Vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæring syd for Skærbæk vejen mellem Gaardkrogsvej og Tøndervej.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæring syd for Skærbæk vejen mellem Gaardkrogsvej og Tøndervej."

Transkript

1 Gardkrog, den 30. oktober 2016 Banedanmark Amerik Plads 15, 2100 København Ø Att. Landinspektør Kaare Kyndal Vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæring syd for Skærbæk vejen mellem Gaardkrogsvej og Tøndervej. Indledning. Hvis overkørslen tæt på vores ejendom, Gaardkrogsvej 10, 6780 Skærbæk nedlægges, vil det påføre os enorme tab, der kan betyde lukning af vort landbrug. En beslutning om nedlægning vil medføre et krav på mange millioner fra vores side. En nedlægning vil også betyde en meget stor forøgelse af færdsel med landbrugsmaskiner og landbrugskøretøjer på en længere strækning af hovedvej A 11 mellem Energivejs udmunding og Barsbølvejs udmunding, samt mere kørsel med samme af A 11 gennem Skærbæk By, og ad rute 175 mod Rømø. Beskrivelse. Vi driver et landbrug med planteavl, halmproduktion, kartoffelproduktion, svineproduktion mm. Alt i alt driver vi mere end 400 ha. Udgangspunktet herfor er vores ejendom Gaardkrogsvej 10. Vi har desuden bygningssættet incl. gyllebeholder og oplagspladser på ejendommen Gesingvej 80, alle lader på ejendommen Barsbølvej 2, og en halmlade på ejendommen Vester Gasse 5. Vi har en lang række arealer liggende syd og vest for ejendommen. Hvis overskæringen nedlægges og lukkes vil vi en markant længere køreafstand til disse marker, ligesom vi vil komme til at køre på hovedvejen A 11 i et meget betydeligt omfang. På kort nr. 1 er angivet de marker, som ligger sydvest for ejendommen og hvor vi i fremtiden vil skulle køre først nordpå ad Gaardkrogsvej, derefter ad Aabenraavej gennem den nye og ret besværlige rundkørsel Aabenraavej/Energivej, derefter ad Energivej, ud på A 11 og sydpå ad denne til indkørslen til markerne, som ligger overfor Barsbølvejs udmunding på A11. Ruten er angivet med blåt på kort nr. 2. Denne er 2,8 km lang. Til indkørslen til markerne overfor Tøndervej 93 er der 3,5 km, og til markerne mellem ejendommen Tøndervej 91 og Tøndervej 93 er der 3,2 km. Hidtil er vi kørt ad ruten angivet med rødt på kort nr. 3. Fra ejendommen er vi kørt vest på ad Gaardkrogsvej, over jernbanen og derefter umiddelbart svunget til venstre på Barsbølvej. De nuværende køreafstande er til markerne, som ligger overfor Barsbølvejs udmunding på A11 er 1,3 km. Til indkørslen til markerne overfor Tøndervej 93 er der 2,0 km, og til markerne mellem ejendommen Tøndervej 91 og Tøndervej 93 er der 1,7 km. Køreafstanden til markerne ved A 11 forøges således med 1,5 km hver vej, heraf vil vi hver gang i fremtiden køre 1 km på hovedvej A 11 hver vej herunder igennem helleanlægget syd for Energisvejs udmunding på A 11. til bygningsanlægget på ejendommen Gesingvej 80 vil vi ligeledes få 1,5 km mere hver vej. Til vore marker beliggende umiddelbart op ad jernbanen sydvest for denne har vi i dag 300 meter, dette vil i

2 fremtiden være 2,0 km længere hver vej. Køreafstanden til laderne på Barsbølvej 2 vil stige med 2,3 km hver vej, og vi vil i en række tilfælde køre med A 11 i stedet for ad vejen langs jernbanen. Til alle vore arealer i marsken og på Rømø vil afstanden også forøges med 1,5 km hver vej. Til de nordligste af disse vil vi sikkert i en række tilfælde begynde at køre gennem Skærbæk By ad A 11 i stedet for som nu at køre ad Gesingvej og fortsætte ad Hjemstedvej. Gesingvej er i forvejen meget smal, og efter at der nu er sat kantsten bliver færdsel med landbrugsmaskiner endnu vanskeligere. Så vi vil i en række tilfælde køre ad A 11 gennem Skærbæk og så i rundkørslen nord for byen fortsætte ad rute 175 mod marsken og mod Rømø. Især i august og september vil dette give udfordringer og forårsage kødannelser på vejen. Denne beskrivelse er alene nogle overordnede betragtninger; der vil sikkert ved en mere minutiøs gennemgang findes flere eksempler på forøgelser af afstande. Der er således ikke tale om en erstatningsopgørelse og der tages et betydeligt forbehold for at langtfra alle betydende forhold er kommet med Skematisk oversigt. I skema 1 er der sammenstilling mellem de enkelte marker, deres arealer og køreafstande dertil. Markerne er her vist med deres areal, den nuværende afstand, den fremtidige afstand, hvor meget ekstra kørsel dette giver ad A 11 og ligeledes hvor meget ekstra gennem Skærbæk By, der i fremtiden køres. Ligeledes er markerne markeret med hvilken markgruppe, de tilhører. Dyrkningsoversigt. Markgruppe 1 dyrkes med følgende 5-årige sædskifte: kartofler vinterhvede vinterbyg vinterraps vinterhvede. I denne gruppe er der 13,5 ha. Markgruppe 2 dyrkes med græs til høslæt og ensilage. I denne gruppe er der 2,19 ha. Markgruppe 3 dyrkes med følgende 5-årige sædskifte: kartofler vinterhvede vinterbyg vinterraps vinterhvede. I gruppe 3 er der 74,17 ha. Dette vil nok stige til ca. 75 ha kommende år. Markgruppe 4 dyrkes med følgende 5-årige sædskifte: kartofler vinterhvede vinterbyg vinterraps vinterhvede. I denne gruppe er der 14,79 ha. Markgruppe 5 dyrkes kontinuerligt med vinterhvede. I denne gruppe er der 18,65 ha Markgruppe 6 dyrkes med græs til høslæt og ensilage. Denne gruppe er 2,67 ha. Markgruppe 7 dyrkes med følgende 4 årige sædskifte havre havre vinterhvede vinterhvede. I denne gruppe er 34,56 ha Markgruppe 8 dyrkes med græs til høslæt og ensilage. Markgruppe 9 dyrkes korn hvert år. Arbejdsoperationer oversigt. Kartofler: 1. harvning, 2. grubning, 3 tilkørsel af hønsemøg, 4. spredning af hønsemøg, 5. pløjning, 6. stensamling, 7. spredning af kaligødning, 8. spredning af fosforgødning, 9. nedfældning af flydende ammoniak, 10. udkørsel af læggekartofler til marken, 11. lægning af kartoflerne, 12 2 gange (somme tider 3 gange) sprøjtning mod ukrudt 13. sprøjtning mod kartoffelskimmel gange, 14. nedvisning, 15. aftopning, 16. optagning, 17, hjemkørsel af kartofler. 18. Opsyn to gange ugentlig i perioden medio april til medio oktober, 19. vanding ca. 7 gange. Vinterhvede efter kartofler eller efter vinterraps: 1. spredning af dybstrøelse, 2. harvning, 3.stensamling, 4. udkørsel af såsæd til marken, 5. såning, 6. sprøjtning mod ukrudt efterår, 7. sprøjtning med mangan (ofte 2

3 gange), 8. sprøjtning mod ukrudt forår, 9. 4 gange sprøjtning mod svampe, med vækstregulering, udspredning af gødning, normalt 3 gange, 11. sprøjtning mod grønskud, 12. mejetærskning, 13. hjemkørsel af korn, 14. vending af halm, ofte to gange, 15. presning af halm, 16. hjemkørsel af halm, 17. harvning af marken før pløjning i halvdelen af arealet (forud for vinterbyg), 18. såning af efterafgrøde i halvdelen af arealet. 19. vanding 2 gange, 20. opsyn 2 gange ugentligt. Vinterbyg efter vinterhvede: 1. pløjning, 2. harvning, 3.stensamling, 4. udkørsel af såsæd til marken, 5. såning, 6. sprøjtning mod ukrudt efterår, 7. sprøjtning med mangan (ofte 2 gange), 8. sprøjtning mod ukrudt forår, 9. 2 gange sprøjtning mod svampe, med vækstregulering, 10. udspredning af gødning, normalt 2 gange,. 11. sprøjtning mod grønskud, 12. mejetærskning, 13. hjemkørsel af korn, 14. vending af halm, ofte to gange, 15. presning af halm, 16. hjemkørsel af halm, 17. harvning af marken før pløjning (ofte to gange).18. vanding 2 gange, 19 opsyn 2 gange ugentligt. Vinterraps efter vinterbyg: 1. pløjning, 2. harvning, 3.stensamling, 4. udkørsel af såsæd til marken, 5. såning, 6. sprøjtning mod ukrudt efterår, 7. sprøjtning med mangan, 8. spredning af gødning efterår, 9. sprøjtning mod ukrudt forår, gange sprøjtning mod svampe og skadedyr samt med vækstregulering, 11. sprøjtning mod grønskud, 12. mejetærskning, 13. hjemkørsel af raps, 14. vending af halm, 15. presning af halm, 16. hjemkørsel af halm, 17. vanding 2 gange, 18. opsyn 2 gange ugentligt. Vinterhvede efter vinterhvede: 1. pløjning, 2. harvning, 4. udkørsel af såsæd til marken, 5. såning, 6. tromling, 7. sprøjtning mod ukrudt efterår, 8. sprøjtning med mangan (ofte 2 gange), 9. sprøjtning mod ukrudt forår, 10. udspredning af gødning, normalt 3 gange, gange sprøjtning mod svampe, med vækstregulering, 12. sprøjtning mod grønskud, 13. mejetærskning, 14. hjemkørsel af korn, 15. vending af halm, ofte to gange, 16. presning af halm, 17. hjemkørsel af halm, 18. harvning af marken før pløjning. 19. opsyn 2 gange ugentligt Havre: 1. pløjning, 2. harvning, 3. udkørsel af såsæd, 4. såning, 5 udspredning af gødning 1 gang, 6. sprøjtning mod ukrudt, 7. sprøjtning med mangan, 8. sprøjtning mod svampe, 9. nedvisning af grønskud, 10. mejetærskning, 11. hjemkørsel af korn, 12. vending af halm, ofte to gange, 13. presning af halmen, 14. hjemkørsel af halm, 15. såning af efterafgrøde, 16. nedvisning af efterafgrøden, 17. opsyn 1 gang ugentligt Vinterhvede efter havre er som vinterhvede efter vinterhvede. Græsmarker: 1. spredning af gødning ofte to gange, 2. slåning af græs, 3. vending af græsset en gang dagligt, ofte ca. 6 gange 4. sammenrivning, 5. presning, 6. hjemkørsel af høet, 7. spredning af gødning, 8. slåning af græsset, 9. udspredning og vending af græsset, normalt 2 3 gange, 10. presning, 11. hjemkørsel af ensilagen. 12. opsyn 6 8 gange om året I skema 2 er vist antallet af kørsler pr ha til dyrkning af de forskellige afgrøder. Dette er næsten km pr år. Heraf vil en betydelig del af kørslen være ekstra kørsel med traktor og redskaber eller vogne ad hovedvej A 11. Kørsel til lager. Hertil kommer ekstra kørsel med traktor med halmvogn, når der skal køres halm fra købte arealer, som skal køres til lager vest fra til vort lager på Vester Gasse 5 og Gaardkrogsvej 10. Samt når der køres øst fra til vort lager på Gesingvej 80 og Barsbølvej 2. Der findes jo mange slags halm, hvedehalm, vårbyg- og vinterbyghalm, rapshalm, rughalm, havrehalm. I hver lade opbevarer vi kun en slags halm for at lette den senere læsning.dette betyder anslået - at ca. 20 læs vestfra skal køres ca. 1,5 km længere og ca. 60 læs østfra skal køres mellem 1,5 og 2,3 km længere hver vej, hertil kommer kørsel med læssemaskinerne, samt senere en hel del ekstra kørsel, når læssene skal leveres ud igen. I alt skønnes dette at give ca. 500 km ekstra. Spredning af kompost og andre ting. Vi spreder en del kompost hvert år. Også dette vil blive ramt af dette.

4 Sammenlagt forventer vi at måtte køre mindst km ekstra hvert år. Da traktorer og maskiner kører ca. 25 km i timen i gennemsnit (mejetærskere kun 20) vil dette give mindst 240 timers ekstra kørsel hvert år. Med en betaling på ca. 800 kr i timen vil alene dette tab beløbe sig til næsten kr. årligt. Hertil kommer ekstra belastning af dæk og styretøj, når der skal køres tre ekstra sving herunder i rundkørsel. Beløbet må forventes at stige noget, når vi får regnet alle ulemper og udgifter med, så opgørelsen skal tages med stort forbehold; beløbet vil helt sikkert stige. Vi ved således, at vi til næste år får yderligere tons gylle, som vil skulle udspredes fra vore 4 tanke. Hertil kommer, at vi skal køre ad samme vej som alle de børn, der cykler til Skærbæk Rideklub. Også med bil vil vi få mange mange ekstra kilometer når vi skal vest på eller sydpå. Konklusion. En lukning af overkørslen vil have meget store, måske fatale konsekvenser for os. Vi vil komme til at køre ufatteligt mange kilometer ekstra, miljøbelastningen vil stige betragteligt, og de mange ekstra kilometer på landevejene, især på A11 vil påvirke trafiksikkerheden meget negativt. Det samme vil den større færdsel ad Aabenraavej og i Skærbæk By. Jeg skal derfor kraftigt opfordre til, at den planlagte lukning droppes. I modsat vil jeg blive nødt til at rejse et meget betydeligt erstatningskrav. Med venlig hilsen Hans Otto Sørensen Gaardkrog, Gaardkrogsvej 10, 6780 Skærbæk

5 Mark gruppe nr. og afgrøde Areal i denne gruppe med denne afgrøde i ha 1 vinterhvede 5,4 1. vinterbyg 2,7 1. vinterraps 2,7 1. kartofler 2,7 2. græs 2,19 3. vinterhvede vinterbyg vinterraps kartofler vinterhvede 5,9 4. vinterbyg 3 4. vinterraps 3 4. kartofler 3 5. vinterhvede 18,7 6. græs 2,67 7. havre 17,28 7. vinterhvede 17,28 8. græs 6,47 9. korn 2,1 170,09

6 antal kørsler pr ha for denne operation ,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1 0,6 3,5 0,5 0,5 0,5 2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,3 0 0,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,3 2,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5

7 ,4 0,2 0,8 0,6 0,2 0,2 1 0,4 0,2 0,8 0,4 0,8 0,8 0,4 0,4 1 0,8 0,4 0,8 0,4 0,4 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 6 0,4 0,4 0,5 0,6 1,5 0,5 0,9 3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,8 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,8 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,7 0,5 0,2 0,2 0,8 0,3 0,2 0,7 0,3 0,7 0,7 0,3 0,3 1 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 0,7 0, ,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5 0,4 0,2 0,2 1 0,2 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,8 0,2 0,1 0,1 0,5 0,1 0, ,5 0,5 0,5 0,

8 Ekstra km 0,2 0,2 0, ,4 77, ,52 0,8 0,8 1,5 5 16,3 44, ,02 0,4 1,5 5 13,7 36, ,98 0, ,4 84, ,56 13,6 29,784 1,6 47,6544 0,3 0,1 0,1 1 6, ,5 292,5 0,3 0,2 1 4,4 66 1,5 99 0,3,5 52,5 1,5 78,75 0,3 4 3,5 5,6 16,9 253,5 1,5 380,25 0,3 0,2 0, ,9 82,01 2,4 196,824 0,3 0,7 1,4 5 14,2 42,6 2,4 102,24 0,3 1,4 5 12,6,3 2,4 87,12 0, ,7 35,7 107,1 2,4 257,04 0,1 0,3 0,1 1,5 5,4 100,98 1,5 151, ,36 1,5 32,04 0,1 0,5 3,1 53,568 1,5 80,352 0,1 0,3 0,1 0,5 3,9 67,392 1,5 101,088 3,9 25,233 1,5 37,8495 5,5 11,55 1,5 17,325

9 311,04 176,04 147,96 339,12 95, ,5 760,5 393, ,48 174,24 514,08 302,94 64,08 160, ,176 75,699 34, ,166 km i alt ekstra til dyrkning af marken

10 Mark nr. Areal i hektar Hidtidig afstand i km Fremtidig afstand i km Forøgelse af afstanden i km 135-,94 0,3 2, ,56 0,3 2, ,19 0,5 2,1 1, ,81 1,4 2,9 1, ,19 1,8 3,3 1, ,67 1,7 3,2 1, ,65 1,3 2,8 1, ,75 2 3,5 1, ,61 2 3,5 1, ,11 2 3,5 1, ,4 2 3,5 1, ,7 0,8 3,2 2, ,77 0,8 3,2 2, ,41 0,8 3,2 2, ,91 0,8 3,2 2, ,69 4,8 6,3 1,5 140-,64 4,4 5,9 1, ,15 5,1 6,6 1, ,48 9,7 11,2 1, ,67 7,2 8,7 1, ,31 7,1 8,6 1, ,38 7,5 9 1,5 BTK 1-0 6, ,5 1,5 BTK 2-0 4,12 22,1 23,6 1,5 BTK 7-0 2, ,5 1,5 BTK 4-0 5,73 24,8 26,3 1,5 BTK 10-,44 24,7 26,2 1,5 BTK ,05 24,6 26,1 1, ,74 16,4 17,9 1, ,55 17,3 18,8 1, ,18 17,2 18,7 1,5 HS 1 2,1 1,3 2,8 1,5 169,12

11 Heraf ekstra km på A 11 Alternativt gennem skærbæk By ad A 11 Heraf by Markområde ,4 4 1,4 4 1,4 4 1, ,2 2, ,7 2, ,5 2, ,1 2,

Vårbyg, uden udlæg (foder)

Vårbyg, uden udlæg (foder) Vårbyg, uden udlæg (foder) 7 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 1,22 4636 1,00 3800-836 -18 Halm 2,5 tons 400 1000 400 1000 0 0 I alt 5636 4800 0 Udsæd 150 kg 2,45 368 2,60 390 22

Læs mere

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger:

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: 79 8. Maskiner Opgave 8.1. Maskinomkostninger ved såning En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: Vedligeholdelse

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Aktuelt DB 2 Emne Vårbyg Vårbyg, malt Vinterhvede Vinterraps

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Indhold Formål og målgruppe... 1 Koncept... 1 Vejledning til modellen MED @Risk og risikosimulering... 2 Indtastningsfelter...

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 23 17. september 2014 Indhold Aktuelt i marken Vi følger med i tidligt sået vintersæd Handel med pligtige efterafgrøder Vigtige datoer Aktuelt i marken Vejrudsigten lover dage med ca. 20

Læs mere

Generelt om afgrødekalkuler Udbytteniveau Gødningsniveau Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Maskinomkostninger

Generelt om afgrødekalkuler Udbytteniveau Gødningsniveau Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Maskinomkostninger 4 Generelt om afgrødekalkuler Afgrødekalkulerne for planteavl omfatter de arealmæssigt mest udbredte afgrøder. De viste eksempler er ikke nødvendigvis repræsentative for landet som helhed. Afgrødekalkulerne

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard

Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard university of copenhagen Københavns Universitet Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard Publication

Læs mere

Vejledning til aftale om markarbejde

Vejledning til aftale om markarbejde Vejledning til aftale om markarbejde 1 Aftalens varighed Udgangspunktet bør være, at der ikke indgås aftaler på mere end tre år uden egentlig genforhandling. 2 Formål Ved at indføre en formålsparagraf

Læs mere

Vi er godkendt og registreret til transport af dit foder hos fødevarestyrelsen NYHED. Forsuring. af gylletanke

Vi er godkendt og registreret til transport af dit foder hos fødevarestyrelsen NYHED. Forsuring. af gylletanke 2012 Vi er godkendt og registreret til transport af dit foder hos fødevarestyrelsen NY NY NYHED Forsuring af gylletanke Skårlægning, spredning og rivning Skårlægning af græs, helsæd og ærter med 2 butterfly

Læs mere

Transport og logistikanalyse

Transport og logistikanalyse Flemming Grysbæk Sørvadvej 26 7500 Holstebro Transport og logistikanalyse 1. Mål for transportanalysen Det primære mål er at vurdere den nuværende transport på ejendommen. Det har ligeledes fokus at se

Læs mere

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Mere robuste bedrifter ved nabosamarbejder Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Formål med nabosamarbejde Bør være en del af bedriftens forretningsplan Udnytte synergier: Økonomisk Produktionsmæssigt

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 10-18. maj 2016 INDHOLD Aktuelt Væselhale skal opdages i tide Muligheden for at gøde eller sprøjte 3 beskyttet natur Sortsvalg vinterrug Vigtige datoer Aktuelt i marken Ikke alle vårsædsmarker

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Prisforudsætninger for salgsafgrøder

Prisforudsætninger for salgsafgrøder Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

NYHED Syre-N tilsætning

NYHED Syre-N tilsætning 2013 HED Syre-N tilsætning Tlf. 20 16 02 66 Udkørsel og omrøring Staldgødning Lavt marktryk Vores TerraGator kan køre med forskudte spor det såkaldte»dogwalk«. Resultatet heraf er, at marken kun overkøres

Læs mere

Så er vi klar til sæsonen 2011. Med et par nyheder

Så er vi klar til sæsonen 2011. Med et par nyheder Så er vi klar til sæsonen 2011 Med et par nyheder Husdyrgødning Vi udbringer gylle selvkørende eller med vogn: Vi bruger en Terra Gator 3244 18 m³ i stub- og sortjord, samt i græsmarker. Vor Terra Gator

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009 Budgetkalkuler 2009 kalenderårene 2008 og 2009 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Succeskriterier for god maskinøkonomi Tlf. 30 604 603 Email.: kjn@maskinraadgivning.com Privat maskinrådgivning: Maskinanalyser,

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

NYT Snitter med udbyttemåler. NYT 12 stk. NYE John Deere traktorer med GPS styring. NYHED Vogne med. Syre N tilsætning VEJECELLER

NYT Snitter med udbyttemåler. NYT 12 stk. NYE John Deere traktorer med GPS styring. NYHED Vogne med. Syre N tilsætning VEJECELLER 2014 T 12 stk. E John Deere traktorer med GPS styring T Snitter med udbyttemåler Syre N tilsætning HED Vogne med VEJECELLER Udkørsel og omrøring Lavt marktryk Vores E Xerion kan køre med forskudte spor

Læs mere

Sådan holder jeg udgifterne nede og udbyttet oppe. Peter Hvid Djursland Landboforening

Sådan holder jeg udgifterne nede og udbyttet oppe. Peter Hvid Djursland Landboforening Sådan holder jeg udgifterne nede og udbyttet oppe Peter Hvid Djursland Landboforening Egehøjgård I/S 100 ha i omdrift Korn, rajgræs og raps Lerjord, mindre del jb 4 Forventet udbytte 2019: 48,31 hkg (5

Læs mere

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Dyrkning tidlig kartoffel i DK Finde de bedste arealer Stenstreng lægge eller stenfræsning Sædskifte (ingen) Tidlig

Læs mere

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter.

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug har oftest en dårlig driftsøkonomi, og der er derfor behov for at

Læs mere

Erfaringer fra Isbjerg Møllegård. Ved landmand Jan Møllegård Jensen Varde.

Erfaringer fra Isbjerg Møllegård. Ved landmand Jan Møllegård Jensen Varde. Erfaringer fra Isbjerg Møllegård Ved landmand Jan Møllegård Jensen Varde. . . Isbjerg Møllegård IS I/S kvægbedrift med mine forældre 555 Jersey køer,355 på spalter,200 på dybstrøelse. 465 ha, grovsandet

Læs mere

Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte

Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte Deltagere: Jens Bonderup Kjeldsen, Aarhus Universitet, Foulumgaard, Blichers Alle 20, 8830

Læs mere

BILAG 3 Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse September 2017

BILAG 3 Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse September 2017 BILAG 3 Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse September 2017 Offentligt udbud af maskinstationsarbejder til Aarhus Universitet, Foulum Generelle krav gældende for samtlige delaftaler: På AU-Foulum (Science

Læs mere

Prisforudsætninger for salgsafgrøder

Prisforudsætninger for salgsafgrøder Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2010 og anslåede priser for 2011. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

LANDBOTHY KONGRES 2018 HOTEL LIMFJORDEN 6. FEB Tlf :

LANDBOTHY KONGRES 2018 HOTEL LIMFJORDEN 6. FEB Tlf : LANDBOTHY KONGRES 2018 HOTEL LIMFJORDEN 6. FEB. 2018 Tlf. 30 604 603 Email.: kjn@maskinraadgivning.com www.maskinraadgivning.com Privat maskinrådgivning: Maskinanalyser, investeringsberegninger, Maskinfællesskaber,

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Markplan Komosevej 15 Høstår: 2016

Markplan Komosevej 15 Høstår: 2016 Markplan Komosevej 15 Udskriften omfatter udvalgte marker. Mark Navn Forfrugt Ha Afgrøde Sort 49-0 Vinterhvede 20,03 Vårbyg Evergreen GLM sø 0,08 ha 50-0 Vinterhvede 12,65 Vårbyg Evergreen 51-0 Vinterhvede

Læs mere

Plantekongres 2010 Søren Ilsøe

Plantekongres 2010 Søren Ilsøe Landbruget: Beliggende imellem Sorø og Ringsted på Sjælland 250 hektar 5000 slagtesvin Jordtype JB 6 (ca. 14% ler, 14 silt, 45% finsand, 27% grovsand) Farvel til ploven i 2001 Indført fast sædskifte Jordstruktur

Læs mere

Landbruget: Beliggende midt på Sjælland 250 hektar Jordtype JB 6

Landbruget: Beliggende midt på Sjælland 250 hektar Jordtype JB 6 Landbruget: Beliggende midt på Sjælland 250 hektar Jordtype JB 6 (ca. 14% ler, 14 silt, 45% finsand, 27% grovsand) Pløjefrit siden 2000 Direkte såning siden 2011 Rådgiver i pløjefri dyrkning hos Agrovi

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 21 og anslåede priser for 211. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Høsten er så småt i gang. Vinterbyg er de fleste steder færdighøstet og vinterraps og græsfrø er netop i gang. Vinterbyg skuffer med små kerner

Læs mere

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse Budgetkalkuler 2010 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Vi må snyde os til høst indimellem regnbygerne. Raps er klar til høst de fleste steder og mange er nu også i gang. Den sidste hvede og vårbyg

Læs mere

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Planteavlen 2018 Planteavlschef Anders Smedemand Musse Kolding Herreds Landbrugsforening PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Hvad gør vi? Er der afgrøder, der skal ud af bedriften? og afgrøder, der skal ind på

Læs mere

Udbringning af husdyrgødning

Udbringning af husdyrgødning Side 1 af 7 Udbringning af husdyrgødning Målet er at fordele den husdyrgødning, der er til rådighed på de planlagte arealer, således at den slår til og går til. Husdyrgødningen skal spredes jævnt både

Læs mere

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs på sandjord Fordele Udfordringer Hvad viser forsøgene? Økonomi og kapacitet Erfaringer med striptill i majs fra Tyskland

Læs mere

Åben forsøgsmark 21. juni 2017

Åben forsøgsmark 21. juni 2017 Åben forsøgsmark 21. juni 2017 Oversigt over forsøg i forsøgsmarken Vinterhvedesorter Vinterbygsorter Vårbygsorter Høst af hestebønner Udsædsmængder i vinterhestebønner OBS-parceller vinterbygsorter OBS-parceller

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Efterafgrøder - praktiske erfaringer

Efterafgrøder - praktiske erfaringer Efterafgrøder - praktiske erfaringer v. Eva Tine Engelbreth Planteavslkonsulent Heden og Fjorden Emner Praktiske erfaringer med efter- og mellemafgrøder Hvilke efterafgrøder skal der vælges og hvor Hvordan

Læs mere

Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker

Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker Agenda Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker Vintersæd, vinterraps og frøgræs Hvordan gøder vi bedst vårsæd? Hvor lang er vi med de målrettede efterafgrøder

Læs mere

Muligheder og udfordringer i efter- og

Muligheder og udfordringer i efter- og Muligheder og udfordringer i efter- og mellemafgrøder Hvordan ses efterog mellemafgrøder i relation til de kommende regler som følge af Grøn Vækst? v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Læs mere

Efterafgrøder i praksis

Efterafgrøder i praksis Efterafgrøder i praksis Sådan anvender du efterafgrøder på lerjord Chefrådgiver Erik Sandal LMO Hvor marken bølged nys som guld med aks og vipper bolde, der ser man nu kun sorten muld og stubbene de golde

Læs mere

Se stald og mark som en helhed. Svineproducent Hans Henrik Hyltoft & Svinekonsulent Peter Mark Nielsen

Se stald og mark som en helhed. Svineproducent Hans Henrik Hyltoft & Svinekonsulent Peter Mark Nielsen Se stald og mark som en helhed Svineproducent Hans Henrik Hyltoft & Svinekonsulent Peter Mark Nielsen Disposition Hvorfor nu det? Ejendommen Hvad er ændret Resultat (forventet) Fremtidige muligheder Hvorfor

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 10

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 10 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 10 Foråret er nu ved at indfinde sig, og jeg vil opfordre jer til at tage en tur i marken,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Side 1 af 9 Det er forår! YES!!! Endelig kan vi se frem til en periode med tørvejr

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2018 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2017 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Afgrødekalkuler 2018

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Indskærpelse vedrørende lovliggørelse af oplag af biokompost med indhold af spildevandsslam nord for Stoense

Indskærpelse vedrørende lovliggørelse af oplag af biokompost med indhold af spildevandsslam nord for Stoense Odense Renovation A/S c/o Miljøservice a/s Ådalen 13A 6600 Vejen Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: liem@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 22-11-2017

Læs mere

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark NEXT STEP MØDER, Januar 2019 Dette kommer jeg igennem Nyt paradigme for import af gødning på Praktisk eksempel på import

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard, Landscentret,

Læs mere

C12 Klimavenlig planteproduktion

C12 Klimavenlig planteproduktion C12 Jens Erik Ørum, Fødevareøkonomisk Institut, KU-LIFE Mette Lægdsmand og Bjørn Molt Pedersen, DJF-AU Plantekongres 211 Herning 11-13 januar 211 Disposition Baggrund Simpel planteproduktionsmodel Nedbrydning

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. januar 2010

Budgetkalkuler - pr. januar 2010 Budgetkalkuler - pr. januar 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

Kend dine maskinomkostninger

Kend dine maskinomkostninger Kend dine maskinomkostninger Omkostninger til arbejde og maskiner er en væsentlig post for planteavlerne. En maskinanalyse giver dig mulighed for at vurdere niveauet for omkostninger og sætte fokus på

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard, Landscentret,

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 Afgrødekalkuler 2016 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2015/2016 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES Nr. 8 - uge 32 Foto: SEGES I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs GrovfoderNyt 5. Aug 2019 Bedriften lige nu Af Anders Christiansen (abc@centrovice.dk)

Læs mere

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Peberlyk 2, 6200 Aabenraa Tlf. 74 36 50 87 / mobil 30 56 00 25 Vejen til Lave omkostninger

Læs mere

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Af Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening Svineproduktionsrådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning Kongres 26. oktober 2010,

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Bo Kær Pedersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år 24 Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 7 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år Året 29 Året 21 Ændring Jordtype: JB 1&3. uvandet Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Nettoudbytte 1,1 55 FE 1,3 715 1,3 715 I alt 79 79

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Trods en lidt kølig weekend i vente, ser det alligevel ud til at vi har en tørvejrsperiode

Læs mere

afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF.

afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. afgrødekalkuler 2015 PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 34 51 20 1 AFGRØDEKALKULER 2014/2015 Kalkulerne er udarbejdet

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Erik Sandal Udgangspunkt Korndyrkning skal konkurrere på et verdensmarked med nye aktører Udsigt til ændringer i landbrugsstøtten Omgivelserne ændres hele tiden

Læs mere

Tema. Autostyring og faste kørespor. En større maskinkapacitet og lettelser i arbejdet for traktorføreren er de vigtigste fordele

Tema. Autostyring og faste kørespor. En større maskinkapacitet og lettelser i arbejdet for traktorføreren er de vigtigste fordele Autostyring og faste kørespor Tung trafik kan påvirke udbyttet i markbruget negativt. Tema >> Søren Kolind Hvid, specialkonsulent, Landscentret, Planteproduktion. En større maskinkapacitet og lettelser

Læs mere

12 METER - nu mulighed for fast kørespor

12 METER - nu mulighed for fast kørespor 2015 12 METER - nu mulighed for fast kørespor Houvej 8. Hvornum. 9500 Hobro. Tlf. 98 54 67 66. 20 16 02 66. Fax 98 54 70 66 www.hvornummaskinstation.dk. E-mail: mail@hvornummaskinstation.dk Udkørsel og

Læs mere

Pløjefri dyrkning af majs. Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen

Pløjefri dyrkning af majs. Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen Pløjefri dyrkning af majs Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen Disposition Fordele ved pløjefri dyrkning på sandjord Udfordringer Hvad viser forsøgene Nøglen til succes Opbygning af jordens frugtbarhed

Læs mere

Økologisk planteproduktion

Økologisk planteproduktion Økologisk planteproduktion Christian Heslet Jørgensen Arnakke og Vibygård Kalø landbrugsskole den 2. okt. 2012 Program Christian Heslet Jørgensen Landbruget Hvad er økologi? Hvorfor økologi? Mit syn på

Læs mere

Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs

Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs Bilag 2 Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs Nudrift 1 ¼ af arealet er med ekstensivt græs, som afpudses. Vårsæd, vårsæd, bælgsæd, vintersæd Import af svinegylle: 1067 tons

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder

Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder Direktør Carl Åge Pedersen Videncentret for Landbrug Er der guldkorn i sigte? Høje

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Sikker majsdyrkning v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Disposition Sorter og økonomi Etablering efter græs Undergrundsløsning Delt gødskning Bekæmpelse af svampe Pløjefri dyrkning, hvordan? Sorter

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2019 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2018/2019 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2020 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2019/2020 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag for de enkelte afgrøder

Læs mere

Principper om nitratudvaskning. Hans Spelling Østergaard Landscentret, Planteproduktion

Principper om nitratudvaskning. Hans Spelling Østergaard Landscentret, Planteproduktion Principper om nitratudvaskning Hans Spelling Østergaard, Planteproduktion Afgrøde Sommer/vinter Relativ udvaskning Udvaskning, kg N pr. ha Lolland-Falster og Djursland Sjælland, Fyn og Østjylland Vest-

Læs mere

Notat vedrørende vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2005

Notat vedrørende vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2005 Told- og Skattestyrelsen 28. oktober 2005 Østbanegade 123, J.nr. 911-00836 /39 2100 København Ø Notat vedrørende vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2005 På vegne af Landsforeningen

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

Grønt Regnskab 2003 Markbrug Bonitet Jordbundsanalyser Jordbundsanalyser Kalkning Kalkforbrug Side 11

Grønt Regnskab 2003 Markbrug Bonitet Jordbundsanalyser Jordbundsanalyser Kalkning Kalkforbrug Side 11 Markbrug Jordtype Ha % JB 4 Sandblandet lerjord 14,4 3 JB 5 Grov sandblandet lerjord 16,8 36 JB 6 Fin sandblandet lerjord 155,8 35 JB 7 Lerjord 12, 26 I alt 451 1 Bonitet De 451 ha landbrugsjord består

Læs mere

Kontering i forbindelse med ABC projekt ved Dansk Kvæg

Kontering i forbindelse med ABC projekt ved Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Kontering i forbindelse med ABC projekt ved Dansk Kvæg I forbindelse med kontering

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

Forenklet jordbearbejdning

Forenklet jordbearbejdning Forenklet jordbearbejdning det økologiske bud på reduceret jordbearbejdning I økologisk jordbrug bruges ploven til at rydde op i ukrudtet, så man har en ren mark til den næste afgrøde. Læs her, hvordan

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August 2010

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August 2010 Grøn Viden Vejret i vækståret September 2009 - August 2010 DJF Markbrug nr. 335 NOVEMBER 2010 2 det jordbrugsvidenskabelige VEJRET I VÆKSTÅRET 2009-2010 Vækståret som helhed var lidt vådere end normalt.

Læs mere

Økologi uden konventionel gødning og halm

Økologi uden konventionel gødning og halm Økologi uden konventionel gødning og halm Niels Tvedegaard Fødevareøkonomisk Institut Dias 1 Vigtigste forudsætninger Priser Korn: Ært/lupin Blandsæd Grovfoder: 2,00 kr. pr kg. 2,00 kr. pr kg. 1,90 kr.

Læs mere

Erfaringer fra Isbjerg Møllegård, majshøsten 2012. Ved landmand Jan Møllegård Jensen Varde.

Erfaringer fra Isbjerg Møllegård, majshøsten 2012. Ved landmand Jan Møllegård Jensen Varde. Erfaringer fra Isbjerg Møllegård, majshøsten 2012 Ved landmand Jan Møllegård Jensen Varde. Hvordan behandler vi jorden- Jysk Plantedag d. 6 febr. 2013. Hvordan behandler vi jorden- Jysk Plantedag d. 6

Læs mere