Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave?"

Transkript

1 Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave? Fredag den 15. november 2013 kl

2 Det er svært at spå Program især om fremtiden (Storm P) Fremtiden byder på automatisering af laboratorier, etablering og bygning af supersygehuse, udelagte patientforløb og brug af Point of Care Teknologi, hvor andre faggrupper overtager analysearbejdet. Og hvilke opgaver er så tilbage til dig?... og ønsker du at beskæftige dig med det? Nogle beskriver bioanalytikerprofessionen som en uddødende race skal vi acceptere det? Hvad er det du kan, som fremtidens sundhedsvæsen har brug for, og som du gerne vil bruge dine kræfter på? Hvordan får du dine kompetencer synliggjort og bragt i spil i de arbejdsområder,som du brænder for? Konferencen sætter tanker i gang om dit fremtidige arbejdsfelt og giver ideer til, hvordan du selv kan få indflydelse på dit fremtidige arbejde. På dagen bliver du provokeret og inspireret og får mulighed for at bidrage med dine ideer og tanker. Målgruppe Alle bioanalytikere, uanset om du arbejder på sygehuslaboratorium, i rutinen, som forsker, i det private, hos praktiserende læge eller om du er underviser eller ledende bioanalytiker. Desuden er der afsat 20 pladser til bachelorprojektstuderende (modul 14 studerende) på landets bioanalytikeruddannelser Velkomst ved Susanne Markussen, Uddannelsesleder Bioanalytikeruddannelsen VIA University College Udvikling i laboratoriet, automatisering, telemedicin og andre opgaver v/ Professor i klinisk biokemi, ovelæge, dr. med. Ivan Brandslund Tendensen i sundhedsvæsnet peger mod stigende analyserepertoire, stigende analysetal og stigende krav til svartider. Visionen for laboratorierne i Kolding og Vejle er, at et prøverør ikke berøres af menneskehånd efter prøvetagning hos patienten og til prøven forbrændes. Resultatet på personalesiden vil dels være et faldende behov for personale, men giver også et stigende behov for kompetencer indenfor teknologi, IT og software sammenkoblinger og maksimal udnyttelse heraf i produktionen. I den situation er det vigtigt, at bioanalytikerprofessionen tilpasser sig de nye opgaver og behov, dels ved at indstille sig på andre arbejdsfelter, men også ved at erhverve nye kompetencer. Det væsentlige er, at den enkelte bioanalytiker er parat til at omstille sig og gå derhen, hvor mulighederne befinder sig og løbende vurdere egne kompetencer og mangler heri mhp. opdatering. Jeg vil give eksempler på, hvor bioanalytikere i mit område har påtaget sig og fået opgaver de ikke havde tidligere. 2 Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

3 Hvilke barrierer, udfordringer og muligheder er der for bioanalytikeren, som gerne vil forske? v/ cand.scient.san og bioanalytiker Mette Tranberg Nielsen Præsentationen vil tage udgangspunkt i mine personlige oplevelser i forhold til hvilke barrierer, udfordringer og muligheder der kan forekomme, når man som bioanalytiker gerne vil forske. Endvidere vil præsentationen indeholde en diskussion af, hvilke fremtidige udfordringer fagprofessionen står overfor set ud fra et forskningsmæssigt perspektiv Kaffepause og udstilling Kompetenceudvikling v/ Tidligere ledende bioanalytiker Bodil Graugaard Betydningen af at sikre bioanalytikernes kontinuerlige kompetenceudvikling er større end nogensinde. Vi skal tænke mere i rådgivningsaspektet og kunne tolke de svar, som apparaturerne giver os. Bioanalytikerne skal altså kunne hjælpe og arbejde godt sammen med de kliniske brugere. Et godt kompetencekoncept kan hjælpe os på vej Udviklingen i det kommunale sundhedsvæsen nye roller for bioanalytikere v/ Seniorprojektleder & Professor, KORA, Jakob Kjellberg Det nære sundhedsvæsen er i fokus, og af mange aktører udset til at sikre alt fra kvalitet, sammenhæng og billigere patient forløb. Men hvad er de økonomiske rammer for det nære sundhedsvæsen, hvad kan det løse, og hvordan bliver bioanalytikernes rolle? Frokost og udstilling Workshop 1 (vælges ved tilmelding) Kaffe og udstilling Workshop 2 (vælges ved tilmelding) Afrunding og opsamling, hvad nu?

4 Workshops 1 Lederdiskussionsforum: opgaveglidning/-overdragelse, videndeling og kompetenceudvikling Er vi proaktive nok mht. opgaveglidning og opgaveoverdragelse? Ønsker vi opgaveoverdragelse? Er det nødvendigt med opgaveoverdragelse? Hvordan stimulerer og engagerer vi til efter-videreuddannelse? Barrierer og muligheder ift. ressourcer (økonomi/ arbejdskraft) og rekruttering. Hvilket udbytte får afdelingen af kompetenceudvikling? Hvorledes videndeler vi (efterfølgende)? Ledende bioanalytiker 2 Forskning i bioanalytikerprofessionen: Muligheder og udfordringer Mød op på workshoppen og vær med i diskussionen om forskning i bioanalytikerprofessionen. Vi vil prøve at komme omkring følgende spørgsmål: Kan man forske i bioanalytikerprofessionen? Hvilke muligheder har man som bioanalytiker for at forske? Hvordan kommer man i gang med forskningen? Hvilke barrierer kan man støde ind i, og hvordan tackler man dem på professionel vis? Majbritt Frost, Cand. Scient. San og Bioanalytiker 3 Udviklingen i det kommunale sundhedsvæsen nye roller for bioanalytikere Med udgangspunkt i Jakob Kjellbergs oplæg drøftes hvilke roller bioanalytikere kan have i det kommunale sundhedsvæsen. Hvorledes udnyttes bioanalytikerens kompetencer indenfor kvalitetssikring i det kommunale sundhedsvæsen til gavn for patienten? Hvordan synliggøres bioanalytikerprofessions kompetencer, så de bliver attraktive for politikere og rekrutterende personale. Jakob Kjellberg Seniorprojektleder & Professor, KORA 4 Sammenhængende patientforløb Bioanalytikerens rolle når patientens udskrives. Akkreditering, datafangst og medicingennemgang hos den praktiserende læge. Bioanalytikeren som tovholder kan hindre, at der tages unødige prøver og giver mulighed for at blodprøver kan sammenholdes med den aktuelle medicin. Monica S. Rottbøll, Bioanalytiker Mobile bioanalytikere/mobile sundhedshuse. Fremtiden på de nye supersygehuse betyder færre indlagte patienter hvordan kommer bioanalytikeren til den udelagte patient? Kan et mobilt sundhedshus være løsningen? Prøvetagning, diagnostik, opfølgning og hjælp til brugen af hjemmeudstyr. Kontakt med kronikere, multisyge og andre grupper med særlige behov. Et mobilt sundhedshus vil også kunne bruges til forebyggende indsats, for eksempel screening af ansatte på en arbejdsplads osv. Mette Thomsen Regionsformand DBIO, Marianne Simonsen, afdelingsbioanalytiker 5 Bioanalytikere som artikelforfattere, ph.d. studerende og forskere I dag er det ganske få bioanalytikere, som fortsætter deres karriereforløb som forskere og videreuddanner sig gennem kandidat studier og ph.d. forløb. Der er dog en del bioanalytikere, som er beskæftiget med forskning og som er ansat som forskningsbioanalytikere. Deres kompetencer og arbejdsind- 4 Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

5 sats er højt værdsat. Man kan ofte læse formuleringer i stil med nedenstående under acknowledgement, på sidste side i videnskabelige artikler: The excellent technical assistance by D. Ygtig Bioanalytiker is deeply appreciated by the authors. Dygtige bioanalytikerstuderende efterspørger i stigende grad muligheden for selvstændigt at deltage i forskningsprojekter på et niveau, som giver dem indflydelse og medforfatterskab på videnskabelige artikler. Denne workshop vil lægge op til en drøftelse af, hvilke muligheder færdiguddannede bioanalytikere og bioanalytikerstuderende har for at bedrive forskning indenfor det laboratoriemedicinske område og tværprofessionelt. Malene Munk Jørgensen, lektor, cand.scient., Ph.d. 6 Uddannelsesworkshop Tidligere var bioanalytikeruddannelsen en specialiseret mesterlære uddannelse, hvor man som færdigudlært ofte kunne indtræde direkte i laboratoriets drift. I dag har vi en generalistuddannelse, der skal give en basis for videre læring og specialisering. Det rejser spørgsmålet om, hvad grunduddannelsen skal indeholde og hvilke kompetencer, der er nødvendige. Der er behov for specialisering og efteruddannelse, hvis vi skal kunne udvikle bioanalytikerfaget og udvide vores virkefelt. Hvordan specialiseres og kvalificeres bioanalytikerne til nye opgaver? Kan man gå på kursus og blive specialiseret eller kan man gå på kursus og få højnet basisviden? Kompetencegivende efteruddannelse hvorfor? Kan vi konkurrere med andre faggrupper, hvis vi som bioanalytikere ikke har papir på vores kompetencer? Anne Sofie Landbo, faglig pædagogisk leder, lektor, cand. scient. Marianne Schou Martiny, bioanalytikerunderviser 7 Uddannelse til diagnostiske samarbejdspartnere Flere og flere bioanalytikere arbejder som diagnostiske samarbejdspartnere. De indgår i sundhedsprofessionelle teams, der arbejder mod at nå det rigtige resultat fra første skridt uden at skulle gå tilbage og korrigere. Diagnostiske samarbejdspartnere vejleder andre faggrupper og patienter om præanalyse, analyse og postanalyse på kliniske afdelinger, i akutmodtagelser og i primærsektoren. De rådgiver fx læger, når der skal bestilles analyser, så der ikke bestilles for mange, for få eller forkerte. De bidrager med deres viden, når analyseresultater skal tolkes, så patienten får den hurtigste og bedste diagnose. Danske Bioanalytikeres vision for professionens fremtid er, at flere bioanalytikere i endnu højere grad ser sig selv som diagnostiske samarbejdspartnere og bidrager med deres faglighed i dialogen med andre sundhedsprofessionelle, patienter og beslutningstagere til gavn for patienterne og samfundsøkonomien. Derfor har en ekspertgruppe i Danske Bioanalytikere i løbet af 2013 arbejdet med at formulere en diagnostisk samarbejdspartner uddannelse. På workshoppen præsenterer en repræsentant for ekspertgruppen et forslag til uddannelsen, som skal ruste bioanalytikere til at tage springet ind i rollen som diagnostisk samarbejdspartner. Workshoppens deltagere bydes op til drøftelse af uddannelsens mål, samt hvilken viden og hvilke kompetencer diagnostiske samarbejdspartnere har behov for at træne i en uddannelse. Danske Bioanalytikere

6 Praktiske oplysninger Konferencested VIA University College (Campus Aarhus N) Hedeager Aarhus N Tidspunkt Fredag den 15. november 2013 Kl Pris 700,- kr. ekskl. moms. Bachelorstuderende dog 200,- kr. ekskl. moms Tilmelding Sker online her eller på senest den 11. oktober Tilmelding er bindende efter fristens udløb. Tilmeldinger registreres i den rækkefølge, de modtages. Faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Vi forbeholder os ret til at aflyse konferencen ved for få tilmeldinger. Konferencesekretariatet VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling Susanne Kaae, tlf Konferencearrangører Birte Bunch Larsen, lektor, cand.scient. og Lone Krause-Jensen, lektor, cand.scient. MHH, VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Aarhus Udstillere og sponsorer Siemens Healthcare Diagnostics ApS VWR Bie & Berntsen POLYGEN Danmark ApS DANDIAG A/S HemoCue Danmark You Do Bio AH diagnostics Triolab A/S Agilent Technologies Denmark A/S Alere TriChem ApS

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse Danske Bioanalytikere Efteruddannelse 2015 15 Danske Bioanalytikere efteruddannelse Danske Bioanalytikeres faglige udvalg planlægger i samarbejde med de faglige udviklingsgrupper indholdet i efteruddannelsesprogrammet.

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Bioanalytikeres Kernefaglighed og Professionsidentitet

Bioanalytikeres Kernefaglighed og Professionsidentitet Bioanalytikeres Kernefaglighed og Professionsidentitet 2 Ansvarlig: Danske Bioanalytikeres hovedbestyrelse Bioanalytikere, der har deltaget i projektgruppen: Anne-Marie Vestergaard, Bente Olesen, Holger

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Sidemand på arbejdspladsen Hvordan er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Trives du og dine kolleger? Kunne der af og til være brug for lidt ekstra opmærksomhed og diskussion af, hvordan vilkårene tackles?

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner 11/11 Fra sure kællinger til velkomne rådgivere - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner Hvor skal vi hen? Læs dbios formænds visioner De svære at stikke

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE HUSK LÆGEDAGE 2014 MANDAG 10. FREDAG 14. NOVEMBER 120 kurser på fem dage vælg selv antallet af dage Husk

Læs mere

Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt

Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt Danske Bioanalytikere 4. januar 2008 01 08 Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt kolofon indhold 2 dbio nr.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst Innovationsstrategi skal skabe job og vækst - Ministeriet for Forskning, Innovation og... http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/innovationsstrategi-skal-skabe-job-og-... Side 1 af 2 06-03-2012

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt 5. september 2011 I Nr: 13 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Ubrugt HRpotentiale i nye medier FOKUS: Sociale medier er et område i vækst ude i virksomhederne. Samtidig

Læs mere

Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder

Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder progress Practice Strategy Relationships CERTIFICATION structure Personale ledelse Public Affairs Projekt ledelse MEDICO- OG Viden- og innovationsledelse Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

og få MERE TID til patienter

og få MERE TID til patienter STYRK ALMEN PRAKSIS og få MERE TID til patienter Direkte dialog med laboratoriet Kronikeropfølgning: Styr på AK-patienter Vi har rykket os rigtigt meget med Datafangst Akkreditering: Kvalitet i alle kroge

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til?

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel Nyborg Strand Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Og lands- og kommunalpolitikere,

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere