Overvejelser i forbindelse med evt. stop for salg af ål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvejelser i forbindelse med evt. stop for salg af ål"

Transkript

1 Overvejelser i forbindelse med evt. stop for salg af ål WWF udgiver årligt en fiskeguide, som sætter fokus på bæredygtigt fiskeri ved at opdele de forskellige fisk i tre kategorier henholdsvis rød, gul og grøn. WWF har i 2011 undersøgt 35 forskellige fisk og skaldyr, der sælges på det danske marked, og resultatet var, at kun otte arter kan komme på den grønne liste. Fisk i den grønne kategori kan spises med god samvittighed, da fiskene er fanget eller opdrættet på en måde, der ikke ødelægger havmiljøet, og bestandene har det godt. I den gule kategori skal man være kritisk. De gule arter kan være et alternativ til de røde, men de kan også være problematiske. I den gule kategori bør man vælge de MSC- mærkede fisk, da de kommer fra fiskebestande, som ikke overfiskes, hvor fiskeriet tager hensyn til havmiljøet, hvor de truede fisk fra den røde liste ikke ender som unødig bifangst. Fisk i den røde kategori kommer fra overfiskede bestande. De kan også være fanget eller opdrættet på en måde, der ødelægger havmiljøet. WWF anbefaler, at man styrer helt uden om fiskene på den røde liste og finder et alternativ. Fakta om ålen Ålen er på WWF s røde liste! Ålen udklækkes i Sargassohavet nordøst for Cuba og kommer efter km og en flere år lang rejse som ung glasål til de europæiske kyster. Efter seks til 16 år i vores farvande vandrer den derefter som såkaldt blankål tilbage til Sargassohavet for at yngle. Ål er omgærdet af en del mystik. Man ved stadig ikke, hvordan den finder den lange vej tilbage til Sargassohavet, men det er muligt, at den orienterer sig ved hjælp af jordmagnetismen. Mens ålen stadig er en ung vildtlevende glasål, fanges den i store mængder, især i Sydeuropa, og anvendes til opdræt både herhjemme og i Asien. Ålen kan ikke yngle i fangenskab, og derfor er opdrætsål indfanget direkte i den vilde bestand. Antallet af vildtlevende ål er derfor faldet drastisk igennem de seneste årtier, da der ikke er ret mange ål, der når tilbage til Sargassohavet for at gyde og dermed får bestanden på fode igen. Ål er klassificeret som kritisk truet på den internationale IUCN-liste (International Union for Conservation of Nature) over truede arter. Ålens naturlige levesteder er samtidig under pres, og det skønnes, at ålebestanden i Europa i dag er nede på to procent af, hvad den var for 25 år siden. I 2009 blev ålen optaget på CITESlisten, hvilket betyder, at international handel med ål bliver overvåget. Bæredygtige alternativer WWF og Greenpeace anbefaler et totalt stop for fiskeri efter ål og mener, der bør findes et alternativ, så bestanden kan blive genopbygget. Royal Danish Fish (RDF) har opdrættet ål siden I 2010 blev de godkendt og certificeret efter Sustainable Eel Standard. Standarden defineres af et konsulentfirma inden for fiskeindustrien (MacAlister Elliott & Partners, kaldet MEP), som også vurderer, hvilke virksomheder, der lever op til standarden.

2 Når standarden bryster sig af at være bæredygtig, så handler det om, at når vilde ål fanges til opdræt, så genudsættes der samtidig ål til naturen. Disse ål skal finde tilbage til Sargassohavet og yngle, hvorved de på sigt skal øge bestanden af ål. RDF hævder, at deres udsætningsrate er så stor, at når de låner 1 ål fra naturen, så genudsætter de 5-9 ål, hvilket gør dem til et re-cirkulerende og bæredygtigt åleopdræt, der er bedre end naturen selv. Greenpeace har i marts 2011 meldt RDF til Forbrugerombudsmanden for falsk markedsføring af bæredygtige ål. Greenpeace henviser i en pressemeddelelse fra 5. maj 2011 til en seniorforsker fra DTU, som anfægter RDF s påstande, da det ikke er bevist, at udsætning af ål bidrager positivt til gydebestanden, set i forhold til et fuldstændigt stop af ålefiskeri. Dernæst anfægter Greenpeace selve standarden. De mener, at standarden er en række selvudnævnte kriterier for bæredygtigt fiskeri, ligesom de anfægter pointen om at genudsætte ål, da det endnu ikke er bevist, at de udsatte ål rent faktisk finder tilbage til Sargassohavet. Ifølge RDF har man knækket koden for reproduktion på Japanske ål i fangenskab, hvilket de formoder kan overføres på den europæiske ål, så man derved bliver uafhængig af den naturlige åleyngel. Myndighederne EU s fælles fiskeripolitik skal sikre, at havets ressourcer udnyttes på en økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtig måde. Hvert år udarbejder Det internationale Havundersøgelsesråd (ICES) en biologisk status over fiskebestandene. Den årlige rådgivning indeholder en vurdering af bestandenes tilstand og fremtidige fangstmuligheder. I 2007 blev der iværksat en genopretningsplan for bestanden af europæiske ål (1100/2007 Eel restocking plan), hvilket har betydet en reduktion i det samlede ålefiskeri over en 3-årig periode samt nye regler for brug af redskaber. Ålefiskeri i Danmark kræver en særlig tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen. Detailhandlen i Danmark Dansk Supermarked med Bilka, Føtex og Netto stoppede allerede for salg og markedsføring af ål i Alle COOP s butikskæder, Kvickly, Brugsen, Fakta og Irma stoppede for salget efter påsken I COOP forhandlede man i de senere år kun bæredygtige ål fra RDF, men dette er nu også stoppet. Rema 1000 forhandler ikke ål. SuperBest markedsfører i ikke ål, men de enkelte butikker bestemmer fortsat selv, om de ønsker at sælge ål. SPAR markedsfører ikke ål. Løvbjerg sælger fortsat ål.

3 ABC Lavpris stoppede for salg af ål i Detailhandlen i udlandet Sverige: Svenske Bergendahl, som ejer butikskæden City Gross, har en liste over fiskearter, som de ikke længer vil sælge. Det gælder for eksempel arterne ål, tropiske rejer og rødfisk. De har også identificeret en række arter, de er på vagt over for f.eks. pangasius, rødspætte, torsk og tun Supermarkederne i ICA har meldt ud, at de vil fjerne alle de rødlistede arter, der står på Greenpeaces liste over problematiske fiskearter, herunder ålen. England: Sainsbury nævner ikke ålen i deres fiskepolitik. De fokuserer udelukkende på laks, tun, torsk, rejer og kuller. Whole Foods Market nævner ikke specifikke fiskearter, som de ikke vil forhandle, men fokuserer udelukkende på, at fisken skal være MSC-certificeret. I forhold til WWF s lister vil der aldrig kunne være tale om, at fisk på den røde liste opnår en certificering, derfor må det kunne udelukkes, at kæden forhandler ål. Waitrose sælger ikke fisk, som betragtes som truede, og fiskeriet skal være bæredygtigt f.eks. MSC certificeret. Eksempler på andre produkter, hvor salget er blevet stoppet eller som diskuteres: Æg Engelske Sainsbury skriver, at de er den første store detailkæde, der ikke længere sælger æg fra burhøns. Det sker i bestræbelserne på at bliver nr. 1i dyrevelfærd. Irma sælger heller ikke æg fra burhøns og f.eks. i majonæse-salater anvendes æg fra fritgående høns. Foie gras Anima har på deres hjemmeside (www.anima.dk/kampagner/aktuellekampagner/) en kampagne for at stoppe salget af foie gras i SuperBest. Dansk Supermarked og Coop Danmark sælger ikke foie gras.

4 Produkter fra Israel Whole Foods Market maner rygtet om, at de boykotter produkter fra Israel eller er anti-israelske i jorden. De har aldrig boykottet produkter fra Israel eller andre lande. De lægger vægt på kvalitet og smag, ikke oprindelsesland. (www.wholefoodsmarket.com/values/israel) Plastik-poser Whole Foods Market har ingen indkøbsposer i plastik. Tobak Vandpibetobak I foråret 2009 opfordrede Kræftens Bekæmpelse butikkerne til at stoppe salg af vandpibetobak, da det primært var de unge, der røg det. Både Coop, SuperBest, KIWI Minipris, REMA 1000 og Statoil besluttede, at de ikke længere ville sælge vandpibetobak. Lightergas På baggrund af flere sager, hvor unge var omkommet som følge af lightergasmisbrug var der i 2003 og 2006 debat om at forbyde salg af lightergas til unge under 16 år. Den daværende regering ønskede ikke at forbyde lightergas med den begrundelse, at de unge, som misbruger lightergas, i langt de fleste tilfælde er unge, som har behov for særlig hjælp og støtte. Over for den gruppe unge vil et forbud mod salg af lightergas næppe have nogen større forbyggende effekt, og de unge, som misbruger lightergas, vil nemt kunne finde ud af at bruge andre former for opløsningsmidler, som har samme euforiserende virkning som lightergas. Tobak/cigaretter ICA i Sverige skriver på deres hjemmeside, at tobakssalget er et moralsk dilemma for dem. Koncernledelsen diskuterer med Cancerfonden, og den lagsigtede ambition er at nedtone tobakssalget og forsøge at finde former, så den ikke eksponeres i butikkerne på den måde, som det sker i dag. De kan ikke helt afstå fra tobakssalget, da der fortsat er mange rygere, men de har et stort ansvar for at sørge for at de unge under 18 år ikke begynder at ryge, og derfor forstærker de nu kontrolmulighederne med ny teknik i kasserne. (kilde: I 2008 valgte et ICA supermarked i Sverige at stoppe med at sælge cigaretter. Købmanden begrundede det med, at det var et troværdighedsspørgsmål: Cigaretter hører ikke hjemme i en mad-butik. De er umoderne, og det føles forkert, når vi samtidig gør alt for at sælge friske, sunde fødevarer af høj kvalitet. ICA s ledelse bakkede købmanden op med denne udtalelse: Att sluta sälja tobak ligger helt i linje med

5 ICA s hälsoinriktade policy. Det är bara att hoppas att fler ICA-handlare ställer upp bakom Mats Calla och följer efter, säger Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef. i Markedsføre anvendes i betydningen af, at varen ikke annonceres i tilbudsaviser.

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie RAPPORT DK 2011 Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie James Morgan / WWF International Skrevet og redigeret af: Lasse Juul-Olsen, Nina Astrid Fenger og Jan Graversen. WWF Verdensnaturfonden,

Læs mere

Kopierer den naturlige livscyklus

Kopierer den naturlige livscyklus Dansk akvakultur maj 2011 havbrug DØREN TIL VERDENS SPISEKAMMER! Kopierer den naturlige livscyklus At opdrætte ørreder kræver stor indsigt i livsvilkårene for fisk. Miljøet trives med havbrug Havbrug døren

Læs mere

Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren

Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren Kartl ing av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren Udarbejdet for Nordic innovation

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen I know half of my advertising is wasted. I just don t know which half. Per Østergaard Jacobsen & Claus Varnes Institut

Læs mere

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1]

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1] Marts 2012 PROJEKTOPGAVE Overemne Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D Underemne Ø [1] Indledning...Side 2 Problemstilling, problemformulering og arbejdsbeskrivelse... Side 3 Hvad er økologi?... Side 4 Hvad

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om lystfiskeri

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om lystfiskeri Det Dyreetiske Råd Udtalelse om lystfiskeri Det Dyreetiske Råd Udtalelse om lystfiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12 1216 København K September 2013

Læs mere

Er 2+2=5? Er økologi lig med bedre dyrevelfærd? En debatartikel 22 DVT 08 2014 FOTO THOMAS BORBERG/POLFOTO

Er 2+2=5? Er økologi lig med bedre dyrevelfærd? En debatartikel 22 DVT 08 2014 FOTO THOMAS BORBERG/POLFOTO Er 2+2=5? Er økologi lig med bedre dyrevelfærd? En debatartikel 22 DVT 08 2014 FOTO THOMAS BORBERG/POLFOTO VELFÆRD FORNUFT ELLER FOR DYR? ØKOLOGI 1 1 2 3 1 2 3»At det vilde og naturlige liv er forbundet

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Titel De dyrebare dyr - om handel med truede dyre- og plantearter. Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2003

Titel De dyrebare dyr - om handel med truede dyre- og plantearter. Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2003 1 De dyrebaree dyr 2 Titel De dyrebare dyr - om handel med truede dyre- og plantearter Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2003 Tekst og tilrettelæggelse Lotte Laursen Grafik og layout

Læs mere

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4 Lærervejledning - samt svar på spørgsmålene i hæftet De dyrebare dyr Introduktion side 1 Undervisningsmaterialet side 2 Faktakortene side 2 Vedligeholdelse side 3 Kontaktadresser side 4 Svar på spørgsmål

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Under slagordene Trygge forbrugere Aktive valg har den danske regering i midten af august måned præsenteret en forbrugerpolitisk handlingsplan med

Læs mere

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel A N A L Y S E A F B R A N C H E N F O R D A G L I G V A R E H A N D E L S K R E V E T A F : A N D E R S B A K Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Vi mangler respekt for maden

Vi mangler respekt for maden Vi mangler respekt for maden Enorme mængder mad bliver årligt kasseret i Danmark. Det sker både i madvareproduktionen, i detailhandelen og hjemme hos forbrugerne. Er vi for sippede, og hænger vi os for

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2 Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation...

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter university of copenhagen Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere