Ole Weis Bjerrum Overlæge, dr.med, klinisk lektor, (uddannelsesansvarlig regionh.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ole Weis Bjerrum Overlæge, dr.med, klinisk lektor, (uddannelsesansvarlig ole.weis.bjerrum @ regionh.dk"

Transkript

1 Ole Weis Bjerrum Overlæge, dr.med, klinisk lektor, (uddannelsesansvarlig regionh.dk Beskrivelse af specialet intern medicin : hæmatologi Hæmatologi er læren om blodsygdomme. Specialet varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme, som udgår fra celler i knoglemarv og lymfesystem - eller forårsages af en defekt i omsætning eller funktion af blodets formede bestanddele og koagulationssystem. Faget er centralt placeret i det intern medicinske spektrum, da de kliniske problemer ved hæmatologiske sygdomme kan inddrage ethvert organsystem. Debutsymptomer ved blodsygdomme præsenterer sig fra stilfærdigt udviklede forløb til sygdomme med stormende manifestationer. Den specifikke behandling svinger fra nær fuldstændigt komplikationsfrie opgaver til kompliceret polyfarmaci. Opgaverne på afdelingen er fra elektive funktioner til hyperakut udredning og terapi. De enkelte patientforløb indebærer et tæt samarbejde med andre specialer - især de parakliniske fag, laboratorier og billeddiagnostik. Kontakt til anæstesiolog, kirurg eller radioterapeut er ofte indiceret i diagnostisk eller terapeutisk øjemed. Desuden er en tværfaglig indsats i samarbejde med syge-pleje, fysioterapi, socialrådgivning, evt. kostvejledning og psykologhjælp integreret i behandlingen på en hæmatologisk afdeling. Specialets struktur Der er på landsplan ca. 230 hæmatologiske sengepladser for patienter over 15-års alderen på 12 afdelinger. Indlæggelsestiden kan være mange uger, hvorfor den uddannelsessøgende ofte vil have lejlighed til at følge udvalgte patienter ved stuegange og i vagter. Specialet er karakteriseret ved et stort antal ambulante ydelser (ca. ti gange flere end antallet af indlæggelser), hvilket omfatter udredning, behandling (især kemoterapi) og kontrol i en årrække. Mange patienter følges livslangt. Der er ca 95 normerede, tidsubegrænsede stillinger i hæmatologi - heraf er besat med afdelingslæger. Faget besidder professorater ved universitetsafdelingerne i Odense-Vejle, Aalborg, København, Roskilde og Aarhus. Der er på landsplan normeret 12 hoveduddannelses-stillinger i intern medicin:hæmatologi per år. På grund af sygdommenes karakter og den oftest meget specialiserede behandling er hæmatologi et hospitals fag i Danmark. Få patienter bliver henvist til kontrol hos egen læge. De regionale hæmatologiske afdelinger og de højt specialiserede enheder (universitetsafdelingerne) varetager de samme diagnostiske og behandlingsmæssige opgaver; men visse diagnostiske og behandlingsmæssige opgaver vedrørende især aggressive maligne blodsygdomme eller særligt sjældent forekommende tilstande varetages primært på de højt specialiserede enheder. Børn med hæmatologisk sygdom behandles på pædiatriske special-afdelinger. 1

2 Specialet er i region øst repræsenteret med 2 højt specialiserede enheder i region H på Rigshospitalet og på Herlev Hospital. Herudover er to store medicinske afdelinger med hæmatologisk (selvstændig) funktion placeret henholdsvis på Roskilde Sygehus og på Næstved Sygehus i region Sjælland. Hoveduddannelsesforløbene på Næstved er aktuelt ved at blive omlagt, da den hæmatologiske funktion afvikles i efteråret Videnskabeligt selskab Danske hæmatologer har siden 1972 været organiseret i Dansk Hæmatologisk Selskab. Det afholder generalforsamling med videnskabeligt møde - samt yderligere (min) et fagligt heldagsmøde om året. Selskabet har ca. 300 aktive medlemmer. Det europæiske det internationale og det amerikanske hæmatologiske selskab bidrager som organisationer meget aktivt til videnskabelig forskning, formidling, samarbejde, undervisning og uddannelse. Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS) har hjemmeside hvor der bl.a. er links til tidsskrifter, praktiske informationer, aktiviteter og specialespecifikke kurser. Der er talrige aktive Nordiske forskningsgrupper. Hæmatologisk klinik, Finsenscentret, Rigshospitalet. Lokale rammer på Hæmatologisk klinik, RH (skabelon fra godkendt uddannelsesprogram). Afdeling L (Hæmatologisk klinik) er en universitets-afdeling med funktion indenfor alle aspekter af det hæmatologiske speciale, inklusive hæmostase-hæmofili (voksne) og allogen knoglemarvs-transplantation for voksne. Hæmatologisk klinik varetager diagnostik og behandling af samtlige blod- og lymfekirtelsygdomme hos voksne personer. Vedrørende hæmofili og trombose hos børn, sker indlæggelse og konsultation på pædiatrisk klinik. Afdelingens faglige hovedinteresse er diagnostik og behandling af patienter med sygdom indenfor én af hovedgrupperne af malign hæmatologi: lymfom, myelomatose, akut og kronisk leukæmi og de myeloproliferative tilstande, samt patienter med benigne tilstande: hæmostaseforstyrrelser, anæmi, thrombocytopeni og leukopeni. Behandlingsspektret omfatter kurativt intenderet kemoterapi og strålebehandling, symptomatisk, profylaktisk eller palliativ behandling og behandling af følgevirkninger som sygdom eller behandling afstedkommer, omfattende en bred vifte af intern medicinske opgaver. Afdelingens hjemmeside findes integreret på under afdelinger og hæmatologisk klinik ude i venstre margin åbnes det ønskede afsnit. På hjemmeside er dels mange faglige oplysninger, sygdomsbeskrivelser. Meget materiale om uddannelse kan findes på Klinikkens site på Rigshospitalets intranet - f.eks. om administrative forhold, vejledning, kommunikation, opgaver, links, evalueringer På denne lukkede hjemmeside, på RHs intranet som Du kan tilgå på afdelingen eller hjemmefra via proceduren omtalt nogle linjer nedenfor, 2

3 indeholder mere end 25 filer med video-materiale om uddannelse og praktiske procedurer mm. Du skal have windows media tilgængelig, og gerne en højttaler funktion på PC en. Visse videoer kan kun ses med f.eks. i-tunes og andre medier, som ikke nødvendigtvis findes på RHs PC er. RH-ansatte har adgang hjemmefra med personlig kode (RH-nummer). Materialet på lukket hjemmeside / intranettet er ikke offentligt tilgængeligt (udefra) af hensyn til ophavsret, Tillige er adgangtil en Vidensbank med tidligere præsentationer i ppt filer fra undervisning på Hæmatologisk klinik.. Klinikken er funktionsmæssigt opdelt i 3 Enheder, de to med fysisk integreret ambulatorium og sengefunktion. Hver klinik er specialiseret til diagnostik og behandling af undergrupper af de hæmatologiske sygdomme med fast tilknytning af speciallæger som således er subspecialiserede for at imødekomme kravet om faglig ekspertise og udvikling. Læs mere herom på afdelingens hjemmeside ( link ) Hæmatologisk klinik hører administrativt under Finsencentret sammen med Onkologisk klinik (ONK), Radioterapi-klinikken og Epidemi- og Reumatologisk klinik (IR). Hæmatologisk klinik har samlet årligt ca ambulante kontakter og 2300 udskrivelser. Der er i alt 49 senge på afdeling L, og belægningsprocenten er generelt tæt på eller det maksimale. Det vil sige at mange patientforløb har langvarige indlæggelser. Antal læger i forskellige stillinger/niveauer, vagtforhold Afdelingen ledes af klinikchefen, og har tilknyttet tre professorer, og den faglige og den driftsmæssige ledelse er i vid udstrækning uddelegeret til hhv fagligt ansvarlige (som er sygdomsansvarlige inden for undergrupper af de hæmatologiske sygdomme) og driftsansvarlige (som indgår i den administrative ledelse af de 3 Enheder (I, II og III). Der er pt. 22 overlæger (fuld+deltids) og 4-5 afdelingslæger, reservelæger (alle i hoveduddannelsesforløb i specialet) og 3-6 reservelæger heraf 3 introduktionslæger, tidvist enkelte ansat i uddannelsesforløb i andet speciale (klinisk farmakologi, klinisk biokemi, dermatologi), medens øvrige er uklassificerede. Reservelægerne indgår i bunden 2-holds vagt med delvis døgnvagt i weekenden (fra kl 13.00). Alle 1.reservelæger, afd. læger og flere overlæger indgår i bagvagten (se nedenfor). Der er desuden en såkaldt bagstopperfunktion for afd.-og over-læger tilknyttet sengeafsnittene, og som også går stuegang på lør-, søn- og helligdage. Hæmatologisk klinik har et særligt fadl-hold som møder alle hverdage for at udføre planlagte knoglemarvsundersøgelser. Dette hold har også overtaget de elektive lumbalpunkturer, inklusive indgift af kemoterapi (intrathekal behandling). 3

4 Arbejdstilrettelæggelsen Det overordnede mål for arbejdstilrettelæggelsen på Hæmatologisk klinik, RH er at optimere kvalitet i patient-forløbene, skabe bedre kontinuitet i stuegangsfunktion for alle læger, også for reserve- og 1. reservelæger, tilstræbe samlet at øge den uddannelsesmæssige værdi også ved en daglig højere grad af supervision af seniore, med de selvstændige opgaver, som yngre læger varetager. Der er et for- og bagvagtslag. I forvagtslaget er nu samtlige reserve- og 1.reservelæger, medmindre læger i hoveduddannelsesforløb (HU) i perioder kan rykkes op som regulær bagvagt (døgndækkende), og/eller stuegangsfunktion i week ends.. Den døgndækkende bagvagts-funktion varetages primært af fastansatte speciallæger (afdelings- og overlæger). Tillige er skemalagt stuegang i alle week ends, på helligdage på sengeafsnit på Enhed I, II og III ved fastansatte læger (speciallæger), mellem kl Arbejdsskema følger for reserve- og 1. reservelæger (HU-læger) i et (når muligt) ni-skiftet vagtlag, med rulleskema på ni uger, hhv dagarbejde i (ofte) fire sammenhængende uger for alle yngre læger og blandet vagtfunktion og dagarbejde i fem uger. Arbejdsskemaet udsendes til den enkelte på , er tilgængeligt på klinikkens lukkede website på RHs intranet (tilgængeligt direkte på RH, og via internettet og kode hjemmefra (vejledning herom i introduktionsmateriale) under vagt-skema og rapport. Vagtskema er lagt efter regler for arbejdstid og OK, og en HUlæge har således gerne ca 11 rul af 9 ugers varighed i en ansættelse på 2 år, og tilsvarende kortere for læger i introduktionsstilling (seks måneders varighed). Skemaet tilstræbes forberedt minimum 6 uger før perioden af skemalægger. Rotation i afdeling L s 3 Enheder for reserve- og 1. res læger med typisk 9 36 ugers interval. Alle læger, både i HU i specialet (1. reservelæger) og (interesserede) reservelæge kan have dagfunktion i Enhed for hæmostase og hæmofili (ambulatorium 4222). Ligeledes har også HUlæger perioder med ophold på Enhed II (Transplantationsklinikken), om end alle yngre læger kan tildeles en stuegangsfunktion dér p.n. Der kan tages individuelle hensyn vedr allokering til en ønsket Enhed. På Enhed III forsøges nu en arbejdstilrettelæggelse for afdelings- og overlæger med uger med ambulatorium hhv stuegange. Med arbejdstilrettelæggelsen har reserve- og 1.reslæger fælles funktioner mht forvagt / akutfunktion (DECT tlf ) hhv r1r3 ej forvagt ( i dagtimer). Hvis forvagten er 1.res.læge kan samtidigt varetages bagvagten (5-1135, i dagtimer). Akutlægen alternerer mellem at være i ambulatoriet på Enhed I og III og har primært funktionen i afsnit 4032 (enhed I) eller Enhed III (4222). De to reservelæge som dækker de to funktioner skriver også journal på nyhenviste efter skemalagt program på hverdage. For nyhenviste er funktionerne superviseret af navngivne seniore ( bagstopper ) på arbejdsplan, ved henvendelse, eller telefonisk og til vagtkonference. Vagtskemaet for Hæmatologisk klinik findes på den lukkede del af klinikkens hjemmeside (RHs intranet). Ønsker om fravær (kurser, ferier) meddeles tidligst muligt skriftligt til skemalægger. 4

5 Mødetid er dagligt kl 8.10 til konf., med start på dagarbejde kl 8.45 på klinikkerne, til kl I week ends og på heligdage møder forvagten kl til næste morgen. I de ni ugers dagarbejdsperioder tilknyttes lægen (så vidt muligt) samme klinik mhp at opnå sammenhængende patientforløb og opgaver ved et dagligt fremmøde, i fire uger kontinuert. For HUlæger udpeges en senior klinisk makker på den pågældende klinik. Klinisk makkerpar angiver (NÅR muligt og en model, der kan blive mere aktuel i det kommende år og fremmøde kan tillade) en relation mellem 1. reservelæge (HUforløb) og en bestemt speciallæge i det enkelte afsnit i de uger, hvor HUlægen er tilknyttet sengeafsnittet. Ved stuegang er det i det samme team som speciallægen, og på ambulatorie-dage kan HUlægen overtage udvalgte patienter i speciallægens ambulatorium, i Enhed I og III. Herved tilstræbes systematisk supervision. Den kliniske makker kan således være en anden end den udpegede kliniske vejleder, og principielt være en daglig vejleder for HUlægen. For læger i introduktionsstilling i intern medicin og uklassificerede stillinger tilstræbes ligeledes en supervision af en senior læge på sengeafsnittet for de patienter, den yngre læge har set på stuegang enten ved en bedside gennemgang (eks komplicerede patienter) eller via journal, teoretisk gennemgang af patient-relateret emne (sygdom, diagnostik, behandling). Vagtfunktioner Akutlægen: eller forvagtsfunktion, som på hverdage varetager akutte opgaver, primært på Enhed I og III, især i ambulatorierne og modtager opkald, typisk fra patienter med akutte problemer (feber, smerter, blødning mm). Akutlægen / forvagten skifter mellem Enhed I og IIIs reservelæge, således at begge reservelæge kan se akutte patienter i eget ambulatorium, men kun lægen med DECT modtager opkald udefra. Patienterne tilses i det ambulatorium, som den enkelte patient er tilknyttet. I hvert ambulatorium udpeges dagligt en koordinerende sygeplejerkse, som bærer en DECT telefon. Der er oprettet en fælles akut ressource som de akutte patienter kan bookes på, tidligst dagen før eller i weekend til førstkommende mandag. Der skrives på skemaform en akutseddel af sygeplejersken, om problemet, og den lægges i en bakke i ambulatoriet, til lægevagten i ambulatoriet som således også kan prioritere opgaverne, også under hensyn til at skrive journal på nyhenviste. Ved dagstids ophør videregives rest.-opgaver til afløser i forvagt-funktionen og akutsedlen indsamles af sygeplejersken mhp takstbelægning (skal således forblive i ambulatoriet). Patienten tilses i undersøgelsesstue eller sengestue i ambulatoriet. Akutlægen / forvagten har DECT telefon Nyhenviste (NYH): patienter indkaldt til Enhed I /lymfom, myelom) og III (leukæmi, benign hæmatologi), samt patienter indlagt til eller ambulant indkaldt til allogen knoglemarvs transplantation (Enhed II) får skrevet journal på hverdage ved yngre læge (reserve- eller 1.reservelæge). Der er ved visitation lagt et forundersøgelsesprogram, som gerne må suppleres / modificeres, evt efter konference med bagstopper (den skemalagte seniore læge fra klinikken). Det tilstræbes at bagstopper møder kl 8.45 på 3. sal til en gennemgang af nyhenviste, ellers kan konfereres løbende telefonisk, og ved personlig konference frem til kl 15. Jorunalskrivningen kan således altid konferenceres med speciallæge og der kan bookes 5

6 op til fem patienter dagligt på en fælles ressourceliste dvs minimum én time / patient. Selve journal-optagelsen foregår på Enhed I (uanset diagnose) på afsnit 4032, i en del af ambulatoriet. Sygeplejemæssige opgaver i relation til fremmødet varetages af den klinik, hvor patienten har tilknytning efterfølgende, ved efterstadie opfølgning, hvilket er forudbestemt inden patienten møder. Evt må denne plan revideres efter omstændighederne. Lægen der ikke har forvagten har DECT De akutte opgaver er alene uopsættelige opgaver, og altså ikke receptskrivning, attester, henvisning (kun akutte). De henvendelser kan videregives til kontaktlægen. Beskrivelse af opgaver for reservelæge og 1. reservelæge i forvagtslaget Der henvises til det forudgående om vagt- og journalskrivnings-funktion. Alle læger skriver nu selv de fleste journal notater ved enhver stuegang, gerne efter skabelon i EPJ. Al bestilling af røntgen-diagnostik udføres som på RH i øvrigt elektronisk, ligesom billeddiagnostik er tilgængeligt på PAC umiddelbart efter udførelse via PC, placeret på ethvert afsnit og i hvert ambulatorierum. Du vil få udleveret personlig kode til bestilling, PAC og til analyseopslag elektronisk. Tillige udføres medicinering elektronisk via EPM (elektronisk patient medicinering). Elektronisk Patient Journal (EPJ) blev indført foråret 2011, tidligere journal er på papir. En mere smidig adgang opnås ved at anvende ESA (elektronisk single-access), hvor foruddefinerede koder huskes og alle links kan holdes åbne samtidigt. Undervisning i de elektroniske moduler gives ved introduktion og kode gives hertil. stuegang: tilstræbt på Enhed I eller III i perioder, mhp herved at opnå kontinuitet i forhold til patienter, opgaver og Enhedens personale. Stuegangen varetages selvstændigt på 3 6 patienter. Der afholdes dagligt middagskonference på hver Enhed separat med detaljeret status for hver indlagt patient, og hvor principielle og konkrete spørgsmål konfereres. Stuegang indledes kl 9 med fælles læge-spl konference på Enhed I,II og III. I løbet af dagen udvælger Du når muligt patienter til gennemgang med en senior mhp supervision og feedback til Dig efter middagskonferencen; efter aftale videregive status for afsnittet til vagtkonferencen, kl på hverdage, som afholdes på afsnit 4034 i personalerummet, placeret ved indagngen til afsnittet; vagt: i dagtimer ( ) på hverdage akutte funktioner (se akutlægen) og procedurer, telefoniske patientkontakter, opkald fra andre afdelinger eller hospitaler, evt hvis muligt at skrive journal på akut indlagte patienter (dagsfunktion, men som regel varetaget af lægerne på senge-afsnittet). vagt: udenfor dagtid omfatter også over døgnet sengeafsnit 4252, se nedenfor om sengeafsnit.og undtagelsesvist at blande uopsættelig kemoterapi samt hente (afsnit 4222) og administrere blødermedicin (typisk administreret på patienter mødt eller indlagt på afsnit 5052). For akutte vagtopgaver er udfærdiget detaljeret behandlingsinstruksmateriale (eks (neutropen) feber, sepsis, hypercalcæmi, blødningssymptomer ved 6

7 hæmofili, tumorlyse, mm). I week ends og helligdage møder forvagten ind kl og tager kontakt til de stuegangsgående på hver klinik; nyhenviste funktion: se overfor, dagsfunktion med journal-optagelse på indkaldte patienter i ambulatorium I-II-III, op til fem journaler dagligt; stuearbejde: f.eks. elektive journaler på planlagt indlagte, kateterisering, lumbalpunktur (inkl intratekal kemoterapi), knoglemarvsundersøgelse (men ikke som en rutinefunktion). Du vil kunne oplæres i procedurerne. Et fadl-studenterhold varetager planlagte knoglemarvs-undersøgelser og lumbalpunkturer; udfylde (elektronisk) dødsattest og evt anmeldelse af smitsomme sygdomme, samt på tilkald møde på Patologiafdelingen ved sektion. Opdateret elektronisk ID skal anvendes. Dødsattest kan udfyldes på afsnit, hvor pt ligger indtil sikre dødstegn. Mors rum er ved skadestuen, i kælderen ved opgang 3; blodprøver bestilles typisk i dagtid ved at udfylde skema til sekretær, i vagttid ved at udfylde LABKA, (fremskyndet eller rutine) eller et speciallaboratorium (Blodbank, SSI, KMA mfl også ofte via LABKA elektronisk). Der er en række foruddefinerede blodprøvepakker i systemet, og sammengsætningen fremgår ved at åbne (klikke på) hver pakke; udfyldelse af attester, lægeerklæringer efter ønske om indlæggelse, sygemelding; epikrise-skrivning i forbindelse med udskrivelse. Oversigt over DRG koder skal anvendes med omhu. Opdaterede DRGKoder for diagnoser findes på lister på de enkelte afsnit; kontakt til ITA funktionen, som regel på afsnit 4131 i mellembygningen, 3. sal), hvor patienter fra Hæmatologisk afdeling tilses dagligt af læge fra den klinik, patienten har relation til. Varetages primært af fast-ansatte eller evt HUlæger; kontakt til røntgenafdeling på afsnit 3021 ved behov for konference med radiolog, hvis ikke telefonkonference og vurdering af samme billeder på PAC. Røntgen-afdelingens vagthavende er opdelt i bagvagt og neurovagt, se liste for vagtpersonale og DECT tlf kontakt til klinisk biokemisk afd. på afsnit 3011, og tidvist må akutte prøver (a-pkt, lumbal-pkt) afleveres af personale, men der er også mulighed for at se akutte udstryg der i mikroskop, hvis Cellavision systemet ikke fungerer; aftenstuegang sker efter aftale med bagvagt, sammen eller fordelt på afsnit. I vagt tiden er der ikke sekretærfunktion, og notater skal skrives på EPJ på PC og indføres i pt s journal direkte. Notater kan gemmes indtil godkendelse; deltage i den formaliserede studenterundervisning, sammen med afdelingens øvrige læger. Aktuelt er 3-5 medicinstuderende på 1. semesters kandidatdel ad gangen på klinisk ophold på afdelingen, i seks ugers perioder. De studerende kan følge med på stuegang eller vagt. Det skal tilstræbes at uddelegere opgaver til de studerende såsom journalskrivning, stuegang i dagtid på udvalgt patient, skrivning af stuegangsnotat, præsentation ved konference og blodprøvebestilling og visse praktiske procedurer mod når muligt - at attestere for udførelse i logbog og give feed-back, inkl ved 7

8 journalgennemgang. Forslag til opgaver er omtalt bag på et undervisningsprogram, der uddeles til alle hver måned, undtagen i juli måned; opgaven som uddannelseskoordinerende yngre læge varetages som regel i forvagtslaget, og løses i samarbejde med Udd.Ansvar.Ovl (UAO). En lokal funktionsbeskrivelse foreligger herfor. Beskrivelse af opgaver for 1. reservelæge i for- og bagvagtslaget alle funktioner som beskrevet ovenfor om forvagtslaget; behandlingsprocedurer udføres i det omfang forvagt (reservelæge) eller evt sygeplejegruppen har behov for hjælp til at blande kemoterapi, udføre knoglemarvsundersøgelse eller lumbalpunktur (kompetencekort skal være udfyldt); dele / ambulatorium (Enhed I og III) i det integrerede afsnit, sammen med senior læge i et makkerpar-forløb (NÅR muligt) hvor patienter kan ses (om eftermiddagen) og følges (f.eks. med blodprøver mm). Det overvejes (og har kort været praktiseret) at udlevere et orientering- og evaluerings-skema til patienterne inden kontakt i ambulatoriet, og indsamling af evaluering efterflg.skemaet gives til HUlægen som feedback fra patienten Vagt-funktionen er uddelt som bagvagt i dagtimer i arbejdsskemaets periode med daglig tilstedeværelse, men i forvagtslag i arbejdstilrettelæggelsen for perioden med vagt (se afsnit om forvagt). Under bagvagt besvares opkald, tilsyn på andre afdelinger og besvarelse af opkald fra andre sygehuse eller praktiserende læger. Kontakter i dagtimer som bagvagt kan konferes med den seniore bagvagt, som afløser kl 15. I perioder vil forekomme, at HUlæger har bagvagt på døgnbasis; Vurdering af udstrygnings-præaparater af perifert blod (som bestilles på klinisk biokemisk afsnit 3011), især med henblik på schistocytter, foreløbig vurdering ved mistanke om akutte leukæmier og andre uopsættelige hæmatologiske opgaver som kan vurderes ved mikroskopi kan finde sted (både i dagtid samt som led i vagtopgaver). Præparater ses på systemet Cellavision på PC i konf.rum, hvor Klinisk Biokemisk Afdeling uploader præparatet efter bestilling. Brugsanvisning ved PC en, men meget enkelt; samtaler med patienter og pårørende, på sengeafdeling og i ambulatorium i det omfang den faste kontaktlæge ordning medfører behov herfor. Samtalerne tilstræbes aftalt individuelt, i dagtimer og med tilstedeværelse af pårørende (evt inkl tolk); samtale med patient om protokol-inklusion, udlevering af skriftlig patient-information og pjece om patientens rettigheder, sikring af eventuelle protokol-prøver, informeret samtykke og kontakt til KAT funktionen; stuegang på intensivt afsnit, når klinikkens patienter måtte være indlagt der, for i samarbejde med lægerne på ITA at forestå den samlede behandling ved at bidrage med forslag fra hæmatologisk afdeling. ITA funktionen er som regel på afsnit 4131; 8

9 Døgnvagt for bagvagt 2 delt vagt på hverdage / vagt lør-søn og hellig-dage i forvagt fra kl medvirke til udfærdigelse af flowcytometrisvar / markøranalyse på blod. knoglemarv, cerebrospinalvæske, evt pleuravæske på afsnit 4241, under supervision: det er bagvagten som varetager at svare forvagts telefon (5-1134) i de timer på søn-og helligdage, hvor der ikke er mødt forvagt ind endnu; deltagelse i den formaliserede studenterundervisning i samme omfang som for alle reservelæger; klinisk vejlederfunktion for reservelæger, evt tutorfunktion og opgaver vedr undervisning af sygeplejegruppe mm aftales individuelt efter ønsker og muligheder. Mht vejlederfunktion bør formaliseret vejlederkursus være gennemført eller ansøgt. Opgaven er beskrevet i funktionsbeskrivelsen for kliniske vejledere, som underskrives af 1. reservelægen og UAO for ét år ad gangen. Opgaven vedrører 1 eller maksimalt 2 reservelæger ad gangen. Relation mellem klinisk vejleder og udd.søgende angives hver måned på arbejdsskemaets bagside, nederst. Oversigt over samlet arbejdsplan på Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet mandag tirsdag Onsdag torsdag fredag 7.35 Samtale forvagt m OWB typisk på fælles morgen konf reservelæge konf indledes gennemgang med sgpl i ambulatorium 9.00 røntgen konference el. afsnitskonf. ca fordeling og stuegang på afsnit separat middagskonference opfølgning på stue gang, supervision, samtaler, andre opgaver vagtkonference konf visiterende sgpl på Samtale forvagt m OWB typisk på fælles morgen konf formaliseret undervisnin indledes gennemgang med sgpl i ambulatorium 9.00 røntgen konference el. afsnitskonf. ca fordeling og stue gang på afsnit separat middagskonference pfølgning på stue gang, supervision,samtaler, andre opgaver vagtkonference konf visiterende sgpl på : Samtale forvagt m OWB typisk på fælles morgen konf formaliseret undervisning indledes gennemgang med sgpl i ambulatorium 9.00 røntgen konference el. afsnitskonf. ca fordeling og stuegang på afsnit separat middagskonfe- Rence opfølgning på stuegang, supervision,samtaler, andre opgaver vagtkonerence konf visiterende sgpl på : Samtale forvagt m OWB typisk på fælles morgen konf formaliseret undervisning indledes gennemgang med sgpl i ambulatorium 9.00 røntgen konference el. afsnitskonf. ca fordeling og stuegang på afsnit separat middagskonference opfølgning på stuegang, supervision,samtaler, andre opgaver vagtkonference konf visiterende sgpl på Samtale forvagt m OWB typisk på fælles morgen konf formalise - ret undervisning indledes gennemgang med sgpl i ambulatorium 9.00 røntgen konference el. afsnitskonf. ca fordeling og stuegang på afsnit separat middagskonference opfølgning på stuegang, supervision,samtaler, andre opgaver vagtkonference konf visiterende sgpl på

10 Separate og tværfaglige (sgpl, sekr, fysioterapi, psykolog) klinik-konferencer: Enhed I: tværfaglig: onsdag , Enhed II: tværfaglig: fredag , visitations-konf. tirsdag (5072) Enhed III: tværfaglig: tirsdag ,mikrobiolog konf mandag med middagskonf Tillige er der følgende regelmæssige konferencer med dette formål, indhold: Røntgen-konference dagligt kl 9.00 på afsnit 3021 i centralkomplekset, opgang 3, 2.sal. Som regel går en repræsentant, læger fra især klinik I og II til konferencen. Vagtkonf afholdes på hverdage kl 15 mellem akutlæge (forvagt), bagvagt og gerne repræsentant for hver klinik om vagtopgaver (rest-opgaver, meldte patienter, tilsyn, patienter på intensive afsnit mm). En klinik-rapport kan udfærdiges skriftligt og overleveres. Afholdes aktuelt i personale rummet Visitations-konf afholdes på hverdage mellem forvagt og med visiterende sygeplejerske om antal ledige senge, meldte, plejetyngde, rokade indlagte, på afsnit 4043 (Enhed II). Sengeafsnit, modtageafsnit, ambulatorium m.m. Der er 3 Enheder på afd. L med integreret ambulatorium, sengeafsnit og modtagelse: Enhed I (for lymfekræft og myelomatose), 3. sal, afsnit 4033/4034/4032, som varetager diagnostik behandling, forskning og udvikling primært vedrørende patienter med maligt lymfom og myelomatose; Enhed II (allogen knoglemarvstransplantation), 4. sal, afsnit 4043/4044/4041, som primært varetager planlægning, udførelse, efterkontrol og forskning vedrørende allogen knoglemarvstransplantation for Øst-Danmark og Færøerne, Grønland; Enhed III (leukæmi, koagulation og godartede blodsygdomme), 5. sal, sengeafsnit 5052, som varetager diagnostik behandling, forskning og udvikling vedrørende patienter med akut leukæmi, kronisk myeloproliferative sygdomme, CLL og benign hæmatologi. I Enhed III omfattes også 2. sal, afsnit 4222, som ambulant varetager diagnostik, behandling og forskning for pt med nævnte dygdomme, samt medfødt eller erhvervet hæmofili, koagulopathi og trombose. Ved indlæggelse henvises voksne pt ofte til På afsnit 4054 er lokaler til knoglemarvsprøve og lumbalpunktur ved biopsiholdet (elektivt på alle hverdage). Højdosis kemoterapi med autolog stamcellestøtte udføres på Enhed I-II-III, samt på Reuma afsnit 4252 (opg 42, 5. Sal, nabo-opgang til opg 4), hvor to forløb varetages ved daglig stuegang og i vagten af læger fra Hæmatologisk klinik (se RH-kort på dette link klik vis indgange). Der er tillige et diagnostik laboratorium, afsnit som varetager flowcytometri (markøranalyse) af blod, knoglemarv, spinalvæske eller evt pleuravæske mm. Svar kan afgives på få timer på hverdage. Hæmatologisk klinik er forskningsaktiv, både mht grundforskning og deltagelse i kliniske protokoller, og har forskningslaboratorier tilknyttet afsnit 4041 (leukæmilaboratorium, epigenetiske laboratorium og myelomlaboratoriet), afsnit 9322 (granulocytlaboratorium). Alle 10

11 tre Enheder har også et tæt samarbejde med andre forskningslaboratorier internt og eksternt. Hæmatologisk klinik har et Klinisk Afprøvnings Team (KAT), afsnit 4042, med (p.t.) 7 projektsygeplejersker, som varetager registreringsarbejde og sikrer prøvetagning i forbindelse med afdelingens deltagelse i randomiserede under-søgelser og protokoller, ofte aktive i alt. KAT sygeplejerske deltager hver morgen ved gennemgang af de ambulante patienter og kan kontaktes telefonisk i dagtimer ved spørgsmål. En oversigt over protokoller ses på Klinikkens hjemmeside under forskning og uddannelse / forsøgsbehandling ( link ). Kriterier for indgang i protokol, patientinformation, forløb i protokol, fremgår af links udfor hver protokol. Det er ved visitation / seniore læger, der primært vurderer om en patient kan indgå i protokol. Afdelingens konferencelokale er placeret på afsnit 5072, også adgang via afsnit 4074, og forsynet med mikroskop, to PC og to projektorer til storskærm. Den ene PC er udover almindelige funktioner også forsynet med DVD-drev og kraftige højttalere og mikroskopiprogrammet CellAvision (se ovenfor).. Afdelingens vagt-værelse er placeret på Enhed II, 4. sal (fysisk midt i Hæmatologisk klinik), og er også udstyret med PC med internetforbindelse, ligesom alle andre PC på afdelingen. Du kan se på dette link til kort over Rigshospitalet hvor opgang 4, 5 og 42 er placeret ud mod Juliane Maries Vej og Tagensvej. Afdelingens vagtværelse (også res.læge kontor med skabe) er på afsnit 4043, / mod opgang 5. Tlf Her er også visse skabsmuligheder. Du skal nu være omklædt helt hver dag, Uniformsudlevering i kælderetagen efter måltagning til tøj. Særlige nøglepersoner (1. november 2014): Klinikchef: overlæge, dr med Lars Kjeldsen Professor, overlæge, dr. med. Niels Borregaard Udd.ansv, dr med, klinisk lektor. Ole Weis Bjerrum Vagtplan: afd.læge, Jindrich Mourek Tillidspr. for yngre læger: 1.reslæge Anne Louise Tølbøl Sørensen. Sikkerhedsrepr., AMR samme Udd.koordinator Yngre læger: Christian Brieghel Mortensen Tutor: 1. reservelæge Azhar Ahmar Oversygeplejerske: Pernille Welinder Centerdirektør: Leif Panduro Jensen Kontor Klinikledelsen sekretær Mette Overgaard regionh.dk) Driftsleder Enhed I: overlæge John Myhre Driftsleder Enhed II: overlæge Niels Smedegaard Andersen Driftsleder Enhed III: overlæge Peter Kampmann Fagligt ansvarlig for: o malignt lymfom: overlæge Peter de Nully Brown o myelomatose: overlæge Annette Vangsted o amyloidose: overlæge Morten Salomo 11

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Informationsmøde for patienter med blødersygdomme v. / Hæmatologisk Klinik

Informationsmøde for patienter med blødersygdomme v. / Hæmatologisk Klinik Informationsmøde for patienter med blødersygdomme v. / Hæmatologisk Klinik Baggrund for informationsmødet Bekymring for behandlingskvaliteten på baggrund af opsigelser fra to specialister udtrykt af mange

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001738 Afdelingsnavn Nefrologisk Klinik P Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 21-01-2016 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sydvestjysk

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002198 Afdelingsnavn Urologisk Afdeling Hospitalsnavn Skejby Besøgsdato 23-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling Roskilde Sygehus Kære kollega. Velkommen til Børneafdelingen. Vi håber, at du vil blive glad for at

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

STUD.MED. 1. sem. kandidatudd. (7. sem.) SYGEPLEJE LÆGER. Introduktion. Introduktion

STUD.MED. 1. sem. kandidatudd. (7. sem.) SYGEPLEJE LÆGER. Introduktion. Introduktion UAO: uddann.- ansv. ovl OWB SYGEPLEJE LÆGER STUD.MED. 1. sem. kandidatudd. (7. sem.) Introduktion Introduktion Senest to uger før ansættelse tilsendes velkomstbrev, som indeholder introduktions og oplæringsprogram,

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001825 Afdelingsnavn Endokrinologisk afd. M Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Handleplan for lægelig ansættelse og uddannelse Sygehus Himmerland, Hobro

Handleplan for lægelig ansættelse og uddannelse Sygehus Himmerland, Hobro Handleplan for lægelig ansættelse og uddannelse Sygehus Himmerland, Hobro Fakta om Sygehus Himmerland, Hobro Sygehuset i Hobro modtager både medicinske og kirurgiske patienter, samlet set 6.539 indlæggelser

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 2 Rev. feb. 2011 Personalet i Medicinsk Hæmatologisk Ambulatorium byder dig velkommen Kort

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001609 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Holbæk Besøgsdato 08-01-2015 Temaer Introduktion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Indhold: Velkomstbrev... 2 Præsentation af afdelingen....3-4 Mål for Klinikophold........5

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002197 Afdelingsnavn Urinvejsklinikken Sønderborg Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000453 Afdelingsnavn Børne-ungeafdelingen Hillerød Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital Besøgsdato

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk Introduktion Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk 12. marts 2006 Generelt Psykiatrisk Afdeling ligger i stueetagen i en fløj af sygehuset. Afdelingen er en åben, akut modtageafdeling primært

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Rigshospitalet Hæmatologisk afd.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002326 Afdelingsnavn Akutmodtagelsen Hospitalsnavn Sygehus Vendsyssel Besøgsdato 20-05-2015 Temaer

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

Det gode uddannelsesforløb i FAM

Det gode uddannelsesforløb i FAM Det gode uddannelsesforløb i FAM Yngre læge i FAM, Odense Universitetshospital Sune Laugesen, Uddannelsesansvarlig overlæge Fælles Akutmodtagelse, Medicin, Odense Universitetshospital Disposition Baggrund

Læs mere

AFDELINGSSPECIFIK UDDANNELSESPROGRAM FOR PÆDIATRISK ANSÆTTELSE I HOVEDUDDANNELSEN FOR SPECIALET ALMEN MEDICIN

AFDELINGSSPECIFIK UDDANNELSESPROGRAM FOR PÆDIATRISK ANSÆTTELSE I HOVEDUDDANNELSEN FOR SPECIALET ALMEN MEDICIN AFDELINGSSPECIFIK UDDANNELSESPROGRAM FOR PÆDIATRISK ANSÆTTELSE I HOVEDUDDANNELSEN FOR SPECIALET ALMEN MEDICIN 1 Indledning: I hoveduddannelsen til specialet almen medicin indgår 6 måneders hospitalsophold

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Beskrivelse af afdelingen (COM)

Beskrivelse af afdelingen (COM) Beskrivelse af afdelingen (COM) Center for Ortopædi og Medicin Center for Ortopædi og Medicin (COM) fungerer på 2 matrikler i hhv. Aabenraa og Sønderborg og er en del af Sygehus Sønderjylland. Centeret

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del

Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del 1 Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del 2 1. Indledning. Gastroenheden består af kirurgisk afsnit og medicinsk afsnit. Medicinsk

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000101 Afdelingsnavn Børneafdeling Hospitalsnavn Hvidovre hospital Besøgsdato 24-02-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001769 Afdelingsnavn Karkirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 01-10-2014 Temaer

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002178 Afdelingsnavn Reumatologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002569 Afdelingsnavn Kardiologisk Afdeling Hospitalsnavn Sjællands Universitets Hospital, Roskilde

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Lægelig videreuddannelse i FAM Akutcentret, Aabenraa

Lægelig videreuddannelse i FAM Akutcentret, Aabenraa Lægelig videreuddannelse i FAM Akutcentret, Aabenraa 18. september 2012 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Mats Lindberg Uddannelsesansvarlig overlæge AkutCentret, Sygehus Sønderjylland. Optimisme

Læs mere

POSTGRADUAT UDDANNELSE Intro og hoveduddannelser. Susanne Mallet

POSTGRADUAT UDDANNELSE Intro og hoveduddannelser. Susanne Mallet POSTGRADUAT UDDANNELSE Intro og hoveduddannelser Susanne Mallet skm@regionsjaelland.dk Indhold PRÆSENTATION AF ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING:... 2 ORTOPÆDKIRURGISK AFDELINGS ORGANISATION:... 2 MÅLSÆTNING OG

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) #  "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig:

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet Forventet antal nye patienter per år (tal) Aktuelt antal

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002258 Afdelingsnavn Hæmatologisk afdeling Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 11-09-2014

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere