Lønninger. for lægesekretærer m.fl. på hospitaler. 1. januar september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønninger. for lægesekretærer m.fl. på hospitaler. 1. januar 2012 30. september 2012"

Transkript

1 Lønninger for lægesekretærer m.fl. på hospitaler 1. januar september 2012 DL-vejledning om løn og ansættelse - i henhold til overenskomst med Danske Regioner Bliv detektiv på din egen lønseddel Tjek din løn! Får du alt, hvad du har ret til? Stemmer din lønseddel? Sådan får du mere i løn! tlf

2 hospitalslønninger januar-september 2012 Nu kommer der igen gang i forbedringerne Efter 21 måneders stilstand får lægesekretærer nu en række lønstigninger og andre goder Finanskrisen er slut, i hvert fald på lønsedlerne på sygehusene. Med virkning fra 1. januar 2012 er der kommet en lønforhøjelse. Samtidig sker der andre forbedringer af arbejdsvilkårene. Har du fået lønstigningen og de andre goder? Ta' din lønseddel for januar frem. Tjek den med satserne og reglerne i dette tillæg. Der kan være mange tusinde kr. at tjene! Det hænder, at der er fejl på lønsedlerne, og du bliver snydt. SÅ MANGE PENGE Lægesekretærerne på sygehusene har fået en lønstigning her fra den 1. januar på samlet 1,55 %. Det betyder cirka kr. mere til en typisk fuldtidsansat. Stigningen er lidt mindre, end det blev spået ved overenskomstforhandlingerne i februar i fjor. Da ventedes der cirka 1,76 % i forhøjelse. Forskellen skyldes den særlige reguleringsordning. Den sikrer, at offentligt ansattes lønninger holder takt med det private arbejdsmarked. Ordningen giver denne gang et lille minus på 0,1 %, hvor der var ventet et lille plus i samme størrelsesorden. HØJERE ATP OG PENSION Her fra 1. januar er ATP-bidraget også steget. Forhøjelsen er på 32 kr. om måneden. Arbejdsgiveren betaler de 2/3. Højere bidrag til ATP betyder flere penge til livet efter pensionsalderen. ATP har i mange år været en stabil ordning. Selv om ind - betalingerne er forholdsvis små, så får nye pensionister nu op til kr. om året resten af livet. Også fra 1. januar i år skal arbejds - giverne betale pensionsbidrag af aften- og nattillæg. I første omgang med et mindre pensionsbidrag end det, der gælder for selve lønnen. Til en start er satsen på 2,0 %. Det betyder større udbetalinger fra Lægesekretærernes Pensionskasse hos PKA. Om fire måneder, den 1. juli 2012, øges pensionsbidraget af lønnen. Det går fra 14,9 % til 15,03 %. MERE TIL 1. OKTOBER Den seneste generelle lønforhøjelse skete i oktober Det er to år og tre måneder siden. Planlagte stigninger i både april og oktober 2010 blev aflyst på grund af finanskrisen. Nærmere bestemt, fordi den såkaldte reguleringsordning begyndte at gå baglæns. I april 2010 kom der en række andre forbedringer, blandt andet stigning i den særlige feriegodtgørelse. Seniorbonus blev forbedret, og aften- og weekend - arbejde gav forhøjede tillæg. Siden har løn- og arbejdsvilkårene stået stille. Men nu rykker vilkårene altså igen. Den næste lønstigning kommer om syv måneder. Den 1. oktober 2012 ventes en generel lønstigning på cirka 0,85 %. DET SKER DER 1. januar 2012:Generel lønstigning på 1,55 %. 1. januar 2012:ATP-bidraget stiger. 1. januar 2012: Der indføres betaling af pensionsbidrag af aften- og nattillæg. 1. maj 2012: 1. maj bliver hel fridag. 5. juni 2012: Grundlovsdag bliver en hel arbejdsdag. 1. juli 2012: Pensionsbidraget stiger fra 14,9 % til 15,03 %. 1. oktober 2012: Generel lønstigning på cirka 0,85 %. Hun fik for lidt i løn i fem år Ansat modtager over kr. efter afsløring af fejl på lønsedlen Står du rigtig indplaceret i lønsystemet? Det gjorde Anne Mette Jochumsen ikke. Hun skulle have stået højere. Nu får hun pengene fem år tilbage. Samlet over kr. Anne Mette Jochumsen er bioanaly tiker på Aalborg Sygehus. Den faggruppes overenskomst er lige så snørklet som lægesekretærernes. Det var ved en tilfældighed, fejlen blev opdaget. HURTIG UDBETALING Region Nordjylland erkendte straks problemet. Der var overhovedet ingen problemer med at få pengene tilbage - betalt. Anne Mette Jochumsen synes selv, "det er lidt pinligt", at hun ikke har været mere opmærksom på, om hun fik den rette løn. - Jeg har nok mest kigget på, om der stod det sædvanlige beløb på min lønseddel, og at mine tillæg var rigtige. Jeg har aldrig tænkt på, om jeg stod på det rigtige løntrin, men det vil jeg da holde øje med fremover, siger Anne Mette Jochumsen til fagbladet Danske Bioanalytikere. EKSTRA SKAT Efterbetalingen har skattemæssige konsekvenser. Nu skal hun svare ekstra skat af pengene. Det var ikke sket, hvis hun havde fået det rette beløb løbende over de fem år og straks havde haft dem til forbrug. Vær detektiv på din egen lønseddel. Måske kan du også finde kr Elevers overarbejde Elever under 18 år må ikke deltage i overarbejde. Elever på 18 og derover, der und - tagelsesvis deltager i overarbejde, får overarbejdsbetaling efter grundlønnen for uddannede (løntrin 22 plus tillæg på 169,11 kr. om måneden). Det gælder både elever i alderen år og voksenelever på 25 og derover. Elever er i øvrigt omfattet af reglerne om overarbejde. Her kan du få hjælp Er du i tvivl om noget med din løn, så tal først med din tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant. Har du ingen tillidsrepræsentant, så ret henvendelse til HK. Ring op på D L M A G A S I N E T F E B R U A R

3 Grundlønninger Løntrin pr. 1. januar 2012 Ikke-uddannede Sundhedsservicesekretærer Uddannede lægesekretærer Specialister efter lokal aftale enten: Ledende lægesekretærer efter lokal aftale enten: Den samlede løn består af: Grundløn Funktionsløn Kvalifikationsløn Evt. resultatløn Evt. udligningstillæg Evt. overgangstillæg Grundlønnen ses ovenfor for henholdsvis uuddannede, sundhedsservicesekretærer, uddannede, specialister og ledende lægesekretærer. Funktionsløn og kvalifikationsløn fastsættes ved forhandling og aftale mellem arbejdsgiveren og DL s tillidsrepræsentant og/eller HK s lokale afdeling for hver enkelt medarbejder. Den kan for eksempel gives ved, at den enkelte får tillagt ét eller flere løntrin, eller ved at der gives et tillæg (se andetsteds i dette løntillæg). Resultatløn er en ordning, hvor der for eksempel gives tillæg til de ansatte på en Syv år giver seks ekstra trin Samtlige uddannede lægesekretærer, sundhedsservicesekretærer og ikke-uddannede, som har arbejdet mindst syv år sammenlagt inden for faget, får tildelt en kvalifikationsløn på seks løntrin. Minimumsløn dermed med syv års erfaring Lægesekretærer Sundhedsservicesekretærer Ikke uddannede For alle skal der tillægges 169,11 kr. om måneden. NYT 12 + tillæg på 169,11 kr. om måneden 19 + tillæg på 169,11 kr. om måneden 22 + tillæg på 169,11 kr. om måneden eller 30 + tillæg på 211,39 kr. om måneden 30 + tillæg på 211,39 kr. om måneden eller 36 + tillæg på 232,53 kr. om måneden 36 + tillæg på 232,53 kr. om måneden eller 43 + tillæg på 348,79 kr. om måneden afdeling, som har nedbragt ventelister eller præsteret noget specielt. Udligningstillæg er en ordning, som stammer tilbage fra overgangen fra et tidligere lønsystem, og hvor der blev aftalt tillæg til nogle af de dengang ansatte. Det er altså ikke noget, der gives til nyansatte. Lønindplaceringen for ledende læge - sekretærer er ikke afhængig af, hvor mange lægesekretærer de er ledere for. En leder med fire ansatte kan godt få løntrin 43 + tillæg som grundløn og kollegaen med seks medarbejdere løntrin 36 + tillæg. Der findes altså ikke nogen fast nøgle til at afgøre indplacering. Den fastsættes ved for handling mellem arbejdsgiveren og HK s lokale afdeling i hvert enkelt tilfælde. Løntrin Ferie Hvis du har været ansat på et hospital i regionen i hele ferieoptjeningsåret, har du ret til at holde seks ugers ferie med løn eller feriegodtgørelse i det efterfølgende ferieår. Udgangspunktet for månedslønnede er ferie med løn, men hvis du giver besked før optjeningsåret, kan der i stedet udbetales feriegodtgørelse. Hvis den ansatte ikke har optjent ret til at holde seks ugers ferie i ferieåret med løn eller eventuelt med feriegodtgørelse fra tidligere arbejdsgiver, har den ansatte ret til at få ferien suppleret op til seks ugers ferie, men så er der ingen udbetaling for de resterende dage. Hovedferien af mindst tre ugers varighed skal gives samlet inden for ferieperioden, med mindre andet aftales mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Der er altid krav på mindst to uger i sammenhæng. Arbejdsgiveren fastsætter efter drøftelse med den ansatte, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal så vidt muligt imøde komme den ansattes ønsker, herunder ønsket om, at hovedferien holdes i den ansattes barns skolesommerferie. Arbejdsgiveren giver den ansatte meddelelse om feriens placering så tidligt som muligt. Meddelelsen skal dog senest gives tre måneder, før hovedferien begynder, og senest én måned før ferien begynder for øvrig ferie. Ferietillæg Når du holder ferie med løn, skal du have et ferietillæg på 1,95 % af den optjente løn året i forvejen. Udbetales tit sammen med april- eller maj-lønnen. Du kan ta tjenestefri uden løn Du kan søge og arbejdsgiveren kan give lov til ekstraordinær tjenestefrihed uden løn. Tjenestefrihed kan gives i indtil 1 år ad gangen, dog samlet i højest 3 år. Arbejdsgiveren er forpligtet til at have en stilling klar, når tjenestefriheden udløber. Udvikling af dine kompetencer Der skal udarbejdes en kompetenceplan for hver enkelt medarbejder, også for dig! Udviklingsplanen udarbejdes i dialog mellem dig og din ledelse. Udviklingsplanen skal indeholde målsætninger for din udvikling på kortere og længere sigt. Udviklingsplanen kan indeholde konkrete initiativer, der iværksættes for at nå målene. Det er en gensidig forpligtelse for dig og ledelsen, at udviklingsplanen gennemføres. I skal følge op på udviklingsplanen årligt. Der foretages særlig opfølgning for ansatte, som har været fraværende i en periode, for eksempel på grund af barsel, længerevarende sygdom mv. Specialister og ledende lægesekretærer er ikke omfattet af ordningen med seks løntrin efter syv år. D L M A G A S I N E T F E B R U A R

4 hospitalslønninger januar-september 2012 Lønninger pr. 1. januar 2012 for lægesekretærer m.fl. på regionernes hospitaler De angivne lønninger er NETTO-lønninger. Det er altså det beløb, der udgør udgangspunktet på lønsedlen før betaling af arbejdsmarkedsbidrag, skat mv. Pensionsbidraget er på 14,9 %, som beregnes af den såkaldte pensionsgivende løn. Bemærk at der også skal beregnes pensionsbidrag af tillægget til grundlønnen på henholdsvis 169,11, 211,39, 232,53 og 348,79 kr. NETTOLØN PENSIONSBIDRAG Løntrin Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Løntrin Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , D L M A G A S I N E T F E B R U A R

5 Så store er tillæggene Hvis du aftaler, at du skal have kvalifikations- eller funktionsløn, kan du for eksempel få tildelt, at du hopper ét eller to løntrin op. Men der kan også indgås aftale om, at du får et tillæg med et vist antal kroner. Ofte sker det ud fra et såkaldt marts 2000-prisniveau. Det gøres i hele 100 kr. og med mindst kr. Dit tillæg reguleres så løbende i forhold til pris- og lønstigninger. Fra 1. januar 2012 skal du have 26,8328 % oven TILLÆG Grundbeløb Årligt pr. Månedligt pr , ,99 126, , ,83 137, , ,32 169, , ,16 179, , ,66 211, , ,49 221, , ,32 232, , ,82 264, , ,32 295, , ,82 327, , ,48 348, , ,32 359, , ,98 380, , ,65 401, , ,14 433, , ,81 454, , ,97 507, , ,81 517, , ,31 549, , ,31 549, , ,80 581, , ,47 602, , ,14 623, , ,97 634, , ,63 655, , ,30 676, , ,96 697, , ,80 708,15 De geografiske lønområder Områdetillæg 1: Aalborg, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Frederikshavn, Kalundborg, Kerteminde, Nyborg, Næstved, Odense, Skanderborg, Slagelse og Sønderborg Områdetillæg 2: Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Århus Områdetillæg 3: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm i det aftalte tillæg i marts 2000-niveau. Det vil sige, at du skal gange marts-2000 tillægget med 1, for at få det beløb, du skal have udbetalt. Har du for eksempel aftale om et tillæg på kr. årligt i marts niveau skal du have udbetalt ,28 kr. årligt eller 1056,94 i tillæg om måneden. Tabellen her indeholder eksempler på tillæg. Der kan udbetales mange andre beløb, men omregningen sker efter den samme model. Andre satser kan fås ved henvendelse til HK. Grundbeløb Årligt pr. Månedligt pr , ,46 729, , ,30 739, , ,63 782, , ,13 813, , ,96 824, , ,46 856, , ,29 866, , ,29 866, , ,79 898, , ,45 919, , ,78 961, , ,28 993, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 Du indplaceres med områdetillæg efter, hvilken kommune din arbejdsplads ligger i. Områdetillæg 4: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Arbejdspladser i alle andre kommuner hører under Grundsats. Seniorbonus Du har ret til en bonus fra og med kalenderåret, efter at du er fyldt 60 år. Det vil sige, at de, der fylder 60 i løbet af 2012, får bonus første gang i Bonussen udbetales med lønnen i januar, næste gang i januar Gør du ikke noget, får du automatisk udbetalt seniorbonus som penge. Bonussen er på 2,0 % af din sædvanlige løn. Bonussen kan veksles til fridage (seniordage), ekstra pensionsbidrag eller selvvalgt kompetenceudvikling. Du kan kombinere elementerne. Hvis du ønsker andet end udbetaling af bonussen, skal du give besked til arbejds pladsen senest 1. oktober året i forvejen. Hver fridag koster 0,4 %. Året efter din 60 års fødselsdag kan du få op til to seniordage. Året efter din 61 års fødselsdag op til tre. Og året efter din 62 års dag op til fire. Resten skal udbetales eller bruges til pensionsbidrag eller kompetenceudvikling. Så vidt muligt skal din arbejdsgiver efterkomme dine ønsker til, hvornår fridagene skal ligge. Seniordage svarer for en fuldtidsansat til 7,4 time. Der reduceres forholdsmæssigt for deltidsansatte. Seniordage afvikles som udgangspunkt som hele dage, men kan efter aftale også holdes som halve dage eller enkeltstående timer. Pensionsbidrag indbetales som et éngangsbeløb. Ved fratræden i 2012 får en medarbejder, der er fyldt 60 år senest i 2011, udbetalt en forholdsmæssig andel af bonussen Ved tiltræden i løbet af et kalenderår, får medarbejdere, der er fyldt 60 senest i 2011, ret til en forholdsmæssig andel af bonussen Adoption Opholder I jer i udlandet for at hente et barn, har du ret til fravær i indtil fire uger. Dette fravær kan i særlige situationer forlænges med yderligere op til fire uger. Du skal så vidt muligt meddele din arbejdsplads om barnets forventede modtagelse med tre måneders varsel. Efter barnets modtagelse er der mulighed for orlov i op til samlet 60 uger, men ikke nødvendigvis med løn eller dagpenge hele tiden. Når I har modtaget barnet, er der først ret til 14 ugers orlov med løn. Du skal varsle, hvornår du er tilbage på jobbet inden otte uger efter adoptionen. Hvis barnets far ikke er ansat i en kommune eller en region, så kan du derudover holde orlov i yderligere 12 uger med løn, uafhængigt af om den anden forælder også har ret til orlov med løn. Hvis I begge er enten regionalt eller kommunalt ansatte, er der efter de første 14 uger mulighed for at holde 18 ugers orlov med løn efter adoptionen efter den såkaldte modellen, hvor 6 uger med løn er reserveret til moren, 6 uger er reserveret til faren og 6 uger er til fælles fordeling. Efter orlov med løn er udløbet, kan du få dagpenge fra din kommune, indtil barnet fylder 46 uger. Perioden kan forlænges, men så nedsættes dag - pengene, så det samlede udbetalte beløb bliver det samme. I orlovsperioden kan du efter aftale med arbejds - pladsen genoptage arbejdet delvist. Evt. ret til fravær med løn eller dagpenge forlænges så med den tid, du arbejder. D L M A G A S I N E T F E B R U A R

6 hospitalslønninger januar-september 2012 Sådan beregnes tillæg En række tillæg til den faste løn beregnes som en procentdel af timelønnen. Det gælder blandt andet tillæg for arbejde på særlige tidspunkter og overarbejdstillæg. Ved beregningen skal der tages udgangspunkt i alle løndele: Grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn, resultatløn og garantiløn. Det eneste, der ikke inddrages i kalkulationen, er pensionsbidraget. Gang din månedsløn med 12 så har du din årsløn. En fuldtidsansat skal derefter dividere årslønnen med timer for at få sin timeløn timer er det antal timer, en fuldtidsansat arbejder om året. Deltidsansatte skal dividere med en mindre faktor i forhold til deres ansættelsesbrøk. Arbejder du for eksempel fast fire dage om ugen = 29,6 timer (ansættelsesbrøk 0,8), så svarer det på årsplan til 52 uger gange 29,6 timer = 1.539,2 timer. Så skal du dividere din årsløn med 1.539,2 for at få timelønnen. UDDANNELSESLEDERE Centralt fastsat obligatorisk funktionsløn Uddannelsesledere med ansvar for mellem fire og ni lægesekretærelever: Tillæg pr. måned (uanset praktiklederens timetal (ansættelsesbrøk)): 951,25 kr. (Bemærk at der også beregnes pensionsbidrag af tillægget) Uddannelsesledere med ansvar for ti eller flere lægesekretærelever: Tillæg pr. måned (uanset praktiklederens timetal (ansættelsesbrøk)): 1.500,85 kr. (Bemærk at der også beregnes pensionsbidrag af tillægget) TJENESTEDRAGT NYT Tidsrum Tillæg for arbejde på skæve tidspunkter Mandag-søndag mellem og % Mandag-søndag mellem og ,5% Lørdag kl til søndag kl % Søgnehelligdage kl til % Nødvendigt arbejde 1. maj fra dagtjenestens begyndelse og nytårsaftensdag efter kl % Juleaftensdag fra dagtjenestens begyndelse 50% Tillæggene beregnes pr. påbegyndt halve time. (Arbejdspladser kan vælge at gøre Grundlovsdag til hel fridag i stedet for 1. maj. Så gælder det samme for tillæg). Der skal gives et pensionsbidrag på 2,0 % af aften- og nattillæg. Hvis du arbejder for eksempel lørdag aften, skal du have et tillæg på: 42% + 29% = 71% Hvis du arbejder natten mellem lørdag og søndag er der også dobbelt taksering: 42% + 34,5% = 76,5%. ET EKSEMPEL: En uddannet fuldtidsansat lægesekretær i Odense (Område 1) står på løntrin 32 og får derudover i alt en kvalifikationsløn på kr. i niveau. Først Tillæg pr. time i procent af timelønnen - eller tilsvarende afspadsering omregnes de til en aktuel betaling på 549,61 kr. om måneden (se tabel andetsteds i løntillægget). Lønnen på løntrin 32 i Område 1 er ,58 kr. Samlet er hendes månedsløn altså ,19. Ganget med 12 giver det en årsløn på ,28. Det beløb deles med årsnormen på 1924 timer, så hendes timeløn til beregningen er 165,11 kr. Hun arbejder natten mellem onsdag og torsdag og skal for de timer have et tillæg på 34,5% af de 165,11 = 56,96 kr. Almindeligvis får de ansatte tilbudt kitler eller andet arbejdstøj. Hvis det undtagelsesvis ikke lader sig gøre, eller hvis der er behandlingsmæssige grunde til at bede de ansatte gå i eget tøj, så får de et tillæg. Månedslønnede, som selv vasker tøjet 269,52 kr. månedligt Månedslønnede med fri vask 127,89 kr. månedligt Timelønnede, uanset hvem der vasker 1,69 kr. pr. time ANDRE TILLÆG Godtgørelse for omlagte timer (hvis planlagt tjeneste ændres med kortere varsel end ét døgn i forvejen). Beregnet pr. påbegyndte halve time 37,24 kr. pr. time Godtgørelse for omlagte rådighedstimer 18,62 kr. pr. time Varskobetaling ved manglende varsel af overarbejde eller merarbejde (hvis overarbejde eller merarbejde på mere end 1 time ikke er varslet senest dagen før) 33,69 kr. pr. gang Godtgørelse for inddragelse af fridøgn (inddragelse med kortere varsel end 14 døgn) 476,66 kr. pr. gang 1 4 D L M A G A S I N E T F E B R U A R

7 Tillæg for overarbejde Tidsrum Overarbejde 50% Arbejde ud over den daglige planlagte arbejdstid for fuldtidsansatte er over - arbejde. Overarbejde skal varsles senest dagen før ellers skal der betales varskobetaling, hvis overarbejdet er på mere end én time (se andetsteds i løntillægget). I forhold til reglerne om frivilligt ekstra arbejde er overarbejde den akutte løsning, hvis arbejde skal gøres færdig, og kolleger måske er fraværende for eksempel på grund af sygdom, ferie, barns sygdom eller lignende Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. DELTIDSANSATTE Hvis deltidsansatte pålægges at udføre merarbejde i forhold til deres normale timetal, skal de også have besked dagen i forvejen. Ellers har de krav på varskobetaling (se andetsteds i løntillægget), hvis merarbejdet er på mere end én time. Mere til og fra - ATP Lægesekretærers bidrag til ATP er forhøjet i flere omgange over de seneste år og senest med virkning fra 1. januar Faggruppen er rykket til en anden kategori af indbetalere. Det sikrer større ATP-udbetaling, når du går på pension og resten af livet. Månedligt bidrag til ATP i 2012 Månedligt timetal Tillæg pr. time i procent af timelønnen - eller tilsvarende afspadsering Egen andel Én times merarbejde betales med én timeløn eller tilsvarende afspadsering. Får merarbejdet et omfang, så det kommer op over fuldtidsansattes timetal, skal der gives 50 % tillæg som for fuldtidsansatte. Merarbejdet opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. Den øvre aldersgrænse for betaling af bidrag til ATP er fjernet. Det betyder, at der også skal betales ATP-bidrag, hvis du fortsætter med at arbejde, selv om du får pension. Arbejdsgivers betaling 68,40 136,80 205,20 45,60 91,20 136,80 22,80 45,60 68,40 NYT Samlet bidrag Barsel Før den forventede fødsel kan du være væk fra jobbet i op til otte uger med løn. Du skal varsle fra været senest tre måneder før, du forventer at føde. Efter fødslen har forældrene ret til at gå hjemme hos barnet, indtil det er 60 uger gammelt, men ikke nødvendigvis med fulde dagpenge eller løn alle 60 uger Efter fødslen har du ret til orlov i op til samlet 46 uger, delt i forskellige etaper og med forskellige indtægtsmuligheder. Efter fødslen kan moderen som første trin holde barsel i 14 uger med løn. Du skal fortælle din arbejdsgiver, hvornår du er tilbage på jobbet inden otte uger efter din fødsel. Hvis barnets far ikke er ansat i en region eller en kommune, kan du dernæst yderligere holde 12 ugers orlov med løn. Det gælder uanset, om han er ansat et sted, hvor han også har ret til orlov med løn. Hvis I begge er ansat inden for enten det kommunale eller inden for det regionale område, kan I benytte jer af den såkaldte model. Efter modellen er der reserveret 6 uger med løn til faren, 6 uger med løn til moren og 6 uger med løn til fordeling (du kan tage dem, eller faderen kan tage dem, eller I kan dele dem). Efter udløbet af perioden med løn kan du få barselsdagpenge fra kommunen, til barnet er 46 uger. Perioden kan forlænges, men så nedsættes dagpengene, så det samlede udbetalte beløb bliver det samme Hvis du aftaler det med din arbejdsgiver, kan du genoptage arbejdet delvist i orlovsperioden. Eventuel ret til fravær med løn forlænges så med den tid, du arbejder. Omsorgsdage Til og med det kalenderår, hvor et barn fylder 7 år, er der ret til to årlige omsorgsdage, i alt 16 dage pr. barn. Ikke afholdte omsorgsdage i det år, da barnet er født eller modtaget, kan eventuelt afvikles det næste kalenderår. Derudover bortfalder ubrugte omsorgsdage normalt, når kalenderåret udløber. Giv besked tidligst muligt om, hvornår du vil bruge en omsorgsdag. Børns sygdom På hjemmeboende barns (under 18 år) første og anden sygedag gives der i fornødent omfang hel eller delvis tjenestefrihed uden løntræk. For børn under 14 år gives der frihed med sædvanlig løn i indtil 5 arbejdsdage ved barns hospitalsindlæggelse. Det gælder også, hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. De 5 dage er maksimum inden for 12 måneder. Afspadsering Arbejdsgiveren kan ikke pludselig hitte ud af, at der møder for mange i morgen og så bede dig afspadsere med mindre du selv er interesseret i det. Afspadsering ud over det, der fremgår af mødeplanen, skal nemlig varsles mindst fire døgn i forvejen. Arbejdsgiveren kan ikke ringe hjem til dig og bede dig afspadsere med mindre du selv synes om det. Varslet skal gives i arbejdstiden. Afspadsering gives så vidt muligt i hele dage. Aflyses planlagt afspadsering med mindre end 4 døgns varsel, skal arbejdet betales med overarbejdstillæg. D L M A G A S I N E T F E B R U A R

8 hospitalslønninger januar-september 2012 Takster for frivilligt ekstra arbejde Tidsrum Hverdage mellem og ,29 Hverdage ,87 Weekender ,40 Weekender ,99 Søgnehelligdage 470,58 Frivilligt ekstra arbejde kan for eksempel være ved projekter, der går ud på at nedbringe ventelister. Taksterne bruges typisk ved aktiviteter, som er planlagte (og ikke akutte) og aktiviteter, der er tidsog opgavemæssigt afgrænsede. Taksterne for frivilligt ekstra arbejde kan desuden bruges, hvis der i en periode er Løn pr. time i kr. Satserne her er mindstetakster. Der kan lokalt aftales højere beløb. Taksterne er den fulde betaling - der betales ikke oveni for arbejde på skæve tidspunkter. Taksterne for frivilligt ekstra arbejde er kun gældende på de arbejdspladser, hvor der er indgået en aftale om det. ubalance mellem personaleressourcer og opgaver, for eksempel ved sygefravær af et vist omfang, længerevarende tomme stillinger, ferieafvikling m.m. Så kan taksterne bruges til at få de fastansatte til at arbejde mere i stedet for at hente folk via for eksempel vikarbureauer. Opsigelse Hvis du ønsker at sige dit job op, så skal det ske med mindst én måneds varsel til ophør ved en måneds udgang. Hvis du vil stoppe med udgangen af juni, skal du altså sørge for, at arbejdsgiveren får besked, inden maj slutter. Få evt. en bekræftelse på, at arbejdsgiveren har modtaget din opsigelse. HK tilråder, at opsigelsen sker skriftlig. Hvis arbejdsgiveren påtænker at opsige dig, har du krav på, at der først gennemføres en såkaldt partshøring. Her kan du sammen med din tillidsrepræsentant komme med argumenter mod opsigelsen. Hvis arbejdsgiveren fortsat vil opsige dig, har du krav på et varsel, som afhænger af, hvor længe du har været ansat. Hvis du har været ansat: 1. under 6 måneder har du 1 måneds opsigelse (Opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af den 5. ansættelsesmåned) måneder til tre år har du 3 måneders opsigelse. (Opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse) år har du 4 måneders opsigelse (Opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse) år har du 5 måneders opsigelse (Opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse). 5. over 9 år har du 6 måneders opsigelse. Hvis en ansat opsiges efter at have været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, skal arbejdsgiveren betale en fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders sædvanlig løn + pensionsbidrag. Lønninger til elever Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Næstsidste uddannelsesår , , , , ,51 Sidste uddannelsesår , , , , ,17 Elever på 25 år og derover skal lønnes efter nedenstående satser, uanset hvor langt de er i uddanelsen, og der skal også beregnes pensionsbidrag. Igangværende elever, som fylder 25 år, overgår fra deres fødselsdag til nedenstående satser. Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Månedsløn voksenelever , , , , ,11 Pensionsbidrag voksenelever 2.346, , , , ,39 Alle elever har ret til en årlig lønsamtale og kan også forhandle sig til et personligt tillæg. Beregning af deltidsløn Hvis du er ansat for eksempel 29,6 timer om ugen, regner du din løn ud på denne måde: Månedsløn til fuldtidsansatte gange 29,6 og resultatet divideres derefter med 37. Et eksempel med en person på 25 timer ugentlig på løntrin 29 i København (Område - tillæg 4). Månedslønnen er 25384,50 kr. til en fuldtidsansat. Det ganges med 25 = ,50 kr. Det tal divideres derefter med 37 = 17151,69, som dermed er månedslønnen til den deltidsansatte. 1 6 D L M A G A S I N E T F E B R U A R

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr FORBUND Lønfolder Statsansatte gældende pr. 1.12.2017 STATSANSATTE FOA 3 Indhold 3 Køkkenhjælpere i staten 3 Ungdomslønninger 3 Serviceassistenter beskæftiget med køkkenarbejde 4 Serviceassistentelever

Læs mere

Løntabeller. Regionale/kommunale område

Løntabeller. Regionale/kommunale område Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. 1.10.2016 og 1.1.2017 Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. 1.10.2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 16-58 Foto: Lizette Kabré Copyright

Læs mere

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr. 1. april 2015

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr. 1. april 2015 FORBUND Lønfolder Statsansatte gældende pr. 1. april 2015 Indhold 3 Køkkenhjælpere i staten 3 Ungdomslønninger 3 Serviceassistenter beskæftiget med køkkenarbejde 4 Serviceassistentelever 4 Uddannelsesassistenter

Læs mere

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr FORBUND Lønfolder Statsansatte gældende pr. 1.4.2016 Indhold Basisløn 3 Køkkenhjælpere i staten 3 Ungdomslønninger 3 Serviceassistenter beskæftiget med køkkenarbejde 4 Serviceassistentelever 4 Uddannelsesassistenter

Læs mere

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 17-52 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2017.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr FORBUND Lønfolder Statsansatte gældende pr. 1.4.2017 Indhold Basisløn 3 Køkkenhjælpere i staten 3 Ungdomslønninger 3 Serviceassistenter beskæftiget med køkkenarbejde 4 Serviceassistentelever 4 Uddannelsesassistenter

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Løn og pension KL - 1. januar 2012

Løn og pension KL - 1. januar 2012 Løn og pension KL - 1. januar 2012 Kommunal lønstigning på 1,61% Lønstigningen er lavere end KL og KTO vurderede ved forligsindgåelsen. Reguleringsordningen gav nemlig et minus på 0,08% i KL. Vi havde

Læs mere

Løntabeller Oktober 2012

Løntabeller Oktober 2012 Løntabeller Oktober Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2013 på Danske Regioners

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. JANUAR 2017

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. JANUAR 2017 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. JANUAR 2017 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Vejledning om løn og ansættelse I henhold til overenskomster med Amtsrådsforeningen (ARF-området), Praktiserende Lægers Organisation (P.L.O.-området) og Hovedstadens

Læs mere

Løn og pension KL - 1. april 2010

Løn og pension KL - 1. april 2010 Løn og pension KL - 1. april 2010 Meget lille kommunal lønstigning For at undgå den forventede negative reguleringsordning pr. 1. oktober 2010 er det aftalt med KL, at KTO-forligets lønstigning på 0,50%

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2015 på Danske Regioners

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret d.. april 0 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN LØN Lønstigninger, Generelle lønstigninger og regulering Forkortet gennemløbstid Til erfarne fysioterapeuter Til fysioterapeuter med kortere erfaring Lokal løn, forlodsfinanciering 1.2. 2009: Foreslå kolleger

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 opdateret den 6. maj 0 Denne løntabe indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Moos-Bjerre & Lange ApS Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf mbla.dk

Moos-Bjerre & Lange ApS Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf mbla.dk Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf. 26 24 68 06 mbla.dk Indledning Lønanalysen af lærerlønninger inden for den danske folkeskole er foretaget af Moos-Bjerre & Lange (MBLA) for Danmarks Private

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Analyse af lærerløn i den danske folkeskole

Analyse af lærerløn i den danske folkeskole Analyse af lærerløn i den danske folkeskole Danmarks Privatskoleforening 4. marts 2016 Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf. 26 24 68 06 mbla.dk Indledning Lønanalysen af lærerlønninger inden for

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013 LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014 LØNNINGER pr. 1. oktober 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2012

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2012 LØNNINGER pr. 1. oktober 2012 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

MAGASINET. Trygt arbejdsliv blandt voldsmænd. det uforudsigelige. Patienter ændrer. Snydt for 100.000 kr. Lægesekretærer på fængslernes hospital:

MAGASINET. Trygt arbejdsliv blandt voldsmænd. det uforudsigelige. Patienter ændrer. Snydt for 100.000 kr. Lægesekretærer på fængslernes hospital: Nr. 2 I FEBRUAR 2012 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125 MAGASINET DL PATIENT I ADMINISTRATION I KOMMUNIKATION Patienter ændrer selv tider på hospitalet Sådan planlægger lægepraksis det uforudsigelige

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE ARBEJDSMARKED DANSKE REGIONER, KL OG FORHANDLINGSFÆLLESSKABET SEPTEMBER 2016 INDHOLD KEND DINE RETTIGHEDER OG PLIGTER....3 DEN DANSKE MODEL....4 DIN

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017 LØNNINGER pr. 1. Januar 2017 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2016 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2013 på Danske Regioners

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

LØNNINGER DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER. Danske Regioner. pr. 1. april 2016

LØNNINGER DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER. Danske Regioner. pr. 1. april 2016 DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER Kommune Område Kommune Område Kommune Område Kommune Område Kommune Område Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. januar 2014 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.1.2014 på Danske Regioners

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. januar 2017 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.01.2017 på Danske Regioners

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

Punkt 4: Overenskomst 2008

Punkt 4: Overenskomst 2008 HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Generalforsamling 5. maj 2008 Punkt 4: Overenskomst 2008 HK/Kommunal Klubben klubmateriale Gladsaxe Rådhus om OK08 og skoler, generalforsamling 5. maj 2008 2 Hovedresultaterne

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere