SKIFT STIL 1 Tidere Skifter-Skift stil 1 29/04/2004, 14:10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIFT STIL 1 Tidere Skifter-Skift stil 1 29/04/2004, 14:10"

Transkript

1 SKIFT STIL 1 Tidere Skifter-Skift stil 1

2 Af samme forfatter; Klondike & Karaoke Dansk medie- og populærkultur i 90 erne (Red. Erik Harr, Camilla Kjærsgaard og Erik Hansen, 1998) 2 Tidere Skifter-Skift stil 2

3 ERIK HARR Skift stil nye veje for centrum-venstre og fagbevægelsen TIDERNE SKIFTER 3 Tidere Skifter-Skift stil 3

4 Skift stil nye veje for centrum-venstre og fagbevægelsen 2004 Erik Harr/Tiderne Skifter Sat med Baskerville hos An:Sats, Espergærde og trykt hos Clemenstrykkeriet, Århus Forlagsredaktion: Claus Clausen ISBN Printed in Denmark 2004 Tiderne Skifter Forlag Læderstræde 5, 1. sal 1201 København K Tlf.: Fax: Tidere Skifter-Skift stil 4

5 INDHOLD Forord 7 DEL I 11 Dialogen der forsvandt 13 DEL II 31 Den vitale organisation 33 Den politiske dimension 41 Den faglige dimension 53 Den analytiske dimension 60 Den organisatoriske dimension 67 Den udadvendte kommunikation 79 DEL III 105 Et forum for forandring Tidere Skifter-Skift stil 5

6 Nøgleord Kommunikation: samkvem, trafik; forbindelse, udveksling af meddelelser; indbyrdes forståelse. Vital: livskraftig, frodig Dialog: samtale (modsat monolog ); i videre anvendelse om udveksling af synspunkter. Kilde: Politikens Nudansk Ordbog 6 Tidere Skifter-Skift stil 6

7 FORORD Politik med fokus på dialog Da Anders Fogh Rasmussen på valgaftenen den 20. november 2001 lod sig hylde som Danmarks nye statsminister af sine partifæller, kunne det borgerligt-liberale Danmark ikke blot fejre, at det havde vundet regeringsmagten, og at Venstre nu var blevet landets største parti. Højrefløjen kunne også fornøje sig ved tanken om, at regeringsskiftet blot var kulminationen på flere års reel tilbagegang for hovedfjenden: Socialdemokraterne og fagbevægelsen. For selvom Poul Nyrup Rasmussen i de foregående knap ni år havde været statsminister og i flere sammenhænge havde arbejdet tæt sammen med især LO-fagbevægelsen om nogle af de store arbejdsmarkedspolitiske reformer, var det i den samme periode, at både socialdemokraterne og fagbevægelsen oplevede medlemstilbagegang og mistede opbakning hos brede dele af befolkningen. Regeringsskiftet var også et stort tilbageslag for Det Radikale Venstre og et af SR-regeringens støttepartier, SF. Denne bog handler om det, der skal til, for at de politiske partier omkring centrum-venstre 1 og fagbevægelsen 2 for al- 1. Centrum-venstre-betegnelsen er international og bruges normalt om de partier omkring og til venstre for den politiske midte. I dansk sammenhæng drejer det sig om Socialdemokraterne, de radikale og SF. Når jeg i bogen refererer til centrum-venstre tænker jeg på de tre partier, men betegnelsen er også relevant for de interesseorganisationer og humanitære organisationer, der har et værdigrundlag, som minder om centrum-venstres. 2. Når jeg taler om fagbevægelsen tænker jeg på de organisationer, der ligger under LO (Landsorganisationen i Danmark), FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd) og AC (Akademikernes Centralorganisation). Kun LO har socialdemokratiske traditioner, mens både FTF og AC er partipolitisk uafhængige. De faglige organisationer omtales ofte fælles med de politiske partier som politiske organisationer, hvilket ikke er ensbetydende med, at de faglige organisationer er partipolitiske. 7 Tidere Skifter-Skift stil 7

8 vor kan vende udviklingen og få større indflydelse på danskernes holdningsdannelse og dermed blive bedre i stand til at påvirke hele samfundsudviklingen. Afsættet for bogen er politisk: Efter min opfattelse er Danmark bedst tjent med, at mange af de ideer, holdninger og det menneskesyn, der ligger til grund for både centrumvenstre og fagbevægelsen, bliver udviklet og brugt til at videreføre et velfungerende og humanistisk velfærdssamfund i Danmark såvel som globalt. Men mit udgangspunkt er også, at hverken centrum-venstre eller fagbevægelsen gør det godt nok i dag. Afstanden mellem organisationerne og omverdenen er for stor. Det skal der laves om på, hvis centrum-venstre og fagbevægelsen også fremover ønsker opbakning til at sætte de afgørende fingeraftryk på samfundsudviklingen. Centrum-venstre og fagbevægelsen har langt fra altid noget til fælles og kan på ingen måde betragtes som et samlet hele der er f.eks. ofte milevidt fra de radikale til mange af LO s forbund. Alligevel har de forskellige organisationer uafhængigt af hinanden skabt mange af de vigtigste politiske og humanistiske værdier og forandringer, der har formet det danske velfærdssamfund i årtier. Centrum-venstre og fagbevægelsen har også det til fælles, at de på hver deres måde er sat under pres fra forskellige fronter i disse år. Mere om det i bogens første del: Dialogen der forsvandt. Selvom afsættet for denne bog er politisk, har mine løsninger på de politiske organisationers problemer ikke noget at gøre med det, vi normalt forbinder med politik: At tage beslutninger på baggrund af politiske holdninger. Mit budskab er, at centrum-venstre og fagbevægelsen aldrig for alvor bliver stærke, hvis organisationerne tror, at politisk indflydelse udelukkende bestemmes af politiske holdninger eller magten på de bonede gulve. Politiske holdninger er afgørende, og den formelle magt er væsentlig, men ikke nok i sig 8 Tidere Skifter-Skift stil 8

9 selv. Organisationerne skal derimod bruge langt flere kræfter på at styrke og vinde det politiske liv. Kun ad den vej bliver organisationerne interessante for omverdenen. Som bogens anden del gennemgår, er det ikke nok for centrum-venstre og fagbevægelsen at hyre flere spindoktorer eller bruge millioner på annoncekampagner. Det kan fungere som lappeløsninger, men vil ikke af sig selv give bæredygtige forbedringer på langt sigt hverken for organisationerne, deres medlemmer eller for resten af den danske befolkning, der har brug for et stærkt centrum-venstre og en velfungerende fagbevægelse. Indsatsen for centrum-venstre og fagbevægelsen skal være langt mere omfattende og gennemgribende. Udfordringen er ikke blot at få politisk magt, men at skabe et politisk liv, der er relevant for folks hverdag. Det kræver kort sagt, at organisationerne bliver langt bedre til at være i konstruktiv dialog med deres medlemmer og den øvrige del af befolkningen. Organisationerne skal åbne op og for alvor styrke kommunikationen og dialogen med omverdenen, da almindelige danskere udgør de politiske organisationers vigtigste åndelige bagland. Den tætte dialog i bred forstand er forudsætningen for, at de politiske organisationer sammen med den danske befolkning kan skabe fundamentale forandringer i det nuværende politiske liv i Danmark. Håbet er, at organisationerne ser sig selv dybt i øjnene, skaber nogle grundlæggende forandringer og redefinerer sig selv som livskraftige vitale organisationer. Denne bog forsøger at give nogle enkle og overskuelige redskaber til nye arbejds- og beslutningsprocesser for de politiske organisationer. Bogen er både en holdningspræget debatbog og en overlevelsespakke, der forhåbentlig vil blive læst af organisationsfolk i partierne og fagbevægelsen samt af medlemmerne af de politiske organisationer. Det er i høj grad medlemmerne, der skal være med til at skabe de 9 Tidere Skifter-Skift stil 9

10 nødvendige forandringer og styrke organisationernes folkelige forankring. Samtidig henvender bogen sig ikke mindst til de politiske og administrative beslutningstagere i de politiske organisationer. De skal vise viljen til og skabe rammerne for, at forandringerne kan lade sig gøre. En stor tak for gode råd og vejledning vedrørende manuskriptet til mine kolleger i Dansk Sygeplejeråd konsulent Anni Christensen, forhandlingschef Josephine Fock samt kommunikationsmedarbejderne Mads Krøll Christensen, Jane Kjærgaard og Troels Nipper Nielsen, til min svigerfar, typograf og tillidsrepræsentant på Nordjyske, Flemming Frederiksen, til Peter Jacques Jensen, lærer ved Esbjerg Højskole og Peter Frederiksen fra konsulentfirmaet Fabel&Faktum. Også en tak til min forlægger Claus Clausen, som har hjulpet med gode råd og vejledning. Ikke mindst en særlig tak til min kone, Mette, der ikke blot er kilde til stor kærlighed, men også til evig inspiration. Erik Harr Ballerup, den 16. marts Tidere Skifter-Skift stil 10

11 I 11 Tidere Skifter-Skift stil 11

12 12 Tidere Skifter-Skift stil 12

13 DIALOGEN DER FORSVANDT Når denne bog læses kan det være, at Danmark igen har en regering ledet af Socialdemokraterne med eller uden de radikale som regeringspartner. Det er også givet, at selvom fagbevægelsen generelt mister medlemmer, så eksisterer den også i morgen, i overmorgen og næste år. Den forsvinder ikke lige med det samme. Dertil er fagbevægelsen en alt for fasttømret del af det danske samfund. Når min påstand er, at de politiske partier omkring centrum-venstre og fagbevægelsen har mistet fodfæste i forhold til danskernes hverdag, handler det ikke om, hvorvidt de har politisk magt eller ej. Organisationerne har magt og indflydelse, og det skulle gå meget galt, hvis ikke de på et vist niveau bliver ved med at have den. Men dermed ikke sagt, at de som enkeltorganisationer er velfungerende og i stand til at udøve den optimale indflydelse på samfundsudviklingen, som danskerne er bedst tjent med. Det er min påstand, at det er organisationerne langt fra. Den enkelte dansker skal se mulighederne i centrumvenstre og fagbevægelsen ellers forsvinder opmærksomheden, og dermed på sigt organisationernes muligheder for at have indflydelse. Fra inaktivitet til inter-aktivitet Mange politiske organisationer oplever, at de får færre og færre medlemmer i forhold til befolkningens størrelse, at medlemmerne bliver ældre og ældre, og at mange af med- 13 Tidere Skifter-Skift stil 13

14 lemmerne er inaktive. Når det sker for centrum-venstre og fagbevægelsen, er det fatalt, fordi de pågældende organisationer skal og bør leve af og med det folkelige engagement. Færre og mere inaktive medlemmer kan ikke undgå at smitte af på det politiske liv i organisationerne: Det politiske liv risikerer at blive uinteressant og uinspirerende. Det vil selvfølgelig igen gå ud over medlemmernes engagement. Organisationer med et svagt medlemsengagement risikerer på sigt at generere dårlige politikere. Og hvis der er dårlige politikere i spidsen for eller på betydelige poster i en organisation, vil det hurtigt gå ud over organisationens muligheder for at skabe interesse blandt resten af omverdenen. I det tilfælde er den negative spiral total. Det demokratiske felt omkring organisationerne den tætte og udvekslende dialog med medlemmerne og befolkningen skal være levende og sprudlende. Ellers forsvinder mulighederne for at rekruttere nye, dygtige og aktive medlemmer. Kan en organisation ikke være i konstruktiv dialog med omverdenen, kommer den heller ikke til at deltage i skabelsen af morgendagens velfærds-danmark. Flere grunde til krise Når centrum-venstre og fagbevægelsen i disse år har det svært med dialogen, betinges det også af nogle helt eksterne samfundstendenser, som i større eller mindre omfang har været med til at fjerne folks opmærksomhed fra organisationernes traditionelle politiske omdrejningspunkter. Nogle af de væsentligste eksterne faktorer, der har været med til at destabilisere centrum-venstre og fagbevægelsens indflydelse skal kort nævnes. Det er tendenser af både national og international karakter, som på den ene eller den anden måde alle er produkter af det moderne mediesamfund. 14 Tidere Skifter-Skift stil 14

15 Højrefløjen har magten og kommunikerer klart Først og fremmest er der den politiske magt, der på den landspolitiske arena siden folketingsvalget i 2001 har ligget hos højrefløjen. Den politiske højrefløj er domineret af højreblokken med partierne Venstre og Det konservative Folkeparti. Den yderste højrefløj er repræsenteret af Dansk Folkeparti. Højreblokken med Venstre som den klareste repræsentant har indtil videre erobret den vigtige midterposition i dansk politik og samtidig fået godt fat i de mange tvivlere, der i høj grad bestemmer, hvem der har den politiske magt i Danmark. Venstre ønsker at udtrykke modernitet og individualisme, og partiets værdigrundlag har frihed som et altoverskyggende nøgleord. Det er en evergreen, for hvem kan være uenig i, at frihed er positivt? Venstre har haft held med næsten at tage patent på begrebet, selvom det i realiteten er centrum-venstre og fagbevægelsen, der via sin indsats på alle centrale velfærdsområder igennem de seneste årtier har været med til at sikre frihed til den brede del af befolkningen. Venstre har givet begrebet en ny betydning og lader det handle om frihed for den enkelte og et opgør med System- Danmark. Med handlekraftige budskaber om mere tryghed i alderdommen, begrænsninger af indvandringen, fjernelse af ventelister på sygehusene, skattestop, nedbringelse af vold og afbureaukratisering af administrationen, har partiet formået at bygge bro mellem traditionelle borgerlige mærkesager og nogle af de moderne udfordringer, som findes i velfærdssamfundet og som optager folk. Samtidig har regeringen med større eller mindre held forsøgt at fremtidssikre og forankre sin politik ved ikke blot at føre borgerlig reguleringspolitik, men også en borgerlig værdipolitik. Værdipolitikken er centreret om borgerlige kerneværdier, og opgøret med de smagsdommere rege- 15 Tidere Skifter-Skift stil 15

16 ringen ikke kan lide ikke deres egne naturligvis! har været et af de konkrete omdrejningspunkter. Den borgerlige regerings politik påvirker folks hverdag meget konkret og nutidigt skattelettelser, højere straf ved kriminalitet osv. mens værdikampen forsøger at bearbejde befolkningen holdningsmæssigt. Hvis regeringens projekt lykkes, vil det påvirke os og vore børn i de kommende mange år. Den yderste højrefløj repræsenteret af Dansk Folkeparti opererer i særlig grad på værdiniveauet. Nøgleordene for dem er tryghed og tradition, og de positionerer sig især i forhold til de fjendebilleder, partiet formår at skabe: Først og fremmest de fremmede, dernæst eliten som især handler om de kulturradikale og de venstreorienterede røde lejesvende. På mange måder udgør eliten en skønsom blanding af de veluddannede, de belæste og så en gruppe samfundskritiske journalister, man ikke kan lide. Med et politisk principprogram der vil forsvare Danmarks selvstændighed, monarkiet, folkekirken, god lov og orden, begrænse indvandring og sikre ældre og handicappedes forhold, har Dansk Folkeparti tilsyneladende især fået tag i den ældre og dårligst uddannede del af befolkningen. Det er ikke blot regeringen og den yderste højrefløjs politik og værdikamp, der er med til at gøre partierne stærke. Det handler i høj grad om den måde de bruger pressen og henvender sig til befolkningen via medierne. Regeringen igen med Venstre i spidsen har med politisk udpegede spindoktorer som rådgivere for ministrene satset på en meget stram pressestyring og markedsføring i medierne. Venstres kampagnestrategi var i valgkampen 2001 meget uforsonlig. Partiet fremstillede en annonce, hvor billedet viser en gruppe andengenerationsindvandrere, der forlader en retsbygning, mens de viser fuck-finger til fotografen. Partiets kortfattede budskab til befolkningen: 16 Tidere Skifter-Skift stil 16

17 Tid til forandring. Det anslås, at partiet ved næste folketingsvalg vil bruge op mod 70 mio. kr. til forskellige typer aktiviteter. 3 Også Dansk Folkeparti har med let forståelige annoncer, direkte sprogbrug, retorisk fængende argumenter, klare og utvetydige politiske budskaber og en evne til især at være i pressen, når det handler om vinder-historier (hvor pressen rejser et problem, og en af partiets politikere går ud og bakker op om, at sagen skal undersøges nærmere!) haft succes med at henvende sig direkte til befolkningen. I høj grad fordi partiet taler til den laveste fællesnævner og stiller tingene så enkelt op, at deres budskaber er velegnede til medierne, og partiet får let ved at spille på folks forargelse. Politisk set er tendenserne i Danmark svarende til dem, der ses mange andre steder i Europa: På bekostning af centrum-venstre vinder højrefløjen frem, ikke kun i kraft af det den vil, men også i kraft af det den ikke vil, og dem partierne ikke kan lide. Pressen er presset og den er blevet mere borgerlig De seneste 10 år har været både gode og dårlige for nyhedspressen og den politiske journalistik. Dagblade er lukket, og endnu flere har været nødsaget til at fyre folk. Omvendt er der flere nyhedsudsendelser end nogensinde før, og både antallet af tv- og radiostationer er i vækst. Den mest gennemgående tendens er, at pressen er blevet presset: På økonomien og på deadlines. Det har fået betydning for journalistikken og for vinklingen af journalisternes historier. Konkurrencen mellem medierne er taget til. Med det øgede antal nyhedsudsendelser på radio og tv samt tidspres- 3. LO s Ugebrev A4, nr. 10, Baseret på skøn fra Berlingskes Nyhedsmagasin. 17 Tidere Skifter-Skift stil 17

18 set på aviserne på grund af den løbende netdækning er kampen om at være først med det sidste taget til. Aktualitet har altid været vigtigt, men nu er hurtighed en dyd. Det er ofte gift for det, der hedder research, dokumentation og perspektiv. De fleste medier påstår, at de i deres nyhedsvalg prioriterer efter, om historierne er nærværende for folk. Det er en sandhed med modifikationer. De fleste redaktionschefer vil altid foretrække en spændende kriminalhistorie eller en celeber nyhed fra kongehuset frem for at dække en afgørende begivenhed i en overenskomstforhandling, der måske vedrører hundredetusinder af danskere. Til fordel for nærværet; det der dybest set er væsentligt for danskernes liv og levned: næppe. Til fordel for sensationen, det overraskende og underholdende; det der kan få folk til at drømme sig hen mod en bedre virkelighed: helt sikkert. Nærvær er et relativt begreb. Det samme er nyhedsbegrebet. De samme historier fortælles igen og igen blot med nye tal, nye udtalelser eller nye vinkler. At pressen i løbet af de seneste ti år også er blevet mere borgerlig gør ikke sagen bedre for centrum-venstre og fagbevægelsen. Månedsmagasinet Press er væk, Aktuelt er lukket, Berlingske Tidende har opkøbt en række medier i provinsen og dermed styrket sin position, og Politiken har indgået samarbejde med Jyllands-Posten. Danmarks Radio har fået et styrket borgerligt mandat i bestyrelsen, som samtidig har fået det overordnede programansvar. Den australske mediebaron Rupert Murdoch har købt den femte landsdækkende radiokanal, og portostøtten til blade og magasiner heriblandt fagbladene og de blade, der kommer fra interesseorganisationerne er blevet fjernet af det borgerlige flertal på Christiansborg. Udviklingen i Danmark er kun et mikrokosmos i forhold til den internationale arena, hvor mediekoncentrationen 18 Tidere Skifter-Skift stil 18

19 styrkes overalt. Uheldige eksempler har der været i f.eks. Venezuela og Italien, hvor mediebilledet taler sit tydelige sprog i Venezuela mod præsident Hugo Chavez, i Italien for Silvio Berlusconi. Men også i USA er der skræmmende eksempler på, at pressen arbejder til fordel for højrefløjen. Fox News var det første medie til at udnævne George W. Bush til USA s nye præsident i november 2000, og det spiller måske ind, at nyhedsdirektøren er fætter til den nuværende præsident. Siden har den Murdoch-ejede tv-kanal, der indgår i hans globale medienetværk, ført en ekstremt patriotisk linje i sin dækning af krigen i Irak. I en vurdering af det samlede globale mediebillede skriver udgiveren af Le Monde Diplomatique, Ignazio Ramonet, i avisens nordiske udgave i oktober 2003, at man dårligt længere kan tale om pressen som den fjerde statsmagt. De store mediekoncerner har så stor økonomisk og ideologisk indflydelse, at de er blevet centrale aktører i den liberalistiske globalisering. Kapitalismen har vundet vi er først og fremmest forbrugere Filosoffen René Descartes skrev engang i 1500-tallet: Jeg tænker, altså er jeg. I dag kunne man omformulere udsagnet til et reelt livsstilsmotto: Jeg forbruger, altså er jeg. Selvom vores arbejde eller studium ofte nævnes som noget af det, der siger mest om, hvem vi er, så skabes vores identitet også ud fra det, vi vælger at lave i fritiden det være sig sport, fritidsinteresser, familieaktiviteter, det vi ser i fjernsynet o.lign. Danskerne bruger i gennemsnit ca. tre timer dagligt på at se tv. På ugebasis svarer det til mere end halvdelen af den tid, der udgør en normal arbejdsuge. Manges arbejdsliv handler om at producere, og de fleste menneskers fritidsliv handler om at forbruge et eller andet som forudsætning for de aktiviteter, de udøver. 19 Tidere Skifter-Skift stil 19

20 Vi er alle sammen forbrugere, og vi er blevet det mere og mere. Det øgede forbrug skaber bevidst eller ubevidst en alliance mellem afsender og modtager. I bred forstand: Erhvervslivet som afsender, og alle os forbrugere som modtagere. Forbrugerkulturen og dermed accepten af kapitalismens herligheder har været med til at fortrænge den politiske kultur og bevidsthed, som var så toneangivende i Danmark og i mange andre vestlige lande i slutningen af 60 erne, i 70 erne og i begyndelsen af 80 erne. Det var en kultur, som både fagbevægelsen, centrum-venstre og den yderste venstrefløj var med til at skabe. I 90 erne er det derimod kapitalismen, der for alvor har sejret ad helvede til for at bruge et udtryk fra den tidligere LO-formand Thomas Nielsen. Kapitalismen har vundet frem både når det gælder vores tids- og pengeforbrug, men også når det gælder påvirkningen af vores holdninger. Det vi gør via vores forbrug, præger hvem vi er, hvad vi mener, og hvordan vi forholder os til omverdenen. Den industrielle kapitalisme er blevet suppleret af en populærkulturel kapitalisme, som vi forbrugere nyder godt af. Vi accepterer kapitalismens spilleregler. Vi køber varer, der er produceret i Asien eller Østeuropa vel vidende, at arbejderne ikke har fået nær den løn, vi selv ville kræve for det samme arbejde. Den såkaldte politiske forbruger, som der er blevet skrevet og snakket meget om, har ikke for alvor vundet indpas. Erhvervslivet er fuldstændig klar over værdien af effektiv markedsføring, og er samlet set en af samfundets mest magtfulde aktører i forhold til at påvirke almindelige menneskers holdningsdannelse. De største danske virksomheder har kommunikationsafdelinger med et trecifret antal ansatte, og det er intet at regne imod, hvad de multinationale virksomheder har og spenderer på PR, markedsføring og kommuni- 20 Tidere Skifter-Skift stil 20

21 kation. Ofte er markedsføringen og produktets image mere vigtigt end produktets kvalitet i sig selv. Som den canadiske journalist og forfatter Naomi Klein beskriver i sin brandingkritiske bog, No Logo, var det i midten af 1980 erne, at managementteoretikerne fastslog, at succesfulde firmaer fremover ikke skal producere produkter, men derimod brands; underforstået produkter, der primært lever af deres image. 4 Når Nike siger Just do it, så lyder det fedt, og vi gør det gerne: Dyrker sport for at vinde. Vi føler os på den måde som en del af et globalt livsstilsfællesskab. Ikonerne kommer ikke fra politik For mange politikere er den politiske tilværelse paradoksalt nok blevet mere kompliceret i dag, hvor politiske statements skal være kortfattede, logiske og fængende. At den tidligere Mr. Universe og actionskuespiller Arnold Schwarzenegger kan blive valgt som guvernør i Californien ved at bruge citater fra sine film som politiske slogans, siger selvfølgelig noget om, hvad vor tids politikere skal konkurrere med! Da den amerikanske skuespiller Sean Penn tog til Irak for at vise sin protest over for koalitionens krig, fik det masser af medieomtale. Hans manifestation har uden tvivl haft mere betydning for almindelige amerikaneres meningsdannelse, end hvad mange politikere har ment om samme sag. Nutidens største ikoner er sjældent politikere eller politiske ledere. Ikonerne kommer især fra sportens, musikkens og filmens verden både herhjemme og internationalt. Danske politikere har understøttet af den moderne politiske journalistik med større eller mindre succes forsøgt at tage kampen op med nutidens ikoner ved at tilføre den politiske verden elementer, der kommer fra sporten og fil- 4 Naomi Klein: No Logo. Klim, Tidere Skifter-Skift stil 21

22 mens verden. Medierne var med til at fremstille de to seneste folketingsvalg i 1998 og 2001 som et valg, ikke blot mellem henholdsvis Nyrup og Ellemann, og Nyrup og Fogh, men som en boksekamp i sværvægtsklassen. Det rykker dog ikke ved, at nutidens politikere ikke for alvor har de unges interesse. På bagsiden af Ekstra Bladet i september 2003 kunne man læse tre skoleelevers bedømmelse af Mogens Lykketoft: Den mest markante association var, at han ligner en ged. En ung gymnasielærer har fortalt mig, at i hendes 3.g.-klasse var der ikke én, der vidste hvem Søren Krarup er! At de danske politikere heller ikke altid selv er de bedste til at forvalte deres eget omdømme, gør ikke sagen bedre. Når kulturminister Brian Mikkelsen taler usandt i sagen om en tidligere DR-direktør, der i 70 erne tilsyneladende ville klynge udenrigsminister Per Stig Møller op i en lygtepæl, svækker han ikke blot sin egen og de konservatives troværdighed. Det går ud over hele befolkningens bedømmelse af politikere som helhed. Når tidligere trafikminister Jakob Buksti bliver taget af politiet for at køre 173 km/t på motorvejen, er det ikke kun udtryk for et øjebliks dumhed, som han selv udtrykte det til pressen. Det er langtidsholdbar idioti og årsag til vedblivende manglende troværdighed ikke bare for ham selv, men desværre for politikerstanden generelt. Fagbevægelsen har også sine problemer. Misèren med formanden for SID s industrigruppe, Willy Strube, der snød for 1,2 mio. kr. er blot et af eksemplerne, der er med til at skabe et billede af, at moralen blandt fagbevægelsens spidser ikke altid er i top. Nye sager fra 2004 er også med til at svække fagbevægelsens image. Der var sagen fra BUPL (Forbundet for pædagoger og klubfolk), hvor tre ansatte fik et gyldent håndtryk på i alt 4,4 mio. kr. uden at blive afskediget. Dertil kom, at den tidligere BUPL-formand i første omgang accepterede en fra- 22 Tidere Skifter-Skift stil 22

23 trædelsesordning på over kr. fra BUPL, efter hun var blevet formand for hovedorganisationen FTF. Hun afstod dog senere fra fratrædelsesordningen. Der var også sagen fra HK, hvor de ledige medlemmer i første omgang blev frataget retten til at stemme om den kommende overenskomst. Beslutningen blev siden omstødt efter flere dages dårlig presse. Alle de nævnte sager er af gode grunde med til at svække ikke blot de pågældende organisationers popularitet, men hele fagbevægelsens omdømme. Kollektiviteten er under pres til fordel for egoismen Jeg har engang hørt det formuleret på denne måde: Solidariteten forsvandt, da arbejderne fik parcelhus og egen bil. Nu skal man passe på med at idyllisere arbejderklassens solidaritet, for klassekampen også dengang, den var i sin vorden og spæde begyndelse har jo hele tiden handlet om at stå sammen for at opnå mere til sig selv. Den højere løn, de bedre arbejdsforhold og den øgede fritid var de første resultater, arbejderklassen var med til at skabe. Siden kom parcelhusene og privatbilismen. Og så kom det øgede interessefællesskab mellem lønmodtagere og arbejdsgivere centreret omkring den private ejendomsret og det øgede forbrug. At det kollektive, ansvaret over for fællesskabet, i disse år er under pres, ses overalt: Forældre hiver deres børn ud af folkeskolen for i stedet at sende dem i privatskole. Almindelige lønmodtagere tegner sundhedsforsikringer af angst for, at det offentlige sundhedsvæsen ikke kan hjælpe dem, hvis uheldet er ude. Interessen for kollektive sportsgrene er vigende til fordel for de mere individprægede sportsgrene, måske fordi de passer bedre ind i en fortravlet hverdag end den ugentlige kamp i klubben og en efterfølgende håndbajer. 23 Tidere Skifter-Skift stil 23

24 Debatkulturen har ændret fokus vi lever i et mediesamfund Avisernes ledere hører ikke til blandt det mest læste stof i avisen. Og ser vi bort fra de ret kortfattede debatindlæg forfattet af gud og hver mand, er det primært de veluddannede og beslutningstagerne, der leverer kronikkerne og de lange indlæg og dermed primært skriver til hinanden. Betydningen af den debat der foregår i avisernes spalter er i løbet af de senere år dalet til fordel for andre debatformer. For det er jo ikke, fordi vi danskere ikke interesserer os for, hvad andre mener. Antallet af shows i enten radio eller tv, eller mængden af interviews i aviserne, hvor både kendte og mindre kendte fortæller om alt mellem himmel og jord, er eksploderet. Talkshows på radio og tv og de bløde interviews i de forskellige medier handler sjældent om emner, der ligger inden for den klassiske politiske dagsorden: Uddannelse, udenrigspolitik, arbejdsmarked eller retspolitik, for at nævne nogle eksempler. De emner opfattes generelt som kedelige og kan groft sagt placeres på fornufts-skalaen. Som læsere eller seere vil vi hellere have eller deltage i debatter, der ligger inden for lyst-området : sex, parforhold, madlavning, tøjdesign el. lign. Det livet i virkeligheden handler om. Påstanden om at vi lever i et informationssamfund, er ikke helt præcis, for tusindvis af danskere er stadig beskæftiget inden for erhverv, der også fandtes før det såkaldte informationssamfund indtraf. Når det påstås, at Danmark er blevet et multikulturelt samfund, er det heller ikke korrekt, for de fleste danskere oplever ikke Danmark som et multikulturelt samfund de kender ingen indvandrere og er på ingen måde i berøring med indvandrernes kultur. Hvis vi ser bort fra den etniske madkultur, hvilke etniske danskere hører så pakistansk popmusik eller følger med i tyrkiske soap-operas? 24 Tidere Skifter-Skift stil 24

25 Hvad Danmark helt sikkert er blevet er derimod et amerikaniseret mediesamfund. En mental forstad til USA, hvor amerikansk domineret populærkultur på godt og ondt former den musik, vi hører, samt de film og tv-serier, vi følger. Og det slutter jo ikke med det, for vores levevis bliver i ekstrem grad påvirket af de værdier og normer, der formidles via medierne: den amerikansk inspirerede medievirkelighed bliver på den måde hurtigt omsat til dansk hverdag og er med til at bestemme, hvilke holdninger og drømme vi har, hvilke varer vi forbruger, hvordan vi opdrager vores børn osv. Mediekulturen er stærk, for den går lige ind i hjertet på os. Og derind er det jo de færreste politikere, der når. Fra Bermuda-trekant til dynamisk trio Selvom centrum-venstre og fagbevægelsen på mange måder udfordres udefra, rykker det ikke ved, at de som organisationer selv bærer hovedansvaret for, at almindelige danskeres opmærksomhed i disse år vender sig væk fra parti- og fagpolitik. Det er centrum-venstre og fagbevægelsens eget ansvar, hvis deres politik og projekter ikke er interessant nok for resten af omverdenen. Hvis dialogen med medlemmerne og den øvrige del af befolkningen skal fungere bedre, kræver det at den enkelte dansker får en fornemmelse af, at organisationernes arbejde er vedkommende og vigtigt, og at de som medlemmer kan få stor indflydelse på organisationernes udvikling. Især de politiske organisationer omkring centrum-venstre og fagbevægelsen lever af og i spændingsfeltet mellem dem selv, deres medlemmer og ikke mindst befolkningen. Spændingsfeltet er afgørende for organisationernes styrke og gennemslagskraft. Uden en stærk folkelig forankring, ingen bevægelse. 25 Tidere Skifter-Skift stil 25

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Øvelse 1) Paneldebat 1. Læs temateksten Magt, dynamik og social mobilitet og inddel klassen i to halvdele. Den ene halvdel forsøger at argumentere

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 118 Offentligt Myter og fakta om kommunalpolitik Du kan gøre en forskel Kommunalvalg Den 19. november 2013 er der valg til kommunalbestyrelserne i Danmarks 98

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

1 Godt stof 2 Når journalisten ringer 3 Sådan arbejder medierne

1 Godt stof 2 Når journalisten ringer 3 Sådan arbejder medierne PRESSEKONTAKT 1 Presse kontakt Gode råd til samarbejde med medierne 1 Godt stof 2 Når journalisten ringer 3 Sådan arbejder medierne Til forskere, læger og andre fagpersoner på Aarhus Universitet og i Region

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet DAGENS PROGRAM 10.15-11.00 Hvilken fagforening vil vi være? (Oplæg ved Janne) 11.00-11.30 Gruppediskussioner ved bordene

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

HVORDAN SKRIVER VI LÆSERBREVE I MEDIERNE? v/ Jakob Esmann Arbejdslivskonferencen 2015, Helsingør

HVORDAN SKRIVER VI LÆSERBREVE I MEDIERNE? v/ Jakob Esmann Arbejdslivskonferencen 2015, Helsingør HVORDAN SKRIVER VI LÆSERBREVE I MEDIERNE? v/ Jakob Esmann Arbejdslivskonferencen 2015, Helsingør DAGENS PROGRAM 14.00-14.50: Introduktion til læserbreve 14.50-15.00: Pause 15.00-15.45: Skriveværksted I

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND. De store øjeblikke

TV 2 ØSTJYLLAND. De store øjeblikke TV 2 ØSTJYLLAND De store øjeblikke Lige nu På tv, online og on demand er TV 2 ØSTJYLLAND østjydernes førstevalg, når det gælder nyheder og tv-programmer af høj journalistisk kvalitet om livet i Østjylland.

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Det er en lidt speciel høring, der om lidt begynder her på Arbejdermuseet. Dels er

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

De grønne pigespejderes pressehåndbog

De grønne pigespejderes pressehåndbog PRESSEHÅNDBOG De grønne pigespejderes pressehåndbog - en opslagsbog i pressehåndtering og ekstern kommunikation Indhold: Formål med bogen s. 2 Kommunikationsstrategi s. 3 Hvem kommunikerer om hvad? s.

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Værdibaseret ledelse og samarbejde OUH s nye personalepolitik er værdibaseret få en kort introduktion til værdibaseret arbejde i praksis

Værdibaseret ledelse og samarbejde OUH s nye personalepolitik er værdibaseret få en kort introduktion til værdibaseret arbejde i praksis Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Værdibaseret ledelse og samarbejde OUH s nye personalepolitik er værdibaseret få en kort introduktion til værdibaseret arbejde i praksis Indledning Side Indhold:

Læs mere

Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater

Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater 1 Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater 2 Baggrunden for projektet Kvalitativ frem for kvantitativ metode. Udgangspunkt i, hvordan valgkampen opleves med vælgernes

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier Notat 01 I 2004 Radikale vælgere Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen Radikale vælgere en sammenfatning

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samfundsfag C Jadwiga T. Thygesen

Læs mere

Har fagbevægelsen glemt sin rolle?

Har fagbevægelsen glemt sin rolle? Har fagbevægelsen glemt sin rolle? LO s beskæftigelseskonference maj 2005 Per Schultz Jørgensen Tak for indbydelsen! Anledningen: et interview med mig i Weekendavisen der er tale om et værdiskred..der

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere