Bilag 1 til grundvandsredegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 til grundvandsredegørelse"

Transkript

1 Bilag 1 til grundvandsredegørelse 1

2 Indholdsfortegnelse Byudvikling... 3 Grundvandets forhold i Ringsted Kommune... 4 Boligområder Langagerområdet Hulemarken Gyrstinge Høm Jystrup Kværkeby Nordrup Sneslev Vetterslev Vigersted Ørslev Erhvervsområder Jordemodervej Ortved Biogas

3 Byudvikling I den statslige udmelding til kommuneplanlægningen for Kommuneplan 2017 stilles der krav om at ubebyggede rammeområder vurderes i forhold til kommunens Grundvandsredegørelse. Byudvikling og anden ændret arealanvendelse inden for OSD og indvindingsoplande Hovedregel: OSD og indvindingsoplande bør så vidt muligt friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse Dog måske muligt, såfremt: der ikke er alternative beliggenheder udenfor OSD og indvindingsoplande, og der er vægtige planlægningsmæssige hensyn Hvad kan der planlægges for: Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg: Ja Potentielt grundvandstruende eller særligt grundvandstruende virksomheder: Korrekt indretning og drift med impermeable eller tætte belægninger er standardkrav der kan stilles yderligere krav i forbindelse med lokalplanlægningen. Jævnfør Miljø og Fødevareministeriets Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. 3

4 Grundvandets forhold i Ringsted Kommune Det meste af Ringsted Kommune er af staten udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller omfattet af indvindingsoplande til almene vandforsyninger. I Ringsted Kommune indvindes vand både til forsyning af indbyggerne i kommunen og til eksport til forsyning af Hovedstadsområdet. Ringsted kommune er således et vigtigt område for at sikre den fremtidige vandforsyning med drikkevand både til kommunen selv, men også til eksport af vand til forsyning af Hovedstadsområdet. Samtidigt har Ringsted Kommune et behov for at udvikle sig både med boliger og erhverv. På de følgende sider er vist kort for hele kommunen, der viser de forskellige kortlag af betydning for drikkevandsresurserne, og samtlige rammeområder udlagt i Ringsted Kommune. Områder med særlige drikkevandsinteresser De områder, der er tegnet med grøn streg er rammeområder i Kommuneplan 2017, og det blå område viser Områder med særlige drikkevandsinteresser i Ringsted Kommune. Som det ses af kortet ligger meget store dele af Ringsted Kommune i område med særlige drikkevandsinteresser. 4

5 Indvindingsoplande for de almene vandforsyninger De områder, der er tegnet med grøn streg er rammeområder i Kommuneplan 2017, og det turkise område viser alle indvindingsoplande i Ringsted Kommune. 5

6 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) De områder, der er tegnet med grøn streg er rammeområder i Kommuneplan 2017, og de blå områder viser de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i Ringsted Kommune. Kildepladsen, der er Danmarks største viser sig tydeligt i den østlige del af Ringsted Kommune nord for Vestmotorvejen. 6

7 Samlet lerdækning over kalk De områder, der er tegnet med grøn streg er rammeområder i Kommuneplan 2017, og de brune områder viser lerlagets tykkelse oven på kalklaget i Ringsted Kommune. Jo tykkere lerlaget er jo mørkere er den brune farve. Lerlaget hjælper til at beskytte drikkevandsresursen. 7

8 Nitrat følsomme indvindingsområder (NFI) De områder, der er tegnet med grøn streg er rammeområder i Kommuneplan 2017, og de lilla områder viser nitrat følsomme indvindingsområder (NFI) i Ringsted Kommune. 8

9 Indsatsområder for grundvandsbeskyttelse (IO) De områder, der er tegnet med grøn streg er rammeområder i Kommuneplan 2017, og de gule og røde områder viser alle indsatsområder i Ringsted Kommune. Områderne er udpeget som områder med ringe geologisk beskyttelse over nitrat og overfladenære forureninger. I de gule områder er der nogen sårbarhed og i de røde områder er der stor sårbarhed. 9

10 De rammeområder, der gennemgås i forhold til grundvandet på de næste sider 10

11 Boligområder På de følgende sider er beskrevet de boligområder, der er udlagt i tidligere kommuneplaner, men som endnu ikke er udnyttet. Også de boligområder, der er ændret i forhold til Kommuneplan 2017 bliver beskrevet. Det drejer sig om følgende områder: Ringsted Langagerområdet Hulemarken Byzonebyerne Gyrstinge Høm Jystrup Kværkeby Nordrup Sneslev Vetterslev Vigersted Ørslev 11

12 Langagerområdet Kort 1 viser området (rød streg), og at det ligger i et indvindingsopland (grøn farve) i dette tilfælde for Benløse Runding Vandværk Kort 2 viser området (rød streg), og tykkelsen af det lerdæklag, som findes i undergrunden over kalklaget, der indvindes fra. Lerdæklaget er mellem 20 meter og 50 meter tykt. Kort 3 viser området (rød streg), og at det ligger i Område med særlige drikkevandsinteresser. Langagerområder ligger i Ringsted by, som er kommunens hovedby, og fungerer som center for offentlig og privat service som kulturelle aktiviteter. Desuden går al infrastruktur på det trafikale område ud fra eller gennem Ringsted by. Den største vækst og udvikling foregår i Ringsted by. Langagerområdet er udlagt til boligformål, og ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende struktur. Det er ikke muligt at udlægge boligområder i direkte tilknytning til Ringsted by, uden at de er placeret i Områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland. Konklusion Udlæg af boligområder i tilknytning til øvrige byzonearealer er ikke muligt i Ringsted Kommune, uden af disse områder er placeret i områder, hvor der skal tages hensyn til drikkevandet. Et boligområde vurderes ikke til at være en risiko for grundvandet. 12

13 Hulemarken Kort 1 viser området (rød streg), og at det ligger i et indvindingsopland (grøn farve) i dette tilfælde bl.a. for Ringsted Forsynings Kildeplads Tystevad. Kort 2 viser området (rød streg), og tykkelsen af det lerdæklag, som findes i undergrunden over kalklaget, der indvindes fra. Lerdæklaget er mellem 50 meter og 90 meter tykt. Kort 3 viser området (rød streg), og at det ligger i Område med særlige drikkevandsinteresser. Hulemarken ligger i Ringsted by, som er kommunens hovedby, og fungerer som center for offentlig og privat service som kulturelle aktiviteter. Desuden går al infrastruktur på det trafikale område ud fra eller gennem Ringsted by. Den største vækst og udvikling foregår i Ringsted by. Hulemarken er udlagt til boligformål, og ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende struktur. Det er ikke muligt at udlægge boligområder i direkte tilknytning til Ringsted Kommune, uden at de er placeret i Områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsopland til almen vandforsyning. Konklusion Udlæg af boligområder i tilknytning til øvrige byzonearealer er ikke muligt i Ringsted Kommune, uden af disse områder er placeret i områder, hvor der skal tages hensyn til drikkevandet. Et boligområde vurderes ikke til at være en risiko for grundvandet. 13

14 Gyrstinge Kort 1 viser området (rød streg), og at det ligger i et indvindingsopland (grøn farve) i dette tilfælde for Gyrstinge Vandværk. Kort 2 viser området (rød streg), og tykkelsen af det lerdæklag, som findes i undergrunden over kalklaget, der indvindes fra. Lerdæklaget er mellem 10 meter og 35 meter tykt. Kort 3 viser området (rød streg), og at det ligger i Område med særlige drikkevandsinteresser. Kort 4 viser området (rød streg), og de indsatsområder, som staten har udpeget. Ringsted Kommune skal udarbejde indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen for hvert af disse indsatsområder. Kort 5 viser området (rød streg), og inden for nitrat følsomme områder, som staten har udpeget. I disse områder er den geologiske beskyttelse af grundvandet betegnet som ringe altså ikke så god. Kort 6 viser området (rød streg), og det område rundt om en vandboring, hvor der gælder særlige forholdsregler. Gyrstinge er en af Ringsted Kommunes byzone byer. Områderne i Gyrstinge er udlagt til boligformål, og ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende struktur. Det er ikke muligt at udlægge areal til 14

15 boligudbygning i Ringsted Kommune, uden at de er placeret i Områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsopland til almen vandforsyning. Konklusion Udlæg af boligområder i tilknytning til øvrige byzonearealer er ikke muligt i Ringsted Kommune, uden af disse områder er placeret i områder, hvor der skal tages hensyn til drikkevandet. Et boligområde vurderes ikke til at være en risiko for grundvandet. 15

16 Høm Kort 1 viser området (rød streg), og at det ligger i et indvindingsopland (grøn farve) i dette tilfælde for Havemølle Kildeplads Kort 2 viser området (rød streg), og tykkelsen af det lerdæklag, som findes i undergrunden over kalklaget, der indvindes fra. Lerdæklaget er mellem 50 meter og 70 meter tykt. Kort 3 viser området (rød streg), og at det ligger i Område med særlige drikkevandsinteresser. Høm er en af Ringsted Kommunes byzone byer. Områderne i Høm er udlagt til boligformål, og ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende struktur. Det er ikke muligt at udlægge areal til boligudbygning i Ringsted Kommune, uden at de er placeret i Områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsopland til almen vandforsyning. Konklusion Udlæg af boligområder i tilknytning til øvrige byzonearealer er ikke muligt i Ringsted Kommune, uden af disse områder er placeret i områder, hvor der skal tages hensyn til drikkevandet. Et boligområde vurderes ikke til at være en risiko for grundvandet. 16

17 Jystrup Kort 1 viser området (rød streg), at det ligger i et indvindingsopland (grøn farve) i dette tilfælde for bl.a. Jystrup Vandværk. Kort 2 viser området (rød streg), og tykkelsen af det lerlag, som undergrunden bl.a. består af. Lerlaget under Langagerområdet er mellem 50 meter og 110 meter tykt. Kort 3 viser området (rød streg), og de indsatsområder, som staten har udpeget. Ringsted Kommune skal udarbejde indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen for hvert af disse indsatsområder. Kort 4 viser området (rød streg), og indsatsområder. Kort 5 viser området (rød streg), og at området ligger delvist inden for de af staten udpegede nitrat følsomme indvindingsområder, hvor den geologiske beskyttelse er ringe. Kort 6 viser området (rød streg), og det område rundt omkring en vandboring til almen vandforsyning, hvor der gælder særlige forholdsregler. Jystrup er en af Ringsted Kommunes byzone byer. Områderne i Jystrup er udlagt til boligformål, og ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende struktur. Det er ikke muligt at udlægge areal til boligudbygning i 17

18 Ringsted Kommune, uden at de er placeret i Områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsopland til almen vandforsyning. Konklusion Udlæg af boligområder i tilknytning til øvrige byzonearealer er ikke muligt i Ringsted Kommune, uden af disse områder er placeret i områder, hvor der skal tages hensyn til drikkevandet. Et boligområde vurderes ikke til at være en risiko for grundvandet. 18

19 Kværkeby Kort 1 viser området (rød streg), at det ligger i et indvindingsopland (grøn farve) i dette tilfælde for bl.a. Kværkeby Vandværk. Kort 2 viser området (rød streg), og tykkelsen af det lerdæklag, som findes i undergrunden over kalklaget, der indvindes fra. Lerdæklaget er mellem 2,5 meter og 30 meter tykt. Kort 3 viser området (rød streg), og at det ligger i Område med særlige drikkevandsinteresser. Kort 4 viser området (rød streg), og de indsatsområder, som staten har udpeget. Ringsted Kommune skal udarbejde indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen for hvert af disse indsatsområder. Kort 5 viser området (rød streg), og at området ligger delvist inden for de af staten udpegede nitrat følsomme indvindingsområder, hvor den geologiske beskyttelse er ringe. Kort 6 viser området (rød streg), og det område rundt om en vandboring, hvor der gælder særlige forholdsregler. Kværkeby er en af Ringsted Kommunes byzone byer. Områderne i Kværkeby er udlagt til boligformål, og ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende struktur. Det er ikke muligt at udlægge areal til i 19

20 tilknytning til byzone boligudbygning i Ringsted Kommune, uden at ramme et område med drikkevandsinteresser eller et indvindingsopland til en almenvandforsyning. Konklusion Udlæg af boligområder i tilknytning til øvrige byzonearealer er ikke muligt i Ringsted Kommune, uden af disse områder er placeret i områder, hvor der skal tages hensyn til drikkevandet. Et boligområde vurderes ikke til at være en risiko for grundvandet. 20

21 Nordrup Kort 1 viser området (rød streg), at det ligger i et indvindingsopland (grøn farve) i dette tilfælde for bl.a. Nordrup Vandværk. Kort 2 viser området (rød streg), og tykkelsen af det lerdæklag, som findes i undergrunden over kalklaget, der indvindes fra. Lerdæklaget er mellem 10 meter og 30 meter tykt. Kort 3 viser området (rød streg), og at det ligger i Område med særlige drikkevandsinteresser. Kort 4 viser området (rød streg), og de indsatsområder, som staten har udpeget. Ringsted Kommune skal udarbejde indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen for hvert af disse indsatsområder. Kort 5 viser området (rød streg), og at området ligger delvist inden for de af staten udpegede nitrat følsomme indvindingsområder, hvor den geologiske beskyttelse er ringe. Kort 6 viser området (rød streg), og det område rundt om en vandboring, hvor der gælder særlige forholdsregler. Nordrup er en af Ringsted Kommunes byzone byer. Områderne i Nordrup er udlagt til boligformål, og ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende struktur. Det er ikke muligt at udlægge areal til i tilknytning til 21

22 byzone boligudbygning i Ringsted Kommune, uden at ramme et område med drikkevandsinteresser eller et indvindingsopland til en almenvandforsyning. Konklusion Udlæg af boligområder i tilknytning til øvrige byzonearealer er ikke muligt i Ringsted Kommune, uden af disse områder er placeret i områder, hvor der skal tages hensyn til drikkevandet. Et boligområde vurderes ikke til at være en risiko for grundvandet. 22

23 Sneslev Kort 1 viser området (rød streg), at det ligger i et indvindingsopland (grøn farve) i dette tilfælde til Sneslev Vandværk. Kort 2 viser området (rød streg), og tykkelsen af det lerdæklag, som findes i undergrunden over kalklaget, der indvindes fra. Lerdæklaget er mellem 5 meter og 50 meter tykt. Kort 3 viser området (rød streg), og at det ligger i Område med særlige drikkevandsinteresser. Kort 4 viser området (rød streg), og de indsatsområder, som staten har udpeget. Ringsted Kommune skal udarbejde indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen for hvert af disse indsatsområder. Sneslev er en af Ringsted Kommunes byzone byer. Områderne i Sneslev er udlagt til boligformål, og ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende struktur. Det er ikke muligt at udlægge areal til i tilknytning til byzone boligudbygning i Ringsted Kommune, uden at ramme et område med drikkevandsinteresser eller et indvindingsopland til en almenvandforsyning. Konklusion Udlæg af boligområder i tilknytning til øvrige byzonearealer er ikke muligt i Ringsted Kommune, uden af disse områder er placeret i områder, hvor der skal tages hensyn til drikkevandet. Et boligområde vurderes ikke til at være en risiko for grundvandet. 23

24 Vetterslev Kort 1 viser området (rød streg), at det ligger i et indvindingsopland (grøn farve) i dette tilfælde til Vetterslev, Sandby og Høm Vandværker. Kort 2 viser området (rød streg), og tykkelsen af det lerdæklag, som findes i undergrunden over kalklaget, der indvindes fra. Lerdæklaget er mellem 45 meter og 60 meter tykt. Kort 3 viser området (rød streg), og at det ligger uden for Område med særlige drikkevandsinteresser. Kort 4 viser området (rød streg), og de indsatsområder, som staten har udpeget. Ringsted Kommune skal udarbejde indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen for hvert af disse indsatsområder. Sneslev er en af Ringsted Kommunes byzone byer. Områderne i Sneslev er udlagt til boligformål, og ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende struktur. Sneslev ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, men inden for et indvindingsopland til flere almene vandværker. Det er ikke muligt at udlægge areal til i tilknytning til byzone boligudbygning i Ringsted Kommune, uden at ramme et område med drikkevandsinteresser eller et indvindingsopland til en almenvandforsyning. Konklusion Udlæg af boligområder i tilknytning til øvrige byzonearealer er ikke muligt i Ringsted Kommune, uden af disse områder er placeret i områder, hvor der skal tages hensyn til drikkevandet. Et boligområde vurderes ikke til at være en risiko for grundvandet. 24

25 Vigersted Kort 1 viser området (rød streg), at det ligger i et indvindingsopland (grøn farve) i dette tilfælde til HOFOR s Kildeplads Vigersted. Kort 2 viser området (rød streg), og tykkelsen af det lerdæklag, som findes i undergrunden over kalklaget, der indvindes fra. Lerdæklaget er mellem 20 meter og 40 meter tykt. Kort 3 viser området (rød streg), og at det ligger i Område med særlige drikkevandsinteresser. Kort 4 viser området (rød streg), og de indsatsområder, som staten har udpeget. Ringsted Kommune skal udarbejde indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen for hvert af disse indsatsområder. Kort 5 viser området (rød streg), og at området ligger delvist inden for de af staten udpegede nitrat følsomme indvindingsområder, hvor den geologiske beskyttelse er ringe. Kort 6 viser området (rød streg), og det område rundt om en vandboring, hvor der gælder særlige forholdsregler. Vigersted er en af Ringsted Kommunes byzone byer. Områderne i Vigersted er udlagt til boligformål, og ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende struktur. Det er ikke muligt at udlægge areal til i 25

26 tilknytning til byzone boligudbygning i Ringsted Kommune, uden at ramme et område med drikkevandsinteresser eller et indvindingsopland til en almenvandforsyning. Konklusion Udlæg af boligområder i tilknytning til øvrige byzonearealer er ikke muligt i Ringsted Kommune, uden af disse områder er placeret i områder, hvor der skal tages hensyn til drikkevandet. Et boligområde vurderes ikke til at være en risiko for grundvandet. 26

27 Ørslev Kort 1 viser området (rød streg), at det ligger i et indvindingsopland (grøn farve) i dette tilfælde til Ørslev Vandværk. Kort 2 viser området (rød streg), og tykkelsen af det lerdæklag, som findes i undergrunden over kalklaget, der indvindes fra. Lerdæklaget er mellem 5 meter og 20 meter tykt. Kort 3 viser området (rød streg), og at det ligger i Område med særlige drikkevandsinteresser. Kort 4 viser området (rød streg), og de indsatsområder, som staten har udpeget. Ringsted Kommune skal udarbejde indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen for hvert af disse indsatsområder. Kort 5 viser området (rød streg), og at området ligger delvist inden for de af staten udpegede nitrat følsomme indvindingsområder, hvor den geologiske beskyttelse er ringe. Kort 6 viser området (rød streg), og det område rundt om en vandboring, hvor der gælder særlige forholdsregler. Ørslev er en af Ringsted Kommunes byzone byer. Områderne i Ørslev er udlagt til boligformål, og ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende struktur. Det er ikke muligt at udlægge areal til i tilknytning til 27

28 byzone boligudbygning i Ringsted Kommune, uden at ramme et område med drikkevandsinteresser eller et indvindingsopland til en almenvandforsyning. Konklusion Udlæg af boligområder i tilknytning til øvrige byzonearealer er ikke muligt i Ringsted Kommune, uden af disse områder er placeret i områder, hvor der skal tages hensyn til drikkevandet. Et boligområde vurderes ikke til at være en risiko for grundvandet. 28

29 Erhvervsområder På de følgende sider er beskrevet de erhvervsområder, der dels er udlagt i tidligere kommuneplaner, men som endnu ikke er udnyttet, og de udvidelser af erhvervsområderne, der er udlagt i denne kommuneplan. Da der i Ringsted Kommune ligger store kildepladser og det meste af kommunen er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser, samtidig med at kildepladser og vandværker giver store områder med beskyttede indvindingsoplande, kan det være vanskeligt at udlægge områder især til virksomheder, der potentielt er forurenende. I forbindelse med planlægningen kender man ikke den præcise sammensætning af virksomheder i et erhvervsområde, og derfor skal man både i forbindelse med planlægningen, og den videre sagsbehandling være meget opmærksom på at få stillet de krav til virksomhederne, der gør at grundvandet beskyttes bedst muligt. Det kan fx være: - Opbevaring af råvarer og affald på tætte belægninger og med kontrolleret afløb. - Sikring af at virksomheder med udendørs opbevaring og håndtering af materialer eller stoffer, der let udvaskes til jord og grundvand, er passende sikret mod voldsomme klimatiske ændringer, f.eks. at store regnvandsmængder, der potentielt er forurenet, kan bortledes forsvarligt. - Minimering af risiko for uopdagede spild, når tanke og rørføringer med kemikalier etableres over jorden, med kontrolleret opsamling af spild og kontrolprogram for anlægget. Det drejer sig om følgende områder: Erhvervsområde ved Jordemodervej planlægges til virksomheder op til klasse 7. Erhvervsområde ved Ortved planlægges til virksomheder op til klasse 7. 29

30 Jordemodervej Kort 1 viser området (rød streg), at det ligger i et indvindingsopland (grøn farve) i dette tilfælde til HOFOR s kildepladser Bøstofte og Vigersted, samt til Kværkeby Vandværk. Kort 2 viser området (rød streg), og tykkelsen af det lerdæklag, som findes i undergrunden over kalklaget, der indvindes fra. Lerdæklaget er mellem 5 meter og 40 meter tykt. Kort 3 viser området (rød streg), og at det ligger i Område med særlige drikkevandsinteresser. Kort 4 viser området (rød streg), og de indsatsområder, som staten har udpeget. Ringsted Kommune skal udarbejde indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen for hvert af disse indsatsområder. Kort 5 viser området (rød streg), og at området ligger delvist inden for de af staten udpegede nitrat følsomme indvindingsområder, hvor den geologiske beskyttelse er ringe. Kort 6 viser området (rød streg), og det område rundt om en vandboring, hvor der gælder særlige forholdsregler. Jordemodervej er et eksisterende erhvervsområde i tilknytning til Ringsted by. Området er i Kommuneplan 2017 udvidet mod øst og nord. Der kan placeres virksomheder i maksimalt miljøklasse 4 i det nordlige 30

31 område. I det østlige område kan der eventuelt placeres mindre virksomheder i miljøklasse 3-4, men området kan også anvendes til at etablerer en afgrænsning mod det åbne land. Hver enkelt virksomhed, der ønsker at etablere sig i området skal vurderes konkret i forhold til den konkrete placering. Der vil blive stille krav til korrekt indretning og drift med impermeable eller tætte belægninger. I områdets nordøstlige del er grundvandet mindst beskyttet, idet den geologiske sårbarhed er størst i dette område. I områdets vestlige del findes den bedste beskyttelse af grundvandet inden for rammeområdet, og her er den geologiske beskyttelse også den bedste inden for rammeområdet. Den største del af det område, der, på grund af påvirkninger fra miljøfølsom arealanvendelse (boliger) uden for området, kan anvendes til virksomheder med et højt forureningsniveau, falder sammen med den del at rammeområdet, hvor grundvandet er bedst beskyttet, og den geologiske beskyttelse er størst. Konklusion Udlæg af erhvervsområder i tilknytning til øvrige byzonearealer er ikke muligt i Ringsted Kommune, uden af disse områder er placeret i områder, hvor der skal tages hensyn til drikkevandet. Et erhvervsområde til virksomheder med et højt forureningsniveau i forhold til omgivelserne, vil også udgøre en risiko for forurening af grundvandet. Der vil derfor skulle stille omhyggelige krav til sådanne virksomheders placering, sikkerhedsforanstaltninger, belægninger og rutiner omkring uheld. 31

32 Ortved Biogas Kort 1 viser området (rød streg), at det ligger i et indvindingsopland (grøn farve) i dette tilfælde til HOFOR s kildepladser Bøstofte og Vigersted, samt til Kværkeby Vandværk. Kort 2 viser området (rød streg), og tykkelsen af det lerdæklag, som findes i undergrunden over kalklaget, der indvindes fra. Lerdæklaget er mellem 5 meter og 40 meter tykt. Kort 3 viser området (rød streg), og at det ligger i Område med særlige drikkevandsinteresser. Kort 4 viser området (rød streg), og de indsatsområder, som staten har udpeget. Ringsted Kommune skal udarbejde indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen for hvert af disse indsatsområder. Kort 5 viser området (rød streg), og at området ligger delvist inden for de af staten udpegede nitrat følsomme indvindingsområder, hvor den geologiske beskyttelse er ringe. Ortved er et eksisterende erhvervsområde beliggende i det åbne land. Området er i Kommuneplan 2017 udvidet mod vest. Der kan placeres virksomheder i miljøklasse 7 i det nye område. Virksomheden har planer om at etablere et biogasanlæg i tilknytning til den eksisterende virksomhed. Enhver udvidelse af virksomheden, skal vurderes konkret i forhold til den konkrete placering. Der vil blive stille krav til korrekt indretning og drift med impermeable eller tætte belægninger. 32

33 Konklusion Udlæg af erhvervsområder i tilknytning til en eksisterende virksomhed er at foretrække frem for at skulle udlægge et område et helt nyt sted. Et erhvervsområde til virksomheder med et højt forureningsniveau i forhold til omgivelserne, vil også udgøre en risiko for forurening af grundvandet. Der vil derfor skulle stille omhyggelige krav til sådanne virksomheders placering, sikkerhedsforanstaltninger, belægninger og rutiner omkring uheld. Ortved er et eksisterende erhvervsområde beliggende i det åbne land. Området er i Kommuneplan 2017 udvidet mod vest. Der kan placeres virksomheder i miljøklasse 7 i det nye område. Virksomheden har planer om at etablere et biogasanlæg i tilknytning til den eksisterende virksomhed. Enhver udvidelse af virksomheden, skal vurderes konkret i forhold til den konkrete placering. Der vil blive stille krav til korrekt indretning og drift med impermeable eller tætte belægninger. 33

Handlingsplan for grundvandsbeskyttelse. Ringsted Vandsamarbejde I/S

Handlingsplan for grundvandsbeskyttelse. Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan for grundvandsbeskyttelse 2012 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2012 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3

Læs mere

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Dansk Vand Konference 2015 Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Gunnar Larsen, geolog 19/11/2015 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Statslig udmelding

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 32

Kommuneplantillæg nr. 32 Forslag til ændringer Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.00-P16-11-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 31-05-2017 Kommuneplantillæg nr. 32 Indhold, s. 1 Hele Ravnkilde by er udpeget som et område med særlige

Læs mere

Arkitektur Scoping / Afgrænsning

Arkitektur Scoping / Afgrænsning Arkitektur Indflydelse på arkitekturen indenfor afgrænsning af den historiske bykerne. Indflydelse på mange rammeområder. I I I I I I I M I Miljøvurderes vedr. kulturarv. Der vurderes ikke at blive behov

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Grundvandsredegørelse. kommuneplanen. Helga Ejskjær. Natur & Miljø 2019 konferencen

Grundvandsredegørelse. kommuneplanen. Helga Ejskjær. Natur & Miljø 2019 konferencen Grundvandsredegørelse i kommuneplanen Helga Ejskjær Natur & Miljø 2019 konferencen Nyborg Strand, 27. maj 2019 Indhold 1. Nationale interesser (tværministeriel opgavevaretagelse) 2. Myndighedsregulering

Læs mere

1 Hvad er en grundvandsredegørelse?

1 Hvad er en grundvandsredegørelse? Grundvandsredegørelse for muligt Kommuneplantillæg for erhvervsareal ved Christiansmindevej i Skanderborg. - supplement til gældende grundvandsredegørelse Jan. 2019 Indhold 1 Hvad er en grundvandsredegørelse?...2

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

GRUNDVANDSREDEGØRELSE

GRUNDVANDSREDEGØRELSE GRUNDVANDSREDEGØRELSE I Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse 1 og i Vejledning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE Rebild Kommune Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE PROJEKT Vurdering af projektområde for NFI og byudvikling

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse NATUR & MILJØ 2014, session A2: Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse Trinmodel og dokumentation i forbindelse med byudvikling i OSD/NFI Sanne Kjær og Karin Jensen, Naturstyrelsen Oplæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 - ændring af rammer for Vigersted Bymidte Kommuneplan Marts 2019 UDKAST

Forslag til tillæg nr. 2 - ændring af rammer for Vigersted Bymidte Kommuneplan Marts 2019 UDKAST Forslag til tillæg nr. 2 - ændring af rammer for Vigersted Bymidte Kommuneplan 2017-2029 Marts 2019 UDKAST Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan.

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan. Januar Udkast. Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan. Januar Udkast. Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Januar 2018 Udkast Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej September 2017 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde ved Jordemodervej, Ringsted Nord April 2016 KOMMUNEPLANTTILÆG NR. 4 3 TILLÆG NR. 4 TIL RINGSTED KOMMUNES KOMMUNEPLAN 2013-2025 Baggrund og intentioner

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 12 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Tulstrupvej, Ikast FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 12 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Tulstrupvej, Ikast FORSLAG Boligområde, Tulstrupvej, Ikast FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande Nørre

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 20 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Anemonevej, Isenvad

Kommuneplantillæg nr. 20 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Anemonevej, Isenvad Kommuneplantillæg nr. 20 Blandet bolig og erhverv, Anemonevej, Isenvad Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Grundvandsredegørelser i Skanderborg Kommune. Rikke Virring Sørensen, Geolog, Natur & Miljø

Grundvandsredegørelser i Skanderborg Kommune. Rikke Virring Sørensen, Geolog, Natur & Miljø Grundvandsredegørelser i Skanderborg Kommune Rikke Virring Sørensen, Geolog, Rikke.sorensen@skanderborg.dk Natur & Miljø 27. - 28. maj 2019 Agenda Skanderborg Kommune Grundvandredegørelse efter trinmodellen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Engtoften, Brande

Kommuneplantillæg nr. 4 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Engtoften, Brande Kommuneplantillæg nr. 4 Boligområde, Engtoften, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Nærværende notat er en opdatering af NIRAS vurdering af 25. januar 2018 efter GEUS kommentarer af 6. februar 2018.

Nærværende notat er en opdatering af NIRAS vurdering af 25. januar 2018 efter GEUS kommentarer af 6. februar 2018. 31. maj 2018 Notat Allerød Kommune Grundvand ved Erhvervsområde Farremosen Vurdering 1 Indledning På baggrund af Lynge Overdrev Vandværks kritik af Allerød Kommunes redegørelse for geologi og grundvandsforhold

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 16 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Møllegade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 16 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Møllegade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Møllegade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 17 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast FORSLAG Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr.26 til Kommuneplan for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr.26 til Kommuneplan for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr.26 til Kommuneplan 2007 2018 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 26 er vedtaget af Holbæk Byråd den 20. februar 2013 og offentliggjort den 24. april 2013. 1 Tidligere kommuneplanramme

Læs mere

Ikast-Brande Kommuneplan

Ikast-Brande Kommuneplan Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter rammerne for al lokalplanlægning. Hvis Byrådet ønsker at gennemføre

Læs mere

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Kolding / Natur- og Miljø 2017 Martin Skriver Baggrund for de nye regler og administrationsmodel Bekendtgørelse og vejledning om krav

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15 Ikast-Brande Kommuneplan Nyt planlægningsgrundlag for Gl. Blåhøj

Kommuneplantillæg nr. 15 Ikast-Brande Kommuneplan Nyt planlægningsgrundlag for Gl. Blåhøj Nyt planlægningsgrundlag for Gl. Blåhøj Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande Nørre

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Regulering af OSD I Den danske grundvandsressource beskyttes mod

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag. i høring: xx.xx - xx.xx 20xx. Ændring af rammeområde B Tillæg til Kommuneplan

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag. i høring: xx.xx - xx.xx 20xx. Ændring af rammeområde B Tillæg til Kommuneplan 03 KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag i høring: xx.xx - xx.xx 20xx Ændring af rammeområde B03-04 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg nr.3 til kommuneplan 2013-2025 for Egedal Kommune Kommuneplantillæggets

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Tillæg nr. 2 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Offentliggørelse Holbæk Kommune har vedtaget Tillæg nr. 2 til OSD-redegørelsen

Læs mere

Høje Taastrup Rådhus. Høje Taastrup landsby. Kommuneplantillæg

Høje Taastrup Rådhus. Høje Taastrup landsby. Kommuneplantillæg Præstegårdsvej Rådhus Halland Boulevard landsby Bygaden Kommuneplantillæg Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2014 Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Jour. nr.: 14/7274 Dok.nr.: 63047/14 Dato: 20.05.2014

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Administrationsne vurdering og anbefalinger for Ønsker til byudlæg. Kommuneplan Forslag

Administrationsne vurdering og anbefalinger for Ønsker til byudlæg. Kommuneplan Forslag Administrationsne vurdering og anbefalinger for Ønsker til byudlæg Kommuneplan 2017-29 Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Om arealudlæg i Gribskov Kommune...4 Fingerplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæg nr. 27 Kommuneplantillæg nr. 27 Erhvervsområde i Teknisk Forvaltning - Vedtaget oktober 2013 Indledning I den nordøstlige del af ligger et område, der jf. kommuneplan 2009-2021 giver mulighed for fritidsformål,

Læs mere

Miljørapport Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan for Viborg Kommune

Miljørapport Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan for Viborg Kommune Miljørapport Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Vedtaget af Viborg Byråd d. XX.XX. Læsevejledning En miljørapport er en miljøvurdering af fx et forslag til lokalplan

Læs mere

034 Ved Fabriksvangen og Raasigvangen

034 Ved Fabriksvangen og Raasigvangen 034 Ved Fabriksvangen og Raasigvangen Forslag PlanID 3241146 Tillæg nr. 034 VVM Dato for offentliggørelse af forslag Ved Fabriksvangen og Raasigvangen Kommuneplantillæg uden VVM 23. november 2016 Høring

Læs mere

Egedal Kommune. Redegørelse Byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD. Bilag Kommuneplan 2013

Egedal Kommune. Redegørelse Byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD. Bilag Kommuneplan 2013 Egedal Kommune Redegørelse Byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD Bilag Kommuneplan 2013 Egedal Kommune 2013 2 Redegørelse for byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Finlandsgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Finlandsgade, Ikast Boligområde, Finlandsgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter rammerne

Læs mere

KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN

KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN DEN 28.08.2018 CLAUS VANGSGAARD, DANVA ULLA LYNGS LADEKARL, NIRAS Disposition Præsentation Planhieraki Styrker og begrænsninger i planer Indsatsplan Kommuneplan Vandforsyningsplan

Læs mere

Hovedgaden Charlotteager Charlottegå Hede hus dsvej hallen Jernbane Kommuneplantillæg

Hovedgaden Charlotteager Charlottegå Hede hus dsvej hallen Jernbane Kommuneplantillæg Hovedgaden Charlotteager Charlottegårdsvej Hedehus hallen Jernbane Kommuneplantillæg Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2014 Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE UL.B.11 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Smallegade og Thorsgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Smallegade og Thorsgade, Ikast Centerområde, Smallegade og Thorsgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Hvis byrådet

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

Befolkning mv. Jordbund Vand. Sundhed. Natur

Befolkning mv. Jordbund Vand. Sundhed. Natur Påvirkning V = væsentlig M = mindre påvirkning I = ingen påvirkning Retningslinjer Arkitektur Geografisk ændring De nye retningslinjerne omfatter Hele Ringsted Kommue og specifikke områder som Ringsteds

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Præsentation Tina Callesen, Afdelingsleder, Vand & Jord Henrik Züricho, Geolog, Vand & Jord Louise Appel Bjergbæk,

Læs mere

034 Ved Fabriksvangen og Raasigvangen

034 Ved Fabriksvangen og Raasigvangen 034 Ved Fabriksvangen og Raasigvangen Kladde PlanID 3241146 Tillæg nr. 034 VVM Formål Ved Fabriksvangen og Raasigvangen Kommuneplantillæg uden VVM Kommuneplantillægget er udarbejdet i sammenhæng med lokalplan

Læs mere

Bilag 1 Kragelund Vandværk

Bilag 1 Kragelund Vandværk ligger i den sydlige del af Kragelund by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 og indvandt i 2016 55.362 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår

Læs mere

041 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8 10

041 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8 10 041 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8 10 PlanID 3633872 Tillæg nr. 041 Plannavn Udvidelse af erhvervsområdet Perdersholmparken VVM Kommuneplantillæg uden VVM Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Løvstien, Bording FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Løvstien, Bording FORSLAG Boligområde, Løvstien, Bording FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad

Kommuneplantillæg nr. 11 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Hvis byrådet

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmark angående råstofområder i Varde Kommune

Høringssvar til Region Syddanmark angående råstofområder i Varde Kommune Dato 27.01.2012 Dok.nr. 1064969 Sagsnr. 134497 Ref. AGSC Høringssvar til Region Syddanmark angående råstofområder i Varde Kommune Varde Kommune har modtaget Region Syddanmarks Forslag til råstofplan 2012.

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD)

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Tillæg nr. 1 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune S R O F G A L Indhold Forord...04 Vurdering af arealudlæg i forhold

Læs mere

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan 2017-24 Dialogmøde Udvalget for NTM og Følgegruppen 7. April 2017 Dagsorden: Velkomst. 1. Vandforsyningsstruktur. - Nuværende og fremtidig struktur Ressourceområder. - Hvordan får vandværkerne

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 22 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Skovbakken og Skolegade, Nørre Snede

Kommuneplantillæg nr. 22 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Skovbakken og Skolegade, Nørre Snede Område til offentlige formål, Skovbakken og Skolegade, Nørre Snede Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 11 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad FORSLAG Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern , for et område til boliger ved Mosegårdsvej

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern , for et område til boliger ved Mosegårdsvej Forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for et område til boliger ved Mosegårdsvej Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune eller Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Bilag 3 Høringsnotat for Erhvervsområde i Vassingerød Lokalplansforslag Behandling af indkomne henvendelser i høringsperioden

Bilag 3 Høringsnotat for Erhvervsområde i Vassingerød Lokalplansforslag Behandling af indkomne henvendelser i høringsperioden Bilag 3 Høringsnotat for Erhvervsområde i Vassingerød Lokalplansforslag Behandling af indkomne henvendelser i høringsperioden Der er modtaget 12 høringssvar i forbindelse med den offentlige høringsperiode

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 23. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 23. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Vedtaget Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 23 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1994/KD

Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1994/KD Kommuneplantillæg nr. 10 (tidligere Kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2009) For Halsnæs Medborgerhus og tilstødende arealer Marts 2014 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7

Kommuneplantillæg nr. 7 Kommuneplantillæg nr. 7 Erhvervsområde ved Regstrup Syd Status: Vedtaget Høringsperiode start: 15. marts 2019 Høringsperiode slut: 10. maj 2019 Vedtagelsesdato: 19. juni 2019 Ikrafttrædelsesdato: 28. august

Læs mere

Signaturforklaring. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Erhvervsstyrelsen

Signaturforklaring. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Erhvervsstyrelsen Gladsaxe Kommune: Tillæg 10 - Genbrugsstationen Side 1 af 1 Planstrategi 2016 Kommuneplan 2013 Helhedsplan Lokalplan Forside Planportal Du er her: Forside Kommuneplan 2013 Kladde Tillæg 10 - Genbrugsstationen

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget Mandag, 5. februar 2018 Kl. 19-21 Fursund Hallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter rammerne for al lokalplanlægning. Hvis Byrådet ønsker at gennemføre

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 23. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 23. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) FORSLAG Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 23 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

FORSLAG. Gilleleje. Boligområde Bavne Ager Tillæg nr. 14 til Kommuneplan /9

FORSLAG. Gilleleje. Boligområde Bavne Ager Tillæg nr. 14 til Kommuneplan /9 FORSLAG Gilleleje Boligområde Bavne Ager Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-25 1/9 Generel orientering Dette planforslag er udarbejdet af Gribskov Kommune. Planforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, E. Christensens Vej, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, E. Christensens Vej, Ikast Centerområde, E. Christensens Vej, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen

Læs mere

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDERNE EO.E.17, EO.E.18, EO.E.19 og EO.E.20 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske

Læs mere

MILJØRAPPORT HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR 448 for Milnersvej 43 og 45 i Hillerød TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2017 MILJØVURDERING AF BY OG MILJØ

MILJØRAPPORT HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR 448 for Milnersvej 43 og 45 i Hillerød TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2017 MILJØVURDERING AF BY OG MILJØ MILJØRAPPORT MILJØVURDERING AF LOKALPLAN NR 448 for Milnersvej 43 og 45 i Hillerød TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2017 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Lov om Miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

INDSIGELSESDOKUMENT. Lokalplan nr. 91.E2.1 for erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk Kommuneplantillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan

INDSIGELSESDOKUMENT. Lokalplan nr. 91.E2.1 for erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk Kommuneplantillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan INDHOLD Indsigelsesnotat med behandling af bemærkninger Bemærkninger fra Kibæk Maskinstation Bemærkninger fra Miljøstyrrelsen - Grøn Struktur Bemærkninger fra Miljøstyrrelsen - Vandforsyning Bemærkninger

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 18 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområder og rekreativt område, Kokhøj og Rughøj, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 18 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområder og rekreativt område, Kokhøj og Rughøj, Ikast Boligområder og rekreativt område, Kokhøj og Rughøj, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Gribskov Kommunes Byråd har den 19. juni 2017 godkendt forslag til lokalplan og kommuneplantillæg nr. 13 til offentlig fremlæggelse.

Gribskov Kommunes Byråd har den 19. juni 2017 godkendt forslag til lokalplan og kommuneplantillæg nr. 13 til offentlig fremlæggelse. Til berørte parter Sag: 2017/18479 003 Id: 01.02G00 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 20. juni 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6000 e-mail:

Læs mere

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted Bilag 1 ligger sydvest for Hedensted. Figur 1: TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted. Billedet til venstre viser boring 116.1419, til højre ses boring 116.1528 i baggrunden. Kildepladsen har en indvindingstilladelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalcenter Kalundborgvej Status: Kladde Høringsperiode start: Høringsperiode slut: Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Lokalcenter Kalundborgvej - 15 Lokalcenter Kalundborgvej

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Forslag til til, for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Maj 2018 Forord Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8

Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplantillæg nr. 8 Vandværkshøjen, Jyderup Status: Vedtaget Høringsperiode start: 27. november 2018 Høringsperiode slut: 31. januar 2019 Vedtagelsesdato: 10. april 2019 Ikrafttrædelsesdato: 2. maj

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur

Kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur Grønt Danmarkskort og potentiel natur Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

GRUNDVANDS- REDEGØRELSE

GRUNDVANDS- REDEGØRELSE Til Ringsted Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2017 GRUNDVANDS- REDEGØRELSE RINGSTED KOMMUNE RINGSTED KOMMUNE Revision 2.0 Dato 2017-03-20 Udarbejdet af NLR Kontrolleret af LSC Godkendt af NLR Beskrivelse

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere