(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik."

Transkript

1 Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader

2 Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal København K Udgivelsesår: 2013 ISBN-nummer (online udgave) : I samarbejde med: Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, Frederiksberg C

3 Indholdsfortegnelse Guiden er bygget op over en række temaer. Under hvert tema er centrale metoder beskrevet med et konkret eksempel som udgangspunkt. Kompetenceafklaring - hvorfor mangfoldighed Afklar foreningens behov for mangfoldighed (1) Få flere og andre typer frivillige gennem inddragelse af forældre og brugere Fra bruger til frivillig afgræns opgaverne (2) Skab engagement blandt forældre og inddrag dem som frivillige (3) Få flere og andre typer frivillige gennem udvikling af nye aktiviteter Rekrutter unge til at være frivillige i deres eget boligområde (4) Nytænk eksisterende aktiviteter og få nye frivillige (5) Find gode samarbejdspartnere Udvid jeres rekrutteringsgrundlag og bliv stærkere gennem netværk med andre foreninger (6) Udvid foreningens rekrutteringsgrundlag gennem lokale kvarter- og kulturhuse (7) Styrk indsatsen gennem samarbejde med kommunen (8) Brug private virksomheders kernekompetencer og styrk jeres forening (9)

4 Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv med forskellige typer frivillige er lig med flere og mere forskelligartede kompetencer. Mange foreninger har gode erfaringer med at udvide deres netværk af frivillige og skabe samarbejder med virksomheder og kommuner. Det kvalitetsudvikler foreningens aktiviteter og giver nye rekrutteringskanaler både i forhold til brugere, medlemmer og frivillige til gavn for den enkelte bruger, foreningen og samfundet som helhed. Nye frivillige kan give jeres forening viden, et andet erfaringsgrundlag og mulighed for at nå nye målgrupper. Samarbejde med kommuner og lokale virksomheder kan styrke nogle af de kompetencer, I som forening gerne vil være skarpere på. Guiden er lavet til jer, der ønsker inspiration og konkrete redskaber til at berige jeres foreningsliv med flere kompetencer og nye muligheder gennem en større mangfoldighed af frivillige. Opnå fordele ved at udvide jeres rekrutteringsgrundlag Når I som forening ønsker større mangfoldighed blandt de frivillige, handler det om at have blik for, hvordan de nye frivilliges kompetencer kan supplere jeres aktiviteter og kompetencer. Ved at udvide jeres frivillige netværk kan I få adgang til målgrupper, som kan være svære at nå - og derved få flere brugere tilknyttet jeres forening. I kan også få glæde af andre erfaringer og kompetencer, ligesom det generelt kan styrke jeres forening at samarbejde med virksomheder og kommuner, der kan supplere jeres ressourcer. Få konkrete metoder til at opnå et mangfoldigt og dermed styrket -foreningsliv Guiden skal ses som et metodekatalog med konkrete redskaber til, hvordan I kan bruge mangfoldighed til at styrke jeres forening. Foreningens interne afklaring af behovet for mangfoldighed er foldet ud under kapitlet Afklar foreningens behov for mangfoldighed. Kapitlet er tænkt som en introducerende metode, der med fordel kan bruges som forberedende metode for de efterfølgende metoder. Derefter følger metoder indenfor følgende temaer: Inddragelse af forældre og brugere Udvikling af nye aktiviteter Etablering af samarbejdsrelationer. Hver metode har et eller flere praksiseksempler, der danner grundlag for trinfor-trin modeller, der er lige til at bruge i jeres forening. Metoderne i kataloget henvender sig bredt til både de frivillige sociale foreninger og idrætsforeninger mv., hvorfor der veksles mellem betegnelsen brugere og medlemmer. Nogle metoder er udviklet i idrætsforeninger, andre i de frivillige sociale foreninger, men formålet med trin-for-trin modellerne er, at de skal kunne overføres til en hvilken som helst forening. Metodeguiden er lavet ud fra de erfaringer, der er gjort i indsatsen gennemført i perioden med støtte fra Social- og Integrationsministeriet under strategien Mangfoldigt Foreningsdanmark integration gennem foreningslivet. God læselyst.

5 Afklar foreningens behov for mangfoldighed Mangfoldighed blandt de frivillige giver flere og mere forskelligartede kompetencer. Nye frivillige kan give jeres forening et andet erfaringsgrundlag og mulighed for at nå nye målgrupper. Hvis jeres forening skal være mere mangfoldig, er det vigtigt, at I spørger jer selv: hvorfor? Det er ikke nok, at I gerne vil. Foreningsudvikling i Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp ønskede større mangfoldighed blandt deres frivillige og har opnået det ved at udvikle et online-redskab, som skal hjælpe de lokale frivilliggrupper til at gå strategisk til værks i rekrutteringsarbejdet. Online-redskabet støtter de lokale frivillige i at udforme en strategi for udviklingen af deres forening i forhold til rekruttering af folk med de rette kompetencer. Det handler om at kunne knække sine aktiviteter op og hjælpe frivilliggrupperne til at se, hvilket behov, de har Projektleder, Dansk Flygtningehjælp (1) Kompetenceafklaring hvorfor mangfoldighed

6 Kompetenceafklaring hvorfor mangfoldighed Hvordan gør vi? Afklar foreningens behov for mangfoldighed Afklar foreningens behov: Indkald til et møde med bestyrelsen og eventuelt andre nøglepersoner, hvor følgende drøftes: Giver det mening for os, som forening, at blive flere frivillige og dermed mere mangfoldig? Hvilke aktiviteter har vi? Vil vi have andre aktiviteter? Er der opgaver/aktiviteter, vi gerne vil have, men som vi ikke kan klare, fordi vi mangler kompetencer? Hvilke kompetencer har vi? Er der kompetencer, vi mangler? Kan nogle aktiviteter f.eks. splittes op i mindre bidder, eller kan de justeres? Foreningsudvikling i Dansk Flygtningehjælp Fokuser på foreningens kompetencebehov frem for særlige personkategorier (f.eks. unge, nydanskere, mænd). I skal ikke have nye frivillige for at se godt ud, men fordi I har behov for dem. Rekrutter: På samme eller et nyt møde skal I drøfte: Hvilke kompetencer vil vi rekruttere? Hvilke rekrutteringskanaler ønsker vi at bruge? Hvilket budskab skal fange interessen? Hvem er ansvarlig for rekrutteringen? Skal vi udarbejde rekrutteringsmateriale? Den gode velkomst: I skal også snakke om, hvordan I modtager nye frivillige: Hvad skal der til, for at man føler sig velkommen? Hvad gør vi nu, når vi får nye frivillige, og hvad kan vi gøre bedre i fremtiden? Fasthold jeres frivillige: I skal spørge jer selv: Hvad skal der til, for at nye frivillige bliver i foreningen? Hvilke metoder kan vi bruge til at fastholde de frivillige? Skal vi f.eks. bruge mentorer eller frivillig-samtaler? Inddragelse og udvikling: Tænk over, hvordan I kan inddrage de frivillige i udviklingen af foreningen: Hvordan modtager vi nye ideer? Hvordan kunne vi modtage nye ideer fremover? Farvel og på gensyn: Overvej også, hvad I gør, når en frivillig stopper: Hvordan afslutter vi et samarbejde med en frivillig? Kunne vi have gjort noget anderledes, for at fastholde den frivillige? Tag kontakt med den frivillige, der ønsker at stoppe og få en tilbagemelding, som konstruktivt kan bruges fremadrettet. (1)

7 Fra bruger til frivillig - afgræns opgaverne I mange foreninger ligner de frivillige hinanden, og brugerne og medlemmerne kan ikke altid spejle sig eller genkende sig selv i de frivillige. Hvis I gerne vil have flere og nye typer af frivillige, som også afspejler brugerne eller medlemmerne, kan I sætte fokus på at involvere brugere eller medlemmer som frivillige. I får en bredere skare af frivillige og dermed flere og nye kompetencer. De nye frivillige får glæden ved at gøre noget for andre og tage del i samfundet. F.eks. kan de flygtninge og indvandrere, som I er i kontakt med gennem deres deltagelse i foreningens aktiviteter, motiveres til at blive frivillige eller lave events. Eller også kan de medlemmer, som spiller fodbold, involveres i planlægningen af sociale aktiviteter i klubben. Vær opmærksom på, at I skal bruge tid og energi på de nye frivillige i foreningen. I skal f.eks. bruge tid på introduktionen og forklare præcist og konkret, hvilken opgave der er tale om, og hvilke forventninger der er til dem i rollen som frivillig i lige netop jeres forening. Husk også, at ikke alle på forhånd ved, hvordan tingene normalt foregår i jeres forening eller i en frivillig forening i Danmark generelt. Det, som er selvfølgeligt for jer, er måske ikke åbenlyst for de nye frivillige. Det er vigtigt, at man føler sig godt taget imod, så man som bruger får lyst til at fortsætte med frivillige aktiviteter. Fra bruger til frivillig i Røde Kors I Røde Kors lokalafdeling i Assens har man gennem en kulturcafé haft succes med at involvere brugerne i det frivillige arbejde. De familier, der kommer i cafeen, er blevet involveret i planlægning og afholdelse af arrangementer i cafeen. Nogle har deltaget i styregruppen, andre har fulgt børn hjem fra aktiviteter eller lavet kaffe. Det skarpe skel mellem bruger og frivillig er blødt op, og de ikke-foreningsvante brugere får indblik i, hvad det vil sige at være frivillig. Læs mere på Via vores kulturcafe får de nydanske brugere af cafeen mulighed for at blive frivillige på en lidt mere forsigtig måde de kan prøve at være frivillige og se, om det er noget for dem. I dag er der også brugere i styregruppen, og der er mange, der tager del i planlægningen af cafeen. Projektleder, Røde Kors (2) Få flere og andre typer frivillige gennem inddragelse af forældre og brugere

8 Få flere og andre typer frivillige gennem inddragelse af forældre og brugere Hvordan gør vi? Sørg for opbakning i foreningen til at engagere brugerne til at varetage frivillige aktiviteter Skab opbakning til initiativet i foreningen. Det kan f.eks. gøres ved at indkalde bestyrelsen og relevante aktive frivillige til et møde, hvor I fortæller om ideen og formålet. Læg vægt på, hvordan det passer ind i foreningens formål Få en klar tilkendegivelse af interessen for at arbejde med overgangen fra bruger til frivillig, før I fortsætter. Nedsæt derefter en arbejdsgruppe med de interesserede. Afklar hvilken eller hvilke aktiviteter I har, hvor det er relevant at inddrage brugerne som frivillige I skal stille jer spørgsmål som: Hvilke aktiviteter har vi? Kan de deles op i mindre bidder? Er der kompetencer, vi mangler? Har vores brugere nogle af de kompetencer, vi efterspørger? Find afgrænsede opgaver til brugerne Foreningsudvikling i Dansk Flygtningehjælp Se på de opgaver, som jeres aktivitet indeholder, og bryd dem op i mindre dele, så de er overskuelige at tage ansvar for. Opdel f.eks. koordineringen af en aktivitet som forplejning i kaffebrygning, borddækning, oprydning og kagebagning. Motiver brugerne til at være frivillige Præsenter de mindre opgaver for de brugere, der har de kompetencer, I mangler. Introducer til opgaven som frivillig Sæt fokus på introduktion til foreningen og forventningerne til rollen som frivillig. Sørg for, at brugerne kender koderne for at være frivillig i en forening i Danmark. Vær f.eks. tydelig i forhold til, at det er vigtigt, at man overholder tidspunkter og løser de opgaver, man har aftalt, og at man giver besked, hvis man mod forventning ikke kan overholde aftalen. Ros og anerkend brugerne, der har frivillige opgaver Fra bruger til frivillig - afgræns opgaverne Gør noget ud af at fortælle, hvorfor lige netop de er blevet udvalgt til at påtage sig opgaven fremhæv deres særlige kompetencer. Sørg for at fortælle dem, hvilke fordele der er ved at påtage sig opgaverne - f.eks. indflydelse i foreningen, kompetenceudvikling mv. Gør det herefter tydeligt, hvem der tager ansvar for hvad. Skriv f.eks. opgaverne op på en tavle og skriv navne og tidspunkter ud for opgaverne. Som ny frivillig har man et særligt behov for at mærke, at den indsats, man gør, har en betydning. Så husk at rose og anerkende brugerne, også selv om det er små ting, de tager ansvar for. (2)

9 Skab engagement blandt forældrene og inddrag dem som frivillige Mange foreninger har svært ved at gøre forældregruppen aktiv, men aktive forældre er vigtige for, at foreningslivet fungerer, og aktive forældre kan også blive aktive frivillige. Tilbageholdenhed eller modstand blandt forældrene kan skyldes, at forældrene er usikre på, hvad der forventes af dem. Det er også muligt, at de slet ikke er bevidste om, at der er behov for deres hjælp i foreningen. Endelig kan det skyldes, at gruppen af frivillige virker lukket. Find nogle anledninger til at mødes, hvor forældrene helt tydeligt er inviteret. Det kan være en oplysning om, at der under træningen eller under fodboldkampen er kaffe til forældrene. Sig eller skriv klart vi forventer, at forældre kommer og ser kampen. Se arrangementerne som en gensidig mulighed for at lære hinanden at kende. Tal med forældrene, når de er der. Vær samtidig åben for at lytte, svare på spørgsmål og imødekomme usikkerhed og tvivl. Get2coffee Med tiltaget Get2coffee i Volleyklubben Vestsjælland inviteres forældrene til at drikke en kop kaffe, mens deres børn træner. De erfarne frivillige i klubben oplever, at forældrene er lettere at få i tale og mere villige til at give en hånd med, når de bliver spurgt, mens de sidder i grupper og drikker kaffe. Det ugentlige kaffe-arrangement kom i stand på initiativ fra DIF og Slagelse Kommunes integrationskoordinator, men varetages i dag af en mor til to spillere. Du kan læse mere på Der er kaffe og te til de voksne, så de kan sætte sig ind og hygge og snakke. Hvis folk ikke kommer ind af sig selv, går jeg ud i hallen og hiver folk med ind og prøver at få dem mere med socialt. Så man kan begynde at snakke lidt på tværs. Frivillig forælder (3) Få flere og andre typer frivillige gennem inddragelse af forældre og brugere

10 Få flere og andre typer frivillige gennem inddragelse af forældre og brugere Hvordan gør vi? Find en frivillig eller en forælder, der ønsker at stå for kaffe-arrangementet og kontakten til forældrene ved kaffe-arrangementet. Så er I som forening sikker på, at der er en tovholder på aktiviteten. Find et egnet lokale i hallen - gerne lige ved banerne, hvor børnene spiller. Skab engagement blandt forældrene og inddrag dem som frivillige Bryg et par kander kaffe en fast dag om ugen, hvor der er træning - suppler evt. med lidt frugt, kage eller lignende. Foreningsudvikling i Dansk Flygtningehjælp Gør reklame for arrangementet. Hæng f.eks. plakater op i hallen, hvor I reklamerer for arrangementet sørg for, at reklamen helt tydeligt er henvendt til forældrene. Vær opsøgende ved f.eks. at være til stede i de områder, hvor forældrene afleverer deres barn til træning. Her kan I så opfordre dem til at komme ind og få en kop kaffe. Få en snak med forældrene om deres oplevelse af klubben. Spørg f.eks., hvordan de synes, det er at komme i klubben. Byd nye forældre velkommen, og fortæl lidt om klubben over en kop kaffe. Benyt anledningen, både overfor nye og gamle forældre, til at fortælle om foreningens behov for engagerede forældre og frivillige i nærmeste fremtid, f.eks. i forbindelse med en kommende kamp eller et arrangement. Forklar, hvad der ligger i opgaven, og svar på de spørgsmål, forældrene har. Del opgaverne op i små bidder, så det er lettere for forældrene at sige ja og tage del i foreningsarbejdet. En forælder kan f.eks. stå for at tage kage med, mens en anden kan stå for kaffen, andre for kørsel til kampen. (3)

11 Rekrutter unge som frivillige i deres eget boligområde Foreningens krav om aktiv deltagelse kan for nogen virke uoverskueligt, selvom de egentlig har lyst til at være med. Gør det derfor nemt at være med. Gør det klart, at man ikke behøver at melde sig som frivillig til faste aktiviteter. Man kan i stedet være frivillig på ad hoc-basis i enkeltstående eller tilbagevendende events, som er mindre forpligtende end faste møder eller træning hver uge. Skab interesse for frivilligt arbejde ved at bruge boligområderne til at lave aktiviteter, der fanger de unge i områderne. På den måde kan de blive interesseret i selve aktiviteten og efterfølgende løftes over i en frivilligrolle og blive ansvarlige for afvikling af lignende aktiviteter for boligområdets børn og unge. Events kan give succesoplevelser og succesoplevelser kan give mod på igen at deltage som frivillig i et større omfang. At være frivillig ved events kan ses som en måde til at blive oplært i organisatorisk foreningsarbejde og i frivilligrollen. Overvej, om nye frivillige til jeres forening kan involveres mere sporadisk og mindre forpligtende end normalt. Mange af jeres eksisterende aktiviteter har garanteret dele, som ikke foregår på ugentlig basis. DGI s Feriepatrulje I DGI har man forsøgt sig med nye aktivitets- og organiseringsformer i form af events i socialt udsatte boligområde. Her deltager de unge i aktiviteterne, og de opfordres efterfølgende til at blive frivillige ved afgrænsede aktiviteter som forskellige bevægelsesaktiviteter tre dage á to timer i skolernes ferie. DGI skabte interesse via idrætsdage med parkour, klatring, BMX, dans m.v. Det er på den måde lykkedes at få involveret nye deltagere og nye frivillige. Hos DGI kan du få mere at vide: Børnene skal have noget at lave og ikke sidde foran computeren. Der er mange af de børn, som ikke lavede noget. Der var nogle piger, som spurgte, om jeg ikke ville hjælpe til, og selvfølgelig ville jeg det. Børnene kan hygge sig, hvis der er andre børn, de kan være sammen med. Medlem af feriepatruljen, 16 år (4) Få flere og andre typer frivillige gennem udvikling af nye aktiviteter

12 Få flere og andre typer frivillige gennem udvikling af nye aktiviteter Hvordan gør vi? Find frivillige i foreningen, der er interesseret i at lave aktiviteter i boligområdet. Spørg en eller to frivillige i foreningen, om det kunne være en opgave for dem at være tovholdere på aktiviteterne i boligområderne og engagere og involvere unge fra boligområdet i gennemførelse af aktiviteter. Sørg for at fortælle om fordelene ved at få engageret flere unge i jeres forening. Fortæl samtidig, at man som tovholder får udviklet kompetencer indenfor pædagogik, foreningsledelse og lignende. Foreningsudvikling i Dansk Flygtningehjælp Gør de unge interesserede i aktiviteten ved at afvikle aktiviteter i målgruppens lokalområde. I kan f.eks. lave sportsaktiviteter i boligområdets grønne områder eller på den lokale skole. Det kan være som heldagsaktiviteter i samarbejde med skolen eller boligforeningen, eller aktiviteter afviklet i frikvarterer eller efter skole evt. i samarbejde med ungdomsklubben. Aktiviteterne kan på den måde vække de unges nysgerrighed efter at blive frivillige. Skab interesse for frivillighed og rekrutter en gruppe unge til aktiviteten i lokalområdet via ovenstående events og aktiviteter. Find ud af, hvilke ressourcer og kompetencer de unge har og udvælg dem med afsæt heri. Fortæl de udvalgte unge, hvad de hver især er særligt gode til, og hvorfor I mener, de vil være oplagte i frivilligrollen. Præsenter dem for kommende aktiviteter, hvilken rolle de skal have, og hvilke kompetencer de kan få ved at være frivillige. Få deres telefonnummer og få tilladelse til at invitere dem til et indledende møde. Giv aktiviteten og gruppen deres eget brand. I kan udforme et let genkendeligt logo, som kan vises på hjemmesiden, T-shirts og andet materiale. Det skaber stolthed, fællesskab og tilhørsforhold til gruppen. Uddan de nye frivillige på et introducerende møde, hvor foreningen forklarer de frivillige, hvad foreningen forventer af dem: Hvor meget deltagelse kræver det at være frivillig? Hvad ligger der i rollen som frivillig? Hvilke forpligtelser er der? Rekrutter unge som frivillige i deres eget boligområde Derudover skal de nye frivillige uddannes til selve aktiviteten. Det kan f.eks. være gennem kurser om førstehjælp, idrætsskader, leg og bevægelse m.v. Lav konkrete aftaler. Del opgaverne op og aftal med de nye frivillige, hvem gør hvad, hvornår, og hvad næste skridt er. Støt de frivillige i planlægning og udførelsen af aktiviteterne. På planlægningsmøder kan en voksen deltage eller være i nærheden. Den voksne gennemgår og sparrer på deres plan for ferieaktiviteterne. Det handler om, at de frivillige på sigt skal blive i stand til at varetage opgaverne selv, så de gradvist føler større ejerskab til aktiviteten. (4)

13 Nytænk eksisterende aktiviteter og få nye frivillige Fastholdelse og rekruttering af nye frivillige kan være en udfordring. Hvis I gerne vil have flere forskellige typer frivillige, kan en løsning være at justere og nytænke jeres eksisterende aktiviteter, så de rammer bredere. Når I vil rekruttere frivillige, må I finde ud af, hvad de brænder for og være åbne for, at nye frivillige kan skabe noget nyt i foreningen. Det kan betyde, at I får nye aktiviteter, eller at I tilpasser de aktiviteter, I allerede har. Prøv at se på jeres aktiviteter i et nyt lys. I behøver ikke opfinde helt nye ting. Måske skal I bare justere lidt på det, I har, og som I ved virker. Så får I både nye aktiviteter og nye frivillige. Hvis I har gode erfaringer med lektiehjælp eller caféaktiviteter, kan få ændringer måske tiltrække nye målgrupper. I kan f.eks. ændre på indholdet af caféaktiviteten eller ændre placeringen af cafeen. DGI Street agents DGI har engageret unge nydanskere i trænerjobbet og som organisatorer i street soccer ved at justere en græs-træneruddannelse til at foregå på asfalt. Uddannelsen går under navnet Street agents. DGI har taget udgangspunkt i fodbold, som mange af de unge i forvejen brænder for, for derved at få dem ind i det frivillige organisationsarbejde. Da street soccer er meget fleksibelt og uorganiseret, tilfører uddannelsen også øget struktur og udbredelse af street soccer som en idrætsgren, alle har råd til. Du kan læse mere på Princippet er, at de unge skal lære at spille fodbold, og at vi skal være nogle rollemodeller. Street soccer er noget andet end fodbold. Og så er der meget pædagogik i forhold til, hvordan man skal tackle forskellige situationer. Street agent, 17 år (5) Få flere og andre typer frivillige gennem udvikling af nye aktiviteter

14 Få flere og andre typer frivillige gennem udvikling af nye aktiviteter Hvordan gør vi? Afdæk behovene for at nytænke foreningens aktiviteter. Drøft ved et møde: Hvorfor vil vi gerne have nye frivillige? Hvilke typer af frivillige vil vi rekruttere? Har vi medlemmer, der ville være oplagte at rekruttere som frivillige? Nytænk eksisterende aktiviteter og få nye frivillige Foreningsudvikling i Dansk Flygtningehjælp Arbejd med udvikling af konceptet. Inddrag de potentielt nye frivillige og aktører, der kender til målgruppen - f.eks. kommunale aktører (ungdomsklubber, ældrecentre, skoler m.v.) Drøft: Hvilke aktiviteter de nye frivillige er interesserede i? Hvilke aktiviteter foreningen i forvejen har, og hvilke der med fordel kan udvikles, så de tilpasses de nye frivilliges ønsker? Bliv på baggrund heraf enige om, hvilken ny eller justeret aktivitet I vil satse på. Brand den nytænkte aktivitet. Opbyg en genkendelig identitet f.eks. i form af et let genkendeligt logo, der kan placeres på hjemmesiden og på andet materiale. Kontakt evt. en lokal journalist, der vil skrive om jeres nye aktivitet i lokalbladet. Rekrutter via de kanaler, som de nye frivillige bruger. Det kan f.eks. være gennem Facebook, hvis de er unge. Her kan I starte en netværkskampagne, som spreder nyheden til venners venners venner eller oprette en Facebook-gruppe, som samler de unge og udgør en god kommunikationskanal. I kan også annoncere nyheden i medlemsbladet og i lokalaviser, hvis det f.eks. er en ældre gruppe af nye frivillige. Undervisningen af de frivillige. Brug de uddannelser, I allerede har, men overvej om der er noget, der skal justeres specifikt til jeres nye frivillige. Overvej om I, skal inddrage flere undervisningsformer som f.eks. film, øvelser og teori. (5)

15 Bliv stærkere gennem samarbejde med andre foreninger (6) Samarbejde med andre foreninger kan gøre jeres forening stærkere på områder, hvor I ikke allerede har kompetencer og erfaringer. Hvis jeres forening mangler erfaring på et specifikt område, kan I med fordel bruge en anden forening til sparring og gennem et samarbejde få nye kompetencer. Det er også muligt, I gerne vil rekruttere nye frivillige med nye kompetencer. Så kan I med fordel opdyrke nye netværk og nye samarbejdsrelationer, der har en naturlig adgang til andre typer af frivillige. Det kan være andre foreninger eller lokale fritidstilbud i bestemte boligområder. International Vi ved ikke så meget om, hvordan man danner en forening. Jeg har ingen erfaring med frivilligt arbejde her i Danmark. Nu har vi kontakt med Ældresagen, som er en rigtig forening, der ved, hvordan man gør. Og det hjælper, og nu er vi besøgsvenner for ældre gennem kontakten med Ældresagen. Nøgleperson, kvindeforening I skal være opmærksomme på, at det kræver opsøgende arbejde, når I skal finde en forening, som I kan lære af, eller som I kan give ny viden. Brug samarbejdspartnernes faglige viden, arbejdsmetoder, erfaringer og bagland - både i rekrutteringen og i udviklingen af det, som de nye frivillige får tilbudt. Det er vigtigt, at I sikrer, at der er et fælles mål og et fælles ejerskab af projektet blandt samarbejdspartnerne. Selvom I fik ideen, er det vigtigt at være åben og lydhør overfor de aktører, I inddrager. Dels har de ofte en viden om målgruppen, som I ikke har, dels er fælles udvikling af samarbejdet grundlaget for fælles ejerskab. Foreningssamarbejde i Randers I Randers har en gruppe kvinder med anden etnisk baggrund etableret International Kvindeforening. Via et samarbejde med Ældresagen er kvinderne blevet besøgsvenner for ældre. Begge foreninger er via samarbejdet kommet nærmere deres formål. Ældresagen stod netop og manglede yngre frivillige, der også kunne hjælpe de ensomme ældre med mindre ærinder. Den nye forening får kompetencer i forhold til, hvad det vil sige at være en frivillig forening i Danmark, og kvinderne tager aktivt del i samfundet. Læs mere på Den Mobile Spejderhytte Fire spejderkorps - Det Danske Spejderkorps, FDF, KFUM og De grønne pigespejdere under DUF - er gået sammen om at tilbyde tilbagevendende aktiviteter i forskellige boligområder i Aarhus, hvor børnene og de unge ikke er så aktive i foreningslivet. Når de fire korps rykker ud sammen, kalder de sig Den Mobile Spejderhytte. Når den mobile spejderhytte er på besøg, kan børnene på besøgsdagen designe tørklæder, rapelle og klatre, lege opfinder og spille Mega Trivial Pursuit. Projektet har været meget velbesøgt og har fået stor omtale i lokale medier. Læs mere om den mobile spejderhytte på Inklusion gennem fodbold I Odense er DIF gået sammen med DBU Fyn og Odense Kommunes Fritidsbutik i Vollsmose om projektet Inklusion gennem fodbold. I projektet har man gennem de lokale parters kendskab til klubberne i området håndplukket dygtige fodboldspillere med anden etnisk baggrund til at gennemgå en træneruddannelse. De unge forpligter sig til at træne et børnehold i en fodboldklub i Odense i minimum seks måneder. Klubberne forpligter sig til at inkludere de unge og oplever derved fordelene ved at have forskellige trænertyper. Find gode samarbejdspartnere

16 Hvordan gør vi? 1. Bliv stærkere gennem samarbejde med andre foreninger Afklar behov og ønsker i jeres egen forening. Indkald til et møde eller en workshop, hvor I spørger jer selv: (6) Find gode samarbejdspartnere Hvilke udfordringer har vi? Hvor mangler vi viden eller kompetencer? Hvor vil vi gerne udvikle os? Derefter: hvad kræver det af nye kompetencer? Hvilke kompetencer eller erfaringer har vi allerede, som vi gerne vil give videre, og som andre kunne lære af? Forbered en kort præsentation af jer selv, som I kan bruge ved mødet med mulige samarbejdspartnere. Hvem er vi som forening? Hvorfor er vi interesseret i et samarbejde? Hvad vil vi kunne bidrage med i et samarbejde? Tag udgangspunkt i jeres overvejelser fra punkt 1. Foreningsudvikling i Dansk Flygtningehjælp Opsøg andre foreninger. Når I ved, hvilke styrker I selv har, og hvilke I mangler, kan I se i jeres netværk, om der er foreninger, der kunne være re-. levante at samarbejde med. I kan også ringe til eller aftale et møde med kommunens integrations- og fritidskonsulenter, frivilligcenteret eller lignende og høre, om de har kendskab til nogle foreninger, som I med fordel kunne lære af eller selv give læring videre til. Kontakt jeres mulige samarbejdspartner ved f.eks. at ringe og spørge, om I skal mødes og snakke om, hvor I har fælles interesser og muligheder for et samarbejde. Fold præsentationen ud på mødet og snak om følgende: Læg selv ud med jeres idé om samarbejdet og fortæl om jeres motivation: Hvad I kan bidrage med, og hvad I ønsker af samarbejdet. Spørg jeres potentielt nye samarbejdspartner, hvordan de kunne forestille sig et samarbejde lyt til deres ønsker og vær åben overfor dem og se, hvor I kan mødes og blive enige om et samarbejde. Afklar, om der er grundlag for at samarbejde og aftal et nyt møde, hvis I vil fortsætte. På et nyt møde kan I sammen konkretisere samarbejdet. Lav en samarbejdsaftale ved næste møde. Formuler i fællesskab maksimalt en A4 side, hvor I aftaler: Hvad jeres fælles formål er? Hvilke ressourcer og forpligtelser, I som partnere i samarbejdet har hver især? Fælles tidsplan for samarbejdet Formen på samarbejdet er der f.eks. tale om, at man henviser brugere til hinanden, bytter frivillige eller afholder et kursus, flere kursusgange, løbende støtte eller en mentorlignende ordning, hvor den ene forening er mentor for den anden? Hvordan skal opfølgningen på samarbejdet foregå? Sørg for at følge op på samarbejdet. I kan f.eks. invitere til et opfølgningsmøde, hvor I taler om succeser og udfordringer. Hvilke udfordringer har I hver især oplevet, hvad kan gøres bedre en anden gang, og har I nye ideer til lignende tiltag?

17 (7) Udvid foreningens rekrutteringsgrundlag via lokale kvarter- og kulturhuse Jeres lokale kvarter- og kulturhuse har kompetencer og ressourcer, som I som forening med fordel kan bruge i jeres foreningsudvikling. Et samarbejde med jer kan samtidig give kvarter- og kulturhusene mulighed for at tilbyde deres brugere nye aktiviteter. Kvarter- og kulturhuse kan være jeres kontakt til nye medlemmer, brugere og frivillige, ligesom de kan give jer viden om nye målgrupper. Brug denne viden til at klæde jer selv på til at kunne optage nye medlemmer og nye frivillige. I nogle områder er børn og unge mindre aktive i foreningslivet. Som forening kan I sammen med kvarter- og kulturhuse være med til at vise børnene og de unge, hvordan de kan være aktive, og at det er sjovt at være aktiv. Når I vil i kontakt med nye målgrupper og vise flere, hvad foreningslivet kan, er det vigtigt at gøre det nemt for dem. Derfor er det en god idé at flytte foreningens aktivitet ud til målgruppen her er kvarter- og kulturhuse en god ramme. I skal være opmærksomme på, at det kan kræve en ekstra indsats at få nye medlemmer og brugere, som ikke kender foreningen. Trænere og gamle medlemmer skal være parate til at håndtere eventuelle nye udfordringer ved at invitere nye medlemmer ind, som ikke på forhånd kender foreningskulturen. Oasen leverer medlemmer til B73 I Slagelse har Kvarterhuset Oasen og fodboldklubben B73 fundet sammen med hjælp fra kommunens integrationskoordinator. Oasen ligger i et udsat boligområde og er samlingssted for boligområdets beboere. Oasen har sin egen fodboldklub, men vil gerne give de tilknyttede børn og unge mulighed for at opleve foreningslivet uden for boligområdet. B73 er en traditionel fodboldklub, som gerne vil have flere medlemmer i børne- og ungdomsafdelingen. Gennem samarbejdet med Oasen har B73 fået udvidet sit rekrutteringsgrundlag betragteligt. Læs mere om en konkret aktivitet i samarbejdet på Princippet er, at de unge skal lære at spille fodbold, og at vi skal være nogle rollemodeller. Street soccer er noget andet end fodbold. Og så er der meget pædagogik i forhold til, hvordan man skal tackle forskellige situationer. Street agent, 17 år Find gode samarbejdspartnere

18 Find gode samarbejdspartnere Hvordan gør vi? Afklar foreningens behov. Indkald til et møde med bestyrelsen, andre nøglepersoner og frivillige, hvor følgende drøftes: Hvorfor giver det som forening mening for os at samarbejde med det lokale kvarter- og kulturhus? Hvad vil et samarbejde kunne tilføre vores forening? Hvilke aktiviteter har vi, som kunne være særligt interessante at samarbejde om? Foreningsudvikling i Dansk Flygtningehjælp Er der kompetencer, vi mangler, og er det noget kvarter- og kulturhuset kan bidrage med? Hvad kan vores forening bidrage med ved et samarbejde, og hvad kan kvarter- og kulturhuset bidrage med, eller skal vi søge dem andre steder? Forbered en præsentation herudfra, som I kan bruge, når I opsøger jeres lokale kvarter- og kulturhuse. Tag kontakt til kvarter- og kulturhuse i lokalområdet. Ring til jeres mulige samarbejdspartnere eller kig forbi deres kontorer. Aftal et møde, hvor I kan tale om behov og løsninger ud fra jeres præsentation i punkt 1. Sæt fokus på, hvordan I hver især kan få gavn af et samarbejde. Vær åben overfor nye ideer, idet ejerskabet til et samarbejde skabes ved, at I udvikler samarbejdet i fællesskab. Aftal klare rammer for samarbejdet ved at mødes med kvarter- og kulturhusene og afstem jeres forventninger til samarbejdet. Drøft bl.a.: Hvad er jeres fælles formål? Hvilke ressourcer og forpligtelser har I hver især som samarbejdspartnere? Hvad er jeres fælles tidsplan for samarbejdet? Hvordan er formen på samarbejdet? Foregår det i boligområdet eller i foreningen? Hvem i samarbejdet har det koordinerende ansvar? Hvordan skal opfølgning på samarbejdet foregå? Lav en skriftlig samarbejdsaftale, hvis der er tale om et længevarende samarbejde. Brug jeres drøftelser fra trin 3) og skriv dem ned på et A4-ark, som begge parter underskriver. Brug hinandens viden og del jeres erfaringer. Sæt jer ned og snak om jeres erfaringer og viden på området. Drøft bl.a.: Hvilke erfaringer har I hver især i forhold til jeres medlemmer og frivillige? Hvilke erfaringer har I i forhold til samarbejdsrelationer? Hvilke muligheder og udfordringer kan I forsøge at imødekomme og bruge? Udvid foreningens rekrutteringsgrundlag via lokale kvarter- og kulturhuse Brug den viden, jeres nye samarbejdspartner har givet jer til at forudse udfordringer, og tal med trænerne og medlemmer om, hvordan I vil håndtere dem. (7)

19 Styrk indsatsen gennem samarbejde med kommunen (8) Jeres frivillige aktiviteter er ofte et supplement til en kommunal indsats. Et øget samarbejde mellem kommunen og jeres forening kan derfor skabe synergi og merværdi for jer begge. Det er en fordel for jer at samarbejde med kommunen, blandt andet fordi kommunen har adgang til mange grupper i samfundet, som kan have glæde af jeres tilbud. Det er ligeledes en fordel for kommunen at samarbejde med jer, fordi I kan tilbyde aktiviteter, som kommunen ikke kan tilbyde. Det er vigtigt, at begge parter er med til at sikre, at samarbejdet mellem jeres forening og kommunen har de rette forudsætninger, at samarbejdet er formuleret i en samarbejdsaftale, og at samarbejdet forankres bredt i både kommune og forening, så det kan fortsætte i fremtiden. Ungdommens Mentorprojekt i Aarhus Ungdommens Røde Kors i Aarhus samarbejder med Frivilligcenter Aarhus og Aarhus Kommunes afdeling for Job og Integration. Samarbejdet består i, at kommunens sagsbehandlere spørger de nyankomne borgere, om de har lyst til at få en dansk mentor. Frivilligcenteret matcher herefter borgerne med frivillige mentorer fra Ungdommens Røde Kors. Kommunen har, med samarbejdet, mulighed for at tilbyde borgerne sociale relationer, og Ungdommens Røde Kors får kontakt til en målgruppe, der ellers kan være svær at nå. Du kan læse mere på: Du kan også kontakte Idrætsog Integrationskonsulenterne for at høre mere om deres erfaringer: kultur-idraet-og-fritid/fritid-og-idraet/for-foreninger/idraets-og-integrationskonsulenterne.aspx Det gode ved samarbejdet er, at kommunen har kontakt til personer med behov. Det er en kanal for os i den frivillige verden, og derfor et samarbejde, som jeg håber, vil fortsætte. Der er mange frivillige, som gerne vil hjælpe, men det kan være svært at tage kontakt Projektkoordinator, Røde Kors Find gode samarbejdspartnere

20 Find gode samarbejdspartnere Hvordan gør vi? Afklar forudsætningerne hos jer selv. Indkald bestyrelsen, nøglepersoner og frivillige til et møde, så I sammen får afklaret: Hvad I skal samarbejde om? Hvilke kompetencer I har? Hvorfor et samarbejde med kommunen er relevant og gavnligt for jeres forening? Hvad kommunen får ud af et samarbejdet med jer? Foreningsudvikling i Dansk Flygtningehjælp Lav en præsentation af ideen med de tanker, I har gjort jer ved mødet. Præsentationen bruger I, når I kontakter kommunen. Sørg for, at kommunens sagsbehandlere er med på ideen. Ring til den rette sagsbehandler i kommunen. Ofte sidder der en integrationsog/eller frivillighedskoordinator i forvaltningen, som I skal præsentere ideen for. Hav fokus på fordelene ved at indgå i et samarbejde med jeres forening. Rolleafklaring i opstartsfasen. Hold derefter et fælles møde med følgende dagsorden: Styrk indsatsen gennem samarbejde med kommunen Afklar det fælles formål Afklar, hvordan I som forening kan supplere kommunens arbejde Afklar, hvordan kommunen skal præsentere muligheden for borgerne, så borgerne får de rette oplysninger og forventninger til aktiviteten, som de frivillige kan leve op til. Afklar, hvem der har ansvaret for fremdriften i samarbejdet. Afklar, hvordan opfølgningen skal foregå. Udform en kort samarbejdsaftale, som begge parter skriver under på. I samarbejdsaftalen beskrives: De ressourcer, som parterne kan og vil lægge i samarbejdet Hvor ofte der skal afholdes statusmøder f.eks. hvert kvartal eller hvert halve år? Hvordan den frivillige indsats præsenteres, så borgerens forventninger stemmer overens med de frivilliges kompetencer? Hvordan man håndterer en situation, hvor der ikke er frivillige nok. Kommunen skal være bevidst om, at frivillige ressourcer er mere usikre? Gør derfor noget ekstra ud af at forklare dette. Følg op på samarbejdet med løbende statusmøder, så begge parter kan se, hvilken forskel samarbejdet gør, og hvordan det eventuelt kan optimeres. (8) Gør status på antal borgere, der er interesseret i at deltage i den frivillige aktivitet i forhold til de frivillige ressourcer Gør status på de frivilliges engagement fasthold de frivillige ved at orientere dem om fremdriften og projektets resultater. Gør status på samarbejdets udvikling og fremdrift.

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Muligheder for det frivillige arbejde

Muligheder for det frivillige arbejde Køb bøger i dag. 180 kr. Muligheder for det frivillige arbejde V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

- med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne

- med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne Fodbold for alle Inklusion gennem Fodbold - med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne 1 Fodbold for alle Inklusion gennem Fodbold - med målrettet rådgivning og vejledning

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

VÆRKTØJER TIL 7 GODE RÅD

VÆRKTØJER TIL 7 GODE RÅD Rekruttering VÆRKTØJER TIL 7 GODE RÅD 7 GODE RÅD TIL BESTYRELSEN Rekruttering kan være en svær sag, men ofte ligger udfordringen måske i, at vi ikke er så planlagte omkring, hvem vi vil spørge og hvorfor.

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse E N U M M O K V E L S 17-18 0 R 2 i E m e D HA ig for livet - Lederakaat dblive en endnu bedre leder l Bevæg d ste nye skridt ti ør Tag det f Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse 2

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE PIGERAKETTEN SOM REKRUTTERINGSPLATFORM TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Når nye piger skal introduceres til fodbold, kan Pigeraketten

Læs mere

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige!

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Frivilligseminar, SOS-børnebyerne 11. november 2017 Konsulent Anders Jacobsen, Center for frivilligt socialt arbejde Dagens form Oplæg Gruppearbejde Refleksionsspørgsmål

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle Judo- og Ju-Jitsu klubber under DJU har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med unionens udviklingskonsulent Karina Sørensen. Et klubudviklingsprojekt

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større PIGERAKETTEN som REKRUTTERINGsplatform Når nye piger skal introduceret til fodbold, kan Pigeraketten give synlighed om fodbold

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Århus Kommune. Forord Idrætssamvirket

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

BILAG 1 - SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN

BILAG 1 - SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN BILAG 1 SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelsen foretaget blandt projektledere i helhedsplaner, som arbejder med beskæftigelsesmentor, viser, at der samarbejdes med

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Forældrene på banen. Breddeidrætskonference. den 11. juni Kultur- og Fritidsafdelingen. Fælles- og Kulturforvaltningen

Forældrene på banen. Breddeidrætskonference. den 11. juni Kultur- og Fritidsafdelingen. Fælles- og Kulturforvaltningen Breddeidrætskonference Kultur- og Fritidsafdelingen den 11. juni 2012 Disposition - Kort om Køge Kommune - Introduktion til Forældrene på banen Formål, metode, målgruppe og ide - Samarbejdsrelationer &

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening Udskrevet: 2016 Indhold Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening.................... 3 2 Guide Forventningsafstemning

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 TEMA 1 EN KOMMUNE I ØJENHØJDE Tema 1 1) For meget fokus på økonomi Penge kommer til at fylde for meget, hvilket betyder, at kreativiteten dør Kommunen skal hjælpe

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER

GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER 1 Indhold Hvad er en lektiecafé i Ungdommens Røde Kors?... 4 Hvem kan starte en lektiecafé?... 5 Først skridt: Er der et behov og en samarbejdspartner?... 5 Behovsafdækning...

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Fitness i det Fri. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Fitness i det Fri. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Fitness i det Fri Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 33 Indhold 1. Introduktion....... 34 2. Projektets aktiviteter......... 35 3. Projektets resultater..... 35 4. Projektets virkning......... 36

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub KONCEPTBESKRIVELSE - Adventureklub Adventureklubben er en idrætsklub for udsatte børn og unge. Gennem forskellige motions- og idrætsaktiviteter er det hensigten at stimulere deres nysgerrighed, styrke

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige

Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige Kære frivillige i Hjerteforeningen Vi håber, at dette materiale kan hjælpe jer til at skabe endnu bedre rammer for det lokale frivillige engagement.

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre,

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN Dansk Taekwondo Forbund Nr. 1 Juni 2013 Jeg har nu været ansat i Dansk Taekwondo Forbund i et år, og har haft mulighed for at lære mange af jer og jeres klubber at kende.

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Badmintonskoler. DGI Badminton. Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere.

Badmintonskoler. DGI Badminton. Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere. DGI Badminton Badmintonskoler Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere. dgi.dk/badmintonskoler 18802_Badmintonskole_8-siders_A4haefte 180515.indd

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Familier på vej. Netværksmøder. Informationer til professionelle samarbejdspartnere

Familier på vej. Netværksmøder. Informationer til professionelle samarbejdspartnere Familier på vej Netværksmøder Informationer til professionelle samarbejdspartnere 2 Familier på vej og netværksmøder Netværksmøder er et begreb, som anvendes i mange forskellige sammenhænge. Mødernes metode,

Læs mere

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen Cph Volunteers Stine Nepper-Christensen // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 Københavns Kommunes store frivillige borgerkorps Oprettet i 2009 1.800 medlemmer / 70% internationale

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere