Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud"

Transkript

1 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

2 1 Indhold Statusnotat / Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i Allerød Skolevæsen for 4.-9.kl...3 Nationalt fastsatte mål og resultatmål...4 Nationale test...4 Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test...4 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år...5 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater...5 Dansk...5 Matematik...5 Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år...5 Karakterer...6 Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen...6 Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik...8 Eventuelle fokuspunkter og indikatorer...9 Inklusion...9

3 2 Statusnotat /2018 Indledning Der skal ikke udarbejdes kvalitetsrapport for skoleåret Derfor vil forvaltningen i stedet give en status ud fra udvalgte data. Notatet tager for det meste udgangspunkt i data er hentet i uddannelsesstatistik, hvor de fleste data for skoleåret er tilgængelige. Ud over dette statusnotat vil dataindsamlingen være underliggende grundlag for kvalitets og supportsamtaler mellem forvaltningen og skolerne. Der vil i årets kvalitets- og supportsamtaler med skolerne særligt være fokus på de udviklingstiltag skolerne og forvaltningen er i gang med, samt implementering af Børne- og læringssynet. Mål og resultatmål Der er vigtigt at pointere, at resultaterne der bliver vist i dette notat er de samlede resultater for skolerne i Allerød og altså ikke som tidligere primært resultater for elever i almenklasserne. Det betyder at elever i gruppeordninger og specialskoler tæller med i de kommunale gennemsnit såvel som for de enkelte skoler. Af den grund vil det være umuligt at sammenligne med tidligere års kvalitetsrapporter, men stadig muligt at sammenligne med tal fra tidligere år beskrevet i denne

4 3 rapport. Data er fra skoleåret -2018, og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik, med mindre andet er angivet. Trivsel Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Elevernes trivsel skal øges Der er blevet udarbejdet elevtrivselsmålinger i Allerød i mange år. Trivselsmålingen på skolerne er obligatorisk, og Undervisningsministeriet har udarbejdet et værktøj, som fra i år bliver obligatorisk. Værktøjet består af 20 spørgsmål til de yngste elever i 0.-3.klasse, og 40 spørgsmål til eleverne i 4.-9.klasse. Spørgsmål, metode og svarmuligheder er tilpasset barnets alder. Spørgsmålene er inddelt i 5 hovedgrupper: a) social trivsel, b) faglig trivsel, c) støtte og inspiration, d) ro og orden og e) andre spørgsmål. I denne gennemgang af trivselsmålingen vil vi fokusere på dels de samlede resultater og dels resultaterne set ud fra pige-drenge-optikken. Trivsel i Allerød Skolevæsen for 4.-9.kl Tabel 1: Trivsel over 3 år opdelt på 4 kategorier. Trivsel i forhold til landsgennemsnittet / / /2018 Allerød Landet Allerød Landet Allerød Landet Faglig trivsel 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7 Ro og orden 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Social trivsel 4,2 4,1 4,2 4,1 4,2 4,1 Støtte og inspiration 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 Tabel 2: Trivsel i forhold til køn Trivsel i forhold køn og til landsgennemsnittet Indikatorsvar AKgennemsnit indikatorsvar Antal AK Indikatorsvar landsgennemsnit Antal svar hele landet Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Faglig trivsel 3,8 3, ,7 3, Ro og orden 3,8 3, ,8 3, Social trivsel 4,3 4, , Støtte og inspiration 3,3 3, ,2 3, Samlet er resultaterne i Allerød kommune en smule bedre end landsgennemsnittet og resultaterne er uændrede gennem de sidste 3 år. Kønsforskellene i resultaterne er små, men dog tilstede. Overordnet set er det kun på den sociale trivsel vi kan se en forskel, der viser at drengene her generelt trives bedre end pigerne. Det skal dog siges at der under disse gennemsnitlige tal er store variationer fra årgang til årgang og fra skole til skole. Disse data bliver brugt på skolerne i arbejdet med de enkelte årgange.

5 4 Nationalt fastsatte mål og resultatmål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Elevernes trivsel skal øges. Nationale test Resultaterne af de nationale test må fortsat ikke offentliggøres. De nationale test er tilgængelige for lærere og forældre på elevniveau, for lærere og ledere på klasseniveau og for forvaltningen på årgangs- og skoleniveau. Byrådet og skolebestyrelserne (ikke elevrepræsentanter) kan få lov til at se resultater på henholdsvis skole- og kommuneniveau i fortrolighed på lukkede møder, i det omfang det vurderes at være nødvendigt, for at varetage tilsynsopgaven. Der vil derfor ikke gøres brug af tabeller i det skriftlige materiale, men blot beskrivelser af kommunens resultater i forhold til landsgennemsnittet. I dette statusnotat er der kun medtaget kommunale resultater og de underliggende variationer på de enkelte skoler drøftes mellem skoler og forvaltning. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test De nationale testresultater i dansk og matematik samlet for hele kommunen er gode. Allerød kommune ligger over landsgennemsnittet og den nationale målsætning i /2018. Dansk i 2. klasse er steget og ligger pænt over den nationale målsætning på 80% andel af elever med gode resultater. 4.klasses andel af elever med gode resultater er stigende til trods for fald i landsgennemsnittet, men dog stadig lidt under de 80%, mens der for 6.klasse og tal lidt over de 80% og en lille tilbagegang til gennemsnittet over de sidste 3 år. Resultaterne for 8.klasse viser som tidligere at andelen af elever ligger væsentlig over de 80%, om end det er faldet lidt. I matematik 3.klasse er andelen der er god til at regne lige over de 80%, men her er der tale om et stort fald fra året før, mens der er en væsentlig og stabil og pænt stigende andel over de 80% for

6 5 6.klasse. Den nye test i matematik på 8.klassetrin viser meget stor andel over de 80% med gode resultater. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af de allerdygtigste elever i dansk er over landgennemsnittet på alle årgange. Det er stigende på 2. og 6. klassetrin, stagnerende på 8.klassetrin og faldende på 4.klassetrin om end et mindre fald end landsgennemsnittet. På matematikområdet er der tale om markante fald om end andelen fortsat er væsentlig over landsgennemsnittet på begge årgange. På 8.klassetrin er der ikke tidligere års data, men her ligger andelen af allerdygtigste elever også markant over landsgennemsnittet. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Betydningen af social arv kan blandt andet undersøges, ved at se på procenten af elever, der er gode til at læse og regne i forhold til forældrenes socioøkonomiske indplacering. Dermed kan man se, om kommunen folkeskoler formår at løfte elevernes resultater i nationale test ud over hvad der er forventeligt i forhold til det socioøkonomiske indeks. Dansk Vurderingen af resultaterne i dansk i forhold til det socioøkonomiske indeks sker i forhold til det samlede resultat skolerne har opnået set i forhold til det samlede indeks. I Dansk er der tale om meget små variationer fra det forventede niveau, niveauet er over på 2.klasse og 6.klasse mens det er på niveau på 4.klassetrin og lidt under på 8.klassetrin. Samlet set er resultaterne dog en lille smule bedre end forventeligt. Matematik På 3. klasetrin er resultaterne som forventede i forhold til det socioøkonomiske indeks, mens der på 6.klassetrin og endnu mere udtalt på 8.klassetrin er tale om signifikant bedre resultater end forventeligt. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test er overalt væsentlig under landsgennemsnittet. For dansk gælder at der er sket et mindre fald for 2. og 4.klassetrin mens der er tale om mindre stigninger for 6. og 8.klassetrin. For matematik gælder at der er sket en mindre stigning for 3.kl og et mindre fald for 6.kl. Der er ikke tale om signifikante ændringer.

7 6 Karakterer Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Målsætningen om, at eleverne skal nå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen kan kun delvis beskrives ved at se på karaktererne. I udarbejdelsen af de nationale prøver tilstræber Undervisningsministeriet et fastlagt landsgennemsnit, hvilket betyder, at karaktererne er relative i forhold til et givet landsgennemsnit. Hvis landsgennemsnittet i ét fag, stiger markant det ene år, vil prøverne blive gjort sværere det næste. Dette betyder, at det kun giver mening, at forholde sig til elevernes resultater i forhold til landsgennemsnittet. At sammenligne Allerød fra år til år er således behæftet med usikkerhed idet det ikke fremgår, om prøverne er blevet gjort sværere. Tabel 3: Karaktergennemsnit i bundne prøvefag sammenligning med andre kommuner, opdelt i køn, over 7 år, 9.klasse Drenge 2011/ 2012 / / / / / 2018 Udvikl. i % Allerød 7,1 7,3 7,5 7,4 7,4 7,5 7,4 3,7% Egedal 6,9 6,8 7,0 7,2 7,0 6,8 6,8-1,3% Furesø 7,0 6,9 7,3 7,4 7,6 7,3 7,1 1,4% Gentofte 7,5 7,5 7,5 7,8 7,8 8,0 7,7 3,0% Hillerød 6,5 6,7 6,8 7,2 7,0 6,9 6,8 3,1% Hørsholm 7,4 7,8 7,5 7,8 8,3 7,7 7,6 2,6% Lyngby-Taarbæk 7,4 7,5 7,5 8,0 8,0 7,9 7,8 5,9% Rudersdal 7,7 7,7 7,6 7,9 8,0 7,6 7,7 0,1% Landsgennemsnit 6,2 6,4 6,3 6,6 6,7 6,6 6,6 5,7% Piger 2011/ 2012 / / / / / 2018 Udvikl. i % Allerød 7,6 8,1 8,2 8,7 8,3 8,8 8,6 13,8% Egedal 6,9 7,5 7,6 8,2 8,1 7,4 7,8 12,5% Furesø 7,3 7,7 7,8 8,5 8,3 7,9 8,0 9,6% Gentofte 7,9 8,4 8,2 8,5 8,5 8,4 8,5 8,1% Hillerød 7,1 7,6 7,3 8,1 7,8 8,0 7,5 4,6% Hørsholm 7,9 8,5 8,2 8,5 8,8 8,5 8,2 3,9% Lyngby-Taarbæk 7,9 8,2 8,0 8,5 8,7 8,7 8,4 5,8% Rudersdal 8,0 8,3 8,0 8,7 8,5 8,7 8,5 6,7% Landsgennemsnit 6,9 7,0 7,1 7,4 7,4 7,4 7,4 7,9% Samlet 2011/ 2012 / / / / / 2018 Udvikl. i % Allerød 7,4 7,7 7,8 8,0 7,9 8,1 8,0 8,7% Egedal 6,9 7,1 7,3 7,7 7,5 7,1 7,3 5,3% Furesø 7,2 7,3 7,5 7,9 8,0 7,6 7,6 5,7% Gentofte 7,7 7,9 7,8 8,2 8,2 8,2 8,1 5,5% Hillerød 6,8 7,1 7,0 7,7 7,4 7,5 7,1 4,1% Hørsholm 7,6 8,1 7,9 8,2 8,6 8,1 7,9 3,5% Lyngby-Taarbæk 7,6 7,9 7,7 8,2 8,3 8,3 8,1 5,7% Rudersdal 7,8 7,9 7,8 8,3 8,2 8,2 8,1 3,2% Landsgennemsnit 6,9 7,0 7,1 7,4 7,4 7,4 7,4 7,9%

8 7 Målsætningen i folkeskolereformen om at eleverne skal blive dygtigere år for år er opnået i forhold til såvel landsgennemsnit som i rene tal. Det ses også, at det især er pigerne der sikrer det flotte resultat og vi klarer os godt i forhold til de omkringliggende kommuner. På den negative side er drengenes udvikling i karakterniveauet noget under udviklingen i landsgennemsnittet og forskellen mellem drenge og pigers karakterniveau er den største i sammenligningen med de andre kommuner. Tabel 4: Karaktergennemsnit i bundne prøvefag i forhold til landsgennemsnittet opdelt på køn Samlet Drenge Piger Bundne prøvefag Allerød Landsgennemsnit Allerød Landsgennemsnit Allerød Landsgennemsnit Dansk Læsning 7,3 6,0 6,7 5,5 8,0 6,5 Mundtlig 8,7 7,9 7,5 7,0 10,0 8,9 Retskrivning 8,0 6,6 7,4 6,1 8,7 7,2 Skriftlig 6,5 6,3 5,6 5,5 7,3 7,0 med 8,3 7,0 8,1 6,9 8,5 7,1 hjælpemidler Matematik uden 8,4 6,9 8,5 7,2 8,3 6,7 hjælpemidler Engelsk Mundtlig 8,6 8,0 8,0 7,9 9,2 8,1 Fællesprøve i fysik/kemi, biologi Mundtlig/praktisk 8,3 7,4 7,5 6,8 9,0 8,0 og geografi Som det ses af ovenstående og foregående tabel, ligger Allerød Kommunes elever væsentlig over landsgennemsnittet de fleste steder. Udtagelsen er i skriftlig fremstilling, hvor der i år var markant lavere karakterer end tidligere nogle steder og sædvanlige resultater på de andre skoler. Der har ikke været set lignende udsving før og gennemsnittet, der kun lige ligger over landsgennemsnittet er hevet op af de to skoler, som havde en anden til at rette opgaverne. Dette har været meget medvirkende til det lille fald i den samlede gennemsnitskarakter vi har set. Tabel 5: Karaktergennemsnit i bundne prøvefag i forhold til socio-økonomisk forventet niveau over 4 år. Socioøkonomisk reference opdelt på fag / / / /2018 Faktisk Forventet Forskel Faktisk Forventet Forskel Faktisk Forventet Forskel Faktisk Forventet Forskel Alle fag 8,1 8,0 0,1 7,9 8,0-0,1 8,2 8,0 0,1 8,0 7,9 0,2 Dansk 8,0 7,8 0,2 7,9 8,0-0,1 8,0 7,9 0,2 7,7 7,5 0,1 Engelsk 8,2 8,6-0,3 8,5 8,7-0,3 8,6 8,7-0,1 8,7 8,8-0,2 Fysik/kemi 7,4 7,6-0,2 7,4 7,7-0,3 Praktisk/ mundtlig 8,2 8,0 0,2 8,3 7,9 0,3 Matematik 8,7 8,3 0,4 7,9 8,0-0,1 8,2 8,0 0,2 8,5 8,1 0,4 Afrundingen påvirker forskelsberegningen

9 8 Af ovenstående tabel fremgår at Allerøds afgangsresultater 3 ud af 4 år ligger over det forventede niveau for elever med pågældende socioøkonomisk udgangspunkt, hvilket bestemt er tilfredsstillende. Det største overskud er i matematik og den nye naturfagsprøve. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik Tabel 6: Andel elever med 2 eller derover i dansk og matematik Andel elever med 2 eller derover i dansk og matematik / / / / / 2018 Allerød 92,9% 92,6% 93,8% 94,3% 93,2% 94,3% Landsgennemsnit 87,2% 86,5% 89,3% 89,2% 87,7% 87,7% På Allerøds skoler er der kun meget få elever, der leverer resultater under 2 i dansk og matematik. Kommunens skoler fremviser et meget tilfredsstillende resultat. Målet er selvfølgelig, at alle elever i kommunens folkeskoler forlader folkeskolen med 2 og derover, selv om dette mål er svært at nå. Selvom det drejer sig om ganske få elever, der ikke lever op til ministeriets målsætning, så er det stadig vigtigt, at identificere disse få elever og finde årsagerne til, at de ikke klarer resultatkravet. Som eksempel på, hvorfor dette kan være meget svært, skal det nævnes, at karakteren 2 i dansk retstavning, læsning og skriftlig fremstilling er en særdeles god karakter for tale/læseklasseelever og specialklasseelever. Den samlede målsætning er, at Allerøds elever selvfølgelig skal ligge klart over ministeriets forventninger på dette område. Skolerne er endvidere i tæt dialog med UU Sjælsø i forhold til de få elever, der har svært ved at leve op til kravene gennem f.eks. uddannelsesparathedsvurderingerne. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95 pct.-målsætningen Tabel 7: Antal ansøgere til 10.kl og ungdomsuddannelse Antal ansøgere kl Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 3 Øvrigt Elevtal Allerød Kommune har fortsat én af landets højeste overgangsfrekvenser. Da tallene for andel af elever i ungdomsuddannelse efter 3. henholdsvis 9 måneder er forældet, er her søgemønsteret for de sidste 6 år meget jævnt. For 2018 gælder særligt at andelen af elever i 10.kl er steget voldsomt, men det dækker over, at tilslutningen til efterskolernes 10.kl tilbud har været stor. Det må påregnes at en stor del af eleverne på efterskole, efterfølgende vil vælge gymnasiet.

10 9 Eventuelle fokuspunkter og indikatorer Nedenfor behandles kompetencedækning og inklusion. Kompetencedækning Tabel 8: Andel af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning Kompetencedækning / / / / / 2018 Allerød Kommune 88,4% 90,7% 90,5% 88,6% 88,1% 89,1% Landsgennemsnit 79,6% 80,4% 81,6% 83,2% 85,1% 86,7% Som det fremgår af tabellen, er der på Allerøds skoler en høj grad af kompetencedækning, dvs. at lærerne har linjefag eller tilsvarende kompetencer i de fag, som de underviser i. Tendensen er faldende. Det skal ses i forhold til antallet af lærere i kommunen som er faldet, og det betyder i nogle tilfælde, at det er nødvendigt at benytte undervisere med mindre erfaring i et bestem fag. Inklusion Tabel 9: Inklusionsgraden over 8 år Inklusionsgrad 2010/ / 2012 / / / / / 2018 Hovedstaden 95,4% 95,7% 95,9% 96,0% 96,2% 96,2% 96,2% 96,2% Allerød 93,5% 93,3% 93,2% 93,3% 93,4% 93,6% 93,9% 94,3% Grand Total 95,2% 95,5% 95,5% 95,6% 95,8% 95,9% 95,8% 95,7% Som det ses er Allerød kommune endnu ikke i mål med målsætningen om at kunne fastholde en større del af eleverne på almenområdet til gavn for både de pågældende elever og almenområdet. Der er sket en stigning over tid og da disse tal er fra september er der bestemt også sket en masse siden. Det tager tid at implementere børne- og læringssynet og før den vedtagne specialanalyse med incitamentsmodel på området virker fuldt.

Statusnotat. Skoleåret for Allerød Kommunes skolevæsen

Statusnotat. Skoleåret for Allerød Kommunes skolevæsen Indledning Statusnotat Skoleåret 2015-2016 for Allerød Kommunes skolevæsen Dette statusnotat omkring skoleområdet danner baggrund for en orientering på BSU den 22 november 2016. Der skal ikke udarbejdes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 20. november 2017 Sagsnr. 2017-0351770 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater

Læs mere

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 1 Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015-2016 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag Dansk: Matematik: Engelsk: Fysik/kemi: Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig Matematiske

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Skoleårene og 1 Indhold 1. Trivsel... 3 1.1. Faglig trivsel... 3 1.2. Ro og orden... 5 1.3. Social trivsel... 7 1.4. Støtte og inspiration... 9

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Januar 2018 Dokument nr. 480-2018-63198 Sags nr. 480-2017-34500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen Statusrapport Gladsaxe Kommunes skolevæsen 1 Indhold Indledning... 3 Helhedsvurdering... 3 Nationale målsætninger... 4 Lokale målsætninger... 6 Beskrivelse af større indsatser på skoleområdet... 6 Faglighed

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39 Side 1 af 39 Indhold Indledende bemærkninger...3 1. Indledning...3 Kvalitetsrapportens fortrolighed...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2017/2018 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivet: April 2019 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole www.horsholm.dk Indhold 1.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen.

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 om faglige resultater og øvrige resultater i tilknytning hertil BUU blev den 9. november

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 BUU orienteres

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Resume Det samlede karaktergennemsnit i Folkeskolens afgangseksamen er i skoleåret 2018/2019 på. 15,8 pct. af eleverne opnåede et gennemsnit på

Læs mere

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Fælleshåbsskolen

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Fælleshåbsskolen Vejle Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 2014 15. Skolens navn: Fælleshåbsskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 4 1.1 Antal elever med gode resultater i dansk, læsning, Vejle... 4

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau.

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1 Notat om de faglige resultater for 2015 Notatet redegør for de mest centrale faglige resultater for folkeskolerne

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018 Side 1 af 5 Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 17/1 Resume Det samlede karaktergennemsnit blandt 9. klasseelever i folkeskolens afgangseksamen var i skoleåret 17/1 på 7,3. Beregnes det nye nøgletal

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17 Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2016/17 Børn, Unge og Læring november 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2017/18

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2017/18 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2017/18 Børn, Unge og Læring december 2018 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Petersmindeskolen

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Petersmindeskolen Vejle Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 2014 15. Skolens navn: Petersmindeskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.7 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Dokumentnr.: 727-2016-40223 side 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Karaktergivning ved folkeskolens 9.klasseprøver... 3 2.1 Karaktergennemsnit i folkeskolens

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2018 1 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2 Del 1: Mål og resultatmål...3

Læs mere

Version til offentliggørelse

Version til offentliggørelse Version til offentliggørelse 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål og resultatmål...4 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål...4 2.2. Kommunalt fastsatte mål og resultatmål...6 3. Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender 2. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. Beslutning: Godkendt. Kristoffer Hjort Storm

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Skoleåret 2014/2015 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2016 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling Punkt 5. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2018-2. behandling 2018-003138 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender Kvalitetsrapport 2018. Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15 Børn, unge og læring november 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Kvantitativ evaluering af 2:2 modellen

Kvantitativ evaluering af 2:2 modellen 13. januar 2019 Kvantitativ evaluering af 2:2 modellen Måleparametre i den kvantitative evaluering er udvalgt på baggrund af allerede tilgængeligt materiale, eksempelvis fra kvalitetsrapporterne. Derudover

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune Skoleåret 2014/15 Marts 2016 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring november 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/2017

Kvalitetsrapport 2016/2017 Kvalitetsrapport 2016/2017 Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 1.1 Læsevejledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 3. Resultater... 7 3.1 Kommunale test (Ordlæseprøve 1)... 7 3.2 Nationale

Læs mere

Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N

Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsamling... 3 Status for pejlemærker for elevernes læring... 3 Status for pejlemærke om elevernes

Læs mere

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017 Børne og Uddannelsesforvaltningen Kvalitetsrapport Køge Kommunes skoler 2017 Indhold Forord... 3 1. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2. Mål og måltal... 15 3. Resultater... 17 3.1 Folkeskolen skal

Læs mere

Kvalitetsredegørelse 2014

Kvalitetsredegørelse 2014 Kvalitetsredegørelse 2014 Det har jeg aldrig prøvet før,, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangsskolen Rudersdal Kommune 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017?

Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017? Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017? Mange undersøgelser viser, at elevernes karakterer hænger sammen med deres

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2017/18

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2017/18 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2017/18 Børn, Unge og Læring februar 2019 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gjellerupskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Faglige resultater... 7 3.2 Afgangsprøveresultater... 8 3.2.1 Karaktergennemsnit

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 20 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 3 2. RESULTATER... 4 2.1. Karakterer ved afslutningen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Kibæk skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 1.1 Arbejdet med kvalitet på skoleområdet og opbygning af statusrapporten... 2 1.2 Datagrundlag... 3 Særligt om offentliggørelse af resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 20 FORORD Her har du mulighed for at indsætte en tekst, der beskriver skolens forord til kvalitetsrapporten. LÆSEVEJLEDNING Formål med kvalitetsrapporten Her har du

Læs mere

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper Elevernes karakterer hænger sammen med mange forskellige forhold herunder deres socioøkonomiske

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold Figuroversigt...3 Tabeloversigt...3 Indledning...1

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 Kvalitetsrapport 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 7 3. Mål og resultatmål... 8 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017 Børne og Uddannelsesforvaltningen Kvalitetsrapport Køge Kommunes skoler 2017 Indhold Forord... 3 1. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2. Mål og måltal... 15 3. Resultater... 17 3.1 Folkeskolen skal

Læs mere

INDLEDNING... 3 MÅL OG RESULTATMÅL... 4

INDLEDNING... 3 MÅL OG RESULTATMÅL... 4 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 MÅL OG RESULTATMÅL... 4 NATIONALT FASTSATTE MÅL OG RESULTATMÅL... 4 KOMMUNALT FASTSATTE MÅL OG RESULTATMÅL... 4 OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORT 2014/2015... 5 HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole STATUSRAPPORT 2017/201 Rødovre Skole INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RAMMEBETINGELSER... 2 1.1 Kompetencedækning... 2 1.2 Elever... 3 1.3 Undervisning... 3 2 ELEVERNES TRIVSEL... 4 2.1 Trivsel i 0.-3. klasse...

Læs mere

Kvalitetsrapport Lynghøjskolen

Kvalitetsrapport Lynghøjskolen Kvalitetsrapport 2015-2016 - Lynghøjskolen Skolelederen skal på baggrund af rådata, som vil indgå i den kommunale kvalitetsrapport besvare nedenstående spørgsmål og sende sine svar til skolens udviklingskonsulent.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere