre det nuværende ansættelsesstop for visse områder af Psykiatri og Social. Beslutningen er truffet på baggrund

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere.

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere. undhedsaftalen -2018: fordelt på mål Overordnede mål Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region jælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med et sundhed for de samme penge Igangsætte

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

Samarbejde med kommuner

Samarbejde med kommuner Psykiatrisk Informationscenter Samarbejde med kommuner PsykInfo - et fyrtårn i psykiatrien...! Psykiatrisk Informationscenter Formål med Psykiatrisk Informationscenter Region Syddanmark har i 2007 besluttet,

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Kildebakken Plejecenter Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Demensindsatser i Haderslev Kommune Formål: Mellem 80 100.000 danskere rammes

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Statistik på 18 ansøgere i

Statistik på 18 ansøgere i Statistik på 18 ansøgere i 2012-2016 Nedenstående tabeller vedrører uddelingen af 18-puljen/Frivillighedsmidler i Sociale Forhold og Beskæftigelse i perioden fra 2012 til 2016. I årene fra 2012 til 2015

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse.

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Overordnet formål med indsatsen: 1.Hvad er ydelsens

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Midtjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Patient- og pårørendepolitik Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Del 1 Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Åben dialog... 5

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere