ALcontrol AB. ALcontrols mission. ALcontrols vision. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALcontrol AB. ALcontrols mission. ALcontrols vision. 2 www.alcontrol.dk"

Transkript

1 ANALYSEKATALOG

2 OM VIRKSOMHEDEN ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analyseevirksomheder, som også har højtkvalificerede laboratorier i England og Holland og salgskontorer i store dele af det øvrige Europa. ALcontrol-koncernen omsætter for mere end 130 mio. euro og har over 1300 ansatte, heraf ca. 270 i Norden. ALcontrols mission Vi tilstræber at blive førende på markedet for miljø- og levnedsmiddelanalyser, som beskytter offentlighedens sundhed. Ved hjælp af avancerede analyser og produktionsprocesser og med det bedst tænkelige personale vil vi sætte en ny standard for serviceniveauet i vores branche. På denne måde vil vi belønne personer, som investerer penge, tid og tillid i vores virksomhed. ALcontrols vision Vores vision er at sætte en ny standard inden for laboratoriebranchen med hensyn til professionalisme, engagement, service og kundepleje. Vi vil forvandle markeder som følge af vores måde at optræde på, og vi vil ekspandere i Europa, så vi fordobler vores størrelse inden Dette indebærer, at: Det skal være let for kunden at gøre forretninger med os. Vores kunder får resultater, man kan stole på, til det lovede tidspunkt. Vi er et ansvarligt akkrediteret laboratorium. Vi arbejder med løbende forbedringer. Vi leverer et standardiseret tilbud, som er tilpasset markedet. Vi har en fleksibel organisation, som hurtigt tilpasser sig skiftende krav i vores omgivelser Vi er en servicevirksomhed, som bidrager til at forbedre vores miljø og sikre vores sundhed. Gennem en effektiv formidling af resultater kan vi give dig som kunde et grundlag for i tryghed at kunne arbejde videre inden for dine kerneområder, forbedre miljøet og udvikle din virksomhed. Med vores levnedsmiddelanalyser styrker vi din position, så du trygt kan levere dine produkter med vished for kvaliteten og forbrugernes sundhed. Gennem vores konsulenter og prøveudtagere kan du også få hjælp til at tage prøver og få adgang til høj kompetence inden for vore kerneområder. Med os som partner vil du kunne sove godt om natten og kunne fokusere på at udvikle din virksomhed. Mikael Kemi VD, ALcontrol AB 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold ALcontrol ALcontrol AB Vision og forretningsmodel... 2 ALcontrols forretningsområder... 4 Kontakt ALcontrol... Ecoscope... 6 Kvalitets- og miljøarbejde, prøveudtagning, transporter, bestilling... 7 Filtrering, homogenisering, prøvetyper... 8 Definition af prøvetyper... 9 Levnedsmidler Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Mistanke om madforgiftning Bestemmelse af næringsværdi Kemiske analyser af levnedsmidler Analyser i forbindelse med organiske forureninger af levnedsmidler Rengøringskontrol Mikrobiologiske analyser i fæces Basistilbud for analyser i levnedsmidler, mikrobiologi Basistilbud for analyser i levnedsmidler, levnedsmiddelkemi Generelle oplysninger om levnedsmiddelanalyser Faste stoffer Organiske miljøanalyser, hologenerede aromatiske forbindelser Affald og genindvinding Luft Analysepakke for røggas Analyse matrice levnedsmidler Analyse matrice faste stoffer Analyse matrice luft Indeks Salgsbetingelser

4 ALCONTROLS FORRETNINGSOMRÅDER ALcontrol tilbyder et bredt udvalg af serviceydelser Analyser Analyser Levnedsmidler Luft ALcontrol tilbyder et bredt sortiment af godkendte mikrobiologiske analyser som patogene bakterier, indikatorbakterier, som afslører svigt i håndtering eller opbevaring af levnedsmidler. Vi har mangeårig erfaring inden for levnedsmiddelområdet og kan hjælpe med såvel analyser som vurdering af resultaterne. ALcontrol har et produkttilbud, som er tilpasset gældende bestemmelser om f.eks. mærkning og præsentation af levnedsmidler, anvendelsen af symboler, kosttilskud samt næringsværdideklarationer. ALcontrol tilbyder analyser i forbindelse med kontrol af udslip til luft. F.eks. er vi de eneste i Sverige, som er certificeret til at analysere dioxiner i luftforureninger. Vi er også certificeret til at foretage analyser af PAH og PCDD/PCDF. Vi har mange års erfaring i kontrol af udslip og følger den europæiske standard SS-EN Læs mere om vores analyser af luft på side 33. Læs mere om vores levnedsmiddelanalyser på side 10. Analyser Faste materialer ALcontrol tilbyder et stort udvalg af analyser af jord-, slam- og bundsedimentprøver. Vi analyserer også andre faste materialer såsom byggematerialer og affald. Inden for denne prøvekategori er det ofte vigtigt med hurtige analyseesvar. Vi tilbyder derfor ekspresanalyser i forbindelse med de fleste af de hyppigst anvendte analyseepakker. Læs mere om vores analyser af faste materialer på side

5 KONTAKT OS ALcontrol Nordic Operations ALcontrol AB Linköping Besøgsadresse: Postadresse: Olaus Magnus väg 27 Box 1083 SE LINKÖPING SE LINKÖPING Telefon: Miljø Levnedsmidler Fax: ALcontrol AB Malmö Besøgs- og postadresse: Höjdrodergatan 32 SE MALMÖ Telefon: Fax: Salgskontakt i Danmark Bent Mikkelsen, salgschef levnedsmidler Telefon: Heino Lund, salg levnedsmidler Telefon: Paul Reimer, Salgchef miljø Telefon: Carsten Skov, Salg miljø Telefon: ALcontrols transportløsning Eftersom kølekæde og transporttid er meget vigtige for, at slutresultatet af hver enkelt prøve bliver korrekt, lægger ALcontrol AB stor vægt på, at logistikken er så optimal som muligt. Vores logistikafdeling arbejder kontinuerligt og i nært samarbejde med vores transportører på at virkeliggøre de ønskemål, som gennem vores markedsføringsorganisation indkommer til os fra vores kunder. ALcontrol opsamler med egne biler prøver hver dag i Jylland og på Fyn og Sjælland. Transporterne foregår ved max 2 o C og dokumenteres ved via loggere. Herudover er det muligt at sende prøver pr. post, som ankommer til laboratoriet næste morgen kl Desuden tilbyder ALcontrol afhentning hos kunden efter nærmere aftale. Se aktuelle oplysninger på adressen Karlstad København Malmö Linköping ALcontrols allerede veludviklede logistik i Danmark er et godt grundlag at bygge videre på. Langs med de indtegnede ruter kan der naturligvis hurtigt og enkelt etableres flere indleverings- eller opsamlingssteder. 5

6 @MIS OG løsningen, som giver dig analyseresultaterne er en internetbaseret tjeneste, så man hurtigt får adgang til analyseresultater hvor som helst og når som helst på døgnet. Du kan som bruger selv styre rapporteringen via med udgangspunkt i flere forskellige variabler, bl.a. nye resultater, overskredne grænseværdier samt afsluttede hjælper dig som kunde med følgende: Kontinuerlige foreløbige svar Individuel alarm og grænseværdier Grafisk information Statistiske beregninger Elektroniske analyserapporter Downloadning af data til f.eks. Excel, Interlab 1.0, 2.0 og 3.0 Ecoscope passiv prøveudtager gør arbejdet! Ecoscope er et kombineret prøveudtagningssystem for organiske emner og tung-metaller og giver mulighed for at: udføre prøveudtagning over længere tid udføre prøveudtagning på mange punkter samtidigt gennemføre undersøgelser hurtigt Ecoscope er lille, let og smidigt og kan derfor anbringes i såvel trange afløbssystemer som i søer og vandløb. Prøveudtageren er beregnet og indrettet til at ligge i vandet i længere tid med henblik på at opfange både kontinuerlige og tilfældige udslip. Prøveudtagningen kan finde sted i perioder fra enkelte dage op til flere uger afhængigt af indhold, niveauer og formål. Efter afsluttet prøveudtagning sendes Ecoscope til ALcontrol til analysee. Fordele med Ecoscope: Kræver ingen ydre energikilder Omkostningseffektivt Lille arbejdsindsats i marken Mulighed for samtidig prøveudtagning fra et stort antal prøvepunkter Anvendelsesområder: Kortlægning af et vandsystem Overvågning af et bestemt prøvepunkt Sporing af en forureningskilde 6

7 Kvalitets- og miljøarbejde, prøveudtagning, transporter, bestilling Kvalitets- og miljøarbejde ALcontrol AB er akkrediteret i henhold til SS-EN ISO/IEC Akkrediteringen betyder, at vores laboratorier følger den europæiske laboratoriestandard, er teknisk kompetente og har evnen til at generere teknisk gyldige resultater. Laboratorier, som opfylder kravene i denne standard, arbejder også i tæt overensstemmelse med ISO 9001 og ISO ALcontrol er et miljølaboratorium, der stræber efter at medvirke til skabelsen af et forbedret miljø og en langsigtet og bæredygtig samfundsudvikling. ALcontrol AB er derfor også certificeret i henhold til SS-EN ISO De områder, som for ALcontrols egen laboratorievirksomhed har den største miljømæssige betydning, vedrører kemikalier og miljøfarligt affald, forbruget af engangsmateriale samt prøve- og persontransporter. Inden for disse områder stræber vi efter at minimere vores forbrug af ressourcer og udslip i miljøet. Arbejdet med miljøforbedrende tiltag berører alle ansatte i virksomheden ISO/IEC Prøveudtagningsmateriale Vi leverer materiale, som er tilpasset til prøveudtagning og analysee. Prøveudtagningsflasker og prøveudtagningsdåser kan leveres med fortrykte etiketter, mærkede med prøveudtagningssted, prøvepakke (type analyser) og prøvetype. Du kan også vælge, hvilken mærkning din etiket skal have. ALcontrol tilbyder også mulighed for skemalægning af tilbagevendende bestillinger. Denne service indebærer, at ALcontrol udsender transportemballage og prøveudtagningsmateriale med etiketter ca. en uge før en planlagt prøveudtagning. Fordelene ved dette system er, at der ikke er brug for følgesedler, samt at du selv slipper for at lægge prøveudtagningsmateriale på lager måneder i forvejen. Når materialet ankommer, er det desuden en påmindelse om, at det er tid til prøveudtagning. De angivne beholdere og prøvevoluminer i dette katalog gælder ved bestilling af enkelte analyseepakker. Ved bestilling af flere analyseepakker bedes du anvende vores onlinetjeneste e-bestilling eller kontakte os for at få nærmere oplysninger. Transporter og transportemballage En vigtig faktor for at få et korrekt analyseresultat er, at prøven kommer frem i rette tid og med den korrekte temperatur. Kundetilpassede og omkostningseffektive logistikløsninger kræver kvalitetssikrede transportsystemer. ALcontrol har derfor udviklet et transportsystem, Q-bag og Q-mail, for at sikre kvaliteten og lette transporten af prøver. Alle tasker er mærkede og indgår i et retursystem. Alle transporter sker ved 2 C. Bestillingsvejledning Følgende oplysninger er obligatoriske ved bestilling: Ordregiver Hvis du allerede er kunde hos os, kan du med fordel angive kundenummer. Dette forbinder din bestilling med den korrekte prisaftale og andre generelle kundeoplysninger. Hvis du ikke tidligere har været kunde hos os, opgiver du alle kundeoplysninger på den aktuelle følgeseddel (findes på Alternativt kan du kontakte os, så opretter vi et kundenummer. Prøvetype Mange af vores analyseemetoder er valideret til bestemte prøvetyper. Alle metoder kan derfor ikke anvendes eller er ikke egnede til analysee af alle prøvetyper. Certificering af en metode er desuden forbundet til en prøvetype. Angiv derfor altid prøvetype for at sikre korrekt håndtering af din prøve. Bestillingskode - Bestillingskoden definerer den unikke serviceydelse, du ønsker, og er derfor obligatorisk. Kombinationen af bestillingskode og prototype er desuden det væsentligste udvalgskriterium ved valg af metode. I kataloget finder du bestillingskoden til højre i hver analyseepakke. 7

8 FILTRERING, HOMOGENISERING, RUBRIK Prøvetyper Filtrering Vandprøver behandles normalt uden forudgående filtrering, dvs. at hele indholdet i den indsendte prøve analyseres. Hvis der ønskes filtrering, angives dette i forbindelse med bestillingen. Laboratoriet forbeholder sig så ret til kun at analysere relevante parametre efter filtreringen. For eksempel er det ligefrem ikke formålstjenligt at filtrere en vandprøve, som skal analyseres for letflygtigt organisk materiale. Hvis du ønsker analysee af både filtreret og ufiltreret prøve, skal der indsendes 2 separate delprøver, hvor filtrering kun angives på den ene delprøve. Grundvand skal normalt filtreres i forbindelse med prøveudtagningen for at sikre, at prøvens sammensætning ikke påvirkes af eventuelle partikler, men afspejler vandets indhold af opløste stoffer. Eftersom dette er en forudsætning for god analyseekvalitet, filtrerer vi kun grundvand, hvis dette angives i forbindelse med bestillingen. For visse analysers vedkommende angives det i den anvendte standardmetode, at filtrering skal udføres inden analysee. Der kan i dette tilfælde være angivet et maksimalt tidsrum mellem prøveudtagning og filtrering. Hvis en prøve ikke indeholder partikler, udelades filtrering eventuelt, idet en sådan da ikke ændrer måleresultatet. Det fremgår af analyserapporten, om der er udført filtrering eller ej. Af praktiske grunde er det undertiden ikke muligt at filtrere prøven inden for det angivne maksimale tidsrum (dersom filtrering ikke sker i forbindelse med prøveudtagningen). I sådanne tilfælde fremgår det af analyserapporten, at prøven først er filtreret ved ankomsten til laboratoriet. Homogenisering Det er ofte nødvendigt at sønderdele faste materialer for at tilvejebringe homogene prøver. Selv vandprøver med højt partikelindhold kræver ofte en form for forbehandling. Mange analysemetoder kræver et ekstrakt af prøven ved analyseen. Det kan derfor være nødvendigt at fortage nogle forberedende skridt. Laboratoriet forbeholder sig ret til at vælge disse skridt, så der kan opnås en god analysekvalitet. Prøvetyper Ved bestilling skal der altid angives prøvetype. Dette er af afgørende betydning for metodevalget ved analysen. Dersom din prøvetype ikke findes blandt definitionerne nedenfor, eller hvis du er i tvivl, bedes du kontakte os. Hvilke analyser der er mulige i hvilke prøvetyper, fremgår af tabellen på side 37. Prøvetyper til faste materialer Prøvetyper til levnedsmidler Navn Affald Asfalt Fugemasse Olie Sediment* Slam Prøvetypeskod AVF ASF FOGM OLJA SEDI SLAM * Prøver af denne type varierer kraftigt afhængigt af bundforholdene og af, hvordan prøven er taget. Dette påvirker igen, hvordan forbehandlingen inden analysen skal udføres. Kontakt os derfor altid inden bestilling af sedimentanalyser. Navn Levnedsmidler, egenkontrol Levnedsmidler, offentlig kontrol Rengøringskontrol Faecesprøver Prøvetyper til luft Navn Røggasanalyser og omgivende luft Prøvetypeskod LIVS-E LIVS-O REN FAECES Prøvetypeskod RÖK 8

9 DEFINITION RUBRIK AV Prøvetyper Definition af prøvetyper Affald Prøve af materiale, der er bestemt til deponering. Asfalt Prøve af asfalt til PAH-analysee. Fugemasse Prøve af fugemasse til PCB-analysee. Olie Prøve af olie til PCB-analysee. Sediment Sediment fra bunden af søer og vandløb. Også sediment fra sivevandsdamme. Sedimenteret materiale fra olieudskillere, tanke af forskellig slags etc. indgår ikke i prøvetypen sediment. Slam Slam fra kommunale rensningsanlæg for spildevand fra både husholdninger og industri, hvis vand er tilkoblet det kommunale net. Slam fra industrielle rensningsprocesser med følgende undtagelser: slam fra f.eks. raffinaderiers rensningsanlæg (stærkt olieholdigt), hydroxidslam eller slam fra levnedsmiddelindustriers eventuelle rensningsanlæg (fedtholdigt). Levnedsmidler, egenkontrol Prøve af levnedsmidler, som udtages af virksomheden i henhold til egenkontrolprogrammet. Kan f.eks. være industri, restaurant eller butik. Levnedsmidler, offentlig kontrol Prøve af levnedsmidler, som udtages af en myndighed inden for rammerne af den offentlige kontrol. Rengøring Mikrobiologisk kontrol af f.eks. udstyr, bænke og vægge. Udføres af personale i den enkelte levnedsmiddelvirksomhed. Kontrollen udføres ved hjælp af kontaktplader eller svaber. Fækalier Afføringsprøver fra husdyr. Røggasanalyser og omgivende luft Prøver i gasform udtages ved hjælp af kundens eget udstyr sammen med udstyrsdele, som er forberedt af ALcontrol. For at sikre kvalitetskravene er det vigtigt, at ALcontrols laboratorium rengør prøveudtagningsudstyret, filteret og adsorbenten samt fastsætter egnede interne standarder før prøveudtagningen. 9

10 LEVNEDSMIDLER Levnedsmidler ALcontrol tilbyder et bredt sortiment af godkendte mikrobiologiske analyser af sygdomsfremkaldende bakterier og indikatorbakterier, som afslører svigt i håndtering eller opbevaring af levnedsmidler. ALcontrol har et produkttilbud, som er tilpasset gældende bestemmelser om f.eks. mærkning og præsentation af levnedsmidler, anvendelsen af symboler, kosttilskud samt næringsværdideklarationer. Til vores kunder hører virksomheder i levnedsmiddelbranchen, som vil sikre sig, at deres produkter holder en god kvalitet, og myndigheder, som undersøger levnedsmidler i forbindelse med den offentlige kontrol. Finder du ikke den analysee, du søger, bedes du kontakte kundeservice. 10 Spørgsmål? Vid frågor kontakta Kontaktoplysninger Kundservice til Vatten kundeservice på telefon findes på side

11 Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Ved bestilling af nedenstående pakkekode modtages en prøve med så mange enheder, som der angives i tabellen (n). Ønskes der en erklæring i henhold til 2073/2005, skal denne bestilles separat. I så fald skal prøveudtagningen bestå af (n) antal enheder. Erklæringen omfatter det samlede analyseresultat af de indgåede enheder, alle på samme rapport. Som alternativ kan laboratoriet samle salmonellaanalysen fra fem delprøver til en prøve (5x25 g). Kød og kødprodukter Hakket kød og maskinsepareret kød Aerobt kimtal 30 C E. coli Salmonella Henvisning till 2073/ & & Rapporteringsintervall (cfu/g) ,9*10ˆ Påvist i 10 g Antal enheder (n) Bestillingskode 5 LVM301 Hakket kød, alt. med poolet salmonella Aerobt kimtal 30 C E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x10 gram) 1.6 & & ,9*10ˆ Påvist i 50 g 5 LVM302 Tilberedt kød E. coli Salmonella (10 gram) 1.6 & 1.7 & Påvist i 10 g 5 LVM303 Tilberedt kød, alt. med poolet Salmonella E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x10 gram) 1.6 & 1.7 & Påvist i 50 g 5 LVM304 Hakket kød, Tilberedt kød og MSM Salmonella (10 gram) 1.6 & 1.7 Påvist i 10 g 5 LVM305 Kødprodukter fra fjerkræ Salmonella (25 gram) 1.5 & 1.9 Påvist i 25 g 5 LVM306 Kødprodukter der kan spises råt Salmonella (25 gram) 1.8 Påvist i 25 g 5 LVM306 Gelatine og kollagen Salmonella (25 gram) 1.10 Påvist i 25 g 5 LVM306 Slagtekroppe (boreprøve) alt. med Enterobacteriaceae Aerobt kimtal 30 C Enterobacteriaceae & *10ˆ 6 cfu/cm cfu/cm 2 5 LVM307 Slagtekroppe (boreprøve) alt. med E.coli Aerobt kimtal 30 C E.coli & *10ˆ 6 cfu/cm cfu/cm 2 5 LVM308 Slagtekroppe (svaberprøve) Salmonella & Påvist 5 LVM309 Slagtekroppe fra slagtekylling og kalkun Salmonella (25 gram) Påvist i 25 g 5 LVM306 Prøveudtagningsbeholder: En levnedsmiddeldåse (mindst 100 g) eller en forbrugerpakning pr. enhed, der skal analyseres. Forts. >>> En komplet oversigt over matricer findes på side 37 11

12 Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Fiskeriprodukter Skallede/uskallede kogte skaldyr E. coli Koagulase positive staphylococcer Salmonella Henvisning til 2073/ & Rapporteringsintervall (cfu/g) Påvist i 25 g Antal enheder (n) Bestillingskode 5 LVM310 Kogte skalddyr, alt,med poolet Salmonella E. coli Koagulase positive staphylococcer Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.16 & Påvist i 125 g 5 LVM311 Toskallede bløddyr m.fl. E. coli Holdbarhedskontrol LVM312 Toskallede bløddyr m.fl. Salmonella (25 gram) 1.17 Påvist i 25 g 5 LVM306 Fisk og fiskeprodukter Histamin Holdbarhedskontrol 1.25 &1.26 2,5 mg/kg 9 LVM313 Mejeri og ægprodukter Pasteuriseret mælk og andre mejeriprodukter Enterobacteriaceae Henvisning till 2073/ Rapporteringsintervall (cfu/g) cfu/ml Antal enheder (n) Bestillingskode 5 LVM314 Ost produceret af varmebehandlet mælk eller valle E. coli LVM315 Ost produceret af rå mælk Koagulase positive staphylococcer Ost produceret af varmebehandlet, men ikke pasteuriseret mælk Koagulase positive staphylococcer Bløde oste produceret af varmebehandlet, men ikke pasteuriseret mælk, samt tilvirket af pasteuriseret mælk Koagulase positive staphylococcer Ost, smør og fløde producereret af ubehandlet eller varmebehandlet, men ikke pasteuriseret mælk Salmonella (25 gram) Smør og fløde produceret af ikke pasteuriseret mælk E. coli Mælk og vallepulver Enterobacteriaceae Koagulase positive staphylococcer Salmonella Mælkepulver og vallepulver alt med poolet Salmonella Enterobacteriaceae Koagulase positive staphylococcer Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) *Ved forekomst af koagulase positive stahpylococcer skal der foretages en analysee for staphulococenterotoxin STFTOX Modermælk og diæt produkter for medicinsk formål Salmonella (25 gram) & & ˆ Påvist i 25 g Påvist i 25 g Påvist i 125 g 5 LVM316 5 LVM317 5 LVM318 5 LVM306 5 LVM319 5 LVM320 5 LVM Påvist i 25 g 5 STFTOX (L) 1.22 Påvist i 25 g 30 LVM Spørgsmål? Vid frågor kontakta Kontaktoplysninger Kundservice til Vatten kundeservice på telefon findes på side

13 Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Mejeri og ægprodukter Henvisning till 2073/2005 Rapporteringsintervall (cfu/g) Antal enheder (n) Bestillingskode Is og frosne mælkebaserede desserter Enterobacteriaceae Salmonella Påvist i 25 g 5 LVM323 Is og frosne mejeribaserade desserter, alt med poolet Salmonella. Enterobacteriaceae, Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.13 & Påvist i 125 g 5 LVM324 Hygiejnekontrol af ægprodukter Enterobacteriaceae Salmonella Påvist i 25 g 5 LVM325 Hygiejnekontrol af ægprodukter med poolet salmonella Enterobacteriaceae, Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.15 & Påvist i 125 g 5 LVM326 Færdiglavet mad Henvisning till 2073/2005 Rapporteringsintervall (cfu/g) Antal enheder (n) Bestillingskode Spiseklare produkter for spødbørn/medicinske formål Listeria monocytogenes, kvalitativ analyse Holdbarhedskontrol 1.1 Påvist i 25 g 10 LVM327 Spiseklare levnedsmidler, øvrige end 1.1. (oven) Listeria monocytogenes, kvantitativ analyse Holdbarhedskontrol 1.2 a <100 5 LVM328 Spiseklare levnedsmidler, øvrige end 1.1. (oven) Listeria monocytogenes, kvalitativ analyse 1.2 b Påvist i 25 g 5 LVM329 Spiseklare levnedmidler med rå æg Salmonella (25 gram) 1.15 Påvist i 25 g 5 LVM306 Upasteuriseret frugt og grøntsagsjuice E. coli Salmonella 1.20 & Påvist i 25 g 5 LVM330 Upasteuriseret frugt og grøntsagsjuice med poolet Salmonella E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.20 & Påvist i 125 g 5 LVM331 Spiseklare opskåren frugt eller grøntsager E. coli Salmonella 1.19 & Påvist i 25 g 5 LVM332 Spiseklare opskåren frugt eller grøntsager med poolet Salmonella E. coli Salmonella poolet prøve til et (5x25 gram) 1.19 & Påvist i 125 g 5 LVM333 Spiseklare spirer Salmonella (25 gram) 1.18 Påvist i 25 g 5 LVM306 Erklæring Bestillingskode Vi kommentere analyseresultaterne på baggrund af de mikrobiologiske kriterier EF 2073/2005, såfremt det ønskes. UTLÅT5 Tilfredsstillende, i orden med bemærkning eller utilfredsstillende. Alle Rapporteringsintervaler i ovenstående pakke er afpasset efter de grænseværdier, der er angivet i Kommissionens forordning EF 2073/2005. Forts. >>> En komplet oversigt over matricer findes på side 37 13

14 Levnedsmidler Restaurant, storkøkken og butik Restaurant, storkøkken og butik Nedenfor anføres analyseepakker, der er egnede til den hygiejniske egenkontrol. Se også vores basistilbud om mikrobiologiske levnedsmiddelanalyser, hvis du har yderligere behov. Alle større næringsdrivende har individuelle krav, og disse tilgodeses bedst i et samarbejde med os. Rå eller ikke varmebehandlede madvarer Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtal 30 C E. coli Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10 ˆ LVM334 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril bæger (mindst 100g) til levnedsmidler eller i færdig emballage Færdiglavet og varmebehandlede madvarer Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtal 30 C Enterobacteriaceae Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10 ˆ LVM335 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril bæger (mindst 100g) til levnedsmidler eller i færdig emballage Levnedsmidler Mistænkt madforgiftning Mistænkt madforgiftning Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtal 30 C Bacillus cereus Clostridium perfringens Enterobacteriaceae Enterococcer E. coli Koagulase positive staphylococcer Salmonella Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10 ˆ ,9*10 ˆ ,9*10 ˆ ,6*10 ˆ *10 ˆ 6 Påvist/ej påvist LMM303 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril bæger (mindst 100g) til levnedsmidler eller i færdig emballage Anbefaling Sædvanlige supplerende analyser er listeria (LIST) og campylobacter (CAMP). Se også vores basistilbud om andre supplerende analyser. Undersøgelse af sygdomsudbrud forårsaget af levnedsmidler Ved undersøgelse af madforgiftning bør der tages hensyn til forskellige faktorer som sygdomssymptomer, inkubationstid, levnedsmiddeltype etc. Hvis der er mistanke om, at madforgiftningen er forårsaget af stafylokokker, bør levnedsmidlet også analyseres med henblik på stafylokokenterotoxin - STFTOX Hvis der er mistanke om, at madforgiftningen er forårsaget af Clostridium perfringens, bør man være opmærksom på, at opbevaring af levnedsmidler i køleskab hurtigt dræber aktivt voksende (vegetative) celler og derfor hurtigt kan gøre undersøgelsen vanskeligere. 14 Spørgsmål? Vid frågor kontakta Kontaktoplysninger Kundservice til Vatten kundeservice på telefon findes på side

15 Levnedsmidler Bestemmelse af næringsværdi Bestemmelse af næringsværdi Reglerne omkring mærkning af levnedsmidler, ernæringsanprisning og mærkning med symboler er blevet skærpet i de senere år. Kravet til angivelse af de næringsstoffer, der indgår i produktet, er også blevet skærpet, både i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen. Næringsværdi gruppe 1 Analyser Aske Fedt Energi (kcal) Energi (kj) Kulhydrater Protein Vandindhold Enhed kcal/100 g kj/100 g LVK001 Anbefalede supplerende analyser til LVK001: Klorid og kostfibre Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastflaske 500ml eller i færdig emballage Næringsværdi gruppe 2 Analyser Aske Kostfiber Protein Vandindhold Enhed LVK004 Anbefalede supplerende analyser til LVK004: Natrium (metallisk) i f.eks. mad med angivet lavt natriumindhold, transfedtsyrer, Omega 3 og 6 samt kolesterol. Fedt Enkeltumættet Fedt Flerumættet Fedt Fedtsyresammensætning Frugttose Glukose Laktose Maltos Sakkarose Natrium Natriumklorid (beregnet fra Natrium) % % % % Kollagen, proteinforhold Analyser Protein Hydroxyprolin Kollagenhalt Kødproteinkoefficient Enhed % KPROT Energi (kcal) Energi (kj) Kulhydrater kcal/100 g kj/100 g Prøvetagningsudstyr: Plastpose eller i færdig emballage Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastflaske 500ml eller i færdig emballage Næringsværdi madportioner Analyser Aske Fedt Kulhydrater Protein Vandindhold Energi (kcal) Energi (kj) Portionsvikt Energi/portion Energi/portion Energiprocent Fedt Energiprocent Kulhydrat Energiprocent protein Mängd Fedt/portion Mängd Kulhydrat/portion Mängd protein/portion Provtagningsmängd: En normalportion Enhed kcal/100 g kj/100 g g kcal/portion kj/portion % % % g g g LVK006 Uddrag af forordning (EF) nr. 1924/2006 "Rådets direktiv 90/496/EØF af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler indeholder generelle bestemmelser om næringsdeklaration. Ifølge nævnte direktiv er næringsdeklaration obligatorisk, når en ernæringsanprisning er anført i mærkningen, i præsentationen eller i reklamer, med undtagelse af generiske reklamekampagner. Når en ernæringsanprisning vedrører sukkerarter, mættede fedtsyrer, kostfibre eller natrium, skal næringsdeklarationen indeholde de oplysninger, der er nævnt i gruppe 2 i artikel 4, stk. 1, i direktiv 90/496/EØF. For at opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau finder denne pligt til at give de oplysninger, der er nævnt i gruppe 2, tilsvarende anvendelse i forbindelse med sundhedsanprisninger, undtagen ved generiske reklamekampagner." En komplet oversigt over matricer findes på side 37 15

16 Levnedsmidler Kemiske analyser Kemiske analyser af levnedsmidler Fedtsyresammensætning Analyser Enkeltumættet Fedt Flerumættet Fedt Fedtsyresammensætning Enhed % % % FETTSY Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastflaske 500ml eller i færdig emballage Anbefaling Der kan fås følgende supplerende parametre: Omega 3 (OMEGA3) Omega 6 (OMEGA3) Transfedtsyrer (TRANSF) Kolesterol (KOLEST) Natriumklorid beregnet fra Klorid Analyser Klorid Natriumklorid (beregnet fra Klorid) Na-halt (beregnet fra Klorid) Enhed % NACL Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastflaske 500ml eller i færdig emballage Natriumklorid beregnet fra Natrium Analyser Natrium Natriumklorid (beregnet fra Natrium) Enhed % NACL2 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastflaske 500ml eller i færdig emballage 16 Spørgsmål? Vid frågor kontakta Kontaktoplysninger Kundservice til Vatten kundeservice på telefon findes på side

17 LEVNEDSMIDLER Dioxiner En komplet oversigt over matricer findes på side 37 17

18 Levnedsmidler RengøringSKONTROL Rengøringskontrol Kontaktplader er et redskab til på en nem måde at kontrollere og verificere sin rengøring. Basispakke for Rengøringskontrol LVR001 1 st kontaktplade inkl. aflæsning Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse Aerobt kimtal 30 C <1 cfu/cm 2 Metode: Hygicult TPC Prøvetagningsudstyr: 1 st. tryckplatta Anbefaling Denne analysepakke anbefales som supplement til pakke LVR002, se nedenfor. Basispakke for Rengøringskontrol LVR002 5 st kontaktplader inkl. aflæsning Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse Aerobt kimtal 30 C <1 cfu/cm 2 Metode: Hygicult TPC Prøvetagningsudstyr: 5 st. tryckplatta Anbefaling Anbefales som basisprøveudtagning ved rengøringskontrol for alle, som håndterer levnedsmidler. Mikrobiologiske analyser i svaberprøver Analyser Rapporteringgrænse Analysemetode Bestillingskode Escherichia coli Påvist NMKL 125 ECOLI E. coli O157 Påvist NMKL 164 ECO157 Koagulase positive staphylococcer Påvist NMKL 66 STAF Listeria monocytogenes Påvist NMKL 136/Vidas LIST Salmonella Påvist NMKL 71/Vidas SALM 18 Spørgsmål? Vid frågor kontakta Kontaktoplysninger Kundservice til Vatten kundeservice på telefon findes på side

19 Mikrobiologiske analyser i fækalier Mikrobiologiske analyser i fækalier ALcontrol har en specialindrettet afdeling til fækalieanalyser for alle dyrearter. Der analyseres f.eks. for salmonella i prøver fra smittede gårde eller i henhold til det obligatoriske kontrolprogram for fjerkræ. Salmonella i Faeces LTF003 Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse Salmonella Påvist Metode: NMKL 71-5 Prøvetagningsudstyr: 1 st Faecesbeholder For alle dyrearter undtagen fjerkræ. Salmonella i Faeces/sokker Mikrobiologiske analyser Salmonella Metode: MSRV LTF004 Rapporteringgrænse Påvist Prøvetagningsudstyr: 2 beholdere, 2 par sokker eller 5 par sokker. Pakken skal anvendes i den obligatoriske og frivillige salmonellakontrol for fjerkræ i henhold til forordning (EF) 2160/2003. Anbefales også til undersøgelse for salmonella i alle dyrearter. En komplet oversigt over matricer findes på side 37 19

20 Levnedsmidler BASISTILBUD, MIKROBIOLOGI Grundutbud for analyser i levnedsmidler Vi vælger egnede Rapporteringsintervaler afhængigt af levnedsmiddeltype. Kontakt os for at få en skræddersyet analysepakke. Analyse av mikroorganismer Analyser Analysemetode Bestillingskode Aerobe og sulfitreducerende bakterier NMKL 96 KIMH2S Aerobe sporedannere In house AEROSP Aerobt kimtal NMKL 86 AEROB Aerobt kimtal 4 døgn NMKL 86 AERO4D Anaerobe sulfitreducerende bakterier NMKL 56 SULFCL Anaerobe bakterier NMKL 86 ANAERO Anaerobe sporedannere VFD Cirk 97 ANAESP Bacillus cereus NMKL 67 BAC Campylobacter NMKL 119 eller Vidas CAMP Clostridium perfringens NMKL 95 CLOST Coliforme bakterier 30 C NMKL 44 KOL30 Coliforme bakterier 37 C NMKL 44 KOL37 E. coli NMKL 125 ECOLI E. coli, hurtigmetode 3M Petrifilm ECOLIP E. coli O157 NMKL 164 ECO157 Enterobacteriaceae NMKL 144 ENTERB Enterococcer NMKL 68 ENTERO Fremmende kim Enl. Födevarestyrelsen TOTFRÄ Gær NMKL 98 JÄST Koagulase positive staphylococcer NMKL 66 STAF Listeria monocytogenes NMKL 136 eller Vidas LIST Listeria monocytogenes (5 poolede prøver) NMKL 136 eller Vidas LIST5 Listeria, kvantitativt NMKL 136 LISTKV Listeria PCR icycler iq (realtids-pcr) LISPCR Mælkesyrebakterier NMKL 140 MSBAKT Pseudomonas spp ISO PSESPP Psykrotrofe bakterier NMKL 74 PSYKRO Salmonella NMKL 71 eller Vidas SLM SALM Salmonella, 24h Vidas ICS-24h SALM24 Salmonella (5 poolede prøver) NMKL 71 eller Vidas SLM SALM5 Skimmel NMKL 98 MÖGEL Stafylokockenterotoxin Vidas Sett II STFTOX Termotolerante coliforme bakterier NMKL 125 KOL44 Typning af bakterier, mikroskopi Mikroskopi TYPMIK Yersinia enterocolitica NMKL 117 YERS Øvrige analyser Analyser Analysemetode Bestillingskode Holdbarhedskontrol - HÅLLB Sensorisk bedømmelse - SENSOR 20 Spørgsmål? Vid frågor kontakta Kontaktoplysninger Kundservice til Vatten kundeservice på telefon findes på side

ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2013/2014. www.alcontrol.dk

ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2013/2014. www.alcontrol.dk ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2013/2014 www.alcontrol.dk OM VIRKSOMHEDEN INDHOLDSFORTEGNELSE ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analysevirksomheder,

Læs mere

ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2015/2016. www.alcontrol.dk

ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2015/2016. www.alcontrol.dk ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2015/2016 www.alcontrol.dk OM VIRKSOMHEDEN ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analysevirksomheder, som også har højtkvalificerede

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fødevarestyrelsen 22. december 2005 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Område...4 3 Hvad er et mikrobiologisk kriterium...4 3.1 Mikrobiologiske

Læs mere

(EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1)

(EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1) 2005R2073 DA 19.05.2010 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)Nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske

Læs mere

SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc)

SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc) DA SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig udg. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING af om mikrobiologiske

Læs mere

Bakterier og virus i fisk og skaldyr

Bakterier og virus i fisk og skaldyr Kapitel 12 side 99 Bakterier og virus i fisk og skaldyr Bakterier findes overalt på kloden. Og derfor også på og i fisk og skaldyr. De fleste er uskadelige for mennesker, men nogle typer af bakterier kan

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer 08.07.14 Side 1 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Regler om mikrobiologiske kriterier i mikrobiologiforordningen... 5 1.2 Øvrige krav

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem?

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? # 1 Flere og flere madvarer har en næringsdeklaration, og det er godt, for så kan du undersøge, om det, du spiser, er sundt. Sådan kan du

Læs mere

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion.

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Baggrund: I projektet Kulinarisk madkvalitet på sygehusene i Region Sjælland har VIFFOS i samarbejde med forskere på Fødevareinstituttet på DTU udviklet

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Risiko Ikke sporedannende bakterier Campylobacter Forekomst Infektion/forgiftning Typisk årsag Sygdomsforløb Forekommer først og

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Ord forklaring af analyse rapporter

Ord forklaring af analyse rapporter Ord forklaring af analyse rapporter Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt

Læs mere

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008 Hvad står der Ris og fuldkornshvede i flager, beriget med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folinsyre, B12, C) og jern Nettovægt: MINDST HOLDBAR TIL juni 2008 Mængde Varebetegnelse Cereal Lite Cereal Lite Lite

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Fødevarehygiejne Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Indhold Bakterielle fødevarebårne sygdomme i Grønland... 2 Bakterier stammer fra jord, vand, dyr og mennesker... 2 Forebyggelse af bakterielle

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dato: 9. december 2004/ LLU [+ efterfølgende få ændringer efter høring januar 2005] Ref.: 21-06-02 Referat af 16. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Sted: DANAK, Den Danske

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dato: 14. august 2005/ LLU Sag: 21-06-02 Referat af 17. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Sted: DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse?

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Den bakteriologiske vandanalyse Kimtal, 22 C Dette kimtal giver et udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen,

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Smør, margarine og olie 2 To spiseskefulde er nok 2 Spar især på det hårde fedt 2 Skrab brødet 3 Smid stegefedtet ud 3 Olie 4 Smør 4

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Viden

Gymnasium. Osteproduktion. Viden Osteproduktion Faglige begreber og ordforklaringer Anaerob:... 3 Aroma:... 3 Centrifuge:... 3 Colibakterier:... 3 Disakkarider:... 3 Enzym:... 3 Fermentering:... 4 Gensplejsning:... 4 Homogenisering:...

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Til alle DSK s medlemmer Januar 2015 Vurderet af Fødevarestyrelsen december

Læs mere

Graphic: Jens Burau/Photo: Nurali. Kursus i køkkenhygiejne

Graphic: Jens Burau/Photo: Nurali. Kursus i køkkenhygiejne Graphic: Jens Burau/Photo: Nurali Kursus i køkkenhygiejne Kursus i grundlæggende køkkenhygiejne Indholdsfortegnelse Kursusoversigt:... side 2 Undervisningsmateriale til dag 1:... side 3 Undervisningsmateriale

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Erling Mischorr

Læs mere

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse til membranfilter til drikkevand på Sprogø

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune.

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitik 2 Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitikken skal ses som information til forældre i dagplejen,

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

guide Har du farlige GOD HYGIEJNE ER DIN MAD FOR GAMMEL? sider Se flere guider på bt.dk/plus

guide Har du farlige GOD HYGIEJNE ER DIN MAD FOR GAMMEL? sider Se flere guider på bt.dk/plus guide MARTS 2012 Se flere guider på bt.dk/plus Har du farlige køkkenvaner? TEST DIG SELV HÅNDTERING AF MADVARER GOD HYGIEJNE ER DIN MAD FOR GAMMEL? 16 sider Denne guide er lavet i samarbejde med Morten

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand Kvalitetskrav til drikkevand Kravene til drikkevand fremgår af Drikkevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007). Bekendtgørelsen indeholder mindste og/eller højst

Læs mere

Fagmandens. Katalog 2014. pond

Fagmandens. Katalog 2014. pond Fagmandens Katalog 2014 Foder til HAVEDAMME Det bedste til havedammen Fagmandens havedamsfodre er alle fra samme fabrik i Tyskland. De har et meget højt kvalitetsniveau og er både ISO 9001 og ISO 22000

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Intro Mad-logbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Bakterie-bal, nej tak Minimejeri Spis op eller not Mad i Danmarkshistorien Vege hvad for en? Intro En del

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN6222 2254 Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5%

enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN6222 2254 Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5% Direkte undersøgelse * Temperatur Lugt Smag Farve Prøvested Prøvedato Prøvetager Modtaget på Lab Udseende MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE Resultat Vandkvalitetskrav Analysemetode Coliforme bakterier, pr. 100

Læs mere