Kvartalsstatistik nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsstatistik nr. 1 2014"

Transkript

1 nr Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde en beskrivelse af de seneste relevante tal fra Danmarks Statistik og andre relevante kilder. I denne udgave fokuseres på advokatvirksomhedernes omsætning for første halvdel af 2014, som udviser en mindre nedgang. Desuden sætter vi bl.a. et særligt fokus på urbaniseringen i advokatbranchen. Indhold: I første halvdel af 2014 faldt omsætningen med 162 mio. kr. i forhold til Urbanisering af branchen. Over nye højtuddannede kvinder. Ved gengivelse af denne publikation skal kildeangivelsen være: Kilde: Danske Advokater, Kvartalsstatistik nr For yderligere information Øyvind Fagerstrand Danske Advokater T: E:

2 I første halvdel af 2014 faldt omsætningen med 162 mio. kr. i forhold til 2013 Den lave omsætning i januar 2014 blev efterfulgt af en høj omsætning i februar og marts i forhold til I marts steg omsætningen med 14 pct. sammenlignet med sidste år. Den høje omsætning i marts blev imidlertid efterfulgt af et fald i april, som var bemærkelsesværdige 21 pct. lavere i forhold til samme tidspunkt i Ligeledes var omsætningen i maj pct. lavere end omsætningen i maj Således er omsætningen i perioden januar maj 2014 faldet med 162 mio. kr. (2010-priser) sammenlignet med samme periode sidste år, svarende til over 4 pct. Omsætningen frem til og med maj var mio. kr. imod sidste år mio. kr. (2010-priser). Figur 1: Advokatvirksomhedernes omsætning - månedstal Mio. kr. (2010-priser) Mio. kr. (2010-priser) Opdateret d. 5.august Kilde: Statistikbanken, tabel FIKS2, FIKS33 & PRIS7 (specialkørsel) samt egne beregninger 1. Omsætningstal er baseret på momsstatistikken. Amn: Danmarksstatistik opdaterer løbende data grundet manglende indberetninger. De markante udsving i omsætningen fra måned til måned, som ovenstående figur viser, skyldes i vidt omfang advokatvirksomhedernes faktureringspraksis. Bemærk dog, at faktureringspraksissen er stort set den samme fra år til år. Således bliver knap 40 pct. af omsætningen hvert år faktureret i årets sidste kvartal. 1 Vi er i løbet af 2012 blevet opmærksomme på, at der i data optræder et firma med en væsentlig omsætning, som ikke er en advokatvirksomhed. Vi har renset data, og deraf følger en lille nedskrivning i forhold til tidligere udgaver af Kvartalsstatistikken. Kvartalsstatistik nr udgivet den 18. august 2014 Side 2

3 Figur 2 viser den årlige omsætningsudvikling i henholdsvis faste og løbende priser. Tillige viser den Danske Advokaters estimat for hele Til trods for det kraftige fald i 2013 og nedgangen i 2009 har branchen generelt set oplevet en vækst i omsætningen siden Den gennemsnitlige årlige vækstrate fra 2000 til 2013 er 3,4 pct. p.a. svarende til en gennemsnitlig årlig realvækstrate på 1,1 pct. (2010-priser). Det estimeres, at omsætningen vil falde med 3,4 pct. i 2014 (2010-priser), hvilket vil svare til et fald på 3,2 pct. i løbende priser. Figur 2: Advokatvirksomhedernes omsætning årstotaler Mio. kr Mio.kr Faste priser (2010 priser) Løbende priser Opdateret d. 5.august Anm.: Mindre databrud fra 2010 til Se Kvartalsstatistik nr Kilde: Statistikbanken, tabel FIKS2, FIKS33 & PRIS7 (specialkørsel) samt egne beregninger 2. Helårs estimatet bygger på Danske Advokaters egne prognosefremskrivning. Den bygger på et estimat vægtet med udviklingen de seneste 2 år. Indikeres ved den stiplede linje Amn: Realomsætningen er den nomielle omsætning justeret for prisudviklingen på advokatydelser over tid. 2 Vi er i løbet af 2012 blevet opmærksomme på, at der i data optræder et firma med en væsentlig omsætning, som ikke er en advokatvirksomhed. Vi har renset data og som følge heraf foretaget en lille nedskrivning i forhold til tidligere udgaver af Kvartalsstatistikken. Kvartalsstatistik nr udgivet den 18. august 2014 Side 3

4 Urbanisering af branchen Danske Advokater har i tidligere udgaver af Kvartalsstatistikken undersøgt udviklingen af diversiteten i beskæftigelsen fordelt på etnicitet, geografisk inddeling og uddannelsesniveau. Vi har til denne udgave fået lavet et særligt udtræk, hvor det nu er muligt at analysere disse ting sammen. Det giver os blandt andet mulighed for at undersøge, om der er flest højtuddannede kvinder i branchen i Aarhus eller København. Analysen viser, at der kommer langt flere akademikere ind i branchen og færre med korte, samtidig med at de højtuddannede søger mod storbyerne. Gennem de seneste 10 år har branchen som helhed oplevet en vækst i beskæftigelsen på 8,5 pct. til trods for et fald i beskæftigelsen fra 2012 til En voksende andel af beskæftigelsen i advokatbranchen bliver registreret på arbejdssteder i landets storbyområder jf. tabel 1. Tabel 1: Beskæftigelsen i advokatbranchen fordelt på geografi Stigning Hele landet ,5 Region Sjælland ,0 Københavns kommune ,9 Hovedstaden i øvrigt ,2 Odense kommune ,5 Syddanmark i øvrigt ,1 Aarhus kommune ,0 Midtjylland i øvrigt ,2 Aalborg kommune ,1 Nordjylland i øvrigt ,0 Note: RAS-tallene opgør beskæftigelsen pr året, dvs. at perioden der indgår, er Det er navnlig Region Hovedstaden (København og Hovedstaden i øvrigt) og Aarhus, der har trukket som vækstdynamoer disse to områder tegnede sig tilsammen for 58 pct. af den samlede beskæftigelse i advokatbranchen i I 2013 var disse to områders beskæftigelsesandel øget til 65 pct. Omvendt har der været faldende beskæftigelse i mere tyndt befolkede områder af landet. Arbejdsstederne i Region Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark undtaget Aalborg, Aarhus og Odense har således oplevet faldende beskæftigelse siden I alt er antal beskæftigede på advokatkontorer i disse områder faldet med 11,3 pct. siden Over halvdelen af den samlede beskæftigelse i advokatbranchen ligger i dag i København og resten af Hovedstadsregionen jf. figur 3. Den anden halvdel er fordelt jævnt på resten af landet med Regi- Kvartalsstatistik nr udgivet den 18. august 2014 Side 4

5 on Sjælland og Region Nordjylland inklusive Aalborg som de mindste. Fordelingen mellem København og Region Hovedstaden på den ene side og resten af landet på den anden side har været relativt stabil siden 2003, men med en stigning til københavnsområdet det seneste år. Figur 3: Beskæftigelsen i advokatbranchen i 2013 fordelt på geografi 3 3 Region Sjælland Københavns kommune Hovedstaden i øvrigt Odense kommune Syddanmark i øvrigt 3 13 Aarhus kommune Midtjylland i øvrigt Aalborg kommune Nordjylland i øvrigt Over nye højt uddannede kvinder Den samlede stigning i beskæftigelsen i advokatbranchen har de seneste 10 år været båret frem af en stigning i beskæftigelsen blandt dem med en mellemlang og lang uddannelse, som beskrevet i tidligere kvartalsstatistikker. Der er i perioden kommet knap nye medarbejdere med en lang uddannelse ind i branchen, jf. tabel 2. Tidligere undersøgelser viser, at størstedelen af disse er jurister 3. Det har medført, at de langtuddannedes relative andel af den samlede beskæftigelse er vokset med 10 pct. til 44 pct. af den samlede beskæftigelse. Advokatbranchen er derfor i dag en branche, hvor mere end 50 pct. af de beskæftigede har enten en mellemlang eller en lang uddannelse, som det ses i figur 4. Gennem perioden er der sket et tilsvarende fald i den relative andel af de med en kort uddannelse, denne gruppe har oplevet et fald på knap 750 personer, som især har ramt sekretærene, jf. tabel 2. Det skyldes formentlig, at en række af de opgaver, der tidligere blev løst af den klassiske sekretær, i dag løses af akademikere som advokatfuld- 3 Se Kvartalsstatistik nr Kvartalsstatistik nr udgivet den 18. august 2014 Side 5

6 mægtige og andre juridiske assistenter i kombination med, at den teknologiske udvikling har gjort det muligt at få løst de samme opgaver med færre hænder. Figur 4: Andelen af ansatte fordelt på højest fuldførte uddannelse i advokatvirksomhed ,4 Korte ,5 34 Mellemlange Lang videregående uddannelse 9 Amn: Korte indbefatter: Grundskole, almen gymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig og kort videregående. Mellemlange indbefatter: Mellemlang videregående og bachelor. Lang videregående uddannelse indbefatter: Kandidatgrad. Tabel 2: Andelen af ansatte fordelt på højest fuldførte uddannelse i advokatvirksomhed Uddannelse/ Begge køn stigning Alle ,5 Korte ,4 Mellemlange ,3 Lang videregående uddannelse ,8 Uoplyst ,1 Amn: Korte indbefatter: Grundskole, almen gymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig og kort videregående. Mellemlange indbefatter: Mellemlang videregående og bachelor. Lang videregående uddannelse indbefatter: Kandidatgrad. Ændringen i sammensætningen af beskæftigelsen i advokatbranchen på baggrund af uddannelse er især tydelig blandt kvinderne. Her er andelen af kvinder med en mellemlang eller lang uddannelse steget med 13 pct., mens andelen af kvinder med en kort uddannelse er faldet tilsvarende, Kvartalsstatistik nr udgivet den 18. august 2014 Side 6

7 jf. figur 5. Det er kvinderne med lange, som har den største relative og reelle stigning i beskæftigelsen, både blandt kvinderne og i forhold til mændene med en stigning på over 800 personer. Hvis man ser på både dem med mellemlange og lange, er der ansat over flere kvinder i branchen siden Den markante stigning i antal kvinder med en videregående uddannelse er således sket på bekostning af især kvinder med en kort uddannelse, bl.a. advokatsekretærerne, hvor beskæftigelsen er faldet med knap 900 personer. Dette har medført en lille samlet stigning i beskæftigelsen blandt kvinder i advokatbranchen, jf. tabel 3. Gruppen af kvinder med korte udgør dog stadig størstedelen af kvinder i advokatbranchen. Ændringen i beskæftigelsen mod længerevarende blandt kvinder kan være en af flere forklaringer på den markant øgede produktivitet i advokatbranchen. Figur 5: Andelen af kvindelige ansatte fordelt på højest fuldførte uddannelse i advokatvirksomhed Korte Mellemlange Lang videregående uddannelse Amn: Korte indbefatter: Grundskole, almen gymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig og kort videregående. Mellemlange indbefatter: Mellemlang videregående og bachelor. Lang videregående uddannelse indbefatter: Kandidatgrad. Tabel 3: Andelen af kvindelige ansatte fordelt på højest fuldførte uddannelse i advokatvirksomhed Uddannelse/ Kvinder stigning Alle ,5 Korte ,0 Mellemlange ,9 Lang videregående ,5 uddannelse Uoplyst ,8 Amn: Korte indbefatter: Grundskole, almen gymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig og kort videregående. Mellemlange indbefatter: Mellemlang videregående og bachelor. Lang videregående uddannelse indbefatter: Kandidatgrad. Kvartalsstatistik nr udgivet den 18. august 2014 Side 7

8 Mens der i perioden har været store ændringer i beskæftigelsessammensætningen af kvinder i branchen, har andelene af mænd med de forskellige uddannelsesbaggrunde været stabile, jf. figur 6. ene oplever gennem perioden en fremgang i beskæftigelsen på baggrund af alle. Den største stigning ses, som hos kvinderne, blandt mænd med lange. Her steg beskæftigelsen med lige over 650 personer. Samtidig steg beskæftigelsen med over 250 personer fordelt på de korte og mellemlange, jf. tabel 4. Generelt er der kommet flere mænd end kvinder, men igennem de senere år er den relative stigning i antallet af kvinder med længevarende uddannelse, jf. tabel 3, steget mest i advokatbranchen, hvilket primært afspejler forskydninger væk fra den klassiske sekretærrolle og over mod en efterspørgsel efter andre kompetencer. Figur 6: Andelen af mandlige ansatte fordelt på højest fuldførte uddannelse i advokatvirksomhed Korte Mellemlange 0, Lang videregående Uoplyst 74 Amn: Korte indbefatter: Grundskole, almen gymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig og kort videregående. Mellemlange indbefatter: Mellemlang videregående og bachelor. Lang videregående uddannelse indbefatter: Kandidatgrad. Tabel 4: Andelen af mandlige ansatte fordelt på højest fuldførte uddannelse i advokatvirksomhed Uddannelse / stigning Alle ,5 Korte ,9 Mellemlange ,0 Lang videregående ,3 Uoplyst ,2 Amn: Korte indbefatter: Grundskole, almen gymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig og kort videregående. Mellemlange indbefatter: Mellemlang videregående og bachelor. Lang videregående uddannelse indbefatter: Kandidatgrad. Kvartalsstatistik nr udgivet den 18. august 2014 Side 8

9 I det ovenstående har vi belyst forskellige uddannelsesgruppers beskæftigelse på tværs af køn i advokatbranchen. I det følgende vil vi gå i dybden med den geografiske fordeling af de højtuddannede kvinder og mænd. Som følge af den markante stigning i antallet af højtudannede kvinder i branchen fylder disse også relativt set mere i storbyerne. Den største relative stigning er sket i Odense, hvor der nu er 12 pct. flere kvinder med lange beskæftiget i branchen end i 2003, mens den største andel af kvinder findes i Aarhus, hvor 40 pct. af de beskæftigede med lange er kvinder, jf. nedenstående figur 7. Figur 7: Andelen af højtuddannede mænd og kvinder i advokatbranchen i storbyerne København Aarhus Aalborg Odense Kvinder Kvinder Kvinder Kvinder Den store stigning i beskæftigelsen blandt højt uddannede kvinder sker især i København (en stigning på over 400 personer), i den øvrige region Hovestaden (en stigning på knap 150 personer) og i Aarhus (en stigning på 100 personer), som det fremgår af tabel 5. Odense oplever derimod en markant relativ stigning. Kvartalsstatistik nr udgivet den 18. august 2014 Side 9

10 Tabel 5: Beskæftigelsen blandt kvinder med lang uddannelse fordelt på geografi Lang uddannelse/kvinde stigning Hele landet ,5 Sjælland ,5 Københavns kommune ,0 Hovedstaden i øvrigt ,9 Odense kommune ,5 Syddanmark i øvrigt ,5 Aarhus kommune ,3 Midtjylland i øvrigt ,4 Aalborg kommune ,0 Nordjylland i øvrigt ,8 For mændene med en lang uddannelse i advokatbranchen er der et lidt mere broget billede. Generelt oplever mændene ikke samme imponerende relative stigninger i beskæftigelsen, og der er tilmeld et fald i beskæftigelsen i det øvrige Syddanmark og Nordjylland, jf. tabel 6. Den største stigning finder, lige som for kvinderne, sted i København med en stigning på over 400 personer. I den øvrige region Hovedstaden ses en stigning på knap 150 personer og i Aarhus en stigning på 100 personer. Tabel 6: Beskæftigelsen blandt mænd med lang uddannelse fordelt på geografi Lang uddannelse/mand stigning Hele landet ,3 Sjælland ,6 Københavns kommune ,5 Hovedstaden i øvrigt ,8 Odense kommune ,4 Syddanmark i øvrigt ,1 Aarhus kommune ,9 Midtjylland i øvrigt ,3 Aalborg kommune ,1 Nordjylland i øvrigt ,1 Note: RAS-tallene opgør beskæftigelsen pr året, dvs. at periode,n der indgår, er Det er ikke blot interessant at se på udviklingen i beskæftigelsen fordelt på mænd og kvinder i advokatbranchen, men også på udviklingen i beskæftigelsen blandt danskere med anden etnisk- Kvartalsstatistik nr udgivet den 18. august 2014 Side 10

11 baggrund 4. Det er en gruppe, som på tværs af Danmark har oplevet stigninger i beskæftigelsen, dog fra et relativt lavt niveau. Den største stigning finder vi i region Hovestaden, hvor der i perioden fra 2003 til 2013 er blevet ansat godt 100 personer med anden etnisk oprindelse end dansk jf. tabel 7. Tabel 7: Beskæftigede med anden etnisk baggrund end dansk fordelt på geografi i advokatbranchen stigning Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Amn: Anden etnisk baggrund end dansk dækker både over indvandrere og efterkommere uanset baggrund En stor del af de etniske danskere, som kommer ind i advokatbranchen, har en lang uddannelse i branchen. Der er i perioden 2003 til 2013 kommet knap 220 pct. flere etniske kvinder ind i advokatbranchen med en lang uddannelse. Det er en stigning, der overgår mændene, som dog også oplever en pæn stigning på 50 pct. Denne forskel gør, at der nu er flere etniske kvinder med en lang uddannelse end etniske mænd med en lang uddannelse beskæftiget i branchen. Knap 80 pct. af disse er ansat i Region Hovedstaden. Den samlede beskæftigelse af personer med anden etnisk baggrund er dog forsat relativ lav. Tabel 8: Beskæftigede med kvinder og mænd anden etnisk baggrund end dansk i advokatbranchen Kvinder stigning Alle Lang videregående Alle Lang videregående Amn: Anden etnisk baggrund end dansk dækker både over indvandrere og efterkommere uanset baggrund 4 Se Kvartalsstatistik nr Kvartalsstatistik nr udgivet den 18. august 2014 Side 11

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr Kvartalsstatistik nr. 1 2017 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 3 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2017 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik ken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken de seneste relevante

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr Kvartalsstatistik nr. 3 217 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2015 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 215 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr Kvartalsstatistik nr. 1 2018 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Maj 218 1. Indledning og sammenfatning I efteråret 216 viste en opfølgning på reformen af sygedagpenge fra 214, at udgifterne til sygedagpenge var højere

Læs mere

Konkurrentsammenligning nr. 2

Konkurrentsammenligning nr. 2 nr. 2 Velkommen til Danske Advokaters Konkurrentsammenligning Konkurrentsammenligningen holder advokatbranchen op mod revisionsbranchen. Der fokuseres på de to branchers omsætning og indtjening, ydelser

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 3 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 4 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig Over hver femte ung uden uddannelse er ledig I løbet af den økonomiske krise er ledigheden steget for alle aldersgrupper, men med en klar tendens til, at den er steget mest for de unge. De nyeste tal viser,

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Konkursanalyse Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 2017

Konkursanalyse Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 2017 Konkursanalyse 217 Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 217 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 216, faldt konkurstallet med 33 procent fra første kvartal 216 til 217. Konkurstallet

Læs mere

Iværksætteri i Danmark

Iværksætteri i Danmark 8. november 2018 2018:22 Iværksætteri i Danmark Af Christina Juul Egedesø, Kalle Emil Holst Hansen og Peter Bøegh Nielsen Iværksættervirksomhederne udgør en vigtig del af vækst- og innovationsgrundlaget

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 4 2016 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 4 8 For yderligere information David Hedegaard Meyer Danske Advokater Telefon: +45 33 43 7 Email: dhm@danskeadvokater.dk Danske Advokaters Konjunkturbarometer Konjunkturbarometeret

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Konkurrentsammenligning nr, 1

Konkurrentsammenligning nr, 1 1 Konkurrentsammenligning nr, 1 Velkommen til Danske Advokaters - Konkurrentsammenligning I denne analyse benchmarkes advokatbranchen mod revisionsbranchen. Dette gøres ved at sammenholde nøgletal for

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 2 2018 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr. 2 2016 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN OG NORDJYLLAND

UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN OG NORDJYLLAND 0 UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN 2001-2010 OG 2009-2010 NORDJYLLAND Indledning Detailhandelen er en vigtig branche for mange, fordi de her får deres første arbejdslivserfaringer f.eks. som

Læs mere

Deltidsansættelser i Danmark

Deltidsansættelser i Danmark Side 1 af 6 Deltidsansættelser i Danmark BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLIV Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Deltidsansættelser fordelt på køn... 3 2. Deltidsansættelse blandt akademikere... 5 Hovedkonklusioner

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Ola Ekholm Heidi Amalie Rosendahl Jensen Michael Davidsen Anne Illemann Christensen STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Alternativ behandling

Ola Ekholm Heidi Amalie Rosendahl Jensen Michael Davidsen Anne Illemann Christensen STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Alternativ behandling Ola Ekholm Heidi Amalie Rosendahl Jensen Michael Davidsen Anne Illemann Christensen STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Alternativ behandling Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017 Kolofon Alternativ

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2018

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2018 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2018 Forord indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse samt indkomstforhold for beboerne

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr 1 2016 Velkommen til Danske Advokaters Konjunkturbarometer Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Det danske hotelmarked

Det danske hotelmarked Det danske hotelmarked Normtal 2016/2017 COPYRIGHT HORESTA 11 Det danske hotelmarked Antallet af gæster, som besøger de danske hoteller, kroer og konferencecentre, fortsætter med at stige. Der kommer flere

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

De forberedende tilbud og de udsatte

De forberedende tilbud og de udsatte April 2017 De forberedende tilbud og de udsatte unge - Region Hovedstaden i fokus I dette notat beskrives brugen af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013 samt, hvordan de udsatte unge i samme

Læs mere

Etnicitet, uddannelse og beskæftigelse

Etnicitet, uddannelse og beskæftigelse Resumé Vejene gennem uddannelsessystemet kan være mange og forskelligartede. Forskellige befolkningsgrupper er karakteriseret ved at have forskellige veje. Dette notat belyser en række parametre på uddannelsesvejen,

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE

NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE STATISTISKE EFTERRETNINGER NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE 2018:12 14. december 2018 Regionale regnskaber 2017 Resumé: En større del af Danmarks BNP skabes nu i København sammenlignet med for ti år

Læs mere

Hvor mange bruger aldrig de offentlige VEU-tilbud?

Hvor mange bruger aldrig de offentlige VEU-tilbud? Hvor mange br aldrig de offentlige VEU-tilbud? På baggrund af Danmarks Statistiks register for offentlig voksen- og efteruddannelse ses der i denne analyse på VEU-indsaten for den enkelte i løbet af de

Læs mere

Lønforskel mellem faglærte og kandidatuddannede er blevet lidt mindre det seneste årti

Lønforskel mellem faglærte og kandidatuddannede er blevet lidt mindre det seneste årti Lønforskel mellem faglærte og kandidatuddannede er blevet lidt mindre det seneste årti 15. oktober 218 1. Indledning Det danske arbejdsmarked har overordnet set været i stand til at håndtere den øgede

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Konkurstallet for december 2017 slog alle rekorder, hvilket bidrog væsentligt til, at antallet af konkurser i andet halvår 2017 ligger 21,5

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

Beskæftigelsesfremgang i rådgiverbranchen

Beskæftigelsesfremgang i rådgiverbranchen Pernille Langgaard-Lauridsen pel@di.dk, 3377 4611 Sofie Laurentzius Nielsen soln@di.dk, 3377 3173 JULI 2018 Beskæftigelsesfremgang i rådgiverbranchen Beskæftigelsen i rådgiverbranchen voksede til godt

Læs mere

Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder

Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder Thomas Klintefelt, seniorchefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 MAJ 2019 Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder Forskellen i levetid mellem ufaglærte og akademikere reduceres betydeligt, når man ser på

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere