Indledning Opgavens udformning og rammer... 2 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 2. Opgavens udformning og rammer... 2 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2"

Transkript

1 Vejledning i store opgaver og Word 365 Side 1 Helsingør Gymnasium/ EH Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opgavens udformning og rammer... 2 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over- og underskrifter... 2 Opgavens dele:... 2 Forside... 2 Abstract... 3 Indholdsfortegnelse forarbejde... 3 Indledning... 3 Afhandling... 3 Konklusion... 3 Litteraturliste... 3 Automatisk litteraturliste... 4 Citater I... 4 Henvisninger... 5 Fodnoter... 5 Bogmærker... 5 Krydshenvisning... 6 Tabeller... 6 Billeder... 7 Billeder fra nettet... 7 Næsten færdig... 7 Citater II... 8 Sidelayout og sektionsskift... 8 Indholdsfortegnelse færdig... 9 Sidehoved... 9 Nogle nyttige genvejstaster og tips...10 Andre gode råd...10 Opgave...11

2 Vejledning i store opgaver og Word 365 Side 2 Helsingør Gymnasium/ EH Word-vejledning i at skrive større skriftlige opgaver Indledning Formålet med dette kursusmateriale er at hjælpe dig godt i gang med en stor opgave både mht. individuelle brugerbehov inden for tekstbehandling (markeret med ), og information om opgavetekniske krav 1 (markeret med ). Du vil få en kort overordnet gennemgang af læreren, hvorefter tanken er, at du ved selvstudium, hyperlinks og opgaven på sidste side i dette dokument træner de dele, du har behov for til at skrive en større skriftlig opgave. Opgavens udformning og rammer Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer Her er frit valg, MEN kravet til en opgaveside er ca anslag. Det svarer ofte til 1½ linjeafstand (se ) under HJEM) punkt 10 med fx Verdana eller Times New Roman punkt 12 og marginer på 3 cm (Se fanen SIDELAYOUT, Sideopsætning). Uanset hvad du vælger, skal det være en letlæselig font! Når du har skrevet ca. 5 sider, bør du tjekke og tilpasse din sideopsætning, så den passer med ca anslag. Dette skal du naturligvis også gøre når du er færdig med opgaven for at sikre dig, at besvarelsen har den rette længde. I bunden af dokumentet til venstre på siden kan du altid se, hvor mange ord, du har anvendt i hele dokumentet. Under fanen GENNEMSE kan du desuden vælge og se antallet af tegn (dvs. anslag - mellemrum tæller ikke!). Bemærk, at indholdsfortegnelse, abstract, litteraturliste, noter og eventuelle bilag og illustrationer ikke tæller med i opgavens omfang! Fonter i over- og underskrifter Du anbefales i første omgang at bruge Words forslag og foretage eventuelle ændringer til sidst. I første omgang er det vigtigst at oprette overskrifter som overskrifter og ikke bare markere dem med fed tekst, så du kan få Word til at lave din indholdsfortegnelse. (Se afsnittet om underskrifter i afsnittet Indholdsfortegnelse færdig, s. 9.) Vent med sidehoved til senere (se Sidehoved, s. 9) Opgavens dele: Forside Forsiden skal indeholde opgavens titel, dit navn, klasse og studieretning, de fag, du skriver i samt navnet på dine vejledere og Helsingør Gymnasium. I Word-båndet kan du hente inspiration, under INDSÆT og Forside (længst til venstre), men du kan naturligvis også lave den selv. Husk dog kildeangivelse ved billeder! Der er ikke sidetal på denne side! 2 1 Denne del er baseret på Anna Andersens tidligere vejledninger i studieretningsprojektet. 2

3 Vejledning i store opgaver og Word 365 Side 3 Helsingør Gymnasium/ EH Abstract Se vejledningen på HGs hjemmeside. Følg den nøje, og vær opmærksom på, at det er her, censor får sit første indtryk af din opgave! Tilstræb sproglig præcision samt korrekt og nuanceret sprog! Da denne side kun består af ca linjer (el. ca. 140 ord), kan du overveje at øge marginerne og eventuelt også fonten for at få et pænere layout. Der er heller ikke sidetal på denne side! Indholdsfortegnelse forarbejde Forudsætningen for at få Word til at lave en indholdsfortegnelse er, at du definerer dine overskrifter. Hver overskrift skal derfor markeres som overskrift, eller underoversskrift På fanen HJEM finder du mulighederne, og vha. pilene kan du se flere: (Se også Indholdsfortegnelse, s. 9.) Der er heller ikke sidetal på denne side! Indledning Her skrives opgavens problemformulering på en side for sig selv (ny side se Sidelayout og sektionsskift s. 8). Hvad drejer opgaven sig om? Hvad er det, du vil arbejde med i forhold til dit materiale? Problemformuleringen skal lægge op til et bredt udsnit af de taksonomiske niveauer, herunder redegørelse, analyse, fortolkning, vurdering, diskussion og perspektivering. Indledningen skrives på sidenummer 1. Afhandling Start på en ny side, dvs. s. 2, når du går i gang med denne del, som er opgavens største (ny side se Sidelayout og sektionsskift s. 8). Her skriver du fx redegørelse, analyse, fortolkning, diskussion, vurdering, alt afhængig af problemformuleringens ordlyd. Vær opmærksom på fornuftig disponering og strukturering af dit stof både mht. over- og underoverskrifter samt taksonomisk progression. Benyt i øvrigt fagenes gennemgang af kravene til de nævnte fremstillingsformer samt, hvad du har lært i almen studieforberedelse. Konklusion Konklusionen skrives på en ny (selvstændig) side og er en kort opsamling af opgavens væsentligste resultater samt en vurdering af, hvorvidt problemformuleringens spørgsmål er blevet besvaret. (ny side se Sidelayout og sektionsskift s. 8) Litteraturliste Start på en ny (selvstændig) side, når du begynder på din litteraturliste. (Ny side se Sidelayout og sektionsskift s. 8) Her anføres alt men kun det materiale, du har anvendt og henvist til i opgaven, som fx bøger, artikler, billeder, film, tv-udsendelser, hjemmesider. Stil materialet op i alfabetisk orden efter forfatterens efternavn. Saml evt. forfatterløst materiale

4 Vejledning i store opgaver og Word 365 Side 4 Helsingør Gymnasium/ EH til sidst, og sørg for tydelig angivelse af, hvorfra det stammer. For det enkelte værk eller artikel anføres forfatter, titel, evt. udgave og forlag, udgivelsesår 3. Forfatternavne skrives med almindelige bogstaver. Titler på værker dvs. bøger, tidsskrifter, film o.l. skrives med kursiv, efterfulgt af sidetal, trykkested (evt. forlag), årstal o.a. med almindelige bogstaver. Titler på artikler i tidsskrifter eller selvstændige kapitler i samleværker angives med citationstegn. Eksempler: Friis Johansen, Karsten: Den europæiske filosofis historie, København Favrholdt, David: Logisk positivisme, side i Rahbek, Birgitte (udg.): Når mennesket undrer sig. Vestlige tanker gennem 2500 år, Aarhus, Hvis en bog ikke har en egentlig forfatter (fx et lovkorpus, et leksikon), skrives blot navnet Den Store Danske Encyklopædi, evt. efterfulgt af den anerkendte forkortelse, fx: SDE Drejer det sig om hjemmesider, skal du oplyse forfatter, artiklens titel, hjemmesidens navn og URL/adresse og den dato, du har besøgt siden, fx Tindbæk, Birgitte Engle i litteraturen, Litteratursiden, Sørg altid for at lave en elektronisk kopi af artikler fra internettet (under FILER og Gem som i din browser). En anden mulighed er at lave et virtuelt print af artiklen, hvilket mange internetsider giver mulighed for. I stedet for et papirprint, gemmer du den i pdf-format, hvilket Word muliggør. Automatisk litteraturliste Word kan oprette en litteraturliste ud fra dine fodnoter ved at bruge funktionerne Citater og bibliografi under REFERENCER Fordelen er, at litteraturlisten bliver ensartet og sorteres automatisk, og at du ikke selv skal skrive kilderne ind flere gange. Forudsætningen er, at du opretter alle de dokumenter, du arbejder med i opgaven under Administrer kilder, hvor du for hver enkel kilde vælger Ny for at tilføje den. Du finder den relevante kildetype ved at bruge pilen ved kildetype. Kilden kan f.eks. være en bog, en rapport eller et websted. I kolonnen Hovedliste registreres alle de kilder, du har arbejdet med i alt. Hvis du tidligere har arbejdet med kilder, vil disse fremgå af listen, hvorfor det er vigtigt, at du kopierer de relevante for den opgave, du er i gang med, til kolonnen Aktuel liste. Litteraturlisten placeres som nævnt på en side for sig. Du finder den under Bibliografi under REFERENCER Husk at sætte flueben alle bibliografifelter Udfyld alle de felter, som er nævnt på næste side. Citater I Som dokumentation forventes du at citere fra de tekster, som du analyserer, men du skal bemærke, at et citat aldrig må stå ukommenteret du skal bruge det i din argumentation til at vise noget! Citater omsluttes altid af anførselstegn. Efter citatet angives i parentes eller i en fodnote, hvorfra citatet stammer. Eks.: Magnetfeltstyrken på overfladen af Merkur er dog kun en hundrededel af feltstyrken på Jorden og kan derfor ikke altid beskytte planetens overflade mod de energirige partikler fra Solvinden. 4 3 Det er normalt ikke nødvendigt at angive trykkested og oplag. Kun hvis bogen er væsentligt ændret (fx mht. sidetal), kan oplagsangivelsen være nødvendig. 4 Udforskningen af de indre planeter, KVANT, september 2006, s. 17.

5 Vejledning i store opgaver og Word 365 Side 5 Helsingør Gymnasium/ EH Om citater gælder desuden følgende normale praksis: citater på 1-2 linjer integreres i teksten, naturligvis med både citationstegn og kildeangivelse 5 i parentes el. fodnote. Citater, der er længere end et par linjer, skrives med enkelt linjeafstand og indrykning i begge sider som i eksemplet ovenfor. Et citat svarer til et udklip, dvs. at præcision og korrektur er særligt væsentlig her! Hvis du fx ønsker at understrege eller kursivere noget af citatet, skal det i den efterfølgende henvisning fremgå, at det er din fremhævning, fx ved efter kildeangivelsen at anføre i parentes min understregning, kursivering e.l. Ligeledes skal evt. udeladte dele af teksten anføres med [ ]. Da det formentlig vil være mest hensigtsmæssigt for dig at vente med at formatere dine citater, til du er helt færdig, anbefales du i første omgang blot at farvemarkere dem alle med fx gult (HJEM,, så de er lette at finde og formatere senere (se Citater, s. 8) Henvisninger Meget af den faglige formidling i din opgave stammer fra bøger eller artikler, du har læst. Når du bruger andres synspunkter eller viden, skal de ikke alene anføres i din litteraturliste (se s. 3), men uanset om du citerer, bruger eller henviser, skal du også altid lave en fodnote til de relevante kilder. (Slutnoter er også en mulighed men frarådes her, da de ikke er læservenlige.) Fodnoter kan også i begrænset omfang bruges til vigtige uddybninger eller forklaringer. Fodnoter Under fanen REFERENCER vælger du Indsæt fodnote, eller du bruger genvejstasterne Alt+Ctrl+F. Markøren rykker nu ned i bunden af siden, hvor du skriver din note/ henvisning. Når du er færdig, flytter du markøren tilbage i dokumentet og skriver videre. Du skal ikke tænke på rækkefølgen, da Word selv sørger for kronologi i fodnoter. Bogmærker Bogmærker bruges, når du ønsker at henvise til et bestemt sted i opgaven. Du kan fx have skrevet noget om en begivenhed eller historisk person, og da det er en meget dårlig idé at gentage sig selv, er det bedst blot at henvise til det pågældende sted i opgaven. Start med at markere det sted i teksten, der skal henvises til. Du finder Bogmærke under INDSÆT. Navngiv nu dit bogmærke med fx navnet på personen eller begivenheden, men vær opmærksom på, at du ikke kan bruge hverken mellemrum eller specialtegn her. Herefter er fremgangsmåden som med krydshenvisning (se nedenfor). 5 Se endvidere om autogenereret litteraturliste ovenfor.

6 Vejledning i store opgaver og Word 365 Side 6 Helsingør Gymnasium/ EH Krydshenvisning Du finder krydshenvisning under INDSÆT. Det er en smart mulighed for at henvise til tabeller, figurer, overskrifter, afsnit mm. Fordelen er stor, idet du ikke skal bruge tid på at finde sidenummeret. Start med at definere den relevante Referencetype. Som du kan se på pilen, er der mange henvisningsmuligheder, fx tabel, figur, fodnote, overskrift, bogmærke mm. Når du har valgt din reference, skal du vælge Indsæt henvisning til. Da opgaven er på papir, vil det i de fleste tilfælde være mest hensigtsmæssigt at vælge Sidetal. Tryk derefter Indsæt. Du vil nu se et tal i dit dokument. Sæt en parentes uden om det, og skriv fx (Se side ). Tallet vil på computeren fungere som et hyperlink, dvs. du kan navigere hen til referencen ved at trykke ctrl + klik. NB! Når du er færdig med din opgave, skal du huske at opdatere dine referencefelter. Marker feltet, højreklik og vælg derefter Hvis du har mange henvisninger, kan du ved at taste Ctrl+b (= søg), under fanen Gå til vælge Bogmærke og på den måde sikre dig, at du opdaterer alt, inden du afleverer. Tabeller I flere fag kan det være nyttigt at indsætte en tabel. Vælg INDSÆT på båndet og herefter tabel. Nu kan du vælge tabellens omfang, fx 5 x 4. Under Tabelværker, (som kommer frem, når du placerer musen inde i tabellen) og LAYOUT kan du altid fx tilføje, slette og flette celler og rækker. Du kan til hver en tid markere hele tabellen ved at klikke på i øverste venstre hjørne af tabellen. Af de mange muligheder, der kommer frem, når du herefter højreklikker, skal især nævnes Kanttypografier. Hvis du klikker her, vil du i en boks (Kanter) over båndet få mulighed for at gøre tabellen pænere ved fx at fjerne eller fremhæve (noget af) gitteret. Tilpas automatisk er en smart funktion, der automatisk tilpasser tabellen til indholdet. Endelig kan det være meget nyttigt at indsætte billedtekst. Herved får du mulighed for at henvise til tabellen før eller senere. (Se endvidere krydshenvisning, ovenfor, s. 6) Sidst men ikke mindst er tabeller meget velegnede til at styre billeder og evt. tekster dertil. Derved undgår man, at de svømmer rundt, når man ændrer lidt på tingene. Rammerne laves usynlige (Kanttypografier), så de kun ses på skærmen. Tabel 1

7 Vejledning i store opgaver og Word 365 Side 7 Helsingør Gymnasium/ EH Billeder Det gælder for billeder som med tekster og tekstdele, som du ikke selv har forfattet, at du altid skal angive kilden. Husk derfor fodnote med kildeoplysninger, (til evt. forsidebillede vil du sikkert foretrække slutnote! (Se fanen REFERENCER)). Højreklik på det billede, du ønsker, og vælg kopier billede. Gå derefter tilbage i dit dokument, og tryk Ctrl + v, eller højreklik og tryk Indsæt. Nu kommer dette ikon frem, og du kan vælge billedets placering på siden. Ved at højreklikke på billedet får du flere redigeringsmuligheder frem, jf. skærmbilledet til højre. Marker nu billedet ved at venstreklikke på det én gang. Nu kan du vælge Tekstombrydning og fx vælge Tæt, hvis du ønsker tekst uden om billedet. Når billedet er markeret, kan du gøre det større eller mindre. Husk, at du for at bevare størrelsesforholdet skal holde Ctrl nede samtidig med, at du trækker i ringene i hjørnerne. Endelig kan det være nyttigt at indsætte billedtekst (se s. 6). Når du bruger billeder i din opgave, bør du overveje at indsætte dem i en tabel, da Word ellers godt kan drille med placeringen (se ovenfor, s. 6). Billeder fra nettet Her fungerer det som nævnt ovenfor. Husk blot præcis kildeangivelse (URL en), som du anfører som fodnote efter evt. figurmarkering. Næsten færdig Hvis du ikke har gjort det endnu, så lav din forside, og placer den på side 1. Indsæt dit abstract på side 2, og øg eventuelt marginerne. Tjek, at din opgave opfylder kravet til omfang (2000 anslag pr. side). (Se tegn, s. 2)

8 Vejledning i store opgaver og Word 365 Side 8 Helsingør Gymnasium/ EH Citater II Når du er ved at være færdig, skal du formatere dine lange citater. Marker dit første citat, vælg HJEM og Typografier. Brug til at finde Citat, som du højreklikker på. Herefter vælger du Lav skriftstørrelsen et punkt mindre end resten. I bunden til venstre af redigeringsbilledet skal du nu klikke på Formater. Under Afsnit vælger du fanebladet Indrykning og afstand, hvor du fx kan skrive 3 cm under indrykning til højre og venstre og vælge enkelt linjeafstand. Husk at sætte flueben i Opdater automatisk og Nye dokumenter baseret på skabelonen: Find resten af dine lange citater, marker dem og klik blot på Citat. Alle dine citater får nu samme formatering. Se eksempel på s. 4. Sidelayout og sektionsskift Word indeholder mange gode muligheder for at sætte opgaven flot op. For at lette processen og ikke få problemer med formateringen, anbefales du at starte med et par tomme sider. Følg vejledningen nedenfor og lav 3 (for 1. 2.g. dog kun 2) blanke sider til hhv. forside, Abstract (normalt kun SRP) og Indholdsfortegnelsen, som bedst laves senere, når opgaven er skrevet. Under SIDELAYOUT og Skift trykker du 2 3 gange på Næste side. Nu kan du anvende anderledes formatering i disse sektioner, uden at det påvirker resten af din opgave, og du kan undgå Sidehoved- og tal på disse sider. Hvis du ikke allerede har gjort det, så GEM dit dokument nu. Hvis du er rigtig smart, gemmer du det som Word skabelon, så du har skabelonen til senere opgaver! Husk at tage sikkerhedskopier med jævne mellemrum, enten på USB-stick, til din eller i Lectio.

9 Vejledning i store opgaver og Word 365 Side 9 Helsingør Gymnasium/ EH Indholdsfortegnelse færdig Hvis du har anvendt over- og underoverskrifter i din opgave, kommer belønningen nu. Placer markøren på s. 3 (eller på s. 2, hvis du ikke skal skrive abstract), og vælg fanen REFEREN- CER. Yderst til venstre vælger du nu Indholdsfortegnelse og den første mulighed. Du har nu en indholdsfortegnelse med tydelig angivelse af hierarkiet, og du kan nu redigere fonte og rette evt. fejl. (Her er det en fordel at gå over til Dispositionsvisning, som vælges under fanen VIS). Her kan du fx bede om at få vist de første 3 niveauer. Ved at trykke på pilene længst til venstre i dispositionsvisningen, kan du rykke overskrifterne op eller ned). Ved at placere markøren i indholdsfortegnelsen, vil du kunne se, at overskrifterne fungerer som hyperlinks, dvs. at du nu kan navigere rundt til de forskellige afsnit i din opgave ved at trykke Ctrl + klik. Hvis du er utilfreds med Words forslag til typografi i over- og underskrifter, er det nemt at ændre: Under HJEM, Typografier trykker du på den lille pil i nederste højre hjørne kan du markere den del, du ønsker ændret, trykke på og og derpå vælge, hvad du vil have.. Nu NB. Når du er helt færdig med opgaven, skal du gå til indholdsfortegnelsen, højreklikke på den og vælge Her bør du vælge Opdater alt. Husk ved samme lejlighed at opdatere eventuelle krydshenvisninger og bogmærker (se s. 6). Du kan få hele processen demonstreret i denne video Indholdsfortegnelse i Word Sidehoved Du skal indsætte dit navn, opgavens titel samt paginering (sidenummerering). Under fanen INDSÆT vælger du, hvordan dit sidehoved med sidetal skal se ud. Du vil hurtigt opdage, at Word også indsætter sidehoved- og tal på de 3 første sider. Såfremt du huskede at lave sektionsskift på de første 3 tomme sider (se Sidelayout og sektionsskift s. 8) er der heldigvis en nem måde at slippe for det: Placer markøren på den første side, der ikke skal have sidefodog tal, og vælg fanen INDSÆT og Sidefod (evt. Sidefod). Her trykker du på pilen og vælger Rediger sidefod (eller Rediger sidehoved) Sæt nu flueben i Speciel første side og gentag denne procedure, lige til du når til din indledning. Her skal du vælge Sidetal og Formater sidetal. Vælg. Nu skulle din indledning begynde på s. 1, som den skal Du kan også se hvordan i denne video Sidetal skal begynde på side 3 - Sådan gør du

10 Vejledning i store opgaver og Word 365 Side 10 Helsingør Gymnasium/ EH Nogle nyttige genvejstaster og tips Ctrl+a Marker alt Ctrl+c Kopier markering (copy) Ctrl+v Indsæt markering (paste) Ctrl+z Fortryd seneste handling Ctrl+f Fed skrift Ctrl+k Kursiv Ctrl+u Understregning Ctrl+p Print (udskriv) Ctrl+s Gem Ctrl+b Søg Ctrl+Home Gå til dokumentets start Ctrl+End Gå til dokumentets slutning Ved at holde Alt nede samtidig med at du taster kan du skifte fra et åbent program til et andet. Andre gode råd Husk hjælpeknappen i Word i øverste højre hjørne. Indstillinger for sæt ind. Normalt vil det være en god idé at vælge Bevar kun tekst, så du ikke får problemer med formateringen. Nogle gange kan du i forbindelse med copy paste komme ud for, at linjeafstanden bliver forkert', uden at du kan rette det ved at justere linjeafstanden. Løs problemet ved at trykke på ikonet vist til højre og klik på Fjern afstand før afsnit og Fjern afstand efter afsnit. Søg- Erstat (Ctrl + b) er anvendelig i mange sammenhænge. Dels kan den bruges til at finde forekomster af ord, og dels kan du for nemheds skyld forkorte navne på værker og forfattere, du skriver om. Når opgaven er færdig, kan du søge på forkortelsen og erstatte den med det fulde navn. Knappen til højre viser linje- og sideskift mm. i dit dokument, og er god til at finde evt. fejl med. Stave- og grammatikkontrol aktiveres under fanen GENNEMSE. Vær dog opmærksom på, at man skal være god til at stave for at bruge dette værktøj effektivt! Hvis du er i tvivl, så brug en ordbog! eller F1(funktionstast) (HJEM, afsnit) (HJEM, redigering) (HJEM, afsnit) eller F7 (funktionstast) Ved at højreklikke på et ord, kan du få synonymer for det, og måske på den måde nuancere dit sprog. Brug dog aldrig et ord, du ikke kender uden at slå det op i en ordbog først! Synonymer

11 Vejledning i store opgaver og Word 365 Side 11 Helsingør Gymnasium/ EH Opgave Denne opgave handler udelukkende om at træne tekstbehandling ikke om at give mening! DU SKAL GÅ KRONOLOGISK TIL VÆRKS! 1. Start et tekstdokument med 3 sektionsskift, som beskrevet ovenfor (Sidelayout, s. 8). 2. Åbn endnu et Word-kursusdokument og vælg Åbn link i ny fane. Formålet med at have to vejledninger åbne er, at du i det ene står på denne side og kan følge opgavevejledningen kronologisk; i det andet åbne vejledningsdokument følger du vejledningen eller navigerer rundt ved hjælp af hyperlinkene. 3. Åbn det Word-dokument, der er lagt op på denne lektion. Det er William Goldings roman Lord of the Flies, som du skal kopiere ind på s. 4 i dit Word-dokument. Brug genvejstasterne på s Marker alle kapiteltallene (Chapter One, etc.) som overskrift 1. Brug genvejstasterne med søgefunktionen, og følg vejledningen under Indholdsfortegnelse forarbejde, s. 3) 5. Marker alle kapiteltitlerne/ underoverskrifterne som overskrift 2. (se ligeledes vejledning under Indholdsfortegnelse forarbejde, s. 3) 6. Husk at angive kilde i en fodnote efter sidste punktum i romanen. (se sidste side i dokumentet med romanen). 7. Lav indholdsfortegnelse på s. 3 (den sidste af dine tomme sider). 8. Find et abstract på nettet, og placer det på s. 2 (Husk at angive kilden i en fodnote). 9. Lav en billedsøgning på Lord of the Flies, og sæt mindst 3 billeder ind rundt omkring. Følg anvisningen på s. 7 og husk fodnote med kildeoplysninger. Prøv derefter at sætte billedet ind i en tabel (med to celler oven på hinanden, billede i den øverste, fodnote i den anden) 10. Find og bogmærk This meeting must not be fun, but business. Kald det fx serious. 11. Find nu We ll have fun Efter fun tilføjer du en parentes, hvor du skriver (see p. ) Yderst til højre i parentesen tilføjer du nu en krydshenvisning til bogmærket serious. Husk at vælge henvisning til sidetal! 12. Indsæt et citat fra i slutningen af kapitel 8. Brug citatformatet på s. 4 i denne vejledning! 13. Lav en tabel med fire rækker og seks kolonner, hvor du skriver dit skoleskema, og placer tabellen i kap. 2. Kald den Tabel 1, og henvis til den i kap. 12 (vha. en krydshenvisning). 14. Lav sidehoved og paginering (se s. 9) sidstnævnte dog kun i selve Goldings tekst. 15. Lav nu en litteraturliste. Eva Høeg, oktober 2015

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Oktober 2015/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater og

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Word. Strukturering, henvisninger m.m.

Word. Strukturering, henvisninger m.m. Word Strukturering, henvisninger m.m. August 2015 Strukturer dokumentet I kan tildele de forskellige dele af teksten, specielt afsnitsoverskrifter, forskellige niveauer, vha. typografi-paletten 2 Strukturer

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil.

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil. Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig og overholder visse regler: Opstilling: Ens

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP)

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 2 WORD 2007 Indhold Stave- og grammatikkontrol... 4 Stavekontrol... 4 Grammatikkontrol... 4 Opgave i Stave- og grammatikkontrol... 5 Søg og Erstat... 5 Punkt- og talopstilling... 6 Opgave

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Referencehå ndtering i Word

Referencehå ndtering i Word 1 Referencehå ndtering i Word Når du skriver opgave i de nyeste udgaver af Word kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs i processen. Når du har lukket dit dokument op, klikker du på Referencer

Læs mere

DTP MED WORD af listemageren

DTP MED WORD af listemageren DTP MED WORD af listemageren dtp med word: en billede-til-kant-publikation word er, som jeg har været inde på en del gange i andre sammenhænge, først og fremmest et tekstbehandlingsprogram (og et glimrende

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe Tekstdokument Af Tina Christensen StarOffice OpenOffice 7 6 Vejledning til et gratis tekstbehandlingsprogram Grundig gennemgang Omfattende opslagsværk Dækker både dansk og engelsk version forlaget Globe

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

WEB kursus I. Grundkursus i CMS

WEB kursus I. Grundkursus i CMS WEB kursus I Grundkursus i CMS 1 Link til manual på intranet: http://intranet.regionsyddanmark.dk/cmsmanual Nyttig information Support telefonnummer: 65 41 32 25 Support e-mail: websupport@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Pia Vang Hansen Juli 2016 Vi håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero.

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere