Operate A/S oktober 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operate A/S 25. 29. oktober 2007"

Transkript

1 Jobno. DK oktober 2007

2 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2007 Zapera.com A/S Ryesgade København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S

3 Baggrund og metode

4 Baggrund & Metode Baggrund & formål: Formålet med undersøgelsen er at undersøge målgruppens adfærd, når det gælder brug og optænding i brændeovn. Samtidig ønsker man at undersøge kendskab og viden til Miljøstyrelsens fire råd omkring brændeovne. Metode: Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden oktober 2007 via internettet med udgangspunkt i Zaperas Danmarkspanel*. Målgruppe & screening: Undersøgelsen er gennemført blandt personer i alderen år, der bor i husstand med brændeovn/pejs og/eller har sommerhus med brændeovn/pejs. Indledningsvist i spørgeskemaet er der opstillet screeningsspørgsmål med henblik på at komme frem til målgruppen. Personer, der ikke passer ind i målgruppen, er således screenet fra. Der er i alt udsendt invitationer via til personer i alderen år. Deltagerne er udvalgt således, at de udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen år. I alt er der gennemført interview, hvoraf er i målgruppen. Vejning af data: Der er ikke foretaget nogen vejning af materialet, idet respondenterne er udvalgt repræsentativt på køn, alder og geografi Zapera.com A/S Ryesgade København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S 1

5 Baggrundskriterier: Følgende baggrundskriterier og niveauer er anvendt i rapporten: Køn Kvinde Mand Alder år år år år år Geografi Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Boligtype (sp.1) 1. Stuehus til landbrugsejendom 2. Parcelhus/villa 3. Række-, kæde- og dobbelthus 4. Etagebebyggelse 5. Kollegium 6. Beboet fritidshus/sommerhus 7. Anden boligtype 8. Urbanisering (sp.3) 1. Storby 2. Provinsby 3. Uden for bymæssig bebyggelse 4. Brugsfrekvens brændeovn/pejs (sp.7) Light user (sp.7=1-3) Medium user (sp.7=4-6) Heavy user (sp.7=7-8) * Der er over medlemmer af Zaperas paneler i de nordiske lande samt Estland og Polen. Zapera s paneler er rekrutteret ved hjælp af mange forskellige metoder. Blandt de rekrutteringsmetoder der anvendes kan nævnes: Annoncer i dagblade og magasiner, direkte telefonisk rekruttering, spots i lokalradioer, rekruttering fra eksisterende databaser, bannerannoncer på internettet, rekruttering gennem anbefaling fra eksisterende medlemmer. Ved at vælge mange forskellige kilder og metoder, reducerer vi den potentielle risiko for skævvridning af panelernes sammensætning og forøger sandsynligheden for, at panelernes medlemmer udgøres af mange forskellige slags danskere med Internetadgang Zapera.com A/S Ryesgade København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S 2

6 Tabeller

7 Indholdsfortegnelse - tabeller Side Opvarmningstyper i husstanden Spørgsmål 4 x baggrundskriterier...1 Brændeovn/pejs i hjem/sommerhus Spørgsmål 5 x baggrundskriterier...3 Primært benyttet brændselstype Spørgsmål 6 x baggrundskriterier...5 Brugsfrekvens brændeovn/pejs (vinterhalvåret) Spørgsmål 7 x baggrundskriterier...7 Spørgsmål 7 x spørgsmål Årsager til brændeovn/pejs i hjem/sommerhus Spørgsmål 8 x baggrundskriterier...11 Årsager til køb af brændeovn/pejs Spørgsmål 9 x baggrundskriterier...14 Holdning til lugt af brændeovne/pejse udenfor Spørgsmål 10 x baggrundskriterier...16 Hvor ofte brændet ulmer natten over Spørgsmål 11 x baggrundskriterier...19 Opbevaring af brænde Spørgsmål 12 x baggrundskriterier...22 Hvor ofte der kløves brænde Spørgsmål 13 x baggrundskriterier...25 Brug af forskellige typer af optænding til brændeovn/pejs Spørgsmål 14 frekvens...28 Spørgsmål 14 x baggrundskriterier...29 Følger Miljøstyrelsens råd Spørgsmål 15 frekvens...38 Spørgsmål 15 x baggrundskriterier...39 Grund til at rådet ikke altid følges fyre med rent og tørt træ Spørgsmål 16a x baggrundskriterier...45 Grund til at rådet ikke altid følges sørge for rigelig lufttilførsel i brændeovnen/pejsen Spørgsmål 16b x baggrundskriterier...48 Grund til at rådet ikke altid følges kun at fyre lidt ad gangen Spørgsmål 16c x baggrundskriterier...51 Grund til at rådet ikke altid følges gå ud og tjekke, at røgen er næsten usynlig Spørgsmål 16d x baggrundskriterier Zapera.com A/S Ryesgade København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S 1

8 Baggrundskriterier: Køn Alder Geografi Boligtype (sp.1) Urbanisering (sp.3) Brugsfrekvens brændeovn/pejs (sp.7) 2007 Zapera.com A/S Ryesgade København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S 2

9 : Nat.rep. udsnit år Opvarmningstyper i husstanden Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.4 Hvilke typer opvarmning benytter din husstand? Fjernvarme 60% 57% 62% 67% 58% 57% 57% 62% 65% 42% 69% Gas 19% 18% 19% 12% 22% 19% 20% 20% 22% 27% 11% Brændeovn 17% 15% 18% 12% 22% 21% 14% 12% 9% 24% 16% Oliefyr 10% 10% 9% 10% 9% 10% 11% 8% 6% 13% 9% Elvarme 8% 8% 7% 6% 6% 8% 9% 8% 7% 12% 5% Pillefyr/halmfyr 3% 5% 2% 3% 4% 5% 3% 2% 0 4% 5% Solenergi 2% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 2% Pejs 1% 1% 1% 1% 1% 0 2% 2% 1% 2% 1% Andet 3% 4% 3% 2% 5% 4% 4% 2% 2% 4% 4% Benytter ingen opvarmning % 1% 1% 3% % 0 1% 122% 120% 124% 116% 128% 127% 122% 116% 114% 132% 120% Side 1

10 : Nat.rep. udsnit år Opvarmningstyper i husstanden Boligtype Urbanisering Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde- og dobbelthus Parcelhus/ villa Kollegium Etagebebyggelse Beboet fritidshus/ sommerhus Anden boligtype Storby Uden for bymæssig bebyggelse Provinsby Sp.4 Hvilke typer opvarmning benytter din husstand? Fjernvarme 60% 6% 47% 68% 90% 71% 11% 53% 50% 81% 59% 16% 52% Gas 19% 2% 28% 20% 3% % - 10% 24% 19% 26% Brændeovn 17% 31% 26% 7% 1% - 63% 13% - 9% 18% 31% 11% Oliefyr 10% 35% 13% 3% 2% 14% 5% 13% 50% 4% 8% 28% 15% Elvarme 8% 7% 9% 8% 3% 14% 58% 10% - 5% 7% 16% 4% Pillefyr/halmfyr 3% 34% 3% 1% - - 5% 6% - - 2% 16% - Solenergi 2% 5% 2% % 3% - 1% 1% 5% 4% Pejs 1% 2% 2% - 0-5% 1% - 1% 1% 3% - Andet 3% 23% 4% 1% 0-16% 9% - 1% 2% 12% - Benytter ingen opvarmning % % - - 5% - 1% 1% 1% - 122% 145% 134% 110% 102% 100% 174% 123% 100% 112% 123% 146% 111% Side 2

11 : Nat.rep. udsnit år Brændeovn/pejs i hjem/sommerhus Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.5 Har du brændeovn/pejs i dit hjem/sommerhus? Ja 35% 33% 37% 20% 37% 41% 40% 33% 31% 42% 32% Nej, men overvejer at købe en inden for de næste 2 år 6% 5% 6% 9% 7% 7% 3% 3% 5% 6% 6% Nej, og har ingen planer om at købe en 59% 61% 56% 71% 55% 51% 57% 63% 64% 51% 61% 1% 1% 1% 0 1% 0 1% 1% 0 1% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 3

12 : Nat.rep. udsnit år Brændeovn/pejs i hjem/sommerhus Boligtype Urbanisering Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde- og dobbelthus Parcelhus/ villa Kollegium Etagebebyggelse Beboet fritidshus/ sommerhus Anden boligtype Storby Uden for bymæssig bebyggelse Provinsby Sp.5 Har du brændeovn/pejs i dit hjem/sommerhus? Ja 35% 51% 51% 16% 12% - 79% 28% - 26% 36% 51% 19% Nej, men overvejer at købe en inden for de næste 2 år 6% 6% 6% 6% 5% - - 5% - 5% 6% 5% - Nej, og har ingen planer om at købe en 59% 43% 42% 77% 83% 100% 21% 66% 100% 69% 56% 43% 81% 1% 1% 1% 0 1% - - 1% - 0 1% 1% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 4

13 : Har brændeovn/pejs Primært benyttet brændselstype Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.6 Hvilken brændselstype benytter du primært? Pejsebrænde/brændeovnsbrænde 84% 82% 86% 83% 82% 84% 87% 83% 89% 81% 84% Træbriketter 8% 9% 8% 12% 9% 6% 6% 12% 6% 11% 7% Træpiller 4% 5% 2% 2% 4% 5% 3% 1% 0 4% 5% Andet 4% 4% 3% 3% 3% 4% 3% 4% 4% 3% 4% 1% 0 1% - 1% 1% 0-0 1% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 5

14 : Har brændeovn/pejs Primært benyttet brændselstype Boligtype Urbanisering Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde- og dobbelthus Parcelhus/ villa Kollegium Etagebebyggelse Beboet fritidshus/ sommerhus Anden boligtype Storby Uden for bymæssig bebyggelse Provinsby Sp.6 Hvilken brændselstype benytter du primært? Pejsebrænde/brændeovnsbrænde 84% 74% 85% 83% 85% - 73% 82% - 88% 86% 74% 100% Træbriketter 8% 5% 8% 11% 10% - 13% - - 8% 7% 11% - Træpiller 4% 17% 3% % 14% - - 2% 10% - Andet 4% 5% 3% 6% 2% - - 5% - 4% 4% 3% - 1% - 1% - 2% % 1% 0-100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - 100% 100% 100% 100% Side 6

15 : Har brændeovn/pejs Brugsfrekvens brændeovn/pejs (vinterhalvåret) Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.7 Hvor ofte tænder du op i brændeovnen/pejsen i vinterhalvåret? Light user (Net) 12% 12% 12% 8% 7% 10% 15% 18% 18% 11% 10% Ca. 1 gang 1% 1% 1% % 1% 1% 1% 1% Ca. 2-4 gange 4% 4% 5% 4% 2% 3% 6% 8% 6% 5% 3% Ca. 1 gang om måneden 6% 7% 5% 4% 4% 7% 7% 8% 10% 5% 5% Medium user (Net) 15% 14% 15% 13% 10% 15% 20% 11% 22% 13% 13% Ca. 1 gang hver 3. uge 3% 3% 4% 5% 1% 4% 4% 4% 5% 2% 4% Ca. 1 gang hver 2. uge 4% 3% 4% 2% 1% 3% 6% 3% 6% 3% 3% Ca. 1 gang om ugen 8% 8% 8% 6% 8% 9% 9% 3% 11% 8% 6% Heavy user (Net) 69% 70% 69% 77% 79% 71% 62% 62% 53% 73% 75% Flere gange ugentligt 24% 24% 23% 31% 22% 24% 22% 21% 26% 22% 24% Dagligt 46% 46% 46% 46% 57% 46% 40% 41% 27% 51% 51% Aldrig 3% 3% 4% 2% 4% 3% 2% 7% 6% 3% 2% 1% 1% % 2% 1% 0 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 7

16 : Har brændeovn/pejs Brugsfrekvens brændeovn/pejs (vinterhalvåret) Boligtype Urbanisering Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde- og dobbelthus Parcelhus/ villa Kollegium Etagebebyggelse Beboet fritidshus/ sommerhus Anden boligtype Storby Uden for bymæssig bebyggelse Provinsby Sp.7 Hvor ofte tænder du op i brændeovnen/pejsen i vinterhalvåret? Light user (Net) 12% 5% 10% 13% 33% - - 9% - 17% 11% 8% 20% Ca. 1 gang 1% - 1% - 2% % 1% 1% - Ca. 2-4 gange 4% - 4% 4% 12% - - 5% - 6% 4% 4% - Ca. 1 gang om måneden 6% 5% 5% 8% 19% - - 5% - 10% 6% 3% 20% Medium user (Net) 15% 9% 14% 21% 23% - 7% 18% - 20% 15% 9% - Ca. 1 gang hver 3. uge 3% 3% 3% 7% 7% - - 5% - 6% 3% 1% - Ca. 1 gang hver 2. uge 4% 2% 3% 8% 5% - 7% 5% - 5% 3% 3% - Ca. 1 gang om ugen 8% 5% 8% 6% 12% - - 9% - 9% 8% 4% - Heavy user (Net) 69% 85% 72% 62% 37% - 93% 64% - 57% 71% 80% 80% Flere gange ugentligt 24% 29% 24% 17% 21% - 13% 14% - 22% 23% 27% - Dagligt 46% 55% 48% 45% 16% - 80% 50% - 34% 48% 53% 80% Aldrig 3% 2% 3% 3% 6% - - 9% - 6% 3% 2% - 1% - 1% 1% 1% % 0 1% - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - 100% 100% 100% 100% Side 8

17 : Har brændeovn/pejs Brugsfrekvens brændeovn/pejs (vinterhalvåret) Brugsfrekvens brændeovn/pejs Light user Medium user Heavy user Sp.7 Hvor ofte tænder du op i brændeovnen/pejsen i vinterhalvåret? Light user (Net) 12% 100% - - Ca. 1 gang 1% 9% - - Ca. 2-4 gange 4% 38% - - Ca. 1 gang om måneden 6% 53% - - Medium user (Net) 15% - 100% - Ca. 1 gang hver 3. uge 3% - 23% - Ca. 1 gang hver 2. uge 4% - 24% - Ca. 1 gang om ugen 8% - 52% - Heavy user (Net) 69% % Flere gange ugentligt 24% % Dagligt 46% % Aldrig 3% % % 100% 100% 100% Side 9

18 : Har brændeovn/pejs Brugsfrekvens brændeovn/pejs (vinterhalvåret) Sp.6 Hvilken brændselstype benytter du primært? Træbriketter Pejsebrænde/ brændeovnsbrænde Træpiller Andet Sp.7 Hvor ofte tænder du op i brændeovnen/pejsen i vinterhalvåret? Light user (Net) 12% 12% 9% 17% 17% 17% Ca. 1 gang 1% 1% Ca. 2-4 gange 4% 4% 6% 6% 3% - Ca. 1 gang om måneden 6% 6% 2% 11% 14% 17% Medium user (Net) 15% 14% 18% 19% 25% - Ca. 1 gang hver 3. uge 3% 3% 1% 8% 8% - Ca. 1 gang hver 2. uge 4% 3% 6% 6% 8% - Ca. 1 gang om ugen 8% 7% 11% 6% 8% - Heavy user (Net) 69% 71% 71% 61% 47% 17% Flere gange ugentligt 24% 24% 24% 22% 8% - Dagligt 46% 47% 46% 39% 39% 17% Aldrig 3% 3% 2% - 11% 67% 1% 1% - 3% % 100% 100% 100% 100% 100% Side 10

19 Årsager til brændeovn/pejs i hjem/sommerhus : Har brændeovn/pejs (3 væsentligste årsager) Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.8 Hvad er de væsentligste årsager til, at du har en brændeovn/pejs i dit hjem/sommerhus? Det er hyggeligt at have en brændeovn/pejs 70% 70% 70% 75% 75% 65% 70% 71% 76% 67% 71% Jeg sparer penge på varmeregningen 58% 56% 61% 63% 66% 58% 55% 52% 48% 62% 61% Jeg foretrækker den varme, som brændeovnen/pejsen giver, frem for andre varmekilder 32% 30% 34% 30% 32% 36% 29% 35% 29% 35% 32% Den var der, da jeg købte boligen/sommerhuset 25% 26% 25% 34% 28% 28% 22% 19% 29% 25% 23% Jeg opfatter brændeovnen/pejsen som en miljøvenlig energikilde 11% 10% 11% 10% 13% 8% 8% 19% 9% 12% 11% Jeg kan lide, at jeg selv skal gøre en indsats for at få varme i hjemmet 7% 4% 10% 6% 7% 7% 7% 8% 4% 7% 9% Jeg er uafhængig af fælles varmesystemer 6% 5% 6% 8% 4% 5% 7% 6% 3% 9% 4% Anden årsag 3% 4% 2% 2% 3% 4% 3% 4% 3% 5% 3% 0-0 1% % % 206% 220% 228% 229% 210% 201% 214% 202% 221% 214% Side 11

20 Årsager til brændeovn/pejs i hjem/sommerhus : Har brændeovn/pejs (3 væsentligste årsager) Boligtype Urbanisering Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde- og dobbelthus Parcelhus/ villa Kollegium Etagebebyggelse Beboet fritidshus/ sommerhus Anden boligtype Storby Uden for bymæssig bebyggelse Provinsby Sp.8 Hvad er de væsentligste årsager til, at du har en brændeovn/pejs i dit hjem/sommerhus? Det er hyggeligt at have en brændeovn/pejs 70% 62% 71% 76% 74% - 47% 50% - 77% 70% 64% 40% Jeg sparer penge på varmeregningen 58% 65% 60% 55% 37% - 87% 55% - 49% 61% 63% 60% Jeg foretrækker den varme, som brændeovnen/pejsen giver, frem for andre varmekilder 32% 38% 30% 42% 37% - 47% 27% - 34% 29% 38% 40% Den var der, da jeg købte boligen/sommerhuset 25% 15% 26% 31% 30% - 13% 27% - 25% 27% 23% - Jeg opfatter brændeovnen/pejsen som en miljøvenlig energikilde 11% 14% 11% 8% 8% - 27% 9% - 9% 10% 13% - Jeg kan lide, at jeg selv skal gøre en indsats for at få varme i hjemmet 7% 11% 7% 3% 5% % - 4% 7% 9% - Jeg er uafhængig af fælles varmesystemer 6% 8% 5% 3% 6% - 40% 5% - 3% 6% 8% - Anden årsag 3% 5% 3% 4% 3% - - 9% - 2% 3% 6% % 217% 214% 223% 201% - 260% 195% - 204% 214% 224% 140% Side 12

21 Årsager til brændeovn/pejs i hjem/sommerhus : Har brændeovn/pejs (3 væsentligste årsager) Brugsfrekvens brændeovn/pejs Light user Medium user Heavy user Sp.8 Hvad er de væsentligste årsager til, at du har en brændeovn/pejs i dit hjem/sommerhus? Det er hyggeligt at have en brændeovn/pejs 70% 63% 79% 72% Jeg sparer penge på varmeregningen 58% 26% 30% 73% Jeg foretrækker den varme, som brændeovnen/pejsen giver, frem for andre varmekilder 32% 13% 22% 40% Den var der, da jeg købte boligen/sommerhuset 25% 39% 37% 19% Jeg opfatter brændeovnen/pejsen som en miljøvenlig energikilde 11% 6% 7% 13% Jeg kan lide, at jeg selv skal gøre en indsats for at få varme i hjemmet 7% 6% 2% 9% Jeg er uafhængig af fælles varmesystemer 6% 3% 3% 7% Anden årsag 3% 5% 2% 3% % 162% 182% 234% Side 13

22 : Overvejer at købe brændeovn/pejs inden for de næste 2 år Årsager til køb af brændeovn/pejs Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.9 Hvad er de væsentligste årsager til, at du overvejer at købe en brændeovn/pejs? Det er hyggeligt at have en brændeovn/pejs 86% 89% 84% 86% 95% 87% 81% 67% 89% 82% 88% Jeg kan spare penge på varmeregningen 52% 51% 53% 58% 61% 40% 48% 50% 40% 69% 46% Jeg foretrækker den varme, som brændeovnen/pejsen giver, frem for andre varmekilder 29% 29% 29% 21% 39% 29% 29% 25% 23% 27% 33% Jeg kan lide, at jeg selv skal gøre en indsats for at få varme i hjemmet 12% 13% 11% 12% 10% 16% - 33% 9% 10% 16% Jeg opfatter brændeovnen/pejsen som en miljøvenlig energikilde 12% 17% 7% 19% 7% 9% 10% 17% 14% 8% 13% Jeg bliver uafhængig af fælles varmesystemer 9% 11% 8% 7% 12% 9% 14% - 6% 8% 12% Anden årsag 2% 4% 1% - 2% 4% - 8% 3% 2% 3% % 215% 193% 202% 227% 193% 181% 200% 183% 206% 211% Side 14

23 : Overvejer at købe brændeovn/pejs inden for de næste 2 år Årsager til køb af brændeovn/pejs Boligtype Urbanisering Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde- og dobbelthus Parcelhus/ villa Kollegium Etagebebyggelse Beboet fritidshus/ sommerhus Anden boligtype Storby Uden for bymæssig bebyggelse Provinsby Sp.9 Hvad er de væsentligste årsager til, at du overvejer at købe en brændeovn/pejs? Det er hyggeligt at have en brændeovn/pejs 86% 100% 90% 81% 85% % - 90% 85% 86% - Jeg kan spare penge på varmeregningen 52% 29% 58% 56% 38% % - 46% 55% 50% - Jeg foretrækker den varme, som brændeovnen/pejsen giver, frem for andre varmekilder 29% 43% 27% 26% 38% % 33% 27% - Jeg kan lide, at jeg selv skal gøre en indsats for at få varme i hjemmet 12% 14% 13% 11% 12% % 8% 27% - Jeg opfatter brændeovnen/pejsen som en miljøvenlig energikilde 12% - 11% 11% 15% % - 13% 13% 5% - Jeg bliver uafhængig af fælles varmesystemer 9% 29% 11% - 9% % 9% 18% - Anden årsag 2% - 3% % - 4% 1% 5% % 214% 213% 185% 197% % - 196% 203% 218% - Side 15

24 : Nat.rep. udsnit år Holdning til lugt af brændeovne/pejse udenfor Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.10 Om vinteren, hvor mange tænder brændeovnen/pejsen, kan man nogle gange lugte brændeovnene/pejsene udenfor. Hvad mener du om lugten af brændeovne/pejse udenfor? Jeg har bemærket, at det nogle gange lugter, men det generer mig ikke 42% 38% 46% 38% 46% 48% 41% 37% 38% 44% 43% Jeg forbinder det med noget hyggeligt 27% 27% 28% 32% 31% 24% 26% 24% 32% 27% 25% Jeg bemærker ikke lugten af brændeovne/pejse 16% 17% 16% 25% 15% 14% 13% 18% 18% 14% 17% Røgen generer mig, fordi den lugter grimt 11% 12% 10% 6% 11% 11% 13% 13% 8% 11% 12% Røgen generer mig, fordi jeg ved, at den er sundhedsskadelig 11% 12% 10% 6% 9% 11% 12% 15% 10% 12% 10% Andet 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 2% 4% 2% 1% 3% 3% 4% 2% 2% 111% 109% 114% 113% 114% 111% 109% 111% 112% 112% 111% Side 16

25 : Nat.rep. udsnit år Holdning til lugt af brændeovne/pejse udenfor Boligtype Urbanisering Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde- og dobbelthus Parcelhus/ villa Kollegium Etagebebyggelse Beboet fritidshus/ sommerhus Anden boligtype Storby Uden for bymæssig bebyggelse Provinsby Sp.10 Om vinteren, hvor mange tænder brændeovnen/pejsen, kan man nogle gange lugte brændeovnene/pejsene udenfor. Hvad mener du om lugten af brændeovne/pejse udenfor? Jeg har bemærket, at det nogle gange lugter, men det generer mig ikke 42% 38% 48% 42% 33% 29% 32% 37% - 39% 46% 41% 19% Jeg forbinder det med noget hyggeligt 27% 27% 23% 30% 34% 71% 37% 28% - 31% 26% 27% 22% Jeg bemærker ikke lugten af brændeovne/pejse 16% 31% 15% 11% 20% 14% 21% 24% - 18% 14% 22% 30% Røgen generer mig, fordi den lugter grimt 11% 5% 14% 14% 5% - 11% 6% - 9% 13% 10% 15% Røgen generer mig, fordi jeg ved, at den er sundhedsskadelig 11% 3% 12% 13% 10% - 5% 6% - 10% 12% 10% 11% Andet 1% 2% 1% 1% 1% - - 3% - 1% 1% 1% 7% 2% 2% 1% 1% 5% - - 5% 100% 4% 1% 2% 4% 111% 108% 114% 111% 108% 114% 105% 109% 100% 111% 112% 112% 107% Side 17

26 : Har brændeovn/pejs Holdning til lugt af brændeovne/pejse udenfor Brugsfrekvens brændeovn/pejs Light user Medium user Heavy user Sp.10 Om vinteren, hvor mange tænder brændeovnen/pejsen, kan man nogle gange lugte brændeovnene/pejsene udenfor. Hvad mener du om lugten af brændeovne/pejse udenfor? Jeg har bemærket, at det nogle gange lugter, men det generer mig ikke 50% 40% 49% 52% Jeg forbinder det med noget hyggeligt 29% 23% 29% 30% Jeg bemærker ikke lugten af brændeovne/pejse 20% 22% 12% 22% Røgen generer mig, fordi den lugter grimt 7% 13% 10% 5% Røgen generer mig, fordi jeg ved, at den er sundhedsskadelig 6% 6% 10% 4% Andet 1% 1% 1% 0 1% - - 1% 113% 105% 112% 115% Side 18

27 : Har brændeovn/pejs Hvor ofte brændet ulmer natten over Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.11 Hvor ofte lader du brændet ulme natten over? Aldrig/sjældent (Net) 62% 61% 64% 56% 58% 64% 61% 71% 59% 59% 67% Aldrig (1) 40% 38% 42% 40% 40% 38% 39% 46% 38% 40% 41% Sjældent (2) 22% 22% 22% 16% 18% 26% 22% 26% 21% 19% 26% En gang imellem (3) 17% 18% 16% 19% 17% 16% 17% 18% 17% 18% 15% Altid/ofte (Net) 20% 21% 20% 25% 24% 20% 22% 10% 23% 23% 17% Ofte (4) 13% 15% 11% 23% 13% 11% 15% 6% 17% 13% 11% Altid (5) 7% 6% 8% 3% 10% 10% 7% 3% 6% 10% 6% 1% 0 1% - 1% - 0 1% 1% 0 0 Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 19

28 : Har brændeovn/pejs Hvor ofte brændet ulmer natten over Boligtype Urbanisering Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde- og dobbelthus Parcelhus/ villa Kollegium Etagebebyggelse Beboet fritidshus/ sommerhus Anden boligtype Storby Uden for bymæssig bebyggelse Provinsby Sp.11 Hvor ofte lader du brændet ulme natten over? Aldrig/sjældent (Net) 62% 57% 64% 68% 45% - 60% 64% - 59% 64% 60% 80% Aldrig (1) 40% 31% 42% 39% 29% - 40% 45% - 39% 41% 37% 60% Sjældent (2) 22% 26% 22% 28% 16% - 20% 18% - 20% 23% 23% 20% En gang imellem (3) 17% 14% 17% 10% 21% - 13% 18% - 20% 16% 15% - Altid/ofte (Net) 20% 29% 18% 23% 34% - 27% 18% - 20% 19% 24% 20% Ofte (4) 13% 15% 12% 11% 21% - 13% 5% - 13% 13% 14% - Altid (5) 7% 14% 6% 11% 13% - 13% 14% - 7% 7% 10% 20% 1% - 1% % 1% 0 - Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - 100% 100% 100% 100% Side 20

29 : Har brændeovn/pejs Hvor ofte brændet ulmer natten over Brugsfrekvens brændeovn/pejs Light user Medium user Heavy user Sp.11 Hvor ofte lader du brændet ulme natten over? Aldrig/sjældent (Net) 62% 62% 71% 59% Aldrig (1) 40% 42% 43% 37% Sjældent (2) 22% 20% 28% 22% En gang imellem (3) 17% 22% 16% 17% Altid/ofte (Net) 20% 16% 14% 24% Ofte (4) 13% 6% 10% 16% Altid (5) 7% 10% 4% 8% 1% Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% Side 21

30 : Har brændeovn/pejs Opbevaring af brænde Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.12 Har du et overdækket og tørt sted til opbevaring af dit brænde? Ja 94% 95% 93% 90% 93% 94% 95% 95% 89% 94% 96% Nej 6% 5% 7% 10% 7% 5% 5% 3% 10% 5% 4% 1% 1% 1% - 0 1% - 1% 0 1% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 22

31 : Har brændeovn/pejs Opbevaring af brænde Boligtype Urbanisering Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde- og dobbelthus Parcelhus/ villa Kollegium Etagebebyggelse Beboet fritidshus/ sommerhus Anden boligtype Storby Uden for bymæssig bebyggelse Provinsby Sp.12 Har du et overdækket og tørt sted til opbevaring af dit brænde? Ja 94% 97% 93% 94% 93% - 100% 95% - 91% 95% 93% 100% Nej 6% 3% 6% 4% 7% - - 5% - 8% 5% 5% - 1% - 1% 1% % 0 1% - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - 100% 100% 100% 100% Side 23

32 : Har brændeovn/pejs Opbevaring af brænde Brugsfrekvens brændeovn/pejs Light user Medium user Heavy user Sp.12 Har du et overdækket og tørt sted til opbevaring af dit brænde? Ja 94% 86% 92% 97% Nej 6% 13% 8% 3% 1% 2% % 100% 100% 100% Side 24

33 : Har brændeovn/pejs Hvor ofte der kløves brænde Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.13 Hvor ofte kløver du selv brænde? Aldrig/sjældent (Net) 43% 47% 39% 32% 47% 43% 43% 43% 45% 45% 40% Aldrig (1) 24% 29% 20% 22% 25% 20% 28% 22% 27% 27% 20% Sjældent (2) 19% 19% 19% 11% 22% 22% 16% 21% 18% 18% 20% En gang imellem (3) 21% 20% 22% 27% 19% 19% 23% 21% 24% 19% 22% Altid/ofte (Net) 36% 32% 39% 40% 33% 38% 33% 37% 30% 35% 39% Ofte (4) 12% 12% 12% 19% 10% 14% 11% 11% 12% 14% 11% Altid (5) 23% 20% 26% 22% 23% 24% 22% 26% 18% 21% 28% Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 25

34 : Har brændeovn/pejs Hvor ofte der kløves brænde Boligtype Urbanisering Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde- og dobbelthus Parcelhus/ villa Kollegium Etagebebyggelse Beboet fritidshus/ sommerhus Anden boligtype Storby Uden for bymæssig bebyggelse Provinsby Sp.13 Hvor ofte kløver du selv brænde? Aldrig/sjældent (Net) 43% 31% 44% 46% 47% - 27% 36% - 42% 46% 36% 40% Aldrig (1) 24% 14% 24% 30% 26% - 27% 27% - 24% 26% 19% 20% Sjældent (2) 19% 17% 20% 17% 21% - - 9% - 18% 20% 17% 20% En gang imellem (3) 21% 17% 21% 30% 22% - 27% 27% - 25% 19% 23% 20% Altid/ofte (Net) 36% 52% 35% 24% 31% - 47% 36% - 33% 35% 41% 40% Ofte (4) 12% 11% 13% 8% 12% - 20% 14% - 14% 12% 11% - Altid (5) 23% 42% 23% 15% 20% - 27% 23% - 18% 22% 30% 40% Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - 100% 100% 100% 100% Side 26

35 : Har brændeovn/pejs Hvor ofte der kløves brænde Brugsfrekvens brændeovn/pejs Light user Medium user Heavy user Sp.13 Hvor ofte kløver du selv brænde? Aldrig/sjældent (Net) 43% 63% 44% 37% Aldrig (1) 24% 32% 26% 20% Sjældent (2) 19% 31% 18% 17% En gang imellem (3) 21% 14% 29% 22% Altid/ofte (Net) 36% 22% 27% 42% Ofte (4) 12% 8% 11% 14% Altid (5) 23% 13% 16% 27% 0 1% - - Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% Side 27

36 : Har brændeovn/pejs Brug af forskellige typer af optænding til brændeovn/pejs Sp.14 Hvor ofte benytter du følgende til optænding af din brændeovn/pejs? Aldrig/ sjældent (Net) Aldrig (1) Sjældent (2) En gang imellem (3) Altid/ ofte (Net) Ofte (4) Altid (5) Gennemsnit (1-5) Std.afv. Mælkekartoner % 93% 4% 2% 1% 1% % Reklamer % 91% 4% 3% 2% 1% 1% 0 100% Aviser % 31% 12% 14% 43% 19% 24% 0 100% Bleer % 99% % Pap % 65% 15% 12% 7% 6% 1% 0 100% Side 28

37 : Har brændeovn/pejs Brug af forskellige typer af optænding til brændeovn/pejs Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.14 Hvor ofte benytter du følgende til optænding af din brændeovn/pejs? Mælkekartoner Aldrig/sjældent (Net) 96% 97% 95% 95% 94% 97% 97% 98% 95% 98% 96% Aldrig (1) 93% 94% 92% 92% 90% 93% 95% 92% 93% 94% 91% Sjældent (2) 4% 4% 4% 3% 5% 4% 2% 6% 3% 4% 4% En gang imellem (3) 2% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 2% 3% 1% 3% Altid/ofte (Net) 1% 1% 1% 2% 1% 2% 0-1% 1% 1% Ofte (4) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0-0 1% 1% Altid (5) 0 0 1% 1% 0 1% - - 1% % Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Reklamer Aldrig/sjældent (Net) 95% 97% 94% 93% 92% 96% 97% 94% 93% 98% 94% Aldrig (1) 91% 94% 88% 88% 88% 90% 94% 91% 88% 95% 88% Sjældent (2) 4% 3% 6% 5% 5% 6% 3% 3% 6% 3% 5% En gang imellem (3) 3% 2% 4% 5% 4% 1% 2% 3% 4% 1% 4% Altid/ofte (Net) 2% 1% 2% 2% 3% 2% 1% 2% 3% 1% 2% Ofte (4) 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% Altid (5) 1% 0 1% - 1% 2% 0 1% 1% 1% 1% % Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 29

38 : Har brændeovn/pejs Brug af forskellige typer af optænding til brændeovn/pejs Boligtype Urbanisering Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde- og dobbelthus Parcelhus/ villa Kollegium Etagebebyggelse Beboet fritidshus/ sommerhus Anden boligtype Storby Uden for bymæssig bebyggelse Provinsby Sp.14 Hvor ofte benytter du følgende til optænding af din brændeovn/pejs? Mælkekartoner Aldrig/sjældent (Net) 96% 95% 96% 99% 95% - 93% 95% - 96% 96% 97% 100% Aldrig (1) 93% 85% 93% 97% 91% - 93% 91% - 93% 93% 91% 100% Sjældent (2) 4% 11% 3% 1% 5% - - 5% - 3% 3% 5% - En gang imellem (3) 2% 2% 3% 1% 3% - - 5% - 3% 3% 2% - Altid/ofte (Net) 1% 3% 1% - 1% - 7% % 2% - Ofte (4) 1% 3% 0-1% % - Altid (5) % % Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - 100% 100% 100% 100% Reklamer Aldrig/sjældent (Net) 95% 95% 95% 96% 94% - 93% 95% - 92% 96% 97% 100% Aldrig (1) 91% 92% 91% 87% 85% - 93% 95% - 85% 92% 94% 100% Sjældent (2) 4% 3% 4% 8% 9% % 4% 3% - En gang imellem (3) 3% 2% 3% 1% 2% - - 5% - 4% 3% 0 - Altid/ofte (Net) 2% 3% 2% 3% 3% - 7% - - 3% 1% 3% - Ofte (4) 1% 2% 1% 1% 2% % 1% 1% - Altid (5) 1% 2% 1% 1% 1% - 7% - - 1% 1% 1% Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - 100% 100% 100% 100% Side 30

39 : Har brændeovn/pejs Brug af forskellige typer af optænding til brændeovn/pejs Brugsfrekvens brændeovn/pejs Light user Medium user Heavy user Sp.14 Hvor ofte benytter du følgende til optænding af din brændeovn/pejs? Mælkekartoner Aldrig/sjældent (Net) 96% 94% 95% 97% Aldrig (1) 93% 89% 93% 93% Sjældent (2) 4% 5% 3% 4% En gang imellem (3) 2% 4% 4% 2% Altid/ofte (Net) 1% 2% 1% 1% Ofte (4) 1% 1% - 1% Altid (5) 0 1% 1% Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% Reklamer Aldrig/sjældent (Net) 95% 92% 95% 96% Aldrig (1) 91% 81% 89% 92% Sjældent (2) 4% 11% 5% 3% En gang imellem (3) 3% 7% 4% 2% Altid/ofte (Net) 2% 2% 1% 2% Ofte (4) 1% 1% 1% 1% Altid (5) 1% 1% - 1% Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% Side 31

40 : Har brændeovn/pejs Brug af forskellige typer af optænding til brændeovn/pejs Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.14 Hvor ofte benytter du følgende til optænding af din brændeovn/pejs? Aviser Aldrig/sjældent (Net) 43% 42% 45% 37% 45% 40% 45% 48% 36% 46% 45% Aldrig (1) 31% 28% 34% 29% 30% 25% 34% 37% 27% 32% 32% Sjældent (2) 12% 14% 11% 8% 15% 15% 11% 10% 10% 14% 12% En gang imellem (3) 14% 16% 11% 14% 15% 13% 12% 14% 13% 16% 12% Altid/ofte (Net) 43% 42% 43% 49% 39% 47% 42% 38% 51% 38% 43% Ofte (4) 19% 19% 18% 21% 19% 19% 20% 13% 20% 14% 22% Altid (5) 24% 24% 25% 28% 20% 27% 23% 25% 31% 24% 21% % Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bleer Aldrig/sjældent (Net) 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 99% 99% 99% Aldrig (1) 99% 99% 99% 99% 98% 98% 99% 100% 99% 99% 99% Sjældent (2) % En gang imellem (3) Altid/ofte (Net) 0 0 1% 1% 0 1% 0-1% 0 0 Ofte (4) Altid (5) 0 0 1% 1% 0 1% 0-1% % Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 32

41 : Har brændeovn/pejs Brug af forskellige typer af optænding til brændeovn/pejs Boligtype Urbanisering Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde- og dobbelthus Parcelhus/ villa Kollegium Etagebebyggelse Beboet fritidshus/ sommerhus Anden boligtype Storby Uden for bymæssig bebyggelse Provinsby Sp.14 Hvor ofte benytter du følgende til optænding af din brændeovn/pejs? Aviser Aldrig/sjældent (Net) 43% 35% 45% 42% 36% - 47% 41% - 39% 47% 40% 40% Aldrig (1) 31% 23% 32% 28% 28% - 40% 27% - 29% 34% 27% 40% Sjældent (2) 12% 12% 13% 14% 8% - 7% 14% - 10% 13% 12% - En gang imellem (3) 14% 20% 13% 7% 16% - 13% 9% - 12% 14% 15% 40% Altid/ofte (Net) 43% 45% 41% 51% 48% - 40% 50% - 49% 39% 45% 20% Ofte (4) 19% 20% 18% 23% 24% - 20% 5% - 22% 17% 18% - Altid (5) 24% 25% 23% 28% 23% - 20% 45% - 27% 22% 27% 20% Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - 100% 100% 100% 100% Bleer Aldrig/sjældent (Net) 99% 98% 99% 100% 100% - 93% 100% - 99% 99% 99% 100% Aldrig (1) 99% 97% 99% 100% 100% - 93% 100% - 99% 99% 99% 100% Sjældent (2) 0 2% En gang imellem (3) Altid/ofte (Net) 0 2% % % 1% - Ofte (4) Altid (5) 0 2% % % 1% Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - 100% 100% 100% 100% Side 33

42 : Har brændeovn/pejs Brug af forskellige typer af optænding til brændeovn/pejs Brugsfrekvens brændeovn/pejs Light user Medium user Heavy user Sp.14 Hvor ofte benytter du følgende til optænding af din brændeovn/pejs? Aviser Aldrig/sjældent (Net) 43% 32% 37% 46% Aldrig (1) 31% 20% 24% 33% Sjældent (2) 12% 12% 14% 13% En gang imellem (3) 14% 18% 13% 13% Altid/ofte (Net) 43% 50% 50% 41% Ofte (4) 19% 20% 22% 18% Altid (5) 24% 30% 27% 23% Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% Bleer Aldrig/sjældent (Net) 99% 99% 99% 99% Aldrig (1) 99% 99% 99% 99% Sjældent (2) 0-1% 0 En gang imellem (3) Altid/ofte (Net) 0 1% 1% 0 Ofte (4) Altid (5) 0 1% 1% Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% Side 34

43 : Har brændeovn/pejs Brug af forskellige typer af optænding til brændeovn/pejs Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.14 Hvor ofte benytter du følgende til optænding af din brændeovn/pejs? Pap Aldrig/sjældent (Net) 81% 82% 80% 77% 78% 80% 81% 87% 82% 82% 79% Aldrig (1) 65% 65% 65% 63% 63% 65% 67% 68% 71% 66% 62% Sjældent (2) 15% 16% 14% 15% 15% 15% 14% 19% 12% 16% 16% En gang imellem (3) 12% 13% 11% 17% 12% 12% 11% 10% 12% 11% 12% Altid/ofte (Net) 7% 5% 9% 6% 9% 8% 8% 3% 6% 6% 9% Ofte (4) 6% 4% 7% 6% 7% 7% 7% 1% 5% 5% 7% Altid (5) 1% 1% 2% - 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% % Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 35

44 : Har brændeovn/pejs Brug af forskellige typer af optænding til brændeovn/pejs Boligtype Urbanisering Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde- og dobbelthus Parcelhus/ villa Kollegium Etagebebyggelse Beboet fritidshus/ sommerhus Anden boligtype Storby Uden for bymæssig bebyggelse Provinsby Sp.14 Hvor ofte benytter du følgende til optænding af din brændeovn/pejs? Pap Aldrig/sjældent (Net) 81% 77% 82% 79% 78% - 73% 73% - 81% 81% 79% 100% Aldrig (1) 65% 57% 67% 61% 63% - 67% 73% - 68% 66% 60% 100% Sjældent (2) 15% 20% 15% 18% 15% - 7% % 15% 19% - En gang imellem (3) 12% 11% 12% 8% 12% - 7% 18% - 11% 13% 11% - Altid/ofte (Net) 7% 12% 6% 13% 10% - 20% 9% - 8% 6% 10% - Ofte (4) 6% 9% 5% 8% 10% - 13% 9% - 7% 5% 8% - Altid (5) 1% 3% 1% 4% - - 7% % 2% Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - 100% 100% 100% 100% Side 36

45 : Har brændeovn/pejs Brug af forskellige typer af optænding til brændeovn/pejs Brugsfrekvens brændeovn/pejs Light user Medium user Heavy user Sp.14 Hvor ofte benytter du følgende til optænding af din brændeovn/pejs? Pap Aldrig/sjældent (Net) 81% 76% 80% 81% Aldrig (1) 65% 56% 65% 66% Sjældent (2) 15% 19% 15% 15% En gang imellem (3) 12% 17% 5% 13% Altid/ofte (Net) 7% 8% 14% 6% Ofte (4) 6% 5% 13% 5% Altid (5) 1% 3% 1% 1% 0-1% - Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% Side 37

46 : Har brændeovn/pejs Følger Miljøstyrelsens råd Sp.15 Miljøstyrelsen har udarbejdet fire gode råd til ejere af brændeovne/pejse. Hvor ofte følger du disse råd? Aldrig/ sjældent (Net) Aldrig (1) Sjældent (2) En gang imellem (3) Altid/ ofte (Net) Ofte (4) Altid (5) Gennemsnit (1-5) Std.afv. Fyrer med rent og tørt træ % 1% 0 2% 95% 11% 84% 1% 100% Sørger for rigeligt lufttilførsel i brændeovnen/pejsen % 1% 1% 4% 93% 22% 71% 1% 100% Fyrer kun lidt ad gangen % 3% 7% 12% 75% 34% 41% 3% 100% Går ud og tjekker, at røgen er næsten usynlig % 21% 21% 30% 26% 17% 9% 1% 100% Side 38

47 : Har brændeovn/pejs Følger Miljøstyrelsens råd Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.15 Miljøstyrelsen har udarbejdet fire gode råd til ejere af brændeovne/pejse. Hvor ofte følger du disse råd? Fyrer med rent og tørt træ Aldrig/sjældent (Net) 2% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 3% 4% 1% 1% Aldrig (1) 1% 1% 1% 3% 0 1% 0 3% 3% 1% 0 Sjældent (2) 0 1% 0-0 1% 0-1% - 1% En gang imellem (3) 2% 2% 3% 5% 2% 4% 0 3% 5% 1% 3% Altid/ofte (Net) 95% 96% 94% 91% 95% 94% 98% 94% 91% 98% 95% Ofte (4) 11% 10% 12% 16% 11% 14% 9% 6% 13% 11% 10% Altid (5) 84% 86% 83% 75% 84% 80% 89% 88% 77% 86% 85% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 0 1% 1% Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sørger for rigeligt lufttilførsel i brændeovnen/pejsen Aldrig/sjældent (Net) 2% 2% 2% 5% 2% 1% 0 3% 4% 1% 1% Aldrig (1) 1% 1% 1% 3% 1% 0 0 3% 3% 1% 0 Sjældent (2) 1% 1% 0 2% 1% 1% - - 1% 1% 0 En gang imellem (3) 4% 3% 5% 7% 3% 6% 2% 3% 4% 4% 4% Altid/ofte (Net) 93% 94% 92% 87% 92% 91% 97% 93% 92% 93% 94% Ofte (4) 22% 20% 24% 32% 24% 20% 21% 17% 23% 22% 21% Altid (5) 71% 74% 69% 55% 69% 71% 76% 77% 69% 71% 72% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 0 1% - 2% 2% Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 39

48 : Har brændeovn/pejs Følger Miljøstyrelsens råd Boligtype Urbanisering Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde- og dobbelthus Parcelhus/ villa Kollegium Etagebebyggelse Beboet fritidshus/ sommerhus Anden boligtype Storby Uden for bymæssig bebyggelse Provinsby Sp.15 Miljøstyrelsen har udarbejdet fire gode råd til ejere af brændeovne/pejse. Hvor ofte følger du disse råd? Fyrer med rent og tørt træ Aldrig/sjældent (Net) 2% - 1% 1% 3% - - 9% - 2% 1% 1% - Aldrig (1) 1% - 1% - 2% - - 5% - 2% 1% 0 - Sjældent (2) 0-0 1% 1% - - 5% % - En gang imellem (3) 2% 2% 2% - 6% % 2% 2% - Altid/ofte (Net) 95% 98% 95% 99% 90% - 100% 86% - 92% 95% 97% 100% Ofte (4) 11% 8% 10% 13% 23% - - 5% - 14% 9% 12% - Altid (5) 84% 91% 85% 86% 66% - 100% 82% - 78% 86% 85% 100% 1% - 1% - 1% - - 5% - 0 2% - - Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - 100% 100% 100% 100% Sørger for rigeligt lufttilførsel i brændeovnen/pejsen Aldrig/sjældent (Net) 2% - 1% - 6% - - 5% - 3% 2% 1% - Aldrig (1) 1% - 1% - 3% - - 5% - 2% 1% 0 - Sjældent (2) 1% - 1% - 2% % 1% 0 - En gang imellem (3) 4% 3% 4% 3% 6% % 4% 3% - Altid/ofte (Net) 93% 97% 93% 97% 87% - 100% 91% - 92% 93% 95% 100% Ofte (4) 22% 18% 22% 24% 24% - 20% 23% - 24% 21% 22% 20% Altid (5) 71% 78% 71% 73% 63% - 80% 68% - 68% 72% 73% 80% 1% - 1% - 1% - - 5% - 0 2% 0 - Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - 100% 100% 100% 100% Side 40

49 : Har brændeovn/pejs Følger Miljøstyrelsens råd Brugsfrekvens brændeovn/pejs Light user Medium user Heavy user Sp.15 Miljøstyrelsen har udarbejdet fire gode råd til ejere af brændeovne/pejse. Hvor ofte følger du disse råd? Fyrer med rent og tørt træ Aldrig/sjældent (Net) 2% 3% 2% 1% Aldrig (1) 1% 1% 1% 0 Sjældent (2) 0 2% 1% 0 En gang imellem (3) 2% 3% 5% 2% Altid/ofte (Net) 95% 93% 92% 98% Ofte (4) 11% 18% 12% 10% Altid (5) 84% 75% 80% 88% 1% 1% 1% - Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% Sørger for rigeligt lufttilførsel i brændeovnen/pejsen Aldrig/sjældent (Net) 2% 2% 1% 1% Aldrig (1) 1% 1% 1% - Sjældent (2) 1% 1% 1% 1% En gang imellem (3) 4% 6% 9% 3% Altid/ofte (Net) 93% 91% 88% 96% Ofte (4) 22% 22% 28% 21% Altid (5) 71% 69% 60% 75% 1% 2% 2% 0 Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% Side 41

50 : Har brændeovn/pejs Følger Miljøstyrelsens råd Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.15 Miljøstyrelsen har udarbejdet fire gode råd til ejere af brændeovne/pejse. Hvor ofte følger du disse råd? Fyrer kun lidt ad gangen Aldrig/sjældent (Net) 10% 7% 12% 14% 12% 10% 8% 8% 12% 10% 9% Aldrig (1) 3% 2% 4% 7% 3% 3% 2% 2% 4% 3% 2% Sjældent (2) 7% 5% 8% 7% 9% 7% 6% 6% 8% 6% 7% En gang imellem (3) 12% 11% 13% 17% 11% 10% 15% 10% 12% 11% 14% Altid/ofte (Net) 75% 78% 72% 68% 75% 75% 75% 79% 74% 76% 74% Ofte (4) 34% 32% 36% 43% 38% 39% 28% 28% 37% 35% 32% Altid (5) 41% 46% 36% 25% 37% 37% 47% 51% 37% 41% 42% 3% 4% 2% 2% 2% 5% 2% 3% 2% 3% 3% Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Går ud og tjekker, at røgen er næsten usynlig Aldrig/sjældent (Net) 43% 40% 45% 60% 46% 41% 39% 37% 51% 40% 40% Aldrig (1) 21% 20% 22% 31% 25% 21% 18% 17% 32% 20% 17% Sjældent (2) 21% 19% 23% 28% 21% 20% 21% 20% 19% 20% 24% En gang imellem (3) 30% 32% 28% 26% 30% 30% 30% 32% 26% 29% 33% Altid/ofte (Net) 26% 27% 25% 13% 21% 28% 31% 31% 22% 31% 25% Ofte (4) 17% 17% 17% 12% 15% 16% 20% 20% 15% 19% 17% Altid (5) 9% 11% 8% 1% 7% 12% 11% 11% 7% 12% 8% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 0 1% 2% Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 42

51 : Har brændeovn/pejs Følger Miljøstyrelsens råd Boligtype Urbanisering Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde- og dobbelthus Parcelhus/ villa Kollegium Etagebebyggelse Beboet fritidshus/ sommerhus Anden boligtype Storby Uden for bymæssig bebyggelse Provinsby Sp.15 Miljøstyrelsen har udarbejdet fire gode råd til ejere af brændeovne/pejse. Hvor ofte følger du disse råd? Fyrer kun lidt ad gangen Aldrig/sjældent (Net) 10% 8% 9% 11% 13% - 27% 9% - 11% 10% 8% - Aldrig (1) 3% 2% 3% 4% 2% - 13% 9% - 3% 3% 3% - Sjældent (2) 7% 6% 6% 7% 10% - 13% - - 8% 7% 5% - En gang imellem (3) 12% 12% 12% 17% 17% - 7% 9% - 12% 12% 12% 40% Altid/ofte (Net) 75% 78% 76% 70% 66% - 67% 77% - 74% 74% 79% 60% Ofte (4) 34% 32% 36% 27% 33% - 27% 32% - 34% 33% 37% - Altid (5) 41% 46% 40% 44% 34% - 40% 45% - 40% 40% 42% 60% 3% 2% 3% 1% 3% - - 5% - 2% 4% 1% - Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - 100% 100% 100% 100% Går ud og tjekker, at røgen er næsten usynlig Aldrig/sjældent (Net) 43% 42% 43% 41% 49% - 27% 41% - 49% 40% 43% 20% Aldrig (1) 21% 22% 20% 21% 35% - 20% 27% - 28% 19% 20% - Sjældent (2) 21% 20% 23% 20% 14% - 7% 14% - 21% 21% 23% 20% En gang imellem (3) 30% 31% 32% 21% 24% - 20% 27% - 27% 31% 30% 20% Altid/ofte (Net) 26% 28% 24% 38% 27% - 53% 27% - 24% 27% 27% 60% Ofte (4) 17% 20% 16% 20% 20% - 27% 27% - 18% 16% 19% - Altid (5) 9% 8% 9% 18% 7% - 27% - - 6% 11% 8% 60% 1% - 1% % - 0 2% 0 - Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - 100% 100% 100% 100% Side 43

52 : Har brændeovn/pejs Følger Miljøstyrelsens råd Brugsfrekvens brændeovn/pejs Light user Medium user Heavy user Sp.15 Miljøstyrelsen har udarbejdet fire gode råd til ejere af brændeovne/pejse. Hvor ofte følger du disse råd? Fyrer kun lidt ad gangen Aldrig/sjældent (Net) 10% 10% 9% 8% Aldrig (1) 3% 2% 1% 2% Sjældent (2) 7% 8% 8% 6% En gang imellem (3) 12% 13% 16% 12% Altid/ofte (Net) 75% 74% 74% 77% Ofte (4) 34% 31% 37% 35% Altid (5) 41% 43% 37% 42% 3% 3% 1% 3% Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% Går ud og tjekker, at røgen er næsten usynlig Aldrig/sjældent (Net) 43% 52% 44% 40% Aldrig (1) 21% 27% 28% 18% Sjældent (2) 21% 25% 16% 22% En gang imellem (3) 30% 24% 29% 32% Altid/ofte (Net) 26% 24% 26% 28% Ofte (4) 17% 12% 17% 19% Altid (5) 9% 12% 9% 9% 1% 1% 2% 0 Gennemsnit (1-5) Std.afv % 100% 100% 100% Side 44

53 : Har brændeovn/pejs og følger ikke altid rådet om at "fyre med rent og tørt træ" Grund til at rådet ikke altid følges - Fyre med rent og tørt træ - Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.16a Hvorfor følger du ikke altid rådet om at "fyre med rent og tørt træ"? Rådet er svært at følge i praksis 33% 31% 34% 25% 40% 33% 30% 35% 29% 46% 24% Jeg kendte ikke til rådet 22% 20% 23% 42% 20% 16% 27% 6% 19% 17% 30% Nogle gange glemmer jeg det 21% 20% 21% 17% 20% 24% 17% 24% 15% 21% 26% Jeg tænker ikke over, om min brug af brændeovnen/pejsen kan påvirke miljøet 7% 6% 8% 13% 7% 6% 7% 6% 8% 8% 6% Hvis jeg følger rådet, mindsker det glæden ved brændeovnen/pejsen 2% 3% 1% - 3% 2% - 6% 4% - 2% Andet 11% 13% 10% 21% 3% 14% 7% 12% 21% 4% 9% 9% 14% 6% 8% 7% 6% 17% 12% 10% 10% 7% 105% 108% 103% 125% 100% 102% 103% 100% 106% 106% 104% Side 45

54 : Har brændeovn/pejs og følger ikke altid rådet om at "fyre med rent og tørt træ" Grund til at rådet ikke altid følges - Fyre med rent og tørt træ - Boligtype Urbanisering Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde- og dobbelthus Parcelhus/ villa Kollegium Etagebebyggelse Beboet fritidshus/ sommerhus Anden boligtype Storby Uden for bymæssig bebyggelse Provinsby Sp.16a Hvorfor følger du ikke altid rådet om at "fyre med rent og tørt træ"? Rådet er svært at følge i praksis 33% 33% 37% 30% 21% % 37% 37% - Jeg kendte ikke til rådet 22% 33% 18% 20% 29% % - 23% 21% 23% - Nogle gange glemmer jeg det 21% 33% 18% 20% 25% % - 23% 19% 20% - Jeg tænker ikke over, om min brug af brændeovnen/pejsen kan påvirke miljøet 7% - 7% 10% 11% % 8% 3% - Hvis jeg følger rådet, mindsker det glæden ved brændeovnen/pejsen 2% - 3% % 2% - - Andet 11% - 14% - 11% % 10% 14% - 9% - 8% 20% 14% % 10% 6% - 105% 100% 105% 100% 111% % - 106% 106% 103% - Side 46

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema Faglærte i byggebranchen 17. marts 3. april 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 -

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

KPMG Oktober/november 2009

KPMG Oktober/november 2009 KPMG CSR undersøgelse Jobno. DK2009-805 Oktober/november 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 MILJØSTYRELSEN RAPPORT /13 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Operate Miljøundersøgelse Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009

Operate Miljøundersøgelse Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009 Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Spørgeskema 2009 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@zapera.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt Operate Miljømærkning generelt Oktober 2010 DK2010-0965 1 Indholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer 2 1 Metodebeskrivelse 3 1 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen

Læs mere

Yougovs Danmarkspanel

Yougovs Danmarkspanel Yougovs anmarkspanel en stribe artikler tager danskerne stilling til aktuelle politiske emner anskerne vil skaffe flere hænder på arbejdsmarkedet ved lavere skat, flere indvandrere i job og lavere sygefravær.

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne

Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne Brug brændeovnen rigtigt! Din brændeovn er kun miljøvenlig, hvis du bruger den rigtigt. Hvis du fyrer med vådt træ og affald, eller hvis du ikke sørger for tilstrækkelig

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer Osteoporoseforeningen Kendskab til sygdom og risikofaktorer Jobnr. DK2002-043 April 2002 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller (indholdsfortegnelse til tabeller er placeret under dette afsnit)

Læs mere

Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o

Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Affaldssortering Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Sorterer danskerne deres affald hvem gør/gør ikke? Hvilken slags affald sorteres? Er der tilfredshed med den kommunale affaldssortering? Hvad

Læs mere

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet arbejdsløse inden for de seneste 12 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja Gram Marie

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Baggrund og lovgrundlag Forkert anvendelse af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende

Læs mere

NOTAT. Konklusioner fra analyse af befolkningens og FAST og BTSs publikums sammensætning og brug af lokale og ikke lokale teatre

NOTAT. Konklusioner fra analyse af befolkningens og FAST og BTSs publikums sammensætning og brug af lokale og ikke lokale teatre NOTAT Konklusioner fra analyse af befolkningens og FAST og BTSs publikums sammensætning og brug af lokale og ikke lokale teatre ICMM August 2005 ICMM Ltd. 43-45 Portman Square London W1H 6HN UK +44 20

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Side 1 Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Side 1 Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for

Læs mere

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Adresse: Senere i skemaet er der plads til eventuelle kommentarer. +DU'HEU QGHRYQEU QGHI\U SHMVHOOHUOLJQHQGH" Ja Nej Hvis nej: Returnér straks skemaet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Unge og stoffer (januar 2006)

Unge og stoffer (januar 2006) Unge og stoffer (januar 00) Ugens Gallup, nr., 00 Side / Q: Har du prøvet at tage stoffer? Ja Nej 8 Fordelt på køn Piger 0 9 Drenge Fordelt på alder - år - år 8-0 år 0 9 - år 8 Fordelt på geografi Jylland

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for udledning

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Contact: Dorte Barfod +45 35 200 654 dorte-barfod@yougov.com Jeanette Bertelsen +45 35 200 641 jeanette.bertelsen@yougov.com 1 Metode

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune. Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018.

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune. Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018. Formål Fredensborg Kommune har udarbejdet denne forskrift for at forebygge og

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Analyse for Ældre Sagen: Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Delrapport 3 - Behov for vejledning og rådgivning September 2009 Baggrund, formål, metode Baggrund og formål Som led i Ældre

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Det Sociale Netværk HEADSPACE

Det Sociale Netværk HEADSPACE Det Sociale Netværk HEADSPACE Metodebeskrivelse Baggrund & formål Foreningen Det Sociale Netværk har i samarbejde med en række kommuner taget initiativ til, at iværksætte en række Headspace centre, som

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

Danske Erhvervsskoler

Danske Erhvervsskoler Danske Erhvervsskoler Undersøgelse om virksomheders kendskab til samt erfaring med erhvervsskolernes praktikordning Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Undersøgelsen i Sverige

Undersøgelsen i Sverige Undersøgelsen i Sverige Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i et Sverigespanel. Panelet består af mere end 50.000 tilfældigt udvalgte svenskere. Indsamling er foretaget via

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 24 måneder er flyttet papirløst sammen med en partner Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur Danmarkspanel uge 47 DIGNITY - Tortur Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af ca. 15.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Nyt initiativ under: Pressemeddelelse Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Mere end halvdelen af alle unge mellem 15 25 år har personlige problemer, der påvirker

Læs mere

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune FORSKRIFT Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler,

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

ACNielsen A/S. Kendskab til smiley-ordningen Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen. Online - uge 44 og 45, 2007

ACNielsen A/S. Kendskab til smiley-ordningen Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen. Online - uge 44 og 45, 2007 Sp1. I hvilken grad kender du smiley-ordningen, dvs. fødevarekontrollens rapporter med små ansigter som smiler eller er sure? De hænger fremme i butikker, restauranter, kantiner og andre steder hvor man

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Dorte Barfod dorte.barfod@yougov.com www.yougov.dk København, august 2012 1 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Resultater

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet forældre for første gang Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af:

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne

Forskrift for brug af fastbrændselsovne Forskrift for brug af fastbrændselsovne Rev. 2017 Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler, som kan skade naboer

Læs mere

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Gennemført af YouGov PlanMiljø ps YouGov 2013 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 17. - 27. maj 2013 via

Læs mere

Sommerhusejere. Gennemført af YouGov på vegne af Bolius

Sommerhusejere. Gennemført af YouGov på vegne af Bolius Sommerhusejere Gennemført af YouGov på vegne af Bolius Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 23. februar - 5. marts 2018 via internettet med

Læs mere

Forskrift. Vejledning og Forskrift for brug af fast brændselsovne

Forskrift. Vejledning og Forskrift for brug af fast brændselsovne Forskrift Vejledning og Forskrift for brug af fast brændselsovne Baggrund Hvis du fyrer korrekt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovn, får du mest varme ud af dit brændsel og

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder

DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder Maj 2018 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed

Læs mere

Vinteren i villakvarteret

Vinteren i villakvarteret Vinteren i villakvarteret Hvordan forbereder du dig på at komme bedst muligt gennem vinteren 2012? Har købt og/eller kløvet brænde til pejs eller brændeovn 26% Har købt eller vil købe rigeligt vejsalt

Læs mere

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Analyse for Ældre Sagen: Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Delrapport 2 -Forhold mellem hjælp og familieliv - Forhold mellem hjælp og arbejdsliv September 2009 Baggrund, formål, metode

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for brug af brændeovne

Natur & Miljø. Forskrift for brug af brændeovne Natur & Miljø Forskrift for brug af brændeovne Formål Forkert brug af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende samtidig med, at udledningen

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune

Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune Formål med forskriften Forskriften har til formål dels at forbygge røggener for omkringboende og dels at afhjælpe

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for brug af brændeovne

Natur & Miljø. Forskrift for brug af brændeovne Natur & Miljø Forskrift for brug af brændeovne Formål Forkert brug af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende samtidig med, at udledningen

Læs mere

DEN DIGITALE FORBRUGER Køb, leje og streaming. Maj 2018

DEN DIGITALE FORBRUGER Køb, leje og streaming. Maj 2018 DEN DIGITALE FORBRUGER Køb, leje og streaming Maj 2018 1 M e t o d e Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 30. november - 11. december 2017 via internettet

Læs mere

Standard Fraflytteranalyse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Fraflytteranalyse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Fraflytteranalyse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2010 Følgebrev Hvorfor flytter du? I boligorganisationen vil vi gerne undersøge, hvad der er baggrunden for, at

Læs mere

5 nemme trin - sådan tænder du op

5 nemme trin - sådan tænder du op www.exodraft.dk 5 nemme trin - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed:

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - CYKELMARKEDET -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - CYKELMARKEDET - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - CYKELMARKEDET - SEPTEMBER 2012 Danmarkspanel September 2012 1 Danmarkspanel September 2012 2 OM UNDERSØGELSEN Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel.

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK US 06 - KONTAKTDATA-ARK IPnr: Interviewernr... OVERBLIK OVER KONTAKTER- noter hver gang der har været kontakt til respondenten Besøg nr. Dato dd/mm.. Ugedag Tidspunkt på dagen -timer / : / : / : / : /

Læs mere

Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne.

Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne. Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne. Vandforbrug Gennemført af YouGov på vegne af Bolius Metodebeskrivelse

Læs mere

Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen

Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltning, Miljøområdet Optænding fra toppen Brændeovnsejerne, der tænder op fra toppen, nedbringer antallet af

Læs mere

Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne.

Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne. Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne. Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode

Læs mere

Besøgsinterview Bolig- og livsstilsmesse. InterComp

Besøgsinterview Bolig- og livsstilsmesse. InterComp Besøgsinterview Bolig- og livsstilsmesse InterComp Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. Spørgeskemaet blev udsendt på mail til ca.

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel Juli 2010 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN... 4 2.2 VANDRERHJEM SEKTIONEN... 8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT OG ANNONCE...

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilfredshed med tandlæger

Tilfredshed med tandlæger Grafikrapport Tilfredshed med tandlæger Undersøgelse om tilfredshed med tandlæger. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 1000 interview med et nationalt

Læs mere

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag Post Danmark Analyse af danskernes brevvaner 2008 Januar, 2008 Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag 1 Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund og formål 3 Side Resultater Hovedresultater 4 Præference

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner

Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner 2005 Metodebeskrivelse Udarb. UKL/SPO Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G E L S E D E C E M B E R 2017 P R O J E K T L E D E R : O L I V E R B R Y D E N H O L D T

T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G E L S E D E C E M B E R 2017 P R O J E K T L E D E R : O L I V E R B R Y D E N H O L D T GEELMUYDEN KIESE AS RENOVERING T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G E L S E D E C E M B E R 2017 P R O J E K T L E D E R : O L I V E R B R Y D E N H O L D T A L H A M B R AV E J 1 2

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Undersøgelse blandt epilepsipatienter Rapport udarbejdet af Molecule Consultancy

Undersøgelse blandt epilepsipatienter Rapport udarbejdet af Molecule Consultancy Undersøgelse blandt epilepsipatienter Rapport udarbejdet af Molecule Consultancy Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget i oktober 2013 af blandt 260 epilepsipatienter, i behandling med receptpligtig

Læs mere

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk Fakta: (Kilder: Skovforeningen, Skov og Naturstyrelsen, Bolius, Forbrugerstyrelsen, Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen/Grøntansvar, Træ er miljø) Der bruges tre mål for brændemængder: To for stablet

Læs mere

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Overordnede resultater 29 ud af 105 husstande i BedreBolig har udført i alt 121 forskellige energiforbedringer. De 29 husstande har i alt renoveret for knapt

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Meningsmåling vedr. Limfjordsforbindelsen Maj 2014

Meningsmåling vedr. Limfjordsforbindelsen Maj 2014 Meningsmåling vedr. Limfjordsforbindelsen Maj 2014 Gennemført af Jysk Analyse A/S 1. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview med et tilfældigt udvalg af stemmeberettigede

Læs mere

Danmarkspanel uge Stenhuggerlauget Begravelse

Danmarkspanel uge Stenhuggerlauget Begravelse Danmarkspanel uge 20 2019 Stenhuggerlauget Begravelse Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i et såkaldt Danmarkspanel. Panelet består af mere end 50.000 tilfældigt udvalgte danskere.

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 Metodebeskrivelse Den 5. januar 2010 BESKRIVELSE AF DATAINDSAMLINGEN 3 MÅLGRUPPE 3 PERIODE FOR DATAINDSAMLING 3 SVARPROCENT 3 FRAFALD OG SCREENOUT

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen Februar 2017 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK Besøg nr US 4106 - KONTAKTDATA-ARK IPnr: Interviewernr. 1. 5. OVERBLIK OVER KONTAKTER- noter hver gang der har været kontakt til respondenten 1. 2. 3. 4. 5. Dato dd/mm Ugedag Tidspunkt på dagen 24-timer

Læs mere

Danskernes daglige økonomi

Danskernes daglige økonomi Danskernes daglige økonomi TNS Maj/juni 2016 Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes daglige økonomi. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

5. Miljø og familier. 5.1 Familiernes køb af økologiske varer

5. Miljø og familier. 5.1 Familiernes køb af økologiske varer Miljø og familier 104 Miljø og familier 5. Miljø og familier Miljøbevidsthed Holdninger til miljøet Det kræver en aktiv indsats fra størstedelen af befolkningen at mindske de miljøproblemer, der opstår

Læs mere

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-74 årige Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region) samt uddannelse, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse

Læs mere