ALPHA ACTIVE with people in mind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind"

Transkript

1 ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning with people in mind

2 Dansk

3 Indhold Generel sikkerhed iii Indledning Om denne brugervejledning Tilsigtet brug Om Alpha Active Alpha Active 4 pumpe Alpha Active 4 helmadras Klinisk anvendelse Indikationer Kontraindikationer Forsigtighed ved anvendelse Montering Klargøring af systemet Montering af madrassen Betjeningsknapper, alarmer og indikatorer Betjeningsknapper Alarmer og indikatorer Madras betjening af pumpen Lynstart Støtteindstillingsproceduren Ændring af plejemodtagerens stilling Sådan tømmes og opbevares Alpha Active 4 madrassen CPR-kontrolenhed Sådan aktiveres CPR-enheden Sådan nulstilles CPR-enheden Dekontaminering Rutinemæssig vedligeholdelse Alpha Active 4 systemet Alpha Active 4 pumpe Alpha Active 4 helmadras Serienumre Fejlfinding Teknisk beskrivelse Pumpe Oplysninger om madrasstørrelse Betrækspecifikationer Rengøringssymboler (i)

4 (ii)

5 GENEREL SIKKERHED Inden De forbinder systemets pumpe til strømmen, bedes De omhyggeligt gennemlæse alle monteringsanvisninger i denne brugsanvisning. Systemet er udviklet, så det overholder de lovmæssige sikkerhedsstandarder, herunder: EN :1990/A13:1996 og IEC :1988/A2:1995 UL , UL og CAN/CSA C22.2 Nr M90 EN :2006 og IEC :2005 AAMI/ANSI ES :2006 og CAN/CSA C22.2 Nr (2008) Sikkerhedsmæssige advarsler Det er plejepersonalets ansvar at sikre, at dette produkt anvendes på forsvarlig vis. Når plejemodtageren ikke er under opsyn, skal der anvendes sengeheste baseret på en klinisk vurdering og i overensstemmelse med den lokale praksis. Mellemrummet mellem sengens ramme, sengehestene og madrassen må ikke være så bred, at plejemodtagerens hoved eller krop kan komme i klemme, eller at udstigning kan foregå på uforsvarlig vis med risiko for at blive viklet ind i netledningen og slangerne til luft og slangesættet. Man skal passe på, at der ikke opstår mellemrum, når madrassen komprimeres eller flyttes. Det kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst. Sørg for, at ledningen er placeret, så den ikke kan forårsage et fald eller udgøre anden fare og er fri af bevægelige sengemekanismer eller andre mulige indfangningsområder. Såfremt der er monteret kabelkanaler langs med siden af madrassen, skal disse anvendes til at gemme netledningen. Elektrisk udstyr kan være farligt, hvis det fejlbetjenes. Der findes ingen dele inde i pumpen, som kan betjenes af brugeren. Pumpekabinettet må kun fjernes af autoriseret teknisk personale. Det er ikke tilladt at foretage nogen ændringer af dette udstyr. Der skal altid være fri adgang til stikkontakten. Hvis man ønsker at koble pumpen fuldstændigt fra strømforsyningen, skal stikket tages ud af stikkontakten. CPR-kontrolenheden og/eller CPR-indikatoren skal altid være synlig og tilgængelig. Pumpen skal kobles fra strømforsyningen, inden der foretages rengøring og eftersyn. Pumpen må ikke komme i nærheden af væskekilder, og den må ikke nedsænkes i vand. Brug ikke pumpen i nærheden af brandbare væsker eller gasser, som ikke er lukket inde i beholdere. Betrækket på dette produkt er dampgennemtrængeligt men ikke luftgennemtrængeligt og kan udgøre en kvælningsrisiko. Der må kun anvendes de kombinationer af pumpe og madras, som ArjoHuntleigh angiver. Det kan ikke garanteres, at produktet fungerer korrekt, hvis der anvendes ukorrekte kombinationer af pumpe og madras. (iii)

6 Forholdsregler Tag altid følgende forholdsregler af hensyn til din egen og udstyrets sikkerhed: Hvis der anbringes ekstra underlag mellem plejemodtageren og madrassen, reduceres fordelene ved madrassen, og dette bør derfor undgås eller begrænses mest muligt. Som en del af forebyggelsen af tryksår frarådes det, at plejemodtageren bærer tøj med folder eller sømme, som kan give et højt tryk på bestemte områder. Af samme årsag bør man undgå, at plejemodtageren har noget i lommerne. Systemet, og især madrassen, må ikke komme i nærheden af åben ild, herunder cigaretter, osv. Systemet må ikke opbevares i direkte sollys. Brug ikke fenol-baserede rengøringsmidler til at rengøre systemet. Sørg for, at systemet er rent og tørt, inden det anvendes eller lægges til side med henblik på opbevaring. Brug aldrig skarpe genstande eller elektriske varmetæpper på eller under systemet. Pumpen og madrassen skal opbevares i de medfølgende beskyttelsestasker. Kæledyr og børn skal holdes under opsyn i nærheden af systemet. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Dette produkt efterlever de gældende forskrifter for EMC-standarderne. Medicinsk elektrisk udstyr kræver særlige forholdsregler vedrørende EMC og skal derfor installeres i overensstemmelse med følgende vejledning: Anvendelse af tilbehør, som ikke er specificeret af producenten, kan medføre øgede udslip eller nedsat immunitet af udstyret, hvilket kan påvirke dets præstationsevne. Medicinsk elektrisk udstyr kan blive påvirket af bærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr, f.eks mobiltelefoner. Hvis det er nødvendigt at anvende dette udstyr i nærheden af andet elektronisk udstyr, skal det kontrolleres, at udstyret stadig fungerer på normal vis. For detaljerede oplysninger om EMC bedes du kontakte ArjoHuntleighs servicepersonale. Miljøbeskyttelse Forkert bortskaffelse af dette udstyr og dets bestanddele, især batterier og andre elektriske komponenter, kan producere stoffer, som er skadelige for miljøet. Kontakt ArjoHuntleigh for at få oplysninger omkring korrekt bortskaffelse for at minimere disse farer. Forventet levetid Alpha Active pumpen har en forventet levetid på syv år. Få pumpen efterset regelmæssigt i henhold til det program, der anbefales af ArjoHuntleigh, for at vedligeholde pumpens tilstand. Alpha Active systemet må IKKE bruges med ikke-godkendt tilbehør, og det må ikke forsøges ændret, demonteret eller på anden måde misbrugt. Hvis ikke denne advarsel observeres, kan det forårsage personskade eller, i ekstreme tilfælde, død. Designpolitik og ophavsret og er varemærker tilhørende ArjoHuntleigh-koncernen. Da vi løbende forbedrer vores produkter, forbeholder vi os retten til at ændre vores design uden varsel. Indholdet i denne publikation må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, uden samtykke fra ArjoHuntleigh. ArjoHuntleigh (iv)

7 1. Indledning Om denne brugervejledning Tilsigtet brug Om Alpha Active 4 Alpha Active 4 pumpe Denne brugervejledning er en introduktion til Alpha Active 4. Du skal læse og forstå denne brugervejledning helt, inden du bruger systemet. Brug denne brugervejledning første gang systemet opsættes, som en opslagsbog i dagligdagen og som en vejledning, når det gælder vedligeholdelse. Hvis du har nogen vanskeligheder med at opsætte eller bruge Alpha Active 4-systemet, kan du kontakte det lokale ArjoHuntleigh salgskontor, som er anført bagest i denne brugervejledning. Den tilsigtede brug af dette produkt er at forebygge og/ eller behandle tryksår hos patienter på op til 200kg. Alpha Active 4-systemet bør bruges som del af en ordineret plejeplan (se Indikationer på side 4). Alpha Active 4 systemerne består af en helmadras og en pumpe. Systemet kan anvendes i hospitalssenge og senge i hjemmet. Alpha Active 4 pumpen består af et støbt kabinet med skridsikre fødder i bunden og integrerede ophængningsbøjler. Kontrolknapperne sidder på forsiden af pumpen, og et avanceret alarmsystem skelner mellem normale og ægte systemfejl under anvendelsen. Hvis en alarmsituation registreres, lyser en indikator på forsiden af pumpen, og der lyder en advarselslyd. Kontrolpanel Ophængningsbøjler Madras- forbindelse 1

8 Alpha Active 4 helmadras Aftageligt betræk Celler CPR-funktion Slangesæt Underbetræk til helmadras Alpha Active 4 helmadrassen består af følgende dele: Standardbetrækket består af et tovejs, elastisk PU-belagt (polyuretan), strikket stof, som er fastlynet til en slidstærk nylonunderdel. Lynlåsene er beskyttet med overkanter for at forhindre indtrængen af forurenende stoffer og for at gøre det nemt at fjerne betrækket, når det skal vaskes. Madrassen består af 19 PU-celler, hvoraf de 16 giver støtte til plejemodtageren i funktionerne Vekslende eller Statisk, mens de sidste 3 er statiske hovedceller. I madrassens hovedende sidder der en CPRkontrolenhed (Cardio-Pulmonary Resuscitation), hvormed luften hurtigt kan lukkes ud af madrassen. Slangesættet er forsynet med en trevejs-luftstilslutning med en bøjelig, kompakt slange, der ikke kan klemmes sammen, så luftstrømmen blokeres. Ved frakobling af slangesættet anbringes den fastgjorte hætte på enden af slangesættet for at madrassen kan sættes i transporttilstand. Undersiden af underbetrækket til helmadrassen er fremstillet i PVC-belagt (polyvinylchlorid) nylon (Findes også i PVC-fri udgave). På undersiden af helmadrassen sidder der seks remme til fastgørelse af madrassen til sengebunden. CPR Betræk med lynlås 3 statiske hovedceller Slangesæt 16 vekslende celler Serienr. (Indvendigt betræk) Underbetræk 2

9 En komplet teknisk beskrivelse af Alpha Active 4 systemet er at finde i servicevejledningen, reservedelsnummer SER0018, der kan rekvireres fra det lokale ArjoHuntleigh salgskontor. 3

10 2. Klinisk anvendelse Indikationer Kontraindikationer Forsigtighed ved anvendelse Alpha Active 4-systemet er indiceret til forebyggelse og behandling af tryksår, når det kombineres med et personligt program for overvågning, stillingsskift og sårpleje. Alpha Active 4-systemet er indikeret til forebyggelsen og/eller behandlingen af alle typer 1 tryksår, når det kombineres med en personlig, omfattende helhedsstrategi til tryksår: for eksempel stillingsskift, ernæringsstøtte, sårpleje. Valg bør baseres på en holistisk vurdering af plejemodtagerens individuelle plejebehov. Systemet repræsenterer ét aspekt af en helhedsstrategi til behandling af tryksår. Alle andre aspekter bør overvejes af den ordinerende læge. Hvis tilstanden af de eksisterende sår ikke forbedres, eller plejemodtagerens tilstand ændres, bør hele behandlingsforløbet gennemgås af den ordinerende læge. Ovenstående er kun beregnet som en vejledning og må ikke erstatte klinisk vurdering. Alpha Active 4 madrassen er udviklet til patienter, som vejer op til 200 kg. Alpha Active 4-systemet bør ikke anvendes til plejemodtagere med ustabile brud på rygsøjlen. Hvis en plejemodtager har andre ustabile brud eller befinder sig i en tilstand, som kan forværres af en blød eller bevægelig overflade, bør der søges rådgivning hos en specialiseret læge før brug. Alpha Active 4-systemet er udformet til brug for plejemodtagere, der vejer op til det ovenfor angivne antal kilo. Dog har plejemodtagere, hvis vægt ligger tæt på denne øvre grænse, muligvis behov for yderligere pleje og bevægelsesmuligheder, hvorfor et særligt bariatrisk system kan være bedre egnet til disse plejemodtagere. Ovenstående er kun beregnet som en vejledning og må ikke erstatte klinisk vurdering eller erfaring. 1. NPUAP/EPUAP s internationale retningslinjer for tryksår,

11 3. Montering Klargøring af systemet Tag systemet ud af emballagen. Pakken skal indeholde følgende dele: Alpha Active 4 pumpe, inkl. netledning og ophængningsbøjler. Alpha Active 4 helmadras med indbygget slangesæt. Betræk. Montering af madrassen Alpha Active 4 helmadrassystemet skal installeres på følgende måde: 1. Fjern den nuværende madras fra sengebunden, og sørg for, at der ikke er nogen fremspringende sengefjedre eller andre skarpe genstande på overfladen af sengebunden. 2. Rul madrassen ud på sengebunden og sørg for, at slangesættet er i fodenden af sengen og CPRkontrolenheden i hovedenden. Madrassens celler skal vende opad. 3. Fastgør madrassen til sengebunden ved hjælp af de 6 fastgørelsesremme. Hvis sengen kan indstilles i andre stillinger (f.eks. hæves eller sænkes), skal madrassen kun fastgøres til sengens bevægelige dele. Sådan færdigmonteres madrassen Færdiggør monteringen af helmadrassen som følger: 1. Anbring betrækket over madrassen, hvis det ikke allerede er gjort. Sørg for at logoet vender opad og er placeret i fodenden af madrassen. 2. Lyn betrækket på madrassen. Start ved hovedenden og pas på, at der ikke sidder noget i klemme i lynlåsen. 3. Sørg for at CPR-enheden er fastgjort i lukket stilling. Der skal altid være adgang til CPR-enheden. 5

12 ADVARSEL Sørg for at netledningen er anbragt, så den ikke udgør en fare, og at den ligger frit i forhold til bevægelige sengemekanismer eller andre steder, hvor den kan blive klemt. Montering af pumpen Betjening af systemet Pumpen skal monteres på følgende måde: 1. Anbring pumpen med fødderne nedad på et egnet vandret underlag, eller hæng den evt. op i fodenden af sengen ved hjælp af de indbyggede ophængningsbøjler. 2. Sørg for at slangesættet til madrassen ikke er "knækket" eller snoet, og tilslut det til pumpen (der skal lyde et klik). Sørg for at slangesættet er korrekt tilsluttet til pumpen. 3. Sæt stikket i en egnet stikkontakt. Systemet er nu klar til brug. Se Madras betjening af pumpen på side 9 vedr. den daglige betjening. 6

13 4. Betjeningsknapper, alarmer og indikatorer Betjeningsknapper Cyklustid Alarmdæmpning Valg af tilstand Autofirm Indstilling af vægt Tænd/Sluk-knap Alarmdæmpning Valg af tilstand Autofirm Indstilling af vægt Cyklustid Alarmer Pumpen aktiveres ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen. Knappen lyser, når pumpen er slået til. Under en alarmtilstand kan lyden af alarmen slås fra ved tryk på denne knap. Den gule indikator fortsætter med at lyse, men alarmlyden bliver slået fra. Skifter mellem statisk tilstand (ikke-vekslende) og vekslende tilstand. Den orange indikator lyser, når pumpen er i statisk tilstand. Når den vekslende tilstand (standard) vælges, slukkes den orange indikator. Valg af Autofirm, ikke-vekslende tilstand. Den orange indikator lyser, når pumpen er i denne tilstand. Autofirm varer i 30 minutter, hvorefter pumpen automatisk skifter tilbage til den foregående indstilling. Der anvendes to knapper (+ og -) til at vælge plejemodtagerens vægt. Denne funktion indstiller trykket inde i helmadrassen og dermed også den støtte, som plejemodtageren modtager. Den grønne indikator over den valgte vægt viser trykindstillingen. Med en enkelt knap er det muligt at vælge cyklustiden, alt efter hvad plejemodtageren og/eller lægen foretrækker. Den grønne indikator over den valgte indstilling viser cyklustiden. 7

14 Alarmer og indikatorer Indikator for lavt tryk Den indikator for Lavt tryk lyser, når pumpen registrerer et lavt tryk i helmadrassen. Der lyder en alarm, med mindre lyden annulleres ved hjælp af alarmdæmpningsknappen. Indikatoren slukker, når normalt tryk er genetableret. Se Fejlfinding på side 16 vedr. mulige årsager til lavt tryk. Service-indikator/Pumpefejl Den service-/pumpefejl-indikator lyser og bliver ved med at lyse, hvis pumpen har registreret en intern fejl. Der skal i så fald tilkaldes en servicetekniker. Indikator for strømsvigt Den indikator for strømsvigt lyser, når der registreres en fejl i strømforsyningen. Der lyder en alarm, indtil strømmen er genoprettet, eller pumpen slukkes ved hjælp af Tænd/Sluk-knappen. 8

15 5. Madras betjening af pumpen Denne vejledning dækker den daglige betjening af systemet. Andre aktiviteter, såsom vedligeholdelse og reparationer, må kun udføres af kvalificeret personale. Læs Afsnit 4, side 7 Betjeningsknapper, alarmer og indikatorer for at få en omfattende beskrivelse af pumpens kontrolfunktioner og indikatorer. ADVARSEL Placér ikke plejemodtageren på madrassen, til den er pumpet helt op Lynstart Støtteindstillingspro ceduren Inden Alpha Active 4 madrassen anvendes, skal du sørge for, at den er monteret korrekt i henhold til Montering af madrassen på side 5, og at madrassens CPR-enhed er klikket i lukket stilling. 1. Forbind pumpen til netspændingen ved hjælp af det medfølgende kabel, og tænd for pumpen. 2. Tryk på Tænd/Sluk-knappen på siden af pumpen. 3. Der går ca. 30 minutter, før helmadrassen er pumpet helt op. 4. Læg et lagen løst over helmadrassen uden at stoppe det ind, således at der opnås en maksimal trykfordeling. Det er vigtigt, at man følger den korrekte procedure for indstilling af støtte, således at plejemodtageren sikres en passende støtte (løft), samtidig med at han/hun opnår den maksimale trykfordeling og komfort. 1. Læg eller sæt plejemodtageren på madrassen. 2. Vælg den ønskede cyklustid. 3. Indstil plejemodtagerens vægt på pumpen. Dette er kun en vejledende anbefalig. Det er nødvendigt at foretage en uafhængig klinisk vurdering for at bekræfte, at plejemodtageren får den korrekte støtte. 4. Vent minutter, mens pumpen justerer trykket. 9

16 5. Sørg for at plejemodtageren ikke berører bunden. Dette gøres ved at løsne betrækket og føre en hånd ind under plejemodtagerens sakralområde for at kontrollere, at der er mindst 2,5 cm frirum mellem sakralområdet og sengebunden. 6. Hvis plejeren føler, at der er mindre end 2,5 cm til bunden, berører plejemodtageren bunden, og det er derfor nødvendigt at justere støttetrykket korrekt. Ændring af plejemodtagerens stilling Når en plejemodtager befinder sig i liggende stilling, er kroppens vægt fordelt over et stort område. Når plejemodtageren befinder sig i siddende stilling, er kropsvægten koncentreret på et meget mindre område, og derfor er der behov for mere støtte end i liggende stilling. Når plejemodtageren skifter stilling, kan det derfor være nødvendigt at ændre indstillingerne på trykkontrollen for at opnå det bedste udbytte af systemet. Fra liggende til siddende stilling - Forøg vægtindstillingen. Fra siddende til liggende stilling - Formindsk vægtindstillingen. Justeringen skal foretages sammen med en uafhængig klinisk vurdering af den nødvendige støtte. Statisk Giver et stabilt, ikke-bevægeligt underlag i situationer, hvor aktiv terapi ikke er indiceret, f.eks. i forbindelse med plejeprocedurer eller plejemodtagere, der ikke kan tåle et bevægeligt underlag. I statisk tilstand forbliver trykket i underlaget konstant (alle celler er pumpet ens op). Plejeren skal foretage en supplerende vurdering for at anvende et personligt program for stillingsskift. Når systemet kører i statisk tilstand, kan det være nødvendigt, såfremt det er muligt, at reducere trykindstillingen for at øge plejemodtagerens komfort og sikkerhed. Strømsvigt Hvis der opsår et Strømsvigt, skal slangesættet kobles fra pumpen, og det fastgjorte dæksel skal sættes på slangesætttets ende for at gøre madrassen klar til transport. Når strømmen er vendt tilbage, skal slangesættet forbindes til pumpen igen og udfør Støtteindstillingsproceduren på side 9 for at fortsætte behandlingen. 10

17 Sådan frakobles slangesættet Slangesættet kan frakobles på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke knapperne på toppen og bunden af slangesætstikket ned og trække slangesætstikket væk fra pumpen. For at tømme madrassen for luft henvises til til Sådan tømmes og opbevares Alpha Active 4 madrassen på side 11. Transporttilstand Hvis en plejemodtager, der ligger på en Alpha Active 4 madras, skal transporteres, kobles slangesættet fra pumpen, og den medfølgende hætte monteres på enden af slangesættet for at sætte madrassen i transporttilstand. Herved skifter madrassen automatisk over til transporttilstand. Madrassen trykaflaster stadig plejemodtageren i op til 12 timer. Når normal drift skal genoptages, tilsluttes slangesættet igen, og pumpen tændes. Forsigtig Transporttilstanden er ikke-terapeutisk og yder kun støtte i op til 12 timer. Det anbefales at overvåge plejemodtageren ofte, når systemet er i transporttilstand. Sådan tømmes og opbevares Alpha Active 4 madrassen Sådan tømmes madrassen for luft: Sådan opbevares madrassen 1. Slangesættet frakobles pumpen. 2. Aktivér CPR-kontrolenheden for at tømme madrassen for luft. Efter lufttømning: 1. Læg slangesættet ind over madrassen, så det ligger parallelt med fodenden af madrassen. 2. Rul madrassen sammen fra fodenden mod hovedenden. 11

18 CPR-kontrolenhed VIGTIGT I TILFÆLDE AF HJERTESTOP Sådan aktiveres CPR-enheden Hvis en plejemodtager får hjertestop, og der skal foretages genoplivningsforsøg (CPR): I madrassens hovedende er der (i samme side som slangesættet) anbragt en rød rem med påskriften CPR. I tilfælde af hjertestop skal man trække i denne rem for at tømme madrassen for luft. Sådan nulstilles CPR-enheden For at pumpe madrassen op igen skal man blot sætte proppen i, så den er sikret igen. 12

19 6. Dekontaminering Følgende fremgangsmåder anbefales men skal tilpasses, så de overholder de lokale eller nationale retningslinjer (dekontaminering af medicinsk udstyr), der gælder på institutionen eller i det pågældende land. Hvis du er i tvivl, skal du spørge den lokale hygiejnesygeplejerske. Alpha Active 4 systemet skal dekontamineres mellem hver plejemodtager og med regelmæssige mellemrum, når den er i brug, hvilket er god praksis for alt genbrugeligt medicinsk udstyr. ADVARSEL Fjern strømmen til pumpen ved at frakoble netledningen fra netstrømforsyningen før rengøring. Bær beskyttelsestøj ved udførelse af dekontamineringsprocedurerne. Forsigtig Anvend ikke fenolbaserede midler eller slibende midler under dekontamineringen, da det vil beskadige overfladen. Betrækket må ikke koges eller autoklaveres. Undgå at sænke elektriske dele ned i vand under rengøringen. Der må ikke sprayes rengøringsmidler direkte på pumpen. Rengøring Kemisk desinficering Rengør alle udsatte overflader, og fjern alle organiske efterladenskaber ved at tørre af med en klud, der er fugtet i en blanding af vand og almindeligt (neutralt) rengøringsmiddel. Tør grundigt efter. For at sikre, at betrækket forbliver intakt, anbefaler vi et klorinfrigørende stof, såsom natriumhypochlorit, med en styrke på 1.000ppm af tilgængelig klor (mængden kan variere fra 250ppm til ppm afhængig af lokal praksis og kontamineringsgraden). Tør alle rengjorte overflader af med opløsningen, skyl efter og tør grundigt. Som alternativ kan der anvendes alkoholbaserede desinfektionsmidler (med styrke på 70 %). Sørg for at produktet er tørt, før det lægges til side med henblik på opbevaring. 13

20 Termisk desinficering Såfremt der anvendes et alternativt desinfektionsmiddel fra det brede tilgængelige udvalg, anbefaler vi at få producenten til at bekræfte, at det er egnet til den pågældende brug, inden det tages i anvendelse. PRODUKTET MÅ IKKE VRIDES/RULLES, AUTOKLAVERES ELLER UDSÆTTES FOR FENOLBASEREDE OPLØSNINGER. For oplysninger om madrassens overbetræk, herunder vaskeanvisninger, henvises til Betrækspecifikationer på side

21 7. Rutinemæssig vedligeholdelse Alpha Active 4 systemet Vedligeholdelse Servicering Serviceperiode Alpha Active 4 pumpe Udstyret er udviklet, så det stort set er vedligeholdelsesfrit i serviceintervallerne. ArjoHuntleigh vil på anmodning stille servicemanualer, komponentlister og andre informationer, der er nødvendige i forbindelse med reparationer, til rådighed for ArjoHuntleigh-instrueret personale, som skal reparere systemet. ArjoHuntleigh anbefaler, at Alpha Active 4 -systemet serviceres efter 12 måneders drift af en servicetekniker, der er autoriseret af ArjoHuntleigh. Service-symbolet lyser for at angive, at pumpen skal have et serviceeftersyn (se Service-indikator/ Pumpefejl på side 8). Almindelig pleje, vedligeholdelse og eftersyn Kontrollér alle elektriske komponenter og netledningen for tegn på slitage. Alpha Active 4 helmadras Hvis pumpen bliver behandlet uhensigtsmæssigt (hvis den f.eks. sænkes ned i vand eller tabes), skal enheden returneres til et autoriseret servicecenter. Generel pleje Serienumre Pumpe Madras Fjern betrækket og kontrollér, om der er tegn på slitage eller evt. revner. Kontrollér om alle lynlåse er intakte. Kontrollér om alle stik er intakte, inkl. tilslutningerne mellem celler og mellemrum. Sørg for, at alle celler er korrekt fastgjort på madrassens base, og at de hverken er løse eller beskadigede. Pumpens serienummer findes på mærkaten bag på pumpekabinettet. Madrassens serienummer findes indvendigt i underbetrækket over slangesættet. Se venligst Alpha Active 4 helmadras på side 2. 15

22 8. Fejlfinding Nedenstående skema indeholder vejledning til fejlfinding ved Alpha Active 4 systemet i tilfælde af fejlfunktioner. Indikator Mulig årsag Afhjælpning LAVT TRYK Slangesættet er ikke tilsluttet korrekt. Kontrollér slangesættets stik, og sørg for, at det er korrekt tilsluttet til pumpen. CPR er ikke helt lukket. Luk CPR-enheden. Der er en utæthed i systemet. Ring efter en servicetekniker. STRØMSVIGT Strømmen er koblet fra pumpen. Tilslut strøm eller sluk for pumpen. SERVICE Pumpen har registreret en intern fejl. Sluk for pumpen og tilkald en servicetekniker. 16

23 9. Teknisk beskrivelse PUMPE Model: Alpha Active 4 Produktnummer: EURO Netspænding: Strømfrekvens: Strømforsyning: Størrelse: Vægt: Kabinettets materiale: Sikringsstørrelse: Beskyttelsesgrad imod elektrisk stød: Beskyttelsesgrad mod væskeindtrængen: Funktionstilstand: 230V 50Hz 1A (L)280mm x (B)205mm x (H)112mm 2,5 kg ABS Plastic 2 x T1AL 250V Klasse II Type BF IPX0 Vedvarende Cyklustider: 10 min. 20 min. Oppumpning - 4,5 min. Krydsforbindelse - 30 sek. Udtømning - 4,5 min. Krydsforbindelse - 30 sek. Oppumpning - 9,5 min. Krydsforbindelse - 30 sek. Udtømning - 9,5 min. Krydsforbindelse - 30 sek. 17

24 PUMPE SYMBOLER Brugeren skal læse dette dokument (brugervejledningen) inden brug. Bemærk: Dette symbol er blåt på produktetiketten. O (Slukket) Strøm Afbrydes fra hovedkontakten I (Tændt) Strøm Strømtilslutningen er tilsluttet With respect to electric shock, fire and mechanical hazards only in accordance with CAN/ CSA-C22.2 No (2008). MEDICAL EQUIPMENT Dobbeltisoleret Type BF i Der henvises til dette dokument (brugervejledningen) for en beskrivelse af produktets klassificering (3. udgave). SN: Serienummer Ref: Modelnummer Farlig spænding Må ikke kasseres i dagrenovation Producent: Dette symbol ledsages af producentens navn og adresse. Der henvises til dette dokument (brugervejledningen) for en beskrivelse af produktets klassificering (2. udgave). MILJØOPLYSNINGER FOR PUMPEN Tilstand Temperaturområde Relativ fugtighed Atmosfærisk tryk Drift +10 C til +40 C % (ikke-kondenserende) hpa Opbevaring (længere tid) +10 C til +40 C % (ikke-kondenserende) hpa Opbevaring (kortere tid) -20 C til +50 C % (ikke-kondenserende) hpa Hvis pumpen opbevares under forhold, der ligger uden for Drift sintervallerne, bør dens temperatur få lov til at stabilisere sig til normale driftsforhold inden brug. 18

25 MADRAS Beskrivelse Cellemateriale Underlagsmateriale: ALPHA ACTIVE 4 MR 90 Polyuretan PVC-belagt nylon ALPHA ACTIVE 4 MR 85 Polyuretan PVC-belagt nylon ALPHA ACTIVE 4 MR 85 (PVC-fri) Polyuretan PU-belagt nylon OPLYSNINGER OM MADRASSTØRRELSE Delnr. Beskrivelse Betræk Delnr Længde mm Bredde mm Højde mm ALPHA ACTIVE 4 MR (77") 900(35") 200 (8") ALPHA ACTIVE 4 MR (77") 850(33") 200 (8") ALPHA ACTIVE 4 MR 85 (PVC-fri) (77") 850(33") 200 (8") BETRÆKSPECIFIKATIONER Funktion Aftageligt betræk Fugt-/dampgennemtrængeligt Luftgennemtrængeligt Lav gnidningsmodstand Vandtæt / vandafvisende Infektionskontrol Standardbetræk (Dartex) Ja Ja Nej Ja Ja Overfladematerialet er bakteriostatisk, fungicidt, antimikrobielt Brandhæmmende BS 7175: 0,1 & 5 2-vejs stræk Vaskeanvisning Tørreanvisning Levetid Anvendelsesområde Ja MAX 95 C (203 F) i 15 min. 1 Tørretumbles ved maks. 130 C (266 F) eller lufttørres 50 vaskecyklusser (mindst) Akut og i hjemmepleje 1. Undersøg lokal praksis med henblik på at fastslå forholdet mellem tid/temperatur, som er nødvendigt for at opnå termisk desinfektion. 19

26 RENGØRINGSSYMBOLER Vask ved 80 C 130 Må ikke tørretumbles ved over 130 C. Må ikke stryges Anvend ikke fenolbaserede rengøringsmidler Tør overfladen af med en fugtig klud Anvend en opløsning fortyndet til 1000 ppm klorin Vejledning og producenterklæring - elektromagnetiske emissioner Pumpen er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af pumpen bør sikre, at den bruges i et sådant miljø. Emissionstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø - vejledning RF-emissioner CISPR - 11 RF-emissioner CISPR - 11 Harmoniske emissioner Gruppe 1 Klasse A Klasse A Pumpen bruger kun RF-energi til dens interne funktion. Derfor er dens RF-emissioner meget lave og vil sandsynligvis ikke forårsage nogen interferens på nærliggende elektronisk udstyr. Pumpen er egnet til brug i alle andre miljøer end hjemmemiljøet og dem, der er koblet direkte til det offentlige lavspændingsnet, der forsyner bygninger, som bruges til husholdningsformål. Spændingsudsving/ flimmeremissioner IEC Overholder 20

ALPHA TRANCELL DELUXE

ALPHA TRANCELL DELUXE ALPHA TRANCELL DELUXE Brugervejledning 0086...with people in mind Indholdsfortegnelse Generel sikkerhed.................................................... iii Indledning..........................................................

Læs mere

alpha active 4 HeLMadras

alpha active 4 HeLMadras ALPHA ACTIVE 4 HELMADRAS with people in mind ENKEL OG EFFEKTIV TRYKAFLASTNING Designet til forebyggelse og behandling af tryksår er Alpha Active 4 helmadrassystemet egnet til en bred vifte af plejemiljøer,

Læs mere

NIMBUS 4 NIMBUS PROFESSIONAL

NIMBUS 4 NIMBUS PROFESSIONAL NIMBUS 4 NIMBUS PROFESSIONAL INSTRUCTIONS BRUGERVEJLEDNING FOR USE 0086...with people in mind Indhold Generel sikkerhed.................................................... iii Indledning..........................................................

Læs mere

SOUND & VISION Instruktioner til drift og produktpleje

SOUND & VISION Instruktioner til drift og produktpleje SOUND & VISION Instruktioner til drift og produktpleje 04.UA.00/5DK January 2012...with people in mind ARJO Hospital Equipment AB 2009 ArjoHunteligh's produkter er patenterede eller patentanmeldte. Patentoplysninger

Læs mere

Plexus Air Express Helmadras

Plexus Air Express Helmadras Brugsanvisning Plexus Air Express Helmadras Dynamisk, alternerende trykaflastende helmadrassystem Vare nr. 80-10219 HMI nr. 53438 Maj-10 Vare nr. 80-10277 HMI nr. 40691 Alu Rehab ApS - Kløftehøj 8 - DK-8680

Læs mere

NEA 1000, 2000, 4000, 6000 Batterioplader

NEA 1000, 2000, 4000, 6000 Batterioplader NEA 1000, 2000, 4000, 6000 Batterioplader BRUGSVEJLEDNING 04.NE.00_4DK Februar 2015...with people in mind Forebyg risiko for personskade ved altid at have læst denne brugsvejledning og tilhørende dokumenter,

Læs mere

FLOWTRON HYDROVEN with people in mind. Brugervejledning. mmhg

FLOWTRON HYDROVEN with people in mind. Brugervejledning. mmhg mmhg FLOWTRON HYDROVEN 3 Brugervejledning 40 60 80 20 100 120 0086...with people in mind Indhold Generel sikkerhed.................................................... iii Indledning..........................................................

Læs mere

FLOWTRON HYDROVEN 12. ...with people in mind. Brugervejledning. (s) (m in )

FLOWTRON HYDROVEN 12. ...with people in mind. Brugervejledning. (s) (m in ) FLOWTRON HYDROVEN 12 Brugervejledning (s) (s) (m in ) 0086...with people in mind Indhold Generel sikkerhed.................................................... iii Indledning..........................................................

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

NIMBUS 3 NIMBUS 3 PROFESSIONAL. Product Photo

NIMBUS 3 NIMBUS 3 PROFESSIONAL. Product Photo NIMBUS 3 NIMBUS 3 PROFESSIONAL Product Photo Instructions for use Brugsvejledning Anwendungshinweise Οδηγιες χρήσης Instrucciones de uso Mode d'emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Læs mere

NIMBUS 4 OG NIMBUS PROFESSIONAL

NIMBUS 4 OG NIMBUS PROFESSIONAL NIMBUS 4 OG NIMBUS PROFESSIONAL Brugervejledning Product Photo Indholdsfortegnelse Generel sikkerhed.................................................... iii Introduktion.........................................................

Læs mere

AUTO Logic 110, 200 AURA Logic Brugerhåndbog

AUTO Logic 110, 200 AURA Logic Brugerhåndbog AUTO Logic 110, 200 AURA Logic Brugerhåndbog Pressure Area Care Products Division Indhold Indledning.........................................................1 Om denne vejledning.............................................

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Plexus Auto Sure-Float

Plexus Auto Sure-Float Brugsanvisning Plexus Auto Sure-Float Alternerende, dynamisk, trykaflastende helmadrassystem med automatisk tryksensorstyring. Bariatriske størrelser op til 260 kg. Vare nr. 80-10213 HMI nr. 40692 Maj-10

Læs mere

CONTOURA 1080. with people in mind

CONTOURA 1080. with people in mind CONTOURA 1080 Elektrisk bariatrisk hospitalsseng with people in mind SIKKER, EFFEKTIV PLEJE TIL BARIATRISKE PLEJEMODTAGERE Contoura 1080-sengen er specielt designet til at opfylde behov for plejemodtagere,

Læs mere

LOGIC PROGRAM. Helmadrasser og topmadrasser. with people in mind

LOGIC PROGRAM. Helmadrasser og topmadrasser. with people in mind LOGIC PROGRAM Helmadrasser og topmadrasser with people in mind Helmadrasser og topmadrasser Auto logic 200 helmadrasser og Auto logic 110 topmadrasser udgør en del af det nye logic-program fra ArjoHuntleigh.

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

ALPHA RESPONSE. with people in mind

ALPHA RESPONSE. with people in mind ALPHA RESPONSE tryksårsforebyggende terapisystem with people in mind INTRODUKTION I mere end 20 år har Alpha-serien af alternerende terapimadrasser bevist at de kan levere et højt komfortniveau, optimal

Læs mere

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Brugsanvisning 2015-10-01 Opus 5 Skummadras Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforskrifter 2 Indledning 3 Produktbeskrivelse og ydelse 4 Udpakning af madrassen 5

Læs mere

Bolero BRUGSVEJLEDNING

Bolero BRUGSVEJLEDNING Bolero BRUGSVEJLEDNING 0086 04.CE.01_15DK. August 2014...with people in mind Forebyg personskade ved altid at have læst denne brugsvejledning og tilhørende dokumenter, inden produktet tages i brug. Læs

Læs mere

ACADEMY MATTRESS 415

ACADEMY MATTRESS 415 ACADEMY MATTRESS 415 AVAILABLE SIZES MODELS AND SIZES CM INCH 80x200 32x80 Adult 90x200 36x80 Paediatric 68x140 27x56 * Width x Length Special sizes and custom made products on request. 4 1 2 3 fig. A

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Dansk brugermanual for Rolko AIRpad Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Kunde: Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt

Læs mere

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Tlf.: Fax: Brugsanvisning Lenos light 30 o automatisk lejringssystem

Tlf.: Fax: Brugsanvisning Lenos light 30 o automatisk lejringssystem Tlf.: 86 55 70 45 Fax: 86557145 Brugsanvisning Lenos light 30 o automatisk lejringssystem Indholdsfortegnelse Lenos light. SIDE: Forord 3 2. Sikkerheds instruktion. 3 3. System installering og opsætning

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

DORMILET Dyna-Form TM. Mercury. Brugervejledning. www.vendlet.dk

DORMILET Dyna-Form TM. Mercury. Brugervejledning. www.vendlet.dk DORMILET Dyna-Form TM Mercury Brugervejledning DORMILET Dyna-Form TM Mercury Indhold 1. Produktbeskrivelse... 3 1.1 Symboler... 3 1.2 Symbolforklaring... 3 2. Tilsigtet brug... 4 2.1 Tilsigtet brug 2.2

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Alpha, Delta og Kappa

Alpha, Delta og Kappa Alpha, Delta og Kappa Madrasser Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden madrassen tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Invacare Scandi-Puls. User s manual (DK)

Invacare Scandi-Puls. User s manual (DK) Invacare Scandi-Puls Invacare Scandi-Puls User s manual (DK) Invacare EC-Høng A/S Ident. nr.: 1427684 Version 01 01.2003 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4 2. Scandi-Puls systemet...4 3. Ved modtagelse

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Alpha, Delta og Kappa

Alpha, Delta og Kappa Alpha Alpha, Delta og Kappa Madrasser Delta Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden madrassen tages i brug. Kappa Brugermanual henvender sig til teknikere, ergoterapeuter og andet

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion 2. Anvendelsesområde 3. Ibrugtagning 4. Betjeningsvejledning 5. Vedligeholdelse 6. Fejlfinding 7. Teknisk data 8. Garanti Winncare

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning Generelle oplysninger 3 Anvendelse 3 Sikkerhedsregler 3 Levering 4

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Carebed. Carebed. Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe

Carebed. Carebed. Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe Carebed Carebed Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe Invacare A/S Version 01 03.2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2. Produktbeskrivelse... 3. Når

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2.

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION Brugsanvisning Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. 10/10-09 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU...

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU... SR 801 DK.... Digitalvægt.......................... 2 GB.... Digital Scale......................... 7 D...... Digitalwaage....................... 12 S...... Digitalvåg.......................... 17 U.S.A.

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere