Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk."

Transkript

1 Resultatudtrækket er foretaget 6. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Konflikter, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Rammer 2, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang, Kost og rygning, Helbred og velbefindende, Underspørgsmål til helbred og velbefindende om fravær Følgende egne emner indgår i resultatvisningen: Ture til udlandet, De bærbare pc'er, Sportslivet på Solgården Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Efterskolen ""Solgården"" Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode. Følgende undersøgelser indgår i resultatvisningen: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2011 Følgende hold indgår i resultatvisningen: 10.b, 10.c, 10around, 9 Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne på flere måder: Simple tabeller viser, hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål Et søjlediagram viser et pointtal for hvert emne (fx "mobning" og "sikkerhed") i jeres undersøgelse. Pointtallet viser, hvordan I klarer jer på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst. (Læs mere om point: Et søjlediagram med landsgennemsnittet over samme pointtal Et søjlediagram viser et pointtal for jeres bonusresultater dvs. for de "ekstra" emneområder, der kan beregnes ud fra elevernes svar på forskellige spørgsmål på tværs af de Termometer emner, I har valgt at tage med i jeres undersøgelse. (Læs mere om bonusresultater: Et søjlediagram med landsgennemsnittet over samme pointtal for bonusresultater Hvis I har føjet jeres egne, hjemmelavede emner og spørgsmål til undersøgelsen, præsenteres resultaterne heraf i simple tabeller Elevernes eventuelle kommentarer til undersøgelsen i prosaform. Hvordan følger vi op på vores undersøgelse? Hvis jeres Termometerundersøgelse skal danne afsæt for en undervisningsmiljøvurdering (UMV), skal I efter denne kortlægning videre med de næste faser i UMV processen: At vurdere resultaterne i dialog med jeres elever og sammen med dem prioritere eventuelle undervisningsmiljøproblemer (nogle kræver måske en nærmere undersøgelse) samt at udarbejde en handlingsplan og retningslinjer for opfølgning. I finder værktøjer til de øvrige faser og metoder til dialog om resultaterne på Her finder I også skabelonen "UMV sådan!", hvori I løbende kan samle hovedkonklusionerne fra arbejdet med UMV en. Den udfyldte skabelon er jeres færdige UMV, og ved at placere den centr på skolens hjemmeside, lever I op til kravet om UMV ens offentlige tilgængelighed. DCUM anbefaler desuden, at I synliggør jeres UMV ved at registrere jeres skole på det elektroniske Danmarkskort, Undervisningsmiljøkortet. I kan finde kortet via DCUM s hjemmeside eller direkte på kort.dk 1. Simple tabeller Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål. Dreng Pige 1 Er du: 49 / 51,6% 46 / 48,4% 95 Side 1 af 26

2 Generel tilfredshed Ja, id Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 2 Er du glad for din skole? 47 / 49,5% 48 / 50,5% 0 / 0% 0 / 0% 95 Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem 3 Er du glad for dine lærere? 11 / 11,6% 78 / 82,1% 6 / 6,3% 0 / 0% 95 Hvor tit... Altid For det meste Ikke så tit eller aldrig 4 - glæder du dig til at komme i skole? 9 / 9,5% 69 / 72,6% 15 / 15,8% 2 / 2,1% glæder du dig til at se dine klassekammerater? 72 / 75,8% 22 / 23,2% 1 / 1,1% 0 / 0% 95 Ja, id Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 6 Er du glad for den klasse, du går i? 52 / 54,7% 41 / 43,2% 2 / 2,1% 0 / 0% 95 Ja, id Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 7 Føler du dig tryg i klassen? 59 / 62,1% 35 / 36,8% 1 / 1,1% 0 / 0% 95 Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem 8 Kan du lide dine kammerater i klassen? 38 / 40% 54 / 56,8% 3 / 3,2% 0 / 0% 95 Ja, tit Engang imellem Aldrig 9 Er du sammen med klassekammerater uden for skoletiden? 84 / 88,4% 10 / 10,5% 0 / 0% 1 / 1,1% 95 Side 2 af 26

3 Klassen og kammeraterne Ingen En enkelt 2-5 Mere end 5 10 Hvor mange venner har du i din klasse? 1 / 1,1% 0 / 0% 5 / 5,3% 89 / 93,7% Hvor mange fra din klasse, tror du, ville hjælpe dig, hvis du fik brug for det? 1 / 1,1% 1 / 1,1% 22 / 23,2% 71 / 74,7% Hvor mange fra din klasse ville du kunne fortælle en vigtig hemmelighed til? 3 / 3,2% 17 / 17,9% 59 / 62,1% 16 / 16,8% 95 Ja, id Ja, for det meste Engang imellem eller aldrig 13 Føler du, at dine klassekammerater kan lide dig som den, du er? 37 / 38,9% 54 / 56,8% 3 / 3,2% 1 / 1,1% Føler du dig uden for kammeratskabet i klassen? 2 / 2,1% 0 / 0% 12 / 12,6% 81 / 85,3% Synes du, at I taler grimt til hinanden i klassen? 2 / 2,1% 4 / 4,2% 43 / 45,3% 46 / 48,4% 95 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 16 Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre i klassen? 50 / 52,6% 44 / 46,3% 0 / 0% 1 / 1,1% 95 Ja Nej Ved ikke 17 Har I regler for, hvordan I skal opføre jer over for hinanden i klassen? 20 / 21,1% 39 / 41,1% 36 / 37,9% 95 Svar også på nr. 17a-17c Gå direkte videre til 18 Eleverne og klasselæreren Eleverne alene Klasselæreren alene Ved ikke 17a Hvem har lavet disse regler? 13 / 65% 3 / 15% 0 / 0% 4 / 20% 20 Ja, id Ja, for det meste Engang imellem eller aldrig 17b Overholder du selv reglerne for, hvordan du skal opføre dig over for dine klassekammerater? 8 / 40% 11 / 55% 1 / 5% 0 / 0% 20 Side 3 af 26

4 Hver dag Næsten hver dag Engang imellem eller aldrig 17c Hvor tit oplever du, at andre elever i klassen bryder reglerne for, hvordan I skal opføre jer overfor hinanden? 1 / 5% 5 / 25% 9 / 45% 5 / 25% 20 Mobning Ja, helt bestemt Ja, måske Nej, det tror jeg ikke Nej, helt bestemt ikke 18 Hvis nogen i din klasse bliver mobbet, gør klasselæreren så noget ved det? 50 / 52,6% 39 / 41,1% 5 / 5,3% 1 / 1,1% Tror du, at din klasselærer ved, hvis nogen i din klasse bliver mobbet? 23 / 24,2% 56 / 58,9% 14 / 14,7% 2 / 2,1% 95 Ja Nej 20 Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever på skolen blive udsat for noget, som du mener, er mobning? 18 / 18,9% 77 / 81,1% 95 Svar også på nr. 20a-20b Gå direkte videre til 21 Ja Nej 20a Har du selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen? 8 / 44,4% 10 / 55,6% 18 20b Har du haft lyst til at gribe ind, når du har set, at en elev blev mobbet men gjorde det ikke? 15 / 83,3% 3 / 16,7% 18 Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 21 Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? 0 / 0% 1 / 1,1% 4 / 4,2% 90 / 94,7% 95 Svar også på nr. 21a-21b Gå direkte videre til 22 Når du er blevet mobbet er det så af... Ja Nej 21a - nogle fra din egen klasse? 1 / 20% 4 / 80% 5 21b - nogle fra en anden klasse? 5 / 100% 0 / 0% 5 Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 22 Har du inden for de sidste 2 måneder mobbet eller været med til at mobbe en eller flere andre elever? 0 / 0% 1 / 1,1% 7 / 7,4% 87 / 91,6% 95 Side 4 af 26

5 Rigtig meget Meget Hverken meget eller lidt Lidt Meget lidt eller slet ikke 23 Synes du, at der er mobning i din klasse? 0 / 0% 0 / 0% 2 / 2,1% 6 / 6,3% 87 / 91,6% 95 Svar også på nr. 23a-23b Gå direkte videre til 24 23a Hvilken type mobning drejer det sig om? (sæt gerne flere krydser) Øgenavne/grimme ord 4 / 50% Hånlige kommentarer 4 / 50% Udelukkelse (at blive holdt udenfor) 3 / 37,5% Fysiske overgreb (fx skub, slag, spark) 0 / 0% Ubehagelige SMS'er 0 / 0% Andet 3 / 37,5% I 8 Side 5 af 26

6 23b Hvor foregår mobningen mest? (sæt gerne flere krydser) I klasseværelset 4 / 50% På gangen 2 / 25% I skolegården 2 / 25% På toiletterne 0 / 0% I aulaen (eller andre fællesrum) 2 / 25% På vej til skole 0 / 0% På vej hjem fra skole 0 / 0% Andre steder 3 / 37,5% Det ved jeg ikke 1 / 12,5% I 8 Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 24 Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen? 1 / 1,1% 0 / 0% 4 / 4,2% 90 / 94,7% 95 Ja Nej Ved ikke 25 Har din skole regler mod mobning? 50 / 52,6% 7 / 7,4% 38 / 40% 95 Konflikter Meget tit Engang imellem Ikke ret tit eller aldrig 26 Hvor tit oplever du, at der er konflikter (= uenigheder, skænderier og lignende) i skolen? 2 / 2,1% 20 / 21,1% 24 / 25,3% 49 / 51,6% 95 Svar også på nr. 26a-26b Gå direkte videre til 27 Side 6 af 26

7 26a Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Det er konflikter i klassen 14 / 30,4% Det er konflikter på tværs af klasser 22 / 47,8% Det er konflikter mellem pigerne 20 / 43,5% Det er konflikter mellem drengene 11 / 23,9% Det er konflikter mellem piger og drenge 23 / 50% Det er konflikter mellem bestemte elevgrupper eller kliker 11 / 23,9% Det er konflikter i forhold til regler på skolen 12 / 26,1% Det er konflikter mellem elever og lærere 17 / 37% I 46 26b Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser) Misforståelser 29 / 63% Sladder/rygter 18 / 39,1% Grimt sprog 16 / 34,8% Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 9 / 19,6% Forskellighed 17 / 37% Mangel på respekt for hinanden 25 / 54,3% Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting 6 / 13% Andet 16 / 34,8% I 46 Side 7 af 26

8 Meget tit Engang imellem Ikke ret tit eller aldrig 27 Hvor tit oplever du selv at være en del af konflikter i skolen? 0 / 0% 11 / 11,6% 15 / 15,8% 69 / 72,6% 95 Svar også på nr. 27a-27b Gå direkte videre til 28 27a Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Det er konflikter i klassen 11 / 42,3% Det er konflikter på tværs af klasser 12 / 46,2% Det er konflikter mellem mig og en anden elev 13 / 50% Det er konflikter mellem mig og flere andre elever 8 / 30,8% Det er konflikter i forhold til bestemte elevgrupper eller kliker 6 / 23,1% Det er konflikter i forhold til regler på skolen 6 / 23,1% Det er konflikter mellem mig og lærerne 5 / 19,2% I 26 Side 8 af 26

9 27b Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser) Misforståelser 11 / 42,3% Sladder/rygter 6 / 23,1% Grimt sprog 9 / 34,6% Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 6 / 23,1% Forskellighed 11 / 42,3% Mangel på respekt for hinanden 13 / 50% Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting 1 / 3,8% Andet 11 / 42,3% I 26 Ja, tit Ja, engang imellem Ikke ret tit eller aldrig 28 Oplever du, at konflikter i skolen gør dig ked af det? 0 / 0% 14 / 14,7% 27 / 28,4% 54 / 56,8% Synes du, at konflikter giver en dårlig stemning i klassen? 18 / 18,9% 28 / 29,5% 28 / 29,5% 21 / 22,1% Synes du, at konflikter i klassen/på skolen bliver løst på en god måde? 61 / 64,2% 27 / 28,4% 2 / 2,1% 5 / 5,3% 95 Timerne og undervisningen Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Det er forskelligt fra fag til fag Ved ikke Hvordan synes du selv, at du klarer dig i klassen - rent fagligt? Hvad tror du, at din klasselærer mener om, hvordan du klarer dig? 9 / 9,5% 24 / 25,3% 12 / 12,6% 45 / 47,4% 5 / 5,3% 95 9 / 9,5% 21 / 22,1% 15 / 15,8% 33 / 34,7% 17 / 17,9% 95 Side 9 af 26

10 Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Aldrig 33 Keder du dig i timerne? 11 / 11,6% 21 / 22,1% 50 / 52,6% 11 / 11,6% 2 / 2,1% Får du ros af lærerne for dit arbejde? 3 / 3,2% 26 / 27,4% 47 / 49,5% 13 / 13,7% 6 / 6,3% Savner du at arbejde mere sammen med andre om opgaver? 4 / 4,2% 6 / 6,3% 31 / 32,6% 40 / 42,1% 14 / 14,7% Savner du at arbejde mere alene om opgaver? 1 / 1,1% 11 / 11,6% 37 / 38,9% 30 / 31,6% 16 / 16,8% 95 Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Aldrig 37 Savner du mulighed for at arbejde mere praktisk eller kreativt i de boglige fag (fx dansk, matematik, engelsk osv.) 17 / 17,9% 10 / 10,5% 33 / 34,7% 28 / 29,5% 7 / 7,4% 95 For store krav Passende krav For små krav 38 Synes du, at der for det meste stilles for store eller for små krav til dig fra lærerne? 6 / 6,3% 75 / 78,9% 14 / 14,7% 95 Ja, id Ja, for det meste Sommetider Aldrig Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises? Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? Må I være med til at bestemme, hvordan/på hvilken måde I skal arbejde med et emne eller en opgave? 0 / 0% 41 / 43,2% 36 / 37,9% 14 / 14,7% 4 / 4,2% 95 1 / 1,1% 13 / 13,7% 36 / 37,9% 38 / 40% 7 / 7,4% 95 2 / 2,1% 13 / 13,7% 43 / 45,3% 33 / 34,7% 4 / 4,2% Synes du, at du lærer noget i skolen? 7 / 7,4% 52 / 54,7% 27 / 28,4% 7 / 7,4% 2 / 2,1% 95 Side 10 af 26

11 43 Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt gerne flere krydser) Når det er læreren, der underviser os 48 / 50,5% Når vi har gruppearbejde med nogen fra klassen 62 / 65,3% Når vi har gruppearbejde med nogen fra de andre klasser 13 / 13,7% Når vi arbejder hver for sig 36 / 37,9% Når vi løser opgaver på en kreativ eller praktisk måde (maler, tegner, synger, bygger, spiller, dramatiserer osv.) 49 / 51,6% Når vi har temadage eller projekter på tværs af fag 57 / 60% Andet 22 / 23,2% I 95 Side 11 af 26

12 Rammer 1 Hvad synes du om... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved ikke/findes ikke 44 - jeres klasselokale? 67 / 70,5% 25 / 26,3% 2 / 2,1% 1 / 1,1% pladsforholdene i klassen? 45 / 47,4% 38 / 40% 10 / 10,5% 2 / 2,1% indretningen af klassen? 43 / 45,3% 45 / 47,4% 5 / 5,3% 2 / 2,1% antallet af lokaler eller steder til gruppearbejde? 46 / 48,4% 37 / 38,9% 11 / 11,6% 1 / 1,1% indretning af grupperum eller steder til gruppearbejde? 63 / 66,3% 24 / 25,3% 7 / 7,4% 1 / 1,1% skolens faglokaler? 73 / 76,8% 18 / 18,9% 2 / 2,1% 2 / 2,1% adgang til PC'ere? 77 / 81,1% 15 / 15,8% 1 / 1,1% 2 / 2,1% muligheden for at opbevare overtøj, egne ting mm.? 60 / 63,2% 18 / 18,9% 9 / 9,5% 8 / 8,4% toiletforholdene på skolen? 59 / 62,1% 33 / 34,7% 1 / 1,1% 2 / 2,1% antallet af steder/områder, hvor man kan være i ro? 30 / 31,6% 52 / 54,7% 12 / 12,6% 1 / 1,1% skolens legeplads? 22 / 23,2% 8 / 8,4% 8 / 8,4% 57 / 60% skolegården? 29 / 30,5% 24 / 25,3% 8 / 8,4% 34 / 35,8% skolens boldbaner og/eller andre udendørs aktivitetsområder? 53 / 55,8% 37 / 38,9% 4 / 4,2% 1 / 1,1% 95 Hvad er dit indtryk af... Det er et godt/rart sted at være Det er hverken godt eller dårligt Det er et trist/kedeligt sted at være Ved ikke/findes ikke 57 - jeres fælles indendørs opholdsarealer (fx aula og andre fællesrum)? 81 / 85,3% 10 / 10,5% 2 / 2,1% 2 / 2,1% skolens gangarealer? 47 / 49,5% 38 / 40% 9 / 9,5% 1 / 1,1% skolens kantine? 71 / 74,7% 12 / 12,6% 2 / 2,1% 10 / 10,5% skolens idrætslokale eller hal? 68 / 71,6% 20 / 21,1% 5 / 5,3% 2 / 2,1% jeres udearealer (fx hyggekroge, gårdhaver og grønne områder)? 78 / 82,1% 13 / 13,7% 2 / 2,1% 2 / 2,1% 95 Side 12 af 26

13 Hvordan vurderer du... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden 62 - vedligeholdelsen af skolen? 73 / 76,8% 21 / 22,1% 1 / 1,1% farverne på væggene? 64 / 67,4% 28 / 29,5% 3 / 3,2% udsmykningen på skolen (planter, billeder osv.)? 65 / 68,4% 27 / 28,4% 3 / 3,2% 95 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ikke ret meget Nej, slet ikke Ved ikke Har eleverne på din skole indflydelse på, hvordan skolens lokaler skal indrettes og udsmykkes? Har eleverne på din skole indflydelse på, hvad skolens udearealer skal bruges til, og hvordan de skal se ud? 17 / 17,9% 52 / 54,7% 18 / 18,9% 1 / 1,1% 7 / 7,4% / 20% 45 / 47,4% 21 / 22,1% 3 / 3,2% 7 / 7,4% 95 Side 13 af 26

14 67 Hvilke ord synes du, passer bedst på din skole? (sæt gerne flere krydser)? Spændende 70 / 73,7% Grim 2 / 2,1% Hyggelig 86 / 90,5% Kold 19 / 20% Trist 3 / 3,2% Velholdt 73 / 76,8% Kedelig 3 / 3,2% Lys 65 / 68,4% Nedslidt 5 / 5,3% Mørk 1 / 1,1% Pæn 66 / 69,5% Indbydende 66 / 69,5% Upersonlig 7 / 7,4% Rar 80 / 84,2% I 95 Side 14 af 26

15 Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke i orden... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden 68 - mulighederne for at se, hvad der sker på tavlen? 66 / 70,2% 26 / 27,7% 2 / 2,1% stolene, du sidder på? 51 / 54,3% 25 / 26,6% 18 / 19,1% mulighederne for at kunne indstille din stol? 59 / 62,8% 28 / 29,8% 7 / 7,4% mulighederne for at kunne indstille dit bord? 18 / 19,1% 33 / 35,1% 43 / 45,7% lyset til at kunne se at læse og skrive? 68 / 72,3% 22 / 23,4% 4 / 4,3% mulighederne for at kunne høre, hvad der bliver sagt? 63 / 67% 27 / 28,7% 4 / 4,3% 94 Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende... Hver dag Næsten hver dag Af og til eller aldrig 74 Træk i klasselokalet? 6 / 6,4% 8 / 8,5% 30 / 31,9% 50 / 53,2% For høj eller for lav temperatur i klassen eller andre steder på skolen? 7 / 7,4% 19 / 20,2% 55 / 58,5% 13 / 13,8% Larm og støj? 6 / 6,4% 19 / 20,2% 49 / 52,1% 20 / 21,3% For skarpt dagslys? 3 / 3,2% 6 / 6,4% 41 / 43,6% 44 / 46,8% For lidt dagslys? 3 / 3,2% 4 / 4,3% 30 / 31,9% 57 / 60,6% Rod? 6 / 6,4% 15 / 16% 49 / 52,1% 24 / 25,5% Dårlig lugt? 5 / 5,3% 9 / 9,6% 42 / 44,7% 38 / 40,4% Rengøring? 26 / 27,7% 8 / 8,5% 19 / 20,2% 41 / 43,6% Ventilation og udluftning? 20 / 21,3% 17 / 18,1% 20 / 21,3% 37 / 39,4% 94 Sikkerhed Ja Nej Ved ikke 83 Har du fået at vide, hvad du skal gøre, hvis der udbryder brand på skolen? 80 / 85,1% 5 / 5,3% 9 / 9,6% 94 Side 15 af 26

16 Ja, mange gange Ja, nogle gange Ja, et par gange Ja, en enkelt gang Nej 84 Er du kommet til skade på skolen i løbet af det seneste år? 5 / 5,3% 9 / 9,6% 24 / 25,5% 11 / 11,7% 45 / 47,9% 94 Svar også på nr. 84a-84b Gå direkte videre til 85 84a Hvor skete dit/dine uheld? (sæt gerne flere krydser) Indendørs 36 / 73,5% Udendørs 30 / 61,2% I forbindelse med undervisningen 3 / 6,1% I et frikvarter 13 / 26,5% I 49 Det var alvorligt Det var lidt alvorligt Det var ikke noget særligt 84b Hvordan vil du beskrive din skade/dine skader? 4 / 8,2% 17 / 34,7% 28 / 57,1% 49 Kost og rygning Hver dag Næsten hver dag Af og til eller aldrig 85 Hvor tit spiser du morgenmad? 65 / 69,9% 15 / 16,1% 7 / 7,5% 6 / 6,5% 93 Hver dag Næsten hver dag Af og til eller aldrig 86 Hvor tit spiser du frokost? 86 / 92,5% 4 / 4,3% 2 / 2,2% 1 / 1,1% 93 Altid For det meste Af og til eller aldrig 87 Efter din egen mening, hvor tit er din morgenmad sund? 38 / 40,9% 43 / 46,2% 8 / 8,6% 4 / 4,3% 93 Altid For det meste Af og til eller aldrig 88 Efter din egen mening, hvor tit er din frokost sund? 37 / 39,8% 52 / 55,9% 3 / 3,2% 1 / 1,1% 93 Side 16 af 26

17 Ja Nej Sommetider 89 Ryger du? 13 / 14% 70 / 75,3% 10 / 10,8% Føler du dig generet af rygning på skolens område? 3 / 3,2% 81 / 87,1% 9 / 9,7% 93 Helbred og velbefindende Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt 91 Hvordan synes du, at dit helbred er? 28 / 30,1% 58 / 62,4% 4 / 4,3% 3 / 3,2% 93 Hvor tit har du... Hver dag eller næsten hver dag En eller flere gange om ugen En eller flere gange om måneden En eller flere gange i løbet af et halvt år eller aldrig 92 - hovedpine? 6 / 6,5% 11 / 12% 25 / 27,2% 25 / 27,2% 25 / 27,2% mavepine? 2 / 2,2% 6 / 6,5% 25 / 27,2% 28 / 30,4% 31 / 33,7% feber? 0 / 0% 0 / 0% 2 / 2,2% 27 / 29,3% 63 / 68,5% problemer med astma og/eller allergi? 1 / 1,1% 4 / 4,3% 2 / 2,2% 15 / 16,3% 70 / 76,1% problemer med eksem/udslæt? 2 / 2,2% 1 / 1,1% 3 / 3,3% 13 / 14,1% 73 / 79,3% ondt i nakke, ryg eller skuldre? 10 / 10,9% 14 / 15,2% 30 / 32,6% 24 / 26,1% 14 / 15,2% smerter andre steder i kroppen? 7 / 7,6% 7 / 7,6% 25 / 27,2% 24 / 26,1% 29 / 31,5% andre helbredsproblemer? 4 / 4,3% 2 / 2,2% 5 / 5,4% 14 / 15,2% 67 / 72,8% 92 Side 17 af 26

18 Hvor tit inden for de sidste 2 måneder... Hele tiden Det meste af tiden En del af tiden Lidt af tiden Slet ikke har du været i rigtig godt humør? 17 / 18,5% 45 / 48,9% 21 / 22,8% 8 / 8,7% 1 / 1,1% har du følt dig godt tilpas? 21 / 22,8% 53 / 57,6% 12 / 13% 5 / 5,4% 1 / 1,1% har du været ked af det? 2 / 2,2% 3 / 3,3% 7 / 7,6% 56 / 60,9% 24 / 26,1% har du følt dig ensom? 1 / 1,1% 3 / 3,3% 6 / 6,5% 40 / 43,5% 42 / 45,7% har du følt dig træt og uoplagt? 3 / 3,3% 15 / 16,3% 31 / 33,7% 34 / 37% 9 / 9,8% har du haft svært ved at koncentrere dig? 4 / 4,3% 16 / 17,4% 32 / 34,8% 33 / 35,9% 7 / 7,6% 92 Intet fravær 1-3 dage 3-6 dage 6-9 dage 9 dage eller mere 106 Hvor meget fravær har du haft inden for de sidste 2 måneder (ca.)? 50 / 54,3% 24 / 26,1% 11 / 12% 2 / 2,2% 5 / 5,4% 92 Afslut besvarelsen Svar også på nr. 106a-106b Side 18 af 26

19 106a Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt gerne flere krydser) Jeg har været syg 32 / 76,2% Jeg har svært ved at følge med i timerne 1 / 2,4% Jeg har det ikke godt i klassen 1 / 2,4% Jeg har det ikke godt med en eller flere af lærerne 0 / 0% Jeg er træt af den undervisning, vi har for tiden 5 / 11,9% Jeg er træt af skolen i det hele taget 4 / 9,5% Jeg har travlt med andre ting 2 / 4,8% Jeg kan ikke komme op om morgenen 3 / 7,1% Jeg kan ikke nå at lave mine lektier/opgaver 2 / 4,8% Andet 18 / 42,9% I 42 Ja Nej 106b Har nogen på skolen (lærere eller andre personer) spurgt til dit fravær? 26 / 61,9% 16 / 38,1% 42 Side 19 af 26

20 2. Søjlediagram over pointtal for hvert emne Her ser I et søjlediagram over pointtal for hvert emne (fx "mobning" og "sikkerhed") i jeres undersøgelse. Pointtallet viser, hvordan I klarer jer på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst. (Læs mere om point: Søjlediagrammet viser også særskilte pointtal for "underspørgsmål". Underspørgsmål er spørgsmål, der er udløst af bestemte svar på andre spørgsmål. Et bekræftende svar på spørgsmålet: "Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever på skolen blive udsat for noget, som du mener, er mobning?" udløser således følgende underspørgsmål: "Har du selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen?" Grunden til, at underspørgsmålene ikke blot regnes med i pointtallet for de emner, de reelt tilhører, er, at det ikke er alle elever, der besvarer underspørgsmålene. Beregningsgrundlaget for de to typer spørgsmål er så forskelligt, og elevernes besvarelser kan derfor ikke "blandes sammen" under ét pointtal. I den elektroniske vejledning til Termometeret linkes der til en liste over, hvilke spørgsmål, der afhængigt af elevernes svar kan udløse underspørgsmål: SFO ( Indskoling ( Øvrige klassetrin ( Se også vejledningen for råd om, hvad I skal være opmærksomme på, når I "læser" jeres point: Side 20 af 26

21 Side 21 af 26

22 Emner Point Antal besvarelser Generel tilfredshed 8,5 95 Klassen og kammeraterne 8,5 95 Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler 7,2 20 Mobning 8,2 95 Underspørgsmål til mobning hjælper andre 4,4 18 Konflikter 7,4 95 Klasselæreren Ej besvaret Timerne og undervisningen 5,7 95 Stress Ej besvaret Rammer 1 7,7 95 Aktivitetsmuligheder Ej besvaret Rammer 2 5,8 94 Sikkerhed 7,7 94 Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang 6,9 49 Kost og rygning 8,3 93 Helbred og velbefindende 6,2 92 Underspørgsmål til helbred og velbefindende om fravær 6,2 42 Side 22 af 26

23 3. Søjlediagram over pointtal for jeres bonusresultater Dette søjlediagram viser et pointtal for jeres bonusresultater dvs. for de "ekstra" emneområder, der kan beregnes ud fra elevernes svar på forskellige spørgsmål på tværs af de Termometer emner, I har valgt at tage med i jeres undersøgelse. (Læs mere om bonusresultater: Emner Point Antal besvarelser Social trivsel Sundhed Det fysisk/æstetiske miljø Lærer elevrelation Læring Medindflydelse 4. Egne spørgsmål Ej besvaret Ej besvaret Ej besvaret Ej besvaret Ej besvaret Ej besvaret Her kan I se resultaterne af jeres egne, hjemmelavede emner og spørgsmål i undersøgelsen. Disse spørgsmål har DCUM i sagens natur ikke haft mulighed for at vægte og vurdere i forhold til et overordnet emne, og derfor kan de ikke indgå i resultatrapportens pointberegninger. Resultaterne præsenteres derfor udelukkende i simple tabeller. De bærbare pc'er Meget enig Enig Lidt uenig Meget uenig 1 Vi kan få lov til at bruge vore egne pc'er i klasserne på en god måde 60 / 65,2% 29 / 31,5% 2 / 2,2% 1 / 1,1% 92 Side 23 af 26

24 2 Der bliver generelt arbejdet koncentreret, når vi bruger vore pc'er i undervisningen Meget enig 11 / 12% Enig 38 / 41,3% Lidt uenig 47 / 51,1% Meget uenig 7 / 7,6% I 92 Meget enig Enig Lidt uenig Meget uenig 3 Det er en god ide, at pc'erne låses inde i et skab om natten 46 / 50% 33 / 35,9% 7 / 7,6% 6 / 6,5% 92 Meget enig Enig Lidt uenig Meget uenig 4 Skolens regler om brug af pc'erne er fornuftige 34 / 37% 45 / 48,9% 11 / 12% 2 / 2,2% 92 5 Jeg kan fint se, når der undervises via Smartboard Meget enig 60 / 65,2% Enig 26 / 28,3% Lidt uenig 8 / 8,7% Meget uenig 1 / 1,1% I 92 Meget enig Enig Lidt uenig Meget uenig 6 Jeg kunne godt bruge lidt mere undervisning i brugen af IT fx videoproduktion, brugen af Imac.. 15 / 16,3% 26 / 28,3% 33 / 35,9% 18 / 19,6% 92 Side 24 af 26

25 Ture til udlandet 7 jeg føler mig tryg når skolen tager på ture til udlandet Meget enig 73 / 79,3% Enig 18 / 19,6% Lidt uenig 2 / 2,2% Meget uenig 1 / 1,1% I 92 Meget enig Enig Lidt uenig Meget uenig 8 Jeg føler mig godt informeret, inden jeg tager på tur med skolen til udlandet 56 / 60,9% 30 / 32,6% 4 / 4,3% 2 / 2,2% 92 Meget enig Enig Lidt uenig Meget uenig 9 Jeg synes, det er vigtigt, at skolen tager til spændende steder på udlandsturene 78 / 84,8% 10 / 10,9% 2 / 2,2% 2 / 2,2% 92 Meget enig Enig Lidt uenig Meget uenig 10 Jeg synes, det er vigtigt, at skolen både har en skitur og en udlandstur 66 / 71,7% 19 / 20,7% 5 / 5,4% 2 / 2,2% 92 Sportslivet på Solgården Meget enig Enig Lidt uenig Meget uenig 11 Jeg synes der er for mange sportsstævner 5 / 5,5% 13 / 14,3% 20 / 22% 53 / 58,2% 91 Meget enig Enig Lidt uenig Meget uenig 12 Jeg synes sport fylder lige tilpas på Solgården 32 / 35,2% 41 / 45,1% 13 / 14,3% 5 / 5,5% 91 Meget enig Enig Lidt uenig Meget uenig 13 Jeg føler mig under for stort pres i forbindelse med sportskampe 4 / 4,4% 14 / 15,4% 37 / 40,7% 36 / 39,6% 91 Side 25 af 26

26 Meget enig Enig Lidt uenig Meget uenig 14 Jeg får tid nok til at restituere mig efter en skade 22 / 24,2% 45 / 49,5% 16 / 17,6% 8 / 8,8% 91 Side 26 af 26

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\...

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\... Page 1 of 11 Generel tilfredshed glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 65 / 28% 149 / 64% 16 / 7% 3 / 1% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 59

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse for klassetrin

Undervisningsmiljøundersøgelse for klassetrin Undervisningsmiljøundersøgelse for 3. 6. klassetrin Vadehavsskolen maj 2010. 1. Simple tabeller Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2010 Hold: 5. klasse 2010, 6. klasse 2010 Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. november 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Ikke viste hold: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' på Østervangskolen 2009 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 9a M, K 9b Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin (4. - 8. årgang)' 2009 4Å, 5Å, 6Å, 7Å, 8Å M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole?

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. december 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. oktober 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Rammer 2, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang, Kost og rygning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9.

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Klasselæreren, Stress, Rammer 1, Rammer 2,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Klasselæreren, Timerne og undervisningen,

Læs mere

Stor gruppe Undervisningsmiljø undersøgelse.

Stor gruppe Undervisningsmiljø undersøgelse. Stor gruppe. 2007 Undervisningsmiljø undersøgelse. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 2 / 15% 10 / 77% 1 / 8% 0 / 0% Ja, dem alle

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i klasse Oktober 2007

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i klasse Oktober 2007 1 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i 4.-9. klasse Oktober 2007 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Side 1 af 12 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 30 / 45% 33 / 50% 3 / 5% 0 / 0% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. December 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 17. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 3. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 1. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% nogle enkelte 31 / 28% 63 / 57% 16 / 15% 0 / 0% meste 14 / 13% 61 / 55% 29 / 26% 6 / 5%

23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% nogle enkelte 31 / 28% 63 / 57% 16 / 15% 0 / 0% meste 14 / 13% 61 / 55% 29 / 26% 6 / 5% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet 23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en

Læs mere