DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER"

Transkript

1 DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner

2 INDHOLD indledning... 3 OnDutyPlanner i oversigt... 3 Sådan arbejder du med OnDutyPlanner... 4 Om OnDutyPlanners Dialogbokse... 4 Organisationsoversigten giver dig let adgang til din vagtplanlægning... 5 Vagtplanlægning for en enkelt medarbejder... 7 vagtplanlægning for en kategori... 8 Sådan arbejder vagtplanlæggeren med behovsgrupper Eksempel på en vagtflytning Har du spørgsmål til OnDutyPlanner?

3 INDLEDNING Velkommen til del 3 af dokumentationen til OnDutyPlanner. I del 1 satte vi vores organisation op i programmet på en måde, der gjorde det muligt for os at lave gode vagtplaner i del 2. Med andre ord har OnDutyPlanner nu de informationer, der kræves for at du som vagtplanlægger kan begynde at bruge programmet og nyde godt af det overblik, som OnDutyPlanner vil give. I denne vejledning gives der praktiske eksempler på de mest gængse transaktioner i forbindelse med den daglige vagtplanlægning. ONDUTYPLANNER I OVERSIGT Du starter programmet ved at klikke på OnDutyPlanner ikonet i Windows Start menuen, eller på en genvej fra dit skrivebord. Første gang du tager programmet i brug, logger du ind med et midlertidigt brugernavn og adgangskode, som Gamma Partner Aps. medleverer. Når du er logget på systemet, har du nu mulighed for at oprette dig selv som bruger, med brugernavn og adgangskode efter eget valg, fra system menuen i skærmens øvre venstre side. Denne vejledning præsenterer dig for programmets muligheder og vil hjælpe dig med at finde de funktioner, du skal bruge i din vagtplanlægning. Vejledningen tager udgangspunkt i, at du allerede har sat dine medarbejdere op i stamdata og lavet vagtplaner for dem. Indledningsvis skal vi kort se eksempler på hvordan, du som vagtplanlægger foretager de mest gængse ændringer i de vagtplaner, du allerede har lagt. Foruden organisationsoversigten i skærmens venstre side findes der 8 forskellige menuer: Adgang Planlægning Løbende Rapport Regnskab Generel System Hjælp Log in / ud og print. I menuen adgang er der yderligere 8 valgmuligheder. Opret masterplaner og ferielister. I menuen planlægning er der yderligere 6 valgmuligheder. Registrér vagtændringer og fravær som byt og sygdom. Gennemse dine medarbejderes vagtønsker. I menuen løbende er der yderligere 5 valgmuligheder. Hold styr på timeudviklingen og fraværet i din virksomhed. I menuen rapport er der yderligere 17 valgmuligheder. Få overblik over timeregnskab, tillæg og ferie og feriefri konti. I menuen regnskab er der yderligere 6 valgmuligheder. Stam, grund og løndata. Opret og redigér lønregler. I menuen generel er der yderligere 3 valgmuligheder. Administrér brugere, muligheder og arbejd med kundespecifikke funktioner. I menuen system er der yderligere 3 valgmuligheder. Genveje og emnerelaterede opslag. I menuen hjælp er der yderligere 3 valgmuligheder. 3

4 SÅDAN ARBEJDER DU MED ONDUTYPLANNER OM ONDUTYPLANNERS DIALOGBOKSE OnDutyPlanner bygger på et princip om, at det skal være så simpelt som mulig at bruge programmet. Derfor rummer systemet 149 dialoger, en dialog til hver opgave. Enhver af dialogerne viser dig de oplysninger, som du har brug for til netop den konkrete opgave, f.eks. at sygemelde personer eller udskrive en vagtplan. I del 4 vil vi se nærmere på dialogerne og gennemgå hvilke opgaver, de løser. Eksemplet herunder er dialogen Vagtflytning som du kan nå fra både organisationsoversigten og fra menuen Løbende > ændring. Afhængigt af dialogens funktion, kan der indgå en række forskellige felter til obligatorisk eller valgfri udfyldelse. I de dialoger, der foretager ændringer, oprettelser eller registreringer, er udfyldelse af de gule felter obligatoriske. Dialogerne kan også give dig mulighed for at knytte bemærkning til en registrering. Dialogerne kan også indeholde egentlige visningsfelter uden skrivemulighed, såsom ferie og saldooplysninger i ovenstående, der kun tjener til informativ kontrol, inden du afslutter transaktionen. 4

5 ORGANISATIONSOVERSIGTEN GIVER DIG LET ADGANG TIL DIN VAGTPLANLÆGNING Organisationsoversigten ser du i åbningsskærmbilledets venstre side og er dit daglige adgangspunkt til arbejdet med vagtplanlægning. Du kan ved dobbeltklik på en enkelt medarbejder i organisationsoversigten se en kalender med information om medarbejderens vagtuge, frokosttidspunkter, fridage etc. Organisationsoversigten fortæller dig, hvordan din organisation er sammensat på netop det tidspunkt, du åbner programmet og giver dig umiddelbar adgang til at udføre transaktioner som vagtflytning og sygemelding af enkelte medarbejdere, redigering af kalendere, at se bemandingsstatistikker og udføre planlægningsopgaver for kategorier og behovsgrupper. Funktionen behovsgrupper gør din vagtplanlægning nem. Som svar på ønsket om optimal vagtplanlægning, byder OnDutyPlanner på en særlig høj grad af funktionalitet ved at arbejde med begrebet behovsgrupper. En behovsgruppe omfatter en eller flere kategorier og oprettes efter ønsket om at kunne planlægge for flere kategorier af medarbejdere samtidigt. Vælger du visning af en kalender for en behovsgruppe, har du umiddelbar adgang til, fra dag til dag og på klokketimer, at overskue din bemandingssituation. Vælger du imidlertid at se kalenderen for en kategori, der ikke er tilknyttet en behovsgruppe, vil automatisk behovsudmåling ikke være mulig og det vil heller ikke være muligt at udnytte OnDutyPlanners automatiske planlægningsmuligheder til fulde. 5

6 Dialogen Vedligehold behovsgrupper" giver mulighed for at knytte kategorier til behovsgrupper ved indledende at klikke på Opret, dernæst vælge behovsgruppen, for til sidst at tilknytte en kategori og afslutte med OK. For at kunne udmåle bemandingssituationen skal behovsgruppen rumme informationer om, hvor mange mennesker, vagtplanlæggeren ønsker normeret for hvilke tidsrum. Dette kan gøres for enten en specifik uge eller en specifik ugedag. I menuen Planlægning > Behov finder du dialogboksen Vedligehold behov (dato). Efter at have klikket Opret, kan du for en given behovsgruppe og uge angive det antal medarbejdere, der skal bruges på en angiven dato og klokketidsinterval. Når du har klikket OK er tilføjelsen registreret og normeringen for behovsgruppen vil kunne ses i den på den pågældende dato og i det angivne tidsrum. Programmet vil så sammenligne normeringen med vagtplanerne for behovsgruppens medlemmer i de samme tidsrum, for så at vise bemandingssituationen i alle de funktioner, der tilbyder halv eller hel automatisk vagtplanlægning. 6

7 VAGTPLANLÆGNING FOR EN ENKELT MEDARBEJDER Ved at enkeltklikke på en medarbejder i organisationsoversigten vælger du at arbejde med personens vagtkalender. Vagtkalenderen for medarbejder (PNR) viser samtlige vagter i dit angivne tidsrum. Det er valgfrit, om du vil medtage visning af frokost, tilhørende kategori eller knibe weekends sammen i visningen. I dialogens nedre, venstre hjørne ses timetal for den pågældende uge, måned og kvartal som du har klikket på i de ovenstående månedskalendere i boksens venstre side. Ved at højreklikke på en skemalagt vagt eller fridag får du adgang til at foretage en række kontekstafhængige vagtændringer via forskellige dialoger. Det er de samme dialoger du finder i OnDutyPlanners Løbende menu under punkterne Ændringer og Registrér. 7

8 VAGTPLANLÆGNING FOR EN KATEGORI Ved at højreklikke direkte på den kategori, du ønsker at planlægge for, får du adgang til kalender, mastersimulering, bemanding, planlægning, manuel planlægning og staffing og ved at dobbeltklikke direkte på en kategori i oversigten, fremkommer nedenstående dialog Kalender for behovsgruppe. Du kan ikke se nogen angivelse af en navngiven behovsgruppe i dialogens titelbjælke, hvorfor du nu ved, at denne kategori er uden tilknytning til en, i forvejen oprettet, behovsgruppe. Er den valgte kategori derimod knyttet til en eller flere behovsgrupper, ser du dette i feltet i dialogboksens nedre, venstre hjørne. Ved højreklik på kategorien får du adgang til følgende planlægningsmuligheder: Kalender: Her kan du se vagtfordelingen for en kategoris medlemmer i et dato interval. I dialogens venstre, nedre hjørne skal du vælge en startdato og interval for visningen samt vælge detaljeringsgrad. Ved yderligere at højreklikke på en skemalagt vagt eller fridag for en medarbejder i rullefeltet, er der adgang til at foretage vagtændringer. Det er de samme vagtplanlægningsmuligheder du finder i OnDutyPlanners Løbende menu under punkterne Ændringer og Registrér. Mastersimulering: Hvis du arbejder med masterplaner, kan du i vagtkalenderen se hvordan vagten vil blive lagt mens du er ved at definere de enkelte vagtuger. Funktionen er særlig nyttig når du har lavet manuel planlægning for en kategori og vil overskue dine ændringer over tid i forhold til timenormen. Er kategorien tilknyttet en behovsgruppe, vil du også her kunne se behovsudmålingen for hele masterplanens periode. 8

9 Bemanding: Viser dig en grafisk fremstilling af bemanding, behov, mangel og overskud indenfor et angivent klokketidsinterval på en angiven dato for en valgt kategori. Denne funktion giver dig som vagtplanlægger mulighed for at præsentere bemandingsdata for dine medarbejdere på en enkel og overskuelig måde. Du kan vælge at printe direkte fra dialogen, eller at overføre dine bemandingsdata til et Excell ark. 9

10 Planlægning: Planlægning i detaljer for en kategoris medlemmer. Med denne funktion kan du planlægge for de enkelte medlemmer af den kategori, som du åbner menuen fra. Funktionen er nyttig, hvis du har behov for at bryde de skift, som ellers var udrullet i masterplanen for den pågældende kategoris medlemmer. Du kan bruge funktionen planlægning hvis du i en periode ønsker at planlægge ud over ugenormen. Vælg et datointerval fra åbningsskærmbilledet. Redigér vagterne for kategoriens medlemmer. OnDutyPlanner giver dig resultatet af din planlægning. 10

11 Manuel planlægning: Her har du mulighed for at lave manuel vagtplanlægning ved at indskrive arbejdstiden dag for dag. Denne planlægningsdialog giver dig et godt overblik, hvis du vil redigere i få vagter og samtidig se vagtfordelingen for de øvrige medarbejdere i kategorien. Hver gang, du efter indskrivning, klikker på VIS VAGTER eller GEM, vil du kunne se, hvordan din bemandingsbalance forskyder sig i retning af BEHOV, BEMAND. eller OVERSKUD, såfremt der allerede er angivet behov for dem. De grønne indramninger i selve gitteret til indskrivninger betyder, at vagten ikke er tilgængelig på grund af enten ferie, sygdom, fastvagt eller andet. Skærmbillede til manuel planlægning. Staffing: Er endnu en måde at se bemandingsdata på i OnDutyPlanner. Du ser her dag for dag og time for time, hvordan bemandingen balancerer for en kategori. Vælg mellem visning for en uge, måned eller kvartal og hvorvidt du kun vil se over eller underskydende timer eller alle. 11

12 SÅDAN ARBEJDER VAGTPLANLÆGGEREN MED BEHOVSGRUPPER Ved at højreklikke på en behovsgruppe og vælge det første punkt Kalender fra den fremkomne menu, kan du hurtigt overskue din aktuelle bemandingssituation i datoorden og klokketidsintervaller i form af simple farvekoder. For at sikre den højst mulige detaljeringsgrad i visningen, kan du vælge Mange detaljer i dialogens venstre, nedre hjørne, ligesom du skal vælge en startdato og interval for visningen. Behovsgruppen FV er i det følgende eksempel allerede givet fra et direkte valg i organisationsoversigten. Her ses bemandingssituationen behovsgruppe FV for perioden til og med Umiddelbart kan vi se, at der er et markant bemandingsmæssigt underskud den , der er markeret med rødt i dialogens nederste felt. Hvor rød farve indikerer underskud af mandskab på samtlige vagter, indikerer gul for underskud på kun een, men ikke samtlige vagter. Modsvarende indikerer en turkis farve (ej vist her) for overskud på samtlige vagter og grøn for overskud på én vagt, men ikke alle. Ingen af disse meldinger er ideelle for vagtplanlæggeren, der helst ser et hvidt felt i Overskuds rækken. Hvid farve betyder nemlig, at der er balance i bemandingssituationen på den pågældende dag. Hvis du arbejder med behovsgrupper i OnDutyPlanner, har du, ved højreklik på behovsgruppen i organisationsoversigten, yderligere et menupunkt til rådighed; planlægning. Der er her mulighed for at lave automatisk vagtplanlægning som gennemgået i det forrige afsnit. 12

13 EKSEMPEL PÅ EN VAGTFLYTNING Et gennemsyn af personerne i den illustrerede behovsgruppe viser, at der på disse dage er mulighed for eks. at inddrage en fridag for PNR for at dække underskuddet d Af kalenderen ses det, at samme medarbejder, i denne uge, har normal arbejdstid i tidsrummet til og der ses et underskud på 3 medarbejdere mellem kl og Nedenstående gennemgår hvordan PNR får ændret sin fridag til en vagt for at reducere det viste bemandingsunderskud på 3 medarbejdere den i tidsrummet : Efter højreklik på en fridag for PNR 50142, som vi i stedet ønsker at tildele en vagt og valget vagtflytning fra den fremkomne menu, får vi nu en melding om, at der er udført overenskomstkontrol og at medarbejderen har fri. Imidlertid har vi mulighed for at tilsidesætte denne meddelelse ved at trykke Godkend. Der er med andre ord ikke tale om en egentlig overskridelse af overenskomsten for medarbejderen, i så fald havde vi ikke kunne klikke Godkend og komme videre i vagtplanlægningen. ONDUTYPLANNER HOLDER ØJE MED OVERENSKOMSTERNE I DIN ORGANISATION Ved hver ændring bliver der automatisk gennemført et check af, om overenskomsten, herunder 11 timers reglen, er overholdt. Hvis overenskomsten ikke er overholdt, får du en advarsel. Du kan da enten fortryde ændringen, eller i nogle tilfælde godkende den. Når en ændring gennemføres, kan OnDutyPlanner, hvis man ønsker det, automatisk sende en e mail til medarbejderen om, at vagten er ændret. Denne e mail indeholder naturligvis oplysninger om, både hvad den gamle vagt var, samt hvad den nye er. 13

14 Efter Godkend fremkommer følgende dialog: Første klikker på den dato du vil tildele en vagt for og skriver dernæst arbejdstiden og kategorinavnet ind i de hvide felter i bunden af dialogen. Når du dernæst har klikket Redigér eller tastet F5, kan du nu se, at den nye vagt fremkommer i dialogens rullefelt. Klik OK og vagtflytningen er registreret. Hvis du ønsker det, kan du give besked til medarbejderen via mail, ligesom du kan angive en årsagskode i dialogen. Medarbejderen har således nu fået tildelt lørdagsvagten den i tidsrummet med frokost til afholdelse kl som tilhørende i stamkategorien FKP1. 14

15 Bemærk at vi har markeret boksen mærket Mail i dialogens højre side: Er medarbejderens e mail oplysninger indtastet i systemet, kan denne få direkte besked om vagtændringen på firmaets intranet eller hjemme. E mail oplysninger indsætter du i forbindelse med oprettelsen af medarbejderen i menuen Generel > Stamdata > Interne Stamdata. Eksemplet viser, at det for vagtplanlæggere i kraft af behovsgrupperne, er muligt at reagere hurtig på uforudsete ændringer i vagtplanen. HAR DU SPØRGSMÅL TIL ONDUTYPLANNER? Du er altid velkommen til at sende os dine spørgsmål eller forslag til forbedringer. Kontakt os på: 15

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

DEL 4 MENUGENNEMGANG

DEL 4 MENUGENNEMGANG DEL 4 MENUGENNEMGANG Find dén funktion du skal bruge Gennemse programmets menuer Få overblik over programmets muligheder Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 3 Menuen adgang: Login og ud,

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Brugervejledning. til. Flex 5

Brugervejledning. til. Flex 5 Brugervejledning til Flex 5 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Generelt om Flex 5 2 Hovedmenuen 6 Generelle forhold i Flex 5 8 Afsnit 2 (Login) Side Login 1 Ændring af adgangskode 3 Afsnit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Guide til Medarbejderplan

Guide til Medarbejderplan Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan... 2 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen... 2 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen

Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen HOVEDDOKUMENT : Applikationsbeskrivelse og funktionalitet Version 1.0.1 Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen 28.01.2009/MOL Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere