Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i"

Transkript

1 Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og Skole

2 BILAG 1: DATARAPPORT I dette bilag er følgende data samlet: Kommunale resultatindikatorer Obligatoriske indikatorer jf. Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 fremgår det, at kvalitetsrapporten skal indeholde følgende obligatoriske indikatorer: 1) Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver, herunder med socioøkonomiske referencer, ved følgende oplysninger: a) Karaktergennemsnit i 9.-klasseprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt. b) Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable. c) Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik. 2) Resultater af nationale test i dansk og matematik ved følgende oplysninger: a) Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test. b) Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test. c) Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund. 3) Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse, ved følgende oplysninger: a) Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse for det samlede skolevæsen. b) Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse. c) Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse. d) Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse. 4) Resultater af den obligatoriske trivselsmåling. Stk. 2. Resultatoplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor. 3. Rapporten skal herudover indeholde oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning. Midlertidige krav til oplysninger: 4. Til brug for en særskilt vurdering af målsætningen om fuld kompetencedækning, jf. folkeskolelovens 40, stk. 7, skal kvalitetsrapporten indeholde oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om, i hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 2

3 læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence. Stk. 2. Oplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor. Stk. 3. Oplysninger som nævnt i stk. 1 skal indgå i kvalitetsrapporter, der udarbejdes i skoleårene 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2019/20 og 2021/ Med henblik på belysning af kommunens arbejde med inklusion skal kvalitetsrapporten indeholde oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning. Stk. 2. Oplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor. Stk. 3. Oplysninger som nævnt i stk. 1 skal indgå i kvalitetsrapporter, der udarbejdes i skoleårene 2014/15, 2015/16, 2017/18 og 2019/20. KOMMUNALE RESULTATINDIKATORER I Furesø Kommune er vedtaget en række kommunale resultatindikatorer. I det følgende ses data vedrørende hver resultatindikator. Resultatindikator Læsning i 1. og 3. klasse målt på baggrund af kommunale læsetest Mål Mindre end 4 % er usikre læsere og mere end 92 % er sikre læsere Læsetest OS 64 (1. kl.) HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA FUR Hurtige og sikre læsere 100% 100% 90% 95% 78% 93% 100% 100% % 98% 88% 98% 84% 84% 83% 89% 0% 8% 17% 0% 6% 9% 3% 7% Langsomme og delvis sikre 0% 0% 2% 0% 3% 7% 10% 3% læsere % 2% 6% 2% 2% 11% 8% 5% 0% 3% 4% 0% 18% 6% 2% 5% Usikre læsere 0% 5% 4% 0% 5% 5% 10% 4% % 0% 7% 0% 14% 5% 10% 5% Antal testede elever Kilde: Skolernes opgørelser af læsetest, juni 2017 Note: Pga. afrundinger er det ikke alle skolers resultat, der summer til 100 % % 92% % 88% % 80% % 93% KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 3

4 Tabel: Udviklingen af resultaterne af læsetesten OS 64 over de sidste 11 år Udvikling i læsetest fra 2007 til kl Hurtige og sikre læsere 88% 93% 90% 92% 91% 92% 89% 89% 88% 88% Langsomme og delvis sikre læsere 7% 3% 5% 5% 5% 4% 6% 6% 6% 5% Usikre læsere 5% 4% 5% 3% 4% 5% 5% 5% 7% 7% Antal testede elever Kilde: Skolernes opgørelser af læsetest Læsetest SL 60 (3. kl.) HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA FUR Hurtige og sikre læsere 97% 96% % 94% 98% 94% 82% 84% 69% 88% 1% 6% 14% 4% 24% 18% 19% 12% Langsomme og delvis sikre 4% 14% 6% 4% 25% 8% 14% 10% læsere % 6% 2% 4% 10% 13% 23% 9% 1% 3% 0% 1% 6% 0% 6% 2% Usikre læsere 0% 2% 1% 0% 12% 4% 0% 3% % 0% 0% 1% 8% 2% 8% 3% Antal testede elever Kilde: Skolernes opgørelser af læsetest 92% 84% 86% 93% Tabel Udviklingen af resultaterne af læsetesten SL 60 over de sidste 6 år Udvikling i læsetest fra 2012 til kl % 96% % 63% % 88% % 86% % 87% Hurtige og sikre læsere 86% 87% 88% 85% 90% 88% Langsomme og delvis sikre læsere 12% 10% 9% 11% 6% 8% Usikre læsere 2% 3% 3% 4% 3% 4% Antal testede elever KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 4

5 Resultatindikator Trivsel Mål Elevfraværet skal nedbringes til 5,5 % og fastholdes der Elevfravær HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE FUR Sygdom 2,7% 2,6% 2,9% 3,4% 2,1% 2,3% 2,7% 2,5% 3,8% 3,8% 3,0% 3,5% 3,8% 3,7%?%?% 2,8% 2,9% ,9% 2,5% 2,4% 1,5% 3,2% 3,8% 3,7% 0,8% 2,7% Lovligt fravær 1,4% 1,5% 1,0% 0,8% 1,0% 1,3% 1,2% 0,9% 2,2% 2,0% 1,5% 1,2% 1,4% 1,4%?%?% 1,3% 1,3% ,1% 0,8% 1,4% 0,6% 1,7% 0,6% 1,4% 0,3% 1,% Ulovligt fravær 0,1% 0,1% 0,6% 0,7% 0,4% 0,3% 0,9% 0,4% 1,7% 1,4% 0,8% 0,6% 1,6% 1,8%?%?% 0,8% 0,7% ,1% 0,7% 0,3% 0,4% 1,5% 1,1% 1,7% 0,2% 0,7% Samlet fravær 4,2% 4,2% 4,5% 4,9% 3,5% 3,9% 4,8% 3,8% 7,6% 7,1% 5,3% 5,2% 6,8% 6,9%?%?% 4,8% 4,9% ,1% 4,0% 4,1% 2,5% 6,5% 5,5% 6,7% 1,3% 4,4% Kilde: TEA elevadministration Resultatindikator Mål Undervisningseffekt Målet er at løfte alle 1,0 karakterpoint i forhold til den socioøkonomiske reference Data fremgår under gennemgangen af de obligatoriske indikatorer Resultatindikator Tosprogede elevers resultater ved folkeskolens afgangsprøve Tosprogede drenges resultater ved folkeskolens afgangsprøve Drengenes resultater ved folkeskolens afgangsprøve De dygtigste elevers resultater ved Mål Gennemsnittet skal forbedres med 0,2 karakterpoint årligt Gennemsnittet skal forbedres med 0,3 karakterpoint årligt Gennemsnittet skal forbedres med 0,1 karakterpoint årligt De dygtigste elevers karaktergennemsnit skal KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 5

6 folkeskolens afgangsprøve hæves Data på følgende side er en kommunal opgørelse ud fra de enkelte elevers karakterblade. Der kan derfor være mindre afvigelser i forhold til de officielle tal, som er opgjort under de obligatoriske indikatorer. Afvigelsen skyldes, at visse elever ikke er medtaget i de officielle tal. Der er i beregningerne medtaget følgende obligatoriske fag folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse: Dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling, mundtligt), matematik (færdighed og problem), engelsk og fysik/kemi. HAR LIV Alle 8,5 9,2 8,8 8,6 8,1 Alle 7,4 7,7 7,6 7,4 7,4 Drenge 8,2 9,0 7,8 8,3 7,7 Drenge 7,2 8,2 7,2 6,0 7,3 Piger 8,8 9,4 9,8 9,0 8,5 Piger 7,6 7,0 8,4 8,4 7,5 Danskspr. 8,6 9,2 8,8 8,6 8,1 Danskspr. 8,0 8,3 8,0 7,6 8,3 Tosprogede - 7,6 10,6 11,5 - Tosprogede 4,4 6,2 5,0 4,0 5,1 2-spr drenge - 6, spr drenge 5,1 6,6 5,6 2,4 6,3 2-spr piger - 10,6 10,6 0,0 2-spr piger 4,0 5,7 2,8 7,6 10 % bedste 11,8 11,8 11,8 0,0 10 % bedste 11,1 11,1 11,4 11,3 20 % bedste 10,8 11,4 11,5 0,0 20 % bedste 10,7 10,8 10,9 10, SØN SYV Alle 7,4 8,3 9,1 7,4 7,6 Alle 8,3 8,6 7,6 7,1 7,2 Drenge 7,0 7,9 8,9 7,0 8,1 Drenge 7,8 8,8 7,4 6,9 6,9 Piger 7,7 8,6 9,3 7,7 7,2 Piger 8,9 8,4 7,9 7,8 7,5 Danskspr. 7,7 8,8 9,5 7,7 7,9 Danskspr. 8,3 8,6 7,7 7,1 7,3 Tosprogede 5,4 6 5,9 3,8 5,3 Tosprogede - 8,1 5,6 7,4 3,1 2-spr drenge 4,2 6,3 5,5 4,2 5,6 2-spr drenge ,4 3,1 2-spr piger 6,2 5,6 6,2 3,4 2-spr piger - 8,1 5,6-10 % bedste 10,7 11,5 11,6 11,6 10 % bedste 11,5 11,0 11,2 10,8 20 % bedste 10,2 11,3 11,3 10,8 20 % bedste 11,2 10,8 10,8 10, KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 6

7 LYN SOL Alle 7,0 7,4 7,0 7,0 6,5 Alle 7,8 8,8 7,7 8,4 7,4 Drenge 7,4 6,8 6,6 6,0 6,2 Drenge 7,7 7,8 6,9 8,8 6,6 Piger 6,5 7,9 7,3 7,6 6,8 Piger 7,8 9,7 8,3 7,9 8,1 Danskspr. 7,6 8,1 7,8 7,8 6,9 Danskspr. 8,0 8,9 8,2 8,5 7,9 Tosprogede 6,5 5,8 4,3 5,3 5,3 Tosprogede 6,5 7,9 5,8 7,9 5,6 2-spr drenge 6,8 6,0 4,6 5,1 5,1 2-spr drenge 6,3 7,4 5,4 7,8 4,8 2-spr piger 6,2 5,7 4,1 5,8 2-spr piger 6,8 8,6 6,1 8,0 10 % bedste 10,4 10,9 11,2 11,6 10 % bedste 11,7 11,6 11,0 11,2 20 % bedste 10,0 10,5 10,7 10,8 20 % bedste 11,1 11,4 10,8 10, STA FURESØ Alle 7,0 6,9 7,1 6,9 6,9 Alle 7,7 8,1 7,9 7,6 7,3 Drenge 6,3 6,2 6,5 7,4 6,2 Drenge 7,4 7,8 7,4 7,3 6,9 Piger 7,6 7,5 7,9 5,9 7,9 Piger 8,0 8,4 8,5 7,7 7,7 Danskspr. 7,6 7,1 7,7 7,2 7,1 Danskspr. 8,1 8,5 8,3 7,8 7,6 Tosprogede 4,4 5,6 4,1 5,4 6,5 Tosprogede 5,7 6,2 5,1 5,6 5,5 2-spr drenge 3,8 3,0 3,9 6,2 4,3 2-spr drenge 5,7 6,0 4,9 5,4 5,1 2-spr piger 5,0 7,1 4,4 4,7 2-spr piger 5,6 6,4 5,4 5,9 10 % bedste 10,8 11,1 11,0 10,8 10 % bedste 11,2 11,4 11,4 11,4 20 % bedste 10,5 10,6 10,5 9,9 20 % bedste 10,7 11,1 11,0 10, Kilde: Optælling i TEA s prøveprotokol OBLIGATORISKE INDIKATORER Kilde: Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem 2. Følgende resultatoplysninger skal indgå i kvalitetsrapporten for hver af kommunens skoler, jf. dog nr. 3, litra a, og for det samlede skolevæsen: 1) Karaktergivning ved folkeskolens 9. -klasseprøver, herunder med socioøkonomiske referencer, ved følgende oplysninger: a) Karaktergennemsnit i 9. -klasseprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt. b) Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable. c) Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik. KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 7

8 Karaktergennemsnit i dansk pr. skole, 9. klasse, Furesø Karaktergennemsnit i matematik pr. skole, 9. klasse, Furesø KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 8

9 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Furesø KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 9

10 Socioøkonomisk reference af de bunde prøvefag, 9. klasse, Furesø KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 10

11 Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. skole, 9. klasse, Furesø KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 11

12 2. Følgende resultatoplysninger skal indgå i kvalitetsrapporten for hver af kommunens skoler, jf. dog nr. 3, litra a, og for det samlede skolevæsen: 2) Resultater af nationale test i dansk og matematik ved følgende oplysninger: a) Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test. b) Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test. c) Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund. Da offentliggørelse af disse resultater ikke må kunne føre til en rangordning af skoler eller kommuner, er der ikke angivet tal på de følgende grafer. Reglerne om fortrolighed fremgår af 55b i folkeskoleloven og af bekendtgørelsen om anvendelse af test i folkeskolen mv. De nationale mål på området er, at andelen af de allerdygtigste elever skal stige, at andelen af elever med gode resultater skal stige, og at andelen af elever med dårlige resultater skal falde i dansk læsning og i matematik målt i forhold til de nationale test. Der er nationale test i læsning på 2., 4., 6., og 8. årgang, og der er nationale test i matematik på 3. og 6. årgang. Oversigt over de nationale test Tabellen viser, i hvilke fag og på hvilken årgang de nationale test gennemføres. Krydserne viser, på hvilken årgang testene er obligatoriske. De lyse felter viser, på hvilken årgang testene kan tages på frivillig basis. Fag og klassetrin 1.kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Dansk, læsning x x x x Matematik x x Engelsk Geografi Biologi Fysik/Kemi Dansk som andetsprog x x x x Alle tosprogede elever testes i de frivillige nationale test i Dansk som andetsprog på 5. og 7. klassetrin. KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 12

13 Andel af de allerdygtigste elever til dansk, læsning, Furesø 2. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl. - Kilde: UVM LIS bearbejdet iht. reglerne om fortrolighed, der betyder, at data fra de nationale test ikke må kunne anvendes til at lave en offentlig kendt rangordning af skoler eller kommuner. Andel af de allerdygtigste elever til matematik, Furesø Kilde: UVM LIS bearbejdet iht. reglerne om fortrolighed, der betyder, at data fra de nationale test ikke må kunne anvendes til at lave en offentlig kendt rangordning af skoler eller kommuner. KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 13

14 Andel elever med gode resultater i dansk, læsning, Furesø 2. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl. - Kilde: UVM LIS bearbejdet iht. reglerne om fortrolighed, der betyder, at data fra de nationale test ikke må kunne anvendes til at lave en offentlig kendt rangordning af skoler eller kommuner. Andel elever med gode resultater i matematik, Furesø Kilde: UVM LIS bearbejdet iht. reglerne om fortrolighed, der betyder, at data fra de nationale test ikke må kunne anvendes til at lave en offentlig kendt rangordning af skoler eller kommuner. KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 14

15 Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning, Furesø 2. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl. - Kilde: UVM LIS bearbejdet iht. reglerne om fortrolighed, der betyder, at data fra de nationale test ikke må kunne anvendes til at lave en offentlig kendt rangordning af skoler eller kommuner. Andel elever med dårlige resultater i matematik, Furesø Kilde: UVM LIS bearbejdet iht. reglerne om fortrolighed, der betyder, at data fra de nationale test ikke må kunne anvendes til at lave en offentlig kendt rangordning af skoler eller kommuner. KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 15

16 2. Følgende resultatoplysninger skal indgå i kvalitetsrapporten for hver af kommunens skoler, jf. dog nr. 3, litra a, og for det samlede skolevæsen: 3) Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse, ved følgende oplysninger: a) Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse for det samlede skolevæsen. b) Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse. c) Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse. d) Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse. Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Furesø KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 16

17 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, Furesø KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 17

18 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, Furesø KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 18

19 KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 19

20 Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, Furesø KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 20

21 Profilmodellen over ungdomsårgang 2015, der viser overgangsfrekvensen til videre kompetencegivende uddannelse 10 år efter 9.klasse. (UVM LIS) Furesø Kommune årige Uden tilknytning til ungdomsuddannelse eller arbejde Rækkenavne Antal af Aktuel hovedplacering Forberedende og udviklende aktiviteter 65 Midlertidige aktiviteter 3 Hovedtotal 68 Forberedende og udviklende aktiviteter fordeling Rækkenavne Antal af Aktuel underplacering Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 9 Arbejde - deltid 5 Arbejde - fuld tid 4 Danskuddannelse 1 Højskole 1 Ophold i udlandet 28 Produktionsskole 12 VUC-HF niveau 2 KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 21

22 Øvrige uddannelser og kurser 3 Hovedtotal 65 Forberedende og udviklende aktiviteter fordeling - uden arbejde deltid/fuldtid og ophold i udlandet Aktivitet Antal Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 9 Danskuddannelse 1 Højskole 1 Produktionsskole 12 VUC-HF niveau 2 Øvrige uddannelser og kurser 3 Midlertidige aktiviteter 3 Total 31 Rest 31 unge ud af 1582 unge i alderen år - svarende til 1,96 % uden tilknytning til arbejdsmarked eller ungdomsuddannelse (UU Sjælsø) Furesø Kommune årige Uden tilknytning til ungdomsuddannelse eller arbejde Aktivitet Antal Forberedende og udviklende aktiviteter 238 Midlertidige aktiviteter 43 Ukendt aktivitet 85 Hovedtotal 366 Forberedende og udviklende aktiviteter fordeling Aktivitet Antal Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 30 Arbejde - deltid 23 Arbejde - fuld tid 65 Danskuddannelse 30 Højskole 3 Ophold i udlandet 1 Produktionsskole 13 VUC-AVU niveau 31 VUC-HF niveau 41 Øvrige uddannelser og kurser 1 Hovedtotal 238 Uden tilknytning til uddannelse eller arbejde - uden arbejde deltid/fultid og ophold i udlandet Aktivitet Antal Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 30 KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 22

23 Danskuddannelse 30 Højskole 3 Produktionsskole 13 VUC-AVU niveau 31 VUC-HF niveau 41 Øvrige uddannelser og kurser 1 Midlertidige aktiviteter 43 Ukendt aktivitet 85 Hovedtotal 277 Rest 277 unge ud af 2816 unge i alderen år - svarende til 9,84 % uden tilknytning til arbejdsmarked eller ungdomsuddannelse (UU Sjælsø) 2. Følgende resultatoplysninger skal indgå i kvalitetsrapporten for hver af kommunens skoler, jf. dog nr. 3, litra a, og for det samlede skolevæsen: 4) Resultater af den obligatoriske trivselsmåling. Følgende tal dækker trivselsmålingen i 4. til 9. klasse KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 23

24 Trivsel, social trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Furesø, 2016/2017 Trivsel, faglig trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Furesø, 2016/2017 KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 24

25 Trivsel, støtte og inspiration i undervisningen, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Furesø, 2016/2017 Trivsel, ro og orden, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Furesø, 2016/2017 KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 25

26 3. Rapporten skal herudover indeholde oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning. Der har været indberettet 1 sag til Klagenævnet for specialundervisning i 2016 jf. Klagenævnets årsrapport. Klagenævnet udsender årsrapporten for 2016 i marts 2017, rapporten kan findes her. 4. Til brug for en særskilt vurdering af målsætningen om fuld kompetencedækning, jf. folkeskolelovens 40, stk. 7, skal kvalitetsrapporten indeholde oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om, i hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence. Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning - hele kommunen KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 26

27 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning i skoleåret 2016/17 fordelt på klassetrin, Furesø Kommune På følgende side: Andel planlagte timer med kompetencedækning fordelt på fag - hele kommunen KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 27

28 KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 28

29 5. Med henblik på belysning af kommunens arbejde med inklusion skal kvalitetsrapporten indeholde oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning. Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning hele kommunen KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN, BILAG 1 29

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2014-2015 for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2014-2015 for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2014-2015 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 30. marts 2015 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2013-14 Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/14 er den første " Kvalitetsrapport 2.0" - dvs.

Læs mere

Børne og Skoleudvalget

Børne og Skoleudvalget Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og

Læs mere

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Skoleårene og 1 Indhold 1. Trivsel... 3 1.1. Faglig trivsel... 3 1.2. Ro og orden... 5 1.3. Social trivsel... 7 1.4. Støtte og inspiration... 9

Læs mere

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport Høringsmateriale

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport Høringsmateriale Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Høringsmateriale Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2013-14 Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/14 er den første " Kvalitetsrapport

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 1 Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015-2016 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag Dansk: Matematik: Engelsk: Fysik/kemi: Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig Matematiske

Læs mere

BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016

BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016 BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016 1/21 Rapporten for Basiskvalitet er udarbejdet af Børn og Skole ved Frederikssund Kommune. November 2016 2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15 Børn, unge og læring november 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2017/2018 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivet: April 2019 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole www.horsholm.dk Indhold 1.

Læs mere

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet Notatark Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet 22. maj 2019 - Sagsnr. 19/13962 - Løbenr. 125981/19 Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen justerer i kommunens

Læs mere

Skolenavn: Issø-skolen Elever på skolen: 409. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Issø-skolen Elever på skolen: 409. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Issø-skolen Elever på skolen: 409 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for Dansk og

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring november 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

Skolenavn: Rantzausminde Skole Elever på skolen: 543. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Rantzausminde Skole Elever på skolen: 543. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Rantzausminde Skole Elever på skolen: 543 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for

Læs mere

Svendborg Kommunes Progressionsrapport. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Svendborg Kommunes Progressionsrapport. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Svendborg Kommunes Progressionsrapport Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Svendborg Kommune 17/13745 Progressionsmål for skolerne 2014/15 2015/16

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Dokumentnr.: 727-2016-40223 side 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Karaktergivning ved folkeskolens 9.klasseprøver... 3 2.1 Karaktergennemsnit i folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Skolenavn: Nymarkskolen Elever på skolen: 715. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Nymarkskolen Elever på skolen: 715. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Nymarkskolen Elever på skolen: 715 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for Dansk og

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune KVALITETSRAPPORT Langeland Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 Formål med kvalitetsrapporten... 3 Rapportens opbygning... 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 Politiske visioner

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17 Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2016/17 Børn, Unge og Læring november 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39 Side 1 af 39 Indhold Indledende bemærkninger...3 1. Indledning...3 Kvalitetsrapportens fortrolighed...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2017/18

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2017/18 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2017/18 Børn, Unge og Læring december 2018 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015

Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015 Sagsnr.: 17.00.00-A00-12-16 Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015 Bilag 1 Data fordelt på enkelte skoler Skoleafdelingen 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver...4

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15 Børn, unge og læring februar 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring februar 2017 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 20 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 3 2. RESULTATER... 4 2.1. Karakterer ved afslutningen

Læs mere

Kvalitetsrapport Datarapport Sulsted Skole

Kvalitetsrapport Datarapport Sulsted Skole Kvalitetsrapport 2015 Datarapport Sulsted Skole Elevtal Elevtal pr. 5. september 2014 for skoleåret 2014/2015, Sulsted Skole Elever i 0.- 9. klasse Elever i 10. klasse Elever i specialklasser/ modtageklasser

Læs mere

Kvantitativ evaluering af 2:2 modellen

Kvantitativ evaluering af 2:2 modellen 13. januar 2019 Kvantitativ evaluering af 2:2 modellen Måleparametre i den kvantitative evaluering er udvalgt på baggrund af allerede tilgængeligt materiale, eksempelvis fra kvalitetsrapporterne. Derudover

Læs mere

Skolenavn: Vestre Skole Elever på skolen: 301. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Vestre Skole Elever på skolen: 301. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Vestre Skole Elever på skolen: 301 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for Dansk og

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Resultater Tidspunkt 2016/2017 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Mariagerfjord Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Sprog 9 2 TRIVSEL 10 2.1 Elevernes trivsel 10 2.2 Fravær 14 3 INKLUSION 15 4

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Tidspunkt 2015/2016 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne i dansk

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

1. november 2016 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2015/2016

1. november 2016 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2015/2016 1. november 216 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 2 af 57 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Kjellerup Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Kjellerup Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Kjellerup Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne

Læs mere

Samlet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Egedal Kommune 2018

Samlet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Egedal Kommune 2018 Samlet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Egedal Kommune 2018 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 RESULTATOPLYSNINGER 5 Kommunens redegørelse for resultaterne og beskrivelse af fremtidige tiltag... 9

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Skoleåret 2014/2015 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2016 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Januar 2018 Dokument nr. 480-2018-63198 Sags nr. 480-2017-34500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17 Vejle Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17 Vejle Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17 Vejle Kommunes Skolevæsen 1 1. Indhold 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Faglige resultater...6 3.1. Afgangsprøveresultater...6 3.1.1. Karaktergennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2017/18

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2017/18 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2017/18 Børn, Unge og Læring februar 2019 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017

Kvalitetsrapport. Skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017 Kvalitetsrapport Skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Nationalt tilsyn med faglig kvalitet... 5 Kvalitetssikring i Skoler & Uddannelse... 5 Vurdering af

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 20. november 2017 Sagsnr. 2017-0351770 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

Resultater, almenområdet Bilag 1. Alminde-Viuf Fællesskole. Christiansfeld Skole. Brændkjærskolen. Bramdrup Skole. Max. (almen) Bakkeskolen

Resultater, almenområdet Bilag 1. Alminde-Viuf Fællesskole. Christiansfeld Skole. Brændkjærskolen. Bramdrup Skole. Max. (almen) Bakkeskolen 1. Skolen 1a. Klassetrin skolen udbyder 1b. Antal spor, gennemsnitligt 1c. Antal elever pr. klasse, gennemsnitligt 1.d Antal elever i alt Landsgnst. (alem- og specialområdet) Gnst. Kolding (almen- og specialområdet)

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Faglige resultater... 7 3.2 Afgangsprøveresultater... 8 3.2.1 Karaktergennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 UNGDOMSSKOLENS HELTIDSUNDERVISNING Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 Børn, unge og læring februar 2015 version 2 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole STATUSRAPPORT 2017/201 Rødovre Skole INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RAMMEBETINGELSER... 2 1.1 Kompetencedækning... 2 1.2 Elever... 3 1.3 Undervisning... 3 2 ELEVERNES TRIVSEL... 4 2.1 Trivsel i 0.-3. klasse...

Læs mere

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport Datarapport Gl. Lindholm Skole

Kvalitetsrapport Datarapport Gl. Lindholm Skole Kvalitetsrapport 2015 Datarapport Gl. Lindholm Skole Elevtal Elevtal pr. 5. september 2014 for skoleåret 2014/2015, Gl. Lindholm Skole Elever i 0.- 9. klasse Elever i 10. klasse Elever i specialklasser/

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling

Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling Udarbejdet af Gladsaxe Pædagogiske Viden- og Dokumentationscenter, GPV Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Indhold i kvalitetsrapporten...

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

1. november 2017 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2016/2017

1. november 2017 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2016/2017 1. november 217 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 216/217 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 216/217 Side af 58 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere