Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium"

Transkript

1 Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 1

2 Dybhavs-Dykkeri Baggrund: Ligesom de fleste andre marine pattedyr, er delfiner specielt tilpassede til livet i vandet. De har egenskaber som gør, at de kan dykke langt ned under vandet, og blive under vandet i lang tid. Øresvinet, eller flipper -delfinen, kan være under vandet i op til 8 minutter, og de kan dykke ned til 500 meter under havets overflade. Når vi ser på delfiner, kan vi tydeligt se ydre kendetegn på, at dette er et pattedyr der lever under vand. Finner og en meget strømlinet kropsfacon ja, og manglen på ben selvfølgeligt får os straks til at sige, at her har vi med et dyr, der lever under vand, at gøre. Der er også andre forskelle på et menneskes krop og en delfins krop der gør, at delfiner er meget bedre egnede til livet under vand. Forskelle som man ikke lige kan se ved kun at studere en delfins ydre. For at overleve under vandet, må en delfins krop være i stand til at spare på ilten, så der bliver nok til de lange dyk. En ting som sætter delfiner i stand til at spare ganske meget på ilten under dykning, er en proces som man kalder bradycaria. Bradycaria gør hjerterytmen langsommere. Når hjertet banker langsommere bruger kroppen mindre ilt. Når bradycaria er i gang, bliver blodet også ledt derhen hvor der er mest brug for det, nemlig til hjerte, lunger og hjerne. Når en delfin dykker i lang tid, bliver blodet altså ledt til hjerte, lunger og hjerne og væk fra musklerne. Nu kunne man undre sig over, om det også er smart. For musklerne skal jo også bruge ilt, hvis delfinen skal svømme. Her får delfinen hjælp fra endnu en tilpasning til det miljø den lever i. Delfinens krop anvender et stof der hedder myoglobin. Ligesom hæmoglobin er myoglobin et stof, som gør, at kroppen kan have et lager af ilt i musklerne. Men myoglobin kan lagre op til fire gange så meget ilt som hæmoglobin. Myoglobin kaldes også nogen gange for muskel-hæmoglobin. Delfiners muskler er udviklet til at have meget høje koncentrationer af myoglobin i stedet for hæmoglobin, hvilket gør dem i stand til at udnytte ilten fra hvert åndedrag til fulde og dermed til at dykke længe og dybt. Hvis delfinerne ikke havde de store mængder af myoglobin i blodet, ville de dels være nødt til at trække vejret oftere, og dels være nødt til at hvile sig mellem hvert dyk. Sammenlignet med delfiner har mennesker ret lavt indhold af myoglobin i musklerne. Det betyder, at vi bliver trætte af at dykke under vandet i bare et enkelt minut. Vi skal også bruge lidt tid på at genoplade vores muskler med ilt. Når vi holder vejret under vandet sker der også det, at vores puls i modsætning til delfiners bliver hurtigere. Hvordan man tager puls: Et menneskes puls er det antal slag hjertet slår på et minut. Når man skal måle et andet menneskes puls kan det gøres på to måder: 1: man tager med et par fingre fat på indersi- Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 2

3 den af håndleddet, og presser fast. Så kan man føle pulsårens dunken under huden. (se illustrationen) 2: Man tager igen et par fingre og forsøger at finde hjerte-arterien på halsen. Den ligger på siden af halsen, lige under kæben. I begge tilfælde tæller man antal hjerteslag i et minut. Hvis man ikke har så meget tid, eller hvis man vil måle en høj puls inden den falder, kan man tælle i kortere tid, og så gange med et tal for at få antallet af hjerteslag på et minut. F.eks. kan man tælle antal hjerteslag i 15 sekunder og så gange med 4 for at få pulsen. Bemærk at man aldrig må bruge sin egen tommelfinger til at tage en anden persons puls. Man risikerer, at føle sin egen og ikke den andens puls. Aktiviter: Formålet med aktiviteterne er at udføre nogle eksperimenter, som illustrerer nogle indre forskelle mellem mennesker og delfiner. Klassen deles op i grupper med ca. 5 personer i hver gruppe. Hver gruppe skal have et resultatark og mindst et stopur. Skriv navnet på alle gruppens medlemmer i resultatarket Tag pulsen på alle gruppens medlemmer (tæl hjerteslag i et helt minut), og skriv dem ind i resultatarket. Pulsen skal tages efter et stykke tid hvor I har siddet stille. Man kalder den hvilepulsen. Nu skal gruppemedlemmerne efter tur holde vejret i 15 sekunder. Lige efter man har holdt vejret, skal pulsen tages. Her skal man kun tælle pulsslag i 15 sekunder, og så gange med fire, for at få pulsen lige efter at man har holdt vejret. Nu skal alle gruppens medlemmer udføre en lille øvelse. Det tager lidt tid, så man skal gå sammen to og to og derefter skrive resultaterne ind i resultatskemaet for alle gruppens medlemmer. Man skal skiftevis knytte den ene hånd sammen og strække fingrene. Det skal helst gå lidt hurtige så man skal blive ved så længe som man kan! Til sidst får man noget ondt i underarmen. Hold hastigheden oppe, man må ikke sætte farten ned. Prøv at blive ved så længe I kan holde ud. (det er nok omkring et minut) Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 3

4 Lige når det ikke længere er muligt at knytte og strække hånden skal pulsen tages. Igen skal I kun tælle pulsslag i 15 sekunder og så gange med 4 for at få pulsen. Diskussion: Hvordan går det med pulsen når man har holdt vejret? Hvordan går det med pulsen efter man har udført øvelsen med hånden? Er der nogen sammenhæng mellem ens hvilepuls og hvor lang tid man kan udføre øvelsen med hånden? På hvilken måde er delfiners krop bedre indrettet til denne slags øvelser? RESULTATARK RK NAVN HVILEPULS PULS EFTER AT HAVE HOLDT VEJRET PULS EFTER ØVELSEN MED HÅNDEN Prøv røv det... Prøv at kradse på din finger på de to måder, man kan se på de to tegninger. Er der forskel på hvordan det lyder? Hvorfor? Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 4

5 Hvad er det der larmer? Baggrund: Når man står på land, er man fristet til at opfatte verdenen under vand som helt lydløs. Det er også den opfattelse man har, når man på en blæsende sommerdag eller i en overfyldt svømmehal dykker ned under vandet. Faktisk er det sådan, at lyd rejser meget længere under vand. Delfiners kliklyde kan høres over meget længere afstande end selv det kraftigste råb et menneske kan udsende. I denne øvelse skal man undersøge, hvordan lyden udbreder sig i forskellige materialer. Materialer: Hver gruppe på ca. fire personer skal have følgende materialer: Faktaboks: Vand er et godt materiale til at transportere lyd. Vand bevæger sig 4,5 gange hurtigere gennem vand end gennem luft. 1) Et vandtæt ur som tikker(!). Evt. kan man anvende et tikkende ur som ikke er vandtæt, eller et æggeur og lægge det i en tæt lukket plastpost, hvor så meget luft som muligt er fjernet, så det ikke flyder. 2) En træpind på ca. 80 cm s længde. Enten en liste eller en rundstok. 3) En metalstang på ca. samme længde som træstangen (findes i mange fysiksamlinger) 4) Et stort syltetøjsglas med vand Der skal være relativt stille i det lokale man laver forsøget i! Lydhastighed i luft Lydhastighed i vand (4,5 gange højere end i luft) Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 5

6 Baggrund: Lyd er bevægelse af luftens molekyler. Enhver lydkilde udgøres af bevægelse eller vibration. Når en ting vibrerer eller flytter sig hurtigt, flytter den luften, og det opfattes som lyd af det menneskelige øre. Når en ting bevæger sig hurtigt, eller vibrerer, udsender den derfor lyd. For eksempel udsender en elastik en lav brummende lyd hvis man har strakt det, og anslår elastikken. Lyd bevæger sig som en bølge. Bølgelængden bestemmer den tone man hører. Korte bølgelængder giver en høj lyd, og længere bølgelængder giver en lavere lyd. Lyd og lydbølger kan bevæge sig gennem luft, faste stoffer og væsker, men stoffer der indeholder luftbobler dæmper ofte lyden. Æggebakker på væggen i et lydstudie, tæpper og tunge gardiner er eksempler på ting, der dæmper lyd. For at et menneske kan høre lyd, skal vibrationerne nå øret. Det menneskelige øre har receptorer, der er specialiserede til at registrere luftvibrationer, altså lyd. Når lydreceptorerne registrerer en trykbølge i luften, sender de et signal til hjernen, som registrerer en lyd. Øvelsen Klassen opdeles i små grupper. Alle elever i hver gruppe skal udføre alle forsøg. Hold det tikkende ur på en arms afstand. Find ud af hvor tæt uret skal på øret, før man kan høre det tikke. I hvilken afstand kan man høre urets tikken? Lad en person holde træpinden mod bagsiden af uret. De andre i gruppen skal nu holde træpinden op til øret (den må ikke stikkes ind i øret) og sammenligne lyden med den lyd man hørte uden træpinden. Man kan lade træpinden røre huden lige udenfor øret. Find ud af, om man kan høre, at lyden bevæger sig bedre eller dårligere gennem træpinden i forhold til gennem luften. Husk at alle skal have lov til at lytte efter. Er der bedre eller dårligere lydtransport gennem træstang i forhold til gennem luft? Gentag dette, men nu med en metalstang i stedet for en træstang. Er lydtransporten bedre eller dårligere gennem metalstangen? Hvis man bruger et vandtæt ur, skal det nu puttes i et syltetøjsglas fyldt med vand. Ellers skal uret lige kommes i en vandtæt plastpose, før det puttes ned i vandet. Kan man høre urets tikken når det ligger nede i Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 6

7 glasset med vand? metalpinden. Gik det som I forventede? Prøv derefter at lade øret røre ved syltetøjsglasset. Kan man høre lyden af uret nu? Hvis ja, hvorfor mon? Prøv nu at holde syltetøjsglasset på god afstand, men hold træpinden tæt op ad syltetøjsglasset, og se om man nu kan høre urets tikken. Sammenlign med de lyde man har kunnet høre i det forrige eksperimenter. Gæt på hvad resultatet vil blive, hvis I gentager forsøget, bare med metalstangen i stedet for træpinden. Gentag forsøget med Tror I man kan lave det samme med f.eks. en snor eller en plastikpind? Prøv evt. med en snor og en plastikpind, eller andre materialer. Hvad fortæller det om de forskellige materialers evne til at bære lydbølger? Til il lærer eren en Lyd bæres bedst af metalstangen, men også godt af træpinden. Snoren vi ikke hjælpe det mindste, da den indeholder meget luft og derfor bærer lyden dårligt. Metalstangen bærer lyden bedst, da metal er det tætteste materiale (størst massefylde). Vand er også en god bærer af lydbølger, og derfor kan man høre urets tikken når man holder øret hen til syltetøjsglasset. Lydstyrken afhænger noget af hvor god kontakt der er mellem pinden og glasset. Man kan evt. lade eleverne eksperimentere med at stikke hhv. træpind og metalstang ned i glasset. Her kan de undersøge, om lyden bliver højere når man holder pinden tæt på uret, i forhold til hvis man bare holder den i vandoverfladen. Måske kan de konkludere, at vand også bære lyden godt. Delfiner kan høre lyd både under og over vandet, men de hører bedst under vand. På grund af, at vand bærer lydbølger meget godt, kan lyde høres langt omkring under vand. Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 7

8 Lyt og lær I denne øvelse skal eleverne lytte til lyde fra forskellige delfiner og forskellige hvaler. Vi kommer med en liste over forskellige netsteder, hvor man kan lytte til lyde fra delfiner, hvaler, sæler og mange andre dyr. Det er en god ide at prøve de forskellige internetsteder efter. Lydfilerne har forskelligt format, nogle er.wav,.aiff og andre er mp3- filer. Måske er der ikke installeret programmer på skolens computere, som kan afspille disse formater. Hvis det kun er en enkelt type lydfil, der ikke kan læses af skolens computere, kan man nok bare tage de andre websites - ellers er det en mulighed at overtale skolens datavejleder til at installere software til afspilning af de pågældende lydfiler. For de fleste vil det nok være helt problemfrit bare at klikke på lydene - og så høre dem. Desuden har netadresser det med ikke at være konstante, så det er altid en god ide at se efter om linkene stadig eksisterer. Der skal generelt være skruet ret højt op for højtalere eller lydstyrken til hovedtelefoner. De fleste af lydende er meget svage. Delfinlyde (men også nogle hvaler og masser af andre dyr) kan findes på disse websites soundslibrary1.htm Bottlenose dolphin betyder øresvin, eller flipper-delfin. Dolphin clicks er kliklydene fra delfiner. Man skal trykke på knappen med listen for at høre lydene. Harbor seal er en sæl, og harbor seal pup er en sælunge. Man kan prøve mange af de andre. Man kan komme til at høre lydende fra alle de dyr der er nævnt, men man kan kun se billeder og læse (på engelsk) om de dyr, hvis navn er skrevet med blåt (som der er link fra). Fem forskellige delfinlyde neptune.atlantis-intl.com/dolphins Klik på mikrofonen udfor Sounds. På den side man kommer videre til, skal man ned i bunden, hvor man kan vælge ca. 9 forskellige lyde. Der er forskellige delfiner (dolphin) og forskellige hvaler (whale). Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 8

9 Hvallyde kan findes på disse websites: asa.aip.org/sound.html (husk at det skal være et stort W ) klik på sounds - skru ned for lydstyrken, da disse lyde er noget højere end de forrige - og prøv de ca. fire links der er. For at høre andre dyrelyde - og besøge en dansk hjemmeside: prøv Klik på zoo sjov. v. Her kan man bl.a. gætte en lyd - og gætte flere e andre e ting! Når eleverne er blevet fortrolige med hvordan man kommer til at lytte til de forskellige lyde, skal de lytte lidt mere systematisk. For hver lyd de lytter til, skal de svare på forsellige spørgsmål. Man kan bruge svararket: SVARA RARK RK Lyden er fra dette dyr Hvor mange forskellige slags lyde kan I høre i optagelsen? Hvordan er stemningen i lydene? Minder lydende om andre lyde? Hvis ja, hvilke lyde minder de om? Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 9

10 Det kommer an på øjnene Iris Pupil Øjenlåg Iris Pupil Denne øvelse består af to ret adskilte dele. Først kommer et teoretisk afsnit, som gennemgår hvordan dels det menneskelige øje og dels delfiners øjne fungerer. Herefter følger en praktisk øvelse, der skal give eleverne en fornemmelse for, hvordan deres egne øjne fungerer. Et øje er ikke bare et øje Delfiner lever helt omgivet af vand men trækker vejret i luft. Vi lever helt omgivet af luft. Alligevel er der mange ligheder mellem den måde, vore øjne fungerer på. Øjnene laver signaler, som sendes til hjernen, der omdanner dem til et synsindtryk. Der er også mange andre ligheder mellem opbygningen af delfinøjne og menneskeøjne. Se på de to figurer på næste side, og se efter forskelle og ligheder mellem delfinøjne og menneskeøjne. Menneskeøjne er opbygget, så vi ser bedst, når vi er i luft. Hvis du har prøvet at åbne øjnene under vandet, vil du have fundet ud af, at alting ser meget uklart ud også selvom vandet er helt klart. Delfinøjne er opbygget, så de kan se klart både under vandet og over vandet. Menneskeøjne Øjet er omgivet af en hinde, som kaldes sclera. Den er for det meste hvid, den er ret sej og beskytter det indre af øjet. Den del af sclera der ligger lige ud for midten af øjet er klar og buler lidt udad. Den del kalder man for hornhinden. Under hornhinden ligger iris Faktaboks Nogle arter af floddelfiner er helt blinde. De mangler ganske enkelt dele af øjnene som gør, at de slet ikke kan se. Grunden er, at de lever i vande, der er så mudrede, at synet slet ikke ville hjælpe dem. De orienterer sig i stedet for ved hjælp af ekkoer fra kliklyde. Man kalder det ekkolokation. og pupillen. Iris er den farvede krans der hvor man kan se hvilken farve øjne man har. Pupillen er det sted, hvor lys slipper ind i øjet, så vi faktisk kan se noget. Iris kan trække sig sammen eller udvide sig. På den måde regulerer øjet den mængde lys, der kommer ind i øjet. Lige bagved iris og pupillen ligger linsen. Hvis lyset bare gik direkte ind i øjet, ville vi ikke se et klart billede, men et meget udtværet billede. Heldigvis får lysstrålerne ændret retning, så der bliver dannet et billede inde i øjet. Lysstrålerne får ændret retning, fordi øjet næsten kun er lavet af vand. Lys ændrer retning, når det bevæger sig fra luft til vand. Det er ikke altid nok til, at der bliver lavet et helt skarpt billede inde i øjet specielt ikke hvis vi skal se ting, der er meget tæt på øjnene. Her kommer linsen til hjælp. Ved hjælp af muskler i øjet kan vi ændre formen af linsen, og på den måde sørge for, at vi ser helt skarpt både på lang af- Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 10

11 Iris Nethinde Pupil Linse Nethinde stand og tæt på. Hvis man skal se noget tæt på, skal linsen lige ændre form det tager et lille stykke tid. Hele den midterste del af øjet er udfyldt af glaslegemet. Glaslegemet er egentligt en stor, fast geleklump. Den tjener bare til at holde øjet udspilet, og den skal helst være så gennemsigtig som muligt. Nogen gang er der alligevel uklarheder i glaslegemet. Man kan se dem hvis man kigger på en helt ensfarvet, lys flade, f.eks. en hvis væg. De ligner små gråligt pletter som langsomt flyder rundt på væggen. Man kalder dem flydere eller myg. På bagvæggen af øjet ligger nethinden. Det er her de lysfølsomme celler sidder. Vi har to Delfinøje Hornhinde Pupil Iris Øjenlåg Optisk nerve slags lysfølsomme celler. Den ene slags kalder man tappe. Tappene bruger man til at skelne mellem forskellige farver. Vi har tre typer tappe. Rød-følsomme tappe, grønfølsomme tappe og blå-følsomme tappe. Hvis man er farveblind, er det fordi den ene slags tappe ikke virker helt som de skal. Den anden slags lysfølsomme celler kaldes stave. De kan ikke se forskel på farver, men er meget gode til at registrere forskel i lysstyrke. Det er dem, vi mest bruger til at se med om natten og når vi er i mørke rum. Fordi de ikke kan bruges til at skelne farver, ser alting lidt gråt ud i svagt lys. Det er derfor man siger i mørket er alle katte grå. Alle de lysfølsomme celler er for- Linse Glaslegeme Menneskeøje Nethinde Optisk nerve og den blinde plet Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 11

12 bundet til hjernen med små nervefibre. Alle nervefibrene samlet i et bundt, og ledes til hjernen gennem den optiske nerve. Det sted på nethinden hvor den optiske nerve forlader øjet, er der ingen lysfølsomme celler. Derfor kan man ikke se med den plet. Man kalder det den blinde plet. Da vi har to øjne mærker vi det slet ikke. Delfinøjne Delfinøjne ligner på mange måder menneskeøjne, men der er nogle vigtige forskelle. Linsen i delfinøjne er meget større og kraftigere end i menneskeøjne. Det er for at delfinerne også kan se klart under vand. Når de ser under vand, får lyset ikke ændret retning på vej ind i øjet. Derfor skal linsen gøre meget mere, for at danne et klart billede. Delfinøjne har ikke én nethinde, men to nethinder. Derfor kan de lave afstandsbedømmelse over vandet også selvom deres øjne sidder på hver sin side af hovedet og ikke i samme retning som vores gør. Man ved ikke om det gør, at delfinder også kan bedømme afstande under vand. Men det gør de under alle omstændigheder på en helt anden måde, nemlig ved at lytte sig frem til afstande (se næste øvelse). Vand opsuger (absorberer) en hel del lys, så der er faktisk ret mørkt under vandet. Det betyder, at delfiner har brug for øjne, der er meget gode til at se i mørke. De har samme lille trick som mange kattedyr har. De har simpelthen indbygget et lille spejl bagest i øjet. Det spejler lyset tilbage, så nethinden har to chancer for at se lyset. Katte har også et spejl bagest i øjet for at kunne se godt i mørke. Det er derfor man kan se katteøjne lyse op i mørket, hvis de bliver ramt af en lysstråle. Praktisk øvelse: Fokusering Hold en finger op ca. 10 cm. fra ansigtet. Fokuser på fingerer, så du kan se alle de små hudfolder. Fokuser derefter på en væg eller noget andet der er nogle meter eller længere væk. Skift frem og tilbage et par gange. Ca. hvor lang tid tager det, inden øjnene har skiftet fra at se fingeren tydeligt, til de ser væggen tydeligt? Luk nu det ene øje og gentag øvelsen. Hvor lang tid tager det nu for det ene øje at skifte mellem at se fingeren tydeligt og at se væggen tydeligt? Hvad kan grunden være til, at der er forskel i den tid det tager? Afstandsbedømmelse Fokuser øjnene på en lille ting, der er mindst to meter væk. Luk det ene øje. Stræk armen ud, og hold tommelfingeren, så den dækker for den lille ting. Hold tommelfingeren stille, og blink mellem at have højre og venstre øje åbent. Dækker tommelfingeren hele tiden over den lille ting? Hvis ikke, hvorfor mon ikke? Fænomenet kaldes parallakse, og man bruger det også til at måle afstanden til de stjerner, der ikke ligger så langt fra jorden. De ser ud til at rokke lidt frem og tilbage på himlen, alt efter om man ser på dem om vin- Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 12

13 teren eller om sommeren. Når Jorden drejer om Solen, skifter det sted vi ser på stjernerne fra. Det svarer til, at vi lukker enten det ene øje eller det andet øje. Prøv røv uden afstandsbedømmelse Lav en klap til at sætte fast på det ene øje. Det kan man f.eks. gøre med noget sort pap og noget plaster, eller man kan lave en rigtig sørøver-klap med noget elastik og noget sort pap. Når det ene øje er dækket, prøv da at kaste med en bold eller noget andet. Er det nemmere eller sværere at gribe bolden når man har øjeklappen på? Hvorfor mon? øje på nogle af de muskler, der styrer øjets bevægelse. Man kan også se de blodåret, der holder øjet forsynet med ilt og energi. Nu skal du undersøge pupillen. Se grundigt på pupillen (det sorte midt i øjet) se specielt efter størrelsen. Gør nu lokalet så mørkt som muligt. Vent et par minutter, og se nu på størrelsen af pupillen. Tænd så lyset, træk gardinerne fra dvs. gør lokalet så lyst som muligt. Hvad sker der med pupillens størrelse? Luk øjnene i to minutter. Åben dem, og se med det samme i spejlet for at undersøge, hvad der sker med pupillens størrelse. Undersøg øjnene Prøv ganske forsigtigt, specielt hvis du bruger kontaktlinser at undersøg dit øje ved at røre ved det. Luk øjet, og føl efter hvordan kraniet er rundt om øjet. Hold øjet lukket, og sæt fingeren uden på øjenlåget. Hvis du føler forsigtigt efter, kan du mærke formen af glaslegemet. Hvis du holder fingeren stille, og bevæger øjet, kan du mærke formen af hornhinden inde bagved øjenlåget. Tag et spejl og studér dit øje. Hold evt. øjet åbent ved at holde en finger på øjenlåget og en under øjet. Måske kan du ude i kanten få Hvilken forskel er der på pupillens størrelse når der er helt lyst, og når det er mørkt? Hvorfor er det mon sådan? Find den blinde plet Man kan finde sin blinde plet ved et lille eksperiment. Luk det højre øje. Se på tegningen af øjet. Før papiret langsomt frem og tilbage. På et tidspunkt vil den sorte plet pludseligt forsvinde. Det er, fordi du har forsøgt at se på den med den blinde plet. n N Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 13

14 Ekkolokalisering Denne øvelse består af to adskilte dele. Først kommer et teoretisk afsnit om ekkolokalisering, og derefter et oplæg til en leg, som kan give en fornemmelse af, hvordan delfiner egentligt bruger ekkolokalisering til at finde vej med, og til at fange byttedyr med. Ekkolokalisering Delfiner udsender lyde med en meget høj frekvens; man kalder dem ultralyde, fordi lydene er for høje til at det menneskelige øre kan høre dem. Ultralyde giver delfiner et lydbillede af deres omgivelser. Dette kaldes ekkolokalisering, og det er en højt udviklet specialevne, som man finder hos delfiner og hos flagermus. Delfiner bruger ekkolokalisering til at bestemme størrelse, form, hastighed, retning og indre struktur af objek- ter i vandet. Når de bruger ekkolokalisering, laver delfiner ultralydsklik fra deres næsekanaler, som udsendes fra den afrundede del af hovedet. Dette område af hovedet indeholder melonen, som er et væskeholdigt organ, der fokuserer lyden til lydstråler. Væsken i melonen har samme tæthed som havvand. Lyden bevæger sig gennem væsker med samme tæthed, uden af blive dæmpet. Derfor giver melonen et klarere lydsignal til delfinen. Et ultralydsklik bevæger sig gennem vand, rammer en ting, bliver spejlet tilbage, og kommer som et ekko tilbage til delfinen. Når ekkoet kommer tilbage til delfinen, bruger den sin underkæbe som modtager for lyden. Underkæben har et hulrum, der er fyldt med væske, hvor ekkoerne bliver opsamlet, og sendt videre til øret og derefter til hjernen, Næsekanal Blæsehul Lyd udsendes herfra Luftblærer Kranium Udsendt lyd Melonen Indre øre Ekkoer der kommer tilbage til delfinen Lyd-vindue, hvor lyden bliver sendt videre til øret. Tunge Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 14

15 som registrerer lyden. Delfiner kan skelne meget fine detaljer på meget lang afstand. F.eks. er det muligt at skelne en ting på størrelse med en ært på op til 200 meters afstand. Det kan vi mennesker ikke engang klare med vores øjne! Det er også muligt for dem at finde ud af, om en hundelfin er gravid, bare ved at bruge ekkolokalisering. Lydleg Ideen er, at eleverne skal få en fornemmelse for hvor svært det er for os mennesker at få et overblik over omgivelserne ved hjælp af lyd. Man skal skiftes til at være den og egentligt er det en slags avanceret fangeleg. Den der er den, får bind for øjnene, mens alle andre ikke har bind for øjnene. Ingen må løbe!! Den der er den skal anvende ekkolokalisering til at fange de andre med. Når den der er den laver en kliklyd, skal alle de andre også lave en kliklyd. På den måde skabes et overblik over, hvor de andre i klassen er, og man har en chance for at fange en eller anden. Legen kan fortsætte så længe den er sjov - eller indtil de fleste har prøvet at være den. Bagefter kan man evt. diskutere disse spørgsmål: Var det nemt eller svært at finde de andre? Hvorfor eller hvorfor ikke? Var det et problem, hvis der var andre lyde end kliklydene? Når man var den, hjalp kliklydene da overhovedet med at fange de andre? Hvordan passer denne landbaserede leg med delfiners forhold under vandet? Hvor mange lyde er der under vandet? Hvad larmer? Hvad leder en delfin efter? Skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner - Side 15

Kan I blande farver på computeren?

Kan I blande farver på computeren? Kan I blande farver på computeren? Nøgleord: Materiale: Varighed: Farveblanding med lys (additiv farveblanding), Primær farver, Sekundærfarver, Optisk farveblanding Digital øvelse ½ lektion Det handler

Læs mere

Kan I blande farver med lys?

Kan I blande farver med lys? Kan I blande farver med lys? Nøgleord: Materiale: Varighed: Farveblanding med lys (additiv farveblanding), Primær farver, Sekundærfarver Fysisk øvelse - NB! kræver særlig forberedelse - 3 dioder (rød,

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset?

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset? SUSET Når det drejer sig om højder, har vi tit grænser, der skal overvindes. Overvinder vi disse grænser, kan vi få et sug i maven, fordi vi gør noget, som vi ikke troede, vi turde. Også selv om det ikke

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

introduktion øjet Redaktion & Tekst : Sheena Laursen & Joakim Bækgaard Fotografi : Flemming Leitorp Grafisk design & Illustration : Lone Larsen

introduktion øjet Redaktion & Tekst : Sheena Laursen & Joakim Bækgaard Fotografi : Flemming Leitorp Grafisk design & Illustration : Lone Larsen ØJEt 1 øjet Indhold side introduktion Denne vejledning guider igennem en øjedissektion og er målrettet 7.klassetrin. I vejledningen er der en beskrivelse af øjets forskellige dele og funktioner samt forslag

Læs mere

Der er lyd overalt. Hvad er lyd. Sanser og lyd

Der er lyd overalt. Hvad er lyd. Sanser og lyd Der er lyd overalt De er overalt lydene. Lige meget hvor du vender dit hoved hen ligegyldigt om det er dag eller nat, så vil du altid høre lyde. De kommer bølgende gennem luften og rammer dig overalt på

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 Mit barns øjne Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås 5 6 8 12 18 Husk børneundersøgelser hos din egen læge Hvordan

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter Lektion: 1 ud af 12 Isæt og vendinger Isæt 10 min Svøm kortere distancer (mellem 25 og 50 m) med lavt tempo og høj koncentration. Skift mellem øvelserne. 1. Lad fingrene slæbe henover vandoverfladen (konstant

Læs mere

introduktion TIL LÆREREN

introduktion TIL LÆREREN Lyd, larm & løjer 1 lyd, larm & løjer Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til Lyd, larm og løjer, som er en formidlingsaktivitet om lyd. Den er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Krop, kost og kondi. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

Krop, kost og kondi. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Hjertedissektion Xciters

Hjertedissektion Xciters Hjertedissektion Xciters Kære Xciter Her er en vejledning til hjertedissektionen. Dissektion betyder opskæring af lig, planter, dyr og organer for at undersøge deres indre opbygning. Vejledningen er en

Læs mere

Billund Bygger Musik: Lærervejledning

Billund Bygger Musik: Lærervejledning Billund Bygger Musik: Lærervejledning Science of Sound og Music Velkommen til Billund Builds Music! Vi er så glade og taknemmelige for, at så mange skoler og lærere i Billund er villige til at arbejde

Læs mere

Transducere H1. 2012 Lkaa

Transducere H1. 2012 Lkaa Transducere H1 2012 Lkaa Øjet følsomhed Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Elektromagnetiske spektrum Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 3 Øjets opbygning 1. Glaslegemet 2. Ora serrata 3. Akkomodationsmusklen

Læs mere

Dr. Grimgraves UHYGGELIGE ØJEÆBLER

Dr. Grimgraves UHYGGELIGE ØJEÆBLER TM Jeg formoder, at jeg er nødt til at introducere mig. Jeg er dr. Grimgrave, en specialist i medicinske eksperimenter. Jeg er blevet bedt om at forelæse om dine øjne og hvordan de virker, men jeg kan

Læs mere

Blodtrk. Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel.

Blodtrk. Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel. Blodtrk Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel. Emad Osman 29-10-2007 Indledning I de sidste par uger har vi på skolen haft temaet krop og sundhed, og på grund

Læs mere

Blodtryk. Materiale Computer (PC) Data acquisition unit (DAS) (IX/228) USB-kabel Puls-plethysmograf (PT-104) Blodtryksmåler (BP-600)

Blodtryk. Materiale Computer (PC) Data acquisition unit (DAS) (IX/228) USB-kabel Puls-plethysmograf (PT-104) Blodtryksmåler (BP-600) Blodtryk Formål At bestemme det systoliske og diastoliske blodtryk hos en rygliggende person (Forsøg 1), samt undersøge tyngdekraftens betydning for blodtrykket og den perifere blodcirkulation (Forsøg

Læs mere

Jeg kunne dagen om den gode effekt på både meridianer og chakras, men jeg lader det være op til dig at opleve

Jeg kunne dagen om den gode effekt på både meridianer og chakras, men jeg lader det være op til dig at opleve Ansigtsyoga Ansigtet er kroppens spejl udadtil Her har jeg samlet nogle af de øvelser og teknikker, som jeg holder mest af. Du behøver ikke at lave dem alle, blot et par stykker, gerne 2-3 gange om ugen.

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Synsfelt øje og hjerne

Synsfelt øje og hjerne 60 m 36 m 12 m f i G U R 1 f i G U R Kikkertsyn kun centrum af synsfeltet er bevaret Synsfelt øje og hjerne Computerstyret synsfeltundersøgelse gør det muligt for øjenlægen at opdage sygdomme i øje og

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Øvelser for gravide i vand

Øvelser for gravide i vand Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide i vand Patientinformation www.koldingsygehus.dk I løbet af graviditeten er det vigtigt, at du holder dig i god form. Det er en god idé at træne 1

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

NIVEAU M CRAWL

NIVEAU M CRAWL Lektion: 1 ud af 12 Vandret kropsposition og vejrtrækning Opvarmning 5 min Valgfri. Bland forskellige stilarter. Vandret kropsposition 10 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Lig som et x på

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Signal- og advarselsfarver

Signal- og advarselsfarver Side 1 4 Signal- og advarselsfarver Lærervejledning Indhold: Om temaet mål med øvelserne 2 Begreber/nøgleord, der arbejdes med i øvelserne 2 Inden I går i gang med øvelserne 3 Øvelser: Øvelse 4.1.: Kan

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

1. HVERT ØJE SER SIT BILLEDE

1. HVERT ØJE SER SIT BILLEDE 1. HVERT ØJE SER SIT BILLEDE I SKAL BRUGE: 2 blyanter Se på en blyant, som du holder op foran øjnene Luk ét øje ad gangen, så det ser ud som om blyanten hopper til siden. Hopper blyanten til venstre eller

Læs mere

Eksperimenter om balance og rotation

Eksperimenter om balance og rotation EKSPERIMENTER FOR 3. - 6. KLASSE Eksperimenter om balance og rotation Piruetter på en kontorstol Det ser flot ud, når gymnast snurrer hurtigt rundt i luften, og når en skøjteprinsesse laver piruetter på

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Guns and Roses Brain Break

Guns and Roses Brain Break FANGET!! Formål: At prøve at fange en anden persons finger på den ene side, imens man på samme tid forsøger at undgår at ens finger bliver fanget af personen på den anden side. 1. Stå i rundkreds i mindre

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Elevforsøg i 10. klasse Lyd

Elevforsøg i 10. klasse Lyd Fysik/kemi Viborg private Realskole Elevforsøg i 10. klasse Lyd Lydbølger og interferens SIDE 2 1062 At påvise fænomenet interferens At demonstrere interferens med to højttalere Teori Interferens: Det

Læs mere

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Hvor er dit ømme punkt? I lænden, knæet eller et helt tredje sted? Du er ikke alene. Over halvdelen af os har i de sidste par uger haft ondt i led, ryg eller muskler.

Læs mere

Det lover jeg dig -1

Det lover jeg dig -1 Det lover jeg dig -1 Hør, hvad Gud lover Mål: Børnene forstår, at det er vigtigt at være opmærksom, når Gud taler. Del Guds løfter. Guds løfter skaber håb, glæde og begejstring! Tekst: 1. Mos. 15, 1-6

Læs mere

27. December 2001. Ifølge den dato vil milepælene undervejs i graviditeten være således: Uge 0 er tidsrummet fra sidste menstruations første dag.

27. December 2001. Ifølge den dato vil milepælene undervejs i graviditeten være således: Uge 0 er tidsrummet fra sidste menstruations første dag. Første dag i sidste menstruation var: 27. December 2001 Ifølge den dato vil milepælene undervejs i graviditeten være således: Uge 0 27. December til 1. Januar, 2002 Uge 0 er tidsrummet fra sidste menstruations

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Bobler med ballade. Puste-leg VEJRTRÆKNING VEJRTRÆKNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Bobler med ballade. Puste-leg VEJRTRÆKNING VEJRTRÆKNING Nr.3418 Alder: 7-10 år - Tid: 5 min. Nr.2888 Alder: 5-6 år - Tid: 5 min. Bobler med ballade Enkeltvis Deltagern dykker ned på bunden og laver følgende: vanddybder alt efter deltagernes niveau. vejrtrækning,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er *l for at hjælpe dig *l at finde indre balance,

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling. Brain breaks

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling. Brain breaks Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling Brain breaks Indholdsfortegnelse INTRODUKTION)...)2! SOCIALE)...)3! TÆL TIL 10)...)3! HVEM ER HVEM HAR SCHYYY )...)3! SVUISJ SPOING BANG)...)4! KOORDINATION)...)5!

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

BRAIN BREAK Fang fluen BRAIN BREAK: Shake it up

BRAIN BREAK Fang fluen BRAIN BREAK: Shake it up BRAIN BREAK: Shake it up BRAIN BREAK Fang fluen Eleverne skal ryste hhv. højre arm, venstre arm, højre ben og venstre ben på tælling. Der tælles i 1. runde til otte, 2. runde til 4, 3. runde til 2 og 4.

Læs mere

Aktivitetsmateriale. til familiespejder

Aktivitetsmateriale. til familiespejder Aktivitetsmateriale til familiespejder Forord Velkommen til familiespejd. Vi har på de følgende sider samlet en lang række af vores populære lege som er klar til at blive afprøvet på vores familiespejdermøder.

Læs mere

Blodomløbet... s. 3. Boldtrykket... s. 3-6. Pulsen... s. 6-8. Kondital... s. 8-10. Konklution... s. 11

Blodomløbet... s. 3. Boldtrykket... s. 3-6. Pulsen... s. 6-8. Kondital... s. 8-10. Konklution... s. 11 Denne raport går ind og ser på vøres blodomløb. Det vil sige at der vil blive uddybet nogle enmer som blodtrykket, pulsen og kondital. Ved hjælp af forskellige målinger, er det muligt at finde ud af, hvor

Læs mere

Forsøg til "Lyd i Oceanerne "

Forsøg til Lyd i Oceanerne Forsøg til "Lyd i Oceanerne " Kære Lærer Her er en række forsøg, du kan bruge i undervisningen til at understøtte de emner, I gennemgår i hæftet "Lyd i Oceanerne". Alle forsøgsvejledningerne indledes med

Læs mere

Hvad er det du siger -1

Hvad er det du siger -1 Hvad er det du siger -1 Guds ord skaber Mål: Børn indser, hvor meget godt Gud har skabt ved sit ord. Når Gud taler, så sker det. Det bliver ligesom, han har sagt sikken en magt Gud har, og hvor er det

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12. Kursusmappe Uge 19 Emne: Nørd Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.10 Uge 19 l Nørd Det har sneet igen, og alle de H er, der var

Læs mere

Energi-øvelser andet sæt.

Energi-øvelser andet sæt. 1 Energiøvelser - Doris Beltoft 2014 Energi-øvelser andet sæt. Dette sæt indeholder især øvelser, der hjælper de to hjernehalvdele med at arbejde sammen, og beroliger amygdala. Sagt på en anden måde, det

Læs mere

synets forandringer med alderen

synets forandringer med alderen scanpix synets forandringer Carsten edmund overlæge, dr.med. lektor rigshospitalet, Øjenklinikken illustrationer: mediafarm med alderen I alderen mellem 40 og 50 år erfarer stor set alle, at armene er

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Fysiologi Louise Andersen 1.3, RTG 29/10 2007

Fysiologi Louise Andersen 1.3, RTG 29/10 2007 Fysiologi Louise Andersen 1.3, RTG 29/10 2007 Indholdsfortegnelse Introduktion Metode... 3 Teori Steptesten... 4 Hvorfor stiger pulsen?... 4 Hvordan optager vi ilten?... 4 Respiration... 4 Hvad er et enzym?...

Læs mere

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 83 GRÆNSER OG NETVÆRK 4 MODUL 84 Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 85 GRÆNSER OG NETVÆRK MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

Natur/teknologi. Lise Fabricius Wadskjær Ida Guldager Peter Jepsen Ida Toldbod ALINEA

Natur/teknologi. Lise Fabricius Wadskjær Ida Guldager Peter Jepsen Ida Toldbod ALINEA 3 Natur/teknologi Lise Fabricius Wadskjær Ida Guldager Peter Jepsen Ida Toldbod ALINEA INTRO En sund dag Hvilke sunde ting, kan man gøre i løbet af dagen? Sådan gør I: 1. Gå sammen i grupper på 4. 2. I

Læs mere

Steen Dorumlu Christensen. Noget i Klemme. Børnekrimi

Steen Dorumlu Christensen. Noget i Klemme. Børnekrimi Steen Dorumlu Christensen Noget i Klemme Børnekrimi Kapitel 1 onsdag aften BUMP! Klemme er alene hjemme. Med husets egne lyde og sms erne fra mor. Hej Klemme-mus. Mødet er snart slut. Jeg skriver når vi

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

120 ords-tæppet. På sporet af ordet

120 ords-tæppet. På sporet af ordet 120 ords-tæppet På sporet af ordet I denne vejledning kan du finde idéer og inspiration til, hvordan du kan bruge 120 ords-tæppet i arbejdet med at få automatiseret de 120 hyppige ord med afsæt i leg og

Læs mere

BALANCEPROBLEMER OG SVIMMELHED

BALANCEPROBLEMER OG SVIMMELHED ALT OM BALANCEPROBLEMER OG SVIMMELHED Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Vertigo defineres som en oplevelse af manglende balance, hvilket er karakteriseret ved en følelse af drejende

Læs mere

En f- dag om matematik i toner og instrumenter

En f- dag om matematik i toner og instrumenter En f- dag om matematik i toner og instrumenter Læringsmål med relation til naturfagene og matematik Eleverne har viden om absolut- og relativ vækst, og kan bruge denne viden til at undersøge og producerer

Læs mere

Odderen. Deltagere Alene.

Odderen. Deltagere Alene. Nr.7863 Alder: 6-8 år - Tid: 4 min. Nr.7841 Alder: 7-10 år - Tid: 4 min. Ottetalsskodning Start langsomt og bredt og varier herefter med mindre og hurtige skodninger. Odderen Ved hjælp af en pullbuoy kan

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12. Uge 29 Emne: Nørd Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.00 Uge 29 l Nørd Hopp har fundet en god pind. Den faldt ned lige

Læs mere

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL Insekter og planter I skal til at undersøge insekter og planter. Undersøgelse af insekter og planter er et emne, der både fagligt og i praksis kan lade sig gøre fra 3. klasse. Denne beskrivelse er rettet

Læs mere

Christfulness: Ingen er glemt af Gud

Christfulness: Ingen er glemt af Gud Christfulness: Ingen er glemt af Gud Om et øjeblik siger jeg en sætning. Du skal bare lytte til den måske gentage den inde i dit hovedet men ellers bare lytte og lade den sætning svæve i luften bare svæve

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

HTX Biologi C Blodets kredsløb 1.4 G 9 oktober 2007

HTX Biologi C Blodets kredsløb 1.4 G 9 oktober 2007 1 Fag: Biologi C Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium / HTX Klasse: 1.4 Navn: Daniel Thyrring, Devran Kücükyildiz Eksperimenter udført af: Daniel Thyrring, Devran Kücükyildiz Dato: Afleveres d. Hjertet.

Læs mere

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold.

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE 7. udkast 1. INT. STUE. DAG BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. Han åbner en øl. Kapslen smider han i en skål, der tilsyneladende bliver

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 9. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 9 Emne: Nørd side 1. Uge9_nørd.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 9. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 9 Emne: Nørd side 1. Uge9_nørd.indd 1 06/07/10 11. Kursusmappe Uge 9 Emne: Nørd Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 9 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge9_nørd.indd 1 06/07/10 11.26 Uge 9 l Nørd Hopp øver sig i at fløjte. Hun spidser munden og

Læs mere

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Terapiafdelingen Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Patientvejledning www.koldingsygehus.dk Du skal træne musklerne omkring skulderbladet. De muskler du skal træne er delt op i to kategorier

Læs mere

Quiz og byt Spættet Sæl

Quiz og byt Spættet Sæl Quiz og byt Spættet Sæl Formål: En aktivitet som er god til at træne elevernes ordforråd, viden og færdigheder. Metoden er her eksemplificeret med Spættet Sæl, men kan bruges med alle andre arter. Antal

Læs mere

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting:

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Tidlig matematik, Workshop 10. februar 2016 Aktiviteter Hvad er matematik? Gæt hvor mange og hvad Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Hvad er i beholderen?

Læs mere

Hvorfor går sørøvere med klap for øjet?

Hvorfor går sørøvere med klap for øjet? Hvorfor går sørøvere med klap for øjet? Sørøvere går ikke kun med klap for øjet fordi de har skudt det i stykker. Faktisk gøres det for at de kan se hvor kanonkuglerne er, når de går under dæk for at hente

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Frikvartersaktiviteter

Frikvartersaktiviteter Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling Frikvartersaktiviteter Indholdsfortegnelse CHASE: Politi og røvere s.1 Udbryderkongen s.2 Grænselegen s.3 Hvad er klokken Hr. Løve s.4 De blå de må gå s.5

Læs mere

Øvelsesprogram til den kirurgiske patient

Øvelsesprogram til den kirurgiske patient Indledning Dette hæfte er til dig, der er opereret i maven. Du vil blive instrueret i hvilke øvelser du skal lave. Fysioterapeuten vil angive hvilke øvelser samt hvor mange gentagelser du skal lave. Er

Læs mere

BFO Rosenlund. fælleslege

BFO Rosenlund. fælleslege BFO Rosenlund fælleslege Indhold 1.Det gyldne skind... 2 2.Fangelege... 3 3.Stjæl æg... 4 4.Høvdingebold... 5 5.Katten efter musen... 5 6.Rundbold... 6 7.Fang fanen... 7 8.Jord... 8 9.Stik bold... 8 10.Alle

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

TIPS & TRICKS TIL EN GOD TUR

TIPS & TRICKS TIL EN GOD TUR TIPS & TRICKS TIL EN GOD TUR Sådan sikrer du dig, at eleverne både får en sjov dag og noget fagligt med hjem. FØR TUREN Fortæl klassen om den tematur, de skal på. Lad eleverne drøfte de spørgsmål, som

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

Genoptræning. Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Genoptræning. Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Genoptræning Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Din skulder har været gået af led, og er nu sat på plads.

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere