Brændstofpriserne er steget efter Ruslands invasion af Ukraine (se figur 1). Figur 1. Brændstofpriser (USD pr. MT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brændstofpriserne er steget efter Ruslands invasion af Ukraine (se figur 1). Figur 1. Brændstofpriser (USD pr. MT)"

Transkript

1 AktieKommentar SAS Sælg Uændret Sælganbefaling siden 30/11/21 Analysedato: Aktuel kurs kl. 07:30: 0,65 DKK Begivenheder: Billetprisstigninger Dyrere flybilletter på vej hvis SAS skal holde underskud under kontrol Vi fastholder Sælg-anbefalingen på SAS-aktien. SAS får brug for at hæve billetpriserne med mere end 1 i forhold til 2019-priser for at kompensere for brændstofprisstigninger, der koster selskabet ekstra ca. 3-3,5 mia. SEK. Men SAS får svært ved at sende hele regningen videre til kunderne. Brændstofpriserne er steget efter Ruslands invasion af Ukraine (se figur 1). Figur 1. Brændstofpriser (USD pr. MT) Kilde: SAS og Sydbank Vi forventer, at SAS i 2021/22 får et aktivitetsniveau i omegnen af 70-8 af normalen, og det indikerer, at selskabet kommer til at flyve mio. passagerer (mod normalt 30 mio. passagerer). Med det aktivitetsniveau, svarer de aktuelle brændstofpriser til, at SAS brændstofregning på årsbasis går fra ca. 5 mia. SEK (ved starten af året) til ca. 8-8,5 mia. SEK. Mere brændstofeffektive fly i en stor del af flåden vil dog dæmpe den negative effekt i de kommende år. Når omkostningsstigningen er så voldsom, skyldes det, at SAS ikke (som selskabet ellers normalt gør) har afdækket brændstofprisindkøb blandt andet som følge af usikkerheden om trafikgenrejsningen. Det efterlader SAS med en større merregning end konkurrenterne, hvoraf mange har afdækket en del af brændstofforbruget, som det fremgår af figur 2. Figur 2. Afdækning af jet-fuel i % af forventet forbrug SAS nr. 7/2022 Jacob Pedersen, CFA Aktieanalysechef tlf /5 1 Norwegian WIZZ SAS Finnair Air France IAG easyjet Lufthansa Ryanair Kilde: Selskaberne og Sydbank

2 Konkurrenterne har typisk købt brændstof på et prisniveau svarende til USD pr. tønde altså på markant billige priser end de aktuelle ca. 105 USD pr. tønde. På negativsiden efterlader brændstofprisstigningerne altså SAS med en større merregning end konkurrenterne. Til gengæld er SAS kunder ikke helt så prisfølsomme som passagererne hos lavprisselskaberne. SAS passagerer er også vant til et generelt lidt højere billetprisniveau, og det kan gøre det lettere for SAS passagerer at sluge billetprisforhøjelser, uden at det påvirker rejselysten nævneværdigt. To år med COVID-19-restriktioner har skabt et ophobet behov for særligt fritidsrejser, og derfor forventer vi ikke, at lidt højere billetpriser vil ødelægge SAS-kundernes generelle rejselyst. SAS er dog udfordret af, at lavprisselskaberne ikke har helt samme presserende behov for at hæve priserne, blandt andet som følge af deres brændstofprisafdækning. Desuden vil lavprisselskaberne utvivlsomt være varsomme med at gennemføre større billetprisstigninger end absolut nødvendigt, da deres passagerer er mere prisfølsomme. Krigen i Ukraine hjælper ikke på rejselysten lige nu, men forhåbentlig får det ingen langvarig negativ effekt. De første flyselskaber er dog så småt i gang med at trimme deres flyveplaner for foråret på grund af besværligheder med at tjene penge som følge af de høje brændstofpriser. Det kan blive en tendens, som vi kommer til at se mere til. Især hvis passagerernes rejselyst er behersket udenfor højsæsonen. Brændstofprisstigningerne lægger et hårdt pres på SAS indtjening, og hvis SAS skal undgå et stort milliardtab får selskabet brug for at hæve billetpriserne hellere før end siden. Det vil kræve en gennemsnitlig billetprisstigning på omkring ca. 150 SEK (ca. 105 danske kroner), hvis SAS skal have dækket merudgiften til brændstof (siden årsregnskabet blev aflagt 30. november 2021). Det svarer til en prisstigning på mere end 1. Eventuelle billetprisstigninger bliver naturligvis vidt forskellige alt efter destination. Lige nu ser det ikke ud som om, at deciderede brændstoftillæg er i støbeskeen, men det kan komme hurtigt, hvis konkurrenterne begynder at indføre lignende tiltag. Vi vurderer, at der bliver spillerum til at hæve priserne lidt, fordi mange konkurrenter er tvunget ud i samme øvelse og fordi der er høj efterspørgsel efter to år med COVID-19-rejserestriktioner. Hæver SAS priserne uden at konkurrenterne (i nogen grad) gør det samme, bliver konsekvensen dog efter alt at dømme mistede markedsandele. Samlet forventer vi ikke, at SAS kan sende hele merregningen videre til kunderne, og derfor ser det allerede nu ud til, at SAS underskud i år bliver (noget) større end de 2,8 mia. SEK, som vi modellerede 22. februar i forlængelse af selskabets 1. kvartalsregnskab. Vi følger udviklingen i trafiktallene tæt og opdaterer vores estimater, når vi nærmer os selskabets halvårsregnskab d. 27. maj SAS samlede børsværdi er selv efter de seneste kursfald omtrent 1 højere end før COVID- 19. Kapitalrejsningen, der kommer til at ske som led i strategiplanen SAS FORWARD vil udvande de eksisterende minoritetsaktionærer voldsomt og behovet for ny kapital bliver ikke mindre, hvis brændstofprisstigningerne ikke kan sendes videre til kunderne. Alt taler imod, at investorerne stiller sig ud foran det tog, der så tydeligt er på vej imod dem. Vi fastholder Sælg-anbefalingen på SAS. 2/5

3 Belægning, SAS Belægning, SAS og europæiske flyselskaber i IATA 95% 85% 75% 65% 55% 45% 35% % jan 19 mar 19 maj 19 jul 19 sep 19 nov 19 jan 20 mar 20 maj 20 jul 20 sep 20 nov 20 jan 21 mar 21 maj 21 jul 21 sep 21 nov 21 jan 22 Belægning, SAS Belægning, IATA Europa Trafikvækst, SAS 20 Trafikvækst, SAS og europæiske flyselskaber i IATA jan 19 mar 19 maj 19 jul 19 sep 19 nov 19 jan 20 mar 20 maj 20 jul 20 sep 20 nov 20 jan 21 mar 21 maj 21 jul 21 sep 21 nov 21 jan 22 RPK, SAS RPK, IATA Europa Yield-udvikling, SAS Kursudvikling 100, 80, 60, 40, 20, 0, 20, 40, Kilde til grafer: SAS, IATA og Sydbank Ordforklaring: ASK: Available seat kilometres. Det totale antal udbudte sæder multipliceret med det antal kilometer de flyver. RPK : Revenue passenger kilometres. Antallet af betalende passagerer multipliceret med antallet af kilometer de flyver. Yield: Passagerindtægter pr. RPK. PASK: Passagerindtægter/ASK Belægning: RPK/ASK 3/5

4 SAS OVERBLIK Hvad kan flytte SAS-aktien? Kurstriggere Kurstrykkere Stigende billetpriser (yield) Intensiveret priskonkurrence i trafikgenrejsningen Investoreufori over genåbning af økonomier Kapitalrejsning forude Olieprisfald eller styrkelse af SEK Strejker ifm. SAS FORWARD-forhandinger Fusioner og konkurser blandt flyselskaber Flere eller længere aflysninger pga. COVID-19 Anm.: Listen er ikke udtømmende. (Mange) andre forhold end de angivne kan betyde, at aktien stiger/falder. Prisfastsættelse SAS, P/E fwd. SAS, EV/EBITDA fwd. SAS, K/I SAS og konkurrenter, P/E fwd. 4/5

5 Almindelige oplysninger om udarbejdelse af analyser i Sydbank Denne analyse er udarbejdet af Sydbanks aktieanalyseafdeling, som er en del af Sydbanks kapitalforvaltning, en forretningsenhed i Sydbank. Sydbank er under tilsyn af Finanstilsynet. Sydbank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter aktieanalyseaktiviteterne i Sydbank. Finansielle modeller og metoder anvendt i denne analyse De anbefalinger og holdninger, der udtrykkes i denne analyse er dannet på basis af en kombination af Discounted Cash Flow-analyse, branchekendskab, peer-group multipel analyse samt selskabsspecifikke og markedstekniske elementer (begivenheder der påvirker både selskabets finansielle og driftsmæssige profil). Analysens omsætnings- og indtjeningsestimater (markeret med E efter det angivne årstal) er baseret på segmenterede modeller under anvendelse af subjektive vurderinger af relevante fremtidige markedstendenser og konjunkturforventninger. De heraf fremkomne resultater er samlet i en værdiansættelsesmodel, som også tager højde for den seneste udvikling i historiske rapporter. Endvidere tages der højde for selskabets egne samt konkurrerende selskabers forventninger. Analysen er udarbejdet på grundlag af information fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Primære kilder: SAS, Norwegian, Ryanair, easyjet, Lufthansa, IAG, Air France/KLM, Københavns Lufthavne. Risikovurdering og følsomhed En vurdering af de væsentligste risikoforhold og en kategorisering af risikoen (lav, middel eller høj) i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne til denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse, er gengivet i den senest udsendte AktieAnalyse på dette selskab, der kan findes på Heraf fremgår ligeledes en vurdering af selskabets konkurrenceposition, som scores på en skala fra 1 til 5, hvor en høj score er ensbetydende med en stærk konkurrenceposition. De anførte risikofaktorer og følsomhedsanalysen kan dog ikke anses for at være udtømmende. Valutakursrisiko Såfremt aktiekursen er noteret i en anden valuta end danske kroner kan valutakursudsving påføre investorer tab eller gevinst. Interessekonflikter. Denne investeringsanalyse har ikke været forelagt det omhandlede selskab forud for analysens offentliggørelse. Planlagte opdateringer af analysen Denne analyse planlægges opdateret kvartalsvist. Anbefalingsstruktur Inden for det seneste kvartal har Sydbank haft investeringsanbefalinger på 28 selskaber. Fordelingen af anbefalinger fremgår nedenfor under Fordeling af anbefalinger. Betydningen af anbefalingerne på selskabsniveau fremgår nedenfor under kursudvikling. På selskabsniveau: Anbefaling Kursudvikling Tidshorisont Fordeling af anbefalinger Køb Bedre end gennemsnittet af virksomheder i kategorien 12 måneder 57,1% Hold På linje med gennemsnittet af virksomheder i kategorien 12 måneder 28,6% Sælg Dårligere end gennemsnittet af virksomheder i kategorien 12 måneder 14,3% Vi opdeler virksomhederne i to kategorier - cykliske og defensive aktier. Køb betyder således, at aktien vil klare sig relativt bedre end de øvrige selskaber i kategorien. Hold betyder, at aktien vil klare sig på linje med de øvrige selskaber i kategorien. Endelig betyder sælg, at vi forventer, at aktien vil klare sig dårligere end de øvrige aktier i kategorien. Eventuelle ændringer i anbefalingen i forhold til den seneste anbefaling på selskabet fremgår af denne analyse. Anbefalingsoversigt: Cykliske aktier Køb Hold Sælg Danske Bank A. P. Møller Mærsk SAS DSV Jyske Bank FLSmidth Rockwool Netcompany SimCorp Nordea Pandora Vestas Defensive aktier Bavarian Nordic ALK Ambu Carlsberg Chr. Hansen Novozymes Demant Coloplast Topdanmark Genmab GN Store Nord H. Lundbeck ISS Novo Nordisk Tryg Ørsted For en uddybning af alle anbefalinger samt en historisk anbefalingsoversigt for selskabet henviser vi til HUwww./investorplusUH. Denne investeringsanalyse henvender sig til Sydbanks kunder og må ikke uden Sydbanks udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Sydbank påtager sig intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Anbefalinger i analysen er udtryk for bankens generelle holdning og kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Anbefalinger kan medtages i forbindelse med rådgivning i Sydbank, hvor tillige kunders individuelle forhold skal indgå. Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Hverken historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden i materialet kan anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Et afkast og/eller en kursudvikling som beskrevet i dette materiale kan blive negativ. Hvor oplysningerne er baseret på bruttoafkast, vil gebyrer, provisioner og andre omkostninger kunne medføre, at afkastet bliver lavere end anført i materialet. Hvor materialet oplyser om den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover. I analysen nævnes aktier, som har risikomærkningen gul. Risikomærkningen gul betyder, at når der investeres i aktier, er der risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue. Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af anbefalinger i analysen. Jacob Pedersen ejer ikke aktier i SAS. Sydbank eller dens ansatte kan besidde finansielle instrumenter omhandlet i analysen. Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, cvr. nr er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø. 5/5

Aktietema. Pengeregn på vej fra de danske selskaber. Udbytte-sæson 2017

Aktietema. Pengeregn på vej fra de danske selskaber. Udbytte-sæson 2017 Aktietema Udbytte-sæson 2017 Pengeregn på vej fra de danske selskaber De største danske selskaber sender i de næste uger rekordstore beløb retur til aktionærerne i form af udbytter. Indtjeningsrekorder

Læs mere

Aktietema. Nye tiltag fra Kina sender aktier op

Aktietema. Nye tiltag fra Kina sender aktier op Aktietema Nye tiltag fra Kina sender aktier op Mange bække små bliver med tiden også til en hel del. Det synes at være fremgangsmåden i de kinesiske myndigheders håndtering af de vækstmæssige udfordringer

Læs mere

Aktiekommentar Pandora

Aktiekommentar Pandora Aktiekommentar Pandora Køb Uændret Aktuel kurs: 289,60 DKK Begivenhed: Kapitalmarkedsdag i London Ny tendenser giver Pandora nye muligheder Vi fastholder Købs-anbefalingen på Pandora. Pandora har afholdt

Læs mere

AktieTema. USD-svækkelse koster 10 mia. indtjeningskroner men afsporer ikke aktierne. USD-svækkelse. Temperaturmåling på danske aktier

AktieTema. USD-svækkelse koster 10 mia. indtjeningskroner men afsporer ikke aktierne. USD-svækkelse. Temperaturmåling på danske aktier AktieTema USD-svækkelse Temperaturmåling på danske aktier USD-svækkelse koster 10 mia. indtjeningskroner men afsporer ikke aktierne Den amerikanske dollar (USD) er siden begyndelsen af året svækket med

Læs mere

Aktietema. Magi i luften blandt de danske aktier. Danske aktier

Aktietema. Magi i luften blandt de danske aktier. Danske aktier Aktietema Danske aktier Magi i luften blandt de danske aktier 2.149 dage! Så længe har den igangværende danske aktiefest stået på. Siden den 6. marts 2009 er de danske aktier steget med 302,5 procent.

Læs mere

Aktietema. Alletiders dansk udbyttefest starter i dag. Danske aktier

Aktietema. Alletiders dansk udbyttefest starter i dag. Danske aktier Aktietema Danske aktier Alletiders dansk udbyttefest starter i dag Regnskabssæsonen for virksomhederne i Sydbanks aktieunivers er overstået for denne gang mens dørene til årets udbyttefest slås op i dag.

Læs mere

Aktietema. 4-2 med udsigt til intens 2. halvleg! Danske aktier

Aktietema. 4-2 med udsigt til intens 2. halvleg! Danske aktier Aktietema Danske aktier 4-2 med udsigt til intens 2. halvleg! Den danske regnskabssæson er i fuld gang. Med store stigninger i de danske aktier igen i år har forventningerne til regnskaberne på forhånd

Læs mere

Aktietema. Danske aktier ryster forskrækkelsen af sig. Danske aktier

Aktietema. Danske aktier ryster forskrækkelsen af sig. Danske aktier Aktietema Danske aktier Danske aktier ryster forskrækkelsen af sig Usikkerheden er aftaget lidt efter at den foreløbig kulminerede i sidste uge som følge af en optrapning i flere af verdens geopolitiske

Læs mere

Rekordhøj udbyttehøst kalder smilet frem hos aktionærerne

Rekordhøj udbyttehøst kalder smilet frem hos aktionærerne 07-03-2014 1 Rekordhøj udbyttehøst kalder smilet frem hos aktionærerne De kommende uger byder på lidt af en udbyttefest som kan bidrage til at forstærke den positive danske aktiestemning Aktietema nr.

Læs mere

Oversigt over nuværende finansiering

Oversigt over nuværende finansiering 1 1 Oversigt over nuværende finansiering Værdiansættelsesdato 01/07/2016 Analysedato Analyseperioden for porteføljen Gæld i alt Heraf Realkredit Heraf udenlandsk valuta Derivater 30/06/2016-31/12/2040

Læs mere

Store virksomheder godt rustet til 2013

Store virksomheder godt rustet til 2013 22-11-2012 1 Store virksomheder godt rustet til 2013 Aktietema nr. 7 / 2012-22.november 2012 Aktieanalysechef Bjørn Schwarz Direkte tlf.: 74 37 44 56 schwarz@sydbank.dk 22-11-2012 2 Agenda Bundlinjen løber

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark Status efter 1. kvartalsregnskaberne

Regnskabssæson i Danmark Status efter 1. kvartalsregnskaberne Regnskabssæson i Danmark Status efter 1. kvartalsregnskaberne Aktietema God start på året i mange virksomheder Den danske regnskabssæson for selskaberne i Sydbanks analyseunivers er overstået for denne

Læs mere

Årets to bedste danske aktiemåneder venter forude

Årets to bedste danske aktiemåneder venter forude 30-11-2015 1 Årets to bedste danske aktiemåneder venter forude Aktietema nr. 14 / 2015-30.november 2015 Aktieanalysechef Bjørn Schwarz - Direkte tlf.: 74 37 44 56 - schwarz@sydbank.dk 30-11-2015 2 Agenda

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark

Regnskabssæson i Danmark Regnskabssæson i Danmark Aktietema For tidligt at aflæse vækstoptimismen i 1. kvartalstallene Stærk aktiestart på 2017 Aktiemarkederne er steget markant i de første måneder af 2017. Acceptable regnskaber

Læs mere

Aktiekommentar. Novo Nordisk Køb. Derfor bliver Tresiba godkendt i USA. Aktuel kurs: 1002,00 DKK. Uændret

Aktiekommentar. Novo Nordisk Køb. Derfor bliver Tresiba godkendt i USA. Aktuel kurs: 1002,00 DKK. Uændret Aktiekommentar Novo Nordisk Køb Uændret Begivenhed: Hjerte-kar-studie vedrørende Tresiba og Ryzodeg Baggrund: Derfor bliver Tresiba godkendt i USA Aktuel kurs: 1002,00 DKK Vi fastholder Køb på Novo Nordisk.

Læs mere

Eurozonen styrer mod recession. Ordrer

Eurozonen styrer mod recession. Ordrer Aktietema 10.10.2014 Relaterede publikationer: Investering Eurozonen styrer mod recession Eurozonens økonomi er bremset op i de seneste måneder. Så hårdt at vi nu forventer, at eurozonen styrer mod recession.

Læs mere

Aktiekommentar. Novo Nordisk Køb. Positiv Lyxumia-anbefaling bør ikke få Novo Nordisk til at ryste i bukserne. Aktuel kurs: 900,50 DKK.

Aktiekommentar. Novo Nordisk Køb. Positiv Lyxumia-anbefaling bør ikke få Novo Nordisk til at ryste i bukserne. Aktuel kurs: 900,50 DKK. Aktiekommentar Novo Nordisk Køb Uændret Begivenhed: Positiv anbefaling af Zealand Pharmas Lyxumia Baggrund: Konklusion: Aktuel kurs: 900,50 DKK Positiv Lyxumia-anbefaling bør ikke få Novo Nordisk til at

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark Status efter 3. kvartalssæson

Regnskabssæson i Danmark Status efter 3. kvartalssæson Regnskabssæson i Danmark Status efter 3. kvartalssæson Aktietema Stærk formkurve i de danske virksomheder Den danske regnskabssæson er ved at være slut for denne gang. Trods vækstmæssige udfordringer og

Læs mere

Fokus på udtrækninger

Fokus på udtrækninger Fokus på udtrækninger Så er der indfriet for over 137 mia. til oktober-terminen (ekskl. LR, som vi mangler og de kan betyde vi er nærmere 138 mia.). I sidste uge var vi på 110 mia. i indfrielser. Dvs.

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark

Regnskabssæson i Danmark Regnskabssæson i Danmark Aktietema Regnskaber vil understrege dansk kvalitet Aktieanalysechef Jacob Pedersen, CFA Direkte tlf.: 74 37 44 52 jacob.pedersen@sydbank.dk Aktierne har genvundet meget af det

Læs mere

Aktietema. De bedste danske aktiemåneder venter forude. Danske aktier

Aktietema. De bedste danske aktiemåneder venter forude. Danske aktier Aktietema Danske aktier De bedste danske aktiemåneder venter forude Det lyder næsten for godt til at være sandt. Danske aktier er steget med 247 procent siden det seneste lavpunkt i marts 2009 og opturen

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark

Regnskabssæson i Danmark Regnskabssæson i Danmark Aktietema Flere opjusteringer skal fastholde positiv stemning omkring de danske aktier Flot kursudvikling herhjemme i år De danske aktieinvestorer har nydt rigtig godt af høje

Læs mere

JYK tilbagefører ekstraordinære udtræk for 154 mio. kr. i 1,5% 2047: Institutterne har fortsat gang i omlægningerne trods påskeferie:

JYK tilbagefører ekstraordinære udtræk for 154 mio. kr. i 1,5% 2047: Institutterne har fortsat gang i omlægningerne trods påskeferie: Hovedkonklusioner JYK tilbagefører ekstraordinære udtræk for 154 mio. kr. i 1,5% 2047: Låntagere hos JYK har tilbageført tidligere offentliggjorte indfrielser for 154 mio. kr. i 1,5% 2047, hvilket umiddelbart

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark

Regnskabssæson i Danmark Regnskabssæson i Danmark Aktietema Aktiekursstigninger skal nu følges op af overbevisende regnskaber Stærk aktiestart på 2017 Aktieinvestorerne er blevet forkælet med flotte afkast hidtil i 2017. Humøret

Læs mere

Varigheden i det konverterbare marked rammer nyt lavpunkt: 1% 2050IO handlet lige under 97:

Varigheden i det konverterbare marked rammer nyt lavpunkt: 1% 2050IO handlet lige under 97: Hovedkonklusioner Varigheden i det konverterbare marked rammer nyt lavpunkt: Den seneste uge er der forsvundet varighed i det konverterbare marked for det der svare til 100 mia. 10-årige statsobligationer.

Læs mere

Aktietema. Omstillingsparathed sender aktier op igen. Danske aktier

Aktietema. Omstillingsparathed sender aktier op igen. Danske aktier Aktietema Danske aktier Omstillingsparathed sender aktier op igen Den danske regnskabssæson for halvårsregnskaberne lakker mod enden. Det har været nogle turbulente uger for investorerne, hvor C20 Cap

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark

Regnskabssæson i Danmark Regnskabssæson i Danmark Aktietema 2017-prognoserne kommer under lup i den danske regnskabssæson Fin start på aktieåret 2017 Aktiemarkederne har fået en fin start på 2017 med beherskede kursstigninger

Læs mere

Aktiekommentar Carlsberg

Aktiekommentar Carlsberg Aktiekommentar Carlsberg Køb Uændret Aktuel kurs: 546,00 DKK Begivenhed: Carlsbergs muligheder i Rusland Baggrund: Konklusion: Svækkelsen af den russiske valuta kaster et røgslør ud over mulighederne i

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger

Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger Aktietema Rutsjebanetur i fuld gang på aktiemarkederne Store udsving præger de finansielle markeder i disse dage, hvor en efterhånden lang liste af udfordringer

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger

Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger Aktietema Stærk formkurve har bidraget til fremgangen i danske aktier Siden den igangværende optur startede på det danske aktiemarked i foråret 2009 er de

Læs mere

Pengemarkedsafkast i 3% erne omkring -0,5% til -0,75%: 3% erne skal håbe på 1% 2050 under 97, hvis de skal slå en 1-årig flex.

Pengemarkedsafkast i 3% erne omkring -0,5% til -0,75%: 3% erne skal håbe på 1% 2050 under 97, hvis de skal slå en 1-årig flex. Hovedkonklusioner Heftig udstedelsesuge: Sidste uges tap-udstedelser nåede 27 mia. kroner en almindelig uge ligger på 5 mia. kroner. CK93 viste indfrielser på 18 mia. kroner på en uge i sidste opsigelsesperiode

Læs mere

Aktietema. Langtfra ligegyldigt om USA s næste præsident bliver en dreng eller en pige. Præsidentvalg, USA

Aktietema. Langtfra ligegyldigt om USA s næste præsident bliver en dreng eller en pige. Præsidentvalg, USA Aktietema Præsidentvalg, USA Langtfra ligegyldigt om USA s næste præsident bliver en dreng eller en pige Amerikanerne skal vælge ny præsident den 8. november. Meget peger lige nu imod en sejr til Demokraternes

Læs mere

Rebalancering af Nykredits indeks i aften: Udlandet købte 40% af udstedelsen i 1,5% 2050 ere i maj måned:

Rebalancering af Nykredits indeks i aften: Udlandet købte 40% af udstedelsen i 1,5% 2050 ere i maj måned: Hovedkonklusioner Rebalancering af Nykredits indeks i aften: Som vi tidligere har skrevet kommer 1,5% 2050 alm og flex jan-21 ind i indekset, på bekostning af 2,5% 2047 alm og IO. 1,5% 2050IO misser lige

Læs mere

mæssigt er et skridt tættere på det globale fedmemarked. Kilde: Novo Nordisk, Arena Pharmaceutical, Vivus

mæssigt er et skridt tættere på det globale fedmemarked. Kilde: Novo Nordisk, Arena Pharmaceutical, Vivus Aktiekommentar Novo Nordisk Køb Uændret Begivenhed: Fase III-data for Victoza mod fedme Baggrund: Aktuel kurs: 927,50 DKK Fedmekandidats milliard-potentiale intakt Vi fastholder Køb på Novo Nordisk. Novo

Læs mere

Udtræk stadig i et højt gear 26 mia. kr. indfriet den seneste uge: 1,5% 2050IO kører sig eget løb:

Udtræk stadig i et højt gear 26 mia. kr. indfriet den seneste uge: 1,5% 2050IO kører sig eget løb: Hovedkonklusioner Udtræk stadig i et højt gear 26 mia. kr. indfriet den seneste uge: Samlede indfrielser nåede 88 mia. kr. i går, hvor vi i april opsigelsesperioden på samme tidspunkt kun var på 50 mia.

Læs mere

Aktiekommentar. Novo Nordisk Overvægt. Victoza mod fedme har stort potentiale træerne vokser næppe ind i himlen. Aktuel kurs: 818,00 DKK.

Aktiekommentar. Novo Nordisk Overvægt. Victoza mod fedme har stort potentiale træerne vokser næppe ind i himlen. Aktuel kurs: 818,00 DKK. Aktiekommentar Novo Nordisk Overvægt Uændret Begivenhed: Victoza mod fedme Baggrund: Konklusion: Aktuel kurs: 818,00 DKK Victoza mod fedme har stort potentiale træerne vokser næppe ind i himlen Vi fastholder

Læs mere

Udstedelse i fastforrentede

Udstedelse i fastforrentede Udstedelse i fastforrentede Udstedelsen i fastforrentede tog til i sidste uge og udstedelsen nærmer sig 1 mia. kr. om dagen. Det er cirka mio. kr. mere om dagen end ved samme tidspunkt i oktoberopsigelsesperioden.

Læs mere

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research Hovedkonklusioner Samlet varighed mod nye bundniveauer: Den samlede varighed i det konverterbare marked rammer et nyt bundniveau efter Draghi s udtalelser, og Nationalbanken sælger da også i statsobligationer

Læs mere

Udstedelse i fastforrentede

Udstedelse i fastforrentede Udstedelse i fastforrentede Nykredit og Nordea er de eneste institutter, som er begyndt at udstede lidt i de nye serier. Nykredit har udstedt et enkelt lån i,5% 24. De seneste dage er der dagligt solgt

Læs mere

Byd på store floater-auktioner i dag det er væsentlig billigere end tap-udstedelsen:

Byd på store floater-auktioner i dag det er væsentlig billigere end tap-udstedelsen: Hovedkonklusioner Byd på store floater-auktioner i dag det er væsentlig billigere end tap-udstedelsen: 50 mia. floaters skal bortauktioneres i dag, og de seneste dages auktioner tyder på man får obligationerne

Læs mere

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research Hovedkonklusioner Udstedelsen 5 gange højere end normalt: Omlægningerne fortsætter i højt gear, og udstedelsen af konverterbare fastforrentede obligationer er 5 gange højere end normalt op mod terminen.

Læs mere

AktieIndsigt Novo Nordisk

AktieIndsigt Novo Nordisk AktieIndsigt Novo Nordisk Køb Uændret Køb-anbefaling siden 02.02.2012 Analysedato: 16.10.2017 Aktuel kurs kl. 8.25 297,80 DKK Begivenhed: Semaglutid-indsigt Kæmpe potentiale i semaglutid vigtig eksamen

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark

Regnskabssæson i Danmark Regnskabssæson i Danmark Aktietema Dæmpede vækstudsigter vil præge pæne danske regnskaber Stigende risici preller af på aktieinvestorerne Aktieinvestorerne har hidtil i år vist en imponerende evne til

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark

Regnskabssæson i Danmark Regnskabssæson i Danmark Aktietema Intet vækstdrevet opjusteringsboom på vej i danske regnskaber Lavrente- og likviditetslykkepiller støtter aktierne De lave renter og rigelige mængder likviditet holder

Læs mere

Nye kursniveauer betyder nye konverterbare obligationer: 1% 2050 i kurs 98 vil betyde store konverteringer i 30-årig 2% s lån:

Nye kursniveauer betyder nye konverterbare obligationer: 1% 2050 i kurs 98 vil betyde store konverteringer i 30-årig 2% s lån: Hovedkonklusioner Nye kursniveauer betyder nye konverterbare obligationer: Med lukningen af 1% 2040 i fredags og 1,5% 2050IO i dag har de fire store institutter åbnet en ny 0,5% 2040 og en ny 1% 2050IO.

Læs mere

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research Hovedkonklusioner Indfrielserne fortsætter men ikke mere end normalt: Gårsdagens CK93 viser små stigninger meget tidligt i opsigelsesperioden men ikke noget der er værre end normalt. Udstedelsen er dobbelt

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Mulighederne blandt de små- og mellemstore aktier i USA synes dog størst

Mulighederne blandt de små- og mellemstore aktier i USA synes dog størst 5-11-014 1 USA-aktier: Opturen kan fortsætte hvis selskaberne holder formen Mulighederne blandt de små- og mellemstore aktier i USA synes dog størst Aktietema nr. 19/ 014-5.november 014 Aktieanalysechef

Læs mere

Hovedpunkter. Varighedsjagten glemmer korte konverterbare: De 15- og 20-årige konverterbare kan ikke følge med 2% Fixed Income Research

Hovedpunkter. Varighedsjagten glemmer korte konverterbare: De 15- og 20-årige konverterbare kan ikke følge med 2% Fixed Income Research Hovedpunkter USD-terminerne styrer markedet: Korte danske obligationer har ikke været så attraktive for USD-investorerne siden foråret, efter USD er blevet svækket på termin. Stor omsætning i korte danske

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger

Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger Aktietema To skridt frem og et tilbage Danske aktier fik en forrygende start på året, men har de seneste uger måttet afgive lidt af gevinsterne lige som

Læs mere

Skævheder i 20-årige konverterbare: 1,5% 2037 har slet ikke oplevet samme negative konveksitet, som andre 10-, 15- og 30-årige over 100.

Skævheder i 20-årige konverterbare: 1,5% 2037 har slet ikke oplevet samme negative konveksitet, som andre 10-, 15- og 30-årige over 100. Hovedkonklusioner Konverterbare har klaret sig for godt: Argumenterne for pæn efterspørgsel efter konverterbare eksisterer stadig, men obligationerne har også klaret sig godt den seneste måned, hvor OAS

Læs mere

Præsentation af analysen. C25 by Numbers Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. Marts 2019

Præsentation af analysen. C25 by Numbers Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. Marts 2019 Præsentation af analysen C by Numbers 019 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC Marts 019 Om PwC s analyse C by Numbers Indgår i C by Numbers De ikke-finansielle selskaber i OMX C-indekset

Læs mere

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research Hovedkonklusioner 20 mia. flere 1,5% 2050 ere resten af opsigelsesfristen: Konverteringsbølgen fortsætter i højt tempo, og vi forventer juli-terminen kan ende på over 70 mia. kroner, hvilket samtidig betyder

Læs mere

Fokus på landbrug - nylige prisfald

Fokus på landbrug - nylige prisfald DEN DANSKE BANKSEKTOR Fokus på landbrug - nylige prisfald "En perfekt storm" Fra 2009 til foråret 2014 så vi stigende mælkepriser - men fra juni 2014 til oktober 2014 har vi set et markant prisfald fra

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

AktieStrategi. Opadgående vækstmomentum forlænger aktiekursstigningernes. Afkastbarometer: Risikobarometer: Globale aktier.

AktieStrategi. Opadgående vækstmomentum forlænger aktiekursstigningernes. Afkastbarometer: Risikobarometer: Globale aktier. AktieStrategi Afkastbarometer: Globale aktier USA-aktier Europæiske aktier Danske aktier Emerging Markets aktier Fjernøstlige aktier Latinamerikanske aktier Opadgående vækstmomentum forlænger aktiekursstigningernes

Læs mere

Aktietema. Dyre aktier haves - vækst efterlyses! Amerikanske aktier. Bedre Dårligere På linje 21% 71%

Aktietema. Dyre aktier haves - vækst efterlyses! Amerikanske aktier. Bedre Dårligere På linje 21% 71% Aktietema Amerikanske aktier Dyre aktier haves - vækst efterlyses! Den amerikanske regnskabssæson nærmer sig sin afslutning. Mere end 2/3 af de amerikanske virksomheder i S&P 500 indekset har offentliggjort

Læs mere

Fokus på udtrækninger

Fokus på udtrækninger Fokus på udtrækninger Overraskende godt gang i indfrielserne i mandags og tirsdags. De totale ekstraordinære indfrielser når over 34 mia. dkk heraf er de 20 mia. kommet den seneste 1,5 uge. Beløbet er

Læs mere

Udstedelse i fastforrentede

Udstedelse i fastforrentede Udstedelse i fastforrentede Selvom vi er meget tidlig i opsigelsesperioden, kommer der mere udstedelse i konverterbare end normalt. Vi tror den større udstedelse kommer pga. attraktive kursniveauer, gang

Læs mere

Fokus på udtrækninger

Fokus på udtrækninger Fokus på udtrækninger Oprydning i Landsbyggefondens 3% s- og 3,5% s-lån ser ud til at være gået ud over 3% 2031, 3% 2044 og 3,5% 2044. De ekstraordinære indfrielser er større netop i disse serier fra NYK,

Læs mere

Over 170 mia. skal sandsynligvis genplaceres til oktober - der vil være ca. 350 mia. 30-årige 2% ere tilbage at købe:

Over 170 mia. skal sandsynligvis genplaceres til oktober - der vil være ca. 350 mia. 30-årige 2% ere tilbage at købe: Hovedkonklusioner Over 170 mia. skal sandsynligvis genplaceres til oktober - der vil være ca. 350 mia. 30-årige 2% ere tilbage at købe: Vi forventer de samlede indfrielser ender på omkring 170 mia. kroner,

Læs mere

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total.

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total. TOTAL SA SÆLG FØR KØB Farvel til Total Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktorer. Herigennem udregner

Læs mere

Fokus på udtrækninger

Fokus på udtrækninger Fokus på udtrækninger Generelt er der en smule mere fart på indfrielserne set i forhold til sidste opsigelsesperiode i oktober. Det meste skyldes dog en del indfrielser i december hvor 1,5% 2050 åbnede.

Læs mere

AktieStrategi. Højt aktiehumør på vej ind i tyndt sommermarked. Afkastbarometer: Risikobarometer: Globale aktier. USA-aktier.

AktieStrategi. Højt aktiehumør på vej ind i tyndt sommermarked. Afkastbarometer: Risikobarometer: Globale aktier. USA-aktier. AktieStrategi Afkastbarometer: Globale aktier USA-aktier Europæiske aktier Emerging Markets aktier Fjernøstlige aktier Latinamerikanske aktier Danske aktier Højt aktiehumør på vej ind i tyndt sommermarked

Læs mere

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research

Hovedkonklusioner. Fixed Income Research Hovedkonklusioner Indfrielser har allerede rundet 14 mia. kr.: Indfrielser til 1. januar har allerede rundet 14 mia. kr., hvilket er knap 11 mia. kr. mere end samme tidspunkt i opsigelsesfristen til oktober-terminer.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 81.704 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 211.033 0,0% Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1

Læs mere

Ultimo-salg uden effekt på lange flex er og konverterbare:

Ultimo-salg uden effekt på lange flex er og konverterbare: Hovedpunkter Ultimo-salg uden effekt på lange flex er og konverterbare: Institutterne er godt i gang med at udstede obligationer allerede nu, så ultimo-salget den 27. december ikke bliver alt for stort.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 64.346 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 135.371 0,0% Nordea

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 68,839 0.0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 148,961 0.0% Nordea

Læs mere

Tårnhøje forventninger - analytikerne kommer til at nedjustere forventningerne

Tårnhøje forventninger - analytikerne kommer til at nedjustere forventningerne 08-10-2014 1 USA-aktier: Dyr prisfastsættelse øger risikoen for en rutsjebanetur Prisfastsættelsen tåler ingen skuffelser de kommende uger hvor virksomhederne er til regnskabseksamen Aktietema nr. 15/

Læs mere

Update - Dansk Økonomi

Update - Dansk Økonomi Update - Dansk Økonomi 05.04.2016 Denne publikation giver et hurtigt billede af den seneste udvikling i dansk økonomi. Update Dansk Økonomi udkommer cirka en gang om måneden, og hovedoverskrifterne for

Læs mere

Omsætningstal usikre: MIFID II betyder masser af nye handelstyper og det er med til at gøre omsætningstallene usikre indtil videre.

Omsætningstal usikre: MIFID II betyder masser af nye handelstyper og det er med til at gøre omsætningstallene usikre indtil videre. Hovedpunkter God fart på omlægningerne af 3% erne: Det tegner til omkring 10% i udtræk i 3% 2047 erne igen, og det ser ud til Nordea har lidt mere gang i omlægningerne end hos de andre institutter. I RD

Læs mere

Et kig i aktieanalytikerens maskinrum

Et kig i aktieanalytikerens maskinrum 15-03-2019 1 Et kig i aktieanalytikerens maskinrum v/ aktieanalysechef Jacob Pedersen, CFA Stock Lab Camp d. 18/20. marts 2019 15-03-2019 2 Det vil jeg fortælle om Aktieanalyse i Sydbank Værdiansættelse

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 78,437 0.0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 189,605 0.0% Nordea

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 86.498 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 230.914 0,0% Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research Hovedpunkter Italiensk valg uden stor effekt: Lidt rentestigninger på italienske stater bør ikke få investorer til at kigge væk fra danske konverterbare. Efter markante rentestigninger i starten af året

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Indfrielserne i RDs 2,5% 2047 fortsætter med svag stigning: 2% 2047 slår carry i RDs 2,5% 2047, hvis udtræk som forventet ender omkring 4%-5%.

Indfrielserne i RDs 2,5% 2047 fortsætter med svag stigning: 2% 2047 slår carry i RDs 2,5% 2047, hvis udtræk som forventet ender omkring 4%-5%. Hovedpunkter 12m USD-terminen giver nu 2,4% i afkast: men USD-renterne er også steget, så alternativet i US obligationsmarkedet opvejer effekten. USD-casen er uforandret. Indfrielserne i RDs 2,5% 2047

Læs mere

Eksklusiv Formuepleje

Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje 1 Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende

Læs mere

AktieStrategi. Aktieinvestorerne tager tilløb til afmedicinering med ophøjet ro. Afkastbarometer: Risikobarometer: Globale aktier.

AktieStrategi. Aktieinvestorerne tager tilløb til afmedicinering med ophøjet ro. Afkastbarometer: Risikobarometer: Globale aktier. AktieStrategi Afkastbarometer: Globale aktier USA-aktier Europæiske aktier Emerging markets aktier Fjernøstlige aktier Latinamerikanske aktier Danske aktier Aktieinvestorerne tager tilløb til afmedicinering

Læs mere

AktieStrategi. Dyre aktiemarkeder nyder godt af bedre vækstudsigter. Afkastbarometer: Risikobarometer: Globale aktier. USA-aktier.

AktieStrategi. Dyre aktiemarkeder nyder godt af bedre vækstudsigter. Afkastbarometer: Risikobarometer: Globale aktier. USA-aktier. AktieStrategi Afkastbarometer: Globale aktier USA-aktier Europæiske aktier Emerging markets aktier Fjernøstlige aktier Latinamerikanske aktier Danske aktier Dyre aktiemarkeder nyder godt af bedre vækstudsigter

Læs mere

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research Hovedpunkter Varighedsproblemet er blevet 30 mia. mindre: Kursstigninger på konverterbare har dæmpet varighedsproblemet med det, der svarer til 30 mia. DKK 10-årige statsobligationer. Kursstigningerne

Læs mere

AktieIndsigt Pandora. Pandora-aktien er attraktiv fortsat Køb. Køb Uændret

AktieIndsigt Pandora. Pandora-aktien er attraktiv fortsat Køb. Køb Uændret AktieIndsigt Pandora Køb Uændret Køb-anbefaling siden 06.11.2012 Analysedato: 23.03.2017 Aktuel kurs kl. 12.08 761,00 DKK Begivenhed: Pandora efter kursfald Pandora-aktien er attraktiv fortsat Køb Vi fastholder

Læs mere

AktieStrategi. Trump-meldinger vil løbe med overskrifterne. Afkastbarometer: Risikobarometer: Globale aktier. USA-aktier.

AktieStrategi. Trump-meldinger vil løbe med overskrifterne. Afkastbarometer: Risikobarometer: Globale aktier. USA-aktier. AktieStrategi Afkastbarometer: Globale aktier USA-aktier Europæiske aktier Danske aktier Emerging Markets aktier Fjernøstlige aktier Latinamerikanske aktier Trump-meldinger vil løbe med overskrifterne

Læs mere

Makrokommentar Danmark

Makrokommentar Danmark Makrokommentar Danmark 17.2.213 De offentlige finanser har det langt bedre end ventet 213 blev et godt år for de offentlige finanser og også langt bedre end der oprindeligt var lagt op til. Statens indtægter

Læs mere

Aktietema. Første indtjeningsfald siden 2008 i sigte. Amerikanske aktier

Aktietema. Første indtjeningsfald siden 2008 i sigte. Amerikanske aktier Aktietema Amerikanske aktier Første indtjeningsfald siden 2008 i sigte S&P 500 virksomhedernes indtjening ser ud til at falde i år med mere end en procent i forhold til 2014. Det vil være første gang siden

Læs mere

Konverteringsmaskinen kører videre på fuld tryk: Flex er taber mod swap, men understøttet af dyre Bostäder:

Konverteringsmaskinen kører videre på fuld tryk: Flex er taber mod swap, men understøttet af dyre Bostäder: Hovedkonklusioner Konverteringsmaskinen kører videre på fuld tryk: De samlede indfrielser nåede op på samlet knap 80 mia. kr. (inkl. Ministeriets udtræk) efter 20 mia. bare den seneste uge. Niveauet er

Læs mere

Hovedpunkter. Fixed Income Research

Hovedpunkter. Fixed Income Research Hovedpunkter Udtræk fortsætter i samme tempo i 2,5% 2047, men RD har fart på: Pas på konverteringsmaskinen hos RD. 2,5% RD 2047 kan ikke tåle flere udtræksoverraskelser før 2% 2047 giver bedre carry. Udlandets

Læs mere

Stat 2020 var efterspurgt i sidste uge: Nu ser Flex jan-2021 billig ud til statskurven

Stat 2020 var efterspurgt i sidste uge: Nu ser Flex jan-2021 billig ud til statskurven Hovedpunkter Får Nationalbanken ret bliver reglerne væsentlig hårdere for højt-gearede boligejere: Det billigste lån højt-gearede kan vælge bliver 400% højere på nettoydelsen pga. af et krav om afdrag,

Læs mere

OAScib6m: Konverterbare fortsætter performance og F5 følger nu med

OAScib6m: Konverterbare fortsætter performance og F5 følger nu med Hovedpunkter Konverterbare fortsætter performance: I udlandet oplever vi ikke samme tendens, hvor rentestigninger påvirker markedet. Trods rentestigninger på 15 bps i 10-årige amerikanske statsrenter kan

Læs mere

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research

Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research Hovedpunkter Terminssalget godt i gang salg en spids lavere end forventet: Både RD og BRF solgte mandag lidt færre obligationer end forventet, og tap-salget indeholdt som forventet ikke mange konverterbare.

Læs mere

Svære vilkår for holdbar aktiefest i 2017

Svære vilkår for holdbar aktiefest i 2017 AktieStrategi Afkastbarometer: Globale aktier USA-aktier Europæiske aktier Danske aktier Emerging Markets aktier Fjernøstlige aktier Latinamerikanske aktier Svære vilkår for holdbar aktiefest i 2017 AktieStrategi

Læs mere

Korte flex er taber Next stop lange flex er, hvis det bliver værre: Varighedsmangel holder hånden under længere flex er og konverterbare:

Korte flex er taber Next stop lange flex er, hvis det bliver værre: Varighedsmangel holder hånden under længere flex er og konverterbare: Hovedpunkter Korte flex er taber Next stop lange flex er, hvis det bliver værre: Udlandets incitament til at købe korte flex er burde være intakt, men interessen er begrænset. Rul på flex-kurven er nu

Læs mere

Redegørelse vedrørende aktivt ejerskab For Sydbank A/S

Redegørelse vedrørende aktivt ejerskab For Sydbank A/S Redegørelse vedrørende aktivt ejerskab 2018 For Sydbank A/S Redegørelse for aktivt ejerskab marts 2019 Redegørelse for aktivt ejerskab 2018: I 2016 udarbejdede Komitéen for god selskabsledelse på opfordring

Læs mere

Optakt Q2 17 / FLSmidth

Optakt Q2 17 / FLSmidth Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Optakt Q2 17 / FLSmidth Anbefaling: Salg (Salg) / Kursmål: DKK 340

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

RD har gang i konverteringer: Udstedelse af fastforrentede ligner de to foregående opsigelsesperioder:

RD har gang i konverteringer: Udstedelse af fastforrentede ligner de to foregående opsigelsesperioder: Hovedpunkter RD har gang i konverteringer: RD har haft gang i konverteringerne den seneste uge, hvor konverteringerne generelt var højere end ved de andre institutter. Med 2 mandage tilbage, hvor udtræk

Læs mere

Hovedpunkter. Fixed Income Research

Hovedpunkter. Fixed Income Research Hovedpunkter Udviklingen i nettostillingen tyder ikke på FX-interventioner i 2019: Nettostillingen og likviditetsprognoserne tyder ikke på der er blevet interveneret siden årsskiftet. Korte danske renter

Læs mere