Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium"

Transkript

1 Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 1

2 Dybhavs-Dykkeri Baggrund: Ligesom de fleste andre marine pattedyr, er delfiner specielt tilpassede til livet i vandet. De har egenskaber som gør, at de kan dykke langt ned under vandet, og blive under vandet i lang tid. Øresvinet, eller flipper -delfinen, kan være under vandet i op til 8 minutter, og de kan dykke ned til 500 meter under havets overflade. Når vi ser på delfiner, kan vi tydeligt se ydre kendetegn på, at dette er et pattedyr der lever under vand. Finner og en meget strømlinet kropsfacon ja, og manglen på ben selvfølgeligt får os straks til at sige, at her har vi med et dyr, der lever under vand, at gøre. Der er også andre forskelle på et menneskes krop og en delfins krop der gør, at delfiner er meget bedre egnede til livet under vand. Forskelle som man ikke lige kan se ved kun at studere en delfins ydre. For at overleve under vandet, må en delfins krop være i stand til at spare på ilten, så der bliver nok til de lange dyk. En ting som sætter delfiner i stand til at spare ganske meget på ilten under dykning, er en proces som man kalder bradycaria. Bradycaria gør hjerterytmen langsommere. Når hjertet banker langsommere bruger kroppen mindre ilt. Når bradycaria er i gang, bliver blodet også ledt derhen hvor der er mest brug for det, nemlig til hjerte, lunger og hjerne. Når en delfin dykker i lang tid, bliver blodet altså ledt til hjerte, lunger og hjerne og væk fra musklerne. Nu kunne man undre sig over, om det også er smart. For musklerne skal jo også bruge ilt, hvis delfinen skal svømme. Her får delfinen hjælp fra endnu en tilpasning til det miljø den lever i. Delfinens krop anvender et stof der hedder myoglobin. Ligesom hæmoglobin er myoglobin et stof, som gør, at kroppen kan have et lager af ilt i musklerne. Men myoglobin kan lagre op til fire gange så meget ilt som hæmoglobin. Myoglobin kaldes også nogen gange for muskel-hæmoglobin. Delfiners muskler er udviklet til at have meget høje koncentrationer af myoglobin i stedet for hæmoglobin, hvilket gør dem i stand til at udnytte ilten fra hvert åndedrag til fulde og dermed til at dykke længe og dybt. Hvis delfinerne ikke havde de store mængder af myoglobin i blodet, ville de dels være nødt til at trække vejret oftere, og dels være nødt til at hvile sig mellem hvert dyk. Sammenlignet med delfiner har mennesker ret lavt indhold af myoglobin i musklerne. Det betyder, at vi bliver trætte af at dykke under vandet i bare et enkelt minut. Vi skal også bruge lidt tid på at genoplade vores muskler med ilt. Når vi holder vejret under vandet sker der også det, at vores puls i modsætning til delfiners bliver hurtigere. Hvordan man tager puls: Et menneskes puls er det antal slag hjertet slår på et minut. Når man skal måle et andet menneskes puls kan det gøres på to måder: 1: man tager med et par fingre fat på indersi- Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 2

3 den af håndleddet, og presser fast. Så kan man føle pulsårens dunken under huden. (se illustrationen) 2: Man tager igen et par fingre og forsøger at finde hjerte-arterien på halsen. Den ligger på siden af halsen, lige under kæben. I begge tilfælde tæller man antal hjerteslag i et minut. Hvis man ikke har så meget tid, eller hvis man vil måle en høj puls inden den falder, kan man tælle i kortere tid, og så gange med et tal for at få antallet af hjerteslag på et minut. F.eks. kan man tælle antal hjerteslag i 15 sekunder og så gange med 4 for at få pulsen. Bemærk at man aldrig må bruge sin egen tommelfinger til at tage en anden persons puls. Man risikerer, at føle sin egen og ikke den andens puls. Aktiviter: Formålet med aktiviteterne er at udføre nogle eksperimenter, som illustrerer nogle indre forskelle mellem mennesker og delfiner. Klassen deles op i grupper med ca. 5 personer i hver gruppe. Hver gruppe skal have et resultatark og mindst et stopur. Skriv navnet på alle gruppens medlemmer i resultatarket Tag pulsen på alle gruppens medlemmer (tæl hjerteslag i et helt minut), og skriv dem ind i resultatarket. Pulsen skal tages efter et stykke tid hvor I har siddet stille. Man kalder den hvilepulsen. Nu skal gruppemedlemmerne efter tur holde vejret i 15 sekunder. Lige efter man har holdt vejret, skal pulsen tages. Her skal man kun tælle pulsslag i 15 sekunder, og så gange med fire, for at få pulsen lige efter at man har holdt vejret. Nu skal alle gruppens medlemmer udføre en lille øvelse. Det tager lidt tid, så man skal gå sammen to og to og derefter skrive resultaterne ind i resultatskemaet for alle gruppens medlemmer. Man skal skiftevis knytte den ene hånd sammen og strække fingrene. Det skal helst gå lidt hurtige så man skal blive ved så længe som man kan! Til sidst får man noget ondt i underarmen. Hold hastigheden oppe, man må ikke sætte farten ned. Prøv at blive ved så længe I kan holde ud. (det er nok omkring et minut) Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 3

4 Lige når det ikke længere er muligt at knytte og strække hånden skal pulsen tages. Igen skal I kun tælle pulsslag i 15 sekunder og så gange med 4 for at få pulsen. Diskussion: Hvordan går det med pulsen når man har holdt vejret? Hvordan går det med pulsen efter man har udført øvelsen med hånden? Er der nogen sammenhæng mellem ens hvilepuls og hvor lang tid man kan udføre øvelsen med hånden? På hvilken måde er delfiners krop bedre indrettet til denne slags øvelser? RESULTATARK RK NAVN HVILEPULS PULS EFTER AT HAVE HOLDT VEJRET PULS EFTER ØVELSEN MED HÅNDEN Prøv røv det... Prøv at kradse på din finger på de to måder, man kan se på de to tegninger. Er der forskel på hvordan det lyder? Hvorfor? Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 4

5 Hvad er det der larmer? Baggrund: Når man står på land, er man fristet til at opfatte verdenen under vand som helt lydløs. Det er også den opfattelse man har, når man på en blæsende sommerdag eller i en overfyldt svømmehal dykker ned under vandet. Faktisk er det sådan, at lyd rejser meget længere under vand. Delfiners kliklyde kan høres over meget længere afstande end selv det kraftigste råb et menneske kan udsende. I denne øvelse skal man undersøge, hvordan lyden udbreder sig i forskellige materialer. Materialer: Hver gruppe på ca. fire personer skal have følgende materialer: Faktaboks: Vand er et godt materiale til at transportere lyd. Vand bevæger sig 4,5 gange hurtigere gennem vand end gennem luft. 1) Et vandtæt ur som tikker(!). Evt. kan man anvende et tikkende ur som ikke er vandtæt, eller et æggeur og lægge det i en tæt lukket plastpost, hvor så meget luft som muligt er fjernet, så det ikke flyder. 2) En træpind på ca. 80 cm s længde. Enten en liste eller en rundstok. 3) En metalstang på ca. samme længde som træstangen (findes i mange fysiksamlinger) 4) Et stort syltetøjsglas med vand Der skal være relativt stille i det lokale man laver forsøget i! Lydhastighed i luft Lydhastighed i vand (4,5 gange højere end i luft) Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 5

6 Baggrund: Lyd er bevægelse af luftens molekyler. Enhver lydkilde udgøres af bevægelse eller vibration. Når en ting vibrerer eller flytter sig hurtigt, flytter den luften, og det opfattes som lyd af det menneskelige øre. Når en ting bevæger sig hurtigt, eller vibrerer, udsender den derfor lyd. For eksempel udsender en elastik en lav brummende lyd hvis man har strakt det, og anslår elastikken. Lyd bevæger sig som en bølge. Bølgelængden bestemmer den tone man hører. Korte bølgelængder giver en høj lyd, og længere bølgelængder giver en lavere lyd. Lyd og lydbølger kan bevæge sig gennem luft, faste stoffer og væsker, men stoffer der indeholder luftbobler dæmper ofte lyden. Æggebakker på væggen i et lydstudie, tæpper og tunge gardiner er eksempler på ting, der dæmper lyd. For at et menneske kan høre lyd, skal vibrationerne nå øret. Det menneskelige øre har receptorer, der er specialiserede til at registrere luftvibrationer, altså lyd. Når lydreceptorerne registrerer en trykbølge i luften, sender de et signal til hjernen, som registrerer en lyd. Øvelsen Klassen opdeles i små grupper. Alle elever i hver gruppe skal udføre alle forsøg. Hold det tikkende ur på en arms afstand. Find ud af hvor tæt uret skal på øret, før man kan høre det tikke. I hvilken afstand kan man høre urets tikken? Lad en person holde træpinden mod bagsiden af uret. De andre i gruppen skal nu holde træpinden op til øret (den må ikke stikkes ind i øret) og sammenligne lyden med den lyd man hørte uden træpinden. Man kan lade træpinden røre huden lige udenfor øret. Find ud af, om man kan høre, at lyden bevæger sig bedre eller dårligere gennem træpinden i forhold til gennem luften. Husk at alle skal have lov til at lytte efter. Er der bedre eller dårligere lydtransport gennem træstang i forhold til gennem luft? Gentag dette, men nu med en metalstang i stedet for en træstang. Er lydtransporten bedre eller dårligere gennem metalstangen? Hvis man bruger et vandtæt ur, skal det nu puttes i et syltetøjsglas fyldt med vand. Ellers skal uret lige kommes i en vandtæt plastpose, før det puttes ned i vandet. Kan man høre urets tikken når det ligger nede i Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 6

7 glasset med vand? metalpinden. Gik det som I forventede? Prøv derefter at lade øret røre ved syltetøjsglasset. Kan man høre lyden af uret nu? Hvis ja, hvorfor mon? Prøv nu at holde syltetøjsglasset på god afstand, men hold træpinden tæt op ad syltetøjsglasset, og se om man nu kan høre urets tikken. Sammenlign med de lyde man har kunnet høre i det forrige eksperimenter. Gæt på hvad resultatet vil blive, hvis I gentager forsøget, bare med metalstangen i stedet for træpinden. Gentag forsøget med Tror I man kan lave det samme med f.eks. en snor eller en plastikpind? Prøv evt. med en snor og en plastikpind, eller andre materialer. Hvad fortæller det om de forskellige materialers evne til at bære lydbølger? Til il lærer eren en Lyd bæres bedst af metalstangen, men også godt af træpinden. Snoren vi ikke hjælpe det mindste, da den indeholder meget luft og derfor bærer lyden dårligt. Metalstangen bærer lyden bedst, da metal er det tætteste materiale (størst massefylde). Vand er også en god bærer af lydbølger, og derfor kan man høre urets tikken når man holder øret hen til syltetøjsglasset. Lydstyrken afhænger noget af hvor god kontakt der er mellem pinden og glasset. Man kan evt. lade eleverne eksperimentere med at stikke hhv. træpind og metalstang ned i glasset. Her kan de undersøge, om lyden bliver højere når man holder pinden tæt på uret, i forhold til hvis man bare holder den i vandoverfladen. Måske kan de konkludere, at vand også bære lyden godt. Delfiner kan høre lyd både under og over vandet, men de hører bedst under vand. På grund af, at vand bærer lydbølger meget godt, kan lyde høres langt omkring under vand. Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 7

8 Lyt og lær I denne øvelse skal eleverne lytte til lyde fra forskellige delfiner og forskellige hvaler. Vi kommer med en liste over forskellige netsteder, hvor man kan lytte til lyde fra delfiner, hvaler, sæler og mange andre dyr. Det er en god ide at prøve de forskellige internetsteder efter. Lydfilerne har forskelligt format, nogle er.wav,.aiff og andre er mp3- filer. Måske er der ikke installeret programmer på skolens computere, som kan afspille disse formater. Hvis det kun er en enkelt type lydfil, der ikke kan læses af skolens computere, kan man nok bare tage de andre websites - ellers er det en mulighed at overtale skolens datavejleder til at installere software til afspilning af de pågældende lydfiler. For de fleste vil det nok være helt problemfrit bare at klikke på lydene - og så høre dem. Desuden har netadresser det med ikke at være konstante, så det er altid en god ide at se efter om linkene stadig eksisterer. Der skal generelt være skruet ret højt op for højtalere eller lydstyrken til hovedtelefoner. De fleste af lydende er meget svage. Delfinlyde (men også nogle hvaler og masser af andre dyr) kan findes på disse websites soundslibrary1.htm Bottlenose dolphin betyder øresvin, eller flipper-delfin. Dolphin clicks er kliklydene fra delfiner. Man skal trykke på knappen med listen for at høre lydene. Harbor seal er en sæl, og harbor seal pup er en sælunge. Man kan prøve mange af de andre. Man kan komme til at høre lydende fra alle de dyr der er nævnt, men man kan kun se billeder og læse (på engelsk) om de dyr, hvis navn er skrevet med blåt (som der er link fra). Fem forskellige delfinlyde neptune.atlantis-intl.com/dolphins Klik på mikrofonen udfor Sounds. På den side man kommer videre til, skal man ned i bunden, hvor man kan vælge ca. 9 forskellige lyde. Der er forskellige delfiner (dolphin) og forskellige hvaler (whale). Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 8

9 Hvallyde kan findes på disse websites: asa.aip.org/sound.html (husk at det skal være et stort W ) klik på sounds - skru ned for lydstyrken, da disse lyde er noget højere end de forrige - og prøv de ca. fire links der er. For at høre andre dyrelyde - og besøge en dansk hjemmeside: prøv Klik på zoo sjov. v. Her kan man bl.a. gætte en lyd - og gætte flere e andre e ting! Når eleverne er blevet fortrolige med hvordan man kommer til at lytte til de forskellige lyde, skal de lytte lidt mere systematisk. For hver lyd de lytter til, skal de svare på forsellige spørgsmål. Man kan bruge svararket: SVARA RARK RK Lyden er fra dette dyr Hvor mange forskellige slags lyde kan I høre i optagelsen? Hvordan er stemningen i lydene? Minder lydende om andre lyde? Hvis ja, hvilke lyde minder de om? Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 9

10 Det kommer an på øjnene Iris Pupil Øjenlåg Iris Pupil Denne øvelse består af to ret adskilte dele. Først kommer et teoretisk afsnit, som gennemgår hvordan dels det menneskelige øje og dels delfiners øjne fungerer. Herefter følger en praktisk øvelse, der skal give eleverne en fornemmelse for, hvordan deres egne øjne fungerer. Et øje er ikke bare et øje Delfiner lever helt omgivet af vand men trækker vejret i luft. Vi lever helt omgivet af luft. Alligevel er der mange ligheder mellem den måde, vore øjne fungerer på. Øjnene laver signaler, som sendes til hjernen, der omdanner dem til et synsindtryk. Der er også mange andre ligheder mellem opbygningen af delfinøjne og menneskeøjne. Se på de to figurer på næste side, og se efter forskelle og ligheder mellem delfinøjne og menneskeøjne. Menneskeøjne er opbygget, så vi ser bedst, når vi er i luft. Hvis du har prøvet at åbne øjnene under vandet, vil du have fundet ud af, at alting ser meget uklart ud også selvom vandet er helt klart. Delfinøjne er opbygget, så de kan se klart både under vandet og over vandet. Menneskeøjne Øjet er omgivet af en hinde, som kaldes sclera. Den er for det meste hvid, den er ret sej og beskytter det indre af øjet. Den del af sclera der ligger lige ud for midten af øjet er klar og buler lidt udad. Den del kalder man for hornhinden. Under hornhinden ligger iris Faktaboks Nogle arter af floddelfiner er helt blinde. De mangler ganske enkelt dele af øjnene som gør, at de slet ikke kan se. Grunden er, at de lever i vande, der er så mudrede, at synet slet ikke ville hjælpe dem. De orienterer sig i stedet for ved hjælp af ekkoer fra kliklyde. Man kalder det ekkolokation. og pupillen. Iris er den farvede krans der hvor man kan se hvilken farve øjne man har. Pupillen er det sted, hvor lys slipper ind i øjet, så vi faktisk kan se noget. Iris kan trække sig sammen eller udvide sig. På den måde regulerer øjet den mængde lys, der kommer ind i øjet. Lige bagved iris og pupillen ligger linsen. Hvis lyset bare gik direkte ind i øjet, ville vi ikke se et klart billede, men et meget udtværet billede. Heldigvis får lysstrålerne ændret retning, så der bliver dannet et billede inde i øjet. Lysstrålerne får ændret retning, fordi øjet næsten kun er lavet af vand. Lys ændrer retning, når det bevæger sig fra luft til vand. Det er ikke altid nok til, at der bliver lavet et helt skarpt billede inde i øjet specielt ikke hvis vi skal se ting, der er meget tæt på øjnene. Her kommer linsen til hjælp. Ved hjælp af muskler i øjet kan vi ændre formen af linsen, og på den måde sørge for, at vi ser helt skarpt både på lang af- Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 10

11 Iris Nethinde Pupil Linse Nethinde stand og tæt på. Hvis man skal se noget tæt på, skal linsen lige ændre form det tager et lille stykke tid. Hele den midterste del af øjet er udfyldt af glaslegemet. Glaslegemet er egentligt en stor, fast geleklump. Den tjener bare til at holde øjet udspilet, og den skal helst være så gennemsigtig som muligt. Nogen gang er der alligevel uklarheder i glaslegemet. Man kan se dem hvis man kigger på en helt ensfarvet, lys flade, f.eks. en hvis væg. De ligner små gråligt pletter som langsomt flyder rundt på væggen. Man kalder dem flydere eller myg. På bagvæggen af øjet ligger nethinden. Det er her de lysfølsomme celler sidder. Vi har to Delfinøje Hornhinde Pupil Iris Øjenlåg Optisk nerve slags lysfølsomme celler. Den ene slags kalder man tappe. Tappene bruger man til at skelne mellem forskellige farver. Vi har tre typer tappe. Rød-følsomme tappe, grønfølsomme tappe og blå-følsomme tappe. Hvis man er farveblind, er det fordi den ene slags tappe ikke virker helt som de skal. Den anden slags lysfølsomme celler kaldes stave. De kan ikke se forskel på farver, men er meget gode til at registrere forskel i lysstyrke. Det er dem, vi mest bruger til at se med om natten og når vi er i mørke rum. Fordi de ikke kan bruges til at skelne farver, ser alting lidt gråt ud i svagt lys. Det er derfor man siger i mørket er alle katte grå. Alle de lysfølsomme celler er for- Linse Glaslegeme Menneskeøje Nethinde Optisk nerve og den blinde plet Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 11

12 bundet til hjernen med små nervefibre. Alle nervefibrene samlet i et bundt, og ledes til hjernen gennem den optiske nerve. Det sted på nethinden hvor den optiske nerve forlader øjet, er der ingen lysfølsomme celler. Derfor kan man ikke se med den plet. Man kalder det den blinde plet. Da vi har to øjne mærker vi det slet ikke. Delfinøjne Delfinøjne ligner på mange måder menneskeøjne, men der er nogle vigtige forskelle. Linsen i delfinøjne er meget større og kraftigere end i menneskeøjne. Det er for at delfinerne også kan se klart under vand. Når de ser under vand, får lyset ikke ændret retning på vej ind i øjet. Derfor skal linsen gøre meget mere, for at danne et klart billede. Delfinøjne har ikke én nethinde, men to nethinder. Derfor kan de lave afstandsbedømmelse over vandet også selvom deres øjne sidder på hver sin side af hovedet og ikke i samme retning som vores gør. Man ved ikke om det gør, at delfinder også kan bedømme afstande under vand. Men det gør de under alle omstændigheder på en helt anden måde, nemlig ved at lytte sig frem til afstande (se næste øvelse). Vand opsuger (absorberer) en hel del lys, så der er faktisk ret mørkt under vandet. Det betyder, at delfiner har brug for øjne, der er meget gode til at se i mørke. De har samme lille trick som mange kattedyr har. De har simpelthen indbygget et lille spejl bagest i øjet. Det spejler lyset tilbage, så nethinden har to chancer for at se lyset. Katte har også et spejl bagest i øjet for at kunne se godt i mørke. Det er derfor man kan se katteøjne lyse op i mørket, hvis de bliver ramt af en lysstråle. Praktisk øvelse: Fokusering Hold en finger op ca. 10 cm. fra ansigtet. Fokuser på fingerer, så du kan se alle de små hudfolder. Fokuser derefter på en væg eller noget andet der er nogle meter eller længere væk. Skift frem og tilbage et par gange. Ca. hvor lang tid tager det, inden øjnene har skiftet fra at se fingeren tydeligt, til de ser væggen tydeligt? Luk nu det ene øje og gentag øvelsen. Hvor lang tid tager det nu for det ene øje at skifte mellem at se fingeren tydeligt og at se væggen tydeligt? Hvad kan grunden være til, at der er forskel i den tid det tager? Afstandsbedømmelse Fokuser øjnene på en lille ting, der er mindst to meter væk. Luk det ene øje. Stræk armen ud, og hold tommelfingeren, så den dækker for den lille ting. Hold tommelfingeren stille, og blink mellem at have højre og venstre øje åbent. Dækker tommelfingeren hele tiden over den lille ting? Hvis ikke, hvorfor mon ikke? Fænomenet kaldes parallakse, og man bruger det også til at måle afstanden til de stjerner, der ikke ligger så langt fra jorden. De ser ud til at rokke lidt frem og tilbage på himlen, alt efter om man ser på dem om vin- Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 12

13 teren eller om sommeren. Når Jorden drejer om Solen, skifter det sted vi ser på stjernerne fra. Det svarer til, at vi lukker enten det ene øje eller det andet øje. Prøv røv uden afstandsbedømmelse Lav en klap til at sætte fast på det ene øje. Det kan man f.eks. gøre med noget sort pap og noget plaster, eller man kan lave en rigtig sørøver-klap med noget elastik og noget sort pap. Når det ene øje er dækket, prøv da at kaste med en bold eller noget andet. Er det nemmere eller sværere at gribe bolden når man har øjeklappen på? Hvorfor mon? øje på nogle af de muskler, der styrer øjets bevægelse. Man kan også se de blodåret, der holder øjet forsynet med ilt og energi. Nu skal du undersøge pupillen. Se grundigt på pupillen (det sorte midt i øjet) se specielt efter størrelsen. Gør nu lokalet så mørkt som muligt. Vent et par minutter, og se nu på størrelsen af pupillen. Tænd så lyset, træk gardinerne fra dvs. gør lokalet så lyst som muligt. Hvad sker der med pupillens størrelse? Luk øjnene i to minutter. Åben dem, og se med det samme i spejlet for at undersøge, hvad der sker med pupillens størrelse. Undersøg øjnene Prøv ganske forsigtigt, specielt hvis du bruger kontaktlinser at undersøg dit øje ved at røre ved det. Luk øjet, og føl efter hvordan kraniet er rundt om øjet. Hold øjet lukket, og sæt fingeren uden på øjenlåget. Hvis du føler forsigtigt efter, kan du mærke formen af glaslegemet. Hvis du holder fingeren stille, og bevæger øjet, kan du mærke formen af hornhinden inde bagved øjenlåget. Tag et spejl og studér dit øje. Hold evt. øjet åbent ved at holde en finger på øjenlåget og en under øjet. Måske kan du ude i kanten få Hvilken forskel er der på pupillens størrelse når der er helt lyst, og når det er mørkt? Hvorfor er det mon sådan? Find den blinde plet Man kan finde sin blinde plet ved et lille eksperiment. Luk det højre øje. Se på tegningen af øjet. Før papiret langsomt frem og tilbage. På et tidspunkt vil den sorte plet pludseligt forsvinde. Det er, fordi du har forsøgt at se på den med den blinde plet. n N Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 13

14 Ekkolokalisering Denne øvelse består af to adskilte dele. Først kommer et teoretisk afsnit om ekkolokalisering, og derefter et oplæg til en leg, som kan give en fornemmelse af, hvordan delfiner egentligt bruger ekkolokalisering til at finde vej med, og til at fange byttedyr med. Ekkolokalisering Delfiner udsender lyde med en meget høj frekvens; man kalder dem ultralyde, fordi lydene er for høje til at det menneskelige øre kan høre dem. Ultralyde giver delfiner et lydbillede af deres omgivelser. Dette kaldes ekkolokalisering, og det er en højt udviklet specialevne, som man finder hos delfiner og hos flagermus. Delfiner bruger ekkolokalisering til at bestemme størrelse, form, hastighed, retning og indre struktur af objek- ter i vandet. Når de bruger ekkolokalisering, laver delfiner ultralydsklik fra deres næsekanaler, som udsendes fra den afrundede del af hovedet. Dette område af hovedet indeholder melonen, som er et væskeholdigt organ, der fokuserer lyden til lydstråler. Væsken i melonen har samme tæthed som havvand. Lyden bevæger sig gennem væsker med samme tæthed, uden af blive dæmpet. Derfor giver melonen et klarere lydsignal til delfinen. Et ultralydsklik bevæger sig gennem vand, rammer en ting, bliver spejlet tilbage, og kommer som et ekko tilbage til delfinen. Når ekkoet kommer tilbage til delfinen, bruger den sin underkæbe som modtager for lyden. Underkæben har et hulrum, der er fyldt med væske, hvor ekkoerne bliver opsamlet, og sendt videre til øret og derefter til hjernen, Næsekanal Blæsehul Lyd udsendes herfra Luftblærer Kranium Udsendt lyd Melonen Indre øre Ekkoer der kommer tilbage til delfinen Lyd-vindue, hvor lyden bliver sendt videre til øret. Tunge Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 14

15 som registrerer lyden. Delfiner kan skelne meget fine detaljer på meget lang afstand. F.eks. er det muligt at skelne en ting på størrelse med en ært på op til 200 meters afstand. Det kan vi mennesker ikke engang klare med vores øjne! Det er også muligt for dem at finde ud af, om en hundelfin er gravid, bare ved at bruge ekkolokalisering. Lydleg Ideen er, at eleverne skal få en fornemmelse for hvor svært det er for os mennesker at få et overblik over omgivelserne ved hjælp af lyd. Man skal skiftes til at være den og egentligt er det en slags avanceret fangeleg. Den der er den, får bind for øjnene, mens alle andre ikke har bind for øjnene. Ingen må løbe!! Den der er den skal anvende ekkolokalisering til at fange de andre med. Når den der er den laver en kliklyd, skal alle de andre også lave en kliklyd. På den måde skabes et overblik over, hvor de andre i klassen er, og man har en chance for at fange en eller anden. Legen kan fortsætte så længe den er sjov - eller indtil de fleste har prøvet at være den. Bagefter kan man evt. diskutere disse spørgsmål: Var det nemt eller svært at finde de andre? Hvorfor eller hvorfor ikke? Var det et problem, hvis der var andre lyde end kliklydene? Når man var den, hjalp kliklydene da overhovedet med at fange de andre? Hvordan passer denne landbaserede leg med delfiners forhold under vandet? Hvor mange lyde er der under vandet? Hvad larmer? Hvad leder en delfin efter? Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 15

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

introduktion TIL LÆREREN

introduktion TIL LÆREREN Lyd, larm & løjer 1 lyd, larm & løjer Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til Lyd, larm og løjer, som er en formidlingsaktivitet om lyd. Den er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Transducere H1. 2012 Lkaa

Transducere H1. 2012 Lkaa Transducere H1 2012 Lkaa Øjet følsomhed Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Elektromagnetiske spektrum Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 3 Øjets opbygning 1. Glaslegemet 2. Ora serrata 3. Akkomodationsmusklen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Forsøg til "Lyd i Oceanerne "

Forsøg til Lyd i Oceanerne Forsøg til "Lyd i Oceanerne " Kære Lærer Her er en række forsøg, du kan bruge i undervisningen til at understøtte de emner, I gennemgår i hæftet "Lyd i Oceanerne". Alle forsøgsvejledningerne indledes med

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

bobler af naturvidenskab

bobler af naturvidenskab bobler af naturvidenskab 1 bobler af naturvidenskab Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til Bobler af naturvidenskab, der er en formidlingsaktivitet om sæbebobler. Den er målrettet

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indhold Bølgeegenskaber vha. simuleringsprogram... 2 Forsøg med lys gennem glas... 3 Lysets brydning i et tresidet prisme... 4 Forsøg med lysets farvespredning... 5 Forsøg med lys gennem linser... 6 Langsynet

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Din personlige linseguide

Din personlige linseguide Gode råd om linser: 1. Vælg de linser der er sundest for dine øjne, passer bedst til din døgnrytme, dit arbjde og dine fritidsinteresser. 2. Brug kun anbefalede kontaktlinsevæsker. 3. Genbrug aldrig væsker.

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals HovedOrtoCentret Klinik for Ergo- og Fysioterapi Fysioterapien afsnit 8511 Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 35 45 30 01 Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Optiske eksperimenter med lysboks

Optiske eksperimenter med lysboks Optiske eksperimenter med lysboks Optik er den del af fysikken, der handler om lys- eller synsfænomener Lysboksen er forsynet med en speciel pære, som sender lyset ud gennem lysboksens front. Ved hjælp

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid.

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Hurlumhejdage i Herning Et samarbejde mellem Herning Bibliotekerne Midtjysk Fysioterapi Herning Svømmehal Herning Fremad Fodboldeksperimentarium Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Herning Svømmehal Leg

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

Når tårerne løber ned ad kinden

Når tårerne løber ned ad kinden Når tårerne løber ned ad kinden Tårer er vigtige for et godt syn og for at øjnene kan være sunde og raske. Men når tåre-systemet med alderen kommer ud af balance - kan der så gøres noget? Ikke for alle

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

Vores logaritmiske sanser

Vores logaritmiske sanser 1 Biomat I: Biologiske eksempler Vores logaritmiske sanser Magnus Wahlberg og Meike Linnenschmidt, Fjord&Bælt og SDU Mandag 6 december kl 14-16, U26 Hvad er logaritmer? Hvis y = a x så er x = log a y Nogle

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Hvor stor er den myre?!... Overordnet idé: Udstillingen bygges op over begreberne Mikro og Makro. Med dette udgangspunkt bevæger børnene sig igennem 6 rummeligheder, de genkender fra deres egen hverdag,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik:

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: Musik og Spræl Klapstart D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: (klap skiftevis på lår og i hænder) G D A D :Goddaw sir vi til fødderne, knæene og mawsen: (klap det omtalte

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014. 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk.

Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014. 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk. Bevægelsespauser Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk design: Berens Bureau

Læs mere

Træn sammen med glæde!

Træn sammen med glæde! Træn sammen med glæde! Disse øvelser hjælper dig til at holde dig i form og dermed lette hverdagen. Samtidig er de tænkt som et fornøjeligt samvær med besøgende familie og venner, fordi alle øvelser kræver,

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Polar Bear Et undervisningmateriale til forestillingen Polar Bear for 0. 2. klasse Du skal bruge: Til læreren tuscher saks Isbjørnen er i

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi.

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi. Hvad er EFT? EFT er et nyt redskab til behandling af angst, depression, traumer, afhængighed, vægttab, smerter og meget mere. Det en skånsom og effektiv metode til at ændre alle problemer, der blokerer

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

digital Tema Beskyt din hjerne Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE

digital Tema Beskyt din hjerne Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE digital Tema Beskyt din hjerne Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Skærmarbejde 2 www.krop-fysik.dk Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen?, spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Bækkenbunden 2 www.krop-fysik.dk Svært ved at holde tæt? Næsten hver 10. dansker (op mod 450.000) er inkontinent, dvs. kan i større eller mindre grad ikke holde

Læs mere

Puste- og sugeøvelser

Puste- og sugeøvelser Puste- og sugeøvelser Ishøj Kommune 1 Det er en god idé at lave mange af øvelserne foran et spejl. 2 Puste- og sugeøvelser Pusteøvelser træner både tungens bevægelighed og evne til at forandre form og

Læs mere

Eksperimenter med farver for de ældste klasser.

Eksperimenter med farver for de ældste klasser. Eksperimenter med farver for de ældste klasser. v/ Geert Cederkvist ! "# $ Farver og farveopfattelse side 2 Indhold Farver... 3 Hvordan opfatter vi farver?... 4 Farvemixeren.... 6 Komplementærfarver...

Læs mere

Quick Start KNFB Reader ios app

Quick Start KNFB Reader ios app Quick Start KNFB Reader ios app Indledning Velkommen til en verden af hurtig og effektiv tekstgenkendelse og læsning med vores KNFB Reader iphone app, der kan ændre dit liv. KNFB Reader app'en kan læse

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere