Bryrup Lægepraksis. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bryrup Lægepraksis. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende."

Transkript

1 Bryrup Lægepraksis Til vores kommende praksisreservelæge. Bryrup Bryrup lægepraksis er en solopraksis beliggende i Bryrup by. Adressen er Sportsvej 17. Kommer du fra Silkeborg drejer du til venstre ad Sportsvej midt i hovedgaden, ca 50 m fra Jyske Bank. Lægehuset ligger på venste hånd ca 150 m nede af vejen. Der er parkeringsplads foran huset. Her må du gerne holde. Til daglig er vi 3 på arbejde. Undertegnede samt Anna (sygepl) og Pernille (sekrætær). Vores patienter bor for ca halvdelens vedkommende her i byen, den anden halvdel er spredt over et stort opland, som strækker sig fra Them i nord til Nr. Snede i syd. Fra Hjøllund i vest til Brædstrup i øst. Alt i alt ca 1900 gr 1 patienter, børn som voksne. Vi møder til daglig kl Den første time er telefonkonsultation. Receptfornyelser og simpel tidsbestilling henvises til at ringe mellem 9 og 14. Derefter har vi konsultation. Vi afsætter 15 min per kons. Dobbelt-tid afsættes til børneundersøgelser, 1. graviditetsundersøgelse og enkelte andre tidskrævende procedurer. Vi holder formiddagspause fra og drikker en kop te. 1-2 gange om ugen har vi besøg af medicinalrepræsentant i formiddagspausen. Kl. 13 holder vi frokostpause. Hver mandag kommer hjemmesygeplejersken og spiser med. Så klarer vi samtidig evt. fælles problempatienter. Frokost er på husets regning. Du behøver ikke tage madpakke med. Fra 14 til holder du og jeg en lille afdelingskonference hvor vi sammen gennemgår formiddages patienter anvendes til administration (attester, henvisninger, telefonopringninger og hvad vi ikke nåede om formiddagen gør vi færdigt her). Evt. ser vi også en patient eller tre. Kl 16 er dagen slut og vi tager hjem, undtagen om onsdagen hvor vi holder længe åbent. Til kl Din arbejdstid er 37. timer. Ønsker du at deltage i den sene konsultation, kan du naturligvis slutte tidligere en anden dag. Du kan få det (næsten) som du vil have det. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende. I starten er det en god ide at afsætte rigeligt tid til de første patienter. Fx 30 min. Er der problemer kalder du på mig over samtaleanlægget og så løser vi det. Har jeg en interessant patient kalder jeg på dig, så du kan se med. Velkommen til Bryrup Michael Spejlborg Praktiske forhold her i huset:

2 I dit rum findes 3 GU-sæt. Efter brug lægges de i baljen under kommoden.anna tager dem med i skyllerummet når dagen er slut. Hvis du løber tør fylder du selv op fra sterilisatoren i laboratoriet. Alle øvrige kirurgiske instrumenter er i mit rum. Bare spørg. I kommoden finder du alt til blodprøvetagning, podepinde og Stuartsmedium, foruden remedier til cytskrab. Du er velkommen til at ændre på opsætningen hvis det passer dig bedre. Når du har taget blodprøver sætter du rørene i et engangskrus. På regningen, som pt. underskriver er der plads til at skrive hvilke undersøgelser du ønsker udført. Du sætter så bare kruset ovenpå regningen ude i laboratoriet og resten klarer Susanne. Til øjenskader har vi en særlig bakke, som står i skabet lige udenfor din dør. I laboratoriet har vi EKG, Vitalograf, apparat til måling af hgb og blodsukker. Desuden mulighed for bestemmelse af SR og Crp. Incubator til diagnostik af urinvejsinfektioner (uricult). Fasekontrastmikroskop til bakteriologisk og mykologisk diagnostik. Til hverdag står Anna for denne del af butikken, og vil med glæde fortælle dig hvordan hun gør. Vi har to indgående telefonlinjer og mulighed for omstilling mellem alle husets telefoner. En kortfattet skriftlig instruks findes ved telefonen. Edb-systemet virker umiddelbart uoverskueligt, men erfaringen viser at alle uden forudgående kendskab kan opnå et rimeligt niveau på 2 dage. I den første tid sidder enten Anna eller Pernille ved siden af dig under telefonkonsultationen og hjælper dig. EDB systemet administrerer vores patientjournaler, medicinkort, tidsbestilling, recepter mm. Udskrivningsbreve, recepter og henvisninger overføres elektronisk mellem os og vore samarbejdspartnere (apoteker, sygehuse, speciallæger mm). På din computer ligger i øvrigt flere nyttige programmer til brug både i patientsituationen og ved søgning af oplysninger. Specielt vil jeg fremhæve Medibox, som er udviklet her i huset af min tidligere nu pensionerede kompagnon Ib Ahnfeldt-Mollerup. I Medibox finder du fx komplette opdaterede lister over adresser og telefonnumre på kolleger, apoteker, sygehuse mm. Desuden tusindvis af kortfattede noter vedrørende typiske konsultationsproblemer. Endvidere patientvejledninger som let kan udprintes og udleveres. I løbet af de første dage bliver der afsat tid til en introduktionssamtale, hvor vi finder ud af, hvilke forudsætninger, du møder op med, og hvad denne praksis kan tilbyde dig. Vi vil sammen udfylde uddannelsesprogrammets checklister, så de kommer til at fungere som din kontrakt med praksis. Den første tid i praksis er introduktionsperioden, hvor du har

3 mulighed for at følges med mig ved konsultationer, du kan lære medarbejderne og arbejdsgangen at kende og sætte dig ind i vores edb-system. Du får også hver dag nogle enkelte patienter - i det tempo, der passer til dit niveau. Med tiden kommer du til at arbejde mere og mere selvstændigt, og du skulle helst også nå flere patienter efterhånden. Når dage er gået vil jeg gerne gennemgå dine patienter med dig. I starten gennemgår vi alle patienter, lette som svære. Senere kan vi koncentrere os om de patienter du finder mest interessante. Efter en måned er der skemalagt en justeringssamtale, hvor vi kan få rettet eventuelle skævheder og få lagt en plan for dine næste fem måneder her i huset. Efter tre måneder er der afsat tid til midtvejsevaluering, hvor vi gør op, hvor langt du er nået på checklisterne og med det, der i øvrigt blev aftalt i introduktionssamtalen. Vi vil lægge konkrete planer for, hvordan du skal komme gennem de ting, du mangler. I den sidste tid skal du gerne arbejde i samme tempo som mig. Umiddelbart før afslutningen på dit ophold er der slutevaluering af det samlede forløb, specielt om de opstillede mål i uddannelsesprogrammet er blevet opfyldt. Evalueringen, der skal være skiftlig, skal rumme både min vurdering af dig og din vurdering af mig og praksis som uddannelsessted. Evalueringen af praksis sendes til videreuddannelsesudvalget. Du beholder evalueringen af dig selv. TEORETISK VIDEN/SELVSTUDIUM Litteratur og læsning Det forventes, at PRL under opholdet i praksis aktiverer sig i selvstudier og vedligeholder en teoretisk viden på niveau med lærebogen i Almen medicin, Grundbog FADL, København 1997 Bentzen N, Hollnagel H, Lauritzen T. eller tilsvarende anbefalet af praksis. Skal som minimum desuden følge med i praksisrelaterede artikler i Ugeskrift for Læger samt Månedsskrift for praktisk lægegerning. Idé-katalog Almene Helbredsproblemer (lærebogen), FADLs forlag. Allmennmedisin - Den norske lærebog, Gyldendal Norsk forlag. Pendleton, the Consultation, Oxford University Press. Attesthæfte, ISH, Odense Universitets Trykkeri. Vejledning i profylaktiske børneundersøgelser, Sundhedsstyrelsen Retningslinier for svangerskabshygiejne og fødselshjælp, Sundhedsstyrelsen Månedsskrift for praktisk lægegerning, Fonden for tidsskrift for praktisk lægegerning. Læge-Karnov, Karnovs forlag A/S. Medicinsk Årbog, Munksgaard. Mabeck, Lægen og Patienten. Ramian, Livets langsigtede virkninger, Komiteen for Sundhedsoplysning. PLI EPI-NYT Og naturligvis problemorienteret læsning i lærebøger. Medicinsk kompendium. Kirurgisk kompendium. Pædiatrisk kompendium. Vejledning for praksisreservelæger og tutorlæger, DSAM. Klinik Nyt.

4 Lægeforeningens Vejviser Torben Bendix Michael Balint KONFERENCER, KURSER M.V. 1. Daglig supervision hos tutorlæge. 2. Konference i lægehuset med sygeplejerske/sundhedsplejerske, socialrådgiver og evt. andre 3. Månedlige returdage. 4. Evt. deltagelse i møde i 12-mandsforening. 5. Besøg i speciallægepraksis. KLINISK UDDANNELSE De kliniske færdigheder erhverves gennem det daglige arbejde. Denne tilegnelse er i sagens natur gradvis og vil derfor være vanskelig at erkende, med mindre man har gjort status i begyndelsen af perioden og sammenligner dette med opnået niveau på udvalgte tidspunkter, som her er efter 3 måneder og til slut. For at få et fornuftigt styr på dette benytter vi checklister over de forskellige arbejdsområder sådan som de er modificerede for denne praksis og til den enkelte PRL, hvis kliniske kunnen varierer efter de forudgående erfaringer fra kirurgisk og medicinsk afdeling. Det forventes, at PRL især i begyndelsen søger råd hos tutor ved alle tvivlsspørgsmål. Det er en måde at lære hinanden at kende på, det øger tutorlægernes viden om, hvad PRL evner, og det skal gerne give alle parter øget tryghed. Den i begyndelsen daglige gennemgang af PRL s - og også gerne tutorlægens notater - vil på samme måde afstemme behandlingsprocedurer og give anledning til relevant problemorienteret diskussion. Lægetaskens opbygning Indhold af instrumenter, testudstyr, remedier og medicamina. ( Positivlisten fra Sygesikringen). ADMINISTRATIV UDDANNELSE Og vær specielt opmærksom på at lægens faglige tiltag kan have store økonomiske konsekvenser. Almen praksis er ansvarlig for en stor del af det samlede ressourceforbrug i sundhedssektoren. Tænk på: hvad den medicin, der ordineres, koster patienten og samfundet. Findes der acceptable, billigere alternativer. Hvad de diagnostiske undersøgelser, der ordineres, koster. Mange laboratorieprøver er kostbare. Er de nødvendige? Hvad med røntgenundersøgelser, podninger, dyrkninger?

5 Store sociale udgifter udløses ofte på basis af vores erklæringer og sygemeldinger. Derfor bør enhver af disse være velovervejede med tanke på de økonomiske konsekvenser - både for patienten og for samfundet. Sygesikringen er begyndt at fortælle hver enkelt praksis, hvordan dens niveau er for forskellige ydelser i forhold til gennemsnittet i amtet - de såkaldte nøgletal. HOLDNINGER OG ETIK Under hele opholdet i praksis skal PRL demonstrere respekt for de patienter, der opsøger ham professionelt. I al daglig, faglig håndtering og i temadiskussionerne bør indgå en etisk dimension, sådan som vi er forpligtede af lægeløftet og de internationale regler og deklarationer. Tutorlægen bør i sin daglige optræden selv være bevidste om, at de i dennesammenhæng vil blive opfattet som modeller. Emnet bør direkte berøres i supervisionssamtalerne, dels for at berøre lovgivningen og deklarationerne, men også helt konkret for at adskille en empatisk, medmenneskelig, respektfuld holdning fra mistanken om økonomisk begrundet patientpleje. PRL bør arbejde med egne fordomme og barrierer og lære sig håndgreb til at erkende, hvorfor han reagerer uventet eller uhensigtsmæssigt i visse situationer. Han må arbejde så meget med egne følelser og holdninger, at han bevidst kan bruge sig selv i konsultationen. PRL må til stadighed forholde sig kritisk til sit faglige arbejde. Kendskab til funktion og struktur i velfungerende 12-mandsforeninger eller Ballintgrupper, hvor der også arbejdes med sådan selverkendelse eller selvindsigt anbefales. Jeg håber du må få et godt og lærerigt ophold. Michael Spejlborg

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk

Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk Velkommen til Lægehuset Ryomgård, som er relativ nyopført 2006 og særlig bygget og indrettet som et velfungerende lægehus. Historisk set har der været lægepraksis siden

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere