Politik for landdistrikter. Nordfyns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for landdistrikter. Nordfyns Kommune"

Transkript

1 Politik for landdistrikter Nordfyns Kommune

2 Indhold Forord... 3 Politikken og visionen... 4 Vision for landdistriktspolitikken... 4 Indsatsområder i politikken... 4 Hvorfor en landdistriktspolitik?... 5 Vision Proces for udarbejdelsen af landdistriktspolitikken... 7 Nordfyns forskellige områder... 8 Indsatsområder Synliggørelse af muligheder og de gode historier Infrastruktur, som understøtter det gode liv på landet Udvikling og forskønnelse af landsbyerne og lokalområderne Lokale fællesskaber og initiativer Samarbejde mellem land og by og på tværs af lokalområder Børn og unge Seniorer Hvilke strategier sættes i gang for at omsætte politik til praksis?

3 Forord Kære læser Det er med stor glæde, at vi præsenterer dig for Nordfyns Kommunes landdistriktspolitik. Der tales meget om land og by, hovedstad og provins, udkant og vandkant i disse år. Nordfyn er ikke udkant store dele af kommunen ligger godt i forhold til bosætning for børnefamilier og førfamilier. Andre steder ligger måske længere væk fra alfarvej, men her er det roen, freden og nærheden til naturen, der trækker. Nordfyn er en kommune, hvor en meget stor del af borgerne bor i landsbyer og på landet. Faktisk bor over halvdelen af kommunens borgere uden for de største byer. Landdistriktspolitikken drejer sig ikke om, hvorvidt byen er bedre end landet eller omvendt. Det er et spørgsmål om temperament og præferencer. Hvilket liv vil man gerne leve? Vi vil gerne gøre både byer og landsbyer til gode levesteder. Sammen med borgerne skal vi arbejde for at gøre det at bo på landet til et attraktivt alternativ til byerne. Vi er glade for vores byer. Men i de små landsbyer og på landet kan man tilbyde noget andet. Der er tættere sammenhold og mere plads for færre penge. Det er her, du kan få den store have, du altid har drømt om, være tæt på naturen, se stjernerne lyse op på himlen om natten og møde det halve af byen til fællesspisning i forsamlingshuset. Det handler ikke om at trække alt det, der er i byerne ud i alle de små landsbyer. Det handler om at gøre livet på landet til et nemt og indbydende tilvalg. Vi skal være bedre til at fortælle om vores herligheder og vores succeser. Denne politik er med til at styrke samarbejdet. Vi sætter ord på vores visioner for udviklingen på landet. Og vi sætter ord på de mange gode ting, vi i forvejen gør. Vi har valgt nogle indsatsområder ud fra, hvad der kendetegner Nordfyn. Sammen med Land-distriktsrådet Nordfyn, borgere og foreninger har vi fundet den formel, der skal til for at skabe udvikling i og synliggøre landdistrikterne på Nordfyn. Rigtig god læsning Kurt Christensen Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Kaj Hovhave Formand for Landdistriktsrådet Nordfyn 3

4 Politikken og visionen Landdistriktspolitikken er bygget op omkring visionen for politikken og syv indsatsområder. Vision for landdistriktspolitikken De nordfynske landsbyer og landdistrikter er levende og velfungerende steder, som udgør et attraktivt alternativ til at bo i de større byer. Vi understøtter den enkeltes muligheder for det gode liv på landet, og vi gør det sammen kommunen og borgerne i tæt samarbejde. Vi bygger på det lokale engagement og de enkelte lokalområders særegne styrker. Indsatsområder i politikken Synliggørelse af muligheder og de gode historier De gode historier indadtil og udadtil, lokal stolthed Infrastruktur, som understøtter det gode liv på landet Stier, skiltning, kulturarv og digital infrastruktur Udvikling og forskønnelse af landsbyerne og lokalområderne Støtte til de små, lokale projekter, nedrivning af forfaldne huse, lokale udviklingsplaner Lokale fællesskaber og initiativer Ildsjæle, det nære sammenhold og fastholdelse Samarbejde mellem land og by og på tværs af lokalområder Synergi mellem lokalrådene i stedet for konkurrence Børn og unge Aktiviteter og engagement Seniorer Samlingssteder og sammenhold 4

5 Hvorfor en landdistriktspolitik? Med denne politik sætter vi mål og retning på den udvikling, vi gerne vil have i vores kommunes landdistrikter, så vi sikrer, at alle områder kan udnytte deres potentialer bedst muligt. Nordfyns Kommune er en kommune, hvor en meget stor del af befolkningen bor uden for byer med over 1000 indbyggere. Derfor er det vigtigt, at vi får en landdistriktspolitik, der skaber grobund, for at alle nuværende og kommende borgere i vores mindre byer og landdistrikter kan udleve drømmen om det gode liv på landet. Vi har mange lokale ildsjæle på Nordfyn. De udgør en helt utrolig ressource, og vi skal give dem de bedste forudsætninger og vilkår for at kunne gøre den store indsats, de gør for at skabe liv, fællesskaber og udvikling i lokalområderne. Det er ikke nogen lille opgave. Derfor skal vi gøre en målrettet indsats for at støtte dem i deres arbejde. Vi ønsker at fortsætte, give inspiration til og udvikle det gode arbejde for Nordfyns landdistrikter, som er foregået de senere år. Såvel politikere, landdistriktsråd og administration har savnet et navigationsredskab og med denne politik får vi overblik over de indsatser, vi mener, der skal til for at gøre livet på landet til et attraktivt tilvalg. Landdistriktsrådet er en helt central aktør i udviklingen af de nordfynske landdistrikter og skal også fremover være lokalområdernes indgang til kommunen og kommunens indgang til lokalområderne. 5

6 Vision 2021 Visionen for Nordfyns Kommune: Vi skaber fremtiden Nordfyn sammen afspejles i landdistriktspolitikken. Et emne, der fylder meget, både i landdistriktspolitikken og i visionen for vores kommune er stolthed. Vi skal synliggøre de gode initiativer, aktiviteter og fællesskaber. Der er masser af dem. Og vi skal have mere fokus på at fortælle dem til hinanden og til folk udenfor landdistrikterne. Tiltrækning og ikke mindst fastholdelse af vores borgere er et andet vigtigt emne. Hvordan får vi folk til at bosætte sig hos os og blive boende? I forlængelse af Vision 2021 er der udarbejdet en branding- og bosætningsstrategi, som fokuserer på, hvordan vi tiltrækker og fastholder borgere. Politikken er udarbejdet af Nordfyns Kommune og Landdistriktsrådet Nordfyn i fællesskab. De borgere, der bor i landdistrikterne, har det bedste kendskab til deres lokalområde. 6

7 Proces for udarbejdelsen af landdistriktspolitikken Projektgruppen består af repræsentanter fra Landdistriktsrådet Nordfyn og fra Nordfyns Kommunes administration. Projektgruppen valgte seks overordnede emner for landdistriktspolitikken: Synliggørelse af landdistrikternes potentialer Sammenhæng samspil mellem land og by, erhverv og borger hvordan giver vi plads til hinanden? Landsbyforskønnelse og udviklingsplaner Relationer og fællesskaber at komme hinanden ved Infrastruktur Unge i landdistrikterne hvordan er den gode ungdom på landet? Den 28. februar 2017 blev der holdt møde med over 40 borgere, foreninger og kommunalt ansatte, hvor de seks udvalgte emner blev drøftet. På baggrund af mødet blev de seks indsatsområder justeret og landdistriktspolitikken har nu syv indsatsområder samlet under den fælles vision. 7

8 Nordfyns forskellige områder Nordfyns landdistrikter er ikke en entydig størrelse. Strategiplanen, Nordfyn på forkant, inddeler kommunen i 11 delområder under 6 områdekategorier og 3 bælter. Strategiplanen flugter fint med bl.a. Byregion Fyns lidt grovere inddeling af Fyn i kategorierne Livet ved kysten, Livet på landet, Pendlerliv, Forstadsliv og Storbyliv. (kilde: Byregion Fyn) 8

9 Nordfyn på forkant dykker længere ned i de enkelte lokalområdernes karakteristika og potentialer og giver lokalrådene mulighed for at finde og tilpasse deres roller i det store billede samtidig med, at de støtter op om de nære udviklingsmuligheder og aktiviteter. Forskellige områder har forskellige forudsætninger og potentialer og skal derfor have forskellige indsatser. Der er dog indsatser, der går på tværs: Vi vil gerne styrke den lokale glæde og stolthed. Vi støtter op om lokale indsatser. Lokalrådene skal arbejde sammen og støtte hinandens tiltag. Lokale udviklingsplaner for hvert lokalområde og støtte til de små, lokale projekter fremmer udviklingen. Der skal være plads til både de helt små blomsterkummeprojekter såvel som til de store anlægsprojekter og sociale arrangementer. Landdistriktspolitikken trækker tråde til blandt andet Kultur- og Fritidspolitikken, Politikken for det aktive medborgerskab og Branding- og bosætningsstrategien. 9

10 Indsatsområder Synliggørelse af muligheder og de gode historier De gode historier indadtil og udadtil, lokal stolthed De enkelte lokalområder skal finde deres særkender. Ønsket om at være glad for sin egn er gennemgående blandt lokalområderne. Derfor vil vi støtte arbejdet med lokale udviklingsplaner, så hvert lokalområde kan finde sine styrker og muligheder. Dette indsatsområde følger indefra-og-ud-tænkningen, hvor det er de gode historier og de lokale ambassadører, der bærer den positive fortælling om landsbyerne og landdistrikterne videre. Indsatsområdet hænger sammen med Branding- og bosætningsstrategien. Målsætninger Styrke glæden ved at bo i lokalområdet Synliggøre landsbyerne og landdistrikterne og deres forskellige kvaliteter Synliggøre muligheden for at udleve drømmen om livet på landet Infrastruktur, som understøtter det gode liv på landet Stier, skiltning, kulturarv og digital infrastruktur En god infrastruktur på landet gør os attraktive og tilgængelige for borgere, gæster, virksomheder og turister. Det skal være nemt og sikkert at komme rundt på Nordfyn. Daglige aktiviteter og daglige gøremål skal nemt kunne lade sig gøre. Cykeltrafikvenlige ruter fremmer det aktive, sunde og gode liv. Der skal også fokus på de gode oplevelser undervejs. Skiltningen skal være i top, og vi formidler vores kulturarv, natur- og friluftsmuligheder, så transportruter og rekreative ruter får mulighed for at gå hånd i hånd. Infrastruktur handler også om den digitale infrastruktur. Adgang til hurtigt internet og gode mobilforbindelser vil være en forudsætning for at man kan leve det gode liv. Vi ser mulighederne i, at samkørsel, delebiler og teletaxaer vil udgøre en større del af transporten i fremtiden. Målsætninger Det er nemt og sikkert at komme rundt Understøtte fremkommeligheden og synliggøre kulturarven og naturen ved god skiltning Udvikling og forskønnelse af landsbyerne og lokalområderne Støtte til de små, lokale projekter, nedrivning af forfaldne huse, lokale udviklingsplaner Indbydende landsbyer er en væsentlig forudsætning for både tilflytning og fastholdelse. Derfor ligger der en stor opgave i at få ryddet op, forskønnet og revet ned, der hvor der trænger. Samtidig er det vigtigt, at hvert lokalområde kender sine styrker og muligheder og har en plan for, hvad der skal ske af tiltag. En udviklingsplan for lokalområdet vil gøre det lettere at beslutte, hvilke projekter der skal sættes i gang og det vil styrke fællesskabet at have nogle fælles mål for områdets udvikling. Hvert område har en unik kulturarv, natur og/eller friluftsmuligheder. Derfor skal det enkelte lokalområdes værdier synliggøres blandt andet ved at tænke dem ind i kommende udviklingsplaner. Målsætninger Hvert lokalområde udarbejder en lokal udviklingsplan, hvor der bliver sat ord og tal på drømme og mål. Finde generelle løsninger til forskønnelse Bruge kulturarven, naturen og friluftsmulighederne aktivt 10

11 Lokale fællesskaber og initiativer Ildsjæle, det nære sammenhold og fastholdelse Vi ønsker at skabe gode forhold, for at flere får lyst til at engagere sig i deres lokalområde. Vi vil arbejde endnu mere med lokale ambassadører og lokale velkomstgrupper, så vi kan sikre, at tilflyttere bliver en del af fællesskabet og bliver boende. Nogle lokalområder er mere aktive end andre. Vi ønsker at give mulighed for, at der kan være aktivitet og lokalt engagement i alle dele af kommunen. Målsætninger Lokalråd i alle lokalområder Motivere flere til at være aktive i deres lokalområde Understøtte en kultur, hvor folk kommer hinanden ved Reducere fraflytning Samarbejde mellem land og by og på tværs af lokalområder Synergi mellem lokalrådene i stedet for konkurrence Vi skal arbejde meget mere på tværs og få glæde af hinandens ressourcer og erfaringer. Vi skal skabe fællesskaber på tværs af lokalrådene, være sammen om arrangementer og støtte op om hinandens arrangementer. Vi vil arbejde for at knytte byerne og de tilstødende områder bedre sammen. De skal ses som et hele, der komplementerer hinanden. De gamle sogne- og kommunegrænser skal ikke være en hæmsko for samarbejde; vi skal blive bedre til at tale sammen på kryds og tværs. Landdistriktsrådet Nordfyn er den koordinerende organisation, som samarbejder med kommunen om forhold, der vedrører lokalsamfundene. Målsætninger Styrke samarbejdet på tværs af lokalråd og større byer. Skabe flere arrangementer i fællesskab Udveksle og sprede erfaringer, viden og resultater lokalområderne imellem Børn og unge Aktiviteter og engagement De unge skal være en del af fællesskabet. Derfor vil vi skabe betingelserne for, at de unge kan være aktive i deres lokalområder. Vi tager udgangspunkt i det enkelte lokalområdes karakteristika og finder løsninger sammen med børn, unge og deres familier i lokalområderne. Idrætsforeningerne, skolerne og institutionerne komplementerer og styrker hinanden og kan danne grobund for fastholdelsen af aktive unge i lokalområdet. Et godt varieret udbud af skoler og dagtilbud er af stor betydning for tiltrækning og fastholdelse af børnefamilier i landdistrikterne. Målsætninger Fremme kultur- og fritidsaktiviteter for unge De unge involveres i lokalsamfundene 11

12 Seniorer Samlingssteder og sammenhold Der er behov for alle aldersgrupper i et lokalområde, både unge og seniorer. Seniorer er ikke en entydig gruppe. Mange er en uvurderlig ressource i lokalsamfundene, fordi de har tiden, lysten, erfaringen og kræfterne til at være aktive medborgere. Andre har måske ikke muligheden for at være helt så aktive, men vil gerne kunne blive boende i deres lokalområde længst muligt. Vi ser store potentialer i at støtte op om frivillige initiativer, f.eks. nabohjælp til indkøb, græsslåning mm for de knapt så selvhjulpne ældre. Muligheden for at kunne have mødesteder i de mindre bysamfund, så man ikke er afhængig af bil til alt, er et udviklingsområde. Målsætninger Lokale samlingssteder Udvikling af tiltag for det gode naboskab 12

13 Hvilke strategier sættes i gang for at omsætte politik til praksis? En strategi og handleplan for udvikling af landdistrikterne, hvor vi går i dybden med de langsigtede målsætninger, indsatsområder og de forskellige indsatser, som kan styrke de enkelte lokalområder. I strategien vil der være formuleret konkrete mål og handlinger, der skal føre til opfyldelsen af disse målsætninger. 13

14 Nordfyns Kommune 14

Landdistriktspolitik. Nordfyns Kommune

Landdistriktspolitik. Nordfyns Kommune Landdistriktspolitik Nordfyns Kommune 2017-2021 Forord Kære læser Det er med stor glæde, at vi præsenterer dig for Nordfyns Kommunes landdistriktspolitik. Der tales meget om land og by, hovedstad og provins,

Læs mere

Det gode liv en sammenhængende hverdag Handleplan for landdistriktspolitikken

Det gode liv en sammenhængende hverdag Handleplan for landdistriktspolitikken Det gode liv en sammenhængende hverdag Handleplan for landdistriktspolitikken 2018-2021 Forord I 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen Landdistriktspolitikken for Nordfyns Kommune. Handleplanen Det gode liv

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

UDKAST. Bosætningsstrategi Ikast-Brande Kommune

UDKAST. Bosætningsstrategi Ikast-Brande Kommune UDKAST Bosætningsstrategi Ikast-Brande Kommune 2019-2022 Indhold Forord... 5 Ikast-Brande Kommune har en god beliggenhed. 7 Indbyggertallet vokser... 8 Vision... 9 2022-mål... 10 Målgrupper... 12 Indsatsområder...

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Vision 2021. Nordfyns Kommune

Vision 2021. Nordfyns Kommune Vision 2021 Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Vision 2021 Baggrund hvorfor dette Visionspapir? Ved den ny kommunalbestyrelses tiltræden den 1. januar 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at udarbejde en

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK FOR BRØNDERSLEV KOMMUNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK FOR BRØNDERSLEV KOMMUNE LANDDISTRIKTSPOLITIK FOR BRØNDERSLEV KOMMUNE Januar 2015 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver nytænkning

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Strategisk planlægning i landdistrikterne

Strategisk planlægning i landdistrikterne INDSATS 1 Strategisk planlægning Strategisk planlægning handler om lokale planer for landsbyerne. Hvordan sikrer vi at kommuneplaner og lokale planer hænger sammen? Fra landspolitiske side lægges der op

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID BYRÅDETS VISION 2030 VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID Vækst med vilje - vi skaber fremtiden og det gode liv sammen VISION 2030 I Faxe Kommune har

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Landdistriktspolitik Randers Kommune

Landdistriktspolitik Randers Kommune Landdistriktspolitik Randers Kommune 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Lokaldemokratiudvalget

Lokaldemokratiudvalget Lokaldemokratiudvalget Formandens forord: Vi er fælles om Kolding kommune I vores kommune er der mange former for fællesskaber små som store. Fællesskaber hvor vi søger sammen om interesser og opgaver.

Læs mere

Branding- og bosætningsstrategi

Branding- og bosætningsstrategi Branding- og bosætningsstrategi 2017-2018 Forfatter: Kultur og Fritid/ Strategi og Politik Revideret den 29. marts 2017 Dokument nr. 480-2017-106546 Sags nr. 480-2017-682 Indhold Baggrund... 2 Formål...

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune. Mere liv på landet

Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune. Mere liv på landet Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune Mere liv på landet Mere liv på landet Haderslev Kommune ønsker en helhedsorienteret sammenhæng mellem visioner og strategier, kommuneplan, politikker,

Læs mere

Lokal Udviklingsplan for. XXXX XXX-området består af.

Lokal Udviklingsplan for. XXXX XXX-området består af. Lokal Udviklingsplan for XXXX XXX-området består af. Lokalområdets vision. Beskriv forhold, aktiviteter og ting der betyder noget for byen/lokalområdet. Disse punkter er et afsæt for at lokalområdet kan

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Strategi for Lokal Udvikling Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted

Strategi for Lokal Udvikling Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted Strategi for Lokal Udvikling 2018-2020 Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted 99171717 - lese@thisted.dk - www.thisted.dk - CVR 2918 9560 Indhold Forord... 3 Sammenhængskraft...4 Strategi for Thisted

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Landsbyklynger en fortælling fra Mols

Landsbyklynger en fortælling fra Mols Landsbyklynger en fortælling fra Mols Grith Mortensen, formand for Mols i Udvikling Konference om landsbyernes fremtid, 25. april 2019 Velkommen til Mols i Udvikling en meget aktiv landsbyklynge Ca. 3.800

Læs mere

Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs.

Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs. Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs. Kirsten Bruun s mission er: At være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden til gavn for landdistrikter og yderområder. Vores

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26.10.17 og revideres i 2019. Forord I Tønder Kommune er vi priviligerede. Vi har et alsidigt

Læs mere

VÆGGEN DIT BIDRAG. Vi har bedt lokalrådene fortælle med 200 anslag, hvad der er vigtigt at arbejde med lige nu og i 2019.

VÆGGEN DIT BIDRAG. Vi har bedt lokalrådene fortælle med 200 anslag, hvad der er vigtigt at arbejde med lige nu og i 2019. VÆGGEN Vi har bedt lokalrådene fortælle med 200 anslag, hvad der er vigtigt at arbejde med lige nu og i 2019. VÆGGEN er en del af den gensidige orientering mellem kommune og lokalråd om, hvilken udvikling

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Strategi for sociale medier Assens Kommune

Strategi for sociale medier Assens Kommune Strategi for sociale medier Assens Kommune Indledning Assens Kommunes Vision 2018 Vilje til Vækst, skal sikre en positiv vækst gennem tre udvalgte indsatsområder; flere vil bo her, vækst og udvikling og

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum

Rummelige fællesskaber og kreative frirum gladsaxe.dk Rummelige fællesskaber og kreative frirum Kultur-, fritids- og idrætspolitik Gladsaxe Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik har fokus på fællesskaber og på nytænkning. Vi mener, at det

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE VISION Arbejdstitel: Allerød - det gode liv hele livet, med fællesskaber og bæredygtighed

ALLERØD KOMMUNE VISION Arbejdstitel: Allerød - det gode liv hele livet, med fællesskaber og bæredygtighed ALLERØD KOMMUNE VISION 2031 Arbejdstitel: Allerød - det gode liv hele livet, med fællesskaber og bæredygtighed 1 Indledning til visionen Allerød er en attraktiv kommune at bo i, at drive virksomhed i,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen Dato: 1. oktober 2015 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Himmerlandsgade 27 9600 Aars Anna Oosterhof Mail: anoo@vesthimmerland.dk Prækvalifikation Konsulentydelser Nye spillere på hjemmebanen Vesthimmerlands

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Samling Sammenhold UDKAST

Samling Sammenhold UDKAST & Samling Sammenhold LANDDISTRIKTSSTRATEGI FOR HJØRRING KOMMUNE 2017 UDKAST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 03 ALT DET, VI KAN SAMMEN 04 EN HEL KOMMUNE 05 VIRKELYST, FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKABER 06 ATTRAKTIVE

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Fokusområde UDKAST. Bosætningsstrategi Tiltrækning af unge voksne til vores byer. Handlingsplan for bosætningsstrategi

Fokusområde UDKAST. Bosætningsstrategi Tiltrækning af unge voksne til vores byer. Handlingsplan for bosætningsstrategi Fokusområde 2019-2020 Bosætningsstrategi 2019-2023 Tiltrækning af unge voksne til vores byer. Handlingsplan for bosætningsstrategi 2019-2023 UDKAST Tiltrækning af unge voksne til vores byer For at indfri

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Mariagerfjord Kommune - et godt sted at leve

Mariagerfjord Kommune - et godt sted at leve Mariagerfjord Kommune - et godt sted at leve Mariagerfjord Kommune skal være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde for folk i alle aldre. Vi arbejder for et rigt og varieret kultur- og fritids- og

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA NDLAG U R G S G IN N T E FORR FOR EVENTS I SØNDERBORG Indhold 1. Formål med et forretningsgrundlag for events 2. Politisk og strategisk sammenhæng 3. Formål og mål for arbejdet med event 4. Organisering

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Samling Sammenhold UDKAST

Samling Sammenhold UDKAST & Samling Sammenhold LANDDISTRIKTSSTRATEGI FOR HJØRRING KOMMUNE 2017 UDKAST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 03 ALT DET, VI KAN SAMMEN 04 EN HEL KOMMUNE 05 VIRKELYST, FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKABER 06 ATTRAKTIVE

Læs mere

Strategi for Bosætning. Bosætningsstrategi for Lemvig Kommune

Strategi for Bosætning. Bosætningsstrategi for Lemvig Kommune Strategi for Bosætning Bosætningsstrategi for Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Planstrategi Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande

Planstrategi Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande Planstrategi 2019 Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande I forbindelse med udarbejdelsen af Planstrategi 2019 har Byrådet besluttet at sætte fokus på udviklingen af midtbyerne

Læs mere

Besøgsrapport 2010. Indhold

Besøgsrapport 2010. Indhold Besøgsrapport 2010 Indhold 1. Indledning. 2. Hvem besøger Fur & hvorfor? 3. Fakta om Ja-gruppen 4. Fakta om Nej-gruppen 5. Hvorfor vælges Fur fra el. til? 6. Status & afrunding. 1. Indledning Projektgruppen

Læs mere

Udvalgspolitik Lokaldemokratiudvalget

Udvalgspolitik Lokaldemokratiudvalget Udvalgspolitik 2019-22 Lokaldemokratiudvalget Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Vi er fælles om Kolding Kommune I vores kommune er der mange former for fællesskaber små som store. Fællesskaber,

Læs mere

Bilag til Vision 2030

Bilag til Vision 2030 Bilag til Vision 2030 Marts 2016 Processen bag Vision 2030 Gennem otte måneder har fokus været rettet mod fremtidens Halsnæs den ærlige, positive og langsigtede bevægelse af Halsnæs. Rigtig mange har været

Læs mere

Politik for erhverv, natur og infrastruktur. - rammebetingelser

Politik for erhverv, natur og infrastruktur. - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur rammebetingelser er en af tre politikker

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Bystrategi for Augustenborg

Bystrategi for Augustenborg Bystrategi for Indhold Byens identitet... side 3 Baggrunden for bystrategierne... side 3 Inddragelse af s borgere... side 4 Selve bystrategien... side 5 De fire fokusområder Natur og landskab Udfoldelse

Læs mere

Strategiplan for Bosætning

Strategiplan for Bosætning Strategiplan for Bosætning 2018-2022 HVAD VIL VI GERNE OPNÅ OG HVILKEN EFFEKT ØNSKER VI? 1. Nettotilflytning af antal børnefamilier stiger med 20% pr. år. (Svarende til 30 borgere baseret på tal fra 2014-til

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Landsbypolitik Kerteminde Landsbyråd

Landsbypolitik Kerteminde Landsbyråd Landsbypolitik 2019-2022 år senest 1/6) Lokalplaner De nuværende lokalplaner og ikke up-to-date og ikke flexible nok. Landbypolitik 2019-2022, Endeligt forslag, version 1 Status Bosætning handler om livskvalitet

Læs mere

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være VISION 2 0 1 2 Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være Visionen for Favrskov Kommune fastlægger de overordnede pejlemærker for den kommunale servicevirksomhed og beskriver de rammer, som

Læs mere

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune Strategi for frivillighed og civilsamfund Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Temadrøftelse om organiseringen af Landsbyrådet og Samby

Temadrøftelse om organiseringen af Landsbyrådet og Samby Temadrøftelse om organiseringen af Landsbyrådet og Samby Hvor kommer spørgsmålet om organiseringen fra. I projektplan 2014 står der under punktet Landdistrikter: Samarbejde med Landsbyrådet, LAG og Samby

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik

Idræts- og fritidspolitik T S A K D U Idræts- og fritidspolitik INDHOLD FORORD... 5 INDLEDNING... 6 INDSATSOMRÅDER... 8 Udvikling af idræts- og fritidslivet så alle har mulighed for at deltage i aktiviteter, foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Frederiksbergs Frivillighedsstrategi

Frederiksbergs Frivillighedsstrategi Frederiksbergs Frivillighedsstrategi 2 Forord 3 Kære borger, frivillig, medarbejder og samarbejdspartner Frederiksberg er hovedstadens sunde, pulserende og grønne hjerte. Det skyldes ikke mindst byens

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik 2018-2022 Børne- og ungepolitik 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Brønderslev Kommunes FRITIDS OG IDRÆTSPOLITIK

Brønderslev Kommunes FRITIDS OG IDRÆTSPOLITIK Brønderslev Kommunes FRITIDS OG IDRÆTSPOLITIK Ønsket er, at politikken skal fremstå vedkommende, relevant, værdifuld og retningsskabende for hele området Forord Brønderslev Kommune har en ambition om,

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

UDVIKLINGSPOLITIK

UDVIKLINGSPOLITIK UDVIKLINGSPOLITIK 2018-2021 3 FORORD INDHOLD FORORD Forord 3 Vision 4 Bæredygtighed og cirkulær kommune 5 Demokrati og borgerinddragelse 6 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 7 Helhedssyn

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies...

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies... SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6 - for dummies... Velkommen... Først og fremmest tak fordi du interesserer dig for din kommune! Med denne lille flyer har vi forsøgt at indkapsle essensen

Læs mere

Frederiksbergs Frivillighedsstrategi

Frederiksbergs Frivillighedsstrategi April 2013 Frederiksbergs Frivillighedsstrategi Kære borger, frivillig, medarbejder og samarbejdspartner. Frederiksberg er hovedstadens sunde, pulserende og grønne hjerte. Det skyldes ikke mindst byens

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Vi vil markedsføre kommunen som et område med muligheder for:

Vi vil markedsføre kommunen som et område med muligheder for: Et godt sted at leve I den nye politik er visionen for profilering og bosætning: Vi vil i samarbejde med borgere og virksomheder gøre Ringkøbing-Skjern Kommune, Naturens Rige, kendt som et godt sted at

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet Furesø Kommune FRITID I FURESØ Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet 1 1. FORORD Furesø Kommune er et godt sted at bo. Det er en attraktiv og naturskøn kommune, hvor borgerne, unge som gamle, engagerer

Læs mere

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune Strategi for Fritid og Kultur Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Rummelige fællesskaber og kreative frirum Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 3 VISION... 4 VÆRDIER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

Fremtidens Legeplads

Fremtidens Legeplads Fremtidens Legeplads Godkendt af Billund Byråd den 21. maj 2019 Den legende kommune Billund Kommune er Fremtidens Legeplads fordi... Vi er hjemsted for Børnenes Hovedstad. Hos os er leg, læring og kreativitet

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

STRATEGIPLAN FOR MOLS I UDVIKLING

STRATEGIPLAN FOR MOLS I UDVIKLING STRATEGIPLAN FOR MOLS I UDVIKLING MOLS I UDVIKLING Mols i Udvikling er en landsbyklynge bestående af 24 landsbyer, der er skønt placeret på Mols og Helgenæs på Jyllands næse. I området bor der godt 3.800

Læs mere

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Forord I Solrød Kommune er vi privilegerede. Vi har et alsidigt og stærkt frivilligt socialt engagement.

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Landsbyens Skoledistrikt for 2015 til 2017 Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Dette skema skal ikke anvendes, men kan anvendes. Skemaet kan anvendes som redskab

Læs mere