Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset"

Transkript

1 Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion... 5 Et sted at høre til... 6 Betydningen af samvær... 8 Personalets betydning... 9 Ønsker om flere aktiviteter Åbningstider

3 Indledning Huset er et brugerdrevet værested, der henvender sig til borgere med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne og sent udviklede unge over 18 år med sociale problemer. Værestedet er, for mange af brugerne, et supplement til den socialpædagogiske, hvor disse borgere kan komme og have hyggeligt samvær med ligestillede. Det kan eksempelvis være i form af at spise sammen, spille spil og tage på udflugter. Ofte modtager brugerne af Huset socialpædagogisk støtte, hvad der også kaldes hjemmevejledning. Denne rapport er en undersøgelse af brugernes tilfredshed med værestedet og hvilken betydning værestedet Huset har for brugerne. Formålet med at afdække tilfredsheden og Husets betydning for brugerne er at få dybdegående viden om, hvad Huset betyder for deres hverdagsliv, hvad de glæder sig til ved at komme der, samt at høre deres mening om aktiviteter og åbningstider og forhold til personale og de andre brugere. Undersøgelsen bygger på interviews med 6 brugere, der kommer fast i Huset. De brugere som blev spurgt om at deltage i denne undersøgelse, er nogle af de bedst kognitivt fungerende af Husets brugere. Brugernes og personalets navne er anonymiserede, således at ingen bliver nævnt ved deres rigtige navn. 3

4 Om Huset og dets brugere Huset ligger centralt i Ølby Center tæt på S-tog, regionaltog og busforbindelser. Værestedet indeholder et spise- og opholdsrum (cafeen), en TV-stue, et computerrum og et mindre samtalerum. I cafeen har brugerne mulighed for at deltage i aktiviteter som madlavning. Dette er frivilligt, men giver brugerne mulighed for at oparbejde eller vedligeholde færdigheder. Der er fællesspisning hver tirsdag, fredag og lørdag hvor et frivilligt hold af brugere laver mad med hjælp fra personalet. Huset arrangerer desuden fester med andre væresteder og afholder temafester såsom Halloween. Huset har åbent mandag, tirsdag, fredag og lørdag, og har lukket søndage og helligdage. I åbningstiden er Huset bemandet af socialpædagogisk personale. Brugerne som er med i undersøgelsen modtager socialpædagogisk støtte, ligesom flertallet af brugerne der kommer i Huset. Støtten kan være i form af hjælp til at læse og forstå post fra det offentlige, ordne ting med kommunen, vaske tøj, tage med til lægen osv. Således er det en støtte, der tager udgangspunkt i, hvad den enkelte har brug for hjælp til. Brugerne er meget knyttede til deres vejledere, som for nogles vedkommende også arbejder i Huset. Af interviewene fremgår det, at Huset har stor betydning for at brugerne kan være en del af et socialt fællesskab. Det er her, de møder deres venner og tager til fester med andre væresteder. Det er karakteristisk for brugerne af Huset, at deres netværk udenfor Huset er meget sparsomt. Ifølge personalet har mange af brugerne svært ved f.eks. at have gæster på besøg, da det er vanskeligt for dem at skabe de rammer, som der er en forudsætning for, at de kan have et socialt liv. Eksempler på rammer er at invitere på kaffe, sidde ned og snakke sammen, spille spil, se en film osv. Dette kan mange brugere ikke i eget hjem - men i Huset, hvor der er pædagogisk personale og klare normer og regler for, hvordan man skal være social, er det nemmere, fordi der allerede er de rammer, som brugerne ikke selv kan skabe. Derfor er det som oftest i Huset, at brugerne er sammen med deres venner, som er de andre brugere. 4

5 Mange har kendt hinanden i mange år og nogle er kommet siden Huset blev oprettet. Således er værestedet på mange måder flettet ind i brugernes livshistorie. De mest kognitivt velfungerende af brugerne har et arbejde. Hovedsagligt i form af et deltidsarbejde på ITC, der er et beskæftigelses- og samværstilbud til borgere primært med udviklingshæmning, eller i andre af kommunens tilbud, som køkken- eller rengøringshjælp. Ligeledes er der få udviklingshæmmede borgere, som er ansat i skånejob andre steder, også i private firmaer. Tre af de interviewede brugere er kommet i Huset, siden det blev oprettet i 1987, mens de nyeste er kommet der fast i de sidste to til otte år. Nogle af dem kommer op til tre faste dage om ugen og andre kun om tirsdagen, hvor der er fællesspisning om aftenen. Konklusion Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteams ønske med at afdække Husets betydning for brugerne er, at få dybdegående viden om, hvad Huset betyder for brugernes hverdagsliv, hvad de glæder sig til ved at komme der, samt deres mening om aktiviteter, åbningstider og forhold til personale og de andre brugere. Husets brugere har nedsat kognitiv funktionsevne, hvilket gør, at der ikke er så mange steder udenfor institutionelt regi, hvor de har mulighed for at indgå i fællesskaber med ligestillede. De er således afhængige af socialpædagogisk støtte for at kunne deltage i og opretholde deres sociale fællesskab med hinanden, som følge af deres udviklingshæmning. I interviewene med brugerne står det klart, at Huset er en centralnerve i deres liv, både i forhold til at opleve socialt tilhørsforhold såvel som for deres livskvalitet. Det er et sted, som giver brugerne et fællesskab med ligestillede, hvor de ikke har oplevelsen af at være anderledes. Huset udgør en form for familiefællesskab og netværk omkring brugernes liv. Det er her, de holder fødselsdag, inviterer gæster på besøg og holder julearrangementer. 5

6 Personalet spiller en stor rolle i brugernes liv. Det er dem, brugerne taler med, hvis de er kede af det, bliver uvenner eller har det svært. Brugerne vil meget gerne hjælpe personalet med gøremål i Huset, som f.eks. indkøb og fællesspisning. Brugere er meget glade for personalet, og glæder sig til at se dem, når de kommer i Huset. Personalet spiller også en vigtig rolle, da det er dem som skaber den struktur og de rammer, som gør, at brugerne kan være sammen socialt. Det fylder meget for de interviewede brugere, at de savner flere aktiviteter i Huset, så de ikke keder sig. Det er særligt bowling, almindelige spil, dart og boldspil, der ønskes mere af. I den forbindelse ønskes mere styring fra personalets side, samt at personalet deltager i aktiviteterne, mens andre brugere opfatter det som brugernes eget ansvar. Det er i savnet af aktiviteter som boldspil og kortspil mm. at de interviewedes udviklingshæmning får en særlig betydning, fordi de har svært ved omsætte deres ønsker til virkelighed. Der er således en konflikt i mellem de interviewede brugeres ønsker og den udviklingshæmning som gør, at de ikke kan realisere dem. Et sted at høre til Husets brugere har nedsat kognitiv funktionsevne, hvilket gør, at der ikke er så mange steder, hvor de har mulighed for at indgå i fællesskaber med ligestillede. De er således afhængige af socialpædagogisk støtte for at kunne deltage i og opretholde deres sociale fællesskab med hinanden, som følge af deres udviklingshæmning. På trods af forskellige forudsætninger er brugernes behov for at opleve tilhørsforhold og dét at være en del af et fællesskab det samme som alle andre menneskers, og derfor er Huset også af særlig betydning i brugernes liv. I interviewene fortæller flere af brugerne om, hvordan de før deres gang i Huset ikke havde prøvet at opleve at være en del af et fællesskab. Flere beskriver, hvordan de oplevede at føle sig udenfor, behandlet som anderledes og ikke blev forstået. Disse erfaringer står i modsætning til, hvordan de bliver mødt og accepteret i Huset, hvor de igennem Husets fællesskab oplever at have et sted, hvor de hører til. Det følgende er eksempler på dette. 6

7 Katrine begyndte at komme i Huset for næsten to år siden, da hun flyttede til Køge. Hun havde ikke prøvet at komme på et værested tidligere, men blev hurtigt glad for at komme i Huset. Det var et sted at stå op til om morgenen i det år, hun ikke arbejdede og er i dag blevet til en fast del af hendes liv. Da hun begyndte at komme i Huset, var det første gang, hun oplevede ikke at føle sig anderledes eller holdt udenfor fællesskabet: Når man er ude blandt almindelige mennesker i gåseøjne, så føler man nogle gange, at man ikke rigtig passer ind, man føler sig anderledes på en måde. Men her, der er man lidt ligesom alle andre. Altså, der er godt nok nogle som er bedre til ting end andre, men sådan er det også ude i den virkelige verden. Her bliver man ikke holdt udenfor fællesskabet, som man gør i den virkelige verden, fordi man er anderledes. Da jeg kom og var ny og sådan noget, så var det sådan Hej, du er ny, hvordan går det? Hvor kommer du fra? Sådan rigtigt imødekommende. Det var første gang, jeg havde prøvet det at være en del af slænget. Katrine fortæller, at personalet og de venner hun har fået i Huset, har gjort at hun bedre kan lide sig selv. Hun siger, at det er dejligt at blive set som man er, og ikke blive opfattet som dum, sådan som hun har oplevet det i skolen. Hun har lagt mærke til, hvor meget gladere hun er blevet, efter hun er blevet en del af et fællesskab med ligestillede. For Katrine har dét at være af en del af et fællesskab, hvor hun bliver anerkendt og accepteret som hun er og ikke set som hende der er anderledes, gjort, at hun har fået større livskvalitet og ro: Jeg hviler mere i mig selv og er mere glad og mere imødekommende. En anden bruger, John, er kommet i Huset siden det blev oprettet og for ham er Huset både et sted, hvor han føler et stort tilhørsforhold, samtidig med at det er hans forbindelse til omverdenen: Jeg er MEGET glad for det her sted, hvis ikke der var noget her, så ville jeg ikke vide, hvad jeg skulle gøre. Så kunne jeg sætte mig på en stol uden at vide noget om nogen ting og lukke døren for mig selv. Der ville ikke være så meget til livet. Det giver mig meget glæde at komme her. 7

8 En anden bruger, Lise, er kommet i Huset siden 1987 og har lidt meget af depression over en lang årrække. Hun fortæller, at Huset har givet hende stabilitet gennem et omtumlet liv og har været et holdepunkt igennem forskellige livsfaser, som i tiden da hendes mors døde, og dengang hun havde meget svært ved at være sammen med andre mennesker. Hun er kommet meget i Huset i de perioder, hvor hun har haft det dårligt: Hvis ikke Huset havde været der, ville det være svært at vide, hvad jeg så havde gjort. Lise fortæller, at hun i dag har fået det meget bedre og nu kommer fast to-tre gange i Huset om ugen. Det er kun, hvis hun er syg, at hun ikke kommer. Huset har således stor betydning for de interviewede brugeres livskvalitet og livsglæde, og i den forbindelse for deres sociale liv. Selvom de andre interviewede brugeres udsagn ikke er fremhævet her, fremgår det i alle seks interviews, at brugerne oplever at have et fast tilhørssted i deres liv i Huset. Betydningen af samvær Brugernes netværk er sparsomt og de har til fælles, at deres venner og evt. kærester og ægtefæller er nogle, de har mødt i Huset. De interviewede brugere fortæller, at de ikke har venner udenfor Huset og at det kun er i Huset, de ser hinanden. Brugerne kender hinanden godt og mange af dem er kommet i Huset i mange år. Den yngre - og nyere - del af brugerne har også et godt fællesskab indbyrdes, og sådan er der tætte fællesskaber blandt de forskellige aldersgrupper. Dette er dog på godt og ondt, da brugerne til tider godt kan komme op at skændes, især når de er mange brugere i Huset. Lise synes, at der til tider kan være meget larm og for meget fjolleri. Størstedelen af brugerne fortæller, at det de glæder sig mest til, når de kommer, er det sociale samvær med de andre brugere. Samværet kendetegner sig ved at være i form af at snakke sammen med de andre brugere, drikke kaffe og hygge sig, og spise sammen, ligesom det er glæden ved at lave noget sammen. Det bedste huset har, er samvær, simpelthen samvær. (John) 8

9 Glæden ved at komme er det sociale med de andre, som jeg har kendt i mange år. (Lise) Det bedste er at se vennerne. (Caroline) Huset giver altså de interviewede brugere et sted at høre til og et sted hvor de oplever at være en del af et fællesskab. Samtidigt fremgår det, at Huset er en forudsætning for, at disse brugerne har et socialt liv. Brugerne er på mange måder er hinandens sociale netværk, og deres måde at være sammen på kan ses som en form for familiefællesskab, hvor de holder fødselsdage og julearrangementer og tager til fester sammen. Ifølge personalet ringer brugerne også hjem til Huset, hvis de er på ferie, for at fortælle at de har det godt. Ligeledes er det også her, at de efter aftale med personalet inviterer gæster på besøg og fejrer andre begivenheder. Tidligere blev der også afholdt nytårsaften, men det har det af økonomiske grunde været nødvendigt at nedprioritere denne aktivitet Personalets betydning Medarbejderne spiller en stor rolle for de interviewede brugere. Det er medarbejderne, som de taler med, hvis de har problemer og hvis der sker noget godt, ligesom det er medarbejderne, som sørger for at opretholde strukturen og rammerne i Huset omkring madlavning og indkøb, samt organisering af fester og ture med andre væresteder. For flere af de interviewede brugere er medarbejderne også deres hjemmevejleder eller har været det førhen, og brugerne har stor tillid til medarbejderne. Dette fremgår bl.a. i interviewet med John, da han bliver spurgt om han er glad for personalet: Fuldstændig bare Simpelthen, personalet er gode at tale med. Hvis der er noget galt, kan de sige, Hvad er der galt, John? og så kan vi snakke om det. De er varme mennesker. Samtidig føler John også et ansvar for at hjælpe personalet i Huset: 9

10 De ser meget højt på at man hjælper dem med nogle ting og det skal vi blive ved med, så længe jeg lever. Leanna har ligeledes en ansvarsfølelse overfor personalet, men den karakteriseres i høj grad af en opfattelse af, at de som brugere skal kunne så mange ting selv som muligt, så de ikke lægger personalet til last. Hun er meget glad for personalet og synes, at personalet i forvejen hjælper brugerne meget med at tage med dem til fester og med indkøb til fællesspisning. Derfor føler hun ikke, at de som brugere er berettiget til mere hjælp, selvom de nogle gange godt kunne bruge det, specielt i forhold til hjælp med at lave aktiviteter sammen. For Trine og Katrine er medarbejderne i Huset nogle, som de glæder sig til at se, når de kommer. Det er bare måden, de er på. Jeg kan bare mærke, at de er glade for deres arbejde. (Katrine) Katrine fortæller, at før hun fik de gode veninder, som hun har nu, var det personalet, som hun glædede sig mest til at se. For Trine, er personalet også en meget vigtig del af glæden ved at komme i Huset, fordi de altid er der til at tale med. Hun har haft kærestesorger og har haft det meget svært, og nogle gange bliver hun stadig ked af det, og så hjælper det at tale med personalet, De er utroligt søde. Medarbejderne bliver således på forskellig vis værdsat både i kraft af deres jobfunktion, såvel som for deres personligheder. Ønsker om flere aktiviteter I interviewene fremgår det, at brugerne gerne vil være aktive sammen og er meget glade for at spille spil. Hertil er aktiviteter, som at tage til fester og møde brugere fra andre væresteder, noget som alle de interviewede brugere glæder sig til, fordi der sker noget udover det sædvanlige. 10

11 Vi er glade for at komme ud, når der er fester og kan lide at snakke med de andre brugere. (John) Festerne er samtidig en begivenhed, fordi det er her, nogle af brugerne får kærester, f.eks. har Trine mødt sin kæreste til en fest med Huset, og Katrine, Caroline, Lise og Leanna nævner også festerne som en af de ting, de glæder sig til. De kan nemlig godt kede sig i hinandens selskab, dels fordi de er så meget sammen og sjældent har netværk udenfor Huset, og dels fordi det er svært for dem at organisere at lave aktiviteter sammen på værestedet. For Leanna er festerne en mulighed for at møde andre brugere, for hun kan godt kede sig, når de altid er de samme mennesker sammen. Selvom Huset er brugerdrevet og har sit eget aktivitetsudvalg, som tager brugernes ønsker til aktiviteter op, et gennemgående tema i interviewene, at brugerne savner at der bliver lavet flere aktiviteter. Leanna og Trine vil eksempelvis meget gerne spille flere spil, da de sommetider keder sig. Leanna synes, at det er kedeligt at komme i Huset, og fortæller at aktiviteter er afgørende for at hun lærer de andre bedre at kende: Fester og aktiviteter er sjove, men der kunne godt ske noget mere. Det er okay, at man sætter sig ned og får en kaffe, men når der er gået en time til halvanden, kunne der godt ske lidt. Så er det, så sidder man bare dér og så går ud og ryger - men så sidder man bare der i flere timer. Det er død, død, død sygt. Når man laver noget sammen, lærer man hinanden bedre at kende. Det er ikke det samme, når man snakker og når man laver noget sammen. Det er to vidt forskellige ting. John synes også der sker for lidt i Huset, han kunne godt tænke sig, at de lavede flere ting sammen: Jeg synes, at der skulle foregå noget mere, at vi skal spille nogle ting. Der skal være noget mere at lave her i Huset, simpelthen. Og det er.. vi kunne lave nogle turneringer, jeg tænker på boldspil, på bowling, jeg tænker på dart. Det har været vores førende spil og vi har haft dartturnering op til jul. Og der kunne vi få et diplom for at have været med i dartturneringen. Det er det, jeg godt kunne tænke mig at få igen. 11

12 Det er i savnet af aktiviteter som boldspil og kortspil mm. at de interviewedes udviklingshæmning får en særlig betydning, fordi de har svært ved omsætte deres ønsker til virkelighed. Der er således en konflikt i mellem de interviewede brugeres ønsker og den udviklingshæmning som gør, at de ikke kan realisere dem. Det pointerer John, som føler en afmagt overfor at få brugernes ønsker gjort til virkelighed og han savner mere styring og deltagelse fra personalet: Jeg kan lide at være med i opgaverne, jeg kan lide at hjælpe til i køkkenet, men det er jo ikke sikkert at de forslag som er kommet til Aktivitetsrådet, at der er nogle af os, der kan få det igennem. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom nogle flere over tingene, så der skete noget. Leanna som også er utilfreds med manglen på aktiviteter, synes at det er brugernes eget ansvar at igangsætte aktiviteter og ikke personalets opgave: Vi er jo voksne og burde selv kunne holde os i gang. Vejlederne gør i forvejen rigtig meget med os, holder nytår 1 og jul med brugerne. De gør alt muligt, så jeg synes ikke, at det er deres ansvar at hjælpe os brugere med at finde ud af, hvad vi skal lave. Hertil er Leanna ligesom John, bevidst om at det er meget forskelligt, hvad brugerne kan, da de har forskellige grader af udviklingshæmning. Særligt John, Caroline og Lise som er kommet i Huset, siden det blev oprettet, fortæller at de kan mærke konsekvenserne af de besparelser, som der er blevet lavet for nogle år siden. Tidligere tog de på flere ture, havde et kreativt værksted og lavede flere ting sammen. Åbningstider Det er forskelligt hvilke dage og hvilke tidspunkter de interviewede brugere kommer i Huset. Men for de fleste gælder, at de kommer faste dage på ugen. I interviewene siger brugerne, at de er tilfredse med åbningstiderne. Eksempelvis synes de at det er dejligt, at der er aftenåbent om tirsdagen, så dem der arbejder på ITC om dagen, kan nå at komme efter arbejde. 1 Der holdes ikke længere nytår i Huset. 12

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv At kunne være sig selv Katja 13 år : altså jeg bliver lidt ked af det, fordi det er sådan lidt jeg synes at det er lidt frustrerende at skifte hele

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Det svære liv i en sportstaske

Det svære liv i en sportstaske Det svære liv i en sportstaske Konference: "Når man skal dele ansvaret for et barn Christiansborg, den 31. marts 2011 Formand Peter Albæk, Børns Vilkår Hvordan deler man et barn? Svært at bo to steder

Læs mere

Holmegården Plejecenter

Holmegården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2012 Holmegården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her?

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Du er her i dette hus, fordi dine voksne har problemer, og det hjælper vi med at løse. Her i dette

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013 Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011 Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer

Læs mere

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011 Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013 Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012 Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

(VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng) Sofia

(VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng) Sofia 8.A, Esbjerg Real Skole 2.gennemskrivning, september 2008. Scene 1 Bedste veninder mandag. (VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng)

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Det er meget, meget sjovere her end i min almindelige skole. Man leger med dansk i stedet for bare at

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for E - klassen, Næstved Ungdomsskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 31.12.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for E - klassen, Næstved Ungdomsskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 31.12. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for E - klassen, Næstved Ungdomsskole Dato: 31.12.2010. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 31.12.2011 UMV en indeholder de fire faser, som

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Denne undersøgelse er lavet med alle skolens elever. Eleverne har siddet i deres kontaktgrupper og diskuteret

Læs mere

2. Generation frivilligt offentligt partnerskab

2. Generation frivilligt offentligt partnerskab 2. Generation frivilligt offentligt partnerskab 26. september 2011 Følgende notat er en sammenskrivning af resultaterne fra 19 samtaler foretaget beboere på Plejeboligerne Birkehøj, Pensionistcentret Bakkebo,

Læs mere

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Generelle informationer om praktikstedet kan findes i mit 1. rejsebrev. Den pædagogiske opgave Min opgave i praktikken består som regel af at lave aktiviteter

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

Interview med frivillig fra URK.

Interview med frivillig fra URK. Interview med frivillig fra URK. Demografi: I: Dit køn er? R: Hvad siger du? I: Dit køn? R: Mand. I: Ja, og hvor gammel er du? R: 28 år. I: Hvad er din beskæftigelse? R: Teknisk kørselsassistent disponens

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 2016 Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 4 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bilag J Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 Kursiv:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave 1. Fakta om boenheden Boenhed Plejecenter Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 28.oktober 2014

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstenshave Alle 47, Karise Alle 29 og 31. Tilsynsdato 26.november 2012 Antal pladser

Læs mere

Red Hill Special School

Red Hill Special School Red Hill Special School 72 Waterworks Road Red Hill QLD 4059 Email: admin@redhillspecs.eq.edu.au Område: Børn og unge med nedsat funktionsevne 1. Rejsebrev fra Brisbane, Australien Så er der allerede gået

Læs mere

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene.

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. Bilag Grønærten Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. 1) Er der tiltag eller aktiviteter, som kan styrke børnenes personlige udvikling, som du

Læs mere

BØRN OG UNGES TRIVSEL

BØRN OG UNGES TRIVSEL Årsmøde i Skolesundhed.dk 07 03 2016 BØRN OG UNGES TRIVSEL EN UDFORDRING FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE DPU, AARHUS BØRN OG UNGE OM STORE UDFORDRINGER I DERES LIV At nå alt det jeg gerne vil i min fritid! Ida

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2. TEMA: Sociale kompetencer. Bandholm Børnehus 2011 Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f. eks i venskaber, grupper og kultur. I samspillet

Læs mere

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx Side 1 af 5 Data er sidst opdateret 26.06.2008 02:02:22 Antal besvarelser: 98 af 98 for udvalg: Nordenskov Skole Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Baggrundsoplysninger Dreng Pige Kryds af, om

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Arbejdet med børnemiljø hos. Børnehaven Kornblomsten. Marts 2015

Arbejdet med børnemiljø hos. Børnehaven Kornblomsten. Marts 2015 Børnemiljø Sådan! Arbejdet med børnemiljø hos Børnehaven Kornblomsten Marts 2015 Følgende dokumenterer vores arbejde med at undersøge børnemiljøet og udvikle det ved hjælp af bestemte indsatser. Trin 1:

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

Ph.d. Afhandling finansieret af RUC, Metropol og Børn & Familier

Ph.d. Afhandling finansieret af RUC, Metropol og Børn & Familier Slægtskabelser - relationer mellem børn i pleje, forældre, og plejeforældre Ph.d. Afhandling finansieret af RUC, Metropol og Børn & Familier idahammen@hotmail.com Program for formiddagen Lidt om undersøgelsen

Læs mere

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Hvorfor valgte vi netop Vestbirk Naturbørnehave?: Vi valgte Vestbirk børnehave, fordi vi ønskede en børnehave med mulighed for nærhed og tryghed. Fordi vi fornemmede

Læs mere

Indhold. Forord 3 Om værdierne 4 Nysgerrighed og ansvar 6 Mangfoldighed 8 Værdighed og respekt 10 Positiv indstilling og ærlighed 14

Indhold. Forord 3 Om værdierne 4 Nysgerrighed og ansvar 6 Mangfoldighed 8 Værdighed og respekt 10 Positiv indstilling og ærlighed 14 Indhold Forord 3 Om værdierne 4 Nysgerrighed og ansvar 6 Mangfoldighed 8 Værdighed og respekt 10 Positiv indstilling og ærlighed 14 Forord Du sidder med Kirsebærhavens Plejehjems nyeste værdigrundlag,

Læs mere

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen Jeg er glad for at gå i skole 1% 0% 14% 52% 33% Jeg føler mig tryg i klassen 3% 0% 46% 10% 41% Jeg kan lide mine kammerater i klassen 0% 0% 9% 40% 51% Mine venner kan lide mig, som den jeg er 1% 45% 46%

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Min Livshistorie. Skriv eventuelt livshistorien sammen med dine pårørende, det giver ofte en god oplevelse. God fornøjelse. Navn:.

Min Livshistorie. Skriv eventuelt livshistorien sammen med dine pårørende, det giver ofte en god oplevelse. God fornøjelse. Navn:. Min Livshistorie En livshistorie er en fortælling om dit liv. Livshistorien omhandler alt det du har oplevet og alt det, der har betydning for dig. Din livshistorie hjælper således os på Tullebølle Plejecenter

Læs mere

Red Barnets Venskabsfamilier - Dokumentation og evaluering 2008 Bilag 2.3: Interview med xxx Foretaget 26. november 2008 af Mille Buch-Andersen

Red Barnets Venskabsfamilier - Dokumentation og evaluering 2008 Bilag 2.3: Interview med xxx Foretaget 26. november 2008 af Mille Buch-Andersen xxx er 22 år og bor i Ringsted. Han er bror til yyy, som blev interviewet umiddelbart før xxx. De bor 5 minutters gang fra hinanden. xxx bor alene, hans kæreste er flyttet en måneds tid før. Jeg kontaktede

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5.

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5. Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1: Hvad er arbejdsetik for dig? Interviewsvar 5.1: Jamen altså.. Etik så tænker jeg jo gerne i forhold til, ikke i forhold til personlig pleje, men i forhold

Læs mere

Jeg glæder mig til at bo på Sedenhuse

Jeg glæder mig til at bo på Sedenhuse Jeg glæder mig til at bo på Sedenhuse Interview med seks af de unge der skal flytte på Sedenhuse i november. Af Ole Dan Jensen og Stig Sørensen, fagkonsulenter i H&P, juni 2009. Gitte Nø., David, Nynne,

Læs mere

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Indhold: Spørgsmål og svar fra dagen Side 3 10. Alle spørgsmål i samlet rækkefølge Side 11 Hjælpe spørgsmål til uddybning

Læs mere

Oplæg til Touretteklinikken

Oplæg til Touretteklinikken Oplæg til Touretteklinikken Præsentation: Hej jeg hedder Marie, jeg er 35 år gammel og blev mor til Frederik som 21 årig. Frederik er i dag 14 år og har Tourette. Frederik viste de første tegn på Tourette

Læs mere

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj Hjem Min mor er ude at rejse, og jeg har lovet at se efter hendes lejlighed. Der er ingen blomster, som skal vandes, men en masse post og aviser 1. Sådan lyder indledningen til Maja Lucas novelle fra novellesamlingen,

Læs mere

Behovsanalyse omkring ældre og ensomhed

Behovsanalyse omkring ældre og ensomhed Behovsanalyse omkring ældre og ensomhed Esbjerg Kommune 2015 1 Indhold Indledning... 3 Hvad betyder det at være ensom?... 3 Omfang af ensomhed... 4 Baggrund for behovsanalysen... 4 Risikofaktorer der kan

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

At være pårørende til en dement

At være pårørende til en dement At være pårørende til en dement Fortalt af Erik Hansen Erik Hansen, pårørende til en dement ægtefælle fortæller: Min kone Elly Elly, min kone gennem 55 år, fik konstateret Alzheimers Demens i 2003. Hun

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Dette bliver det sidste indlæg fra vores tid i Rumænien. Den sidste uge er gået, det er svært at forstå hvor de næsten 3 måneder blev af.

Dette bliver det sidste indlæg fra vores tid i Rumænien. Den sidste uge er gået, det er svært at forstå hvor de næsten 3 måneder blev af. Dette bliver det sidste indlæg fra vores tid i Rumænien. Den sidste uge er gået, det er svært at forstå hvor de næsten 3 måneder blev af. Det har været nogle meget spændende, udfordrende og givende måneder,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

2. Rejsebrev. Institutionens adresse: Calle Real de Jocotenango 93. Zona 1, Jocotenango. Sacatepequez. Guatemala C.A.

2. Rejsebrev. Institutionens adresse: Calle Real de Jocotenango 93. Zona 1, Jocotenango. Sacatepequez. Guatemala C.A. 2. Rejsebrev. Studerendes navn : Bianca Calix Studienummer: Pv10k104. E- mail : biancacalix@msn.com Praktikperiode: 3. praktik. Praktik fra: August, Januar. Institutionens navn: El Buen Samaritano. Institutionens

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Lagoni SFO. Unionvej 4 6500 Vojens - Tlf. 7434 3210 Mobil 3089 7807 - E-mail: chsc@haderslev.dk

Lagoni SFO. Unionvej 4 6500 Vojens - Tlf. 7434 3210 Mobil 3089 7807 - E-mail: chsc@haderslev.dk Lagoni SFO Unionvej 4 6500 Vojens - Tlf. 7434 3210 Mobil 3089 7807 - E-mail: chsc@haderslev.dk Vojens 1. April 2012 Så blev det forår... jubii!!! Huset summer af liv. Vi nyder det gode vejr, og bruger

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Pusterummet på Sengeløse Skole

Pusterummet på Sengeløse Skole Pusterummet på Sengeløse Skole Et pædagogisk lærings tilbud for børn fra 0-4 klasse, med fokus på anerkendelse og inklusion. På Sengeløse skole besluttede vi i 2005 at lave et tilbud til de børn, der måtte

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget.

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget. Bilag 4 Visualiserings interview Fortaget af 4 omgange i Film-X, København Frederik 5. B I: Hvad er det du tegner? F: Jeg tegner hvor at vi er i gang med at optage og hvordan det ser ud med at man kan

Læs mere

Hold Øje uge 40. https://docs.google.com/forms/d/1illuaadzzatm8- _OI27vGpXlUU92DSU50xfON0dAgr4/viewform?usp=send_form. Samba samba samba.

Hold Øje uge 40. https://docs.google.com/forms/d/1illuaadzzatm8- _OI27vGpXlUU92DSU50xfON0dAgr4/viewform?usp=send_form. Samba samba samba. Hold Øje uge 40 Samba samba samba. Se mere på www.facebook.dk/boernenesfriskole.dk En dejlig uge på BØF. I går torsdag var der dels projekt- fortælling, hvor overbygningen overraskede med en lille Samba

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta SUFO Årskursus, 11. marts 2013

PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta SUFO Årskursus, 11. marts 2013 PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV Ensomhed blandt ældre - myter og fakta SUFO Årskursus, 11. marts 2013 Program 1 Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 2 Ensomhed blandt ældre: myter og fakta 3 Redskaber

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

Hvad synes du om dit liv på Granhøjen?

Hvad synes du om dit liv på Granhøjen? ANALYSE AF BEBOERTILFREDSHEDEN PÅ GRANHØJEN 2016 BAGGRUND: Analysen er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, der er uddelt til Granhøjens beboere i marts 2016. Der er uddelt i alt 130 skemaer,

Læs mere

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF Forældre med handicap i DHF Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller Rasmus Møller er lærerstuderende, benamputeret og far til August på 3 år. Og Rasmus og hans kone venter en

Læs mere