1.1 Unge på videregående uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Unge på videregående uddannelse"

Transkript

1 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående uddannelse er i særlig grad defineret ved, at alle i dette segment er mellem 20 og 29 år og er studerende på en videregående uddannelse. Persona for unge på videregående uddannelse Den idealtypiske person i segmentet er en mand (men kan også være en kvinde) mellem 20 og 29 år. Han bor i en storby, hvor han studerer på en videregående uddannelse. Han er meget digitalt orienteret og er bl.a. en aktiv bruger af sociale medier. Han er single og interesserer sig meget for sport og motion, TV og film, uddannelse og lektier samt politik og samfundsforhold. Han bruger biblioteket forholdsvis ofte især til vidensrelaterede formål i forbindelse med sit studie. Han er især interesseret i at låne bøger såvel fysisk som digitalt. Biblioteksbrug blandt unge på videregående uddannelse Unge på videregående uddannelse er et brugersegment med 77% brugere. Hermed har dette segment den tredje største brugerandel. Hele 31% af segmentet har brugt biblioteket inden for den sidste uge. Dette ligger på niveau med de to superbrugersegmenter; unge under ungdomsuddannelse og den kulturelle superbruger. Som det fremgår af nedenstående tabel er der dog en noget større spredning i de øvrige unge på videregående uddannelses hyppighed af biblioteksbrug end det er tilfældet for superbrugersegmenterne. Der er dog kun en meget lille andel på kun 5%, der aldrig har benyttet biblioteket, eller ikke har gjort det inden for de seneste tre år. Denne andel er på niveau med både de unge på ungdomsuddannelse og den kulturelle superbruger, der begge har 3%, der enten aldrig har benyttet biblioteket eller ikke har gjort det inden for de sidste tre år. Til sammenligning er der i befolkningen som helhed 13%, der enten aldrig har besøgt biblioteket eller, hvor det er over tre år. Tabel 1: Brugshyppighed blandt unge på videregående uddannelse Inden for den seneste uge en måned 6 måneder 1 år Det er mere end 1 år Det er mere end 3 år Aldrig 31% 19% 2 7% 17% 4% 1% 65% af brugerne blandt unge på videregående uddannelse bruger primært biblioteket til vidensrelaterede formål. Unge på videregående uddannelse er dermed segmentet med den største andel, der bruger biblioteket til vidensformål. Til sammenligning er det 36% af alle biblioteksbrugere, der primært bruger biblioteket til viden.

2 Tabel 2: Primære brugsformål for brugerne blandt unge på videregående uddannelse Børnerelaterede Vidensrelaterede Oplevelsesrelaterede Brug af pc, aviser, blade, afslapning m.v. Deltagelse i arrangementer Deltagelse i kurser 65% 2 6% 1% Unge på videregående uddannelses socioøkonomiske karakteristika Alle i denne gruppe er i gang med en uddannelse. Som det fremgår af nedenstående tabel er langt størstedelen på 89 % i gang med en videregående uddannelse. Særligt lange og mellemlange videregående uddannelser præger segmentet. Tabel 3: Uddannelsestype blandt den del af segmentet, der er i uddannelse Gymnasium eller HF HHX HTX Erhvervsuddannelse KVU MVU LVU 11% 5% 37% 47% 44% af segmentet er kvinder og 56% er mænd. Unge på videregående uddannelse bor i klart overvejende grad i storby. Det hænger sammen med, at det er her, de fleste videregående uddannelsesinstitutioner ligger. Unge på videregående uddannelse har klart den største andel, der bor i en storby. Der er således 61% af de unge på en videregående uddannelse, der bor i storby mens landsgennemsnittet er på 28%. Tabel 4: Geografisk placering unge på videregående uddannelse Storby Større by By Landsby 61% 21% 15% 2% Mere end halvdelen af segmentet (57%) er singler uden børn og bor i eget hjem. Hermed skiller unge på videregående uddannelse sig ud som det segment, der har klart flest singler i eget hjem. Til sammenligning er det i befolkningen 22%, der er singler uden børn og bor i eget hjem.

3 Tabel 5: Familieforhold blandt unge på videregående uddannelse Single, boende hos forældre 1 Single, eget hjem 57% Single med hjemmeboende børn Single med udeboende børn 1% Par uden børn 3 Par med udeboende børn 1% Par med hjemmeboende børn Enke/enkemand Unge på videregående uddannelses holdninger og sociale samt digitale interesser og vaner Unge på videregående uddannelse er en meget digital gruppe. 74% er noget eller meget digitale, hvilket er markant højere end landsgennemsnittet på 22%. En af indikatorerne for, at de unge på videregående uddannelse er meget digitale, er, at 66% har angivet, at de bruger sociale medier flere gange dagligt. Deres digitale vaner smitter sandsynligvis også af på deres biblioteksbrug, hvor kun den kulturelle superbruger er mere aktiv og motiveret af bibliotekernes e-ressourcer. 34% af de unge på videregående uddannelse scorer således højt på e-indekset, mens der i befolkningen samlet set kun er 22%. På andre punkter som politisk præference og social indstilling skiller unge på videregående uddannelse sig ikke synderligt ud fra befolkningen samlet set. Unge på videregående uddannelses interesser TV og film er den interesse flest har angivet. Her ligger unge på videregående uddannelse dog tæt på gennemsnittet for hele befolkningen på 33%. Unge på videregående uddannelse skiller sig ud ved at have stor interesse for sport. De er dels det ungesegment, hvor flest har individuel sport som en hovedinteresse, dels det segment med flest, der har holdsport som en primær interesse. Det er endvidere i denne gruppe, at flest har angivet fester som en hovedinteresse. Disse interesser kan ikke umiddelbart forventes at motivere til biblioteksbrug. Motivationen bag det forholdsvist høje biblioteksbrug blandt unge på videregående uddannelse kan nok især forklares med, at unge på videregående uddannelse bruger biblioteket i forbindelse med deres studie. Herunder er deres store

4 interesse for uddannelse og lektier (27%) en væsentlig årsag til hyppig brug af biblioteket, ligesom det er for unge under ungdomsuddannelse. Uddannelse og lektier er således den tredje største interesse for unge på videregående uddannelse, og det er da også netop denne gruppe, der er mest interesseret i uddannelse og lektier. Det er værd at være opmærksom på, at hvis biblioteksbruget især er styret af deres aktuelle uddannelsesstatus, kan man ikke uden videre regne med, at de der bruger biblioteket i dag fortsat vil bruge biblioteket lige så meget, når de har afslutte deres uddannelse. Dette underbygges af, at andelen af brugerne i segmentet, der synes biblioteket har stor personlig værdi for dem, ligger på 54%, mens gennemsnittet blandt alle brugere er 71%. Interesse for både skønlitteratur og faglitteratur blandt unge på videregående uddannelse ligger lidt under gennemsnittet. Så selvom flere fra segmentet kan forventes at blive ved med at bruge biblioteket hertil, vil det ikke være nok til at holde den høje brugerandel blandt disse borgere, når de har afsluttet deres uddannelse. De er til gengæld det ungesegment, hvor flest interesserer sig for politik og samfundshold. Biblioteks herom kan sammen med biblioteks, der vedrører rejser, computerspil og litteratur være med til motivere til fortsat at bruge biblioteket også efter deres uddannelse. Det, der dog for alvor kunne fastholde brugerne i dette segment, er ting, der er relevante i forhold til deres store interesse for sport. Som en af deltagerne i fokusgruppen udtrykte det: Det kunne være fedt med arrangementer eller foredrag med vejledning om kost eller fitness. Så kunne man få at vide, hvilken bog man skal læse eller hvad for en bog man kan finde og blive inspireret. Ung kvinde på videregående uddannelse, bruger Figur 1: Primære interesser for unge på videregående uddannelse TV og film 33% Dyrke individuel sport Uddannelse og lektier 27% 28% Rejse 22% Fest, Natklub, Diskotek Politik Computerspil Dyrke holdsport Mad og vin Tøj og mode 19% 16% 16% Lytte til musik Læse skønlitteratur 14% 13% Sociale medier 9%

5 Brugerne blandt unge på videregående uddannelse har ligesom de øvrige segmenter lån af fysiske bøger som deres primære biblioteksinteresse. Samtidig skiller unge på videregående uddannelse sig dog ud ved at have den klart største interesse for lån af e-bøger. Hele 34% fra denne gruppe har angivet e-bøger som en af deres væsentligste biblioteksinteresser. Det er mere end dobbelt så mange som i befolkningen samlet set (15%). Sandsynligvis kan den store interesse for e-bøger bl.a. forklares med, at de unge her kan finde faglig viden af relevans for deres studie. Det støttes af, at gruppen ligger højt både i forhold til interessen for fysiske bøger og i forhold til interessen for e-bøger og det forhold, at segmentet skiller sig ud ved, at flest bruger biblioteket til vidensrelaterede formål. At de unge på videregående uddannelse er et af de mest digitale segmenter udmønter sig også i, at de er det segment, hvor flest er interesseret i biblioteks med applikationer til smartphones. Der er en bemærkelsesværdig forskel mellem unge på videregående uddannelse og unge under ungdomsuddannelse i forhold til deres brug af digitale biblioteks. Det er de to mest digtalt orienterede segmenter, men bibliotekerne har i højere grad fået fat i de unge på videregående uddannelse i forhold til e- bøger. Til gengæld er brugerne blandt unge under ungdomsuddannelse i højere grad interesseret i at downloade eller streame film end brugerne blandt unge på videregående uddannelse. Som nævnt i afsnit 1 i dette bilag skyldes forskellen sandsynligvis, at de unge under ungdomsuddannelse har væsentligt større kendskab hertil fordi de er blevet præsenteret for filmstriben i folkeskolen. Figur 2: Primære biblioteksinteresser for unge under ungdomsuddannelse (kun brugere) Låne bøger (fysisk) 81% Låne bøger digitalt (e-bøger) Fleksibel fysisk adgang 34% 33% Lån af musik CD er og film på DVD Downloade eller streame film (filmstriben) Arrangementer Adgang til biblioteks via apps og lignende Netlydbøger Downloade eller streame musik (Bibzoom) It-kurser 2 19% 12% 8% 8% 6%

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse for billagsrapporten 1 BILAG 1: KEND DIN MÅLGRUPPE DETALJERET BESKRIVELSE AF DE 10 SEGMENTER... 3 1.1

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012 Museer og Tal Danskernes museumsvaner 2012 1 Udarbejdet af: Pluss Leadership A/S, Lene Bak. Marts 2013 Udarbejdet for: Organisationen Danske Museer Grafisk tilrettelæggelse: Karen Hedegaard Tryk: Kailow

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership Danskernes KULTUR vaner 2012 Epinion og Pluss Leadership Danskernes kulturvaner 2012 Danskernes kulturvaner 2012 Udarbejdet af Epinion og Pluss Leadership for Kulturministeriet Danskernes Kulturvaner 2012

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Trafikanalyse. Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus. Mikkel Randlev Møller

Trafikanalyse. Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus. Mikkel Randlev Møller Trafikanalyse Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus Mikkel Randlev Møller Århus Kommunes Biblioteker september 2005 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Brugerne... 5 Brugsmønster... 9 Tidsmåling... 13 Metode

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Danskernes finansielle forståelse

Danskernes finansielle forståelse MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Analyserapport 2:5 Morten Brønnum Andersen Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere