Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport"

Transkript

1 Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Visualiseringer landskab

2 Kolofon Bilag til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport for fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk udarbejdet af PlanEnergi. Redaktion og kvalitetssikring: Susan Jessien, PlanEnergi Foto: Mette Tranhom Frøst og Søren Bundgaard Poulsen, PlanEnergi Visualisering: Mette Tranhom Frøst, PlanEnergi Kort: Kort- og Matrikelstyrelsen. Bearbejdning: PlanEnergi Layout: Mette Tranholm Frøst, PlanEnergi Forside: Visualisering fra Vennervej syd for Velling Henvendelse angående VVM-redegørelse og miljørapport: Naturstyrelsen 2

3 Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Visualiseringer landskab 3

4 Indhold Eksisterende forhold og tilhørende visualisering i dagslys, 27 stk. Eksisterende forhold og tilhørende visualisering om natten, 5 stk. Visualisering af gittermast og bardunmast, 2 stk. Afstandszoner For at kunne systematisere landskabsanalysen i forhold til vindmøllernes visuelle påvirkning er omgivelserne til projektområdet ved Velling Mærsk inddelt i tre afstandszoner; en nærzone tæt ved vindmøllerne, en mellemzone og en fjernzone. Zoneinddelingen er anvendt til at udvælge særskilte elementer i landskabet i forhold til den visuelle påvirkning fra vindmøllerne. Zonernes udstrækning er fastlagt på baggrund af egne iagttagelser og lignende undersøgelser af vindmøller med en totalhøjde op til 150 meter, da erfaringen med den visuelle påvirkning fra vindmøller på over 150 meter er begrænset. De tre afstandszoner omkring projektområdet ved Velling Mærsk er vist på kort 1 og 2. Visualisering For at vurdere den visuelle påvirkning fra de planlagte vindmøller er de visualiseret fra det omgivende landskab. Visualiseringerne er udarbejdet på fotos af de eksisterende forhold. De anvendte fotos er optaget fra flere forskellige fotopunkter i nær- og mellemzonen samt fjernzonen. Vindmøllerne er visualiseret med en rotordiameter på 164 meter, en navhøjde på 118 meter, hvilket givet en totalhøjde på 200 meter. Desuden er der visualiseret en målemast, der er placeret vest for mølle 2. Målemasten er en gittermast på 140 meter. Metode for visualisering Alle fotografier, som er brugt til visualiseringerne, er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik på 50 mm brændvidde. Fotopunkterne er fastlagt ved måling af GPS-koordinater. Fotografierne er taget mellem marts og juni Alle visualiseringer er udført i programmet WindPro 2.9, hvor hver enkelt visualisering er kontrolleret ud fra kendte elementer i landskabet. Det drejer sig især om vindmøller, bygninger og bevoksning. Hvor eksisterende vindmøller er svære at se på grund af vejrforholdene eller afstanden, er de optegnet. Det kan de også være for at gengive en rotorstilling, der illustrerer mest markante tilfælde for både de gamle og de nye vindmøller. Endvidere vil vindmøllerne ofte være gengivet overdrevent tydelige på visualiseringerne sammenlignet med et normalt foto. Det er gjort for bedre at kunne vurdere vindmøllernes indvirkning på landskabet i de situationer, hvor man har en usædvanlig god sigt. Ideel betragtningsafstand For at visualiseringerne skal være sammenlignelige, er alle foto gengivet i samme forstørrelse, 7,8 gange. Det giver ved en trykte A4-udgave af bilaget en ideel betragtningsafstand på 39 centimeter med hensyn til sammenligning af elementerne i billedet. Det samme gælder for de panoreringer de er, som er sat op på en dobbeltside i samme forstørrelse som de øvrige visualiseringer. Ideel betragtningsafstand skal ikke forveksles med læserens foretrukne læseafstand. Metode for natvisualisering Natvisualiseringerne er udført i WindPro 2.9, med en belysning på to højintensive hvide lys på begge sider af nacellen samt tre på midten af tårnet. Dette vil på visualiseringerne vise sig som én hvid plet. Lysene vil blinke gange i minuttet, og det er især blinkene, der gør lyset tydeligt. Når man på et fotografi skal gengive lyset, vil det blive meget småt, hvis man kun gengav et enkelt blink. Fotografering om natten sker med en lang optagetid for kameraet. Det betyder, at lyset bliver mere markant, og bliver forstørret, i forhold til oplevelsen på stedet. Da det er umuligt at gengive blinket på et foto, har vi valgt at lade fotoet vise lyset overdrevent stort. Valg af fotopunkter Overordnet er fotopunkterne til visualiseringer udvalgt så de viser hvordan vindmøllerne vil fremstå fra væsentlige udsigtspunkter, hvor mange mennesker normalt har deres daglige færden. Fotopunkterne er ligeledes valgt med henblik på at vise, hvordan de planlagte vindmøller visuelt vil påvirke markante og væsentlige landskabselementer som eksempelvis kirker og særlige naturområder. Derudover er der valgt fotopunkter, hvorfra visualiseringen kan vise det samlede udtryk fra eksisterende og planlagte vindmøller. Desuden er der valgt flere punkter der viser påvirkningen af landskabet i de bevaringsværdie landskaber. Fotopunkterne er inddelt efter zoner og er kategoriseret. herunder er beskrevet, hvad der fremgår af de enkelte visualiseringer. Nærzone, 0 6 kilometer Nærmeste byer og sommerhusområder 1. Syd for Velling kan man opleve vindmølleanlægget i det store åbne landskab. 2. Fra Adelvej, langs den sydøstlige del af Højmark kan man se vindmølleanlægget nede i det flade åbene fjordlandskab i samspil med vindmøllerne i Lem Kær. 3. Fra den nordøstlige del af Lem, hvor man øst for kirkegården kan se vindmølleanlægget over boliger og bevoksning i byen. 4

5 4. Fra den vestlige udkant af Lem, der ligger i det flade terræn, kan man sevindmølleanlægget i det flade åbne landskab. 5. Fra den nordlige indkørsel til sommerhusområde ved Stauning Vesterstrand vil man opleve vindmølleanlægget på tæt hold, i et landskab der er stærkt præget af vindmøller. 6. Fra den sydøstlige udkant af Ringkøbing oplever man vindmølleanlægget i kystlandskabet, hvor også Velling Kirke ligger markant. Kulturhistorie 7. Nord for Velling, hvor Velling Kirke ligger markant i landskabet, vil man på en kort strækning opleve vindmøllerne bag kirken. Samspil med eksiserende vindmøller 8. Nord for Højmark, hvor man bevæger sig højt landskabet, er der på en længere strækning udsigt over landskabet og fjorden, og her vil man opleve vindmøllerne i samspil med vindmøllerne i Lem Kær. 9. Fra den nordlige udkant af Dejbjerg er der udsigt over landskabet der flader modordvest og her vil vindmøllerne blive oplevet i samspil med de mange mindre vindmøller i Gestenge. Landskab herunder kystlandskabet 10. Fra Vennervej nord for projektområdet kan man se vindmølleanlægget over bevoksning og gårde. 11. Fra Ringkøbingvej, Rute 28, øst for Lem, bevæger man sig i det storbakkede og varierede bakkeølandskab, og her kan man opleve vindmøllerne komme op over bevoksningen. 12. Nord for Stauning omkring Stauning Lufthavn er der åbent på en længere strækning, og her vil vindmølleanlægget blive opkevet over bevoksningen. Mellemzone, 6-13 kilometer Byer 13. Fra broen i Hvide Sande oplever man vindmøllerne på den anden side af fjorden i et landskab, der mod nord er præget af vindmøller. 14. Fra jollehavn ved Ringkøbing Rådhus, hvor man kan se vindmølleanlægget i kystlandskabet. Kulturhistorie 15. Fra vejen mellem Ringkøbing og Søndervig, hvorman oplever det flade landskab og fjorden, hvor Gammelsogn Kirke ligge markant i det flade landskab. Herfra vil vindmøllerne blive oplevet i sammenhæng med Gammelsogn Kirke. 16. Fra kirkegården ved Gammelsogn Kirke, bag kirken, hvor der over stengærdet er udsigt over Ringkøbing Fjord, og vindmøllerne vil blive oplevet i kystlandskabet. Samspil med eksisterende vindmøller 17. Fra Herningvej, hvor der gennem åbning i en ofte tæt bevoksning langs vejen er udsigt til vindmøllerne i Lem Kær. Vindmølleanlægget vil blive oplevet delvist bag vindmøllerne i Lem Kær. 18. Fra Adelvej øst for Højmark er der udsigt over det faldende terræn på bakkeøen og overgangen til det flade landskab. Det nye vindmølleanlæg vil blive oplevet i samspil med vindmøllerne i Lem Kær. Landskab herunder kystlandskabet 19. Fra udsigtspunkt på Dejbjerg Hede, hvor der er udsigt over bakkeø og det flade landskab og længere væk Ringkøbing Fjord. Vindmøllerne vil blive oplevet i dette landskab, hvor også vindmøllerne i Lem Kær fremstår markant. 20. Fra Skjern Enge, hvor vindmøllerne vil være synlige over bevoksningen. 21. På den sydlige del af Holmsland Klit er der ofte klitformationer mod Ringkøbing Fjord, men der er også steder med flad fjordeng, og her vail man opleve vindmøllerne på den anden side af fjorden. Fjernzonen, over 13 kilometer Sommerhusområder 22. Fra sommerhusområdet Sortebærdalen er der fra klitterne udsigt over hele det flade område mellem Ringkøbing Fjord og Stadil Fjord. Vindmøllerne vil være synlige i landskabet herfra. Samspil med eksisterende vindmøller 23. Fra bakkerne syd for Hoverdal Plantage bliver vindmøllerne oplevet i samspil med vindmøllerne ved Lyngsmose, Nørhede til Hjortmose og Lem Kær. Landskab, herunder kystlandskabet 24. Nord for Hee, er der på en strækning på vejen mellem Tim og Hee fladt og åbent, og her kan man i klart vejr se vingespidserne fra vindmøllerne over bevoksningen. 25. Fra lystbådehavn ved Skaven Strand kan man se op langs den østlige kystlinje af Ringkøbing Fjord, hvor vindmøllerne vil være synlige sammen med de eksisterende vindmøller i området. 26. Fra Nørre Lyngvig Fyr, der er åbent for besøgende, har man udsigt over landskabet, og kan her få et samlet billede af de forskellige landskabskarakterer i området. Vindmøllerne blive oplevet i kystlandskabet på den modsatte side af fjorden. 27. Fra klitterne ved Museum Strandgården kan man i klart vejr opleve vindmøllerne i landskabet bag Stadil Fjord. 5

6 Kort 1: Fotopunkter A Fotopil og nummer for foto vist i VVMredegørelse og miljørapport for fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk, Ringkøbing-Skjern Kommune Nummer for fotopunkt Fotopunkter for visualiseringer Fotopunkter, hvorfra de nye vindmøller sandsynligvis ikke vil være synlige Vindmølleområde Afstandszonens grænse 1 km 2 km 3 km 4 km 6

7 Kort 2: Fotopunkter i nær- og mellemzonen A Fotopil og nummer for foto vist i VVMredegørelse og miljørapport for fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk, Ringkøbing-Skjern Kommune Nummer for fotopunkt Fotopunkter for visualiseringer Fotopunkter, hvorfra de nye vindmøller sandsynligvis ikke vil være synlige Vindmølleområde Afstandszonens grænse 7

8 Visualiseringer i nærzone Vindmøller i Velling Mærsk. 4 stk. Totalhøjde ca. 45 m. 1 1Nærzone. Eksisterende forhold. I den sydlige del af Velling ligger Fjordvang Ungdomsskole, der er omgivet af tæt høj bevoksning syd og vest for skolebygningerne. Syd for skolen og bevoksningen er der udsigt over det flade åbne landskab, der hovedsageligt består af opdyrkede marker. Mod vest er der udsigt til Ringkøbing Fjord. Mod øst oplever man vindmøllerne i Lem Kær. Det flade terræn og de store åbne marker med få levende hegn og andet spredt bevoksning er typisk for landskabet mellem Velling og Lem, og det er vurderet, at landskabet her har en stor skala. Foto:PlanEnergi 8

9 1Nærzone. Visualisering mod syd fra den sydlige udkant af Velling. Herfra er vindmøllerne store og dominerende og deres størrelse får andre elementer i landskabet til at syne mindre. Ved at dreje hovedet mod øst, oplever man vindmøllerne i Lem Kær, der størrelsesmæssigt harmonerer med de nye vindmøller, og tilsammen skaber de et storskalalandskab med store vindmøller. Fra denne vinkel er opstillingsmønstret som en bue opfatteligt. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 1,8 kilometer. Foto og visualisering: PlanEnergi 9

10 Vindmøller i Velling Mærsk. 4 stk. Totalhøjde ca. 45 m. 8 af 11 vindmøller i Lem Kær Totalhøjde 150 m. 2 2Nærzone. Eksisterende forhold. Højmark liggger højt i landskabet på kanten af Skovbjerg Bakkeø, og fra den vest- og sydlige udkant af landsbyen er der udsigt over landskabet, hvor terrænet falder jævnt mod vest. Landskabets karakter med spredt bevoksning og få levende hegn og spredte gårde fremstår tydeligt. Landskabet har en stor skala. Vindmøllerne ved Lem Kær er dominerende i landskabsoplevelsen. De eksisterende vindmøller ved Velling Mærsk er tegnet op med mørk grå. Afstand til nærmest vindmølle i Lem Kær er omkring 2,9 kilometer. Foto:PlanEnergi 10

11 VM 1 VM 2 VM 3 VM 4 2Nærzone. Visualisering fra sydlige udkant af Højmark. Vindmøllerne ser ud til, at have samme størrelse som vindmøllerne i Lem Kær, og ligner en forlængelse af den vestligste række. Samspillet medfører her mere rod, og det er vurderet, at det er lidt forvirrende. Dog vil afstanden sandsynligvis betyde, at det er lettere, at adskille parkerne fra hinanden. Testvindmøllerne er trukket fri af terræn og bevoksning, og står i den helt åbne del af kystlandskabet, og det er vurderet, at vindmøllerne fra dette sted kan påvirke oplevelsen af den del af ky- sten og udsigten. Landskabets karaktertræk fremstår dog stadig tydeligt. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 6 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med hvid. Foto og visualisering: PlanEnergi 11

12 Vindmøller i Hvide Sande Nordhavn. 3 stk. Totalhøjde 144 m. Vindmøller i Velling Mærsk. 4 stk. Totalhøjde ca. 45 m. 3 3Nærzone. Eksisterende forhold. Den nordlige del af Lem ligger på det skrånende terræn i overgangen mellem bakkeø og slettelandskab. Fra dele af den højestbeliggende del af byen er der udsigt over den lavereliggende del af byen, og punktvis er der udsigt over Ringkøbing Fjord og helt til Holmsland klit. I klart vejr man vindmøllerne ved Hvide Sande Nordhavn ses. De eksisterende vindmøller er tegnet op med mørk grå. Foto:PlanEnergi 12

13 VM 1 VM 2 VM 3 VM 4 3Nærzone. Visualisering fra den nordlige del af Lem. Vindmøllerne står højt over byen og er markante. Denne oplevelse af vindmøllerne vil være fra en begrænset del af den højtbeliggende del af byen, hvor man finder Lem Skole og lidt boliger, da man ikke skal meget længere ned i terrænet før vindmøllerne sandsynligvis vil forsvinde bag bygninger og bevoksning. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 3,8 kilometer. Foto og visualisering: PlanEnergi 13

14 Vindmøller i Velling Mærsk. 4 stk. Totalhøjde ca. 45 m. 4 4Nærzone. Eksisterende forhold. Den sydlige del af Lem ligger nede i det flade landskab og består hovedsageligt af erhverv og industri, men nord for vejen ligger dog en række boliger. Her ligger Storskalalandskabet udstrakt med store åbne vidder. De eksisterende vindmølller ved Velling Mærsk er tegnet op med mørk grå. Afstand til nærmeste eksisterende vindmølle er omkring 3 kilometer. Foto:PlanEnergi 14

15 4Nærzone. Visualisering mod vest fra udkanten af Lem. Vindmøllerne bliver her oplevet i det store flade halvåbne storskalalandskab. vindmøllerne er store og dominerende, men det er vurderet, at proportionerne i landskabet kan bære de store møller. Vindmøllerne opleves som på en række med uens afstand imellem de enkelte møller. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 2,7 kilometer. Foto og visualisering: PlanEnergi 15

16 Vindmøller ved Lyngsmose. 3 stk. Totalhøjde 127 m. 16 af 22 vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. Totalhøjde 150 m. Vindmøller i Velling Mærsk. 4 stk. Totalhøjde ca. 45 m. 5 af 11 vindmøller i Lem Kær. Totalhøjde 150 m. 5Nærzone. Eksisterende forhold. Panorering fra nordligste indkørsel til sommerhusområdet ved Stauning Vesterstrand ved Halby, hvor der mellem bevoksningen er udsigt over det flade åbne landskab. Udsigten er præget af de mange vindmøller. Afstand til nærmeste synlige vindmølle i Lem Kær er omkring 5 kilometer, og afstand til nærmeste vindmølle i Velling Mærsk er 2,1 kilometer. Vindmøllerne i Nørhede til Hjortmose og Lyngsmose er tegnet op med grå for at synliggøre dem. Foto:PlanEnergi 16

17 17

18 Koblingsstation 5 5Nærzone. Visualisering af panorama fra udkørsel til sommerhusområde ved Stauning Vesterstrand ved Halby. Her er man tæt på anlægget og vindmøllerne er store og markante. Buen kan opfattes. Fra dette sted har man kunne følge udviklingen af vindmøller gennem de sidste 30 år. Tidligere har landskabet været stærkt præget af mange vindmøller i Velling Mærsk, og nu er det de store vindmøller i Lem Kær og Nørhede til Hjortmose der vil dominere billedet i samspil med de nye vindmøller. Herfra fremstår masten tydeligt og er højere end vindmøllerne. På grund af nærheden til vindmøllerne, og fordi der er så åbent, er 18

19 fundamentet og koblingsstationen synlige i landskabet. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 1,6 kilometer. Foto og visualisering: PlanEnergi 19

20 1 af 11 vindmøller i Lem Kær 3. Totalhøjde 150 m. Velling Kirke Vindmøller ved Gestenge. 67 stk. Totalhøjde ca. 46 m. Vindmøller i Velling Mærsk. 4 stk. Totalhøjde ca. 45 m. Vindmøller ved Lønborg Hede. 7 stk. Totalhøjde 141 m. 6 6Nærzone. Eksisterende forhold. Fra den sydligste udkant af Ringkøbing er der udsigt over fjorden. Fjordens kystlinje tegner sig tydeligt i landskabet med et bælte af lav strandengsbevoksning i form af græsser og urter og lave buske. Velling Kirke ligger markant i landskabet. Bag kystlinjen står et virvar af mindre vindmøl ler i Gestenge og Velling Mærsk. Alle eksisterende vindmøller er optegnet med sort. Foto:PlanEnergi 20

21 VM 1 VM 4 VM 2 VM 3 6Nærzone. Visualisering fra sydligste udkant af Ringkøbing. Herfra er det vurderet, at vindmøllerne er store i landskabet. Møllernes størrelse afviger fra mange af de andre vertikale linjer i landskabet og højderne ved bakkeøen, der hæver sig bag kysten, bliver visuelt udvisket. Kystlinjen fremstår dog upåvirket. Opstillingsmønstret på en bue er ikke opfatteligt herfra og ligner mere to rækker med to møller i hver. Målemasten står her adskilt fra gruppen af vindmøller. Afstanden til Velling Kirke betyder, at kirken kan opleves i det kystnære landskab, men den mister sin status som et af de mest markante elementer i kystlandskabet. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 5,3 kilometer. Foto og visualisering: PlanEnergi 21

22 Vindmøller i Velling Mærsk. 4 stk. Totalhøjde ca. 45 m. 7 7Nærzone. Eksisterende forhold. Fra området nord for Velling fremtræder Velling Kirke markant i landskabet. Bevoksningen i det omkringliggende landskab er lav og kirken ligger som højeste elemenet. Denne oplevelse har man specielt fra Vellingvej mellem Ringkøbing og hen til krydset hvor vejen bliver til Velling Kirkeby. Vingespidserne fra de eksisterende vindmøller ved Velling Mærsk er synlige over den vindformede bevoksning til højre for kirken. Foto:PlanEnergi 22

23 7Nærzone. Visualisering mod Velling Kirke fra vejen mellem Velling og Ringkøbing. Strækningen fra Ringkøbing og til svinget nord for Velling, hvor Velling Kirke opleves markant i landskabet, er på cirka 2,5 kilometer. Vindmøllerne vil blive oplevet bag eller i nærhed til kirken på omkring 700 meter. Hvor vindmøllerne bliver oplevet på denne måde, er det vurderet, at de kan forstyrre oplevelsen af kirken som kulturelement i landskabet. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 2,6 kilometer. Se afsnit i Miljøvurdering inde- holdende VVM-redegørelse og miljørapport, for nærmere beskrivelse af forholdene. Foto og visualisering: PlanEnergi 23

24 Vindmøller i Velling Mærsk. 4 stk. Totalhøjde ca. 45 m. 9 af 11 vindmøller i Lem Kær 3. Totalhøjde 150 m. 8 8Nærzone. Eksisterende forhold. Rute 28 mellem Herningvej og Skjern ligger langs kanten af Skovbjerg Bakkeø, hvor terrænet stiger og falder og der derfor er skiftevis udsigt over landskabet mod vest og lukket for udsyn af terræn og bevoksning. Nord for Højmark er der på en strækning udsigt over det flade landskab og fjorden. Herfra oplever man idag vindmøllerne ved Lem Kær, der fremtræder dominerende i landskabet. Afstand til nærmeste vindmølle i Lem Kær er omkring 2,4 kilometer. Foto:PlanEnergi 24

25 VM 1 VM 2 VM 3 VM 4 8Nærzone. Visualisering fra Rute 28 nord for Højmark. Vindmøllerne bliver set bag vindmøllerne i Lem Kær og det vil give lidt mere rod med de mange møller mellem hinanden, men det er vurderet, at der ikke vil være en væsentlig større visuel påvirkning. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 5,6 kilometer. Foto og visualisering: PlanEnergi 25

26 Vindmøller i Hvide Sande Nordhavn. 3 stk. Totalhøjde 144 m. Vindmøller ved Gestenge. 67 stk. Totalhøjde ca. 46 m. Vindmøller i Velling Mærsk. 4 stk. Totalhøjde ca. 45 m. 9 9Nærzone. Eksisterende forhold. Dejbjerg ligger rimeligt højt på den fligede overgang mellem bakkeø og slettelandskab. Mod vest og nordvest falder terrænt stort set jævnt mod det flade område. Landskabet er præget af de mange mindre vindmøller i Gestenge og Velling Mærsk samt store gårde. Afstand til nærmeste vindmølle i Gestenge er omkring 1,6 kilometer. Foto:PlanEnergi 26

27 9Nærzone. Visualisering fra nordlige udkant af Dejbjerg. Vindmøllerne er store, selv fra denne afstand. Her er et godt billede på de mange små vindmøller kontra de få store. Det er vurderet, at vindmøllerne passer til skalaforholdene i landskabet og, at der er en mindre forøgelse af påvirkningen. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 5,3 kilometer. Foto og visualisering: PlanEnergi 27

28 10 10 Nærzone. Eksisterende forhold, dobbeltsidet panorama. Langs Vennervej mellem Velling og Lem bevæger man sig i det flade åbne storskalalandskab med store marker og spredte gårde. Herfra oplever man mod syd de fire eksisterende vindmøller i Velling Mærsk. Landskabet mod nord er kraftigt præget af vindmøller, idet man her har udsigt til MW-vindmøllerne i Lem Kær, Nørhede til Hjortmose samt langt borte tre vindmøller ved Lyngsmose. Foto:PlanEnergi 28

29 29

30 10 10 Nærzone. Eksisterende forhold, dobbeltsidet panorama. Fra Vennervej, hvor der er udsigt til vindmøllerne i Lem Kær mod nord vil de nye vindmøller være tydelige over bevoksningen mod syd. Det samlede anlæg er stort og optager en meget stor del af landskabet. Skalamæssigt passer vindmøller ind i landskabet, men det kan dog være svært at vurdere størrelsen. opstillingsmønstret fremstår harmonisk, og buen kan måske antydes ved rotorvinklen på de enkelte møller. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 1,4 kilometer. Foto og visualisering: PlanEnergi 30

31 31

32 1 af 3 vindmøller i Hvide Sande Nordhavn. Totalhøjde 144 m Nærzone. Eksisterende forhold. Fra Rute 28 nord for Dejbjerg Plantage er man nede i det lavereliggende terræn langs kanten af Skovbjerg Bakkeøe og har her oplevelsen af det storbakkede bakkeøterræn og bevoksningen, der skaber et landskab med en mellemstor skala. En enkelt af vind- møllerne ved Hvide Sande Nordhavn kan skimtes. Her er den tegnet op med mørk grå, for at synliggøre den. Foto:PlanEnergi 32

33 11 Nærzone. Visualisering mod vest fra Rute 28. Vindmøllernes størrelse medfører, at de er synlige over terræn på bakkeøen, og det er vurderet, at området hvor man oplever vindmøller bliver for- øget. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 5,6 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med grå. Foto og visualisering: PlanEnergi 33

34 Vindmøller i Lem Kær. 11 stk. Totalhøjde 150 m. Eksisterende forhold. Nord for Stauning i det fuldstændig flade og åbne landskab langs Ringkøbing Fjord har landskabet øst for vejen et teknisk 12Nærzone. præg i form af vindmøller, landbrugsbygninger og Stauning Lufthavn. Vest for vejen er der ufortyrret udsigt over fjorden og de fugtige eng og marksområder omkring denne. Afstand til nærmeste vindmølle i Lem Kær er omkring 7,1 kilometer. Vindmøllerne i Lem Kær er tegnet op med hvid for at synliggøre dem. Foto:PlanEnergi 12 34

35 Visualisering fra området nord for Stauning. Vindmøllerne er store i forhold til 12Nærzone. øvrige vertikale elementer i landskabet, og det er vurderet, at det tekniske præg forøges. Vindmøllerne er synlige, men er uden betydning for oplevelsen af landskabet. Opstillingsmønstret er ikke opfatteligt herfra, og anlægget fremstår uharmonisk. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 4,5 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med hvid. Foto og visualisering: PlanEnergi 35

36 Visualiseringer i mellemzone 16 af 22 vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. Totalhøjde 150 m. Vindmøller i Lem Kær. 11 stk. Totalhøjde 150 m. Vindmøller i Velling Mærsk. 4 stk. Totalhøjde ca. 45 m. Vindmøller ved Gestenge. 67 stk. Totalhøjde ca. 46 m. Velling Kirke Vindmøller ved Rudmose. 4 stk. Totalhøjde 125 m. Vindmøller nord for Højmark. 3 stk. Totalhøjde 73,5 m. 13 Eksisterende forhold. Fra broen i Hvide Sande er der udsigt over Ringkøbing Fjord til Skovbjerg Bakkeø, der hæver sig på den anden side. Ople- 13Mellemzone. velsen af kysten er præget af de mange store og mindre vindmøller langs hele kystlinjen. De forskellige grupper af vindmøller betyder, at det er lettere, at orientere sig i landskabet. Samtidig kan man stadig opleve det bagvedliggende landskab og bakkeøen. Afstand til nærmeste MW-vindmøller er Lem Kær med 14,4 kilometer. De eksisterende vindmøller er tegnet op med hvid. Foto:PlanEnergi 36

37 Visualisering fra broen i Hvide Sande. Anlægget bliver oplevet i en del af kyststrækningen, hvor man ellers ikke ser vindmøl- 13Nærzone. ler og i samspil med de øvrige vindmølleparker bliver udbredelsen af vindmøller langs kysten forøget. Det er vurderet, at vindmøllerne ikke forstyrre oplevelsen af fjorden og kysten. Buen kan anes, men vil formentlig fremstå mere eller mindre tydelig afhængig af vejret. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 11,9 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med hvid. Foto og visualisering: PlanEnergi 37

38 Velling Kirke Vindmøller ved Gestenge. 67 stk. Totalhøjde ca. 46 m. Vindmøller i Velling Mærsk. 4 stk. Totalhøjde ca. 45 m. Vindmøller ved Lønborg Hede. 7 stk. Totalhøjde 141 m. Vindmøller nord for Hemmet. 5 stk. Totalhøjde ca. 60 m. 14 Eksisterende forhold. Fra den lille jollehavn der ligger ud for rådhuset i Ringkøbing, oplever man den nære kystlinje langs Ringkøbing samt den 14Mellemzone. nordøstlige del af kystlinjen. Den sydøstlige del af kystlinjen omkring fjorden står ikke klart, selv om det er muligt at se vindmøllerne syd for denne ved Lønborg Hede omkring 27 kilomter væk. Velling Kirke ligger synlig i landskabet langs fjorden. De eksisterende vindmøller er tegnet op med sort. Foto:PlanEnergi 38

39 Visualisering fra jollehavn ved Ringkøbing Rådhus. Vindmøllerne er store og herfra er det vurderet, at de ikke stemmer over- 14Nærzone. ens med de øvrige dimensioner i landskabet. Kystlinjen og fjorden med det bagvedliggende landskab træder dog tydeligt frem og kan stadig opleves, selv om udsigten er forandret i moderat til mindre grad. Opstillingsmønstret opfattes som to par vindmøller, og fremstår derfor rimeligt harmonisk. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 5,3 kilometer. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 7,8 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med grå. Foto og visualisering: PlanEnergi 39

40 Vindmøller ved Lønborg Hede. 7 stk. Totalhøjde 141 m. Vindmøller nord for Hemmet. 5 stk. Totalhøjde ca. 60 m. Vindmøller nordvest for Hemmet. 6 stk. Totalhøjde 125 m. 15 Eksisterende forhold. Fra Søndervigvej hvor der er fladt og åbent er det vurderet, at landskabet har en stor skala. Mod syd er der kig til Ringkøbing 15Mellemzone. Fjord. Gammelsogn Kirke opleves markant i landskabet. Foto:PlanEnergi 40

41 Visualisering fra Søndervigvej. Herfra er der scalamæssigt overensstemmelse med 15Nærzone. landskabet og Gammelsogn Kirke. Gammelsogn Kirke fremstår ikke længere som eneste markante landskabselement, men det er vurderet, at påvirkningen af indsyn til kirken er i moderat til lille grad. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 11,8 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med mørk grå. Foto og visualisering: PlanEnergi 41

42 Vindmøller i Lem Kær. 11 stk. Totalhøjde 150 m. Vindmølle ved Ringkøbing Havn. 1 stk. Totalhøjde ca. 30 m. Vindmøller ved Gestenge. 67 stk. Totalhøjde ca. 46 m. Vindmøller i Velling Mærsk. 4 stk. Totalhøjde ca. 45 m Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra den sydlige del af kirkegården ved Gammelsogn Kirke, hvor der over stengærdet er udsigt over Ringkøbing Fjord. Vindmøllerne i Lem Kær ses bag Ringkøbing, mens det øvrige landskab opleves med de mindre vindmøller i Gestenge og Velling Mærsk. De eksisterende vindmøller er tegnet op med sort for synlighedens skyld. Foto:PlanEnergi 42

43 Visualisering fra Den bagerste del af kirkegården ved Gammelsogn Kirke. Det er 16Nærzone. vurderet, at vindmøllerne fremstår store i kystlandskabet, men at der ikke er nogen væsentlig påvirkning af udsigten fra kirkegården. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 10,3 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med mørk grå. Foto og visualisering: PlanEnergi 43

44 Vindmøller i Lem Kær. 11 stk. Totalhøjde 150 m. Vindmøller i Velling Mærsk. 4 stk. Totalhøjde ca. 45 m. 17 Eksisterende forhold. Fra Rute 15, Herningvej er der ofte lukket af bevoksning for udsyn mod 17Mellemzone. syd, men på en strækning øst for Velling Plantage er der punktvis åbent og her oplever man vindmøllerne i Lem Kær. Vindmølleanlægget i Lem Kær fremstår markant, men påvirker ikke nogen væsentlig landskabelig oplevelse. Afstand til nærmeste vindmølle i Lem Kær er omkring 3,4 kilometer. Vindmøllerne i Velling Mærsk er tegnet op med mørk grå. Foto:PlanEnergi 44

45 VM 1 VM 2 VM 3 VM 4 Visualisering mod sydvest fra Rute 15. Vindmøllerne bliver oplevet mellem vindmøllerne i Lem Kær, og det er vurderet, at an- 17Mellemzone. læggene tilsammen fremstår lidt mere rodet, men at der ikke er en betydelig visuel påvirkning. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 6,6 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med grå. Foto og visualisering: PlanEnergi 45

46 Vindmøller i Velling Mærsk. 4 stk. Totalhøjde ca. 45 m. Vindmølle ved Hvide Sande øst. 1 stk. Totalhøjde 75 m. Vindmøller i Lem Kær. 11 stk. Totalhøjde 150 m. Vindmøller i Hvide Sande Nordhavn. 3 stk. Totalhøjde 144 m. 18 Eksisterende forhold. Fra Adelvej vest for hedeområdet ved Kjelderbakke, har man langstrakt udsigt over landskabet mod syd og vest. Her- 18Mellemzone. fra oplever man tydeligt karakteren i landskabet omkring fjorden med spredte gårde, få levende hegn og få mindre bevoksninger. I baggrunden er store dele af Holmsland Klit synlig. Vindmølleanlægget i Lem Kær står som et markant landskabselement. Afstand til nærmeste vindmølle i Lem Kær er omkring 4,8 kilometer. Vindmøller i Velling Mærsk og Hvide Sande er tegnet op med hvid. Foto:PlanEnergi 46

47 Visualisering fra Adelvej ved Kjelderbakke. Vindmølleanlægget står i forlængelse af vindmøllerne i Lem Kær, og i det åbne 18Mellemzone. kystlandskab bliver påvirkningen forøget. Vindmøllerne er vertikalt meget store i forhold til det flade landskab, og det er vurderet, at det er en væsentlig visuel påvirkning af landskabet fra dette punkt. Det er dog stadig muligt at opleve karakteristika i landskabet og de markante horinsontale linjer. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 7,5 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med lys grå. Foto og visualisering: PlanEnergi 47

48 Vindmøller i Velling Mærsk. 4 stk. Totalhøjde ca. 45 m. Vindmølle ved Hvide Sande øst. 1 stk. Totalhøjde 75 m. 7 af 11 vindmøller i Lem Kær 3. totalhøjde 150 m. Vindmøller i Hvide Sande Nordhavn. 3 stk. Totalhøjde 144 m. 19 Eksisterende forhold. Fra udsigtspunktet i den nordlige del af Dejbjerg Hede er der langstrakt udsigt til alle sider. Herfra kan man i klart vejr 19Mellemzone. nyde udsigten over størstedelen af Ringkøbing Fjord og Holmsland Klit. Desuden er det muligt, at opleve alle de omkringliggende vindmølleparker. Vindmøllerne i Lem Kær fremstår som et markant landskabselement, men naturligvis afhænger deres tydelighed i landskabet af sigtbarheden. Landskabet har en stor skala. Afstand til nærmeste vindmølle i Lem Kær er omkring 5,8 kilometer. Foto:PlanEnergi 48

49 VM 1 Visualisering fra Dejbjerg Hede, hvor man kan se hvor vindmøller til mange sider. Oplevelsen af vindmøller i landskabet er 19Mellemzone. forøget, men da man i forvejen kan se vindmøller i landkabet fra dette sted, er det vurderet, at der ikke er en væsentlig forandring af udsigten. Vindmøllerne er tydeligt store i det flade landskab, men landskabets store skala kan rumme vindmøllerne og det er stadig muligt at opleve landskabet og den langstrakte udsigt mellem møllerne. Herfra er målemasten skjult bag træet. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 7,5 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med grå. Foto og visualisering: PlanEnergi 49

50 Vindmøller ved Gestenge. 67 stk. Totalhøjde ca. 46 m. 16 af 22 vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. Totalhøjde 150 m. Vindmøller i Lem Kær. 11 stk. Totalhøjde 150 m. Eksisterende forhold. Fra det naturskøn- Skjern Enge har man i retning mod projektområdet udsigt til mange vindmøller der står mellem hin- 20Mellemzone. anden. De mest markante er vindmøllerne i Lem Kær, der fra dette punkt står baghinanden. Oplevelsen af de eksisterende vindmøller har ingen betydning for oplevelsen af det storslåede område, da deres udspredning i synsvinklen er forholdsvis lille og der stort set er den samme landskabelige oplevelse hele vejen rundt. Vindmøllerne er tegnet op med sort. Foto:PlanEnergi 20 50

51 Visualisering fra Skjern Enge. Selv fra denne afstand er det tydeligt at vindmøllerne er store, idet nav er synlig over be- 20Mellemzone. voksningen, men det er vurderet, at der ikke er nogen visuel påvirkning af oplevelsen af Skjern Enge. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 12,6 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med meget mørk grå. Foto og visualisering: PlanEnergi 51

52 16 af 22 vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. Totalhøjde 150 m. Vindmøller i Lem Kær. 11 stk. Totalhøjde 150 m. Vindmøller i Velling Mærsk. 4 stk. Totalhøjde ca. 45 m. Vindmøller ved Gestenge. 67 stk. Totalhøjde ca. 46 m. Vindmøller ved Rudmose. 4 stk. Totalhøjde 125 m. Vindmøller nord for Højmark. 3 stk. Totalhøjde 73,5 m. 21 Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra den sydlige del af Holmsland Klit er udsigten mod Ringkøbing Fjord ofte skærmet af klitter eller sommerhusområder, men der er også stadig steder, hvor der er helt åbent mod fjorden, som fra dette område ved Årgab. Kystlinjen på den anden side af fjorden er præget af vindmøller, der står mere eller mindre tydeligt afhængig af afstand. Her er alle vindmøller tegnet op med sort, for at tydeliggøre dem. Foto:PlanEnergi 21 52

53 21 Mellemzone. Visualisering mod nordøst fra den sydlige del af Holmsland Klit. Vindmøllerne opleves mellem og ved siden af parken i Lem Kær og udbredelsen af vindmøller langs kysten forøges i mindre grad. Den visuelle påvirkning er vurderet til, at være moderat til lille. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 12,6 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med mørk grå. Foto og visualisering: PlanEnergi 53

54 Vindmøller i Lem Kær. 11 stk. Totalhøjde 150 m. Vindmøller ved Gestenge. 67 stk. Totalhøjde ca. 46 m. Vindmøller ved Lønborg Hede. 7 stk. Totalhøjde 141 m. Vindmøller nordvest for Hemmet. 6 stk. Totalhøjde 125 m. Vindmøller nord for Hemmet. 5 stk. Totalhøjde ca. 60 m. Gammelsogn Kirke 22 Eksisterende forhold. Fra de øverste klitter i Sommerhusområdet nord for Hovvig, er der udsigt over 22Fjernzone. Holmsland. Her er foto fra Sortebærdalen, men denne oplevelse har man mange steder i området. Afstand til nærmeste store vindmøller i Lem Kær er omkring 17,6 kilometer. De eksisterende vindmøller er tegnet op med sort. Foto:PlanEnergi 54

55 Visualisering fra sommerhusområdet ved Sortebærdalen. Vindmøllerne er 22Mellemzone. synlige rimeligt højt over horisonten, men det er vurderet at der er en lille visuel påvirkning der ikke har nogen betydning for oplevelsen af stedet og det omkringliggende landskab. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 18,3 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med meget mørk grå. Foto og visualisering: PlanEnergi 55

56 Visualiseringer i fjernzone 16 af 22 vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. Totalhøjde 150 m. Vindmøller ved Lyngsmose. 3 stk. Totalhøjde 127 m. Vindmøller i Lem Kær. 11 stk. Totalhøjde 150 m. 23 Eksisterende forhold. Fra Hoverdal syd for Hoverdal Plantage er man godt oppe på bakkeøen med 23Fjernzone. udsigt over landskabet mod syd. Landskabet er i høj grad præget af vindmøller, der står i horisonten bag det blødt bølgede terræn, der falder markant ned mod Hover Ådal. De tre vindmølleanlæg er lette at adskille fra hinanden. Vindmøllerne i Lem Kær og Nørhede til Hjortmose er tegnet op med mørk grå. Foto:PlanEnergi 56

57 VM 1 VM 2 VM 3 VM 4 Visualisering fra Hoverdal. Vindmøllerne ses mellem vindmøllerne i Lem Kær 23Mellemzone. og Nørhede til Hjortmose. Landskabet er herfra fuldstændig præget af vindmøller, og den øgede påvirkning er ubetydelig. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 15,3 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med meget mørk grå. Foto og visualisering: PlanEnergi 57

58 16 af 22 vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. Totalhøjde 150 m. Vindmøller i Lem Kær. 11 stk. Totalhøjde 150 m. 24 Eksisterende forhold. Fra Rute 28 mellem Tim og Hee er der på en strækning nord for Hee fladt 24Fjernzone. og åbent. Over bevoksningen kan man se yderste vingespids af vindmøllerne i Lem Kær og vingen fra en enkelt mølle i Nørhede til Hjortmose, men det er ikke noget der er tydeligt i landskabet. Afstand til nærmeste store vindmølle i Nørhed til Hjortmose er omkring 7,4 kilometer... 58

59 VM 1 VM 3 og 4 VM 2 Visualisering mod syd nord for Hee. Øverste vingespids fra de fire testmølle er synlig over bevoksningen, og det er vur- 24Mellemzone. deret, at der ikke er nogen påvirkning af landskabet i dette område. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 15,2 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med rød for at gøre dem synlige over bevoksningen. Foto og visualisering: PlanEnergi 59

60 Vindmøller ved Vognkær. 5 stk. Totalhøjde 125 m Vindmøller i Lem Kær. 11 stk. Totalhøjde 150 m. 16 af 22 vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. Totalhøjde 150 m. Vindmøller i Velling Mærsk. 4 stk. Totalhøjde ca. 45 m. Vindmøller ved Lyngsmose. 3 stk. Totalhøjde 127 m. Vindmøller ved Gestenge. 67 stk. Totalhøjde ca. 46 m. Vindmøller nord for Højmark. 3 stk. Totalhøjde 73,5 m. Eksisterende forhold. Parkeringspladsen ved lystbådehavnen ved Skaven Strand ligger hævet over 25Fjernzone. selve lystbådehavnen. Herfra oplever man den bugtede kystlinje omkring den sydøstlige del af fjorden. En del af denne kystlinje er i høj grad præget af vindmøller i klart vejr, idet vindmøllerne ved Lem Kær, Gestenge, Nørhede til Hjortmose og Lyngsmose står blandet imellem hinanden. Alle de eksisterende vindmøller er tegnet op med sort. Foto: PlanEnergi 25 60

61 Visualisering fra lystbådehavn ved Skaven Strand. Vindmølleanlægget adskiller sig 25Fjernzone. fra de øvrige parker ved at være trukket længere ud i kystlandet. Vindmøllerne er overdrevent tydelige, og de vil fremstå langt svagere, og det er derfor vurderet, at der ikke er en væsentlig påvirkning. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 13,7 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med sort. Foto og visualisering: PlanEnergi 61

62 Vindmøller ved Rudmose. 4 stk. Totalhøjde 125 m. Vindmøller i Lem Kær. 11 stk. Totalhøjde 150 m. Vindmøller i Velling Mærsk. 4 stk. Totalhøjde ca. 45 m. Vindmøller ved Gestenge. 67 stk. Totalhøjde ca. 46 m. Vindmøller nord for Højmark. 3 stk. Totalhøjde 73,5 m. Velling Kirke Nørre Lyngvig Kirke 26 Eksisterende forhold. Fra Nørre Lyngvig Fyr, der er åbent for turister. Hovedtrækkene i landskabet står tydeligt frem med klitter, den flade fjor- 26Fjernzone. deng, fjorden samt det flade landskab på den anden side og bakkeøen der rejser sig. Landskabet på den modastte side af fjorden er præget af de mange vindmølleparker. Afstand til nærmeste vindmølle ved Lem Kær er knap 15 kilometer. De eksisterende vindmøller er tegnet op med hvid for synlighedens skyld. Foto:PlanEnergi 62

63 Visualisering fra Nørre Lyngvig Fyr, hvorfra vindmøllerne opleves tydeligt i kystlandskabet. Vindmølleanlægget medfører en forøgel- 26Fjernzone. se af vindmøller langs kysten og deres størrelse får det bagvedliggende bakkeølandskab til at syne mindre vertikalt. Anlægget har dog en lille udbredelse, hvilket betyder at de ikke fylder meget i den samlede oplevelse af landskabet. På baggrund af det, er det vurderet, at der er en moderat til lille påvirkning af oplevelsen af kystlandskabet. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 13,4 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med hvid. Foto og visualisering: PlanEnergi 63

64 16 af 22 vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. Totalhøjde 150 m. Vindmøller nord for Højmark. 3 stk. Totalhøjde 73,5 m. Vindmøller i Lem Kær. 11 stk. Totalhøjde 150 m. Vindmøller ved Vognkær. 5 stk. Totalhøjde 125 m 27 Eksisterende forhold. Fra Husby Klit ved Strandgården Museum. Herfra er der vid udsigt til 27Fjernzone. Skovbjerg Bakkeø hen over Vest Stadil Fjord og de omkringliggende engområder. Horisonten er præget, men ikke domineret af vindmøller, der alle vil kunne ses i klart vejr. Afstand til nærmeste vindmøller i Vognkær er omkring 10 kilometer. De eksisterende vindmøller er tegnet op med hvid for synlighedens skyld. Foto:PlanEnergi 64

65 Planlagte vindmøller ved Rindum Enge, 5 stk. Totalhøjde 125 m Visualisering fra klitten bag Strandgården Museum. Der er en lille forøgelse af oplevelsen af vindmøller i landskabet, men det er 27Fjernzone. vurderet at være ubetydeligt for oplevelsen af landskabet fra dette område, specielt da afstanden vil betyde at vindmøllerne ofte vil være udviskede. Afstand til nærmeste nye vindmølle er omkring 21,9 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med hvid. Foto og visualisering: PlanEnergi 65

66 Natvisualiseringer 1A Eksisterende forhold - Nat. Fra den sydlige udkant af Velling er der helt mørkt, bortset fra belysning i de boliger langs 1ANærzone. vejen. Foto:PlanEnergi 66

67 1A Nærzone. Natvisualisering fra den sydlige udkant af velling. De ti nye lys er markante og oplevelsen af det mørke landskab og nattehimlen vil være forandret. Fra denne afstand kan det hvide blinkende lys være forstyrrende, og det er vurderet, at de vil være en væsentlig til moderat påvirkning i de mørke timer. Foto og visualisering: PlanEnergi 67

68 Vindmøller i Hvide Sande. De to yderste med hvidt lys, den midterste med rødt lys 3A Eksisterende forhold - Nat. Fra den nordligste del af Lem, hvor man oplever lyset fra Hvide Sande og Lem 3ANærzone. by. Foto:PlanEnergi 68

69 3A Nærzone. Natvisualisering fra nordlige del af Lem. Lyset fra vindmøllerne vil indgå i det samlede billede af lys fra Hvide Sande samt det blinkende lys fra vindmøllerne i Hvide Sande Nordhavn. Derudover er der vejbelysning og lys fra boliger og biler i Lem. Det blinkende lys vil givetvis skille sig ud og være mere markant, men det er vurderet, at lysene vil have en moderat til lille påvirkning på oplevelsen af landskabet og byen. Foto og visualisering: PlanEnergi 69

70 Eksisterende forhold - Nat. Fra indkørsel til sommerhusområdet ved Stauning Vesterstrand ved 5ANærzone. Halby oplever man det røde lys fra vindmøllerne i Lem Kær og længere væk Nørhede til Hjortmøse, samt fra de få gårde og huse i området. Her er temmelig mørkt, med røde lys på rækker. Foto:PlanEnergi 5A 70

71 5ANærzone. Natvisualisering fra Sommerhusområdet ved Stauning Vesterstrand ved Halby. De hvide blinkende lys er markante mod nattehimlen, og det er vurderet, at de vil medføre en forandring i oplevelsen af stedet når det er mørkt. Det er derfor vurderet, at belysningen på vindmøllerne vil påvirke oplevelsen i moderat grad fra dette område. Foto og visualisering: PlanEnergi 71

72 8A Eksisterende forhold - Nat. fra Rute 28 nord for Højmark er der udsigt mod vest og sydvest, og her 8ANærzone. oplever man lysene fra Velling og de spredte boliger i det åbne land samt det røde lys på vindmøllerne i Lem Kær. Man færdes her på en trafikeret vej hvor lyset fra de modkørende kommer og går. Foto:PlanEnergi 72

73 8A Nærzone. Natvisualisering fra Rute 28 nord for Højmark. Det blinkende hvide lys vil blive oplevet mellem det røde lys på vindmøllerne i Lem Kær, og det er vurderet, at påvirkningen er moderat. Foto og visualisering: PlanEnergi 73

74 23A Eksisterende forhold - Nat. Fra Hoverdal syd for Hoverdal Plantage er de røde lys fra 23AFjernzone. vindmøllerne ved Nørhede til Hjortmose og Lem Kær det mest markante mod nattehimlen. Foto:PlanEnergi 74

75 23A Fjernzone. Natvisualisering fra Hoverdal, hvor det blinkende hvide lys vil blive oplevet svagt mellem de røde lys på himlen, og det er vurderet, at der vil være en lille eller slet ingen påvirkning fra denne afstand. Foto og visualisering: PlanEnergi 75

76 Visualiseringer af mastetyper 1C 1BVisualisering fra Velling med bardunmast. 76

77 1BVisualisering fra Velling med gittermast. Visualisering fra Velling med gittermast. 77

78 Visualiseringer af mastetyper fra Stauning Vesterstrand ved Halby med bardunmast. 5BVisualisering 5B 78

79 fra Stauning Vesterstrand ved Halby med gittermast. 5BVisualisering 79

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk December 2014 Indledning Dette notat er en uddybning af afsnit

Læs mere

Vindmøller ved Stokhøjvej

Vindmøller ved Stokhøjvej til miljørapport for Vindmøller ved Stokhøjvej Visualiseringer af projektets landskabelige påvirkninger VVM-redegørelse og miljøvurdering November 2016 VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 2 Visualiseringer naboer Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Kolofon Bilag til Miljøvurdering indeholdende

Læs mere

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014 Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark November 2014 Visualisering og visuel vurdering Dette hæfte indeholder seks visualiseringer til vurdering af de visuelle konsekvenser der er ved

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Juni 2015 Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Indledning

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) Mølle 6 Mølle 5 Mølle 4 Mølle 3 VINDMØLLER VED VINDTVED 64 Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (højre del) Mølle 2 Mølle

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg Kalundborg Kommune September 2010 N 11 21 10 9 2 1 6 3a 3b 4a 4b 12 5 7 8 2 km Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 17 19 15 14 13 16 20

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev Kalundborg Kommune September 2010 Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 14 13 3 2 1 4 12 11 5 9 10 7 6 8 20 Fotopunkter til visualisering

Læs mere

Visualiseringspunkter

Visualiseringspunkter Visualiseringspunkter Nærzone, 0 4,5 kilometer Nærmeste byer 1. Hogager er den nærmest beliggende by. Der er visualiseret fra den sydlige udkant fra Langgade. 2. Hodsager ligger i Herning Kommune cirka

Læs mere

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone)

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Eksisterende forhold Fotoet er taget fra Grenzstraße lidt øst for Ellhöft. På billedet ses flere af de eksisterende tyske møller. 14 VINDMØLLER VED

Læs mere

Visualiseringer - vindmølleområder

Visualiseringer - vindmølleområder Visualiseringer - vindmølleområder 2 Udarbejdet af Sweco Architects A/S for Norddjurs Kommune 2010 Visualiseringer af valgte vindmøller. Område 2, vindmøller ved Tørslev standpunkt B. Eksisterende forhold

Læs mere

Bilag 2 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 2 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 2 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Visuelle forhold ved naboboliger Kolofon Bilag til

Læs mere

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009 Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune Skitse juli 2009 Indhold Forord 2 Visualisering og landskabelig vurdering 2 Visualisering fra Kalveboderne syd 4 Visualisering fra Amager

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr /15 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr /15 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 107 933/15 MJOH Dato: 2. oktober 2015 Aalborg kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Lokalplanlægger: Peter Serup Sendt via mail

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER MARTS 2013 FORMÅL, BAGGRUND OG METODE FORMÅL Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige 2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige er de gengivet i samme forstørrelse. Eneste undtagelse er enkelte af de viste panoramaer, hvor det har været nødvendigt at formindske billedformatet for

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER Placeringsmuligheder set ud fra afstand til beboelse Vindenergien bedst mod vest Kort 5 Vindenergi Kort 3 Afstande til nabobeboelse Mindstefstande til beboelse

Læs mere

GLÆNØ / FOTOSTANDPUNKT 8 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone

GLÆNØ / FOTOSTANDPUNKT 8 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone GLÆNØ / FOTOSTANDPUNKT 8 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 21641 m Kamera(meter over havet): 3,3 m VURDERING, 8MW-OPSTILLING Størstedelen af vindmøllerne fremstår med rotorblade fuldt synlige

Læs mere

Appendiks II Visualiseringer

Appendiks II Visualiseringer Appendiks II Visualiseringer Overordnet er fotopunkterne til visualiseringerne udvalgt, så de illustrerer, hvordan vindmøllerne vil fremstå fra væsentlige udsigtspunkter, hvor mange mennesker normalt har

Læs mere

SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone

SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 Langeland 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 16400 m Kamera (meter over havet): 3,2 m VURDERING, 8MW-OPSTILLING Vindmøllerne fremstår med enkelte grupperinger,

Læs mere

ONSEVIG, NAT / FOTOSTANDPUNKT 11 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: 6021 m. Nærzone

ONSEVIG, NAT / FOTOSTANDPUNKT 11 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: 6021 m. Nærzone ONSEVIG, NAT / FOTOSTANDPUNKT 11 Omø Syd Havmøllepark 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 6021 m Nærzone VURDERING, 8MW-OPSTILLING Lysmarkeringerne i opstillingen bidrager til aflæsningen

Læs mere

Visualiseringssamling

Visualiseringssamling Visualiseringssamling Syv vindmøller ved Binderup set fra Vestervangsvej og Dalbyneder kirkegård Oversigtskort med fotostandpunkter 1:12.500 / A3 Udpeget fotostandpunkt. Fra Vestervangsvej med kig i østlig

Læs mere

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012 Notat Til Aarhus Byråd Den 10. oktober 2012 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger 1. Konklusion Dette notat indeholder redegørelser og svar

Læs mere

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Køge Unitterminal VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Marts 2015 Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Bilag 1 Anlægstidsplan Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Køge Unitterminal VVM Bilag 2 Bilag 2 Støjkonturkort

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk, Ringkøbing-Skjern Kommune

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk, Ringkøbing-Skjern Kommune Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 1 Titel: Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring - Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD November 2013, offentlig høring 1 af 17 Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse

Læs mere

November 2016 BILAG 1 VISUALISERINGER OG REFERENCEFOTOS. Miljørapport - NaturKraft

November 2016 BILAG 1 VISUALISERINGER OG REFERENCEFOTOS. Miljørapport - NaturKraft November 2016 BILAG 1 VISUALISERINGER OG REFERENCEFOTOS Miljørapport - NaturKraft BILAG 1 VISUALISERINGER OG REFERENCEFOTOS Miljørapport - NaturKraft 1 INDLEDNING Referencefotos Indledningsvist i dette

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Demonstrationsmøller ved Frederikshavn Æstetisk vurdering og visualisering Delrapport til VVM-redegørelse Januar 2008

Demonstrationsmøller ved Frederikshavn Æstetisk vurdering og visualisering Delrapport til VVM-redegørelse Januar 2008 Demonstrationsmøller ved Frederikshavn Æstetisk vurdering og visualisering Delrapport til VVM-redegørelse Januar 2008 Forord Dette hæfte redegør for - og vurderer - de landskabelige og visuelle konsekvenser

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 Indhold Landskabelige

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Omø Syd Havmøllepark SKAL DER EN MARKERING + TEKST IND, DER ANGIVER HVOR MØLLENE ER??

Omø Syd Havmøllepark SKAL DER EN MARKERING + TEKST IND, DER ANGIVER HVOR MØLLENE ER?? SKÆLSKØR / FOTOSTANDPUNKT 4 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 17377 m Kamera (meter over havet): 6,5 m SKAL DER EN MARKERING + TEKST IND, DER ANGIVER HVOR MØLLENE ER?? VURDERING, 8MW-OPSTILLING

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

BILAG 3 VISUALISERINGER - FOTOMATERIALE. Side i VVM-rapporten. Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn

BILAG 3 VISUALISERINGER - FOTOMATERIALE. Side i VVM-rapporten. Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn BILAG 3 VISUALISERINGER - FOTOMATERIALE Side 68-87 i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn 1 Kysten nord for Køge Havn - Eksisterende forhold Fjernzone Figur 21.

Læs mere

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 Indhold Landskabelige

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing Dato 21. september 2015 Sagsnummer 15-007089 Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Mejlflak havmøllepark. Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til VVM-redegørelse Februar 2012

Mejlflak havmøllepark. Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til VVM-redegørelse Februar 2012 Mejlflak havmøllepark Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til VVM-redegørelse Februar 2012 Mejlflak havmøllepark Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til

Læs mere

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Indholdsfortegnelse Ansøger og ejerforhold 4 Projektforslag 4 Potentielle miljøforhold 5 Afstand

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Vindmøller ved Vålse. Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse

Vindmøller ved Vålse. Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse Vindmøller ved Vålse Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse Vindmøller ved Vålse Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

visualiseringer vindmøller, horns rev 2 havmøllepark bilag til vvm-redegørelse

visualiseringer vindmøller, horns rev 2 havmøllepark bilag til vvm-redegørelse visualiseringer vindmøller, horns rev 2 havmøllepark bilag til vvm-redegørelse OKTOBER 2006 0. Indledning Denne rapport beskriver de visuelle forhold i forbindelse med den planlagte vindmøllepark ud for

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 383. for et område til fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til Lokalplan nr. 383. for et område til fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Lokalplan nr. 383 for et område til fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk Ringkøbing-Skjern Kommune 16. december 2014 Lokalplanen er udarbejdet af PlanEnergi i samarbejde med Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

BILAG 6 VISUELLE FORHOLD

BILAG 6 VISUELLE FORHOLD BILAG 6 VISUELLE FORHOLD UDVALGTE FOTOSTANDPUNKTER FOTOSTANDPUNKT N1 BUNKERMUSEET FOTOSTANDPUNKT N2 ROSHAGEVEJ FOTOSTANDPUNKT N3 UDSIGTEN, HELSHAGEVEJ FOTOSTANDPUNKT N4 THISTEDVEJ FOTOSTANDPUNKT N5 KYSTVEJEN,

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på No-Bygade 16B.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på No-Bygade 16B. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen No-Bygade 16B, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede- Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde.

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CHRISTIAN RIIS SINDBERG Kallerupvej 5 7790 Thyholm DATO 09-07-2015 Opførelse af en kornsilo på ejendommen

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 14, Ølstrup, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Landskabelig vurdering af to eventuelle vindmølleområder i Herning Kommune. Marts-april 2013

Landskabelig vurdering af to eventuelle vindmølleområder i Herning Kommune. Marts-april 2013 Landskabelig vurdering af to eventuelle vindmølleområder i Herning Kommune Marts-april 2013 Indledning Herning Kommune har modtaget to ansøgninger med projektforslag til opstilling af vindmøller i to områder

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 2.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 2. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 2, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup Side 1/5 DANSK VINDMØLLEFORMIDLING APS Oddesundvej 183 7755 Bedsted Thy Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Bilag 1 Visuelle forhold

Bilag 1 Visuelle forhold Nuværende forhold Det nuværende kystlandskab på Østamager er lavt med kun små højdevariationer. Amager Strandvej ligger ca. 2 m over daglig vande, og de åbne græs-, sand og klitflader ud mod vandet ligger

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

9. marts 2016 SHM/LVN

9. marts 2016 SHM/LVN Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Guldagervej 239, 9760 Vrå som følge af opstilling af vindmøller ved Høgsted i henhold til lokalplan nr. 800.8111-L02 for Hjørring Kommune

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Att.: Louise Rom Weikert Tel +45 5195 8742 casper@jyskvindenergi.dk Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen I henhold

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Kystnære Havvindmølleplaceringer

Kystnære Havvindmølleplaceringer Kystnære Havvindmølleplaceringer - en vurdering af de visuelle forhold ved opstilling af store vindmøller nær kystområder Juni 2012 TITEL Kystnære Havvindmølleplaceringer en vurdering af de visuelle forhold

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Side 13tekst 2,5 Fjernelse af vinger, møllehat, osv. vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig miljøbelastning

Side 13tekst 2,5 Fjernelse af vinger, møllehat, osv. vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig miljøbelastning Side 13tekst 2,5 Fjernelse af vinger, møllehat, osv. vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig miljøbelastning Hvem vurdere om 300 ton glasfiber vinger er et problem. 14Tekst 2,7 Landskab. Særligt fra Sorvad

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Kopi af afgørelsen er sendt til. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på.

Kopi af afgørelsen er sendt til. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vindingholmvej 19, 8920 Randers NV som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. Regionplan Tillæg nr. 4. Vindmøller nordøst for No, Lyngsmose, Ringkøbing Kommune.

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. Regionplan Tillæg nr. 4. Vindmøller nordøst for No, Lyngsmose, Ringkøbing Kommune. Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Regionplan 2005 Tillæg nr. 4 Vindmøller nordøst for No, Lyngsmose, Ringkøbing Kommune. Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 4 Vindmøller nordøst for No, Lyngsmose, Ringkøbing

Læs mere