FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI"

Transkript

1 FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI

2 SIDE 2 FORORD FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING Københavns Professionshøjskole har valgt en strategisk retning. Den peger ind i hjertet af vores uddannelser og aktiviteter, og den omfavner nogle af de bedste træk ved det tidligere UCC og det tidligere Metropol. Vel at mærke på baggrund af et blik på vores omverden og gennem inddragelse af mere 300 studerende, medarbejdere, aftagere og samarbejdspartnere. Frem mod 2023 skal Københavns Professionshøjskole være med til at tage professionsuddannelser, videreuddannelse samt forskning og udvikling til et nyt niveau, så vi ikke alene kan imødekomme rimelige forventninger og krav, som omverdenen stiller os, men også kan udvikle de svar og muligheder, som de kommende år vil præge vores professioner. Talrige virkemidler, rammer og faktorer er afgørende for, at det kan ske. Analyser og dialoger, udsyn til aftagere og indblik på os selv, viser klart, at undervisningen ikke blot er det daglige pulsslag, men den stærkeste forandringskraft. En helt afgørende løftestang i strategien er derfor at udvikle og styrke den undervisning og de læreprocesser, som dagligt lægger kimene til, at de studerende bliver myndige fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis på f.eks. sygehuse og pædagogiske institutioner, forvaltninger og virksomheder. Det kræver ikke bare god, men fremragende undervisning, hvis vores studerende skal lykkes i og sammen med praksis. Den ambition er kun kraftfuld, hvis vi indgår i flere og stærkere partnerskaber med alle dem, der ved og kan mere end os selv, og den er kun virkningsfuld, hvis vi som arbejdsfællesskab rykker endnu tættere sammen. Vi har kort og godt gjort os umage med at skabe en klar retning. Det er ikke en mekanisk køreplan, men en retning med afmærkede koordinater. Nu er det tid til at realisere den og omsætte den i de helt rigtige svar og handlinger. Det er nu, vi skal være fælles om fremragende undervisning. Rektor Stefan Hermann

3 SIDE 3 VISION VI VIL UDDANNE FAGPROFESSIONELLE, DER LYKKES I OG SAMMEN MED PRAKSIS Myndige professionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste problemer. Professionshøjskolerne er sat i verden for at uddanne kvalificeret arbejdskraft til såvel den private som den offentlige sektor. Det er nogenlunde de lidt nøgne ord i loven. Derfor ser vi det som vores fineste opgave at uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis. Det betyder, at vi på Københavns Professionshøjskole skal være med til at forme, udvikle og uddanne de mennesker, der er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste problemer. I tæt samarbejde med vores studerende skal vi arbejde målrettet på at skabe stærke fagprofessionelle, der både evner og brænder for at gøre en forskel gennem deres fag, deres profession og erhverv. Det kræver selvsagt en høj og robust faglighed, men det kræver også mere end det. Det kræver, at vi klæder vores dimittender på til at lykkes sammen med praksis som myndige fagprofessionelle, der både er viljestærke og respekterede, og som hviler i deres egen rolle og faglighed med en veludviklet nysgerrighed. Visionen sætter ord på meningen med Københavns Professionshøjskole, med vores professionsuddannelser, videreuddannelse samt forskning og udvikling. Visionen er grunden til, at vi gør, som vi gør. Denne strategiske retning er et skridt på vejen. Den er måden, hvorpå vi tror, vi kommer nærmere visionen.

4 SIDE 4 STRATEGISK RETNING FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING De muligheder og problemer, vores fagprofessionelle står over for i dag, er blevet større og mere komplekse. Aftagernes udfordringer vokser, og det samme gør aftagernes krav til nye sygeplejersker og ergoterapeuter, lærere og pædagoger, ledere og administrative medarbejdere. Trods vækst i dansk erhvervsliv er den offentlige sektor stadig præget af besparelser og effektivisering. Meget tyder på, at der er politisk enighed om, at der skal løftes flere og større opgaver for færre ressourcer. Flere sektorer forventer eller oplever allerede markante rekrutteringsproblemer. Den teknologiske udvikling brager fortsat derudad og øger kompleksiteten i alle dele af samfundet. Det er derfor ikke blevet lettere at uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis. Vores dimittender skal kunne koble teori med praksis og levere værdi på et højt fagligt niveau fra dag ét. Vi skal forberede dem på at kunne skabe dybere og mere sammenhængende løsninger på tiltagende komplekse og foranderlige problemstillinger. Vi skal klæde dem på, så de evner at arbejde på tværs af egen faglighed og organisation. Vi skal hjælpe dem med at udvikle endnu stærkere digitale kompetencer, der udstrækker rækkevidden og effekten af deres faglighed frem for det modsatte. Vi skal træne dem i at være gode formidlere af deres fag og gerning. Og så skal vi ikke mindst sørge for, at de samtidig kan udleve og opleve formålet med gerningen; hvorfor de valgte at uddanne sig til en given profession til at begynde med. De studerende skal udfordres og have støtte, men også stå på tæer og være en del af meningsfulde forpligtende fællesskaber. Folkeskolen og det borgernære sundhedsvæsen, dagtilbud og socialt arbejde, private virksomheder og forvaltninger har brug for flere hænder og skarpe hoveder på professionelle med hjertet på det rette sted. Dem kan vi kun være med til at skabe, hvis vi løfter vores kerneydelse til et nyt niveau. Det kræver ikke bare god undervisning, men fremragende undervisning, som ledestjerne i styrkede professionsuddannelser, bedre videreuddannelse og praksisnær forskning og udvikling. Det vil vi arbejde målrettet på at definere, udvikle og skabe i den kommende strategiperiode. Stærkere partnerskaber er forudsætningen for at lykkes Den altafgørende forudsætning for at kunne skabe fremragende undervisning er, at vi formår at indgå i endnu stærkere partnerskaber med alle dem, der ved og kan mere end os selv. I ambitionen om fremragende undervisning styrker vi derfor båndet til vores aftagere og interessenter, kommuner og regioner, ungdomsuddannelser og universiteter, organisationer og virksomheder og det civile samfund. Vi skal rykke tættere på praksis, og praksis skal inviteres endnu tættere på os. Vi styrker relationen til vores studerende, så vi skaber fremragende undervisning sammen med vores studerende i forpligtende studiefællesskaber med højt engagement og deltagelse. Og vi tætner samarbejdet mellem hinanden på tværs af fagligheder, fakulteter, områder og undervisere. Vi har brug for en større sammenhængskraft i vores arbejdsfællesskab samtidig med, at omverdenen er tydeligere og bedre inddraget mere end nogensinde før. Vi har med andre ord brug for at være fælles om fremragende undervisning. Københavns Professionshøjskole vil derfor arbejde for at styrke og løfte optaget, hæve indsatsen og engagementet hos vores studerende ved at stille højere krav, blive tydeligere om indhold, mål og forventninger i vores uddannelser, og hvad der forventes af os selv og vores samarbejdspartnere, skabe bedre studiemiljøer samt tilbyde bedre muligheder til talentfulde studerende og praktikere. Det skal ikke alene ske i inspirerende studiemiljøer, men også bæredygtige og kulturrige campusmiljøer. Københavns Professionshøjskole skal samtidig bestræbe sig på at være mere relevante for vores alumner, så vi kan lære af dem og til byde nye løsninger på problemstillinger i praksis. Vi vil rette vores forskning og udvikling endnu mere mod praksis og integrere den nye viden bedre i vores undervisning. Vi vil skabe flere praksislaboratorier arbejde mere med simulation og træning, så vi hele tiden afprøver, hvad der fungerer bedst; både når det handler om undervisningen som sådan, og når det adresserer slidstærke problemstillinger i professionelt arbejde. Og vi vil på Københavns Professionshøjskole skabe stærkere arbejdsfællesskaber med højt til loftet inden for og på tværs af vores fagligheder. Det ser vi som det stærkeste afsæt for at kunne uddanne myndige fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis, og som kan være nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste problemer.

5 SIDE 5 VISION VI VIL UDDANNE FAGPROFESSIONELLE, DER LYKKES I OG SAMMEN MED PRAKSIS. MYNDIGE PROFESSIONELLE ER NØGLEN TIL AT REALISERE SAMFUNDETS FINESTE IDEALER OG LØSE DETS VANSKELIGSTE PROBLEMER. FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGISK RETNING Københavns Professionshøjskole vil arbejde målrettet på at skabe fremragende undervisning. Det kræver først og fremmest, at vi formår at indgå i endnu stærkere partnerskaber med alle dem, der ved og kan mere end os selv. I ambitionen om fremragende undervisning styrker vi derfor båndet til vores aftagere og interessenter, kommuner og regioner, ungdomsuddannelser og universiteter, organisationer og virksomheder og det civile samfund. Vi skal rykke tættere på praksis, og praksis skal inviteres endnu tættere på os. Vi styrker relationen til vores studerende, så vi skaber fremragende undervisning sammen med vores studerende i forpligtende studiefællesskaber med højt engagement og deltagelse. Og vi tætner samarbejdet mellem hinanden på tværs af fagligheder, fakulteter, områder og undervisere. Vi har brug for en større sammenhængskraft i vores arbejdsfællesskab samtidig med, at omverdenen er tydeligere og bedre inddraget mere end nogensinde før. Vi har med andre ord brug for at være fælles om fremragende undervisning. PRIORITETER STÆRKE STUDERENDE FORSKNING OG UDVIKLING I UNDERVISNING OG PRAKSIS LABORATORIER I PRAKSIS STÆRKE ARBEJDSFÆLLESSKABER Styrket optag og flere alumnetiltag Høje faglige krav og deltagelse i forpligtende fællesskaber Bedre muligheder for talentfulde studerende og praktikere Bæredygtige og kulturrige campus- og studiemiljøer Mere praksisnær forskning og udvikling ind i undervisningen Mere forskning og udvikling, der besvarer udfordringer i praksis Øget ekstern finansiering Mere simulation, flere eksperimenter og afprøvning i og sammen med praksis Skalerbar innovation og udvikling af undervisning Flere studerende, der træner, vejleder og underviser medstuderende Mere kvalificering af hinandens arbejde gennem systematisk sparring og feedback Bedre sammenhængende digital understøttelse af organisationen, studerende og praktikere Mere fælles didaktisk, digital udvikling i under visningen Styrkede tværprofes sionelle samarbejder

6 SIDE 6 PRIORITET #1 STÆRKE STUDERENDE Styrket optag og flere alumnetiltag Høje faglige krav og deltagelse i forpligtende fællesskaber Bedre muligheder for talentfulde studerende og praktikere Bæredygtige og kulturrige campusog studiemiljøer Meldingen fra vores aftagere er tydelig, når det kommer til vores dimittenders kompetencer: De har brug for mere og bedre. Den øgede kompleksitet har skabt en efterspørgsel på fagprofessionelle med større organisatorisk forståelse, bedre evner til at arbejde på tværs og en tårnhøj faglighed at stå på. Vores opgave starter med de studerende, som begynder på vores uddannelser. Hvis fremtidens fagprofessionelle skal lykkes i og sammen med praksis, må vi først og fremmest sørge for, at de lykkes som studerende. Og hvis vi skal tilbyde fremragende undervisning, så kræver det i høj grad, at vi gør det sammen med vores studerende. Derfor er vi også nødt til at arbejde målrettet på at tiltrække og udvikle flere dygtige studerende, der ønsker at præge og forme professionelt arbejde på forskellige områder. Derfor skal vi styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne for at forbedre overgangen mellem skoleliv og studieliv. Og vi skal holde fast i og blive ved med at være relevante for de alumner, som vi sender ud i verden ved at øge omfanget af og kvaliteten af vores alumnetilbud side om side med praksisnære og fagligt stærke videreuddannelsestilbud. Vi skal også blive ved med at undersøge, hvordan vi kan gøre og tilbyde mere for de mest talentfulde og motiverede. Det betyder, at vi bl.a. skal bygge videre på de talentprogrammer, vi allerede har lanceret og drevet. Helt afgørende er, at vi skal gøre alt for at løfte niveauet for de mange. På den ene side kræver det, at vi stiller højere faglige krav og sørger for at skabe flere forpligtende fællesskaber. På den anden side skal vi ikke bare kræve mere, men også tilbyde mere, hvis vi for alvor skal fremme et øget engagement og motivation blandt vores studerende. Derfor skal vi sørge for at skabe både bæredygtige og kulturrige campus- og studiemiljøer, som vores studerende har lyst til at tage del i og som giver identitet og tilhør.

7 SIDE 7 PRIORITET #2 FORSKNING OG UDVIKLING I UNDERVISNING OG PRAKSIS Mere praksisnær forskning og udvikling ind i undervisningen Mere forskning og udvikling, der besvarer udfordringer i praksis Øget ekstern finansiering De danske professionshøjskoler har siden 2013 modtaget finanslovsmidler til at arbejde med forsknings- og udviklingsopgaver. Frem til nu har vi allerede oplevet en positiv udvikling på området, hvor vi har etableret flere stærke forskningsmiljøer og -partnerskaber, øget hjemtaget af forskningsmidler og løftet antallet af undervisere, der indgår i forskningsaktiviteter. Selvom vi har rykket os langt, er vi stadig ikke i mål. Hvis vi skal udvikle og levere fremragende undervisning, skal vi have mere ud af den forskning og udvikling, som vi bedriver, og den megen viden, som andre producerer. Vi skal sørge for, at forskning og udvikling bliver en bedre integreret del af undervisningen, som kommer vores studerende til gode. Samtidig skal vi udvikle vores rolle og betydning i forskningssamarbejder med aftagere og interessenter. Vi kan og skal blive bedre til at påtage os rollen som en uddannelsesinstitution med mærkbare anvendelsesorienterede og praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter på højt niveau. Vores tætte relationer til praksis giver os en unik mulighed for rent faktisk at gøre en forskel i praksis. Den mulighed skal vi udnytte og bl.a. knytte til et styrket samarbejde med forskningsinstitutioner, universiteter og kollegainstitutioner. En stigning i vores forsknings- og udviklingsaktiviteter vil i meget betydeligt omfang skulle baseres på ekstern finansiering fra puljer og fonde. Derfor skal vi i den kommende strategiperiode arbejde på at øge den eksterne finansiering gennem stærkere samarbejder og tiltag med høj faglig integritet.

8 SIDE 8 PRIORITET #3 LABORATORIER I PRAKSIS Mere simulation, flere eksperimenter og afprøvning i og sammen med praksis Skalerbar innovation og udvikling af undervisning Flere studerende, der træner, vejleder og underviser medstuderende De studerende og vores kursister vælger os, fordi vi kan give dem praksiskompetencer og erfaring allerede under studierne. Vores aftagere vælger de dimittender, som kan skabe værdi i og sammen med praksis. Der kan med andre ord ikke være nogen tvivl om, at praksiselementet er en afgørende bropille i vores uddannelser og et helt centralt element for at skabe fremragende undervisning. Men det giver ikke altid sig selv, hvad der lige præcis skal til for at gøre undervisningen fremragende. Derfor skal Københavns Professionshøjskole være hjemsted for flere laboratorier, hvor både studerende, medarbejdere og vores omverden systematisk eksperimenterer og udvikler læringsmiljøer. Med laboratorier mener vi både steder, miljøer, muligheder, samarbejder og tiltag, hvor vi kan udvikle idéer, tænke i løsninger, handle på dem og afprøve dem i praksis. Vi har i de seneste år, bl.a. med Future Classroom Lab og Praksis- og Innovationshuset, taget betydelige skridt i den rigtige retning. I den kommende strategiperiode skal vi arbejde videre med at skabe rum til simulation, test og flere eksperimenter, så vi hele tiden afprøver, hvad der fungerer bedst i undervisningen og i det professionelle arbejde. Det kræver, at vi inviterer omverdenen ind i undervisningen og selv flytter undervisningen ud i praksis og indgår i tætte samarbejder med aftagere, interessenter, universiteter, forskningsmiljøer og fonde. Laboratorietankegangen forudsætter, at vi kaster et kritisk blik på undervisningen og undervisningssituationen uagtet om den finder sted i professionsuddannelse eller i de mange forskellige former for videreuddannelse. Derfor skal vores innovation af undervisningen i videst muligt omfang kunne skaleres. Vi skal foretage bedre undersøgelser og evaluering af vores undervisning med henblik på, at erfaringer kan præge undervisningen på tværs af Københavns Professionshøjskole. Samtidig skal vi hjælpe de studerende med at tage del i de nye laboratorier og sørge for, at flere træner, vejleder og også begynder at undervise medstuderende.

9 SIDE 9 PRIORITET #4 STÆRKE ARBEJDSFÆLLESSKABER Mere kvalificering af hinandens arbejde gennem systematisk sparring og feedback Bedre sammenhængende digital understøttelse af organisationen, studerende og praktikere Mere fælles didaktisk, digital udvikling i undervisningen Styrkede tværprofessionelle samarbejder På Københavns Professionshøjskole er vi ca ansatte og mere end studerende med forskellige færdigheder og kompetencer, som hele tiden skal arbejde sammen på kryds og tværs. Det er en omfattende og med fusionen ny konstellation, som kræver en prioriteret indsats. I den kommende strategiperiode vil vi skabe endnu stærkere arbejdsfællesskaber på Københavns Professionshøjskole inden for og mellem fag, mellem de studerende og underviserne og mellem medarbejdere, chefer og ledere, herunder gennem en stærk og velfungerende samarbejdsorganisation. Vi skal samarbejde ved at turde blande os i hinandens arbejde og skabe flere muligheder for at gøre det gennem systematisk sparring og feedback. Derfor vil vi systematisk invitere hinanden til feedback og indrette vores aktiviteter og undervisningsmiljøer hertil. Det kræver, at vi får etableret flere og stærkere bånd på tværs af fagligheder i organisationen. Vi har i forvejen fokus på at skabe rum for tværfaglighed og tværprofessionelle indsatser. Men vi mangler i mange sammenhænge stadig at mestre det solide samarbejde, de rigtige processer og for alvor skabe de sammenhængende tværfaglige løsninger, der kan mærkes af vores studerende, kursister og aftagere. Et fælles digitalt løft af Københavns Professionshøjskole skal samlet set skabe en bedre sammenhængende digital understøttelse af organisationen, vores studerende og vores praktikere. Der er behov for et mere gennemgående, systematisk løft af vores didaktisk-digitale kapacitet som grundlag for, at vi kritisk og konstruktivt kan vælge den klogest mulige brug af digitale teknologier i og omkring undervisningen.

KP og vores omverden - kort fortalt

KP og vores omverden - kort fortalt KP og vores omverden - kort fortalt 25. september 2018 KP og vores omverden - kort fortalt Københavns Professionshøjskole skal have sin første strategi. Den skal være ambitiøst realistisk, og den skal

Læs mere

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI 2018-2023 VISION Det Juridiske Fakultet bidrager aktivt til samfundets udvikling. Vi udforsker, udfordrer og udvikler det ret lige

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Bilag 2 5 FORSKELLIGE SCENARIER

Bilag 2 5 FORSKELLIGE SCENARIER 5 FORSKELLIGE SCENARIER 1 INNOVATØREN TENDENS 1: EN KOMPLEKS VERDEN I HASTIG FORANDRING 2 INNOVATØREN VORES FORTÆLLING Københavns Professionshøjskole udvikler nye og radikale måder at løse aftagernes udfordringer

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 FORORD Metropol har en klar ambition, vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

INNOVATØREN POTENTIALE RISIKO VORES FORTÆLLING VORES LØFTE UNDERVISNINGEN OG FORSKNINGEN DE STUDERENDE AFTAGERNE

INNOVATØREN POTENTIALE RISIKO VORES FORTÆLLING VORES LØFTE UNDERVISNINGEN OG FORSKNINGEN DE STUDERENDE AFTAGERNE INNOVATØREN Tendens #1: En kompleks verden i hastig forandring Københavns Professionshøjskole udvikler nye og radikale måder at løse aftagernes udfordringer på. Vi gør fuld brug af de muligheder, som teknologi

Læs mere

Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Radiografuddannelsen 4. marts 2019

Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Radiografuddannelsen 4. marts 2019 Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Radiografuddannelsen 4. marts 2019 Forfatters navn 5. marts 2019 10 Analyser Tendenser og omverden Ressourcer og kompetencer Scenarier Strategisk retning

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 Forord Metropol har en klar ambition. Vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol

Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol Personalepolitikkens grundlag I Metropol vil vi uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Dette fordrer de bedste medarbejdere. At udfolde denne

Læs mere

Strategimøde10. januar 2019 Laborant- og PB i laboratorietek. Københavns Professionshøjskole

Strategimøde10. januar 2019 Laborant- og PB i laboratorietek. Københavns Professionshøjskole Strategimøde10. januar 2019 Laborant- og PB i laboratorietek. Københavns Professionshøjskole 21-01-2019 Strategihæfte På bordene ligger et lille strategihæfte til alle Vi skal arbejde med de ting der er

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. [Sted] [Dato] København [Dato] Bestyrelsesformand

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Jesper Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Københavns Professionshøjskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. 3. juli 2018 København København den 5. juli 2018 Bestyrelsesformand

Læs mere

Bilag Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer. Kapacitetsopbygning for grunduddannelser aktuelle initiativer

Bilag Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer. Kapacitetsopbygning for grunduddannelser aktuelle initiativer :\Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2015\Bestyrelsesmøde marts\bilag 4.2 20150325 Kapacitetsopbygning for grunduddannelser.docx Bilag 4.2 20150325 Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer

Læs mere

Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Laborantuddannelsen og PB i Laboratorieteknologi d. 7. marts 2019

Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Laborantuddannelsen og PB i Laboratorieteknologi d. 7. marts 2019 Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Laborantuddannelsen og PB i Laboratorieteknologi d. 7. marts 2019 Forfatters navn 8. marts 2019 08-03-2019 2 Analyser Tendenser og omverden Ressourcer

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Studieliv, undervisning og rammer for læring

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Studieliv, undervisning og rammer for læring NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Studieliv, undervisning og rammer for læring Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets

Læs mere

Introduktion. Randers HF & VUC har som kerneopgave at skabe læring og værdi for kursister og elever ved at uddanne inden for følgende områder:

Introduktion. Randers HF & VUC har som kerneopgave at skabe læring og værdi for kursister og elever ved at uddanne inden for følgende områder: Strategi 2019-2024 Introduktion Randers HF & VUC er en skole, der sigter efter at løfte kursister og elever til bedre muligheder og til at blive aktive samfundsborgere. Vi møder vores kursister og elever,

Læs mere

EN STÆRK PÆDAGOGPROFESSION I BEVÆGELSE BUPL s professionsstrategi

EN STÆRK PÆDAGOGPROFESSION I BEVÆGELSE BUPL s professionsstrategi EN STÆRK PÆDAGOGPROFESSION I BEVÆGELSE BUPL s professionsstrategi STYRK FAGET OG DØMMEKRAFTEN SÆT AFTRYK PÅ VELFÆRDS- SAMFUNDET STYRK PÆDAGOGERS UDDANNELSE Vedtaget på BUPL s kongres 2018 En stærk pædagogprofession

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

STRATEGI. Professionshøjskolen Absalon

STRATEGI. Professionshøjskolen Absalon STRATEGI Professionshøjskolen Absalon 2017-2022 UDDANNELSER TIL FREMTIDEN Vi vil skabe endnu bedre uddannelser. Uddannelser der kan bruges, lokalt og regionalt. Uddannelser der kan bygges videre på. Og

Læs mere

VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på baggrund af VIAs koncernstrategi med de fire udfordringer:

VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på baggrund af VIAs koncernstrategi med de fire udfordringer: Gør tanke til handling VIA University College Dato: 30.04.2015 U0200-7-02-1-14 Aftryk på verden Sådan arbejder vi med strategien VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på

Læs mere

Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Bioanalytikeruddannelsen d. 21. marts 2019

Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Bioanalytikeruddannelsen d. 21. marts 2019 Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Bioanalytikeruddannelsen d. 21. marts 2019 Anette Kjeldal Lausten 25. marts 2019 25-03-2019 2 Analyser Tendenser og omverden Ressourcer og kompetencer

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

IT og digitalisering i folkeskolen

IT og digitalisering i folkeskolen 08:00 100% Aabenraa Kommune Forord Udfordringer Det skal vi lykkes med Tre strategiske spor Rammer Veje ind i digitaliseringen IT og digitalisering i folkeskolen Godkendt af Aabenraa Kommunes Byråd den

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Fremtidens pædagoger fremtidens pædagoguddannelse

Fremtidens pædagoger fremtidens pædagoguddannelse Fremtidens pædagoger fremtidens pædagoguddannelse Professionshøjskolernes sigtelinjer for, hvad fremtidens pædagoger skal kunne, og hvordan pædagoguddannelsen kan styrkes for at understøtte det. Danmark

Læs mere

human first Indsatsområder

human first Indsatsområder human first Indsatsområder 2018-2020 2 Human first Human First er et partnerskab på sundhedsområdet mellem VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet, hvor vi sammen stræber efter

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Arbejdsfællesskaber Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? TEMA 1 TEMA 2 Arbejdsfællesskaber

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende grunduddannelse

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende grunduddannelse NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende grunduddannelse Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

STRATEGI FRA VIDEN TIL PRODUKT

STRATEGI FRA VIDEN TIL PRODUKT STRATEGI 2015-2020 FRA VIDEN TIL PRODUKT STRATEGI INTRO HVEM KEA udbyder videregående uddannelser målrettet erhvervslivet i Danmark og i udlandet. KEA bygger bro mellem håndværk og ny viden, og de studerende

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Seminar om Campusutvikling

Seminar om Campusutvikling Oplæg d. Seminar om Campusutvikling Erik Knudsen Rektor UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Danmark Disposition UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole hvem er vi? Hvordan har vi arbejdet med

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

AALBORG HANDELSSKOLE STRATEGI

AALBORG HANDELSSKOLE STRATEGI AALBORG HANDELSSKOLE Strategi 2019-2024 fastlægger retningen for de kommende fem år. Udviklingen går imidlertid stærkt, og meget kan ske i løbet af en femårsperiode. Skolens bestyrelse vil derfor i samarbejde

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Nye muligheder til de dygtigste

Nye muligheder til de dygtigste Nye muligheder til de dygtigste I Danmark skal vi satse på de dygtigste. Dem som har ekstraordinære evner og drive, og som kan sætte et afgørende aftryk på fremtiden, hvis de får mulighed for at udfolde

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Status på KP s strategi, herunder disponering af prioriteringspulje til midler til strategiske initiativer

Status på KP s strategi, herunder disponering af prioriteringspulje til midler til strategiske initiativer 20190328 Bilag 8.1. INDSTILLING Status på KP s strategi, herunder disponering af prioriteringspulje til midler til strategiske initiativer Til orientering Københavns Professionshøjskole 21. marts 2019

Læs mere

HANDLEPLAN 2017 Institut for sundhedsuddannelse

HANDLEPLAN 2017 Institut for sundhedsuddannelse HANDLEPLAN 2017 Institut for sundhedsuddannelse Handleplanen er indgået den 26-04-2017 mellem Prorektor og Heidi Have for chefområdet Institut for sundhedsuddannelse. INDSATSOMRÅDER 1 AKTIVITETER AKTØRER

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse MEDARBEJDER Skaber et ambitiøst læringsmiljø, hvor alle elever trives og ser, at de bliver bedre fagligt og socialt Learning Pipeline sammen om læring og ledelse + Fremmer børn og unges læring, trivsel

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring Børns læring Et fælles grundlag for børns læring Udarbejdet af Børn & Unge - 2016 Indhold Indledning... 4 Vigtige begreber... 6 Læring... 8 Læringsbaner... 9 Det fælles grundlag... 10 Balancebræt... 11

Læs mere

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Oplæg BUPL Storkøbenhavn 26. oktober 2017 Det pædagogiske grundlag og den nye læreplan i highlights Læringsmål Læringsmiljø

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

Forsker: Jeg er stærkt inspireret af ledende sygeplejersker

Forsker: Jeg er stærkt inspireret af ledende sygeplejersker Forsker: Jeg er stærkt inspireret af ledende sygeplejersker Som leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse er Lotte Bøgh Andersens fornemste opgave at koble akademisk viden om ledelse til

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Bilag 3.1: Videnregnskab for Indholdsfortegnelse

Bilag 3.1: Videnregnskab for Indholdsfortegnelse J.NR.: 2015-0026/160726 Bilag 3.1: Videnregnskab for 2017 Professionshøjskolernes forskning og udvikling er et væsentligt bidrag til uddannelsernes kvalitet. I videnregnskabet 2017 opgøres en række nøgletal

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020. Velfærdsuddannelser i vækst

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020. Velfærdsuddannelser i vækst Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020 Velfærdsuddannelser i vækst UCC 2020 VELFÆRDSUDDANNELSER I VÆKST Velfærdsprofessionerne under forandring. Krav

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Juridiske Fakultet Afrapporteringsår 2018 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse Der er

Læs mere

STYRK PÆDAGOGUDDANNELSEN FOR BØRNENES SKYLD BUPL S UDDANNELSESUDSPIL 2019

STYRK PÆDAGOGUDDANNELSEN FOR BØRNENES SKYLD BUPL S UDDANNELSESUDSPIL 2019 STYRK PÆDAGOGUDDANNELSEN FOR BØRNENES SKYLD BUPL S UDDANNELSESUDSPIL 2019 Pædagoguddannelsen er måske den allervigtigste uddannelse, vi har. Det er pædagogerne, der giver vores børn en spændende hverdag,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI VIDEN PEJLEMÆRKER POLITISK MODEL Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor opgaveudvalg for digitalisering og teknologi side 3 2. Digitalisering i DIS-modellen (digitalisering,

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

PÆDAGOGISK STRATEGI. Ellebækskolen

PÆDAGOGISK STRATEGI. Ellebækskolen PÆDAGOGISK STRATEGI Ellebækskolen Med den Pædagogiske Strategi beskriver Ellebækskolen den overordnede pædagogiske målsætning frem mod 2022. Den pædagogiske målsætning tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag

Læs mere

Børne- og familiepolitikken

Børne- og familiepolitikken Børne- og familiepolitikken 2019-2022 Indledning Børne- og familiepolitikken 2019-2022 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge,

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

FPDG. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

FPDG. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag FPDG Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag 2019-2020 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Faglige kompetencer og dannelse... 4 3. Pædagogiske og didaktiske principper... 6 4. God undervisning på

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Indhold Forord... 2 Vision... 2 Værdier... 2 Livsmod... 2 Rodfæstethed... 3 Respekt for forskellighed... 3 Handlekraft... 4 Fælles grundlag for arbejdet med børn... 5 779-2016-10861

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

UDDANNELSERNES BY NÆSTVED VÆKST OG UDDANNELSE UDKAST. Veje til ny viden. - En del af Næstved Kommunes vision Mærk Næstved

UDDANNELSERNES BY NÆSTVED VÆKST OG UDDANNELSE UDKAST. Veje til ny viden. - En del af Næstved Kommunes vision Mærk Næstved UDDANNELSERNES BY NÆSTVED VÆKST OG UDDANNELSE UDKAST Veje til ny viden - En del af Næstved Kommunes vision Mærk Næstved VÆKST OG UDVIKLING Sammen om fremtiden I Næstved Kommune skal uddannelse være for

Læs mere

Ny Nordisk Skole Til inspiration

Ny Nordisk Skole Til inspiration Ny Nordisk Skole Til inspiration Lise Tingleff Nielsen Forskningschef, Professionshøjskolen UCC Hvad er Ny Nordisk Skole? Initiativ fra Børne og undervisningsminister Christine Antorini Nedsættelse af

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere