Brugervejledning til anmelder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til anmelder"

Transkript

1 Version 0.8 ERHVERVSSTYRELSEN ANMELDELSE AF TJENESTEYDELSER I RUT

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING ADGANG TIL RUT Login Login med brugernavn og password Oprettelse af brugerkonto Betingelser ANMELDELSE AF TJENESTEYDELSE Oprettelse af kladde Trin Virksomhed og branche Angivelse af en hvervgiver Trin Personer Kontaktperson Trin Arbejdssted og periode Godkend tjenesteydelse Kvittering ÆNDRING OG SLETNING AF EN ANMELDT TJENESTEYDELSE Ændring af en anmeldt tjenesteydelse Sletning af en anmeldt tjenesteydelse KARTOTEK OVER VIRKSOMHEDER, PERSONER OG ARBEJDSSTEDER Virksomheder Personer Arbejdssteder Netcompany Side 2 af 27

3 1 Indledning Registreret for udenlandske tjenesteydere (RUT) er et indberetningssystem, hvor det er muligt for udenlandske virksomheder at anmelde tjenesteydelser udført i Danmark. Når man som udenlandsk virksomhed skal udføre arbejde i Danmark, skal man anmelde en tjenesteydelse, som består af virksomheden og de enkelte personer, som udfører arbejdet, hvervgiveren som er hvem arbejdet udføres for, samt hvor og hvornår arbejdet udføres. Dette dokument giver en introduktion til anmeldelse af tjenesteydelser i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Bemærk at alle udstillede data i denne vejledning (f.eks. data i figurer og eksempler) er opfundet til testbrug til denne vejledning. 2 Adgang til RUT Figur 1 - Indgangsside til RUT Der findes flere indgange til RUT: For engelsk: For polsk: For tysk: RUT er tilgængeligt i fire forskellige sprog: dansk, engelsk, tysk og polsk Netcompany Side 3 af 27

4 Ved klik på Start -knappen videresendes du til en side, hvor du skal vælge hvordan du ønsker at logge ind (Se afsnit 2.1 Login). 2.1 Login Der tilbydes tre forskellige login muligheder til RUT: Dansk national identitet - NemID Udenlandsk national identitet eidas Brugernavn og kodeord Vi anbefaler, at du vælger én loginform til dine anmeldelser, da tjenesteydelser bliver tilknyttet login-profilen. Det betyder, at hvis du anvender f.eks. udenlandsk national identitet til at anmelde en tjenesteydelse, så kan du ikke senere foretage ændringer i denne tjenesteydelse ved at logge ind med et brugernavn og kodeord. Figur 2 - Efter klik på Start vælges hvilken login form, man ønsker Du har en Dansk national identitet (NemID), hvis du har et dansk cpr-nr. (socialt sikringsnummer) og/eller et dansk CVRnr. (virksomhedsidentifikationsnummer). eidas, electronic IDentification, Authentication and trust Services, er en EU-regulering, om en standardiseret elektronisk forordning for identifikation, hvilket gør det muligt for EU-borgere at benytte deres nationale identifikation til login på tværs af EU s medlemsstater. Det gælder dog kun for de eid, som er notificeret og godkendt af Kommissionen. Kontakt din nationale myndighed om dit lands id er godkendt. Ved Brugernavn og password opretter du en bruger til RUT, dette beskrives nærmere i Oprettelse af brugerkonto. Fremadrettet kan du benytte adressen og det valgte password til at logge ind i RUT. Kort tid efter du har oprettet en konto, vil du modtage en aktiverings-mail. Mailen vil indeholde et link, som du skal klikke på, for at aktivere kontoen. Bemærk: Hvis du anmelder en tjenesteydelse på vegne af en virksomhed, anbefaler vi, at der oprettes en virksomhedsbrugerkonto, hvor du benytter en adresse, som ikke er knyttet til dig eller en anden ansat. Dette anbefales, da man derved kan sikre sig, at virksomheden ikke mister adgang til brugerkontoen, i tilfælde af at den ansatte forlader virksomheden Netcompany Side 4 af 27

5 2.1.1 Login med brugernavn og password Når du vælger at logge ind med brugernavn og password får du følgende skærmbillede, se figur 3. Figur 3 Loginside for brugerprofil 1. Klik på linket Opret bruger, såfremt du ikke allerede har en brugerkonto. Oprettelse af brugerkonto beskrives nærmere i afsnit Oprettelse af brugerkonto. 2. Klik på linket Glemt adgangskode?, såfremt du allerede har en brugerkonto, men ikke kan huske din adgangskode. Du indtaster din eller virksomheds adresse, hvorefter der vil udsendes en mail med et link, som fører til en side, hvor en ny adgangskode kan angives Oprettelse af brugerkonto Første gang du ønsker at logge ind i RUT med adresse og kodeord, skal du oprette en bruger. Dette gøres ved at klikke på Opret bruger under Login knappen, se 1 på figur 3. For at oprette en brugerkonto skal du indtaste navn, adresse, samt vælge et kodeord, dette kan ses på Figur 4. Opretter du en brugerkonto for en virksomhed, indtaster du virksomhedsnavn og den virksomheds adresse, hvor kvitteringer og andet information ønskes at modtages. Når disse oplysninger er udfyldt, klikkes Opret konto, hvorefter du vil blive sendt en med et aktiveringslink til den opgivne adresse. Efter klik på aktiveringslinket er ens brugerkonto aktiv og du kan logge ind i RUT. Bemærk: Hvis du ikke modtager aktiveringsmail, ring til Erhvervsstyrelsens Kundecenter eller send mail til 2019 Netcompany Side 5 af 27

6 Figur 4 - Oprettelse af brugerkonto 2.2 Betingelser Uanset hvordan du vælger at logge ind i RUT, videresendes du efter login til betingelserne for brug, før du kan fortsætte til anmeldelsen af en tjenesteydelse Netcompany Side 6 af 27

7 Figur 5 Betingelser 1. Du er nødt til at acceptere betingelserne for systemet, for at få adgang til at benytte RUT. 3 Anmeldelse af tjenesteydelse Når du har accepteret betingelserne, videresendes du til startsiden, hvor du kan anmelde tjenesteydelser og/eller registrere data om virksomhed, personer, som udfører tjenesteydelser samt de arbejdssteder, hvor tjenesteydelser udføres. For at anmelde en ny tjenesteydelse skal du klikke på fanen Tjenesteydelser og derefter vælges der knappen Anmeld ny. Se figur 6. Bemærk: En tjenesteydelse er først registreret, når du har godkendt tjenesteydelsen og når du har modtaget en kvittering. Såfremt du ikke har modtaget en kvittering, anses anmeldelsen af tjenesteydelsen ikke som gennemført Netcompany Side 7 af 27

8 Figur 6 - Du har ingen tjenesteydelser 3.1 Oprettelse af kladde Hvis du ikke kan udfylde alle de påkrævede oplysninger om tjenesteydelsen på en gang, vil de angivne oplysninger blive gemt i en kladde. Du har så mulighed for at gennemføre registreringen af tjenesteydelse på et senere tidspunkt. Du skal blot klikke på Indlæs kladde under Mine tjenesteydelser næste gang du logger ind i RUT, se punkt 2 på figur Netcompany Side 8 af 27

9 Figur 7 - Oversigt over tjenesteydelser 1. Klik på Anmeld ny for at anmelde en tjenesteydelse. 2. Har du tidligere været i gang med at anmelde en tjenesteydelse, men blev ikke færdig, så kan du indlæse din kladde og fortsætte på dit tidligere arbejde. Du kan også slette kladden. For at anmelde en tjenesteydelse skal der foretages en registrering af alle påkrævede felter i de nedenstående trin: a) Virksomhed og branche (Se afsnit 3.2 Trin Trin Virksomhed og branche). b) Personer (Se afsnit 3.3 Trin Trin Personer). Bemærk: Dette trin optræder ikke, hvis det er registreret, at det er Den selvstændige skal alene udføre arbejdet under trin Virksomhed og branche c) Arbejdssted og periode (Se afsnit 3.4 Trin Trin Arbejdssted og periode). d) Godkend tjenesteydelse (Se afsnit 3.5 Trin Godkend tjenesteydelse). 1. Kvittering (Se afsnit 3.6 Trin e) Kvittering). 3.2 Trin Virksomhed og branche Første trin ved en anmeldelse af en tjenesteydelse er Virksomhed og branche, hvor informationer vedrørende den udenlandske virksomhed, branchen for arbejdet samt den danske hvervgiver udfyldes. Det er muligt enten at oprette en 2019 Netcompany Side 9 af 27

10 ny virksomhed eller at vælge en af ens eksisterende virksomheder (Se afsnit 5.1 Virksomheder for information vedrørende tidligere oprettede virksomheder). Figur 8 - Trin Virksomhed og branche Ved oprettelse af en ny virksomhed, skal du klikke på knappen Opret ny virksomhed og udfylde følgende data om virksomheden: Virksomhedsnavn Virksomhedshjemland 2019 Netcompany Side 10 af 27

11 Virksomhedsadresse Virksomheds Virksomhedens branchekode Angivelse af virksomhedskategori: Virksomhed udstationerer ansatte til at udføre arbejde ELLER Den selvstændig alene skal udføre arbejdet Momsregistrering i hjemlandet Virksomheds registrering i hjemlandet og i Danmark (begge felter er frivillige at udfylde) Når alle de påkrævede felter er udfyldt, skal du under Inden for hvilken branche er arbejdet? angive branche kode, som beskriver det arbejde virksomheden skal udføre i Danmark Netcompany Side 11 af 27

12 Figur 9 - Oprettelse af virksomhed 2019 Netcompany Side 12 af 27

13 3.2.1 Angivelse af en hvervgiver Som det sidste i trin Virksomhed og branche skal du angive, hvem der er den danske hvervgiver for arbejdet, se figur 8. Den danske hvervgiver er den danske virksomhed eller privatperson, som får leveret tjenesteydelsen i Danmark. Det vil sige, den virksomhed eller privatperson, som arbejdet bliver udført for. Hvis der er flere danske virksomheder i leverandørkæden, er den danske hvervgiver den første dansketablerede virksomhed i leverandørkæden, og du skal oplyse denne virksomheds CVR-nummer (virksomhedsregistreringsnummer i Danmark). Hvis din hvervgiver ikke har et CVR-nummer, skal du spørge virksomheden om dens hvervgiver har et CVR-nummer, og angive dette CVR-nummer under Hvem er den danske hvervgiver for arbejdet? Hvis din virksomhed udfører arbejde i forbindelse med opstilling af stand til messer eller andet, og der ikke findes en dansk hvervgiver for arbejdet, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen på Når alle de påkrævede felter er udfyldt, skal du klikke på knappen Næste. Ved korrekt udfyldt trin Virksomhed og branche vil der ses en checkmark og stå Udfyldt korrekt udfor Trinnet, hvilket kan ses i venstre faneblad, se figur Trin Personer Figur 10 - Korrekt udfyldt Trin Virksomhed og branche Bemærk at dette trin kun optræder, hvis du har angivet virksomhedskategori: Virksomhed udstationerer ansatte til at udføre arbejde under Trin Virksomhed og branche. Under trin Personer udfylder du hvilke person/er, der udfører arbejdet for den tjenesteydelse, som du er i gang med at anmelde. Når du skal oprette en eller flere personer, skal du klikke på Opret ny person, se figur Netcompany Side 13 af 27

14 Figur 11 Trin Personer Du skal angive følgende information, når en person skal oprettes: Personens fornavn og efternavn Køn Statsborgerskab ID- type og dets nummer (f.eks. hvis ID-type er et pas, så skal pasnummer angives) Fødselsdag Angivelse af, hvilket lands social sikring personen er omfattet af Angivelse af, om personen har fået udstedt A1-attest i hjemlandet Efter du har udfyldt de påkrævede felter, klikker du på Gem, se figur 12. Er der flere end en person, som skal udføre tjenesteydelsen, klikker du blot på Opret ny person for at oprette dem Netcompany Side 14 af 27

15 Figur 12 - Oprettelse af person Når du har oprettet en eller flere personer, får du følgende visning i figur 13: 2019 Netcompany Side 15 af 27

16 Figur 13 - Angivelse af start- og slutdato for personer Du skal nu angive start-og slutdato for hvornår personen/personer vil udføre arbejdet i Danmark Kontaktperson Til sidst skal du angive, hvilke af de oprettede personer er kontaktpersonen for tjenesteydelsen, som du er i gang med at anmelde. Kontaktperson skal kunne svare på myndighedernes spørgsmål, f.eks. hvor arbejdet bliver udført i den kommende tid mv. Der skal være en kontaktperson for hele tjenesteydelsens periode, Hvis der ikke er én person, som skal være kontaktperson for hele tjenesteydelsens periode, skal du udpege og angive flere kontaktpersoner. Hele arbejdsperioden skal være dækket ind af en eller flere kontaktpersoner. Ved den person, som du har udpeget som kontaktperson, skal du yderligere angive personens telefon nummer og adresse Netcompany Side 16 af 27

17 Bemærk: Der skal være angivet en kontaktperson for hele tjenesteydelsens periode. Perioden for tjenesteydelse angiver du i forbindelse med trin Arbejdssted og periode. Hvis du har udpeget én kontaktperson for tjenesteydelsen, skal dens start-og slutdato være samme som for tjenesteydelsen. Har tjenesteydelsen flere kontaktpersoner, skal én kontaktperson have samme start- eller slutdato som tjenesteydelsen. Når alle personer er oprettet, og der er angivet start-og slutdatoer for udførelse af deres arbejde, samt udpeget kontaktperson(er), klikker du på Næste og du kommer til næstsidste trin Arbejdssted og periode. 3.4 Trin Arbejdssted og periode Under trinet Arbejdssted og periode udfylder du informationer vedrørende hvor og hvornår arbejdet udføres, se figur 14. Figur 14 Trin Arbejdssted og Periode 2019 Netcompany Side 17 af 27

18 Når du skal angive, hvor arbejdet udføres, skal du klikke på Opret nyt arbejdssted. Du skal angive følgende information om arbejdssted, se figur 15: Navn på arbejdssted Arbejdsstedets adresse Hvis arbejdsstedet ikke har en adresse bl.a. fordi arbejdet udføres off shore, eller hvis adressen ikke er registreret endnu, kan du angive koordinater. Du kan angive koordinater ved at klikke på Vælg adresse på kort, punkt 1 på figur 15, zoom ind på kortet, marker hvor arbejdet udføres. Figur 15 - Oprettelse af arbejdssted Det er muligt enten at oprette et nyt arbejdssted eller at vælge et af dine eksisterende arbejdssteder (Se afsnit 5.3 Arbejdssteder for information vedrørende tidligere oprettede arbejdssteder) Netcompany Side 18 af 27

19 Når du har udfyldt den påkrævede information om arbejdssted, skal du angive start-og slutdato for hvornår arbejdet udføres på det oprettet arbejdssted samt, hvor mange personer vil arbejde på det pågældende arbejdssted, se figur 16. Det er vigtigt, at du præcist angiver perioden for, hvornår arbejdet udføres på den enkelte adresse. Figur 16 - Angivelse af start- og slutdato for arbejdssted Du kan angive flere end et arbejdssted for tjenesteydelsen, hvis tjenesteydelsen foregår på forskellige arbejdssteder. Hvis tjenesteydelsen har flere arbejdssteder, kan du oprette dem ved at klikke på Opret nyt arbejdssted. Når du har udfyldt alle de påkrævede felter under trin Arbejdssted og periode, klikker du på Næste, og du kommer til trinet, hvor du skal godkende alle de indtastede oplysninger om tjenesteydelsen. Hvis du får følgende visning i figur 17 efter du har klikket på Næste, betyder det, at de angivne start-og slutdatoer for personer ikke passer med angivelsen af start-og slutdato for tjenesteydelsen. Du skal derfor klikke på trin Personer og bl.a. se om du har angivet start-og slutdato for kontaktperson(er) korrekt Netcompany Side 19 af 27

20 3.5 Godkend tjenesteydelse Figur 17 - Status om de enkelte trin er udfyldt korrekt Under fanen Godkend tjenesteydelse kan du se et overblik over oplysningerne, du har angivet, se figur 18. Du har også her mulighed for at rette informationerne under de enkelte trin ved at klikke på knappen Ret til højre Netcompany Side 20 af 27

21 Figur 18 Opsummering over tjenesteydelse 2. For at kunne indsende anmeldelsen af tjenesteydelsen, skal du godkende, at de angivne oplysninger er korrekte og derefter klikke på knappen Godkend 3.6 Kvittering Når du har klikket på knappen Godkend får du vist en side, hvor du bliver informeret om, at tjenesteydelsen er blevet anmeldt og at kvitteringen for anmeldelsen er blevet sendt til din mail, se figur Netcompany Side 21 af 27

22 På denne side har du også mulighed for at angive en anden adresse, hvor kvitteringen skal sendes til, se figur 19, punkt 2. Denne mulighed benyttes ofte af de virksomheder eller personer, som opretter tjenesteydelser på vegne af andre virksomheder. Ligesom du har mulighed for at sende kvitteringen for din anmeldelse direkte til din hvervgiver, som bevis på din anmeldelse. Figur 19 - Kvitteringsside 1. Ved klik på knappen Se kvittering downloades kvitteringen som en PDF-fil (Se Figur 20 Udsnit af kvittering som PDF-fil). 2. Angiv en eller flere adresser, hvor kvitteringen ønskes at sendes til. Klik derefter på Send kvittering 3. Når du klikker på Gå til Mine tjenesteydelser kommer du tilbage til din oversigtsside, hvor du kan se alle dine oprettede tjenesteydelser (se Figur 6) Netcompany Side 22 af 27

23 Figur 20 Udsnit af kvittering som PDF-fil 4 Ændring og sletning af en anmeldt tjenesteydelse 4.1 Ændring af en anmeldt tjenesteydelse Du har mulighed for at ændre oplysninger til en fremtidig og aktiv tjenesteydelse. Har tjenesteydelsen en status afsluttet, kan du kun rette hvervgiveren. Ændringer til en anmeldt tjenesteydelse skal foretages senest førstkommende hverdag, efter ændringen er trådt i kraft. Du kan ændre følgende oplysninger tilknyttet en tjenesteydelse: Ændring af personperiode du kan ændre start og slutdato for anmeldte personer, herunder kontaktpersoner Ændring af arbejdssteds periode du kan ændre start-og slutdato for anmeldte arbejdssteder Tilføje nye og fjerne allerede anmeldte personer, herunder kontaktpersoner til en tjenesteydelse. Husk at opdatere antallet af personer for arbejdsstedet under Trin Arbejdssted og periode. Hvervgiver Bemærk, at ved ændring af person-og arbejdsstedsperiode skal du sikre dig, at de ændrede start- og/eller slutdatoer for personer er ens med start-og slutdato for arbejdssted(er), og omvendt. Det samme gælder for en ændring af start-og slutdato for en kontaktperson. En kontaktperson skal have samme start-og slutdato, som den samlede tjenesteydelse. Har tjenesteydelsen flere kontaktpersoner, skal én kontaktperson have samme start- eller slutdato, som den samlede tjenesteydelse. Du ændrer en tjenesteydelses oplysninger ved at logge ind i RUT med samme bruger, som du har anvendt til at anmelde tjenesteydelsen. Under startsiden Mine tjenesteydelser vælger du den tjenesteydelse, du ønsker at foretage ændringerne for. Derefter klikker du på Ret. Efter du har foretaget de ønskede ændringer, klikker du på Gem Netcompany Side 23 af 27

24 Når du ændrer oplysninger til en tjenesteydelse, vil du ikke modtage en kvittering for disse ændringer. Ændringerne vil ses i oversigten for tjenesteydelsen, som du finder ved at klikke Vis under Mine Tjenesteydelser. 4.2 Sletning af en anmeldt tjenesteydelse Når du har godkendt en tjenesteydelse og har modtaget en kvittering, er det ikke muligt at slette den anmeldte tjenesteydelse. 5 Kartotek over virksomheder, personer og arbejdssteder I dette afsnit beskrives fanerne Virksomheder, Personer og Arbejdssteder. Under disse tre faner er det muligt at administrere dine tidligere oprettede virksomheder, personer og arbejdssteder, samt at oprette nye. Når du har oprettet en virksomhed, en person eller et arbejdssted er det muligt at benytte disse i forbindelse med anmeldelse af tjenesteydelser. Du kan derfor betragte de tre ovennævnte faner som kartoteker. Disse faner kan benyttes til at skabe et overblik over de virksomheder, personer og arbejdssteder, som du tidligere har anmeldt i RUT i forbindelse med tidligere anmeldelser af tjenesteydelser. Det er muligt at registrere nye virksomheder, personer og arbejdssteder gennem disse faner, som så senere kan bruges i en anmeldelse af en tjenesteydelse. Bemærk: Registreringer af virksomheder, personer og arbejdssteder under disse faner er ikke en anmeldelse af en tjenesteydelse. Anmeldelse af en tjenesteydelse kan kun ske under fanen Tjenesteydelser. 5.1 Virksomheder Under fanen Virksomheder er det muligt at se en liste over dine oprettede virksomheder i RUT, som skal udføre arbejde i Danmark, administrere disse, samt oprette nye virksomheder. Dette kan bruges til at skabe et overblik, hvis du har mange virksomheder registreret i RUT, se figur 21. Figur 21 - Oversigt over virksomheder 2019 Netcompany Side 24 af 27

25 1. Ved klik på knappen Opret ny virksomhed videresendes du til en side, hvor det er muligt at oprette en ny virksomhed (Beskrivelse af hvordan en virksomhed oprettes og hvilke oplysninger der behøves, kan ses i Afsnit 3.2 Trin Virksomhed og branche ). Når du har oprettet en virksomhed, vil det være muligt at benytte den ved anmeldelse af tjenesteydelser, under fanen Tjenesteydelser. En tjenesteydelse er ikke anmeldt ved blot at oprette en virksomhed i denne fane. 2. Under Mine virksomheder er det muligt at søge i og administrere dine oprettede virksomheder. Der vises et udsnit af virksomhedens oplysninger: hvornår der senest er foretaget ændringer i virksomhedens oplysninger, Virksomhedens RUT-nummer, Virksomhedens navn, samt i hvilket land Virksomheden er registreret. Bemærk: Et RUT-nummer udstedes først, når du har anmeldt en tjenesteydelse for virksomheden. F.eks. viser Figur 21 Virksomhed Test 2 ikke har noget RUT nummer, mens Virksomhed Test har. Dette betyder Virksomhed Test 2 endnu ikke har anmeldt en tjenesteydelse, mens Virksomhed Test har. De anmeldte tjenesteydelser kan ses under fanen Tjenesteydelser. 3. Du har mulighed for at rette i din virksomheds oplysninger, f.eks. hvis virksomheden skifter navn, eller får nye kontaktoplysninger. Dette gøres ved at klikke Ret. 4. Det er muligt at slette virksomheder, som endnu ikke har haft anmeldt en tjenesteydelse. Dette gøres ved at klikke Fjern. 5.2 Personer Under fanen Personer er det muligt at se og administrere dine oprettede personer, som skal udføre arbejde i Danmark, samt at oprette nye. Dette kan bruges til at skabe et overblik, hvis du har mange personer oprettet i RUT, se figur 22. Figur 22 - Oversigt over personer 1. Ved klik på knappen Opret ny person videresendes du til en side, hvor det er muligt at oprette en ny person (Beskrivelse af hvordan en person oprettes og hvilke oplysninger der behøves, kan ses i Afsnit 3.3 Trin 2019 Netcompany Side 25 af 27

26 Personer ). Når du har oprettet en person, vil det være muligt at benytte personen ved anmeldelse af tjenesteydelser, under fanen Tjenesteydelser. En tjenesteydelse er ikke anmeldt ved blot at oprette en person i denne fane. 2. Under Mine personer er det muligt at søge i og administrere dine oprettede personer. Der vises et udsnit af personens oplysninger: hvornår der senest er foretaget ændringer i personens oplysninger, personens navn, fødselsdato, samt om der er tilknyttet nogle dokumenter til person-registreringen. 3. Du har mulighed for at rette i dine personers oplysninger, f.eks. hvis personens kontaktoplysninger ændres. Dette gøres ved at klikke Ret 4. Såfremt en person ikke har været tilknyttet en tjenesteydelse, vil det være muligt at slette vedkommende. Dette gøres ved at klikke Fjern. 5.3 Arbejdssteder Under fanen Arbejdssteder er det muligt at se og administrere dine oprettede arbejdssteder, hvor tjenesteydelsers arbejde udføres i Danmark, samt at oprette nye. Dette kan bruges til at skabe et overblik, hvis du har mange arbejdssteder registreret i RUT, se figur 23. Figur 23 - Oversigt over arbejdssteder 1. Ved klik på knappen Opret nyt arbejdssted videresendes du til en side, hvor det er muligt at oprette et nyt arbejdssted (Beskrivelse af hvordan et arbejdssted oprettes og hvilke oplysninger der behøves, kan ses i Afsnit 3.4. Arbejdssteder og perioder ). Når du har oprettet et arbejdssted, vil det være muligt at benytte den ved anmeldelse af tjenesteydelser, under fanen Tjenesteydelser. En tjenesteydelse er ikke anmeldt ved blot at oprette et arbejdssted i denne fane Netcompany Side 26 af 27

27 2. Under Mine arbejdssteder er det muligt at søge i og administrere dine oprettede arbejdssteder. Der vises et udsnit af arbejdsstedets oplysninger: hvornår der senest er foretaget ændringer i arbejdsstedets oplysninger, navnet for arbejdsstedet, samt arbejdsstedets adresse. 3. Du har mulighed for at rette i dit arbejdsstedets oplysninger, f.eks. ændre navngivningen for arbejdsstedet. Dette gøres ved at klikke Ret. 4. Såfremt et arbejdssted ikke har været benyttet på en indsendt tjenesteydelse, vil det være muligt at slette det. Dette gøres ved at klikke Fjern Netcompany Side 27 af 27

3. Vælg denne mulighed, hvis du har: Oprettet dig som bruger i det digitale ansøgningssystem. Se punkt 4.

3. Vælg denne mulighed, hvis du har: Oprettet dig som bruger i det digitale ansøgningssystem. Se punkt 4. Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet ved at klikke på Gå til ansøgning på siden: http://tilvalg.au.dk/kandidattilvalg/optagelse/ under punktet Sådan søger du. Login

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/ Login foregår via WAYF (Where-Are-You-From). På ansøgningssystemets

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

LOGIN PÅ ANSØGNINGSPORTALEN

LOGIN PÅ ANSØGNINGSPORTALEN LOGIN PÅ ANSØGNINGSPORTALEN Login til ansøgningsportalen sker via WAYF (Where Are You From), som er en national logintjeneste, der blandt andet bruges af danske universiteter og NemID. Der findes tre forskellige

Læs mere

LOGINVEJLEDNING INDHOLD

LOGINVEJLEDNING INDHOLD LOGINVEJLEDNING Denne loginvejledning er en hjælp til dig, der ønsker at oprette et login til at kunne ansøge om optagelse på en uddannelse på IT-Universitetet. Oprettelse af dette login foregår digitalt

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Denne manual skal hjælpe dig igennem lokaletilskuds ansøgningsprocessen trin for trin. I manualen vil du finde beskrivelser og billeder,

Læs mere

Brugeradministration på SKI.dk

Brugeradministration på SKI.dk Version 2.0 Dato 7. september 2018 Staten og Kommunernes Indkøbsservice Zeppelinerhallen H. C. Hansens Gade 4, 2300 København S Telefon +45 33 42 70 00 CVR 17472437 Indhold 1 Indledning... 1 2 Brugeradministrations

Læs mere

Vejledning Patientportal

Vejledning Patientportal Vejledning Patientportal side 1 af 6 Indhold Patientportalen... 3 Hvordan finder jeg Patientportalen?... 3 Hvad kan jeg fra Patientportalens forside?... 3 Opret bruger på Patientportalen... 4 Hvordan opretter

Læs mere

Vejledning Patientportal

Vejledning Patientportal Vejledning Patientportal side 1 af 6 Indhold Patientportalen... 3 Hvordan finder jeg Patientportalen?... 3 Hvad kan jeg fra Patientportalens forside?... 3 Opret bruger på Patientportalen... 4 Hvordan opretter

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger Vejledning Interbook Find en forening Foreningsoplysninger 1 Indholdsfortegnelse Her finder du Interbook... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 4 Skift kodeord... 4 Foreningsregister-

Læs mere

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018)

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) 2018 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Kladder...5 Setup... 6 Køretøjer... 6 SKAT kørselssatser...

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig,

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning til mindstelønsportal

Vejledning til mindstelønsportal Vejledning til mindstelønsportal Siden 1. januar 2017 kan anmeldelsen ske elektronisk for de chauffører, som er ansat i en ikke tysk-virksomhed, og som udfører transporter til/fra/i Tyskland (transit er

Læs mere

TÅRNBY FORENINGSPORTAL

TÅRNBY FORENINGSPORTAL GUIDE TIL TÅRNBY FORENINGSPORTAL - for foreninger Tårnby Foreningsportal Tårnby Foreningsportal er foreningernes værktøj til booking af faciliteter, indsendelse af dokumentation samt kommunikation med

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de selskaber,

Læs mere

Brugervejledning i oprettelse af login

Brugervejledning i oprettelse af login Brugervejledning i oprettelse af login Version april 2017 Denne brugervejledning er med det nye EU Login (version 8.08) Brugervejledningen er kun en vejledning i at benytte de forskellige funktioner i

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Side 1 af 18 Kære frivillige sociale foreninger i Assens Kommune Opdateret den 02.10.17 Denne manual skal hjælpe dig igennem 18-ansøgningsprocessen

Læs mere

1. Første gang du logger ind

1. Første gang du logger ind PMTO: Trin-for-trinvejledninger til terapeuten 1 Indhold 1. Første gang du logger ind... 3 2. Sådan gør du et behandlingsforløb aktivt igen (første gang du logger ind)... 4 3. Sådan logger du ind... 7

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Velkommen til Sønderborg Kommunes online tilskudssystem

Velkommen til Sønderborg Kommunes online tilskudssystem Velkommen til Sønderborg Kommunes online tilskudssystem Indhold Intro... 2 Login... 2 Ansøgning om tilskud... 5 Sønderborgordningen... 6 Lokaletilskud...8 Mine foreningsdata...11 Tilknyt borger... 13 Kontakt

Læs mere

Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo

Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo Alle børn og børnebibliotekarer skal bruge det landsdækkende UNI-Login for at oprette en profil på www.biblo.dk. Langt de fleste skolebørn i DK har fra

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forud oprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Her har den enkelte forening mulighed for at ændre og vedligeholde relevante oplysninger om foreningen. Det kan f.eks. være ny formand, ændrede adresser, tlf.nr. m.m. Da det er disse

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Vigtige indstillinger & tricks

Vigtige indstillinger & tricks Vigtige indstillinger & tricks Indhold Versioner... 2 Pop-up blokering... 2 PDF/Acrobat Reader... 3 Bestil nyt kodeord... 3 Tilmelding Svin... 4 Tilmelding Kreatur... 5 Afregning... 6 Opret en ansat...

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Guide til oprettelse af testbrugere

Guide til oprettelse af testbrugere Guide til oprettelse af testbrugere i Stormbasen Indtil Stormbasen sættes i drift d. 1. oktober 2012 er det muligt at øve sig i et testsystem. En af de store forskelle på den rigtige Stormbase og testsystemet

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger 31. august 2017 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI-systemet

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

Guide til login på DA Barsel

Guide til login på DA Barsel Guide til login på DA Barsel 19. marts 2019 Dok ID: 134653 Adgang til DA Barsel For at kunne tilgå DA Barsels selvbetjening skal man have tilknyttet sin NemID medarbejdersignatur til Arbejdsgivernes Fælles

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos Dusager 4 8200 Århus N Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskPortalen hos INDHOLD Login på ServiceDeskPortalen...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2017 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.2 (NOV 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 Køretøjer...5 SKAT kørselssatser...5

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

CPOS Borgerportal. Quickguide

CPOS Borgerportal. Quickguide CPOS Borgerportal Quickguide Version 1.1.8 Cheval Blanc Bygningsstyrelsen og Konkurrence- og forbrugerstyrelsen https://1351.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Vejledning til oprettelse af brugerprofil og registrering på leverandørliste. Ballerup Kommune

Vejledning til oprettelse af brugerprofil og registrering på leverandørliste. Ballerup Kommune Vejledning til oprettelse af brugerprofil og registrering på leverandørliste Ballerup Kommune Indhold: Før du går i gang s. 3 Opret brugerprofil s. 4 Opret fagprofil administrator s. 5-6 Opret fagprofil

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Når du kommer ind på siden kan der være en certifikatfejl, hvor din browser/dit internetvindue vil anbefale at du ikke går ind på siden. Du

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

TrailerService Online elektronisk typetilmelding

TrailerService Online elektronisk typetilmelding TrailerService Online elektronisk typetilmelding Indholdsfortegnelse Forside... 3 Login... 4 Sagsoversigt... 5 Opret typetilmelding... 6 Rediger typetilmelding... 7 Vis sagsoplysninger... 10 Tilmeld til

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Tilføjelse af administrator for myndighed

Tilføjelse af administrator for myndighed Side 1 af 7 Udpegning af administrator i NemLog-in 12. december 2013 TG Denne guide beskriver, hvordan en offentlig myndighed kan udpege en administrator, som kan administrere myndighedens selvbetjeningsløsninger

Læs mere

Det europæiske erhvervspas Brugervejledning for professionelle

Det europæiske erhvervspas Brugervejledning for professionelle Det europæiske erhvervspas Brugervejledning for professionelle 28. september 2018 1. udgave Europa-Kommissionen GD GROW R2 Det europæiske erhvervspas BRUGERVEJLEDNING Det europæiske erhvervspas BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

1 Quick Guide: GynZone Licens Administrator på

1 Quick Guide: GynZone Licens Administrator på 1 Quick Guide: GynZone Licens Administrator på www.gynzone.dk VELKOMMEN SOM ADMINISTATOR AF LICENSER PÅ JERES INSTITUTION J 1: Du modtager en aktiveringsmail fra GynZone med et link til at logge ind. Når

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Denne manual skal hjælpe dig igennem lokaletilskuds ansøgningsprocessen trin for trin. I manualen vil du finde beskrivelser og billeder,

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sådan benytter du Din side Hvad er en kundeprofil? Licens/Brugerliste Brugerlogin Hvad er en brugerprofil? KreditTjek Hvad er overvågede virksomheder? Hvad er favoritter?

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

Brugervejledning til GS1Trade Sync

Brugervejledning til GS1Trade Sync GS1Trade Sync Brugervejledning til GS1Trade Sync Oprettelse af produkter Version 0.7, maj 2018 Indholdsfortegnelse 1. Login i systemet:... 3 2. GS1Trade Sync brugervejledning i Opret et produkt del 1...

Læs mere

Tilknytning af medlemmer af ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg

Tilknytning af medlemmer af ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg Tilknytning af medlemmer af ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Bedømmelsesudvalg... 3 Oprettelse i Medarbejderstamkortet... 3 Tilknytning i

Læs mere

Opret ny bruger Tilknyt medlemskab Ændre Mail-adresse Ændre password.

Opret ny bruger Tilknyt medlemskab Ændre Mail-adresse Ændre password. Opret ny bruger Tilknyt medlemskab Ændre Mail-adresse Ændre password. Min Side - Opret ny bruger Du opretter dig som bruger på hundeweb.dk ved at klikke på Min Side. Når du er oprettet som bruger på hundeweb.dk

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Vejledning: Sådan opretter du regelændringer på Virk Myndighedsnet

Vejledning: Sådan opretter du regelændringer på Virk Myndighedsnet Vejledning: Sådan opretter du regelændringer på Virk Myndighedsnet Indhold Log-In... 1 Vælg opret eller rediger:... 2 Oprettelse/redigering:... 3 Sådan ser det ud for virksomhederne... 5 Ved problemer

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3 AU Timeløn Vejledning til sekretær-brugere TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. I denne vejledning finder du beskrivelser af de funktionaliteter,

Læs mere

Ændring og tilføjelse af kontaktperson. Din guide til ændring og tilføjelse af organisationens kontaktperson i Participant Portal

Ændring og tilføjelse af kontaktperson. Din guide til ændring og tilføjelse af organisationens kontaktperson i Participant Portal Ændring og tilføjelse af kontaktperson Din guide til ændring og tilføjelse af organisationens kontaktperson i Participant Portal Ændring af kontaktperson Din guide til ændring af organisationens kontaktperson

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF BRUGERPROFIL OG REGISTRERING PÅ MORSØ KOMMUNES LEVERANDØRLISTE

VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF BRUGERPROFIL OG REGISTRERING PÅ MORSØ KOMMUNES LEVERANDØRLISTE VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF BRUGERPROFIL OG REGISTRERING PÅ MORSØ KOMMUNES LEVERANDØRLISTE Processio ApS - +45 71 99 36 72 - support@comdia.com INDHOLD: Opret brugerprofil s. 3 Oprettelse af fagprofil

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Login og introduktion til SEI2

Login og introduktion til SEI2 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens

Læs mere

Kom godt i gang www.pengeuge.dk

Kom godt i gang www.pengeuge.dk Kom godt i gang www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Log på med sikkerhedskode (kun til oprettelse af kontaktpersoner) 2. Opret og login kontaktperson 3. Rediger profil og skift password 4. Vælg

Læs mere

Introduktion til Playmapping

Introduktion til Playmapping Introduktion til Playmapping Mobil version http://mobile.playmapping.com/ 01-08-2018 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 PLAYMAPPING Login 3 Startside (Beliggenheder) 4 Søgning Beliggenheder

Læs mere

Denne vejledning fortæller hvordan du får adgang til Min bolig første gang du logger på. hvordan du logger på første gang og får registreret dig som

Denne vejledning fortæller hvordan du får adgang til Min bolig første gang du logger på. hvordan du logger på første gang og får registreret dig som Kære beboer Denne vejledning fortæller hvordan du får adgang til Min bolig første gang du logger på. Den fortæller: hvordan du logger på første gang og får registreret dig som bruger af systemet hvordan

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Quick Guide Mit Plandent

Quick Guide Mit Plandent Quick Guide Mit Plandent Indhold Hvad er Mit Plandent?... 2 Hvordan logger jeg ind på Mit Plandent?... 2 Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit password?... 4 Hvordan finder jeg vores aftaler?... 5 Hvor

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS / mtempus. Link: Version 5

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS / mtempus. Link:   Version 5 AU Timeløn Vejledning til sekretær-brugere TIMEmSYSTEM ApS / mtempus Link: https://au.mtime.dk Version 5 November 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. I denne vejledning finder du beskrivelser af de

Læs mere

Login-vejledning til Falck MyCare

Login-vejledning til Falck MyCare Login-vejledning til Falck MyCare På grund af den nye persondataforordning (GDPR) om beskyttelse af personfølsomme oplysninger, har vi i Falck Healthcare opgraderet vores bookingsystem Falck MyCare til

Læs mere

Kom godt i gang

Kom godt i gang Kom godt i gang www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Log på med sikkerhedskode (kun til oprettelse af kontaktpersoner) 2. Definition af kontaktpersoner og gæsteundervisere 3. Opret og login kontaktperson

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere