ALPHA ACTIVE with people in mind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind"

Transkript

1 ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning with people in mind

2 Dansk

3 Indhold Generel sikkerhed iii Indledning Om denne brugervejledning Tilsigtet brug Om Alpha Active Alpha Active 4 pumpe Alpha Active 4 helmadras Klinisk anvendelse Indikationer Kontraindikationer Forsigtighed ved anvendelse Montering Klargøring af systemet Montering af madrassen Betjeningsknapper, alarmer og indikatorer Betjeningsknapper Alarmer og indikatorer Madras betjening af pumpen Lynstart Støtteindstillingsproceduren Ændring af plejemodtagerens stilling Sådan tømmes og opbevares Alpha Active 4 madrassen CPR-kontrolenhed Sådan aktiveres CPR-enheden Sådan nulstilles CPR-enheden Dekontaminering Rutinemæssig vedligeholdelse Alpha Active 4 systemet Alpha Active 4 pumpe Alpha Active 4 helmadras Serienumre Fejlfinding Teknisk beskrivelse Pumpe Oplysninger om madrasstørrelse Betrækspecifikationer Rengøringssymboler (i)

4 (ii)

5 GENEREL SIKKERHED Inden De forbinder systemets pumpe til strømmen, bedes De omhyggeligt gennemlæse alle monteringsanvisninger i denne brugsanvisning. Systemet er udviklet, så det overholder de lovmæssige sikkerhedsstandarder, herunder: EN :1990/A13:1996 og IEC :1988/A2:1995 UL , UL og CAN/CSA C22.2 Nr M90 EN :2006 og IEC :2005 AAMI/ANSI ES :2006 og CAN/CSA C22.2 Nr (2008) Sikkerhedsmæssige advarsler Det er plejepersonalets ansvar at sikre, at dette produkt anvendes på forsvarlig vis. Når plejemodtageren ikke er under opsyn, skal der anvendes sengeheste baseret på en klinisk vurdering og i overensstemmelse med den lokale praksis. Mellemrummet mellem sengens ramme, sengehestene og madrassen må ikke være så bred, at plejemodtagerens hoved eller krop kan komme i klemme, eller at udstigning kan foregå på uforsvarlig vis med risiko for at blive viklet ind i netledningen og slangerne til luft og slangesættet. Man skal passe på, at der ikke opstår mellemrum, når madrassen komprimeres eller flyttes. Det kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst. Sørg for, at ledningen er placeret, så den ikke kan forårsage et fald eller udgøre anden fare og er fri af bevægelige sengemekanismer eller andre mulige indfangningsområder. Såfremt der er monteret kabelkanaler langs med siden af madrassen, skal disse anvendes til at gemme netledningen. Elektrisk udstyr kan være farligt, hvis det fejlbetjenes. Der findes ingen dele inde i pumpen, som kan betjenes af brugeren. Pumpekabinettet må kun fjernes af autoriseret teknisk personale. Det er ikke tilladt at foretage nogen ændringer af dette udstyr. Der skal altid være fri adgang til stikkontakten. Hvis man ønsker at koble pumpen fuldstændigt fra strømforsyningen, skal stikket tages ud af stikkontakten. CPR-kontrolenheden og/eller CPR-indikatoren skal altid være synlig og tilgængelig. Pumpen skal kobles fra strømforsyningen, inden der foretages rengøring og eftersyn. Pumpen må ikke komme i nærheden af væskekilder, og den må ikke nedsænkes i vand. Brug ikke pumpen i nærheden af brandbare væsker eller gasser, som ikke er lukket inde i beholdere. Betrækket på dette produkt er dampgennemtrængeligt men ikke luftgennemtrængeligt og kan udgøre en kvælningsrisiko. Der må kun anvendes de kombinationer af pumpe og madras, som ArjoHuntleigh angiver. Det kan ikke garanteres, at produktet fungerer korrekt, hvis der anvendes ukorrekte kombinationer af pumpe og madras. (iii)

6 Forholdsregler Tag altid følgende forholdsregler af hensyn til din egen og udstyrets sikkerhed: Hvis der anbringes ekstra underlag mellem plejemodtageren og madrassen, reduceres fordelene ved madrassen, og dette bør derfor undgås eller begrænses mest muligt. Som en del af forebyggelsen af tryksår frarådes det, at plejemodtageren bærer tøj med folder eller sømme, som kan give et højt tryk på bestemte områder. Af samme årsag bør man undgå, at plejemodtageren har noget i lommerne. Systemet, og især madrassen, må ikke komme i nærheden af åben ild, herunder cigaretter, osv. Systemet må ikke opbevares i direkte sollys. Brug ikke fenol-baserede rengøringsmidler til at rengøre systemet. Sørg for, at systemet er rent og tørt, inden det anvendes eller lægges til side med henblik på opbevaring. Brug aldrig skarpe genstande eller elektriske varmetæpper på eller under systemet. Pumpen og madrassen skal opbevares i de medfølgende beskyttelsestasker. Kæledyr og børn skal holdes under opsyn i nærheden af systemet. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Dette produkt efterlever de gældende forskrifter for EMC-standarderne. Medicinsk elektrisk udstyr kræver særlige forholdsregler vedrørende EMC og skal derfor installeres i overensstemmelse med følgende vejledning: Anvendelse af tilbehør, som ikke er specificeret af producenten, kan medføre øgede udslip eller nedsat immunitet af udstyret, hvilket kan påvirke dets præstationsevne. Medicinsk elektrisk udstyr kan blive påvirket af bærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr, f.eks mobiltelefoner. Hvis det er nødvendigt at anvende dette udstyr i nærheden af andet elektronisk udstyr, skal det kontrolleres, at udstyret stadig fungerer på normal vis. For detaljerede oplysninger om EMC bedes du kontakte ArjoHuntleighs servicepersonale. Miljøbeskyttelse Forkert bortskaffelse af dette udstyr og dets bestanddele, især batterier og andre elektriske komponenter, kan producere stoffer, som er skadelige for miljøet. Kontakt ArjoHuntleigh for at få oplysninger omkring korrekt bortskaffelse for at minimere disse farer. Forventet levetid Alpha Active pumpen har en forventet levetid på syv år. Få pumpen efterset regelmæssigt i henhold til det program, der anbefales af ArjoHuntleigh, for at vedligeholde pumpens tilstand. Alpha Active systemet må IKKE bruges med ikke-godkendt tilbehør, og det må ikke forsøges ændret, demonteret eller på anden måde misbrugt. Hvis ikke denne advarsel observeres, kan det forårsage personskade eller, i ekstreme tilfælde, død. Designpolitik og ophavsret og er varemærker tilhørende ArjoHuntleigh-koncernen. Da vi løbende forbedrer vores produkter, forbeholder vi os retten til at ændre vores design uden varsel. Indholdet i denne publikation må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, uden samtykke fra ArjoHuntleigh. ArjoHuntleigh (iv)

7 1. Indledning Om denne brugervejledning Tilsigtet brug Om Alpha Active 4 Alpha Active 4 pumpe Denne brugervejledning er en introduktion til Alpha Active 4. Du skal læse og forstå denne brugervejledning helt, inden du bruger systemet. Brug denne brugervejledning første gang systemet opsættes, som en opslagsbog i dagligdagen og som en vejledning, når det gælder vedligeholdelse. Hvis du har nogen vanskeligheder med at opsætte eller bruge Alpha Active 4-systemet, kan du kontakte det lokale ArjoHuntleigh salgskontor, som er anført bagest i denne brugervejledning. Den tilsigtede brug af dette produkt er at forebygge og/ eller behandle tryksår hos patienter på op til 200kg. Alpha Active 4-systemet bør bruges som del af en ordineret plejeplan (se Indikationer på side 4). Alpha Active 4 systemerne består af en helmadras og en pumpe. Systemet kan anvendes i hospitalssenge og senge i hjemmet. Alpha Active 4 pumpen består af et støbt kabinet med skridsikre fødder i bunden og integrerede ophængningsbøjler. Kontrolknapperne sidder på forsiden af pumpen, og et avanceret alarmsystem skelner mellem normale og ægte systemfejl under anvendelsen. Hvis en alarmsituation registreres, lyser en indikator på forsiden af pumpen, og der lyder en advarselslyd. Kontrolpanel Ophængningsbøjler Madras- forbindelse 1

8 Alpha Active 4 helmadras Aftageligt betræk Celler CPR-funktion Slangesæt Underbetræk til helmadras Alpha Active 4 helmadrassen består af følgende dele: Standardbetrækket består af et tovejs, elastisk PU-belagt (polyuretan), strikket stof, som er fastlynet til en slidstærk nylonunderdel. Lynlåsene er beskyttet med overkanter for at forhindre indtrængen af forurenende stoffer og for at gøre det nemt at fjerne betrækket, når det skal vaskes. Madrassen består af 19 PU-celler, hvoraf de 16 giver støtte til plejemodtageren i funktionerne Vekslende eller Statisk, mens de sidste 3 er statiske hovedceller. I madrassens hovedende sidder der en CPRkontrolenhed (Cardio-Pulmonary Resuscitation), hvormed luften hurtigt kan lukkes ud af madrassen. Slangesættet er forsynet med en trevejs-luftstilslutning med en bøjelig, kompakt slange, der ikke kan klemmes sammen, så luftstrømmen blokeres. Ved frakobling af slangesættet anbringes den fastgjorte hætte på enden af slangesættet for at madrassen kan sættes i transporttilstand. Undersiden af underbetrækket til helmadrassen er fremstillet i PVC-belagt (polyvinylchlorid) nylon (Findes også i PVC-fri udgave). På undersiden af helmadrassen sidder der seks remme til fastgørelse af madrassen til sengebunden. CPR Betræk med lynlås 3 statiske hovedceller Slangesæt 16 vekslende celler Serienr. (Indvendigt betræk) Underbetræk 2

9 En komplet teknisk beskrivelse af Alpha Active 4 systemet er at finde i servicevejledningen, reservedelsnummer SER0018, der kan rekvireres fra det lokale ArjoHuntleigh salgskontor. 3

10 2. Klinisk anvendelse Indikationer Kontraindikationer Forsigtighed ved anvendelse Alpha Active 4-systemet er indiceret til forebyggelse og behandling af tryksår, når det kombineres med et personligt program for overvågning, stillingsskift og sårpleje. Alpha Active 4-systemet er indikeret til forebyggelsen og/eller behandlingen af alle typer 1 tryksår, når det kombineres med en personlig, omfattende helhedsstrategi til tryksår: for eksempel stillingsskift, ernæringsstøtte, sårpleje. Valg bør baseres på en holistisk vurdering af plejemodtagerens individuelle plejebehov. Systemet repræsenterer ét aspekt af en helhedsstrategi til behandling af tryksår. Alle andre aspekter bør overvejes af den ordinerende læge. Hvis tilstanden af de eksisterende sår ikke forbedres, eller plejemodtagerens tilstand ændres, bør hele behandlingsforløbet gennemgås af den ordinerende læge. Ovenstående er kun beregnet som en vejledning og må ikke erstatte klinisk vurdering. Alpha Active 4 madrassen er udviklet til patienter, som vejer op til 200 kg. Alpha Active 4-systemet bør ikke anvendes til plejemodtagere med ustabile brud på rygsøjlen. Hvis en plejemodtager har andre ustabile brud eller befinder sig i en tilstand, som kan forværres af en blød eller bevægelig overflade, bør der søges rådgivning hos en specialiseret læge før brug. Alpha Active 4-systemet er udformet til brug for plejemodtagere, der vejer op til det ovenfor angivne antal kilo. Dog har plejemodtagere, hvis vægt ligger tæt på denne øvre grænse, muligvis behov for yderligere pleje og bevægelsesmuligheder, hvorfor et særligt bariatrisk system kan være bedre egnet til disse plejemodtagere. Ovenstående er kun beregnet som en vejledning og må ikke erstatte klinisk vurdering eller erfaring. 1. NPUAP/EPUAP s internationale retningslinjer for tryksår,

11 3. Montering Klargøring af systemet Tag systemet ud af emballagen. Pakken skal indeholde følgende dele: Alpha Active 4 pumpe, inkl. netledning og ophængningsbøjler. Alpha Active 4 helmadras med indbygget slangesæt. Betræk. Montering af madrassen Alpha Active 4 helmadrassystemet skal installeres på følgende måde: 1. Fjern den nuværende madras fra sengebunden, og sørg for, at der ikke er nogen fremspringende sengefjedre eller andre skarpe genstande på overfladen af sengebunden. 2. Rul madrassen ud på sengebunden og sørg for, at slangesættet er i fodenden af sengen og CPRkontrolenheden i hovedenden. Madrassens celler skal vende opad. 3. Fastgør madrassen til sengebunden ved hjælp af de 6 fastgørelsesremme. Hvis sengen kan indstilles i andre stillinger (f.eks. hæves eller sænkes), skal madrassen kun fastgøres til sengens bevægelige dele. Sådan færdigmonteres madrassen Færdiggør monteringen af helmadrassen som følger: 1. Anbring betrækket over madrassen, hvis det ikke allerede er gjort. Sørg for at logoet vender opad og er placeret i fodenden af madrassen. 2. Lyn betrækket på madrassen. Start ved hovedenden og pas på, at der ikke sidder noget i klemme i lynlåsen. 3. Sørg for at CPR-enheden er fastgjort i lukket stilling. Der skal altid være adgang til CPR-enheden. 5

12 ADVARSEL Sørg for at netledningen er anbragt, så den ikke udgør en fare, og at den ligger frit i forhold til bevægelige sengemekanismer eller andre steder, hvor den kan blive klemt. Montering af pumpen Betjening af systemet Pumpen skal monteres på følgende måde: 1. Anbring pumpen med fødderne nedad på et egnet vandret underlag, eller hæng den evt. op i fodenden af sengen ved hjælp af de indbyggede ophængningsbøjler. 2. Sørg for at slangesættet til madrassen ikke er "knækket" eller snoet, og tilslut det til pumpen (der skal lyde et klik). Sørg for at slangesættet er korrekt tilsluttet til pumpen. 3. Sæt stikket i en egnet stikkontakt. Systemet er nu klar til brug. Se Madras betjening af pumpen på side 9 vedr. den daglige betjening. 6

13 4. Betjeningsknapper, alarmer og indikatorer Betjeningsknapper Cyklustid Alarmdæmpning Valg af tilstand Autofirm Indstilling af vægt Tænd/Sluk-knap Alarmdæmpning Valg af tilstand Autofirm Indstilling af vægt Cyklustid Alarmer Pumpen aktiveres ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen. Knappen lyser, når pumpen er slået til. Under en alarmtilstand kan lyden af alarmen slås fra ved tryk på denne knap. Den gule indikator fortsætter med at lyse, men alarmlyden bliver slået fra. Skifter mellem statisk tilstand (ikke-vekslende) og vekslende tilstand. Den orange indikator lyser, når pumpen er i statisk tilstand. Når den vekslende tilstand (standard) vælges, slukkes den orange indikator. Valg af Autofirm, ikke-vekslende tilstand. Den orange indikator lyser, når pumpen er i denne tilstand. Autofirm varer i 30 minutter, hvorefter pumpen automatisk skifter tilbage til den foregående indstilling. Der anvendes to knapper (+ og -) til at vælge plejemodtagerens vægt. Denne funktion indstiller trykket inde i helmadrassen og dermed også den støtte, som plejemodtageren modtager. Den grønne indikator over den valgte vægt viser trykindstillingen. Med en enkelt knap er det muligt at vælge cyklustiden, alt efter hvad plejemodtageren og/eller lægen foretrækker. Den grønne indikator over den valgte indstilling viser cyklustiden. 7

14 Alarmer og indikatorer Indikator for lavt tryk Den indikator for Lavt tryk lyser, når pumpen registrerer et lavt tryk i helmadrassen. Der lyder en alarm, med mindre lyden annulleres ved hjælp af alarmdæmpningsknappen. Indikatoren slukker, når normalt tryk er genetableret. Se Fejlfinding på side 16 vedr. mulige årsager til lavt tryk. Service-indikator/Pumpefejl Den service-/pumpefejl-indikator lyser og bliver ved med at lyse, hvis pumpen har registreret en intern fejl. Der skal i så fald tilkaldes en servicetekniker. Indikator for strømsvigt Den indikator for strømsvigt lyser, når der registreres en fejl i strømforsyningen. Der lyder en alarm, indtil strømmen er genoprettet, eller pumpen slukkes ved hjælp af Tænd/Sluk-knappen. 8

15 5. Madras betjening af pumpen Denne vejledning dækker den daglige betjening af systemet. Andre aktiviteter, såsom vedligeholdelse og reparationer, må kun udføres af kvalificeret personale. Læs Afsnit 4, side 7 Betjeningsknapper, alarmer og indikatorer for at få en omfattende beskrivelse af pumpens kontrolfunktioner og indikatorer. ADVARSEL Placér ikke plejemodtageren på madrassen, til den er pumpet helt op Lynstart Støtteindstillingspro ceduren Inden Alpha Active 4 madrassen anvendes, skal du sørge for, at den er monteret korrekt i henhold til Montering af madrassen på side 5, og at madrassens CPR-enhed er klikket i lukket stilling. 1. Forbind pumpen til netspændingen ved hjælp af det medfølgende kabel, og tænd for pumpen. 2. Tryk på Tænd/Sluk-knappen på siden af pumpen. 3. Der går ca. 30 minutter, før helmadrassen er pumpet helt op. 4. Læg et lagen løst over helmadrassen uden at stoppe det ind, således at der opnås en maksimal trykfordeling. Det er vigtigt, at man følger den korrekte procedure for indstilling af støtte, således at plejemodtageren sikres en passende støtte (løft), samtidig med at han/hun opnår den maksimale trykfordeling og komfort. 1. Læg eller sæt plejemodtageren på madrassen. 2. Vælg den ønskede cyklustid. 3. Indstil plejemodtagerens vægt på pumpen. Dette er kun en vejledende anbefalig. Det er nødvendigt at foretage en uafhængig klinisk vurdering for at bekræfte, at plejemodtageren får den korrekte støtte. 4. Vent minutter, mens pumpen justerer trykket. 9

16 5. Sørg for at plejemodtageren ikke berører bunden. Dette gøres ved at løsne betrækket og føre en hånd ind under plejemodtagerens sakralområde for at kontrollere, at der er mindst 2,5 cm frirum mellem sakralområdet og sengebunden. 6. Hvis plejeren føler, at der er mindre end 2,5 cm til bunden, berører plejemodtageren bunden, og det er derfor nødvendigt at justere støttetrykket korrekt. Ændring af plejemodtagerens stilling Når en plejemodtager befinder sig i liggende stilling, er kroppens vægt fordelt over et stort område. Når plejemodtageren befinder sig i siddende stilling, er kropsvægten koncentreret på et meget mindre område, og derfor er der behov for mere støtte end i liggende stilling. Når plejemodtageren skifter stilling, kan det derfor være nødvendigt at ændre indstillingerne på trykkontrollen for at opnå det bedste udbytte af systemet. Fra liggende til siddende stilling - Forøg vægtindstillingen. Fra siddende til liggende stilling - Formindsk vægtindstillingen. Justeringen skal foretages sammen med en uafhængig klinisk vurdering af den nødvendige støtte. Statisk Giver et stabilt, ikke-bevægeligt underlag i situationer, hvor aktiv terapi ikke er indiceret, f.eks. i forbindelse med plejeprocedurer eller plejemodtagere, der ikke kan tåle et bevægeligt underlag. I statisk tilstand forbliver trykket i underlaget konstant (alle celler er pumpet ens op). Plejeren skal foretage en supplerende vurdering for at anvende et personligt program for stillingsskift. Når systemet kører i statisk tilstand, kan det være nødvendigt, såfremt det er muligt, at reducere trykindstillingen for at øge plejemodtagerens komfort og sikkerhed. Strømsvigt Hvis der opsår et Strømsvigt, skal slangesættet kobles fra pumpen, og det fastgjorte dæksel skal sættes på slangesætttets ende for at gøre madrassen klar til transport. Når strømmen er vendt tilbage, skal slangesættet forbindes til pumpen igen og udfør Støtteindstillingsproceduren på side 9 for at fortsætte behandlingen. 10

17 Sådan frakobles slangesættet Slangesættet kan frakobles på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke knapperne på toppen og bunden af slangesætstikket ned og trække slangesætstikket væk fra pumpen. For at tømme madrassen for luft henvises til til Sådan tømmes og opbevares Alpha Active 4 madrassen på side 11. Transporttilstand Hvis en plejemodtager, der ligger på en Alpha Active 4 madras, skal transporteres, kobles slangesættet fra pumpen, og den medfølgende hætte monteres på enden af slangesættet for at sætte madrassen i transporttilstand. Herved skifter madrassen automatisk over til transporttilstand. Madrassen trykaflaster stadig plejemodtageren i op til 12 timer. Når normal drift skal genoptages, tilsluttes slangesættet igen, og pumpen tændes. Forsigtig Transporttilstanden er ikke-terapeutisk og yder kun støtte i op til 12 timer. Det anbefales at overvåge plejemodtageren ofte, når systemet er i transporttilstand. Sådan tømmes og opbevares Alpha Active 4 madrassen Sådan tømmes madrassen for luft: Sådan opbevares madrassen 1. Slangesættet frakobles pumpen. 2. Aktivér CPR-kontrolenheden for at tømme madrassen for luft. Efter lufttømning: 1. Læg slangesættet ind over madrassen, så det ligger parallelt med fodenden af madrassen. 2. Rul madrassen sammen fra fodenden mod hovedenden. 11

18 CPR-kontrolenhed VIGTIGT I TILFÆLDE AF HJERTESTOP Sådan aktiveres CPR-enheden Hvis en plejemodtager får hjertestop, og der skal foretages genoplivningsforsøg (CPR): I madrassens hovedende er der (i samme side som slangesættet) anbragt en rød rem med påskriften CPR. I tilfælde af hjertestop skal man trække i denne rem for at tømme madrassen for luft. Sådan nulstilles CPR-enheden For at pumpe madrassen op igen skal man blot sætte proppen i, så den er sikret igen. 12

19 6. Dekontaminering Følgende fremgangsmåder anbefales men skal tilpasses, så de overholder de lokale eller nationale retningslinjer (dekontaminering af medicinsk udstyr), der gælder på institutionen eller i det pågældende land. Hvis du er i tvivl, skal du spørge den lokale hygiejnesygeplejerske. Alpha Active 4 systemet skal dekontamineres mellem hver plejemodtager og med regelmæssige mellemrum, når den er i brug, hvilket er god praksis for alt genbrugeligt medicinsk udstyr. ADVARSEL Fjern strømmen til pumpen ved at frakoble netledningen fra netstrømforsyningen før rengøring. Bær beskyttelsestøj ved udførelse af dekontamineringsprocedurerne. Forsigtig Anvend ikke fenolbaserede midler eller slibende midler under dekontamineringen, da det vil beskadige overfladen. Betrækket må ikke koges eller autoklaveres. Undgå at sænke elektriske dele ned i vand under rengøringen. Der må ikke sprayes rengøringsmidler direkte på pumpen. Rengøring Kemisk desinficering Rengør alle udsatte overflader, og fjern alle organiske efterladenskaber ved at tørre af med en klud, der er fugtet i en blanding af vand og almindeligt (neutralt) rengøringsmiddel. Tør grundigt efter. For at sikre, at betrækket forbliver intakt, anbefaler vi et klorinfrigørende stof, såsom natriumhypochlorit, med en styrke på 1.000ppm af tilgængelig klor (mængden kan variere fra 250ppm til ppm afhængig af lokal praksis og kontamineringsgraden). Tør alle rengjorte overflader af med opløsningen, skyl efter og tør grundigt. Som alternativ kan der anvendes alkoholbaserede desinfektionsmidler (med styrke på 70 %). Sørg for at produktet er tørt, før det lægges til side med henblik på opbevaring. 13

20 Termisk desinficering Såfremt der anvendes et alternativt desinfektionsmiddel fra det brede tilgængelige udvalg, anbefaler vi at få producenten til at bekræfte, at det er egnet til den pågældende brug, inden det tages i anvendelse. PRODUKTET MÅ IKKE VRIDES/RULLES, AUTOKLAVERES ELLER UDSÆTTES FOR FENOLBASEREDE OPLØSNINGER. For oplysninger om madrassens overbetræk, herunder vaskeanvisninger, henvises til Betrækspecifikationer på side

21 7. Rutinemæssig vedligeholdelse Alpha Active 4 systemet Vedligeholdelse Servicering Serviceperiode Alpha Active 4 pumpe Udstyret er udviklet, så det stort set er vedligeholdelsesfrit i serviceintervallerne. ArjoHuntleigh vil på anmodning stille servicemanualer, komponentlister og andre informationer, der er nødvendige i forbindelse med reparationer, til rådighed for ArjoHuntleigh-instrueret personale, som skal reparere systemet. ArjoHuntleigh anbefaler, at Alpha Active 4 -systemet serviceres efter 12 måneders drift af en servicetekniker, der er autoriseret af ArjoHuntleigh. Service-symbolet lyser for at angive, at pumpen skal have et serviceeftersyn (se Service-indikator/ Pumpefejl på side 8). Almindelig pleje, vedligeholdelse og eftersyn Kontrollér alle elektriske komponenter og netledningen for tegn på slitage. Alpha Active 4 helmadras Hvis pumpen bliver behandlet uhensigtsmæssigt (hvis den f.eks. sænkes ned i vand eller tabes), skal enheden returneres til et autoriseret servicecenter. Generel pleje Serienumre Pumpe Madras Fjern betrækket og kontrollér, om der er tegn på slitage eller evt. revner. Kontrollér om alle lynlåse er intakte. Kontrollér om alle stik er intakte, inkl. tilslutningerne mellem celler og mellemrum. Sørg for, at alle celler er korrekt fastgjort på madrassens base, og at de hverken er løse eller beskadigede. Pumpens serienummer findes på mærkaten bag på pumpekabinettet. Madrassens serienummer findes indvendigt i underbetrækket over slangesættet. Se venligst Alpha Active 4 helmadras på side 2. 15

22 8. Fejlfinding Nedenstående skema indeholder vejledning til fejlfinding ved Alpha Active 4 systemet i tilfælde af fejlfunktioner. Indikator Mulig årsag Afhjælpning LAVT TRYK Slangesættet er ikke tilsluttet korrekt. Kontrollér slangesættets stik, og sørg for, at det er korrekt tilsluttet til pumpen. CPR er ikke helt lukket. Luk CPR-enheden. Der er en utæthed i systemet. Ring efter en servicetekniker. STRØMSVIGT Strømmen er koblet fra pumpen. Tilslut strøm eller sluk for pumpen. SERVICE Pumpen har registreret en intern fejl. Sluk for pumpen og tilkald en servicetekniker. 16

23 9. Teknisk beskrivelse PUMPE Model: Alpha Active 4 Produktnummer: EURO Netspænding: Strømfrekvens: Strømforsyning: Størrelse: Vægt: Kabinettets materiale: Sikringsstørrelse: Beskyttelsesgrad imod elektrisk stød: Beskyttelsesgrad mod væskeindtrængen: Funktionstilstand: 230V 50Hz 1A (L)280mm x (B)205mm x (H)112mm 2,5 kg ABS Plastic 2 x T1AL 250V Klasse II Type BF IPX0 Vedvarende Cyklustider: 10 min. 20 min. Oppumpning - 4,5 min. Krydsforbindelse - 30 sek. Udtømning - 4,5 min. Krydsforbindelse - 30 sek. Oppumpning - 9,5 min. Krydsforbindelse - 30 sek. Udtømning - 9,5 min. Krydsforbindelse - 30 sek. 17

24 PUMPE SYMBOLER Brugeren skal læse dette dokument (brugervejledningen) inden brug. Bemærk: Dette symbol er blåt på produktetiketten. O (Slukket) Strøm Afbrydes fra hovedkontakten I (Tændt) Strøm Strømtilslutningen er tilsluttet With respect to electric shock, fire and mechanical hazards only in accordance with CAN/ CSA-C22.2 No (2008). MEDICAL EQUIPMENT Dobbeltisoleret Type BF i Der henvises til dette dokument (brugervejledningen) for en beskrivelse af produktets klassificering (3. udgave). SN: Serienummer Ref: Modelnummer Farlig spænding Må ikke kasseres i dagrenovation Producent: Dette symbol ledsages af producentens navn og adresse. Der henvises til dette dokument (brugervejledningen) for en beskrivelse af produktets klassificering (2. udgave). MILJØOPLYSNINGER FOR PUMPEN Tilstand Temperaturområde Relativ fugtighed Atmosfærisk tryk Drift +10 C til +40 C % (ikke-kondenserende) hpa Opbevaring (længere tid) +10 C til +40 C % (ikke-kondenserende) hpa Opbevaring (kortere tid) -20 C til +50 C % (ikke-kondenserende) hpa Hvis pumpen opbevares under forhold, der ligger uden for Drift sintervallerne, bør dens temperatur få lov til at stabilisere sig til normale driftsforhold inden brug. 18

25 MADRAS Beskrivelse Cellemateriale Underlagsmateriale: ALPHA ACTIVE 4 MR 90 Polyuretan PVC-belagt nylon ALPHA ACTIVE 4 MR 85 Polyuretan PVC-belagt nylon ALPHA ACTIVE 4 MR 85 (PVC-fri) Polyuretan PU-belagt nylon OPLYSNINGER OM MADRASSTØRRELSE Delnr. Beskrivelse Betræk Delnr Længde mm Bredde mm Højde mm ALPHA ACTIVE 4 MR (77") 900(35") 200 (8") ALPHA ACTIVE 4 MR (77") 850(33") 200 (8") ALPHA ACTIVE 4 MR 85 (PVC-fri) (77") 850(33") 200 (8") BETRÆKSPECIFIKATIONER Funktion Aftageligt betræk Fugt-/dampgennemtrængeligt Luftgennemtrængeligt Lav gnidningsmodstand Vandtæt / vandafvisende Infektionskontrol Standardbetræk (Dartex) Ja Ja Nej Ja Ja Overfladematerialet er bakteriostatisk, fungicidt, antimikrobielt Brandhæmmende BS 7175: 0,1 & 5 2-vejs stræk Vaskeanvisning Tørreanvisning Levetid Anvendelsesområde Ja MAX 95 C (203 F) i 15 min. 1 Tørretumbles ved maks. 130 C (266 F) eller lufttørres 50 vaskecyklusser (mindst) Akut og i hjemmepleje 1. Undersøg lokal praksis med henblik på at fastslå forholdet mellem tid/temperatur, som er nødvendigt for at opnå termisk desinfektion. 19

26 RENGØRINGSSYMBOLER Vask ved 80 C 130 Må ikke tørretumbles ved over 130 C. Må ikke stryges Anvend ikke fenolbaserede rengøringsmidler Tør overfladen af med en fugtig klud Anvend en opløsning fortyndet til 1000 ppm klorin Vejledning og producenterklæring - elektromagnetiske emissioner Pumpen er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af pumpen bør sikre, at den bruges i et sådant miljø. Emissionstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø - vejledning RF-emissioner CISPR - 11 RF-emissioner CISPR - 11 Harmoniske emissioner Gruppe 1 Klasse A Klasse A Pumpen bruger kun RF-energi til dens interne funktion. Derfor er dens RF-emissioner meget lave og vil sandsynligvis ikke forårsage nogen interferens på nærliggende elektronisk udstyr. Pumpen er egnet til brug i alle andre miljøer end hjemmemiljøet og dem, der er koblet direkte til det offentlige lavspændingsnet, der forsyner bygninger, som bruges til husholdningsformål. Spændingsudsving/ flimmeremissioner IEC Overholder 20

alpha active 4 HeLMadras

alpha active 4 HeLMadras ALPHA ACTIVE 4 HELMADRAS with people in mind ENKEL OG EFFEKTIV TRYKAFLASTNING Designet til forebyggelse og behandling af tryksår er Alpha Active 4 helmadrassystemet egnet til en bred vifte af plejemiljøer,

Læs mere

AUTO Logic 110, 200 AURA Logic Brugerhåndbog

AUTO Logic 110, 200 AURA Logic Brugerhåndbog AUTO Logic 110, 200 AURA Logic Brugerhåndbog Pressure Area Care Products Division Indhold Indledning.........................................................1 Om denne vejledning.............................................

Læs mere

CONTOURA 1080. with people in mind

CONTOURA 1080. with people in mind CONTOURA 1080 Elektrisk bariatrisk hospitalsseng with people in mind SIKKER, EFFEKTIV PLEJE TIL BARIATRISKE PLEJEMODTAGERE Contoura 1080-sengen er specielt designet til at opfylde behov for plejemodtagere,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual Dynamisk Alternerende Madras System Bruger Manual Modell No.: 9P-051 serie LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. 1 Indhold Sikkerhedsforeskrifter 2 Introduktion.. 3 Produkt beskrivelse.. 4 Instalation 6 Operation..

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Zibo Athene III-systemet

Zibo Athene III-systemet Brugervejledning Zibo Athene III-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Helmadras (luft/luft) med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I- IV iht. EPUAP) Indhold Zibo Athene A/S

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 DENNE LEVERANDØRVEJLEDNING...3 TILSIGTET ANVENDELSE...3 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER...3 ADVARSEL!...3

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

DORMILET. Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL

DORMILET. Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL DORMILET Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL Denne manual skal udleveres til brugeren af produktet. Brugeren bør læse denne manual før produktet tages i brug og gemme manualen til senere brug. Indhold

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

SlingOn. Manual dansk

SlingOn. Manual dansk SlingOn Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

SlingOn. Brugsanvisning

SlingOn. Brugsanvisning SlingOn Brugsanvisning IMM1032_IFU_DK Version 5 2015 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 2 Indhold Overskrift...Side Generelt/Symboler/Egenskaber/Miljø... 4 Praktisk

Læs mere

Forbedring af liv via innovation

Forbedring af liv via innovation Forbedring af liv via innovation Brugsanvisning 30MI System til vaskulær behandling (Udstyr med kompressibel manchet INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅLET MED DETTE UDSTYR... 3 KONTRAINDIKATIONER.... 3 ADVARSLER...

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

shape fitting technology AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product.

shape fitting technology AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. USER: Before using this product, read these instructions and save for future reference. shape fitting technology

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

-brystkompressionssystem Brugervejledning

-brystkompressionssystem Brugervejledning -brystkompressionssystem Brugervejledning DA www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM -brystkompressionssystem Brugervejledning 100666-05 A, gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Tak, fordi du har

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen.

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning til Easylift. Kære forældre, mange tak fordi I har valgt Easylift som

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere