Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem"

Transkript

1 Indenrigs- & Socialministeriet og KL September 2009 RESULTATER Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kort om Capacent Research Indledning Metode og datasæt Populationen Fleksibilitet Kendskab til ordningen om fleksibilitet blandt hjemmehjælpsmodtagere Hvorfra kendes til ordningen om fleksibel hjemmehjælp? Holdningen om vigtighed af ordningen om fleksibel hjemmehjælp Frit valg af leverandør Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør af hjemmehjælp Hvorfra kendes til ordningen om frit valg af leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje? Holdningen om vigtighed af ordningen om frit valg af leverandør af hjemmehjælp

3 4 hed med antallet af medarbejdere hed med antallet af medarbejdere hos hjemmehjælpsmodtagere hed med antallet af medarbejdere hos ældre i plejehjem/-bolig hed med stabilitet i den praktiske hjælp og personlige pleje hed med hjælpens ensartethed i den praktiske hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere hed med hjælpens ensartethed i den personlige pleje blandt hjemmehjælpsmodtagere hed med hjælpens ensartethed i plejehjem/-bolig hed overholdelse af aftalte tidspunkter for praktisk hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere hed med overholdelse af aftalte tidspunkter for personlig pleje blandt hjemmehjælpsmodtagere Praktisk hjælp i plejehjem/-bolig og tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter Den samlede tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje Samlet tilfredshed med praktisk hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Samlet tilfredshed med personlig pleje blandt hjemmehjælpsmodtagere Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje i plejehjem/-bolig

4 KORT OM CAPACENT RESEARCH Capacent Research gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger. I samarbejde med kunden udarbejder vi det analysekoncept, som bedst belyser den aktuelle problemstilling. Vi indsamler data, analyserer data optimalt, formidler resultater og rådgiver omkring anvendelsen af resultaterne. Vort mål er at præsentere analyseresultater i højeste kvalitet, som er direkte anvendelige i beslutningsprocessen. Læs mere på Capacent i København Tuborg Parkvej 8, 1. Sal 2900 Hellerup Capacent i Århus Søndergade 1A 8000 Århus C

5 1 INDLEDNING 1.1 Metode og datasæt Der blev udtrukket en bruttostikprøve fra Sundhedsstyrelsens CPR-register på personer på mindst 67 år. Alle personer fik tilsendt et brev med information om, at de var udtrukket til undersøgelsen og at vi ville forsøge at kontakte dem. De personer, som vi ikke umiddelbart kunne identificeres telefoniske kontaktoplysninger på, blev desuden tilbudt at kontakte Capacent med deres telefonnummer. I alt blev der identificeret telefoniske kontaktoplysninger på personer. Målet med dataindsamlingen var at skabe en stikprøve, der både var så stor som mulig og samtidigt var aldersmæssigt repræsentativ i forhold til populationen af personer i Danmark på mindst 67 år. Stikprøven blev derfor opdelt i 5 alderskategorier (se tabel 4) og antallet af gennemførte interviews i hver aldersgruppe blev løbende overvåget. I denne forbindelse viste det sig (som tidligere år), at svarprocenten var lavere for de ældre grupper end for de yngre. Besøgsinterviews blev derfor gennemført med fokus på de ældre grupper. Til besøgsinterviews blev der udvalgt 384 af de 787 personer, som der ikke var identificeret telefoniske kontaktoplysninger på. Ligeledes for at sikre aldersrepræsentationen i stikprøven blev 225 personer fra de yngre aldersgrupper ikke kontaktet telefonisk. Samlet set er personer forsøgt kontaktet, heraf telefonisk og 384 med besøg. Heraf har der været et frafald på respondenter. Årsagerne til dette frafald kan ses af nedenstående tabel 1. Der er således gennemført interview med personer, enten telefonisk eller med personligt besøg, hvilket svarer til en gennemførelsesprocent på 70,30 %. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra d. 8. juli til d. 16. august

6 Tabel 1: Årsager til frafald Telefoninterview Besøgsinterview Intet svar Fejlnummer Træffes ej i perioden Aftale Vil ikke oplyse alder Frascreenet alder Frascreenet sprog Syg Død Flyttet Stoppet Nægter 11,24 % (1.168) 6,34 % (659) 0,21 % (22) 0,37 % (38) 1,35 % (140) 1,4 % (145) 0,43 % (45) 2,29 % (238) 0,28 % (29) 0,46 % (48) 0,1 % (10) 2,99 % (311) 27,45 % (2.853) 0 % 0,01 % 1,44 % (150) 0 % 0 % 0 % 0,03 % 0,44 % (46) 0,08 % (8) 0,03 % 0 % 0,21 % (22) 2,24 % (233) 11,24 % (1.168) 6,35 % (660) 1,66 % (172) 0,37 % (38) 1,35 % (140) 1,4 % (145) 0,46 % (48) 2,73 % (284) 0,36 % (37) 0,49 % (51) 0,1 % (10) 3,2 % (333) 29,7 % (3.086) 5

7 Tabel 2 viser, at blandt de personer som er forsøgt kontaktet telefonisk har 71,49 % gennemført interviewet. Blandt de personer som blev opsøgt på bopælsadressen har 39,32 % gennemført interviewet. Tabel 2: Interviewform for gennemførte interviews og frafald Gennemført Frafald Telefoninterview Besøgsinterview 71,49 % (7.155) 39,32 % (151) 70,3 % (7.306) 28,51 % (2.853) 60,68 % (233) 29,7 % (3.086) (10.008) (384) (10.392) De interviewede blev spurgt til om de modtager praktisk hjælp, personlig pleje eller begge dele. Undersøgelsen blev gennemført særskilt for henholdsvis beboere i plejebolig/plejehjem og dem, som bor i eget hjem. Blandt dem som bor i plejebolig/plejehjem er 95,19 % interviewet via telefon. 96,28 % af dem som bor i eget hjem er interviewet via telefon. Tabel 3: Interviewform fordelt på ydelsestype Telefoninterview Besøgsinterview Hjemmehjælp Bor i plejehjem/plejebolig 96,28 % (1.190) 95,19 % (99) 96,19 % (1.289) 3,72 % (46) 4,81 % 3,81 % (51) (1.236) (104) (1.340) 6

8 Af hensyn til aldersrepræsentativiteten blev stikprøven inddelt i fem aldersgrupper (67-72 år, år, år, år og 90 år eller derover). Formålet med denne inddeling var at stimulere og forfølge en aldersspredning blandt de interviewede, svarende til populationen. I løbet at dataindsamlinsperioden, blev det overvåget hvorvidt denne målsætning blev opfyldt. Som led i denne proces blev besøgsinterview anvendt strategisk i denne hensigt. Som det fremgår af tabel lykkedes det rigtigt pænt at matche aldersfordelingen i populationen. Tabel 4: Aldersfordeling Aldersfordeling i populationen* Alle interviewede Modtagere af hjælp år år år år 90 år og derover *Kilde: Danmarks Statistik. 38 % ( ) 28% ( ) 17 % ( ) 12 % (92.492) 5 % (36.355) ( ) 37 % (2.711) 29 % (2.116) 19 % (1.356) 12 % (863) 4 % (260) (7.306) 10 % (136) 19 % (256) 28 % (378) 29 % (382) 14 % (188) (1.340) 7

9 1.2 Populationen Tabel 5: Type af hjælp blandt de adspurgte ældre Praktisk hjælp Personlig pleje Både praktisk hjælp og personlig pleje 70 % (942) 7 % (96) 23 % (302) (1.340) Modtager ikke hjælp (5.966) Tabel 6: Bor De i plejebolig eller på plejehjem? Hjemmepleje Plejehjem/plejebolig Praktisk hjælp 73 % (907) 34 % (35) 70 % (942) Personlig pleje 7 % (91) 5 % 7 % (96) Både praktisk hjælp og personlig pleje 19 % (238) 62 % (64) 23 % (302) (1.236) (104) (1.340) 8

10 2 FLEKSIBILITET 2.1 Kendskab til ordningen om fleksibilitet blandt hjemmehjælpsmodtagere Tabel 7: Kendskab til muligheden for fleksibel hjemmehjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Kender til fleksibel hjemmehjælp Kender ikke til fleksibel hjemmehjælp 32 % (392) 68 % (844) (1.236) Tabel 8: Kendskab til ordningen for fleksibel hjemmehjælp og køn blandt hjemmehjælpsmodtagere Kender til fleksibel hjemmehjælp Kender ikke til fleksibel hjemmehjælp Mand Kvinde 29 % (106) 33 % (286) 32 % (392) 71 % (260) 67 % (584) 68 % (844) (366) (870) (1.236) 9

11 Tabel 9: Kendskab til ordningen for fleksibel hjemmehjælp og alder blandt hjemmehjælpsmodtagere Kender til fleksibel hjemmehjælp Kender ikke til fleksibel hjemmehjælp år år 85 år og derover 37 % (162) 34 % (123) 24 % (107) 32 % (392) 63 % (273) 66 % (241) 76 % (330) 68 % (844) (435) (364) (437) (1.236) 2.2 Hvorfra kendes til ordningen om fleksibel hjemmehjælp? Tabel 10: Kendskab til ordningen om fleksibel hjemmehjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Fra pressen (TV, radio, lokal- eller dagblade) 5 % (21) Fra pårørende, bekendte eller naboer (netværk) 12 % (48) Fra brev eller informationsmateriale fra kommunen 25 % (97) Fra kommunens visitator 24 % (93) Fra medarbejderen som udfører hjemmeplejen 35 % (137) Andre steder fra 6 % (25) Husker ikke 13 % (52) 121 % (473) Note: Da spørgsmålet er multipelt (respondenterne kan vælge flere af svarmulighederne samtidigt) summerer procenterne ikke til

12 Tabel 11: Antal informationskilder for kendskab til ordningen om fleksibel hjemmehjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere 1 informationskilde 2 informationskilder 3 informationskilder 4 informationskilder 83 % (327) 14 % (53) 2 % (8) 1 % (4) (392) 2.3 Holdningen om vigtighed af ordningen om fleksibel hjemmehjælp Tabel 12: Holdningen til ordningen om fleksibel hjemmehjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Vigtigt vigtigt 6 % (22) 9 % (35) 14 % (54) 31 % (118) 39 % (147) (376) Ved ikke (16) 11

13 3 FRIT VALG AF LEVERANDØR 3.1 Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør af hjemmehjælp Tabel 13: Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør blandt hjemmehjælpsmodtagere Kender til frit valg af leverandør Kender ikke til frit valg af leverandør 65 % (805) 35 % (431) (1.236) Tabel 14: Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør og alder blandt hjemmehjælpsmodtagere Kender til frit valg af leverandør Kender ikke til frit valg af leverandør år år 85 år og derover 75 % (327) 67 % (245) 53 % (233) 65 % (805) 25 % (108) 33 % (119) 47 % (204) 35 % (431) (435) (364) (437) (1.236) 12

14 Tabel 15: Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør og type af hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Kender til frit valg af leverandør Kender ikke til frit valg af leverandør Praktisk hjælp Personlig pleje Både praktisk hjælp og personlig pleje 67 % (610) 59 % (54) 59 % (141) 65 % (805) 33 % (297) 41 % (37) 41 % (97) 35 % (431) (907) (91) (238) (1.236) Tabel 16: Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør og leverandør blandt hjemmehjælpsmodtagere (praktisk hjælp) Kender til frit valg af leverandør Kender ikke til frit valg af leverandør Kommunal leverandør Privat leverandør Både kommunal og privat leverandør 59 % (496) 89 % (213) 82 % (41) 66 % (750) 41 % (348) 11 % (25) 18 % (9) 34 % (382) (844) (238) (50) (1.132) Ved ikke (12) (13) 13

15 Tabel 17: Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør og leverandør blandt hjemmehjælpsmodtagere (personlig pleje) Kender til frit valg af leverandør Kender ikke til frit valg af leverandør Kommunal leverandør Privat leverandør Både kommunal og privat leverandør 58 % (171) 86 % (19) 67 % 60 % (192) 42 % (125) 14 % 33 % 40 % (129) (296) (22) (321) Ved ikke (8) 14

16 3.2 Hvorfra kendes til ordningen om frit valg af leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje? Tabel 18: Kendskab ordningen om frit valg af leverandør blandt hjemmehjælpsmodtagere Fra pressen (TV, radio, lokal- eller dagblade) 13 % (101) Fra pårørende, bekendte eller naboer (netværk) 20 % (158) Fra brev eller informationsmateriale fra kommunen 38 % (306) Fra kommunens visitator 35 % (281) Fra medarbejderen som udfører hjemmeplejen 5 % (38) Andre steder fra 4 % (34) Husker ikke 9 % (75) 123 % (993) Note: Da spørgsmålet er multipelt (respondenterne kan vælge flere af svarmulighederne samtidigt) summerer procenterne ikke til

17 Tabel 19: Antal informationskilder for kendskab til ordningen om frit valg af leverandør blandt hjemmehjælpsmodtagere 1 informationskilde 2 informationskilder 3 informationskilder 4 informationskilder 5 informationskilder 81 % (654) 15 % (121) 3 % (24) 1 % 0 % (805) 16

18 3.3 Holdningen om vigtighed af ordningen om frit valg af leverandør af hjemmehjælp Tabel 20: Holdning til ordningen om frit valg til leverandør af hjemmehjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Vigtigt vigtigt 10 % (76) 12 % (93) 20 % (154) 25 % (193) 32 % (244) (760) Ved ikke (45) Tabel 21: Holdning til ordningen om frit valg til leverandør af hjemmehjælp og type hjælp Praktisk hjælp Personlig pleje Både praktisk hjælp og personlig pleje Slet ikke vigtigt 9 % (50) 12 % (6) 15 % (20) 10 % (76) Ikke vigtigt 11 % (64) 16 % (8) 16 % (21) 12 % (93) Hverken vigtigt eller ikke vigtigt 20 % (114) 22 % (11) 22 % (29) 20 % (154) Vigtigt vigtigt Ved ikke 28 % (160) 20 % (10) 17 % (23) 25 % (193) 33 % (191) 29 % (14) 30 % (39) 32 % (244) (579) (49) (132) (760) (31) (9) (45) 17

19 Tabel 22: Holdning til ordningen om frit valg til leverandør af hjemmehjælp og leverandør af hjemmehjælp (praktisk hjælp) Kommunal leverandør Privat leverandør Både kommunal og privat leverandør Slet ikke vigtigt 15 % (69) 0 % 2 % 10 % (70) Ikke vigtigt 16 % (76) 4 % (9) 0 % 12 % (85) Hverken vigtigt eller ikke vigtigt 26 % (120) 9 % (18) 12 % 20 % (143) Vigtigt vigtigt Ved ikke 24 % (113) 27 % (55) 37 % (15) 26 % (183) 18 % (84) 60 % (125) 49 % (20) 32 % (229) (462) (207) (41) (710) (34) (6) Ved ikke Tabel 23: Holdning til ordningen om frit valg til leverandør af hjemmehjælp og leverandør af hjemmehjælp (personlig pleje) Kommunal leverandør Privat leverandør Både kommunal og privat leverandør Slet ikke vigtigt 16 % (26) 0 % 0 % 15 % (26) Ikke vigtigt 18 % (28) 6 % 0 % 16 % (29) Hverken vigtigt eller ikke vigtigt 24 % (38) 6 % 0 % 22 % (39) Vigtigt vigtigt Ved ikke 19 % (30) 6 % 19 % (33) 23 % (36) 83 % (15) 0 % 29 % (51) (158) (18) (178) (13) Ved ikke 18

20 4 TILFREDSHED MED ANTALLET AF MEDARBEJDERE 4.1 hed med antallet af medarbejdere hos hjemmehjælpsmodtagere Tabel 24: hed med antallet af medarbejdere, som udfører praktisk hjælp, blandt hjemmehjælpsmodtagere utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds tilfreds 4,8 % (52) 13,4 % (145) 14,3 % (155) 42,1 % (455) 25,3 % (274) (1.081) Ved ikke (13) Irrelevant (51) 19

21 Tabel 25: hed med antallet af medarbejdere, som udfører personlig pleje, blandt hjemmehjælpsmodtagere utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds tilfreds 4,2 % (13) 14,4 % (45) 12,5 % (39) 46,0 % (144) 23,0 % (72) (313) Ved ikke Irrelevant (13) Tabel 26: hed med antallet af medarbejdere fordelt med hensyn til type hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Praktisk hjælp Både praktisk hjælp og personlig pleje utilfreds 4,6 % (39) 5,7 % (13) 4,8 % (52) 12,5 % (107) 16,7 % (38) 13,4 % (145) Hverken tilfreds eller utilfreds 14,4 % (123) 14,1 % (32) 14,3 % (155) 41,3 % (353) 44,9 % (102) 42,1 % (455) tilfreds 27,2 % (232) 18,5 % (42) 25,3 % (274) Ved ikke Irrelevant (854) (227) (1.081) (10) (43) (8) (13) (51) 20

22 Tabel 27: hed med antallet af medarbejdere og leverandør af praktisk hjælp i hjemmehjælpen Kommunal leverandør Privat leverandør Både kommunal og privat leverandør Ved ikke utilfreds 6,2 % (50) 0,5 % 2,1 % 4,8 % (52) 14,8 % (119) 9,7 % (21) 4,2 % 3 13,4 % (145) Hverken tilfreds eller utilfreds 15,3 % (123) 11,1 % (24) 16,7 % (8) 14,3 % (155) 44,3 % (357) 31,8 % (69) 5 (24) 5 42,1 % (455) tilfreds 19,5 % (157) 47,0 % (102) 27,1 % (13) 2 25,3 % (274) Ved ikke Irrelevant (806) (217) (48) (10) (1.081) (9) (29) (20) (13) (51) Tabel 28: hed med antallet af medarbejdere og omfang af hjælpen pr. uge i hjemmeplejen Under to timer 2-3,9 timer 4-7,9 timer 8-11,9 timer timer Over 20 timer utilfreds 4,3 % 4,9 % 21,4 % 5,9 % 4,5 % (12) 14,5 % (17) 14,8 % (9) 18,2 % (8) 7,1 % 14,3 % 5,9 % 14,2 % (38) Hverken tilfreds eller utilfreds 9,4 % (11) 14,8 % (9) 18,2 % (8) 14,3 % 7,1 % 29,4 % 13,5 % (36) 45,3 % (53) 44,3 % (27) 45,5 % (20) 5 (7) 28,6 % (4) 41,2 % (7) 44,2 % (118) tilfreds 26,5 % (31) 21,3 % (13) 18,2 % (8) 28,6 % (4) 28,6 % (4) 17,6 % 23,6 % (63) Ved ikke Irrelevant (117) (61) (44) (14) (14) (17) (267) (8) Ved ikke (7) (26) (9) 21

23 4.2 hed med antallet af medarbejdere hos ældre i plejehjem/-bolig Tabel 29: hed med antallet af medarbejdere hos ældre, som modtager praktisk hjælp i plejehjem/-bolig utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds tilfreds 5,4 % 12,9 % (12) 12,9 % (12) 54,8 % (51) 14,0 % (13) (93) Ved ikke Irrelevant (4) 22

24 Tabel 30: hed med antallet af medarbejdere hos ældre, som modtager personlig pleje i plejehjem/-bolig utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds tilfreds 1,6 % 14,1 % (9) 7,8 % 56,2 % (36) 20,3 % (13) (64) Ved ikke Irrelevant 23

25 Tabel 31: hed med antallet af medarbejdere og omfang af praktisk hjælp pr. uge i plejehjem/-bolig Under to timer 2-3,9 timer 4-7,9 timer 8-11,9 timer timer Over 20 timer utilfreds 2,4 % 8,3 % 16,7 % 4,5 % 11,9 % 25,0 % 16,7 % 14,9 % (10) Hverken tilfreds eller utilfreds 16,7 % (7) 8,3 % 16,7 % 25,0 % 14,9 % (10) 57,1 % (24) 5 (6) 33,3 % 75,0 % 55,2 % (37) tilfreds 11,9 % 8,3 % 16,7 % 10,4 % (7) Ved ikke Irrelevant (42) (12) (6) (4) (67) Ved ikke (14) (6) 24

26 Tabel 32: hed med antallet af medarbejdere og omfang af personlig pleje pr. uge i plejehjem/-bolig Under to timer 2-3,9 timer 4-7,9 timer 8-11,9 timer timer Over 20 timer utilfreds 2 2,4 % 12,5 % 15,4 % 4 16,7 % (7) Hverken tilfreds eller utilfreds 6,2 % 7,7 % 5 7,1 % 75,0 % (12) 53,8 % (7) ,1 % (24) tilfreds 6,2 % 23,1 % ,7 % (7) Ved ikke Irrelevant (16) (13) (42) Ved ikke (12) (6) 25

27 5 TILFREDSHED MED STABILITET I DEN PRAKTISKE HJÆLP OG PERSONLIGE PLEJE 5.1 hed med hjælpens ensartethed i den praktiske hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Tabel 33: hed med hjælpens ensartethed i den praktiske hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds tilfreds 2,2 % (23) 1 (107) 12,7 % (135) 50,4 % (537) 24,7 % (263) (1.065) Ved ikke (31) Irrelevant (49) 26

28 Tabel 34: hed med hjælpens ensartethed i den praktiske hjælp og omfang af hjælpen pr. uge blandt hjemmehjælpsmodtagere Under to timer 2-3,9 timer 4-7,9 timer 8-11,9 timer timer Over 20 timer utilfreds 2,4 % (20) 1,4 % 14,3 % 2,3 % (23) 10,6 % (90) 7,0 % 8,8 % 16,7 % 7,1 % 18,2 % 10,4 % (103) Hverken tilfreds eller utilfreds 12,2 % (104) 14,1 % (10) 17,6 % (6) 14,3 % 27,3 % 12,6 % (125) 49,6 % (422) 49,3 % (35) 55,9 % (19) 41,7 % 28,6 % (4) 36,4 % (4) 49,2 % (489) tilfreds 25,3 % (215) 28,2 % (20) 17,6 % (6) 41,7 % 35,7 % 18,2 % 25,5 % (253) Ved ikke Irrelevant (851) (71) (34) (12) (14) (11) (993) (21) (37) (4) Ved ikke (4) (10) (48) (10) (6) (4) Tabel 35: hed med hjælpens ensartethed i den praktiske hjælp og type af hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Praktisk hjælp Både praktisk hjælp og personlig pleje utilfreds 2,0 % (17) 2,7 % (6) 2,2 % (23) 1 (84) 10,4 % (23) 1 (107) Hverken tilfreds eller utilfreds 12,4 % (105) 13,6 % (30) 12,7 % (135) 49,6 % (419) 53,4 % (118) 50,4 % (537) tilfreds 25,9 % (219) 19,9 % (44) 24,7 % (263) Ved ikke Irrelevant (844) (221) (1.065) (23) (40) (8) (9) (31) (49) 27

29 Tabel 36: hed med hjælpens ensartethed i den praktiske hjælp og leverandør af hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Kommunal leverandør Privat leverandør Både kommunal og privat leverandør utilfreds 2,5 % (20) 1,4 % 2,2 % (23) 10,7 % (85) 6,6 % (14) 10,9 % 9,9 % (104) Hverken tilfreds eller utilfreds 12,8 % (102) 12,7 % (27) 10,9 % 12,7 % (134) 51,8 % (412) 42,7 % (91) 58,7 % (27) 50,3 % (530) tilfreds 22,1 % (176) 36,6 % (78) 19,6 % (9) 25,0 % (263) Ved ikke Irrelevant (795) (213) (46) (1.054) (22) (27) (4) (21) Ved ikke (7) 28

30 5.2 hed med hjælpens ensartethed i den personlige pleje blandt hjemmehjælpsmodtagere Tabel 37: hed med hjælpens ensartethed i den personlige pleje blandt hjemmehjælpsmodtagere utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds tilfreds 1,3 % (4) 7,7 % (24) 8,0 % (25) 56,4 % (176) 26,6 % (83) (312) Ved ikke (8) Irrelevant (9) 29

31 Tabel 38: hed med hjælpens ensartethed i den personlige pleje og omfang af hjælpen pr. uge blandt hjemmehjælpsmodtagere Under to timer 2-3,9 timer 4-7,9 timer 8-11,9 timer timer Over 20 timer utilfreds 0,8 % 3,3 % 6,7 % 1,5 % (4) 5,0 % (6) 6,6 % (4) 9,5 % (4) 13,3 % 17,6 % 7,1 % (19) Hverken tilfreds eller utilfreds 8,4 % (10) 4,9 % 11,9 % 7,1 % 6,7 % 5,9 % 7,8 % (21) 57,1 % (68) 59,0 % (36) 54,8 % (23) 57,1 % (8) 46,7 % (7) 41,2 % (7) 55,6 % (149) tilfreds 28,6 % (34) 26,2 % (16) 23,8 % (10) 35,7 % 26,7 % (4) 35,3 % (6) 28,0 % (75) Ved ikke Irrelevant (119) (61) (42) (14) (15) (17) (268) Ved ikke (4) (27) (8) (4) 30

32 5.3 hed med hjælpens ensartethed i plejehjem/-bolig Tabel 39: hed med hjælpens ensartethed i den praktiske hjælp i plejehjem/-bolig utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds tilfreds 3,3 % 13,0 % (12) 8,7 % (8) 58,7 % (54) 16,3 % (15) (92) Ved ikke (4) Irrelevant 31

33 Tabel 40: hed med hjælpens ensartethed i den personlige pleje i plejehjem/-bolig utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds tilfreds 6,7 % (4) 1 (6) 61,7 % (37) 21,7 % (13) (60) Ved ikke Irrelevant (4) 32

34 5.4 hed overholdelse af aftalte tidspunkter for praktisk hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Tabel 41: hed med overholdelse af aftalte tidspunkter for praktisk hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds tilfreds 1,3 % (14) 5,2 % (58) 9,4 % (105) 47,8 % (535) 36,4 % (407) (1.119) Ved ikke (13) Irrelevant (13) 33

35 Tabel 42: hed med overholdelse af aftalte tidspunkter for praktisk hjælp og omfang af hjælp pr. uge blandt hjemmehjælpsmodtagere Under to timer 2-3,9 timer 4-7,9 timer 8-11,9 timer timer Over 20 timer utilfreds 1,3 % (12) 1,4 % 7,7 % 1,3 % (14) 5,6 % (50) 2,7 % 5,4 % 8,3 % 7,7 % 7,1 % 5,5 % (57) Hverken tilfreds eller utilfreds 9,4 % (84) 8,1 % (6) 10,8 % (4) 15,4 % 7,1 % 9,3 % (97) 45,4 % (406) 45,9 % (34) 56,8 % (21) 58,3 % (7) 46,2 % (6) 42,9 % (6) 46,0 % (480) tilfreds 38,3 % (342) 41,9 % (31) 27,0 % (10) 33,3 % (4) 23,1 % 42,9 % (6) 37,9 % (396) Ved ikke Irrelevant (894) (74) (37) (12) (13) (14) (1.044) (6) (9) Ved ikke (8) (55) (11) (4) Tabel 43: hed med overholdelse af aftalte tidspunkter for praktisk hjælp og type af hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Praktisk hjælp Både praktisk hjælp og personlig pleje utilfreds 1,1 % (10) 1,8 % (4) 1,3 % (14) 4,8 % (43) 6,6 % (15) 5,2 % (58) Hverken tilfreds eller utilfreds 9,0 % (80) 11,0 % (25) 9,4 % (105) 46,6 % (415) 52,6 % (120) 47,8 % (535) tilfreds 38,5 % (343) 28,1 % (64) 36,4 % (407) Ved ikke Irrelevant (891) (228) (1.119) (9) (7) (4) (6) (13) (13) 34

36 Tabel 44: hed med overholdelse af aftalte tidspunkter for praktisk hjælp og leverandør af hjemmehjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Kommunal leverandør Privat leverandør Både kommunal og privat leverandør Ved ikke utilfreds 1,6 % (13) 0,4 % 1,3 % (14) 5,2 % (43) 5,5 % (13) 18,2 % 5,2 % (58) Hverken tilfreds eller utilfreds 10,3 % (85) 7,2 % (17) 6,0 % 9,4 % (105) 51,8 % (426) 34,0 % (80) 42,0 % (21) 72,7 % (8) 47,8 % (535) tilfreds 31,1 % (256) 52,8 % (124) 52,0 % (26) 9,1 % 36,4 % (407) Ved ikke Irrelevant (823) (235) (50) (11) (1.119) (11) (10) (13) (13) 35

37 5.5 hed med overholdelse af aftalte tidspunkter for personlig pleje blandt hjemmehjælpsmodtagere Tabel 45: hed med overholdelse af aftalte tidspunkter for personlig pleje blandt hjemmehjælpsmodtagere utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds tilfreds 2,9 % (9) 4,8 % (15) 7,6 % (24) 54,1 % (170) 30,6 % (96) (314) Ved ikke (8) Irrelevant (7) 36

38 5.6 Praktisk hjælp i plejehjem/-bolig og tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter Tabel 46: hed med overholdelse af aftalte tidspunkter for praktisk hjælp i plejehjem/-bolig utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds tilfreds 2,2 % 4,4 % (4) 6,7 % (6) 55,6 % (50) 31,1 % (28) (90) Ved ikke Irrelevant (4) 37

39 Tabel 47: hed med overholdelse af aftalte tidspunkter for praktisk hjælp i plejehjem/-bolig og omfanget af hjælpen pr. uge Under to timer 2-3,9 timer 4-7,9 timer 8-11,9 timer timer Over 20 timer utilfreds 2,4 % 3,1 % 7,1 % 33,3 % 6,2 % (4) Hverken tilfreds eller utilfreds 2,4 % 21,4 % 6,2 % (4) 54,8 % (23) 57,1 % (8) 25,0 % 33,3 % 52,3 % (34) tilfreds 33,3 % (14) 21,4 % 75,0 % 33,3 % 32,3 % (21) Ved ikke Irrelevant (42) (14) (4) (65) Ved ikke (16) (7) 38

40 6 DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED DEN PRAKTISKE HJÆLP OG PERSONLIGE PLEJE 6.1 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Tabel 48: Samlet tilfredshed med dem praktisk hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds tilfreds 1,5 % (17) 4,6 % (52) 8,2 % (93) 53,6 % (608) 32,2 % (365) (1.135) Ved ikke Irrelevant 39

41 Tabel 49: Samlet tilfredshed med dem praktiske hjælp og køn blandt hjemmehjælpsmodtagere Mand Kvinde utilfreds 1,9 % (6) 1,3 % (11) 1,5 % (17) 3,2 % (10) 5,1 % (42) 4,6 % (52) Hverken tilfreds eller utilfreds 8,4 % (26) 8,1 % (67) 8,2 % (93) 54,0 % (168) 53,4 % (440) 53,6 % (608) tilfreds 32,5 % (101) 32,0 % (264) 32,2 % (365) Ved ikke Irrelevant (311) (824) (1.135) (4) Tabel 50: Samlet tilfredshed med den praktiske hjælp og type af hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Praktisk hjælp Både praktisk hjælp og personlig pleje utilfreds 1,2 % (11) 2,6 % (6) 1,5 % (17) 3,9 % (35) 7,3 % (17) 4,6 % (52) Hverken tilfreds eller utilfreds 8,5 % (77) 6,9 % (16) 8,2 % (93) 53,8 % (485) 52,8 % (123) 53,6 % (608) tilfreds 32,6 % (294) 30,5 % (71) 32,2 % (365) Ved ikke Irrelevant (902) (233) (1.135) Tabel 51: Samlet tilfredshed med den praktiske hjælp og leverandør af hjemmehjælp Kommunal leverandør Privat leverandør Både kommunal og privat leverandør Ved ikke utilfreds 1,8 % (15) 0,4 % 2,0 % 1,5 % (17) 4,4 % (37) 4,7 % (11) 6,0 % 9,1 % 4,6 % (52) Hverken tilfreds eller utilfreds 8,1 % (68) 8,5 % (20) 6,0 % 18,2 % 8,2 % (93) 57,3 % (480) 40,7 % (96) 54,0 % (27) 45,5 % 53,6 % (608) tilfreds 28,4 % (238) 45,8 % (108) 32,0 % (16) 27,3 % 32,2 % (365) Ved ikke Irrelevant (838) (236) (50) (11) (1.135) 40

42 Tabel 52: Samlet tilfredshed med den praktiske hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere fordelt mht. region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland utilfreds 1,2 % 0,9 % 1,5 % (4) 1,9 % (6) 2,0 % 1,5 % (17) 2,4 % (4) 5,6 % (13) 3,4 % (9) 6,6 % (21) 3,4 % 4,6 % (52) Hverken tilfreds eller utilfreds 4,8 % (8) 7,3 % (17) 7,5 % (20) 11,3 % (36) 8,1 % (12) 8,2 % (93) 51,2 % (86) 54,3 % (126) 51,5 % (138) 51,6 % (164) 63,1 % (94) 53,6 % (608) tilfreds 40,5 % (68) 31,9 % (74) 36,2 % (97) 28,6 % (91) 23,5 % (35) 32,2 % (365) Ved ikke Irrelevant (168) (232) (268) (318) (149) (1.135) 41

43 6.2 Samlet tilfredshed med personlig pleje blandt hjemmehjælpsmodtagere Tabel 53: Samlet tilfredshed med den personlige pleje blandt hjemmehjælpsmodtagere utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds tilfreds 0,9 % 2,2 % (7) 5,0 % (16) 54,5 % (175) 37,4 % (120) (321) Ved ikke (4) Irrelevant (4) Tabel 54: Samlet tilfredshed med den personlige pleje og type af hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagere Personlig pleje Både praktisk hjælp og personlig pleje utilfreds 1,1 % 0,9 % 0,9 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % (7) Hverken tilfreds eller utilfreds 2,2 % 6,1 % (14) 5,0 % (16) 48,4 % (44) 57,0 % (131) 54,5 % (175) tilfreds 46,2 % (42) 33,9 % (78) 37,4 % (120) Ved ikke Irrelevant (91) (230) (321) (4) (4) (4) (4) 42

44 Tabel 55: Samlet tilfredshed med den personlige pleje og leverandør af hjemmehjælp Kommunal leverandør Privat leverandør Både kommunal og privat leverandør Ved ikke utilfreds 1,0 % 0,9 % 2,4 % (7) 2,2 % (7) Hverken tilfreds eller utilfreds 4,4 % (13) 14,3 % 5,0 % (16) 57,0 % (167) 23,8 % 66,7 % 25,0 % 54,5 % (175) tilfreds 35,2 % (103) 61,9 % (13) 33,3 % 75,0 % 37,4 % (120) Ved ikke Irrelevant (293) (21) (4) (321) (4) (4) 6.3 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje i plejehjem/-bolig Tabel 56: Samlet tilfredshed med den praktiske hjælp i plejehjem/-bolig utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds tilfreds 1,0 % 2,1 % 10,3 % (10) 57,7 % (56) 28,9 % (28) (97) Ved ikke 43

45 Tabel 57: Samlet tilfredshed med den personlige pleje i plejehjem/-bolig utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds tilfreds 1,5 % 1,5 % 7,7 % 6 (39) 29,2 % (19) (65) Ved ikke Irrelevant 44

46 Tabel 58: Samlet tilfredshed med boligen, omgivelser og service i plejehjem/-bolig utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds tilfreds 2,0 % 5,9 % (6) 57,4 % (58) 34,7 % (35) (101) Ved ikke 45

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

Danskernes holdning til EU s størrelse og en udvidelse af EU

Danskernes holdning til EU s størrelse og en udvidelse af EU DR 22. Maj 2009 11145 EU's størrelse RESULTATER Danskernes holdning til EU s størrelse og en udvidelse af EU 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabeller 5 4.

Læs mere

FOA BEFOLKNINGENS SYN PÅ OFFENTLIGE UDGIFTER SAMT SKATTESTOPPET. 14. maj 2010 RESULTATER

FOA BEFOLKNINGENS SYN PÅ OFFENTLIGE UDGIFTER SAMT SKATTESTOPPET. 14. maj 2010 RESULTATER FOA 14. maj 2010 13029 RESULTATER BEFOLKNINGENS SYN PÅ OFFENTLIGE UDGIFTER SAMT SKATTESTOPPET 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenser 5 4. Crosstabs 9 2 1. KORT

Læs mere

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe Danmarks radio 26. Februar 2010 RESULTATER Dronning Margrethe 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvens 5 4. Krydstabuleringer 6 Køn 6 Alder 7 Uddannelse 8 Region 9

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

[tekst9_afslut v ingen hjælp] [4=2] [Alder]

[tekst9_afslut v ingen hjælp] [4=2] [Alder] [Introduktion] (INTW: Selvom respondenten ikke modtager hjemmehjælp, er det stadig vigtigt at få respondentens alder oplyst. Hvis dette ikke er muligt, placeres vedkommende under 'frascreent alder') Goddag

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi Greve Kommune Borgerservicepolitik og kanalstrategi Tabelrapport Capacent Epinion 4. juli 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenstabeller...6

Læs mere

FOA RUNDSPØRGE I KOMMUNERNE OMKRING BUDGET november 2009 RESULTATER

FOA RUNDSPØRGE I KOMMUNERNE OMKRING BUDGET november 2009 RESULTATER FOA 2. november 2009 12097 RESULTATER RUNDSPØRGE I KOMMUNERNE OMKRING BUDGET 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabeller 5 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH

Læs mere

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien Bedre psykiatri 21. april. 2010 RESULTATER Tvang i psykiatrien 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenser 5 4. Krydstabuleringer 11 Køn 11 Alder 17 Uddannelse 23 Region 29 2

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

RUNDSPØRGE BLANDT ÆLDRECHEFER

RUNDSPØRGE BLANDT ÆLDRECHEFER FOA 30. september 2009 12068 RESULTATER RUNDSPØRGE BLANDT ÆLDRECHEFER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Undersøgelsens metode 5 4. Tidsregistrering 6 2 1. KORT OM CAPACENT

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

Tilfredshed blandt beboere i plejebolig

Tilfredshed blandt beboere i plejebolig Tilfredshed blandt beboere i plejebolig Rapport Region Lyngby-Taarbæk Hovedstaden Kommune Marts 2018 29/6/16 Kapacitetsudredning 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 Metode 3 2. HOVEDKONKLUSIONER 4

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Jeppe Kofoed. Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008

Jeppe Kofoed. Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008 DR Jeppe Kofoed Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5 4 Krydstabuleringer med køn...9 5 Krydstabuleringer

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Kræftens bekæmpelse Brug af solarium. Tabelrapport Epinion A/S

Kræftens bekæmpelse Brug af solarium. Tabelrapport Epinion A/S Kræftens bekæmpelse Brug af solarium Tabelrapport Epinion A/S 29. januar 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenser...5 4 Krydstabeller med køn...14 5 Krydstabeller

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Norddjurs Kommune Metode- og frafaldsrapport 5. marts 2014 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N T: +45 8 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Forbrugerrådet Tog til tiden

Forbrugerrådet Tog til tiden Trafikudvalget B 35 - Bilag 4 Offentligt Forbrugerrådet Tog til tiden Rapport - Epinion A/S 30. august 2005 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

Regeringens kvalitetsform

Regeringens kvalitetsform DR Regeringens kvalitetsform Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens

Læs mere

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8 3F - Dagpenge 27. april 2006 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Undersøgelsens metode... 8 Side 2 af 8 1 Kort om Epinion

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

Irakiske asylansøgere

Irakiske asylansøgere DR Irakiske asylansøgere Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens metode...3

Læs mere

Danmarks første kvindelige statsminister

Danmarks første kvindelige statsminister DR Danmarks første kvindelige statsminister Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Svinekød og svinetransporter

Svinekød og svinetransporter DR Svinekød og svinetransporter Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenser...6 4 Krydstabuleringer...7 5 Undersøgelsens

Læs mere

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 15. dec 2014 Summary for befolkningsundersøgelse! I forhold til 2013, synes en større

Læs mere

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 15. december 2009 RESULTATER VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Udsagn og holdninger 4 3. Partivalg 17 4. Uddannelse 18 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH Capacent

Læs mere

Opsamling af undersøgelse om forhold for ældre i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af undersøgelse om forhold for ældre i Østerbro Borgerpanel Opsamling af undersøgelse om forhold for ældre i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemaundersøgelse om forholdene for ældre på Østerbro har været sendt ud i Østerbro Borgerpanel fra den 19.-26. september 2017.

Læs mere

Danske Fysioterapeuter

Danske Fysioterapeuter Danske Fysioterapeuter 1. oktober 2009 RESULTATER UNDERSØGELSE AF FYSISK AKTIVITET BLANDT BØRN OG UNGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Undersøgelsens metode 4 3. Frekvensfordelinger

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14 DR - Velfærdsforløb 21. november 2005 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning...4 3 Resultater... 5 3.1 Skal efterlønnen bevares?...5 3.2 Tror befolkningen

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,9%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,9% beelser: 109 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,9% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 105 4,0 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80% beelser: 84 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 79 3,7 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2% beelser: 129 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 124 3,9 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66% beelser: 70 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 67 3,6 3,8 3,6 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,5%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,5% beelser: 77 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,5% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 71 3,6 3,8 3,6 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 74,8%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 74,8% beelser: 110 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 74,8% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 105 3,6 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4% beelser: 94 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 91 3,9 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 45,8%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 45,8% beelser: 65 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 45,8% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 59 3,8 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83,3%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83,3% beelser: BRUGERTILFREDSHED 26 Svarprocent: 83,3% DIN SAMLEDE VURDERING Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 2 3 4 3,6 3,8 -,2 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager?

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes tilfredshed med støtte efter Lov om social service 83. Brugertilfredshed i hjemmeplejen 2018 Tønder kommune HR Baggrund og metode...2

Læs mere

Ribe. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Ribe. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Ribe Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Vejledning 01 Om rapporten Esbjerg Kommune har i marts 2014 gennemført en brugerundersøgelse blandt 1.003 af kommunens modtagere af hjemmehjælp. Rapportens opbygning

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen. Køb af medicin på nettet og i udlandet

Lægemiddelstyrelsen. Køb af medicin på nettet og i udlandet Lægemiddelstyrelsen Køb af medicin på nettet og i udlandet Tabelrapport Epinion Capacent Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion Capacent...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenser...5 4 Krydstabulering alder...15

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt Københavns Kommunes hjemmeplejemodtagere

Læs mere

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom En dansk husstand vil i snit bruge 12.590 kr. på sommerferien i år eller 1 pct. mere end i fjor Hvor meget

Læs mere

DR Nyheder. Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne

DR Nyheder. Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne DR Nyheder Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne Rapport - Epinion A/S 27. januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Borgernes holdning...5 4 Kryds

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 Metodebeskrivelse Den 5. januar 2010 BESKRIVELSE AF DATAINDSAMLINGEN 3 MÅLGRUPPE 3 PERIODE FOR DATAINDSAMLING 3 SVARPROCENT 3 FRAFALD OG SCREENOUT

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total Hjemmepleje, SUF Total Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på alle

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% beelser: 330 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 311 1 2 3 4 5 3,8 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,9%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,9% beelser: 223 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,9% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 215 1 2 3 4 5 3,8 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Personalestyrelsen København 16. juli 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion...3 2. Baggrund...4 3. Frekvenstabeller

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Socialistisk Folkeparti. Danskerne og efterlønnen

Socialistisk Folkeparti. Danskerne og efterlønnen Socialistisk Folkeparti Danskerne og efterlønnen Rapport - Epinion A/S 30 March 2006 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...5 2 Baggrund...6 2.1 Indledning...6 3 Overordnede resultater...7 4 Baggrundsanalyser...8

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Bilagsrapport - Epinion A/S 12. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews Metodenotat Dataindsamling: Foretaget via NORSTATS onlinepanel. Feltperiode: 19. januar 25. januar 2007 Stikprøve: 1002 Svarprocent: Sampling: Der er sendt ud nationalt repræsentativt til befolkningen

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet Juli 2012 Indholdsfortegnelse - Rapportens indhold Indledning (inklusiv metodebeskrivelse) s. 3 Sammenfatning tilfredsheden 2012 (benchmark

Læs mere

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 DANS K S YGE PL EJE RÅD KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 P R O J E K T L E D E R E : M I C H A E L U. L A R S E N C A S P E R O. J E N S E N A

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Slottet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Slottet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Slottet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

Mange ældre skifter til privat hjemmehjælp

Mange ældre skifter til privat hjemmehjælp Peter Beyer Østergaard, konsulent pebo@di.dk, 613 478 SEPTEMBER 18 Mange ældre skifter til privat hjemmehjælp Mange ældre skifter den kommunale hjemmehjælpsleverandør ud med en privat leverandør efter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Ørestad Plejecenter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Sølund. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Sølund. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Sølund KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Møllehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Møllehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Møllehuset KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bryggergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bryggergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bryggergården KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Skjulhøjgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Skjulhøjgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Skjulhøjgård KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kastanjehusene. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kastanjehusene. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Kastanjehusene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bomiparken. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bomiparken. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bomiparken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bispebjerghjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bispebjerghjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bispebjerghjemmet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Egebo. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Egebo. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Egebo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere