ALcontrol AB. ALcontrols mission. ALcontrols vision. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALcontrol AB. ALcontrols mission. ALcontrols vision. 2 www.alcontrol.dk"

Transkript

1 ANALYSEKATALOG

2 OM VIRKSOMHEDEN ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analyseevirksomheder, som også har højtkvalificerede laboratorier i England og Holland og salgskontorer i store dele af det øvrige Europa. ALcontrol-koncernen omsætter for mere end 130 mio. euro og har over 1300 ansatte, heraf ca. 270 i Norden. ALcontrols mission Vi tilstræber at blive førende på markedet for miljø- og levnedsmiddelanalyser, som beskytter offentlighedens sundhed. Ved hjælp af avancerede analyser og produktionsprocesser og med det bedst tænkelige personale vil vi sætte en ny standard for serviceniveauet i vores branche. På denne måde vil vi belønne personer, som investerer penge, tid og tillid i vores virksomhed. ALcontrols vision Vores vision er at sætte en ny standard inden for laboratoriebranchen med hensyn til professionalisme, engagement, service og kundepleje. Vi vil forvandle markeder som følge af vores måde at optræde på, og vi vil ekspandere i Europa, så vi fordobler vores størrelse inden Dette indebærer, at: Det skal være let for kunden at gøre forretninger med os. Vores kunder får resultater, man kan stole på, til det lovede tidspunkt. Vi er et ansvarligt akkrediteret laboratorium. Vi arbejder med løbende forbedringer. Vi leverer et standardiseret tilbud, som er tilpasset markedet. Vi har en fleksibel organisation, som hurtigt tilpasser sig skiftende krav i vores omgivelser Vi er en servicevirksomhed, som bidrager til at forbedre vores miljø og sikre vores sundhed. Gennem en effektiv formidling af resultater kan vi give dig som kunde et grundlag for i tryghed at kunne arbejde videre inden for dine kerneområder, forbedre miljøet og udvikle din virksomhed. Med vores levnedsmiddelanalyser styrker vi din position, så du trygt kan levere dine produkter med vished for kvaliteten og forbrugernes sundhed. Gennem vores konsulenter og prøveudtagere kan du også få hjælp til at tage prøver og få adgang til høj kompetence inden for vore kerneområder. Med os som partner vil du kunne sove godt om natten og kunne fokusere på at udvikle din virksomhed. Mikael Kemi VD, ALcontrol AB 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold ALcontrol ALcontrol AB Vision og forretningsmodel... 2 ALcontrols forretningsområder... 4 Kontakt ALcontrol... Ecoscope... 6 Kvalitets- og miljøarbejde, prøveudtagning, transporter, bestilling... 7 Filtrering, homogenisering, prøvetyper... 8 Definition af prøvetyper... 9 Levnedsmidler Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Mistanke om madforgiftning Bestemmelse af næringsværdi Kemiske analyser af levnedsmidler Analyser i forbindelse med organiske forureninger af levnedsmidler Rengøringskontrol Mikrobiologiske analyser i fæces Basistilbud for analyser i levnedsmidler, mikrobiologi Basistilbud for analyser i levnedsmidler, levnedsmiddelkemi Generelle oplysninger om levnedsmiddelanalyser Faste stoffer Organiske miljøanalyser, hologenerede aromatiske forbindelser Affald og genindvinding Luft Analysepakke for røggas Analyse matrice levnedsmidler Analyse matrice faste stoffer Analyse matrice luft Indeks Salgsbetingelser

4 ALCONTROLS FORRETNINGSOMRÅDER ALcontrol tilbyder et bredt udvalg af serviceydelser Analyser Analyser Levnedsmidler Luft ALcontrol tilbyder et bredt sortiment af godkendte mikrobiologiske analyser som patogene bakterier, indikatorbakterier, som afslører svigt i håndtering eller opbevaring af levnedsmidler. Vi har mangeårig erfaring inden for levnedsmiddelområdet og kan hjælpe med såvel analyser som vurdering af resultaterne. ALcontrol har et produkttilbud, som er tilpasset gældende bestemmelser om f.eks. mærkning og præsentation af levnedsmidler, anvendelsen af symboler, kosttilskud samt næringsværdideklarationer. ALcontrol tilbyder analyser i forbindelse med kontrol af udslip til luft. F.eks. er vi de eneste i Sverige, som er certificeret til at analysere dioxiner i luftforureninger. Vi er også certificeret til at foretage analyser af PAH og PCDD/PCDF. Vi har mange års erfaring i kontrol af udslip og følger den europæiske standard SS-EN Læs mere om vores analyser af luft på side 33. Læs mere om vores levnedsmiddelanalyser på side 10. Analyser Faste materialer ALcontrol tilbyder et stort udvalg af analyser af jord-, slam- og bundsedimentprøver. Vi analyserer også andre faste materialer såsom byggematerialer og affald. Inden for denne prøvekategori er det ofte vigtigt med hurtige analyseesvar. Vi tilbyder derfor ekspresanalyser i forbindelse med de fleste af de hyppigst anvendte analyseepakker. Læs mere om vores analyser af faste materialer på side

5 KONTAKT OS ALcontrol Nordic Operations ALcontrol AB Linköping Besøgsadresse: Postadresse: Olaus Magnus väg 27 Box 1083 SE LINKÖPING SE LINKÖPING Telefon: Miljø Levnedsmidler Fax: ALcontrol AB Malmö Besøgs- og postadresse: Höjdrodergatan 32 SE MALMÖ Telefon: Fax: Salgskontakt i Danmark Bent Mikkelsen, salgschef levnedsmidler Telefon: Heino Lund, salg levnedsmidler Telefon: Paul Reimer, Salgchef miljø Telefon: Carsten Skov, Salg miljø Telefon: ALcontrols transportløsning Eftersom kølekæde og transporttid er meget vigtige for, at slutresultatet af hver enkelt prøve bliver korrekt, lægger ALcontrol AB stor vægt på, at logistikken er så optimal som muligt. Vores logistikafdeling arbejder kontinuerligt og i nært samarbejde med vores transportører på at virkeliggøre de ønskemål, som gennem vores markedsføringsorganisation indkommer til os fra vores kunder. ALcontrol opsamler med egne biler prøver hver dag i Jylland og på Fyn og Sjælland. Transporterne foregår ved max 2 o C og dokumenteres ved via loggere. Herudover er det muligt at sende prøver pr. post, som ankommer til laboratoriet næste morgen kl Desuden tilbyder ALcontrol afhentning hos kunden efter nærmere aftale. Se aktuelle oplysninger på adressen Karlstad København Malmö Linköping ALcontrols allerede veludviklede logistik i Danmark er et godt grundlag at bygge videre på. Langs med de indtegnede ruter kan der naturligvis hurtigt og enkelt etableres flere indleverings- eller opsamlingssteder. 5

6 @MIS OG løsningen, som giver dig analyseresultaterne er en internetbaseret tjeneste, så man hurtigt får adgang til analyseresultater hvor som helst og når som helst på døgnet. Du kan som bruger selv styre rapporteringen via med udgangspunkt i flere forskellige variabler, bl.a. nye resultater, overskredne grænseværdier samt afsluttede hjælper dig som kunde med følgende: Kontinuerlige foreløbige svar Individuel alarm og grænseværdier Grafisk information Statistiske beregninger Elektroniske analyserapporter Downloadning af data til f.eks. Excel, Interlab 1.0, 2.0 og 3.0 Ecoscope passiv prøveudtager gør arbejdet! Ecoscope er et kombineret prøveudtagningssystem for organiske emner og tung-metaller og giver mulighed for at: udføre prøveudtagning over længere tid udføre prøveudtagning på mange punkter samtidigt gennemføre undersøgelser hurtigt Ecoscope er lille, let og smidigt og kan derfor anbringes i såvel trange afløbssystemer som i søer og vandløb. Prøveudtageren er beregnet og indrettet til at ligge i vandet i længere tid med henblik på at opfange både kontinuerlige og tilfældige udslip. Prøveudtagningen kan finde sted i perioder fra enkelte dage op til flere uger afhængigt af indhold, niveauer og formål. Efter afsluttet prøveudtagning sendes Ecoscope til ALcontrol til analysee. Fordele med Ecoscope: Kræver ingen ydre energikilder Omkostningseffektivt Lille arbejdsindsats i marken Mulighed for samtidig prøveudtagning fra et stort antal prøvepunkter Anvendelsesområder: Kortlægning af et vandsystem Overvågning af et bestemt prøvepunkt Sporing af en forureningskilde 6

7 Kvalitets- og miljøarbejde, prøveudtagning, transporter, bestilling Kvalitets- og miljøarbejde ALcontrol AB er akkrediteret i henhold til SS-EN ISO/IEC Akkrediteringen betyder, at vores laboratorier følger den europæiske laboratoriestandard, er teknisk kompetente og har evnen til at generere teknisk gyldige resultater. Laboratorier, som opfylder kravene i denne standard, arbejder også i tæt overensstemmelse med ISO 9001 og ISO ALcontrol er et miljølaboratorium, der stræber efter at medvirke til skabelsen af et forbedret miljø og en langsigtet og bæredygtig samfundsudvikling. ALcontrol AB er derfor også certificeret i henhold til SS-EN ISO De områder, som for ALcontrols egen laboratorievirksomhed har den største miljømæssige betydning, vedrører kemikalier og miljøfarligt affald, forbruget af engangsmateriale samt prøve- og persontransporter. Inden for disse områder stræber vi efter at minimere vores forbrug af ressourcer og udslip i miljøet. Arbejdet med miljøforbedrende tiltag berører alle ansatte i virksomheden ISO/IEC Prøveudtagningsmateriale Vi leverer materiale, som er tilpasset til prøveudtagning og analysee. Prøveudtagningsflasker og prøveudtagningsdåser kan leveres med fortrykte etiketter, mærkede med prøveudtagningssted, prøvepakke (type analyser) og prøvetype. Du kan også vælge, hvilken mærkning din etiket skal have. ALcontrol tilbyder også mulighed for skemalægning af tilbagevendende bestillinger. Denne service indebærer, at ALcontrol udsender transportemballage og prøveudtagningsmateriale med etiketter ca. en uge før en planlagt prøveudtagning. Fordelene ved dette system er, at der ikke er brug for følgesedler, samt at du selv slipper for at lægge prøveudtagningsmateriale på lager måneder i forvejen. Når materialet ankommer, er det desuden en påmindelse om, at det er tid til prøveudtagning. De angivne beholdere og prøvevoluminer i dette katalog gælder ved bestilling af enkelte analyseepakker. Ved bestilling af flere analyseepakker bedes du anvende vores onlinetjeneste e-bestilling eller kontakte os for at få nærmere oplysninger. Transporter og transportemballage En vigtig faktor for at få et korrekt analyseresultat er, at prøven kommer frem i rette tid og med den korrekte temperatur. Kundetilpassede og omkostningseffektive logistikløsninger kræver kvalitetssikrede transportsystemer. ALcontrol har derfor udviklet et transportsystem, Q-bag og Q-mail, for at sikre kvaliteten og lette transporten af prøver. Alle tasker er mærkede og indgår i et retursystem. Alle transporter sker ved 2 C. Bestillingsvejledning Følgende oplysninger er obligatoriske ved bestilling: Ordregiver Hvis du allerede er kunde hos os, kan du med fordel angive kundenummer. Dette forbinder din bestilling med den korrekte prisaftale og andre generelle kundeoplysninger. Hvis du ikke tidligere har været kunde hos os, opgiver du alle kundeoplysninger på den aktuelle følgeseddel (findes på Alternativt kan du kontakte os, så opretter vi et kundenummer. Prøvetype Mange af vores analyseemetoder er valideret til bestemte prøvetyper. Alle metoder kan derfor ikke anvendes eller er ikke egnede til analysee af alle prøvetyper. Certificering af en metode er desuden forbundet til en prøvetype. Angiv derfor altid prøvetype for at sikre korrekt håndtering af din prøve. Bestillingskode - Bestillingskoden definerer den unikke serviceydelse, du ønsker, og er derfor obligatorisk. Kombinationen af bestillingskode og prototype er desuden det væsentligste udvalgskriterium ved valg af metode. I kataloget finder du bestillingskoden til højre i hver analyseepakke. 7

8 FILTRERING, HOMOGENISERING, RUBRIK Prøvetyper Filtrering Vandprøver behandles normalt uden forudgående filtrering, dvs. at hele indholdet i den indsendte prøve analyseres. Hvis der ønskes filtrering, angives dette i forbindelse med bestillingen. Laboratoriet forbeholder sig så ret til kun at analysere relevante parametre efter filtreringen. For eksempel er det ligefrem ikke formålstjenligt at filtrere en vandprøve, som skal analyseres for letflygtigt organisk materiale. Hvis du ønsker analysee af både filtreret og ufiltreret prøve, skal der indsendes 2 separate delprøver, hvor filtrering kun angives på den ene delprøve. Grundvand skal normalt filtreres i forbindelse med prøveudtagningen for at sikre, at prøvens sammensætning ikke påvirkes af eventuelle partikler, men afspejler vandets indhold af opløste stoffer. Eftersom dette er en forudsætning for god analyseekvalitet, filtrerer vi kun grundvand, hvis dette angives i forbindelse med bestillingen. For visse analysers vedkommende angives det i den anvendte standardmetode, at filtrering skal udføres inden analysee. Der kan i dette tilfælde være angivet et maksimalt tidsrum mellem prøveudtagning og filtrering. Hvis en prøve ikke indeholder partikler, udelades filtrering eventuelt, idet en sådan da ikke ændrer måleresultatet. Det fremgår af analyserapporten, om der er udført filtrering eller ej. Af praktiske grunde er det undertiden ikke muligt at filtrere prøven inden for det angivne maksimale tidsrum (dersom filtrering ikke sker i forbindelse med prøveudtagningen). I sådanne tilfælde fremgår det af analyserapporten, at prøven først er filtreret ved ankomsten til laboratoriet. Homogenisering Det er ofte nødvendigt at sønderdele faste materialer for at tilvejebringe homogene prøver. Selv vandprøver med højt partikelindhold kræver ofte en form for forbehandling. Mange analysemetoder kræver et ekstrakt af prøven ved analyseen. Det kan derfor være nødvendigt at fortage nogle forberedende skridt. Laboratoriet forbeholder sig ret til at vælge disse skridt, så der kan opnås en god analysekvalitet. Prøvetyper Ved bestilling skal der altid angives prøvetype. Dette er af afgørende betydning for metodevalget ved analysen. Dersom din prøvetype ikke findes blandt definitionerne nedenfor, eller hvis du er i tvivl, bedes du kontakte os. Hvilke analyser der er mulige i hvilke prøvetyper, fremgår af tabellen på side 37. Prøvetyper til faste materialer Prøvetyper til levnedsmidler Navn Affald Asfalt Fugemasse Olie Sediment* Slam Prøvetypeskod AVF ASF FOGM OLJA SEDI SLAM * Prøver af denne type varierer kraftigt afhængigt af bundforholdene og af, hvordan prøven er taget. Dette påvirker igen, hvordan forbehandlingen inden analysen skal udføres. Kontakt os derfor altid inden bestilling af sedimentanalyser. Navn Levnedsmidler, egenkontrol Levnedsmidler, offentlig kontrol Rengøringskontrol Faecesprøver Prøvetyper til luft Navn Røggasanalyser og omgivende luft Prøvetypeskod LIVS-E LIVS-O REN FAECES Prøvetypeskod RÖK 8

9 DEFINITION RUBRIK AV Prøvetyper Definition af prøvetyper Affald Prøve af materiale, der er bestemt til deponering. Asfalt Prøve af asfalt til PAH-analysee. Fugemasse Prøve af fugemasse til PCB-analysee. Olie Prøve af olie til PCB-analysee. Sediment Sediment fra bunden af søer og vandløb. Også sediment fra sivevandsdamme. Sedimenteret materiale fra olieudskillere, tanke af forskellig slags etc. indgår ikke i prøvetypen sediment. Slam Slam fra kommunale rensningsanlæg for spildevand fra både husholdninger og industri, hvis vand er tilkoblet det kommunale net. Slam fra industrielle rensningsprocesser med følgende undtagelser: slam fra f.eks. raffinaderiers rensningsanlæg (stærkt olieholdigt), hydroxidslam eller slam fra levnedsmiddelindustriers eventuelle rensningsanlæg (fedtholdigt). Levnedsmidler, egenkontrol Prøve af levnedsmidler, som udtages af virksomheden i henhold til egenkontrolprogrammet. Kan f.eks. være industri, restaurant eller butik. Levnedsmidler, offentlig kontrol Prøve af levnedsmidler, som udtages af en myndighed inden for rammerne af den offentlige kontrol. Rengøring Mikrobiologisk kontrol af f.eks. udstyr, bænke og vægge. Udføres af personale i den enkelte levnedsmiddelvirksomhed. Kontrollen udføres ved hjælp af kontaktplader eller svaber. Fækalier Afføringsprøver fra husdyr. Røggasanalyser og omgivende luft Prøver i gasform udtages ved hjælp af kundens eget udstyr sammen med udstyrsdele, som er forberedt af ALcontrol. For at sikre kvalitetskravene er det vigtigt, at ALcontrols laboratorium rengør prøveudtagningsudstyret, filteret og adsorbenten samt fastsætter egnede interne standarder før prøveudtagningen. 9

10 LEVNEDSMIDLER Levnedsmidler ALcontrol tilbyder et bredt sortiment af godkendte mikrobiologiske analyser af sygdomsfremkaldende bakterier og indikatorbakterier, som afslører svigt i håndtering eller opbevaring af levnedsmidler. ALcontrol har et produkttilbud, som er tilpasset gældende bestemmelser om f.eks. mærkning og præsentation af levnedsmidler, anvendelsen af symboler, kosttilskud samt næringsværdideklarationer. Til vores kunder hører virksomheder i levnedsmiddelbranchen, som vil sikre sig, at deres produkter holder en god kvalitet, og myndigheder, som undersøger levnedsmidler i forbindelse med den offentlige kontrol. Finder du ikke den analysee, du søger, bedes du kontakte kundeservice. 10 Spørgsmål? Vid frågor kontakta Kontaktoplysninger Kundservice til Vatten kundeservice på telefon findes på side

11 Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Ved bestilling af nedenstående pakkekode modtages en prøve med så mange enheder, som der angives i tabellen (n). Ønskes der en erklæring i henhold til 2073/2005, skal denne bestilles separat. I så fald skal prøveudtagningen bestå af (n) antal enheder. Erklæringen omfatter det samlede analyseresultat af de indgåede enheder, alle på samme rapport. Som alternativ kan laboratoriet samle salmonellaanalysen fra fem delprøver til en prøve (5x25 g). Kød og kødprodukter Hakket kød og maskinsepareret kød Aerobt kimtal 30 C E. coli Salmonella Henvisning till 2073/ & & Rapporteringsintervall (cfu/g) ,9*10ˆ Påvist i 10 g Antal enheder (n) Bestillingskode 5 LVM301 Hakket kød, alt. med poolet salmonella Aerobt kimtal 30 C E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x10 gram) 1.6 & & ,9*10ˆ Påvist i 50 g 5 LVM302 Tilberedt kød E. coli Salmonella (10 gram) 1.6 & 1.7 & Påvist i 10 g 5 LVM303 Tilberedt kød, alt. med poolet Salmonella E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x10 gram) 1.6 & 1.7 & Påvist i 50 g 5 LVM304 Hakket kød, Tilberedt kød og MSM Salmonella (10 gram) 1.6 & 1.7 Påvist i 10 g 5 LVM305 Kødprodukter fra fjerkræ Salmonella (25 gram) 1.5 & 1.9 Påvist i 25 g 5 LVM306 Kødprodukter der kan spises råt Salmonella (25 gram) 1.8 Påvist i 25 g 5 LVM306 Gelatine og kollagen Salmonella (25 gram) 1.10 Påvist i 25 g 5 LVM306 Slagtekroppe (boreprøve) alt. med Enterobacteriaceae Aerobt kimtal 30 C Enterobacteriaceae & *10ˆ 6 cfu/cm cfu/cm 2 5 LVM307 Slagtekroppe (boreprøve) alt. med E.coli Aerobt kimtal 30 C E.coli & *10ˆ 6 cfu/cm cfu/cm 2 5 LVM308 Slagtekroppe (svaberprøve) Salmonella & Påvist 5 LVM309 Slagtekroppe fra slagtekylling og kalkun Salmonella (25 gram) Påvist i 25 g 5 LVM306 Prøveudtagningsbeholder: En levnedsmiddeldåse (mindst 100 g) eller en forbrugerpakning pr. enhed, der skal analyseres. Forts. >>> En komplet oversigt over matricer findes på side 37 11

12 Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Fiskeriprodukter Skallede/uskallede kogte skaldyr E. coli Koagulase positive staphylococcer Salmonella Henvisning til 2073/ & Rapporteringsintervall (cfu/g) Påvist i 25 g Antal enheder (n) Bestillingskode 5 LVM310 Kogte skalddyr, alt,med poolet Salmonella E. coli Koagulase positive staphylococcer Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.16 & Påvist i 125 g 5 LVM311 Toskallede bløddyr m.fl. E. coli Holdbarhedskontrol LVM312 Toskallede bløddyr m.fl. Salmonella (25 gram) 1.17 Påvist i 25 g 5 LVM306 Fisk og fiskeprodukter Histamin Holdbarhedskontrol 1.25 &1.26 2,5 mg/kg 9 LVM313 Mejeri og ægprodukter Pasteuriseret mælk og andre mejeriprodukter Enterobacteriaceae Henvisning till 2073/ Rapporteringsintervall (cfu/g) cfu/ml Antal enheder (n) Bestillingskode 5 LVM314 Ost produceret af varmebehandlet mælk eller valle E. coli LVM315 Ost produceret af rå mælk Koagulase positive staphylococcer Ost produceret af varmebehandlet, men ikke pasteuriseret mælk Koagulase positive staphylococcer Bløde oste produceret af varmebehandlet, men ikke pasteuriseret mælk, samt tilvirket af pasteuriseret mælk Koagulase positive staphylococcer Ost, smør og fløde producereret af ubehandlet eller varmebehandlet, men ikke pasteuriseret mælk Salmonella (25 gram) Smør og fløde produceret af ikke pasteuriseret mælk E. coli Mælk og vallepulver Enterobacteriaceae Koagulase positive staphylococcer Salmonella Mælkepulver og vallepulver alt med poolet Salmonella Enterobacteriaceae Koagulase positive staphylococcer Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) *Ved forekomst af koagulase positive stahpylococcer skal der foretages en analysee for staphulococenterotoxin STFTOX Modermælk og diæt produkter for medicinsk formål Salmonella (25 gram) & & ˆ Påvist i 25 g Påvist i 25 g Påvist i 125 g 5 LVM316 5 LVM317 5 LVM318 5 LVM306 5 LVM319 5 LVM320 5 LVM Påvist i 25 g 5 STFTOX (L) 1.22 Påvist i 25 g 30 LVM Spørgsmål? Vid frågor kontakta Kontaktoplysninger Kundservice til Vatten kundeservice på telefon findes på side

13 Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Mejeri og ægprodukter Henvisning till 2073/2005 Rapporteringsintervall (cfu/g) Antal enheder (n) Bestillingskode Is og frosne mælkebaserede desserter Enterobacteriaceae Salmonella Påvist i 25 g 5 LVM323 Is og frosne mejeribaserade desserter, alt med poolet Salmonella. Enterobacteriaceae, Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.13 & Påvist i 125 g 5 LVM324 Hygiejnekontrol af ægprodukter Enterobacteriaceae Salmonella Påvist i 25 g 5 LVM325 Hygiejnekontrol af ægprodukter med poolet salmonella Enterobacteriaceae, Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.15 & Påvist i 125 g 5 LVM326 Færdiglavet mad Henvisning till 2073/2005 Rapporteringsintervall (cfu/g) Antal enheder (n) Bestillingskode Spiseklare produkter for spødbørn/medicinske formål Listeria monocytogenes, kvalitativ analyse Holdbarhedskontrol 1.1 Påvist i 25 g 10 LVM327 Spiseklare levnedsmidler, øvrige end 1.1. (oven) Listeria monocytogenes, kvantitativ analyse Holdbarhedskontrol 1.2 a <100 5 LVM328 Spiseklare levnedsmidler, øvrige end 1.1. (oven) Listeria monocytogenes, kvalitativ analyse 1.2 b Påvist i 25 g 5 LVM329 Spiseklare levnedmidler med rå æg Salmonella (25 gram) 1.15 Påvist i 25 g 5 LVM306 Upasteuriseret frugt og grøntsagsjuice E. coli Salmonella 1.20 & Påvist i 25 g 5 LVM330 Upasteuriseret frugt og grøntsagsjuice med poolet Salmonella E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.20 & Påvist i 125 g 5 LVM331 Spiseklare opskåren frugt eller grøntsager E. coli Salmonella 1.19 & Påvist i 25 g 5 LVM332 Spiseklare opskåren frugt eller grøntsager med poolet Salmonella E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.19 & Påvist i 125 g 5 LVM333 Spiseklare spirer Salmonella (25 gram) 1.18 Påvist i 25 g 5 LVM306 Erklæring Bestillingskode Vi kommentere analyseresultaterne på baggrund af de mikrobiologiske kriterier EF 2073/2005, såfremt det ønskes. UTLÅT5 Tilfredsstillende, i orden med bemærkning eller utilfredsstillende. Alle Rapporteringsintervaler i ovenstående pakke er afpasset efter de grænseværdier, der er angivet i Kommissionens forordning EF 2073/2005. Forts. >>> En komplet oversigt over matricer findes på side 37 13

14 Levnedsmidler Restaurant, storkøkken og butik Restaurant, storkøkken og butik Nedenfor anføres analyseepakker, der er egnede til den hygiejniske egenkontrol. Se også vores basistilbud om mikrobiologiske levnedsmiddelanalyser, hvis du har yderligere behov. Alle større næringsdrivende har individuelle krav, og disse tilgodeses bedst i et samarbejde med os. Rå eller ikke varmebehandlede madvarer Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtal 30 C E. coli Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10 ˆ LVM334 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril bæger (mindst 100g) til levnedsmidler eller i færdig emballage Færdiglavet og varmebehandlede madvarer Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtal 30 C Enterobacteriaceae Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10 ˆ LVM335 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril bæger (mindst 100g) til levnedsmidler eller i færdig emballage Levnedsmidler Mistænkt madforgiftning Mistænkt madforgiftning Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtal 30 C Bacillus cereus Clostridium perfringens Enterobacteriaceae Enterococcer E. coli Koagulase positive staphylococcer Salmonella Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10 ˆ ,9*10 ˆ ,9*10 ˆ ,6*10 ˆ *10 ˆ 6 Påvist/ej påvist LMM303 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril bæger (mindst 100g) til levnedsmidler eller i færdig emballage Anbefaling Sædvanlige supplerende analyser er listeria (LIST) og campylobacter (CAMP). Se også vores basistilbud om andre supplerende analyser. Undersøgelse af sygdomsudbrud forårsaget af levnedsmidler Ved undersøgelse af madforgiftning bør der tages hensyn til forskellige faktorer som sygdomssymptomer, inkubationstid, levnedsmiddeltype etc. Hvis der er mistanke om, at madforgiftningen er forårsaget af stafylokokker, bør levnedsmidlet også analyseres med henblik på stafylokokenterotoxin - STFTOX Hvis der er mistanke om, at madforgiftningen er forårsaget af Clostridium perfringens, bør man være opmærksom på, at opbevaring af levnedsmidler i køleskab hurtigt dræber aktivt voksende (vegetative) celler og derfor hurtigt kan gøre undersøgelsen vanskeligere. 14 Spørgsmål? Vid frågor kontakta Kontaktoplysninger Kundservice til Vatten kundeservice på telefon findes på side

15 Levnedsmidler Bestemmelse af næringsværdi Bestemmelse af næringsværdi Reglerne omkring mærkning af levnedsmidler, ernæringsanprisning og mærkning med symboler er blevet skærpet i de senere år. Kravet til angivelse af de næringsstoffer, der indgår i produktet, er også blevet skærpet, både i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen. Næringsværdi gruppe 1 Analyser Aske Fedt Energi (kcal) Energi (kj) Kulhydrater Protein Vandindhold Enhed kcal/100 g kj/100 g LVK001 Anbefalede supplerende analyser til LVK001: Klorid og kostfibre Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastflaske 500ml eller i færdig emballage Næringsværdi gruppe 2 Analyser Aske Kostfiber Protein Vandindhold Enhed LVK004 Anbefalede supplerende analyser til LVK004: Natrium (metallisk) i f.eks. mad med angivet lavt natriumindhold, transfedtsyrer, Omega 3 og 6 samt kolesterol. Fedt Enkeltumættet Fedt Flerumættet Fedt Fedtsyresammensætning Frugttose Glukose Laktose Maltos Sakkarose Natrium Natriumklorid (beregnet fra Natrium) % % % % Kollagen, proteinforhold Analyser Protein Hydroxyprolin Kollagenhalt Kødproteinkoefficient Enhed % KPROT Energi (kcal) Energi (kj) Kulhydrater kcal/100 g kj/100 g Prøvetagningsudstyr: Plastpose eller i færdig emballage Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastflaske 500ml eller i færdig emballage Næringsværdi madportioner Analyser Aske Fedt Kulhydrater Protein Vandindhold Energi (kcal) Energi (kj) Portionsvikt Energi/portion Energi/portion Energiprocent Fedt Energiprocent Kulhydrat Energiprocent protein Mängd Fedt/portion Mängd Kulhydrat/portion Mängd protein/portion Provtagningsmängd: En normalportion Enhed kcal/100 g kj/100 g g kcal/portion kj/portion % % % g g g LVK006 Uddrag af forordning (EF) nr. 1924/2006 "Rådets direktiv 90/496/EØF af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler indeholder generelle bestemmelser om næringsdeklaration. Ifølge nævnte direktiv er næringsdeklaration obligatorisk, når en ernæringsanprisning er anført i mærkningen, i præsentationen eller i reklamer, med undtagelse af generiske reklamekampagner. Når en ernæringsanprisning vedrører sukkerarter, mættede fedtsyrer, kostfibre eller natrium, skal næringsdeklarationen indeholde de oplysninger, der er nævnt i gruppe 2 i artikel 4, stk. 1, i direktiv 90/496/EØF. For at opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau finder denne pligt til at give de oplysninger, der er nævnt i gruppe 2, tilsvarende anvendelse i forbindelse med sundhedsanprisninger, undtagen ved generiske reklamekampagner." En komplet oversigt over matricer findes på side 37 15

16 Levnedsmidler Kemiske analyser Kemiske analyser af levnedsmidler Fedtsyresammensætning Analyser Enkeltumættet Fedt Flerumættet Fedt Fedtsyresammensætning Enhed % % % FETTSY Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastflaske 500ml eller i færdig emballage Anbefaling Der kan fås følgende supplerende parametre: Omega 3 (OMEGA3) Omega 6 (OMEGA3) Transfedtsyrer (TRANSF) Kolesterol (KOLEST) Natriumklorid beregnet fra Klorid Analyser Klorid Natriumklorid (beregnet fra Klorid) Na-halt (beregnet fra Klorid) Enhed % NACL Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastflaske 500ml eller i færdig emballage Natriumklorid beregnet fra Natrium Analyser Natrium Natriumklorid (beregnet fra Natrium) Enhed % NACL2 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastflaske 500ml eller i færdig emballage 16 Spørgsmål? Vid frågor kontakta Kontaktoplysninger Kundservice til Vatten kundeservice på telefon findes på side

17 LEVNEDSMIDLER Dioxiner En komplet oversigt over matricer findes på side 37 17

18 Levnedsmidler RengøringSKONTROL Rengøringskontrol Kontaktplader er et redskab til på en nem måde at kontrollere og verificere sin rengøring. Basispakke for Rengøringskontrol LVR001 1 st kontaktplade inkl. aflæsning Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse Aerobt kimtal 30 C <1 cfu/cm 2 Metode: Hygicult TPC Prøvetagningsudstyr: 1 st. tryckplatta Anbefaling Denne analysepakke anbefales som supplement til pakke LVR002, se nedenfor. Basispakke for Rengøringskontrol LVR002 5 st kontaktplader inkl. aflæsning Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse Aerobt kimtal 30 C <1 cfu/cm 2 Metode: Hygicult TPC Prøvetagningsudstyr: 5 st. tryckplatta Anbefaling Anbefales som basisprøveudtagning ved rengøringskontrol for alle, som håndterer levnedsmidler. Mikrobiologiske analyser i svaberprøver Analyser Rapporteringgrænse Analysemetode Bestillingskode Escherichia coli Påvist NMKL 125 ECOLI E. coli O157 Påvist NMKL 164 ECO157 Koagulase positive staphylococcer Påvist NMKL 66 STAF Listeria monocytogenes Påvist NMKL 136/Vidas LIST Salmonella Påvist NMKL 71/Vidas SALM 18 Spørgsmål? Vid frågor kontakta Kontaktoplysninger Kundservice til Vatten kundeservice på telefon findes på side

19 Mikrobiologiske analyser i fækalier Mikrobiologiske analyser i fækalier ALcontrol har en specialindrettet afdeling til fækalieanalyser for alle dyrearter. Der analyseres f.eks. for salmonella i prøver fra smittede gårde eller i henhold til det obligatoriske kontrolprogram for fjerkræ. Salmonella i Faeces LTF003 Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse Salmonella Påvist Metode: NMKL 71-5 Prøvetagningsudstyr: 1 st Faecesbeholder For alle dyrearter undtagen fjerkræ. Salmonella i Faeces/sokker Mikrobiologiske analyser Salmonella Metode: MSRV LTF004 Rapporteringgrænse Påvist Prøvetagningsudstyr: 2 beholdere, 2 par sokker eller 5 par sokker. Pakken skal anvendes i den obligatoriske og frivillige salmonellakontrol for fjerkræ i henhold til forordning (EF) 2160/2003. Anbefales også til undersøgelse for salmonella i alle dyrearter. En komplet oversigt over matricer findes på side 37 19

20 Levnedsmidler BASISTILBUD, MIKROBIOLOGI Grundutbud for analyser i levnedsmidler Vi vælger egnede Rapporteringsintervaler afhængigt af levnedsmiddeltype. Kontakt os for at få en skræddersyet analysepakke. Analyse av mikroorganismer Analyser Analysemetode Bestillingskode Aerobe og sulfitreducerende bakterier NMKL 96 KIMH2S Aerobe sporedannere In house AEROSP Aerobt kimtal NMKL 86 AEROB Aerobt kimtal 4 døgn NMKL 86 AERO4D Anaerobe sulfitreducerende bakterier NMKL 56 SULFCL Anaerobe bakterier NMKL 86 ANAERO Anaerobe sporedannere VFD Cirk 97 ANAESP Bacillus cereus NMKL 67 BAC Campylobacter NMKL 119 eller Vidas CAMP Clostridium perfringens NMKL 95 CLOST Coliforme bakterier 30 C NMKL 44 KOL30 Coliforme bakterier 37 C NMKL 44 KOL37 E. coli NMKL 125 ECOLI E. coli, hurtigmetode 3M Petrifilm ECOLIP E. coli O157 NMKL 164 ECO157 Enterobacteriaceae NMKL 144 ENTERB Enterococcer NMKL 68 ENTERO Fremmende kim Enl. Födevarestyrelsen TOTFRÄ Gær NMKL 98 JÄST Koagulase positive staphylococcer NMKL 66 STAF Listeria monocytogenes NMKL 136 eller Vidas LIST Listeria monocytogenes (5 poolede prøver) NMKL 136 eller Vidas LIST5 Listeria, kvantitativt NMKL 136 LISTKV Listeria PCR icycler iq (realtids-pcr) LISPCR Mælkesyrebakterier NMKL 140 MSBAKT Pseudomonas spp ISO PSESPP Psykrotrofe bakterier NMKL 74 PSYKRO Salmonella NMKL 71 eller Vidas SLM SALM Salmonella, 24h Vidas ICS-24h SALM24 Salmonella (5 poolede prøver) NMKL 71 eller Vidas SLM SALM5 Skimmel NMKL 98 MÖGEL Stafylokockenterotoxin Vidas Sett II STFTOX Termotolerante coliforme bakterier NMKL 125 KOL44 Typning af bakterier, mikroskopi Mikroskopi TYPMIK Yersinia enterocolitica NMKL 117 YERS Øvrige analyser Analyser Analysemetode Bestillingskode Holdbarhedskontrol - HÅLLB Sensorisk bedømmelse - SENSOR 20 Spørgsmål? Vid frågor kontakta Kontaktoplysninger Kundservice til Vatten kundeservice på telefon findes på side

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

- praktisk viden til skibets egenkontrol

- praktisk viden til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - praktisk viden til skibets egenkontrol DEL 3 Til KABYS 1 1.0. Råvarer 6 2.0. Forurening af mad 10 3.0. Fødevarebåren sygdom og smittekilder 11 4.0. Mikroorganismer og fødevarer 12

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Og Eurofins Danmark A/S November 2005 Eurofins Danmark A/S Indhold 1 Kontraktgrundlag 2 3 Underskrift, accept af kontrakt Forslag

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet www.food.dtu.dk Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske

Læs mere

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gældende i Danmark fra januar 2015 Sprog: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til andelshaveren... 4 Arla Foods kvalitetspolitik for gården... 4 Arlagården

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

SIDE 1 HVORFOR BLIVER FRUGTEN BRUN OG KØDET GRÅT?

SIDE 1 HVORFOR BLIVER FRUGTEN BRUN OG KØDET GRÅT? SIDE 1 HVORFOR BLIVER FRUGTEN BRUN OG KØDET GRÅT? ØVELSER OM MADENS BIOLOGI OG KEMI, KVL - ØVELSESHÆFTE 2005 KVL - ØVELSESHÆFTE 2005 HVORFOR BLIVER FRUGTEN BRUN OG KØDET GRÅT? ØVELSER OM MADENS BIOLOGI

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Skolemad et måltid i skolen

Skolemad et måltid i skolen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Undervisningsmateriale Skolemad et måltid i skolen Udviklet af: Hanne Hyldgaard Langager og Jette Ørntoft Uddannelsescenteret

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1449 af 11/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Miljøministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 71 af 17/01/2007 Links til EU direktiver,

Læs mere

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark Diabeteshåndbog i Region Syddanmark Forord Denne diabeteshåndbog er et fælles og praktisk arbejdsredskab for sundhedspersonale (f.eks. hjemmesygeplejersker, konsultationssygeplejersker m.fl.), der arbejder

Læs mere

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik 1 Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den

Læs mere

NYE NORDISKE NÆRINGSSTOFANBEFALINGER NATIONALE KOSTRÅD TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 2 DECEMBER 2013

NYE NORDISKE NÆRINGSSTOFANBEFALINGER NATIONALE KOSTRÅD TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 2 DECEMBER 2013 NYE NORDISKE NÆRINGSSTOFANBEFALINGER NATIONALE KOSTRÅD TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 2 DECEMBER 2013 Ungdomars matvanor i Norden All information och de många insatserna inom skolbespisningen har

Læs mere

Forslag til r sund kost i institutioner

Forslag til r sund kost i institutioner Forslag til r sund kost i skoler Forslag til r sund kost i institutioner forslag til - linier for Forslaget til r kan lide og s Forslag til retningslinjer for sund kost i skoler og institutioner Udarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Storkøkkencentret Afdeling for Ernæring Fødevaredirektoratet 1 Stegning af kød myter, fakta og nye metoder FødevareRapport 2002:01

Læs mere

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar photos: www.123rf.com Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Regler for DanAvl KS-stationer

Regler for DanAvl KS-stationer Regler for DanAvl KS-stationer Regler for KS-stationer er fastsat i henhold til aftale om Aftale om DanAvl KS-Station. Regler for DanAvl KS-stationer er opdelt i: Kapitel 1: Avlsregler for KS-orner Kapitel

Læs mere

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale 2015 ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale Ernæring til spædbørn og småbørn en håndbog for sundhedspersonale

Læs mere