LA DOMÓTICA. - et dansk-spansk terminologispeciale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LA DOMÓTICA. - et dansk-spansk terminologispeciale"

Transkript

1 LA DOMÓTICA - et dansk-spansk terminologispeciale Christina Puggaard Cand.ling.merc., Translatør & Tolk, spansk Vejleder: Henrik Selsøe Sørensen Copenhagen Business School, marts 2008

2 Resumen en español En 2005, Joan Brolund Sørensen, estudiante en Copenhagen Business School, redactó una tesina francesa terminológica sobre la domótica (en francés la domotique ) un área tecnológica que se desarrolla continuamente. En dicha tesina, Joan Brolund Sørensen daba cuenta de la terminología danesa y francesa de la domótica, y, en un perspectivo terminológico, evaluaba la posibilidad de la empresa danesa, Lauritz Knudsen A/S, de exportar sus productos domóticos a Francia. Inspirada por lo arriba mencionado, he redactado una tesina en la que en gran medida me sirvo del método utilizado por Joan Brolund Sørensen, pero con España como el punto de partida. La tesina va dirigida a traductores a quienes les falta información terminológica sobre la domótica y a profesionales que necesitan información sobre las eventuales posibilidades que residen en la exportación/importación. Mis motivos de tratar el área de la domótica, tomando Dinamarca y España como base, son: La confusión terminológica que domina el danés en cuanto a la determinación de un concepto principal para la domótica. La ampliación supuesta de la gama de productos en el área de la domótica desde la redacción de la tesina de Joan Brolund Sørensen. La suposición de diferencias entre el danés y el español en la formación de las palabras diferencias que son importantes en el estudio de la terminología. La suposición de que haya una buena base para empresas danesas dedicadas a la domótica en exportar a/importar de España. Para poder investigar los puntos arriba indicados, esta tesina se compone de: Una exposición de los conceptos principales que se usan para la domótica en Dinamarca y España, respectivamente. 1

3 Sistemas de conceptos con las funciones que posibilita la domótica. Los sistemas se basan en la división de la domótica en cinco áreas principales el confort, la comunicación, la gestión de energía, la seguridad y el entretenimiento. Una base de datos terminológicos en la que se explican las funciones más en detalle. Un análisis comparativo en el que se averiguan diferencias y similitudes tanto con relación a la situación del mercado en los países respectivos como a la terminología. Una exposición de los factores que juegan un papel en cuanto a la toma de la decisión de empezar a exportar/importar. Por las investigaciones que he realizado en conexión con esta tesina, se ha evidenciado que en España se usa la domótica como concepto principal, mientras en Dinamarca hay dos niveles en cuanto al concepto: Un nivel (Intelligente Bygningsinstallationer) en el que se refiere a las instalaciones mismas de una vivienda, y otro (den intelligente bolig, det digitale hjem, etc.) en el que se refiere a una vivienda provista de un sistema domótico. Con relación a la ampliación supuesta de la gama de productos en el área de la domótica, queda claro a la luz de los sistemas de conceptos y la base de datos terminológicos confeccionados que la gama no se ha ampliado significativamente. Pero, por otro lado, he averiguado diferencias en la formación de las palabras a las que hay que prestar gran atención al comunicar en español. Mirando el potencial para la exportación/importación, las empresas danesas no deben tardar: Las necesidades de los consumidores daneses y españoles, respectivamente, son relativamente similares, por lo que no hay nada que Dinamarca no pueda exportar o importar más bien Dinamarca debe exportar sus mejores productos a España para que los españoles empiecen a preferir estos productos, y, a la inversa, Dinamarca debe importar los productos de España en los que son expertos los españoles. Más en concreto, Dinamarca debe apostar por la exportación de productos domóticos de iluminación y la importación de por ejemplo toldos y sistemas de riego automático. En relación con los productos específicos, es esencial que se tome en consideración eventuales diferencias terminológicas. 2

4 Tras haber potencial en exportar e importar determinados productos domóticos, de hecho hay gran necesidad de ellos. Tanto en Dinamarca como en España faltan viviendas apropiadas para las personas de tercera edad y las con discapacidad que exigen productos domóticos que facilitan la vida cotidiana. Al mismo tiempo, los consumidores normales han descubierto las ventajas de los sistemas domóticos dos razones por las que la demanda sigue creciendo a pesar de la crisis financiera global. Resumiendo, se puede concluir que hay potencial en exportar/importar determinados productos, pero hay que tener en cuenta las diferencias terminológicas. 3

5 Indholdsfortegnelse Resumen en español...1 Indholdsfortegnelse Introduktion Formål Hypoteser Problemformulering Metode Redegørelse af terminologien Afdækning af eksport-/importpotentiale Bemærkninger Begrebsredegørelse Danmark Det intelligente hus/det intelligente hjem/den intelligente bolig Det digitale hjem/den digitale bolig Bygningsautomatik/bygningsautomation Intelligente Bygningsinstallationer (IBI) Smart Home Teknologi/Technology (SHT) Spanien Domótica Inmótica Hogar digital/casa digital/vivienda digital Casa inteligente/vivienda inteligente/hogar inteligente Gestión técnica de edificios y viviendas Delkonklusion Begrebssystemer og termdatabase Begrebssystemer Kilder Bemærkninger Komfort Confort Kommunikation Comunicación Energistyring

6 4.1.8 Gestión de energía Sikkerhed Seguridad Underholdning Entretenimiento Termdatabase Termdatabasens indhold Kilder Bemærkninger Delkonklusion Komparativ analyse Komfort (begreb 1-1) Danmark Spanien Terminologi Opsummering Kommunikation (begreb 1-2) Danmark og Spanien Terminologi Opsummering Energistyring (begreb 1-3) Danmark Spanien Opsummering Sikkerhed (begreb 1-4) Danmark Spanien Terminologi Opsummering Underholdning (begreb 1-5) Opsummering Delkonklusion Eksport-/importafdækning

7 6.2 Bemærkninger Generelle tendenser i Danmark og Spanien Handicappede og ældre Danmark Spanien Fremtidsudsigter for området for intelligente installationer Udvikling i eksport og import Eksport- og importpotentiale En afsætningsmulighed på eksportområdet Delkonklusion Konklusion Bibliografi...61 Mundtlige kilder...64 Forsideillustration

8 1 Introduktion I 2005 affattede franskstuderende på cand.ling.merc., Joan Brolund Sørensen, et terminologispeciale 1 omhandlende intelligente installationer i boligen et område, inden for hvilket terminologien på det tidspunkt var forholdsvis ny og i stadig udvikling. Udgangspunktet for dette speciale var det franske begreb domotique, som til dansk kan oversættes med alt fra Intelligente Bygningsinstallationer (IBI) til Det Intelligente Hjem, Den Intelligente Bolig og Smart Home Teknologi. Ifølge Joan Brolund Sørensen findes der på fransk ét overordnet begreb for intelligente installationer i boligen, hvorimod der på dansk hersker en del termforvirring på området. En simpel internetsøgning viser, at samme problemstilling gør sig gældende for dansk og spansk. Samtidig er intelligente installationer i boligen et område i stadig udvikling, og der sættes generelt mere og mere fokus på det i både Danmark og Spanien. Det følgende udgør eksempler på områdets udvikling i Danmark: Begrebet Intelligente Bygningsinstallationer (én af betegnelserne for intelligente installationer i boligen) blev første gang nævnt i 1997 som et undervisningsfag i specialet Lys- og energiteknik i Bekendtgørelsen om uddannelsen til elektriker. 2 I 1999 introducerede Lauritz Knudsen A/S det første intelligente styresystem, LK IHC Control 3, for de danske forbrugere. Systemet har siden været under konstant udvikling, og i år vil et lignende system til erhvervsbygninger blive lanceret på det danske marked. I efteråret 2008 lancerede Elsparefonden en landsdækkende kampagne ( Min Bolig. Det Intelligente Hjem 4 ) med det formål at få de danske forbrugere til at nedsætte deres elforbrug vha. en intelligent installation i deres bolig. Denne kampagne var den første af sin slags og slog 1 Sørensen, Joan Brolund. (2005). La Domotique - Vidensbearbejdning i et afsætningsperspektiv på området for intelligente installationer i boligen. København: CBS. 2 Oplyst af Hans Fossum, Uddannelseskonsulent i EVU (el- og vvs-branchens uddannelsessekretariat for TEKNIQ Installatørernes Organisation, Dansk El-Forbund og Blik- & Rørarbejderforbundet)

9 fast, at intelligente installationer i boligen utvivlsomt vil spille en væsentlig rolle i fremtidens boligbyggeri- og indretning. Ser vi på Spanien, har udviklingen vist sig på bl.a. følgende måder: I starten af 1990 erne begyndte det spanske konsulentfirma Institut Cerdà som det første at foretage undersøgelser på området for intelligente installationer i boligen, og man begyndte at tale om et overbegreb, domótica. 5 I 1992 oprettedes foreningen Asociación Española de Domótica (CEDOM), hvis medlemmer udgøres af en lang række spanske producenter af intelligente installationer. Foreningen har til formål at fremme kendskabet til og salget af intelligente installationer i boligen. 6 I løbet af 1990 erne blev mange af de intelligente styresystemer, som blev introduceret, hurtigt taget af markedet igen dels fordi de var for dyre for forbrugerne, dels fordi styresystemernes funktioner ikke dækkede disses behov. Dog har de spanske producenter formået at rette op på dette, og i dag oplever og forventer man fortsat en stigende efterspørgsel på området Formål At der i både Danmark og Spanien kommer mere og mere fokus på intelligente installationer i boligen, samt den konstante udvikling inden for området, medfører, at terminologien vedrørende disse installationer hele tiden udbygges. For intelligente installationer i boligen findes der på spansk ét overordnet begreb, nemlig domótica. Ved oversættelse af dette begreb til dansk støder jeg på det første problem, idet der findes mange Informe B.2 Evolución del mercado español. Proyecto Mercahome., s

10 oversættelsesmuligheder for domótica, og spørgsmålet er, hvilken oversættelse man bør anvende i hvilken sammenhæng. Omvendt er domótica på spansk et overordnet begreb, som bruges i langt de fleste tilfælde, og her er spørgsmålet, hvad de andre mindre brugte spanske begrebers status er i forhold til domótica. Det ovenstående kan udgøre et problem for oversættere, fageksperter og andre med interesse for emnet det kunne være en dansk virksomhed, som overvejer at påbegynde eksport til Spanien, hvor det er en nødvendighed, at det eller de produkter, som ønskes eksporteret, markedsføres under de korrekte betegnelser, så der ikke opstår forvirring om, hvilket produkt der er tale om, samt produktets funktioner. Formålet med dette speciale er derfor at klarlægge den danske og spanske terminologi inden for intelligente installationer i boligen. Ydermere består det i at undersøge, om der ligger potentiale for danske virksomheder i eksport og import af produkter inden for området dette med fokus på det terminologiske aspekt. Disse to ting tilsammen vil kunne være med til at lette kommunikationsarbejdet for oversættere og fageksperter, samt hjælpe virksomheder, der beskæftiger sig med intelligente installationer i boligen, som ønsker at lancere deres produkter på det spanske marked eller importere produkter fra Spanien. 1.3 Hypoteser I forlængelse af dette speciale formål, opstiller jeg følgende hypoteser: Joan Brolund Sørensen foretog i sit speciale om intelligente installationer i boligen en opdeling af emnet i fem hovedområder komfort, kommunikation, energistyring, sikkerhed og underholdning og gjorde rede for hhv. den danske og franske terminologi for de funktioner, der hører under disse områder. Min hypotese er, at der i dag, fire år efter Joan påbegyndte arbejdet med sit speciale, er kommet nye og flere produkter på markedet i både Danmark og 9

11 Spanien, og det derfor vil være hensigtsmæssigt på ny at gøre rede for terminologien ved at undersøge, hvilke produkter der udbydes på det danske marked og sammenstille dette med, hvad der udbydes på det spanske. Jeg forestiller mig, at der heriblandt findes termer, i forbindelse med hvilke der er orddannelses-, oversættelses- og betydningsmæssige forskelle mellem dansk og spansk. Disse forskelle kan udgøre et problem for oversættere og fageksperter, og det er derfor vigtigt, at de udredes. Med en redegørelse af terminologien vil man som virksomhed være godt på vej til at kunne gribe et nyt marked an. Da der ydermere er stigende efterspørgsel på intelligente installationer til boligen i både Danmark og Spanien især grundet stigende bevidsthed omkring området blandt forbrugerne og en voksende andel af ældre i begge lande er min hypotese, at der umiddelbart ligger et godt grundlag for Danmark i at eksportere eller importere produkter af denne slags. Men spøgsmålet er, om en lancering på det spanske marked af danske produkter inden for intelligente installationer vil være hensigtsmæssig især i betragtning af den globale finanskrise og hvilke områder der i så fald synes at være størst potentiale inden for, og hvad der bør tages hensyn til i forbindelse med terminologien på området. 1.4 Problemformulering Med udgangspunkt i de ovenstående hypoteser ønsker jeg at gøre rede for begreberne intelligente installationer i boligen og domótica, idet jeg undersøger, hvilke termer der findes for begreberne på hhv. dansk og spansk, og i hvilken sammenhæng disse anvendes. Dernæst vil jeg vha. begrebssystemer og en termdatabase klarlægge den danske og spanske terminologi, som er knyttet til de fem føromtalte hovedområder komfort, kommunikation, energistyring, sikkerhed og underholdning. 10

12 For hvert af de fem hovedområder vil jeg foretage en komparativ analyse, i hvilken jeg redegør for ligheder og forskelle mellem det danske og spanke marked og terminologien på området og behandler orddannelses- og oversættelsesmæssige problematikker. Endeligt vil jeg med udgangspunkt i den komparative analyse og en kortlægning af faktorer, som spiller ind ved en dansk virksomheds lancering på det spanske marked eller import fra Spanien, afdække eksport-/importpotentialet for intelligente installationer med fokus på terminologien. 11

13 2 Metode I sit speciale lægger Joan Brolund Sørensen op til, at hendes metode kan anvendes i andre sammenhænge, hvor vidensbearbejdning er nødvendig og nyttig i forbindelse med lancering af produkter på nye og internationale markeder. 8 Da jeg finder Joan Brolund Sørensens metode ganske relevant i forbindelse med dette speciales formål, har jeg ladet mig inspirere af denne. 2.1 Redegørelse af terminologien Vha. intensive søgninger på dansk og spansk Google, vil jeg gøre rede for begreberne intelligente installationer i boligen og domótica, idet jeg kritisk forholder mig til de fremkomne internetsiders indhold og troværdighed for at komme frem til et overblik over hvilke begreber der findes for hhv. intelligente installationer i boligen og domótica, begrebernes status, i hvilken sammenhæng begreberne anvendes. Ved klarlægningen af den danske og spanske terminologi inden for de fem hovedområder vil jeg foreta ge Google-søgninger, samt undersøge diverse produktkataloger for at finde frem til så mange funktioner (og dermed termer) som muligt. Dernæst vil jeg udskille de hyppigst forekomne og sætte dem i begrebssystemer for at skabe et overblik og samtidig fastlægge termernes betegnelse på hhv. dansk og spansk. For at redegøre for, hvad hver funktion indebærer, vil jeg oprette en termdatabase, i hvilken termerne fra begrebssystemerne vil indgå med en forklaring af funktionen bag termen. Termbasen vil jeg oprette i Trados MultiTerm et program, vha. hvilket man kan opbygge termbaser og oprette elektroniske ordbøger. 8 Sørensen, Joan Brolund. (2005). La Domotique - Vidensbearbejdning i et afsætningsperspektiv på området for intelligente installationer i boligen. København: CBS., s. 7 12

14 2.2 Afdækning af eksport-/importpotentiale Dernæst vil jeg fordybe mig i hvert af de fem hovedområder ved at foretage en komparativ analyse, i hvilken jeg kortlægger ligheder og forskelle mellem det hhv. danske og spanske marked og sammenligner disse. På denne måde klarlægges orddannelses-, oversættelses- og betydningsmæssige forskelle, samt områder inden for hvilke der kunne ligge eksport-/importpotentiale. Den fremkomne viden vil jeg bruge i forbindelse med selve eksport-/importafdækningen, hvor jeg vil kortlægge behovene for den almindelige forbruger, ældre og handicappede, som er vigtige kundesegmenter inden for intelligente installationer i boligen, komme inde på faktorer, som spiller ind i forbindelse med eksport til/import fra Spanien, vurdere potentialet for eksport til/import fra Spa nien ud fra klarlæggelsen af disse faktorer, foretage en vurdering af, hvilke produkter og områder der ville være oplagte eksport- /importmuligheder. 2.3 Bemærkninger Jeg anvender til dels samme metode som Joan Brolund Sørensen: Fremgangsmåden er den samme, hvad angår begrebsredegørelsen og udformningen af begrebssystemer og termdatabase. I afdækningen af potentialet for eksport og import har jeg til dels ladet mig inspirere af Joans Brolund Sørensens metode, men hvor hun har valgt at behandle specifikke grene i sine begrebssystemer, har jeg valgt at se nærmere på hvert af de fem hovedområder og fremhæve markedsmæssige og terminologiske ligheder og forskelle og derudfra gjort rede for, om der ligger potentiale for Danmark i at eksportere til Spanien. Derudover har jeg også i modsætning til Joan Brolund Sørensen kigget på potentialet i import til Danmark fra Spanien. 13

15 3 Begrebsredegørelse I det følgende vil jeg klarlægge de begreber, der findes for hhv. intelligente installationer i boligen og domótica og foretage en vurdering af, i hvilke sammenhænge de anvendes, samt begrebernes stilistiske præg. Denne redegørelse vil revidere Joan Brolund Sørensens gennemgang af de danske begreber fra 2005, samt skabe et overblik over de spanske. Jeg har valgt at behandle selve de forskellige begreber og ikke specifikke styresystemer i og med, at dette speciale har til formål at foretage rent begrebsmæssige og terminologiske undersøgelser og ikke gå i dybden med selve de styresystemer, som udbydes i Danmark og Spanien. 3.1 Danmark Som nævnt i introduktionen findes der på dansk en række forskellige begreber for intelligente installationer i boligen. Ved en søgning på fremkommer følgende antal hits ved hvert af de nedenstående begreber afhængigt af, om søgekriteriet er Sider på dansk eller Sider fra Danmark: 9 Sider på dansk Sider fra Danmark det intelligente hus det intelligente hjem den intelligente bolig det digitale hjem den digitale bolig bygningsautomatik bygningsautomation Intelligente Bygningsinstallationer (IBI) Smart Home Teknologi (SHT) Smart Home Technology (SHT) Jeg har valgt at foretage søgninger på netop disse termer, da det er de termer, jeg oftest er stødt på i mine søgninger på området for intelligente installationer i boligen. Det skal derudover bemærkes, at antallet af hits kan variere en smule alt efter, hvilken computer man foretager Google-søgningerne på. 14

16 3.1.1 Det intelligente hus/det intelligente hjem/den intelligente b olig Ved en Google-søgning hersker der ingen tvivl om, at disse begreber er højfrekvente, når man i Danmark taler om intelligente installationer i private hjem. Der synes ikke at være et bestemt mønster for, hvornår der anvendes enten hus, hjem eller bolig, da disse begreber er synonyme. I sit speciale fra 2005 skrev Joan Brolund Sørensen, at det var en tendens, at mange udbydere brugte de ovennævnte begreber på deres hjemmesider som overskrift for området, når deres produkter skulle præsenteres. 10 Denne tendens gør sig stadig gældende måske i endnu højere grad end hvad tilfældet var, da Joan Brolund Sørensen skrev sit speciale, da det må antages, at der er sket en del siden da, hvad gælder udbredelsen af kendskabet til området. Det intelligente hus/det intelligente hjem/den intelligente bolig er hyppigt anvendt i forbindelse med private hjem, hvilket bl.a. kommer til udtryk i den landsdækkende kampagne, som Elsparefonden iværksatte i efteråret Denne blev lanceret under overskriften Min Bolig. Det Intelligente Hjem. Denne overskrift nød stor eksponering, bl.a. i form af store bannere i gadebilledet og reklamer i aviser, hvilket kan have medvirket til, at folk bevidst eller ubevidst har bidt mærke i dette begreb. Herudover anvender en række danske producenter 11 og udbydere 12 af intelligente installationer netop samme begreb i deres markedsføring, hvilket kunne tyde på, at det intelligente hus/det intelligente hjem/den intelligente bolig er ved at vinde indpas som overbegreb for intelligente installationer i boligen, når det gælder at nå ud til den almindelige forbruger Det digitale hjem/den digitale bolig Disse begreber er i høj grad synonyme med det intelligente hus/det intelligente hjem/den intelligente bolig og forekommer også hyppigt, men har med digital mere fokus på den IT-teknologi, som 10 Sørensen, Joan Brolund. (2005). La Domotique - Vidensbearbejdning i et afsætningsperspektiv på området for intelligente installationer i boligen. København: CBS., s Se f.eks. og -control.dk 12 Se f.eks. og 15

17 installationerne er baseret på. Elsparefonden anvender i den tidligere omtalte kampagne ud over det intelligente hjem også det digitale hjem, 13 hvilket beviser denne synonymi Bygningsautomatik/bygningsautomation Hvor de foregående begreber kan siges at dække over betydningen hjem med intelligente installationer, dækker bygningsautomatik/bygningsautomation, som ud fra en Google-søgning tydeligvis er meget anvendt, over de funktioner, som gør et hjem automatisk (og dermed intelligent). Begrebet bærer et teknisk præg, hvilket bl.a. ses ved, at det nævnes i forbindelse med uddannelsen til el-installatør, hvor det er muligt at vælge bygningsautomatik som speciale. Desuden er det ikke muligt at fremfinde hjemmesider på internettet, hvor bygningsautomatik/bygningsautomation omtales i samme kontekst som f.eks. det intelligente hjem. Dette kunne være en indikator for, at der er en tydelig skelnen mellem disse to grupper af begreber, hvor bygningsautomatik som nævnt har et teknisk præg og især bruges blandt eksperter inden for området, mens det intelligente hjem i højere grad henvender sig til den almindelige forbruger, da det ved denne betegnelse er forbrugerens hjem, der er fokus på Intelligente Bygningsinstallationer (IBI) Til forskel fra de tre førnævnte begreber, som dækker over enten et hjems samlede intelligente installationer eller selve det at gøre en bolig automatisk, refererer IBI til hver enkelt installation. Dette begreb er ligeledes hyppigt anvendt og bruges i forbindelse med både intelligente installationer i private hjem og i erhvervsbygninger. Faktisk var det dette begreb, som først blev fastsat som overbegreb for intelligente installationer i boligen, da man stadig kun talte om intelligente installationer i erhvervsbygninger, og som nævnt i introduktionen i dette speciale blev begrebet i 1997 officielt nedfældet i forbindelse med en lovbekendtgørelse inden for elektrikeruddannelsen, hvor Intelligente Bygningsinstallationer blev

18 indført som fag. 14 Dette faktum har været med til at give IBI et teknisk præg, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved en Google-søgning på begrebet. Her består de fremkomne hjemmesider oftest af tekniske beskrivelser, som henvender sig til eksperter inden for området og ikke firmaer, som ønsker at nå ud til den gennemsnitlige dansker og udbrede kendskabet blandt potentielle kunder. På nogle hjemmesider bruges IBI og det intelligente hus/det intelligente hjem/den intelligente bolig i flæng, 15 hvilket er med til at påvise den danske termforvirring inden for området, som også gjorde sig gældende, da Joan Brolund Sørensen skrev sit speciale. Det skal i øvrigt tilføjes, at Joan Brolund Sørensen gjorde rede for det intelligente hus/det intelligente hjem/den intelligente bolig og Intelligente Bygningsinstallationer under ét, men da jeg ser disse to begreber som havende to forskellige stilistiske præg, mener jeg ikke, at de kan kategoriseres sammen Smart Home Teknologi/Technology (SHT) Ud fra en Google-søgning er det tydeligt, at anvendelsen af dette begreb begrænser sig til området for boliger til ældre og handicappede, hvilket også var tilfældet, da Joan Brolund Sørensen skrev sit speciale. Joan Brolund Sørensen så det som en mulighed, at begrebet kunne slå igennem som en standardbetegnelse for intelligens i hjemmet pga. dets engelske oprindelse, og at området i høj grad præges af udviklingen i USA. 16 Men de få hits på Google og det faktum, at disse i mange tilfælde refererer til tekster af ældre dato (tekster, som går helt op til ti år tilbage), kunne tyde på, at dette ikke er sket. Smart Home Teknologi/Technology anvendes kun i få tilfælde, og her er det selve funktionerne, der hører under begrebet, som er i fokus, hvorimod eksempelvis det intelligente hus/det Intelligente hjem/den intelligente bolig snarere dækker over det faktum, at en bolig har et styresystem installeret 14 Oplyst af Hans Fossum, Uddannelseskonsulent i EVU (el- og vvs-branchens uddannelsessekretariat for TEKNIQ Installatørernes Organisation, Dansk El-Forbund og Blik- & Rørarbejderforbundet) 15 Se f.eks. 16 Sørensen, Joan Brolund. (2005). La Domotique - Vidensbearbejdning i et afsætningsperspektiv på området for intelligente installationer i boligen. København: CBS., s

19 og dermed er intelligent. På trods af dette anbefaler Villy Falk, tidligere seniorfagleder i COWI A/S, stadig at anvende Smart Home Teknologi som et af to overbegreber, hvor Smart Home Teknologi er der, hvor vi bor, og IBI der, hvor vi arbejder. 3.2 Spanien I Spanien forholder det sig noget anderledes i og med, at der ligesom på fransk findes ét foretrukkent begreb for intelligente installationer i boligen, nemlig domótica. I Spanien er dette begreb klart det hyppigst forekomne, hvilket tydeligt fremgår i nedenstående oversigt over, hvor mange hits der findes ved en søgning på hvert af de spanske begreber: 17 Sider på spansk Sider fra Spanien domótica inmótica hogar digital casa digital vivienda digital casa inteligente vivienda inteligente hogar inteligente gestión técnica de edificios y viviendas D omótica Domótica defineres som de systemer, som tilsammen gør det muligt at automatisere en bolig. Med over en million hits på Google er domótica uden tvivl det mest anvendte begreb for intelligente installationer i boligen i den spanske terminologi, og det har siden man i Spanien begyndte at interessere sig for intelligente installationer været det gængse begreb inden for området. Ordet er dannet af det latinske domus (som betyder hus) og det græske tica (en forkortelse for automática, som betyder selvfungerende), så ordet beskriver meget godt, hvad der ligger bag selve begrebet. 17 Jeg har valgt at foretage søgninger på netop disse termer, da det er de termer, jeg oftest er stødt på i mine søgninger på området for intelligente installationer i boligen. Det skal derudover bemærkes, at antallet af hits kan variere en smule alt efter, hvilken computer man foretager Google-søgningerne på. 18

20 Ifølge CEDOM refererer domótica til intelligente installationer i private hjem, men der findes adskillige eksempler på, at begrebet bruges i forbindelse med både installationer i private hjem og i kontorbygninger, hoteller etc., så CEDOMs definition kan ikke siges at holde et hundrede procent Inmótica Dette udbredte begreb anvendes, når man taler om intelligente installationer i erhvervsbygninger som kontorer, hoteller og fabrikker 18 og bruges kun i samme nhæng med disse. Det vil sige, at begrebet begrænser sig til et bestemt område og ikke kan bruges om intelligente installationer i private hjem på samme måde som domótica bruges om både intelligente installationer i private hjem og erhvervsbygninger Hogar digital/casa digital/vivienda digital Med begrebet hogar digital og dets ovenstående synonymer går man på spansk fra begrebet domótica, som er selve de systemer, som gør det muligt at automatisere en bolig eller en erhvervsbygning, ned og kigger på selve hjemmet og de funktioner, som intelligente installationer indebærer. Dvs. det handler om de funktioner, som gør, at et hjem kan benævnes som digitalt/intelligent. På dette niveau er digital hyppigt brugt, men ligesom på dansk er der også her megen fokus på teknologien bag funktionerne, og det bruges mest på hjemmesider, som omhandler eksempelvis forskning inden for området og ikke på sider, hvor man forsøger at markedsføre produkter inden for domótica. Selvom især hogar digital ifølge den spanske domótica-internetportal, Proyectos Domótica, er ved at vinde indpas i den spanske terminologi, er det stadig Domótica, som indtager førstepladsen, da denne betegnelse er mest kendt og brugt blandt forbrugerne domotica.php?hogar-digital=5 19

REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER. 1. Glosestorm. Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad!

REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER. 1. Glosestorm. Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad! REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER Glosestorm Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad! HABLAR (at tale): COMPRAR (at købe): TOMAR (at tage): COCINAR (at lave mad): LAVAR (at vaske): Se hvad din nabo

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2011-2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Spansk

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Garanti for kvalitet og pålidelighed

Garanti for kvalitet og pålidelighed Garanti for kvalitet og pålidelighed Mange års erfaring B. Schrøder i Holsted er i dag en moderne virksomhed med en lang historie. Firmaet blev oprindeligt grundlagt i 1923 af Frederik Schrøder og senere

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for kursister på e-learning

Eksaminationsgrundlag for kursister på e-learning Eksaminationsgrundlag for kursister på e-learning Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau E-learning Eksaminator VUC

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse (Stine & Ann) 1. Indledning (Stine & Ann)...7 2. Præsentation af ambassaderne (Stine)... 14

Indholdsfortegnelse (Stine & Ann) 1. Indledning (Stine & Ann)...7 2. Præsentation af ambassaderne (Stine)... 14 1 Indholdsfortegnelse Resumen en español (Stine & Ann)...5 1. Indledning (Stine & Ann)...7 1.1 Formål...8 1.2 Afgrænsning...9 1.3 Teori, metode og opbygning...10 1.4 Praktiske bemærkninger...13 2. Præsentation

Læs mere

Google. Bliv mestersurfer! Version: August 2012

Google. Bliv mestersurfer! Version: August 2012 Google Bliv mestersurfer! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Denne manual...4 Google-konto?...4 Google.dk - forsiden...4 Nettet...5 Billeder...5 Google Maps...5 Google Oversæt...5 Blogs...5 Indeks...5

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold august 2009-juni 2012 ZBC, Vordingborg Afd. Hhx Spansk

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Corporate Social Responsibility - En komparativ analyse af danske og spanske hotellers online CSR- kommunikation

Corporate Social Responsibility - En komparativ analyse af danske og spanske hotellers online CSR- kommunikation Corporate Social Responsibility - En komparativ analyse af danske og spanske hotellers online CSR- kommunikation Speciale Forfattere: Maria Pabst Andersen (286233) og Marie Nonboe Kristensen (286095) Aflevering:

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Anne Lise Laursen Spansk Institut

Anne Lise Laursen Spansk Institut 1. Begrebssystemer Anne Lise Laursen Spansk Institut Et begrebssystem er en oversigt over et fagområdes begreber. Oversigten viser de enkelte begrebers indbyrdes forhold, dvs. forholdet mellem over- og

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Spansk niveau A Ib Steffen

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Romansk Hus. Lektion 1

Romansk Hus. Lektion 1 Dette er et eksempel på en lektion af kurset: Spansk Fjernundervisning Niveau 1 fra Romansk Hus. Gå til vores hjemmeside for at læse mere om kurset eller for at se vores andre kurser. 1 NY GRAMMATIK: UDTALEREGLER,

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Arbejdsrum i LærerIntra

Arbejdsrum i LærerIntra Arbejdsrum i LærerIntra En stærk mulighed Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i LærerIntra...4 Opret...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i ElevIntra...6

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

LK IHC Bolig - til dine kunder. Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer.

LK IHC Bolig - til dine kunder. Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer. LK IHC Bolig - til dine kunder Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer. LK IHC på en helt ny måde Med LK IHC Bolig har vi hos Lauritz Knudsen givet det kendte og populære

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

HUSK AT SKRIVE DIT CV EFTER DEN STILLING DU SØGER

HUSK AT SKRIVE DIT CV EFTER DEN STILLING DU SØGER Et CV er en beskrivelse af din uddannelses- og erhvervserfaring samt kompetence Et CV er personligt Der er ikke nødvendigvis et klart svar på hvad DET RIGTIGE CV er. HUSK AT SKRIVE DIT CV EFTER DEN STILLING

Læs mere

Din profil og dine fordele

Din profil og dine fordele Din profil og dine fordele Det en fordel, at du har gode faglige forudsætninger, interesse og modenhed til at gennemføre en elektrikeruddannelse og en gymnasial uddannelse på næsten samme tid. Til gengæld

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Spansk niveau A Marie Louise Gustafsson fhspa32-12

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE Skrevet af: Mads Marius Credits går til: Christina Pontoppidan for informationerne fra sin bog Gør Teksten Klar 1 Indholdsfortegnelse Inden du skriver... s. 3 Første møde

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 5. oktober 2011 Sagsnr: 2010-027129 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

El-nyhedsbrev juni 2014

El-nyhedsbrev juni 2014 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat El-nyhedsbrev juni 2014 Velkommen til EVU s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for inkclub AB sendt på TV 2 Per Rasmussen har ved mail af

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb Databaser Undervisningsgangen har til formål, at give de studerende en forståelse for, hvad databaser er og hvad de kan bidrage med. Dette gøres ved at afprøve simple databaser i Word og på nettet. På

Læs mere

EVENT MARKETING PRODUCTION

EVENT MARKETING PRODUCTION dk EVENT MARKETING PRODUCTION EMP Det er vores dybeste forpligtelse, og vores løfte, at vi i samarbejde med vores partnere, vil opnå de resultater, vi har i sinde at realisere. Denne målsætning udgør fundamentet

Læs mere