Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave"

Transkript

1 Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men der vil stadig være situationer, hvor I må handle efter egen intuition, og det ved jeg også, at jeg trygt kan overlade til jer. Bedste hilsner Jeanette Køhl Larsen, leder af Stenløse private skovbørnehave August/ September 2014

2 Velkommen til Skovbørnehaven. Du er nu ansat i Stenløse private skovbørnehave. Vi har udarbejdet en intern personalehåndbog med aftaler og grundregler for skovbørnehaven. Personalehåndbogen er tænkt som et arbejdsredskab med praktiske oplysninger samt spilleregler, som er nødvendige, når medarbejdere skal arbejde sammen. Personalehåndbogen for skovbørnehaven er et sideløbende supplement til øvrige overenskomster med fagorganisationer. Kort om skovbørnehaven Skovbørnhaven er en busbørnehave der har fokus på udeliv og natur. Der er plads til 24 børn i alderen 2 år og 11måneder - 6år. Åbningstiden er mandag til fredag kl Vi er organiseret under De frie børnehaver og fritidshjem, og der er ansat en vikar, 2 medhjælpere, en pædagog og en leder. I skovbørnehaven tilbringer børnene og voksne næsten hele dagen udenfor. Enten er børnene ude på legepladsen ved bussen, vi kører til nærliggende naturområder, eller børn og voksne kører i egen bus til skov, strand, naturlegepladser, bustræf med andre busbørnehaver og meget andet. Børnene lærer om naturen, at passe på den. De følger årets gang, har god plads, får masser af luft og lys. Naturen er en skattekiste af kundskaber. I skov, på mark og strand kan børnene få oplevelser om dyr og planter. De kan bygge, skabe og konstruere m.m. og gennem vidende og engagerede voksne, kan børnene få vigtige erfaringer og viden om naturen og naturfænomener. Personalepolitik: Årsplan. En årsplan er en oversigt over aktiviteter, arrangementer og møder, der foregår i børnehaven. Årsplanen udfærdiges i oktober/ november måned, hvorefter den skal godkendes i forældrebestyrelsen og udsendes til forældrene efterfølgende. Vi arbejder på at udfærdige en pædagogisk årsplan, der udgør et redskab for vores dagligdag over året. Børnehavens interne aftaler. I vores samarbejde ligger vi vægt på: - at vi handler på kritik fra personale, forældre og børn samt samarbejdspartnere. - at vi går og møder til tiden - at vores møder starter og slutter til tiden. - at vi udfører beslutninger, som vi tager. - at vi er opmærksomme på oprydning ude og inde. - at vi fokuser på feedback. - at vi er opmærksomme på hinandens signaler. - vi handler hurtigt på kritik fra børn

3 Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Skovbørnehaven vægter et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejderen i sit daglige arbejde kan være tryg i ansættelsen og har indflydelse på sin arbejdssituation. Du er som medarbejder også selv ansvarlig for det arbejdsmiljø, som du er en del af. Uddannelsespolitik. Vi vægter høj faglighed, derfor vil der fremadrettet være mulighed (indenfor institutionens udmeldte økonomiske rammer) at få tildelt enkelte kurser, men samtidig forventes det, at alle via faglitteratur holder sig a jour med udviklingen indenfor området. Aftaler om supervision. Skovbørnehaven har tegnet en forsikring gennem de frie børnehaver og fritidshjem, og har derfor mulighed for at benytte den psykologordning til supervision, enten individuelt eller i gruppen. Medarbejdersamtaler. Du har krav på en medarbejdersamtale, men du er altid i din ret til udover denne at bede om en samtale med din leder. I medarbejdersamtalen deltager du og lederen. Formål med samtalerne: - at du får mulighed for at komme med ideer og ønsker - at du får indflydelse på din arbejdsplads og arbejdssituation. - at du får større mulighed for at udveksle synspunkter. Ved medarbejdersamtalen bliver der udfærdiget en gensidig aftale om mål og planer for det kommende år. Der vil foreligge forberedelsespapirer ca 14 dage før samtalerne. Formålet med samtalen er at diskutere trivsel og udviklingsområder, personligt og fagligt. Rygepolitik. Det må pointeres, at man som ansat i skovbørnehaven, ikke må ryge i nærheden af børnene, på legepladsen eller på ture. Man må gå væk, og ifald vi holder et arrangement med forældre eller andre gæster, må vi henholde til vores rygepolitik - at man går væk fra børnene for at ryge. Misbrugspolitik. Der må ikke nydes alkoholiske drikke eller andre nydelsesmidler i arbejdstiden. Ved særlige arrangementer såsom sommerfester, forældremøder kan der dispenseres for denne regel dog med stor respekt for, at medarbejderen er på arbejde. Forældrene må gerne nyde lidt alkohol til de sociale sammenkomster.

4 GENEREL INFORMATION VEDRØRENDE SKOVBØRNEHAVEN. For at dagligdagen skal fungere bedst muligt, er der forskellige ting, som vi gerne vil orientere dig om. Administrative informationer i forbindelse med din ansættelse: Ved ansættelsen får du udleveret forskellige formularer af lederen, som du skal udfylde og underskrive: - at Stenløse skovbørnehaves bestyrelse eller leder må indhente straffeattest. - at du er bekendt med tavshedspligten. - at du udfylder medarbejderoplysninger med kontonummer, adresse og telefonnummer. Arbejdstider. Du vil ved ansættelsens start få udleveret et arbejdsskema, hvor dine arbejdstider vil fremgå. Dette arbejdsskema kan blive ændret, hvis der er behov derfor. Pauser. Det kan være en udfordring at holde pause i skovbørnehaven. Ifald man har brug for at ringe til læge eller andet, kan man aftale med sine kolleger, at man tager tiden til en pause når det kan passe ind. Ved dit barns første sygedag. Du kan holde fri med løn på dit barns første sygedag, dog jvf. de enkelte overenskomster. Barns første sygedag er ikke en ret man har, men noget børnehaven kan tilbyde, ifald der ikke er andre muligheder. Se 10 stk 1 og 2 i henhold til skovbørnehavens overenskomst med Bupl og frie børnehaver. Sygemelding / raskmelding. Hvis du er syg, sygemelder du dig ved at ringe til børnehavens leder kl. 7. Når du raskmelder dig, ringer du til børnehaven inden kl dagen før, at du møder igen. Der skal udfyldes et tro/loveskema efter hvert fravær som afleveres til lederen. Der bliver udfærdiget et sygeskema, til udregning af sygestatistikken i skovbørnehaven. Er lederen

5 på ferie eller på anden måde fraværende vil der være en stedfortræder, der tager disse opkald. Når du lukker skovbørnehaven mellem kl : Når du lukker i skovbørnehaven, er der nogle praktiske ting, som du skal huske, inden du forlader børnehaven: - at chekke om døre og tagvinduer er lukkede/ låste i bussen Rumle. - at strømstikket er sat i bussen Rumle. - at rydde op på legepladsen. - at tømme skraldespande. - feje og vaske borde af. - sætte bustelefonen til opladning - tjekke al lys og gas er slukket Orientering om indkøb: Hvis du har brug for penge til indkøb eller har lagt penge ud selv ved indkøb, skal du henvende dig til ledelsen. Alle kvitteringer skal underskrives med navn og der vil blive udbetalt det beløb, der er lagt ud. Ifald der er tale om større indkøb, skal det inden drøftes på et personalemøde eller med lederen. Gavekasse: Ved rund fødselsdag giver børnehaven en gave til kr. Kalender i bussen: Hver morgen skal du læse kalender for at holde dig a jour med dagens aktiviteter, møder m.m. Så du er forberedt til spørgsmål for forældre samt er klar til dagens udflugt eller ajour om ændringer i løbet af ugen. Du er ligeledes forpligtet til at indskrive dine aftaler samt andre informationer, som har betydning for dagligdagen i kalenderen. Midtvejssamtale indenfor prøvetiden. Når du har været ansat i henholdsvis 1 måned og 3 måneder tages en uformel snak med lederen om, hvordan det går. På et personalemøde vil du sammen med det øvrige personale tale om, hvordan det går i skovbørnehaven. Ansvarsområder. Der er god mulighed for at påtage sig ansvaret for forskellige områder/opgaver i skovbørnehaven. Dette betyder, at du enten alene eller sammen med andre kollegaer har fået kompetence til at udføre en opgave, indenfor de rammer der er sat.(økonomi, indkøb o.lign) Efteruddannelse: Skovbørnehaven har et mindre kursusbudget og følgende er på nuværende tidspunkt prioriteret: 2 pædagogiske dage hvoraf den ene er med kursusleder eller foredragsholder. Årligt glatbanekursus i bus til dem med buskørekortet. De kursusmidler, der er tilbage, kan bruges til individuelle kurser og/eller fælles kurser i skovbørnehaven eller med andre børnehaver. Hvis du er interesseret i et kortvarig kursus/

6 temadag, og det har relevans for skovbørnehaven, forespørger du lederen. Vi er medlemmer af de grønne spirer hvor der kan tilmeldes to kurser pr år. De frie børnehaver og fritidshjem laver en del temadage man kan tilmelde sig efter aftale med lederen. Kurser af længere varighed vil lederen forelægge bestyrelsen. Det er op til den enkelte medarbejder, at finde de udviklingsmuligheder de individuelt kunne have brug for. Skovbørnehaven vil i det omfang, der er penge til det og det har relevans for skovbørnehavens pædagogiske dagligdag finde midler til det, ifald det er ude for budgettets rammer. Støttepædagog En støttepædagog er ansat til at varetage en opgave vedr. et enkelt barn. Ved støttepædagogens start udfærdiges i samarbejde med personale og lederen opgaverne i det pågældende støtteforhold. I denne aftales, hvilke opgaver, som støttepædagogen skal varetage, hvilke arbejdstider samt fastlæggelse af deltagelse i møder, arrangementer, temadage, kurser m.m. I øvrigt er støttepædagogen i støtteperioden omfattet af samme regler som det øvrige personale. Modtagelse af nye børn. Det er os selv der skal sørge for der kommer nye børn på ventelisten samt optagelsen af børn fra ventelisten. Vi får ikke visiteret børn fra det kommunale system. Vi modtager papirer fra forældre om indmeldelse, stamkort og tilladelse til privat befordring. Når barnet er indmeldt, udsender ventelistekordinatoren en velkomstskrivelse til forældrene med en orientering om kørsel og mulighed for besøg i børnehaven. Personalet sørger for der en fast plads i bussen med billede af barnet på samt en drikkemug til udlevering den første dag. Forældresamarbejde. Det er os alle der er ansat, som har den direkte kontakt til forældrene. Alle ansatte har en fælles opgave i arbejdet med det enkelte barn. Du kan derfor altid drøfte dit arbejde med dine kollegaer i det daglige samt få sparring af lederen. Det er vigtigt, at du har den gode daglige kontakt til forældrene. Derfor kan du i nogle tilfælde sende problematikker eller bekymringer videre til din leder. Eksterne samarbejdspartner. Vi arbejder med psykolog fra de frie børnehaver og vi har samarbejde med Egedal kommune, PPR, rådgivningsteamet, psykolog, tale-/høre pædagog, sprogskole, motorikkonsulent og sundhedsplejerske osv. Ulykker. Ved ulykker, skader, fald m.m. skal du altid: - vurdere om i skal kontakte lægevagten eller skadestuen eller ringe 112 til observation af barnet afhængig af ulykkestilfældet. -kontakte lederen, og sammen vurdere hvad der skal til. Lederen skal altid kontaktes i de særlige situationer og her drøfte om hvem der ringer og informerer forældrene. - kontakte forældrene omgående. - efterfølgende at drøfte og evaluere hændelsesforløbet med det formål at hindre yderligere episoder. Alle hændelser skal afleveres skriftligt til lederen indenfor 48 timer, og

7 de inplicerede ansatte skal godkende og underskrive forløbet. Det samme gælder for tilløb til en ulykke eller uhensigtsmæssig hændelse. -Lederen skal også informeres om samtlige skader på bussen. Det skal ske samme dag, de er lavet, for at sikre det ikke har et større omfang eller en skade, der har indflydelse på dagligdagens kørsel og sikkerhed. Møder der afholdes i skovbørnehaven. Personalemøde. Dagsorden kan være: - opfølgning fra sidste møde - aktuelle problemstillinger vedrørende børnene. - gennemgang af mål for børnene. Hvad vil vi opnå med følgende mål? - trivsel i skovbørnehaven. - forberedelse af eventuel relevant viden om børnene til formidling til det øvrige personale. - kalendergennemgang. - planlægning af kommende aktiviteter. - koordinering af ferie- og afspadseringsønsker. Forældremøde. Vi afholder forældremøde 1-2 gange om året. I foråret (maj måned) afholdes forældremøde i forbindelse med generalforsamling. På mødet vælges forældrerepræsentanter til forældre- bestyrelsen. I efteråret kan vi indkalde til et forældremøde mere ifald der er aktuelle temaer, som er valgt, eller generel information der skal formidles ud til alle. Bestyrelsesmøder. Forældrebestyrelsen afholder bestyrelsesmøde ca. 8 gange om året, og hvert møde varer ca. 2-2½ time. Forældrebestyrelsen består af 5 eller 7 forældrerepræsentanter valgt af forældrene i børnehaven. Forældrebestyrelsens kompetence er bl.a. at godkende årsplaner, budgetter, udarbejde pædagogiske principper og deltage i ansættelser af fast personale. På forældrebestyrelsesmøderne bliver medlemmerne informeret om dagligdagen og de generelle oplevelser i skovbørnehaven. Derved får de et godt og reelt overblik over hverdagen, hvilket gør dem bedre rustet at handle og beslutte i overensstemmelse med vores hverdag. Lederen deltager i bestyrelsesmøderne.

8 Møder vedr. børnene i børnehaven. 3 måneders samtaler. Alle forældre bliver tilbudt en 3 måneders samtale i skovbørnehaven. I samtalen er der fokus på hvordan barnet trives, hvordan indkøringen er gået og forventninger. Førskolesamtale. Er barnet skoleklar. Hvad skal der til den sidste tid? Hvad skal skovbørnehaven gøre og hvad skal forældrene gøre? Løbende trivsels/udviklings samtaler hvis vi vurderer der skal ekstra tiltag til i en periode, for et barn. Vi kan indkalde forældre til samtale, hvis vi vurderer, vi skal igangsætte pædagogiske tiltag for barnets trivsel eller udvikling. Her afsættes ca 1-2 timer for at afdække behovet og for at se hvad skovbørnehaven skal igangsætte og rådgive forældrene om problematikken, og give dem redskaber til at afhjælpe problematikken hjemme. Psykisk arbejdsmiljø. Det er vigtigt for et godt psykisk arbejdsmiljø, at du føler dig tilpas i personalegruppen. Vi skaber rammerne for et godt miljø, men du er også selv forpligtet til at deltage med positiv og negativ kritik. Enten ved personalemøderne, hvor du altid har muligheden for at sætte punkter på dagsordenen eller ved at bede om samtaler med din leder eller bestyrelsen. Åbenhed kræver tryghed, så det er alles ret at udtrykke holdninger og meninger. Orientering om APV. APV er en arbejdspladsvurdering, hvor personalet har besvaret et materiale fra arbejdsskadestyrelsen, om arbejdsmiljø og arbejdsforholdene. Herefter udarbejdes der en handleplan for de punkter der kunne udvikles. Det er vores mål at arbejdspladsvurderingen bliver revurderet og gennemgået hvert år, og udmeldingerne fra personalet bliver taget med i planlægning af løsningsmodeller på de udmeldte problematikker. Sygefraværssamtaler. Sygefraværsamtaler er samtaler mellem medarbejder og leder på baggrund af medarbejderens sygefravær i en given periode. Sygefraværssamtalen har til formål at få konstateret årsagen til sygefravær og herigennem få klarlagt, om der er behov for iværksættelse af specielle tiltag for at afhjælpe eventuelle arbejdsmæssige årsager til fraværet, eller om fraværet skyldes jobtrivsel eller slet og ret almindelig sygdom. Medarbejderen er ikke forpligtet til at orientere om årsagen til fraværet, men kan som udgangspunkt have en interesse i at gøre det. Uanset årsagen til en medarbejders forhøjede fravær kan alene det, at årsagen er konstateret være med til at nedsætte fraværet. Hvad gør vi for at nedbringe sygefraværet?: - lederen gennemgår den pågældendes arbejdsmiljø. - forsøger ændring af den pågældendes arbejdssituation. - ser på konkrete løsningsforslag i forhold til årsagen af sygefraværet.

9 - hjælper den pågældende medarbejder med professionel bistand med henblik på afhjælpning af fysiske og psykiske problemer. Omsorgssamtaler kan afholdes ved længerevarende fravær f.eks. 14 dage eller hyppige sygeperioder indenfor 3 måneder. ARBEJDSTIDSREGLER. Skovbørnehaven følger gældende overenskomstregler om arbejdstid: Afspadsering. Hvis du ønsker afspadsering, skal du planlægge det med lederen, og dine kolleger. Ved specielle arrangementer og møder er der aftalt følgende principper for timeafregning. -Koloni: 8 timer for aften og overnatning. 1½ time for de personaler, der kommer og spiser -Skovbørnehavens fødselsdag er der mødepligt for alle personaler, og der får man 2 timer. -Sommerfesten og juletræsfesten udløser 2 timer, og der er mødepligt. -Arbejdsdage indkaldes vi ved behov og der aftales med leder hvor mange timer udfra specifikke opgaver. -Efterårskomsammen i skoven udløser 2 timer og der er mindst 2 personaler repræsenteret. -Personalemøder afholdes kl 15 kl 19 og dermed er det afhængig af ugedag og personalets skema hvilke timer det udløser. - juleaften er frivilligt fremmøde i skoven af ansatte. - ved deltagelse i planlagte forældrebestyrelsesmøder udløser det ikke timer. - hvis et barn ikke er hentet kl. 17, får du afspadsering for hver påbegyndte halve time. Ferie/lukkedage Skovbørnehaven har lukket i ugerne 29,30 og 31 hvor personalets hovedferie afholdes. Derudover har vi følgende lukkedage: Dagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Mellem jul og nytår samt 2 pædagogiske dage om året, hvor vi har lukket. En i foråret og en i efteråret. KURSER. Pædagogisk dag: Ved pædagogisk dag omlægges arbejdstiden og merarbejde afspadseres efter gældende regler. På pædagogiske dage deltager pædagoger, medhjælpere og leder. De grønne spirer. Vi er medlemmer af de grønne spirer, der har dagskurser over året. Vi har to i medlemsskabet vi kan deltage i.

10 Frie børnehaver og fritidshjem. Her er der indimellem halvdagskurser, foredrag eller kursusdage, som vi kan tilmelde os ifald det passer ind i planlægningen. BUPL: Har nogle temadage eller kurser som kan deltages i som uddannet personale. Udover det er der mange organisationer der udbyder nogle spændende kurser eller temadage som man kan vælge og drøfte med lederen om det kan lade sig gøre. Lederen kan drøfte dyrere kurser eller efteruddannelse med bestyrelsen og budgetmæssigt få det indregnet, ifald der er mulighed for dette. ADMINISTRATION OG PRAKTISKE FORHOLD. Kontantbilag skrives navn og kontonummer på, og afleveres til lederen inden månedens udgang og herefter bliver de afregnet og indsat på din konto. Indberetning af løn. Lederen indberetter vores løn direkte til frie børnehaver og fritidshjem, så du skal aflevere dit arbejdstidskema til lederen for måneden den sidste onsdag i måneden. Vikarer/timeansatte skal aflevere deres timeregnskab til lederen inden d. 3 i måneden. Udlevering af nøgler. Nøgler udleveres af lederen, hvor du underskriver for modtagelsen af nøglen. I tilfælde af tab af den udleverede nøgle skal lederen underrettes, da der omgående skal udskiftes låsesystem. Ved længere ansættelse får vikarer udleveret nøgler. Kørsel i egne biler med børn fra skovbørnehaven Kørsel i forbindelse med udflugter og lignende foregår med vores egen bus, Rumle, eller offentlige transportmidler. Der kan under yderst særlige omstændigheder samt efter aftale med forældre, aftales børn kommer med i private biler. Som chauffør i vores egen bus Rumle Skovbørnehavens ledelse har udarbejdet en chaufføretik som skal læses og underskrives inden kørsel i bussen vil forekomme. Alle skal vide hvad de kører med og altid køre efter de forhold der bydes. Vi skal køre så usynligt som muligt i landskabet, hvilket vil sige vi har en kørsel der ikke giver anledning til opmærksomhed. Lederen kan til hver en tid indkalde en fører til ekstra køretimer, ekstra uddannelse i kraft af kørsel uden omhu eller frakende retten til kørsel, ifald der udføres for mange skader på bussen. Se vedhæftede billag (chaufføretik). Lederen kan til hver en tid fratage medarbejdere retten til kørsel, samt indstille medarbejderen til køretimer iforhold til særlige overtrædelser. Lederen har til hver en tid retten til at påtale medarbejderens kørselform.

11 Ved tilfælde af brand. Alle skal være bekendt med, at vi har en beredskabsplan og en oversigt hængende i bussen over nødudgange, nødhammere, seleskærere og hvor vi står i forhold til bussen, når vi er kommet ud. Tænk roligt igennem, hvilke børn og medarbejdere, som er tilstede den pågældende dag. Kig på fremmødelisten og det samlede antal børn for den pågældende dag og tæl børnene når de er ude af bussen. Bevar roen. Ring til falck, og bestil en afhentning af alle, da vi har en ordning, hvor vi bliver transporteret tilbage. Ring til vores psykologordning i tilfælde af, der skulle være traumer. Beredskabsplan og relevante telefonnumre forefindes i bussen. SÆRLIGE INDGÅEDE AFTALER: Interne aftaler for skovbørnehaven: - at alle fastansatte med min. 15 timer om ugen og efter ½ års ansættelse har ret til en julefridag. - beværtning ved personaledag, pædagogiskdag og personalemøder. - julefrokost bidrages med 5-600,- kr pr. medarbejder. - julehilsen til alle medarbejdere som bestyrelsen står for. - et sommerarrangement til ca 300 kr pr medarbejder. Retningslinjer vedrørende private mærkedage. Der gives tjenestefri med løn på ansattes 50,60 og 70 års fødselsdag samt ved eget bryllup, sølvbryllup og guldbryllup. Ved 10, 25, 40 og 50 års jubilæum gives der tjenestefri med løn på jubilæumsdagen. Sygdom. Hvis du kommer til skade under dit arbejde, skal du hurtigst muligt kontakte din leder, hvor du får udleveret en arbejdsskadeanmeldelse til udfyldelse. Skovbørnehaven er forpligtet til at sørge for at videresende din skadesanmeldelse til Arbejdstilsynet. Kontakt også din egen læge. I øvrigt har du ret til den fornødne frihed med løn i forbindelse med - lægekonsultationer - tandlægekonsultationer - specialistkonsultationer - nødvendig ledsagelse af ægtefælle eller børn til læge, specialist eller tandlæge - ambulant hospitals- og fysioterapeutbehandling - kiropraktorbehandling. - fornødne svangerskabsundersøgelser. For at få denne frihed er det en forudsætning, at disse konsultationer eller behandlinger ikke kan klares udenfor normal arbejdstid, og at det skal aftales og planlægges med din leder. Ved dødsfald og begravelse. Du har ret til få fri ved dødsfald og begravelse til følgende: - du kan få den nødvendige frihed i forbindelse med ægtefælles, forældres, svigerforældres, egne børns død og begravelse. - du kan få den fornødne frihed, hvis du skal i skifteretten.

12 - du kan få fri til søskendes, børnebørns, bedsteforældres begravelsesdag. Kørselsgodtgørelse. Du får refunderet din kørsel efter statens takster, og du skal regne kørslen fra arbejdsstedet og til kursus- eller mødestedet. Fælleskørsel skal iøvrigt altid tilstræbes. Ved udbetaling af refusioner afleverer du kørselsregnskabet til lederen. Du kan få refunderet kørselsudgifter, billetter til offentlige transportmiddel, i forbindelse med: - kursus / temadag o.lignende. - møder i forbindelse med arbejdet - hvis du skal bruge din private bil i skoven eller andre arrangementer.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen BØRNEHUSET KATAMARANENS PERSONALEPOLITIK. Velkommen som ny ansat i Børnehuset Katamaranen. Institutionen består af to afdelinger Hjertinggården og Sjelborg børnehave.

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Løvfrøen-Nylars 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Løvfrøen-Nylars hjemhørende i Bornholms Regionskommune, beliggende Bøgevej 11, Nylars 3720 Åkirkeby og er tilsluttet

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Dato for tilsyn: 23-09-2011 Deltagere ved tilsynet: Else Levy Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Tilsyn foretages af: Mette Ankjær Andersen Skemaet

Læs mere

Børnehaven Farveladen

Børnehaven Farveladen P ERSONALEHÅNDBOG 2014 Side 2 Indledning FORORD Denne håndbog er et supplement til medarbejderhåndbogen for Esbjerg Kommune, som du kan finde under EK-net. Vi ønsker med denne håndbog at fortælle hvilke

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005 PERSONALEHÅNDBOG for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. 1 Bjerget Februar 2005 Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces.

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje Velkommen i Ringsted Kommunale Dagpleje 2015 Ringsted Kommunale Dagpleje Dagplejekontorets information Adresse: Frejasvej 3, 4100 Ringsted. Kære Forældre Vi håber jeres barn kommer til at trives i dagplejen

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Sanne byder velkommen. Sanne informerer om lederevalueringen. Det er i uge 15. Den vil være elektronisk. Hun opfordrer ALLE til at besvare den. Resultatet

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre Forældrefolder Børnehuset Elisehaven Børnehuset Elisehaven Ranunkelvænget 84 5250 Odense SV Tlf. 6375 1075 Praktiske oplysninger til forældre Velkommen i Børnehuset Elisehaven Det er vores ønske, at Elisehaven

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik.

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. Sprogcenter IAs personalepoltik revid. marts 2008 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier Grundlæggende

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere. Bofællesskaberne Edelsvej

Introduktion af nye medarbejdere. Bofællesskaberne Edelsvej Introduktion af nye medarbejdere Bofællesskaberne Edelsvej Sådan modtager vi nye medarbejdere Ved Bofællesskaberne Edelsvej lægger vi stor vægt på, at nye medarbejdere modtages godt og bliver bedst muligt

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Beredskabsplan for personalet

Beredskabsplan for personalet Beredskabsplan for personalet Esbjerg Kommune 2012 Beredskabsplan for personalet Her følger Bofællesskaberne Edelsvejs beredskabsplan ved ulykke, sygdom, dødsfald og tab blandt personalet. KONTAKTPERSONER

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Vi tror på, at et godt forhold til forældrene er grundlæggende for at opnå et trygt forhold til de unge VI FORVENTER: At unge og forældre medvirker

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Mårslet Skovbørnehave

Mårslet Skovbørnehave Mårslet Skovbørnehave Testrupvej 8, 8320 Mårslet. Telefon: 87 13 83 12. www.maarsletskovboernehave.dk Okt 2012 Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Mårslet skovbørnehave. I Mårslet Skovbørnehave har

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Personalepolitik / personalehåndbog

Personalepolitik / personalehåndbog Personalepolitik / personalehåndbog Redigeret pr. 1. juli 2016/Ann 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FOA NORDSJÆLLANDS MÅL OG VÆRDIER... 3 3. OPGAVER, VISIONER, SAMARBEJDE M.V.... 5 4. MEDARBEJDERNES

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og forældre i TUK s Juniorklub

Velkomstfolder til nye børn og forældre i TUK s Juniorklub Velkomstfolder til nye børn og forældre i TUK s Juniorklub Vi tror på, at et godt forhold til forældrene er grundlæggende for at opnå et trygt forhold til de unge VI FORVENTER: At unge og forældre medvirker

Læs mere