STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER"

Transkript

1 STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER Skab overblik i dine projekters tids og personaleforbrug Bevar fokus på dine projekters faglighed og lad OnDutyPlanner klare resten Sådan arbejder du med behovsgrupper Vejledning til OnDutyPlanner 1

2 INDHOLD indledning... 3 om OnDutyPlanners begrebsverden:... 3 Om vagtplanlægning i OnDutyPlanner... 4 Vagtplanlægning for en enkelt medarbejder:... 4 vagtplanlægning for en kategori:... 5 Forventninger til den projektbaserede behovsgruppe... 6 Trin 1: Vi opretter de nødvendige kategorier... 7 Trin 2: Vi opretter en behovsgruppe til hver studie... 9 Trin 3: Vi opretter samlende behovsgrupper Trin 4: Vi angiver behovene Behovsangivelse for en dag ad gangen og i klokketidsintervaller: Trin 5: Vi laver vagtplanerne Trin 6: De fastansatte skal have planlagt deres vagter Trin 7: De timelønnede skal have besked om hvilke vagter der er til rådighed Trin 8: Sådan arbejder vagtplanlæggeren med behovsgrupper Trin 9: Et studie er blevet udskudt God fornøjelse med OnDutyPlanner

3 INDLEDNING Velkommen til introduktionen af OnDutyPlanners planlægningsmuligheder. Foruden at være en portal til registrering og overblik over medarbejdernes vagter og data, kan OnDutyPlanner også tilpasse din vagtplanlægning med igangværende eller kommende projekter på en måde, der giver dig som vagtplanlægger, det størst mulige overblik. Et nøglebegreb i OnDutyPlanners avancerede planlægning er behovsgrupper. Til projektarbejde ligger arbejdet med behovsgrupper lige for. En behovsgruppes funktion er at knytte mennesker eller personalegrupper med særlige kompetencer sammen i et fælles projekt eller behovsgruppe, og således lade vagtplanlægningen følge det projekt, som behovsgruppen er oprettet for. OM ONDUTYPLANNERS BEGREBSVERDEN: Funktionaliteten i OnDutyPlanner programmet er baseret på en administrativ organisering af dine medarbejdere i afdelinger, områder, kategorier, evt. grupper og enkelte medarbejdere. Betegnelserne for disse hierarkiske personalegrupper behøver ikke nødvendigvis at sammenfalde med dem, som I bruger i Jeres virksomhed. Listningen referer blot til administrative niveauer i OnDutyPlanner programmet: Ved en PNR forstås den enkelte medarbejder, fastansat eller timelønnet. PNR står for personalenumre og udgøres altid af et 5-cifret nummer i OnDutyPlanner. Ved en kategori forstås i OnDutyPlanner en samling af mennesker (PNR), der udfører det samme arbejde og går det samme sted. I praksis kan en kategori godt indeholde blot een medarbejder. Et område er en samling af kategorier En afdeling er en samling af områder. Kategorierne spiller en helt særlig rolle, når vi skal til at arbejde med projektplanlægning for dine medarbejdere og danne de såkaldte behovsgrupper. Alle organisatoriske enheder skal have et navn og en forkortelse, som du selv kan bestemme. Du kan ved dobbeltklik på en enkelt medarbejder i organisationsoversigten se en kalender med information om medarbejderens vagtuge, frokosttidspunkter, fridage etc. Organisationsoversigten ser du i åbningsskærmbilledets venstre side. 3

4 Organisationsoversigten fortæller dig, hvordan din organisation er sammensat på netop det tidspunkt, du åbner programmet, og giver dig umiddelbar adgang til at udføre transaktioner som vagtflytning og sygemelding af enkelte medarbejdere, redigering af kalendere, at se bemandingsstatistikker og udføre planlægningsopgaver for kategorier og behovsgrupper. OM VAGTPLANLÆGNING I ONDUTYPLANNER For at du kan få det fulde udbytte af at arbejde behovsgrupper i projektsammenhæng, må vi først se på hvordan, du med OnDutyPlanner, håndterer vagtplanlægningen på medarbejder og kategoriniveau. VAGTPLANLÆGNING FOR EN ENKELT MEDARBEJDER: Ved at enkeltklikke på en medarbejder i organisationsoversigten, vælger du at arbejde med personens vagtkalender. Vagtkalenderen for medarbejder (PNR) viser samtlige vagter i dit angivne tidsrum. Det er valgfrit, om du vil medtage visning af frokost, tilhørende kategori eller knibe week-ends sammen i visningen. I dialogens nedre, venstre hjørne ses timetal for den pågældende uge, måned og kvartal, du har klikket på i de ovenstående månedskalendere i boksens venstre side. Ved at højreklikke på en skemalagt vagt eller fridag, får du adgang til at foretage en række vagtændringer via forskellige dialoger. Det er de samme dialoger du finder i OnDutyPlanners Løbende menu under punkterne Ændringer og Registrér. 4

5 VAGTPLANLÆGNING FOR EN KATEGORI: Ved at højreklikke direkte på dén kategori, du ønsker at planlægge for, får du adgang til kalender, masterkalender, bemanding og manuel planlægning, og ved at dobbeltklikke direkte på en kategori i oversigten, fremkommer nedenstående dialog Kalender for behovsgruppe. Du kan ikke se nogen angivelse af en navngiven behovsgruppe i dialogens titelbjælke, hvorfor du nu ved, at denne kategori er uden tilknytning til en, i forvejen oprettet, behovsgruppe. Er den valgte kategori derimod knyttet til en eller flere behovsgrupper, ser du dette i feltet i dialogboksens nedre, venstre hjørne. Havde vi valgt visning af en kalender for en egentlig behovsgruppe, havde vi kunne se en grafisk angivelse og sammentælling af bemandingssituationen lige under dialogens hovedfelt. Kalender: Her kan du se vagtfordelingen for en kategoris medlemmer i et interval. I dialogens venstre, nedre hjørne skal du vælge en startdato og interval for visningen samt vælge detaljeringsgrad Ved at højreklikke på en skemalagt vagt eller fridag for en medarbejder i rullefeltet, er der adgang til at foretage vagtændringer. Masterkalender: Hvis du arbejder med rulleplaner, kan du i vagtkalenderen se, hvordan vagten vil blive lagt mens du er ved at definere de enkelte vagtuger. Bemandning: Viser dig en grafisk fremstilling af bemandning, behov, mangel og overskud indenfor et angivent klokketidsinterval på en angiven dato for en valgt kategori. Manuel planlægning: Her har vagtplanlæggeren mulighed for, at lave manuel vagtplanlægning ved at indskrive arbejdstiden dag for dag. Giver et godt overblik ved redigering af eks. mindre behovsgrupper og kategorier. 5

6 SÅDAN HÆNGER KATEGORIER OG BEHOVSGRUPPER SAMMEN En behovsgruppe kan omfatte en eller flere kategorier og kan oprettes for arbejdssammenhænge, hvor bemandingen kan tælles i dage eller timer i vagtplanlæggerens behovsvurdering. OnDutyPlanner foretager denne tælling automatisk, hvis du vælger at arbejde med behovsgrupper. Vælger du at se en kalender for en behovsgruppe i organisationsoversigten, får du umiddelbar adgang til, fra dag til dag og på klokketimer, at overskue og ændre din bemandingssituation. FORVENTNINGER TIL DEN PROJEKTBASEREDE BEHOVSGRUPPE Vil du gøre brug af behovsgrupper i din projektplanlægning, er det vigtigt at du gør dig tanker om de krav og behov, der indgår i det pågældende projekt. Det er også vigtigt at huske, at OnDutyPlanner gør evt. ubalancer i vagtplanlægningen op i antal medarbejdere pr. tidsinterval. I projektsammenhænge vil det som oftest være den faglige sammensætning af projektgruppen der prioriteres. 1. Hvilke faggrupper/kategorier skal med: De faggrupper, hvis individuelle ekspertise er nødvendig for projektets succes, skal medtages. 2. Hvad skal behovsgruppen fortælle vagtplanlæggeren: Behovsgruppens funktion er at sikre, at den til projektet krævede faglighed er til stede i det tidsrum, projektet kører. 3. Hvordan sættes behovsgruppen op i OnDutyPlanner: Behovsgruppen vil være sammensat af ligeså mange kategorier, som der er faggrupper til i projektet. En kategori kan her i praksis udgøres af én person, hvis han alene har de faglige kompetencer, som projektet kræver. OnDutyPlanner angiver behovsudmålingen i antal medarbejdere pr. tidsinterval, hvorfor du, ved ubalance i vagtplanlægningen, umiddelbart kan se på hvilke dage disse findes. Dialogboksen behovsgruppe fra menuen Planlægning - Behov giver dig mulighed for at administrere behovsgrupper, -dvs. oprette, ændre og slette. I dialogen kan du således knytte kategorier til bestemte behovsgrupper. En behovsgruppe består af et sæt af kategorier og en kategori kan godt være med i flere end en behovsgruppe. Oprettelse af behovsgrupper forudsætter, at medarbejderne allerede er organiseret i kategorier. 6

7 TRIN 1: VI OPRETTER DE NØDVENDIGE KATEGORIER Med udgangspunkt i en fiktiv medicinalvirksomhed skal vi se på, hvordan du ved at overveje dine projekter nøje, kan sikre dig størst mulig gennemslagskraft i vagtplanlægningen med behovsgrupper. Når vores virksomhed arbejder projektorienteret, kalder den sine projekter for studier. Studierne har forskellige indhold, og nogle bliver udført på skifteholdsbasis. Hvert studie stiller egne krav til hvilke faggrupper, den skal rumme og til hvor mange. I vort eksempel arbejder virksomheden i øjeblikket med tre studier. Det er vigtigt at holde sig for øje, at én medarbejder ofte er tilknyttet flere forskellige studier, - som oftest på forskellige tidspunkter. Tilfældet kan også være, at samme medarbejder kan overvåge to studier på samme tid. I vort eksempel har virksomheden tre studier, som der skal planlægges for. (SAN) Santaris: Specificeret til 1 fastansat læge, 1 fastansat sygeplejerske (COS) Cosmos: Specificeret til 1 timelønnet læge, 1 fastansat sygeplejerske, 1 timelønnet assistent, 1 timelønnet bioanalytiker (SPU) Sputnik: Specificeret til 1 fastansat læge, 1 fastansat sygeplejerske, 1 timelønnet studerende Virksomheden har fastansatte såvel som timelønnede medarbejdere i organisationen, der udgøres af i alt fire faggrupper, med hver sin overenskomst samt to studerende. Medarbejderne skal inddeles i kategorier, der tager udgangspunkt i deres daglige arbejde, for så senere at kunne kombinere kategorierne i behovsgrupper efter projekternes fagområder. Skemaet viser, hvordan du kan navngive dine kategorier ved brug af Initialer fra pågældende faggrupper og ansættelsestype. Faggruppe Antal fastansatte (Kategorinavn) Antal timelønnede (Kategorinavn) Læger Kategori LF Kategori LT Sygeplejersker Kategori SF Kategori ST Bioanalytikere Kategori BF Kategori BT Studerende Kategori UT Assistenter Kategori AF Kategori AT 7

8 Kategorierne oprettes i dialogen Kategori fra menuen Planlægning -skiftdata. Angiv hvilket område, kategorierne skal oprettes under. Det vil skal enten være området for fastansatte eller for timelønnede og angiv kategoritypen. I vort tilfælde skal det angives som Team. Du kan angive, hvilken kvalifikation der skal gælde for den pågældende kategori; det kan f.eks. være en forudsætning, at kategoriens medlemmer har kørekort, kursus i førstehjælp osv. Når dine medarbejdere så ser efter ledige vagter i MyDutyPlanner systemet, vil de kun kunne se de vagter, der er ledige for medarbejdere med deres egen kvalifikation. Dernæst skal personalegrupperne tilknyttes deres respektive kategorier. Dette sker ved at knytte en kategori til medarbejderen i dialogboksen Interne stamdata fra menuen Generel- Stamdata for hver medarbejder. Nu har vi fået indsat virksomhedens faggrupper i kategorier som vist i skemaet side 7. Dernæst skal vi have knyttet studierne eller projekterne til kategorierne. Medarbejderne vil således optræde både i deres stamkategorier, dvs. sammen med den gruppe af mennesker, de til daglig arbejder sammen med, og i de nye kategorier, vi skal bruge til behovsgrupperne. Vi tager her udgangspunkt i studiernes faglige sammensætning og opretter derfor en kategori pr. faggruppe og pr. studie. For studiet Sputnik (SPU), der er specificeret til 1 fastansat læge, 1 fastansat sygeplejerske og 1 timelønnet studerende, skal der således laves 3 kategorier, da studiet SPU specificerer det. 8

9 Kategorier for studiet SPU på baggrund af faggrupper: Kategori SPU-LF Kategori SPU-SF Kategori SPU-UT Dobbeltklikker vi nu på kategorien SPU-LF i organisationsoversigten, vil vi kunne se en vagtkalender for én fastansat læge, som er specificeret til studiet SPU. PÅ DETTE TIDSPUNKT HAR VI: 1. Listet studierne ved navn og afklaret hvilke faggrupper og hvor mange hhv. fastansatte og timelønnede herfra, der hører til hvert enkelt studie. 2. Oprettet logiske, navngivne kategorier på baggrund af hhv. fastansat eller timelønskriterier og faggruppe. 3. Tilknyttet enkeltpersoner til de oprettede kategorier på baggrund af hhv. fastansat eller timelønskriterier og faggruppe. 4. Fået knyttet de oprettede kategorier sammen med studierne på baggrund af studiernes faglige sammensætning. TRIN 2: VI OPRETTER EN BEHOVSGRUPPE TIL HVER STUDIE Opgaven videre består nu i at oprette behovsgrupper med de kombinationer af kategorier, vi skal bruge. Det vil nu være muligt at oprette behovsgruppen SPU, der samler kategorier fra studiets tre specificerede faggrupper. Kategori SPU-LF Kategori SPU-SF Kategori SPU-UT Behovsgruppe SPU Behovsgruppen SPU vil kunne fortælle os præcis, hvordan bemandingssituationen i forhold til studiets krævede faglighed ser ud. Tilsvarende kan vi på samme måde oprette behovsgrupper for studierne Cosmos og Santaris, og vi kan ved hurtigt at overskue bemandingssituationen i vore behovsgrupper vurdere, om der er faglige ressourcer nok til at starte nye projekter eller studier op. 9

10 TRIN 3: VI OPRETTER SAMLENDE BEHOVSGRUPPER Tager vi skridtet videre i medicinalvirksomhedens projektplanlægning, skal vi have et overblik over de faggrupper, der er til rådighed for projekterne. Det er derfor en idé at oprette behovsgrupper for hver faggruppe, alle timelønnede, alle fastansatte osv. Faggruppe Fastansatte Timelønnede Læger Behovsgruppe AL (Alle Læger) Sygeplejersker Behovsgruppe AS (Alle Sygeplejersker) Bioanalytikere Behovsgruppe AB (Alle Bioanalytikere) Studerende Behovsgruppe AU (Alle studerende) Assistenter Behovsgruppe AA (Alle Assistenter) Behovsgruppe AF (Alle Fastansatte) Behovsgruppe AT (Alle Timelønnede) F.eks. skal behovsgruppen AF bestå mindst består af kategorierne LF, SF, BF, AF. Derudover skal den også indeholde de studier der findes i øjeblikket. Dvs. SPU-LF, SAN-LF Du skal derfor oprette 7 nye behovsgrupper. PÅ DETTE TIDSPUNKT HAR VI: 1. Listet studierne ved navn og afklaret hvilke faggrupper og hvor mange hhv. fastansatte og timelønnede herfra, der hører til hvert enkelt studie. 2. Oprettet navngivne kategorier på baggrund af hhv. fastansat eller timelønskriterier og faggruppe. 3. Tilknyttet enkeltpersoner til de oprettede kategorier på baggrund af hhv. fastansat eller timelønskriterier og faggruppe. 4. Fået knyttet de oprettede kategorier sammen med studierne på baggrund af studiernes specificerede faglige sammensætning. 5. Skabt behovsgrupper for at kunne vurdere rådigheden af totale antal læger, sygeplejersker, assistenter osv. på baggrund af deres ansættelsesforhold. Den sidste opgave, inden behovsgrupperne kan bruges i vagtplanlægningen, er at fortælle programmet, hvor mange mennesker fra hvilke faggrupper, der er behov for på en given dato i et givent tidsrum. Når det er gjort sammenligner programmet så den ønskede normering med vagtplanerne for de medarbejdere i de kategorier, der er tilknyttet behovsgruppen. 10

11 TRIN 4: VI ANGIVER BEHOVENE For at kunne udmåle bemandingssituationen skal behovsgruppen have informationer om, hvor mange mennesker, vagtplanlæggeren ønsker normeret for hvilke tidsrum. Dette kan gøres for enten en specifik uge eller en specifik ugedag. Når der arbejdes med projektorienterede virksomheder vil det næsten altid være for en specifik dag. BEHOVSANGIVELSE FOR EN DAG AD GANGEN OG I KLOKKETIDSINTERVALLER: I menuen Planlægning - Behov finder du dialogboksen Vedligehold behov (dato). Efter at have klikket Opret, kan du for en given behovsgruppe og uge angive det antal medarbejdere, der skal bruges på en angiven dato og klokketidsinterval. Når du har klikket OK er tilføjelsen registreret, og normeringen for behovsgruppen vil kunne ses i den på den pågældende dato og i det angivne tidsrum. Programmet vil så sammenligne normeringen med vagtplanerne for behovsgruppens medlemmer i de samme tidsrum, for så at vise bemandingssituationen. Hvis der for et studie gælder, at det ligger samtidigt med et andet studie og at samme person, f.eks. en timelønnet læge LT, kan dække begge studier, vil en måde angive behovet for den dag være at: 1. Angive at der er behov for 0 LT specifikt på begge studier. F.eks. på SAN-LT og SPU-LT 2. Angive at der er behov for 1 LT på kategorien LT 3. I kommentar på vagtplanen angive, at der arbejdes med SAN-LT og SPU-LT den pågældende dag. (Dette er valgfrit). PÅ DETTE TIDSPUNKT HAR VI: 1. Listet studierne ved navn og afklaret hvilke faggrupper og hvor mange hhv. fastansatte og timelønnede herfra, der hører til hvert enkelt studie. 2. Oprettet navngivne kategorier på baggrund af hhv. fastansat eller timelønskriterier og faggruppe. 11

12 3. Tilknyttet enkeltpersoner til de oprettede kategorier på baggrund af hhv. fastansat eller timelønskriterier og faggruppe. 4. Fået knyttet de oprettede kategorier sammen med studierne på baggrund af studiernes specificerede faglige sammensætning. 5. Skabt behovsgrupper for at kunne vurdere rådigheden af totale antal læger, sygeplejersker, assistenter osv. på baggrund af deres ansættelsesforhold. 6. Fået fortalt behovsgrupperne, hvor mange personer, fra hvilke kategorier, vi skal bruge og på hvilke dage. Du kan nu bruge behovsgrupperne i din vagtplanlægning. TRIN 5: VI LAVER VAGTPLANERNE OnDutyPlanner er opsat således, at alle timelønnede automatisk bliver planlagt med, at de har en FRI dag og at alle fastansatte bliver planlagt med den vagtuge, der er angivet i deres masterkalender. Hvilket typisk vil sige, en vagt fra kl mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. I projektsammenhæng er dette ikke formålstjenesteligt. Her er vi jo interesserede i at vagtplanlægge for de enkelte behovsgrupper, som vi oprettede i sidste afsnit. Vagterne i disse behovsgrupper skal nu ændres således, at de passer til de studier der er kørende. Et godt værktøj til formålet er dialogen Manuel planlægning, som du kalder frem ved at højreklikke på den behovsgruppe, du vil planlægge for. Her indskriver du så dag for dag i den viste uge, og for hver enkelt medarbejder, de tidsrum, som projektet foreskriver for de enkelte medarbejdere og dermed den faglige balance. Du vil umiddelbart kunne se resultatet af din planlægning ved at dobbeltklikke på behovsgruppen i organisationsoversigten. Her vil farvekoderne i kalenderdialogen fortælle dig, om dine vagter balancerer i forhold til studiet eller projektets specifikationer. Her vil du også kunne se, om der er ubesatte vagter og i hvilke tidsrum. 12

13 TRIN 6: DE FASTANSATTE SKAL HAVE PLANLAGT DERES VAGTER Nu, når dine vagtplaner et tilpasset dine igangværende studier, skal vi have besat de ledige vagter. I første omgang henvender vi os til de fastansatte. Vælger du at klikke på Excel knappen i dialogen for vagtkalenderen, overføres din vagtplan til et Excel regneark. For at gøre din oversigt overskuelig, bør du forinden vælge at medtage så få detaljer som muligt. Det er også en god ide at begrænse visningen til kun at omfatte en uge. Dine medarbejdere skal jo blot kunne se de ledige vagter i perioden. Eksempel på dannelse af Excel-ark fra en kalender. Inden Excel-arket printes, kan du slette de kolonner, du ikke synes dine medarbejdere skal se, eks. ferie, afspadsering og sygedage. Stræk evt. felterne og slet teksten i felterne med FRI, så dine medarbejdere kan skrive deres navn eller initialer her i stedet. Send Excel-filerne for den periode, du gerne vil planlægge for, til de fastansatte og bed dem om at holde deres møder om, hvem der skal dække hvilke vagter. 13

14 De kan skrive direkte i Excel-arket, eller på et stykke papir. Du skal derefter have registeret disse ændringer i OnDutyPlanner. Det gør du ved at bruge funktionen vagtflyt eller evt. kategoriflyt, hvis der er en person der skal arbejde med samme studie i gennem længere tid. Det tager ikke ret lang tid. EKSEMPEL PÅ EN VAGTFLYTNING: Der er udbudt vagter for første uge i december i kategorien FV-H. Der er en ledig vagt den , der matcher kvalifikationen for kategorien FKP1. Medarbejder nr har via MyDutyPlanner systemet kunne se, at datoen sammenfalder med, en for ham, skemalagt fridag og har kunnet se vagten, fordi han har den ønskede kvalifikation melder tilbage til vagtplanlæggeren, at han ønsker at skyde sin fridag til et senere tidspunkt og således kan besætte vagten d i kategorien FV-H. Medarbejderen skifter således kun kategori én enkelt dag: I menuen Løbende-ændring finder du dialogen for vagtflytning. Du indtaster først visning for, i dette tilfælde, PNR og angiver datointervallet for den første uge i december. Nu vil du kunne se, at medarbejderen faktisk har en fridag til rådighed den Vi skal nu have tildelt medarbejderen vagt denne dag i kategorien FV-H. 14

15 Du klikker på den dato du vil tildele en vagt for, og skriver dernæst arbejdstiden og navnet på den kategori vagten skal udføres i, ind i de hvide felter i bunden af dialogen. Når du dernæst har klikket Redigér eller tastet F5, kan du nu se, at den nye vagt fremkommer i dialogens rullefelt. Klik OK og vagtflytningen er registreret. Hvis du ønsker det, kan du give besked til medarbejderen via mail, ligesom du kan angive en årsagskode i dialogen. Havde tilfældet været, at samme medarbejder var blevet tilknyttet et projekt af længere varighed, og som lå i en anden kategori, skulle du have brugt dialogen Kategoriflytning, som du også finder i Løbende-redigér menuen. Brug denne mulighed, hvis medarbejderen indgår som en fast del af et projekt med en længerevarende eller ukendt løbetid. EKSEMPEL PÅ EN KATEGORIFLYTNING: Skulle vi eks. have tilknyttet samme medarbejder til det igangværende projekt COS i kategorien FV-H fra og med den til på ubestemt tid, havde vi valgt at gøre det i dialogen kategoriflyt fra menuen Løbenderedigér. Du er dog nødt til at angive en slutdato for flytningen, men den kan du jo angive tilstrækkeligt langt ude i fremtiden til, at medarbejderen først skal flyttes tilbage til sin stamkategori, når projektet slutter. 15

16 Du angiver den nye kategori, som medarbejderen skal overføres til i dialogens nedre venstre side. Du kan også vælge at anføre en årsagskode ligesom du kan knytte en bemærkning til flytningen. TRIN 7: DE TIMELØNNEDE SKAL HAVE BESKED OM HVILKE VAGTER DER ER TIL RÅDIGHED. For de timelønnede gælder det samme som for de fastansatte, at medarbejderne skal inddrages i vagtplanlægningen ved at tilbydes de ledige vagter. For hver enkelt faggruppe vælges kalenderen for behovsgruppen, f.eks. AS (alle sygeplejersker) og Excelarkene udleveres til den pågældende faggruppe. De timelønnede kan da se, hvem der allerede er planlagt vagt for den pågældende dag og vælge deres vagter efter det. De kontakter dig pr. telefon eller via . Har dine medarbejdere adgang til at bruge MyDutyPlanner systemet, kan du direkte i OnDutyPlanner se, hvilke vagter dine medarbejdere ønsker. Via vagtflyt funktionen registrerer du nu hvem, der skal have vagt og ved at klikke mail feltet af, sikrer du at den pågældende får en mail om, at han eller hun har fået vagten. 16

17 TRIN 8: SÅDAN ARBEJDER VAGTPLANLÆGGEREN MED BEHOVSGRUPPER Ved at højreklikke på en behovsgruppe og vælge det første punkt Kalender fra den fremkomne menu, kan du hurtigt overskue din aktuelle bemandingssituation i datoorden og klokketidsintervaller i form af simple farvekoder. For at sikre den højst mulige detaljeringsgrad i visningen, kan du vælge Mange detaljer i dialogens venstre, nedre hjørne, ligesom du skal vælge en startdato og interval for visningen. Her ses bemandingssituationen behovsgruppe FV for perioden 25. februar til og med 02. marts. Umiddelbart kan vi se, at der er et markant bemandingsmæssigt underskud den 01. marts, der er markeret med rødt i dialogens nederste felt. Hvor rød farve indikerer underskud af mandskab på samtlige vagter, indikerer gul for underskud på kun een, men ikke samtlige vagter. Modsvarende indikerer en turkis farve (ej vist her) for overskud på samtlige vagter og grøn for overskud på een vagt, men ikke alle. Ingen af disse meldinger er ideelle for vagtplanlæggeren, der helst ser et hvidt felt i Overskuds rækken. Hvid farve betyder, at der er balance i bemandingssituationen på den pågældende dag. Et gennemsyn af personerne i behovsgruppen viser, at der på disse dage er mulighed for eks. at inddrage en fridag for PNR for at dække underskuddet d. 01. marts. Af kalenderen ses det, at samme medarbejder, i denne uge, har normal arbejdstid i tidsrummet til 14.15, og der ses et underskud på -3 medarbejdere mellem kl og Nedenstående gennemgår hvordan PNR får ændret sin fridag til en vagt for at reducere det viste bemandingsunderskud på 3 medarbejdere den 01 marts i tidsrummet : Efter Godkend fremkommer følgende dialog: 17

18 Medarbejderen får nu tildelt lørdagsvagten den 01 marts i tidsrummet med frokost til afholdelse kl som tilhørende i stamkategorien FKP1. Disse oplysninger skriver vi i dialogens, nedre, hvide felter. Herefter klikkes på Redigér eller tastes F5 og skærmbilledet opdateres. Et klik på OK afslutter transaktionen og lukker dialogen. Bemærk at vi har markeret boksen mærket Mail i dialogens højre side: Er medarbejderens e- mail oplysninger indtastet i systemet, kan han eller hun få direkte besked om vagtændringen på firmaets intranet eller hjemme. oplysninger indsætter du i forbindelse med oprettelsen af medarbejderen i menuen Generel- Stamdata- Interne Stamdata. 18

19 Eksemplet viser, at det for vagtplanlæggere i kraft af behovsgrupperne, er muligt at reagere hurtig på uforudsete ændringer i vagtplanen. TRIN 9: ET STUDIE ER BLEVET UDSKUDT. Skulle det ske, at I blev nødt til at udskyde eller aflyse et projekt, vil det være nemt med OnDutyPlanner at overskue de bemandingsmæssige konsekvenser af det. I forhold til netop Din virksomheds særlige behov i arbejdet med projektplanlægning og bemanding, tilbyder Gamma Partner Aps. skræddersyede rapporter, der nemt og hurtigt kan skyde dine projekter og automatisk skabe balance i vagtplanlægningen igen. EKSEMPEL PÅ UDSKYDELSE AF ET PROJEKT: For at få et overblik over om det er muligt at udskyde dit projekt, kan du tage rapporten med det tænkte navn Udskyd et studie konsekvenser. Denne rapport vil fortælle dig, hvilke personer der ikke kan udskydes, fordi de i forvejen vil være optaget af andre studier i det tidsrum, du ønsker at udskyde projektet til. Skulle du alligevel vælge at udføre udskydelsen, kunne du f. eks. vælge rapporten. Udskyd et studie udfør. Denne rapport vil hjælpe dig med to ting: 1. Den kunne udskyde alle de vagter, der er knyttet til det studie, du angiver. 2. Give dig en rapport over hvilke vagter, der ikke kunne udskydes. Når du har udskudt et studie er det vigtigt, at give både de fastansatte og de timelønnede besked om, hvordan deres vagter nu ser ud. Du kan f.eks. bede dem om at logge in i MyDutyPlanner, eller du kunne udskrive de nye vagtplaner for deres respektive kategorier, og udlevere dem til gennemsyn og godkendelse. GOD FORNØJELSE MED ONDUTYPLANNER Tak for din indsats med at sætte dig ind i, hvorledes OnDutyPlanner virker. Hvis du har en kommentar til denne vejledning eller til hvorledes OnDutyPlanner virker, er du velkommen til at sende en mail til Med venlig hilsen Gamma Partner - Teamet bag OnDutyPlanner 19

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

DEL 1 KOM I GANG MED ONDUTYPLANNER

DEL 1 KOM I GANG MED ONDUTYPLANNER DEL 1 KOM I GANG MED ONDUTYPLANNER Introduktion af ord og begreber Sæt organisationen op i programmet Registrér jeres stamdata Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Dette kan OnDutyPlanner

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner APPENDIKS 14 : Funktioner og batchjob i Version 1.0.1 Funktioner og batchjob i Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 23/01/09 Versionsnr. ændres efter

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

DEL 4 MENUGENNEMGANG

DEL 4 MENUGENNEMGANG DEL 4 MENUGENNEMGANG Find dén funktion du skal bruge Gennemse programmets menuer Få overblik over programmets muligheder Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 3 Menuen adgang: Login og ud,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Indholdsfortegnelse Institutionens stamdata... 3 Bruger... 3 Opret personale... 3 Personaleliste... 4 Normperiode, stillingskategorier og

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Organisering af billeder.

Organisering af billeder. Organisering af billeder. Da du startede Picasa op for første gang, havde du mulighed for at scanne hele computeren igennem for billeder eller lade Picasa holde øje med nogle bestemte mapper (mine billeder,

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildel rettigheder 1. Som administrator i en virksomhed kan du tildele rettigheder til andre brugere i virksomheden gennem virk.dk. 2. Du kan tildele rettigheder til brugere i din organisation ved at klikke

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Brugervejledning til løntermometeret

Brugervejledning til løntermometeret Brugervejledning til løntermometeret Dette er en brugervejledning til løntermometeret. Vejledningen er skrevet til de to personer, en leder og en medarbejderrepræsentant, som har ansvar for at bruge løntermometeret.

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm 05-04-2017 Ecxelversioner Skabelonen er oprettet i Excel 2010 i xlsm-format. Så vidt jeg ved, kan Excel 2007 arbejde

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Tabulex SFO. Velkommen til forældre på Tabulex SFO

Tabulex SFO. Velkommen til forældre på Tabulex SFO Tabulex SFO Velkommen til forældre på Tabulex SFO Log ind Log ind i ForældreIntra Det er også muligt at logge ind med Digital Signatur, hvis der ikke benyttes ForældreIntra. Gå ind på [sfonavn].sfoweb.dk

Læs mere

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted 14.04.11 Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted Denne vejledning er en beskrivelse af, hvordan man har organiseret arbejdet med borgerens individuelle

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Vejledning til Søg medlem

Vejledning til Søg medlem Maj 2014 Vejledning til Søg medlem - for tillidsvalgte Indholdsfortegnelse Generelt om Søg medlem... 2 Medlemsliste... 2 Hvis du vil melde en kollega ind i FOA... 2 Sådan bruger du Medlemsliste... 3 Hvad

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

12.2 Design skabeloner

12.2 Design skabeloner 12.2.0 Velkommen til manualen for Design skabeloner 1 12.2.1 Introduktion til Design skabeloner 1 12.2.2 Hovedside for Design skabeloner 1 12.2.3 Opret ny skabelon 2 12.2.3.1 Navngivning og opløsning 2

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse.

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve EazyProject. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem,

Læs mere

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som vejleder i systemet

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som vejleder i systemet FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som vejleder i systemet V 1.0 December 2016 DF Indhold Introduktion... 3 Sådan logger du på systemet... 3 Oversigten... 5 Rediger en elevs oplysninger... 6 Se elevens

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen.

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Vejledning i www.tempobooking.dk s butiksadministration. Efter butiks LOGIN vises dagsoversigten: Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Butiksadministrationen

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

Manual - medicinhåndtering

Manual - medicinhåndtering Vedledning i anvendelse og ibrugtagning af medicinhåndtering rev. 10.2012 Indhold side Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af løsning 2 Nødvendig oprettelse i kartoteker 2 Procedurer 2 Kørsler 3 Medicinkartotek

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.:

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.: Studie-IT Tlf.: 9940 9720 Vejledning Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS Indhold Indledning.... 2 Udvælgelse af data. i istads... 2 Generering af data... 5 Generering af data fra et excel-ark...

Læs mere

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland Tabulex Trio Tjenestetid Grønland Trio Tjenestetid Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Kap 1. Tjenestetid... 4 Tjenestetid Grundtid... 4 Særlige aftaleforhold... 5 Regulering af beskæftigelsesgrad... 5

Læs mere

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014 August 2014 Version 1 Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator INDHOLD SÅDAN KOMMER DIT FIRMA I GANG MED DEN DIGITALE BYGGEPLADS... 2 SYSTEMADMINISTRATOR-VEJLEDNING... 2 Log ind... 2

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer 1 Manual til Rsiden.dk for koordinatorer Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere og koordinatorer på

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning til Trio Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode 3 Indsæt initial

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning...3 Stamdata...3 Spillesteder...4 Foreningshverv...5 Hold...8 Personer...11 Side 2 af 13 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice (HO)

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017

Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017 Tabulex Forvaltning Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017 Indhold Indledning... 4 Hvad er Tabulex Dagpleje?... 4 Log ind... 4 Opbygning af systemet... 5 Rettigheder... 5 Oversigter... 5 Dagplejere...

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen

Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen Velkommen til Webuntis som er UCC Nordsjællands værktøj til at vise skemaer og lokaleoversigter i Campus Nordsjælland online. Webuntis

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler Sådan opretter du kursusforløb Vejledning til virksomheder og skoler 2 Som bruger på amukurs.dk kan du skræddersy efteruddannelse til medarbejdere og kursister Med mere end 3.000 kurser, kan det være svært

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet Aktivitetsindtastning Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet Har du haft arbejde eller indtægter, holdt ferie, været syg, eller har der været andre forhold, der kan begrænse din

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere