1.1 Børneforældre over 30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Børneforældre over 30"

Transkript

1 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder, defineret ved, at alle, der indgår i det, er over 30 år og har børn, som er under 15 år gamle. Persona for børneforældre over 30 Det idealtypiske medlem af dette segment er en mand (men kan også være kvinde), der lever i parforhold med hjemmeboende børn under 15 år. Parret er veluddannede og har en høj husstandsindkomst. Hans interesser er forenelige med familielivet, og han bruger biblioteket indimellem til børnerelaterede tilbud, som giver ham høj personlig værdi. Biblioteksbrug blandt børneforældre over 30 Børneforældrene over 30 lægger sig med hensyn til biblioteksbrug i nærheden af den samlede befolkning. 58% af segmentet er brugere mod den samlede befolknings 55%. Børneforældrene udgør 17% af befolkningen, og segmentet kan således - på trods af at det ikke ligger blandt superbrugersegmenterne - betragtes som en betydelig målgruppe. De, der benytter sig af biblioteket, benytter det relativt ofte, med 39% der har besøgt et folkebibliotek enten inden for den seneste uge eller inden for den seneste måned. Tabel 1: Brugshyppighed blandt børneforældre over 30 Inden for den seneste uge Det er højst en måned Det er højst 6 måneder Det er højst 1 år Det er mere end 1 år Det er mere end 3 år Aldrig 17% 22% 15% 5% 28% 11% 0% Ikke overraskende er børneforældrene over 30 det segment hvor flest især benytter sig af børnerelaterede tilbud (44%). Det eneste segment, der ligger i nærheden, er det andet forældresegment, hvor andelen, der især benytter sig af børnerelaterede tilbud, er 40%. Tabel 2: Primære brugsformål for brugerne blandt børneforældre over 30 Børnerelaterede tilbud Vidensrelaterede tilbud Oplevelsesrelaterede tilbud Brug af pc, aviser, blade, afslapning m.v. Deltagelse i arrangementer Deltagelse i kurser 44% 16% 26% 4% 3% 0% Ud over børnerelaterede tilbud benytter børneforældrene over 30 sig især af oplevelsesrelaterede tilbud (26%) og vidensrelaterede tilbud (16%). Segmentet tillægger biblioteket stor værdi, med 71% der angiver at de enten er enige eller meget enige i at biblioteket har en stor personlig betydning for dem.

2 Socioøkonomiske karakteristika for børneforældre over 30 Børneforældrene over 30 udgør det yngste af de seks voksensegmenter. 92% af segmentet er mellem 30 og 49 år. På dette punkt er nørdsegmentet det eneste, der nærmer sig børneforældrene, med 84% der er mellem 30 og 49 år. Med 45% er børneforældrene over 30 det segment af alle med flest i alderen år. Kønsmæssigt er der i segmentet en beskeden skævhed, med 56% mænd og 44% kvinder. Tabel 3: Børneforældre over 30 s aldersfordeling år år år år 70 år eller derover 47% 45% 7% 1% 0% Størstedelen af segmentet bor uden for større byer, dvs. i byer med højest indbyggere. Med 35% af segmentet, som bor i en storby eller større by, er segmentet mindre urbaniseret end den samlede befolkning, hvor 42% bor enten i storby eller større by. Her adskiller børneforældrene over 30 sig fra de unge børneforældre, hvor 46% bor i storby eller større by. Tabel 4: Geografisk placering af børneforældre over 30 Storby Større by By Landsby 24% 11% 36% 28% Majoriteten af børneforældrene over 30 lever i et parforhold (87%). Heraf lever klart de fleste (84%) i parforhold med hjemmeboende børn. Segmentet er dermed det med den næsthøjeste hyppighed af parforhold, overgået kun af de unge børneforældre (94%). For befolkningen samlet set gælder det at 60% indgår i et parforhold. Den store hyppighed af personer, der indgår i par i de to forældresegmenter, skyldes sandsynligvis den umiddelbare sammenhæng mellem parforhold og børn.

3 Tabel 5: Familieforhold blandt børneforældre over 30 Single, boende hos forældre 0% Single, eget hjem 1% Single med hjemmeboende børn 10% Single med udeboende børn 2% Par uden børn 0% Par med udeboende børn 3% Par med hjemmeboende børn 84% Enke/enkemand 0% Børneforældrene over 30 skiller sig ud fra de øvrige segmenter ved at være det med den største andel ansat som funktionær eller lignende (54%). Segmentet er også det af voksensegmenterne med færrest efterlønnere og pensionister (3%). Den lave andel i denne kategori hænger selvfølgelig sammen med segmentets lave alder. Det store antal funktionæransatte kan forklares ud fra segmentets høje uddannelsesniveau, som vil blive behandlet nedenfor.

4 Tabel 6: Beskæftigelse blandt børneforældre over 30 Faglært arbejde 12% Ufaglært arbejde 12% Funktionæransat eller lignende 54% Selvstændig 5% Medarbejdende ægtefælle 0% Studerende/uddannelsessøgende 3% Efterlønner/pensionist 3% Midlertidigt uden for arbejdsstyrke 3% Ledig 5% Andet 2% Børneforældrene over 30 er et meget veluddannet segment. I segmentet har 40% enten en kort, mellemlang, eller lang videregående uddannelse. Dette er betydeligt over befolkningsgennemsnittet på 27%, og gør børneforældrene over 30 til det segment, hvor flest har en videregående uddannelse. Tabel 7: Uddannelsestyper blandt børneforældre over 30 Går i øjeblikket i folkeskole Folkeskole Studentereksamen el. lign. Erhvervsuddannelse KVU MVU LVU 0% 15% 4% 41% 7% 21% 12% I tråd med segmentets høje uddannelsesniveau og høje andel af funktionæransatte er børneforældrene over 30 også det segment, der har den højeste husstandsindkomst. Ud over segmentets høje uddannelsesniveau hænger indkomsten sammen med, at de fleste husstande inden for dette segment har to voksne.

5 Tabel 8: Indkomstgrupper blandt børneforældre over 30 Under kr kr kr kr kr kr. eller derover 0% 4% 18% 28% 25% 9% Børneforældre over 30 s holdninger og sociale samt digitale interesser og vaner Børneforældre over 30 er det næstmest sociale voksensegment, med 26% placeret højt på socialindekset. Dette segment er blandt voksensegmenterne kun overgået af den kulturelle superbruger, hvor 27% placerer sig højt på socialindekset. Dette gør disse to segmenter til de eneste af de seks voksensegmenter, der er mere sociale end befolkningsgennemsnittet, som ligger på 23%. På dette punkt ligner børneforældre over 30 i høj grad det andet forældresegment, hvor 27% ligger højt på socialindekset. 51% af børneforældre over 30 placerer sig højt på digitaliseringsindekset. Dette gør dette segment til det mest digitale af de seks voksensegmenter og placerer det over landsgennemsnittet på 42%. Dette segments høje digitaliseringsgrad sammenlignet med de andre voksensegmenter kan hænge sammen med segmentets aldersfordeling. Generelt er de yngre segmenter mere digitaliserede end de ældre, og børneforældrene over 30 s relativt høje placering på digitaliseringsindekset kan forklares ud fra dette segments relativt lave alder - med 92% under 50 år er dette segment det yngste af alle voksensegmenterne. Ligesom med flere andre segmenter kan der dog også her være tale om et uudnyttet potentiale for benyttelse af digitale bibliotekstilbud, da børneforældre over 30 i relativt lav grad interesserer sig for, benytter eller bliver inspireret af bibliotekets e-ressourcer. Ud af segmentet placerer kun 19% sig højt på e-indekset, hvilket ligger lige under befolkningsgennemsnittet på 20%. Fordelingspolitisk skiller dette segment sig ikke bemærkelsesværdigt ud - med 69%, der har overvejende venstreorienterede holdninger, mod et befolkningsgennemsnit på 71%. Børneforældre over 30 s interesser På linje med mange af de øvrige segmenter angiver børneforældre over 30 rejser (32%), mad og vin (28%) samt TV og film (34%) som store interesser. På disse punkter afviger segmentet ikke bemærkelsesværdigt fra gennemsnittet. 23% af segmentet angiver individuel sport som interesse. Således er børneforældrene over 30, næstefter individualisterne, det segment med størst interesse for individuel sport. Segmentet er i øvrigt det voksensegment med størst interesse for at lytte til musik. 22% interesserer sig for dette, mod 19% af den samlede befolkning.

6 Figur 1: Børneforældre over 30 s primære interesser TV og film Rejse 32% 34% Mad og vin 28% Dyrke individuel sport Lytte til musik Have og natur 22% 22% 23% Læse skønlitteratur 18% Politik Biler og motorcykler 12% 14% Jagt og fiskeri Koncerter og musikfestivaler Dyrke holdsport Tøj og mode 10% 9% 9% 9% Segmentets brugere har, som ved alle de andre segmenter, en stor interesse for at låne fysiske bøger. 73% af brugerne i dette segment angiver dette som biblioteksinteresse, altså en lidt mindre andel end den samlede brugerskare, hvor 77% angiver lån af fysiske bøger. I forhold til de fleste andre biblioteksinteresser ligger børneforældre over 30 under gennemsnittet for alle brugere. De har dog relativ høj interesse for lån af cd er og dvd er, som 27% af segmentets brugere angiver. Til sammenligning angiver 26% af alle brugere dette som interesse. Børneforældrene over 30 overgås her kun af ét voksensegment, individualisterne, hvor 28% interesserer sig for lån af cd er og dvd er. Figur 2: Børneforældre over 30's primære biblioteksinteresser (kun brugere) Låne bøger (fysisk) 73% Fleksibel fysisk adgang Lån af musik CD er og film på DVD 29% 27% Arrangementer Låne bøger digitalt (e-bøger) Downloade eller streame film (filmstriben) Adgang til bibliotekstilbud via apps og lignende Netlydbøger Downloade eller streame musik (Bibzoom) It-kurser 14% 11% 10% 6% 6% 4% 1%

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Den svære overvægt fortsætter med at stige

Den svære overvægt fortsætter med at stige Nyt fra December 21 Den svære overvægt fortsætter med at stige Andel svært overvægtige 25-44-årige i Danmark. Procent. 14 12 1 8 6 4 2 Procent Kilde: 1987-25: statens institut for folkesundhed. 29: Rockwool

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Mads Engholm og Johanne Skriver UngdommensAnalyseEnhed Maj 2011 Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere