Salget af ADHD-medicin fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011"

Transkript

1 Salget af ADHD-medicin fra Indhold RESUMÉ... 1 INDLEDNING... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 RESULTATER... 3 FORTSAT MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE... 3 ANTALLET AF 6-12 ÅRIGE I BEHANDLING STAGNERER... 4 REGION MIDTJYLLAND HAR FORTSAT DET HØJESTE FORBRUG... 5 METODE OG AFGRÆNSNING AF MATERIALE... 5 REFERENCER... 6 Resumé I de sidste ti år er der sket en kraftig stigning i antallet af personer der indløser recepter på medicin mod ADHD fra personer i 2002 til personer i Det er en stigning på procent, eller mere end en ti dobling. Antallet af nye brugere er ligeledes steget kraftigt. Hvis man ser nærmere på tallene viser det sig dog, at antallet af personer, der indløser ADHD-medicin for første gang ikke er steget fra 2010 til Der er derimod rigtig mange, der genopstarter behandlingen med ADHD-medicin efter at have holdt pause i mindst 2 år. Antallet af personer der har indløst ADHD-medicin er både for kvinder og mænd steget kraftigt blandt de årige i hele perioden. Det kunne derimod se ud som om antallet af 6-12-årige, der i mange år er steget kraftigt, er ved at stabilisere sig på ca. 20 drenge og 6 piger per af samme køn. Antallet af piger der indløser ADHD-medicin er lavere end antallet af drenge i alle aldersgrupper. Dog er forskellen mindre for voksne end for børn. Særligt i aldersgrupperne 6-12 år og år er der stor forskel på kønnene. Forbruget af medicin mod ADHD varierer en del mellem de fem regioner i Danmark. Mens der i Region Syddanmark indløses lige under 4,5 DDD per indbyggere per døgn, er man i region Midtjylland oppe på næsten 10 DDD per indbyggere per døgn. Der bliver altså brugt over dobbelt så meget ADHD-medicin i den region der bruger mest, i forhold til den region der bruger mindst. Indledning ADHD er en forkortelse for diagnosen Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, dvs. forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er med andre ord en kognitiv funktionsnedsættelse, som giver problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. Diagnosen stilles oftest i 5-6 års alderen, men forældre kan som regel fortælle, at der har været symptomer til stede tidligere [1]. Hos procent af børn med ADHD går sygdommen i sig selv efter 2-3 år [2]. Vanskelighederne kan fortsætte ind i voksenalderen, dog med et lidt ændret symptombillede [3]. Hvis et barn eller en voksen er så påvirket af ADHD, at det ikke kan fungere i sin hverdag, kan medicinsk behandling komme på tale. Methylphenidat er normalt førstevalgsmedicin. Atomoxetin kan anvendes hvis methylphenidat ikke virker, hvis der er bivirkninger eller andre grunde til ikke at bruge methylphenidat, samt Salget af ADHD-medicin fra Side 1

2 hvis der er ønske om døgndækning. Methylphenidat bør anvendes med forsigtighed hos patienter med kendt stof- eller alkoholafhængighed, da der er potentiale for misbrug, forkert brug eller brug til fornøjelse [1,4,5]. Methylphenidat og atomoxetin virker ved at øge mængden af de signalstoffer (dopamin og noradrenalin) hjernen mangler for at fungere normalt. Envidere anvendes i mindre omfang dextro-amphetamin (pt. ingen registrerede lægemidler), Modafinil (Modiodal ) og Clonidin (Catapresan ). Modafinil og clonidin er ikke godkendt til brug mod ADHD. Der vil i det følgende blive præsenteret et overblik over omfanget af og udviklingen i forbruget af methylphenidat og atomoxetin i Danmark. Lægemidler på markedet Medicintyper på markedet i Danmark i marts 2010: Lægemidler: Gennemsnitlig pris pr. DDD (4.kvartal 2012): Markedsførings dato: Methylphenidat (N06BA04): Concerta Equasym depot Medikinet Medikinet CR Motiron Ritalin Ritalin Uno 19 kr. 23 kr. 10 kr. 22 kr. 9 kr. 13 kr. 24 kr. Maj 2008 Apr 2004 Jul 2007 Jul 2007 Okt 2003 Ukendt dato Dec 2003 Atomoxetin (N06BA09): Strattera 61 kr. Aug 2006 Salget af ADHD-medicin fra Side 2

3 Resultater I analysen er medtaget salget af methylphenidat og atomoxetin, som begge hovedsageligt bruges mod ADHD. Begge lægemidler bruger man i mindre omfang også til behandling af narkolepsi. Sundhedsstyrelsens afdeling for tildeling af medicintilskud skønner dog, at den stigning der ses i forbruget, er en stigning i brug mod ADHD. Man regner med, at der er til personer i Danmark, der lider af narkolepsi [6]. Der kan også bruges andre lægemidler i behandlingen af ADHD, men da disse midler ikke er godkendt til behandlingen af denne lidelse og hovedsageligt bruges mod andre sygdomme, er de ikke medtaget i analysen. Det er ikke muligt ud fra lægemiddelstatistikregisteret at få oplysninger om hvilken sygdom medicinen på en indløst recept er udskrevet til behandling af. Fortsat markant stigning i antal brugere I de sidste ti år er der sket en kraftig stigning i antallet af personer der indløser recepter på medicin mod ADHD fra personer i 2002 til personer i Det er en stigning på procent, eller mere end en ti dobling. Antallet af nye brugere er ligeledes steget kraftigt. Hvis man ser nærmere på tallene viser det sig dog, at antallet af personer, der indløser ADHD-medicin for første gang ikke er steget fra 2010 til Der er derimod rigtig mange, der genopstarter behandlingen med ADHD-medicin efter at have holdt pause i mindst 2 år. Figur 1: Antallet af personer der har indløst recept på medicin mod ADHD, antal nye brugere og antal brugere, der er genstartet efter mindst 2 års pause, fordelt på år Antal personer Antal ialt Antal nye ialt Antal helt nye Antal genopstartede År Salget af ADHD-medicin fra Side 3

4 Antallet af 6-12-årige i behandling stagnerer Antallet af personer der indløser recept på ADHD-medicin varierer betragteligt mellem de forskellige aldersgrupper. Der er generelt flest personer, der indløser recept i de aldersgrupper medicinen er godkendt til, dvs. De 6-18-årige. Figur 2 viser antallet af personer, der har indløst recept på ADHD-medicin per indbyggere i forskellige aldersgrupper, over de seneste 16 kvartaler. Antallet af personer der har indløst ADHD-medicin er både for kvinder og mænd steget kraftigt blandt de årige i hele perioden. Det kunne derimod se ud som om antallet af 6-12-årige, der i mange år er steget kraftigt, er ved at stabilisere sig på ca. 20 drenge og 6 piger per af samme køn. Antallet af piger der indløser ADHD-medicin er lavere end antallet af drenge i alle aldersgrupper. Dog er forskellen mindre for voksne end for børn. Særligt i aldersgrupperne 6-12 år og år er der stor forskel på kønnene. Drenge i disse aldersgrupper topper med henholdsvis 20 og 24 per drenge i aldersgrupperne 6-12 år og år, mens der for piger i de tilsvarende grupper kun er henholdsvis 6 og 9 per piger, der indløser ADHD-medicin. Figur 2: Udvikling i antal brugere per indbyggere per kvartal af methylphenidat og atomoxetin, fordelt på aldersgrupper. Mænd Kvinder Antal per 1000 indbyggere år 6-12 år år år år Over 50 år _1 2008_2 2008_3 2008_4 2009_1 2009_2 2009_3 2009_4 2010_1 2010_2 2010_3 2010_4 2011_1 2011_2 2011_3 2011_4 Kvartal 2008_1 2008_2 2008_3 2008_4 2009_1 2009_2 2009_3 2009_4 2010_1 2010_2 2010_3 2010_4 2011_1 2011_2 2011_3 2011_4 Kvartal Salget af ADHD-medicin fra Side 4

5 Region midtjylland har fortsat det højeste forbrug Forbruget af ADHD-medicin varierer en del mellem de fem regioner i Danmark. Mens der i Region Syddanmark indløses lige under 4,5 DDD per indbyggere per døgn, er man i Region Midtjylland oppe på næsten 10 DDD per indbyggere per døgn (Se figur 3). Der bliver altså brugt over dobbelt så meget ADHD-medicin i den region der bruger mest i forhold til den region der bruger mindst. Forskellen i forbruget skyldes hovedsageligt en forskel i antallet af personer, der indløser recepter på ADHDmedicin, men også at der indløses lidt mere medicin per person i Midtjylland, i forhold til de andre regioner. Antallet af personer der indløser ADHD-medicin per indbyggere er 4,5 i Region Syddanmark, 5,7 i Region Hovedstaden, 7,2 i Region Nordjylland, 7,5 i Region Sjælland og 8,4 i Region Midtjylland. Figur 3: Mængdeforbruget af ADHD-medicin målt i definerede døgn doser (DDD) per indbyggere per døgn fordelt på regioner 12,00 10,00 8,00 DDD 6,00 4,00 2,00 DDD per indbyggere per døgn Landsgennemsnit - Metode og afgrænsning af materiale Undersøgelsens data er baseret på udtræk fra Det Nationale Lægemiddelstatistikregister. Der er taget udgangspunkt i personer der har indløst recept på methylphenidat (ATC kode N06BA04) og atomoxetin (N06BA09) i perioden 2002 til Der er kun set på salget i primærsektoren, fordi der for dette salg er oplysninger om køn og alder på brugerne. Oplysningerne om køn og alder bliver trukket ud fra cpr-numrene, før disse bliver krypteret dvs. oversat til en kode. Denne kryptering muliggør en entydig identifikation af de enkelte personers købsmønstre i anonymiseret form. Salget i primærsektoren stod i 2008 for 98,6 procent af det samlede salg af methylphenidat og atomoxetin. Følgende lægemidler er medtaget i analysen: N06BA04: Methylphenidat: Equasym, Equasym Depot, Medikinet, Medikinet CR, Motiron, Ritalin, Ritalin Uno, Concerta N06BA09: Atomoxetin: Strattera Både methylphenidat og atomoxetin er udover at være godkendt til brug mod ADHD også godkendt til behandling af narkolepsi. Det er dog en mindre del af brugerne, der er i behandling mod narkolepsi. Ifølge Salget af ADHD-medicin fra Side 5

6 Sundhedsstyrelsens medicintilskudssektion skyldes stigningen i forbruget en stigning i behandling mod ADHD (personlig kommunikation). Ud over de lægemidler der er inkluderet i analysen, kan der bruges nedenstående midler i behandlingen af ADHD, men da lægemidlerne i disse grupper hovedsageligt bruges til behandling af andre sygdomme er de ikke medtaget i analysen. Det er heller ikke disse lægemidler, der er førstevalg ved ADHD, og det antages derfor, at de står for en mindre del af den medicinske ADHD behandling: N06BA01: Amfetamin Amfetamin markedsføres ikke i DK på nuværende tidspunkt, men det kan købes magistrelt fremstillet. N06BA07: Modafinil: (Modiodal ) (bruges hovedsageligt til narkolepsi) N02CX02: Clonidin (Catapresan ) Personer der har indløst recept En person har indløst recept et givent år, hvis personen har indløst mindst en recept på methylphenidat eller atomoxetin det pågældende år. Nye brugere Personer optræder som helt nye brugere det år, de indløser den første recept på methylphenidat eller atomoxetin mellem 2002 og er brugt som udvaskningsår, så ikke alle brugere bliver registreret som nye i år Personer optræder som genopstartede, hvis de indløser recept på methylphenidat eller atomoxetin efter mindst 2 års pause i indløsningerne. Referencer [1] Arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark. Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD [2] A. R. Miller, C. E. Lalonde, and K. M. McGrail, Children's persistence with methylphenidate therapy: a population-based study, Can. J. Psychiatry, 49 (2004) [3] Sundhedsstyrelsen. Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser. VEJ nr af 10/12/ [4] medicin.dk --> midler mod ADHD [5] Lægemiddelstyrelsen. Produktresume Ritalin [6] Dansk Narkolepsiforening Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Bine Kjøller Bjerregaard på bkb@dkma.dk eller telefon Statens Serum institut, Lægemiddelstatistik, marts 2012 Salget af ADHD-medicin fra Side 6

Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år

Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 1 BAGGRUND... 2 RESULTATER OG DISKUSSION... 3 MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE - BÅDE

Læs mere

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Sundhedsdatastyrelsen løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Indblik bliver offentliggjort en eller flere gange pr.

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

ADHD i almen praksis

ADHD i almen praksis 1 ADHD i almen praksis ADHD diagnose Visitationsretningslinier fra SST. Henvisning Medicin Opfølgning i almen praksis Privat praktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Lene Ruge Møller 2 Gladere

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

MEDICINFORBRUG - MONITORERING Medicinsk cannabis monitorering af brugen 1. kvartal 2018

MEDICINFORBRUG - MONITORERING Medicinsk cannabis monitorering af brugen 1. kvartal 2018 1 MEDICINFORBRUG - MONITORERING 2018 Medicinsk cannabis monitorering af brugen 1. kvartal 2018 Brug af medicinsk cannabis i 1. kvartal 2018 Som led i implementering af den 4-årige forsøgsordning med medicinsk

Læs mere

ADHD/ADD - Medicin og kost. Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Midt

ADHD/ADD - Medicin og kost. Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Midt ADHD/ADD - Medicin og kost Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Midt Dagens program 9-10.15 10.15-10.30 10.30-11.45 11.45-12.30 12.30-14 14-14.15 14.15-15.30 Modul 1:Hvad er ADHD Pause Modul 2:

Læs mere

Monitorering af forbruget af sovemedicin hos børn og unge

Monitorering af forbruget af sovemedicin hos børn og unge s Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt MONITORERING 2018 Monitorering af forbruget af sovemedicin hos børn og unge Opdaterede tal fra 2015-2017 1. Resume Denne monitorering

Læs mere

Behandlinger for kondylomer

Behandlinger for kondylomer November 2018 Behandlinger for kondylomer - en seksuelt overført sygdom, der skyldes HPV-infektion 2001 2017 1. Baggrund Kondylomer er en seksuelt overført sygdom, der skyldes en infektion med humant papillomavirus

Læs mere

Livet med ADHD/ADD. Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Midt

Livet med ADHD/ADD. Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Midt Livet med ADHD/ADD Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Midt Kursusforløbet Modul 1: Hvad er ADHD? - baggrund og forståelse Modul 2: Hvordan med ADHD? - pædagogik Modul 3: Leve med ADHD - søvn,

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Medicintilskudsnævnet Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 13. oktober 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet

Læs mere

Livet med ADHD/ADD. Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Midt

Livet med ADHD/ADD. Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Midt Livet med ADHD/ADD Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Midt Dagens program Præsentation Medicin for ADHD/ADD Pause 10 min Kost Gruppedrøftelse Afrunding 3 Psykiatri og Social MEDICIN Børne- og

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på forbruget

Læs mere

Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge

Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center- Region Midtjylland,

Læs mere

med fokus på skoledagen

med fokus på skoledagen nye venner biologi med fokus på skoledagen Om Equasym Depot (Metylfenidat) og ADHD! koncentration 1 Skoledagen 2 Om ADHD 2 Behandlingen 3 Medicinen 3 Misbrug 4 Equasym Depot 5 Sådan anvender du Equasym

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD. Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov

FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD. Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov Som spæd: urolig, søvnproblemer, spiseproblemer,

Læs mere

Børn (fra 6 år) og unge i medikamentel behandling for ADHD/ADD - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge

Børn (fra 6 år) og unge i medikamentel behandling for ADHD/ADD - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tlf. +45 7847 3000 Børn (fra 6 år) og unge i medikamentel behandling for ADHD/ADD - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge

Læs mere

Vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge vedr. Børn (fra 6 år) og unge i medikamentel behandling. Opfølgning af behandling hos egen læge

Vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge vedr. Børn (fra 6 år) og unge i medikamentel behandling. Opfølgning af behandling hos egen læge Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge vedr. Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tlf. +45 7847 3000 Børn (fra 6 år) og unge i medikamentel behandling for ADHD/ADD

Læs mere

Monitorering af forbruget af sovemedicin hos børn og unge

Monitorering af forbruget af sovemedicin hos børn og unge 1 Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (2. samling) SUU Alm.del - Bilag 11 Offentligt ONITORERING 2019 onitorering af forbruget af sovemedicin hos børn og unge Opdaterede tal fra 2. halvår 2015 til 1. halvår

Læs mere

ADHD ADHD. signalstoffer, der findes i hjernen. Det giver nedsat kommunikation mellem hjernecellerne.

ADHD ADHD. signalstoffer, der findes i hjernen. Det giver nedsat kommunikation mellem hjernecellerne. ADHD Denne brochure er til dig, der gerne vil vide mere om ADHD og medicin til behandling af ADHD. ADHD er en sygdom, der giver problemer som koncentrationsbesvær, uopmærksomhed, hyperaktivitet og grænseoverskridende

Læs mere

ADHD/ADD. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social

ADHD/ADD. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social ADHD/ADD Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social Kursusforløbet Modul 1: Hvad er ADHD? - baggrund og forståelse - pædagogik Modul 2: Livet med ADHD - søvn, medicin og kost 2 Psykiatri og

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Medicinsk cannabis udbredelse af forsøgsordningen i januar 2018

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Medicinsk cannabis udbredelse af forsøgsordningen i januar 2018 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2018 Medicinsk cannabis udbredelse af forsøgsordningen i januar 2018 Ibrugtagning af cannabisprodukter i januar I dette MedicinForbrug - Indblik belyser Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Medicinsk cannabis udbredelse af forsøgsordningen til og med februar 2018

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Medicinsk cannabis udbredelse af forsøgsordningen til og med februar 2018 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2018 Medicinsk cannabis udbredelse af forsøgsordningen til og med februar 2018 Ibrugtagning af cannabisprodukter til og med februar I dette MedicinForbrug - Indblik belyser Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1096 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1096 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1096 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Læge Thomas Alberto Hoffman Bach Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling Hillerød ADHD ambulatoriet Diagnostisk DF90.0 Forstyrrelse af aktivitet

Læs mere

Forbrug af antipsykotika i Danmark

Forbrug af antipsykotika i Danmark Forbrug af antipsykotika i Danmark Demensdagene 2013 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og Psykiatrisk afd. P - Odense 2004 Sundhedsstyrelsen: Indskærper landets læger at

Læs mere

Opmærksomhedsforstyrrelse

Opmærksomhedsforstyrrelse Patient- og pårørendeinformation Opmærksomhedsforstyrrelse Diagnose og behandling April 2010 Opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet, DAMP, ADHD, ADD? Denne pjece handler om behandling af opmærksomhedsforstyrrelser

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

Børns diagnoser og skoletyper

Børns diagnoser og skoletyper Børns diagnoser og skoletyper Af Lasse Vej Toft, lvt@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at vise de aktuelle tendenser i tildeling af diagnoser til børn og unge i hospitalspsykiatrien og at koble

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

ADHD OG MEDICIN. Afdelingsygeplejerske, Mette Skat Persson.

ADHD OG MEDICIN. Afdelingsygeplejerske, Mette Skat Persson. ADHD OG MEDICIN Afdelingsygeplejerske, Mette Skat Persson. Disposition Præsentation: - Hvem er jeg ADHD: - Hvordan, hvornår og hvorfor diagnosticere - Hvad er ADHD kort - Og andet - Hele livet? Behandling:

Læs mere

sundhed og sygelighed Anne-Marie Nybo Andersen

sundhed og sygelighed Anne-Marie Nybo Andersen 9. Børns sundhed og sygelighed Anne-Marie Nybo Andersen Kapitel 9 Børns sundhed og sygelighed 9. Børns sundhed og sygelighed Set i et historisk lys har børn aldrig haft en bedre sundhedstilstand, end de

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Unge, stoffer og ADHD

Unge, stoffer og ADHD Unge, stoffer og ADHD SPECIALL ÆGE I PSYKIATRI KABS DANNY REVING Erfaringer fra dobbeltdiagnose ambulatoriet KABS Stjernevang Omtrent halvdelen med kendt eller mistænkt ADHD Få i behandling via region

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

ADHD Erfaringer fra voksenpsykiatrisk speciallægepraksis

ADHD Erfaringer fra voksenpsykiatrisk speciallægepraksis ADHD Erfaringer fra voksenpsykiatrisk speciallægepraksis Inger Morsing 18.09.12 1 Undersøgte patienter 2012 De første 8 måneder: 52 patienter undersøgt for ADHD Afkræftet: 2 Usikker: 3 observeres Under

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr. 2016102038 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler mod

Læs mere

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa.

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa. 11 ÆLDRE OG ALKOHOL Dette afsnit belyser ældres alkoholvaner. Både i forhold til forbrug, men også sygelighed, sygehuskontakter og død som følge af alkohol samt behandling for alkoholoverforbrug, belyses.

Læs mere

MEDICINFORBRUG - MONITORERING Cannabisprodukter monitorering af brugen 2. kvartal 2018

MEDICINFORBRUG - MONITORERING Cannabisprodukter monitorering af brugen 2. kvartal 2018 1 MEDICINFORBRUG - MONITORERING 2018 Cannabisprodukter monitorering af brugen 2. kvartal 2018 Brug af cannabisprodukter siden starten af forsøgsordningen med medicinsk cannabis Som led i implementering

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 317 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 317 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 SUU Alm.del Bilag 317 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: JURPSYK Sagsbeh.: DEPLBT Koordineret med: Sagsnr.: 1705314 Dok. nr.: 593107 Dato: 07-05-2018 Monitorering

Læs mere

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019 Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende Marts 19 1. Resumé Analysens formål er at belyse omfanget og varigheden af psykiatriske indlæggelser, hvor patienter fortsat er indlagt efter endt

Læs mere

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen AMU-uddannelser Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen Program 13.30-13.45 Lidt om ADHD-foreningen og dagen i dag 13.45-14.30 Om børn med ADHD Bag

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

MEDICINFORBRUG - MONITORERING Cannabisprodukter monitorering af brugen 3. kvartal 2018

MEDICINFORBRUG - MONITORERING Cannabisprodukter monitorering af brugen 3. kvartal 2018 1 MEDICINFORBRUG - MONITORERING 2018 Cannabisprodukter monitorering af brugen 3. kvartal 2018 Brug af cannabisprodukter siden starten af forsøgsordningen med medicinsk cannabis Som led i implementering

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang

Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang ANALYSE December 2017 Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang Børn og unge (0-17) 2014-2016 Indhold Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang... 1 1. Hovedresultater og opsamling på tværs

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU alm. del, spg 588

Bidrag til besvarelse af SUU alm. del, spg 588 Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt 19. april 2017 J. nr. 17/03115 Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet GHJA Bidrag til besvarelse

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF ADHD HOS BØRN OG UNGE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF ADHD HOS BØRN OG UNGE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF ADHD HOS BØRN OG UNGE Quick guide Det er god praksis at anvende en standardiseret rating scale som led i den diagnostiske udredning for ADHD

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl , lokale 2-080]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl , lokale 2-080] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMAS Koordineret med: Sagsnr.: 1608292

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Baggrund Der har i gennem en lang årrække været stor fokus på brugen af benzodiazepiner på grund af deres afhængighedsskabende egenskaber, og der

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Hvad er ADHD hos voksne og hvordan behandles det? Boris Velander Maribo 21.04.2010

Hvad er ADHD hos voksne og hvordan behandles det? Boris Velander Maribo 21.04.2010 Hvad er ADHD hos voksne og hvordan behandles det? Boris Velander Maribo 21.04.2010 Tak til Torben Isager Russell Barkley Stephen Stahl Program Historie og baggrund Hvad er ADHD ADHD i forskellige aldre

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Juni Borgere med multisygdom

Juni Borgere med multisygdom Juni 218 Borgere med multisygdom 1. Resumé Analysen ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på multisygdom, dvs. personer, der lever med to eller flere kroniske sygdomme

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

eller indeholder præcis de samme aktive stoffer

eller indeholder præcis de samme aktive stoffer Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Uddannelsesmateriale. Atomoxetin Teva

Uddannelsesmateriale. Atomoxetin Teva Uddannelsesmateriale Atomoxetin Teva 2019-05 VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION VEDRØRENDE ATOMOXETIN TEVA(ATOMOXETIN) OG RISIKO FOR ØGET BLODTRYK OG PULS Kære sundhedspersonale I overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsen,

Læs mere

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen

Læs mere

Information om. ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet

Information om. ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet Information om ADHD og Concerta ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet Hvad er ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på dansk forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet.

Læs mere

Ola Ekholm Heidi Amalie Rosendahl Jensen Michael Davidsen Anne Illemann Christensen STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Alternativ behandling

Ola Ekholm Heidi Amalie Rosendahl Jensen Michael Davidsen Anne Illemann Christensen STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Alternativ behandling Ola Ekholm Heidi Amalie Rosendahl Jensen Michael Davidsen Anne Illemann Christensen STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Alternativ behandling Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017 Kolofon Alternativ

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

Analyse af voksne ADHD patienters ressourceforbrug af sundhedsydelser og medicin i Region Midtjylland

Analyse af voksne ADHD patienters ressourceforbrug af sundhedsydelser og medicin i Region Midtjylland Analyse af voksne ADHD patienters ressourceforbrug af sundhedsydelser og medicin i Region Midtjylland Af: Morten Sall Jensen Titel: Analyse af voksne ADHD patienters ressourceforbrug af sundhedsydelser

Læs mere

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Undersøgelser viser, at der er en kønsfordeling på 60 % drenge og 40 % piger, der

Læs mere

Bilag III Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen

Bilag III Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen Bilag III Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen Bemærk: Disse ændringer skal indføres i det gældende produktresumé, etikettering og indlægsseddel. Det er de endelige versioner, der blev opnået

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

4.3 Brug af forebyggende ordninger

4.3 Brug af forebyggende ordninger Kapitel 4.3 Brug af forebyggende ordninger 4.3 Brug af forebyggende ordninger Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder en række forebyggende ordninger til befolkningen, eksempelvis i form af skoletandpleje,

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) ANALYSE December 218 Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 214-217 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1 Andel med

Læs mere

ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte

ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte D.Damm Dorte Damm 1 ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte D.Damm Multimodal behandling: Psykoedukation Tilpasning af omverdenen medicin Coaching Social

Læs mere

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE 1. november 2008 af Sigrid Dahl og specialkonsulent Mie Dalskov tlf. 33 55 77 20 FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE Højkonjunkturen fra 2004 og frem har fået flere indvandrere og ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

låst OKTOBER 2016 Melatonin Brugere mellem 0-17 år af lægemidler med melatonin

låst OKTOBER 2016 Melatonin Brugere mellem 0-17 år af lægemidler med melatonin låst OKTOBER 2016 Melatonin Brugere mellem 0-17 år af lægemidler med melatonin Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

FOKUSRAPPORT KLUMMETITIEL 1. fokusrapport. Vurdering af sikkerheden ved brug af methylphenidat

FOKUSRAPPORT KLUMMETITIEL 1. fokusrapport. Vurdering af sikkerheden ved brug af methylphenidat FOKUSRAPPORT KLUMMETITIEL 1 fokusrapport Vurdering af sikkerheden ved brug af methylphenidat FOKUSRAPPORT Indhold 2 Indhold Behov for målrettet fokus på voksne med ADHD 3 Rapportens hovedkonklusioner 4

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

(gengivet efter hukommelsen, drengen hed ikke Henrik)

(gengivet efter hukommelsen, drengen hed ikke Henrik) Forældrene oplyser, at Henrik er startet på noget nymodens medicin, der skulle hjælpe på hans uro. Forældrene oplyser, at de synes medicinen har effekt. Jeg synes Henrik ligner sig selv til forveksling

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

27. april Monitorering af forbruget af sovemedicin. og unge. Opdaterede tal fra

27. april Monitorering af forbruget af sovemedicin. og unge. Opdaterede tal fra s 27. april 2017 onitorering af forbruget af sovemedicin hos børn og unge Opdaterede tal fra 2014-2016 1. Resume Denne monitorering belyser den seneste udvikling i antallet af brugere af sovemedicinen

Læs mere

DE UMULIGE UNGER! ELLER ER DET: BØRN OG UNGE MED ADHD? Martin Kærgaard. Billund d. 06.01.2012

DE UMULIGE UNGER! ELLER ER DET: BØRN OG UNGE MED ADHD? Martin Kærgaard. Billund d. 06.01.2012 DE UMULIGE UNGER! ELLER ER DET: BØRN OG UNGE MED ADHD? Martin Kærgaard Distriktspædagog Billund d. 06.01.2012 Angsttilstande OCD Aspergers syndrom Henvisning og udredning Henvisning modtages typisk fra

Læs mere

NOTAT Udvikling i antal sygeplejersker ansat i regionerne

NOTAT Udvikling i antal sygeplejersker ansat i regionerne jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 Dan Yu Wang Maj 2018 NOTAT Udvikling i antal sygeplejersker

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

Figur 2.2.1 Andel med højt stressniveau i forhold til selvvurderet helbred, langvarig sygdom og sundhedsadfærd. Køns- og aldersjusteret procent

Figur 2.2.1 Andel med højt stressniveau i forhold til selvvurderet helbred, langvarig sygdom og sundhedsadfærd. Køns- og aldersjusteret procent Kapitel 2.2 Stress 2.2 Stress Stress kan defineres som en tilstand karakteriseret ved ulyst og anspændthed. Stress kan udløse forskellige sygdomme, men er ikke en sygdom i sig selv. Det er vigtigt at skelne

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Udviklingen i tilkendelser af førtidspension før og efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2013

Udviklingen i tilkendelser af førtidspension før og efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2013 N O T A T Februar 2018 Udviklingen i tilkendelser af førtidspension før og efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2013 J.nr. SYD SAE/MEPE 1. Indledning og sammenfatning Reformen af førtidspension

Læs mere

Udviklingen i nervøse/stressrelaterede tilstande

Udviklingen i nervøse/stressrelaterede tilstande Sundheds- og Ældreudvalget 16-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 353 Offentligt Udviklingen i nervøse/stressrelaterede tilstande Udvikling blandt børn Der er få data på danske børn, som giver mulighed

Læs mere