MobileStatus Software licens aftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MobileStatus Software licens aftale"

Transkript

1 MobileStatus Software licens aftale Version Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX, MobileIVR, MobileStatus og BluePosition er registreret varemærker registreret og ejet af BluePosition ApS. Bluetooth BluePosition ApS, Danmark Forbehold for ændringer uden forudgående varsel.

2 Side 2 af 8 Bemærkning til bruger: Definitioner Softwarelicens Generel brug Sikkerhedskopi Ingen tilpasning Adgang til andres hjemmesider og data Intellektuel ejendomsret, copyright-beskyttelse Begrænsninger Meddelelser Ingen tilpasning Overdragelse Opdateringer Ingen Garanti Begrænsning af ansvar Eksportregler Lovvalg Generelle bestemmelser Overholdelse af licensvilkår Særlige undtagelser Yderligere betingelser for pre-release produkter Yderligere betingelser for demo-release produkter... 8

3 Side 3 af 8 Bemærkning til bruger: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. VED AT BENYTTE MobileStatus SOFTWAREN ("SOFTWARE") ELLER NOGEN DEL DERAF ACCEPTERER DU ALLE AFTALENS VILKÅR OG BETINGELSER, HERUNDER I SÆRDELESHED BEGRÆNSNINGER I: BRUGEN SOM BESKREVET I AFSNIT 2; OVERDRAGELIGHED SOM BESKREVET I AFSNIT 4; GARANTI SOM BESKREVET I AFSNIT 6; OG ANSVAR SOM BESKREVET I AFSNIT 7. DU ERKLÆRER, AT DENNE AFTALE HAR SAMME RETSKRAFT SOM ENHVER ANDEN AFTALE, DER UNDERSKRIVES AF DIG. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE BETINGELSERNE I DENNE AFTALE, MÅ DU IKKE BENYTTE DENNE SOFTWARE. HVIS DU HAR MODTAGET SOFTWAREN PÅ ET FYSISK MEDIUM (f.eks. CD) UDEN MULIGHED FOR FØRST AT LÆSE DENNE LICENS, OG DU IKKE ACCEPTERER DENNE AFTALE, KAN DU FÅ REFUNDERET DET BELØB, DU HAR BETALT HERFOR, FORUDSAT AT DU: (A) IKKE ANVENDER SOFTWAREN OG (B) RETURNERER SOFTWAREN SAMMEN MED EN GYLDIG KVITTERING FOR BETALING TIL DET STED, HVOR DU KØBTE DEN, INDEN FOR TREDIVE (30) DAGE FRA KØBSDATOEN. Ophavs- og ejendomsretten til softwaren tilhører BluePosition Aps. BluePosition Aps. giver dig udelukkende tilladelse til at anvende softwaren i henhold til vilkårene i denne aftale. BluePosition, MobileCTI, MobilePBX, MobileStatus og MobileIVR er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende BluePosition Aps., Danmark. Såfremt du har spørgsmål vedrørende denne aftale, eller du ønsker yderligere oplysninger fra BluePosition, beder vi dig bruge den adresse og de kontaktoplysninger, der følger med dette produkt. 1.0 Definitioner "Software" betyder det fulde indhold af filerne, disketter, CD-ROM er eller andre medier omfattet af denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, (a) computerinformation eller software fra BluePosition Aps., (b) tilhørende skriftligt materiale eller filer ("Dokumentation") samt (ci) opgraderinger, ændrede versioner, opdateringer, tilføjelser og kopier af softwaren hvis nogen, givet i licens til dig af BluePosition Aps. (fælles Opdateringer"). "Brug" eller "Bruge" betyder at have adgang til, installere, downloade, kopiere eller på anden vis have fordel af at bruge funktionaliteten i softwaren i henhold til dokumentationen. "Tilladt antal" betyder een (1), med mindre andet er angivet i en gyldig licens (f.eks. volumenlicens), udstedt af BluePosition Aps. "Computer" betyder et elektronisk apparat, der accepterer oplysninger i digital eller lignende form og kan manipulere sådanne oplysninger med henblik på at opnå et bestemt resultat baseret på en sekvens af instruktioner. "BluePosition" betyder BluePosition Aps, et selskab registreret i Kongeriget Danmark, under CVR nummer DK Softwarelicens Så længe du overholder betingelserne i denne softwarelicensaftale ("Aftalen"), meddeler BluePosition dig en ikke-ekskusiv licens til at bruge softwaren til de formål, der er beskrevet i dokumentationen.

4 Side 4 af Generel brug Du har ret til at installere og bruge en kopi af softwaren på din kompatible computer op til det tilladte antal computere. 2.2 Sikkerhedskopi Du er berettiget til at lave en sikkerhedskopi af softwaren, forudsat at din sikkerhedskopi ikke installeres eller anvendes på nogen anden computer. Du er ikke berettiget til at overdrage rettighederne til en sikkerhedskopi, med mindre du overdrager alle rettighederne til softwaren som beskrevet i afsnit Ingen tilpasning Du må ikke på nogen måde ændre eller tilpasse softwaren eller oprette et nyt installationsprogram til softwaren. Du må ikke integrere eller benytte softwaren sammen med anden software, plug-ins eller udvidelser, der benytter eller beror på softwaren. Du har ikke tilladelse til at integrere eller bruge softwaren sammen med plug-in-software, der ikke er udviklet i henhold til BluePosition bestemmelser og fastsatte regler for herfor. 2.4 Adgang til andres hjemmesider og data Softwaren giver dig mulighed for at få adgang til andres hjemmesider ("Andre firmaers hjemmesider og data"). Din adgang til og brugen af andre firmaers hjemmesider og data, herunder varer, tjenesteydelser eller oplysninger, der er tilgængelige via sådanne hjemmesider, reguleres af de vilkår og betingelser, der måtte findes på det enkelte firmas hjemmeside. Andre firmaers hjemmesider hverken tilhører eller drives af BluePosition. ALLE FORMER FOR ANVENDELSE AF ANDRE FIRMAERS HJEMMESIDER OG DATA ER PÅ EGEN RISIKO. BLUEPOSITION FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR, BETINGELSER, ERSTATNINGER, REPRÆSENTATIONER ELLER VILKÅR, UDTRYKKELIGE ELLER INDIREKTE, UANSET OM DET ER REGULERET VED LOV, SÆDVANE, KUTYME, BRUG ELLER I ØVRIGT, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ETHVERT ANSVAR FOR IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER, NAVN, INTEGRATION, NØJAGTIGHED, SIKKERHED, TILGÆNGELIGHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL I FORBINDELSE MED ET ANDET FIRMAS HJEMMESIDER.

5 Side 5 af Intellektuel ejendomsret, copyright-beskyttelse Ophavs- og ejendomsretten til softwaren og alle kopier heraf, som BluePosition giver dig ret til at lave, tilhører BluePosition Aps. Softwarens struktur, opbygning og kode er værdifulde forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger tilhørende BluePosition Aps. Softwaren er ophavsretligt beskyttet, herunder uden begrænsning under den i EU og andre lande gældende lovgivning om ophavsret, og internationale traktatbestemmelser. Med mindre det udtrykkeligt fremgår af denne aftale, har du ingen intellektuel ejendomsret over softwaren, og alle andre rettigheder, der ikke er udtrykkeligt tildelt, tilhører BluePosition. 4.0 Begrænsninger 4.1 Meddelelser Du må ikke kopiere softwaren i henhold til afsnit 2. Alle kopier af softwaren skal indeholde samme meddelelser om copyright og andre ejendomsretlige forbehold, der vises på eller i softwaren. 4.2 Ingen tilpasning Du må ikke ændre, tilpasse eller oversætte softwaren. Du må ikke foretage reverseengineering, dekompilering, eller adskille eller på anden måde forsøge at afsløre softwarens kildekode undtagen i det omfang, du udtrykkelig er berettiget til at dekompilere i henhold til gældende lovgivning. For at sikre softwarens funktion i forbindelse med et andet softwareprogram er det essentielt, at du overholder dette. 4.3 Overdragelse Du er uberettiget til at udleje, lease, viderelicensere eller overdrage rettighederne til softwaren, eller bemyndige kopiering af hele eller dele af softwaren til en anden brugers computer/netværk undtagen i det omfang, det måtte være udtrykkeligt tilladt i denne aftale. Softwaren kan og må ikke sælges, gøres til genstand for salg, eller på anden måde overdrages til anden juridisk enhed, end den der oprindeligt har anskaffet denne, uden forudgående skrifte accept fra BluePosition ApS. Såfremt den juridiske enhed der har anskaffet softwaren går konkurs bortfalder retten til at benytte softwaren. 5.0 Opdateringer Hvis softwaren er en opdatering af en tidligere version af softwaren, skal du være i besiddelse af en gyldig licens til den tidligere version for at kunne anvende en sådan opdatering. Alle opdateringer leveres på basis af en licensudveksling. Du er indforstået med, at du ved at bruge en opdatering frivilligt frasiger dig din ret til at bruge alle tidligere versioner af softwaren. Du er dog berettiget til fortsat at bruge tidligere versioner af softwaren på din computer, efter du har brugt opdateringen, men kun for at lette overgangen til opdateringen, under forudsætning af, at: (a) opdateringen og tidligere versioner er installeret på samme computer, (b) tidligere versioner eller kopier deraf ikke er overdraget til en anden person eller computer, med mindre alle kopier af

6 Side 6 af 8 opdateringen ligeledes er overdraget til en sådan person eller computer, og (c) du accepterer, at alle forpligtelser, som BluePosition måtte have med hensyn til supportering af tidligere versioner af softwaren, kan bortfalde, når opdateringen er til rådighed. 6.0 Ingen Garanti Softwaren leveres "SOM DEN ER OG FOREFINDES", og BluePosition giver ingen garanti for dens brug eller funktion. BLUEPOSITION GARANTERER IKKE OG KAN IKKE GARANTERE FOR FUNKTIONALITETEN ELLER DE RESULTATER, DU KAN OPNÅ VED AT BRUGE SOFTWAREN. BORTSET FRA, OG I DET OMFANG EN GARANTI, BETINGELSE, REPRÆSENTATION, ELLER ANDET VILKÅR SOM IKKE KAN ELLER IKKE MÅ FRAVIGES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE RET I DIT RETSOMRÅDE, FORPLIGTER BLUEPOSITION SIG IKKE TIL AT HONORERE NOGEN GARANTIER, BETINGELSER, REPRÆSENTATIONER, ELLER VILKÅR (HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, SOM FØLGE AF LOV, SÆDVANERET, SÆDVANE, SKIK ELLER ANDEN VIS) I HENSEENDE TIL NOGET FORHOLD, HERUNDER BLANDT ANDET MEN UDEN BEGRÆNSNING VEDRØRENDE IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER, SALGBARHED, INTEGRATION, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Bestemmelserne i afsnit 6 og 7 gælder også ved ophør af denne aftale, uanset årsagen, men dette medfører eller giver ikke en fortsat berettigelse til at bruge softwaren efter denne aftales ophør. 7.0 Begrænsning af ansvar I INTET TILFÆLDE ER BLUEPOSITION ERSTATNINGSANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR SKADER, KRAVTAB ELLER OMKOSTNINGER UANSET DISSES ART ELLER DRIFTSTAB, INDIREKTE TAB ELLER FØLGETAB, ELLER ØKONOMISKE TAB UANSET OM EN BLUEPOSITION REPRÆSENTANT MÅTTE VÆRE BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB, ELLER FOR NOGET KRAV FRA TREDJEMAND. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER OG FRASKRIVELSER FINDER ANVENDELSE I DET OMFANG, GÆLDENDE RET I DIT RETSOMRÅDE TILLADER DET. DET SAMLEDE ANSVAR FOR BLUEPOSITION I MEDFØR AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, ER BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM MÅTTE VÆRE BETALT FOR SOFTWAREN. 8.0 Eksportregler Du accepterer, at softwaren ikke bliver sendt, overført eller eksporteret til noget land eller brugt på en måde, som er forbudt af Dansk, EU eller anden eksportlovgivning, restriktioner eller regulativer (samlet kaldet "eksportlovgivningen"). Såfremt softwaren betragtes som hørende ind under eksportregulerende emner i medfør af eksportlovgivningen, erklærer og garanterer du desuden, at du ikke er statsborger eller på anden måde bosiddende i et land omfattet af eksportforbud og at det ikke er dig i medfør af eksportlovgivning på anden vis forbudt at modtage softwaren. Alle rettigheder til brug af softwaren gives på betingelse af, at sådanne rettigheder fortabes, såfremt du undlader at efterleve denne aftales vilkår. 9.0 Lovvalg Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til gældende ret i Kongeriget Danmark. Enhver tvivl eller tvist i forbindelse med denne aftale skal afgøres i henhold til

7 Side 7 af 8 Dansk lov, og ved Dansk domstol. Nærværende aftale er hverken underlagt lovvalgsregler for nogen jurisdiktion eller de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG), hvilke lovvalgsregler udtrykkeligt fraviges Generelle bestemmelser Hvis nogen del af denne aftale erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves, har det ingen indflydelse på aftalens status, som forbliver gyldig og kan håndhæves i henhold til dens vilkår. Denne aftale skal være uden præjudice i forhold til sådanne lovbestemte rettigheder, som den part, der handler som forbruger, måtte have. Denne aftale kan alene ændres ved skriftlig aftale underskrevet af en af BluePosition dertil bemyndiget repræsentant. Du kan få opdateringer givet i licens fra BluePosition med yderligere eller ændrede vilkår. Denne aftale udgør den samlede aftale mellem BluePosition og dig i henseende til softwaren, og den træder i stedet for enhver tidligere tilkendegivelse, diskussion, løfte, meddelelse eller annoncering vedrørende softwaren Overholdelse af licensvilkår Hvis du er en virksomhed eller en organisation, accepterer du hermed, at du på anmodning fra BluePosition eller fra en af BluePosition bemyndiget repræsentant inden for tredive (30) dage i fuldt omfang vil dokumentere og bekræfte, at brugen af alt software på tidspunktet for henvendelsen er i overensstemmelse med dine gyldige licenser fra BluePosition Særlige undtagelser 12.1 Yderligere betingelser for pre-release produkter Hvis produktet, du har modtaget med denne licens, er beta-software ("pre-releasesoftware"), gælder nærværende afsnit. I det omfang nogen bestemmelse i nærværende afsnit kommer i konflikt med noget andet vilkår eller bestemmelse i denne aftale, skal dette afsnit gå forud for sådanne vilkår og bestemmelser, hvad angår "pre-release"- software, men kun i det omfang det er nødvendigt for at løse konflikten. Du accepterer, at denne software er en "pre-release"-version, ikke repræsenterer det endelige produkt fra BluePosition og kan indeholde fejl og andre problemer, som kan medføre systemfejl eller andre fejl samt tab af data. "Pre-release" softwaren leveres derfor "SOM DEN ER OG FOREFINDES", og BluePosition fraskriver sig ethvert ansvar. I DET OMFANG ERSTATNINGSANSVARET FOR "PRE-RELEASE"-SOFTWARE IKKE KAN UDELUKKES, MEN IKKE KAN BEGRÆNSES, ER BLUEPOSITIONs ANSVAR BEGRÆNSET TIL TI EURO (Euro 10) I ALT. Du accepterer, at BluePosition ikke har givet tilsagn om eller garanteret, at "pre-release" softwaren annonceres eller gøres tilgængelig i fremtiden, at BluePosition ikke har nogen udtrykkelige eller stiltiende forpligtelser over for dig til at annoncere eller introducere "pre-release" softwaren, og at BluePosition ikke introducerer et produkt, der ligner eller er kompatibelt med "pre-release" softwaren. I overensstemmelse med dette accepterer du, at enhver forskning og produktudvikling, som du udfører i forbindelse med "pre-release" software eller produkter knyttet til "pre-release" softwaren, er på eget ansvar. Så længe denne aftale er gældende, skal du, på BluePosition forlangende, melde tilbage vedrørende testning og brug af "pre-release" software, herunder fejlrapporter. Hvis du har modtaget "pre-release" softwaren i overensstemmelse med en separat skriftlig aftale, er din brug af softwaren underlagt en sådan aftale. Du accepterer og bekræfter, at du ikke må og ikke vil give "pre-release" software i underlicens, bortlease,

8 Side 8 af 8 udlåne, udleje eller overdrage "pre-release" software. Ved modtagelse af en senere ikke endelig version af "pre-release" softwaren eller ved BluePosition udgivelse af en offentlig tilgængelig kommerciel version af softwaren, enten som et stand-alone produkt eller som en del af et større produkt, accepterer du at returnere eller ødelægge alle tidligere versioner af "pre-release" softwaren, som du har modtaget fra BluePosition, og at overholde vilkårene i licensaftalen for alle senere versioner af "pre-release" softwaren. Uanset det foranstående accepterer du at returnere eller ødelægge alle versioner af "pre-release" softwaren, som ikke er endelige, inden tredive (30) dage fra testafslutning af softwaren, hvis denne dato ligger før datoen for BluePosition første forsendelse af en offentlig tilgængelig (kommerciel) softwareversion Yderligere betingelser for demo-release produkter Hvis produktet, du har modtaget, er demo version ("demo-software"), gælder nærværende afsnit. I det omfang nogen bestemmelse i nærværende afsnit kommer i konflikt med noget andet vilkår eller bestemmelse i denne aftale, skal dette afsnit gå forud for sådanne vilkår og bestemmelser, hvad angår "demo-software, men kun i det omfang det er nødvendigt for at løse konflikten. Du accepterer, at denne software er en "demo-version, ikke repræsenterer det egentlige produkt fra BluePosition. "Demosoftwaren leveres derfor "SOM DEN ER OG FOREFINDES", og BluePosition fraskriver sig ethvert ansvar. I DET OMFANG ERSTATNINGSANSVARET FOR "DEMO-SOFTWARE IKKE KAN UDELUKKES, MEN IKKE KAN BEGRÆNSES, ER BLUEPOSITIONs ANSVAR BEGRÆNSET TIL DEN PRIS SOM DU HAR BETALT FOR SOFTWARE (Euro 0) I ALT. Du accepterer og bekræfter, at det eneste formål med "demo-softwaren" er at evaluerer om produktet kan finde anvendelse i din organisation eller virksomhed. Du accepterer og bekræfter endvidere at du ikke vil publicerer dine afprøvnings resultater, uden for din organisation eller virksomhed, i skriftlig eller elektronisk format, uden forudgående skriftlig accept fra BluePosition. Endeligt accepterer Du og bekræfter, at du ikke må og ikke vil give "demo-softwaren" i underlicens, bortlease, udlåne, udleje eller overdrage "demo software. Efter demo periodens udløb, accepterer du at returnere eller ødelægge alle versioner af "demo-software", som du har modtaget fra BluePosition.

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.3 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks.

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks. GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrænset licens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell Softwarelicensaftale LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. VED AT INSTALLERE, DOWNLOADE ELLER

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale (denne aftale ) om licens og supportydelser til ActivEngage indgås mellem med hovedforretningssted på ( kunden ), og den relevante Promethean-enhed

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU )

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) KONSULENTAFTALE Landmålerrobot Mellem Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) og Larsens Landmåler Service ApS Gl. Kirkevej 21 8700 Horsens

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

MobileStatus Viewer Brugervejledning

MobileStatus Viewer Brugervejledning MobileStatus Viewer Brugervejledning Vejledning til brugerfunktionerne i MobileStatus Viewer Version 2.2 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produktnavne omtalt i dokumentet er varemærker eller

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem. Leverandøren NATURSTYRELSEN

IT-KONSULENTAFTALE. mellem. Leverandøren NATURSTYRELSEN BILAG 4 Miljø- og Fødevareministeriet IT-KONSULENTAFTALE mellem Leverandøren og NATURSTYRELSEN OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTE-

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

ADOBE Softwarelicensaftale

ADOBE Softwarelicensaftale ADOBE Softwarelicensaftale MEDDELELSE TIL BRUGEREN: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. VED AT KOPIERE, INSTALLERE ELLER BENYTTE HELE ELLER DELE AF SOFTWAREN ACCEPTERER DU ALLE AFTALENS VILKÅR OG BETINGELSER, HERUNDER

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING

BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING TILLADELSE TIL AT DOWNLOADE, INSTALLERE OG BRUGE SOFTWAREN ER BETINGET AF, AT DU SOM SOFTWARENS BRUGER ("BRUGEREN") ACCEPTERER DENNE BRUGERLICENSAFTALE ("AFTALEN") MELLEM

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware/Trend Micro Internet Security/Trend Micro Internet Security Pro (også kendt som henholdsvis PC-cillin eller PC-cillin

Læs mere

Uniblue anbefaler, at du gemmer en kopi af nærværende aftale.

Uniblue anbefaler, at du gemmer en kopi af nærværende aftale. Slutbrugerlicensaftale Nærværende slutbrugerlicensaftale ("licensaftalen" eller "aftalen") er mellem Uniblue Systems Ltd. (C32567), et selskab med begrænset ansvar registeret i Malta og med hovedkontor

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro Forbruger produkter Version: Dansk Formål: Prøveversion og betalt abonnement brugerlicens Dato: Juni 2012 VIGTIGT: DEN FØLGENDE AFTALE ( AFTALE

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere

Kun for brugere i EU. Du kan downloade EULA og ændringer heraf til dit eget apparat, så du kan gemme disse dokumenter.

Kun for brugere i EU. Du kan downloade EULA og ændringer heraf til dit eget apparat, så du kan gemme disse dokumenter. Kabam, Inc. og Warner Brothers Interactive Entertainment Tjenestevilkår Slutbrugerlicensaftale DENNE SLUTBRUGELICENSAFTALE ( EULA ELLER AFTALEN ) ER EN RETLIG AFTALE MELLEM DIG, KABAM og WARNER BROTHERS

Læs mere

C re a t i ve P ro g r a m l i c e n s ko n t r a k t t i l S l u t b r u g e re Ve r s i o n 2. 6, m a r t s 2 0 0 3 Creative Technology Ltd

C re a t i ve P ro g r a m l i c e n s ko n t r a k t t i l S l u t b r u g e re Ve r s i o n 2. 6, m a r t s 2 0 0 3 Creative Technology Ltd Creative Programlicenskontrakt til Slutbrugere Version 2.6, marts 2003 LÆS DETTE DOKUMENT OMHYGGELIGT, FØR DU INSTALLERER PROGRAMMET. VED AT INSTALLERE OG BRUGE PROGRAMMET ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

abonnementet. Lovsamling. brugeres adgang andre. benyttes af kan gøres nedlagt, og E-MAIL: TG@DGLDK.DK DGL APS CVR-NR.

abonnementet. Lovsamling. brugeres adgang andre. benyttes af kan gøres nedlagt, og E-MAIL: TG@DGLDK.DK DGL APS CVR-NR. KØBENHAVN, DEN 12. SEPTEMBER 20122 Abonnementsvilkår for DGL 1. Anvendelsesområde Disse vilkår gælder Lovsamling. for alle abonnementer på DGL Den GrønlandskeG e 2. Abonnentens og abonnentens brugeres

Læs mere

1.1. Regler for konkurrencen og vurderingskriterier er tilgængelige på www.challenges.dk

1.1. Regler for konkurrencen og vurderingskriterier er tilgængelige på www.challenges.dk Open Data Challenge Vilkår for deltagelse 1. Generelle vilkår for deltagelse Erhvervsstyrelsen afholder en projektkonkurrence, med henblik på at finde den bedste løsning, der frigør forretningspotentialet

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE DTU NDA - MARTS 2015 HEMMELIGHOLDELSESAFTALE mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30 06 09 46 (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomheds

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

kan overføre sådanne oplysninger inden for rimelig tidsfrist og på rimelige vilkår.

kan overføre sådanne oplysninger inden for rimelig tidsfrist og på rimelige vilkår. Creative Prramlicenskontrakt til Slutbrugere Version 2.5.3, Oktober 2002 LÆS DETTE DOKUMENT OMHYGGELIGT, FØR DU INSTALLERER PROGRAMMET. VED AT INSTALLERE OG BRUGE PROGRAMMET ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Inspirationsudkast til samarbejdsaftale

Inspirationsudkast til samarbejdsaftale November 2015 Til Projektdeltagerne i nye store projekter og samfundspartnerskaber, Inspirationsudkast til samarbejdsaftale Vedlagte inspirationsudkast til samarbejdsaftale for store projekter ( Inspirationsudkastet

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Betingelser betyder disse

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem J.nr. 25-27669 AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) 1 Parterne Mellem Innovative Selection ApS cvr.nr. 36892307 Kragelundsvænget 53 7080 Børkop (herefter benævnt Agenten) og XXXX cvr.nr. XXXX adresse XXXX

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Handheld Produkt betyder (a) et BlackBerry Handheld Produkt eller (b) et Tredjeparts Handheld Produkt.

Handheld Produkt betyder (a) et BlackBerry Handheld Produkt eller (b) et Tredjeparts Handheld Produkt. BLACKBERRY SOFTWARELICENSAFTALE LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU INSTALLERER ELLER BENYTTER SOFTWAREN. Nærværende Aftale giver brugen af Softwaren i licens til dig, kunden, og indeholder bestemmelser

Læs mere

Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales.

Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales. Kravkonfigurator licensbetingelser Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales. Licensgebyret, som fremgår af Bygherreforeningens gældende prisliste, forfalder

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ERHVERVS-PH.D. 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ERHVERVS-PH.D.-ORDNINGEN mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6 Betingelser pr. 6. oktober 2014 1. Definition On-Premises benyttes, hvor kunden har installeret produktet på kundens egen server. 2. Licensomfanget 1. Kunden opnår en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

REGLER OG VILKÅR. Side 1 af 9

REGLER OG VILKÅR. Side 1 af 9 REGLER OG VILKÅR Indhold 1 Generelt... 2 2 Promovering... 3 3 Sikkerhed... 4 4 Tilmelding og kontosikkerhed... 4 5 Om Begivenheder, og det tilsvarende kommercielle indhold, leveret eller videreudviklet

Læs mere

Kommuneaftale om køb af brugsret til xxxxxxxxx kommunes FOT data.

Kommuneaftale om køb af brugsret til xxxxxxxxx kommunes FOT data. Kommuneaftale om køb af brugsret til xxxxxxxxx kommunes FOT data. Aftalens parter: xxxxxx firma yyyyyy adresse zzzzzzz postnr xxxxx kommune yyyyyy adresse zzzzzzz postnr Kommuneaftalen erstatter tidligere

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AFTALE OG YDERLIGERE VILKÅR OG AFTALER.

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AFTALE OG YDERLIGERE VILKÅR OG AFTALER. ADOBE PC-softwarelicensaftale 1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AFTALE OG YDERLIGERE VILKÅR OG AFTALER. 1.1 ANSVARSFRASKRIVELSE. SOFTWAREN OG ANDRE INFORMATIONER LEVERES SOM DE ER OG FOREFINDES OG MED ALLE

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere