Strategi for Sundhed Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr Sags nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr."

Transkript

1 Strategi for Sundhed Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr Sags nr

2 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng... 4 Mål... 5 Effektmål... 5 Vision... 6 Pejlemærker... 7 Fokusområder og målgrupper Fra ord til handling

3 Forord Velkommen Du sidder nu med Strategien for Sundhed i Nordfyns Kommune gældende for perioden Den bygger videre på de mange forskelligartede sundhedsindsatser, der allerede er igangsat siden kommunesammenlægningen i Det nye for denne strategi for Sundhed er, at der for første gang i Danmark er udarbejdet nationale sundhedsmål, og sammen med Nordfyns Kommunes nye vision 2021, danner de den overordnede politik og dermed retning for hvordan sundheden skal udvikle sig i Nordfyns Kommune frem mod Strategien fortæller om, hvordan vi vil nå Vision 2021 og de Nationale sundhedsmål. Hvem henvender Strategien for Sundhed sig til? Denne strategi henvender sig til alle borgere, foreninger, virksomheder, samarbejdspartnere, som sammen med Nordfyns Kommune ønsker, at nordfynske borgere i alle aldre lever et sundt, selvstændigt og meningsfuldt liv. Et sundt og aktivt liv Mange lever et sundt og aktivt liv på Nordfyn. Den nationale Sundhedsprofil fra 2013 viser dog, at den Nordfynske sundhedstilstand ligger under gennemsnittet i Danmark. Vi ryger mere, drikker mere og flere er overvægtige. Der ses også en større gruppe på Nordfyn, der har psykiske lidelser og mistrives, herunder ledige og kontanthjælpsmodtagere. På Nordfyn ligger uddannelsesniveauet lidt lavere end gennemsnittet i Region Syddanmark og i Danmark. Da der er evidens for, at uddannelsesniveauet har betydning for den enkeltes sundhedsvaner og livsstil, er det både i fællesskabets og den enkeltes interesse at tage ansvar for sundheden i vores kommune. Sammen satser vi sundt Sammen kan vi løfte sundhedstilstanden over de næste år, så flere trives og lever sundere, færre bliver syge, og flere kan klare sig selv i dagligdagen, som aktive medborgere. Der skal lyde en stor tak til alle de interesserede, der har bidraget på temamødet den 23. april 2015 til, at Strategien for Sundhed bliver skabt i samarbejde mellem borgere, frivillige, foreninger, sundhedsprofessionelle og kommunen. Morten Andersen Borgmester Anja Lund Formand for Social- og Sundhedsudvalget 2

4 Sundhed fra flere sider Baggrund På sundhedsområdet laves der hvert 4. år en National Sundhedsprofil på kommune-, regions- og landsniveau. Her følger en række udvalgte resultater fra den seneste profil fra 2013, som gentages i 2017 og Sundhedsprofil 2013 Nordfyn Region Syddanmark Danmark Fremragende, vældig godt eller godt selvvurderet helbred Storrygere mere end 15 cigaretter dagligt Overskrider højrisikogrænse for Alkoholindtag 70,4 % 71,2 % 85,2 % 20,1 % 19,0 % 17,0 % 9,7 % 8,1 % 8,5 % Svær overvægt BMI> 30 17,4 % 15,8 % 14,1 % Ofte uønsket alene 5,3 % 6,2 % 5,7 % Moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden 25,5 % 27,1 % 29,2 % Usundt kostmønster 17,6 % 17,0 % 13,9 % Hvorfor en Strategi for Sundhed? Strategien for Sundhed skal være med til at sætte fokus og fremdrift på sundhedsarbejdet i Nordfyns Kommune. Den understøtter Nordfyns Kommunes Vision 2021, som har sat den overordnede retning for sundhedsarbejdet i Nordfyns Kommune. Vision 2021 Hos os er det sunde valg altid let Vi lever os til sundhed Vi udvikler de allerbedste rammer for at kunne leve et godt og aktivt liv på Nordfyn. I fællesskab åbner vi muligheder for at udfolde et liv, med masser af kvalitet og sunde tilbud at vælge imellem. Hos os er det altid legende let at være sund. Sundhed giver overskud I Nordfyns Kommune har vi stor fokus på sundhed og forebyggelse. Det er med til at skabe en sund økonomi i kommunen med mulighed for at investere i borgersundhed. Det er den gode cirkel på Nordfyn. Sundhed går på tværs på mange niveauer fra det enkelte individ over fællesskaber lokalt, kommunalt, men også nationalt, hvor man i 2014 har udarbejdet de første nationale sundhedsmål i Danmark. De nationale sundhedsmål danner en overordnet ramme for arbejdet med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i kommunerne. Nationale Sundhedsmål Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes. 2. Flere børn skal trives og have god mental sundhed 3. Flere voksne skal trives og have god mental sundhed 4. Flere skal vælge et røgfrit liv 5. Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og debuten skal udskydes blandt unge 6. Færre børn skal være overvægtige 7. Flere skal bevæge sig i dagligdagen 3

5 Hvad består en Strategi for Sundhed af? Strategien for Sundhed binder Visionen 2021 og de nationale sundhedsmål sammen i én vision for de næste 6 år i Nordfyns Kommune. Fra temamødet den 23. april 2015 er tanker og idéer omsat til tre værdier, fire retningsgivende pejlemærker og konkrete fokusområder og målgrupper, som der skal være strategisk fokus på, for at kunne indfri Nordfyns Kommunes Vision 2021 på sundhedsområdet. Alle elementer i Den sunde sammenhæng bliver uddybet nedenfor. Den Sunde sammenhæng Nordfyns Kommunes Vision 2021 Nationale Sundhedsmål Strategiens mål Vi vil være den kommune, der har forbedret sundheden mest, i perioden , så flere får et godt, selvstændigt, sundt og længere liv at leve på Nordfyn Strategiens effektmål Vision Sammen skaber vi det gode og sunde liv på Nordfyn Værdier Det er let at træffe det sunde valg Sammen er vi sundere Sundhed og sund økonomi er to sider af samme sag Pejlemærker Bedre sundhed for alle Skabe sunde rammer Øget trivsel Flere, der mestrer eget liv Fokusområder og målgrupper Rygning Alkohol Mental sundhed Overvægt Kost Fysisk Sundhed Naturen Arbejdspladsen Fritid Børn og unge Udsatte og sårbare grupper Arbejdsstyrken Handleplaner 4

6 Mål Vi vil være den kommune i Danmark, der har forbedret sundheden mest, i perioden , så flere får et godt, selvstændigt, sundt og længere liv at leve på Nordfyn. Vi måler det på udvalgte parametre via Danmarks statistik og Sundhedsprofilen. Effektmål De Nordfynske effektmål indeholder mål inden for Vision 2021, de nationale sundhedsmål samt fokusområderne og målgrupperne i denne strategiplan. Effektmålene er udvalgt ud fra muligheden for at kunne evaluere den samlede effekt af de mangeartede indsatser med nogle få indikatorer, der er valide. Effektmål Flere børn oplever at trives i skolen * (skala fra 1 til 5) 4,2 4,4 4,6 Flere skolebørn oplever sund livsstil * (skala fra 1 til 5) 4,1 4,3 4,5 Færre overvægtige børn i skolealderen 20,7 % 20% 18 % Flere børn, som er cariesfri i pct. 7 år 12 år 15 år 17 år 97,03 % 80,75 % 54,21 % 47,91 % (2014) Over 97,5 % Over 81 % Over 57 % Over 49% Over 98 % Over 82 % Over 59 % Over 51 % Flere langtidsfriske ansatte i Nordfyns Kommune Mangler Mangler Mangler Antal på offentlig forsørgelse jf. investeringsstrategien mangler Færre rygere** 20,1 % 18,5 % 16 % Færre der drikker alkohol over højrisikogrænsen** 9,7 % 9,0 % 8,0 % Færre overvægtige voksne BMI > 30** 17,4 % 16,8 % 16,0% Færre der lever med en usund kost** 17,6 % 16,5 % 15 % Færre der oplever ensomhed eller være uønsket alene** 5,3 % 4,5 % 3,5 % Flere der laver moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden** 25,5 % 28 % 31 % Flere der oplever særdeles god el. god livskvalitet** 77 % 80 % 83 % Flere partnerskaber med virksomheder, foreninger, organisationer indgås - antal Flere nye friluftsfaciliteter og en øget brug heraf (Index)*** Højere alder for ny-visiterede til hjemmehjælp 79,5 81,0 82,5 *Målinger foretages via den årlige trivselsmåling i Folkeskolerne. ** målinger fra Sundhedsprofillen for Nordfyns Kommune *** opgørelse fra Friluftsstrategien 5

7 Vision Selv om mange lever et sundt og aktivt liv er den gennemsnitlige levealder på Nordfyn stadig lavere end mange steder i resten af Danmark 1. Vi skal ikke kun leve et længere liv men også et godt liv på Nordfyn. Da levevilkår og uddannelsesniveau har betydning for ens livsstil og dermed forebyggelse af sygdomme, er det samfundsmæssigt vigtigt, at det offentlige er med til at oplyse, uddanne, støtte og skabe rammer for at hjælpe borgerne i deres stræben efter det sunde, gode og selvstændige liv på Nordfyn. Dette kræver et samarbejde med den enkelte og dets fællesskaber. Derfor er visionen for strategien for Sundhed frem til 2021: Sammen skaber vi det gode og sunde liv på Nordfyn Værdier for strategien Værdierne udspringer fra Vision 2021og danner grundlaget for, hvordan arbejdet med sundhed kommer til udtryk. Det er let at træffe det sunde valg Ansvar og tilgængelighed Borgeren skal opleve, at det sunde valg er let på Nordfyn. Det handler om at sunde rammer, muligheder og tilbud er kendte og let tilgængelige lokalt, digitalt, og i trygge fællesskaber i hverdagen. Det kræver et tæt samarbejde og dialog med alle parter, og ikke mindst med den enkelte borger, der kan tage ansvar for sin egen og familiens sundhed. Sammen er vi sundere Nære fællesskaber og brede partnerskaber Vi indgår i mange forskellige fællesskaber igennem hele livet, familien, vennekreds, skolekammerater, foreningslivet i den lokale idrætsklub, arbejdspladsen og nabofællesskabet. Disse fællesskaber giver værdi og muligheder for at hjælpe og støtte hinanden. Sundhed skabes på tværs af kommunen. Nordfyns Kommune arbejder derfor hele tiden med at styrke vores samarbejde med alle, så som virksomheder, organisationer, foreninger, sundhedsfaglige, frivillige, uddannelsesinstitutioner og andre aktører, både på lokal, regional 1 Middellevealderen i Nordfyns Kommune (2014) er på 79,3, Gentofte Kommune (landets højeste) på 82 år og landsgennemsnittet er på 79,8 år. Kilde: Danmarks Statistik 6

8 og nationalt plan - Alle som vil bidrage til de bedst mulige rammer og muligheder for de nordfynske borgers sundhed. Samspillet sker gennem partnerskaber og koordinering på tværs til det fælles bedste. Sundhed og sund økonomi er to sider af samme sag Evidens, kvalitet og innovation Vi udvikler løbende kvaliteten af vores sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser. Det gør vi ved at bruge den bedste viden og de bedste erfaringer. Vi har samtidig et åbent øje for behovet for at innovere indsatser med afsæt i den enkeltes situation, hvor samarbejdet med borgeren kan bære frugt i form af mere sundhed for pengene både for den enkelte og for samfundet. Faktaboks Hvad betyder: Sundhedsfremme Sundhedsfremme kan defineres som sundhedsrelaterede aktiviteter, rammer og processer, der fremmer den enkeltes sundhed og folkesundheden. Forebyggelse Sundhedsrelateret aktivitet, der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdomme, psykosociale problemer, eller ulykker og dermed fremmer folkesundheden og er opdelt i primær, sekundær og tertiær forebyggelse. Rehabilitering Sundhedsaktivitet, der indeholder elementer af både forebyggelse og sundhedsfremme, med det formål, at patienten, som har risiko for at få begrænsninger i sin fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering består af en koordineret, sammenhængende, tidsbegrænset, videnbaseret indsats, der har til formål at genoprette og vedligeholde det fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau hos patienten og forhindre tilbagefald af sygdom. Rehabilitering er en helhedsorienteret intervention Kilde: Sundhedsstyrelsen Pejlemærker Med udgangspunkt i vision, værdier og temadagen er der udarbejdet 4 overordnede pejlemærker, der sætter retning for det forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende arbejde: 1. Bedre sundhed for alle 2. Skabe sunde rammer 3. Øget trivsel 4. Flere, der mestrer eget liv 7

9 Bedre sundhed for alle Sårbare og udsatte borgere er hårdere ramt i forhold til sygdom, ledighed, fysiske og psykiske lidelser, social isolation og lever et kortere liv end resten af befolkningen. For at skabe bedre sundhed for alle og lige muligheder for at leve et godt, langt og selvstændigt liv, skal vi være opmærksomme på de forskellige levevilkår, sundhedsvaner og adfærd, samt forskellig brug og udbytte af sundhedstilbuddene, som borgerne har. Vi skal sikre lige adgang for alle. Vi skal også i højere grad have differentierede og målrettede indsatser til de borgere, der har sværest ved at tage hånd om deres egen sundhed - fra tidlig opsporing over kvalificerede forebyggelses- og rehabiliteringstilbud til at kunne hjælpe borgeren til mestring af eget liv og selvforsørgelse. I arbejdet med at skabe bedre sundhed for alle er der særligt fokus på børn, da sundhedsvanerne grundlægges i barndommen, så børnene og de unge får den bedst mulige start på livet. Derfor vil vi - Målrette sundhedsindsatser til de borgere, der har største behov og tilpasse indsatsernes indhold og form ud fra den enkeltes ressourcer og behov - Have fokus på tidlig opsporing - Understøtte foreninger, virksomheder og andre samarbejdspartnere, der kan hjælpe borgere i alle aldre ind i fællesskaber, der giver livskvalitet og mening for den enkelte, samt løfter borgerens eget ansvar for sin sundhed. Skabe sunde rammer Sunde rammer skaber forudsætninger og muligheder for at barnet, den unge, den voksne eller ældre lettere kan vælge det sunde valg første gang. Det kræver investeringer i fysiske rammer, såsom stier, lokaler, naturen og tilgængelighed i by og land. Men også investering i rammerne for samskabelse, nudging det bliver let at vælge sundt, udvikling af det aktive medborgerskab samt fritidens muligheder lokalt. Derfor vil vi - Investere i fysiske rammer, der fremmer både fysisk og mental sundhed - Understøtte det aktive medborgerskab lokalt 8

10 Øget trivsel Det handler ikke kun om at leve et længere liv, men også et bedre liv. Har vi det godt mentalt, trives vi bedre, også sammen med andre og klarer hverdagens udfordringer lettere. Et godt mentalt helbred styrker os i f.eks. at gennemføre en uddannelse, trives på arbejdspladsen, styrker indlæringen og øger det sociale samvær i inkluderende fællesskaber. Det giver et overskud til også at hjælpe andre. Derfor vil vi - Styrke det trivselsfremmende arbejde i daginstitutioner og skoler, forebygge mobning og støtte opbygningen af sociale fællesskaber - Understøtte aktiviteter, som fremmer trivsel og forebygger ensomhed blandt unge og ældre - Have fokus på fremme af trivsel og reduktion af stress blandt voksne Flere, der mestrer eget liv Mestring af eget liv handler om i samarbejde at understøtte og motivere den enkelte borger i et selvstændigt og meningsfuldt liv - uanset alder og funktionsniveau. Derved får borgeren større selvbestemmelse og livskvalitet ind i hverdagen. Til mestring af sit liv arbejdes der ikke kun på længere sigt med livslang læring og Fra synd for til kan selv, men også på kortere sigt i forhold til ens sundhedsvaner og livsstil. Ikke mindst er der fokus på, hvordan vi inspirerer og motiverer borgeren, hver gang vi mødes, til at leve et sundt og selvstændigt liv også efter ulykke eller sygdom. Derfor vil vi - Arbejde systematisk med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i alle samarbejder og sammenhænge. - At der særligt i mødet med borgeren tænkes sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering ind, uanset om det er et menneske med kroniske lidelser, medarbejderen, der er stresset, den ledige eller den stille pige i skolen. Alle har et udviklingspotentiale til at kunne lære at mestre sit liv. - Styrke borgerens mulighed for at træffe et sundt valg hen i mod selvhjulpenhed og selvforsørgelse igennem råd/vejledning, værktøjer og netværk. Pejlemærkerne fortæller, hvordan vi vil arbejde, og de efterfølgende fokusområder og målgrupper fortæller, hvem og hvor vi vil sætte fokus på med sundhedsmæssige indsatser de næste 6 år. 9

11 Fokusområder og målgrupper Strategien arbejder på forskellige niveauer, hvor samskabelse og innovation er muligt. Derudover er der i forbindelse med temamødet den 23. april 2015 udvalgt følgende fokusområder og målgrupper, som har et strategisk fokus til at kunne indfri Nordfyns Kommunes Vision 2021 på sundhedsområdet. Fokusområder 1. Rygning 2. Alkohol 3. Mental sundhed 4. Kost 5. Overvægt 6. Fysisk Sundhed 7. Naturen 8. Arbejdspladsen 9. Fritid Temaerne 1-6 ligger i tråd med Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, der har anbefalinger om sundhedsfremmende og forebyggende indsatser ud fra evidens og effekt. Målgrupper Følgende målgrupper har et særligt fokus i strategien for sundhed : Børn og Unge Denne målgruppe er børn og unge, der ikke trives eller har en usund livsstil. Målet er, at de får et godt og sundt udgangspunkt/afsæt. Hermed lærer man mere og får flere kompetencer til at klare sig senere hen i livet. Udsatte og sårbare grupper I denne målgruppe hører ældre, der ikke længere kan klare sig selv, handicappede, mennesker med kroniske lidelser, misbrug, fysiske, sociale og psykiske problemer i alle aldre til. Målet er, at de lærer at mestre deres liv uanset sårbarhed. Arbejdsstyrken Sammen med virksomhederne på Nordfyn, herunder Nordfyns Kommune som arbejdsplads, skabes der gode rammer for, at man ikke bliver syg af at gå på arbejde, og man kan komme tilbage efter sygdom, så alle fortsat kan bidrage til samfundet. 10

12 Fra ord til handling Sundhed går på tværs. Derfor sætter Strategien for Sundhed retning for den samlede sundhedsindsats, som efterfølgende udmøntes og først kommer til live, når den kommer ud og virker hos og sammen med den enkelte borger. Strategien for Sundhed bidrager til at indfri Vision 2021 s målsætninger igennem understøtning af og i samarbejde med bl.a.: - Sundhedsaftaler med Region Syddanmark - Implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker - Politik for Børn og Unge - Ungestrategien - Friluftsstrategien for Nordfyns Kommune - Handicappolitikken - Kultur og fritidspolitik Effektmålene følges op at en årlig evaluering til Social- og Sundhedsudvalget i forhold til udviklingen på hele sundhedsområdet. Der udarbejdes handleplaner i 1. halvår af 2016 sammen med relevante interessenter for perioden og i 2018 for perioden

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Vores borgere skal leve et godt, sundt og langt liv. Det er ambitionen med Hjørring Kommunes sundhedspolitik. S undhedspolitikken bygger videre og bedre

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Sundhed og trivsel for alle i lighed i sundhed fl ere g lade børn l i vs d u e l i g e u n g e vo ks n e i ba l a nce 2016-2019 1 er et aktivt seniorliv KOV1_Kvadrat_RØD Indhold Forord 3 Forord 4 Udfordringen

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune 2018-2022 1 Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Et sundere arbejdsmarked...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016 Fredericia Kommune Sundhedsstrategi Gældende fra oktober 2016 Indhold Indledning... 3 Nationale mål... 3 Lokale politiske mål... 4 Temaerne... 4 Sundhed til udsatte og sårbare borgere... 5 Stærke børn

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Sundhed Godkendt den

Sundhed Godkendt den Sundhed Godkendt den 21.2.2019 Denne strategi er todelt med et fokus på mental sundhed og et fokus på fysisk sundhed. Begge dele beskrives nedenfor. Mental sundhed fremgår af del 1 og fysisk sundhed af

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Der har været en positiv udvikling i andelen af dagligrygere og storrygere siden 2010 dog ses en tendens til stagnation siden 2013.

Der har været en positiv udvikling i andelen af dagligrygere og storrygere siden 2010 dog ses en tendens til stagnation siden 2013. ET SPADESTIK DYBERE INTRODUKTION Dette er en uddybning af de grafikker og informationer der kan findes i SUND ODENSE Hvordan er sundheden i Odense 2017?. For hver indikator er vist udviklingen fra 2010

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre Sundhedspolitik sunde borgere i alle aldre Indholdsfortegnelse Forord....................... 3 Pejlemærke og principper.............. 4 Indsatsområder.................... 5 1. Sunde børn, unge og familier

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Juni 2019 Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Vision,

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHED OG TRIVSEL FOR ALLE I NÆSTVED KOMMUNE Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. At være sund

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Sundhed med alle. Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012

Sundhed med alle. Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012 Sundhed med alle Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012 Endeligt udkast forelagt Byrådet April 2012 Forord Denne sundhedspolitik afløser Fredericia Kommunes første sundhedspolitik. Med den første

Læs mere

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen Punkt 8. Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik 2015-2018 og Strategi for det nære sundhedsvæsen 2017-050028 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

Læs mere

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk Politik for SUNDHED VISION Vordingborg Kommune er storbyens sunde og smukke forhave Vordingborg Kommunes sundhedsområde spiller en central rolle i realiseringen af

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune

Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune #RMsundhedsprofil @DKfact Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune Jes Bak Sørensen, forsker, ph.d. Program Kort om undersøgelsen Tendenser i Region Midtjylland Overblik over sundheden i Skanderborg

Læs mere

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Ulla Vidkjær Fejerskov, demensfaglig udviklingskonsulent Social, Job og Sundhed/Sundhed og Omsorg Onsdag den 23. november 2016 Rehabilitering

Læs mere

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 2 Indholdsfortegnelse Nye veje til borgerrettet forebyggelse 3 Borgerrettet forebyggelse 4 Vision 5 Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune 6 Fra

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Forord Indholdsfortegnelse Denne sundhedspolitik afløser Fredericia Kommunes første sundhedspolitik

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Sundhedspolitik. Alle borgere skal have mulighed for et sundt liv

Sundhedspolitik. Alle borgere skal have mulighed for et sundt liv Sundhedspolitik Alle borgere skal have mulighed for et sundt liv Indhold Indledning...Side 4 Politikkens opbygning... 5 Gennemgående værdier... 6 Samskabelse Lighed i sundhed Tidlig indsats Tilgængelighed

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Høringsversion. Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE. September et lidt bedre liv

Høringsversion. Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE. September et lidt bedre liv Høringsversion Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE September 2017 - et lidt bedre liv DU SKAL LEVE ET LANGT OG SUNDT LIV Som borger i Gribskov Kommune skal du skal leve et sundt og langt

Læs mere

Vores sundhed. Oktober et lidt bedre liv SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE

Vores sundhed. Oktober et lidt bedre liv SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE Oktober 2017 - et lidt bedre liv 2 Birgit Roswall og Cosmo ved Blistrup DU SKAL LEVE ET LANGT OG SUNDT LIV Som borger i Gribskov Kommune skal du leve

Læs mere

Visioner for Sundhedsaftalen

Visioner for Sundhedsaftalen Visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023 I Syddanmark har vi udviklet et solidt samarbejde om patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Udgangspunktet for samarbejdet er vores

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE FÆLLES OM SUNDHEDEN SUNDHEDSPOLITIKKEN

ÆRØ KOMMUNE FÆLLES OM SUNDHEDEN SUNDHEDSPOLITIKKEN ÆRØ KOMMUNE FÆLLES OM SUNDHEDEN SUNDHEDSPOLITIKKEN 2019-2025 SUNDHEDSPOLITIKKEN 2019-2025 FÆLLES OM SUNDHEDEN [1] Forord Ærø, et godt sted at være - et godt sted at leve. Med Sundhedspolitikken vil vi

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK. Qeqqata Kommunia, 2018

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK. Qeqqata Kommunia, 2018 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 FORORD I Qeqqata Kommunia ser vi sundhedsfremme og forebyggelse som afgørende byggesten i et bæredygtigt samfund. Vi ønsker, at vores borgere trives

Læs mere

Præsentation af Region Syddanmarks. Hvordan har du det? Byråd i Assens Kommune 9. april 2018

Præsentation af Region Syddanmarks. Hvordan har du det? Byråd i Assens Kommune 9. april 2018 Præsentation af Region Syddanmarks Hvordan har du det? 2017 Byråd i Assens Kommune 9. april 2018 i spørgeskemaundersøgelsen spørgsmål Assens Kommune I Assens Kommune er 2500 borgere inviteret til at deltage

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer.

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer. 1. Den mentale trivsel styrkes Den mentale trivsel styrkes SUNDHEDSSTRATEGI At være i mental trivsel betyder, at den enkelte borger barn som voksen - kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer

Læs mere

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik SUND OPVÆKST Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik 2018 1 Forord Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes børne-, unge- og familiepolitik. Sund Opvækst opstiller en række ambitiøse

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK

INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL. 18.00-20.30 PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK 2018-19 Sammen om Sundhed Kommunalbestyrelsen ønsker med dette debatoplæg at sætte retning for det forebyggende

Læs mere