STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER"

Transkript

1 STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER Skab overblik i dine projekters tids og personaleforbrug Bevar fokus på dine projekters faglighed og lad OnDutyPlanner klare resten Sådan arbejder du med behovsgrupper Vejledning til OnDutyPlanner 1

2 INDHOLD indledning... 3 om OnDutyPlanners begrebsverden:... 3 Om vagtplanlægning i OnDutyPlanner... 4 Vagtplanlægning for en enkelt medarbejder:... 4 vagtplanlægning for en kategori:... 5 Forventninger til den projektbaserede behovsgruppe... 6 Trin 1: Vi opretter de nødvendige kategorier... 7 Trin 2: Vi opretter en behovsgruppe til hver studie... 9 Trin 3: Vi opretter samlende behovsgrupper Trin 4: Vi angiver behovene Behovsangivelse for en dag ad gangen og i klokketidsintervaller: Trin 5: Vi laver vagtplanerne Trin 6: De fastansatte skal have planlagt deres vagter Trin 7: De timelønnede skal have besked om hvilke vagter der er til rådighed Trin 8: Sådan arbejder vagtplanlæggeren med behovsgrupper Trin 9: Et studie er blevet udskudt God fornøjelse med OnDutyPlanner

3 INDLEDNING Velkommen til introduktionen af OnDutyPlanners planlægningsmuligheder. Foruden at være en portal til registrering og overblik over medarbejdernes vagter og data, kan OnDutyPlanner også tilpasse din vagtplanlægning med igangværende eller kommende projekter på en måde, der giver dig som vagtplanlægger, det størst mulige overblik. Et nøglebegreb i OnDutyPlanners avancerede planlægning er behovsgrupper. Til projektarbejde ligger arbejdet med behovsgrupper lige for. En behovsgruppes funktion er at knytte mennesker eller personalegrupper med særlige kompetencer sammen i et fælles projekt eller behovsgruppe, og således lade vagtplanlægningen følge det projekt, som behovsgruppen er oprettet for. OM ONDUTYPLANNERS BEGREBSVERDEN: Funktionaliteten i OnDutyPlanner programmet er baseret på en administrativ organisering af dine medarbejdere i afdelinger, områder, kategorier, evt. grupper og enkelte medarbejdere. Betegnelserne for disse hierarkiske personalegrupper behøver ikke nødvendigvis at sammenfalde med dem, som I bruger i Jeres virksomhed. Listningen referer blot til administrative niveauer i OnDutyPlanner programmet: Ved en PNR forstås den enkelte medarbejder, fastansat eller timelønnet. PNR står for personalenumre og udgøres altid af et 5-cifret nummer i OnDutyPlanner. Ved en kategori forstås i OnDutyPlanner en samling af mennesker (PNR), der udfører det samme arbejde og går det samme sted. I praksis kan en kategori godt indeholde blot een medarbejder. Et område er en samling af kategorier En afdeling er en samling af områder. Kategorierne spiller en helt særlig rolle, når vi skal til at arbejde med projektplanlægning for dine medarbejdere og danne de såkaldte behovsgrupper. Alle organisatoriske enheder skal have et navn og en forkortelse, som du selv kan bestemme. Du kan ved dobbeltklik på en enkelt medarbejder i organisationsoversigten se en kalender med information om medarbejderens vagtuge, frokosttidspunkter, fridage etc. Organisationsoversigten ser du i åbningsskærmbilledets venstre side. 3

4 Organisationsoversigten fortæller dig, hvordan din organisation er sammensat på netop det tidspunkt, du åbner programmet, og giver dig umiddelbar adgang til at udføre transaktioner som vagtflytning og sygemelding af enkelte medarbejdere, redigering af kalendere, at se bemandingsstatistikker og udføre planlægningsopgaver for kategorier og behovsgrupper. OM VAGTPLANLÆGNING I ONDUTYPLANNER For at du kan få det fulde udbytte af at arbejde behovsgrupper i projektsammenhæng, må vi først se på hvordan, du med OnDutyPlanner, håndterer vagtplanlægningen på medarbejder og kategoriniveau. VAGTPLANLÆGNING FOR EN ENKELT MEDARBEJDER: Ved at enkeltklikke på en medarbejder i organisationsoversigten, vælger du at arbejde med personens vagtkalender. Vagtkalenderen for medarbejder (PNR) viser samtlige vagter i dit angivne tidsrum. Det er valgfrit, om du vil medtage visning af frokost, tilhørende kategori eller knibe week-ends sammen i visningen. I dialogens nedre, venstre hjørne ses timetal for den pågældende uge, måned og kvartal, du har klikket på i de ovenstående månedskalendere i boksens venstre side. Ved at højreklikke på en skemalagt vagt eller fridag, får du adgang til at foretage en række vagtændringer via forskellige dialoger. Det er de samme dialoger du finder i OnDutyPlanners Løbende menu under punkterne Ændringer og Registrér. 4

5 VAGTPLANLÆGNING FOR EN KATEGORI: Ved at højreklikke direkte på dén kategori, du ønsker at planlægge for, får du adgang til kalender, masterkalender, bemanding og manuel planlægning, og ved at dobbeltklikke direkte på en kategori i oversigten, fremkommer nedenstående dialog Kalender for behovsgruppe. Du kan ikke se nogen angivelse af en navngiven behovsgruppe i dialogens titelbjælke, hvorfor du nu ved, at denne kategori er uden tilknytning til en, i forvejen oprettet, behovsgruppe. Er den valgte kategori derimod knyttet til en eller flere behovsgrupper, ser du dette i feltet i dialogboksens nedre, venstre hjørne. Havde vi valgt visning af en kalender for en egentlig behovsgruppe, havde vi kunne se en grafisk angivelse og sammentælling af bemandingssituationen lige under dialogens hovedfelt. Kalender: Her kan du se vagtfordelingen for en kategoris medlemmer i et interval. I dialogens venstre, nedre hjørne skal du vælge en startdato og interval for visningen samt vælge detaljeringsgrad Ved at højreklikke på en skemalagt vagt eller fridag for en medarbejder i rullefeltet, er der adgang til at foretage vagtændringer. Masterkalender: Hvis du arbejder med rulleplaner, kan du i vagtkalenderen se, hvordan vagten vil blive lagt mens du er ved at definere de enkelte vagtuger. Bemandning: Viser dig en grafisk fremstilling af bemandning, behov, mangel og overskud indenfor et angivent klokketidsinterval på en angiven dato for en valgt kategori. Manuel planlægning: Her har vagtplanlæggeren mulighed for, at lave manuel vagtplanlægning ved at indskrive arbejdstiden dag for dag. Giver et godt overblik ved redigering af eks. mindre behovsgrupper og kategorier. 5

6 SÅDAN HÆNGER KATEGORIER OG BEHOVSGRUPPER SAMMEN En behovsgruppe kan omfatte en eller flere kategorier og kan oprettes for arbejdssammenhænge, hvor bemandingen kan tælles i dage eller timer i vagtplanlæggerens behovsvurdering. OnDutyPlanner foretager denne tælling automatisk, hvis du vælger at arbejde med behovsgrupper. Vælger du at se en kalender for en behovsgruppe i organisationsoversigten, får du umiddelbar adgang til, fra dag til dag og på klokketimer, at overskue og ændre din bemandingssituation. FORVENTNINGER TIL DEN PROJEKTBASEREDE BEHOVSGRUPPE Vil du gøre brug af behovsgrupper i din projektplanlægning, er det vigtigt at du gør dig tanker om de krav og behov, der indgår i det pågældende projekt. Det er også vigtigt at huske, at OnDutyPlanner gør evt. ubalancer i vagtplanlægningen op i antal medarbejdere pr. tidsinterval. I projektsammenhænge vil det som oftest være den faglige sammensætning af projektgruppen der prioriteres. 1. Hvilke faggrupper/kategorier skal med: De faggrupper, hvis individuelle ekspertise er nødvendig for projektets succes, skal medtages. 2. Hvad skal behovsgruppen fortælle vagtplanlæggeren: Behovsgruppens funktion er at sikre, at den til projektet krævede faglighed er til stede i det tidsrum, projektet kører. 3. Hvordan sættes behovsgruppen op i OnDutyPlanner: Behovsgruppen vil være sammensat af ligeså mange kategorier, som der er faggrupper til i projektet. En kategori kan her i praksis udgøres af én person, hvis han alene har de faglige kompetencer, som projektet kræver. OnDutyPlanner angiver behovsudmålingen i antal medarbejdere pr. tidsinterval, hvorfor du, ved ubalance i vagtplanlægningen, umiddelbart kan se på hvilke dage disse findes. Dialogboksen behovsgruppe fra menuen Planlægning - Behov giver dig mulighed for at administrere behovsgrupper, -dvs. oprette, ændre og slette. I dialogen kan du således knytte kategorier til bestemte behovsgrupper. En behovsgruppe består af et sæt af kategorier og en kategori kan godt være med i flere end en behovsgruppe. Oprettelse af behovsgrupper forudsætter, at medarbejderne allerede er organiseret i kategorier. 6

7 TRIN 1: VI OPRETTER DE NØDVENDIGE KATEGORIER Med udgangspunkt i en fiktiv medicinalvirksomhed skal vi se på, hvordan du ved at overveje dine projekter nøje, kan sikre dig størst mulig gennemslagskraft i vagtplanlægningen med behovsgrupper. Når vores virksomhed arbejder projektorienteret, kalder den sine projekter for studier. Studierne har forskellige indhold, og nogle bliver udført på skifteholdsbasis. Hvert studie stiller egne krav til hvilke faggrupper, den skal rumme og til hvor mange. I vort eksempel arbejder virksomheden i øjeblikket med tre studier. Det er vigtigt at holde sig for øje, at én medarbejder ofte er tilknyttet flere forskellige studier, - som oftest på forskellige tidspunkter. Tilfældet kan også være, at samme medarbejder kan overvåge to studier på samme tid. I vort eksempel har virksomheden tre studier, som der skal planlægges for. (SAN) Santaris: Specificeret til 1 fastansat læge, 1 fastansat sygeplejerske (COS) Cosmos: Specificeret til 1 timelønnet læge, 1 fastansat sygeplejerske, 1 timelønnet assistent, 1 timelønnet bioanalytiker (SPU) Sputnik: Specificeret til 1 fastansat læge, 1 fastansat sygeplejerske, 1 timelønnet studerende Virksomheden har fastansatte såvel som timelønnede medarbejdere i organisationen, der udgøres af i alt fire faggrupper, med hver sin overenskomst samt to studerende. Medarbejderne skal inddeles i kategorier, der tager udgangspunkt i deres daglige arbejde, for så senere at kunne kombinere kategorierne i behovsgrupper efter projekternes fagområder. Skemaet viser, hvordan du kan navngive dine kategorier ved brug af Initialer fra pågældende faggrupper og ansættelsestype. Faggruppe Antal fastansatte (Kategorinavn) Antal timelønnede (Kategorinavn) Læger Kategori LF Kategori LT Sygeplejersker Kategori SF Kategori ST Bioanalytikere Kategori BF Kategori BT Studerende Kategori UT Assistenter Kategori AF Kategori AT 7

8 Kategorierne oprettes i dialogen Kategori fra menuen Planlægning -skiftdata. Angiv hvilket område, kategorierne skal oprettes under. Det vil skal enten være området for fastansatte eller for timelønnede og angiv kategoritypen. I vort tilfælde skal det angives som Team. Du kan angive, hvilken kvalifikation der skal gælde for den pågældende kategori; det kan f.eks. være en forudsætning, at kategoriens medlemmer har kørekort, kursus i førstehjælp osv. Når dine medarbejdere så ser efter ledige vagter i MyDutyPlanner systemet, vil de kun kunne se de vagter, der er ledige for medarbejdere med deres egen kvalifikation. Dernæst skal personalegrupperne tilknyttes deres respektive kategorier. Dette sker ved at knytte en kategori til medarbejderen i dialogboksen Interne stamdata fra menuen Generel- Stamdata for hver medarbejder. Nu har vi fået indsat virksomhedens faggrupper i kategorier som vist i skemaet side 7. Dernæst skal vi have knyttet studierne eller projekterne til kategorierne. Medarbejderne vil således optræde både i deres stamkategorier, dvs. sammen med den gruppe af mennesker, de til daglig arbejder sammen med, og i de nye kategorier, vi skal bruge til behovsgrupperne. Vi tager her udgangspunkt i studiernes faglige sammensætning og opretter derfor en kategori pr. faggruppe og pr. studie. For studiet Sputnik (SPU), der er specificeret til 1 fastansat læge, 1 fastansat sygeplejerske og 1 timelønnet studerende, skal der således laves 3 kategorier, da studiet SPU specificerer det. 8

9 Kategorier for studiet SPU på baggrund af faggrupper: Kategori SPU-LF Kategori SPU-SF Kategori SPU-UT Dobbeltklikker vi nu på kategorien SPU-LF i organisationsoversigten, vil vi kunne se en vagtkalender for én fastansat læge, som er specificeret til studiet SPU. PÅ DETTE TIDSPUNKT HAR VI: 1. Listet studierne ved navn og afklaret hvilke faggrupper og hvor mange hhv. fastansatte og timelønnede herfra, der hører til hvert enkelt studie. 2. Oprettet logiske, navngivne kategorier på baggrund af hhv. fastansat eller timelønskriterier og faggruppe. 3. Tilknyttet enkeltpersoner til de oprettede kategorier på baggrund af hhv. fastansat eller timelønskriterier og faggruppe. 4. Fået knyttet de oprettede kategorier sammen med studierne på baggrund af studiernes faglige sammensætning. TRIN 2: VI OPRETTER EN BEHOVSGRUPPE TIL HVER STUDIE Opgaven videre består nu i at oprette behovsgrupper med de kombinationer af kategorier, vi skal bruge. Det vil nu være muligt at oprette behovsgruppen SPU, der samler kategorier fra studiets tre specificerede faggrupper. Kategori SPU-LF Kategori SPU-SF Kategori SPU-UT Behovsgruppe SPU Behovsgruppen SPU vil kunne fortælle os præcis, hvordan bemandingssituationen i forhold til studiets krævede faglighed ser ud. Tilsvarende kan vi på samme måde oprette behovsgrupper for studierne Cosmos og Santaris, og vi kan ved hurtigt at overskue bemandingssituationen i vore behovsgrupper vurdere, om der er faglige ressourcer nok til at starte nye projekter eller studier op. 9

10 TRIN 3: VI OPRETTER SAMLENDE BEHOVSGRUPPER Tager vi skridtet videre i medicinalvirksomhedens projektplanlægning, skal vi have et overblik over de faggrupper, der er til rådighed for projekterne. Det er derfor en idé at oprette behovsgrupper for hver faggruppe, alle timelønnede, alle fastansatte osv. Faggruppe Fastansatte Timelønnede Læger Behovsgruppe AL (Alle Læger) Sygeplejersker Behovsgruppe AS (Alle Sygeplejersker) Bioanalytikere Behovsgruppe AB (Alle Bioanalytikere) Studerende Behovsgruppe AU (Alle studerende) Assistenter Behovsgruppe AA (Alle Assistenter) Behovsgruppe AF (Alle Fastansatte) Behovsgruppe AT (Alle Timelønnede) F.eks. skal behovsgruppen AF bestå mindst består af kategorierne LF, SF, BF, AF. Derudover skal den også indeholde de studier der findes i øjeblikket. Dvs. SPU-LF, SAN-LF Du skal derfor oprette 7 nye behovsgrupper. PÅ DETTE TIDSPUNKT HAR VI: 1. Listet studierne ved navn og afklaret hvilke faggrupper og hvor mange hhv. fastansatte og timelønnede herfra, der hører til hvert enkelt studie. 2. Oprettet navngivne kategorier på baggrund af hhv. fastansat eller timelønskriterier og faggruppe. 3. Tilknyttet enkeltpersoner til de oprettede kategorier på baggrund af hhv. fastansat eller timelønskriterier og faggruppe. 4. Fået knyttet de oprettede kategorier sammen med studierne på baggrund af studiernes specificerede faglige sammensætning. 5. Skabt behovsgrupper for at kunne vurdere rådigheden af totale antal læger, sygeplejersker, assistenter osv. på baggrund af deres ansættelsesforhold. Den sidste opgave, inden behovsgrupperne kan bruges i vagtplanlægningen, er at fortælle programmet, hvor mange mennesker fra hvilke faggrupper, der er behov for på en given dato i et givent tidsrum. Når det er gjort sammenligner programmet så den ønskede normering med vagtplanerne for de medarbejdere i de kategorier, der er tilknyttet behovsgruppen. 10

11 TRIN 4: VI ANGIVER BEHOVENE For at kunne udmåle bemandingssituationen skal behovsgruppen have informationer om, hvor mange mennesker, vagtplanlæggeren ønsker normeret for hvilke tidsrum. Dette kan gøres for enten en specifik uge eller en specifik ugedag. Når der arbejdes med projektorienterede virksomheder vil det næsten altid være for en specifik dag. BEHOVSANGIVELSE FOR EN DAG AD GANGEN OG I KLOKKETIDSINTERVALLER: I menuen Planlægning - Behov finder du dialogboksen Vedligehold behov (dato). Efter at have klikket Opret, kan du for en given behovsgruppe og uge angive det antal medarbejdere, der skal bruges på en angiven dato og klokketidsinterval. Når du har klikket OK er tilføjelsen registreret, og normeringen for behovsgruppen vil kunne ses i den på den pågældende dato og i det angivne tidsrum. Programmet vil så sammenligne normeringen med vagtplanerne for behovsgruppens medlemmer i de samme tidsrum, for så at vise bemandingssituationen. Hvis der for et studie gælder, at det ligger samtidigt med et andet studie og at samme person, f.eks. en timelønnet læge LT, kan dække begge studier, vil en måde angive behovet for den dag være at: 1. Angive at der er behov for 0 LT specifikt på begge studier. F.eks. på SAN-LT og SPU-LT 2. Angive at der er behov for 1 LT på kategorien LT 3. I kommentar på vagtplanen angive, at der arbejdes med SAN-LT og SPU-LT den pågældende dag. (Dette er valgfrit). PÅ DETTE TIDSPUNKT HAR VI: 1. Listet studierne ved navn og afklaret hvilke faggrupper og hvor mange hhv. fastansatte og timelønnede herfra, der hører til hvert enkelt studie. 2. Oprettet navngivne kategorier på baggrund af hhv. fastansat eller timelønskriterier og faggruppe. 11

12 3. Tilknyttet enkeltpersoner til de oprettede kategorier på baggrund af hhv. fastansat eller timelønskriterier og faggruppe. 4. Fået knyttet de oprettede kategorier sammen med studierne på baggrund af studiernes specificerede faglige sammensætning. 5. Skabt behovsgrupper for at kunne vurdere rådigheden af totale antal læger, sygeplejersker, assistenter osv. på baggrund af deres ansættelsesforhold. 6. Fået fortalt behovsgrupperne, hvor mange personer, fra hvilke kategorier, vi skal bruge og på hvilke dage. Du kan nu bruge behovsgrupperne i din vagtplanlægning. TRIN 5: VI LAVER VAGTPLANERNE OnDutyPlanner er opsat således, at alle timelønnede automatisk bliver planlagt med, at de har en FRI dag og at alle fastansatte bliver planlagt med den vagtuge, der er angivet i deres masterkalender. Hvilket typisk vil sige, en vagt fra kl mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. I projektsammenhæng er dette ikke formålstjenesteligt. Her er vi jo interesserede i at vagtplanlægge for de enkelte behovsgrupper, som vi oprettede i sidste afsnit. Vagterne i disse behovsgrupper skal nu ændres således, at de passer til de studier der er kørende. Et godt værktøj til formålet er dialogen Manuel planlægning, som du kalder frem ved at højreklikke på den behovsgruppe, du vil planlægge for. Her indskriver du så dag for dag i den viste uge, og for hver enkelt medarbejder, de tidsrum, som projektet foreskriver for de enkelte medarbejdere og dermed den faglige balance. Du vil umiddelbart kunne se resultatet af din planlægning ved at dobbeltklikke på behovsgruppen i organisationsoversigten. Her vil farvekoderne i kalenderdialogen fortælle dig, om dine vagter balancerer i forhold til studiet eller projektets specifikationer. Her vil du også kunne se, om der er ubesatte vagter og i hvilke tidsrum. 12

13 TRIN 6: DE FASTANSATTE SKAL HAVE PLANLAGT DERES VAGTER Nu, når dine vagtplaner et tilpasset dine igangværende studier, skal vi have besat de ledige vagter. I første omgang henvender vi os til de fastansatte. Vælger du at klikke på Excel knappen i dialogen for vagtkalenderen, overføres din vagtplan til et Excel regneark. For at gøre din oversigt overskuelig, bør du forinden vælge at medtage så få detaljer som muligt. Det er også en god ide at begrænse visningen til kun at omfatte en uge. Dine medarbejdere skal jo blot kunne se de ledige vagter i perioden. Eksempel på dannelse af Excel-ark fra en kalender. Inden Excel-arket printes, kan du slette de kolonner, du ikke synes dine medarbejdere skal se, eks. ferie, afspadsering og sygedage. Stræk evt. felterne og slet teksten i felterne med FRI, så dine medarbejdere kan skrive deres navn eller initialer her i stedet. Send Excel-filerne for den periode, du gerne vil planlægge for, til de fastansatte og bed dem om at holde deres møder om, hvem der skal dække hvilke vagter. 13

14 De kan skrive direkte i Excel-arket, eller på et stykke papir. Du skal derefter have registeret disse ændringer i OnDutyPlanner. Det gør du ved at bruge funktionen vagtflyt eller evt. kategoriflyt, hvis der er en person der skal arbejde med samme studie i gennem længere tid. Det tager ikke ret lang tid. EKSEMPEL PÅ EN VAGTFLYTNING: Der er udbudt vagter for første uge i december i kategorien FV-H. Der er en ledig vagt den , der matcher kvalifikationen for kategorien FKP1. Medarbejder nr har via MyDutyPlanner systemet kunne se, at datoen sammenfalder med, en for ham, skemalagt fridag og har kunnet se vagten, fordi han har den ønskede kvalifikation melder tilbage til vagtplanlæggeren, at han ønsker at skyde sin fridag til et senere tidspunkt og således kan besætte vagten d i kategorien FV-H. Medarbejderen skifter således kun kategori én enkelt dag: I menuen Løbende-ændring finder du dialogen for vagtflytning. Du indtaster først visning for, i dette tilfælde, PNR og angiver datointervallet for den første uge i december. Nu vil du kunne se, at medarbejderen faktisk har en fridag til rådighed den Vi skal nu have tildelt medarbejderen vagt denne dag i kategorien FV-H. 14

15 Du klikker på den dato du vil tildele en vagt for, og skriver dernæst arbejdstiden og navnet på den kategori vagten skal udføres i, ind i de hvide felter i bunden af dialogen. Når du dernæst har klikket Redigér eller tastet F5, kan du nu se, at den nye vagt fremkommer i dialogens rullefelt. Klik OK og vagtflytningen er registreret. Hvis du ønsker det, kan du give besked til medarbejderen via mail, ligesom du kan angive en årsagskode i dialogen. Havde tilfældet været, at samme medarbejder var blevet tilknyttet et projekt af længere varighed, og som lå i en anden kategori, skulle du have brugt dialogen Kategoriflytning, som du også finder i Løbende-redigér menuen. Brug denne mulighed, hvis medarbejderen indgår som en fast del af et projekt med en længerevarende eller ukendt løbetid. EKSEMPEL PÅ EN KATEGORIFLYTNING: Skulle vi eks. have tilknyttet samme medarbejder til det igangværende projekt COS i kategorien FV-H fra og med den til på ubestemt tid, havde vi valgt at gøre det i dialogen kategoriflyt fra menuen Løbenderedigér. Du er dog nødt til at angive en slutdato for flytningen, men den kan du jo angive tilstrækkeligt langt ude i fremtiden til, at medarbejderen først skal flyttes tilbage til sin stamkategori, når projektet slutter. 15

16 Du angiver den nye kategori, som medarbejderen skal overføres til i dialogens nedre venstre side. Du kan også vælge at anføre en årsagskode ligesom du kan knytte en bemærkning til flytningen. TRIN 7: DE TIMELØNNEDE SKAL HAVE BESKED OM HVILKE VAGTER DER ER TIL RÅDIGHED. For de timelønnede gælder det samme som for de fastansatte, at medarbejderne skal inddrages i vagtplanlægningen ved at tilbydes de ledige vagter. For hver enkelt faggruppe vælges kalenderen for behovsgruppen, f.eks. AS (alle sygeplejersker) og Excelarkene udleveres til den pågældende faggruppe. De timelønnede kan da se, hvem der allerede er planlagt vagt for den pågældende dag og vælge deres vagter efter det. De kontakter dig pr. telefon eller via . Har dine medarbejdere adgang til at bruge MyDutyPlanner systemet, kan du direkte i OnDutyPlanner se, hvilke vagter dine medarbejdere ønsker. Via vagtflyt funktionen registrerer du nu hvem, der skal have vagt og ved at klikke mail feltet af, sikrer du at den pågældende får en mail om, at han eller hun har fået vagten. 16

17 TRIN 8: SÅDAN ARBEJDER VAGTPLANLÆGGEREN MED BEHOVSGRUPPER Ved at højreklikke på en behovsgruppe og vælge det første punkt Kalender fra den fremkomne menu, kan du hurtigt overskue din aktuelle bemandingssituation i datoorden og klokketidsintervaller i form af simple farvekoder. For at sikre den højst mulige detaljeringsgrad i visningen, kan du vælge Mange detaljer i dialogens venstre, nedre hjørne, ligesom du skal vælge en startdato og interval for visningen. Her ses bemandingssituationen behovsgruppe FV for perioden 25. februar til og med 02. marts. Umiddelbart kan vi se, at der er et markant bemandingsmæssigt underskud den 01. marts, der er markeret med rødt i dialogens nederste felt. Hvor rød farve indikerer underskud af mandskab på samtlige vagter, indikerer gul for underskud på kun een, men ikke samtlige vagter. Modsvarende indikerer en turkis farve (ej vist her) for overskud på samtlige vagter og grøn for overskud på een vagt, men ikke alle. Ingen af disse meldinger er ideelle for vagtplanlæggeren, der helst ser et hvidt felt i Overskuds rækken. Hvid farve betyder, at der er balance i bemandingssituationen på den pågældende dag. Et gennemsyn af personerne i behovsgruppen viser, at der på disse dage er mulighed for eks. at inddrage en fridag for PNR for at dække underskuddet d. 01. marts. Af kalenderen ses det, at samme medarbejder, i denne uge, har normal arbejdstid i tidsrummet til 14.15, og der ses et underskud på -3 medarbejdere mellem kl og Nedenstående gennemgår hvordan PNR får ændret sin fridag til en vagt for at reducere det viste bemandingsunderskud på 3 medarbejdere den 01 marts i tidsrummet : Efter Godkend fremkommer følgende dialog: 17

18 Medarbejderen får nu tildelt lørdagsvagten den 01 marts i tidsrummet med frokost til afholdelse kl som tilhørende i stamkategorien FKP1. Disse oplysninger skriver vi i dialogens, nedre, hvide felter. Herefter klikkes på Redigér eller tastes F5 og skærmbilledet opdateres. Et klik på OK afslutter transaktionen og lukker dialogen. Bemærk at vi har markeret boksen mærket Mail i dialogens højre side: Er medarbejderens e- mail oplysninger indtastet i systemet, kan han eller hun få direkte besked om vagtændringen på firmaets intranet eller hjemme. oplysninger indsætter du i forbindelse med oprettelsen af medarbejderen i menuen Generel- Stamdata- Interne Stamdata. 18

19 Eksemplet viser, at det for vagtplanlæggere i kraft af behovsgrupperne, er muligt at reagere hurtig på uforudsete ændringer i vagtplanen. TRIN 9: ET STUDIE ER BLEVET UDSKUDT. Skulle det ske, at I blev nødt til at udskyde eller aflyse et projekt, vil det være nemt med OnDutyPlanner at overskue de bemandingsmæssige konsekvenser af det. I forhold til netop Din virksomheds særlige behov i arbejdet med projektplanlægning og bemanding, tilbyder Gamma Partner Aps. skræddersyede rapporter, der nemt og hurtigt kan skyde dine projekter og automatisk skabe balance i vagtplanlægningen igen. EKSEMPEL PÅ UDSKYDELSE AF ET PROJEKT: For at få et overblik over om det er muligt at udskyde dit projekt, kan du tage rapporten med det tænkte navn Udskyd et studie konsekvenser. Denne rapport vil fortælle dig, hvilke personer der ikke kan udskydes, fordi de i forvejen vil være optaget af andre studier i det tidsrum, du ønsker at udskyde projektet til. Skulle du alligevel vælge at udføre udskydelsen, kunne du f. eks. vælge rapporten. Udskyd et studie udfør. Denne rapport vil hjælpe dig med to ting: 1. Den kunne udskyde alle de vagter, der er knyttet til det studie, du angiver. 2. Give dig en rapport over hvilke vagter, der ikke kunne udskydes. Når du har udskudt et studie er det vigtigt, at give både de fastansatte og de timelønnede besked om, hvordan deres vagter nu ser ud. Du kan f.eks. bede dem om at logge in i MyDutyPlanner, eller du kunne udskrive de nye vagtplaner for deres respektive kategorier, og udlevere dem til gennemsyn og godkendelse. GOD FORNØJELSE MED ONDUTYPLANNER Tak for din indsats med at sætte dig ind i, hvorledes OnDutyPlanner virker. Hvis du har en kommentar til denne vejledning eller til hvorledes OnDutyPlanner virker, er du velkommen til at sende en mail til Med venlig hilsen Gamma Partner - Teamet bag OnDutyPlanner 19

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

DEL 4 MENUGENNEMGANG

DEL 4 MENUGENNEMGANG DEL 4 MENUGENNEMGANG Find dén funktion du skal bruge Gennemse programmets menuer Få overblik over programmets muligheder Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 3 Menuen adgang: Login og ud,

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Social og Sundhedsafdelingen Varde Kommune 2008-2015 Ver. 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1. Rulleplan... 5 Oprettelse af ny rulleplan...

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version 2.88.0.0

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version 2.88.0.0 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Staff bemandingsplanlægning Version 2.88.0.0 Staff Brugervejledning Version 2.88.0.0 Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. Copyright

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

xleasy Projektplan v208-20-08-2012

xleasy Projektplan v208-20-08-2012 v208-20-08-2012 1 Introduktion 2 2 Opret en ny Projektplan 3 2.1 Ny Excel-fil...3 2.2 Tilføj nye delprojekter og opgaver...3 2.3 Rediger projektplan...4 2.4 Tidsplanlægning...7 2.5 Farve på Gantt-linjer...

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Af Per Larsen Indhold 1 Indledning... 3 Hvad er Pivottabeller... 3 2 Datamateriale... 4 Oprettelse af en Pivottabel... 5 Den 1. Pivottabel....

Læs mere

Indhold. Vejledning til rollebaseret indgang

Indhold. Vejledning til rollebaseret indgang Vejledning til rollebaseret indgang Indhold Log på... 2 Opbygning af skærmbilledet... 2 Løn- og Personaleoplysninger... 4 Medarbejderprofil / mine medarbejdere... 4 Opret termin / erindring... 4 Lønprofil...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Guide til Medarbejderplan

Guide til Medarbejderplan Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan... 2 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen... 2 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere