Matematiske kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematiske kompetencer"

Transkript

1 Matematiske kompetencer I dette kapitel skal du arbejde med forskellige matematiske kompetencer. I matematik skal du kunne andet og mere end blot at gentage paratviden og regne opgaver i kendte situationer. Du skal fx kunne bruge ligninger og ligningsløsning til at løse og beskrive forskellige situationer og problemstillinger fra omverdenen. Du skal også kunne løse en matematikopgave, som du ikke tidligere har arbejdet med, og du skal kunne bruge matematik til at argumentere for en bestemt løsning, kunne bedømme og opstille matematiske modeller m.m. Matematisk kompetence handler altså om, at du skal kunne forstå, anvende og tage stilling til, hvordan du kan bruge matematik i mange forskellige sammenhænge. Du skal i kapitlet arbejde med, hvad matematiske kompetencer er. Du skal ligeledes arbejde med opgaver, aktiviteter og undersøgelser, hvor du kan blive klogere på og udvikle dine egne matematiske kompetencer. De matematiske kompetencer kan bruges til at sige noget om, hvad man skal kunne i matematik både mens man uddanner sig, men også i ens hverdagsog arbejdsliv. MÅL, FAGORD OG BEGREBER Målet er, at du: kan forklare, hvad de seks matematiske kompetencer betyder kan udvikle matematiske kompetencer ved at løse problemer ved hjælp af matematik kan udvikle og vælge en strategi til at løse et problem, som rummer matematik. Du skal arbejde med: problembehandlingskompetence modelleringskompetence ræsonnements- og tankegangskompetence repræsentations- og symbolbehandlingskompetence kommunikationskompetence hjælpemiddelkompetence. FORHÅNDSVIDEN OPGAVE 1 Løs opgaven sammen med din makker og et andet makkerpar. A Diskuter, hvorfor I mener, det er vigtigt, at elever lærer matematik i skolen. B Find så mange argumenter som I kan for, at danske skoleelever skal lære matematik. Hvad skal de bruge det til? Hvorfor er det et vigtigt fag?

2 MATEMATISKE KOMPETENCER 7 TEORI MATEMATISK KOMPETENCE At have matematiske kompetencer betyder, at man har en viden, som gør, at man kan handle hensigts mæssigt i forskellige situationer og sammen hænge, hvori matematik indgår eller kan komme til at indgå. Matematisk kompetence består af seks forskellige delkompetencer, som du kan læse mere om herunder. Problembehandlingskompetence Forstå, løse og vurdere problemer Repræsentations- og symbolbehandlingskompetence Bruge og forstå repræsentationer og symboler i matematik Benzin Opstille og vurdere matematiske modeller Modelleringskompetence Kommunikere i, med og om matematik Kommunikationskompetence Stille spørgsmål, finde svar og argumentere Ræsonnements- og tankegangskompetence Bruge hjælpemidler til at løse problemer i matematik Hjælpemiddelkompetence = Problembehandlingskompetence, modelleringskompetence og ræsonnements- og tankegangskompetence handler om, at du i matematik skal kunne bruge din matematiske viden til at stille spørgsmål og svare på spørgsmål. Du skal fx vide, hvilke spørgsmål det giver mening at stille i matematik, og hvilke former for svar der er meningsfulde. Repræsentations- og symbolbehandlingskompetence, kommunikationskompetence og hjælpemiddelkompetence handler om, at du skal kunne bruge redskaber og sprog til at kunne kommunikere i og om matematik. Du skal fx kunne bruge forskellige hjælpemidler, og du skal kunne repræsentere resultater fra undersøgelser og formidle konklusioner til en bestemt gruppe mennesker. Når du løser problemer i matematik, trækker du ofte på flere matematiske kompetencer på samme tid. Du kan fx både bruge ræsonnements- og tankegangskompetencen sammen med repræsentations- og symbolbehandlingskompetencen, når du fx forsøger at skrive ræsonnementer ned eller lave et matematisk bevis.

3 8 MATEMATISKE KOMPETENCER Løs opgaverne på opslaget sammen med din makker. OPGAVE 2 A I skal tegne et mindmap, hvor I skriver Matematisk kompetence i midten, og rundt om skriver I: Problembehandling, Modellering, Ræsonnement og tankegang, Repræsentation og symboler, Kommunikation samt Hjælpemidler. B Diskuter hver af kompetencerne og skriv ned, hvad I tænker, de betyder, om det minder om noget, I har hørt før, og hvad det har med matematik at gøre. TEORI PROBLEMBEHANDLINGSKOMPETENCE Problembehandlingskompetence handler om, at du skal kunne opstille og løse problemer i matematik, selvom du ikke umiddelbart har en metode til at løse problemet. Du skal både kunne løse problemer, som andre har opstillet, selvom du ikke har en løsningsmetode til problemet på forhånd, og du skal selv kunne opstille et matematisk problem og planlægge, hvordan du kan løse det. Det, der er et matematisk problem for nogle, er måske ikke et problem for andre, fordi de har redskaberne til at løse det. Et matematisk problem er en særlig type matematisk spørgsmål, som kræver, at du er nødt til at lave en matematisk undersøgelse for at kunne svare på spørgsmålet. Matematiske problemer kan handle om problemer fra hverdagen, hvor du kan bruge matematik til at løse problemet, fx hvis du skal undersøge, hvilket lånetilbud du skal bruge, hvilken ferie du har råd til osv. Men matematiske problemer kan også være ting fra matematikkens verden, fx hvilken type firkant har det største areal, hvis omkredsen skal være 30. Når du skal løse et matematisk problem, kan det være en god idé at have en strategi for, hvordan du griber det an. En problemløsningsstrategi kan fx bestå af de tre trin i figuren herunder. Forstå problemet Undersøge problemet Vurdere løsningen Afgrænse problemet. Prøve sig frem. Minder det om noget, jeg har prøvet før? Gennemføre en undersøgelse. Være systematisk i undersøgelsen. Vurdere løsningen i forhold til problemet. Undersøge om der er andre løsninger. OPGAVE 3 Find de rektangler, som opfylder følgende: længde og bredde skal være hele tal omkreds og areal skal være samme tal. A Forklar med jeres egne ord, hvad problemet er. B Beskriv, hvordan I kan undersøge problemet. C Gennemfør undersøgelsen. D Undersøg, om/hvordan I kunne have løst problemet på en anden måde. Beskriv hvordan.

4 MATEMATISKE KOMPETENCER 9 AKTIVITET SORTÉR PROBLEMER Aktivitet for to til tre personer. Materialer: Sortér problemer (A1), saks og digitale værktøjer. I denne aktivitet får I udleveret 12 kort. I skal sortere kortene ud fra, om I mener, at beskrivelsen på kortet er en opgave, som I nemt kan løse, eller om det er et problem, hvor I er nødt til at lave en undersøgelse, før I kan løse det. I behøver ikke i første omgang at løse alle problemerne. DEL 1 A Klip kortene på arket Sorter problemer (A1) ud. B Sortér kortene i to bunker ud fra, om I mener at det, der er beskrevet på kortet, er en opgave, hvor I har en metode, I kan løse opgaven med. det, der er beskrevet på kortet, er et problem, som kræver, at I er nødt til at lave en undersøgelse for at kunne løse problemet. C Vælg to kort, som I mener beskriver en opgave og to kort, som I mener beskriver et problem, og løs dem. DEL 2 A Gå sammen med en anden gruppe. B Sammenlign jeres måde at sortere kortene på. Tal fx om: Hvilke forskelle og ligheder har I? Hvad kendetegner de spørgsmål, I mener er opgaver? Hvad kendetegner de spørgsmål, I mener, er problemer? C Forklar, hvad I mener kendetegner et matematisk problem. OPGAVE 4 A Tegn en cirkel og konstruer cirklens indskrevne kvadrat og omskrevne kvadrat. I kan bruge vinkelrette linjer gennem centrum til det indskrevne kvadrat og tangenter til det omskrevne kvadrat. B Undersøg, om der er en sammenhæng mellem arealet af det indskrevne kvadrat og arealet af det omskrevne kvadrat. C Undersøg, om der er en sammenhæng mellem arealerne af andre ligedannede, regulære indskrevne og omskrevne polygoner til en cirkel, fx en trekant? En femkant? OPGAVE 5 TILBUD 1 Få vinklen (v) på din pizzaslice fordoblet gratis. v A Undersøg, hvilket tilbud der giver mest pizza. Beggrund jeres svar. OPGAVE 6 A Skriv en forskrift for tre forskellige funktioner, som går gennem punktet (2, 5). B Få en makker til at kontrollere dine forskrifter. OPGAVE 7 En cylinderformet træstav bliver savet skråt igennem, som figuren herunder viser. Højden på det højeste sted er 10 cm, og højden på det laveste sted er 3 cm. Radius i træstaven er 4 cm. A Beskriv, hvordan I kan beregne rumfanget af den udsavede træstav. B Beregn rumfanget. r TILBUD 2 Få radius (r) på din pizzaslice fordoblet gratis. SKITSE 10 cm 3 cm 4 cm

5 10 MATEMATISKE KOMPETENCER TEORI MODELLERINGSKOMPETENCE Modelleringskompetence handler om, hvordan man kan bruge matematik til at beskrive og løse problemer fra hverdagen eller fra verden omkring os. Modelleringskompetence handler både om at kunne opstille og vurdere matematiske modeller. En matematisk model kan vi bruge til at oversætte eller efterligne noget fra virkeligheden, så vi kan undersøge det med matematik. Matematisk modellering kan beskrives som en proces. Herunder er vist et diagram, der viser en modelleringsproces. Du skal først finde ud af, hvilken situation eller problemstilling fra virkeligheden, du ønsker at modellere. Herefter skal du opstille en problemstilling. Derefter laver du en situationsbeskrivelse, hvor du sorterer i de informationer, du har, og dermed får afgrænset din problemstilling. I den næste del af modelleringsprocessen skal du opstille en matematisk model, som kan beskrive den situation, du skal modellere. En matematisk model indeholder ofte variable og sammenhænge, fx lineære sammenhænge mellem to variable. Når du er kommet frem til et matematisk resultat, så skal du vurdere det i forhold til den virkelighed og problemstilling, som du tog udgangspunkt i. Nogle gange kan du komme frem til, at du er nødt til at ændre eller justere på din model eller er nødt til at ændre på en af de andre dele i modelleringsprocessen. Det kan fx være, du er blevet opmærksom på, at der er forhold i processen, som du ikke havde taget højde for. Når du mener, du har taget højde for de forskellige forhold og forholdt dig kritisk til de forskellige dele, så kan du give et matematisk svar på problemstillingen. Det kan være en god idé at bruge et digitalt værktøj, når du arbejder med matematiske modeller. Det er nemlig hurtigt at ændre på en matematisk model, hvis man har den i et digitalt værktøj. Se figuren nederst. Fx kan man have brug for at undersøge, om man har råd til et mobilabonnement. Hvis man ved, at man har 3000 kr. i lommepenge om året, og selv skal betale for mobilabonnement, kan vi lave en problemstilling: Har jeg råd til et mobilabonnement som koster 79 kr. pr. måned, når jeg har 3000 kr. i lommepenge på et år? Og hvor mange penge har jeg tilbage af mine lommepenge? Vi kan oversætte mobilabonnementet til en matematisk model, Pris = antal måneder 79 kr. Vi kan så bruge modellen til at finde ud af, hvad et mobilabonnement koster i 6, 12 eller n måneder. Og vi kan bruge modellen til at finde ud af, hvor stor en del af det årlige lommepengebeløb, vi har til rådighed, der går til mobilabonnementet. Ud fra det kan vi overveje, om det er bedre med et billigere abonnement, som måske har en pakke med fx færre GB data m.m. end den til 79 kr. pr. måned. PROBLEMSTILLING Sortering af informationer SITUATIONSBESKRIVELSE Fortolkning og vurdering MATEMATISK SVAR Oversættelse MATEMATISK RESULTAT Matematisk behandling MATEMATISK MODEL

6 MATEMATISKE KOMPETENCER 11 AKTIVITET VURDERING OG MODELLERING Aktivitet for tre til fire personer. Materialer: Tøj-klubben (A2), Vurdering og modellering (A3), saks og digitale værktøjer. I denne aktivitet skal I først vurdere modelleringer, som andre har lavet, og derefter skal I selv udføre en modelleringsproces. DEL 1 A Læs casen på arket Tøj-låneklubben (A2). B Forklar, hvad problemstillingen er i casen. C Beskriv modellen og resultatet af modelleringen. D Vurder afgrænsningen af problemstillingen for den case, der er beskrevet. Ville I ændre på noget? Er de relevante informationer taget med? E Vurder den model, der er beskrevet i casen. Er problemstillingen oversat hensigtsmæssigt til en matematisk model? F Vurder resultatet af modelleringen. Er tallene realistiske? Hvad tænker I om resultatet? G Vurder resultatet i forhold til problemstillingen. Hvilke variable kan ændre på resultatet? H Vurder, om I synes det er en god modellering og begrund hvorfor/hvorfor ikke. DEL 2 A Vælg en problemstilling fra arket Vurdering og modellering (A3). B Gennemfør en matematisk modelleringsproces, hvor I afgrænser problemstillingen, udvælger relevante informationer og oplysninger, opstiller en matematisk model, foretager beregninger og vurderer resultatet. C Gå sammen med andre i klassen, som har arbejdet med samme case. Præsenter jeres modellering for hinanden i grupperne og sammenlign jeres matematiske modeller. Diskuter, hvilke ting I har gjort ens og forskelligt, og om I bliver inspireret fra de andre gruppers modelleringsproces. OPGAVE 8 Noah hjælper sin far med at fjerne gamle fliser fra en terrasse i haven. Fliserne måler 40x40x4 cm, og der er ca. 60 m 2 terrasse. Hver flise vejer ca. 19 kg. Noah og hans far kører fliserne på en sækkevogn. De kan have fire fliser på sækkevognen ad gangen. Fliserne skal i gennemsnit køres ca. 75 meter på sækkevognen, hvor de kan blive læsset på en trailer og kørt væk. Traileren må højst læsses med 640 kg. Der er 10 kilometer fra Noahs hus til genbrugsstationen, hvor de kan aflevere fliserne. Bilen kører med en gennemsnitsfart på 40 km/t til og fra genbrugspladsen. A Opstil en matematisk model for, hvor lang tid det vil tage at fjerne alle fliserne. I kan fx overveje Hvor lang tid det tager at køre med fliserne på sækkevognen til og fra traileren? Hvor lang tid det tager at læsse og tømme traileren? Hvor hurtigt bilen kan køre med og uden læs? Hvor mange pauser Noah og hans far har brug for i løbet af dagen?

7 12 MATEMATISKE KOMPETENCER TEORI RÆSONNEMENTS- OG TANKEGANGSKOMPETENCE Ræsonnements- og tankegangskompetence handler om at kunne stille spørgsmål og finde svar i matematik, samt at vide hvordan man kan argumentere og begrunde ud fra matematik. Når man opbygger matematiske ræsonnementer, er det vigtigt at kunne skelne mellem definitioner, hypoteser og sætninger. En definition i matematik forklarer betydningen af et nyt ord eller begreb vha. allerede kendte ord eller begreber. En definition er en slags universel fælles beslutning om, hvad et matematisk begreb betyder. Definitioner er altså en vedtagelse af et ords betydning, og skal derfor ikke bevises. Vi kan fx definere, at en trekant er en plan figur, der er afgrænset af tre rette linjestykker, og vi kan definere, at en trekant kaldes retvinklet, hvis en af dens vinkler er 90. En hypotese er en antagelse om, at noget bestemt gælder. Man ved ikke, om en hypotese er sand eller falsk, men man kan prøve at undersøge det. Hvis man tror, hypotesen er sand, kan man forsøge at bevise den. Hvis man tror, hypotesen er falsk, kan man forsøge at modbevise den. Når det er bevist, at en hypotese er sand, så kaldes den en sætning. At fx vinkelsummen i en trekant er 180 er startet som en hypotese, men der findes bevis for, at den er sand, så nu er det en sætning: Vinkelsummen i en trekant er 180. Prøv at finde eksempler på bevis for denne sætning på internettet. Når man skal argumentere i matematik, så er det vigtigt, at man kan bruge og opstille hypoteser og undersøge, om de er sande eller falske. AKTIVITET DEFINITIONER, SÆTNINGER OG HYPOTESER Aktivitet for tre til fire personer. Materialer: Små stykker papir eller post-its og et digitalt værktøj. I skal undersøge, hvad I ved om firkanter, og formulere jeres egne definitioner, sætninger og hypoteser. DEL 1 A Skriv mindst tre påstande hver, som I mener gælder for firkanter. I skal skrive hver påstand på et lille stykke papir eller post-its. B Sorter jeres påstande i tre bunker. I skal for hver påstand vurdere, om I mener, det er en 1. definition noget, som forklarer matematiske begreber ved hjælp af allerede kendte ord og begreber. Et eksempel på en definition kunne være: en ret vinkel er en vinkel på sætning en påstand, som I kan bevise er sand. Et eksempel på en sætning kunne være: vinkelsummen i en trekant er altid hypotese noget, som I tror, er rigtigt, men som I ikke kan bevise. Et eksempel på en hypotese kunne være: Der kan være netop én ret vinkel i en trekant. Læg dem i tre bunker og lav en overskrift til hver bunke. C Hvis I mangler påstande i en af de tre bunker, skal I prøve at skrive nogle, så I har påstande i alle tre kategorier. D Vælg en hypotese og undersøg, om I kan bevise, om den er rigtig eller forkert.

8 MATEMATISKE KOMPETENCER 13 Løs opgaverne på siden sammen med din makker. OPGAVE 9 I de følgende opgaver skal I skrive et ræsonnement, altså et argument, hvor I bruger matematik til at begrunde med. SKITSE 115 D C v 49 A B A Forklar, hvilke ting der skal være opfyldt, for at figur ABCD er et kvadrat. D C A B B Hvis ABCD er et kvadrat, forklar da, hvordan I uden at måle kan vide, at trekant ABC er en ligebenet, retvinklet trekant. E Forklar, hvordan I kan bestemme størrelsen på vinkel v uden at måle eller bruge et geometriprogram. OPGAVE 10 I denne opgave skal I opstille en hypotese, som I efterfølgende skal afprøve. Forestil jer et rektangel, som har bredden 2, men som har en variabel længde l og arealet A. A Lav en hypotese, der beskriver, hvordan den graf, som viser sammenhængen mellem rektanglets sidelængde l og rektanglets areal A. ser ud i et koordinatsystem. I kan fx overveje, om grafen er en ret linje, en ikke-lineær kurve osv. B Tegn en skitse af, hvordan I tror grafen kommer til at se ud. Areal, A 60 Længde, L C Forklar, hvordan I uden at måle kan vide, at vinklen mellem de to regulære sekskanter er 60. D Forklar, hvilken af de tre omskrivninger af formlen for arealet af en trekant A = 1 2 h g der er korrekt. Forklar også, hvad der er forkert i mindst en af de to forkerte. 1. g = 2A h 2. g = 2h A 3. g = 1 2 h A C Afprøv jeres hypotese. Find ud af, hvordan I vil afprøve hypotesen. Vil I fx opstille en formel, vil I tegne i et geometriprogram, eller vil I gøre noget helt tredje? D Forklar, om jeres hypotese fra punkt A bliver bekræftet eller afkræftet. E Forestil jer, at I i stedet for rektanglet har et kvadrat med en variabel sidelængde, s. Lav en ny hypotese med en skitse, som viser sammenhængen mellem kvadratets sidelængde og arealet af kvadratet. Afprøv jeres hypotese.

9 14 MATEMATISKE KOMPETENCER TEORI REPRÆSENTATIONS- OG SYMBOLBEHANDLINGS- KOMPETENCE AKTIVITET REPRÆSENTATIONER PÅ FLERE MÅDER Repræsentation og symbolbehandling handler om, at du skal kunne bruge og forstå repræsentationer i matematik, bl.a. matematisk symbol sprog. Repræsentationer kan fx være tabeller, grafer, diagrammer, tegninger og lign. Matematisk symbolsprog indeholder ofte regneudtryk, tal og bogstaver, som du fx kender det fra formler og ligninger. Hvis du har lavet en undersøgelse og gerne vil vise resultatet, kan du fx vælge at lave et diagram. Diagrammet er en repræsentation af din undersøgelse. Du kunne også vise dine data i en tabel. Tabellen er en anden repræsentation. Repræsentationer kan se forskellige ud, men det er vigtigt, at man vælger en hensigtsmæssig repræsentation i forhold til det, man gerne vil vise med matematikken. Symbolbehandling handler om at kunne afkode matematisk symbolsprog, men det handler også om at kunne oversætte mellem symbolsprog og hverdagssprog. I mange matematikopgaver, som er eksempler på situationer fra hverdagen, bruger du din symbolbehandlingskompetence, når du oversætter fra hverdagssituationen til matematik. Du bruger også symbolbehandling, når du fx omskriver regneudtryk, som er skrevet med variable og tal. Du vil ofte opleve, at du bruger repræsentationsog symbolbehandlingskompetencen sammen med andre kompetencer, fx problembehandlingskompetencen eller modelleringskompetencen. Repræsentations- og symbolbehandlingskompetencen kan ofte hjælpe os med at omsætte problemer til matematikholdige udtryk eller til matematiske modeller. Aktivitet for to til tre personer. Materialer: Repræsentationer på flere måder (A4) og et digitalt værktøj. I skal i denne aktivitet arbejde med at repræsentere noget, som er vist på en anden måde. Fx kan I vise data, der i forvejen er vist i en tabel, som en graf, eller I kan vise en funktionsforskrift som en graf eller en tabel. DEL 1 A Vælg et af felterne på arket Repræsentationer på flere måder (A4). Find en anden måde at repræsentere det, der er vist i det felt, I har valgt. Hvis det er en graf, kan I fx lave en tabel, et regneudtryk eller en sproglig forklaring. B Gentag punkt A med tre af de andre felter. DEL 2 A Byt jeres egne repræsentationer med en anden gruppe. Grupperne skal finde ud af, hvilke felter de omsatte repræsentationer passer med. B Gå sammen med gruppen, I har byttet repræsentationer med, og sammenlign jeres svar. Hvilke ligheder og forskelle er der på jeres svar? Har I fået gode idéer af hinanden til fremstilling af repræsentationer?

10 MATEMATISKE KOMPETENCER 15 OPGAVE 11 Formlen herunder kan man bruge til at beregne en procentvis ændring ud fra en begyndelsespris og en slutpris. p = s b b 100 % s er slutprisen, b er begyndelsesprisen, og p er den procentvise ændring. A Beregn den procentvise ændring, hvis prisen på en vare har ændret sig fra 299 kr. til 329 kr. B Hvis en vare koster 449 til at starte med, hvad er så slutprisen, hvis den procentvise ændring har været 15 %. C Omskriv formlen, så du ud fra en begyndelsespris og den procentvise ændring kan beregne slutprisen. OPGAVE 12 Herunder kan du se tre forskellige repræsentationer af karakterfordelingen fra terminsprøven i en 9. klasse. A Lav en hyppighedstabel, som viser fordelingen af karaktererne. Hvilket af diagrammerne kan du bedst bruge til at finde de relevante tal? B Find størsteværdi, mindsteværdi, variationsbredde og median for datasættet. Hvilket af diagrammerne kan du bedst bruge til at finde disse deskriptorer? C Forklar, hvilke forskelle, du synes, der er, ved at vise karakterfordelingen på de tre måder. OPGAVE 13 På en arbejdsplads er der M mænd og K kvinder. A Hvordan vil du sprogligt udtrykke, at M = K M = 1 3 K M = 2K B Skriv et udtryk, som beskriver, at der er fire mænd mere, end der er kvinder. C Skriv et udtryk, som beskriver, at der er halvt så mange mænd, som der er kvinder. D Skriv et udtryk, du selv finder på, og byt med en kammerat. Forklar for hinanden, hvad det udtryk, jeres kammerat har givet jer, fortæller om antallet af mænd og kvinder på arbejdspladsen. Karakterfordeling Boksplot 13 % 4 % 8 % 21 % 25 % % Pindediagram

11 16 MATEMATISKE KOMPETENCER TEORI KOMMUNIKATIONSKOMPETENCE Kommunikationskompetence handler om, at du skal kunne udtrykke dig om matematik og med matematik. Du skal ligeledes kunne forstå, når andre udtrykker sig om og med matematik, og du skal kunne fortolke deres udtryk. Kommunikationskompetencen handler derfor om, at du skal kunne bruge matematiske fagord og begreber. kunne bruge matematikkens sprog, fx symbolsprog eller diagrammer og grafer som en del af din kommunikation. kunne kommunikere om og med matematik både mundtligt og skriftligt. kunne søge efter information. kunne vurdere de oplysninger, du finder, fx ved at søge information online. Kommer de fra en pålidelig kilde? Er den graf, du fx finder, kommunikeret ordentligt, eller er akseinddelingen på en måde, så grafen kommer til at blive fortolket på en bestemt måde osv. være bevidst om, hvem du kommunikerer til og med, når du kommunikerer om og med matematik. Er det en kammerat, en forælder, en lærer, en byrådspolitiker, et skolebestyrelsesmedlem osv.? Forskellige modtagere af vores kommunikation, kræver ofte forskellige måder at kommunikere på. AKTIVITET ET GODT SVAR PÅ EN UNDERSØGELSE Aktivitet for tre til fire personer. Materialer: Et godt svar på en undersøgelse (A5), To stjerner og en idé (A6), digitale værktøjer, papir og post-its. I denne aktivitet skal I arbejde med at lave skriftlige svar på undersøgelser. I DEL 1 skal I være sammen i grupper på tre til fire personer. I DEL 2 skal I være to grupper sammen. DEL 1 A Vælg i gruppen en af opgaverne og løs opgaven hver især. I skal lægge vægt på, at opgaven skal kommunikeres så godt som muligt. Print jeres besvarelser ud, eller skriv dem i hånden på papir. B Læs alles besvarelser igennem. C Præsenter på skift jeres besvarelser for hinanden, mens I giver feedback til den, der præsenterer. D Brug arket To stjerner og en ide (A6), hvor I hver især finder to ting, som I synes fungerer godt ved den besvarelse, der bliver præsenteret, og en idé, som kan gøre besvarelsen endnu bedre. DEL 2 A Brug den feedback, som alle i grupperne har fået. Sammenlign stjerner og idéer, som I hver især har fået. B Diskuter, om det er en god idé at bruge digitale værktøjer til jeres besvarelse. C Lav en fælles liste med ting, der er gode at huske, når man skal kommunikere om resultater af undersøgelser på skrift i matematik.

12 MATEMATISKE KOMPETENCER 17 OPGAVE 14 Påstand: Det gælder, at a + b = c, og det medfører, at c b = a. A Undersøg ved hjælp af taleksempler (mindst tre), om påstanden ser ud til at gælde. Prøv med både positive og negative tal. B Forklar med dine egne ord, hvad påstanden siger. C Lav et andet eksempel på noget, som a + b = c kan medføre. OPGAVE 15 Herunder er en række forskellige trekanter. A B C D F OPGAVE 16 Når vi i statistik arbejder med at analysere datasæt for fx at finde medianen, er der forskellige måder, man kan finde medianen på. A Undersøg, ved at søge efter indformation på fx internettet, i jeres formelsamling eller lignende, hvor mange forskellige måder, man kan finde medianen i et datasæt på. B Hvilke forskelle er der på de måder, I finder? C Hvilken af de forskellige måder, I fandt, var den mest udbredte? E G H I OPGAVE 17 Mathilde arbejder med en opgave, hvor hun skal undersøge fire regneudtryk, som skal kunne bruges til at beregne, hvad prisen er, hvis der er 20 % rabat på en vare. Hun undersøger følgende fire regneudtryk: Tillægsordene herunder kan beskrive trekanter: Spidsvinklet Stumpvinklet Retvinklet Ligebenet Ligesidet A Beskriv mindst tre trekanter med mindst et tillægsord fra listen. B Overvej, om flere af tillægsordene kan knyttes til samme trekant. Hvis det er tilfældet, så tegn i hvert tilfælde et eksempel på en trekant, hvortil man kan knytte mere end ét af de fem tillægsord. p 0,8 p 0,2 p p 0,2 0,8 p I sin besvarelse skriver hun: Jeg har reduceret de fire udtryk i et CAS-værktøj. p 0,8 = 0,8 p p 0,2 p = 0,8 p p 0,2 = 5 p 0,8 p = 0,8 p Jeg kan se, at de to første regneudtryk giver det samme. De to sidste regneudtryk giver noget forskelligt, og derfor må de to være forkerte. A Er Mathildes besvarelse et godt svar? Forklar, hvorfor/hvorfor ikke.

13 18 MATEMATISKE KOMPETENCER TEORI HJÆLPEMIDDELKOMPETENCE Hjælpemiddelkompetence handler om, at du skal kunne vælge, hvilke hjælpemidler der er de bedste at bruge i en given situation. Hvilket hjælpemiddel passer bedst til det formål eller den situation, jeg står med lige nu? Der er ofte mange hjælpemidler, som kan løse det samme problem, men alle hjælpemidler kan have begrænsninger, så det er nødvendigt at tænke sig godt om, før man vælger. Er det fx smartest at bruge et CAS-værktøj til dette problem? Eller kan det betale sig at bruge et geometriprogram til denne situation? Skulle jeg hellere bruge papir og blyant? Har jeg en app på min telefon, som kan hjælpe mig hurtigt videre? Osv. AKTIVITET DET BEDSTE VÆRKTØJ TIL OPGAVEN Aktivitet for tre til fire personer. Materialer: Centicubes eller andre brikker i forskellige farver, post-its, digitale værktøjer, blyant, lineal, lommeregner og Det bedste værktøj til opgaven (A7). I denne aktivitet skal I vurdere, hvilket hjælpemiddel der vil være det mest hensigtsmæssige at bruge til at løse forskellige opgaver eller matematiske problemstillinger med. I skal også arbejde med at finde på opgaver, som man bedst kan løse med et bestemt hjælpemiddel, og I skal afprøve hinandens opgaver. DEL 1 A Placer pladen fra Det bedste værktøj til opgaven (A7.2) midt på bordet mellem jer. Klip kortene på arket Det bedste værktøj til opgaven (A7.1 og A7.2) ud og læg dem med bagsiden op. B Vend nu et kort og læg det midt på pladen i det store felt. Den, der vender kortet, læser problemstillingen højt for de andre i gruppen. C Alle i gruppen skal overveje, hvilket hjælpemiddel, de vil bruge til opgaven og placere deres brik ved det valgte hjælpemiddel. D Forklar for hinanden, hvordan og med hvilket hjælpemiddel I vil løse opgaven. DEL 2 A Find på jeres egne eksempler på opgaver, som bedst løses med et bestemt hjælpemiddel. I skal i gruppen vælge 4-5 hjælpemidler fra pladen og lave opgaver til hvert hjælpemiddel. B Løs jeres opgaver, så I er sikre på, hvordan man gør. DEL 3 I skal nu gå sammen med en anden gruppe og bytte opgaverne fra DEL 2 med denne gruppe. A Nu skal hver gruppe beslutte og begrunde, hvilke hjælpemidler de finder bedst egnet til at besvare den anden gruppes opgaver.

14 MATEMATISKE KOMPETENCER 19 Løs opgaverne på denne side sammen med din makker. I skal bruge digitale værktøjer til at løse opgaverne. OPGAVE 21 Tabellen herunder viser antallet af elever på efterskole i skoleårene OPGAVE 18 Omskriv udtrykkene og undersøg, hvilke udtryk der har samme værdi. Diskuter, om der er nogle af udtrykkene, I kan reducere i hovedet eller med papir og blyant. A 2a + 2(a 2) B 4(a + 1) 4 C (a + 1) 2 4 D a 2 (a 2) 2 E (a 1)(a + 1) + a 2 4 F 2(2a 2) OPGAVE 19 A Tegn tre forskellige regulære polygoner, som alle skal have omkredsen 10. B Undersøg, hvilken af jeres regulære polygoner, der har det største areal. C Tegn en cirkel med omkreds 10. D Undersøg, hvor mange procent af cirklens areal hver af jeres tre regulære polygoner dækker. OPGAVE 20 I skal opstille et budget for en lejrskole for en klasse med 25 elever og 2 lærere for 3 dage med de udgifter, I kan se herunder. Overnatning for både elever og lærere, pris i alt Mad, pris pr. person pr. dag Transport for hele turen, pr. person Entrébilletter for hele turen, pr. person kr. 150 kr. 250 kr. 255 kr. A Undersøg, hvad de samlede udgifter til lejrskolen bliver. B Undersøg, hvor mange flere penge klassen kan bruge på entrébilletter pr. person, når de samlede udgifter til lejrskolen ikke må overstige kr. Skoleår Antal elever Kilde: uvm.dk En efterskolelærer mener, at antallet af elever har været lineært voksende i perioden 2012 til A Tegn et punktdiagram over udviklingen af elever på efterskole i perioden B Indtegn en lineær tendenslinje i diagrammet, og vurdér, om I synes, læreren har ret. C Hvor mange elever vil gå på efterskole i 2022 ifølge tendenslinjen? D Find selv opdaterede tal på internettet, og undersøg, hvordan udviklingen er fortsat frem til i dag. E Sammenlign de opdaterede tal med tendenslinjen fra punkt B. OPGAVE 22 Tegn en kasse og en pyramide med samme rumfang. Begge figurer skal leve op til følgende: højden skal være et helt tal grundfladerne i de to figurer må ikke have samme areal. A Tegn mindst tre forskellige løsninger, som opfylder begge betingelser. B Vælg en af jeres løsninger fra punkt A, og tegn en udfoldning af begge figurer og find overfladearealet.

Opgave Du skal undersøge, hvad der gælder for andre størrelser af rektangler i en taltavlen.

Opgave Du skal undersøge, hvad der gælder for andre størrelser af rektangler i en taltavlen. Problembehandlingskompetence handler om at kunne opstille og løse matematiske problemer. Et matematisk problem er i denne forbindelse et problem, som ikke kan løses med rutineprægede færdigheder, men kræver

Læs mere

OM KAPITLET DIGITALE VÆRKTØJER. egne svar eller Elevernes egne forklaringer. I disse

OM KAPITLET DIGITALE VÆRKTØJER. egne svar eller Elevernes egne forklaringer. I disse OM KPITLET I dette kapitel om digitale værktøjer skal eleverne arbejde med anvendelse og vurdering af forskellige digitale værktøjer, som kan bruges til at løse opgaver og matematiske problemstillinger.

Læs mere

I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske objekter og begreber:

I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske objekter og begreber: INTRO Efter mange års pause er trigonometri med Fælles Mål 2009 tilbage som fagligt emne i grundskolens matematikundervisning. Som det fremgår af den følgende sides udpluk fra faghæftets trinmål, er en

Læs mere

Matematik samlet evaluering for Ahi Internationale Skole

Matematik samlet evaluering for Ahi Internationale Skole efter 3.klasse. e efter 6.klasse. e Skole efter 9.klasse. e indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik (tankegangskompetence formulere sig skriftligt og mundtligt

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

PRØV! mundtlig til undervisningen og prøvesituationen

PRØV! mundtlig til undervisningen og prøvesituationen PRØV! mundtlig til undervisningen og prøvesituationen - Teoretisk grundlag for prøverne - Liste med links - Portalen: PRØV!Mundtlig matematik Niveau 1 vedrører viden om objekter, definitioner, tekniske

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Geometri i plan og rum

Geometri i plan og rum INTRO I kapitlet arbejder eleverne med plane og rumlige figurers egenskaber og med deres anvendelse som geometriske modeller. I den forbindelse kommer de bl.a. til at beskæftige sig med beregninger af

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering MULTI 7 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Læs og skriv matematik Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers

Læs mere

GEOMETRI I PLAN OG RUM

GEOMETRI I PLAN OG RUM LÆRERVEJLEDNING GEOMETRI I PLN OG RUM Kopiark Indhold og kommentarer Vejledende sværhedsgrad Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog Navne på figurer På siden arbejder eleverne med navnene på forskellige

Læs mere

Årsplan matematik, RE 2018/2019

Årsplan matematik, RE 2018/2019 Uge Område Ugeinfo. / Indhold er 33 Tal & Størrelser Introuge - Kun Undervisning fredag 34 Tal & Størrelser Introuge - ikke undervisning fredag Decimaltal & Brøker 35 Tal & Størrelser Procentregning 36

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse. Kapitel 1: Godt i gang

Årsplan matematik 5. klasse. Kapitel 1: Godt i gang Årsplan matematik 5. klasse Kapitel : Godt i gang I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i 4. klasse. Kapitlet er udformet som en storyline

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik Målgruppe: 07A Periode: Oprettet af: GL Mål for undervisningen: Matematik, 2017/18, 7. klasse. Undervisningen vil veksle mellem fælles gennemgang og selvstændigt arbejde, både individuelt

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Undersøgelser af trekanter

Undersøgelser af trekanter En rød tråd igennem kapitlet er en søgen efter svar på spørgsmålet: Hvordan kan vi beregne os frem til længder, vi ikke kan komme til at måle?. Hvordan kan vi fx beregne højden på et træ eller et hus,

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik 2016-17 Uge Tema/emne Metode/mål 33 Brøker + talforståelse Matematiske arbejdsmåder(metode) 34 Brøker + procent 35 Excel 35 GeoGebra/Geometri 36 Geometri 37 Emneuge 38 Geometri 39

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

MULTI 6 Forenklede Fælles Mål

MULTI 6 Forenklede Fælles Mål MULTI 6 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklende Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning og skrivning Eleverne kan anvende forskellige strategier til matematisk

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

7 Trekanter. Faglige mål. Linjer i trekanter. Ligedannethed. Pythagoras. Trigonometri

7 Trekanter. Faglige mål. Linjer i trekanter. Ligedannethed. Pythagoras. Trigonometri 7 Trekanter Faglige mål Kapitlet Trekanter tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Linjer i trekanter: kende til højde, vinkelhalveringslinje, midtnormal og median, kunne tegne indskrevne og omskrevne

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34 Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 33-34 Årsprøve og rettevejledledning 34-36 Årsprøven i matematik Talmængder og regnemetoder 37 Fordybelses uge 38-39 40 Termins-prøve 41 Studieturen 42 Efterårsferie

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 5 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning Opmærksomhedspunkt Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Matematisk argumentation

Matematisk argumentation Kapitlets omdrejningspunkt er matematisk argumentation, der især bruges i forbindelse med bevisførelse altså, når det drejer sig om at overbevise andre om, at matematiske påstande er sande eller falske.

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 4 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning undersøgende arbejde Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik

Læs mere

FFM Matematik pop-up eftermiddag. CFU, UCC 11. Maj 2015

FFM Matematik pop-up eftermiddag. CFU, UCC 11. Maj 2015 FFM Matematik pop-up eftermiddag CFU, UCC 11. Maj 2015 Formål Deltagerne har: Kendskab til Forenklede Fælles Måls opbygning Kendskab til tankegangen bag den målstyrede undervisning i FFM Kendskab til læringsmål

Læs mere

Digitale værktøjer. FORHÅNDSVIDEN Løs opgaverne på dette opslag sammen med DIGITALE VÆRKTØJER 7 OPGAVE 2 TEORI

Digitale værktøjer. FORHÅNDSVIDEN Løs opgaverne på dette opslag sammen med DIGITALE VÆRKTØJER 7 OPGAVE 2 TEORI Digitale værktøjer I dette kapitel kan du arbejde med forskellige digitale værktøjer. Når du arbejder med digitale værktøjer i matematik, kan det enten være fordi, du benytter et digitalt værktøj som hjælp

Læs mere

MULTI PRINTARK CAROLINE KREIBERG ANETTE SKIPPER-JØRGENSEN RIKKE TEGLSKOV GYLDENDAL

MULTI PRINTARK CAROLINE KREIBERG ANETTE SKIPPER-JØRGENSEN RIKKE TEGLSKOV GYLDENDAL 8 MULTI PRINTARK CAROLINE KREIBERG ANETTE SKIPPER-JØRGENSEN RIKKE TEGLSKOV GYLDENDAL DIGITALE VÆRKTØJER A1.1 SORTER LIGNINGER 2x + 3 = 15 x 17 = 25 61 x = 37 2x + 11 = 5x 10 x 2 = 2x + 3 4x + 1 5 = 9 4x

Læs mere

Kompetencetræning #2 også til prøven. 31. Januar 2019

Kompetencetræning #2 også til prøven. 31. Januar 2019 Kompetencetræning #2 også til prøven 31. Januar 2019 Bordet rundt Har I prøvet noget af? Var der nogle forhindringer i at prøve noget af? Hvis du har prøvet noget af hvor var udfordringerne så for dig

Læs mere

Første del af rapporten består af et diagram, der viser, hvor mange point eleverne på landsplan fik i de enkelte opgaver.

Første del af rapporten består af et diagram, der viser, hvor mange point eleverne på landsplan fik i de enkelte opgaver. Til matematiklæreren Dette er en rapport omtaler prøven med hjælpemidler maj 2016. Rapporten kan bruges til at evaluere dit arbejde med klassen og få ideer til dit arbejde med kommende klasser i overbygningen.

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Matematiske kompetencer - Facitliste

Matematiske kompetencer - Facitliste Matematiske kompetencer - Facitliste En del opgaver, undersøgelser og aktiviteter er formuleret, så der er flere mulige facit, da resultatet på forskellig måde afhænger af elevernes valg. I de tilfælde

Læs mere

Årsplan for 9 årgang

Årsplan for 9 årgang Årsplan 9.årgang matematik 09-00: Matematrix grundbog 9.kl Kopiark Færdighedsregning 9.kl Computer Vi skal i løbet af året arbejde med følgende IT værktøjer: Excel Matematikfessor Wordmat Excel, og wordmat

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

Kun beregnet billetpris. Korrekt regneudtryk, ingen facit.

Kun beregnet billetpris. Korrekt regneudtryk, ingen facit. Opgavenummer 1.1 200 2 46 108 Hun skal have 108 kr. retur. Korrekt regneudtryk, korrekt facit og korrekt konklusion (bidrager positivt til helhedsindtryk). 46 46 92 200 92 108 Hun skal have 108 kr. tilbage.

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

Årsplan matematik 8. klasse

Årsplan matematik 8. klasse Årsplan matematik 8. klasse 2019-2020 Eleverne arbejder med grundbogen Matematrix 8. I undervisningen inddrages digitale undervisningsredskaber såsom Geogebra, Wordmat, MatematikFessor, emat, excel og

Læs mere

Skriftlig matematik MÅL, FAGORD OG BEGREBER

Skriftlig matematik MÅL, FAGORD OG BEGREBER Skriftlig matematik I dette kapitel skal du arbejde med at løse opgaver i skriftlig matematik med og uden hjælpemidler. Til nogle af opgaverne må du bruge alle hjælpemidler, mens du til andre af opgaverne

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

½Opgavenummer 1.1. Antal point Eksempler Beskrivelser. Korrekt regneudtryk, korrekt facit. 2 point

½Opgavenummer 1.1. Antal point Eksempler Beskrivelser. Korrekt regneudtryk, korrekt facit. 2 point ½Opgavenummer 1.1 Korrekt regneudtryk, korrekt facit. Korrekt regneudtryk, ingen facit bidrager negativt til helhedsindtrykket Løsning med korrekte elementer 0 point 16 350 2 = 12 197 Det koster 12197

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering MULTI 6 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning og skrivning Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

MULTI 7 A1 LÆS MATEMATIK FØR UNDER EFTER

MULTI 7 A1 LÆS MATEMATIK FØR UNDER EFTER LÆS OG SKRIV MATEMATIK A1 LÆS MATEMATIK Brug de tre rammer i modellen, når du skal løse en matematikopgave. Det er ikke sikkert, du skal bruge alle punkter i hver ramme til alle opgaver. Find ud af, hvilke

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål Klasse: Jorden mat Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 4. og 5. klasse. Bøgerne er bygget op, så emnerne følger hinanden hele vejen, hvorfor årsplanen er opbygget efter disse.

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Ringsted Lilleskole, Uffe Skak Årsplan for 5. klasse, matematik Som det fremgår af nedenstående uddrag af undervisningsministeriets publikation om fælles trinmål til matematik efter 6. klasse, bliver faget

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2019/2020

Årsplan matematik 5. klasse 2019/2020 Årsplan matematik 5. klasse 2019/2020 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

Matematika rsplan for 5. kl

Matematika rsplan for 5. kl Matematika rsplan for 5. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan for matematik 8. klasse 18/19

Årsplan for matematik 8. klasse 18/19 Årsplan for matematik 8. klasse 18/19 Emne Mål Handleplan Sæt i Repetition af grundlæggende 32,33 matematikfærdi matematik flere gheder Arbejde med færdighedsregning matematikfærdighedssæt 34,35,36,37,38

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version

Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. Den udvidede rettevejledning

Læs mere

Formativ brug af folkeskolens prøver. Den skriftlige prøve i matematik i 10. klasse, FP10, maj 2018

Formativ brug af folkeskolens prøver. Den skriftlige prøve i matematik i 10. klasse, FP10, maj 2018 Formativ brug af folkeskolens prøver Den skriftlige prøve i matematik i 10. klasse, FP10, maj 2018 1 Til matematiklæreren i 10. klasse Dette er en rapport om den skriftlige prøve i matematik maj 2018.

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Digitale værktøjer FORHÅNDSVIDEN

Digitale værktøjer FORHÅNDSVIDEN Digitale værktøjer Når du i matematik arbejder med digitale værktøjer, kan det enten være fordi, du benytter et digitalt værktøj som hjælp til at løse et matematisk problem eller fordi, du bruger et digitalt

Læs mere

Matematikken og naturens kræfter

Matematikken og naturens kræfter INTRO Omdrejningspunktet for dette tema er matematikkens anvendelse som beskrivelsesmiddel i forbindelse med fysiske love. Temaet er inddelt i følgende fire emner: Pendulure Frit fald Bremselængder og

Læs mere

Formativ brug af folkeskolens prøver. Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, FP9 maj 2018

Formativ brug af folkeskolens prøver. Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, FP9 maj 2018 Formativ brug af folkeskolens prøver Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, FP9 maj 2018 1 Til matematiklæreren i 9. klasse Dette er en rapport om den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

Indholds- og årsplan matematik

Indholds- og årsplan matematik Indholds- og årsplan matematik Formål Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 4. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier!!!* Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer.

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer. Årsplan 5. LH. Matematik Lærer Pernille Holst Overgaard (PHO) Lærebogsmateriale. Format 5 Tid og fagligt Aktivitet område Uge 33-37 Tal Uge 38-41 (efterårsferie uge 42) Figurer Elevbog s. 1-13 Vi opsummerer

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Mars 6./7. Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 6. og 7. klasse. Da der er et stort spring i emnerne i mellem disse trin er årsplanen udformet ud fra Format 7, hvortil

Læs mere

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder.

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder. Dette tema lægger forskellige vinkler på temaet biografen. Udgangspunktet er således ikke et bestemt matematisk område, men et stykke virkelighed, der bl.a. kan beskrives ved hjælp af matematik. I dette

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Matematik Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Matematik Jakobskolen Årsplan for matematik i 8. klasse Årsplanen er opbygget ud fra kapitlerne i kernebogen Kontext+ 8. De forskellige kapitler tager udgangspunkt i matematikholdige kontekster, som eleverne på den ene eller

Læs mere

Rettevejledning, FP10, endelig version

Rettevejledning, FP10, endelig version Rettevejledning, FP10, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. I forbindelse med FP10 fremstiller opgavekommissionen

Læs mere

EN SKOLE FOR LIVET ÅRSPLAN 19/20

EN SKOLE FOR LIVET ÅRSPLAN 19/20 ÅRSPLAN 19/20 Lærer: LH Fag: Matematik Eleverne skal i 7. klasse primært arbejde i webbogen, der kommer rundt om de forskellige matematiske emner. Der vil i forbindelse med de enkelte emner og kapitler

Læs mere

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole Årsplan for i 5.kl. på Herborg Friskole Uge Emne Kompetenceområder/mål 32 Opstartsuge 33- Regn med store 36 tal Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Eleven kan gennemføre enkle

Læs mere

Mødet. 6 Geometri. Begreb Eksempel Navn. Parallel. Vinkelret. Linjestykke. Polygon. Cirkelperiferi. Midtpunkt. Linje. Diagonal. Radius.

Mødet. 6 Geometri. Begreb Eksempel Navn. Parallel. Vinkelret. Linjestykke. Polygon. Cirkelperiferi. Midtpunkt. Linje. Diagonal. Radius. 6.01 Mødet Begreb Eksempel Navn Parallel Vinkelret Linjestykke Polygon Cirkelperiferi Midtpunkt Linje Diagonal Radius Ret vinkel 6.02 Fire på stribe Regler Hver spiller får en spilleplade (6.03). Alle

Læs mere

Geometriske eksperimenter

Geometriske eksperimenter I kapitlet arbejder eleverne med nogle af de egenskaber, der er knyttet til centrale geometriske figurer og begreber (se listen her under). Set fra en emneorienteret synsvinkel handler kapitlet derfor

Læs mere

Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015

Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015 Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015 153 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14+ 15 + 16 + 17 153 = 1! + 2! + 3! + 4! + 5! 153 = 1 3 + 5

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Uge Komptencemål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Aktiviteter

Uge Komptencemål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Aktiviteter FAG: Matematik KLASSETRIN: 5. klasse Hvert kapitel i Kontext er beregnet til ca. 5 uger. I kapitlerne regnes henholdsvis i hånden, på lommeregner samt i IT-programmer som GeoGebra og Excel/numbers. Der

Læs mere

cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty

cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty Matematik Den kinesiske prøve uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui 45 min 01 11

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Matematikprofilen, 3. klasse

Matematikprofilen, 3. klasse Kategori 1 - Begyndt Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler Tal og algebra Hvis elever i denne kategori har opnået point, er

Læs mere

Fagplan og mål for matematik 7-9 klasse

Fagplan og mål for matematik 7-9 klasse Fagplan og mål for matematik 7-9 klasse På Slotsparkens Friskole følger vi Undervisningsministeriets mål for de fag. Kompetencemål se link : http://ffm.emu.dk Fagets kompetenceområder: Matematiske kompetencer

Læs mere

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Matematiske kompetencer. Matematiske emner (tal og algebra, geometri, statistik og sandsynlighed). Matematik i anvendelse. Matematiske arbejdsmåder. Tankegangskompetence

Læs mere

Algebra INTRO. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber:

Algebra INTRO. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: INTRO Kapitlet sætter fokus på algebra, som er den del af matematikkens sprog, hvor vi anvender variable. Algebra indgår i flere af bogens kapitler, men hensigten med dette kapitel er, at eleverne udvikler

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Matematik. Meteriske system

Matematik. Meteriske system Matematik Geometriske figurer 1 Meteriske system Enheder: Når vi arbejder i længder, arealer og rummål er udgangspunktet metersystemet: 2 www.ucholstebro.dk. Døesvej 70 76. 7500 Holstebro. Telefon 99 122

Læs mere

Årsplan for Format 4 Ret til ændringer forbeholdes. I løbet af året vil vi arbejde sammen på tværs af årgangene med relevante opgaver.

Årsplan for Format 4 Ret til ændringer forbeholdes. I løbet af året vil vi arbejde sammen på tværs af årgangene med relevante opgaver. Årsplan for Format 4 Ret til ændringer forbeholdes. I løbet af året vil vi arbejde sammen på tværs af årgangene med relevante opgaver. Kapitel 1 - Tal Forløb og varighed Færdigheds- og vidensmål Læringsmål

Læs mere

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 2 ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere