1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Frydenhøjskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen"

Transkript

1 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

2 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38

3 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse Nøgletalssamling: Elevtal Elevtal, klassetrin, spor og elever Nøgletalssamling: Almenklasser Udgifter til undervisningsmidler pr. elev i almenskoledelen Driftsudgifter pr. elev i almenskoledelen Elever i gns. pr. computer og pr. tablet i almenskoledelen Elever pr. fuldtidslærerstilling inkl. børnehaveklasseledere Elever pr. almenklasse Nøgletalssamling: Specialundervisning Udgifter til undervisningsmidler pr. elev i specialskoledele Driftsudgifter pr. elev i specialskoledelen Elever i specialundervisning Enkelt integrerede elever Elever i gennemsnit pr. gruppe/klasse i specialundervisning Nøgletalssamling: Dansk som andet sprog (DA2) Antal lærere i sprogcentret, der modtager undervisning i DA2, der undervises i DA2 efter almindelig skoletid Ressourcer anvendt på undervisning i dansk som andet sprog Andel af tosprogede elever Nøgletalssamling: Linjefagskompetence Andelen af linjefagsuddannede lærere Nøgletalssamling: Planlagte, gennemførte og aflyste undervisningstimer Planlagte, gennemførte og aflyste undervisningstimer Nøgletalssamling: Anvendelse af lærernes arbejdstid og efteruddannelse Ressourcer anvendt til efteruddannelse Andel af lærernes arbejdstid anvendt til undervisning Antal fuldtidslærerstillinger, inkl. børnehaveklasseledere Nøgletalssamling: Overholdelse af minimumstimetallet Planlagte undervisningstimetal, gns. pr. spor pr. klassetrin Nøgletalssamling: Karakterer og evalueringer Karakterer ved folkeskolens afgangsprøver Karakterer i 1. klasse Evaluering af elever i særlige undervisningstilbud Nøgletalssamling: Vurdering af sprog- og læsefærdigheder Sprogvurdering, børnehaveklasse Resultater af læsetests Nøgletalssamling: Elevfravær Elevfravær,.-6. klasse, opgjort i dage Elevfravær, klasse, opgjort i dage Elevfravær, klasse, opgjort i lektioner Nøgletalssamling: Elever videre til ungdomsuddannelser Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse fra 9. klassetrin Side 3 af 38

4 12.2 Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse fra 1. klassetrin Side 4 af 38

5 1. Nøgletalssamling: Elevtal 1.1 Nøgletal: Elevtal, klassetrin, spor og elever Antal klasser Elever pr. klasse Antallet af elever pr. 5/9. Antallet af klasser pr. 5/9. Gennemsnitlig antal af elever i en klasse pr. 5/9. Antal klasser Elever pr. klasse Elever Klasser Elever pr. klasse 1. klasse 9. klasse , 8. klasse ,5 7. klasse , 6. klasse ,5 5. klasse ,5 4. klasse klasse ,5 2. klasse ,7 1. klasse ,3 Børnehaveklasse , Specialklasse Gruppeordning ,6 Modtagegruppe Samlet ,3 Skoleåret 211/12 1. klasse 9. klasse , 8. klasse , 7. klasse ,5 6. klasse ,3 5. klasse ,3 4. klasse ,7 3. klasse ,7 2. klasse , 1. klasse , Børnehaveklasse , Specialklasse ,2 Gruppeordning Modtagegruppe Samlet ,4 Side 5 af 38

6 2. Nøgletalssamling: Almenklasser 2.1 Nøgletal: Udgifter til undervisningsmidler pr. elev i almenskoledelen Udgifter De samlede udgifter til undervisningsmidler i almenskoledelen, herunder bøger, materialer, IWB-tavler, bøger til biblioteket og egne indkøbte tablets. De samlede udgifter opgøres ved sammelægge samtlige artskonti XX54, herunder samtlige arter under aktivitetsudgifter. Disse forefindes i rapporten S _ALR_ Udgift pr. elev i almenskoledelen pr. 5/9. Gennemsnitlig udgift til undervisningsmidler pr. elev i almenskoledelen. Udgifter Udgift pr. elev Kr. Elever Kr. pr. elev Side 6 af 38

7 2.2 Nøgletal: Driftsudgifter pr. elev i almenskoledelen Driftsudgifter Driftsudgifter pr. elev Alle udgifter i almenskoledelen minus el, varme og løn. Det samlede antal af elever i almenskoledelen pr. 5/9. Gennemsnitlig driftsudgift pr. elev i almenskoledelen. Driftsudgifter Driftsudgifter pr. elev Kr. Elever Kr Side 7 af 38

8 2.3 Nøgletal: Elever i gns. pr. computer og pr. tablet i almenskoledelen Antal computere Elever pr. computer Antal tablets Elever pr. tablet i almenskoledelen pr. 5/9. Antal computer, der under fem år gamle og som er med med internetopkobling. Kun computere, som er til rådighed for eleverne i almenskoledelen, indgår i opgørelsen. Gennemsnitlig antal elever pr. computer. Antal tablets inkl. eventuelt egne indkøbte, der under fem år gamle og som er med med internetopkobling. Kun tablets, som er til rådighed for eleverne i almenskoledelen, indgår i opgørelsen. Gennemsnitlig antal elever pr. tablet. Antal computere Elever pr. computer Elever Computere Elever pr. computer Antal tablets Tablets Elever pr. tablet Elever pr. fuldtidsstilling ,7 88 7, Skoleåret 211/12 Side 8 af 38

9 2.4 Nøgletal: Elever pr. fuldtidslærerstilling inkl. børnehaveklasseledere Antal fuldtidslærerstillinger Elever pr. fuldtidslærerstilling i almenskoledelen pr. 5/9. Antal fuldtidslærerstillinger i almenskoledelen pr. 5/9, inkl. børnehaveklasseledere og ekskl. assistenter. Hvis en lærer underviser i både almen- og specialskoledelen, medtages kun andelen fra almenskoledelen. Gennemsnitlig antal af elever pr. fuldtidslærerstilling. Antal fuldtidslærerstillinger Elever pr. fuldtidslærerstilling Elever Fuldtidsstillinger Elever pr. fuldtidsstilling 62 53,72 11,5 Side 9 af 38

10 2.5 Nøgletal: Elever pr. almenklasse Antal almenklasser Elever pr. almenklasse Antal klasser i almenskoledelen. i almenskoledelen pr. 5/9. Gennemsnitlig antal af elever i en almenklasse. Antal almenklasser Elever pr. almenklasse Klasser Elever Elever pr. klasse Kommentar til nøgletallet Vi har haft et lidt faldende antal elever i gennemsnit pr. klasse, hvilket primært er forårsaget af nogle meget små klasser, vi har modtaget fra Enghøjskolen. Side 1 af 38

11 3. Nøgletalssamling: Specialundervisning 3.1 Nøgletal: Udgifter til undervisningsmidler pr. elev i specialskoledele Udgifter De samlede udgifter til undervisningsmidler i specialskoledelen, herunder bøger, materialer, IWB-tavler, bøger til biblioteket og egne indkøbte tablets. De samlede udgifter opgøres ved sammelægge samtlige artskonti XX54, herunder samtlige arter under aktivitetsudgifter. Disse forefindes i rapporten S _ALR_ Udgift pr. elev i specialskoledelen pr. 5/9. Gennemsnitlig udgift til undervisningsmidler pr. elev i specialskoledelen. Udgifter Udgift pr. elev Kr. Elever Kr. pr. elev Skoleåret 211/ Side 11 af 38

12 3.2 Nøgletal: Driftsudgifter pr. elev i specialskoledelen Driftsudgifter Driftsudgifter pr. elev Alle udgifter i specialskoledelen minus el, varme og løn. Det samlede antal af elever i specialskoledelen pr. 5/9. Gennemsnitlig driftsudgift pr. elev i specialskoledelen. Driftsudgifter Driftsudgifter pr. elev Kr. Elever Kr Skoleåret 211/ Side 12 af 38

13 3.3 Nøgletal: Elever i specialundervisning i specialundervisning, der pr. 5/9 modtager undervisning i en specialklasse, gruppeordning, specialskole eller heltidsundervisning, dvs. elever i Huset (AVØ), Sporet, Springet, Læsecentret (EST), K-klasserne (FRY), E-klasserne (GUN), Gr.26/27 (HOL) og H-klasserne (PRÆ) samt Ungdomsskolens heltidsundervisning. Bemærk: Enkeltintegrerede elever indgår ikke i denne opgørelse. i specialundervisning Elever Skoleåret 211/ Side 13 af 38

14 3.4 Nøgletal: Enkelt integrerede elever Antal enkeltintegrerede elever Antal enkeltintegrerede elever pr. 5/9. En enkeltintegreret elev er en elev, der får specialundervisning, det vil sige over 12 lektioner (9 timer) om ugen, og eleven er integreret i den almindelige undervisning på almenskoledelen. Antal enkeltintegrerede elever Elever Skoleåret 211/ Side 14 af 38

15 3.5 Nøgletal: Elever i gennemsnit pr. gruppe/klasse i specialundervisning Antal grupper/klasser Elever pr. gruppe/klasse Antal gruppeordninger/specialklasser. pr. 5/9 gruppeordninger/specialklasser. Gennemsnitlig antal af elever pr. gruppe/klasse i specialundervisning. Antal grupper/klasser Elever pr. gruppe/klasse Grupper/klasser Elever Elever pr. gruppe/klasse 6 4 6,7 Skoleåret 211/ ,2 Side 15 af 38

16 4. Nøgletalssamling: Dansk som andet sprog (DA2) 4.1 Nøgletal: Antal lærere i sprogcentret Antal lærere Antal lærere, der læser timer i sprogcentret (uanset andel af deres arbejdstid). Antal lærere Lærere 1 Kommentar til nøgletallet En fordobling af antallet af lærere i DA2 i forhold til året før, pga. sammenlægningen med Enghøjskolen og det dermed øgede antal af tosprogede elever. Side 16 af 38

17 4.2 Nøgletal:, der modtager undervisning i DA2, der pr. 5/9 modtager undervisning i eller er omfattet af ressourcer afsat til dansk som andetsprog. NB! Modtagegruppeelever indgår ikke i opgørelsen. Elever 88 Kommentar til nøgletallet Efter sammenlægningen med Enghøjskolen er vores andel af elever, der modtager undervisning i DA2 steget betragteligt fra 39 i 211/12 til 88 i 212/13. Side 17 af 38

18 4.3 Nøgletal:, der undervises i DA2 efter almindelig skoletid, der pr. 5/9 undervises i dansk som andetsprog efter almindelig skoletid. Elever 2 Kommentar til nøgletallet Vi bruger kun DA2 undervisning af elever udenfor skoletid i meget begrænset omfang. Side 18 af 38

19 4.4 Nøgletal: Ressourcer anvendt på undervisning i dansk som andet sprog Lærerenes arbejdstid Tolkebistand Ekstra driftsmidler Antal DA2 elever Ressourcer pr. DA2 elev Lærerenes arbejdstid, angivet som beløb, anvendt til undervisning i DA2. Beløbet er beregnet som "Timer" x "Gennemsnitslærerløn pr. time". For skoleåret sættes gennemsnitslærerløn pr. time til kr. 27. For skoleåret sættes gennemsnitslærerløn pr. time til kr Beløb anvendt på tolkebistand i forbindelse med undervisning i DA2. Eventuelt ekstra driftsmidler anvendt i forbindelse med undervisning i DA2. Antal DA2 elever pr. 5/9 Gennemsnitlig ressourceudgift pr. DA2 elev. Lærerenes arbejdstid Tolkebistand Ekstra driftsmidler Antal DA2 elever Ressourcer pr. DA2 elev Kr. Kr. Kr. Elever Kr. pr. elev Side 19 af 38

20 4.5 Nøgletal: Andel af tosprogede elever "En tosproget elev er en elev, der har et andet modersmål end dansk, og først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt først gennem skolens undervisning, lærer dansk", jf. bemærkninger til folkeskoleloven. Definitionen dækker både børn, som kun taler et andet modersmål end dansk, og børn, som mestrer flere sprog, herunder dansk som andet sprog. Elever, der ikke er tosprogede Tosprogede elever, der ikke er tosprogede. Antal tosprogede elever, inklusiv modtagegrupper. Elever, der ikke er tosprogede Tosprogede elever Samlet Elever % Elever % Elever % , , Side 2 af 38

21 5. Nøgletalssamling: Linjefagskompetence 5.1 Nøgletal: Andelen af linjefagsuddannede lærere Andelen af linjefagsuddannede lærere Den andel af lærere, som de linjefagsuddannede lærere udgør af det samlede antal lærere, der underviser i faget. Kun linjefag - ingen tilsvarende kompetencer. Andelen af linjefagsuddannede lærere Pct. Dansk Engelsk Kristendomskundskab Historie Samfundsfag Idræt Musik Billedkunst Håndarbejde Sløjd Hjemmekundskab Matematik Natur/teknik Geografi Biologi Fysik/kemi Tysk - tilbudsfag Dansk som andetsprog Fransk Skoleåret 211/12 Dansk Engelsk Kristendomskundskab Historie Samfundsfag Idræt Musik Billedkunst Håndarbejde Sløjd Hjemmekundskab Matematik Natur/teknik Geografi Biologi Fysik/kemi Tysk - tilbudsfag Dansk som andetsprog Fransk Side 21 af 38

22 Kommentar til nøgletallet Det er generelt lykkedes os at få en højere procentdel af lærere med liniefagsuddannelse til at dække de forskellige fag. Side 22 af 38

23 6. Nøgletalssamling: Planlagte, gennemførte og aflyste undervisningstimer 6.1 Nøgletal: Planlagte, gennemførte og aflyste undervisningstimer Planlagte UVtimer Gennemførte UV-timer Aflyste UV-timer Pct. gennemførte UV-timer Pct. aflyste UVtimer Antal planlagte undervisningstimer á 6 min. Antal gennemførte undervisningstimer á 6 min. Antal aflyste undervisningstimer á 6 min. Pct. gennemførte undervisningstimer. Pct. aflyste undervisningstimer. Planlagte UVtimer Gennemførte UV-timer Aflyste UV-timer Pct. gennemførte UV-timer Pct. aflyste UVtimer Timer Timer Timer Pct. Pct ,4,6 Skoleåret 211/ ,4,6 Kommentar til nøgletallet Vi forsøger at vikardække så mange lektioner, som overhovedet muligt. Der er dog enkelte tilfælde, hvor det kan være vanskeligt at skaffe vikarer eller hvor det ikke giver mening at skaffe vikarer. Side 23 af 38

24 7. Nøgletalssamling: Anvendelse af lærernes arbejdstid og efteruddannelse 7.1 Nøgletal: Ressourcer anvendt til efteruddannelse Antal fuldtidslærerstillinger Arbejdstid Antal fuldtidslærerstillinger pr. 5/9, inkl. børnehaveklasseledere og ekskl. assistenter. Arbejdstid anvendt af lærerne til kurser, efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærerne selv. Alle anvendte timer et medregnet, herunder timer som forvaltningen har ydet tilskud til, fx timer anvendt til spydspidsuddannelse. Arbejdstiden er opgjort som et beløb, der er beregnet som "Antal anvendte timer" x "Gennemsnitslærerløn pr. time". For skoleåret sættes gennemsnitslærerløn pr. time til kr. 27. For skoleåret sættes gennemsnitslærerløn pr. time til kr Lokale udgifter til kurser mv. Centrale udgifter til kurser mv. Samlet anvendt på efteruddannelse Gennemsnitligt anvendt på efteruddannelse Lokalt betalte udgifter til kurser, konferencer, befordringsgodtgørelse, ophold mv. Centralt betalte udgifter til kurser, konferencer, befordringsgodtgørelse, ophold mv. Samlet beløb anvendt til efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærerne. Gennemsnitligt beløb pr. fuldtidslærerstilling anvendt efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærerne. Antal fuldtidslærerstillinger Arbejdstid Lokale udgifter til kurser mv. Centrale udgifter til kurser mv. Samlet anvendt på efteruddannelse Gennemsnitligt anvendt på efteruddannelse Fuldtidsstillinger Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. pr. fuldtidsstilling 53, Skoleåret 211/12 55, Side 24 af 38

25 7.2 Nøgletal: Andel af lærernes arbejdstid anvendt til undervisning Arbejdstid, brutto Arbejdstid, netto UV-timer Andel af brutto arbejdstid anvendt til undervisning Andel af netto arbejdstid anvendt til undervisning Lærernes samlede bruttoarbejdstid. Med bruttoarbejdstid menes 1924 timer for en fuldtidsansat. Lærernes samlede nettoarbejdstid. Med nettoarbejdstid menes168 timer for en fuldtidsansat. Lærernes samlede undervisningtid. Gennemsnitlig andel af lærernes bruttoarbejdstid anvendt til undervisning. Gennemsnitlig andel af lærernes nettoarbejdstid anvendt til undervisning. Arbejdstid, brutto Arbejdstid, netto UV-timer Andel af brutto arbejdstid anvendt til undervisning Andel af netto arbejdstid anvendt til undervisning Timer Timer Timer Pct. Pct , 41, Skoleåret 211/ ,8 41,8 Kommentar til nøgletallet Andelen af lærernes bruttoarbejdstid der bruges til undervisning er faldet en smule i 212/13 i forhold til året før. Det skyldes primært, at vi i år har brugt en del timer til sammenfletningsaktiviteter efter sammenlægningen med Enghøjskolen. Side 25 af 38

26 7.3 Nøgletal: Antal fuldtidslærerstillinger, inkl. børnehaveklasseledere Antal fuldtidslærerstillinger Antal fuldtidslærerstillinger, inklusiv børnehaveklasseledere samt lærere i gruppeordninger og specialklasser. Antal fuldtidslærerstillinger Fuldtidsstillinger Skoleåret 211/12 53,72 55,53 Side 26 af 38

27 8. Nøgletalssamling: Overholdelse af minimumstimetallet 8.1 Nøgletal: Planlagte undervisningstimetal, gns. pr. spor pr. klassetrin Viser pr. klassetrin det gennemsnitlige planlagte årlige undervisningstimetal (6 minutter) pr. spor, jf. lovens 16. Kilde: UNI-C, jf. skolernes indberetninger pr. 5/9. Tallene under "UVM, vejledende" og "UVM, mindstekrav" viser hhv. vejledende undervisningstimetal og mindste undervisningstimetal jf. Undervisningsministeriet, Bekendtgørelse om undervisningstimetal i folkeskolen af 15. november 26. Bemærk: a) Mindste undervisningstimetal for klassetrin, 4-6. klassetrin og klassetrin er angivet samlet for tre klassetrin og vises under hhv. 3. kl., 6. kl. og 9. kl. b) I bekendtgørelsen fra UVM er der ikke angivet vejledende undervisningstimetal for. kl. og for 1. kl. For at kunne sammenligne summerne.-1. kl. har Hvidovre Kommune valgt at benytte "UVM, mindstekrav". kl. og 1. kl. for hhv. "UVM, vejledende". kl. og 1. kl. Planlagt UVtimetal Planlagt undervisningstimetal, gns. pr. spor. Planlagt UVtimetal Timer Børnehaveklasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Sum 8.31 Side 27 af 38

28 9. Nøgletalssamling: Karakterer og evalueringer 9.1 Nøgletal: Karakterer ved folkeskolens afgangsprøver Oplyste gennemsnitskarakterer ved de obligatoriske FSA prøvefag fra maj/juni. Tallene er hentet fra TEA. Karaktergns. Karaktergns., piger Karaktergns., drenge Karaktergennemsnit for elever, der aflagde eksamen i faget. Karaktergennemsnit for piger, der aflagde eksamen i faget. Karaktergennemsnit for drenge, der aflagde eksamen i faget. Karaktergns. Karaktergns., piger Karaktergns., drenge Karaktgns. Karaktgns. Karaktgns. Fysik/kemi - Praktisk mundtlig 5,69 6,33 5,13 Engelsk - Mundtlig 7,45 7,5 7,42 Matematik - Matematisk problemløsning 5,16 5,62 4,75 Matematik - Matematiske færdigheder 5,42 5,43 5,42 Dansk - Mundtlig 6,9 6,5 5,74 Dansk - Skriftlig fremstilling 5,88 6,5 5,32 Dansk - Retskrivning 5,44 5,19 5,68 Dansk - Læsning 6,16 6,19 6,13 Skoleåret 211/12 Fysik/kemi - Praktisk mundtlig 4,27 4,52 3,94 Engelsk - Mundtlig 5,97 6, 5,93 Matematik - Matematisk problemløsning 4,27 4,95 3,38 Matematik - Matematiske færdigheder 4,41 4,19 4,69 Dansk - Mundtlig 5,42 6,19 4,33 Dansk - Skriftlig fremstilling 5,81 6,71 4,63 Dansk - Retskrivning 4,87 5,57 4, Dansk - Læsning 5,8 5,86 4,12 Side 28 af 38

29 Kommentar til nøgletallet Generelt en positiv udvikling i vores karaktergennemsnit i forhold til året før. Der er dog specielt enkelte steder, hvor det ikke er lykkedes os at løfte eleverne. Dansk, læsning er vi desværre faldet markant i gennemsnitligt. I alle de øvrige fag har vi fastholdt eller i langt de fleste tilfælde haft en stigning i karaktergennemsnittet. Specielt er det lovende i forhold til fysik/kemi, hvor vi er overbeviste om at en del af stigningen skyldes vores indsats på det naturvidenskabelige område med bl.a. talenthold, frivillig ekstra fysik m.m. Derudover er vi steget omkring 1,5 karakter i mundtlig engelsk, hvilket udover en stor indsats af vores sproglærere formentlig skyldes vores større fokus på det internationale område, hvilket er medvirkende til at øge opmærksomheden hos eleverne omkring vigtigheden af sprogundervisningen. Bl.a. har vi flere gange i løbet af året haft besøg fra vores Comeniussamarbejdsskole fra England. De ikke tilfredsstillende læseresultater viser tydeligt hvor vigtigt det er, at vi i vores kontraktmål og dermed i vores hverdag fasholder og øger vores fokus på specielt den faglige læsning, men også skriftligheden i danskundervisningen. Det ligger rigtig godt i tråd med et af vores kontraktmål for de kommende år. Side 29 af 38

30 9.2 Nøgletal: Karakterer i 1. klasse Oplyste gennemsnitskarakterer ved de obligatoriske 1. klasse prøvefag fra maj/juni. Tallene er hentet fra TEA. Karaktergns. Karaktergns., piger Karaktergns., drenge Karaktergennemsnit for elever, der aflagde eksamen i faget. Karaktergennemsnit for piger, der aflagde eksamen i faget. Karaktergennemsnit for drenge, der aflagde eksamen i faget. Karaktergns. Karaktergns., piger Karaktergns., drenge Karaktgns. Karaktgns. Karaktgns. Fysik/kemi - Praktisk mundtlig Engelsk - Mundtlig Engelsk - Skriftlig Matematik - Mundtlig Matematik - Skriftlig Dansk - Mundtlig Dansk - Skriftlig Skoleåret 211/12 Fysik/kemi - Praktisk mundtlig Engelsk - Mundtlig Engelsk - Skriftlig Matematik - Mundtlig Matematik - Skriftlig Dansk - Mundtlig Dansk - Skriftlig Side 3 af 38

31 9.3 Nøgletal: Evaluering af elever i særlige undervisningstilbud Evaluering af elever i gruppeordninger, specialklasser, specialskoler og ungdomsskolens heltidsundervisning. med aflagt prøve med anden form for evaluering Antal afgangselever i gruppeordninger og specialklasser, der har aflagt prøve Antal afgangselever i gruppeordninger og specialklasser, der har fået en anden form for evaluering med aflagt prøve med anden form for evaluering Samlet antal elever Elever % Elever % Elever % 4 44,4 5 55,6 9 1 Skoleåret 211/ Kommentar til nøgletallet Tallene afspejler, at nogen har taget delvis afgangsprøve, nogen har taget fuld afgangsprøve og andre har udelukkende blevet evalueret alternativt med udtalelser. Side 31 af 38

32 1. Nøgletalssamling: Vurdering af sprog- og læsefærdigheder 1.1 Nøgletal: Sprogvurdering, børnehaveklasse Sikre Usikre Manglende opmærksomhed med vurderingen 'Sikker'. med vurderingen 'Usikker'. med vurderingen 'Manglende opmærksomhed'. Sikre Usikre Manglende opmærksomhed Samlet Elever % Elever % Elever % Elever % Vokaler 48 65, ,9 9 12, Find billedet 43 58, ,4 7 9, Store bogstaver 55 73, , 8 1, Side 32 af 38

33 1.2 Nøgletal: Resultater af læsetests Sikre læsere Usikre læsere Ikke læsere med vurderingen 'Sikker læser'. med vurderingen 'Usikker læser'. med vurderingen 'Ikke læser'. Sikre læsere Usikre læsere Ikke læsere Samlet Elever % Elever % Elever % Elever % OS 64, 1. klasse 63 75, 7 8, , SL 6, 3. klasse 47 63, ,7 8 1, Malmbanen, 5. klasse 9 11, , , Uroksen, 5. klasse 24 36, ,6 4 6, TL 2, Robin Hood, 7. klasse 35 57, , TL 2, Råolie, 7. klasse 1 1, ,2 8 13, Side 33 af 38

34 11. Nøgletalssamling: Elevfravær 11.1 Nøgletal: Elevfravær,.-6. klasse, opgjort i dage Indtil 31/ blev elevfravær for samtlige klassetrin opgjort i antal dage. Fra 1/1 213 opgøres elevfravær for klassetrin -6 fortsat i antal dage, mens elevfravær for klassetrin 7-1 opgøres i lektioner jf. nøgletallet "Elevfravær, opgjort i lektioner". Samlet fravær pr. elev Sygdom, andel af samlet fravær Lovligt fravær, andel af samlet fravær Ulovligt fravær, andel af samlet fravær Øvrigt fravær, andel af samlet fravær Gennemsnitlig samlet fravær pr. elev, antal dage, Sygdom, andel af samlet fravær Lovligt fravær, andel af samlet fravær Ulovligt fravær, andel af samlet fravær Øvrigt fravær, andel af samlet fravær Samlet fravær pr. elev Sygdom, andel af samlet fravær Lovligt fravær, andel af samlet fravær Ulovligt fravær, andel af samlet fravær Øvrigt fravær, andel af samlet fravær Dage pr. elev Pct. Pct. Pct. Pct , 1. skolehalvår. klasse 5,2 57,4 34,4 8,3 1. klasse 5,7 59,5 24,8 15,7 2. klasse 4,1 56,6 3,1 13,2 3. klasse 4,6 56,9 3,4 12,7 4. klasse 7, 59, 32,5 8,5 5. klasse 7,2 52,1 17,8 3,1 6. klasse 7,5 54,8 31,6 13, , 2. skolehalvår. klasse 9,5 41,4 51,6 7, 1. klasse 7,4 55,6 35,7 8,7 2. klasse 5,2 53,5 28,6 17,9 3. klasse 4,9 42,9 35,9 21,2 4. klasse 7,1 45,1 39,2 15,7 5. klasse 7,2 47,5 29,4 23,1 6. klasse 6,9 45,4 34, 2,6 Side 34 af 38

35 11.2 Nøgletal: Elevfravær, klasse, opgjort i dage Indtil 31/ blev elevfravær for samtlige klassetrin opgjort i antal dage. Fra 1/1 213 opgøres elevfravær for klassetrin -6 fortsat i antal dage, mens elevfravær for klassetrin 7-1 opgøres i lektioner jf. nøgletallet "Elevfravær, opgjort i lektioner". Samlet fravær pr. elev Sygdom, andel af samlet fravær Lovligt fravær, andel af samlet fravær Ulovligt fravær, andel af samlet fravær Øvrigt fravær, andel af samlet fravær Gennemsnitlig samlet fravær pr. elev, antal dage, Sygdom, andel af samlet fravær Lovligt fravær, andel af samlet fravær Ulovligt fravær, andel af samlet fravær Øvrigt fravær, andel af samlet fravær Samlet fravær pr. elev Sygdom, andel af samlet fravær Lovligt fravær, andel af samlet fravær Ulovligt fravær, andel af samlet fravær Øvrigt fravær, andel af samlet fravær Dage pr. elev Pct. Pct. Pct. Pct , 1. skolehalvår 7. klasse 7,6 54,9 18,2 26,9 8. klasse 8,6 46,6 26,5 26,8 9. klasse 6,6 44,2 33, 22,8 1. klasse Side 35 af 38

36 11.3 Nøgletal: Elevfravær, klasse, opgjort i lektioner Fra 1/1 213 opgøres elevfravær for klassetrin 7-1 i lektioner. Indtil 31/ blev elevfravær for klassetrin 7-1 opgjort i antal dage jf. nøgletal Elevfravær, opgjort i dage. Samlet fravær pr. elev Sygdom, andel af samlet fravær Lovligt fravær, andel af samlet fravær Ulovligt fravær, andel af samlet fravær Øvrigt fravær, andel af samlet fravær Gennemsnitlig samlet fravær pr. elev, antal lektioner, Sygdom, andel af samlet fravær Lovligt fravær, andel af samlet fravær Ulovligt fravær, andel af samlet fravær Øvrigt fravær, andel af samlet fravær Samlet fravær pr. elev Sygdom, andel af samlet fravær Lovligt fravær, andel af samlet fravær Ulovligt fravær, andel af samlet fravær Øvrigt fravær, andel af samlet fravær Lektioner pr. elev Pct. Pct. Pct. Pct , 2. skolehalvår 7. klasse 57,8 37,7 22, klasse 86,2 17,3 52,2 3,4 9. klasse 5,8 29,8 14,8 55,4 1. klasse Side 36 af 38

37 12. Nøgletalssamling: Elever videre til ungdomsuddannelser 12.1 Nøgletal: Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse fra 9. klassetrin overgået fra 9. klassetrin til ungdomsuddanelsen. Elever % Andet Arbejde VUC Produktionsskole STU HTX HHX HF STX EGU Erhvervsuddannelser Efterskole 1. klasse ,1 39,4 9,1 45,5 Samlet 33 1 Kommentar til nøgletallet Vi har haft flere elever end de foregående år, der har valgt at gå videre i 1.klasse, hvilket hvis man ser på vores afgangsprøvekarakterer virker som et fornuftigt valg. Side 37 af 38

38 12.2 Nøgletal: Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse fra 1. klassetrin overgået fra 1. klassetrin til ungdomsuddanelsen. Elever % Andet Arbejde VUC Produktionsskole STU HTX HHX HF STX EGU Erhvervsuddannelser Efterskole Samlet Side 38 af 38

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen 1. september 21 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-1 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 5 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2. 2.4 2.5..1.2..4.5

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen 1. september 13 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side af 33 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1..1..3.4.5 3. 3.1 3. 3.3 3.4

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Absalons Skole Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lynghøjskolen Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Lokal kvalitetsrapport

Lokal kvalitetsrapport Periode: 26-27 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012

Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012 Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser) Antal

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2011-12. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne:

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lindebjergskolen Sagsnr. 226314 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011

Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011 Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser) Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 BILAG 1A 9. KLASSES AFGANGSPRØVE 2 BILAG 1B - 10.KLASSES AFGANGSPRØVE 3 BILAG 1C LÆSETEST I 3. KLASSE 4 BILAG 1D UDDANNELSESVALG 5 BILAG 2 NØGLETAL 6 BILAG 2A KLASSETRIN,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Nordvestskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2012- September Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Antal elever i alt pr. skole 3 Elev-lærer ratio 3 Antal spor pr. klassetrin 4 Fraværsprocent

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport 2009-2010 Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2009-2010. 1. Kommunens elev- og klassetal Skolens elev-og klassetal for henholdsvis normalklasseundervisning

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018 Side 1 af 5 Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 17/1 Resume Det samlede karaktergennemsnit blandt 9. klasseelever i folkeskolens afgangseksamen var i skoleåret 17/1 på 7,3. Beregnes det nye nøgletal

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2012-13 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2012-13. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74 Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen Kvalitetsrapport Sønderbroskolen 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2013-14 Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/14 er den første " Kvalitetsrapport 2.0" - dvs.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Datasamling 2011/12 Frederiksberg Kommune

Datasamling 2011/12 Frederiksberg Kommune Datasamling 2011/ Frederiksberg Kommune Tabel 1 - Elev- og klassetal pr. 5/9 2011 Skolen ved Bülowsvej Skolen på Duevej Skolen på la Cours Vej Ny Hollænderskolen Lindevangskolen Skolen på Nyelandsvej Søndermarkskolen

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Karaktergennemsnittene er især steget i delprøven i dansk retskrivning og i de to delprøver i den skriftlige prøve i matematik. Eleverne

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Tidspunkt 2015/2016 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne i dansk

Læs mere

Børne og Skoleudvalget

Børne og Skoleudvalget Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Resultater Tidspunkt 2016/2017 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2016 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2012/2013. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_ e6.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2012/2013. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_ e6. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2012/2013 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_14352672654e6.xls ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

RAPPORT. Indhold. Resultatrapport Nyrup skolen

RAPPORT. Indhold. Resultatrapport Nyrup skolen Resultatrapport Nyrup skolen DATO 2. august 2012 SAGS NR. Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 3 MANGLER - udarbejdes i oktober...

Læs mere

1. november 2016 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2015/2016

1. november 2016 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2015/2016 1. november 216 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 2 af 57 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2011/2012 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_14822944541e14.xlsx ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

1. november 2017 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2016/2017

1. november 2017 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2016/2017 1. november 217 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 216/217 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 216/217 Side af 58 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Resume Det samlede karaktergennemsnit i Folkeskolens afgangseksamen er i skoleåret 2018/2019 på. 15,8 pct. af eleverne opnåede et gennemsnit på

Læs mere

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17 Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2016/17 Børn, Unge og Læring november 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag AN AL YS E N O T AT 23. november 2012 Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag Megafon har netop foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger, i hvilket omfang lærere underviser i fag, som

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 Børn, unge og læring februar 2015 version 2 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere